Inbjudan RiB 29 november 2016 Stockholm

Comments

Transcription

Inbjudan RiB 29 november 2016 Stockholm
EN INBJUDAN FRÅN
SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING,
AVD. FÖR ARBETSGIVARPOLITIK, FÖRHANDLINGSSEKTIONEN
OCH ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA
Kurs
Avtal för
räddningstjänstpersonal
29 november 2016
Nordic C Hotel
Stockholm
Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se
Kurs – Avtal för räddningstjänstpersonal
Sveriges Kommuner och Landsting samt Pacta inbjuder härmed till
ovan nämnda kurs.
Deltagare:
Kursen vänder sig till dig som hanterar avtalen för personal inom
räddningstjänsten och som saknar eller endast har mindre kunskaper
om avtalen.
Innehåll:
- Genomgång av bestämmelserna för personal inom deltidskårerna –
RiB.
- Genomgång av bestämmelserna för personal inom heltidskårerna –
AB och dess Bilaga E.
- Genomgång av försäkringsskydd samt redovisning av aktuella
avtalsfrågor.
Föreläsare:
Erik Lardenäs, förhandlare. Pacta
Annika Bjursell, förhandlare, SKL
Tid och plats:
29 november 2016 på Nordic C Hotel, Vasaplan 4, Stockholm.
Kursen startar kl. 09.30 (kaffe serveras från kl. 09.00) och avslutas
senast kl. 16.00.
Avgifter:
3 000 kronor (exkl. moms), inklusive för- och eftermiddagskaffe samt
lunch.
Faktura skickas till förvaltningen/organisationen efter kursen.
Önskas logi, ombesörjes och betalas detta av deltagaren själv.
Anmälan:
Anmälan ska göras online på www.skl.se senast 28 oktober 2016.
För anmälan online behövs en e-postadress. Har du frågor, kontakta
Konstella, se kontaktuppgifter nedan.
Observera att antalet deltagare är begränsat vilket gör att antagning
sker utifrån anmälningsdatum. Antalet deltagare från samma arbetsgivare kan komma att begränsas.
Vi förbehåller oss rätten att ställa in vid för få anmälda deltagare.
Avanmälan:
Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se
Anmälan är bindande, men platsen kan överlåtas till annan person.
Avanmälan eller uppgifter om eventuell ersättare måste lämnas
skriftligt.
Information:
Övriga upplysningar lämnas av Konstella, på tfn 08-452 72 86 eller
mejl [email protected]
Ansvarig för kursen är Erik Lardenäs, tfn 08-452 71 81 eller Annika
Bjursell, tfn 08-452 76 19 som gärna svarar på frågor om kursens
upplägg och innehåll.
Välkommen med din anmälan!
Sveriges Kommuner och Landsting
Avdelningen för arbetsgivarpolitik, Arbetsgivarförbundet
Pacta
Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se