Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser

Comments

Transcription

Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser
MANDAG
TIRSDAG
1.
Aldersdelte
grupper
7.
8.
Fysisk aktivitet/
utelek
Aldersdelte
grupper
14.
15.
Fysiskaktivitet/
utelek
Aldersdelte
grupper
21.
22.
Fysisk aktivitet/
utelek
Aldersdelte
grupper
28.
1.Advent samling
(Felles)
29.
Aldersdelte
grupper
ONSDAG
2.
TORSDAG
3.
KARSTEN 3 ÅR
Sanselek
9.
Mini røris
10.
Forming
16.
Sanselek
23.
Mini røris
17.
11.
Eksperimenter
med vann,lys ...
Eksperimenter
med vann,lys ...
18.
Planleggingsdag
( Barnehagen
Stengt)
24.
25.
Mini røris
Musikk/dans
FREDAG
4.
Eksperimenter
med vann,lys ...
30.
Forming
Tema : høst . Fagområde natur, miljø, teknikk. Eksperimenter med vann, vind, vær, natur.
Hvilke klær har vi på oss om høsten? Fokus på farger, antall, former. Vi vil og snakke om følelser og
vennskap.Vi har funnet vårt tre som vi skal følge gjennom årstider.
Naturen gir rom for et mangfold av opplevelser og aktiviteter til alle årstider
og i all slags vær.Barnehagen skal bidra til at barna blir kjent med og får forståelse
for planter og dyr, landskap, årstider og vær.(Fra Rammeplanen)
Vi prøver å gi ungene rike naturopplevelser, ved å bruke naturen rundt oss flittig.
For de minste er det viktig å knytte språket tett opp til dette når vi er på tur, gjennom å sette ord
på både det vi gjør og ser. Vi stimulerer til bruk av alle sansene (lukte, se, høre, smake og kjenne på ting i
naturen).
Innendørs er ungene gjerne med på oppgaver de voksne utfører. Gjennom å stabbe etter den
voksne, får ungene kjennskap til både kjøkkenmaskin, oppvaskmaskin, stekeovn, mikrobølgeovn, og
vaskemaskin . For ikke å snakke om alle lysbryterebrytere som slås av og på, av små ivrige barnefingre i
løpet av en dag.

Similar documents