6. razred - Osnovna šola Livade Izola

Comments

Transcription

6. razred - Osnovna šola Livade Izola
UČBENIŠKI SKLAD
OŠ LIVADE IZOLA – 6. razred
UČBENIKI – UČBENIŠKI SKLAD
PREDMET
SLOVENŠČINA
MATEMATIKA
GLASBENA
UMETNOST
GOSPODNJSTVO
GEOGRAFIJA
ZGODOVINA
NARAVOSLOVJE
TEHNIKA IN
TEHNOLOGIJA
NASLOV
B. Golob et al.: BERILO 6, KDO SE SKRIVA V OGLEDALU?,
berilo za 6. razred, MKZ, EAN: 9789610106593
M. Robič, J. Berk, M. Draksler: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK
6, učbenik, ROKUS-KLETT, EAN: 9789612095734
A. Pesek: GLASBA DANES IN NEKOČ 6, učbenik, ROKUSKLETT, EAN: 9789612097721
S. Kostanjevec: GOSPODINJSTVO 6, učbenik, ROKUS-KLETT,
EAN: 9789612093969
H. Verdev: RAZISKUJEM ZEMLJO 6, učbenik za geografijo,
ROKUS-KLETT, EAN: 9789612097998
H. Verdev: RAZISKUJEM PRETEKLOST 6, učbenik za zgodovino,
ROKUS-KLETT, EAN: 9789612097974
A. Šorgo, S.A. Glažar, M. Slavinec: AKTIVNO V NARAVOSLOVJE
1, učbenik za naravoslovje v 6. razredu, DZS, EAN:
9789610201151
B. Aberšek, F. Florjančič, A. Papotnik: TEHNIKA 6, učbenik, DZS,
EAN: 9788634136715

Šola vsem učencem omogoča brezplačno izposojo učbenikov za tekoče šolsko leto.

Če se odločite, da si učbenikov ne boste izposodili iz učbeniškega sklada, izpolnite
odjavnico na dnu strani in jo vrnite do 22. 6. 2015.
Če želite učbenike kupiti sami, upoštevajte seznam izbranih učbenikov OŠ Livade.

UČBENIŠKI SKLAD
Datum: ___________
____________
ODJAVNICA
Izjavljam, da za učenca/ko ______________________ iz ______ razreda
ODJAVLJAM izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada v šolskem letu
2015/2016.
Podpis:
DELOVNI ZVEZKI
PREDMET
SLOVENŠČINA
MATEMATIKA
ANGLEŠČINA
ITALIJANŠČINA
NASLOV
D. Kapko, N. Cajhen, M. Bešter Turk et al.: GRADIM
SLOVENSKI JEZIK 6, samostojni delovni zvezek za slovenščino jezik, 2 dela - POSODOBLJEN, ROKUS-KLETT, EAN:
9789612713812
T. Končan, V. Moderc, R. Strojan: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN
OBLIK 6, zbirka nalog PRENOVA 2013, ROKUS-KLETT, EAN:
9789612712976
D. Goodey, N. Goodey: MESSAGES 1, NEW EDITION, učbenik
za angleščino, slovenska izdaja, prenova 2014, založba ROKUSKLETT, EAN: 9789612713638
D. Goodey, N. Goodey: MESSAGES 1, NEW EDITION, delovni
zvezek za angleščino, slovenska izdaja, prenova 2014, založba
ROKUS-KLETT, EAN: 9789612713645
M. A. Apicella, M. Madé: MAGICA ITALIA 3, učbenik za
italijanščino, založba MKT, EAN: 9788853614933
M. A. Apicella, M. Madé: MAGICA ITALIA 3, delovni zvezek za
italijanščino, založba MKT, EAN: 9788853614940

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
OŠ LIVADE IZOLA – 6. razred

Poleg seznama ste dobili tudi različne ponudbe za nakup delovnih zvezkov.
Glede na pogoje in ugodnosti, ki vam jih nudijo, se odločite za enega
izmed ponudnikov ali pa gradiva kupite samostojno.
Če želite, da vašo naročilnico ponudniku posreduje šola, vrnite naročilnico
šoli do 22. 6. 2015.
UČBENIŠKI SKLAD
OŠ LIVADE IZOLA – 6. razred
UČBENIŠKI SKLAD
OŠ LIVADE IZOLA – 6. razred
Likovna pedagoginja Ingrid Knez za učence od 6. do 9. razreda naroči sledeči likovni material: risalne
liste, glino in linolej. Za tehniko in tehnologijo pa za učence 6. in 7. razreda kupi lesene vezane plošče in
pleksi steklo. Učenci material plačajo po položnici. Takšen nakup je bolj ekonomičen.
UČBENIŠKI SKLAD
POTREBŠČINE
PREDMET
Slovenščina
Slovenščina
Matematika
Matematika
Matematika
Angleščina
Italijanščina
Geografija
Zgodovina
Naravoslovje
Gospodinjstvo
Glasbena umetnost
Glasbena umetnost
Likovna umetnost
Likovna umetnost
POTREBŠČINE
KOLIČINA
ZVEZEK, mali A5, 50-listni, črtasti
1
MAPA s sponko za vpenjanje listov, pvc
1
ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, mali karo
3
GEOTRIKOTNIK
1
ŠESTILO, kakovostno, kovinsko
1
ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti
1
ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti
1
ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti
1
ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti
1
ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti
1
ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti
1
NOTNI ZVEZEK, mali A5, 16-listni
1
ZVEZEK, mali A5, 50-listni, črtasti
1
TEMPERA BARVICE, 12 kosov, 7 ml
1
TEMPERA BARVA, posamična, BELA 110, 42 1
ml
Likovna umetnost
SINTETIČNI ČOPIČ, ploščati št. 4
1
Likovna umetnost
SINTETIČNI ČOPIČ, ploščati št. 6
1
Likovna umetnost
SINTETIČNI ČOPIČ, ploščati št. 8
1
Likovna umetnost
SINTETIČNI ČOPIČ, ploščati št. 12
1
Likovna umetnost
SINTETIČNI ČOPIČ, okrogli št. 6
1
Likovna umetnost
FLOMASTRI
1
Likovna umetnost
ČRNI TUŠ
1
Likovna umetnost
REDIS PERESA, 4 peresa z držali
1
Likovna umetnost
LEPILO V STICKU, 21 g
1
Tehnika in tehnologija
ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, brezčrtni
1
Tehnika in tehnologija
SVINČNIK, trdota 2B
1
Tehnika in tehnologija
SVINČNIK, trdota 2H
1
Tehnika in tehnologija
TRIKOTNIK, plastični, 18 cm, 45°
1
Tehnika in tehnologija
TRIKOTNIK, plastični, 27 cm, 60°,
1
Tehnika in tehnologija
KOVINSKI LOK ZA ŽAGO
1
Tehnika in tehnologija
ŽAGICE ZA REZLANJE LESA, 12 kosov
1
Ostalo
ŠOLSKI COPATI, ŠPORTNA OPREMA,
PRTIČEK IN BRISAČKA IZ BLAGA
Učenci naj na potrebščine skrbno pazijo, saj jih bodo morda uporabljali tudi v
prihodnjem šolskem letu.
PRAVILA, OBVESTILA IN NAROČILNICE
Šol. l. 2015/2016

6. RAZRED

Učbeniki so učencu vročeni za eno šolsko leto in jih je dolžan vrniti nepoškodovane
ob koncu pouka.
Učenec je dolžan skrbno ravnati z učbeniki, saj jih dobi v izposojo, ne v trajno last.

V izposojene učbenike NI dovoljeno pisati.

Zaželeno je, da se učbeniki zaščitijo s PVC-ovitki standardnih velikosti ALI ovojnim
papirjem, vendar tako, da se ovojni papir ne lepi na platnice, ker se pri odstranjevanju
ovoja le-te poškodujejo. Uporabite lahko tudi trajno samolepilno folijo, a le tako, da se
učbeniki ne poškodujejo.
Ob izteku šolskega leta morate izposojene učbenike vrniti šoli. Če bo učbenik
poškodovan, uničen ali ga ne boste vrnili, boste morali ob koncu šolskega leta
zanj v skladu s 5. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list
RS, št. 43/2002, 63/2007, 37/2010, 41/2013) plačati ODŠKODNINO.
Ob začetku novega šolskega leta se učbenikov ne izroči učencem, dokler niso poravnali
morebitne odškodnine za prejšnje šolsko leto.
Učenci učbenike za novo šolsko leto prejmejo prvi teden pouka.




Ob vročitvi je učenec dolžan učbenike pregledati. Morebitne pomanjkljivosti (npr.
manjkajoči listi, zamenjane strani, slaba vezava) sporoči vodji učbeniškega sklada v
roku do ENEGA TEDNA od prejema učbenikov, kasnejše reklamacije niso možne.

Tokrat ni potrebno oddati naročilnice za učbeniški sklad, saj šola vse učence smatra za
uporabnike učbeniškega sklada. Le v primeru, da se odločite učbenike kupiti sami,
nam to sporočite pravočasno z ODJAVNICO (do 22. 6. 2015).
Poleg seznama učnih gradiv za prihodnje šolsko leto (2015/2016), šola razdeli staršem
tudi naročilnice različnih ponudnikov za nakup delovnih zvezkov in drugih potrebščin.

UČBENIŠKI SKLAD
OŠ LIVADE IZOLA – 6. razred
Glede na pogoje in ugodnosti, ki vam jih posamezen dobavitelj nudi, se sami odločite za
nakup pri enem izmed njih. Seveda pa lahko vse potrebno kupite tudi kjerkoli drugje.
Naročilnice oddajte razredničarki ali knjižničarki do 22. 6. 2015.
UČBENIŠKI SKLAD
OŠ LIVADE IZOLA – 6. razred