Instruktion om hur du gör en reset av din fibermottagare - IP-Only

Transcription

Instruktion om hur du gör en reset av din fibermottagare - IP-Only
T
1
L
A
N
1
L
A
N
2
L
A
N
3
L
A
N
4
U
S
B
Reset av fibermottagaren
P
W
R
W
A
N
E
X
2
1
3
N4
LA
3
N
LA
N2
LA
1
AN
L
ff
/O
On
Fibermottagaren
Gör så här
1
Säkerställ att alla LAN-portarna (4 gula uttag
för nätverkskablar) är tomma.
2
Kontrollera att fibermottagaren har ström.
3
På samma sida som den svarta strömsladden
sitter så finns det en resetknapp.
Håll inne resetknappen i ca 10 sekunder, med
hjälp av till exempel ett gem, en tandpetare
eller en penna. Efter 10 sekunder kommer
lamporna börja blinka.
4
Avvakta ca 10 minuter och kontrollera sedan
vilka lampor som lyser. Om ingen lampa lyser
alls eller om någon lampa lyser med rött sken
så kan man testa att dra ut strömsladden i
några sekunder innan ni sätter i den igen.
5
När reseten är klar ska lamporna PWR
samt WAN lysa grönt. Om detta inte sker
bör tjänsteleverantören ni har valt kontaktas
för en felanmälan.
324-60715