הורד את לוח השנה של שפרן לשנת 2015-2014

Comments

Transcription

הורד את לוח השנה של שפרן לשנת 2015-2014
‫‪2015‬‬
‫‪2015-2014‬‬
‫לוח תכנון לשנת ‪2014‬‬
‫שנה טובה מחברת שפרן‬
‫‪03-6361644‬‬
‫‪03-6361644‬‬
‫א ב ג ד ה ו ש א ב ג ד ה ו ש א ב ג ד ה ו ש א ב ג ד ה ו ש א ב ג ד ה ו ש א ב‬
‫‪1‬‬
‫ספטמבר‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪19‬‬
‫‪18‬‬
‫‪20‬‬
‫‪22‬‬
‫‪21‬‬
‫‪23‬‬
‫‪ 24‬כ"ט‬
‫תשע"ד ‪-‬תשע"ה‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪10‬‬
‫‪9‬‬
‫כי פו ר‬
‫תשרי ‪-‬חשון‬
‫נובמבר‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪5‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪9‬‬
‫‪8‬‬
‫‪17‬‬
‫‪16‬‬
‫‪18‬‬
‫‪20‬‬
‫‪19‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪ 24‬ל'‬
‫א' ‪26 25‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪31‬‬
‫שמחת‬
‫ס ו כ ו ת‬
‫תורה‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪14‬‬
‫‪13‬‬
‫‪15‬‬
‫‪17‬‬
‫‪16‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪ 22‬כ"ט‬
‫א' ‪24 23‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫יוה"ז‬
‫רבין‬
‫חשון ‪-‬כסלו‬
‫‪1‬‬
‫דצמבר‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪19‬‬
‫‪18‬‬
‫‪20‬‬
‫‪22 21‬‬
‫ל'‬
‫א' ‪24 23‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪31‬‬
‫ח נ ו כ ה‬
‫כסלו ‪-‬טבת‬
‫‪1‬‬
‫ינואר‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪9‬‬
‫‪8‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪16‬‬
‫‪15‬‬
‫‪17‬‬
‫‪19‬‬
‫‪18‬‬
‫‪ 20‬כ"ט‬
‫א' ‪22 21‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫י'‬
‫טבת‬
‫טבת ‪-‬שבט‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪31‬‬
‫י‪.‬השואה‬
‫הבינ"ל‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪16‬‬
‫‪15‬‬
‫‪17‬‬
‫‪19 18‬‬
‫ל' א'‬
‫‪21 20‬‬
‫‪23‬‬
‫‪22‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫יום‬
‫שבט ‪-‬אדר‬
‫מרץ‬
‫צום‬
‫גדליה‬
‫ר א ה"ש‬
‫אוקטובר‬
‫פברואר‬
‫א' ‪26 25‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫המשפחה‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫תענית‬
‫אסתר‬
‫אדר ‪-‬ניסן‬
‫י"א באדר‬
‫‪1‬‬
‫אפריל‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫שושן‬
‫‪7‬‬
‫‪2‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫ערב‬
‫פסח‬
‫ניסן ‪-‬אייר‬
‫‪1‬‬
‫מאי‬
‫‪23‬‬
‫‪22‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫פ‬
‫ס‬
‫ח‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪10‬‬
‫‪9‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫מימונה‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪10‬‬
‫‪9‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪ 19‬ל'‬
‫א' ‪21 20‬‬
‫‪22‬‬
‫יום‬
‫יום‬
‫השואה‬
‫הזכרון‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬כ"ט‬
‫א' ‪20 19‬‬
‫‪23‬‬
‫‪21‬‬
‫‪24‬‬
‫‪22‬‬
‫יום‬
‫י רושלים‬
‫אייר ‪-‬סיון‬
‫‪1‬‬
‫יוני‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪31‬‬
‫י‪.‬האשה‬
‫הבינ"ל‬
‫פ ו ר ים‬
‫‪3‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪ 20‬כ"ט א' ‪21‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪17 16‬‬
‫ל' א'‬
‫‪19 18‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪25‬‬
‫‪23‬‬
‫‪26‬‬
‫‪24‬‬
‫‪27‬‬
‫‪25‬‬
‫‪28‬‬
‫‪26‬‬
‫‪29‬‬
‫‪27‬‬
‫‪30‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪31‬‬
‫שבו עות‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫סיון ‪-‬תמוז‬
‫‪1‬‬
‫יולי‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫תמוז ‪-‬אב‬
‫אוגוסט‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‬
‫י"ז‬
‫תמוז‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪10‬‬
‫‪9‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬כ"ט‬
‫א' ‪18 17‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪31‬‬
‫)נדחה(‬
‫ט' אב‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪10‬‬
‫‪9‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪13‬‬
‫‪15 14‬‬
‫ל'‬
‫א' ‪17 16‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫אב ‪-‬אלול‬
‫‪1‬‬
‫ספטמבר‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪12‬‬
‫‪ 13‬כ"ט א'‬
‫תשע"ה ‪-‬תשע"ו‬
‫‪1‬‬
‫אוקטובר‬
‫תשרי ‪-‬חשון‬
‫נובמבר‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪1‬‬
‫‪8‬‬
‫ר א ה"ש‬
‫כי פו ר‬
‫ל'‬
‫א' ‪14‬‬
‫‪21‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫ס ו כו ת‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫יוה"ז‬
‫רבין‬
‫שמחת‬
‫ס ו כ ות‬
‫‪2‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪11‬‬
‫‪15 14‬‬
‫‪16‬‬
‫צום‬
‫גדליה‬
‫‪13 12‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫תורה‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪12 11‬‬
‫ל'‬
‫א' ‪14 13‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪29‬‬
‫‪30‬‬
‫‪15‬‬
‫א' ‪14 13‬‬
‫‪15‬‬
‫‪16‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪22‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫‪25‬‬
‫‪26‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫חשון ‪-‬כסלו‬
‫דצמבר‬
‫‪9‬‬
‫‪10‬‬
‫‪12 11‬‬
‫ל'‬
‫י'‬
‫טבת‬
‫ח נ ו כ ה‬
‫כסלו ‪-‬טבת‬
‫חופשת חג‬
‫‪29‬‬
‫חול המועד‪/‬ערב חג‬
‫מועד‪/‬אירוע ללא חופשה‬
‫‪30‬‬
‫‪31‬‬
‫‪30‬‬
‫‪31‬‬
‫‪30‬‬
‫‪31‬‬

Similar documents