Tilbudsplanrapport alle regioner for juni 2016

Comments

Transcription

Tilbudsplanrapport alle regioner for juni 2016
Tilbudsplanrapport alle regioner for juni 2016
Region
Midt
Midt
Midt
Midt
Midt
Midt
Midt
Midt
Midt
Midt
Midt
Midt
Midt
Midt
Midt
Midt
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Nord
Sør
Sør
Sør
Sør
Sør
Sør
Sør
Sør
Sør
Sør
Sør
Sør
Sør
Sør
Sør
Sør
Sør
Sør
Sør
Prosjekt
Strekning/Stedsnavn
E6 Vintermyr jernbanekryssing
Fosenvegene
Fv. 134 Røstadlia x 774 - Salthammer X E6
Rv. 3 Hedmark grense-Nåverdalsbrua
E136 Dølsteinsfonna og Fantebrauta
E6 Vintermyr jernbanekryssing
Fosenvegene
Fv. 704 Røddekrysset - Tanem
Fv. 757 Holbergkrysset
Fosenvegene
Fosenvegene
Fosenvegene
Fosenvegene
Fv. 714 Laksevegen
Fv. 714 Laksevegen
Fosenvegene
Fosenvegene
Fv. 755 Skarnsundbrua
Fv. 866 Vedlikehold av Maursund og Kågen tunnelen
Fv. 862 Bytunnler Tromsø. Prosjektering og oppgradering
styringssysteme/el
E6 Tana bru Finnmark
Fv. 866 Langbakken, omlegging veg, gang og sykkelveg
Rv. 77 Tjernfjellet
Tunneloppgradering rute a/b
Rv. 83 Harstadpakken med Kanebogen-Byskillet-Hagabyvegen og
avlastningstunnel
Fv. 6 Hagabyvegen
Rv. 80 Kollektivfelt ved jernbanestasjonen
E6 Nyelv bru
Fv. 86 Rehabilitering Gisundbrua
Fv. 17 Utdypning Mindlandet
Fv. 17 Liafjell-Olvikvatnet
E6 Finneidstraumen bru
E105 Elektro tunnel
Rv. 93 Salkobekken -øvre Alta
Fv. 939 Storelva bru, inkl G/S-veg
Fv. 816 Henningsværveien
Fv. 885 Sandnes G/S-veg
Rv. 83 Harstadpakken med Kanebogen-Byskillet-Hagabyvegen og
avlastningstunnel
Fv. 863 Langsundforbindelsen
E6 Indre Nordnes-Skardalen
Rv. 83 Harstadpakken med Kanebogen-Byskillet-Hagabyvegen og
avlastningstunnel
E8 Adkomst Tromsø havn, Breivika
Fv 867 Bjarkøyforbindelsene
E6 Indre Nordnes-Skardalen
E105 Oppgradering av gamle E105
Fv. 863 Langsundforbindelsen
E6 Langslett-Sørkjosen
Tunneloppgradering E6 tunneler fase 2, rute 8a og 8b
Rv. 83 Harstadpakken med Kanebogen-Byskillet-Hagabyvegen og
avlastningstunnel
Fv. 863 Langsundforbindelsen
Fv. 863 Langsundforbindelsen
Rv. 77 Tjernfjellet
E6 Balsfjord grense-Hatteng
E8 Sørbotn-Laukslett (reguleringsplan)
Fv. 863 Langsundforbindelsen
E6 Balsfjord grense-Hatteng
E134 Damåsen - Saggrenda
Fv 452 Justvik - Ålefjær
Fv. 420 Biesletta - sykkelfelt, kollektiv og TS
Rv. 19 Midtgard - Jernbanegata
E134 Damåsen - Saggrenda
Fv. 42 Libru-Blakstad
Fv 468 Tonstad-Svartevann
Rv. 36 Skyggestein-Skjelbredstrand
Fv. 251 Ringveien
FV 455 Skredefjellet
E18 Varoddbrua
Fv. 275 Dølebakken
E134 Damåsen - Saggrenda
Fv. 253 ATP - NAV-Viadukten G/S
Rv. 23 Dagslet - Linnes
Fv 461 Vatneli - Kilen
Fv 405 Hagen-Samkom
E18 Tvedestrand-Arendal
E18 Tvedestrand-Arendal
FV704 Røddekrysset - Tanem
Utskriftsdato: 06.06.2016
Planlagt
tilbudsutsendelse
Samlede elementlengder
Planlagt
Entrepriseform
tilbudsfrist
Beskrivelse
G/S veg
mar 2016
apr 2016
mai 2016
jun 2016
jun 2016
jun 2016
jun 2016
aug 2016
jun 2016
sep 2016
sep 2016
jan 2017
jan 2017
jun 2017
jun 2017
sep 2017
sep 2017
okt 2017
jan 2018
mar 2018
feb 2016
aug 2016
okt 2016
okt 2016
mar 2017
mar 2017
sep 2017
sep 2017
des 2017
des 2017
des 2017
feb 2018
apr 2018
okt 2016
Totalentreprise
Enhetspriskontrakt Fv 715 Nordsetervatnet
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
E136 Dølsteinfonna/Fantebrauta og kontrollstasjon Romsdalen (240 m betongtunnel
Enhetspriskontrakt T10,5/T14,5 i ender, ...
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt Fv 710 Brekstad - Botngård
Enhetspriskontrakt Fv 710 Botngård - Krinsvatn
Enhetspriskontrakt Fv 014 Roan - Reppkleiv
Enhetspriskontrakt Fv 715 N.Hofstad - Årgård
Enhetspriskontrakt Pri 7 Ny vei utenom Krokstadøra og pri 9 utbed. eksist. veg Snilldal
Enhetspriskontrakt 403093 Melvatnet - Mjønes (Åstfjordkryssingen)
Enhetspriskontrakt Fv 193 Verrabotn - Meltingen
Enhetspriskontrakt Fv 717 Stadsbygd - Vemundstad
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt Prosjektering
feb 2016
mar 2016
apr 2016
apr 2016
apr 2016
des 2016
jun 2016
jun 2016
jun 2016
jun 2016
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Andre
Planlegging
Ny bru, veg, g/s-veg
apr 2016
apr 2016
mai 2016
mai 2016
jun 2016
jun 2016
jun 2016
jun 2016
jun 2016
jul 2016
aug 2016
aug 2016
aug 2016
jun 2016
jun 2016
jul 2016
jun 2016
okt 2016
aug 2016
aug 2016
aug 2016
jul 2016
aug 2016
sep 2016
sep 2016
sep 2016
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Støytiltak på boliger (Harstadbotn, Seljastadbukta, Sama)
Fortau langs Hagebyvegen
1 ny rundkjøring+ utv. av eksist.rundkjøring ved Bodø Jernbanestasjon
Ny bru, tilstøtende veger
Rv 83
Lanes - Sætervika
Indre Nordnes-Skardalen
aug 2016
sep 2016
okt 2016
okt 2016
nov 2016
des 2016
Enhetspriskontrakt Vegutbedring, 3 rundkjøringer, 2 g/s-bruer, sykkelveg m/fortau, VA, EL
Enhetspriskontrakt T4 Fauskenes - Sætervika, veg, molo, oppstillingsplass
Enhetspriskontrakt Elektro og automasjon Nordnestunnelen
Rv 83
okt 2016
des 2016
jan 2017
jan 2017
feb 2017
feb 2017
feb 2017
apr 2017
jan 2017
feb 2017
mar 2017
mar 2017
mar 2017
apr 2017
apr 2017
jun 2017
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Vegutbedring, påkjøringsrampe, 1 g/s-bru, sykkelveg m/fortau, VA, EL
mai 2017
jun 2017
aug 2017
des 2017
jan 2018
apr 2018
jul 2018
jan 2019
mai 2016
mai 2016
mai 2016
mai 2016
jun 2016
jun 2016
jun 2016
jun 2016
aug 2016
aug 2016
aug 2016
aug 2016
sep 2016
sep 2016
okt 2016
okt 2016
okt 2016
jan 2017
jan 2017
jul 2017
aug 2017
okt 2017
feb 2018
mar 2018
jun 2018
sep 2018
mar 2019
jun 2016
jun 2016
jun 2016
jun 2016
aug 2016
jun 2016
jul 2016
sep 2016
okt 2016
sep 2016
okt 2016
sep 2016
nov 2016
okt 2016
nov 2016
nov 2016
nov 2016
apr 2017
apr 2017
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Konsulentoppdrag
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Totalentreprise
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Elektrotekniske installasjoner - avlastningstunnel og Harstadpakken
T3 Kvitbergan - Fauskenes, veg
T10 Elektrotekniske installasjoner og automasjon, Langsundforbindelsen
Elektrotekniske installasjoner
Nordkjosbotn
Bru og vegbygging
T9 Bomstasjon
Nordkjosbotn-Hatteng
Elektro og SRO
Utbedring
Sykkelfelt, kollektiv og TS
GS-veg
E134 Trollerudmoen - Saggrend, bygging E30
Veglys
Utbedring
Bygging Rv36 Skyggestein-Skjelbredstrand
Ny fylkesvegtrasé
Skredsikring
Rv 3 Hedmark grense - Nåverdalsbrua
Fosenvegene
Fosenvegene
Fosenvegene
Fosenvegene
Fosenvegene
Fosenvegene
Breivika tunnellen og sentrumstangenten
Rv. 77 Tjernfjellet
Fauske - Birtavarre
Rv 83
Fv. 6 Hagebyvegen
Bodø, Jernbaneveien ved togstasjon
E6 Finneid
Grytøy - Bjarkøy / Grytøy - Sandsøy
Indre Nordnes-Skardalen
Lanes - Sætervika
Langslett-Sørkjosen
Rv 83
Lanes - Sætervika
Lanes - Sætervika
Rv. 77 Tjernfjellet
Nordkjosbotn-Hatteng
Sørbotn-Laukslett
Lanes - Sætervika
Nordkjosbotn-Hatteng
Damåsen - Saggrenda
Borre - Horten sentrum
Damåsen - Saggrenda
Skyggestein-Skjelbredstrand
Hasle-Nilsesvingen
Torsvik-Varodden
Jernbaneundergangen-Frøyas vei
Damåsen - Saggrenda
Rv. 23 Dagslett - Linnes
Tvedestrand-Arendal
Tvedestrand-Arendal
Anslått verdi Lengde hovedveg
Tunnel og vegarbeider Tjernfjellet
Oppgradering av 6 tunneler på strekningen Fauske - Birtavarre
Utdypning av farled ferjesamband
Rassikring, nye veg, tunnel og bru
Ny bru over Finneidstrømmen
G/S-veg, noe vegutbedringer
Eksisterende stålrørs-kulvert erstattes med ny bru, inkl G/S-veg bru.
Oppgradering av eksisterende møteplasser
Etablering av gang- og sykkelveg
T3 Elektro og automasjon for tunnel og veg i dagen
Omlegging og nybygging av E6 og gs-vegbru
Grøfting, gatelys, asfalt + mulig rasteplass
T5-8 Fergekai
E6 Langslett - Langli (kan utgå - står på kuttliste)
Tunneloppgradering delprosjekt 2
Breddeutvidelse, fortau og sykkelfelt
Byggeplanlegging Fv286 Teigen
G/S
Rv 23 Dagslett - Linnes: Støyskjerming - lokale tiltak
GS-veg
GS veg
Elektro/SRO
Støytiltak boliger
20-50 mill
20-50 mill
5-10 mill
20-50 mill
1 000
1 500
6 000
1 650
100-300 mill
300-500 mill
5-10 mill
Ikke oppgitt
Ikke oppgitt
Ikke oppgitt
Ikke oppgitt
100-300 mill
700-1000 mill
Ikke oppgitt
Ikke oppgitt
10-20 mill
1-5 mill
1 700
1-5 mill
500-700 mill
50-100 mill
100-300 mill
100-300 mill
10-20 mill
50-100 mill
20-50 mill
20-50 mill
10-20 mill
50-100 mill
300-500 mill
50-100 mill
10-20 mill
20-50 mill
20-50 mill
5-10 mill
10-20 mill
50-100 mill
50-100 mill
20-50 mill
50-100 mill
100-300 mill
20-50 mill
20-50 mill
10-20 mill
20-50 mill
50-100 mill
100-300 mill
20-50 mill
10-20 mill
20-50 mill
20-50 mill
50-100 mill
700-1000 mill
1-5 mill
300-500 mill
100-300 mill
20-50 mill
5-10 mill
20-50 mill
700-1000 mill
1-5 mill
10-20 mill
300-500 mill
20-50 mill
10-20 mill
300-500 mill
20-50 mill
1-5 mill
5-10 mill
20-50 mill
10-20 mill
20-50 mill
100-300 mill
5-10 mill
Andre veger
Bruer
Tunnel
720
K-felt
77
240
500
510
3 700
5 100
400
1 000
195
724
120
3 400
1 000
4 400
4 900
1 800
400
380
3 280
1 800
400
100
500
1 400
500
410
150
120
1 100
200
100
1 960
9 533
5 500
2 000
9 000
1 000
23 000
500
950
2 800
1 950
1 000
1 500
4 400
2 450
2 700
450
950
600
250
100
50
140
Side 1 av 3
Sør
Sør
Sør
Sør
Sør
Sør
Sør
Sør
Sør
Sør
Sør
Sør
Sør
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Vest
Øst
Øst
Øst
Øst
Rv. 40 Kverken
Fv. 459 Halvdan Wilhemsens alle'
Fv. 301 Strekningsvis holdeplassopprustning
E18 Fokserød kollektivknutepunkt
Fv. 110 Reipbanegata, Frankendalsveien nedre del
Fv.503 Dyrland bru
E18 Bommestad - Sky
E134 Damåsen - Saggrenda
Rv. 40 Yttersøveien - Gjærdal
E18 Tvedestrand-Arendal
E18 Tvedestrand-Arendal
Fv. 900 Holmestrand sentrum
Fv. 35 Ås - Linnestad
E16 Sætretunnelen
E16 Bjørkhaugtunnelen
E16 Langhelletunnelen
E16 Beitlatunnelen
E16 Arnanipatunnel
E39 Bømlafjordtunnelen
E16 Varpe bru - Smedalsosen
Rv. 13 Joberget (Øvre Vassenden)
E39 Svegatjørn - Rådal
Fv. 557 Ringveg Vest, byggetrinn 2 Sandeide - Liavatnet
Fv. 615
E39 Skjerpe - Krossmoen
Bypakken - Bygging av 38 bomstasjoner
Askøypakken
E16 Onstadtunnelen
E16 Fretheimtunnelen
E16 Flenjatunnelen
Rv. 555 Sotrasambandet _førebuing
E39 Eiganestunnelen
E16 Varpe bru - Smedalsosen
E39 Masfjordtunnelen
E134 Ølen - Ølensvåg
Fv. 890 Førresvik - E39
Fv 511 Bygnes - Søylebotn
Rv. 5 Bergum, kryss
E39 To kryss Hafstadflata
E39 Hafstad-Kronborg, veglys.
E39 Hafstad - Kronborg gang- og sykkelveg
E39 Trodalstunnelen
E39 Matrebergtunnelen
E39 Uføretunnelen
E39 Kongenestunnelen
E39 Maragjøltunnelen
Fv. xxx Angedalsvegen-Hafstad
E39 Rogfast
E39 Stavanger - Sandnes, sykkelstamveg
E39 Rogfast
E39 Rogfast
Rv. 502 Eigerøy bru, utbedring
Rv. 502 Nyåskaiveien - rundkjøring ved Eigerøy bru
E39 Drangsdalen vest, midtrekkverk
E39 Skurve sør-Skurve nord, midtrekkverk
Fv. 45 Indre Lima - Lomeland, trafikksikkerhet
Fv. 382 Grannessletta, g/s-tiltak
Fv. 923 Salhusvegen, første byggetrinn (alternativ til E134)
E39 Svegatjørn - Rådal
E39 Håklepptunnelen
E39 Glaskartunnelen
Rv. 13 Ryfast
Fv. 505 Foss Eikeland - Skjæveland
Fv. 514 Gang - og sykkelveg Sandeid - Økland
Fv. 46 Miljøgate og gang- og sykkelveg Vikedal sentrum
Rv. 13 Vik - Vangsnes
Fv. 484 Vievegen gs-veg på vestsida
Askøypakken
E39 Rogfast
E16 Øye - Eidsbru
E39 Gs-veg Halbrend skule-Hogane
E39/fv. 609 (Askvollkrysset)
Fv. 47 Karmsundgata (kryss E134 - Storasundgata)
Rv. 509 Transportkorridor vest (Riksvegdel)
Rv. 5 Gs-tunnel Kletten
E39 Rogfast
Rv. 13 Ryfast
E39 Jernfjelltunnelen
E39 Hopstunnelen
E39 Nestuntunnelen
Fv. 44 Bussvei Gausel stasjon - Hans og Gretestien
Fv. 609 Fortau Steinavegen
Fv 47 Fagerheim - Ekrene
Kyrkjevegen aust til Hornnesvegen
Gs-veg Angedalsvegen/Førdehuset - Naustdalsvegen (Løken)
Rv. 13 Ryfast
Fv. 481 Storehagen
Gangbru Naustøyna-Storehagen
Fv 2 Kolåsveien, Son
Fv 51 Sanderstølen - Leira
Rv 111 Sarpsborgveien - Torpegata
Fv 244 Kryssutbedring Håjenkrysset
Utskriftsdato: 06.06.2016
Kverken
Halvdan Wilhemsens alle
Larviksveien i Stavern
Fokserød
Reipbanegata i Larvik
E18 Bommestad - Sky
Damåsen - Saggrenda
Yttersøveien til Gjærdal
Tvedestrand-Arendal
Tvedestrand-Arendal
Holmestrand sentrum
Ås -Linnestad
Svegatjørn-Rådal
Sandeide - Liavatnet
Skjerpe - Krossmoen
Sandnes - Randaberg
Eiganestunnelen
Ølen - Ølensvåg
Fv 890 Førresvik - E39
Bygnes - Søylebotn
E39 Hafstad - Kronborg gang- og sykkelveg
Harestad - Kvitsøy - Arsvågen
Stavanger - Forus - Sandnes
Harestad - Kvitsøy - Arsvågen
Harestad - Kvitsøy - Arsvågen
Rv. 502 Eigerøy bru
Rv. 502 Nyåskaiveien - rundkjøring ved Eigerøy bru
Drangsdalen
E39 Skurve sør-Skurve nord
Fv. 45 Indre Lima - Lomeland
Grannessletta
Rennesøygata - Oasen
Svegatjørn-Rådal
Stavanger - Solbakk
Foss Eikeland - Skjæveland
Sandeid kirke - Sandeid fengsel
Vikedal sentrum - Sønnanåfeltet
E39 Vik - Vangsnes
Harestad - Kvitsøy - Arsvågen
Øye - Eidsbru
Karmsundgata (kryss E134 - Storasundgata)
Rv509 Sømmevågen-Sundekrossen
Harestad - Kvitsøy - Arsvågen
Stavanger - Solbakk
fv.44 Forusveien
Fv. 47 Fagerheim - Ekrene
Stavanger - Solbakk
Fv 2 Kolåsveien, Son
Sanderstølen - Fjellbu og Vasetdansen - Leira
jan 2017
feb 2017
feb 2017
feb 2017
mar 2017
apr 2017
jun 2017
jun 2017
jun 2017
jan 2018
jan 2018
feb 2018
mar 2018
feb 2016
feb 2016
feb 2016
feb 2016
feb 2016
feb 2016
apr 2016
apr 2016
apr 2016
apr 2016
mai 2016
mai 2016
jun 2016
jun 2016
jun 2016
jun 2016
jun 2016
aug 2016
aug 2016
aug 2016
aug 2016
sep 2016
sep 2016
sep 2016
sep 2016
okt 2016
okt 2016
okt 2016
okt 2016
okt 2016
okt 2016
okt 2016
okt 2016
nov 2016
nov 2016
des 2016
des 2016
des 2016
jan 2017
jan 2017
jan 2017
jan 2017
jan 2017
jan 2017
jan 2017
jan 2017
jan 2017
jan 2017
jan 2017
feb 2017
mar 2017
mar 2017
mar 2017
mar 2017
mar 2017
mar 2017
apr 2017
apr 2017
mai 2017
jun 2017
jun 2017
jun 2017
aug 2017
sep 2017
okt 2017
jan 2018
jan 2018
mar 2018
mai 2018
jun 2018
jul 2018
jul 2018
nov 2018
nov 2018
nov 2018
apr 2016
apr 2016
mai 2016
mai 2016
feb 2017
feb 2017
mar 2017
mar 2017
apr 2017
mai 2017
aug 2017
sep 2017
aug 2017
apr 2018
apr 2018
apr 2018
mar 2018
jun 2016
jun 2016
jun 2016
jun 2016
jun 2016
jun 2016
jun 2016
jun 2016
jun 2016
jun 2016
jun 2016
jun 2017
jun 2016
aug 2016
sep 2016
sep 2016
sep 2016
sep 2016
okt 2016
sep 2016
des 2016
okt 2016
okt 2016
okt 2016
nov 2016
jan 2017
jan 2017
jan 2017
feb 2017
feb 2017
feb 2017
feb 2017
feb 2017
feb 2017
jan 2017
jan 2017
feb 2017
feb 2017
feb 2017
feb 2017
feb 2017
feb 2017
feb 2017
feb 2017
feb 2017
mai 2017
mai 2017
mai 2017
jun 2017
mar 2017
apr 2017
apr 2017
apr 2017
jun 2017
jun 2017
jun 2017
jun 2017
jul 2017
aug 2017
jul 2017
jul 2017
sep 2017
okt 2017
nov 2017
feb 2018
mai 2018
mai 2018
apr 2018
aug 2018
jul 2018
okt 2018
okt 2018
feb 2019
feb 2019
feb 2019
jun 2016
jun 2016
jun 2016
jul 2016
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Totalentreprise
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Totalentreprise
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Bussholdeplasser
Kollektivtiltak
Bussholdeplasser
Kollektivknutepunkt
Gang- og sykkelveg
Bygging Hammerdalen
Fv.286 Jernbaneundergang Teigen
GS-veg
Etterarbeid del 1
Etterarbeid del 2
Ny fylkesvegtrasé
Gang og sykkelvei
Elektroentreprise
Elektroarbeid
Støytiltak K33
K27 Rehab. Lyderhorntunnelen
Fv 563 Strømsnes
kabel i bru,veg og tunnel
E06 - Eiganes Nord
Støyentreprise
Lys, inngår i gs-veg og to kryss
Gs-veg. Lyses ut saman med to kryss og veglys
Ny bru over Jølstra
E02 Kvitsøy tunnel med del av hovedtunnel
1. delstrekning: Sørmarka-Smeaheia
E013 Sidetunnel Arsvågen
E011 Sidetunnel Mekjarvik
Elektro og styring K20
E08 - Dagsone Solbakk
Skredsikring Vik - Vangsnes
Fv 212 Slettebrekka - Hetlevik
E03 Hovedtunnel Sør
Elektroentreprise
E04 Hovedtunnel Nord
E13 - Bomstasjoner
E10 - Pumper
Fortau, kryssutbedring
Utbedring av eksisterende veg
Kryssutbedring
Ikke oppgitt
Ikke oppgitt
1-5 mill
5-10 mill
5-10 mill
5-10 mill
Ikke oppgitt
100-300 mill
20-50 mill
20-50 mill
20-50 mill
50-100 mill
Ikke oppgitt
Ikke oppgitt
Ikke oppgitt
Ikke oppgitt
Ikke oppgitt
50-100 mill
100-300 mill
50-100 mill
10-20 mill
5-10 mill
50-100 mill
5-10 mill
20-50 mill
100-300 mill
100-300 mill
10-20 mill
10-20 mill
10-20 mill
100-300 mill
100-300 mill
5-10 mill
100-300 mill
50-100 mill
20-50 mill
50-100 mill
20-50 mill
Ikke oppgitt
Ikke oppgitt
5-10 mill
20-50 mill
50-100 mill
10-20 mill
20-50 mill
20-50 mill
50-100 mill
> 1000 mill
700-1000 mill
100-300 mill
20-50 mill
10-20 mill
20-50 mill
20-50 mill
20-50 mill
10-20 mill
20-50 mill
20-50 mill
300-500 mill
10-20 mill
20-50 mill
20-50 mill
500-700 mill
20-50 mill
20-50 mill
300-500 mill
Ikke oppgitt
100-300 mill
> 1000 mill
20-50 mill
Ikke oppgitt
Ikke oppgitt
100-300 mill
> 1000 mill
Ikke oppgitt
> 1000 mill
20-50 mill
100-300 mill
Ikke oppgitt
Ikke oppgitt
700-1000 mill
Ikke oppgitt
500-700 mill
Ikke oppgitt
Ikke oppgitt
20-50 mill
Ikke oppgitt
Ikke oppgitt
Ikke oppgitt
50-100 mill
1-5 mill
Ikke oppgitt
870
600
1 000
1 000
2 000
200
100
680
5 800
1 100
1 100
3 000
3 000
100
4 000
800
410
300
1 870
700
10
250
1 200
135
2 500
565
550
8 000
550
620
2 964
190
94
11 940
1 900
700
3 750
2 500
10 200
600
2 200
970
2 880
800
600
10 200
2 000
260
200
30
385
10 600
1 525
59
310
9 500
750
650
650
1 120
900
900
70
200
22 000
Side 2 av 3
Øst
Øst
Øst
Øst
Øst
Øst
Øst
Øst
Øst
Øst
Øst
Øst
Øst
Øst
Øst
Øst
Øst
Øst
Øst
Øst
Øst
Øst
Øst
Øst
Øst
Øst
Øst
Øst
Øst
Øst
Øst
Øst
Øst
Øst
Øst
Øst
Øst
Øst
Øst
Øst
Øst
Øst
Øst
Øst
Øst
Øst
Fv 244 Kryssutbedring Håjenkrysset
Samlekontrakt vedlikehold og mindre investeringstiltak Hedmark midt (rv og
fv)
E6 GSV Ole Deviks vei - Teisenkrysset
E16 Kongsvinger - Slomarka
E16 Begnadalen skole
Fv 545 Hernes skole - Finstad
Fv 29 Steimokrysset - Gjelten bru
Fv 115 Miljøgate Reinsvoll
Fv 244 Kryssutbedring Håjenkrysset
Fv 410 GS-veg Møklegård - Øyenkilen
Fv 206 Sønsterud - Skansen
Fv 210 Årnes - Foss
Rv 2 Brynn - Grue kirke
Samlekontrakt vedlikehold og mindre investeringstiltak Solør og Glåmdalen
(rv og fv)
E6 Ringebu - Otta, etappe 1: Frya - Sjoa
E16 Bagn - Bjørgo
Fv 166 Jernbaneundergang Løten
E6 Kollektivfelt Ryen - Sandstuveien (utgående)
E6 Toftemo - Dovre bensin
E16 Øiset - Langeland
Rv. 4 Roa-Gran grense
Fv 213 Skurva - Skysstasjonen
Fv 490 Fortau fra E6 - Dombås stasjon
E136 Kurveutbedring og ny bru ved Jora
Fv 312 Skurva - fv 213 Lillehammer helsehus (alternativ til E6)
Fv 453 Vågå hotell - Setergrende
Rv 15 Miljøgate Lom
Fv 33 Skartjednet - Tonsvatnet
Rv 4 Kollektivgate i Gjøvik
Fv 172 Gjøvik sentrum - Raufossvegen (rv 4)
E6 Selsverket, kryssutbedring
E16 Tiltak mot utforkjøring
Fv 51 Nordover fra Rogne skole
Fv 33 Kaspergården, kollektivfelt, g/s-veg
Rv 4 Gjøvik - Mjøsbrua, TS-tiltak
E6/RV4 Tiltak mot utforkjøringsulykker
Fv 111 Bøverbru sentrum - Nærsten
FV 162 Østsinnivegen. Dokka - Snertingdal
Fv 222 Ringgata x Furnesvegen, kryssombygging
Fv 52 Sørumvegen - Hovderampa, utbedring og ny gs-veg
Rv 3 Søkkunna bru - Evenstad bru
Fv 226/E16 til Begna Bruk
Fv 24 Borgen - x fv 285
E6 Fv 84 x jernbanen - x fv 212 (alt. til E6)
Rv 2 Morokulien - Magnormoen
Rv 2 Sundehjørnet - Rasta, støy
Med forbehold om feil
Utskriftsdato: 06.06.2016
Ole Deviks vei - Teisenkrysset
Slomarka - Kongsvinger
Begnadalen skole
Fv 29 Steimokrysset - Gjelten bru
Møklegård -Øyenkilen
Rv 2 Brynn - Grue kirke
Frya - Sjoa
Bagn - Bjørgo
Fv 166 Jernbaneundergang Løten
E6 Toftemo - Dovre bensin
E16 Øiset - Langeland
Roa -Gran grense
Jora
Lillehammer
Tonsåsen
Kallerud - Trondheimsvegen
Østsinnivegen
Fv 52 Sørumvegen - Hovderampa
Søkkunna bru - Evenstad bru
E16 til Begna bruk
Fv 24 Borgen - x fv 285
E6 Fv 84 x jernbanen
Rv 2 Morokulien - Magnormoen
Rv 2 Sundehjørnet - Rasta
mai 2016
jun 2016
Enhetspriskontrakt Kryssutbedring
mai 2016
mai 2016
mai 2016
jun 2016
jun 2016
jun 2016
jun 2016
jun 2016
aug 2016
aug 2016
aug 2016
sep 2016
jun 2016
jul 2016
jul 2016
jul 2016
aug 2016
aug 2016
jun 2016
jun 2016
okt 2016
sep 2016
sep 2016
okt 2016
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt GSV
Enhetspriskontrakt E13 Beredskapsskilting
Enhetspriskontrakt Ny gang- og sykkelveg
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
sep 2016
okt 2016
okt 2016
nov 2016
nov 2016
nov 2016
nov 2016
des 2016
jan 2017
jan 2017
jan 2017
jan 2017
jan 2017
jan 2017
jan 2017
jan 2017
jan 2017
jan 2017
jan 2017
jan 2017
jan 2017
jan 2017
jan 2017
feb 2017
feb 2017
feb 2017
feb 2017
feb 2017
mar 2017
apr 2017
mai 2017
jun 2017
jun 2017
okt 2016
nov 2016
des 2016
des 2016
jan 2017
jan 2017
jan 2017
mar 2017
feb 2017
feb 2017
feb 2017
feb 2017
feb 2017
feb 2017
feb 2017
feb 2017
feb 2017
feb 2017
des 2017
des 2017
des 2017
des 2017
des 2017
mar 2017
mar 2017
mar 2017
mar 2017
mar 2017
mar 2018
mai 2017
aug 2017
aug 2017
aug 2017
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Totalentreprise
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Enhetspriskontrakt
Tiltak på avlastet vegnett
Støytiltak
Kollektivfelt
TS-tiltak
G-/S-veg
TS-tiltak
Utbedring
1-5 mill
20-50 mill
20-50 mill
5-10 mill
10-20 mill
5-10 mill
10-20 mill
5-10 mill
1-5 mill
20-50 mill
5-10 mill
5-10 mill
10-20 mill
5-10 mill
50-100 mill
1-5 mill
20-50 mill
50-100 mill
20-50 mill
10-20 mill
700-1000 mill
Ikke oppgitt
Ikke oppgitt
20-50 mill
10-20 mill
Ikke oppgitt
Ikke oppgitt
100-300 mill
20-50 mill
50-100 mill
10-20 mill
1-5 mill
5-10 mill
5-10 mill
10-20 mill
5-10 mill
Ikke oppgitt
Ikke oppgitt
20-50 mill
20-50 mill
20-50 mill
10-20 mill
10-20 mill
10-20 mill
10-20 mill
5-10 mill
240
2 060
2 060
1 890
2 280
240
2 080
1 400
1 430
600
4 200
2 000
3 030
2 000
500
500
1 340
1 340
1 000
9
10 000
2 020
5 100
1 700
1 400
2 920
800
560
Side 3 av 3