Länk till kontaktlista till skolsköterskor

Comments

Transcription

Länk till kontaktlista till skolsköterskor
Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
1 (1)
Barn- och elevhälsa
Skolsköterska Skolsköterskor och Skolläkare Barn‐ och elevhälsan Region Gotland hösten 2016 Skola Telefon Mobil E‐post 0498 ‐ telefon Annika Pettersson Stånga, Garda Klinte, Sanda 204864 070‐4476953 [email protected] Irene Soldemo Högby Havdhem, Öja 204865 070‐4476863 [email protected] Annika Pettersson Klinteskolan, Mattis Sanda Romaskolan, Endre, Dalhem 203524 0704‐476953 [email protected] 0700‐832225 [email protected] 0704‐476816 [email protected] 070‐3266910 [email protected] Eva Aspers Michaela Holmqvist Monica Grönlund Catrina jalmelid Gun Segerdahl Maria Lind Helene Graf Jenny Ellebring Ylva Kikajon Lisa Daun Agneta Ording Anita Ljungström Michaela Larsson Eva Sandin Skolläkare Lina Hedenius 204106 Västerhejde, Eskelhem 296086 Gråbo,Terra Nova 269610 Tjelvar 269726 Väskinde 270548 269732 Norrbacka, N‐backa 269497 Sär St. Hans Lärbro Endre, Dalhem Solklintsskolan 204475 Alléskolan, Humlan Stenkyrka, Fole, Vänge Södervärn 269597 Montessori Solberga 269711 Wisbygymnasiet Norr 269522 Wisbygymnasiet söder 269818 Wisbygymnasiet söder 269532 Gymnasiesär, Lövsta Fårösund, Roma 204378 Lyckåker,SolbergaSär, 269634 Kräklingbo, Montessori 0704‐476952 [email protected] 0704‐476837 [email protected] 073‐7658661 [email protected] 0737‐658161 [email protected] 0704‐476847 [email protected] 0737‐658707 [email protected] 0704‐477565 [email protected] 0704‐476861 [email protected] 0704‐476823 [email protected] 0704‐476982 [email protected] 0704‐476922 [email protected] 0737‐658297 [email protected] Samordning för elevhälsans medicinska inriktning Verksamhetschef Maria Benczy tfn: 0498‐269420 mobil: 070‐0521305 E.post: [email protected] Skolöverläkare Lina Hedenius tfn: 0737‐658297 E.post: [email protected] 1:a skolsköterska Eva Sandin tfn: 0498‐ 269423 E.post: [email protected] Besöksadress Visborgsallén 19
Bankgiro 339-8328
Postadress SE-621 81 Visby
Plusgiro 18 97 50-3
Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl
Org nr 212000-0803
E-post registrator-bun alt [email protected] Webbplats www.gotland.se

Similar documents