4. razred - OŠ Brezovica pri Ljubljani

Comments

Transcription

4. razred - OŠ Brezovica pri Ljubljani
OŠ Brezovica pri Ljubljani
Šolska ul. 15, 1351 Brezovica, tel.: 01 29 27 200, faks: 01 365 55 39, e-pošta: [email protected]
POŠ Notranje Gorice
Podpeška c. 390, 1357 Notranje Gorice, tel.: 01 365 11 22, e-pošta: [email protected]
ŠOLSKE POTREBŠČINE
ŠOLSKO LETO 2015/16
4. RAZRED
Predmet
SLJ
MAT
NIT
DRU
GUM
TJA
NEM
(izbirni
predmet)
ŠPO
Šolske potrebščine
2 zvezka, velika – A4, črtasti, 9mm, z robovi; črtane pole A4 (20 listov)
2 zvezka, velika – A4, 1 cm karo
1 zvezek, veliki – A4, črtasti, z robovi, 60 listni
1 zvezek, veliki – A4, črtasti, z robovi, 60 listni
1 zvezek, mali – A5, brezčrtni (lanski)
1 zvezek, veliki – A4, črtasti, z robovi
1 zvezek, veliki – A4, črtasti, z robovi
kratke hlače, majica s kratkimi rokavi ali dres
copati z belo gumo, da ne drsi
vrečka iz blaga (pralna)
LUM
Prenos iz tretjega razreda: lonček za vodo, voščenke, črni tuš, oglje.
Preostali potrebni material naroči šola. Likovni material bo obračunan na oktobrski
poloţnici.
stara majica ali srajca za zaščito
OSTALO mapa z elastiko, 2 svinčnika HB, barvni svinčniki – barvice, flomastri, kemični
svinčnik – rdeč, nalivno pero, črnilni vloţki, geotrikotnik, šablona – velika 30 cm,
radirka, šilček z dozo, 1 alkoholni flomaster (srednja debelina), navadna beleţka
VSI ZVEZKI, UČBENIKI IN DELOVNI ZVEZKI MORAJO BITI OVITI IN
PODPISANI. TUDI OSTALE POTREBŠČINE NAJ BODO OPREMLJENE Z
IMENOM.
V šoli so dovoljeni samo šolski copati z belo gumo. Superge imajo učenci lahko le pri
urah športne vzgoje v telovadnici.
OŠ Brezovica pri Ljubljani
Šolska ul. 15, 1351 Brezovica, tel.: 01 29 27 200, faks: 01 365 55 39, e-pošta: [email protected]
POŠ Notranje Gorice
Podpeška c. 390, 1357 Notranje Gorice, tel.: 01 365 11 22, e-pošta: [email protected]
DELOVNI ZVEZKI
Predmet
SLJ
Naslov
RADOVEDNIH PET 4, samostojni delovni zvezek za
slovenščino – jezik, 2 dela (9789612713263)
TJA
HAPPY STREET 1, NEW EDITION – 2. IZDAJA,
delovni zvezek
(9780194731119)
GRADIVO: NARAVOSLOVJE IN TEHNIKA 4,
navodila in praktično gradivo za ustvarjanje,
prenovljeno (9789616740241)
SVET MATEMATIČNIH ČUDES 4, delovni učbenik z
dodanimi medpredmetnimi vsebinami, 2 dela,
prenova 2014 (9789610206347)
RAČUNANJE JE IGRA 4, delovni zvezek
(3830017145442)
NIT
MAT
MAT
NI –
nemščina
(4. razred)
NI –
nemščina
(4. razred)
Avtorji
D. Berc Prah,
S. Jan, D.
Kapko
S. Maidment, L.
Roberts
Zaloţba
ROKUS
KLETT
OUP
S Zajc, F.
Florjančič
IZOTECH
M. Cotič et al.
DZS
S. Osterman,
A. Deţman
ANTUS
DAS ZAUBERBUCH 1, učbenik za nemščino s CD
ELI S. r. l.
IZBIRNI PREDMET
DAS ZAUBERBUCH 1, delovni zvezek za nemščino
ELI S. r. l.
IZBIRNI PREDMET
UČBENIKI
Predmet
Naslov
Avtorji
Zaloţba
SLJ
BERILO 4, BERILO ZA RAZVEDRILO, učbenik za
slovenščino v 4. razredu osnovne šole
(9789616279284)
I. Saksida, M.
Kordigel,
V. Medved Udovič
IZOLIT
TJA
HAPPY STREET 1, učbenik za angleščino v 4.
razredu osnovne šole (9780194336659)
S. Maidment, L.
Roberts
MKT
DRU
DRUŢBA SMI MI 4, učbenik za druţbo v 4. razredu
(9789612099480)
A. Vovk Korţe, C.
Jurač
GUM
GLASBA 4, učbenik (9789610123897)
A. Pesek
ROKUS
KLETT
MKZ