Se CV her - Arne Elkjær A/S

Comments

Transcription

Se CV her - Arne Elkjær A/S
Anders Nilsen
Diplomingeniør, konstruktion
Fødselsdato: 13.05.1987
Kontaktdata:
Mobil: +45 22 74 79 25
Mail: [email protected]
Arbejds- og ansvarsområder:
Projektering inden for bærende konstruktioner
Fagtilsyn
Uddannelse:
2016
2013
2009
2007
Diplomingeniør, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet
Adgangskursus, Ingeniørhøjskolen Aarhus Universitet
Funktionsuddannelse Indsats, Aarhus Brandvæsen
Tømrersvend, Aarhus Tekniske Skole
Anciennitet:
2016 2015
Arne Elkjær A/S, Rådgivende Ingeniører
Ingeniørpraktikant, Arne Elkjær A/S, Rådgivende Ingeniører
Eksempler på udførte opgaver som fagingeniør:
Dagligvarebutikker
Om- og tilbygning af beboelsesejendomme
Igangværende projekter:
Om- og tilbygning af parcelhuse
Dagligvarebutikker
Arne Elkjær A/S · Rådgivende Ingeniører · Bredskifte Allé 7 · 8210 Aarhus
CVR 10 27 78 33 · Tlf. 86 16 47 55 · [email protected] · www.arneelkjaer.dk

Similar documents