dubbeltecknings

Transcription

dubbeltecknings
Dubbelteckning
Under V.46 och V.47 kommer vi att jobba med stavningsreglerna för hur man ska kunna se
och höra när det ska vara två konsonanter efter vokalen.
Vi har pratat om att en vokal kan låta lång eller kort.
Den långa vokalen låter som i alfabetet och efter den långa vokalen är det en konsonant.
Den korta vokalen har alltid två lika konsonanter efter sig förutom när det gäller k får då
är det ck.
Vi kommer att jobba med detta på olika sätt:



Träna med stenciler
Träna på att läsa ord med både dubbelteckning och inte och jämföra orden
Träna på att rätta sig själv genom att läsa högt för sig själv och för andra
När vi jobbat klart med detta så kommer jag att sätta ihop ett litet test där de själva ska få visa
på vad de lärt sig och sedan kommer de få utvärdera hur väl de känner att de behärskar
reglerna för dubbelteckning.

Similar documents