Canopus

Transcription

Canopus
Canopus
PRESENTASJON
Kjempestjernen Canopus er en av de klareste på himmelen,
selv om den er langt unna.
 Hva skiller oss fra tradisjonelle fond.
Vår ambisjon er å tilby deg et fond som er like strålende.
For å klare det, har vi valgt en anerkjent fondsplattform med
stor fleksibilitet i hvordan vi kan investere pengene.
 SISSENER AS og vår investeringsfilosofi.
 Fondets utvikling.
 Kostnadsstruktur og fondsfakta.
SISSENER \\\
Canopus
en annerledes tilnærming til markedet.
SISSENER \\\
Skapt av investorer – for investorer
SISSENER Canopus – er et Globalt absoluttfond som er tilrettelagt
for investorer som ønsker å tjene penger og ikke for å dekke
markedseksponeringen som tradisjonelle fond!
”Vår fleksibilitet til å spille på flere finansielle instrumenter muliggjør
en bedre risikojustert avkasting.”
Jan Petter Sissener – grunnlegger og forvalter Sissener
Canopus
SISSENER \\\
Knapt noen i Norge bryr seg om dette av en eller annen grunn.
Man ville ha trodd at i et land hvor vi er svært opptatt av hva vi
får for pengene våre, ville vi være minst like opptatt av hvor mye
vi får betalt for den risikoen vi påtar oss.
RISIKOJUSTERT AVKASTNING
– en viktig faktor når man investerer kapital.
Risikojustert avkastning viser hvor god avkastningen har vært i
forhold til risikoen. Investeringer med høy risikojustert
avkastning er de beste.
Sissener Canopus ble for tredje år på rad, kåret til beste fond innen kategorien UCITS
Long/Short Global Equity Fund av det engelske magasinet «The Hedge Fund
Journal».
Kriteriene for utmerkelsen er det fond som har oppnådd best risikojustert avkastning.
SISSENER \\\
Tradisjonelle fondsforvaltere har noen utfordringer.
•
Tradisjonelle aksjefondsforvaltere prøver å
utkonkurrere en Benchmark (eksempelvis Oslo
Børs, S&P 500, Dow Jones).
•
Aktive fond må over tid slå markedet med i
underkant av 2-3 prosentenheter årlig på grunn
av forvaltnings-kostandene.
•
De må alltid være tilnærmet fullinvestert i aksjer
(80-90%).
•
Ingen beskyttelse mot fallende markeder og har
til tider store kursfall.
SISSENER \\\
Vi skiller oss ut.
 Vi har tatt og vil ta lavere risiko!
 Ingen referanseindeks.
 Vi har et Globalt mandat og har 100% frihet.
 Vi kombinerer aksjer, obligasjoner, bankinnskudd og
andre finansielle instrumenter i samme portefølje.
 Hvis vi ikke finner noe å investere i, sitter vi heller på
kontanter.
 I vanskelige markeder kan vi gå 100% kontant
(stat/obligasjoner).
 Lavere svingninger gjennom bruk av sikringsinstrumenter.
 Et fond med full transparens og likviditet, som er
underlagt felles EU-regelverk (UCITS 4).
 Daglig kursnotering og ukentlig likviditet.
SISSENER \\\
Det er vi som skal time markedet
- ikke våre investorer!
SISSENER \\\
Styret
Team Sissener
Forvalter team
Jan Petter Sissener
Partner, daglig leder og
overordnet
forvaltningsansvar
Viktor Sandland
Porteføljeforvalter
Jon Håkon
Findreng
Analytiker
Peder Steen
Analyseassistent med
ansvar for
riskmanagement
Harald Arnkværn
Chairman
Edvard Bjørnskau
Emily Zhan
Trainee
Riskkontoller
Inge K. Hansen
Board Member
Salg/administrasjon
Jon Pettersen
Peter
Wendelboe
Aleksander
Stray
Siw-Heidi
Thomas
Mette Dahl
Knut-Erik
Robertsen
Head of Sales
Sales Manager
Sales
Administrasjon
Administrasjon
Compliance
Ansvarlig
Jan Petter Sissener
Board Member
Helle Sissener
Styresekretær
SISSENER \\\ Haakon VII’s gate 1 P.O. Box 1849 Vika N-0123 Oslo Tel: +47 23 11 52 60 Fax: +47 23 11 52 69 - www.sissener.no
SISSENER \\\
Gjennom våre forvaltningstjenester ønsker vi å bidra
til å gi private, institusjonelle og andre interesserte
investorer attraktive investeringsalternativer.
Forvaltningskapitalen er i overkant av
NOK 1 000 000 000
Sissener AS ble etablert i januar 2009 av Jan Petter Sissener. Bakgrunnen for
etableringen av Sissener AS var et sterkt ønske om å skape et forvaltningsprodukt
hvor forvalter først oppnår suksesshonorar etter å ha skapt en god avkastning for
investor. Forvalternes lange og varierte arbeidserfaring fra verdipapirmarkedene
representerer en unik sammensetning av kompetanse til glede for våre investorer.
Forvalterteamet - Sissener Canopus
SISSENER \\\ Haakon VII’s gate 1 P.O. Box 1849 Vika N-0123 Oslo Tel: +47 23 11 52 60 Fax: +47 23 11 52 69 - www.sissener.no
SISSENER \\\
 Vi går våre egne veier.

Ingen referanseindeks. Vi går vår egen vei.

Være tilpasset en dynamisk markedsutvikling.

Finne investeringer som gir god avkastning uavhengig av
markedets utvikling.
Børsnoterte selskaper
Rentepapirer
Konvertible obligasjoner
Andre omsettelige verdipapirer
Bankinnskudd
•
Maksimere avkastningen over tid med en balansert risiko for
å oppnå en god risikojustert avkastning.
Går du i andres fotspor, kommer du aldri forbi.
For å komme forbi må du gå din egen vei og tråkke opp nye spor.
SISSENER \\\ Haakon VII’s gate 1 P.O. Box 1849 Vika N-0123 Oslo Tel: +47 23 11 52 60 Fax: +47 23 11 52 69 - www.sissener.no
SISSENER \\\
Denne type selskaper ønsker vi å investere i.
Høy likviditet
Høy kvalitet
Høyt utbytte
Høyt potensiale
SISSENER \\\ Haakon VII’s gate 1 P.O. Box 1849 Vika N-0123 Oslo Tel: +47 23 11 52 60 Fax: +47 23 11 52 69 - www.sissener.no
SISSENER \\\
SISSENER Canopus - investeringsprosess
Overordnede
utvalgskriterier
• Makroøkonomiske rammevilkår
• Strategisk analyse
• Grunnleggende langsiktig kapitalavkastnings- og lønnsomhetsanalyse
Diagnostiserende fase
• Kvaliteten på det underliggende tallmaterialet
• Forretningsmodellens overlevelsesevne, konkurranseintensitet
• Identifisere noen mulige verdi- og kurstriggere eller caseindikatorer
Utsjekk av
eierskapsstyringen
• Hvordan er dette implementert i ledelsen og styrende organer?
• Hvordan er historikken?
• Blir alle aksjonærene likebehandlet?
Evaluering av ledelsen
• Har den vist evne til å utnytte strategiske muligheter?
• Har ledelsen gjort hva den har sagt?
• Oppnådde resultater
Verdivurdering
• Fundamental tallanalyse
• Avdekke langsiktig, normalisert inntjeningspotensial
• Sensitivitets- og stressanalyser
Porteføljeimplementering
• Instrumentvalg: Aksjer, gjeldspapirer og derivater
• Likviditet
• Timing og investeringens tidshorisont
SISSENER \\\ Haakon VII’s gate 1 P.O. Box 1849 Vika N-0123 Oslo Tel: +47 23 11 52 60 Fax: +47 23 11 52 69 - www.sissener.no
SISSENER \\\
Hvordan har utviklingen vært så langt?
Sissener Canopus ble for tredje år på rad, kåret til beste fond innen kategorien UCITS Long/Short
Global Equity Fund av det engelske magasinet «The Hedge Fund Journal».
Kriteriene for utmerkelsen er det fond som har oppnådd best risikojustert avkastning.
SISSENER \\\ Haakon VII’s gate 1 P.O. Box 1849 Vika N-0123 Oslo Tel: +47 23 11 52 60 Fax: +47 23 11 52 69 - www.sissener.no
SISSENER \\\
Bedre enn Oslo Børs (OBX) med vesentlig lavere risiko
100,00%
(30.04.2012 -30.04.2016)
OBX - Oslo Børs
SISSENER Canopus
80,00%
60,00%
Bedre enn børsen – 4 år på rad
2012
40,00%
Oslo Børs (OBX)
-0,70%
SISSENER Canopus
+7,00%
2013
20,00%
Oslo Børs (OBX)
+22,73%
SISSENER Canopus: +33,27%
2014
0,00%
Oslo Børs (OBX):
+ 3,99%
SISSENER Canopus: +13,50%
-20,00%
2015
Oslo Børs (OBX):
Kilde: Oslo Børs
Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidige resultater
SISSENER \\\ Haakon VII’s gate 1 P.O. Box 1849 Vika N-0123 Oslo Tel: +47 23 11 52 60 Fax: +47 23 11 52 69 - www.sissener.no
+ 4,41%
SISSENER Canopus: +13,55%
SISSENER \\\
50%
40%
30%
SEB PS-SISSENER CANOPUS-NR
SCHRODER GAIA EGERTON EE-EA
SCHRODER GAIA EGERTON EE-AGH
SCHRODER GAIA EGERTON EE-AA
SCHRODER GAIA EGERTON EE-AUH
SCHRODER GAIA EGERTON EE-A1A
SCHRODER GAIA EGERTON EE-A1H
ML IS-COL CIR IN HC L/S-C A
SCHRODER GAIA EGERTON EE-AD
UNI-GLOBAL-ABSOLU RET-SAHGBP
UNI-GLOBAL-ABSOLU RE-SAH USD
UNI-GLOBAL-ABSOLU RET-SA EUR
UNI-GLOBAL-ABSOLU RET-SAH-CH
ML IS-COL CIR IN HC L/S-C I
SISSENER \\\
SISSENER \\\ Haakon VII’s gate 1 P.O. Box 1849 Vika N-0123 Oslo Tel: +47 23 11 52 60 Fax: +47 23 11 52 69 - www.sissener.no
HENDERSON GART-JP AB RE-RYA
ML IS-COL CIR IN HC LS-CUSDA
HENDERSON GART-JP AB RE-REAH
-30%
«Best i klassen»
70%
GAM STAR-GL SELECTOR-USDA
GAM STAR-GL SELECTOR-GBP A
GS LIQ ALT BETA EQ LG SH-I
GAM STAR-GL SELECTOR-EA
GAM STAR-GL SELECTOR-IIUSDA
GAM STAR-GL SELECTOR-II GBPO
GAM STAR-GL SELECTOR-CHF A
GAM STAR-GL SELECTOR-IIEA
GAM STAR-GL SELECTOR-OIIE
F&C GLOB UNCONSTR EQTY-NOK A
F&C GLOB UNCONSTR EQTY-USD A
F&C GLOB UNCONSTR EQTY-GBPA
-20%
Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidige resultater
Kilde: Morningstar
F&C GLOB UNCONSTR EQTY-GBP D
F&C GLOB UNCONSTR EQTY-EUR A
-10%
F&C GLOB UNCONSTR EQTY-EUR D
0%
SISSENER Canopus
SISSENER Canopus I-Class vs et univers av Morningstar Long/Short Global Equities Fond
Perioden 30.04.2012 – 30.04.2016
60%
20%
10%
Selv med lavere risiko kan SISSENER Canopus måle seg med mange av de største
tradisjonelle aksjefond. (30.04.2012 -30.04.2016)
120,00%
Vi «hedger» valuta når vi investerer i
utenlandske verdipapirer og har derfor ikke
hatt «drahjelp» av svekket kronekurs de siste
par år.
100,00%
100,70%
88,40%
80,00%
63,80%
52,20%
40,10%
40,00%
40,50%
41,50%
54,40%
54,60%
44,50%
35,50%
22,20%
20,00%
66,20%
69,50%
73,70%
57,30%
SISSENER Canopus
60,00%
65,90%
69,29%
15,30%
0,00%
Kilde: Morningstar
Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidige resultater
SISSENER \\\ Haakon VII’s gate 1 P.O. Box 1849 Vika N-0123 Oslo Tel: +47 23 11 52 60 Fax: +47 23 11 52 69 - www.sissener.no
SISSENER \\\
SISSENER Sirius ASA vs Dagens Næringsliv univers av Nordiske aksjefond
160%
(11.06.2009 – 31.11.2014)
141,3 %
140%
God historikk
120,9 %
120%
113,7 %
90,1 %
80%
76,4 %
60,4 %
62,3 %
67,8 %
78,3 %
93,3 %
79,6 %
67,8 %
60%
40%
20%
100,6 %
102,4 %
SISSENER SIRIUS ASA
100%
99,6 %
105,9 %
Avviklet iht.
mandat
0%
SISSENER \\\ Haakon VII’s gate 1 P.O. Box 1849 Vika N-0123 Oslo Tel: +47 23 11 52 60 Fax: +47 23 11 52 69 - www.sissener.no
SISSENER \\\
Solid risikojustert avkastning.
Pr. 30.04.2016
Sortino Ratio(siste 3 år)
Riskparametres
Avkastning
Sharpe Ratio (siste 3 år)
Sortino Ratio(siste 3 år)
Beste måned
Dårligste måned
Gjennomsnitt månedlig
Standardavvik(siste 3 år)
Canopus
69,29 %
1,24
1,52
5,05 %
-9,66 %
1,14 %
9,98 %
2
OBX
40,10 %
0,50
0,66
6,42 %
-9,25 %
0,77 %
12,22 %
MSCI Europe
29,57 %
0,26
0,36
8,19 %
-8,68 %
0,61 %
13,33 %
1,52
1,5
1
0,66
0,36
0,5
0
* Since inception 30.04.2012
Canopus
Standardavvik(siste 3 år)
OBX
MSCI Europe
Sharpe Ratio (siste 3 år)
13,33%
12,22%
1,24
9,98%
0,50
0,26
Canopus
Kilde: Bloomberg
OBX
MSCI Europe
Canopus
OBX
MSCI Europe
Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidige resultater
SISSENER \\\ Haakon VII’s gate 1 P.O. Box 1849 Vika N-0123 Oslo Tel: +47 23 11 52 60 Fax: +47 23 11 52 69 - www.sissener.no
SISSENER \\\
Kostnadsstruktur SISSENER Canopus
Kostanadsstruktur SISSENER Canopus Retail Class
Investeringsbeløp i NOK
Tegningskostnader
Årlig forvaltning
Suksesshonorar (High watermark)*
50 000 - 499 999
1,50 %
1,75 %
20 %
500 000 - 999 999
1,00 %
1,75 %
20 %
1 000 000 - 1 999 999
0,75 %
1,75 %
20 %
2 000 000 - 4 999 999
0,50 %
1,75%
20 %
5 000 000 >
0,25 %
1,75 %
20 %
Kostnadsstrukttur SISSENER Canopus Institusjonell Klasse
Investeringsbeløp i NOK
Tegningskostnader
Årlig forvaltning
Suksesshonorar (High watermark)*
5 000 000 >
0,25
1,50 %
20 %
• SUKSESSHONORAR:
Det beregnes et suksesshonorar på 20 % av positiv avkastning (80% til investor og 20% til
forvalter). Nedre grense er satt til 3-måneders NIBOR+4 prosentpoeng (totalt ca.5,0%)
beregnes etter High Watermark prinsippet. Prinsippet ”High watermark” innebærer at forvalter
kun kan beregne seg suksesshonorar om påvist fondets kurs (NAV) er høyere enn ved siste
belastning av suksesshonorar.
For investeringer i INSTITUTIONAL CLASS (Investeringsbeløp over NOK 5.000.000,- be om
egen kostnadsoversikt).
Tjener du penger så tjener vi penger.
*Net Asset Value NAV= Man kalkulerer NAV ved å summere dagens verdi av alle aksjer, obligasjoner og andre
verdipapirer (inkludert bankinnskudd) som finnes i fondets portefølje, trekker i fra løpende utgifter slik som
forvaltningskostnader og andre løpende kostnader, og dividerer nettotallet med fondets totale utestående andeler.
SISSENER \\\ Haakon VII’s gate 1 P.O. Box 1849 Vika N-0123 Oslo Tel: +47 23 11 52 60 Fax: +47 23 11 52 69 - www.sissener.no
SISSENER \\\
Fakta om SISSENER Canopus
Fakta om fondet:
Fondets navn:
ISIN nr.:
Fond kategori:
Fondets startdato:
Valuta
Min. direkteinvestering:
Min. investering via internett:
Kursnotering:
Likviditet
Forvaltningsselskap:
Sjefsforvalter:
Bloomberg kode:
Det er enkelt å investere i SISSENER Canopus
Gå inn på vår hjemmeside
www.sissener.no
SEB Prime Solutions – SISSENER Canopus
LU0694231910
UCITS – Long/Short aksjer Globalt
30.april 2012
NOK
50 000,100,Daglig
Tegning (Ukentlig). Realisasjon (Daglig)
SISSENER AS
Jan Petter Sissener
SPPSSNR:LX (Retail)
SPPSSNI:LX (Institutional)
PRIVATPERSON:
• Dersom du har Bank-ID, kan du enkelt tegne
fondsandeler direkte på nettet via vår hjemmeside.
SELSKAP:
• Fyll inn opplysninger, skriv ut dokumentene fra nettet
og send dette til oss med kopi av bekreftet ID til
[email protected]
Kontakt oss hvis du ønsker:
 Å få tilsendt tegningsdokumenter, mer informasjon,
eller en hyggelig prat med oss.
Jon Pettersen:
Peter Wendelboe:
Aleksander Stray
900 33 337
900 22 555
952 10 098
For investeringer i INSTITUTIONAL CLASS (Investeringsbeløp over NOK
5.000.000,- be om egen kostnadsoversikt).
SISSENER \\\ Haakon VII’s gate 1 P.O. Box 1849 Vika N-0123 Oslo Tel: +47 23 11 52 60 Fax: +47 23 11 52 69 - www.sissener.no
SISSENER \\\
Disclaimer
Neither this presentation (the “Presentation”) nor any copy of it nor the information contained herein is being issued, and nor may this Presentation nor any copy of it nor the information contained herein be distributed directly or indirectly to or into, the United States, Canada,
Australia, Hong Kong or Japan, or any other jurisdiction in which such distribution would be unlawful.
By attending this meeting where this Presentation is made, or by reading the Presentation slides, you agree to be bound by the following terms, conditions and limitations.
This Presentation has been produced by Sissener AS (the “Company”) solely for use at the investor presentations and may not be reproduced, or redistributed in whole or in part, to any other person. This Presentation is for information purposes only and does not in itself
constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to buy any of the securities described herein. Any decision to purchase or subscribe for securities in any offering or investing in a fund managed by Sissener AS must be made solely on the basis of the information contained in
the relevant prospectus. All investments in financial instruments such as shares are subject to certain risk including the risk of total loss.
The information contained in this Presentation has not been independently verified. No representation or warranty (express or implied) is made as to the accuracy or completeness of any information contained herein, and it should not be relied upon as such. None of the
Company or the Managers or any of their parent or subsidiary undertakings, affiliates, advisors, or any such person’s officers or employees shall have any liability whatsoever arising directly or indirectly from the use of this Presentation. By attending the investor presentation you
acknowledge that you will be solely responsible for your own assessment of the market and the market position of the Company and that you will conduct your own analysis and be solely responsible for forming your own view of the potential future performance.
Neither the Company nor the Managers have taken any actions to allow the distribution of this Presentation in any jurisdictions other than Norway. The distribution of this Presentation and any application/subscription for shares of the Company, Sissener Energy ASA, Sissener
Sirius ASA or Sissener Canopus may be restricted by law in certain jurisdictions, and persons into whose possession this Presentation comes should inform themselves about, and observe, any such restriction. Any failure to comply with such restrictions may constitute a violation
of the laws of any such jurisdiction. None of the Company or the Managers or any of their parent or subsidiary undertakings, affiliates, advisors, or any such person’s officers or employees shall have any liability (in negligence or otherwise) for any loss howsoever arising from any
use of this Presentation or its contents or otherwise arising in connection with the Presentation.
This Presentation is only addressed to, and the securities described herein will (if the offering is made) be offered only to, professional investors (“Professional Investors”) within the meaning of part I and II in Annex II of the EU Directive 2004/39/EC (the “MiFID Directive”). Any
such Professional Investor will be deemed to have represented and agreed that any such securities acquired by it in the contemplated offering by the Company, Sissener Energy ASA, Sissener Sirius ASA or Sissener Canopus have not been acquired on behalf of persons other than
such Professional Investors. Neither the Company nor the Managers has authorized any offer to the public of securities, or has undertaken or plans to undertake any action to make an offer of securities to the public requiring the publication of a prospectus, in any member state
of the European Economic Area which has implemented the Prospectus Directive other than Norway.
In the event that this Presentation is distributed in the United Kingdom, it shall be directed only at persons who are either "investment professionals" for the purposes of Article 19(5) of the UK Financial Services Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the “Order”) or
high net worth companies and other persons to whom it may lawfully be communicated in accordance with Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as “Relevant Persons”). Any person who is not a Relevant Person must not act or rely on this
Presentation or any of its contents. Any investment or investment activity to which this Presentation relates will (if the offering is made) be available only to Relevant Persons and will be engaged in only with Relevant Persons. This Presentation is not a prospectus for the purposes
of Section 85(1) of the UK Financial Services and Markets Act 2000, as amended ("FSMA"). Accordingly, this Presentation has not been approved as a prospectus by the UK Financial Services Authority ("FSA") under Section 87A of FSMA and has not been filed with the FSA pursuant
to the UK Prospectus Rules nor has it been approved by a person authorized under FSMA.
This Presentation does not constitute an offer of securities for sale into the United States. The securities described herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”), or with any securities regulatory authority
of any state or other jurisdiction in the United States, and, subject to certain exemptions, may not be offered or sold within the United States, absent registration or under an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act. In
the United States the securities described herein will (if the offering is made) be offered only to qualified institutional buyers (QIBs) as defined in Rule 144A under the Securities Act or other transactions exempt from or not subject to the registration requirements of the Securities
Act. Outside the United States the securities described herein will (if the offering is made) be offered in accordance with Regulation S under the Securities Act to non-U.S. persons (as defined in Regulation S).
This Presentation contains certain forward-looking statements relating to the business, financial performance and results of the Company, Sissener Energy ASA, Sissener Sirius ASA or Sissener Canopus and the industry in which it operates. Forward-looking statements concern
future circumstances and results and other statements that are not historical facts, sometimes identified by the words “believes”, “expects”, “predicts”, “intends”, “projects”, “plans”, “estimates”, “aims”, “foresees”, “anticipates”, “targets”, and similar expressions. The forwardlooking statements contained in this Presentation, including assumptions, opinions and views of the Company or cited from third party sources are solely opinions and forecasts and are subject to risks, uncertainties and other factors that may cause actual events to differ
materially from any anticipated development. None of the Company or the Managers or any of their parent or subsidiary undertakings, affiliates, advisors, or any such person’s officers or employees provides any assurance that the assumptions underlying such forward-looking
statements are free from errors nor does any of them accept any responsibility for the future accuracy of the opinions expressed in this Presentation or the actual occurrence of the forecasted developments. The Company, Sissener Energy ASA, Sissener Sirius ASA and Sissener
Canopus assumes no obligation, except as required by law, to update any forward-looking statements or to conform these forward-looking statements to our actual results.
Neither the delivery of this Presentation nor any further discussions of the Company or the Managers with any of the recipients shall, under any circumstances, create any implication that there has been no change in the affairs of the Company. The Company does not undertake
any obligation to review or confirm, or to release publicly or otherwise to investors or any other person, any revisions to the information contained in this Presentation to reflect events that occur or circumstances that arise after the date of this Presentation.
The Managers and/or its employees may hold shares, options or other securities of the Company and may, as principal or agent, buy or sell such securities. The Managers may have other financial interests in transactions involving these securities.
By attending this presentation or receiving this document, you warrant and represent that (i) if you are a U.S. person, you are a QIB, (ii) if you are a non-U.S. person, you are a Professional Investor, or a Relevant Person (as defined above).
This Presentation is subject to Norwegian law, and any dispute arising in respect of this Presentation is subject to the exclusive jurisdiction of Norwegian courts.
SISSENER \\\