Rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv 16

Comments

Transcription

Rehabilitering ur ett arbetsrättsligt perspektiv 16
EN INBJUDAN FRÅN
SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING,
AVD. FÖR ARBETSGIVARPOLITIK, ARBETSRÄTTSSEKTIONEN
OCH ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA
Rehabilitering ur ett
arbetsrättsligt perspektiv
16-17 mars 2016
Lundqvist & Lindqvist,
Tändstickspalatset
Stockholm
Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se
Arbetsrättsseminarium
Deltagare:
Seminariet vänder sig i första hand till personalchefer, förhandlingschefer och övriga chefer som har arbetsgivar- och förhandlingsansvar
samt personalkonsulenter och personalhandläggare. Vi ser naturligtvis
gärna förtroendevalda politiker som deltagare.
Innehåll:
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta
behandlar under två dagar frågor i samband med rehabilitering ur ett
arbetsrättsligt perspektiv. Syftet med seminariet är att förmedla kunskap i frågor
om arbetsgivarens skyldigheter och möjligheter vid rehabilitering.
 Lagstiftning och kollektivavtal som aktualiseras vid rehabilitering,
bland annat var regleras rehabilitering och vilka är parterna?
 Ersättningar enligt sjuklönelagen, socialförsäkringsbalken och
kollektivavtal.
 Arbetsgivarens ansvar för rehabilitering och arbetsanpassning samt
förutsättningar för ett eventuellt avslut av anställning efter fullgjord
rehabilitering.
 Funktionsnedsättning, sjukdom, diskriminering – hur hänger det ihop?
Seminariet består i huvudsak av föreläsningar med inslag av
grupparbeten med diskussioner utifrån typfall.
Föreläsare:
Katarina Bergström, arbetsrättsjurist
Ann-Charlotte Ohlsson, förhandlare
Båda från Sveriges Kommuner och Landsting, avdelningen för
arbetsgivarpolitik.
Tid och plats:
Seminariet äger rum den 16-17 mars 2016, (Lundqvist & Lindqvist),
Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15, Stockholm.
Seminariet börjar kl. 09.30 första dagen med registrering (samlingskaffe från
från kl. 09.00). Andra dagen avslutas ca kl.15.00.
Avgifter:
Kursavgift 6 800 kronor (exkl. moms). Avgiften inkluderar kursdokumentation, kaffe och lunch.
Logi:
Önskas logi ombesörjes detta (och betalas) av kursdeltagaren själv.
Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se
Anmälan:
Anmälan skall vara oss tillhanda senast den 12 februari 2016 och görs
online på www.skl.se
För anmälan online behövs en e-postadress. Saknar Ni det eller har
frågor, kontakta Konstella, se kontaktuppgifter nedan.
Observera att antalet deltagare är begränsat vilket gör att antagning
sker utifrån anmälningsdatum. Antalet deltagare från samma
arbetsgivare är 2 deltagare.
Avanmälan:
Information:
Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan person inom
organisationen.
Frågor om seminariets innehåll lämnas av Katarina Bergström och
Ann-Charlotte Ohlsson på tfn 08-452 70 00.
Övrig information lämnas av Konstella, tfn 08-452 72 86,
e-post: [email protected]
Välkommen med din anmälan!
Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se

Similar documents