9. razred - Osnovna šola Livade Izola

Comments

Transcription

9. razred - Osnovna šola Livade Izola
UČBENIŠKI SKLAD
OŠ LIVADE IZOLA – 9. razred
UČBENIŠKI SKLAD
OŠ LIVADE IZOLA – 9. razred
UČBENIKI – UČBENIŠKI SKLAD
PREDMET
SLOVENŠČINA
MATEMATIKA
GEOGRAFIJA
ZGODOVINA
BIOLOGIJA
KEMIJA
DELOVNI ZVEZKI
NASLOV
M. Honzak et al.: BERILO 9, SKRIVNO ŽIVLJENJE BESED,
berilo za 9. razred, MKZ, EAN: 9789610125280
M. Robič, J. Berk, M. Draksler: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK
9, učbenik, prenova 2013, založba: ROKUS-KLETT, EAN koda:
3831075925403 (2952)
J. Senegačnik, B. Drobnjak, M. Otič: ŽIVIM V SLOVENIJI,
učbenik za geografijo v 9. razredu, MODRIJAN, EAN:
9789616183840
J. Razpotnik, D. Snoj: RAZISKUJEM PRETEKLOST 9, učbenik za
zgodovino PRENOVA 2013, založba ROKUS-KLETT, EAN:
9789612712990
A. Gorjan, L. Javoršek: RAZIŠČI SKRIVNOSTI ŽIVEGA 9,
učbenik za biologijo v 9. razredu, PIPINOVA KNJIGA, EAN:
9789619335420
A. Gabrič, S. A. Glažar, M. Graunar, M. S. Žigon: KEMIJA
DANES 2, učbenik za 9. razred, DZS, EAN: 9788634128017
PREDMET
SLOVENŠČINA
MATEMATIKA
ANGLEŠČINA
ITALIJANŠČINA



Šola vsem učencem omogoča brezplačno izposojo učbenikov za tekoče šolsko leto.
Če se odločite, da si učbenikov ne boste izposodili iz učbeniškega sklada, izpolnite
odjavnico na dnu strani in jo vrnite do 22. 6. 2015.
Če želite učbenike kupiti sami, upoštevajte seznam izbranih učbenikov OŠ Livade.
GEOGRAFIJA*
FIZIKA
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
M. Levy, D. Goodey, N. Goodey: MESSAGES 4, delovni zvezek za
angleški jezik, slovenska izdaja, založba ROKUS-KLETT, EAN:
9789612713966, (5666)
N. Šečerov, Z. Mihalič, P. Mihalič Brisa, S. Tratn: AVVENTURA.
IT 9, delovni učbenik za italijanščino v 9. razredu, MKT, EAN:
9789610103028
J. Senegačnik, M.Otič: GEOGRAFIJA SLOVENIJE, delovni
zvezek za 9. razred, MODRIJAN, EAN: 9789612416287
Več avtorjev: ROČNI ZEMLJEVID SLOVENIJE; 1:500000, DZS,
EAN: 9789610201915
FIZIKA 9, zbirka nalog z rešitvami - Brihtna glavca, MKZ, EAN:
9789610117797
*Učenci pri pouku uporabljajo tudi ATLAS SVETA ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE, EAN:
9789610113393, ki so ga že kupili 7. razredu.
ODJAVNICA
Izjavljam, da za učenca/ko ______________________ iz ______ razreda
ODJAVLJAM izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada v šolskem letu
2015/2016.
Datum: ___________
NASLOV
D. Kapko, N. Cajhen, N. Drusany, M. B. Turk et al:
SLOVENŠČINA ZA VSAK DAN 9, samostojni delovni zvezek, 2
dela, POSODOBLJEN, ROKUS-KLETT, EAN: 9789612714147,
(1238)
M. Robič, J. Berk, M. Draksler: SKRIVNOSTI ŠTEVIL IN OBLIK
9, zbirka nalog, prenova 2014, založba ROKUS-KLETT, EAN:
3831075925564, (4819)
M. Levy, D. Goodey, N. Goodey: MESSAGES 4, učbenik za
angleški jezik, slovenska izdaja, založba ROKUS-KLETT, EAN:
3831075925434, (5673)
Podpis: ____________


Poleg seznama ste dobili tudi različne ponudbe za nakup delovnih zvezkov.
Glede na pogoje in ugodnosti, ki vam jih nudijo, se odločite za enega
izmed ponudnikov ali pa gradiva kupite samostojno.
Če želite, da vašo naročilnico ponudniku posreduje šola, vrnite naročilnico
šoli do 22. 6. 2015.
UČBENIŠKI SKLAD
OŠ LIVADE IZOLA – 9. razred
UČBENIŠKI SKLAD
UČBENIŠKI SKLAD
POTREBŠČINE
PREDMET
Slovenščina
Slovenščina
Matematika
Matematika in
Fizika
Matematika
Matematika
Angleščina
Italijanščina
Likovna umetnost
Likovna umetnost
Glasbena umetnost
Geografija
Zgodovina
Fizika
Fizika in
Matematika
Kemija
Biologija
Ostalo
OŠ LIVADE IZOLA – 9. razred
POTREBŠČINE
ZVEZEK, mali A5, 50-listni, črtasti
MAPA s sponko za vpenjanje listov, pvc
ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, mali karo
RAVNILO GEOTRIKOTNIK
KOLIČINA
1
1
3
1
ŠESTILO, kakovostno, kovinsko
SVINČNIK, trdota HB
ZVEZEK, mali A5, 50-listni, črtasti
Učenci uporabljajo lanski zvezek.
SVINČNIK, trdota 4B
Učenci dokupijo manjkajoče tempera
barvice in ohranijo pribor preteklih let.
Učenci OBVEZNO nadaljujejo lanski
zvezek.
ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti
ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti
ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, mali karo
TEHNIČNI KALKULATOR, dvovrstični
1
1
1
1
1
ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti
ZVEZEK, veliki A4, 50-listni, črtasti
ŠOLSKI COPATI, ŠPORTNA OPREMA,
PRTIČEK IN BRISAČKA IZ BLAGA
1
1
1
1
1
1
Likovna pedagoginja Ingrid Knez za učence od 6. do 9. razreda naroči sledeči likovni material:
risalne liste, glino in linolej. Učenci material plačajo po položnici. Takšen nakup je bolj
ekonomičen.
PRAVILA, OBVESTILA IN NAROČILNICE
Šol. l. 2015/2016










9. RAZRED
Učbeniki so učencu vročeni za eno šolsko leto in jih je dolžan vrniti nepoškodovane
ob koncu pouka.
Učenec je dolžan skrbno ravnati z učbeniki, saj jih dobi v izposojo, ne v trajno last.
V izposojene učbenike NI dovoljeno pisati.
Zaželeno je, da se učbeniki zaščitijo s PVC-ovitki standardnih velikosti ALI ovojnim
papirjem, vendar tako, da se ovojni papir ne lepi na platnice, ker se pri odstranjevanju
ovoja le-te poškodujejo. Uporabite lahko tudi trajno samolepilno folijo, a le tako, da se
učbeniki ne poškodujejo.
Ob izteku šolskega leta morate izposojene učbenike vrniti šoli. Če bo učbenik
poškodovan, uničen ali ga ne boste vrnili, boste morali ob koncu šolskega leta
zanj v skladu s 5. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list
RS, št. 43/2002, 63/2007, 37/2010, 41/2013) plačati ODŠKODNINO.
Ob začetku novega šolskega leta se učbenikov ne izroči učencem, dokler niso poravnali
morebitne odškodnine za prejšnje šolsko leto.
Učenci učbenike za novo šolsko leto prejmejo prvi teden pouka.
Ob vročitvi je učenec dolžan učbenike pregledati. Morebitne pomanjkljivosti (npr.
manjkajoči listi, zamenjane strani, slaba vezava) sporoči vodji učbeniškega sklada v
roku do ENEGA TEDNA od prejema učbenikov, kasnejše reklamacije niso možne.
Tokrat ni potrebno oddati naročilnice za učbeniški sklad, saj šola vse učence smatra za
uporabnike učbeniškega sklada. Le v primeru, da se odločite učbenike kupiti sami,
nam to sporočite pravočasno z ODJAVNICO (do 22. 6. 2015).
Poleg seznama učnih gradiv za prihodnje šolsko leto (2015/2016), šola razdeli staršem
tudi naročilnice različnih ponudnikov za nakup delovnih zvezkov in drugih potrebščin.
Glede na pogoje in ugodnosti, ki vam jih posamezen dobavitelj nudi, se sami odločite za
nakup pri enem izmed njih. Seveda pa lahko vse potrebno kupite tudi kjerkoli drugje.
Naročilnice oddajte razredničarki ali knjižničarki do 22. 6. 2015.

Similar documents