5. razred - Osnovna šola Muta

Comments

Transcription

5. razred - Osnovna šola Muta
OSNOVNA ŠOLA MUTA
ŠOLSKA ULICA 6
TEL: 02 88 79 520, FAX: 02 88 79 533
E-pošta: [email protected]
SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN ŠOLSKIH POTREBŠČIN
5. RAZRED OSNOVNE ŠOLE
SLOVENŠČINA
1. B. Hanuš: BESEDE ZA VSEVEDE, berilo za slovenščino-književnost v 5. razredu
osnovne šole, DZS*
2. S. Osterman, T. Petek: SLOVENŠČINA 5, samostojni delovni zvezek za slovenščino v
5. razredu osnovne šole, 2 dela, MKZ, št. črtne kode 9789610143505 9789610143703
MATEMATIKA
3. M. Cotič et al.: SVET MATEMATIČNIH ČUDES 5, učbenik za matematiko v 5.
razredu osnovne šole, DZS*
4. M. Cotič et al.: SVET MATEMATIČNIH ČUDES, delovni zvezek za matematiko v 5.
razredu osnovne šole, izid 2013, PRENOVLJENO, DZS, št. črtne kode 9789610203278
DRUŽBA
5. M. Umek, O. Janša Zorn: DRUŽBA IN JAZ 2, učbenik, družba za 5. razred osnovne
šole, MODRIJAN*
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA
6. D. Krnel et al.: OD MRAVLJE DO SONCA 2, učbenik za naravoslovje in tehniko za 5.
razred osnovne šole, MODRIJAN*
GOSPODINJSTVO
7. G. Torkar, P. Bratož Opaškar: GOSPODINJSTVO 5, učbenik za gospodinjstvo v 5.
razredu osnovnošolskega izobraževanja, Rokus Klett*
ANGLEŠČINA
8. N. Jesenik, J. Skela, V. Šavli: MY SAILS 2, NEW učbenik za angleščino v 5. razredu
osnovne šole, ZALOŽBA PIVEC*
9. N. Jesenik, J. Skela, V. Šavli: MY SAILS 2, NEW, IZID 2016, delovni zvezek za
angleščino v 5. razredu osnovne šole, ZALOŽBA PIVEC, št. črtne kode
9789616968539
10. M. Žerovnik: ROČNI ZEMLJEVID SLOVENIJE, DZS
11. Florjančič, Zajc: GRADIVO: NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 5, navodila in
praktično gradivo za ustvarjanje, št. črtne kode 9789616740258 ZALOŽBA IZOTECH
12. A. Pesek: GLASBA 5, učbenik za glasbo v 5. razredu osnovne šole, MKZ*
*Učenci, ki so vključeni v učbeniški sklad, dobijo te učbenike v šoli.
SLOVENŠČINA
1 zvezek A4 črtni 60 listni
1 zvezek A5 črtni 60 listni
1 kemični svinčnik rdeč
1 nalivno pero
1 brisalec črnila
1 mapa A4 z elastiko
1 mapa PVC prozorna
MATEMATIKA
1 zvezek A4 mali karo 60 listni
1 barvice
1 kemični svinčnik
ravnila v setu ( 2 trikotnika+geo+ravnilo 30 cm)
1 šestilo kovinsko
1 radirka
1 šablona
NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA
1 zvezek A4 črtni 60 listni
1 barvice
SPOZNAVANJE DRUŽBE
1 zvezek A4 črtni 60 listov
GLASBENA UMETNOST
1 zvezek A4 črtni 60 listni
ANGLEŠČINA
1 zvezek A4 črtni 60 listni
GOSPODINJSTVO
1 zvezek A4 črtni 60 listni
LIKOVNA UMETNOST
1 kolaž papir 20 listni barvni
1 risalni blok 20 listov
1 voščenke
1 vodene barvice
1 flomastri
1 lepilo
1 škarje srednje kovinske
1 maskirni trak - beli
čopiči 3 ploščati (št. 6,10,14) + 2 okrogla(št. 6,8)
1tempera barvice
(DAS MASA 0,5 kg)
lonček za vodo
paleta
kolesarska čelada

Similar documents