Poročilo o gibanju obrestnih mer

Comments

Transcription

Poročilo o gibanju obrestnih mer
GIBANJE OBRESTNIH MER
AVGUST 2016
SEKTOR ZAKLADNIŠTVA | ODDELEK TRGOVANJA S STRANKAMI
Inflacija, gospodarska rast in referenčne obrestne mere
Mesečna stopnja inflacije v Evro območju je v mesecu avgustu ponovno
porasla pri 0,10% (medtem ko je bil v
juliju zabeležen padec cen v višini –
0,60%). Letna stopnja inflacije se še
vedno nahaja pri 0,20%. Tudi v prihodnjih mesecih se pričakuje nizka stopnja inflacije in gospodarske rasti.
V Sloveniji smo v avgustu zabeležili
stagnacijo cen tako na mesečni kot
tudi na letni ravni.
Inflacija v ZDA ostaja pri 1,0%, medtem ko so analitiki ponovno znižali
napoved ob koncu leta na 1,80%. Rast
BDP v ZDA ostaja pri le za 1,2%, dvig
referenčnih obrestnih mer v ZDA pa se
ponovno odmika v konec leta oz. v
začetek leta 2017.
Graf 1: Gibanje obrestnih zamenjav v primerjavi s 6M
Euribor-jem
2.10
1.90
1.70
1.50
1.30
1.10
0.90
V Veliki Britaniji se gospodarstvo po
izglasovanem Brexit-u nahaja v presenetljivo dobri kondiciji, saj njihov BDP
še vedno ne beleži večjega padca,
medtem ko se je stopnja inflacije zvišala na 0,60% na letni ravni.
0.70
0.50
0.30
0.10
-0.10
-0.30
2014
2015
IRS 3Y
IRS 5Y
2016
IRS 7Y
IRS 10Y
6M EURIBOR
Vir: Thomson Reuters
Graf 2: Gibanje vrednosti 3M in 6M Euribor-ja
Preglednica 1: Napovedi inflacije in obrestnih mer za EMU, ZDA in VB (v %)
ZDA
EMU
Q2 2016
Q3 2016
Q4 2016
Q1 2017
Q2 2017
Ključna obrestna mera
0,50
0,50
0,70
0,75
0,95
3M obrestna mera USD
0,65
0,71
0,80
0,87
1,02
BDP (y/y)
1,20
1,50
1,80
2,10
2,30
Inflacija (y/y)
1,00
1,30
1,60
2,20
2,10
Ključna obrestna mera
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3M Euribor
-0,29
-0,32
-0,32
-0,31
-0,33
BDP (y/y)
1,90
1,70
1,50
1,20
1,20
Inflacija (y/y)
-0,10
0,30
0,70
1,30
1,10
May14
Sep14
Jan15
May15
6M EURIBOR
VB
Sep15
Jan16
May16
Sep16
3M EURIBOR
Vir: Thomson Reuters
Ključna obrestna mera
0,50
0,25
0,15
0,15
0,15
3M obrestna mera GBP
0,56
0,31
0,26
0,25
0,26
Graf 3: Primerjava krivulj donosnosti za EU, ZDA, VB in
Japonsko
BDP (y/y)
2,20
1,50
0,80
0,40
0,20
2.40
Inflacija (y/y)
0,40
0,70
1,30
1,90
2,20
Vir: Bloomberg, Thomson Reuters
2.10
1.80
1.50
1.20
0.90
Preglednica 2: Podatki o Sloveniji in EMU
0.60
Avgust
Julij
Junij
-0,339
-0,321
-0,293
Mesečna inflacija v SLO (v %)
0,00
-0,90
0,60
Letna inflacija v SLO (v %)
0,00
0,20
-0,30
EONIA (v %)
0.30
0.00
-0.30
-0.60
-0.90
1Y
3Y
6Y
EVROPA
Mesečna inflacija v EMU (v %)
0,10
-0,60
0,20
Letna inflacija v EMU (v %)
0,20
0,20
0,10
Vir: Thomson Reuters
Vir: SURS, Thomson Reuters
1Y
ZDA
2Y
3Y
VELIKA BRITANIJA
5Y
7Y
JAPONSKA
10 Y 30 Y
SEKTOR ZAKLADNIŠTVA | ODDELEK TRGOVANJA S STRANKAMI
Gibanje obrestnih mer
Svet Evropske centralne banke (ECB) v avgustu ni zasedal. Vodstvo se je vzdržalo izjav
in banka bo nadaljnje ukrepanje prilagodila
učinkom do zdaj sprejetih in izvedenih ukrepov. V naslednjih dneh bodo objavljeni mnogi
statistični kazalci (inflacija, brezposelnost,
gospodarsko zaupanje), ki bodo v veliki meri
razkrili ali obstaja potreba po dodatnih oz.
novih ukrepih centralne banke za nadaljevanje okrevanja in oživljanja rasti cen. Pokazali
se bodo tudi že prvi učinki Brexita.
Po mnenju nekaterih analitikov se bo rahlo
okrevanje v območju evra nadaljevalo in po
njihovem mnenju se morebitni dodatni ukrepi
ECB oddaljujejo. Predvsem nemški gospodarstveniki so zaradi Brexita bolj zaskrbljeni
in pričakujejo dodatne negativne vplive napovedane odcepitve na gospodarstva evro območja.
Odbor za odprti trg ameriške centralne banke
(FED) v tem mesecu prav tako ni zasedal.
Je pa bil težko pričakovan simpozij o pomembnih ekonomskih dejstvih, ki ga Federal
Reserve Bank of Kansas City vsako leto (od
leta 1978) organizira v kraju Jackson Hole. Iz
govora predsednice centralne banke ga.
Yellen ob zaključku simpozija je bilo razbrati
da, so se okoliščine za dvig obrestnih mer
okrepile vendar še obstajajo razlogi za dvom.
Trenutni konsenz na trgu je en dvig obrestnih
mer do konca leta, verjetno v mesecu decembru.
Japonski centralni banki (BoJ) zmanjkuje
orodij za spodbuditev inflacije in gospodarske rasti. Kljub uvedbi negativne obrestne
mere se je nadaljevala rast jena in sredi avgusta je tečaj USDJPY padel pod psihološko
mejo 100 jenov za dolar. Na simpoziju v Jackson Hole-u je guverner BoJ Haruhiko Kuroda poudaril da banka ne bo oklevala pri
sprejemu novih monetarnih spodbud, za kar
da ima še dovolj manevrskega prostora. Po
mnenju analitikov morajo imeti naslednji
ukrepi BoJ izredno velik obseg in morajo
povzročiti velik šok na trgih, saj je izredni
psihološki učinek zelo pomemben za nadaljnjo percepcijo trgov o kredibilnosti banke pri
doseganju njenih ciljev.
Kot edina izmed pomembnejših centralnih
bank je Angleška centralna banka (BoE)
avgusta imela zasedanje in znižala temeljno
obrestno mero za 25 bt iz 0,5 % na 0,25 %.
Nadaljuje se trend postopnega zviševanja
inflacije, ki je v juliju dosegla 0,6% letno.
Vzrok je predvsem v zvišanju uvoznih cen ob
znižanju vrednosti funta po izglasovanju
Brexita. V naslednjih mesecih je pričakovano
občutno zvišanje inflacije in posledično dodatno znižanje obrestnih mer s strani BoE.
Preglednica 3: Pregled pomembnejših obrestnih mer
Referenčne obrestne mere
obdobje
Euribor
Libor USD
Libor CHF
1 mesec
-0,339
0,52572
-0,8108
3 mesce
-0,373
0,83511
-0,736
6 mesecev
-0,193
1,24706
-0,65
1 leto
-0,052
1,55944
-0,488
Obrestne zamenjave (IRS)
obdobje
EUR
USD
CHF
1 leto
-0.207
0.948
-0.78
2 leti
-0.213
1,031
-0.785
3 leta
-0.203
1,092
-0.7748
4 leta
-0.173
1.151
-0.7525
5 let
-0.124
1.196
-0.7113
7 let
0.025
1.3
-0.6125
10 let
0.294
1.456
-0.4425
15 let
0.607
1.594
-0.225
20 let
0.738
1.682
-0.08
Ključne obrestne mere
ECB
EMU
FED
ZDA
0,25%
0,00 %
0,50%
SNB
Švica
-1,25%
-0,25%
BOE
VB
0,25%
RBA
Avstralija
1,50%
BOJ
Japonska
-0,10%
Naslednje zasedanje centralne banke
ECB
EMU
8. september 2016
FED
ZDA
21. september 2016
BOE
VB
15. september 2016
BOJ
Japonska
21. september 2016
SNB
Švica
15. september 2016
BOC
Kanada
7. september 2016
Vir: Bloomberg, Thomson Reuters
SEKTOR ZAKLADNIŠTVA | ODDELEK TRGOVANJA S STRANKAMI
Zakladne menice in obveznice RS
Krivulja donosnosti slovenskih
državnih
obveznic
se je
v zadnjem mesecu nekoliko
znižala na ročnosti od 5 do 15
let, medtem ko je nad 15 let
zahtevana donosnost nekoliko
porasla. Republika Slovenija
je v avgustu izvedla odkup obstoječih dolarskih obveznic, z
ročnostjo od leta 2022 do leta
2024. Ob odkupu 513,2 mio
USD obveznic, je bila hkrati
izdana nova obveznica v višini
1 mia EUR, za zapadlostjo
25.03.2035 in donosom do
dospetja v višini 1,667%.
Preglednica 4: Napovedane avkcije zakladnih menic
Vrsta zakladne menice
Naslednja avkcija zakladnih
menic bo izvedena že jutri
06.09.2016.
Datum zapadlosti
3-mesečne TZ161
6.9.2016
8.12.2016
6-mesečne SZ90
6.9.2016
9.3.2017
12-mesečne DZ72
6.9.2016
7.9.2017
18-mesečne OZ7
4.10.2016
5.4.2018
Vir: Ministrstvo za finance RS
Graf 4 Donosnosti zakladnih menic na preteklih avkcijah
Graf 5 Krivulja donosnosti slovenskih obveznic
0.30%
0.25%
0.20%
Donosnost v %
0.15%
0.10%
0.05%
0.00%
-0.05%
-0.10%
-0.15%
-0.20%
Datum avkcije
Nov Feb Mar Apr May Jun Sep Oct Nov Feb Mar Apr May Jun
2014 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2016 2016 2016 2016 2016
trimesečne ZM
šestmesečne ZM
dvanajstmesečne ZM
osemnajstmesečne ZM
1.90
1.70
1.50
1.30
1.10
0.90
0.70
0.50
0.30
0.10
-0.10
-0.30
-0.50
-0.70
1Y
2Y
3Y
4Y
5Y
6Y
Krivulja donosov na dan 05.09.2016
8Y
9Y
10Y
15Y
20Y
30Y
Krivulja donosov na dan 05.08.2016
Vir: Bloomberg
Vir: Ministrstvo za finance RS
Pripravila: Simon Zabukovnik in Miloš Pelcar
Za vse dodatne informacije smo vam na voljo vsak delovni dan od 8:00 do 16:00:
mag. Miha Zavodnik
Simon Zabukovnik
Božica Filipič
Miloš Pelcar
Vodja oddelka
T: 01/47-18-215
[email protected]
Strokovni svetovalec
T: 01/47-18-211
[email protected]
Strokovna svetovalka
T: 01/47-18-200 (203)
[email protected]
Strokovni svetovalec
T: 01/47-18-200
[email protected]
Pišite nam na: [email protected]
Izjava o omejitvi odgovornosti: Poročilo o gibanju obrestnih mer predstavlja tržno sporočilo in je namenjeno informiranju oziroma seznanjanju stranke s ponudbo Abanke d.d. Podatki, navedeni
v tem poročilu, so bili pridobljeni na podlago javno dostopnih podatkov in lastnih izračunov ter so zgolj informativne narave. Abanka d.d. ne sprejema obveznosti za izgube, do katerih bi prišlo z uporabo teh
podatkov, navedenih v poročilu, ali izgube, ki bi na kakršenkoli drugačen način izhajale iz povezav z navedenimi podatki. Poročilo o gibanju obrestnih mer ne predstavlja priporočila za nakup ali prodajo finančnih instrumentov