Tilbudsplanrapport alle Regioner pr september 2016

Comments

Transcription

Tilbudsplanrapport alle Regioner pr september 2016
Tilbudsplanrapport alle Regioner pr september 2016
Region
Region midt
Region midt
Region midt
Region midt
Region midt
Region midt
Region midt
Region midt
Region midt
Region midt
Region midt
Region sør
Region sør
Region sør
Region sør
Region sør
Region sør
Region sør
Region sør
Region sør
Region sør
Region sør
Region sør
Region sør
Region sør
Region sør
Region sør
Region sør
Region sør
Region sør
Region sør
Region sør
Region sør
Region sør
Region sør
Region sør
Region sør
Region sør
Region sør
Region vest
Region vest
Region vest
Region vest
Region vest
Region vest
Region vest
Region vest
Region vest
Region vest
Region vest
Region vest
Region vest
Region vest
Region vest
Region vest
Region vest
Region vest
Region vest
Region vest
Region vest
Region vest
Region vest
Region vest
Region vest
Region vest
Region vest
Region vest
Region vest
Region vest
Region vest
Region vest
Region vest
Region vest
Region vest
Region vest
Region vest
Region vest
Region vest
Region vest
Prosjekt
Fv. 704 Røddekrysset - Tanem
Fv. 757 Holbergkrysset
Fosenvegene
Fosenvegene
Fosenvegene
Fosenvegene
Fv. 714 Laksevegen
Fv. 714 Laksevegen
Fosenvegene
Fosenvegene
Fv. 755 Skarnsundbrua
Rv. 36 Skyggestein-Skjelbredstrand
E134 Damåsen - Saggrenda
Fv. 251 Ringveien
E18 Varoddbrua
E134 Damåsen - Saggrenda
E134 Damåsen - Saggrenda
FV 455 Skredefjellet
Fv. 275 Dølebakken
Fv. 253 ATP - NAV-Viadukten G/S
Rv. 23 Dagslet - Linnes
Fv 405 Hagen-Samkom
Fv 461 Vatneli - Kilen
Fv 43 Farsund - Støytiltak
E18 Tvedestrand-Arendal
E18 Tvedestrand-Arendal
Rv. 40 Kverken
Fv. 459 Halvdan Wilhemsens alle'
Fv. 301 Strekningsvis holdeplassopprustning
E18 Fokserød kollektivknutepunkt
Fv. 110 Reipbanegata, Frankendalsveien nedre del
Fv.503 Dyrland bru
E18 Bommestad - Sky
E134 Damåsen - Saggrenda
Rv. 40 Yttersøveien - Gjærdal
E18 Tvedestrand-Arendal
E18 Tvedestrand-Arendal
Fv. 900 Holmestrand sentrum
Fv. 35 Ås - Linnestad
E16 Onstadtunnelen
E16 Fretheim-/ Onstadtunnelen (TSF)
E16 Flenjatunnelen
Rv. 555 Sotrasambandet _førebuing
E39 Eiganestunnelen
E16 Varpe bru - Smedalsosen
E39 Masfjordtunnelen
E134 Ølen - Ølensvåg
Fv. 890 Førresvik - E39
Fv. 511 Bygnes - Søylebotn
Rv. 5 Bergum, kryss
E39 To kryss Hafstadflata
E39 Hafstad-Kronborg, veglys.
E39 Hafstad - Kronborg gang- og sykkelveg
E39 Trodalstunnelen
E39 Matreberg-/Trodalstunnelen
E39 Uføretunnelen
E39 Kongenestunnelen
E39 Maragjøltunnelen
Fv. xxx Angedalsvegen-Hafstad
E39 Rogfast
E39 Stavanger - Sandnes, sykkelstamveg
E39 Rogfast
E39 Rogfast
Rv. 502 Eigerøy bru, utbedring
Rv. 502 Nyåskaiveien - rundkjøring ved Eigerøy bru
E39 Drangsdalen vest, midtrekkverk
E39 Skurve sør-Skurve nord, midtrekkverk
Fv. 45 Indre Lima - Lomeland, trafikksikkerhet
Fv. 382 Grannessletta, g/s-tiltak
Fv. 923 Salhusvegen, første byggetrinn (alternativ til E134)
E39 Svegatjørn - Rådal
E39 Håklepp-/Uføretunnelen (TSF)
E39 Glaskartunnelen
Rv. 13 Ryfast
Fv. 505 Foss Eikeland - Skjæveland
Fv. 514 Gang - og sykkelveg Sandeid - Økland
Fv. 46 Miljøgate og gang- og sykkelveg Vikedal sentrum
Rv. 13 Vik - Vangsnes
Fv. 484 Vievegen gs-veg på vestsida
Strekning/Stedsnavn
FV704 Røddekrysset - Tanem
Holbergkrysset og havnekrysset
Fosenvegene
Fosenvegene
Fosenvegene
Fosenvegene
Fosenvegene
Fosenvegene
Skyggestein-Skjelbredstrand
Damåsen - Saggrenda
Hasle-Nilsesvingen
Torsvik-Varodden
Damåsen - Saggrenda
Damåsen - Saggrenda
Jernbaneundergangen-Frøyas vei
Rv. 23 Dagslett - Linnes
Tvedestrand-Arendal
Tvedestrand-Arendal
Kverken
Halvdan Wilhemsens alle
Larviksveien i Stavern
Fokserød
Reipbanegata i Larvik
E18 Bommestad - Sky
Damåsen - Saggrenda
Yttersøveien til Gjærdal
Tvedestrand-Arendal
Tvedestrand-Arendal
Holmestrand sentrum
Ås -Linnestad
Eiganestunnelen
Ølen - Ølensvåg
Fv 890 Førresvik - E39
Bygnes - Søylebotn
E39 Hafstad - Kronborg gang- og sykkelve
Harestad - Kvitsøy - Arsvågen
Stavanger - Forus - Sandnes
Harestad - Kvitsøy - Arsvågen
Harestad - Kvitsøy - Arsvågen
Rv. 502 Eigerøy bru
Rv. 502 Nyåskaiveien - rundkjøring ved Ei
Drangsdalen
E39 Skurve sør-Skurve nord
Fv. 45 Indre Lima - Lomeland
Grannessletta
Rennesøygata - Oasen
Svegatjørn-Rådal
Stavanger - Solbakk
Foss Eikeland - Skjæveland
Sandeid kirke - Sandeid fengsel
Vikedal sentrum - Sønnanåfeltet
E39 Vik - Vangsnes
Planlagt
tilbudsutsendelse
Planlagt
tilbudsfrist
sep. 16
sep. 16
jan. 17
jan. 17
jun. 17
jun. 17
sep. 17
sep. 17
okt. 17
jan. 18
mar. 18
jun. 16
aug. 16
aug. 16
aug. 16
sep. 16
sep. 16
sep. 16
sep. 16
sep. 16
okt. 16
okt. 16
nov. 16
jan. 17
jan. 17
jan. 17
jan. 17
feb. 17
feb. 17
feb. 17
mar. 17
apr. 17
jun. 17
jun. 17
jun. 17
jan. 18
jan. 18
feb. 18
mar. 18
jun. 16
jun. 16
jun. 16
aug. 16
aug. 16
aug. 16
aug. 16
sep. 16
sep. 16
sep. 16
sep. 16
okt. 16
okt. 16
okt. 16
okt. 16
okt. 16
okt. 16
okt. 16
okt. 16
nov. 16
nov. 16
des. 16
des. 16
des. 16
jan. 17
jan. 17
jan. 17
jan. 17
jan. 17
jan. 17
jan. 17
jan. 17
jan. 17
jan. 17
jan. 17
feb. 17
mar. 17
mar. 17
mar. 17
mar. 17
okt. 16
okt. 16
mar. 17
mar. 17
sep. 17
sep. 17
des. 17
des. 17
des. 17
feb. 18
apr. 18
sep. 16
okt. 16
okt. 16
okt. 16
nov. 16
nov. 16
okt. 16
okt. 16
okt. 16
nov. 16
jan. 17
feb. 17
feb. 17
apr. 17
apr. 17
feb. 17
feb. 17
mar. 17
mar. 17
apr. 17
mai. 17
aug. 17
sep. 17
aug. 17
apr. 18
apr. 18
apr. 18
mar. 18
sep. 16
sep. 16
sep. 16
sep. 16
okt. 16
sep. 16
des. 16
okt. 16
okt. 16
okt. 16
nov. 16
jan. 17
jan. 17
jan. 17
feb. 17
feb. 17
feb. 17
feb. 17
feb. 17
feb. 17
jan. 17
jan. 17
feb. 17
feb. 17
feb. 17
feb. 17
feb. 17
feb. 17
feb. 17
feb. 17
feb. 17
mai. 17
mai. 17
mai. 17
jun. 17
mar. 17
apr. 17
apr. 17
apr. 17
jun. 17
Entrepriseform
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Konsulentoppdrag
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Totalentreprise
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Totalentreprise
Enhetspriskontrakt
Beskrivelse
Fv 710 Brekstad - Botngård
Fv 710 Botngård - Krinsvatn
Fv 014 Roan - Reppkleiv
Fv 715 N.Hofstad - Årgård
Pri 7 Ny vei utenom Krokstadøra og pri 9 utbed. eksist. veg Snilldal
403093 Melvatnet - Mjønes (Åstfjordkryssingen)
Fv 193 Verrabotn - Meltingen
Fv 717 Stadsbygd - Vemundstad
Bygging Rv36 Skyggestein-Skjelbredstrand
E134 Trollerudmoen - Saggrend, bygging E30
Ny fylkesvegtrasé
Byggeplanlegging Fv286 Teigen
Lokale støytiltak Trollerudmoen - Saggrenda
Skredsikring
Breddeutvidelse, fortau og sykkelfelt
G/S
Rv 23 Dagslett - Linnes: Støyskjerming - lokale tiltak
GS veg
GS-veg
Støytiltak på 33 boliger
Elektro/SRO
Støytiltak boliger
Bussholdeplasser
Kollektivtiltak
Bussholdeplasser
Kollektivknutepunkt
Gang- og sykkelveg
Bygging Hammerdalen
Fv.286 Jernbaneundergang Teigen
GS-veg
Etterarbeid del 1
Etterarbeid del 2
Ny fylkesvegtrasé
Gang og sykkelvei
kabel i bru,veg og tunnel
E06 - Eiganes Nord
Støyentreprise
Lys, inngår i gs-veg og to kryss
Gs-veg. Lyses ut saman med to kryss og veglys
Ny bru over Jølstra
E02 Kvitsøy tunnel med del av hovedtunnel
1. delstrekning: Sørmarka-Smeaheia
E013 Sidetunnel Arsvågen
E011 Sidetunnel Mekjarvik
Elektro og styring K20
E08 - Dagsone Solbakk
Skredsikring Vik - Vangsnes
Anslått verdi
300-500 mill
5-10 mill
Ikke oppgitt
Ikke oppgitt
Ikke oppgitt
Ikke oppgitt
100-300 mill
700-1000 mill
Ikke oppgitt
Ikke oppgitt
10-20 mill
300-500 mill
700-1000 mill
20-50 mill
300-500 mill
1-5 mill
1-5 mill
10-20 mill
20-50 mill
5-10 mill
20-50 mill
20-50 mill
10-20 mill
10-20 mill
100-300 mill
5-10 mill
Ikke oppgitt
Ikke oppgitt
1-5 mill
5-10 mill
5-10 mill
5-10 mill
Ikke oppgitt
100-300 mill
20-50 mill
20-50 mill
20-50 mill
50-100 mill
Ikke oppgitt
10-20 mill
10-20 mill
10-20 mill
100-300 mill
100-300 mill
5-10 mill
100-300 mill
50-100 mill
20-50 mill
50-100 mill
20-50 mill
Ikke oppgitt
Ikke oppgitt
5-10 mill
20-50 mill
50-100 mill
10-20 mill
20-50 mill
20-50 mill
50-100 mill
> 1000 mill
700-1000 mill
100-300 mill
20-50 mill
10-20 mill
20-50 mill
20-50 mill
20-50 mill
10-20 mill
20-50 mill
20-50 mill
300-500 mill
10-20 mill
20-50 mill
20-50 mill
500-700 mill
20-50 mill
20-50 mill
300-500 mill
Ikke oppgitt
Lengde
hovedveg
Samlede elementlengder
Andre veger
Bruer
Tunnel
G/S veg
K-felt
500
510
3700
5100
400
1000
4400
1950
2450
2700
1000
600
250
100
195
724
1000
450
120
3400
140
1500
50
950
870
600
1000
1000
2000
200
100
1200
135
680
5800
4000
800
410
300
1870
700
10
250
2500
565
550
8000
550
620
2964
190
94
11940
1900
700
3750
970
2880
600
side 1 av 3
Tilbudsplanrapport alle Regioner pr september 2016
Region
Region vest
Region vest
Region vest
Region vest
Region vest
Region vest
Region vest
Region vest
Region vest
Region vest
Region vest
Region vest
Region vest
Region vest
Region vest
Region vest
Region vest
Region vest
Region vest
Region vest
Region vest
Region øst
Region øst
Region øst
Region øst
Region øst
Region øst
Region øst
Region øst
Region øst
Region øst
Region øst
Region øst
Region øst
Region øst
Region øst
Region øst
Region øst
Region øst
Region øst
Region øst
Region øst
Region øst
Region øst
Region øst
Region øst
Region øst
Region øst
Region øst
Region øst
Region øst
Region øst
Region øst
Region øst
Region øst
Region øst
Region øst
Region øst
Region nord
Region nord
Region nord
Region nord
Region nord
Region nord
Region nord
Region nord
Region nord
Region nord
Region nord
Region nord
Region nord
Region nord
Region nord
Region nord
Region nord
Region nord
Region nord
Region nord
Region nord
Prosjekt
Askøypakken
E39 Rogfast
E16 Øye - Eidsbru
E39 Gs-veg Halbrend skule-Hogane
E39/fv. 609 (Askvollkrysset)
Fv. 47 Karmsundgata (kryss E134 - Storasundgata)
Rv. 509 Transportkorridor vest (Riksvegdel)
Rv. 5 Gs-tunnel Kletten
E39 Rogfast
Rv. 13 Ryfast
E39 Jernfjell-/Skrikebergtunnelen
E39 Hopstunnelen
E39 Nestun-/Hopstunnelen
Fv. 44 Bussvei Gausel stasjon - Hans og Gretestien
Fv. 609 Fortau Steinavegen
Fv 47 Fagerheim - Ekrene
Kyrkjevegen aust til Hornnesvegen
Gs-veg Angedalsvegen/Førdehuset - Naustdalsvegen (Løken)
Rv. 13 Ryfast
Fv. 481 Storehagen
Gangbru Naustøyna-Storehagen
Fv 410 GS-veg Møklegård - Øyenkilen
Fv 206 Sønsterud - Skansen
Fv 210 Årnes - Foss
Rv 2 Brynn - Grue kirke
Samlekontrakt vedlikehold og mindre investeringstiltak Solør og Glåmdalen (rv og fv)
E6 Ringebu - Otta, etappe 1: Frya - Sjoa
E16 Bagn - Bjørgo
Fv 166 Jernbaneundergang Løten
E6 Kollektivfelt Ryen - Sandstuveien (utgående)
E6 Toftemo - Dovre bensin
E16 Øiset - Langeland
Rv. 4 Roa-Gran grense
Fv 213 Skurva - Skysstasjonen
Fv 490 Fortau fra E6 - Dombås stasjon
E136 Kurveutbedring og ny bru ved Jora
Fv 312 Skurva - fv 213 Lillehammer helsehus (alternativ til E6)
Fv 453 Vågå hotell - Setergrende
Rv 15 Miljøgate Lom
Fv 33 Skartjednet - Tonsvatnet
Rv 4 Kollektivgate i Gjøvik
Fv 172 Gjøvik sentrum - Raufossvegen (rv 4)
E6 Selsverket, kryssutbedring
E16 Tiltak mot utforkjøring
Fv 51 Nordover fra Rogne skole
Fv 33 Kaspergården, kollektivfelt, g/s-veg
Rv 4 Gjøvik - Mjøsbrua, TS-tiltak
E6/RV4 Tiltak mot utforkjøringsulykker
Fv 111 Bøverbru sentrum - Nærsten
FV 162 Østsinnivegen. Dokka - Snertingdal
Fv 222 Ringgata x Furnesvegen, kryssombygging
Fv 52 Sørumvegen - Hovderampa, utbedring og ny gs-veg
Rv 3 Søkkunna bru - Evenstad bru
Fv 226/E16 til Begna Bruk
Fv 24 Borgen - x fv 285
E6 Fv 84 x jernbanen - x fv 212 (alt. til E6)
Rv 2 Morokulien - Magnormoen
Rv 2 Sundehjørnet - Rasta, støy
Fv. 866 Vedlikehold av Maursund og Kågen tunnelen
Fv. 862 Bytunnler Tromsø. Prosjektering og oppgradering styringssysteme/el
Fv. 86 Rehabilitering Gisundbrua
Fv. 244 Mattismoen - Øverøya g/s-veg
Rv. DAB tunneler rute 7A
Rv. DAB tunneler rute 8A
Fv. 355 Stokkvika utbedring
Fv. 867 Bjarkøyforbindelsene
E6 Langslett-Sørkjosen
Rv. 83 Harstadpakken med Kanebogen-Byskillet-Hagabyvegen og avlastningstunnel
Fv. 465 Busslomme Glomfjord
Fv. 939 Storelva bru, inkl G/S-veg
Fv. Troms - riving av fergekaier
E6 Indre Nordnes-Skardalen
Rv. 83 Harstadpakken med Kanebogen-Byskillet-Hagabyvegen og avlastningstunnel
E8 Adkomst Tromsø havn, Breivika
E6 Indre Nordnes-Skardalen
E105 Oppgradering av gamle E105
Fv. 867 Bjarkøyforbindelsene
Fv. 885 Sandnes G/S-veg
Fv. 12 G/S-veg Lillealteren - Båsmo del 1
Strekning/Stedsnavn
Harestad - Kvitsøy - Arsvågen
Øye - Eidsbru
Karmsundgata (kryss E134 - Storasundga
Rv509 Sømmevågen-Sundekrossen
Harestad - Kvitsøy - Arsvågen
Stavanger - Solbakk
fv.44 Forusveien
Fv. 47 Fagerheim - Ekrene
Stavanger - Solbakk
Møklegård -Øyenkilen
Rv 2 Brynn - Grue kirke
Frya - Sjoa
Bagn - Bjørgo
Fv 166 Jernbaneundergang Løten
E6 Toftemo - Dovre bensin
E16 Øiset - Langeland
Roa -Gran grense
Jora
Lillehammer
Tonsåsen
Kallerud - Trondheimsvegen
Østsinnivegen
Fv 52 Sørumvegen - Hovderampa
Søkkunna bru - Evenstad bru
E16 til Begna bruk
Fv 24 Borgen - x fv 285
E6 Fv 84 x jernbanen
Rv 2 Morokulien - Magnormoen
Rv 2 Sundehjørnet - Rasta
Breivika tunnellen og sentrumstangenten
Vefsn
Grytøy - Bjarkøy / Grytøy - Sandsøy
Langslett-Sørkjosen
Rv 83
Indre Nordnes-Skardalen
Rv 83
Indre Nordnes-Skardalen
Grytøy - Bjarkøy / Grytøy - Sandsøy
Planlagt
tilbudsutsendelse
Planlagt
tilbudsfrist
mar. 17
mar. 17
apr. 17
apr. 17
mai. 17
jun. 17
jun. 17
jun. 17
aug. 17
sep. 17
okt. 17
jan. 18
jan. 18
mar. 18
mai. 18
jun. 18
jul. 18
jul. 18
nov. 18
nov. 18
nov. 18
aug. 16
aug. 16
aug. 16
sep. 16
sep. 16
okt. 16
okt. 16
nov. 16
nov. 16
nov. 16
nov. 16
des. 16
jan. 17
jan. 17
jan. 17
jan. 17
jan. 17
jan. 17
jan. 17
jan. 17
jan. 17
jan. 17
jan. 17
jan. 17
jan. 17
jan. 17
jan. 17
feb. 17
feb. 17
feb. 17
feb. 17
feb. 17
mar. 17
apr. 17
mai. 17
jun. 17
jun. 17
feb. 16
feb. 16
jun. 16
aug. 16
aug. 16
aug. 16
aug. 16
aug. 16
aug. 16
aug. 16
aug. 16
sep. 16
sep. 16
okt. 16
okt. 16
des. 16
jan. 17
feb. 17
mar. 17
apr. 17
apr. 17
jun. 17
jun. 17
jun. 17
jul. 17
aug. 17
jul. 17
jul. 17
sep. 17
okt. 17
nov. 17
feb. 18
mai. 18
mai. 18
apr. 18
aug. 18
jul. 18
okt. 18
okt. 18
feb. 19
feb. 19
feb. 19
okt. 16
sep. 16
sep. 16
okt. 16
okt. 16
nov. 16
des. 16
des. 16
jan. 17
jan. 17
jan. 17
mar. 17
feb. 17
feb. 17
feb. 17
feb. 17
feb. 17
feb. 17
feb. 17
feb. 17
feb. 17
feb. 17
des. 17
des. 17
des. 17
des. 17
des. 17
mar. 17
mar. 17
mar. 17
mar. 17
mar. 17
mar. 18
mai. 17
aug. 17
aug. 17
aug. 17
okt. 16
des. 16
okt. 16
sep. 16
sep. 16
sep. 16
sep. 16
sep. 16
sep. 16
okt. 16
sep. 16
okt. 16
okt. 16
des. 16
jan. 17
feb. 17
mar. 17
mar. 17
mai. 17
mai. 17
jun. 17
Entrepriseform
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Totalentreprise
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Totalentreprise
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Beskrivelse
Fv 212 Slettebrekka - Hetlevik
E03 Hovedtunnel Sør
Elektroentreprise
E04 Hovedtunnel Nord
E13 - Bomstasjoner
E10 - Pumper
Tiltak på avlastet vegnett
Støytiltak
Kollektivfelt
TS-tiltak
G-/S-veg
TS-tiltak
Utbedring
Prosjektering
Planlegging
Bygge ny gang- og sykkelveg langs fv. 244 i Vefsn kommune
Det skal etableres DAB-dekning i utvalgte riksvegtunneler
Det skal etableres DAB-dekning i utvalgte riksvegtunneler
Deler av fv. 355 er rast ut, og deler av fv. 355 skal flyttes lenger inn mot fjelelt
T2 Bru mellom Grytøy og Sandsøy
Elektro og automasjon
Vegutbedring, 3 rundkjøringer, 2 g/s-bruer, sykkelveg m/fortau, VA, EL
Etablere bussholdeplass i Glomfjord
Eksisterende stålrørs-kulvert erstattes med ny bru, inkl G/S-veg bru.
Riving av gemle FV Troms fergekaier
Elektro og automasjon Nordnestunnelen
Vegutbedring, påkjøringsrampe, 1 g/s-bru, sykkelveg m/fortau, VA, EL
Omlegging og nybygging av E6 og gs-vegbru
Grøfting, gatelys, asfalt + mulig rasteplass
T3 Elektro og automasjon for tunnel og veg i dagen
Etablering av gang- og sykkelveg
Ny gang- og sykkelveg langs fv. 12 Lillealteren - Båsmo del 1
Anslått verdi
100-300 mill
> 1000 mill
20-50 mill
Ikke oppgitt
Ikke oppgitt
100-300 mill
> 1000 mill
Ikke oppgitt
> 1000 mill
20-50 mill
100-300 mill
Ikke oppgitt
Ikke oppgitt
700-1000 mill
Ikke oppgitt
500-700 mill
Ikke oppgitt
Ikke oppgitt
20-50 mill
Ikke oppgitt
Ikke oppgitt
20-50 mill
5-10 mill
5-10 mill
10-20 mill
5-10 mill
50-100 mill
1-5 mill
20-50 mill
50-100 mill
20-50 mill
10-20 mill
700-1000 mill
Ikke oppgitt
Ikke oppgitt
20-50 mill
10-20 mill
Ikke oppgitt
Ikke oppgitt
100-300 mill
20-50 mill
50-100 mill
10-20 mill
1-5 mill
5-10 mill
5-10 mill
10-20 mill
5-10 mill
Ikke oppgitt
Ikke oppgitt
20-50 mill
20-50 mill
20-50 mill
10-20 mill
10-20 mill
10-20 mill
10-20 mill
5-10 mill
1-5 mill
1-5 mill
10-20 mill
10-20 mill
5-10 mill
1-5 mill
10-20 mill
100-300 mill
20-50 mill
50-100 mill
1-5 mill
20-50 mill
5-10 mill
20-50 mill
50-100 mill
100-300 mill
20-50 mill
10-20 mill
20-50 mill
10-20 mill
20-50 mill
Lengde
hovedveg
2500
10200
Samlede elementlengder
Andre veger
Bruer
Tunnel
G/S veg
2200
800
K-felt
600
10200
2000
260
200
30
385
10600
1525
59
310
9500
750
650
650
1120
900
900
70
2080
1400
1430
600
4200
2000
3030
2000
500
500
1340
1340
1000
9
10000
2020
5100
1700
1400
2920
800
560
4400
100
1025
500
480
500
410
120
1100
200
100
side 2 av 3
Tilbudsplanrapport alle Regioner pr september 2016
Region
Region nord
Region nord
Region nord
Region nord
Region nord
Region nord
Region nord
Region nord
Region nord
Region nord
Region nord
Prosjekt
Tunneloppgradering E6 tunneler fase 2, rute 8a og 8b
Rv. 83 Harstadpakken med Kanebogen-Byskillet-Hagabyvegen og avlastningstunnel
Fv. 863 Langsundforbindelsen
Rv. 77 Tjernfjellet
E6 Balsfjord grense-Hatteng
E6 Langslett-Sørkjosen
Fv. 863 Langsundforbindelsen
E8 Sørbotn-Laukslett (reguleringsplan)
Fv. 863 Langsundforbindelsen
Fv. 863 Langsundforbindelsen
E6 Balsfjord grense-Hatteng
Strekning/Stedsnavn
Rv 83
Lanes - Sætervika
Rv. 77 Tjernfjellet
Nordkjosbotn-Hatteng
Langslett-Sørkjosen
Lanes - Sætervika
Sørbotn-Laukslett
Lanes - Sætervika
Lanes - Sætervika
Nordkjosbotn-Hatteng
Planlagt
tilbudsutsendelse
Planlagt
tilbudsfrist
apr. 17
mai. 17
sep. 17
des. 17
jan. 18
jan. 18
feb. 18
apr. 18
jun. 18
aug. 18
jan. 19
jun. 17
jul. 17
nov. 17
feb. 18
mar. 18
mar. 18
apr. 18
jun. 18
aug. 18
okt. 18
mar. 19
Entrepriseform
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Beskrivelse
Tunneloppgradering delprosjekt 2
Elektrotekniske installasjoner - avlastningstunnel og Harstadpakken
T4 Fauskenes - Sætervika, veg, molo, oppstillingsplass
Elektrotekniske installasjoner
Nordkjosbotn
E6 Langslett - Langli (kan utgå - står på kuttliste)
T5-8 Fergekai
Bru og vegbygging
T3 Kvitbergan - Fauskenes, veg
T10 Elektrotekniske installasjoner og automasjon, Langsundforbindelsen
Nordkjosbotn-Hatteng
Anslått verdi
100-300 mill
20-50 mill
50-100 mill
20-50 mill
50-100 mill
50-100 mill
20-50 mill
700-1000 mill
10-20 mill
20-50 mill
300-500 mill
Lengde
hovedveg
G/S veg
Samlede elementlengder
Andre veger
Bruer
Tunnel
K-felt
9533
1400
150
2000
1960
1000
9000
5500
23000
950
500
side 3 av 3