Substantivets böjning Övning 1: Skriv alla former i meningarna. Titta

Transcription

Substantivets böjning Övning 1: Skriv alla former i meningarna. Titta
Hur bildar man plural i svenskan
Gulzat
Ett-ord En- och
ett ord
en-ord
Substantivets böjning
Singular
obestämd form
a pen
1. en penna
2. en bil
bestämd form
the pen
pennan
bilen
Plural
obestämd form bestämd form
pens
the pens
pennor
pennorna
bilar
bilarna
3.
en elev
ett kafé
eleven
kaféet
elever
kaféer
eleverna
kaféerna
4.
ett äpple
äpplet
äpplen
äpplena
5.
ett päron
päronet
päron
päronen
I grupp 1 finns flerstaviga (när det finns två eller flera vokaler i ordet,
t.ex. penna) en-ord som slutar på - a
Exempel: Jag har en penna. Pennan är fin.
Min vän har två pennor. Pennorna är fina.
Övning 1: Skriv alla former i meningarna. Titta på exempel.
Saker som finns i skolan och hemma (en skola, en lampa, en tavla, en karta,
en läxa, en bokhylla, en klocka, en väska, en penna, en skiva, en kamera, en
kassa, en vara, en tia, en blomma, en låda, en matta, flaska, en trappa en
fluga)
Mat (en soppa, en paprika, en gurka, en kaka)
Personer (en kvinna, en maka, en mamma, en pappa, en flicka, en människa,
en städerska, en sjuksköterska)
Kläder (en jacka, en mössa, en tröja, en kofta, en strumpa, en ficka, en
socka, en kappa, en trosa, en byxa och en skjorta)
Andra ord (en gata)
Undantag (OBS!): en toffel–toffeln-tofflor-tofflorna, en ros–rosen-rosorrosorna, en våg-vågen-vågor-vågorna, en åder-ådern-ådror-ådrorna
Hur bildar man plural i svenskan
Gulzat
I grupp 2 finns en-ord slutar på:
- på konsonant(enstaviga en-ord, en bil – bilen – två bilar – bilarna,
en kam – kammen – kammar - kammarna)
- på vokal (inte a) (enstaviga en-ord, en fru- frun – tre fruar – fruarna,
en bro – bron – broar – broarna)
- (n)ing (en tidning – tidningen – två tidningar - tidningarna)
- dom (en sjukdom – sjukdomen- sjukdomar - sjukdomarna)
- lek (en storlek – storleken – storlekar - storlekarna)
- på obetonad -e (flerstaviga en-ord, en pojke-pojken-pojkar-pojkarna )
-e, -o
försvin
- el (en cykel - cykeln- tre cyklar- cyklarna)
ner i
(OBS: regler, möbler, muskler, sekler*)
plural
- er (en syster – systern- fyra systrar- systrarna) (OBS: fibrer, negrer)
- en (en botten – botten, bottnen – bottnar - bottnarna)
Några substantiv får
- on (en morgon - morgonen – morgnar - mornarna)
omljud i plural
- an (en önskan – önskningar - önskningarna)
o-ö
moder, mor- mödrar
Exempel: Jag har en bil. Bilen är vit.
dotter – döttrar
Vi har många bilar. Bilarna är från Tyskland.
Övning 2: Skriv alla former i meningarna. Titta på exempel.
duk, sked, kniv, kopp, pall, pärm, stol, bänk, säng, väg, dörr, ring, arm, kväll, dag,
hund, stam,
mening, räkning, avdelning, övning
bulle, påse, kasse, kudde, timme
en gaffel, fågel, nyckel, spegel, triangel, axel, stövel, växel, sedel, vigsel
syster, förälder, faster, åker, vinter, teater, kalender
öken
afton
Hur bildar man plural i svenskan
Gulzat
I grupp 3 finns substantiv som slutar på:
- het (en skönhet – skönheten – skönheter - skönheterna), lägenhet
- nad (en saknad – saknaden, - , -), skillnad
- skap (en kunskap – kunskapen – kunskaper- kunskaperna), vänskap
- else (en händelse – händelsen – händelser – händelserna), betydelse, berättelse
- al (en central – centralen – centraler – centralerna), signal
- oll ( en kontroll – kontrollen – kontroller – kontrollerna)
- ent (en student – studenten – studenter – studenterna) present
- ant (en kontrollant – kontrollanten, kontrollanter – kontrolanterna)
- är (en konstnär – konstnären – konstnärer – konstnärerna) militär
- ör (en chaufför – chauffören – chaufförer - chaufförerna), ingenjör, montör,
Yrke
servitör, frisör
- tris (en servitris – servitrisen – servitriser – servitriserna)
- ist (en specialist – specialisten – specialister- specialisterna) kontorist,
journalist
- ion (en station – stationen – stationer – stationerna) information
- itet (nationalitet –nationaliten – nationaliteter – nationaliteter)
- slutbetonade en-ord och ett-ord (en kupé, en industri, en teori, ett parti, ett
konditori, ett draperi, en familj, en fåtölj, en gardin, en kiosk, en antenn, en pilot)
OBS (en taxi - taxi)
Omljud
o-ö
a–ä
en bok- böcker ett land - länder
en fot – fötter
en son - söner
Ändrad betoning
en dator - datorer
Några ord som slutar
på vokal får –r i plural
en ko – kor
ett fängelse - fängelser
Exempel 1: Jag köpte en gardin till sovrummet. Gardinen är blommig.
Jag köpte tre gardiner till köket. Gardinerna är också blommiga.
Exempel 2: Jag jobbar på ett konditori. Konditoriet ligger på stan.
Jag jobbar på två konditorier. Konditorierna ligger på olika platser.
Övning 3: Skriv alla former i meningarna. Titta på exempel.
katt, park, bank, vas, plats, text, ett pris
rot, morot, hand, tand, strand, rand, natt, stad, huvudstad, verkstad
traktor, motor, doktor, bakelse, ändelse
sko, radio, tå, vrå, same, hustru, fiende, bibliotekarie
polis, fabrik, maskin, apparat, affär, butik, tabell, biljett,
Plån
Dag
Kok
Läro
Sago
bok
Hur bildar man plural i svenskan
Gulzat
I grupp 4 finns ett-ord som slutar på vokal:
ett frimärke - två frimärken (obestämd form)
frimärket - frimärkena (bestämd form)
OBS: ett garage - garage
OBS!
ett öra-örat-öron- öronen
ett öga-ögat-ögon-ögonen
Exempel: Jag har ett frimärke. Frimärket är från Sverige.
Jag samlar många frimärken. Frimärkena är från olika länder.
Övning 4: Skriv alla former i meningarna. Titta på exempel.
Arbete, yrke, rykte, bygge, dike, vittne, ärende, meddelande, leende, ställe,
område, snöre, bälte, täcke, häfte, foto, piano, kvitto, konto, bo
schema, tema, hjärta
suddgummi (radergummi), kolli, strå, knä
------------------------------------------------------------------------------------I grupp 5 finns ett-ord som slutar på konsonant:
ett hus - två hus (obestämd form)
huset - husen (bestämd form)
OBS!
- ande (personer) en studerande – studeranden -två studerande - studerandena
- ende ett leende – leendet - några leenden - leendena
- are en lärare – läraren - två lärare - lärarna, sekreterare, murare, högtalare
-er en mekaniker – mekanikern - två mekaniker - mekanikerna (yrke, nationalitet)
ett fönster – fönstret- två fönster- fönstren, nummer, rum, exempel
en gås – gåse – gäss - gässen
en mus – musen – möss - mössen
en lus – lusen – löss - lössen
Exempel: Jag har ett hus. Huset är stort.
Jag äger två hus. Husen är stora.
Övning 5: Skriv alla former i meningarna. Titta på exempel.
OB!:
problem, program, språk, ord, samtal, år, hav, skåp,
namn, förnamn, efternamn, kontor, flygbolag, tåg,
lakan, örngott, överkast, band, universitet
a –ä
o–ö
en far, fader- fadern en bror, broder
– fäder – fäderna
– brodern
en man – mannen - - bröder bröderna
män - männen