Förslag för koloni- och odlingslotter i Stadsplan 2017

Comments

Transcription

Förslag för koloni- och odlingslotter i Stadsplan 2017
Förslag
kolonioch odlingslotter
Förslag förför
kolonioch odlingslotter
i Stadsplan 2017
i Stadsplan 2017
Senderöds koloniområde
Bostäder, förskola, närpark, stadsodling och ytor för dagvatten.
Stenbockens sommarby
Bostäder, park och stadsodling.
Åragatans
koloniförening
Lundsbäcks koloniförening
Bostäder och förskola.
Bostäder, närpark, förskola,
skola och odlingslotter.
Ringstorps sommarstad
Bevaras.
Koloniföreningarna Fredriksdal
västra och östra
Bostäder, förskola, park och stadsodling.
Mejerigatans odlingslotter
Bostäder, skola, förskola, park
och stadsodling.
Tornets sommarby och
Brytstugans koloniområde
Skola, förskola, park, stadsodling
och ytor för dagvatten.
Apladalens koloniförening
Närlunda koloniförening
Bevaras.
Bevaras.
Ättekulla sommarstad
Bevaras.
Tuppen, rekreationslotter
Bostäder, park och stadsodling.
Kanotens odlingslotter
Bevaras.

Similar documents