1. razred - Osnovna šola Muta

Comments

Transcription

1. razred - Osnovna šola Muta
OSNOVNA ŠOLA MUTA
ŠOLSKA ULICA 6
TEL: 02 88 79 520, FAX: 02 88 79 533
E-pošta: [email protected]
SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN OSTALIH POTREBŠČIN
1. RAZRED OSNOVNE ŠOLE
SLOVENŠČINA
T. Jamnik, V. Medved Udovič: S SLIKANICO SE IGRAM IN UČIM, učbenik za jezik in
književnost pri slovenščini v 1. razredu osnovne šole, MLADINSKA KNJIGA *
LILI IN BINE, delovni zvezek za opismenjevanje v dveh delih, ROKUS KLETT, št.
črtne kode 9789612713157
MATEMATIKA
Vida Manfreda Kolar: PRVA MATEMATIKA, samostojni delovni zvezek v 1. razredu
osnovne šole, MLADINSKA KNJIGA, št. črtne kode 9789610130147, 9789610130154
GLASBENA UMETNOST
B. Oblak: GLASBENA SLIKANICA 1, učbenik za glasbeno vzgojo v 1. razredu
osnovnošolskega izobraževanja, DZS*
*Učenci, ki so vključeni v učbeniški sklad, dobijo te učbenike v šoli.
Zvezki
1 brezčrtni zvezek A4
1 velik zvezek – veliki karo (TAKO LAHKO)
2 mapi z elastiko
3 velike zvezke (TAKO LAHKO) z vmesno črto, leva stran prazna)
Material za likovno umetnost
- debel črn flomaster
- risalni blok s tridesetimi risalnimi listi in 30 risalnih listov
- vodene barvice
- 3 ploščati čopiči (različne velikosti)
- voščenke
- suhe barvice
- svinčnik HB, radirka
- kolaž papir
- škarje
- ravnilo (mala šablona)
- lepilo
- plastelin
- flomastri
- zobna ščetka