Schema vetmed_2 - Ping-Pong

Comments

Transcription

Schema vetmed_2 - Ping-Pong
SCHEMA
2QA258 Vetenskapsteori och forskningsmetodik i arbetsterapi,
fysioterapi och omvårdnad, 15 hp
Kursledare Eva Rasmussen Barr
[email protected]
Lokaler för seminarier meddelas via pingpong anslagstavlan och vid varje kursträff
Campusträff I
Sal
Lärare
7 september
09.00-10.00
10.30-12.00
LUNCH
13.00-16.00
H2
Kurstart, upprop, kursinformation
Eva Rasmussen Barr, Kursledare
Docent, fysioterapi
302,
Seminarium, presentation samt
303,
individuell uppgift 1
304, 305
Studiegruppslärare
H2
Vetenskapsteori
Niklas Juth, Docent, medicinsk
etik
H2
Kvantitativ forskningsmetodik
Wim Grooten, Docent, fysioterapi
Forskningsetik
Maria Arman, Docent
vårdvetenskap
Hans Jonsson, Docent,
arbetsterapi
8 september
09.00-12.00
Inkl paus
LUNCH
13.00-14.30
14.45-16.00
H2
Forskningsfrågan – Vad innebär det?
402
Vetenskapligt skrivande
Bodil Moberg, Skrivarverkstan
Gruppuppgift 1 om etik,
studiegruppskontrakt
Grupparbete (eget)
Kvantitativ forskningsmetodik och
statistik
Gruppuppgift 1, Etisk ansökan
Individuell uppgift 2a Läslogg – läggs
in i forum i pingpong, Diskuteras
innan nästa kusträff.
Börja fundera över rapport
Wim Grooten
9 september
09.00-11.00
11.00-12.30
LUNCH
13.00-14.30
26 september
H2
Egna studier
Campusträff II
5 oktober
Sal
Lärare
09.30-10.00
113
Kursinfo
Eva Rasmussen Barr
10.30-12.30
311/302
, 304
Grupp A: SPSS Datasal
Grupp B: Diskussion etisk ansökan
Wim m.fl.
Studiegruppslärare, Grupp B
311/302
, 304
Grupp B: SPSS Datasal
Grupp A: Etisk ansökan
Wim m.fl.
Studiegruppslärare, Grupp A
LUNCH
13.30-15.30
6 oktober
9.00-11.30
302,
PM syfte och frågeställningar
303,
304, 305
Studiegruppslärare
KIB
KI Bibliotek
KIB
7 oktober
Gruppuppgift 2, SPSS inklusive lunch
Grupparbete (eget)
24 oktober
Individuell uppgift 2b
Gruppuppgift 2 pingpong/diskutera
Forts arbeta med rapport
Egna studier
LUNCH
13.00-15.00
Campusträff III
Sal
14 november
9.00-10.00
113
Kursinfo, Info om PM skrivande
Eva Rasmussen Barr
10.30-12.00
113
Introduktion till kvalitativ
forskningsmetodik
Carina Boström, Docent
fysioterapi
LUNCH
13.00-14.00
113
Innehållsanalys
Carina Boström
Webinar Vetenskapligt skrivande
Bodil Moberg
Gabriele Biguet, Univ adjunkt
fysioterapi
Studiegruppslärare
14.15-16.00
Lärare
15 november
9.00-10.30
113
Fenomenografi
11.00-12.30
113
Metod / rapport
LUNCH
13.30-16.00
16 november
302,
Gruppuppgift 2, Individuell uppgift
303,
2b, Metod / rapport
304, 305
Gruppuppgift 3 inklusive lunch
Studiegruppslärare
Grupparbete (eget)
21 november
Campusträff IV
Individuell uppgift 3
Gruppuppgift 3 pingpong/diskutera
Frågor paneldebatt kvalitativ metod
Frågor statistikstuga kvantitativ
metod
Sal
Egna studier
Lärare
1 december
09.30-10.00
113
Kursinfo
Eva Rasmussen Barr
10.30-12.00
113
Paneldebatt kvalitativ metod
Carina Boström, Gabrielle Biguet,
m.fl.
LUNCH
13.00-15.30
303,
Seminarium individuell uppgift 3
305,
306, 312
Studiegruppslärare
302,
Gruppuppgift 3
303,
305, 312
Studiegruppslärare
113
Statistikstuga
Eva RB, Wim, m.fl.
Rapport deadline 29/12
Självvärdering deadline 20/12
Egna studier
2 december
9.30-12.00
LUNCH
13.00-14.30
19 december
Examinationer
11-12 januari
Sal
Lärare
Sep schema
313,
Examinationsseminarier ca 45 min
314,
per rapport
315, 502
Studiegruppslärare
Vid eventuell rest-examination bestäms datum senare
Studiegruppslärare
Sektionen för fysioterapi
Carina Boström
Eva Rasmussen Barr
[email protected]
[email protected]
Sektionen för arbetsterapi
Lena von Koch
[email protected]
Sektionen för omvårdnad
Claudia Lampic
[email protected]

Similar documents