Här finns Fonemarkivets innehållsförteckning

Transcription

Här finns Fonemarkivets innehållsförteckning
Förteckning över de 247 bildkartorna
1. Fonemkartor för barn
1.1 konsonanter
1.1.1
först i ordet
bdfghjklmnprssje-ljud
ttje-ljud
v-
17 st
1.1.2
mitt i ordet
-b-d-f-g-j-k-
17 st (varav två även i 1.1.3)
-l-m-nng-ljud
-p-r-ssje-ljud (även sist i ordet)
supradentaler (även sist i ordet)
-t-v1.1.3
sist i ordet
-b
-d
-f
-g
-j
-k
-l
-m
-n
ng-ljud
-p
-r
-s
sje-ljud (även mitt i ordet)
supradentaler (även mitt i ordet)
-t
-v
17 st (varav två även i 1.1.2)
1.2 konsonantkluster
1.2.1
först i ordet
blbrdrflfrglgrj-kluster
klkluster med tre konsonanter
knkr-
31 st
kvl-kluster
plprr-kluster
sks-kluster
skrslsmsnspsprststrsvtrtvv-kluster
1.2.2
mitt i och sist i ordet
-ft-, -ft
j-kluster
konsonantkluster sist i ordet
-ks-, -ks
-kt-, -kt
-lj-, -lj
-lk-, -lk
l-kluster
-lt-, -lt
-lv-, -lv
-mp-, -mp
-nd
-ndng-ljud + k
-ns-, -ns
-nt-, -nt
-rj-, -rj
-rk-, -rk
r-kluster
-rm-, -rm
-sk
-sk-st
-st-
24 st
1.3 vokaler
1.3.1
långa vokaler
a
e
i
lång vokal först i ordet
o
u
y
å
ä
ä före r
ö
ö före r
12 st
1.3.2
korta vokaler
a
e
e före r
i
kort vokal först i ordet
o
u
y
å
ä
ä före r
ö
ö före r
13 st
2. Fonemkartor för vuxna
2.1 konsonanter
b
d
f
g
h
j
k
l
m
18 st
n
ng-ljud
p
r
s
sje-ljud
t
tje-ljud
v
2.2 vokaler
9 st
a
e
i
o
u
y
å
ä
ö
3. Bildkartor med minimala par
3.1 konsonanter
3.1.1
först i ordet
b–p
b–v
d – g (även i övriga positioner)
d–t
f–p
f–s
f – sje-ljud
f–t
f–v
g–k
h – inte h
h–s
h – sje-ljud
j–l
j–n
j–r
35 st (varav två även i 3.1.2)
k–s
k–t
konsonant – konsonant+l
konsonant – s+konsonant
l – konsonant+l
l – n (även i övriga positioner)
l – r (1)
l – r (2)
m–n
r – sje-ljud
r–v
s – s+konsonant
s – sje-ljud
s–t
s – tje-ljud
sje-ljud – t
sje-ljud – tje-ljud
t – tje-ljud
tonande – tonlös
3.1.2
i övriga positioner
b–p
d – g (även först i ordet)
d–t
dental – supradental
f–s
g–k
j–l
k–s
k – t, i kluster
k – t, mitt i ordet
k – t, sist i ordet
l – n (även först i ordet)
l – r, i kluster (1)
l – r, i kluster (2)
l – r, mitt i ordet
l – r, sist i ordet (1)
l – r, sist i ordet (2)
m–n
n – ng-ljud
s–t
20 st (varav två även i 3.1.1)
3.2 vokaler
3.2.1
långa vokaler
a–å
a–ä
a–ö
e–i
e–ä
e–ö
i–y
o–u
o–å
u–y
u–ö
y–å
y–ö
å–ä
å–ö
ä–ö
16 st
3.2.2
korta vokaler
a–å
a–ä
a–ö
e–ä
e(ä) – i
e(ä) – ö
i–y
o–u
o–å
u–y
u–å
u–ö
y–å
å–ä
å–ö
15 st
3.2.3
samma vokal, lång - kort
a
e
i
o, y, ö
u
å
ä
7 st