LÖSNINGAR ALLAS nr 36

Comments

Transcription

LÖSNINGAR ALLAS nr 36
LÖSNINGAR ALLAS nr 36
Kluriga tågresan
Stora familjekrysset
REGENT
I SHAKESPEAREVERK
TÅGET TUFFAR
VIDARE INOM SAMMA
LAND TILL EN STAD KÄND FÖR
SIN ROCKFESTIVAL. VILKEN Ö
BEFINNER VI OSS PÅ OCH VAD
HETER UNIONSDROTTNINGEN
SOM LIGGER BEGRAVD I
DOMKYRKAN?
ÄR DET
VATTEN I
S
D J
Ä
U L
L
B A
BÅLDA
HEDER
SA
MAN OM
VARG
FÄRGSTARK
LIGA
DEN
ÄR ETT
MÅRDDJUR
J
Ä
R
V
E
N
INGEN
SÅDAN
PÅ TAKET
DE
SABBAR
PLÅGAR
I KULAN
ÄR NYFIKEN
IDEL
Ö
M
R V A
A
G
B O
V A N
D
T
BOR
INDIER I
BARIUM
GÖR HÅL
STYR I
RÖRELSE
MILITÄR
MUSIKUPPVISNING
DET
KAN
ROA
IHOP
R
F A
D
V A
A R
P
O A
R R
D E
A T
S
A
S K I L D
A
R O D
N K
R E
D A L E R
A R E T A
T T S O N
A L
D
R
I D E
I S E N
O O
A D
O
R
A
N
G
E
JÄMTE
FINDUS
TALA
MYCKET
SPORT
TILL
SJÖSS
PLAN
AVTALET
LÄMNAR
SPÅR VID
BROTT
DEN
KAN
BILDA
BERG
T
DET
VILAS I
KAN
GRISA
BIBLISKT
PARADIS
E
D
E V
N A
K
T
E A
T
T O
A M
OBLANDAD
SE TILL
NARIGA
HAN KOM
FÖRST
BLÖT
ZON
PÅ PÅ
APPARAT
FÖRBI
FEM PÅ
FOTEN
HÖLL EJ
MÅTTET
NYCK
HAN
HETER
LIKADANT
F
S M Å
P U R
E S
I V
A K A
U G G
L E N
O N
R R A
E J
KAN
VALLAS
ROCK
HAR
ÄR
LYFTER LIGGER ELD
I
TAKTISK ATLET DET OAN- BAKEN
VÄNDA I
2
7
3
1
5
9
4
8
6
6
8
5
3
4
2
7
1
9
1
4
9
6
7
8
5
2
3
5
6
8
9
2
3
1
7
4
7
9
4
8
1
5
3
6
2
MEDEL
3
7
8
1
9
5
2
4
6
9
5
2
8
6
4
3
1
7
4
1
6
3
2
7
8
9
5
SVÅR
8
9
3
5
4
6
7
1
2
2
1
7
3
9
8
6
4
5
5
4
6
7
2
1
9
3
8
DEN
VRICKAS
MED
BOKDEL
S
K
K R
O
S T
DE
OMGER
HALSAR
GAFFELTÅNG
TAGIT
I SIN
TJÄNST
T
R
Ä
D
A
OMBUD
R
A
K
E
T
A
G
E
N
T
DAVIS
SKOLLOKAL
DOLLAR I
NAMIBIA
DEN KAN
FOTBOLL
SPELAS
PÅ
HÖRS
VID
TUNGT
FALL
NYPA
100ÅRINGEN SOM UNDFLY
KLEV UT
GENOM
FÖNSTRET OCH
FÖRSVANN
LUTA
SLANG
FÖR
POLIS
S
T E G
S
A R N A
L
U L A
S H E L I
Y R A N
A
BLEV
TAGEN
SOLBERG
ANTILOPER
ÄR
FATTIGT
ARRENDET
IDYLL
FLYTER
VID LOGRONO
KAN
BLOD
SIG
L E
B
Ä R
O
CHICK
LIT OCH
DECKARE
MÄRKE
FORMELLT
INTE
4
2
7
5
8
6
9
3
1
9
5
6
7
3
1
2
4
8
8
3
1
2
9
4
6
5
7
1
9
4
8
7
2
3
6
5
5
7
8
9
3
6
2
1
4
6
3
2
5
4
1
9
7
8
4
5
6
2
9
3
7
8
1
7
2
3
1
5
8
4
9
6
8
1
9
7
6
4
5
3
2
9
4
1
6
2
7
8
5
3
2
6
5
3
8
9
1
4
7
3
8
7
4
1
5
6
2
9
5
1
7
8
4
2
6
9
3
8
9
4
6
3
1
2
7
5
2
3
6
9
5
7
4
8
1
9
7
1
3
2
8
5
6
4
4
8
2
5
7
6
1
3
9
3
6
5
4
1
9
8
2
7
1
2
9
7
8
5
3
4
6
7
4
8
1
6
3
9
5
2
6
5
3
2
9
4
7
1
8
6
4
1
2
8
9
7
5
3
8
2
3
7
5
1
4
6
9
5
9
7
4
3
6
1
2
8
7
8
9
6
4
2
5
3
1
2
3
5
9
1
8
6
7
4
1
6
4
5
7
3
9
8
2
6
8
9
5
2
7
4
3
1
1
5
3
9
4
6
8
7
2
2
4
7
3
8
1
5
6
9
4
3
1
6
5
8
9
2
7
7
9
2
4
1
3
6
5
8
8
6
5
7
9
2
3
1
4
5
2
6
8
7
4
1
9
3
3
1
4
2
6
9
7
8
5
9
7
8
1
3
5
2
4
6
9
3
7
1
6
8
2
4
5
2
1
8
3
5
4
7
9
6
4
5
6
9
2
7
3
1
8
6
4
9
5
3
1
8
7
2
8
7
3
2
4
6
1
5
9
1
2
5
7
8
9
4
6
3
3
9
1
8
7
5
6
2
4
7
6
2
4
9
3
5
8
1
5
8
4
6
1
2
9
3
7
4
5
1
2
6
7
8
9
3
3
7
2
9
8
5
1
6
4
6
8
9
4
1
3
5
2
7
7
6
5
1
3
2
4
8
9
9
3
8
6
7
4
2
5
1
1
2
4
8
5
9
3
7
6
8
6
4
7
2
5
9
1
3
3
7
9
6
4
1
2
5
8
5
2
1
8
3
9
6
7
4
2
9
5
3
8
6
7
4
1
1
4
3
5
7
2
8
6
9
6
8
7
9
1
4
5
3
2
4
1
8
2
5
7
3
9
6
7
3
6
1
9
8
4
2
5
9
5
2
4
6
3
1
8
7
5
9
7
8
6
4
1
3
2
6
2
4
5
3
1
8
7
9
3
1
8
9
7
2
4
5
6
8
5
1
6
2
9
7
4
3
4
6
2
3
1
7
5
9
8
9
7
3
4
8
5
2
6
1
7
8
9
2
5
3
6
1
4
1
3
6
7
4
8
9
2
5
2
4
5
1
9
6
3
8
7
Lösarnas fotokryss
BAKSTRÖM
I
BJÖRNBORG
TOPPKRAFTEN
FILMBOLAG
GÖMDES
UNDER
SÄNG
E
FÖREGÅR
HÖGHET
STYGG
MODEHUS
K
20 frågor
8
I
I C
O
U L
13 E
A K
I
16 D
M
K A
19 N
SA
NICKE
DEN ÄR
BÖRDIG
HÅRIG
SOM FÅR
GER
UTSLAG
MICROSOFT
ÖNSKAS
GOD
S
K
A
L
I
N
R
E
S
I
D
E
N
A T
S
S U
A T
INGENTING
KAN STÅ
PÅ LÅS
PÅ ÅK I
WINDHOEK
HÅLL
A E
R
E N
12
G
E R
O
O L
A L
N A
A R
T
GÖR
TJOCK
STAD I
UNGERN
MÅLAR
VÄGG
ORÖJD
INTE
VÄNTAT
ASTAT
L 9
E D
A
A S
K
B A
L
O G
M
F Å
A T
SLÅ I
BAKEN
HÅGLÖSHET
KENYA
ASSIETT
FÖR
VÄXT
KAN
SÄTTAS
I RUTA
VISARE
SATTE
I SIG
T
E
P
H
E
N
K
I
N
G
20
G
D E O
Ö R N R
R 10 U G
A T I
T O N K
R A N
A D
A
R Y S S
17 V I E
Å L 18 N
L A R
A R K I
RENODLADE
LÄKARTITEL
TOPPDOMÄN
5
FRANSK
JOHAN
RITAD
SOLDAT
D
O
N
J
U
A
N
BAKAS I
YLLEVÄVNAD
ARGON
PUTS
JA
KRING
EBRO
ORMA
BISTÅR
I NÖD
LÖÖF
STRECK
FÄRDEN GÅR VIDARE TILL EN
ANNAN Ö OCH LANDETS TREDJE
STÖRSTA STAD. I VILKEN REGION
BEFINNER VI OSS OCH VAD BETYDER STADENS NAMN?
GENOMGÅNGEN
P
A
S
S
A
G
E
E N
KAN
RÅDA
MELLAN
VÄNNER
BILDAR DE ALLRA
ÄR
SKICKLIGASTE
VÄVT AV
UTTRYCKER
SILKE
OGILLANDE
E
L A T S
I
V I
T R I D
E
N A B
E N R E
N I G H
S E
Å
KAN
FORMGE
SKRÄCK
N
O
J
A
SPEL
I RIO
6
O R
S A
P
E A
T C
14 E
S 15
A D
T I
S O
A N
T E
KLÄMMA
SPIELBERGFILM
INVESTERAT
FRÅGESPEL
A
A N
T
E A
N 11
H E
E S
T P
A
A N
F O
L
R
MYCKET
BRA
BETYG
MUGG
MÅTT
SILVER
FÅGEL
PRYDER
I NAMN
GER
KLÅDA
MÄLDE
ÅRSKLASS
TÄNKA
SIG
T
O
N
A
R
T
MOLL
SEKRETESSBELAGD
KAN
HYSAS
STUDSA
A
G
G
BUSIGA
EMILS
SYSTER
I
D
R A
E
B I
U S
S A
KLURIG
MED
BILDER
Ensamma Mamman-krysset
T
E
N
O
R
E
R
GRANNEN
FÖRR
MASKSPEL
STÖDPLAGG
SNED
DIREKT
MED
MED
HAR
SKIDBACKAR
L
FOSTRADES
OTILLLÅTEN
VILSELEDA
KYLA
NER
H
SNITT
M
KOMMER ÅT
V
S
M
E
D
E
L
S
P
R
O
D
U
K
T
I
O
N
E
N
A
N
A
D
E
S
BOLAG
FÖRSTENAT DJUR
F
O
S
S
I
L
GLIDA
O
GOJA
STOPPBOKSTAV
P
MÅNGFALD
FÖRR
D
Å
VASS PÅ APOSTLAHÄSVÅG
TARNA
R
L U T A
A R A
G A S I
A
S
D A
S E T
A B
A F
T T A
T U
K Ö N
O R
L
J
A S A
P P H E
A R A
P A
U
P L U R
E L
A
R
K N
TIPS
GÅTT
TYST
K
A
N
O
N
TELLUR
T
E
TASKIG
ÄR ÅSIKTSMASKINEN
ALEXANDER
STORDÅD
TILLA’
SKOGSGUDOMLIGHET
NAMNPRYDNAD
PARORD
AVSLÖJAR
GODISRÅTTA...
B
L
Y
E
E K O M M E N D A
N
G A P
A R R
E L A K
O S A M
N E R A T S
R Y
O
F
L
L O
V
B E
R
S
DANSAS
DET PÅ
SVALG
SE GLAD
UT
SOM
HUND
OCH KATT
VRÅLAR
SKÖNA
PLATSER
FLUOR
SPELAT
VINDSIDA
BRÄNSLE
TALAR
MED
OVAN
I
LÄNGRE
PACINO
PÅ VITA
DUKEN
MOPPEN
PROVA
T
E
S
T
A
FÖRMODA
GLÖD
I
V
E
R
BETESMARK
SLANT
K
R
B O
S A N
L T R A
E R A
R E
R
A S P E
S H O
T A
R
TILLHÖRDE YRKESMAN
PÅ SÅ
SÄTT!
IAKTTA
GRUNDÄMNE
ALEXANDERS
KÄNDA
BAND
BRUKSAVTAL
KÖKRÖK
SKJUL
YSTERT
AGERANDE
VÄXTE
ALEXANDER
UPP I
FÖRLIKAS
SLÄPAR
NY
KVIST PÅ
GAMMALT
TRÄD
FRU
VATTENFÅGEL
ENDAST
JÄKTA
GÅR PÅ
BATTERI
M
O
T
A
L
A
E
L I G
B S E R
I
S O
L I S M
O L A
R R E N
HITMAI VISSA KAREN
TAPPAR PER
K
U
V
A
TRYCKA
NED
YTTERLIGHETSORD
SLUKAR
LÄSARE
KVÄLLSSHOW
ÅSNA
EN
SIDA AV
SAKEN
T
DÅLIG
VANA
G
R
Ö
D
O
R
K
R
A
Ö
V
A
T
T
S
R
K A V
I N E R A
T R
S
S T F Ä G
I R A
O
R N A
R
A S K
K A P
D
U P O L
V R
U
Ä
T E
S T R Ä V
T E
D S
E P
O R
K L E
R
D O
L
S
A
L
M
A
Y
V
O
N
N
E
S
M O
O K
L
K O
B
L E
U T
C A
K L
A D
M A S K
I
K
N D O N
O L O
E M O N
M I R
O N
S
T G Å N
T O B E
A
E D
G E R
E R G
N A
F
R
R O L I
A R A S
D O
K
GRIPA
STÄDA
UPP
GYTTJA
MILLIGRAM
FYNDTILLFÄLLEN
TORKHUSET
SURHETSGRAD
BÄR
ALEXANDER OFTA
UNDERHÅLLIT
M
I O N
N D E
E D
E R
S E R
T R O
R A T
A R T
D
I
S N
Ä N G
R Å
A L L
D
Y
E R A
E N
M G
I A N
K T
R T S
O A T
STYR DISKUSSION
MOT
MARKEN
RIKTNING
LANDTUNGA
SCEN
PALMSTAM
P R A T A
A
O D
T U M M E
L
E K O
I N S
D Y N
S O
F
R
E R
G A D
K O
G
S
R
A
A
N I K
T
K
Y
A T A
N A
T
Å
A P S
Å K
E
Ä
G O R
E R
T R A
A
R
S T R U
Ö R
R
T
Å T E R S
Å D A
O E
V
A J E N
S
V O
E V A R
R I N G
O D E
L E
B I R K
A
U N
K I L T
E S I G
T T
U
G T
T
S R
I L O G
N O D E
A G A R
O L J
E
L I S
I P P
N
E
D A R
R V
A
R
R G U
U S
L A S
I N E
N O L
D
L
A P
A S
E J S
A
K
T
E
R
L
Ö
S
A
S
L
Ä
P
P
A
GRYTET
KAPPSEGLING
STORA
I
O D R
M A O
L
M
O K
P A K
P O L
S I
M E S
U T T
R
R
K R A
L Ö D
A R E
E
S T Y
F O
Y G
I
Å F
S T
T
A R
D A
S
R A
O D
M E
A
N A
E S
R K
R M
I
R A
Å
A N
R Å
E
F
T E
R
E L
N
D J
E
S E
E P
F Ö
S Ä R
N
T
U S E
D A R
D D
N E O
I L M
N
K
G Ö R
V E
S E T
U R S
S T
R A
R O V
D
A
N
S
J
E
V I S A R
K
I L A
Ö
A T T
G Å T
N A T T A
T
R O M
E K A
D
R
P O L I
Ä N
S K A
O A
F R A
F E S
A N A
O N
R
V
L I
L
T O
D
T A
A G
M
H
L Ä
Y R
A S
K
K A
O
S T
E
Jag skulle vilja bli en joggare, men tycker det är
kan hyra någon som jagar mig – till exempel en …
I L
E
U R
T
E
L L
E N
V A
A
T T
R
S A
A M
R P
G A
A
S
K
I
N
N
T
R
Ö
J
Ä
R
M
A
G
N
E
T
A
B
R
A
K
A
N
P I
Å S
M T
R
G E
R
O N
G A
G R
E R
N
R
N A
Ä D
R E
R
G A
E
I
A S
N
T Ö
I G
O
Ö N
G
N I
A D
D E
E L
I
Å G
R E
E N
E
N
S
E
T
R
O
A
K
U
T
R
O
S
A
R
G
A N K A
R
R A N K O
A I N
Ä T
N D E M
A R
B
M E
H
O
S V
K Ä
G
G
F
K O
R
M
A
T
S I
S
C
H
I
A
S
R
Y T I
X I K
A N S
A D
A D A
G
R
M P E
A R N
I
I C K
R K
A S
Ö
V
V T A
R Å G
I N H
G G E
A
T
Å
Y D R
O R
R O S
K R I
R
G I
A
N
O
H
L
Y
K V Ä X
R Å N
Y G G N
O
O
I R I G
N
R A
R Ö R
I K A P
K A
U
T R Å D
A
L E
K A L
R I D
T E A
U T
G
L
Ä G
V A R
B R U
A R A V
X A
A
H Å R
L A R
M A N
N G
O
L
V E
D I T
S A
R A T
K O
S
P
P L U
E O S
G
E R K
L
O
A R
E M S
A I
A N K
D A
I A
V
P
A
S
N D A
M S
S
P A T
S A
G L A S R
MA R K I
A
K A L
A N S
N A
T E
T O R G S
T
I F
K O F F E R
I L A
G O D I S
J
R
S
M I M I K
M O
Ö A
MA R K N
A R
S I
T Ö S
S K A R
A X E L V
I
O R
S N A B L A
K A L K
S T O N A
VULKANMASSAN
KAN
REGNET
ELDRESTEN
VINTERFORDON
NÄMNDE
BOONE,
ARTIST
PLACERADE
SES I
FÖNSTER
FEST
VÅRD
SOM
SKÖTSEL
RÅÄMNE
SOM TYG
NATRIUM
I KEMIN
ANGER
ÄGANDE
X FÖR DRICKER
ROMARE MÅNGA
ÖSTAT I
STILLA
HAVET
KAN
GLITTRA
PÅ
PLAGG
DE SKA
VISA
TIDEN
DEN HAR
FOTFÄSTE
PRÄST
I SILO
STÖRRE NYTTJAS FÅR DEN
TILL
SENA
VÄSKA
HÄST
P
A N E R
R
N I
I S
N
S E R N
G R A
T A
O
S Å
M F Ö T
T E R
T J U
I T A
S
E
T
I
V
I
S
K
N
I
N
G
E
N
T
A
R
M Å
SES
I ANSIKTET
R
E
A
M
A
T
T
E
L
Ä
R
A
R
E
N
D
N F A
O R G
T A N
N Y
Ö S
V
A
A S K
R A
T V
N S
A V
BRÖDKRYDDA
V
L E N
O R
J O L
N O
S A
T
V
A L I
L Ä
L S M
K A
KAN SES
I SJÖAR
ENGELSK
TITEL
HELIGT
TAL
KORT
FÖR
ARKANSAS
S
K
O
R
N
A
A
L L
E T
A
A R
L E
F
A D
B U
E K
T A
R
KAN DET
I SKOGEN
”MATPLATS”
TALLMARKER
STAD I
NORGE
MED
”I RANA”
ANVÄNDE
KNIVEN
ABELS
BROR
SES PÅ
ELEFANTER
LITEN
FLICKA
DEL AV
NYCKEL
KOLASORT
GJORDE
VIMSIG JOHANNA
KVINNA KAN FARTYG BLI
PRATA
HAMMARDEL
DE KAN DRYCKSES I
ESSTALLET KÄRLEN
SES
MELLAN
ETT
OCH TRE
S
T I
F Ö L
G E R A
E
D
T R E
R A I
E
N Y
S I G A
A D E
R
R O
N A
S
A
Finn fem fel
K A
N
K
A
O R
S
A
S E T T
R E
L A V I L
B A K A D
K R U
Ö A
P P B
P Å
E T G
E
L
E O N
V A
E K A
N T
A G
N T I
F
Ö
J U T
A N
S K I
E N
A N S
U
V
P J Ä
N
A
I N G
R Å D
T
R O
A D
V E
L
K A
I D
P
P P
A R
O
A S
S A
K
R O
E R
G E
N N
L
V I
I G
D
E T
U
G U D
E
D
G E
I O N
N D
I S
S
F I
I S K
N T A
A X
D I
L I G
R G
S
K A
R
H
A R
N I E
I T
U S S
M A K
S Y
A R
N A
S T
T
F
I D
N O
K L
A T
E
V
E
N
T
U
E
L
L
T
L
A
N
D
Å
N
Y
R
E
E N
L T
Helt enkelt
Charlotte
L
E
L
D
E
N
S J U K
A
U T R O P
N
Ä T A
T I N T
A
K O J
Å T
U
T
E B B
Ö S
Ö L
E
Ö G N A
N I G
A
Å
S
N
A
N
Nybörjarkrysset
TENN
VÖRDADE
VÄDERSTRECK
T
O
N
A
R
T
FÄNGELSEÖ
LIK JOAKIM VON
ANKA
BUSKE
VÄRMS
MAT I
K
U
R
V
A
N
Krysstrappan
Motionsmixen
S
K
I
S
S
A
106
VILAR
PÅ
LAVETT
SÅNGARE
HAR
ÄGG
MIRRO
Nöjeskrysset
STÄLLTS
UNDAN
TAR
BORT
ODÖR
ÄR
INGET
RAKT
SVAR
SIKTAS
MOT I
SKOG
H L
O E
N A
R
B
Ä R
R A
K
P A
Å
H
Å
U K
V A
E N
R
T E
Y L
R E
M
E
G N
T
Naturplocket
REPRING
SÄGS
FULL
VARA
PÅ
HAR
SAXAR
E
G
Ä N G
L J A
G A R
FÖR TILLFÄLLET
PIFFAR
UPP
Sifferkrysset
Kändiskrysset
? I D O L
SVÄNG
S
Y
D
D
A
N
M
A
R
K
D
O
K
K U
M
E
S N
T
A
I T
I
O
N
K
S
V
I U S
S S
K O
T T
A L
A
R O D
D A
S E
V E R
I
I T
G
O K
Å
S T U T
P T I T
Y
S
G
S M A R T
E
I O
N D
K R
Å L L A
M
R A
R O S O
M E D I S
U
I L
S T Ö V A
S Å S E N
L
R T
A
K O R U
R A M E L
Ö
A
V E S U V
G
T R O
L I G
V
I D E N
R A G A T
N
O
B E T Y
E X P O R T
F Å
N O
R O S T N A T
D T
Å R T A
A
D O V T
D L
K R
A
L V
A J
L Å D
O A S
A T S
B L A
N
B I B E H
A
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
MYNTSLAGET
GÖRA BÖRJAR
SOM
TJUVEN KUNGSFISKEN
SPIEGELMAN
ÖMAN
I
D
I
O
T
K
U V S L A
R E S O N
I M
V R
R
A V O
S L Ä P
R
R A
O K A D E
T V
F
N A S
T
L E E
U
S U R R
L A T
A P P
O
P Å
P L
P R Å M
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
MATTILLVERKNINGEN
4
1 2 M 3
I
7 N E P T U N U S
H
A
H
A
SÖKS
VIA
SPASM
ÄR
INTE
RIKTIGT
KLOK
Humorkrysset
från sid 63
3
1
2
4
6
7
8
9
5
L
O
V
O
R
D
BIFALL I
VIGO
SKRATT
STEKS I
FÄLLS I
KUBB
K
U
N
G
L
U
HAWAIIKRANS
JUST
SÅDANA
KLÄTTRAS
UPPFÖR
PANFLÖJT
VÄNA
GLOSOR
HÄNFÖRELSEN
SLAGORD
PILGIFT
ABRAHAMIAN
S
E
N
S
O
R
E
R
BILDAR SÅDANA
FÅTAL KÄNNER
TRÄD
AV
R G
Ö R B
T E R
Y A
O
T H
B
I O C
A
C U R
L A
N U
A R A D S
N A N
O
S
S T E
ÄR YR I
KAN HA
PAULUN
KÄNGUS
BARN
SCHISM
OM
TRÄD
Veckans sudoku
LÄTT
TALLVÄXT
LIKNAR
STRUTS
B
R
Y
LÄTTAR
KARP
FRANSK
BULLE
KLÄMD
FALSKA
DET
ÄR ETT
VÄSEN
LUC
BESSONFILM
FYRA
SÅDANA
SAMLAS
FOLK I
PRAT
LITEN
KVART
PÅ
ÅTERSEENDE
MED SO
LEDER
BLOD
KARET
BISKVI
FLÖDAR
I PISA
MINNESLISTAN
EN KULLE
SOM EN
TITEL
JARLSBERG
HÅN
ÄR
ATOMER
KEANU
NIELSEN
SOM
ROADE
SES MED ROLIG
DE LA
PLATA PITCHER
A
DET
GER
SUMMOR
VALLFÄRDSORT I
ITALIEN
ÄR
STRÖTT ELTON
APELSIN UT GRUS JOHNS
TITEL
SLÅR
LAT
HÖRDE
INTE!
VARA
SKRIVET
LETAR
BIN
SÄLLSKAP
FÖR
UNGA
ALLTSÅ
DE FÖRBINDER
S T
A
K A
J A R L
E L
A R E G N O M
L E O N
A N
A L N
G R
O
I D E
Å
O R T
N A M N E
S T Å
G N U T T
T A R
AV TRÄ PÅ
FÖTTER
DUND- JYCKE
I LOPP
RADE
INTE?
DEN TAR
ALDRIG
SLUT
SÄNDER
NÖJD
BESITTA
KASTAR
INTRÄFFA
T
O
F
F
L
O
R
JAG VILL
INTE BLI
DRAMATISK,
MEN …
SÄGS
FULL
VARA
PÅ
SKIVAN
U
N
G
E
GRANNA
PIPPIN
FINNAR
LÅTER
SOM
TJÄDER
L
A
N
G
A
R
TANKEMÖDA
JAG SPRICKER NOG
OCH RINNER UT I EN
PATETISK PÖL SOM
SLUTAR SOM EN FLÄCK
PÅ SULAN AV EN
OINTRESSERAD
FOTGÄNGARES SKO!
H
S
K Ö P E N H A M
Ö R A T
E V I
P A R T Y T
L
FÖRVÄRV
MÅNGEN
PÅ BB
FRÅN
STRÄCKA
ÄR
MÄRKT IVRIG PÅ
GRÖTEN
SKAPADE
DISNEY
MÅNGEN
MATA
FÅTÖLJ
TORKAT
SÄD
MANLIG
TITEL
UPPFATTA
ÄR DET
TVÅ I
N D
A
A N
MM
A
A R
K K
N
E K
DET ÄR
MAN
ENSAM
OM
JAG
KAN DÖ!
HAR
SINA
SIDOR
KVÄVE
KULOR
TON I
SKALA
JAG VET
INTE!
BLOTT
KONKURS
B
J O M S
J U N I O
B
L
E R G O
B L U E T
R Å D E
O S A N N
A N
A U
R A N
P
N
A R E
A
D U N
HÄSTDJUR
SOM HOPPAR
AV GLÄDJE?
OM DOMAREN DRAR IN
MITT ÖVNINGSKÖRNINGSJAA … ?
TILLSTÅND?
SES
AKTRIS
LIVE PÅ
ÅKER
RESENÄRER
HAR FÖR
AVSIKT
RUNDTUREN TAR
SITT SLUT I EN STAD KÄND
ÖR SINA RUNSTENAR. GORM
DEN GAMLE HÄRSKADE HÄR,
KAN LIKSOM HANS SON. VAD HETTE
FÖRAS SONENS FÄSTNING OCH VILKEN
TRÅDLÖS TEKNIK HAR HAN
GETT NAMN ÅT?
RESAN TAR SIN BÖRJAN
I ETT NORDISKT LAND OCH
DESS HUVUDSTAD.
SOPAR
FRISÖR
©2008 Zits Partnership Distr. KFS/Bulls
H
S Å
B O R T
L
E
S K A
R E K T
M
E
H E R R
S I S
T A C
H E T E
A R
N
FÄRD
UTAN
REGN
KAN
ODLARE
V
D E R
Å R E
I D
R S
A
S
I S P
D
V
MA S K A
B A
V A R I A N T E R
A K A
I S A R N
K A
E N A
G A
O
K N
U T A
S
V
A S
T R
U R E
T Å N
Å N
T
E
S T
P Å S
U S A
S
R
R
A D S
M
R
V I
V I S
Ä S K
D A
R
A
E R N
T U
KAN
HÄCK GE
MITTPUNKT
KORT
MÅNAD
BENDEL
STORT
VÄSTERUT
BESTÅR
GRÄSMATTAN
AV
LIGGER
I SÄNGEN
BLIR
TVÄTTEN
SES PÅ
SOLVALLA
KAN
DÖRR GÅ
GREKISK
GUDINNA
BRUKAR
GRAVYR
ÄTS TILL
VISS MAT
KAN KAFFE VARA
VÄCKER
OMBORD
KAN
SES PÅ
BOTTEN
GILLAR
BARN
ATT FÅ
AGA
SEX FÖR
ROMARE
SAMTALSÄMNET
GRUND
HAVSVIK
DEMONSTRERA
LEVER
EREMIT
LITEN
PUHVÄN
GÖR VI
UTE NU
LÄGGER
SKYTTAR
KAN
VARA
BLI I
BUTIK
L
Ä V
A
R
L A
A V
N
D
A T
U
A R
E
D
L A
A
G O
A R
A
S L
A
B A
L L
A
R E
ROAR
BARN
AV
VILKEN
PLÖTSLIG
MÅSTE
FLYGPLAN
SES
MED
LÅNGHALM
KAN VÄXA
PÅ BERG
KAN GE
VINST
ASTRONOMISK
ENHET
GER ELD
JA FÖR
VISSA
VIBRATO
KAN MAN
MAT OCH
SAKER
BRUKAR
INLEDA
MUNTLIG
GARDNER
PÅ FILM
MILD
SVORDOM
HETTE
CAPONE
SÄLLSYNT
SOM SÖT
L
A
E C K
K U T
R
K A N
A R E
L E R
L A V
Ö
E
S S
K T
R Ö K
A R R
A
M
A T T
D I S
N A
V A
A D E
D
K
D A R
E N A
R A R
A D
SPELDEL
VÄXT
SOM KAN
BLI GIFT
HOPPAR
ILAND
FÖRST
OROLIG
FISK
SOM
OROAR
ÅNGAR
FRAM
KAN
MAN BLI
AV BOA
BÖR MAN
HÄSTENS
HOVAR
BRUKAR
FRUSEN
MAT BLI
KORT
NAMIBIA
FYLLA
MED
VADD
SES I
VISSA
HJUL
SKYMTAD
Ordplocket
O T
K A
B
K U
R
A U
S P
S P
D E S
I
J
S M Ö
S
T
A
P
L
A
A L
Y
Y A
T
O V
R A
G
I N
S
E
R D
T
O
L
K
A
G
A
R
N
E
A T
K
T Ä
I N
E G
J A
A N
G
A S
O
K A
O R
B E
R
A R
O
Lilla lätta
V A
K
S T
Ö
AR
G I
S
S K
U
B
B
L Å
OR
MT
MA
AG
R
S
A V
I
AN
H
N Ä
I S L
OME
I R
ND I
T A
D
T A
AM
N
I S
GO
A L
Allas 40/16

Similar documents