I stan utan min bil

Comments

Transcription

I stan utan min bil
Program
I stan utan
min bil
Aktiviteter och tävlingar
på Strömgatan söndag
18 september 2016
10.00–16.00
En dag att uppleva och reflektera över hur
din stad skulle kunna se ut med färre bilar.
Biltrafiken stängs av kring Stockholms city
och Gamla stan från 9.00–18.00.
Välkommen!
Läs mer på
stockholm.se/
istanutanminbil
och
serdumöjligheterna.se
Programmet
per klockslag
10.00–15.00, varje halvtimme
• Cykelmekkurs: Bonne Mécanique
10.30
•Diskutera gångtrafik med
Stockholms stad
•Cyklande barn i stan/Kidical Mass STHLM
utgår från plats nr 19
11.00
•Uppvisning parkour,
Freerunning & Tricking, Street Mentality
•Stavgångstur, 2,6 miljoner­klubben
11.30
•Diskutera kollektivtrafik med
Stockholms stad
•Ledarledda spinnpass, Stockholms stad
12.00
•På Strömbron – Visning av den nya
cykelbanan
•Gåtur: En tur runt Norrström med
Bodil Hammarberg, Stockholms stad
Programmet är preliminärt och pågår mellan
10.00–16.00 om inget annat anges. Alla aktiviteter är gratis. Ingen föranmälan behövs, först till
kvarn gäller. Aktiviteterna utgår från respektive
aktörs tält, enligt numrering nedan.
1. Discobuss! Vinn en buss för en dag!
Tävla om att vinna en buss för en dag! Förra årets vinnare
tog med hela skolklassen till Tom Tits Experiment!
Arriva
2. Serva din cykel!
• Debatt Stockholms stad
• Ledarledda spinnpass, Stockholms stad
•Punkakurs: ”Lär er laga en punktering själv”. Varje halv­
timme kör vi punkakurs på 10 minuter.
•Serva din egen cykel, vi har smörjmedel och trasor!
•Bonne Mécanique bjuder på det godaste Illykaffet i stan.
•Trampa din egen smoothie!
Bonne Mécanique
13.00
3. Låna en cykel av City Bikes!
12.30
•Uppvisning parkour,
Freerunning & Tricking, Street Mentality
•Dance Walk, 2,6 miljonerklubben
13.30
•Diskutera cykeltrafik med
Stockholms stad
• Ledarledda spinnpass, Stockholms stad
Här kan du med ett City Bikes-kort låna en cykel på vår
tillfälligt uppställda cykelstation. Varje heltimme kommer
vi även att dela ut tre stycken 3-dagarskort gratis.
City Bikes – ett samarbete mellan Clear Channel och
Stockholms stad
4. Kom och prata pendelbåtstrafik!
•På Strömbron – Visning av den nya
cykelbanan
•Gåtur: En tur runt Norrström med
Bodil Hammarberg, Stockholms stad
Tävla och vinn gratisbiljetter för att prova på att åka
Sjövägen – SLs nya kollektivtrafik i Stockholms inre
farvatten! Sjövägen ger dig möjlighet att pendla över
Saltsjö-Mälarsnittet, mellan Nacka och Stockholms City/
Lidingö.
SjöVägen
14.30
5. Stadsodla!
14.00
•Diskutera leveranstrafik med
Stockholms stad
• Ledarledda spinnpass, Stockholms stad
15.00
•Uppvisning parkour,
Freerunning & Tricking, Street Mentality
15.30
•Diskutera infartsparkering med
Stockholms stad
Få inspirerande tips och råd om att odla mat och växter
som passar bra för små ytor som kolonilotter, balkonger
och parker! Smaka och lär dig olika äppelsorter!
Hässelby blommor
6. Testa rullstol och synnedsättning!
Testa att ta dig fram med hjälp av rullstol eller orientera
dig med synnedsättning! Diskutera vilka hjälpmedel och
vilken utformning som behövs mellan kl. 11.00–15.00.
Stockholms stad
7. Hur kan en bilfri stad se ut?
Projektet Ett Bilfritt År, där tre familjer fick prova att leva
utan sin bil under ett år, har avslutats. Projektets designers
och forskare presenterar och diskuterar slutsatserna.
KTH Green Leap
8. Orkar du lyfta din klimatpåverkan?
Testa Klimatvågen och väg dina klimatutsläpp. Dessutom
får du tips om hur du på ett smart sätt kan minska din
klimatpåverkan.
Stockholms stad
9. Tävla i en tipspromenad via mobil!
Vad vet du om Stockholm? Ta med gänget på en kul
frågesport på stan! Ni tar er från start till mål genom att
följa kartor och svara på 1X2-frågor i mobilen. Välj mellan den historiska Gamla stan-turen eller den spännande Norrmalmsturen. De två lag med flest rätt vinner ett
SL-accesskort med reskassa.
Stockholm Stories:
stockholmstories.se/i-stan-utan-min-bil/
10. Dansa dig fram eller följ med
på en stavgångstur!
11.00 Stavgångstur
13.00 Dance Walk till medryckande musik.
Prova på Chakra Balance Dance.
2,6 miljonerklubben
11. Leka staden
– workshops för barn och unga
Vi är alla medskapare av det offentliga rummet om så
aktiva eller passiva. Workshops för att inspirera till engage­
mang och ställningstagande för kreativ och positiv med­
verkan i det offentliga rummet.
Ateljéristan Birgitta Adolfsson
12. Cykelskola för barn!
Här finns en aktivitet för de minsta barnen. Låna cykel
och hjälm och prova på att cykla på vår teknikbana.
Utmana varandra i memory på trafikmärken.
Sthlm Bike
14. Stockholms utveckling!
Fråga och diskutera med stadens representanter om
stadens satsningar på gång, cykel, kollektivtrafik och
leveranstrafik.
10.30 Gång
11.30 Kollektivtrafik
12.00 Gåtur runt Norrström
12.30 Debatt
13.30 Cykel
14.00 Gåtur runt Norrström
14.30 Leveranstrafik
15.30 Infartsparkering
Stockholms stad
En stad med
färre bilar
I stan utan min bil pågår
söndagen den 18 september.
Biltrafiken stängs av kring
Stockholms city och Gamla
stan från 9.00–18.00.
Syftet är att ge stockholm­
arna en uppfattning om hur
deras stad skulle kunna se ut
med färre ­bilar samt inspirera
stockholmarna att testa andra
färdmedel.
Stockholm är en växande stad.
Stadens gator behöver trans­
portera fler och fler människor
och mer gods. Därför satsar
Stockholms stad på hållbara
transport­medel för att mins­
ka miljö- och klimat­påverkan
samt bidra till att den befint­
liga infrastrukturen utnyttjas så
­effektivt som möjligt.
15. Godstrafik på cykel!
22. Gratis Cykeltaxi!
Vet du att man kan transportera upp till 300 kg/m med
lastcykel? Kom och diskutera godstrafik på cykel! Last­
cykel kan användas till mycket – prova en lastcykel!
Movebybike – Sveriges grönaste åkeri
Prova ultra-moderna, elcykeltaxi helt gratis under dagen!
Ta en tur i Gamla Stan eller Norrmalm. Passa på att se
Stockholm med cykeltaxi i det bilfria området.
Hej Hej Stockholm
16. Prova en lådcykel!
23. Stadsodla!
Prova en lådcykel och diskutera vilken typ av lådcykel
som passar dig! Det finns lådcyklar för alla; för små­
barnsföräldrar, stadscyklister, djurägare och leverantörer.
Vilket behov har du?
Cykelfabriken
Få inspirerande tips och råd om att odla mat och växter
som passar bra för små ytor som kolonilotter, balkonger
och parker! Smaka och lär dig olika äppelsorter!
Hässelby blommor
3
17. Gå till eller från jobbet?
På en karta visar vi många trevliga gångstråk, kanske fler
än du känner till!
Mäster Olofsgården i samarbete med Stockholms stad
18. Spinn-cykla!
– Aktivitetsyta Prova på Spinncykel
Kom och prova Stockholms stads spinn-cyklar. Ledar­
ledda spinnpass 11.30, 12.30, 13.30 och 14.30 ca 40 mi­
nuter. Eller prova på spinncykel mellan passen.
Stockholms stad
19. Aktivitetsyta Cykelskola för barn
20. Aktivitetsyta Prova en lådcykel!
Lådcyklar finns i många varianter: För småbarnsföräldrar,
stadscyklister, djurägare och leverantörer. Ta en tur och/
eller diskutera lådcyklar!
21. Testa Parkour, Freerunning &
Tricking
Lär dig några grundrörelser och utveckla din egen stil
utifrån dina styrkor och förutsättningar med några av
Sveriges främsta utövare. Uppvisning 11.00, 13.00,
15.00. Välkommen att prova på när som helst när det inte
är uppvisning!
Street Mentality
Prata med en konstnär!
Idéforum för stadsodling, över alla gränser, där odling
skapar socialt och kulturellt utbyte som underlättar
harmonisering och ömsesidig respekt. Vi visar att med
solenergi utnyttjad på olika sätt kan man odla var som
utan konventionell el.
Konstnären Bengt Carling
Se hur ny teknik för lastbilar ska minska
olyckorna
På Gustav Adolfs torg visar NTF hur en lastbil utrus­
tad med till exempel kameror och cykelradar kan se ut.
Tekniska hjälpmedel förbättrar sikten för chauffören och
minskar på så sätt risken för olyckor mellan lastbilar och
oskyddade trafikanter, som cyklister och motorcyklister.
NTF (Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens
Främjande)
På Strömbron
– Visning av den nya cykelbanan
Ett utmärkt tillfälle att se stadens cykelsatsning på Ström­
bron. Stockholms stad berättar om de tänkta cykelåtgär­
derna, den nya cykelbanan samt illustrerar den föreslagna
fördelningen av gatans utrymme mellan olika trafikslag.
Visning: 12.00 och 14.00.
Stockholms stad

Similar documents