לוח שנה אקדמי תשע"ז

Comments

Transcription

לוח שנה אקדמי תשע"ז
‫לוח שנת הלימודים תשע"ז‬
‫‪ACADEMIC CALENDAR 2016-2017‬‬
‫‪SEPTEMBER‬‬
‫‪OCTOBER‬‬
‫‪NOVEMBER‬‬
‫‪DECEMBER‬‬
‫‪JANUARY‬‬
‫‪FEBRUARY‬‬
‫‪MARCH‬‬
‫‪APRIL‬‬
‫‪MAY‬‬
‫‪JUNE‬‬
‫‪JULY‬‬
‫‪AUGUST‬‬
‫‪SEPTEMBER‬‬
‫ספטמבר ‪2016‬‬
‫אוקטובר ‪2016‬‬
‫נובמבר ‪2016‬‬
‫דצמבר ‪2016‬‬
‫ינואר ‪2017‬‬
‫פברואר ‪2017‬‬
‫מרץ ‪2017‬‬
‫אפריל ‪2017‬‬
‫מאי ‪2017‬‬
‫יוני ‪2017‬‬
‫יולי ‪2017‬‬
‫אוגוסט ‪2017‬‬
‫ספטמבר ‪2017‬‬
‫אב‪-‬אלול‬
‫אלול‪-‬תשרי תשע"ז‬
‫תשרי‪-‬חשון‬
‫כסלו‪-‬טבת‬
‫טבת‪-‬שבט‬
‫שבט‪-‬אדר‬
‫אדר‪-‬ניסן‬
‫ניסן‪-‬אייר‬
‫אייר‪-‬סיון‬
‫סיון‪-‬תמוז‬
‫תמוז‪-‬אב‬
‫אב‪-‬אלול‬
‫אלול‪-‬תשרי תשע"ח‬
‫‪ 1‬ה‬
‫פתיחת‬
‫שנת‪ ‬הלימודים‬
‫במערכת החינוך‬
‫כח‬
‫‪ 1‬ש‬
‫כט‬
‫‪ 2‬א‬
‫ערב ראש השנה‬
‫לא עובדים‬
‫‪ 3‬ש‬
‫א' דר"ח אלול‬
‫ל‬
‫‪ 3‬ב‬
‫א' ראש השנה‬
‫שבתון‬
‫א‬
‫‪ 4‬א‬
‫ב' דר"ח אלול‬
‫א‬
‫‪ 4‬ג‬
‫ב' ראש השנה‬
‫שבתון‬
‫ב‬
‫‪ 4‬ו‬
‫‪ 5‬ב‬
‫ב‬
‫‪ 5‬ד‬
‫צום גדליה‬
‫ג‬
‫‪ 5‬ש‬
‫ד‬
‫‪ 6‬ג‬
‫ג‬
‫‪ 6‬ה‬
‫ד‬
‫‪ 6‬א‬
‫ה‬
‫‪ 6‬ג‬
‫‪ 7‬ד‬
‫ד‬
‫‪ 7‬ו‬
‫ה‬
‫‪ 7‬ב‬
‫ו‬
‫‪ 7‬ד‬
‫ז‬
‫‪ 8‬ה‬
‫ה‬
‫‪ 8‬ש‬
‫ו‬
‫‪ 8‬ג‬
‫ז‬
‫‪ 8‬ה‬
‫ח‬
‫‪ 8‬א‬
‫‪ 9‬ו‬
‫ו‬
‫‪ 9‬א‬
‫ז‬
‫‪ 9‬ד‬
‫ח‬
‫‪ 9‬ו‬
‫ט‬
‫‪ 9‬ב‬
‫יא‬
‫‪ 10‬ש‬
‫ז‬
‫‪ 10‬ב‬
‫ח‬
‫‪ 10‬ה‬
‫ט‬
‫‪ 10‬ש‬
‫י‬
‫‪ 10‬ג‬
‫יב‬
‫‪ 10‬ו‬
‫‪ 11‬א‬
‫ח‬
‫‪ 11‬ג‬
‫ערב יום כיפור‬
‫לא עובדים‬
‫ט‬
‫‪ 11‬ו‬
‫י‬
‫‪ 11‬א‬
‫יא‬
‫‪ 11‬ד‬
‫יג‬
‫‪ 11‬ש‬
‫‪ 12‬ב‬
‫ט‬
‫‪ 12‬ד‬
‫יום כיפור‬
‫שבתון‬
‫י‬
‫‪ 12‬ש‬
‫יא‬
‫‪ 12‬ב‬
‫יב‬
‫‪ 12‬ה‬
‫יד‬
‫‪ 12‬א‬
‫טז‬
‫י‬
‫‪ 13‬ה‬
‫יא‬
‫‪ 13‬א‬
‫יב‬
‫‪ 13‬ג‬
‫יג‬
‫‪ 13‬ו‬
‫טו‬
‫‪ 13‬ב‬
‫יז‬
‫‪ 13‬ב‬
‫‪ 14‬ד‬
‫יא‬
‫‪ 14‬ו‬
‫יב‬
‫‪ 14‬ב‬
‫יג‬
‫‪ 14‬ד‬
‫יד‬
‫‪ 14‬ש‬
‫טז‬
‫‪ 14‬ג‬
‫יח‬
‫‪ 14‬ג‬
‫טז‬
‫‪ 15‬ה‬
‫יב‬
‫‪ 15‬ש‬
‫יג‬
‫‪ 15‬ג‬
‫יד‬
‫‪ 15‬ה‬
‫טו‬
‫‪ 15‬א‬
‫יז‬
‫‪ 15‬ד‬
‫יט‬
‫‪ 15‬ד‬
‫יז‬
‫‪ 15‬ש‬
‫‪ 16‬ו‬
‫יג‬
‫‪ 16‬א‬
‫ערב סוכות‬
‫עובדים עד ‪13:00‬‬
‫יד‬
‫‪ 16‬ד‬
‫טו‬
‫‪ 16‬ו‬
‫טז‬
‫‪ 16‬ב‬
‫יח‬
‫‪ 16‬ה‬
‫כ‬
‫‪ 16‬ה‬
‫יח‬
‫‪ 16‬א‬
‫ה' חוה"מ פסח‬
‫חופשה מרוכזת‬
‫‪ 17‬ש‬
‫יד‬
‫‪ 17‬ב‬
‫סוכות‬
‫שבתון‬
‫טו‬
‫‪ 17‬ה‬
‫טז‬
‫‪ 17‬ש‬
‫יז‬
‫‪ 17‬ג‬
‫יט‬
‫‪ 17‬ו‬
‫כא‬
‫‪ 17‬ו‬
‫יט‬
‫‪ 17‬ב‬
‫שביעי של פסח‬
‫שבתון‬
‫כא‬
‫‪ 18‬א‬
‫טו‬
‫‪ 18‬ג‬
‫א' חוה"מ סוכות‬
‫חופשה מרוכזת‬
‫טז‬
‫‪ 18‬ו‬
‫יז‬
‫‪ 18‬א‬
‫יח‬
‫‪ 18‬ד‬
‫כ‬
‫‪ 18‬ש‬
‫כב‬
‫‪ 18‬ש‬
‫כ‬
‫‪ 18‬ג‬
‫מימונה‬
‫כב‬
‫‪ 18‬ה‬
‫‪ 19‬ב‬
‫טז‬
‫‪ 19‬ד‬
‫ב' חוה"מ סוכות‬
‫חופשה מרוכזת‬
‫יז‬
‫‪ 19‬ש‬
‫יח‬
‫‪ 19‬ב‬
‫יט‬
‫‪ 19‬ה‬
‫כא‬
‫‪ 19‬א‬
‫כג‬
‫‪ 19‬א‬
‫כא‬
‫‪ 19‬ד‬
‫כג‬
‫‪ 19‬ו‬
‫כג‬
‫‪ 2‬ו‬
‫‪ 13‬ג‬
‫עיד אל אדחא‬
‫כח‬
‫‪ 1‬ג‬
‫א' דר"ח חשון‬
‫ל‬
‫‪ 1‬ה‬
‫כט‬
‫‪ 2‬ד‬
‫ב' דר"ח חשון‬
‫א‬
‫‪ 2‬ו‬
‫ב‬
‫‪ 3‬ה‬
‫ב‬
‫‪ 3‬ש‬
‫ג‬
‫‪ 3‬ג‬
‫ג‬
‫‪ 4‬א‬
‫ד‬
‫‪ 4‬ד‬
‫ו‬
‫‪ 5‬ב‬
‫ה‬
‫‪ 5‬ה‬
‫ז‬
‫‪ 5‬א‬
‫ו‬
‫‪ 6‬ו‬
‫ח‬
‫‪ 6‬ב‬
‫י‬
‫‪ 7‬ש‬
‫ט‬
‫‪ 7‬ג‬
‫יא‬
‫‪ 7‬ג‬
‫י‬
‫‪ 8‬ד‬
‫יב‬
‫‪ 8‬ד‬
‫יום האישה‬
‫הבינלאומי‬
‫‪ 9‬ה‬
‫יג‬
‫‪ 9‬ה‬
‫תענית אסתר‬
‫יד‬
‫‪ 10‬ו‬
‫יב‬
‫טו‬
‫‪ 11‬ש‬
‫יג‬
‫‪ 11‬ג‬
‫‪ 12‬א‬
‫פורים רחובות שבתון;‬
‫י‪-‬ם עובדים עד ‪;13:00‬‬
‫חופשה לסטודנטים‬
‫יד‬
‫‪ 12‬ד‬
‫א' חוה"מ פסח‬
‫חופשה מרוכזת‬
‫שושן פורים‬
‫י‪-‬ם שבתון;‬
‫חופשה‪ ‬לסטודנטים‬
‫טו‬
‫‪ 13‬ה‬
‫ב' חוה"מ פסח‬
‫חופשה מרוכזת‬
‫יז‬
‫‪ 14‬ו‬
‫ג' חוה"מ פסח‬
‫חופשה מרוכזת‬
‫יח‬
‫‪ 14‬א‬
‫ד' חוה"מ פסח‬
‫חופשה מרוכזת‬
‫יט‬
‫‪ 15‬ב‬
‫יט‬
‫כ‬
‫‪ 16‬ג‬
‫כ‬
‫‪ 16‬ו‬
‫‪ 17‬ד‬
‫כא‬
‫‪ 17‬ש‬
‫כג‬
‫כב‬
‫‪ 18‬א‬
‫כד‬
‫‪ 18‬ג‬
‫‪ 19‬ב‬
‫כה‬
‫‪ 19‬ד‬
‫כה‬
‫יום הזיכרון‬
‫ליצחק‪ ‬רבין‬
‫ר"ח כסלו‬
‫צום תשעה באב‬
‫שבתון‬
‫עיד אל אדחא; יום‬
‫פתיחת שנת הלימודים‬
‫במערכת החינוך‬
‫א‬
‫‪ 1‬א‬
‫‪ 2‬ב‬
‫ד‬
‫ה‬
‫‪ 3‬ו‬
‫‪ 4‬ש‬
‫ח‬
‫ט‬
‫‪ 5‬א‬
‫‪ 6‬ב‬
‫ח‬
‫ט‬
‫‪ 7‬ו‬
‫י‬
‫‪ 8‬ש‬
‫יב‬
‫יא‬
‫‪ 9‬א‬
‫יג‬
‫‪ 9‬ג‬
‫‪ 10‬ב‬
‫ערב פסח‬
‫לא עובדים‬
‫יד‬
‫‪ 10‬ד‬
‫יד‬
‫פסח‬
‫שבתון‬
‫טו‬
‫‪ 11‬ה‬
‫טו‬
‫‪ 11‬א‬
‫טז‬
‫‪ 12‬ו‬
‫טז‬
‫‪ 12‬ב‬
‫יח‬
‫‪ 13‬ש‬
‫יז‬
‫‪ 13‬ג‬
‫יט‬
‫‪ 13‬ה‬
‫יח‬
‫‪ 14‬ד‬
‫כ‬
‫‪ 14‬ו‬
‫כ‬
‫‪ 15‬ה‬
‫כא‬
‫‪ 15‬ש‬
‫כא‬
‫‪ 15‬ג‬
‫כב‬
‫‪ 16‬א‬
‫כב‬
‫‪ 16‬ד‬
‫כד‬
‫‪ 17‬ב‬
‫כג‬
‫‪ 17‬ה‬
‫כה‬
‫‪ 17‬א‬
‫כד‬
‫‪ 18‬ו‬
‫כו‬
‫‪ 18‬ב‬
‫כז‬
‫‪ 19‬ש‬
‫כז‬
‫‪ 19‬ג‬
‫כח‬
‫ח' חנוכה‬
‫צום עשרה בטבת‬
‫ג‬
‫‪ 1‬ד‬
‫ה‬
‫‪ 1‬ד‬
‫‪ 2‬ה‬
‫ו‬
‫‪ 2‬ה‬
‫יום פתוח‬
‫הפקולטה‪ ‬לחקלאות‬
‫ז‬
‫‪ 3‬ו‬
‫יום פתוח‬
‫‪ 4‬ש‬
‫ו‬
‫ז‬
‫‪ 5‬ד‬
‫‪ 6‬ה‬
‫י‬
‫יא‬
‫‪ 7‬א‬
‫‪ 8‬ב‬
‫יב‬
‫יג‬
‫‪ 9‬ו‬
‫‪ 10‬ש‬
‫טז‬
‫יז‬
‫‪ 11‬ג‬
‫‪ 12‬ד‬
‫יח‬
‫יט‬
‫‪ 13‬א‬
‫‪ 14‬ב‬
‫כב‬
‫כג‬
‫‪ 15‬ו‬
‫‪ 16‬ש‬
‫כה‬
‫כו‬
‫ראש השנה לאילנות‬
‫ג‬
‫‪ 1‬ש‬
‫ה‬
‫‪ 1‬ב‬
‫יום הזיכרון (נדחה)‬
‫ה‬
‫‪ 1‬ה‬
‫ז‬
‫‪ 1‬ש‬
‫ז‬
‫‪ 1‬ג‬
‫ד‬
‫‪ 2‬א‬
‫ו‬
‫‪ 2‬ג‬
‫יום העצמאות (נדחה)‬
‫שבתון‬
‫ו‬
‫‪ 2‬ו‬
‫ח‬
‫‪ 2‬א‬
‫ח‬
‫‪ 2‬ד‬
‫י‬
‫ה‬
‫‪ 3‬ב‬
‫ז‬
‫‪ 3‬ד‬
‫ז‬
‫‪ 3‬ש‬
‫ט‬
‫‪ 3‬ב‬
‫ט‬
‫‪ 3‬ה‬
‫יא‬
‫‪ 3‬א‬
‫‪ 4‬ג‬
‫ח‬
‫‪ 4‬ה‬
‫ח‬
‫‪ 4‬א‬
‫י‬
‫‪ 4‬ג‬
‫י‬
‫‪ 4‬ו‬
‫יב‬
‫‪ 4‬ב‬
‫יג‬
‫ט‬
‫‪ 5‬ו‬
‫ט‬
‫‪ 5‬ב‬
‫יא‬
‫‪ 5‬ד‬
‫יא‬
‫‪ 5‬ש‬
‫יג‬
‫‪ 5‬ג‬
‫יד‬
‫‪ 6‬ש‬
‫י‬
‫‪ 6‬ג‬
‫יב‬
‫‪ 6‬ה‬
‫יב‬
‫‪ 6‬א‬
‫יד‬
‫‪ 6‬ד‬
‫טו‬
‫יא‬
‫‪ 7‬ד‬
‫יג‬
‫‪ 7‬ו‬
‫יג‬
‫‪ 7‬ב‬
‫טו‬
‫‪ 7‬ה‬
‫טז‬
‫‪ 8‬ה‬
‫יד‬
‫‪ 8‬ש‬
‫יד‬
‫‪ 8‬ג‬
‫טז‬
‫‪ 8‬ו‬
‫יז‬
‫טו‬
‫‪ 9‬א‬
‫טו‬
‫‪ 9‬ד‬
‫יז‬
‫‪ 9‬ש‬
‫יח‬
‫‪ 10‬ב‬
‫טז‬
‫‪ 10‬ה‬
‫יח‬
‫‪ 10‬א‬
‫יט‬
‫יז‬
‫‪ 11‬ו‬
‫יט‬
‫‪ 11‬ב‬
‫כ‬
‫‪ 12‬ש‬
‫כ‬
‫‪ 12‬ג‬
‫כא‬
‫כא‬
‫‪ 13‬ד‬
‫כב‬
‫‪ 14‬ה‬
‫כג‬
‫כד‬
‫ל"ג בעומר‬
‫צום י"ז בתמוז‬
‫ט‬
‫‪ 1‬ו‬
‫‪ 2‬ש‬
‫יא‬
‫יב‬
‫י‬
‫‪ 20‬ג‬
‫יז‬
‫‪ 20‬ה‬
‫ג' חוה"מ סוכות‬
‫חופשה מרוכזת‬
‫יח‬
‫‪ 20‬א‬
‫יט‬
‫‪ 20‬ג‬
‫כ‬
‫‪ 20‬ו‬
‫כב‬
‫‪ 20‬ב‬
‫כד‬
‫‪ 20‬ב‬
‫כב‬
‫‪ 20‬ה‬
‫כד‬
‫‪ 20‬ש‬
‫כד‬
‫‪ 20‬ג‬
‫כו‬
‫‪ 20‬ה‬
‫כו‬
‫‪ 20‬א‬
‫כח‬
‫‪ 20‬ד‬
‫ערב ראש השנה‬
‫לא עובדים‬
‫כט‬
‫‪ 21‬ד‬
‫יח‬
‫‪ 21‬ו‬
‫ד' חוה"מ סוכות‬
‫חופשה מרוכזת‬
‫יט‬
‫‪ 21‬ב‬
‫כ‬
‫‪ 21‬ד‬
‫כא‬
‫‪ 21‬ש‬
‫כג‬
‫‪ 21‬ג‬
‫כה‬
‫‪ 21‬ג‬
‫כג‬
‫‪ 21‬ו‬
‫כה‬
‫‪ 21‬א‬
‫כה‬
‫‪ 21‬ד‬
‫כז‬
‫‪ 21‬ו‬
‫כז‬
‫‪ 21‬ב‬
‫כט‬
‫‪ 21‬ה‬
‫א' ראש השנה‬
‫שבתון‬
‫א‬
‫‪ 22‬ה‬
‫יט‬
‫‪ 22‬ש‬
‫ה' חוה"מ סוכות‬
‫חופשה מרוכזת‬
‫כ‬
‫‪ 22‬ג‬
‫כא‬
‫‪ 22‬ה‬
‫כב‬
‫‪ 22‬א‬
‫כד‬
‫‪ 22‬ד‬
‫כו‬
‫‪ 22‬ד‬
‫כד‬
‫‪ 22‬ש‬
‫כו‬
‫‪ 22‬ב‬
‫כו‬
‫‪ 22‬ה‬
‫כח‬
‫‪ 22‬ש‬
‫כח‬
‫‪ 22‬ג‬
‫א' דר"ח אלול‬
‫ל‬
‫‪ 22‬ו‬
‫ב' ראש השנה‬
‫שבתון‬
‫ב‬
‫‪ 23‬ו‬
‫כ‬
‫‪ 23‬א‬
‫הושענא רבה‬
‫לא עובדים‬
‫כא‬
‫‪ 23‬ד‬
‫כב‬
‫‪ 23‬ו‬
‫כג‬
‫‪ 23‬ב‬
‫כה‬
‫‪ 23‬ה‬
‫כז‬
‫‪ 23‬ה‬
‫כה‬
‫‪ 23‬א‬
‫כז‬
‫‪ 23‬ג‬
‫כז‬
‫‪ 23‬ו‬
‫כט‬
‫‪ 23‬א‬
‫כט‬
‫‪ 23‬ד‬
‫ב' דר"ח אלול‬
‫א‬
‫‪ 23‬ש‬
‫‪ 24‬ש‬
‫כא‬
‫‪ 24‬ב‬
‫שמחת תורה‬
‫שבתון‬
‫כב‬
‫‪ 24‬ה‬
‫כג‬
‫‪ 24‬ש‬
‫כד‬
‫‪ 24‬ג‬
‫כו‬
‫‪ 24‬ו‬
‫כח‬
‫‪ 24‬ו‬
‫כו‬
‫‪ 24‬ב‬
‫כח‬
‫‪ 24‬ד‬
‫כח‬
‫‪ 24‬ש‬
‫א' דר"ח תמוז‬
‫ל‬
‫‪ 24‬ב‬
‫א‬
‫‪ 24‬ה‬
‫ב‬
‫‪ 24‬א‬
‫‪ 25‬א‬
‫כב‬
‫‪ 25‬ג‬
‫אסרו חג‬
‫כג‬
‫‪ 25‬ו‬
‫כד‬
‫‪ 25‬א‬
‫א' חנוכה‬
‫חג המולד‬
‫חופשה לסטודנטים‬
‫כה‬
‫‪ 25‬ד‬
‫כז‬
‫‪ 25‬ש‬
‫כט‬
‫‪ 25‬ש‬
‫כז‬
‫‪ 25‬ג‬
‫כט‬
‫‪ 25‬ה‬
‫כט‬
‫‪ 25‬א‬
‫ב' דר"ח תמוז‬
‫א‬
‫‪ 25‬ג‬
‫ב‬
‫‪ 25‬ו‬
‫ג‬
‫‪ 25‬ב‬
‫ה‬
‫‪ 26‬ב‬
‫כג‬
‫‪ 26‬ד‬
‫כד‬
‫‪ 26‬ש‬
‫כה‬
‫‪ 26‬ב‬
‫ב' חנוכה‬
‫כו‬
‫‪ 26‬ה‬
‫כח‬
‫‪ 26‬א‬
‫יום האישה העובדת‬
‫נשים עובדות עד‪13:00 ‬‬
‫א' דר"ח אדר‬
‫ל‬
‫‪ 26‬א‬
‫כח‬
‫‪ 26‬ד‬
‫א' דר"ח אייר‬
‫ל‬
‫‪ 26‬ו‬
‫א‬
‫‪ 26‬ב‬
‫ב‬
‫‪ 26‬ד‬
‫ג‬
‫‪ 26‬ש‬
‫ד‬
‫‪ 26‬ג‬
‫ו‬
‫‪ 27‬ג‬
‫כד‬
‫‪ 27‬ה‬
‫כה‬
‫‪ 27‬א‬
‫כו‬
‫‪ 27‬ג‬
‫ג' חנוכה‬
‫כז‬
‫‪ 27‬ו‬
‫כט‬
‫‪ 27‬ב‬
‫פתיחת סמסטר ב'‬
‫ב' דר"ח אדר‬
‫א‬
‫‪ 27‬ב‬
‫כט‬
‫‪ 27‬ה‬
‫ב' דר"ח אייר‬
‫א‬
‫‪ 27‬ש‬
‫ב‬
‫‪ 27‬ג‬
‫ג‬
‫‪ 27‬ה‬
‫ד‬
‫‪ 27‬א‬
‫ה‬
‫‪ 27‬ד‬
‫ז‬
‫‪ 28‬ד‬
‫כה‬
‫‪ 28‬ו‬
‫כו‬
‫‪ 28‬ב‬
‫כז‬
‫‪ 28‬ד‬
‫ד' חנוכה‬
‫כח‬
‫‪ 28‬ש‬
‫ר"ח שבט‬
‫א‬
‫‪ 28‬ג‬
‫ב‬
‫‪ 28‬ג‬
‫א‬
‫‪ 28‬ו‬
‫ב‬
‫‪ 28‬א‬
‫ג‬
‫‪ 28‬ד‬
‫ד‬
‫‪ 28‬ו‬
‫ה‬
‫‪ 28‬ב‬
‫ו‬
‫‪ 28‬ה‬
‫ח‬
‫‪ 29‬ה‬
‫כו‬
‫‪ 29‬ש‬
‫כז‬
‫‪ 29‬ג‬
‫כח‬
‫‪ 29‬ה‬
‫ה' חנוכה‬
‫כט‬
‫‪ 29‬א‬
‫סיום סמסטר א'‬
‫ב‬
‫‪ 29‬ד‬
‫ב‬
‫‪ 29‬ש‬
‫ג‬
‫‪ 29‬ב‬
‫‪ 30‬ו‬
‫כז‬
‫‪ 30‬א‬
‫כח‬
‫‪ 30‬ד‬
‫כט‬
‫‪ 30‬ו‬
‫ו' חנוכה‬
‫ר"ח טבת‬
‫א‬
‫‪ 30‬ב‬
‫ג‬
‫‪ 30‬ה‬
‫ג‬
‫‪ 30‬א‬
‫ד‬
‫‪ 31‬ש‬
‫ז' חנוכה‬
‫ב‬
‫‪ 31‬ג‬
‫ד‬
‫‪ 31‬ו‬
‫ד‬
‫‪ 31‬ב‬
‫‪Student Vacation‬‬
‫פתיחת שנת‬
‫הלימודים תשע"ז‬
‫כט‬
‫‪Staff & Student Vacation‬‬
‫‪Optional Staff Vacation‬‬
‫ר"ח ניסן‬
‫יום הזיכרון‬
‫לשואה‪ ‬ולגבורה‬
‫ערב יום הזיכרון‬
‫לימודים מסתיימים‬
‫בשעה ‪16:00‬‬
‫יום ירושלים‬
‫יום הסטודנט‬
‫ר"ח סיון‬
‫סיום סמסטר ב'‬
‫ר"ח אב‬
‫ג‬
‫צום גדליה (נדחה)‬
‫ד‬
‫ד‬
‫‪ 29‬ה‬
‫ה‬
‫‪ 29‬ש‬
‫ו‬
‫‪ 29‬ג‬
‫ז‬
‫‪ 29‬ו‬
‫ערב יום כיפור‬
‫לא עובדים‬
‫ט‬
‫‪ 30‬ג‬
‫ערב שבועות‬
‫עובדים עד ‪13:00‬‬
‫ה‬
‫‪ 30‬ו‬
‫ו‬
‫‪ 30‬א‬
‫ז‬
‫‪ 30‬ד‬
‫ח‬
‫‪ 30‬ש‬
‫יום כיפור‬
‫י‬
‫‪ 31‬ד‬
‫שבועות‬
‫שבתון‬
‫ו‬
‫‪ 31‬ב‬
‫ח‬
‫‪ 31‬ה‬
‫ט‬
‫פתיחת שנת הלימודים תשע"ח — יום ראשון ב' חשון ‪22.10.2017‬‬
‫‪Opening of 2017-2018 Academic Year – Sunday 22.10.2017‬‬