lukion opinto-opas - Helsingin kaupunki

Comments

Transcription

lukion opinto-opas - Helsingin kaupunki
LUKION
OPINTO-OPAS
2016–2017
Nimi: _________________________________
Opiskelijanumero: ________________________
0
MÄKELÄNRINTEEN TOIMIPISTE
käyntiosoite
postiosoite
rehtori Niina Peltonen
avustava opettaja Harri Veteli
koulusihteeri Sirpa Hömppi
oppimisen tuki Päivi Rantala
opinto-ohjaaja Iina Vilenius
toimiston sähköposti
toimisto avoinna
Mäkelänkatu 47, 00550 Helsinki
PL 3822, 00099 Helsingin kaupunki
040 334 9021
050 344 9305
(09) 310 82359
050 401 3323
050 401 3303
[email protected]
ma–to klo 15–19
ITÄ-HELSINGIN TOIMIPISTE
käyntiosoite
postiosoite
apulaisrehtori Katri Kotilainen
koulusihteeri Rea Simola
opinto-ohjaaja Yolanda De Léon Mata
toimiston sähköposti
toimisto avoinna
Kajaaninlinnantie 10, 00900 Helsinki
PL 3821, 00099 Helsingin kaupunki
040 683 0581
(09) 310 80709
040 334 9024
[email protected]
ma–to klo 15–19
KESKUSTAN TOIMIPISTE
käyntiosoite
postiosoite
apulaisrehtori Katri Kotilainen
koulusihteeri Pirkko Backman
toimiston sähköposti
toimisto avoinna
Kalevankatu 8–10, 00100 Helsinki
PL 3820, 00099 Helsingin kaupunki
040 683 0581
(09) 310 82118
[email protected]
ma–ke klo 15–19
etäopinto-ohjaaja Harri Veteli
[email protected]
050 344 9305 opetuspäivinä klo 16–17
1
Hyvä opiskelija!
Olet tehnyt valinnan, joka vie sinua eteenpäin: opiskelun Helsingin aikuislukiossa. Onnittelut siitä!
Edessäsi on nyt Helsingin aikuislukion opinto-opas, joka johdattaa sinut opiskelukäytäntöihin
lukuvuonna 2016–2017. Tähän oppaaseen on siis hyvä tutustua huolella – pidettäköön sitä
vaikka ensimmäisenä oppimistehtävänäsi.
Aikuislukio-opiskelu 2010-luvulla voi olla erilaista kuin aikaisemmat opiskelusi. Syksyllä 2016
käyttöön tulevat uudet opetussuunnitelmat, joten talossamme on opiskelijoita, jotka suorittavat
opintojaan eri suunnitelmien mukaan. Varsinkin tänä lukuvuonna kannattaa olla tarkkana, kun
valitsee opiskeltavia kursseja: uuden ja vanhan opetussuunnitelman kurssit eivät läheskään joka
tapauksessa ole samoja. Samalla Suomen kouluissa tehdään myös digiloikkia, joiden myötä tieto- ja
viestintätekniikka sulautuu osaksi opiskelua jokaisena päivänä. Kun ennen koululaukkuun pakattiin
kilotolkulla kirjoja, nyt sinne sujahtaa huomattavasti kevyempi kannettava tietokone. Tietokone
kannattaa ottaa opiskelumateriaaliksi heti lukion alkumetreillä.
Aikuislukio-opiskeluun tutustuminen vaatii sinulta paljon oma-aloitteisuutta. Koulussamme on
aikuismainen tekemisen meininki, mikä tarkoittaa sitä, että opiskelijalta odotetaan aktiivisuutta
ja aloitteellisuutta. Toki koko Helsingin aikuislukion henkilökunta on valmiina auttamaan sinua,
mutta vastaus moniin kysymyksiin saattaa löytyä jo tästä oppaasta, koulun kotisivuilta tai Wilmasta.
Muista siis etsiä tietoa, tutkia asioita, kysyä aktiivisesti ja seurata ympärilläsi tapahtuvaa – tämä
sama ohjeistushan toimii erinomaisesti myös oppimisen kohdalla. Vastuu opiskelusta ja oppimisesta on loppujen lopuksi aina sinulla, oppijalla. Opettajat auttavat siinä ohjaamalla sinua eteenpäin
ja syvemmälle tietojen ja taitojen maailmaan.
Helsingin aikuislukiossa tapaat opiskelijoita, joitten taustat ja tavoitteet ovat keskenään hyvin
erilaisia. Tämän olen nähnyt aina aikuislukion rikkautena. Täällä voit oppia paljon myös toisilta
opiskelijoita ja pääset yhteisöön, jossa jokaisella yksilöllä on oma arvokas tarinansa.
Meille jokainen opiskelija on tärkeä kokonaisuuden palanen.
Joka tapauksessa uskon, että kun olet lukenut opasta tänne asti, olet valmis astumaan aikuisopiskelun maailmaan. Ota ensimmäinen askel tämän oppaan avulla. Toivotankin sinulle hyviä opiskeluhetkiä, oppimisen iloa ja iloista opiskeluvuotta 2016–2017.
Niina Peltonen,
Helsingin aikuislukion rehtori
2
SISÄLLYS
HELSINGIN AIKUISLUKIO......................................................................................... 4
Tutkintotavoitteellinen lukio-opiskelija .......................................................4
Opintojen aloitusvaiheen muistilista ...........................................................4
Ohjaus .........................................................................................................5
Opintojen hyväksiluku.................................................................................6
Oppimisen tuki ............................................................................................7
Helsingin aikuislukion aineopiskelija ...........................................................7
Aineopiskelijan muistilista...........................................................................8
Kursseille ilmoittautuminen ........................................................................9
Aineopiskelijoiden kurssimaksut ...............................................................10
Kun tarvitset apua .....................................................................................10
TIEDOTTAMINEN................................................................................................ 11
Wilma, Fronter, ePortfolio ja opetusverkko .............................................12
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIASTA ILOA JA HYÖTYÄ OPISKELUUN ................................. 13
YLIOPPILASKOKEEN SÄHKÖISTYMISEN AIKATAULU ....................................................... 14
OPISKELIJAKUNTA .............................................................................................. 14
OPETUSJÄRJESTELYT ........................................................................................... 15
Kurssien aikataulut....................................................................................15
Oppituntien ajat ........................................................................................15
I, II, IV, V ja VI jakso ...................................................................................15
0 ja III jakso ...............................................................................................15
Kesäjaksot .................................................................................................15
Lomat ........................................................................................................15
Kokeet/kurssien arviointi ..........................................................................16
Pidennetty koeaika ..................................................................................16
Kurssin palautepäivä .................................................................................17
MONIMUOTOKURSSIT ......................................................................................... 17
OPPIMÄÄRÄ ..................................................................................................... 18
Uusi opetussuunnitelma (OPS) ..................................................................18
Lukion tuntijako (vanha opetussuunnitelma) ............................................19
Lukion uusi tuntijako .................................................................................20
3
LUKIOON VALMISTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE JA VIERASKIELISILLE.................... 21
LUKIOON VALMISTAVA (LUVA) KURSSITARJOTIN 2016–2017 ..................................... 22
LUKION KURSSITARJOTIN OPPIAINEITTAIN 2016–2017 ............................................... 23
ETÄOPISKELU .................................................................................................... 25
Opiskelu etäkursseilla ...............................................................................25
Etäopiskelijan muistilista...........................................................................25
Etäkurssien lähiopetusajat ja -paikat 2016–2017 ......................................26
OPISKELU VERKKOKURSSEILLA ............................................................................... 27
Verkkokurssien muistilista ........................................................................27
Verkkokurssit 2016–2017..........................................................................28
OHJEITA OPISKELUUN.......................................................................................... 29
Arvosanat ja arviointi ................................................................................29
Osallistuminen opetukseen .......................................................................29
Kurssin itsenäinen suoritus .......................................................................30
Kurssin uusiminen .....................................................................................30
Vilppi .........................................................................................................30
Vieraskielisten opiskelijoiden arviointi ......................................................31
Oppiaineen loppuarvosanan määräytyminen ...........................................31
Koulusta eroaminen ja opintojen keskeyttäminen ...................................32
Todistukset ...............................................................................................32
Arvioinnin oikaisu......................................................................................32
YLIOPPILASTUTKINTO .......................................................................................... 33
Ylioppilaaksi ammatilliselta pohjalta .........................................................34
Huomioitavaa............................................................................................34
Abikurssit ..................................................................................................35
Yo-tutkintoon ilmoittautuminen ...............................................................35
Lukihäiriö, sairaus, vieraskielisyys .............................................................36
Lakkiaiset ..................................................................................................36
Lisätietoja ylioppilastutkinnosta................................................................36
Syksyn 2016 yo-koepäivät .........................................................................37
Kevään 2017 yo-koepäivät ........................................................................38
OPETTAJAT 2016–2017 ..................................................................................... 39
4
KURSSIKUVAUKSET ............................................................................................. 41
Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi äidinkielenä (ÄI) ...............................41
Äidinkieli ja kirjallisuus, suomi toisena kielenä (S2) ..........................45
Englanti A (ENA) ................................................................................47
Englanti B3 (ENB3) ............................................................................50
Espanja A (EAA) .................................................................................51
Espanja B3 (EAB3) .............................................................................52
Italia B3 (IAB3) ..................................................................................54
Ranska A (RAA)..................................................................................55
Ranska B3 (RAB3) ..............................................................................56
Ruotsi B1 (RUB) .................................................................................57
Ruotsi B3 (RUB3) ...............................................................................60
Saksa B3 (SAB3) .................................................................................60
Venäjä A (VEA) ..................................................................................61
Venäjä B (VEB) ..................................................................................61
Matematiikka kaikille yhteinen (MAY)...............................................62
Matematiikka pitkä (MAA) ................................................................63
Matematiikka lyhyt (MAB) ................................................................67
Fysiikka (FY).......................................................................................70
Kemia (KE) .........................................................................................73
Biologia (BI) .......................................................................................75
Maantiede (GE) .................................................................................77
Historia (HI) .......................................................................................79
Yhteiskuntaoppi (YH).........................................................................81
Uskonto (UE) .....................................................................................83
Elämänkatsomustieto (ET) ................................................................84
Terveystieto (TE) ...............................................................................85
Filosofia (FI) .......................................................................................87
Psykologia (PS) ..................................................................................88
Kuvataide (KU) ..................................................................................89
Liikunta (LI) .......................................................................................90
Musiikki (MU)....................................................................................90
Tietotekniikka (AT) ............................................................................90
Opinto-ohjaus (OP), Oppimisen tuki ..................................................91
Teemaopinnot (TO) ...........................................................................92
POHJAPIIRROKSET .............................................................................................. 93
5
HELSINGIN AIKUISLUKIO
Helsingin aikuislukio on luokaton kurssimuotoinen oppilaitos. Helsingin aikuislukio tarjoaa
monipuolisia yleissivistäviä koulutuspalveluita opiskelijan taustasta riippumatta.
Helsingin aikuislukio toimii kolmessa eri päätoimipisteessä:
M
 Mäkelänrinteen toimipiste
I
 Itä-Helsingin toimipiste
K
 Keskustan toimipiste
Lukuvuonna 2016–2017 lukion kurssit keskitetään Mäkelänrinteen toimipisteeseen. Keskustan
toimipisteessä on tarjolla vieraita kieliä ja matemaattisia aineita. Itä-Helsingin toimipisteessä
opiskellaan vain perusopetuksen kursseja. Mäkelänrinteen toimipisteessä on tarjolla opinto ohjausta ja oppimisen tukea. Kaikissa kolmessa toimipisteessä on käytössä sama jaksojärje stelmä sekä tuntikiertokaavio niin, että sinun on mahdollista valita tietyssä jaksossa k ursseja
vaikkapa kahdesta eri toimipisteestä.
TUTKINTOTAVOITTEELLINEN LUKIO-OPISKELIJA
Helsingin aikuislukiossa voit:





suorittaa lukion oppimäärän ja ylioppilastutkinnon
opiskella loppuun kesken jääneen lukiotutkinnon
suorittaa ylioppilastutkinnon ammatilliselta pohjalta
opiskella vuoden lukioon valmistavassa ryhmässä
suorittaa kaksoistutkinnon
OPINTOJEN ALOITUSVAIHEEN MUISTILISTA
1. Varaa aika opinto-ohjaajalta.
2. Pyydä Wilman ja Fronterin tunnukset toimistosta mieluiten sähköpostitse.
Kirjaudu Wilmaan, muuta salasana ja käy ilmoitusasetuksissa rastittamassa kaikki kohdat,
jotta saat ilmoituksia sähköpostiisi kun Wilmassa on tapahtunut jotain sinua koskevaa.
3. Huolehdi todistusjäljennökset mukaan viimeistään ensimmäiseen opinto-ohjaukseen.
4. Pidä huolta, että sinulla on aloitusjakson valinnat ajoissa tehtynä ja hanki oppimateriaali.
Luokat löydät ilmoitustaululta. Ole paikalla aloitustunneilla.
5. Jos olet vieraskielinen opiskelija, muista hoitaa ajoissa vieraskielisyystodistus itsellesi.
6. Jos sinulla on jokin opiskeluun liittyvä pulma, ota heti yhteys oppimisen tukeen niin
asia saadaan hoidettua ajoissa.
7. Ota selvää asioista esim. opettajalta tai opinto-ohjaajalta.
Seuraa tiedotteita, Wilmaa ja lue tätä opasta.
4
Niiden tutkintotavoitteisten opiskelijoiden, jotka siirtyvät päivälukiosta aikuislukioon, on oltava
tarkkana oman oppimääränsä täyttymisestä. Siirtymisvaiheessa tehtävän hyväksiluvun tuloksena
opiskelijan pitää useissa tapauksissa käydä oppimääränsä täyttymiseksi vielä aikuislukiossa sovittuja
syventäviä kursseja. Siinä tapauksessa 48 kurssia ei välttämättä ole riittävä määrä kursseja. Ole siis
huolellinen ja muista mitä on sovittu, että ehdit sisällyttää suunnitelmaasi kaikki kurssit.
Mikäli olet suorittanut ylioppilastutkinnon tai sen osia jossain muussa oppilaitoksessa, muista tuoda
ne tiedot myös Helsingin aikuislukioon. Kun olet saanut oppimäärän täyteen, lähetä varmistusviesti
rehtorille, että olet valmistumassa ylioppilaaksi.
Aikuislukiossa opiskelijan tulee ilmoittautua läsnäolevaksi aina lukuvuosittain. Ilmoittautumisen voit
tehdä toimistossa. Lukion tutkintotavoitteisesta opiskelusta ei peritä maksua.
Kaikissa toimipisteissä koulusihteerit palvelevat monenlaisissa opiskeluun liittyvissä käytännön asioissa. Toimistot ovat yleensä auki ma–to klo 15–19 (Keskustan toimipiste ma–ke klo 15–19).
Poikkeukset aukioloajoissa laitetaan koulun kotisivuille Ajankohtaista-osioon.
OHJAUS
Opinto-ohjaajien vastaanottoajat löytyvät aina jakson alussa koulun kotisivuilta, Wilmasta sekä jaksotiedotteesta. Uusille opiskelijoille varataan ilmoittautumisen yhteydessä henkilökohtainen ohjausaika, jolloin varmistetaan opintojen käynnistyminen sujuvasti. Opiskelijat saavat käyttöönsä myös
ePortfolion kautta eHOPS-työkalun, jonka avulla opiskelun suunnittelua voidaan tehostaa.
Opinto-ohjaajamme auttavat mm. seuraavissa asioissa:






opiskelun aloittaminen
edellisten opintojen hyväksiluku
opiskelun käytännöt
opinto- ja yo-suunnitelmat
yo-ilmoittautumiset
jatko-opinnot ja urasuunnittelu
Opinto-ohjaajat toimipisteittäin:




Heidi Ekholm (M)
Katri Kotilainen (K)
Harri Veteli (M + etäohjaus)
Iina Vilenius (M) (päätoiminen opinto-ohjaaja)
Päätoimiselle opinto-ohjaajalle voit varata ajan Wilma-viestillä tai sähköpostilla osoitteeseen
[email protected] Hän vastaa myös jatko-opintoihin ohjaamisesta ja urasuunnittelusta.
Varsinaista lukio- ja jatko-opintoihin liittyvää ohjausta annetaan pääsääntöisesti tutkintotavoitteisille aikuislukion opiskelijoille. Muiden koulujen opiskelijat käyttävät oman koulunsa ohjausta
muussa kuin aikuislukion käytäntöihin liittyvissä asioissa.
5
Aineopiskelijoina jo lukion suorittaneita tai korkeakouluihin hakevia opiskelijoita suositellaan
käyttämään TE-toimistojen koulutuspalveluja tai ammatinvalintapsykologeja, mikäli he haluavat
jatko-opinto- tai uraohjausta.
Voit saada opinto-ohjausta myös sähköpostitse ja puhelimitse.
Ota siis yhteyttä [email protected] tai  050 344 9305 opetuspäivinä klo 16–17.
OPINTOJEN HYVÄKSILUKU
Opiskelijalla on oikeus lukea hyväkseen muualla suoritetut opinnot, jotka ovat tavoitteiltaan ja keskeisiltä sisällöiltään lukion tai perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisia. Päätös muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta tehdään sitä erikseen pyydettäessä ennen opintojen aloittamista. Tätä oikeutta haetaan opinto-ohjaajilta. Muista oppilaitoksista siirtyvien opiskelijoiden tulee
muistaa, että hyväksiluku määrittää jäljellä olevan oppimäärän laajuuden.
Aikaisempia opintoja voidaan hyväksilukea käyttäen suoritusmerkintää (S), jos opiskelija aikuislukioon tullessaan on 18 vuotta täyttänyt ja hänen aiemmin aloittamansa lukio-opinnot ovat olleet keskeytyneenä vähintään vuoden ajan. Jos opiskelija on aloittanut lukio-opintonsa tai aikuisten perusopetuksen opintonsa alle 18-vuotiaana, hänen aikaisempia suorituksiaan pakollisissa ja valtakunnallisesti syventävissä kursseissa tai perusopetuksen osalta pakollisissa ja tuntijaon mukaisissa valinnaisissa kursseissa ei voida hyväksilukea käyttäen suoritusmerkintää (S), vaan niissä käytetään numeroarvosanaa.
6
OPPIMISEN TUKI
Erityisopettaja tarjoaa tietoa, opetusta ja ohjausta erilaisissa oppimisen ongelmissa. Työtapoja ovat
opettaminen, keskusteleminen ja tarvittaessa eteenpäin ohjaaminen. Erityisopettaja käy esittäytymässä äidinkielen kursseilla. Tässä yhteydessä opiskelijat täyttävät kyselomakkeen opintoihinsa ja
kielellisiin taitoihin liittyen. Alkukartoituksen, opiskelijan toiveiden ja opettajien suositusten perusteella opiskelijoille tarjotaan kurssimuotoista ja yksilöllistä opiskelua.
Mikäli tarvitset apua erilaisissa oppimisen ongelmissa (hidas lukija, vieraat kielet vaikeita, lukivaikeus, edellisistä opinnoista pitkä aika), ota rohkeasti yhteyttä erityisopettaja Päivi Rantalaan
[email protected]  050 401 3323
Voit soittaa tai kirjoittaa ja kertoa pulmistasi. Voit varata henkilökohtaisen, sinulle sopivan tapaamisajan tai tulla keskustelemaan ilman ajanvarausta Mäkelänkadun toimipisteeseen ma ja ti klo
15.45–16.45, jolloin opettaja päivystää huoneessa 209.
Oppimisen tuki-kursseja järjestetään seuraavasti:
2. jakso
OP 4
ti/to klo 17.00–18.30
Mäkelänrinne
4. jakso
OP 5
ma/ke klo 17.00–18.30
Mäkelänrinne
OP–kurssi on erityisopettajan pitämä pienryhmäkurssi, jonka tavoitteena on auttaa oman oppimistyylin löytämisessä ja vahvistaa opiskelijan minäkuvaa oppijana. Kurssilla pyritään lisäämään opiskelumotivaatiota ja tehostamaan opiskelutaitoja. Kurssin aikana arvioidaan opiskelijan lukitaitoja ja
laaditaan tarvittaessa lukilausunto ylioppilastutkintolautakuntaa varten. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää tunneilla läsnäoloa ja kurssitehtävien suorittamista. Kurssi suoritetaan ensisijaisesti 1. opiskeluvuotena. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S).
HELSINGIN AIKUISLUKION AINEOPISKELIJA
Olet Helsingin aikuislukion aineopiskelijana, jos





olet toisen lukion tai ammatillisen oppilaitoksen opiskelija ja täydennät opintojasi aikuislukiossa
olet jo valmistunut ylioppilaaksi ja täydennät oppimäärääsi tai ylioppilastutkintoasi uusilla
aineilla
harrastat opiskelua ja haluat oppia esim. uuden kielen
opiskelet suomen kieltä
olet jo opiskellut lukiossa neljä vuotta (maksimiaika), mutta haluat yhä suorittaa koko lukion
oppimäärän.
Aineopiskelijana voit opiskella yhden tai useampia kursseja Mäkelänrinteen tai Keskustan toimipisteessä. Käytössäsi on myös laaja etä-, monimuoto- ja verkkokurssien tarjonta.
7
AINEOPISKELIJAN MUISTILISTA
1. Ilmoittautuessasi kouluun saat ilmoittautua samalla lomakkeella vain aloitusjakson
kursseille. Jatkossa ilmoittaudut aina Wilman kautta.
2. Tuo mahdollisimman pian opiskelutodistus tai alennukseen oikeuttava todistus
toimistoon.
3. Pyydä Wilman ja Fronterin tunnukset sähköpostilla toimistosta. Wilma on
koulukohtainen, joten päivälukiossa on eri tunnukset kuin aikuislukiossa.
4. Vaihda Wilman salasana ja käy laittamassa rastit ilmoitusasetuksiin, jotta saat
tarpeellisista tiedotteista ilmoitukset sähköpostiisi.
5. Jos valitsit etä- tai verkkokurssin, käy mahdollisimman nopeasti Fronterissa
tekemässä aloitustehtävä.
6. Tarkista omat suorituksesi Wilmasta jakson loputtua.
7. Opintosuoritukset ja oppimäärätodistukset voit pyytää toimistosta.
8. Toimita tieto omaan kouluusi opinnoistasi aikuislukiossa seuraavalla tavalla:
Tarkista aikuislukion Wilmasta, että kurssista on tullut arvosana tai suoritusmerkintä.
Pyydä sitten toimistosta aikuislukion opintosuoritusote, jonka toimitat omaan kouluusi.
9. Epäselvissä asioissa auttaa opintojen ohjaaja Heidi Ekholm.
Huomio!
Ilmoittautuessa ei kannata valita liikaa verkkokursseja. Valitset vain ne, joita ehdit jakson aikana
aloittaa (maksimissaan neljä). Opettajat poistavat verkkokursseilta ne opiskelijat, jotka eivät ole
tehneet tehtäviä pitkään aikaan ilmoittautumisesta. Et siis automaattisesti olekaan keväällä
kurssilla, jonne syksyllä ilmoittauduit!
Ylioppilaskirjoituksiaan täydentämään tulevat aineopiskelijat käyttävät Wilmaa alustavassa ilmoittautumisessaan yo-kirjoituksiin. Ilmoituksen tarkistamisen tekee opinto-ohjaaja yhdessä opiskelijan
kanssa, jolloin opiskelijalla tulee olla mukanaan ylioppilastodistuksensa, joka on ilmoittautumisen
kannalta ehdottoman tärkeä.
8
KURSSEILLE ILMOITTAUTUMINEN
Uudet opiskelijat voivat ilmoittautua Helsingin aikuislukion opiskelijaksi ilmoittautumispäivinä (1. ja
4. jakso). Pääsääntöisesti edellytetään henkilökohtaista ilmoittautumista, jolloin sinulla on mahdollisuus keskustella tulevista opinnoista opinto-ohjaajan kanssa. Ota mukaasi todistus viimeisestä
opiskelupaikastasi. Aineopiskelijat voivat ilmoittautua toimistoon sen aukioloaikoina. Ilmoittautumispäivien välillä tutkintotavoitteiseksi opiskelijaksi ilmoittautuvien tulee ottaa yhteyttä opintoohjaaja Iina Vileniukseen ja sopia aika ilmoittautumiseen.
Koulun kirjoilla olevat opiskelijat, joiden tarkoituksena on jatkaa opintojaan Helsingin
aikuislukiossa, tekevät lukuvuosittain läsnäoloilmoituksen. Läsnäoloilmoitus varmistaa, että
tunnuksesi pysyvät aktiivisina ja tiedot ajan tasalla.
Ilmoittaudu jaksoittain kursseille Wilman kautta. Ellei sinulla vielä ole Wilma-tunnusta, täytä
kurssi-ilmoittautumislomake ja palauta se toimistoon; pyydä samalla Wilma-tunnus tulevia ilmoittautumisia varten. Ilmoittaudu kurssille myös silloin, jos sinulla jo on kurssista jokin arvosana,
merkintä O tai K. Osallistuminen tarkastetaan kurssin alettua: jollet ole läsnä viimeistään toisella
opetuskerralla tai et ole ottanut yhteyttä opettajaan siihen mennessä, sinut poistetaan kurssilta.
Mikäli jollekin kurssille ei ilmoittaudu riittävästi opiskelijoita, kurssi voidaan peruuttaa. Myös etä- ja
verkkokursseille ilmoittaudutaan edellä mainitulla tavalla. Jos kurssit tulevat täyteen, ovat Helsingin
aikuislukion omat tutkintotavoitteiset opiskelijat aina etusijalla kurssipaikan saamisessa.
Wilma-ilmoittautuminen kullekin jaksolle on avoinna edellisen jakson ajan. Verkkokursseille voi
ilmoittautua läpi lukuvuoden 5. jakson loppuun asti.
9
AINEOPISKELIJOIDEN KURSSIMAKSUT
Peruskoulu- tai lukiotutkintoa suorittavilta opiskelijoilta ei peritä maksuja.
Aineopiskelijoilta perittävä maksu on 25€/kurssi tai korkeintaan 125€/vuosi.
Helsinkiläisiltä opiskelijoilta ja työttömiltä maksu puolitetaan. Alennukseen oikeuttava tosite
(esim. voimassa oleva TE-toimiston todistus tai opiskelutodistus) on toimitettava koulusihteerille
heti opintojen alussa. Kurssit laskutetaan jälkikäteen jaksoittain opiskeltujen kurssien mukaan.
Alennusta ei voi saada jälkikäteen.
Helsingin toisen asteen oppilaitosten opiskelijoilta ei aineopiskelumaksua peritä, ei myöskään
helsinkiläisiltä peruskoulun päättötodistuksen arvosanojen korottajilta. Toisen koulun opiskelijan tulee toimittaa opiskelutodistus/viimeisin jaksotodistus aikuislukion toimistoon.
KUN TARVITSET APUA
Rehtori/
Apulaisrehtori
Tunnukset
Wilma, Fronter
Todistukset
Toimisto/
Koulusihteeri
Opintoohjaaja
Oppimisen
tuki
Opettaja




Poissaolot
Luki- ja muut
lausunnot

Opiskelusuunnitelma

Yo-ilmoittautumiset

Myöhästynyt kurssiilmoittautuminen

Opiskelun
keskeyttäminen

Koejärjestelyt
(kaikki normaalista
poikkeavat)


10

TIEDOTTAMINEN
Helsingin aikuislukio käyttää tiedottamiseen useita kanavia:









opinto-opas
Wilma
aloitusinfot ja perehdytys opiskeluun
jaksotiedotteet
info-tv
ilmoitustaulut
www.helsinginaikuislukio.fi
Helsingin aikuislukion Facebook-ryhmä
abi-infot ja abi-opas
Opiskelija on itse vastuussa ajan tasalla pysymisestä. Jokaisella opiskelijalla on lukuisia mahdollisuuksia seurata opintoihinsa liittyviä asioita. Aloitusinfot ja perehdytys, ilmoitusten ja tiedotteiden
lukeminen ja seuraaminen sekä oman Wilman säännöllinen tarkistaminen ovat tärkeitä opiskeluun
kuuluvia asioita. Niiden avulla opiskelija pysyy selvillä opiskelun käytännöistä, eikä tiedon puute
aiheuta ongelmia kurssien suorittamisessa.
Niillä opiskelijoilla, joilla on Facebook-profiili, on mahdollisuus saada lisätietoa myös Facebookin
kautta. Sitä ei kuitenkaan tule käyttää ainoana tiedonlähteenä, vaan sieltä saa erilaista jatkoopintoihin liittyvää tietoa, jota ei välttämättä tule muihin tiedotuskanaviin.
Epäselvissä tilanteissa käänny koulun henkilökunnan puoleen mahdollisimman nopeasti.
11
WILMA, FRONTER, ePORTFOLIO JA OPETUSVERKKO
Toimistosta saat käyttäjätunnuksen ja salasanan Wilmaan, Fronteriin ja opetusverkkoon.
Wilma (wilma.edu.hel.fi) on opiskelijarekisteri, jossa







ilmoittaudut kursseille
seuraat opintojesi etenemistä
saat ajankohtaisia tiedotteita
luet ja lähetät viestejä
ilmoittaudut alustavasti ylioppilaskokeisiin
näet ylioppilaskokeiden tulokset lopullisen arvostelun valmistuttua
Wilma on sähköinen ilmoitustaulu. Vain sitä kautta voit saada tärkeitä ajankohtaisia tiedotteita ja viestejä.
Jokaisen opiskelijan tulee seurata Wilmaa! Wilman käyttäjätunnus on koulukohtainen, joten toisten
koulujen opiskelijoiden tulee hakea Helsingin aikuislukion Wilma-tunnus toimistosta.
Fronter (fronter.com/helsinki) on oppimisympäristö


joka on käytössä kaikilla etä- ja verkkokursseilla
jota käytetään opiskelun tukena myös lähi- ja monimuotokursseilla.
Koulurakennuksissa toimii opetusverkko, jossa



voit käyttää koululla olevia tietokoneita
voit käyttää omia langattomia laitteitasi
saat käyttöösi koulun sähköpostiosoitteen (muotoa [email protected]).
ePortfolio on opiskelijan oppimiskansio, jota käytetään aikuislukion kursseilla ja jonne opiskelija
kerää näyttöä osaamisestaan.
Samalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla pääset kirjautumaan sekä Fronter-oppimisympäristöön,
ePortfolioon että opetusverkkoon. Tämä tunnus on kaupunkikohtainen eli toimii muissakin Helsingin lukioissa ja Stadin ammattiopistossa.
12
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIASTA ILOA JA HYÖTYÄ OPISKELUUN
Nykyään tietoteknologia on osa yhteiskuntaa ja jokapäiväistä elämää. Jokainen tarvitsee tietoteknologian käyttötaitoja niin työelämässä kuin jatko-opinnoissakin.
Sähköiset ylioppilaskirjoitukset alkavat vuonna 2016 asteittain siten, että kaikki oppiaineet kirjoitetaan sähköisesti 2019. Ylioppilaskokeiden sähköistyminen tuo isoja muutoksia sekä oppimiseen että
opettamiseen. Tietotekniikan käyttöä tulee harjoitella eri oppiaineissa jo opiskeluvaiheessa ennen
sähköisten ylioppilaskirjoitusten alkamista. Tietokoneita voi käyttää opiskelussa mm. tiedonhakuun,
tietojen käsittelemiseen, äänen, kuvan ja tekstin yhdistämiseen ja läksyjen tekemiseen. Tietoteknologia on parhaimmillaan luonnollinen työkalu kaikessa opiskelussa, opetuksessa ja oppimisessa.
Suosittelemme, että opiskelijalla on käytössään oma kannettava tietokone koko lukio-opiskelun
ajan. Suurin hyöty tietoteknologiasta saadaan, kun se kulkee opiskelijan repussa. Kannettava tietokone on nykyään samanlainen opiskeluväline kuin vihko ja kynä aikaisemmin. Opiskelijoiden on
myös hyvä tutustua kannettavalla tietokoneella sähköisten ylioppilaskirjoitusten koeympäristöön ja
-järjestelyihin hyvissä ajoin ennen varsinaisia ylioppilaskokeita. Ylioppilaskokeissa opiskelija käyttää
omaa kannettavaa tietokonettaan.
Ylioppilastutkintolautakunta
on määritellyt ensimmäiseksi tuettavaksi päätelaitteeksi ”normaalin
kannettavan tietokoneen” eli vähintään x86-prosessorilla toimivan työaseman. Koetilanteessa
laitteeseen käynnistetään YTL:n toimittama käyttöjärjestelmä ohjelmistoineen joko USB-muistilta.
Oheisessa taulukossa ovat tarkemmat tekniset tiedot.
Prosessori
x86-yhteensopiva, kellotaajuuden suositus 2 GHz tai enemmän
Keskusmuisti (RAM)
suositus 2 Gt tai enemmän
BIOS/UEFI
mahdollisuus käynnistää käyttöjärjestelmä ulkoiselta medialta
(USB-muisti, muu muistikortti, CD, DVD)
Näyttö
resoluutio vähintään 1024x768, näytön koon maksimisuositus 19”,
yksi näyttö kokelasta kohden
Akku
laitteessa tulisi olla akku sähkönsyöttöhäiriöiden varalta
Verkko
Ethernet-liitäntä (eli langallinen verkkoliitäntä, tarvittaessa
USB-Ethernet-adapteri) sekä WLAN 802.11 a/b/g/n
Ääni
mahdollisuus liittää kuulokkeet ja mikrofoni joko USB-liitännän tai
3,5 mm:n pistokkeiden avulla
13
Konetta ostettaessa kannattaa kiinnittää huomiota akun kestoon ja koneen painoon.
Lisätietoja sähköisestä ylioppilaskokeesta ja ylioppilaskokeen konevaatimuksista:
http://ylioppilastutkinto.fi ja http://digabi.fi/doku.php.
Tutkintotavoitteisille opiskelijoille järjestetään perehdytystä sähköisiin ympäristöihin tarpeen
mukaan.
YLIOPPILASKOKEEN SÄHKÖISTYMISEN AIKATAULU

syksy 2016: saksa, maantiede ja filosofia

kevät 2017: psykologia, yhteiskuntaoppi ja ranska

syksy 2017: ruotsi, uskonto, elämänkatsomustieto, terveystieto ja historia

kevät 2018: englanti, biologia, portugali, latina ja italia

syksy 2018: äidinkieli, suomi toisena kielenä, venäjä, fysiikka, kemia ja saame

kevät 2019: matematiikka
OPISKELIJAKUNTA
Haluaisitko päästä päättämään koulusi asioista? Helsingin aikuislukiossa toimii opiskelijakunta, jonka tehtävänä on vaikuttaa koulumme viihtyvyyteen, yhteistoimintaan, tasapuolisuuteen sekä
opintojen ja opiskelun kehittämiseen. Koulun kirjoilla ollessasi olet automaattisesti opiskelijakunnan jäsen.
Liity Helsingin aikuislukion opiskelijakunnan hallitukseen ja ole mukana vaikuttamassa. Seuraava
kokous järjestetään syyskuussa 2016. Siitä eteenpäin opiskelijakunta kokoontuu keskimäärin kerran
jaksossa.
Muistathan, että opiskelijakuntatoiminnassa mukana oleva opiskelija saa aktiivisesta toiminnastaan
yhden ylimääräisen kurssin. Ota yhteys opiskelijakunnan ohjaavaan opettajaan ja ilmoittaudu
mukaan.
Iina Vilenius  050 401 3303 [email protected]
14
OPETUSJÄRJESTELYT
Lukuvuodessa on kuusi jaksoa ja lisäksi kaksi kesäjaksoa. Jaksojen päivämäärät, oppituntien
kellonajat sekä muut opetuksen järjestämisen kannalta keskeiset tiedot on koottu tälle aukeamalle.
KURSSIEN AIKATAULUT
1-palkin
koe
Koepäivät
2-palkin
3-palkin
koe
koe
ke 24.8.
to 25.8.
Jakso
Opetus
alkaa
Opetus
päättyy
0
ma 8.8.
ti 23.8.
I
ke 31.8.
ti 11.10.
II
ma 24.10.
to 24.11.
ma 28.11.
ti 29.11.
III
ke 7.12.
ti 10.1.
ke 11.1.
to 12.1.
IV
ma 16.1.
to 16.2.
ma 27.2.
ti 28.2.
ke 1.3.
to 2.3.
V
ma 6.3.
to 6.4.
ma 10.4.
ti 11.4.
ke 12.4.
pe 7.4.
VI
ti 18.4.
ma 22.5.
ke 24.5.
ti 23.5.
ma 29.5.
ti 30.5.
4-palkin
koe
Palautepäivä
ma 29.8.
Koeviikoton jakso
ke 30.11.
pe 25.11.
to 1.12.
pe 13.1.
pe 3.3.
ke 31.5.
Lukuvuoden 1. jakso toteutetaan koeviikottomana, ja jakson aikana kiinnitetään erityistä huomiota
jatkuvaan, monipuoliseen arviointiin. Ensimmäisellä jaksolla kaikilla kursseilla on 12 opetuskertaa,
eikä erillistä koeviikkoa järjestetä.
Muilla jaksoilla on 10 opetuskertaa kurssitarjottimen palkkien mukaan. Tämän jälkeen on koontiviikko, jolloin järjestetään esimerkiksi loppukokeita, käydään palaute- ja arviointikeskusteluja jne.
Koontiviikon aikataulu poikkeaa normaalista: jokaisen palkin kursseilla on koontiaika yhtenä
päivänä klo 17.00–19.30 (150 min).
OPPITUNTIEN AJAT
KESÄJAKSOT
Helsingin aikuislukiossa on käytössä ns. kaksoistuntijärjestelmä (2x45 min): suurin osa
kursseista toteutetaan kaksoistunteina kaksi
kertaa viikossa.
Kesäkuussa ja elokuussa järjestetään opetusta
kesäjaksoilla, jolloin on tarjolla etenkin ylioppilaskokeisiin valmentavia kursseja. Kesäjaksojen aikataulut ja kurssitarjonta ilmoitetaan keväällä 2017.
I, II, IV, V JA VI JAKSO
1-palkki ma + ke
2-palkki ti + to
3-palkki ma + ke
4-palkki ti + to
klo
klo
klo
klo
17.00–18.30
17.00–18.30
18.45–20.15
18.45–20.15
LOMAT
syysloma
itsenäisyyspäivä
joululoma
talviloma
pääsiäinen
vappu
helatorstai
0 JA III JAKSO
1-palkki ma, ti, ke, to klo 17.00–18.30
2-palkki ma, ti, ke, to klo 18.45–20.15
15
17.10.–21.10.2016
5.12.–6.12..2016
21.12.2016–6.1.2017
20.2.–24.2.2017
13.4.–17.4.2017
1.5.2017
25.5.2017
KOKEET/KURSSIEN ARVIOINTI
PIDENNETTY KOEAIKA
Jakson lopussa on koontiviikko, jolloin pidetään mahdolliset kurssien loppukokeet tai vastaavasti koontiaikana järjestetään kurssiin kuuluvia tehtäviä. Nämä sovitaan aina kurssin alkaessa. Koontipäivä on kurssin palkin mukaan
yhtenä koontiviikon iltana klo 17.00–19.30.
Muuta opetusta ei tällöin ole. Kielten kuullunymmärtämiskokeet pidetään kyseisen
kurssin viimeisellä opetuskerralla. Jaksokohtaiset koepäivät löytyvät sivun 15 taulukosta.
Mikäli tarvitset kokeeseen erityisjärjestelyjä
(ja sinulle on tehty erityisen tuen suunnitelma; ks. lisätietoja sivulta 7) tai sinulla on kaksi
koetta samana iltana, voit suorittaa kokeet
pidennetyssä kokeessa. Kokeet järjestetään
Mäkelänrinteen toimipisteessä myöhemmin
ilmoitettavassa luokassa.
Kokeet pidetään useimmiten samassa luokassa
kuin kurssin oppitunnitkin. Huomaathan, että
koontipäivä alkaa aina klo 17.00! Varaa
kokeisiin omat konseptipaperit, kynä ja pyyhekumi tai oma tietokone!
Pidennettyyn kokeeseen on ilmoittauduttava
kirjallisesti viimeistään viisi koulupäivää
ennen koeviikon alkua.
Pidennetyn kokeen koeaika on 4t 30min
klo 17.00–21.30.
2.
3.
4.
5.
6.
Kurssin aikana voidaan pitää välikokeita ja
suorittaa muita kirjallisia/suullisia tehtäviä.
Kurssin päättyessä on yleensä loppukoe.
Kokeen muoto ilmoitetaan opiskelijalle kurssin alussa. Välikokeella ja muilla tehtävillä
voidaan suorittaa osa kurssia, jolloin hyväksytysti suoritettu osa ei enää sisälly loppukokeeseen.
jaksolla 17.11. mennessä
jaksolla 15.12. mennessä
jaksolla
9.2. mennessä
jaksolla 29.3. mennessä
jaksolla 15.5. mennessä
Ilmoittautumislomakkeita saa toimistosta.
Ilmoittautumiset jätetään niille varattuun postilaatikkoon tai toimistoon. Opettajan kanssa
sovitut erityisjärjestelyt merkitään ilmoittautumislomakkeeseen. Myös kokeen mahdollisesta suorittamisesta toisessa toimipisteessä
on opiskelijan aina neuvoteltava opettajansa
kanssa
ennen
ilmoittautumislomakkeen
täyttöä.
Kaikissa kokeissa opiskelijan tulee varautua
todistamaan henkilöllisyytensä voimassa
olevalla henkilöllisyystodistuksella.
16
KURSSIN PALAUTEPÄIVÄ
II, IV, V ja VI jakson
palautepäivien aikataulu
1. tunnin kurssien palautetunti
klo 17.00–17.40
2. tunnin kurssien palautetunti
klo 18.45–19.25
3. tunnin kurssien palautetunti
klo 17.45–18.25
4. tunnin kurssien palautetunti
klo 19.30–20.10
Jokaisen jakson viimeinen päivä on kurssien
palautepäivä. Silloin opiskelija saa palautteen
osaamisestaan: opettaja antaa palautteen
kurssista ja loppukokeesta. Kurssin palautetunti on samassa luokassa, jossa kurssin oppitunnitkin on pidetty. Palautetunti kuuluu
kurssin suorittamiseen.
0 ja III jakson
palautepäivien aikataulu
1-palkin kurssien palautetunti
klo 17.00–17.40
2-palkin kurssien palautetunti
klo 17.45–18.25
MONIMUOTOKURSSIT
Helsingin aikuislukiossa voit opiskella myös monimuotokursseilla (kurssitunnus /MO). Monimuotokursseilla lähiopetusta on kerran viikossa; löydät päivän kurssitarjottimesta. Kurssilla on siis viisi
lähiopetuskertaa, koontikerta sekä palautetunti. Lähiopetuskertojen välillä opiskelija tekee itsenäisesti tehtäviä tai opiskelee kurssin teoriaosuutta. Seuraava opetuskerta perustuu aina edellisellä
kerralla annettuun tehtävään.
Monimuotokurssi perustuu opiskelijoiden jatkuvaan aktiiviseen työskentelyyn ja vaatii läsnäoloa
lähiopetuskerroilla, joissa korostuu yhteisöllinen työskentely. Lähiopetusten välissä opiskelun tukena on useimmilla kursseilla Fronter-oppimisympäristö.
17
OPPIMÄÄRÄ
Lukion oppimäärän suorittaminen kestää 2–4 vuotta. Lukion päättötodistuksen saamisen edellytyksenä on vähintään 44 kurssin suorittaminen. Alle 18-vuotiaana lukio-opintonsa
(toisessakin lukiossa) aloittaneen opiskelijan lukion oppimäärän laajuus on 48 kurssia
(sisältää yhden liikunnan kurssin, yhden terveystiedon kurssin ja kaksi kurssia taitoaineita).
Oppiainejako ja pakollisten kurssien määrä on nähtävissä seuraavalla sivulla olevassa tuntijakotaulukossa.
Äidinkielessä ja kirjallisuudessa opiskelija voi valita suomi toisena kielenä -oppimäärän, jos hänen
äidinkielensä on jokin muu kuin suomi tai ruotsi. A-kielistä valitaan vähintään yksi ja matematiikasta
joko lyhyt tai pitkä oppimäärä. Pakollisten kurssien lisäksi opiskelijan tulee suorittaa syventäviä
kursseja, jotta kokonaiskurssimäärä täyttyy.
Lukion arvosanojen korottajien tulee neuvotella opinto-ohjaajan kanssa suoritettavista kursseista.
Opiskelijan, joka tahtoo suorittaa vain yhden oppiaineen oppimäärän, tulee suorittaa vähintään
aineen pakolliset kurssit.
Aikaisemmin suoritettuja lukiokursseja voidaan hyväksilukea soveltuvin osin. Huomaathan, että
pelkästään hyväksytyt arvosanat hyväksiluetaan (ei siis arvosanaa 4). Hyväksilukua tulee hakea
opinto-ohjaajalta. Opiskelijan täytyy opiskella aikuislukiossa kursseja samassa suhteessa kuin niitä
puuttuu nuorisoasteen lukion päättötodistuksesta, joten niitä voi joutua suorittamaan enemmän
kuin mainitut 48 kurssia.
UUSI OPETUSSUUNNITELMA (OPS)
Uusi aikuisten lukiokoulutuksen opetussuunnitelma otetaan käyttöön vaiheittain alkaen syksyllä
2016. Uudet, lukion alusta aloittavat opiskelijat opiskelevat vuoden 2016 opetussuunnitelman mukaisesti, mutta aikaisemmin opintonsa aloittaneet vievät opintonsa päätökseen aikaisemman opetussuunnitelman mukaan. Kurssitarjottimessa vanhan opetussuunnitelman mukaiset kurssit on
merkitty v-alkukirjaimella (esim. vMAB3). Uuden ja vanhan opetussuunnitelman vastaavuudet löydät opinto-oppaan kurssiselosteista. Epäselvissä tapauksissa kannattaa aina kysyä asiaa opintoohjaajalta.
18
LUKION TUNTIJAKO (VANHA OPETUSSUUNNITELMA)
Pakolliset kurssit
Valtakunnalliset syventävät kurssit
Koulukohtaiset syventävät kurssit
*
KOODI OPPIMÄÄRÄ
KURSSIT
JA ARVOSANAT
kurssi 1
ÄI
S2
ENA
EAA
RAA
SAA
VEA
RUB1
EAB3
IAB3
RAB3
SAB3
VEB3
MAA
MAB
FY
KE
BI
GE
HI
YH
UE
ET
FI
PS
MU
KU
LI
TE
AT
OP
Suomi äidinkielenä
Suomi toisena kielenä
Englanti
Espanja
Ranska
Saksa
Venäjä
Ruotsi B1
Espanja
Italia
Ranska
Saksa
Venäjä
Matematiikka, pitkä
Matematiikka, lyhyt
Fysiikka
Kemia
Biologia
Maantiede
Historia
Yhteiskuntaoppi
Uskonto
Elämänkatsomustieto
Filosofia
Psykologia
Musiikki
Kuvataide
Liikunta
Terveystieto
Tietotekniikka
Opinto-ohjaus
*
*
*
*
*
2
*
*
*
*
*
*
⃰
*
*
3
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
⃰
*
*
*
*
⃰
*
*
*
*
4
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
⃰
*
*
5
*
*
*
*
*
6
7
8
9
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
⃰
*
*
*
10
11
12
13
*
*
*
14
15
16
*
*
*
*
*
*
*
HUOM!
Taito- ja taideaineiden kurssit ovat
pakollisia alle 18-vuotiaana lukion
aloittaneille
(katso * alle 18-v. aloittaneet).
Sovitut syventävät kurssit, jotka kuuluvat oppimäärään ____________________________________________________
Koskee alle 18 v. lukion aloittaneita päivälukiosta siirtyviä, joille hyväksiluvun yhteydessä sovitaan laskennallinen määrä
syventäviä kursseja oppimäärän täyttymiseksi.
19
LUKION UUSI TUNTIJAKO
Lukiokoulutuksen tuntijako 1.8.2016 alkaen (uuden opetussuunnitelman mukaan opiskelevat)
Pakolliset kurssit
* Valtakunnalliset syventävät kurssit
Paikalliset syventävät kurssit
KOODI OPPIMÄÄRÄ
KURSSIT JA ARVOSANAT
kurssi 1
ÄI
S2
ENA
EAA
RAA
SAA
VEA
RUB1
RUB3
ENB3
EAB3
IAB3
RAB3
SAB3
VEB3
KIB3
MAY
MAA
MAB
FY
KE
BI
GE
HI
YH
UE/ET
FI
PS
TO
MU
KU
LI
TE
AT
OP
Suomi äidinkielenä
S2 ja kirjallisuus
Englanti
Espanja
Ranska
Saksa
Venäjä
Ruotsi B1
Ruotsi B3
Englanti
Espanja
Italia
Ranska
Saksa
Venäjä
Kiina
Matematiikka, yhteinen
Matematiikka, pitkä
Matematiikka, lyhyt
Fysiikka
Kemia
Biologia
Maantiede
Historia
Yhteiskuntaoppi
Uskonto/Elämänkatsomustieto
Filosofia
Psykologia
Teemaopinnot
Musiikki
Kuvataide
Liikunta
Terveystieto
Tietotekniikka
Opinto-ohjaus
*
*
*
*
*
*
*
*
2
*
*
*
*
*
*
*
*
3
*
*
*
*
*
*
*
*
4
*
*
*
*
*
*
*
*
5
6
*
*
*
*
*
*
*
*
* * * *
* * * *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
* * *
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17
* * *
*
*
*
*
*
*
* *
* *
* * *
*
* *
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* *
* * *
*
*
* *
* *
*
HUOM!
Taito- ja taideaineiden kurssit ovat
pakollisia alle 18-vuotiaana lukion
aloittaneille
(katso * alle 18-v. aloittaneet).
Sovitut syventävät kurssit, jotka kuuluvat oppimäärään ____________________________________________________
Koskee alle 18 v. lukion aloittaneita päivälukiosta siirtyviä, joille hyväksiluvun yhteydessä sovitaan laskennallinen määrä
syventäviä kursseja oppimäärän täyttymiseksi.
20
LUKIOON VALMISTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE JA VIERASKIELISILLE
LUVA on lukiokoulutukseen tähtäävä lukuvuosi. Sen aikana opiskellaan mm. suomea toisena
kielenä, muita kieliä, matematiikkaa ja vapaavalintaisia lukiokursseja.

Opiskelijalla pitää olla peruskoulun päättötodistus Suomesta tai vastaavat tiedot
ja taidot ulkomailta, mutta ei toisen asteen tai sitä korkeampaa tutkintoa.

Tavoitteena on vahvistaa suomen kielen taitoa lukio-opiskelua varten.

Tavoitteena on aloittaa lukio-opinnot tarpeeksi hyvillä tiedoilla ja taidoilla
Luva-koulutuksen jälkeen.

Luva-vuosi vahvistaa opiskelutaitoja.

Koulutuksessa opiskellaan 25 kurssia lukuvuoden aikana ja siihen sisältyy oikeita
lukio-opintoja osaamisen tason mukaan.

Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma ja
luva-ryhmällä on oma ryhmänohjaaja.

Luva-opiskelija voi hakea opintotukea opintoihinsa.
Luva-ryhmä toimii Kuution toimipisteessä osoitteessa Mäkelänkatu 84 päiväsaikaan. Luvan kursseille voidaan ottaa myös muita vieraskielisiä opiskelijoita, mikäli kursseilla on tilaa. Kurssit löytyvät
Wilmasta LV-etuliitteellä (esim. LVS1) tuntipalkeista 5–9. Opetusta on klo 11.30–15.45.
Ryhmänohjaaja ja suomi toisena kielenä -opettaja Kirsi Seppänen [email protected]
Opinto-ohjaaja Iina Vilenius [email protected]
Oppiaine ja aineryhmä
Kurssimäärä
Äidinkieli ja kirjallisuus (S2-oppimäärä)
10
Muut kielet (englanti)
3
Matemaattiset ja luonnontieteelliset opinnot
2
Yhteiskuntatietous ja kulttuurintuntemus
2
Opinto-ohjaus
2
Valinnaiset opinnot (lukio/peruskoulu)
6
21
LUKIOON VALMISTAVA (LUVA) KURSSITARJOTIN 2016–2017
Jakso
Tunti
I jakso 31.8.–13.10.
II jakso 24.10.–1.12.
III jakso
7.12.–13.1.
1.
2.
ma-to
ma-to
0.
ma-to
1.
ma+ke
2.
ti+to
3.
ma+ke
4.
ti+to
0.
ma-to
1.
ma+ke
2.
ti+to
3.
ma+ke
4.
ti+to
0.
ma-to
1.
ma+ke
2.
ti+to
3.
ma+ke
4.
ti+to
IV jakso 16.1.–3.3.
V jakso 6.3.–12.4.
1.
ma+ke
2.
ti+to
3.
ma+ke
4.
ti+to
0.
ma-to
1.
ma+ke
2.
ti+to
3.
ma+ke
4.
ti+to
11.30-
12.30-
12.30-
14.15-
14.15-
11.30-
12.30-
12.30-
14.15-
14.15-
12.30-
14.15-
11.30-
12.30-
12.30-
14.15-
14.15-
11.30-
12.30-
12.30-
14.15-
14.15-
11.30-
12.30-
12.30-
14.15-
14.15-
12.15
14.00
14.00
15.45
15.45
12.15
14.00
14.00
15.45
15.45
14.00
15.45
12.15
14.00
14.00
15.45
15.45
12.15
14.00
14.00
15.45
15.45
12.15
14.00
14.00
15.45
15.45
Suomi toisena kielenä
LVS1-2
LVS1-2
MA-FY-KE
LVS3-4
LVS3-4
LVS5
LVS6-7
LVS6-7
LVS8-9
LVS8-9
LVS10
S211 (val)
MAB0
(val)
LVMA1
BI-GE
LVMA2
Yhteiskunnalliset aineet
LVHY1
Vieras kieli
OPO
VI jakso 18.4.–31.5.
0.
ma-to
LVKA1
OP2
LVHY2
LVKA2
LVKA3
OP1
Opiskelija suorittaa oman opiskeluohjelmansa mukaisesti lukiokursseja. Kokonaislaajuus 25 kurssia.
22
22
LVHY3
ENA11
(val)
LUKION KURSSITARJOTIN OPPIAINEITTAIN 2016–2017
Lihavoidut kurssit ovat oppiaineen pakollisia kursseja, muut syventäviä.
Jakso
M = Mäkelänrinne
K = Keskusta
E = Etäkurssi
MO = Monimuotokurssi
M
Äidinkieli ja kirjallisuus,
ÄI
I jakso 31.8.–13.10.
Englanti A,
ENA
4.
ti+to
1.
ma+ke
2.
ti+to
3.
ma+ke
4.
ti+to
1.
ma-to
2.
ma-to
1.
ma+ke
2.
ti+to
3.
ma+ke
4.
ti+to
1.
ma+ke
2.
ti+to
3.
ma+ke
4.
ti+to
1.
ma+ke
2.
ti+to
3.
ma+ke
4.
ti+to
17.00-
17.00-
18.45-
18.45-
17.00-
17.00-
18.45-
18.45-
17.00-
18.45-
17.00-
17.00-
18.45-
18.45-
17.00-
17.00-
18.45-
18.45-
17.00-
17.00-
18.45-
18.45-
18.30
18.30
20.15
20.15
18.30
18.30
20.15
20.15
18.30
20.15
18.30
18.30
20.15
20.15
18.30
18.30
20.15
20.15
18.30
18.30
20.15
20.15
v4
1
v3
v5
2
v5
v3
v4
v6
3
v5
v9
1
v3
2
v5
2
3
1 (ti)
2 (ti)
v4
1
v2
v6
MO
11
1
v4
v4
Espanja A, EAA
M
Espanja B3, EAB3
M
2
2
v5
v10
v6
v6
v11
1
3
4
2
5
v7
4
1
v6
M
Venäjä B3, VEB3
K
1
M
10
3
1
ENA
4
v6
5
4
1
v5
v5
2
1
v4
v5
3
4
3
v4
3
v7
RAA
5
4
v10
EAB
2
2
3
EAA
6
1
2
ENB
6
5
v6
2
v4
6
1
v5
v6
v3
5
4
5
v4
v4
MO
3
4
3
2
v3
2
3
2
1
Ranska B3, RAB3
1
2
1
K
S2
v8
3 (ke)
1
Ranska A, RAA
Ruotsi B1,
RUB1
v4
3
1
ÄI
1 (ma)
v5 (ke)
K
23
v3
1
3 (ke)
v5
2
E
M
VI jakso 18.4.–31.5.
3.
ma+ke
M
Englanti B3, ENB3
V jakso 6.3.–12.4.
2.
ti+to
MO
M
IV jakso 16.1.–3.3.
1.
ma+ke
E
Suomi toisena kielenä
III jakso
7.12.–13.1.
II jakso 24.10.–1.12.
RAB
5
v4
2
10
VEB
3
v5
1
v2 (ma)
RUB1
E
v3
Ruotsi B3, RUB3
M
1
2
Italia B3, IAB3
K
v4
v5
Saksa B3, SAB3
M
1
2
5-6
v6
1
3(ti)
2
3(ti)
4(ti)
Toimipisteet: M = Mäkelänrinteen toimipiste, K = Keskustan toimipiste, E = etäkurssi, MO = monimuotokurssi.
Nivelkurssit ovat ko. aineen johdantokursseja lukio-opiskeluun (ENA11, RUB10, MAB11).
Kurssit näkyvät Wilman kurssitarjottimessa esim. seuraavasti: MAB1/M (Mäkelänrinteen toimipiste), EAB31/K (Kestustan toimipiste), MAB2/E (etäkurssi), MAB6/MO (monimuotokurssi), ÄI3/V (verkkokurssi).
HUOM! v-alkuliitteellä merkityt kurssit ovat vanhan opetussuunnitelman (OPS:n) mukaisia (esim. v2), ilman alkuliitettä merkityt kurssit taas 1.8. 2016 voimaan tulevan OPS:n mukaisia.
Vanhan ja uuden OPS:n kurssien vastaavuudet löytyvät opinto-oppaan kurssiselosteista.
Huomaathan, että kurssien numeroinnit ovat muuttuneet! Jos olet epävarma, tarkasta asia opinto-ohjaajalta.
23
RUB3
3
IAB
4(ti)
SAB
Jakso
M = Mäkelänrinne
K = Keskusta
E = Etäkurssi
MO = Monimuotokurssi
Matematiikka pitkä,
MAA
Matematiikka lyhyt,
MAB
M
I jakso 31.8.–13.10.
III jakso
7.12.–13.1.
II jakso 24.10.–1.12.
IV jakso 16.1.–3.3.
V jakso 6.3.–12.4.
VI jakso 18.4.–31.5.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
ma+ke
ti+to
ma+ke
ti+to
ma+ke
ti+to
ma+ke
ti+to
ma-to
ma-to
ma+ke
ti+to
ma+ke
ti+to
ma+ke
ti+to
ma+ke
ti+to
ma+ke
ti+to
ma+ke
ti+to
17.00-
17.00-
18.45-
18.45-
17.00-
17.00-
18.45-
18.45-
17.00-
18.45-
17.00-
17.00-
18.45-
18.45-
17.00-
17.00-
18.45-
18.45-
17.00-
17.00-
18.45-
18.45-
18.30
18.30
20.15
20.15
18.30
18.30
20.15
20.15
18.30
20.15
18.30
18.30
20.15
20.15
18.30
18.30
20.15
20.15
18.30
18.30
20.15
20.15
v4
2
v7
v8
v5
3
1
v7
4
2
5
v10
1
v6
v9
3
v8
MAA
K
v1-2
M
v4
MO
1
v1-2
v3-4
v2
v5
v3-4
2
v3
v5-6
v6
3
v5 (ke)
1
v5-6
v7
v4
v10
v7-8
11
2
v3
v7-8
v9-10
v5
1
v9-10
3
v7
MAB
v6 (ma)
E
v4
M
v1
v2
v3
v4
v5
1
v6
v7
v8
v9
2
Fysiikka, FY
FY
K
v2
M
v1
v4
v3
v2
v5
v3
v6
v4
v5
v5
v7
v6
v8
v7
v9
1
Kemia, KE
KE
K
v1
v2
v3
v4
v6
v7
M
1
2
3
v4
v5
v6
Biologia, BI
BI
MO
Maantiede, GE
1 (to)
M
v2
M
Historia, HI
v5
1
2
MO
1
4
GE
6
HI
3 (ti)
E
24
2 (ti)
1
M
1
2
3
4
2
3
Yhteiskuntaoppi, YH
YH
MO
Uskonto, UE
M
Elämänkatsomustieto, ET
M
Filosofia, FI
M
Psykologia, PS
M
Kuvataide, KU
M
M
1 (ti)
1
1
UE
2
ET
1
1
FI
2
PS
1
2
1
v3
KU
v4
Terveystieto, TE
TE
MO
Tietotekniikka, AT
M
Oppimisen tuki
M
Teemaopinnot
M
VERKKOKURSSIT
v2 (to)
3
4
AT
5
1
vÄI6
vÄI9
FY1
KE1
äip3-4
vS23
BI2
GE1
ENA0
vENA10
GE2
vGE4
vENA12
vENA14
enap9
TE1
vVEA14
HI2
24
vHI5
vHI8
RUB0
vRUB12
YH1
YH2
vRUB13
vRUB14
vRUB15
UE1
UE2
ET1
MAB0
vMAB2
vMAB3
vPS4
FI1
FI2
ETÄOPISKELU
Etäopiskelu on monimuoto-opiskelua, jossa korostuu opiskelijoiden omien tavoitteiden, vastuun ja motivaation merkitys. Etäopiskelu soveltuu erityisesti omatoimisille opiskelijoille. Opiskelumahdollisuuksia eivät rajoita epäsäännöllinen työ tai pitkä matka.
Etäkursseilla on käytössä samat oppikirjat kuin
lähikursseillakin. Lähiopetuskertojen välillä opiskelun tukena ja vuorovaikutusvälineenä toimii
Fronter-oppimisympäristö. Tämän vuoksi etäopiskelijalla tulee olla perusvalmiudet tietotekniikan käytössä sekä mahdollisuus käyttää
Internetiä. Fronter-tunnukset saa toimistosta
ja Fronterin käyttöön opastetaan jaksoittain
jokaisessa toimipisteessä.
Etä- ja verkkokursseja voivat suorittaa sekä lukion tutkintotavoitteiset opiskelijat että aineopiskelijat. Kurssien sisältö ja vaatimukset ovat
samat kuin lähikursseillakin. Opiskelija voi valita
opinto-ohjelmaansa yhtä aikaa sekä etä-,
verkko- että lähikursseja.
Fronterista löytyy kurssin materiaalia, sitä kautta saa ohjausta opettajalta ja siellä voi olla
yhteydessä kurssin muihin opiskelijoihin. Kurssin
lopussa on yleensä kirjallinen koe. Kurssin
sisältö, tavoitteet ja vaatimukset kerrotaan
Fronterissa sekä ensimmäisellä lähiopetuskerralla.
Etäkurssit on aina sijoitettu johonkin määrättyyn jaksoon ja palkkiin. Kurssin suorittamista
ei voi jakaa useamman jakson ajalle, vaan kurssi
opiskellaan siinä jaksossa, jossa se kurssitarjottimessa on. Verkkokursseja voi puolestaan
suorittaa oman aikataulun mukaisesti milloin
tahansa lukuvuoden aikana.
Jos et ole palauttanut ensimmäistä kurssin
oppimistehtävää määräajassa, ollut läsnä ensimmäisellä opetuskerralla tai et ole muutenkaan ottanut yhteyttä opettajaan, sinut poistetaan ryhmästä.
OPISKELU ETÄKURSSEILLA
Kun ilmoittaudut ajoissa etäkurssille, sinulla on
pääsy Fronterin kurssihuoneeseen ja pääset
tutustumaan sihen heti jakson alettua. Tee aina
opiskelusuunnitelma etäkurssille, jotta opiskelusi ajoittuu koko jakson mittaiseksi. Kursseilla voi
olla tehtävien palautuspäiviä heti jakson alkuvaiheessakin. Palautuspäivistä tulee pitää kiinni,
jos haluat saada kurssista loppuarvosanan.
ETÄOPISKELIJAN MUISTILISTA



Etäkursseihin kuuluu kaksi lähiopetuskertaa,
joiden ajat ja paikat ovat viereisellä sivulla. Sieltä löydät tarjolla olevat etäkurssit jaksoittain,
kurssien opettajat sekä lähituntien ja kokeiden
aikataulut ja toimipisteen, jossa lähiopetus
järjestetään.



Lähiopetuskerroilla perehdytään kurssin keskeisimpiin asioihin ja niillä järjestetään esim. kuullunymmärtämiskokeita. Tämän vuoksi lähiopetuskerroille on osallistuttava. Lisäksi kurssiin
kuuluu Fronterissa suoritettavia tehtäviä (esim.
esseitä, harjoitustehtäviä, verkkokeskusteluita).


25
Ilmoittaudu kurssille ajoissa. Wilmassa
etäkurssit on merkitty E-tarkenteella
(esim. ENA5/E).
Varmista, että sinulla on Fronter-tunnus
(pyydä toimistosta) ja kurssilla tarvittavat
oppikirjat.
Jakson alettua tutustu kurssin Fronterhuoneeseen ja kurssin suoritusohjeisiin.
Tee kurssille oma opiskelusuunnitelma.
Tee vaadittavat tehtävät ja palauta ne
aikataulun mukaisesti.
Ole läsnä lähitapaamisilla. Muista varmistaa, missä toimipisteessä ne ovat.
Ole tarvittaessa yhteydessä kurssin opettajaan.
Jos olet toisen koulun opiskelija, muista
hakea todistus suoritetuista kursseista
koulun toimistosta.
ETÄKURSSIEN LÄHIOPETUSAJAT JA -PAIKAT 2016–2017
2. JAKSO 24.10.–1.12.2016
KURSSI LÄHIOPETUSAJAT
PAIKKA
OPETTAJA
KOE
pe 25.11.
vÄI4
ti 25.10. klo 18.45–20.15
ti 22.11. klo 17.00–20.15
Mäkelänrinne
Aurora Vihervalli
vENA6
to 3.11. klo 17.00–18.30
ti 22.11. klo 17.00–18.30
Mäkelänrinne
Taija Lehtinen
ti 29.11.
vRUB3
ke 2.11. klo 18.45–20.15
ma 21.11. klo 18.45–20.15
Keskusta
Taija Lehtinen
ke 30.11.
vMAB4
ma 7.11. klo 17.00–18.30
ke 23.11. klo 17.00–18.30
Mäkelänrinne
Kristian Himanen
ma 28.11.
PAIKKA
OPETTAJA
KOE
3. JAKSO 7.12.2016–13.1.2017
KURSSI LÄHIOPETUSAJAT
vÄI5
ke 7.12. klo 18.45–20.15
ti 20.12. klo 18.45–20.15
Mäkelänrinne
Anna Tarvainen
to 12.1.
ENA1
ma 12.12. klo 18.45–20.15
ma 9.1. klo 18.45–20.15
Mäkelänrinne
Harri Veteli
to 12.1.
vRUB4
to 8.12. klo 18.45–20.15
ti 13.12. klo 18.45–20.15
Mäkelänrinne
Taija Lehtinen
to 12.1.
PAIKKA
OPETTAJA
4. JAKSO 16.1.–3.3.2017
KURSSI LÄHIOPETUSAJAT
KOE
ENA2
ti 17.1. klo 17.00–18.30
ti 7.2. klo 17.00–18.30
Mäkelänrinne
Taija Lehtinen
ti 28.2.
vRUB5
ma 23.1. klo 17.00–18.30
ma 13.2. klo 17.00–18.30
Mäkelänrinne
Susanna Laine
ma 27.2.
HI1
to 19.1. klo 18.45–20.15
to 2.2 klo 18.45–20.15
Mäkelänrinne
Perttu Turunen
PAIKKA
OPETTAJA
to 2.3.
5. JAKSO 6.3.–12.4.2017
KURSSI LÄHIOPETUSAJAT
KOE
vÄI4
ke 8.3. klo 18.45–20.15
ke 29.3. klo 18.45–20.15
Mäkelänrinne
Jari Tuomanen
ke 12.4.
ENA3
ma 6.3. klo 18.45–20.15
ma 27.3. klo 18.45–20.15
Mäkelänrinne
Harri Veteli
ke 12.4.
RUB1
to 9.3. klo 17.00–18.30
to 23.3. klo 17.00–18.30
Mäkelänrinne
Tarja Kuikka
ti 11.4.
HI3
ke 15.3. klo 17.00–18.30
ke 29.3. klo 17.00–18.30
Mäkelänrinne
Perttu Turunen
PAIKKA
OPETTAJA
ma 10.4.
6. JAKSO 18.4.–31.5.2017
KURSSI LÄHIOPETUSAJAT
KOE
ENA4
ti 25.4. klo 17.00–18.30
to 18.5. klo 17.00–18.30
Mäkelänrinne
Taija Lehtinen
ti 23.5.
RUB2
ti 18.4. klo 17.00–18.30
ti 16.5. klo 17.00–18.30
Mäkelänrinne
Susanna Laine
ti 23.5.
HI2
to 20.4. klo 17.00–18.30
ti 9.5. klo 17.00–18.30
Mäkelänrinne
Perttu Turunen
ti 23.5.
26
OPISKELU VERKKOKURSSEILLA
Helsingin aikuislukiossa on tarjolla verkkokursseja, joihin ei kuulu lähiopetusta, vaan opiskelu
tapahtuu kokonaan Fronter-oppimisympäristössä. Kurssin Fronter-huoneesta löydät tiedot
kurssin materiaaleista ja suoritusohjeista.
Kaikilla verkkokursseilla ei ole lainkaan oppikirjaa eikä loppukoetta.
teriaalin. Kurssitehtävät palautetaan Fronterin
palautuskansioihin. Lisäksi kurssiin voi kuulua
Fronterissa tehtäviä testejä ja verkkokeskusteluita. Joillakin verkkokursseilla on myös loppukoe, jonka aikataulusta tulee aina sopia opettajan kanssa.
Kun olet ilmoittautunut kurssille, aloita sen
opiskelu heti. Varmista opettajalle, että olet
aktiivisesti suorittamassa kurssia tekemällä ensimmäinen tehtävä. Kurssiaktiivisuutta seurataan jaksoittain ja sinut poistetaan kurssilta, jos
et ole tehnyt jakson aikana mitään tai sopinut
opettajan kanssa kurssin jatkosta.
Verkkokursseja voit opiskella oman aikataulusi
mukaan, koska kurssit eivät ole sidottuja mihinkään jaksoon. Osa verkkokursseista on avoinna
koko lukuvuoden. On suositeltavaa, että teet
itsellesi aikataulun ja kurssin opiskelusuunnitelman. Näin pääset helpommin kurssin tavoitteisiin. Kurssin opiskelua ei kannata myöskään
venyttää monen jakson mittaiseksi. Jos et jonkin
jakson aikana ole palauttanut yhtään osasuoritusta, sinut voidaan poistaa kurssilta.
VERKKOKURSSIEN MUISTILISTA
1. Ilmoittaudu verkkokursseille Wilmassa viimeistään 17.4.2017.
2. Hanki Fronter-tunnukset, jollei sinulla vielä
ole niitä.
3. Mene kurssin Fronter-huoneeseen, tutustu
kurssin tehtäviin ja tee ensimmäinen vaadittava tehtävä mahdollisimman pian.
4. Lue opettajan antama palaute ennen kuin
palautat seuraavan tehtävän.
5. Palauta viimeinen vaadittava tehtävä kurssin aikataulun mukaisesti. Viimeisen jakson
aikana opiskeltavien kurssien viimeinen palautuspäivä on 15.5.2017.
6. Ilmoittaudu opettajalle mahdolliseen kurssin loppukokeeseen 5 koulupäivää ennen
koeviikon alkua.
7. Saat kurssiarvosanan kuluvan jakson palautepäivänä. Kurssiarvosanan voit saada jokaisen jakson lopussa palautettuasi kaikki
kurssitehtävät.
8. Jos olet toisen koulun opiskelija, muista hakea todistus suoritetuista kursseista koulun
toimistosta.
Verkkokurssillakaan opiskelun ei kuitenkaan
tarvitse olla yksinäistä, vaan tarvittaessa saat
ohjausta Fronterissa kurssin opettajalta ja muilta opiskelijoilta. Fronterissa voit olla vuorovaikutuksessa kurssin opiskelijoiden kanssa.
Verkkokursseille voit ilmoittautua Wilmassa
17.4.2017 asti. Wilman kurssitarjottimessa
verkkokurssit löytyvät 9. jakson 6-palkista.
Verkkokurssin suorittamisesta annetaan arvosanat jokaisen jakson palautepäivänä. Tehtävien
palautusajat ilmoitetaan Fronterissa kursseittain. Saadaksesi kurssin suoritettua jonkin jakson loppuun mennessä tulee sinun noudattaa
kurssin palautusaikataulua. Joillakin verkkokursseilla on myös loppukoe, johon tulee ilmoittautua kurssin ohjeistuksen mukaisesti. Viimeisen
jakson tehtävät on palautettava viimeistään
15.5.2017 mennessä. Kaikki verkkokurssit on
merkitty V-tarkenteella (esim. ÄI6/V).
Verkkokurssin huoneen löydät Fronterista kurssin koodilla (esim. ÄI6/V) ilmoittauduttuasi kurssille. Huoneesta löydät ohjeet kurssin suorittamiseen, kurssin sisällön, tavoitteet ja vaatimukset sekä käytettävät oppikirjat ja/tai muun ma-
27
VERKKOKURSSIT 2016–2017
OPPIAINE
KURSSI
OPETTAJA
Äidinkieli ja kirjallisuus
vÄI6
Anna Tarvainen
Äidinkieli ja kirjallisuus
vÄI9
Leea Kröger
äidinkieli (perusopetus)
äip3-4
Leea Kröger
Suomi toisena kielenä
vS23
Kirsi Seppänen
A-englanti
ENA11
Tarja Kuikka
A-englanti
vENA10
Taija Lehtinen
A-englanti
vENA12
Tarja Kuikka
A-englanti
vENA14
Taija Lehtinen
englanti (perusopetus)
enap13
Tarja Kuikka
A-venäjä
vVEA14
Taija Lehtinen
Ruotsi
RUB0
Susanna Laine
Ruotsi
vRUB12
Tarja Kuikka
Ruotsi
vRUB13
Susanna Laine
Ruotsi
vRUB14
Taija Lehtinen
Ruotsi
vRUB15
Taija Lehtinen
Matematiikka (lyhyt)
MAB0
Eila Sauna-aho
X
Matematiikka (lyhyt)
vMAB2
Eila Sauna-aho
X
Matematiikka (lyhyt)
vMAB3
Eila Sauna-aho
X
Fysiikka
FY1
Helinä Hellgren-Pekkanen
X
Kemia
KE1
Tuula Kuivalainen
X
Biologia
BI2
Suvi Niemi-Kapee
Maantiede
GE1
Heidi Leppäniemi
Maantiede
GE2
Suvi Niemi-Kapee
Maantiede
vGE4
Heidi Leppäniemi
Terveystieto
TE1
Suvi Niemi-Kapee
Historia
HI2
Perttu Turunen
Historia
vHI5
Perttu Turunen
Historia
vHI8
Perttu Turunen
Yhteiskuntaoppi
YH1
Perttu Turunen
Yhteiskuntaoppi
YH2
Perttu Turunen
Uskonto (ev.lut)
UE1
Merjo Paranko
Uskonto (ev.lut)
UE2
Merjo Paranko
Elämänkatsomustieto
ET1
Perttu Turunen
Psykologia
vPS4
Raija Anttila
Filosofia
FI1
Heidi Ekholm
Filosofia
FI2
Heidi Ekholm
28
KOE
OHJEITA OPISKELUUN
ARVOSANAT JA ARVIOINTI
10
9
8
7
6
5
4
S
Kurssin päättöarvioinnissa voidaan tarvittaessa
käyttää myös merkintää K tai O. O:lla merkitty
kurssi voidaan myöhemmin suorittaa kurssiin
kuuluvilla ja arvioiduilla tehtävillä, kokeilla ja
muilla näytöillä, jolloin kurssi voidaan hyväksyä
=
=
=
=
=
=
=
=
erinomainen
kiitettävä
hyvä
tyydyttävä
kohtalainen
välttävä
hylätty
suoritettu; kurssi on suoritettu
hyväksytysti
O = osallistunut; kurssia ei ole suoritettu
hyväksytysti
K = keskeyttänyt; kurssia ei ole suoritettu
hyväksytysti
Arvioinnin tehtävänä on antaa palautetta kurssin tavoitteiden saavuttamisesta ja oppiaineen
opiskelun etenemisestä. Kurssin arviointi perustuu mahdollisiin kirjallisiin kokeisiin, edistymisen
jatkuvaan havainnointiin ja muihin näyttöihin.
suoritetuksi opiskelijan osallistumatta uudestaan kurssin opetukseen. K:lla merkitty kurssi on
suoritettava uudelleen opetukseen osallistumalla. Molemmissa tapauksissa kurssille on ilmoittauduttava edellä mainittujen kurssille ilmoittautumisohjeiden mukaisesti.
OSALLISTUMINEN OPETUKSEEN
Opetukseen osallistuminen on yleensä osa kurssin suoritusta. Jos joudut olemaan paljon poissa
kurssilta, ilmoita siitä kurssin opettajalle. Erityisistä syistä voit saada oikeuden suorittaa kurssi
osallistumatta opetukseen (katso seuraavaa
kohtaa Kurssin itsenäinen suoritus). Sovi opettajan kanssa, millaisia näyttöjä kurssin suoritus
edellyttää.
Kunkin oppiaineen ja kurssin arviointiperusteista tiedotetaan kurssin alussa, jotta sinulla on
mahdollisuus opiskella tavoitteellisesti. Monilla
kursseilla erilaiset tehtävät ovat osa kurssin suorittamista, esimerkiksi kirjalliset/suulliset tehtävät sekä kielissä kuullunymmärtämiskokeet.
Lukiossa kunkin oppiaineen pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit arvioidaan numeroin 4–10. Koulukohtaiset syventävät kurssit ja
muut lukion tehtävään kuuluvat aineet ja aihekokonaisuudet arvioidaan merkinnöillä S, O tai
K. Kirjallisesti annettu sanallinen arviointi ja
suullisesti arviointikeskustelussa annettu palaute voivat täydentää ja täsmentää numeroarvosanaa.
29
KURSSIN ITSENÄINEN SUORITUS
VILPPI
Mikäli sinulle ei jostain syystä sovi etä-, verkkotai lähikurssi, kurssin opettaja voi myöntää
luvan suorittaa kurssitarjottimella oleva kurssi
itsenäisesti. Sovi opettajan kanssa viimeistään
heti kurssin alettua, millaisia näyttöjä kurssin
suoritus edellyttää. Jokin kurssi tai sen osa
voidaan myös edellyttää itsenäisesti suoritettavaksi.
Plagiointi on kielletty ja rangaistavaa. Plagioinnilla tarkoitetaan jonkun toisen henkilön tuottaman materiaalin kopioimista sellaisenaan ja
sen esittämistä omana tuotoksena ilman, että
alkuperäistä tekijää ilmoitetaan. Toisen tekstiä
saa lainata, kunhan lainauksen välittömässä
yhteydessä esitetään alkuperäinen lähde. Ilman
lähdemerkintöjä teko on rikkomus, josta seuraa
rangaistus. Rangaistuksena kurssi hylätään kokonaisuudessaan ja asiasta tiedotetaan rehtorille sekä opiskelijan oman koulun rehtorille, mikäli hän on toisen koulun opiskelija.
Itsenäisesti opiskellusta kurssista edellytetään
hyväksytty arvosana (5–10 tai S). Jos näytöt
eivät riitä hyväksyttyyn arvosanaan, merkitään
arvosanaksi K.
Myös lunttaaminen kokeessa on kiellettyä ja
rangaistavaa. Lunttauksella tarkoitetaan sellaista vilpillistä toimintaa, että opiskelija esim. vilkuilee ja kopioi toisten vastauksia, käyttää muistilappuja, kirjaa tai muuta apuneuvoa luvatta
kokeessa tai keskustelee kokeessa. Jos opiskelijan havaitaan syyllistyneen lunttaukseen, hänet
poistetaan koetilaisuudesta, kurssi hylätään ja
asiasta ilmoitetaan rehtorille sekä hänen oman
koulunsa rehtorille mikäli hän on toisen koulun
opiskelija. Varaudu aina todistamaan henkilöllisyytesi koetilaisuuksissa.
KURSSIN UUSIMINEN
Jos sinulla on jostakin kurssista hylätty arvosana
(4 tai K) tai osallistumismerkintä (O), sinulla on
kurssitarjottimen puitteissa oikeus suorittaa
kurssi uudelleen, jolloin parempi arvosana jää
voimaan. Muista ilmoittautua kurssille myös
uusiessasi sen.
Kaikissa aineissa opiskelijalla on oikeus kurssitarjottimen puitteissa uusia myös jo hyväksytty
kurssi, jolloin parempi arvosana jää voimaan.
Myös hyväksyttyä kurssia uusiessasi sinun
täytyy ilmoittautua kurssille.
30
VIERASKIELISTEN OPISKELIJOIDEN ARVIOINTI
Lukion opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien pohjalta muodostuvaa oppimäärän arvosanaa on mahdollista korottaa myös
opiskelijan arvioinnista päättävien harkinnan
perusteella, mikäli opiskelijan tiedot ja taidot
ovat oppiaineen päättövaiheessa kurssiarvosanojen perusteella määräytyvää arvosanaa
paremmat.
Vieraskielisten opiskelijoiden kehittyvä kielitaito
otetaan huomioon kaikkien aineiden arvioinnissa.
Vieraskielinen opiskelija valitsee kouluun tullessaan oppiaineessa äidinkieli ja kirjallisuus joko
oppimäärän suomi äidinkielenä (ÄI) tai oppimäärän suomi toisena kielenä (S2). Hänellä on
mahdollisuus tarvittaessa vaihtaa suomi äidinkielenä -oppimäärä (ÄI) suomi toisena kielenä oppimäärään (S2). Suomi äidinkielenä oppimäärän mukaisesti suoritetut kurssit luetaan täysmääräisesti hyväksi suomi toisena kielenä -kursseihin, ja niistä saatu arvosana siirtyy
suomi toisena kielenä -kurssin arvosanaksi.
Opiskelijalla voi olla todistuksessaan äidinkielen
ja kirjallisuuden arvosana vain joko suomi äidinkielenä -oppimäärästä (ÄI) tai suomi toisena
kielenä -oppimäärästä (S2), mutta ei molemmista.
Oppiaineen oppimäärästä ei voi jälkikäteenkään
jättää pois mitään pakollista tai opetussuunnitelman perusteissa määriteltyä syventävää
kurssia. Pääsääntöisesti opiskelija ei voi myöskään jättää pois valitsemiaan, aineen oppimäärään sisällytettyjä koulukohtaisia kursseja. Tästä
säännöstä voidaan erityisestä syystä poiketa
rehtorin päätöksellä.
Lukion päättötodistuksessa arvioidaan aikuisten
lukiokoulutuksessa lukioasetuksen määrittämin
numeroarvosanoin kaikki pakollisten oppiaineiden oppimäärät sekä valinnaiset vieraat kielet.
Opinto-ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä.
Mikäli opiskelija etukäteen pyytää, hän on oikeutettu saamaan suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa opiskelijan
suorittama oppimäärä käsittää vain yhden kurssin sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli
opiskelijan suorittama oppimäärä niissä käsittää
vain kaksi kurssia
OPPIAINEEN LOPPUARVOSANAN MÄÄRÄYTYMINEN
Oppiaineen oppimäärä muodostuu opiskelijan
henkilökohtaisen opinto-ohjelman mukaisista
pakollisista ja syventävistä kursseista sekä mahdollisista muista Helsingin aikuislukion tehtävään kuuluvista kursseista. Samassa oppiaineessa eri opiskelijoilla voi olla erilaajuiset oppimäärät. Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien kurssiarvosanojen keskiarvona.
Hylättyjä kurssiarvosanoja saa olla enintään
seuraavasti:

1–2 kurssia
0

3–5 kurssia
1

6–8 kurssia
2

9 kurssia tai enemmän
3
31
KOULUSTA EROAMINEN JA OPINTOJEN
TODISTUKSET
KESKEYTTÄMINEN
Opiskelija saa aikuisten lukiokoulutuksen
päättötodistuksen, kun hän on suorittanut
hyväksytysti kaikki henkilökohtaiseen opintoohjelmaansa kuuluneiden oppiaineiden oppimäärät.
Opiskelija voi tilapäisesti keskeyttää opintonsa
yhden tai useamman jakson ajaksi. Keskeytystä
ei lasketa mukaan opiskeluaikaan. Keskeytyksestä on aina ilmoitettava toimistoon. Myös eroilmoitus tehdään kirjallisesti toimistoon. Opiskelija, joka ilman tätä ilmoitusta ei ole osallistunut
yhdellekään kurssille jonkin jakson aikana, voidaan poistaa koulun kirjoista. Alle 25-vuotiaista
ilmoittamatta koulun keskeyttäneistä tehdään
Nuorisolain mukaan ilmoitus kunnan Etsivälle
nuorisotyölle.
Koulu antaa lisäksi erotodistuksia sekä todistuksia yksittäisten aineiden suorituksista.
Opiskelijan on itse tilattava todistus koulun
toimistosta.
ARVIOINNIN OIKAISU
Opiskelijalla on oikeus pyytää opinnoissa etenemistä tai päättöarviointia koskevan päätöksen
oikaisua tai uusimista.
Ellei opiskelija ole saanut neljän vuoden aikana
päätökseen lukion opintojaan, hänet muutetaan
aineopiskelijaksi, jolloin opiskelusta tulee maksullista. Opiskelija voi halutessaan tiivistää tai
keventää valitsemaansa opiskeluohjelmaa, jolloin opiskeluaika vastaavasti lyhenee tai pitenee. Tarvittaessa opiskelun voi keskeyttää jonkin jakson ajaksi ja jatkaa myöhemmin. Aineopiskelijan opiskeluaika määräytyy opiskeltavien
kurssien lukumäärän mukaan.
Opinnoissa etenemistä tai päättöarviointia koskevan päätöksen uusimista on pyydettävä kahden kuukauden kuluessa tiedon saamisesta.
Uudesta arvioinnista päättävät koulun rehtori ja
opiskelijan opettajat yhdessä.
Jos opiskelija katsoo arvioinnin uusimisen tai
sen hylkäämispyynnön virheelliseksi, hänellä on
oikeus pyytää Etelä-Suomen aluehallintovirastolta Helsingin aikuislukion suorittaman arvioinnin oikaisua. Aluehallintovirasto voi velvoittaa
opettajan toimittamaan uuden arvioinnin tai
määrätä opinnoissa etenemistä koskevan päätöksen muutettavaksi taikka määrätä, mikä
arvosana opiskelijalle on annettava.
32
YLIOPPILASTUTKINTO
Ylioppilastutkinto koostuu neljästä pakollisesta kokeesta sekä mahdollisista ylimääräisistä kokeista:
PAKOLLISET KOKEET:
1) Äidinkieli (tai suomi toisena kielenä -koe)
2) Valittava kolme (3) seuraavien neljän kokeen joukosta:
 toinen kotimainen kieli eli ruotsi (A- tai B-taso)
 vieras kieli (A- tai C-taso)
 matematiikka (A- tai B-taso)
 reaaliaine (uskonto, historia, filosofia, fysiikka, kemia, biologia, maantiede jne.)
YLIMÄÄRÄISET KOKEET:
Ylimääräiset vieraat kielet tai matematiikka/reaaliaineen koe/toinen kotimainen kieli
riippuen kohdan 2) valinnoista.
KOKEIDEN TASOT:
Kielet:
 A-taso =


B-taso =
C-taso =
Matematiikka:
 A-taso =
 B-taso =
pitkään oppimäärään perustuva koe (järjestetään seuraavissa kielissä:
englanti, ranska, saksa, ruotsi, venäjä, espanja)
keskipitkään oppimäärään perustuva koe (vain ruotsi)
lyhyeen oppimäärään perustuva koe (englanti, espanja, italia, ranska,
saksa, venäjä, portugali, latina)
pitkän matematiikan oppimäärään perustuva koe
lyhyen matematiikan oppimäärään perustuva koe
Saadakseen ylioppilastutkinnon suoritettua kokelaan on osallistuttava A-tason kokeeseen vähintään yhdessä tutkintoonsa pakollisena sisällyttämistään kokeista.
Tutkinnon voi suorittaa ajallisesti hajautettuna: kokelaan on osallistuttava kaikkiin pakollisiin tutkintoonsa kuuluviin kokeisiin kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana. Kolmen peräkkäisen
tutkintokerran laskenta alkaa, kun kokelas ensimmäisen kerran ilmoittautuu johonkin kokeeseen.
Kokeita järjestetään syksyllä ja keväällä. Kolmen peräkkäisen tutkintokerran lisäksi kokelaalla on
mahdollisuus käyttää niitä seuraavia tutkintokertoja esim. hylätyn pakollisen kokeen uusimiseen.
Hylätyn pakollisen kokeen voi uusia kahdesti seuraavien kolmen tutkintokerran aikana.
Katso tarkemmin Helsingin aikuislukion julkaisemasta Abi-oppaasta.
Syksystä 2016 alkaen yo-kokeet muuttuvat sähköiseksi niin, että vuonna 2019 kaikki kokeet suoritetaan sähköisenä. Lue lisätietoja abi-oppaastamme ja internet-sivulta www.digabi.fi.
33
YLIOPPILAAKSI AMMATILLISELTA POHJALTA
Vähintään 2,5-vuotisen ammatillisen tutkinnon suorittaneet voivat osallistua ylioppilaskokeisiin,
eikä koko lukiota välttämättä tarvitse suorittaa. Riittää, kun valmentautuu kirjoitettavissa aineissa.
Lisätietoja saat opinto-ohjaajilta.
HUOMIOITAVAA
Harkitessaan ilmoittautumista ylioppilastutkintoon opiskelijan on huomioitava ainakin seuraavat seikat:
1. Osallistumisoikeus yksittäiseen kokeeseen
Asianomaisen oppiaineen kaikki pakolliset kurssit tulee olla suoritettuina ylioppilas tutkinnon kirjallisen kokeen alkuun mennessä.
2. Kokeen uusiminen
Ylioppilastutkinnon kokeen hyväksytysti suorittanut saa uusia kokeen yhden kerran.
Hyväksytyn kokeen uusimisella ei ole aikarajaa.
Pakollisen hylätyn kokeen saa uusia kaksi kertaa tätä tutkintokertaa välittömästi seuraavien kolmen tutkintokerran aikana.
Jos kokelas on hylätty pakollisessa vaativamman tason kokeessa, hän saa hylättyä koetta
uusiessaan osallistua saman oppiaineen lyhyemmän oppimäärän kokeeseen. Yhden
pakollisen kokeen on kuitenkin oltava A-tason koe.
Hylätyksi katsotaan myös sellainen koe, johon kokelas on ilmoittautunut mutta jäänyt
siihen ilman erityisen painavaa syytä saapumatta, tai koe, jota kokelas ei ole jättänyt
arvosteltavaksi.
3. Tutkinnon täydentäminen
Ylioppilastutkinnon suorittaneella henkilöllä on oikeus täydentää tutkintoaan kokeilla,
joihin hän ei ole aikaisemmin osallistunut. Tutkintoa voi myös täydentää saman oppia ineen eritasoisella kokeella.
Tutkinnon täydentäminen on mahdollista vasta sen jälkeen, kun tutkinto on suoritettu.
Täydentämisen ajankohtaa ei muutoin ole rajoitettu.
4. Ylioppilastutkintotodistus
Kokelas voi päästä ylioppilaaksi vasta saadessaan lukion tai 2,5-vuotisen ammatillisen
tutkinnon päättötodistuksen. Lukion päättötodistukseen vaaditaan vähintään 44 kurssia
pakollisia ja syventäviä kursseja. Alle 18-vuotiaana lukio-opinnot aloittaneella tulee olla
vähintään 48 kurssia.
Mikäli haluat saada valkolakin syksyn tai kevään lakkiaisjuhlissa, pitää vaadittava kurssimäärä olla suoritettu 1. jakson loppuun mennessä (syksyn abiturientit) tai 5. jakson
loppuun mennessä (kevään abiturientit).
34
Tutkinnon suorittamisen aloittamista liian aikaisin on syytä välttää. Neuvottele aina opintoohjaajan kanssa ennen tutkintoon ilmoittautumista! Varsinkin, jos aiot suorittaa tutkinnon
ajallisesti hajautettuna: kannattaa tarkistaa, että opintosi ovat edenneet riittävän pitkälle, jotta
ylioppilastutkinnon valmistuminen ja lukio-opintojen loppuunsaattaminen sijoittuisivat samaan
ajankohtaan.
ABIKURSSIT
Yo-kokelaan on syytä osallistua abikursseille niissä aineissa, jotka aikoo kyseisellä tutkintokerralla
kirjoittaa. Syksyn abikurssit järjestetään elokuussa ja kevään 4. jaksossa. Myös kesäkuussa järjestetään abikursseja.
YO-TUTKINTOON ILMOITTAUTUMINEN
Kevään 2017 tutkintoon on ilmoittauduttava Mäkelänrinteen toimipisteeseen opinto-ohjaajalle
vastaanottoaikoina marraskuun 23. päivään mennessä ja syksyn 2017 tutkintoon toukokuun 31.
päivään mennessä. Kun ilmoittaudut alustavasti Wilman kautta, sinun tulee kuitenkin varmentaa ilmoittautuminen opinto-ohjaajalle allekirjoitetulla lomakkeella.
Lasku ylioppilastutkintomaksusta postitetaan opiskelijoiden ilmoittamaan osoitteeseen. Maksu
koostuu perusmaksusta (14€), joka maksetaan jokaisella tutkintokerralla, sekä ainekohtaisesta
maksusta (28€/koe). Ilmoittautuminen kirjoituksiin on sitova: ylioppilastutkintomaksu on kaikissa
tapauksissa maksettava kokonaisuudessaan. Osallistumismaksu on ulosottokelpoinen.
35
LUKIHÄIRIÖ, SAIRAUS, VIERASKIELISYYS
Lukihäiriön, sairauden tai vamman perusteella voidaan myöntää erityisjärjestelyjä ylioppilaskokeiden suorittamista varten (esim. lisäaika kirjallisessa kokeessa, pitkätaukoinen kuullunymmärtämiskokeen äänite, tietokoneen käyttö). Rajatapauksessa on mahdollista myös yhden
kokeen arvosanan korotus lopullista arvosanaa määrättäessä.
Lausunto lukihäiriöstä ja/tai lääkärinlausunto toimitetaan hyvissä ajoin koululle, jossa tehdään
erityisjärjestelyhakemus ylioppilastutkintolautakuntaan lähetettäväksi – syksyn tutkintoa varten
ennen huhtikuun 23. päivää ja kevään tutkintoa varten ennen marraskuun 23. päivää.
Kokelaan erityisen vaikeaa elämäntilannetta koskeva selvitys tai puoltolause voidaan myös ottaa
arvostelussa huomioon. Sama koskee vieraskielisyysselvitystä, jonka voi hankkia, jos äidinkieli on
muu kuin suomi tai jos on käynyt pitkään koulua ulkomailla. Edellä mainittujen seikkojen huomioon
ottaminen edellyttää opiskelijalta asianomaisten selvitysten (selvitys vieraskielisyydestä, puoltolause) hankkimista ja toimittamista koululle.
Lisätietoja em. seikkoihin liittyvissä kysymyksissä saa erityisopettajalta:

[email protected]  050 401 3323
LAKKIAISET

Syksyn 2016 lakkiaisjuhla on perjantaina 2.12.2016 klo 18.00.

Kevään 2017 lakkiaisjuhla on perjantaina 2.6.2017 klo 18.00.

Kutsu juhliin ohjeineen tulee kotiosoitteeseen.
LISÄTIETOJA YLIOPPILASTUTKINNOSTA

www.ylioppilastutkinto.fi

www.helsinginaikuislukio.fi

abi-infot lokakuun/huhtikuun loppupuolella

abi-opas (opinto-ohjaajilta, toimistoista ja koulun kotisivulta)

info-TV ja ilmoitustaulut
36
SYKSYN 2016 YO-KOEPÄIVÄT
KUULLUNYMMÄRTÄMISKOKEET:
Mäkelänrinteen toimipisteessä (Mäkelänkatu 47) 3. kerroksen luokissa.
Paikalla on oltava viimeistään 30 min. ennen kokeen alkua!
ma 12.9.
ti
13.9.
ke 14.9.
vieras kieli, pitkä oppimäärä
englanti
ranska
venäjä
espanja
klo 8.30
klo 11.00
klo 13.00
klo 15.00
toinen kotimainen kieli, ruotsi
pitkä ja keskipitkä oppimäärä
vieras kieli, lyhyt oppimäärä
ranska
espanja
englanti
venäjä
italia
klo
8.30
klo
klo
klo
klo
klo
8.30
11.00
13.00
14.00
15.00
KIRJALLISET KOKEET
Kaikki kirjalliset kokeet alkavat klo 9.00 Mäkelänrinteen uintikeskuksen liikuntasalissa
(Mäkelänkatu 49).
Paikalla on oltava viimeistään 30 min. ennen kokeen alkua!
Kokeista saa poistua aikaisintaan klo 12.00!
pe 16. 9.
ma 19. 9.
ke 21. 9.
pe 23. 9.
ma 26. 9.
ke 28. 9.
pe 30. 9.
ma 3.10.
äidinkieli, tekstitaidon koe
uskonto, elämänkatsomustieto, yhteiskuntaoppi,
kemia, maantiede (sähköinen), terveystieto
vieras kieli, pitkä oppimäärä
(saksan koe sähköinen)
toinen kotimainen kieli, ruotsi
pitkä ja keskipitkä koe
äidinkieli, esseekoe
suomi toisena kielenä -koe
matematiikka, pitkä ja lyhyt oppimäärä
psykologia, filosofia (sähköinen koe),
historia, fysiikka, biologia
vieras kieli, lyhyt oppimäärä
(saksan koe sähköinen)
Mäkelänrinteen toimipisteen auditorio
37
klo
klo
9.00
9.00
klo
9.00
klo
9.00
klo
9.00
klo
klo
9.00
9.00
klo
9.00
KEVÄÄN 2017 YO-KOEPÄIVÄT
KIRJALLINEN KOE
Mäkelänrinteen toimipisteessä (Mäkelänkatu 47).
Paikalla on oltava viimeistään 30 min. ennen kokeen alkua!
pe 10.2.
äidinkieli, tekstitaidon koe
klo
9.00
klo
8.30
KUULLUNYMMÄRTÄMISKOKEET
Mäkelänrinteen toimipisteessä (Mäkelänkatu 47) 3. kerroksen luokissa.
Paikalla on oltava viimeistään 30 min. ennen kokeen alkua!
ma 13.2.
ti 14.2.
ke 15.2.
toinen kotimainen kieli, ruotsi,
pitkä ja keskipitkä oppimäärä
vieras kieli, pitkä oppimäärä
englanti
venäjä
espanja
klo 8.30
klo 11.00
klo 13.00
vieras kieli, lyhyt oppimäärä
espanja
englanti
venäjä
italia
klo 8.30
klo 11.00
klo 13.00
klo 14.00
KIRJALLISET KOKEET
Kirjalliset kokeet Mäkelänrinteen uintikeskuksen liikunta-salissa (Mäkelänkatu 49) ja
Mäkelänrinteen toimipisteessä (Mäkelänkatu 47).
Paikalla on oltava viimeistään 30 min. ennen kokeen alkua!
Kokeista saa poistua aikaisintaan klo 12.00!
ma 13.3.
ke 15.3.
pe 17.3.
ma 20.3.
ke 22.3.
pe 24.3.
ma 27.3.
äidinkieli, esseekoe,
suomi toisena kielenä -koe
psykologia ja filosofia (sähköiset kokeet),
historia, fysiikka, biologia
vieras kieli, pitkä oppimäärä
(saksan ja ranskan koe sähköinen)
toinen kotimainen kieli, ruotsi
pitkä ja keskipitkä oppimäärä
matematiikka
pitkä ja lyhyt oppimäärä
yhteiskuntaoppi ja maantiede (sähköinen koe)
kemia, uskonto, elämänkatsomustieto, terveystieto
vieras kieli, lyhyt oppimäärä
(saksan ja ranskan koe sähköinen)
38
klo
9.00
klo
9.00
klo
9.00
klo
9.00
klo
9.00
klo
9.00
klo
9.00
OPETTAJAT 2016–2017
Anttila, Raija
Blomqvist, Outi
De León Mata, Younda
Ekholm, Heidi
Gaily, Noora
psykologia
äidinkieli ja kirjallisuus
ohjaus
matematiikka, filosofia
suomi toisena kielenä
[email protected]
[email protected]
Heinonen, Leena
Hekanaho, Livia
Hellgren-Pekkanen, Helinä
Himanen, Kristian
Holm, Kristina
äidinkieli ja kirjallisuus
äidinkieli ja kirjallisuus
matematiikka, fysiikka, kemia
matematiikka
kuvataide
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Huhtalo, Hannu
[email protected]
Isotalus, Ritva
Jover, Alejandro
Junnila, Aimo
matematiikka, fysiikka, kemia,
tietotekniikka
maantiede, biologia,
terveystieto
suomi toisena kielenä
espanja
ruotsi
Kaunisto, Jorma
Kemppainen, Marja
Koivisto, Matti
Koivunen, Suvi
Kotilainen, Katri
suomi toisena kielenä
suomi toisena kielenä
fysiikka, matematiikka
ranska, italia, venäjä, saksa
historia, yhteiskuntaoppi
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Kotilainen, Katriina
Kröger, Leea
[email protected]
[email protected]
Kuikka, Tarja
Kuivalainen, Tuula
Kylliäinen, Elina
suomi toisena kielenä
suomi toisena kielenä
äidinkieli ja kirjallisuus
englanti, ruotsi
kemia, matematiikka
suomi toisena kielenä
Lahtonen, Satu
Laine, Susanna
Laukkarinen, Joni
Lauri, Sami
Laurila, Päivi
suomi toisena kielenä
ruotsi
englanti, ruotsi
historia, yhteiskuntaoppi
matematiikka, fysiikka, kemia
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Ilveskoski, Elina
39
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Lehtinen, Taija
Leppäniemi, Heidi
englanti, venäjä, ruotsi
biologia, maantiede,
terveystieto
suomi toisena kielenä
perusopetukseen valmistava
opetus
biologia, maantiede,
terveystieto
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Pirttilä, Mia
suomi toisena kielenä
suomi toisena kielenä
englanti
historia, yhteiskuntaoppi,
uskonto
ruotsi
Rantala, Päivi
Ravi, Sanna
Salminen, Soili
Sauna-aho, Eila
Savolainen, Heidi
oppimisen tuki
suomi toisena kielenä
suomi toisena kielenä
matematiikka
englanti
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Seppänen, Kirsi
Suvikorpi, Pekka
Talasniemi, Riitta
Tamminen, Eila
Tarvainen, Anna
suomi toisena kielenä
suomi toisena kielenä
suomi toisena kielenä
suomi toisena kielenä
äidinkieli ja kirjallisuus
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Toikko, Milka
Tuomanen, Jari
[email protected]
[email protected]
Vapaametsä, Aura
Veteli, Harri
suomi toisena kielenä
suomi toisena kielenä,
äidinkieli ja kirjallisuus
historia, yhteiskuntaoppi,
elämänkatsomustieto
suomi toisena kielenä
englanti
Vihervalli, Aurora
Vilenius, Iina
Vuori, Jussi
Waris, Pauliina
äidinkieli ja kirjallisuus
opinto-ohjaus
englanti
suomi toisena kielenä
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Myller, Irina
Niemelä, Minna
Niemi-Kapee, Suvi
Nurmela, Heljä
Nykänen, Jaana
Palasvirta, Mikko
Paranko, Merjo
Turunen, Perttu
40
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
KURSSIKUVAUKSET
ÄI2
Kieli, kulttuuri ja identiteetti
(pakollinen kurssi)
Vastaa vanhan OPS:n pakollista kurssia vÄI5
Kieli, kirjallisuus ja identiteetti.
KUVAUSTEN LUKUOHJE
Pieni v-kirjain kurssin koodissa tarkoittaa sitä, että
kurssi on vanhan OPS:n mukainen. Esim. vÄI6 on
vanhan OPS:n mukainen kurssi ja sitä vastaa ÄI5,
joka on uuden OPS:n mukainen kurssi.
Kurssi toteutetaan lähi- ja monimuotokurssina.
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 syventää kieli- ja tekstitietoisuuttaan sekä
ymmärtää kielen ja kirjallisuuden yhteiskunnallisen, yksilöllisen, yhteisöllisen ja merkityksiä rakentavan tehtävän
 oppii ymmärtämään kielen rakenteita ja
käyttämään kieliopillisia käsitteitä tekstejä
eritellessään
 ymmärtää suomen kielen aseman maailman
kielten joukossa
 ymmärtää Suomen kulttuurisen ja kielellisen
moninaisuuden, äidinkielen ja kielitaidon
sekä tiedon- ja tieteenalojen kielten merkityksen
 oppii suunnittelemaan, muokkaamaan ja laatimaan puhuttuja ja kirjoitettuja asiatekstejä,
antamaan ja vastaanottamaan palautetta
sekä arvioimaan puhe- ja kirjoitustaitojaan.
Sisältö:
 suomen kielen sekä kirjallisuuden ja kulttuurin merkitys identiteetin rakentamisessa
 suomen kielen vertailu muihin kieliin, monikielisyys, kielen vaihtelu ja muuttuminen
 kurssin teemaan liittyviä fiktiivisiä ja faktatekstejä
 kirjoittaminen prosessina
 informatiivinen puheenvuoro.
Oppimisen menetelmiä:
lukemalla ja kuuntelemalla oppiminen, pari- ja
pienryhmätyöskentely, yhteisöllinen oppiminen,
tutkimalla oppiminen, ongelmalähtöinen oppiminen sekä tekemällä ja kokemalla oppiminen.
Oppimateriaali:
Haapala, Hellström ym.: Särmä. Suomen kieli ja
kirjallisuus (Otava 2016, myös vanhemmat
painokset käyvät). Saatavana myös sähköisenä.
Lisäksi Särmä. Tehtäviä 2 (Otava 2016).
Tehtäväkirjasta käytetään paperiversiota.
Arviointi:
perustuu kirjallisiin ja suullisiin töihin sekä aktiiviseen työskentelyyn kurssin aikana.
ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS,
SUOMI ÄIDINKIELENÄ (ÄI)
ÄI1
Tekstit ja vuorovaikutus (pakollinen kurssi)
Vastaa vanhan OPS:n valinnaista kurssia vÄI8
Kieli, tekstit ja vuorovaikutus.
Kurssi toteutetaan lähi- ja monimuotokurssina.
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 oppii hahmottamaan tekstejä merkityksiä
rakentavina kokonaisuuksina
 kehittää taitoaan tulkita, tuottaa ja arvioida
erilaisia tekstejä ja niiden ilmaisutapoja
 monipuolistaa käsitystään kirjoittamisesta,
lukemisesta ja puhumisesta vuorovaikutuksellisena, yhteisöllisenä ja yksilöllisenä
ilmiönä
 syventää käsitystään itsestään tekstien
tulkitsijana ja tuottajana
 lisää tietojaan ja taitojaan puhumisesta ja
ryhmäviestinnästä.
Sisältö:
 tekstin käsite ja tekstilajit
 tekstikokonaisuuden rakentuminen
 tekstien monimuotoisuus ja -äänisyys
 referointi, kommentointi, aineiston pohjalta
kirjoittaminen, lähteiden käyttö ja arviointi
 proosan erittely ja tulkinta.
Oppimisen menetelmiä:
lukemalla ja kuuntelemalla oppiminen, dialoginen
oppiminen, pari- ja pienryhmätyöskentely.
Oppimateriaali:
Haapala, Hellström ym.: Särmä. Suomen kieli ja
kirjallisuus (Otava 2016). Saatavana myös sähköisenä. Lisäksi Särmä: Tehtäviä 1 (Otava 2016).
Tehtäväkirjasta käytetään paperiversiota.
Arviointi:
perustuu kirjallisiin ja suullisiin töihin sekä aktiiviseen työskentelyyn kurssin aikana.
41
ÄI3
Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa
(pakollinen kurssi)
Vastaa vanhan OPS:n pakollista kurssia vÄI2
Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa.
vÄI3
Tekstit ja vaikuttaminen
(pakollinen kurssi)
Vastaa uuden OPS:n pakollista kurssia ÄI4
Tekstit ja vaikuttaminen.
Kurssi toteutetaan lähi- ja monimuotokurssina.
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 harjaantuu lukemaan fiktiivisiä tekstejä analyyttisesti ja eläytyen sekä omaa lukemistaan
reflektoiden
 syventää käsitystään kaunokirjallisuudesta ja
sen vaikutuskeinoista
 monipuolistaa taitoaan eritellä ja tulkita
kaunokirjallisuutta sopivaa käsitteistöä ja
lähestymistapaa hyödyntäen ja oppii perustelemaan tulkintansa
 oppii ymmärtämään kielen poeettista
luonnetta
 syventää ryhmäviestintätaitojaan.
Sisältö:
 kaunokirjallisuuden lajit
 monitulkintaisuus, kielen kuvallisuus ja
tekstuaaliset keinot kaunokirjallisuudessa ja
omissa teksteissä
 proosan, lyriikan ja draaman erittely ja
tulkinta
 kirjallisuuden pohjalta kirjoittaminen
 kirjallisuuskeskustelu.
Oppimisen menetelmiä:
lukemalla ja kuuntelemalla oppiminen, pari- ja
pienryhmätyöskentely, dialoginen oppiminen
sekä draama ja eläytyvä oppiminen.
Oppimateriaali:
Haapala, Hellström ym.: Särmä. Suomen kieli ja
kirjallisuus (Otava 2016, myös vanhemmat
painokset käyvät). Saatavana myös sähköisenä.
Lisäksi Särmä: Tehtäviä 3 (Otava 2016).
Tehtäväkirjasta käytetään paperiversiota.
Arviointi:
Perustuu kirjallisiin ja suullisiin töihin sekä aktiiviseen työskentelyyn kurssin aikana.
Kurssi toteutetaan lähikurssina.
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 syventää kriittistä lukutaitoaan, erityisesti
medialukutaitoaan
 osaa perustella niin kirjoittajana kuin puhujanakin monipuolisesti näkemyksiään
 oppii tarkastelemaan ja arvioimaan tekstejä
ja niiden välittämiä arvoja esimerkiksi
ideologisista ja eettisistä lähtökohdista
 osaa tarkastella kirjallisuuden, muun taiteen
ja median yhteiskunnallista vaikutusta ja
kulttuurista merkitystä.
Sisältö:
 tekstien ideologisuus
 vaikuttamisen ja argumentaation tavat sekä
retoriset keinot
 kielellinen ja visuaalinen vaikuttaminen
 vaikuttavaa kirjoittamista ja puhumista.
Oppimisen menetelmiä:
lukemalla ja kuuntelemalla oppiminen, dialoginen
oppiminen, pari- ja pienryhmätyöskentely, tutkiva
oppiminen sekä ongelmalähtöinen oppiminen.
Oppimateriaali:
Haapala, Hellström ym.: Särmä. Suomen kieli ja
kirjallisuus (Otava 2016, myös vanhemmat
painokset käyvät). Saatavana myös sähköisenä.
Lisäksi Särmä: Tehtäviä 4 (Otava 2011).
Tehtäväkirjasta käytetään paperiversiota.
Arviointi:
perustuu kirjallisiin ja suullisiin töihin sekä aktiiviseen työskentelyyn kurssin aikana.
42
vÄI4
Teksti, tyyli ja konteksti
(pakollinen kurssi)
Vastaa uuden OPS:n pakollista kurssia ÄI5
Teksti ja konteksti.
vÄI5
Kieli, kirjallisuus ja identiteetti
(pakollinen kurssi)
Vastaa pääosin uuden OPS:n pakollista kurssia ÄI2
Kieli, kulttuuri ja identiteetti.
Kurssi toteutetaan lähi- ja etäkurssina.
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 oppii tarkastelemaan tekstejä niiden maantieteellisissä, kielellisissä, ajallisissa ja kulttuurisissa konteksteissa ja suhteessa muihin
teksteihin
 oppii erittelemään tekstien tyylipiirteitä
 kehittää ja laajentaa omia suullisia ja
kirjallisia ilmaisutapojaan
 tuntee maailmankirjallisuuden keskeisiä
teoksia ja teemoja sekä osaa sijoittaa ne
kulttuurikontekstiinsa.
Sisältö:
 kirjallisia tekstejä eri konteksteissa
 tekstien tyylipiirteet
 tyylin vaikutus tekstiin ja tyylinhuoltoa
 kirjallisuusaiheisia kirjoitus- ja puhetehtäviä.
Oppimisen menetelmiä:
lukemalla ja kuuntelemalla oppiminen, dialoginen
oppiminen, pari- ja pienryhmätyöskentely, tutkiva
oppiminen sekä projektioppiminen.
Oppimateriaali:
Haapala, Hellström ym.: Särmä. Suomen kieli ja
kirjallisuus (Otava 2016, myös vanhemmat
painokset käyvät). Saatavana myös sähköisenä.
Lisäksi Särmä: Tehtäviä 5 (Otava 2011).
Tehtäväkirjasta käytetään paperiversiota.
Arviointi:
perustuu monipuolisiin näyttöihin, esimerkiksi
kirjallisiin ja suullisiin töihin sekä aktiiviseen työskentelyyn kurssin aikana.
Kurssi toteutetaan lähi- ja etäkurssina.
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 oppii tuntemaan suomen kielen kehityksen
vaiheita ja ymmärtää eurooppalaisten kielija kulttuurikontaktien vaikutuksen suomalaisen kulttuurin muotoutumiseen ja jatkuvaan
muutokseen
 arvostaa nyky-Suomen monikulttuurisuutta
ja -kielisyyttä sekä ymmärtää äidinkielen
merkityksen jokaiselle ihmiselle
 tuntee suomalaisen kirjallisuuden keskeisiä
teoksia ja teemoja sekä osaa arvioida niiden
merkitystä oman kulttuurinsa
näkökulmasta, kulttuurisen ja yksilöllisen
identiteetin rakentajana.
Sisältö:
 teksti suullisessa ja kirjallisessa traditiossa
 suomen kielen muotoutuminen ja
muuttuminen, kielenohjailun periaatteet
 kielen ja kirjallisuuden merkitys kansallisen
identiteetin rakentamisessa
 suomalaista kaunokirjallisuutta aika- ja kulttuurikontekstissaan, keskeisiä teoksia ja
teemoja
 kirjallisia ja suullisia tuotoksia kurssin
teemoihin liittyvistä aiheista
 kielenhuoltoa.
Oppimisen menetelmiä:
lukemalla ja kuuntelemalla oppiminen, pari- ja
pienryhmätyöskentely, yhteisöllinen oppiminen,
tutkimalla oppiminen, ongelmalähtöinen oppiminen sekä tekemällä ja kokemalla oppiminen.
Oppimateriaali:
Haapala, Hellström ym.: Särmä. Suomen kieli ja
kirjallisuus (Otava 2016, myös vanhemmat
painokset käyvät). Saatavana myös sähköisenä.
Lisäksi Särmä: Tehtäviä 6 (Otava 2012).
Tehtäväkirjasta käytetään paperiversiota.
Arviointi:
perustuu monipuolisiin näyttöihin, esimerkiksi
kirjallisiin ja suullisiin töihin sekä aktiiviseen työskentelyyn kurssin aikana.
43
vÄI6
Tekstitaitojen syventäminen
(valtakunnallinen syventävä kurssi)
Vastaa uuden OPS:n valtakunnallista syventävää
kurssia ÄI9 Lukutaitojen syventäminen.
vÄI9
Kirjoittaminen ja nykykulttuuri
(valtakunnallinen syventävä kurssi)
Vastaa uuden OPS:n valtakunnallista
syventävää kurssia ÄI8
Kirjoittamistaitojen syventäminen.
Kurssi toteutetaan lähi- ja verkkokurssina.
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 vahvistaa taitoaan lukea analyyttisesti ja
kriittisesti erilaisia tekstejä
 varmentaa taitoaan kirjoittaa sisällöltään,
rakenteeltaan ja tyyliltään ehyttä ja johdonmukaista tekstiä.
Sisältö:
 tekstitiedon ja -analyysin syventäminen;
kielen, kirjallisuuden, kuvan ja median
käsitteiden käyttö tekstien erittelyssä,
tulkinnassa ja arvioinnissa
 fiktiivisten ja faktatekstien sekä monimuotoisten tekstien analysointia eri näkökulmista
 tekstikokonaisuuksien lukeminen, esim.
esseiden, novellien, tietokirjojen ja oppiaineen alaan kuuluvien tietotekstien lukeminen.
Oppimisen menetelmiä:
esimerkiksi lukemalla ja kuuntelemalla oppiminen,
dialoginen oppiminen, pari- ja pienryhmätyöskentely, yhteisöllinen tiedon muodostaminen sekä
ongelmalähtöinen oppiminen.
Oppimateriaali:
Haapala, Hellström ym.: Särmä. Suomen kieli ja
kirjallisuus (Otava 2016, myös vanhemmat
painokset käyvät). Saatavana myös sähköisenä.
Lisäksi Särmä: Tehtäviä 8.
Tehtäväkirjasta käytetään paperiversiota.
Arviointi:
perustuu kirjallisiin ja suullisiin töihin sekä aktiiviseen työskentelyyn kurssin aikana.
Kurssi toteutetaan lähi- ja verkkokurssina.
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 kykenee keskustellen ja kirjoittaen käsittelemään ajankohtaisia kielen, kirjallisuuden ja
viestinnän teemoja
 oppii arvioimaan ja arvottamaan ajankohtaisia tekstejä eettisin ja esteettisin perustein ja
näkemään niiden merkityksen osana yhteiskunnallista keskustelua
 löytää nykykirjallisuudesta itseään kiinnostavia tekstejä ja osallistuu niistä käytävään
keskusteluun
 osoittaa kypsyyttä oman tekstinsä näkökulman valinnassa, aiheen käsittelyssä, ajattelun
itsenäisyydessä ja ilmaisun omaäänisyydessä.
Sisältö:
 nykykirjallisuutta ja sen ilmiöitä
 monimuotoisten tekstien lajit, esim. teatteri,
mediatekstit, elokuva, kuvat
 kertomukset ja kertomuksellisuus, intertekstuaalisuus ja klassikot nykykulttuurissa
 nykyteosten käsittelyä puhe- ja kirjoitustehtävissä
 kielenhuoltoa.
Oppimisen menetelmiä:
esimerkiksi lukemalla ja kuuntelemalla oppiminen,
pari- ja pienryhmätyöskentely, dialoginen oppiminen, ongelmalähtöinen oppiminen, projektioppiminen sekä tekemällä ja kokemalla oppiminen.
Oppimateriaali:
Haapala, Hellström ym.: Särmä. Suomen kieli ja
kirjallisuus (Otava 2016, myös vanhemmat
painokset käyvät). Saatavana myös sähköisenä.
Lisäksi Särmä: Tehtäviä 9.
Tehtäväkirjasta käytetään paperiversiota.
Arviointi:
perustuu kirjallisiin ja suullisiin töihin sekä aktiiviseen työskentelyyn kurssin aikana.
44
ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS,
SUOMI TOISENA KIELENÄ (S2)
ÄI14
Luova ilmaisu
(paikallinen syventävä kurssi)
Vastaa vanhan OPS:n paikallista syventävää
kurssia vÄI10
S20
Johdantokurssi
(paikallinen syventävä kurssi)
Kurssi toteutetaan lähikurssina
Sisältö:
 kerrataan kielen rakenteita
 laajennetaan sanastoa ja tutustutaan
kielenopiskelutaitoihin
 varmennetaan kirjoitustaitoja, etenkin
oikeinkirjoitusta.
Oppimateriaali:
Tukia, Mustonen, Aalto, Taalas: suomi2 - Minä
ja yhteiskunta.
Arviointi:
perustuu kirjallisiin ja suullisiin töihin.
Huomautus: Kurssi on tarkoitettu lukioon
valmistaviin opintoihin.
Kurssi toteutetaan lähikurssina.
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 löytää uusia ilmaisutapoja ja rohkaistuu
ilmaisemaan itseään kokonaisvaltaisesti
 tiedostaa vapaan kirjoittamisen merkityksen
yksilölle
 oppii hiomaan omia tekstejään
 rohkaistuu kirjoittamaan erityyppisiä tekstejä
ja havaitsemaan niille ominaisia piirteitä
 nauttii kirjoittamisesta ja erilaisten kirjallisten
keinojen kokeilemisesta
 perehtyy puhumisen ja äänenkäytön vivahteisiin
 tutustuu teatteri-ilmaisun eri elementteihin
 suhtautuu myönteisesti ryhmätyöskentelyyn
ja oppii antamaan kannustavaa palautetta
 löytää uusia elämyksiä ja herkistyy käyttämään mielikuvitustaan ja eri aistejaan.
Sisältö:
 erilaisten fiktiivisten tekstien tuottamista
 tilan käytön hahmottamista mielikuvaharjoittelun kautta
 kielellinen ja ei-kielellinen viestintä
 puhumisen ja äänenkäytön harjoittelemista
 pantomiimi ja improvisaatio
 teatteriin tutustumista
 palautteen antamista ja saamista.
Oppimisen menetelmiä:
Kurssin alussa opettaja ja opiskelijat päättävät
yhdessä kurssin sisältöihin ja tavoitteisiin soveltuvat opiskelumenetelmät. Kurssille sopivia menetelmiä voivat olla draama ja eläytyvä oppiminen,
pari- ja pienryhmätyöskentely, dialoginen oppiminen sekä tekemällä ja kokemalla oppiminen.
Oppimateriaali:
opettajan oma materiaali.
S21
Tekstit ja vuorovaikutus
(pakollinen kurssi)
Kurssi toteutetaan lähikurssina.
Sisältö:
 erilaisten tekstien ja ilmaisutapojen tulkintaa,
tuottamista ja arviointia
 suomen kielen keskeisten rakenteiden
kertausta
 puhutun ja kirjoitetun kielen eroavuuksia
ja kielen rekistereitä
 tiedonhankinnan ja arvioinnin taidot
 lukiokoulutuksen edellyttämiä viestintä- ja
vuorovaikutustaitoja.
Oppimateriaali:
Eloranta, Lehtosaari: Kipinä 1–2, (Finn Lectura)
45
S22/v5
Kieli, kulttuuri ja identiteetti
(pakollinen kurssi)
v3/S24
Tekstit ja vaikuttaminen
(pakollinen kurssi)
Kurssi toteutetaan lähikurssina.
Sisältö:
 kielen, kirjallisuuden, kulttuurin ja median
merkitys
 eri tekstilajien tuntemuksen ja hallinnan
syventäminen
 Suomen kielellinen ja kulttuurinen
moninaisuus
 kielen rakenteiden vakiinnuttaminen;
kielenhuoltoa, sidosteisuus
 suomen kielen ominaispiirteet; kielen
vaihtelu, lauseen rakenne ja lausetyypit
 aineiston pohjalta kirjoittaminen,
kirjoittaminen prosessina.
Oppimateriaali:
Eloranta, Lehtosaari: Kipinä 1–2, (Finn Lectura).
Arviointi:
perustuu kirjallisiin ja suullisiin töihin.
Kurssi toteutetaan lähi- ja etäkurssina.
Sisältö:
 kantaa ottavat tekstit, argumentaatio ja
retoriikka
 vaikuttamisen kielelliset ja visuaaliset keinot
 asiatekstin analysointi- ja tulkintaharjoituksia,
perustelemisen harjoittelua
 nominaalimuotoja ja lauseenvastikkeita,
rektioita
Oppimateriaali:
Eloranta, Lehtosaari: Kipinä 3–4, (Finn Lectura)
Arviointi:
perustuu kirjallisiin ja suullisiin töihin.
v4/S25
Teksti ja konteksti (pakollinen kurssi)
Kurssi toteutetaan lähikurssina.
Sisältö:
 tyylin vaikutus tekstiin, yleiskielen ja
puhekielen erot
 tietokirjallisuus, essee, verkkotekstit ja
multimodaaliset tekstilajit
 suullinen esitys
 eläytyvää kirjoittamista
Oppimateriaali:
Eloranta, Lehtosaari: Kipinä 5–6, (Finn Lectura)
Arviointi:
perustuu kirjallisiin ja suullisiin töihin.
v9/S23
Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa
(pakollinen kurssi)
Kurssi toteutetaan lähi- ja verkkokurssina.
Sisältö:
 kaunokirjallisuuden lajit ja niiden ominaispirteitä, erittelyä ja tulkintaa
 yleiskuva suomalaisesta kirjallisuudesta ja
muusta kulttuurista
 kielikuvien, vertausten ja monitulkintaisten
ilmausten sekä idiomien merkitys
 suomalaisen kirjallisuuden keskeinen teos.
Oppimateriaali:
Eloranta, Lehtosaari: Kipinä 3–4, (Finn Lectura)
Arviointi:
perustuu kirjallisiin ja suullisiin töihin.
vS26
Syvempi tekstien ymmärtäminen
(valtakunnallinen syventävä kurssi)
Kurssi toteutetaan lähikurssina.
Sisältö:
 vaativien kielen rakenteiden kertaamista
 tekstitaitojen syventämistä
 valmentautumista päättökokeeseen
Oppimateriaali:
Eloranta, Lehtosaari: Kipinä 5–6, (Finn Lectura)
Arviointi:
perustuu kirjallisiin ja suullisiin töihin.
Huomautuksia:
Kurssi sopii kaikille suomi toisena kielenä-ylioppilaskokeeseen aikoville opiskelijoille. Kurssille
kannattaa osallistua juuri ennen ylioppilastutkintoa.
46
ENGLANTI A (ENA)
ENA1
Englannin kieli ja maailmani
(pakollinen kurssi)
Vastaa vanhan OPS:n kurssia vENA1.
Englannin kurssit ENA1–ENA8 arvioidaan
arvosanoin 4–10. Arvioinnissa käytetään monipuolisia menetelmiä, ja sen pohjana ovat kurssiin
kuuluvat tehtävät, jatkuva näyttö sekä kurssikoe.
Joillakin kursseilla ei ole erillistä kurssikoetta.
Kunkin kurssin alussa käydään läpi kurssin tavoitteet sekä se, mihin arviointi kyseisellä kurssilla
perustuu.
Kurssit ENA10–ENA14 arvioidaan suoritusmerkinnällä S.
Kurssi toteutetaan lähi- ja etäkurssina.
Aihepiirit ja tilanteet:
englanti maailmankielenä, jokapäiväinen elämä ja
henkilökohtainen kanssakäyminen
Rakenteet:
aikamuodot, ehtolauseet, liitekysymykset
Oppimateriaali:
Insights 1 (Otava), digi- tai printtikirja. Etäkurssilla
suositellaan digikirjaa, koska se sisältää sähköisiä
tehtäviä ja videoita.
ENA11
Nivelkurssi
(syventävä kurssi)
Vastaa vanhan OPS:n kurssia vENA9.
ENA2
Ihminen verkostoissa
(pakollinen kurssi)
Vastaa vanhan OPS:n kurssia vENA2.
Kurssi toteutetaan lähi- ja verkkokurssina.
Sisältö:
Kurssilla kerrataan sanastoa ja perusrakenteita.
Tavoitteena on parantaa valmiuksia englannin
opiskeluun lukiossa ja vankentaa kielen eri osaalueiden hallintaa.
Oppimateriaali:
Pre-fix (WSOY). Verkkokurssilla ei ole käytössä
oppikirjaa, vaan kaikki tehtävät ja materiaali ovat
Fronter-oppimisympäristössä.
Arviointi:
Lähikurssilla kurssin alussa sovitut tehtävät ja
koe/osakokeet sekä aktiivinen osallistuminen
oppitunneille. Verkkokurssilla aktiivinen opiskelu
Fronterissa ja kurssiin kuuluvat sähköiset tehtävät.
Huomautuksia:
Kurssi on tarkoitettu erityisesti lukion ensimmäisen vuoden opiskelijoille, joilla on vaikeuksia
englannin opiskelussa. Lisäksi sitä suositellaan
kaikille, jotka haluavat kerrata perusrakenteita.
Kurssi toteutetaan lähi- ja etäkurssina.
Aihepiirit ja tilanteet:
ihmissuhteet, hyvinvointi ja vuorovaikutus.
Rakenteet:
sanajärjestys, muodolliset subjektit it ja there,
persoonapronominit, passiivi.
Oppimateriaali:
Insights 2 (Otava), digi- tai printtikirja. Etäkurssilla
suositellaan digikirjaa, koska se sisältää sähköisiä
tehtäviä ja videoita.
vENA2
Viestintä ja vapaa-aika
(pakollinen kurssi)
Vastaa uuden OPS:n kurssia vENA2.
Kurssi toteutetaan lähikurssina.
Aihepiirit ja tilanteet:
vapaa-aika, harrastukset ja viestintä.
Rakenteet:
sanajärjestys, muodolliset subjektit it ja there,
persoonapronominit, passiivi.
Oppimateriaali:
Open Road 2 (Otava), saatavana myös digikirjana.
47
ENA3
Kulttuuri-ilmiöt
(pakollinen kurssi)
Vastaa vanhan OPS:n kurssia vENA5.
vENA5
Kulttuuri
(pakollinen kurssi)
Vastaa uuden OPS:n kurssia ENA3.
Kurssi toteutetaan lähi-, monimuoto- ja etäkurssina.
Aihepiirit ja tilanteet:
erilaiset kulttuuriset ilmiöt, englanninkielinen
media, luova toiminta
Rakenteet:
vaillinaiset apuverbit, relatiivipronominit, adjektiivit, adverbit
Oppimateriaali:
Insights 3 (Otava), digi- tai printtikirja. Etäkurssilla
suositellaan digikirjaa, koska se sisältää sähköisiä
tehtäviä ja videoita.
Kurssi toteutetaan lähi- ja monimuotokurssina.
Aihepiirit ja tilanteet:
kirjallisuus, musiikki, kuvataide, elokuva
Rakenteet:
substantiivit, artikkelit, genetiivi, välimerkit
Oppimateriaali:
Open Road 5 (Otava), saatavana myös digikirjana
Huomautuksia:
Opiskelijat valmistavat kurssin aikana laajahkon
tuotoksen.
vENA6
Tiede, talous ja tekniikka
(pakollinen kurssi)
vENA3
Opiskelu ja työ
(pakollinen kurssi)
Vastaa uuden OPS:n kurssia ENA6.
Kurssi toteutetaan lähi- ja etäkurssina
Kurssi toteutetaan lähikurssina.
Aihepiirit ja tilanteet:
opiskelu ja työelämä
Rakenteet:
vaillinaiset apuverbit, relatiivipronominit, adjektiivit, adverbit
Oppimateriaali:
Open Road 3 (Otava), saatavana myös digikirjana
Aihepiirit ja tilanteet:
tiede, teknologia, talouselämä
Rakenteet:
indefiniittipronominit, paljoussanat, lukusanat,
ajan ja paikan prepositiot, lauseenvastikkeet
Oppimateriaali:
Open Road 6 (Otava), saatavana myös digikirjana
vENA4
Yhteiskunta ja ympäröivä maailma
(pakollinen kurssi)
vENA7
Luonto ja kestävä kehitys
(valtakunnallinen syventävä kurssi)
Kurssi toteutetaan lähi- ja etäkurssina.
Aihepiirit ja tilanteet:
suvaitsevaisuus, monikulttuurisuus, elämän
peruskysymykset
Rakenteet:
infinitiivi, ing-muoto ja that-lause, epäsuora
kerronta, epäsuorat kysymykset, konjunktiot ja
muut sidesanat
Oppimateriaali:
Open Road 4 (Otava), saatavana myös digikirjana
Kurssi toteutetaan lähikurssina.
Aihepiirit ja tilanteet:
luonto ja kestävä kehitys
Rakenteet:
apuverbien erityistapauksia, prepositioilmauksia
Oppimateriaali:
Open Road 7 (Otava), saatavana myös digikirjana.
Huomautuksia:
Kurssia suositellaan opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet kaikki pakolliset kurssit ja aikovat osallistua ylioppilaskokeeseen.
48
vENA8
Puhu ja ymmärrä paremmin
(valtakunnallinen syventävä kurssi)
vENA12
Kirjoituskurssi
(paikallinen syventävä kurssi)
Kurssi toteutetaan lähikurssina.
Sisältö:
Kurssilla harjoitellaan keskeisiä viestintätilanteita,
kehitetään näissä tilanteissa vaadittavaa suullista
valmiutta sekä laajennetaan sanastoa. Aihepiireinä ovat ajankohtaiset tapahtumat ja kurssien 1–7
aihepiirit.
Oppimateriaali:
Open Road 8 (Otava)
Arviointi:
Arviointi perustuu tuntiaktiivisuuteen ja suulliseen
kokeeseen. Kurssin loppukokeena on Opetushallituksen valtakunnallinen suullisen englannin koe,
josta annetaan erillinen todistus.
Kurssi toteutetaan verkkokurssina.
Sisältö:
Kurssilla kehitetään kirjallista ilmaisua erilaisten
kirjoitustehtävien avulla.
Oppimateriaali:
ei erillistä oppikirjaa, kaikki materiaali ja tehtävät
Fronterissa
Arviointi:
Kurssi on suoritettu, kun kaikki pakolliset tehtävät
on hyväksytysti suoritettu. Ei erillistä kurssikoetta.
Huomautuksia:
Kurssia suositellaan opiskelijoille, jotka aikovat
osallistua ylioppilaskokeeseen.
vENA10
Abikurssi
(paikallinen syventävä kurssi)
vENA14
Kielioppikurssi
(paikallinen syventävä kurssi)
Kurssi toteutetaan lähi- ja verkkokurssina.
Sisältö:
Kurssi valmentaa opiskelijoita ylioppilaskokeeseen.
Oppimateriaali:
ei erillistä oppikirjaa, opettajan jakama materiaali
Arviointi:
aktiivinen osallistuminen ja ylioppilaskokeen
kaltainen loppukoe
Huomautuksia:
Kurssia suositellaan opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet kaikki pakolliset kurssit ja aikovat osallistua ylioppilaskokeeseen.
Kurssi toteutetaan verkkokurssina.
Sisältö:
Kurssilla harjoitellaan monipuolisesti kieliopin eri
osa-alueita.
Oppimateriaali:
ei erillistä oppikirjaa, kaikki materiaali ja tehtävät
Fronterissa
Arviointi:
Kurssi on suoritettu, kun kaikki pakolliset tehtävät
on hyväksytysti suoritettu. Ei erillistä kurssikoetta.
Huomautuksia:
Kurssia suositellaan kaikille, jotka haluavat kerrata
kielioppirakenteita.
vENA11
Kuuntelukurssi
(paikallinen syventävä kurssi)
Kurssi toteutetaan lähikurssina.
Sisältö:
Kurssilla harjoitellaan kuullun ymmärtämistä ja
valmistaudutaan ylioppilaskokeen kuuntelukokeeseen.
Oppimateriaali:
ei erillistä oppikirjaa, opettajan jakama materiaali
Arviointi:
aktiivinen osallistuminen oppitunneille ja
kuuntelukoe
Huomautuksia:
Kurssia suositellaan opiskelijoille, jotka aikovat
osallistua ylioppilaskokeeseen.
49
ENGLANTI B3 (ENB3)
ENB34
Monenlaista elämää
Englannin kurssit ENB31–ENB36 arvioidaan arvosanoin 4–10. Arvioinnissa käytetään monipuolisia menetelmiä. Arvioinnin pohjana ovat kurssiin
kuuluvat tehtävät, jatkuva näyttö sekä mahdollinen kurssikoe. Kunkin kurssin alussa käydään
läpi kurssin tavoitteet sekä se, mihin arviointi
kyseisellä kurssilla perustuu.
Kurssi toteutetaan lähikurssina.
Aihepiirit ja tilanteet:
Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää
kulttuurien välisissä kohtaamisissa Suomessa
ja ulkomailla. 
Oppimateriaali:
Destinations 2 (Otava)
ENB31 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen
ENB35
Hyvinvointi ja huolenpito
Kurssi toteutetaan lähikurssina.
Aihepiirit ja tilanteet:
Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä
tilanteissa ja niissä tarvittavia viestintästrategioita
sekä opetellaan tärkeimpiä kohteliaisuuteen
liittyviä ilmauksia. 
Oppimateriaali:
Destinations 1 (Otava)
Kurssi toteutetaan lähikurssina.
Aihepiirit ja tilanteet:
Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista.
Oppimateriaali:
Destinations 3 (Otava)
ENB36
Kulttuuri ja mediat
ENB32
Matkalla maailmalla
Kurssi toteutetaan lähikurssina.
Aihepiirit ja tilanteet:
Tutustutaan englanninkielisen kielialueen kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja
kiinnostavasta näkökulmasta.
Oppimateriaali:
Destinations 3 (Otava)
Kurssi toteutetaan lähikurssina.
Aihepiirit ja tilanteet:
Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa
matkustamiseen liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa ja tavanomaisissa asiointitilanteissa.
Oppimateriaali:
Destinations 1 (Otava)
ENB33
Elämän tärkeitä asioita
Kurssi toteutetaan lähikurssina.
Aihepiirit ja tilanteet:
Kurssin aihepiirit liittyvät jokapäiväiseen elämään,
ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin.
Oppimateriaali:
Destinations 2 (Otava)
50
ESPANJA A (EAA)
EAA3
Kulttuuri-ilmiöt
(pakollinen kurssi)
Vastaa vanhan OPS:n kurssia vEAA5.
Espanjan kurssit EAA1–EAA6 arvioidaan arvosanoin 4–10. Arvioinnissa käytetään monipuolisia
menetelmiä, ja sen pohjana ovat kurssiin
kuuluvat tehtävät, jatkuva näyttö sekä kurssikoe.
Kunkin kurssin alussa käydään läpi kurssin tavoitteet sekä se, mihin arviointi kyseisellä kurssilla
perustuu.
Arviointi: Koe, tehtävät ja aktiivinen osallistuminen oppitunneille.
Kurssi toteutetaan lähikurssina
Kurssilla laajennetaan ja syvennetään monilukutaitoa. Kurssilla tehdään eri tekstilajien tuotoksia
painottaen tekstilajille ominaista kielellistä tarkkuutta. Aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset
ilmiöt, kohdekieliset mediat sekä luova toiminta.
Oppimateriaali:
Fantástico 3 ja moniste
EAA1
Espanjan kieli ja maailmani
(pakollinen kurssi)
Vastaa vanhan OPS:n kurssia vEAA1.
EAA4
Yhteiskunta ja ympäröivä maailma
(pakollinen kurssi)
Vastaa vanhan OPS:n kurssia vEAA4.
Kurssi toteutetaan lähikurssina.
Kurssilla kartoitetaan opiskelijan kielitaidon eri
osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita
sekä analysoidaan ja arvioidaan omia kieltenopiskelutaitoja. Asetetaan tavoitteita kohdekielen
opiskelulle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen
osaamisen kehittämiseksi sekä autenttisia kohdekielisiä kielenkäyttöympäristöjä. Kurssilla pohditaan maailman kielellistä monimuotoisuutta ja
kielitaitoa välineenä kasvattaa kulttuurista osaamista. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun,
nuoren elämänpiiriin ja kielenkäyttötarpeisiin.
Oppimateriaali:
Fantástico 3 ja moniste
Kurssi toteutetaan lähikurssina.
Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa sekä harjoitellaan aktiivista toimijuutta kohdekielellä. Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin keskusteluihin
erityisesti aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta. Pohditaan yksilöiden ja yhteisöjen vastuita ja toimintamahdollisuuksia, kuten ihmisoikeuskysymyksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia kansalaisyhteiskunnassa.
Oppimateriaali:
Fantástico 4 ja moniste
EAA5
Tiede ja tulevaisuus
(pakollinen kurssi)
Vastaa vanhan OPS:n kurssia vEAA5.
EAA2
Ihminen verkostoissa
(pakollinen kurssi)
Vastaa vanhan OPS:n kurssia vEAA2.
Kurssi toteutetaan lähikurssina.
Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja hakemalla
tietoa opiskelijoita kiinnostavista tiedon- ja tieteenaloista. Harjaannutaan jakamaan omia tietoon tai mielipiteeseen perustuvia näkökantoja.
Pohditaan erilaisia tulevaisuudenvisioita erityisesti
teknologian ja digitalisaation näkökulmasta.
Aihepiirit nousevat eri tiedon- ja tieteenaloista.
Oppimateriaali:
Fantástico 4 ja moniste
Kurssi toteutetaan lähikurssina.
Kurssilla harjoitellaan toimintaa kielelliseltä ja
kulttuuriselta vaativuudeltaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia käyttäen,
myös kansainvälisessä kontekstissa. Syvennetään
taitoa toimia aktiivisena keskustelijana ja toista
kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Harjaannutetaan
taitoa muotoilla mielipiteitä sekä käydä merkitysneuvotteluja. Monipuolistetaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tarvittavien strategioiden valikoimaa. Kurssilla käsitellään ihmissuhteisiin liittyviä teemoja ja niiden yhteydessä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. Pohditaan myös
teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia
vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.
Oppimateriaali: Fantástico 3 ja moniste
51
ESPANJA B3 (EAB3)
EAA6
Opiskelu, työ ja toimeentulo
(pakollinen kurssi)
Vastaa vanhan OPS:n kurssia vEAA6.
Espanjan kurssit EAB31–EAB36 arvioidaan arvosanoin 4–10. Arvioinnissa käytetään monipuolisia menetelmiä, ja sen pohjana ovat kurssiin
kuuluvat tehtävät, jatkuva näyttö sekä mahdollinen kurssikoe. Kunkin kurssin alussa käydään läpi
kurssin tavoitteet sekä se, mihin arviointi kyseisellä kurssilla perustuu.
Kurssi toteutetaan lähikurssina.
Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Tutustutaan tekstilajeihin, joita opiskelijat kohtaavat
mahdollisissa jatko-opinnoissa tai työelämässä.
Pohditaan jatko-opinto- tai urasuunnitelmia ja
työntekoa myös kansainvälisessä kontekstissa.
Käsitellään talousasioita, jotka liittyvät itsenäistyvän, työelämään astuvan nuoren elämänpiiriin,
sekä laajempia talouden ilmiöitä.
Oppimateriaali:
Fantástico 4 ja moniste
EAB31
Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen
(pakollinen kurssi)
Vastaa vanhan OPS:n kurssia vEAB31.
Kurssi toteutetaan lähikurssina.
Aihepiirit ja tilanteet: Harjoitellaan vuorovaikutusta arkeen liittyvissä tilanteissa ja niissä tarvittavia
viestintästrategioita sekä opetellaan tärkeimpiä
kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia. 
Oppimateriaali:
Fantástico 1
EAB32
Matkalla maailmalla
(pakollinen kurssi)
Vastaa vanhan OPS:n kurssia vEAB32.
Kurssi toteutetaan lähikurssina.
Aihepiirit ja tilanteet: Kurssilla harjoitellaan selviytymistä erilaisissa matkustamiseen liittyvissä
sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa ja
tavanomaisissa asiointitilanteissa.
Oppimateriaali:
Fantástico 1
EAB33
Elämän tärkeitä asioita
(pakollinen kurssi)
Vastaa vanhan OPS:n kurssia vEAB33.
Kurssi toteutetaan lähikurssina.
Aihepiirit ja tilanteet: Kurssin aihepiirit liittyvät
jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja
verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan
viettoon ja harrastuksiin. 
Oppimateriaali:
Fantástico 1 ja moniste
52
vEAB33
Vapaa-aika ja harrastukset
(valtakunnallinen syventävä kurssi)
EAB35
Hyvinvointi ja huolenpito
(pakollinen kurssi)
Vastaa vanhan OPS:n kurssia vEAB35.
Kurssi toteutetaan lähikurssina.
Aihepiirit ja tilanteet liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, kiinnostuksen kohteisiin, vapaaajan viettoon ja harrastuksiin sekä niiden yhteydessä käytettäviin palveluihin. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista, muun
muassa mielipiteen kysymistä ja ilmaisemista sekä
laajennetaan kielen perusrakenteiden osaamista.
Havainnoidaan espanjankielisten maiden kulttuurin ominaispiirteitä.
Oppimateriaali:
Fantástico 1
Kurssi toteutetaan lähikurssina.
Aihepiirit ja tilanteet: Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan
niihin liittyvistä asioista.
Oppimateriaali:
Fantástico 2 ja moniste
EAB36
Kulttuuri ja mediat
(pakollinen kurssi)
Vastaa vanhan OPS:n kurssia vEAB36.
EAB34
Monenlaista elämää
(pakollinen kurssi)
Vastaa vanhan OPS:n kurssia vEAB34.
Kurssi toteutetaan lähikurssina
Aihepiirit ja tilanteet: Tutustutaan espanjankielisen kielialueen kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin
ajankohtaisesta ja kiinnostavasta näkökulmasta.
Oppimateriaali:
Fantástico 2 ja moniste
Kurssi toteutetaan lähikurssina.
Aihepiirit ja tilanteet: Kurssin aihepiirit käsittelevät viestintää kulttuurien välisissä kohtaamisissa
Suomessa ja ulkomailla. 
Oppimateriaali:
Fantástico 2 ja moniste
vEAB34
Meillä ja muualla
(valtakunnallinen syventävä kurssi)
Kurssi toteutetaan lähikurssina.
Kurssin aihepiireinä ovat oman maan ja espanjankielisten maiden ihmiset, maantiede, historia,
nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet.
Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja
puhumista sekä vahvistetaan edelleen perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamista harjoitellaan
yksinkertaisten viestinnällisten tehtävien avulla.
Oppimateriaali:
Fantástico 2
53
ITALIA B3 (IAB3)
vIAB34
Meillä ja muualla
(valtakunnallinen syventävä kurssi)
IAB31 Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen
(valtakunnallinen syventävä kurssi)
Kurssi toteutetaan lähikurssina.
Esitellään omaa maata ja kohdemaan maantiedettä, historiaa ja nähtävyyksiä. Kurssilla painotetaan suullista kommunikointia. Annetaan pieniä
kirjoitustehtäviä.
Oppimateriaali:
In Piazza 1 (Tammi).
Arviointi:
Kurssilla on numeroarviointi.
Kurssi toteutetaan lähikurssina.
Kurssilla keskitytään perusasioihin kuten ääntämiseen, intonaatioon, tervehtimiseen. Opitaan
esittämään yksinkertaisia kysymyksiä, pyyntöjä ja
tiedusteluja. Opitaan selviytymään yksinkertaisista
arkipäivän viestintätilanteista eri toimintaympäristöissä.
Oppimateriaali:
Bella Vista1 (Sanoma Pro).
Arviointi:
Kurssilla on numeroarviointi.
vIAB35
Ennen ja nyt
(valtakunnallinen syventävä kurssi)
Kurssi toteutetaan lähikurssina.
Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt.
Aiheena on esimerkiksi terveys ja hyvinvointi.
Kerrataan kieliainesta ja opitaan uusia perusrakenteita. Pieniä kirjoitustehtäviä.
Oppimateriaali:
In Piazza 2 (Tammi).
Arviointi:
Kurssilla on numeroarviointi.
IAB32 Matkalla maailmalla
(valtakunnallinen syventävä kurssi)
Kurssi toteutetaan lähikurssina.
Kurssilla keskitytään kielenkäytön arkitilanteisiin.
Opitaan asioimaan jokapäiväisen elämän peruskuvioissa. Kurssilla painotetaan puheen tuottamista
ja ymmärtämistä ja opitaan perusrakenteita.
Oppimateriaali:
Bella Vista1 (Sanoma Pro).
Arviointi:
Kurssilla on numeroarviointi.
vIAB36
Opiskelu- ja tulevaisuudensuunnitelmat
(valtakunnallinen syventävä kurssi)
IAB33 Elämän tärkeitä asioita
(valtakunnallinen syventävä kurssi)
Kurssi toteutetaan lähikurssina.
Kurssin sisältö liittyy henkilökohtaisiin suunnitelmiin ja kurssilla harjoitellaan aihepiiriin liittyvää
suullista ja kirjallista viestintää kuten omien
toiveiden ja suunnitelmien kuvailua.
Oppimateriaali:
In Piazza 2 (Tammi).
Arviointi:
Kurssilla on numeroarviointi.
Kurssi toteutetaan lähikurssina.
Kurssilla keskitytään harrastuksiin ja vapaa-aikaan
ja niiden tarjoamiin palveluihin. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja tuottamista mm.
ilmaisemalla mielipiteitä, jotta opiskelija tulisi
toimeen autenttisessa ympäristössä. Kielen
perusrakenteiden tuntemusta laajennetaan.
Oppimateriaali:
Bella Vista1 (Sanoma Pro).
Arviointi:
Kurssilla on numeroarviointi.
54
RANSKA A (RAA)
vRAA4
Yhteiskunta ja ympäröivä maailma
(pakollinen kurssi)
RAA1
Kieli ja maailmani
(pakollinen kurssi)
Kurssi toteutetaan lähikurssina.
Sisältö:
Tutustutaan ranskankielisten maiden kulttuureihin ja opitaan kertomaan suomalaisesta yhteiskunnasta ranskan kielellä. Painotetaan puhetaidon vahvistamisen ohella tekstinymmärtämistä
ja kirjallista ilmaisua.
Oppimateriaali:
Voilà 6 (Otava).
Arviointi:
Kurssilla on numeroarviointi.
Kurssi toteutetaan lähikurssina.
Sisältö:
Painotetaan keskustelua ja mielipiteiden vaihtoa
jokapäiväisissä, myös kulttuurisidonnaisissa
kielenkäyttötilanteissa. Keskitytään kulttuurin
tuntemukseen, kansainvälisyyteen ja hyvinvointiin. Sanaston ja perusrakenteiden hallintaa
vahvistetaan myös jo hiukan käsitteellisemmällä
tasolla..
Oppimateriaali:
Vite et bien 2 (Clé International).
Arviointi:
Kurssilla on numeroarviointi
vRAA5
Kulttuuri
(pakollinen kurssi)
Kurssi toteutetaan lähikurssina.
Sisältö:
Opiskelija syventää kielen tuntemustaan tutustumalla ranskankielisen maailman kulttuurin eri osaalueisiin ja valmistaa valitsemastaan aiheesta laajahkon tuotoksen. Samalla myös painotetaan
suullisen ilmaisun kehittymistä erilaisten
tehtävien avulla.
Oppimateriaali:
Voilà 6 (Otava).
Arviointi:
Kurssilla on numeroarviointi.
RAA2
Ihminen verkostoissa
(pakollinen kurssi)
Kurssi toteutetaan lähikurssina.
Sisältö:
Kurssilla vahvistetaan opiskelijan puheviestinnän
strategioiden hallintaa ja kehitetään ilmaisun
varmuutta sekä suullisesti että kirjallisesti.
Aihepiireinä ovat esimerkiksi hyvinvointi ja
turvallisuus.
Oppimateriaali:
Vite et bien 2 (Clé International).
Arviointi:
Kurssilla on numeroarviointi.
vRAA6
Tiede, talous ja tekniikka
(pakollinen kurssi)
Kurssi toteutetaan lähikurssina.
Sisältö:
Kurssilla harjoitellaan vaativan kieliaineksen
ymmärtämistä kurssin aiheisiin liittyvien tekstien
ja kuullunymmärtämistehtävien avulla sekä
hiotaan kirjallista ilmaisua, kuitenkaan unohtamatta suullisten valmiuksien kehittämistä.
Oppimateriaali:
Voilà 6 (Otava).
Arviointi:
Kurssilla on numeroarviointi.
RAA3
Kulttuuri-ilmiöitä
(pakollinen kurssi)
Kurssi toteutetaan lähikurssina.
Sisältö:
Kurssilla käsiteltäviä aiheita ovat esimerkiksi kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys ja tieteen ja
taiteen kohtaaminen. Samalla kehitetään suullisia
valmiuksia, mutta myös tekstien työstämistä ja
kirjoittamista.
Oppimateriaali:
Vite et bien 2 (Clé International).
Arviointi:
Kurssilla on numeroarviointi..
55
RANSKA B3 (RAB3)
RAB34
Monenlaista elämää
(valtakunnallinen syventävä kurssi)
RAB31
Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen
(valtakunnallinen syventävä kurssi)
Kurssi toteutetaan lähikurssina.
Sisältö:
Kurssilla opiskellaan ranskankielen perusasioita,
kuten ääntämistä, intonaatiota, tervehtimistä,
esittelyä ja kaikkein yksinkertaisimpia arkipäivän
kommunikaatiotilanteita perheen ja ystävien
parissa.
Arviointi:
Kurssilla on numeroarviointi
Oppimateriaali:
ite et bien 1 (Clé International)
Kurssi toteutetaan lähikurssina.
Sisältö:
Kurssin aihe on ranskalainen elämäntapa, ja sillä
havannoidaan ranskalaista kulttuuria.
Kurssilla kerrataan edellisten kurssien kieliaines ja
laajennetaan perusrakenteiden käyttöä.
Vahvistetaan myös puhekielen hallintaa ja sen
ymmärtämistä eri tilanteissa. Harjoitellaan kirjallista viestintää yksinkertaisten viestinnällisten
tehtävien avulla.
Arviointi:
Kurssilla on numeroarviointi
Oppimateriaali:
Vite et bien 1 (Clé International)
RAB32
Matkalla maailmalla
(valtakunnallinen syventävä kurssi)
RAB35
Hyvinvointi ja huolenpito
(valtakunnallinen syventävä kurssi)
Kurssi toteutetaan lähikurssina.
Sisältö:
Kurssi kattaa keskeiset arkielämän tilanteet kuten
asioinnin erilaisissa jokapäiväisissä ympyröissä
kodin ulkopuolella ja matkoilla puhetta tuottaen
ja sitä ymmärtäen. Kurssilla opiskellaan kielen
perusrakenteita. Kirjallista tuottamista harjoitellaan.
Arviointi:
Kurssilla on numeroarviointi
Oppimateriaali:
Vite et bien 1 (Clé International)
Kurssi toteutetaan lähikurssina.
Sisältö:
Kurssilla keskitytään erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja
opetellaan kertomaan niistä. Painopistealueina
ovat puheen ymmärtäminen ja tuottaminen vaihtelevissa tilanteissa. Kirjallista ilmaisua vahvistetaan sopivilla kirjallisilla tehtävillä.
Arviointi:
Kurssilla on numeroarviointi.
Oppimateriaali:
Vite et bien 1 (Clé International)
RAB33
Elämän tärkeitä asioita
(valtakunnallinen syventävä kurssi)
vRAB36
Opiskelu ja tulevaisuuden suunnitelmat
(valtakunnallinen syventävä kurssi)
Kurssi toteutetaan lähikurssina.
Sisältö:
Kurssi keskittyy jokapäiväiseen elämään palvelutilanteineen, vapaa-ajanviettoon ja harrastuksiin.
Painopiste on puheen ymmärtämisessä ja sen
tuottamisessa esim. mielipiteitä ilmaisemalla.
Kielen perusrakenteita laajennetaan. Harjoitellaan
kirjallista ilmaisua.
Arviointi:
Kurssilla on numeroarviointi
Oppimateriaali:
Vite et bien 1 (Clé International)
Kurssi toteutetaan lähikurssina.
Sisältö:
Kurssilla perehdytään ranskalaisen yhteiskunnan
ilmiöihin ennen, nyt ja tulevaisuudessa. Harjoitellaan puhumista kurssin aihepiireihin viitaten.
Vahvistetaan myös kuullun- ja tekstinymmärtämisen taitoa sekä kirjallista tuottamista.
Arviointi:
Kurssilla on numeroarviointi
Oppimateriaali:
Vite et bien 2 (Clé International)
56
RUOTSI B1 (RUB)
RUB2
Hyvinvointi ja ihmissuhteet
(pakollinen kurssi)
Vastaa vanhan OPS:n kurssia vRUB2.
Ruotsin kurssit RUB1-RUB7 arvioidaan arvosanoin
4-10. Arviointi on monipuolista, ja sen pohjana
ovat kurssiin kuuluvat tehtävät, jatkuva näyttö
sekä kurssikoe tai kurssikokeet. Joillakin kursseilla
ei ole erillistä kurssikoetta. Kunkin kurssin alussa
käydään läpi kurssin tavoitteet ja se, mihin
arviointi kyseisellä kurssilla perustuu.
Kurssit RUB10, vRUB10 ja vRUB12–vRUB15 arvioidaan suoritusmerkinnällä.
Kurssi toteutetaan lähi- ja etäkurssina.
Aihepiirit ja tilanteet:
hyvinvointi, ystävyys, ihmissuhteet ja elämäntavat
Rakenteet:
lukusanat, persoonapronominit, alistuskonjunktiolla alkavat sivulauseet, adjektiivin vertailu,
käskymuoto
Oppimateriaali:
Fokus kurs 2 (Otava), digi- tai printtikirja. Etäkurssille suositellaan digikirjaa, jossa on sähköisiä harjoituksia ja videoita.
RUB10
Nivelkurssi (pakollinen kurssi)
Vastaa vanhan OPS:n kurssia vRUB9.
Kurssi toteutetaan lähi- ja verkkokurssina.
Sisältö:
Kurssi on luonteeltaan niveltävä kurssi perusasteen ja lukion väliin. Se on tarkoitettu käytäväksi
ennen varsinaisen lukio-opiskelun aloittamista,
jos vanhat tiedot ja taidot tuntuvat olevan
ruosteessa. Kurssilla keskitytään peruskoulun
keskeisten rakenteiden ja sanaston harjoitteluun.
Oppimateriaali:
Lähikurssilla SIGNAL (Sanoma Pro).
Verkkokurssilla SIGNAL (Sanoma Pro) sekä
Fronterin lisämateriaalit ja tehtävät.
Arviointi:
Lähikurssilla kurssin alussa sovitut tehtävät ja
koe/osakokeet, sekä aktiivinen osallistuminen
oppitunneille. Verkkokurssilla aktiivinen opiskelu
Fronterissa ja sähköiset koetehtävät. Kurssi
arvioidaan suoritusmerkinnällä (S = suoritettu,
O = osallistunut, K = keskeyttänyt).
vRUB2
Arkielämää Pohjoismaissa
(pakollinen kurssi)
Vastaa uuden OPS:n kurssia RUB2.
Kurssi toteutetaan monimuotokurssina.
Aihepiirit ja tilanteet:
Kurssilla tutustutaan pohjoismaisten nuorten
elämään matkailun, terveyden, perheen ja ystävien, asumisen ja pukeutumisen näkökulmasta.
Rakenteet:
persoonapronominit, refleksiivipronominit ja
refleksiiviverbit, adjektiivin taipuminen ja vertailu,
epäsuorat kysymyslauseet ja lukusanat.
Oppimateriaali:
Magnet 2 (Sanoma Pro). Saatavilla myös digikirjana.
RUB1
Minun ruotsini (pakollinen kurssi)
Vastaa vanhan OPS:n kurssia vRUB1.
RUB3
Kulttuuri ja mediat
(pakollinen kurssi)
Vastaa vanhan OPS:n kurssia vRUB3.
Kurssi toteutetaan lähi- ja etäkurssina.
Aihepiirit ja tilanteet:
arkielämään liittyvät aiheet kuten asuminen, perhe, opiskelu ja vapaa-aika, Ruotsi ja ruotsalaisuus
Rakenteet:
verbin taivutus ja aikamuodot, substantiivin taivutus ja käyttö, adjektiivin taivutus ja käyttö,
päälauseen sanajärjestys
Oppimateriaali:
Fokus kurs 1 (Otava), digi- tai printtikirja. Etäkurssille suositellaan digikirjaa, jossa on sähköisiä harjoituksia ja videoita.
Kurssi toteutetaan lähikurssina.
Aihepiirit ja tilanteet: Suomi, suomenruotsalaisuus, ruotsinsuomalaisuus, pohjoismaiset
kulttuuri-ilmiöt
Rakenteet:
relatiivilauseet, epäsuorat kysymyslauseet, pronomineja, prepositioita paikanilmauksissa
Oppimateriaali:
Fokus kurs 3 (Otava), digi- tai printtikirja
57
vRUB3
Suomi, Pohjoismaat ja Eurooppa
(pakollinen kurssi)
Vastaa vanhan OPS:n kurssia RUB3.
vRUB7
Yhteinen maailma ja kansainvälistyminen
(valtakunnallinen syventävä kurssi)
Kurssi toteutetaan lähikurssina.
Aihepiirit ja tilanteet:
Aihealueita ovat maailmanlaajuiset ilmiöt ja
kansainvälinen vaikuttaminen.
Rakenteet:
Kerrataan peruskielioppia.
Oppimateriaali:
Magnet 7 (Sanoma Pro). Saatavilla myös
digikirjana.
Huomautuksia: Kurssi on erittäin suositeltava
opiskelijoille, jotka kirjoittavat ruotsin kielen
yo-kokeen. Yo-kokeen tehtävät laaditaan viiden
pakollisen ja kahden valtakunnallisen syventävän
kurssin perusteella.
Kurssi toteutetaan lähi- ja etäkurssina.
Aihepiirit ja tilanteet:
Kurssilla aihepiireinä ovat kotimaa, suomenruotsalaisuus, ruotsinsuomalaisuus sekä Suomi
matkailumaana.
Rakenteet:
erisnimet, demonstratiivi-, indefiniitti- ja interrogatiivipronominit.
Oppimateriaali:
Magnet 3 (Sanoma Pro). Saatavilla myös
digikirjana.
vRUB4
Elämää yhdessä ja erikseen
(pakollinen kurssi)
vRUB10
Abikurssi
(paikallinen syventävä kurssi)
Kurssi toteutetaan lähi- ja etäkurssina.
Aihepiirit ja tilanteet:
Aihepiireinä ovat elämänarvot, ihmissuhteet,
sukupuolten ja ikäryhmien kohtaaminen opiskelussa ja työssä sekä ajankohtaisia yhteiskunnallisia
ilmiöitä.
Rakenteet:
apuverbit, infinitiivi ilman att-partikkelia ja
att-partikkelin kanssa, vahvat ja epäsäännölliset
verbit, imperatiivi sekä konditionaali.
Oppimateriaali:
Magnet 4 (Sanoma Pro). Saatavilla myös
digikirjana.
Kurssi toteutetaan lähikurssina.
Sisältö:
Opiskelijoita valmennetaan ylioppilaskirjoituksia
varten. Kurssilla harjoitellaan yo-kokeen eri tehtävätyyppejä sekä kerrataan sanastoa ja kielioppia.
Oppimateriaali:
Ei erillistä oppikirjaa. Oppimateriaalina käytetään
monisteita ja vanhoja yo-tehtäviä.
Arviointi:
Ylioppilaskokeen kaltainen loppukoe. Suoritusmerkintä (S) edellyttää aktiivista tuntityöskentelyä, kurssiin liittyvien kirjallisten töiden palauttamista ja yo-kokeen kaltaiseen loppukokeeseen
osallistumista.
Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä
(S = suoritettu, O = osallistunut, K = keskeyttänyt).
vRUB5
Elinympäristömme
(pakollinen kurssi)
Kurssi toteutetaan lähi- ja etäkurssina.
Aihepiirit ja tilanteet:
Aihepiireinä ovat liikenne, luonto, muuttuva elinja työympäristö sekä
joukkoviestimet.
Rakenteet:
substantiivien epämääräinen ja määräinen muoto,
man-rakenne, s-passiivi ja partisiipit.
Oppimateriaali:
Magnet 5 (Sanoma Pro). Saatavilla myös
digikirjana.
58
vRUB12
Kirjoituskurssi
(paikallinen syventävä kurssi)
vRUB14
Kielioppikurssi
(paikallinen syventävä kurssi )
Kurssi toteutetaan verkkokurssina.
Sisältö:
Kurssi tähtää kirjallisen ilmaisun kehittämiseen.
Kurssilla harjoitellaan kirjoittamaan erityyppisiä
ruotsinkielisiä viestejä ja muita lyhyitä tekstejä
sekä suomenkielinen tiivistelmä ruotsinkielisestä
tekstistä. Lisäksi vankennetaan sanaston ja
rakenteiden hallintaa.
Oppimateriaali:
Kaikki tarvittava materiaali on Fronter-oppimisympäristössä.
Arviointi:
Kurssi on suoritettu, kun kaikki pakolliset tehtävät
on hyväksytysti suoritettu. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S = suoritettu, O = osallistunut, K
= keskeyttänyt).
Kurssi toteutetaan verkkokurssina.
Sisältö:
Peruskieliopin opiskelu. Jos ruotsin opiskelu tökkii,
tästä saat apua!
Oppimateriaali:
Kaikki tarvittava materiaali on Fronteroppimisympäristössä.
Arviointi:
Kurssi on suoritettu, kun kaikki pakolliset tehtävät
on hyväksytty.
Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä
(S = suoritettu, O = osallistunut, K = keskeyttänyt).
vRUB13
Kulttuurin tekijöitä ja näkijöitä
(paikallinen syventävä kurssi)
Kurssi toteutetaan verkkokurssina.
Sisältö:
Tämä kurssi on sinulle, joka et osaa ruotsia! Tule
kertaamaan aivan alkeita! Kurssilla kartutetaan
sanavarastoa, vahvistetaan kuullun ymmärtämistä
ja opetellaan kieliopin perusasioita. Kurssia suositellaan käytäväksi tukikurssina ruotsin ensimmäisten kurssien rinnalla – tai milloin tahansa, kun
tunnet olevasi aivan hukassa!
Oppimateriaali:
Kaikki tarvittava materiaali on Fronteroppimisympäristössä.
Arviointi:
Aktiivinen opiskelu Fronterissa ja sähköinen
kurssikoe.
Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä
(S = suoritettu, O = osallistunut, K = keskeyttänyt).
vRUB15
Kertauskurssi
(paikallinen syventävä kurssi )
Kurssi toteutetaan verkkokurssina.
Sisältö:
Kurssilla käsitellään kulttuurin eri alueita, kuten
elokuvaa, teatteria, kirjallisuutta ja kuvataidetta.
Kurssi on aihepiiriltään erittäin suositeltava
opiskelijoille, jotka kirjoittavat ruotsin kielen
yo-kokeen. Kulttuurisanasto kuuluu yo-kokeen
aihepiireihin.
Oppimateriaali:
Kaikki tarvittava materiaali on Fronter-oppimisympäristössä.
Arviointi:
Kurssi on suoritettu, kun kaikki pakolliset tehtävät
on hyväksytysti suoritettu.
Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä
(S = suoritettu, O = osallistunut, K = keskeyttänyt).
59
RUOTSI B3 (RUB3)
SAKSA B3 (SAB3)
RUB31
Tutustutaan toisiimme ja ruotsinkieliseen kulttuuriympäristöön
vSAB33
Vapaa-aika ja harrastukset
(valtakunnallinen syventävä kurssi)
Kurssi toteutetaan lähikurssina.
Kurssilla tutustutaan ruotsinkieliseen kulttuuriympäristöön, opiskellaan arkipäiväisiin vuorovaikutustilanteisiin liittyvää kieltä sekä tutustutaan
kielen perusrakenteisiin.
Oppimateriaali:
Ilmoitetaan kurssin alussa.
Arviointi:
Kurssi arvioidaan arvosanalla 4–10.
Arviointi on monipuolista, ja sen pohjana ovat
kurssiin kuuluvat tehtävät, jatkuva näyttö sekä
kurssikoe.
Kurssi toteutetaan lähikurssina.
Sisältö:
Opetellaan kertomaan vapaa-ajan vietosta, harrastuksista ja ilmaisemaan omia mielipiteitä. Kehitetään edelleen suullisia ja kirjallisia valmiuksia.
Rakenteista opitaan omistuspronominit,
akkusatiivia vaativat prepositiot, substantiivien
ja persoonapronominien datiivi.
Oppimateriaali:
Kudel-Kyyhkynen: Einverstanden! 1 ja 2 (Otava).
Arviointi:
Kurssilla on numeroarviointi.
RUB32
Matkalla Pohjoismaissa
vSAB34
Meillä ja muualla
(valtakunnallinen syventävä kurssi)
Kurssi toteutetaan lähikurssina.
Kurssilla opiskellaan mm. matkailuun ja asioimiseen liittyviä vuorovaikutustilanteita, opitaan yleistietoa Pohjoismaista ja jatketaan kielen
perusrakenteiden opiskelua.
Oppimateriaali:
ilmoitetaan kurssin alussa
Arviointi:
Kurssi arvioidaan arvosanalla 4-10.
Arviointi on monipuolista, ja sen pohjana ovat
kurssiin kuuluvat tehtävät, jatkuva näyttö sekä
kurssikoe.
Kurssi toteutetaan lähikurssina.
Sisältö:
Tutustutaan saksankieliseen kielialueeseen ja sen
asukkaisiin käytännönläheisissä tilanteissa. Myös
oma maa on vertailussa mukana. Suullista ilmaisua hiotaan, samoin työstetään kirjallista ilmaisua.
Rakenteista opitaan perfekti, datiivia vaativat
prepositiot ja sivulauseen sanajärjestys
Oppimateriaali:
Kudel-Kyyhkynen: Einverstanden! 2 (Otava).
Arviointi:
Kurssilla on numeroarviointi.
RUB3
kurssit 5-6 Hyvinvointi ja huolenpito / Kulttuuri
ja mediat
Kurssi toteutetaan lähikurssina.
Kurssilla opiskellaan hyvinvointiin ja ihmissuhteisiin liittyviä aiheita sekä tutustutaan pohjoismaisiin kulttuuri-ilmiöihin. Keskeisten rakenteiden
hallintaa vahvistetaan ja laajennetaan.
Oppimateriaali:
ilmoitetaan kurssin alussa
Arviointi:
Kurssi arvioidaan arvosanalla 4-10.
Arviointi on monipuolista, ja sen pohjana ovat
kurssiin kuuluvat tehtävät, jatkuva näyttö sekä
kurssikoe.
60
VENÄJÄ A (VEA)
VEB32
Matkalla maailmalla
(valtakunnallinen syventävä kurssi)
VEA14
Kielioppikurssi
(koulukohtainen syventävä kurssi)
Sisältö:
Ääntämistaidot vahvistuvat. Kurssilla harjoitellaan
selviytymistä mm. erilaisissa matkustamiseen
liittyvissä sosiaalisen kohtaamisen tilanteissa.
Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja
puhumista. Kirjoittamista harjoitellaan lyhyiden
viestien avulla. Kurssi toteutetaan lähikurssina.
Oppimateriaali:
Marjatta Alestalo: Kafe Piter 1, Finn Lectura.
Arviointi:
Kurssilla on numeroarviointi.
Kurssi toteutetaan verkkokurssina.
Kurssin voi aloittaa milloin tahansa 18.4.2017
mennessä. Ilmoittaudu myös opettajalle:
[email protected]
Sisältö:
Kurssi sopii myös lyhyen venäjän lukijoille.
Kielioppia voi harjoitella omalla tasolla monipuolisesti Fronter–oppimisympäristössä. Koetehtäviin
voi valita oman tason mukaista materiaalia.
Kurssin tukena voi käyttää mitä tahansa venäjän
kielioppia.
Oppimateriaali:
kaikki tarvittava materiaali on Fronter-oppimisympäristössä.
Arviointi:
Kurssi on suoritettu, kun kaikki pakolliset tehtävät
on hyväksytysti suoritettu. Ei erillistä kurssikoetta.
Kurssi arvioidaan merkinnällä S=suoritettu,
O=osallistunut, K=keskeyttänyt.
VEB33
Elämän tärkeitä asioita
(valtakunnallinen syventävä kurssi)
Sisältö:
Aihepiirit ja tilanteet liittyvät jokapäiväiseen elämään, ihmissuhteisiin ja verkostoihin, kiinnostuksen kohteisiin, vapaa-ajan viettoon ja harrastuksiin. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä
ja puhumista, keskustellaan tulevaisuuden suunnitelmista ja opetellaan tien kysymistä. Laajennetaan kielen perusrakenteiden osaamista. Kurssi
toteutetaan lähikurssina.
Oppimateriaali:
Marjatta Alestalo: Kafe Piter 1, Finn Lectura.
Arviointi:
Kurssilla on numeroarviointi.
VENÄJÄ B (VEB)
VEB31
Tutustutaan toisiimme ja uuteen kieleen
(valtakunnallinen syventävä kurssi)
Kurssi toteutetaan lähikurssina.
Sisältö:
Kurssilla opiskellaan perusvuorovaikutukseen
liittyvää kieltä, kuten tervehtiminen, hyvästely ja
esittäytyminen. Harjoitellaan kertomaan itsestä
ja kysymään vastaavia asioita keskustelukumppanilta. Kurssilla opitaan myös selviytymään
yksinkertaisista arkipäivän viestintätilanteista.
Kurssilla käytetään pari- ja pienryhmätyöskentelyä
ja käytetään pelillisiä elementtejä. Kurssilla painotetaan puheviestintää. Opetellaan lukemaan ja
kirjoittamaan kyrillisin kirjaimin.
Oppimateriaali:
Marjatta Alestalo: Kafe Piter 1, Finn Lectura
Arviointi:
Kurssilla on numeroarviointi.
VEB34
Monenlaista elämää
(valtakunnallinen syventävä kurssi)
Sisältö:
Kurssin aihepiirinä on venäläisten elämäntapa.
Havainnoidaan venäläisen kulttuurin ominaispiirteitä. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä
ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden
hallintaa. Harjoitellaan pienimuotoista kirjallista
viestintää. Kurssi toteutetaan lähikurssina.
Oppimateriaali:
Marjatta Alestalo: Kafe Piter 1, Finn Lectura.
Arviointi:
Kurssilla on numeroarviointi.
61
MATEMATIIKKA KAIKILLE YHTEINEN (MAY)
VEB35
Hyvinvointi ja huolenpito
(valtakunnallinen syventävä kurssi)
MAY1
Luvut ja lukujonot (pakollinen kurssi)
Ei vastaa mitään vanhan OPS:n mukaista kurssia.
Kurssi toteutetaan lähikurssina.
Tutustutaan erilaisiin hyvinvointiin, ihmissuhteisiin ja elämänvaiheisiin liittyviin teksteihin ja harjoitellaan keskustelemaan niihin liittyvistä asioista.
Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa
harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla.
Oppimateriaali:
Marjatta Alestalo: Kafe Piter 1, Finn Lectura.
Marjatta Alestalo: Kafe Piter 2, Finn Lectura.
Arviointi:
Kurssilla on numeroarviointi.
Kurssi toteutetaan lähikurssina.
Sisältö:
 reaaliluvut, peruslaskutoimitukset ja
prosenttilaskenta
 funktio, kuvaajan piirto ja tulkinta
 lukujono
 rekursiivinen lukujono
 aritmeettinen jono ja summa
 logaritmi ja potenssi sekä niiden välinen
yhteys
 muotoa ax = b olevien yhtälöiden
ratkaiseminen
 geometrinen jono ja summa.
Oppimisen menetelmät:
Kurssin opetuksessa käytetään vaihtelevia työtapoja, joissa korostuu tekemällä ja kokeilemalla
oppiminen. Opiskelijaa ohjataan käyttämään
tarkoituksenmukaisia matemaattisia menetelmiä
ja teknisiä apuvälineitä.
Oppimateriaali:
Halinen ym.: MAY1 Luvut ja lukujonot (Otava).
Arviointi:
Arviointi kohdistuu erityisesti laskutaitoon,
käsitteiden ymmärtämiseen sekä menetelmien
ja tarkoituksenmukaisten teknisten apuvälineiden
käyttöön. Kurssin arvioinnissa käytetään oppimistehtäviä ja osasuorituksia, itsearviointia, kurssikoetta tai muita soveltuvia menetelmiä.
vVEB36
Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat
(valtakunnallinen syventävä kurssi)
Vanhan OPS:n mukainen kurssi.
Kurssi toteutetaan lähikurssina.
Kurssin aihepiirit liittyvät opiskeluun ja työelämään. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää,
harjoitellaan tekstin ymmärtämistä.
Oppimateriaali:
Marjatta Alestalo: Kafe Piter 2, Finn Lectura.
Arviointi:
Kurssilla on numeroarviointi.
VEA14
Kielioppikurssi
(koulukohtainen syventävä kurssi)
Kurssi toteutetaan verkkokurssina.
Kurssin voi aloittaa milloin tahansa 18.4.2017
mennessä. Ilmoittaudu myös opettajalle:
[email protected]
Kurssi sopii myös lyhyen venäjän lukijoille. Kielioppia voi harjoitella omalla tasolla monipuolisesti Fronter–oppimisympäristössä. Koetehtäviin voi
valita oman tason mukaista materiaalia. Kurssin
tukena voi käyttää mitä tahansa venäjän kielioppia tai oppikirjasarjaa.
Oppimateriaali:
Kaikki tarvittava materiaali on Fronteroppimisympäristössä.
Arviointi:
Kurssi on suoritettu, kun kaikki pakolliset tehtävät
on hyväksytysti suoritettu. Ei erillistä kurssikoetta.
Kurssi arvioidaan merkinnällä S=suoritettu,
O=osallistunut, K=keskeyttänyt tai H=hylätty.
62
MATEMATIIKKA PITKÄ (MAA)
MAA3
Geometria (pakollinen kurssi)
Vastaa vanhan OPS:n kurssia vMAA3.
Kaikki pitkän matematiikan kurssit toteutetaan
lähikursseina.
Keskeiset sisällöt:
 kuvioiden ja kappaleiden yhdenmuotoisuus
 sini- ja kosinilause
 ympyrän, sen osien ja siihen liittyvien suorien
geometria
 kuvioihin ja kappaleisiin liittyvien pituuksien,
kulmien, pinta-alojen ja tilavuuksien
laskeminen.
Oppimisen menetelmät:
 lukemalla, kuuntelemalla ja tekemällä oppiminen yksin ja yhdessä
 käytetään tarkoituksenmukaisia matemaattisia menetelmiä ja teknisiä apuvälineitä
 pyritään tuomaan esille matematiikan sovellusmahdollisuuksia arkielämässä.
Oppimateriaali:
Heiskanen ym.: Tekijä Pitkä matematiikka 3, Geometria (Sanoma Pro) tai digikirja: Tekijä Pitkä
matematiikka 3, Geometria (Sanoma Pro).
Osaamisen arviointi
 kohdistuu erityisesti laskutaitoon, menetelmien ja tarkoituksenmukaisten teknisten
apuvälineiden käyttöön sekä ratkaisujen täsmälliseen ja johdonmukaiseen esitystapaan
 kurssin arvioinnissa voidaan käyttää mm.
oppimistehtäviä ja osasuorituksia, itseja vertaisarviointia, oppimispäiväkirjaa,
opettajan ja opiskelijan välisiä keskusteluja
sekä kurssikoetta.
MAA2
Polynomifunktiot ja -yhtälöt
(pakollinen kurssi)
Vastaa vanhan OPS:n kurssia vMAA2.
Keskeiset sisällöt:
 polynomien tulo ja muotoa olevat binomikaavat
 2. asteen yhtälö ja ratkaisukaava sekä juurten
lukumäärän tutkiminen
 2. asteen polynomin jakaminen tekijöihin
 polynomifunktio
 polynomiyhtälöitä
 polynomiepäyhtälön ratkaiseminen.
Oppimisen menetelmät:
 lukemalla, kuuntelemalla ja tekemällä oppiminen yksin ja yhdessä
 käytetään tarkoituksenmukaisia matemaattisia menetelmiä ja teknisiä apuvälineitä
 pyritään tuomaan esille matematiikan
sovellusmahdollisuuksia arkielämässä.
Oppimateriaali:
Heiskanen ym.: Tekijä Pitkä matematiikka 2,
Polynomifunktiot ja -yhtälöt (Sanoma Pro) tai
digikirja: Tekijä Pitkä matematiikka 2, Polynomifunktiot ja -yhtälöt (Sanoma Pro).
Osaamisen arviointi
 kohdistuu erityisesti laskutaitoon, menetelmien ja tarkoituksenmukaisten teknisten
apuvälineiden käyttöön sekä ratkaisujen täsmälliseen ja johdonmukaiseen esitystapaan
 kurssin arvioinnissa voidaan käyttää mm.
oppimistehtäviä ja osasuorituksia, itseja vertaisarviointia, oppimispäiväkirjaa,
opettajan ja opiskelijan välisiä keskusteluja
sekä kurssikoetta.
63
MAA4
Vektorit (pakollinen kurssi)
Vastaa vanhan OPS:n kurssia vMAA5.
MAA5
Analyyttinen geometria (pakollinen kurssi)
Vastaa vanhan OPS:n kurssia vMAA4.
Keskeiset sisällöt:
 vektoreiden perusominaisuudet
 vektoreiden yhteen- ja vähennyslasku ja vektorin kertominen luvulla
 koordinaatiston vektoreiden skalaaritulo
 yhtälöryhmän ratkaiseminen
 suorat ja tasot avaruudessa.
Oppimisen menetelmät:
 lukemalla, kuuntelemalla ja tekemällä oppiminen yksin ja yhdessä
 käytetään tarkoituksenmukaisia matemaattisia menetelmiä ja teknisiä apuvälineitä
 pyritään tuomaan esille matematiikan sovellusmahdollisuuksia arkielämässä.
Keskeiset sisällöt:
 pistejoukon yhtälö
 suoran, ympyrän ja paraabelin yhtälöt
 itseisarvoyhtälön ja -epäyhtälön ratkaiseminen
 pisteen etäisyys suorasta.
Oppimisen menetelmät:
 lukemalla, kuuntelemalla ja tekemällä oppiminen yksin ja yhdessä
 käytetään tarkoituksenmukaisia matemaattisia menetelmiä ja teknisiä apuvälineitä
 pyritään tuomaan esille matematiikan sovellusmahdollisuuksia arkielämässä.
Oppimateriaali:
Heiskanen ym.: Tekijä Pitkä matematiikka 4,
Analyyttinen geometria (Sanoma Pro) tai digikirja:
Tekijä Pitkä matematiikka 4, Analyyttinen geometria (Sanoma Pro).
Osaamisen arviointi
 kohdistuu erityisesti laskutaitoon, menetelmien ja tarkoituksenmukaisten teknisten
apuvälineiden käyttöön sekä ratkaisujen täsmälliseen ja johdonmukaiseen esitystapaan
 kurssin arvioinnissa voidaan käyttää mm.
oppimistehtäviä ja osasuorituksia, itseja vertaisarviointia, oppimispäiväkirjaa,
opettajan ja opiskelijan välisiä keskusteluja
sekä kurssikoetta.
Oppimateriaali:
Heiskanen ym.: Tekijä Pitkä matematiikka 4, Vektorit (Sanoma Pro) tai digikirja: Tekijä Pitkä matematiikka 4, Vektorit (Sanoma Pro).
Osaamisen arviointi
 kohdistuu erityisesti laskutaitoon, menetelmien ja tarkoituksenmukaisten teknisten
apuvälineiden käyttöön sekä ratkaisujen täsmälliseen ja johdonmukaiseen esitystapaan
 kurssin arvioinnissa voidaan käyttää mm.
oppimistehtäviä ja osasuorituksia, itseja vertaisarviointia, oppimispäiväkirjaa,
opettajan ja opiskelijan välisiä keskusteluja
sekä kurssikoetta.
64
vMAA1
Funktiot ja yhtälöt (pakollinen kurssi)
vMAA4 Analyyttinen geometria
(pakollinen kurssi)
Vastaa uuden OPS:n kurssia MAA5.
Keskeiset sisällöt:
 potenssifunktio
 potenssiyhtälön ratkaiseminen
 juuret ja murtopotenssi
 eksponenttifunktio.
Oppimateriaali:
Kangasaho ym.: Pitkä matematiikka 1,
Funktiot ja yhtälöt (Sanoma Pro) tai
digikirja: ePitkä matematiikka 1 (Sanoma Pro).
Arviointi:
Loppukoe.
Keskeiset sisällöt:
 pistejoukon yhtälö
 suoran, ympyrän ja paraabelin yhtälöt
 itseisarvoyhtälön ja -epäyhtälön ratkaiseminen
 yhtälöryhmän ratkaiseminen
 pisteen etäisyys suorasta.
Oppimateriaali:
Kangasaho ym.: Pitkä matematiikka 4, Analyyttinen geometria (Sanoma Pro) tai digikirja: ePitkä
matematiikka 4 (Sanoma Pro).
Arviointi:
Loppukoe.
vMAA2
Polynomifunktiot (pakollinen kurssi)
Vastaa uuden OPS:n kurssia MAA2.
Keskeiset sisällöt:
 polynomien tulo ja binomikaavat
 polynomifunktio
 toisen ja korkeamman asteen polynomiyhtälöitä
 toisen asteen yhtälön juurten lukumäärän
tutkiminen
 toisen asteen polynomin jakaminen tekijöihin
 polynomiepäyhtälön ratkaiseminen.
Oppimateriaali:
Kangasaho ym.: Pitkä matematiikka 2, Polynomifunktiot (Sanoma Pro) tai digikirja: ePitkä
matematiikka 2 (Sanoma Pro).
Arviointi: Loppukoe.
vMAA5
Vektorit (pakollinen kurssi)
Vastaa uuden OPS:n kurssia MAA4.
Keskeiset sisällöt:
 vektoreiden perusominaisuudet
 vektoreiden yhteen- ja vähennyslasku ja vektorin kertominen luvulla
 koordinaatiston vektoreiden skalaaritulo
 suorat ja tasot avaruudessa.
Oppimateriaali:
Kangasaho ym.: Pitkä matematiikka 5, Vektorit
(Sanoma Pro) tai digikirja: ePitkä matematiikka 5
(Sanoma Pro).
Arviointi:
Loppukoe.
vMAA3
Geometria (pakollinen kurssi)
Vastaa uuden OPS:n kurssia MAA3.
Keskeiset sisällöt:
 kuvioiden ja kappaleiden yhdenmuotoisuus
 sini- ja kosinilause
 ympyrän, sen osien ja siihen liittyvien suorien
geometria
 kuvioihin ja kappaleisiin liittyvien pituuksien,
kulmien, pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen.
Oppimateriaali:
Kangasaho ym.: Pitkä matematiikka 3, Geometria
(Sanoma Pro) tai digikirja: ePitkä matematiikka 3
(Sanoma Pro).
Arviointi:
Loppukoe.
65
Oppimateriaali:
Kangasaho ym.: Pitkä matematiikka 8, Juuri- ja
logaritmifunktiot (Sanoma Pro) tai digikirja:
ePitkä matematiikka 8 (Sanoma Pro).
Arviointi:
Loppukoe.
vMAA6
Todennäköisyys ja tilastot
(pakollinen kurssi)
Vastaa uuden OPS:n kurssia MAA10.
Keskeiset sisällöt:
 diskreetti ja jatkuva tilastollinen jakauma
 jakauman tunnusluvut
 klassinen ja tilastollinen todennäköisyys
 kombinatoriikka
 todennäköisyyksien laskusäännöt
 diskreetti ja jatkuva todennäköisyysjakauma
 diskreetin jakauman odotusarvo
 normaalijakauma.
Oppimateriaali:
Kangasaho ym.: Pitkä matematiikka 6, Todennäköisyys ja tilastot (Sanoma Pro) tai digikirja: ePitkä
matematiikka 6 (Sanoma Pro).
Arviointi:
Loppukoe.
vMAA9
Trigonometriset funktiot ja lukujonot
(pakollinen kurssi)
Vastaa uuden OPS:n kurssia MAA7.
Keskeiset sisällöt:
 suunnattu kulma ja radiaani
 trigonometriset funktiot symmetria- ja jaksollisuusominaisuuksineen
 trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen
 trigonometristen funktioiden derivaatat
 lukujono
 rekursiivinen lukujono
 aritmeettinen jono ja summa
 geometrinen jono ja summa.
Oppimateriaali:
Kangasaho ym.: Pitkä matematiikka 9, Trigonometriset funktiot ja lukujonot (Sanoma Pro) tai
digikirja: ePitkä matematiikka 9 (Sanoma Pro).
Arviointi:
Loppukoe.
vMAA7 Derivaatta (pakollinen kurssi)
Vastaa uuden OPS:n kurssia MAA6.
Keskeiset sisällöt:
 rationaaliyhtälö ja -epäyhtälö
 funktion raja-arvo, jatkuvuus ja derivaatta
 polynomifunktion, funktioiden tulon ja osamäärän derivoiminen
 polynomifunktion kulun tutkiminen ja ääriarvojen määrittäminen.
Oppimateriaali:
Kangasaho ym.: Pitkä matematiikka 7, Derivaatta
(Sanoma Pro) tai digikirja: ePitkä matematiikka 7
(Sanoma Pro).
Arviointi:
Loppukoe.
vMAA10
Integraalilaskenta (pakollinen kurssi)
Vastaa uuden OPS:n kurssia MAA9.
Keskeiset sisällöt:
 integraalifunktio
 alkeisfunktioiden integraalifunktiot
 määrätty integraali
 pinta-alan ja tilavuuden laskeminen.
Oppimateriaali:
Kangasaho ym.: Pitkä matematiikka 10, Integraalilaskenta (Sanoma Pro) tai digikirja:
ePitkä matematiikka 10 (Sanoma Pro).
Arviointi:
Loppukoe.
vMAA8
Juuri- ja logaritmifunktiot (pakollinen kurssi)
Vastaa uuden OPS:n kurssia MAA8.
Keskeiset sisällöt:
 juurifunktiot ja -yhtälöt
 eksponenttifunktiot ja -yhtälöt
 logaritmifunktiot ja -yhtälöt
 yhdistetyn funktion derivaatta
 käänteisfunktio
 juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden
derivaatat.
66
MATEMATIIKKA LYHYT (MAB)
Arviointi:
Arviointi kohdistuu erityisesti laskutaitoon, käsitteiden ymmärtämiseen sekä matemaattisten
menetelmien ja teknisten apuvälineiden käyttöön.
Kurssin arvioinnissa käytetään oppimistehtäviä ja
osasuorituksia, itsearviointia, kurssikoetta tai muita soveltuvia menetelmiä.
Lyhyen matematiikan kurssit toteutetaan lähikursseina jos ei muuta mainita.
MAB11
Johdantokurssi (paikallinen syventävä kurssi)
Vastaa vanhan OPS:n kurssia MAB9.
vMAB2
Geometria (pakollinen kurssi)
Vastaa uuden OPS:n kurssia MAB3.
Kurssi toteutetaan lähi- ja verkkokurssina.
Sisältö:
Kurssilla kerrataan peruskoulun matematiikan
keskeisiä aihepiirejä erityisesti MAY1- ja MAB2kurssia silmällä pitäen.
Oppimisen menetelmät:
Kurssin opetuksessa käytetään vaihtelevia työtapoja, joissa korostuu tekemällä ja kokeilemalla
oppiminen. Opiskelijaa ohjataan käyttämään
tarkoituksenmukaisia matemaattisia menetelmiä
ja teknisiä apuvälineitä.
Oppimateriaali:
Sovitaan kurssin alussa.
Arviointi:
Arviointi kohdistuu erityisesti laskutaitoon, käsitteiden ymmärtämiseen sekä matemaattisten
menetelmien ja teknisten apuvälineiden käyttöön.
Kurssin arvioinnissa käytetään oppimistehtäviä ja
osasuorituksia, itsearviointia, kurssikoetta tai muita soveltuvia menetelmiä.
Kurssi toteutetaan lähi- ja verkkokurssina.
Sisältö:
 kuvioiden yhdenmuotoisuus
 suorakulmaisen kolmion trigonometria
 Pythagoraan lause
 pinta-alan ja tilavuuden määrittäminen
 geometrian menetelmien käyttö koordinaatistossa.
Oppimisen menetelmät:
Kurssin opetuksessa käytetään vaihtelevia työtapoja, joissa korostuu tekemällä ja kokeilemalla
oppiminen. Opiskelijaa ohjataan käyttämään
tarkoituksenmukaisia matemaattisia menetelmiä
ja teknisiä apuvälineitä.
Oppimateriaali:
Ekonen ym.: Sigma 2, Geometria (SanomaPro).
Arviointi:
Arviointi kohdistuu erityisesti laskutaitoon, käsitteiden ymmärtämiseen sekä matemaattisten
menetelmien ja teknisten apuvälineiden käyttöön.
Kurssin arvioinnissa käytetään oppimistehtäviä ja
osasuorituksia, itsearviointia, kurssikoetta tai
muita soveltuvia menetelmiä.
MAB2
Lausekkeet ja yhtälöt (pakollinen kurssi)
Vastaa vanhan OPS:n kurssia MAB1.
Sisältö:
 suureiden välinen lineaarinen riippuvuus ja
verrannollisuus
 ongelmien muotoileminen yhtälöiksi
 yhtälöiden ja yhtälöparien graafinen ja
algebrallinen ratkaiseminen
 ratkaisujen tulkinta ja arvioiminen
 toisen asteen polynomifunktio ja toisen
asteen yhtälön ratkaiseminen.
Oppimisen menetelmät:
Kurssin opetuksessa käytetään vaihtelevia työtapoja, joissa korostuu tekemällä ja kokeilemalla
oppiminen. Opiskelijaa ohjataan käyttämään
tarkoituksenmukaisia matemaattisia menetelmiä
ja teknisiä apuvälineitä.
Oppimateriaali:
Halinen ym.: Huippu 2, Lausekkeet ja yhtälöt
(Otava).
MAB3
Geometria (pakollinen kurssi)
Vastaa vanhan OPS:n kurssia MAB2.
Sisältö:

kuvioiden yhdenmuotoisuus

suorakulmaisen kolmion trigonometria

Pythagoraan lause

pinta-alan ja tilavuuden määrittäminen

geometrian menetelmien käyttö koordinaatistossa.
Oppimisen menetelmät:
Kurssin opetuksessa käytetään vaihtelevia työtapoja, joissa korostuu tekemällä ja kokeilemalla
oppiminen. Opiskelijaa ohjataan käyttämään
tarkoituksenmukaisia matemaattisia menetelmiä
ja teknisiä apuvälineitä.
67
Oppimateriaali:
Halinen ym.: Huippu 3, Geometria (Otava).
Arviointi:
Arviointi kohdistuu erityisesti laskutaitoon, käsitteiden ymmärtämiseen sekä matemaattisten
menetelmien ja teknisten apuvälineiden käyttöön.
Kurssin arvioinnissa käytetään oppimistehtäviä ja
osasuorituksia, itsearviointia, kurssikoetta tai
muita soveltuvia menetelmiä.
Oppimisen menetelmät:
Kurssin opetuksessa käytetään vaihtelevia työtapoja, joissa korostuu tekemällä ja kokeilemalla
oppiminen. Opiskelijaa ohjataan käyttämään
tarkoituksenmukaisia matemaattisia menetelmiä
ja teknisiä apuvälineitä.
Oppimateriaali:
Ekonen ym.: Sigma 4, Matemaattinen analyysi
(SanomaPro).
Arviointi:
Arviointi kohdistuu erityisesti laskutaitoon, käsitteiden ymmärtämiseen sekä matemaattisten
menetelmien ja teknisten apuvälineiden käyttöön.
Kurssin arvioinnissa käytetään oppimistehtäviä ja
osasuorituksia, itsearviointia, kurssikoetta tai muita soveltuvia menetelmiä.
vMAB3
Matemaattisia malleja I (pakollinen kurssi)
Vastaa uuden OPS:n kurssia MAB4.
Kurssi toteutetaan lähi- ja verkkokurssina.
Sisältö:
 lineaarinen malli, paraabeli
 funktiomerkintä ja funktion kuvaaja
 funktion arvojen positiivisuus ja negatiivisuus
 eksponentiaalinen malli
 eksponenttiyhtälön ratkaiseminen logaritmin
avulla
 potenssiyhtälön ratkaiseminen.
Oppimisen menetelmät:
Kurssin opetuksessa käytetään vaihtelevia työtapoja, joissa korostuu tekemällä ja kokeilemalla
oppiminen. Opiskelijaa ohjataan käyttämään
tarkoituksenmukaisia matemaattisia menetelmiä
ja teknisiä apuvälineitä.
Oppimateriaali:
Ekonen ym.: Sigma 3, Matemaattisia malleja I
(SanomaPro).
Arviointi:
Arviointi kohdistuu erityisesti laskutaitoon, käsitteiden ymmärtämiseen sekä matemaattisten
menetelmien ja teknisten apuvälineiden käyttöön.
Kurssin arvioinnissa käytetään oppimistehtäviä ja
osasuorituksia, itsearviointia, kurssikoetta tai muita soveltuvia menetelmiä.
vMAB5
Todennäköisyys ja tilastot
(pakollinen kurssi)
Vastaa uuden OPS:n kurssia MAB5.
Kurssi toteutetaan lähikurssina ja monimuotokurssina.
Sisältö:
 diskreettien tilastollisten jakaumien tunnuslukujen määrittäminen
 regression ja korrelaation käsitteet
 havainto ja poikkeava havainto
 ennusteiden tekeminen
 kombinatoriikkaa
 todennäköisyyden käsite
 todennäköisyyden laskulakien ja niitä havainnollistavien mallien käyttöä.
Oppimisen menetelmät:
Kurssin opetuksessa käytetään vaihtelevia työtapoja, joissa korostuu tekemällä ja kokeilemalla
oppiminen. Opiskelijaa ohjataan käyttämään tarkoituksenmukaisia matemaattisia menetelmiä ja
teknisiä apuvälineitä.
Oppimateriaali:
Hassinen ym.: Sigma 5, Tilastot ja todennäköisyys
(SanomaPro).
Arviointi:
Arviointi kohdistuu erityisesti laskutaitoon, käsitteiden ymmärtämiseen sekä matemaattisten
menetelmien ja teknisten apuvälineiden käyttöön.
Kurssin arvioinnissa käytetään oppimistehtäviä ja
osasuorituksia, itsearviointia, kurssikoetta tai muita soveltuvia menetelmiä.
vMAB4
Matemaattinen analyysi
(pakollinen kurssi)
Vastaa uuden OPS:n syventävää kurssia MAB7.
Kurssi toteutetaan lähi- ja etäkurssina.
Sisältö:

graafisia ja numeerisia menetelmiä

polynomifunktion derivaatta
 polynomifunktion merkin ja kulun
tutkiminen
 polynomifunktion suurimman ja pienimmän
arvon määrittäminen suljetulla välillä.
68
vMAB6
Matemaattisia malleja II
(pakollinen kurssi)
Ei vastaa mitään uuden OPS:n mukaista kurssia.
vMAB7
Talousmatematiikka
(syventävä kurssi)
Vastaa uuden OPS:n pakollista kurssia MAB6.
Kurssi toteutetaan lähikurssina ja monimuotokurssina.
Sisältö:
 kahden muuttujan lineaariset yhtälöt
 lineaarisen yhtälöparin ratkaiseminen
 kahden muuttujan epäyhtälön graafinen
ratkaiseminen
 lineaarinen optimointi
 lukujono
 aritmeettinen ja geometrinen jono ja summa.
Oppimisen menetelmät:
Kurssin opetuksessa käytetään vaihtelevia työtapoja, joissa korostuu tekemällä ja kokeilemalla
oppiminen. Opiskelijaa ohjataan käyttämään
tarkoituksenmukaisia matemaattisia menetelmiä
ja teknisiä apuvälineitä.
Oppimateriaali:
Ekonen ym.: Sigma 6, Matemaattisia malleja II
(SanomaPro).
Arviointi:
Arviointi kohdistuu erityisesti laskutaitoon,
käsitteiden ymmärtämiseen sekä matemaattisten
menetelmien ja teknisten apuvälineiden käyttöön.
Kurssin arvioinnissa käytetään oppimistehtäviä ja
osasuorituksia, itsearviointia, kurssikoetta tai
muita soveltuvia menetelmiä.
Sisältö:
 indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-,
verotus- ja muita laskelmia
 taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia
matemaattisia malleja lukujonojen ja
summien avulla.
Oppimisen menetelmät:
Kurssin opetuksessa käytetään vaihtelevia työtapoja, joissa korostuu tekemällä ja kokeilemalla
oppiminen. Opiskelijaa ohjataan käyttämään
tarkoituksenmukaisia matemaattisia menetelmiä
ja teknisiä apuvälineitä.
Oppimateriaali:
Forsell ym.: Sigma 7, Talousmatematiikka
(SanomaPro).
Arviointi:
Arviointi kohdistuu erityisesti laskutaitoon, käsitteiden ymmärtämiseen sekä matemaattisten
menetelmien ja teknisten apuvälineiden käyttöön.
Kurssin arvioinnissa käytetään oppimistehtäviä ja
osasuorituksia, itsearviointia, kurssikoetta tai
muita soveltuvia menetelmiä.
vMAB10
Abikurssi
(koulukohtainen syventävä kurssi)
Kurssi toteutetaan lähikurssina.
Sisältö:
Kerrataan lukion lyhyen matematiikan oppimäärä
ylioppilaskirjoituksia varten.
Oppimisen menetelmät: Kurssin opetuksessa
käytetään vaihtelevia työtapoja, joissa korostuu
tekemällä ja kokeilemalla oppiminen. Opiskelijaa
ohjataan käyttämään tarkoituksenmukaisia
matemaattisia menetelmiä ja teknisiä
apuvälineitä.
Oppimateriaali:
Sovitaan kurssin alussa.
Arviointi:
Arviointi kohdistuu erityisesti laskutaitoon,
käsitteiden ymmärtämiseen sekä menetelmien
ja tarkoituksenmukaisten teknisten apuvälineiden
käyttöön. Kurssin arvioinnissa käytetään oppimistehtäviä ja osasuorituksia, itsearviointia ja
preliminäärikoetta.
69
FYSIIKKA (FY)
vFY2
Lämpö
(valtakunnallinen syventävä kurssi)
Vastaa uuden OPS:n kurssia FY2.
vFY1
Fysiikka luonnontieteenä
(pakollinen kurssi)
Vastaa uuden OPS:n kurssia FY1.
Kurssi toteutetaan lähikurssina.
Sisältö:
Mekaaninen energia, työ, lämpötila, paine,
kaasun tilanyhtälöt, lämpö ja olomuodot,
lämpöopin pääsäännöt, energiantuotanto.
Oppimisen menetelmiä:
Käytetään vaihtelevia oppimisen menetelmiä.
Pääpaino on kuitenkin tekemällä, lukemalla ja
kuuntelemalla oppimisessa, simulaatioiden ja
kokeiden avulla tapahtuvassa tutkivassa oppimisessa sekä harjoitustehtävien ratkaisemisessa
itsenäisesti ja ryhmissä.
Oppimateriaali:
Hatakka ym.: Physica 2, Lämpö (SanomaPro),
uudistettu painos 2012.
Arviointi:
Loppukoe ja mahdolliset muut kirjalliset
tuotokset.
Kurssi toteutetaan lähikurssina.
Sisältö:
Kokeellisuus ja mallintaminen, tasainen ja
kiihtyvä liike, voima ja Newtonin lait, energia,
säteily, aineen rakenteet ja perusvuorovaikutukset.
Oppimisen menetelmiä:
Käytetään vaihtelevia oppimisen menetelmiä.
Pääpaino on kuitenkin tekemällä, lukemalla ja
kuuntelemalla oppimisessa, simulaatioiden ja
kokeiden avulla tapahtuvassa tutkivassa oppimisessa sekä harjoitustehtävien ratkaisemisessa
itsenäisesti ja ryhmissä.
Oppimateriaali:
Hatakka ym.: Physica 1, Fysiikka luonnontieteenä
(SanomaPro), uudistettu painos 2012.
Arviointi:
Loppukoe ja mahdolliset muut kirjalliset
tuotokset.
FY2
Lämpö
(pakollinen kurssi)
Vastaa vanhan OPS:n kurssia vFY2.
FY1
Fysiikka luonnontieteenä
(pakollinen kurssi)
Vastaa vanhan OPS:n kurssia vFY1.
Kurssi toteutetaan lähikurssina.
Sisältö:
Mekaaninen energia, työ, lämpötila, paine,
kaasun tilanyhtälöt, lämpö ja olomuodot,
lämpöopin pääsäännöt, energiantuotanto.
Oppimisen menetelmiä:
Käytetään vaihtelevia oppimisen menetelmiä.
Pääpaino on kuitenkin tekemällä, lukemalla ja
kuuntelemalla oppimisessa, simulaatioiden ja
kokeiden avulla tapahtuvassa tutkivassa oppimisessa sekä harjoitustehtävien ratkaisemisessa
itsenäisesti ja ryhmissä.
Oppimateriaali:
Lehto ym.: Fysiikka 2, Lämpö (SanomaPro).
Arviointi:
Loppukoe ja mahdolliset muut kirjalliset
tuotokset.
Kurssi toteutetaan lähi- ja verkkokurssina.
Sisältö:
Kokeellisuus ja mallintaminen, tasainen ja kiihtyvä
liike, voima ja Newtonin lait, säteily, aineen
rakenteet ja perusvuorovaikutukset.
Oppimisen menetelmiä:
Käytetään vaihtelevia oppimisen menetelmiä.
Pääpaino on kuitenkin tekemällä, lukemalla ja
kuuntelemalla oppimisessa, simulaatioiden ja
kokeiden avulla tapahtuvassa tutkivassa oppimisessa sekä harjoitustehtävien ratkaisemisessa
itsenäisesti ja ryhmissä.
Oppimateriaali:
Lehto ym.: Fysiikka 1, Fysiikka luonnontieteenä
(SanomaPro).
Arviointi:
Loppukoe ja mahdolliset muut kirjalliset
tuotokset.
70
vFY3
Aallot
(valtakunnallinen syventävä kurssi)
Vastaa uuden OPS:n kurssia FY5.
vFY5
Pyöriminen ja gravitaatio
(valtakunnallinen syventävä kurssi)
Uudessa OPS:ssa ei vastaavaa, mutta osa asioista
muissa uusissa kursseissa.
Kurssi toteutetaan lähikurssina.
Sisältö:
Harmoninen voima ja värähdysliike, aaltoliike,
aallon heijastuminen ja taittuminen, aaltojen
yhteisvaikutus, ääni, valo, sädeoptiikka.
Oppimisen menetelmiä:
Käytetään vaihtelevia oppimisen menetelmiä.
Pääpaino on kuitenkin tekemällä, lukemalla ja
kuuntelemalla oppi-misessa, simulaatioiden ja
kokeiden avulla tapahtuvassa tutkivassa oppimisessa sekä harjoitustehtävien ratkaisemisessa
itsenäisesti ja ryhmissä.
Oppimateriaali:
Hatakka ym.: Physica 3, Aallot (SanomaPro),
uudistettu painos 2013.
Arviointi:
Loppukoe ja mahdolliset muut kirjalliset
tuotokset.
Kurssi toteutetaan lähikurssina.
Sisältö:
Tasainen ympyräliike, gravitaatio, heittoliike,
momentti ja tasapainoehdot, pyörimisen
liikeyhtälö, pyörimisliikkeen energia.
Oppimisen menetelmiä:
Käytetään vaihtelevia oppimisen menetelmiä.
Pääpaino on kuitenkin tekemällä, lukemalla ja
kuuntelemalla oppimisessa, simulaatioiden ja
kokeiden avulla tapahtuvassa tutkivassa oppimisessa sekä harjoitustehtävien ratkaisemisessa
itsenäisesti ja ryhmissä.
Oppimateriaali:
Hatakka ym.: Physica 5, Pyöriminen ja gravitaatio
(SanomaPro), uudistettu painos 2014.
Arviointi:
Loppukoe ja mahdolliset muut kirjalliset
tuotokset.
vFY4
Liikkeen lait
(valtakunnallinen syventävä kurssi)
Vastaa uuden OPS:n kurssia FY4.
vFY6
Sähkö (valtakunnallinen syventävä kurssi)
Vastaa uuden OPS:n kurssia FY3.
Kurssi toteutetaan lähikurssina.
Sisältö:
Tasainen ja tasaisesti kiihtyvä liike, mekaniikan
peruslait, vastusvoimia, noste, värähdysliikkeen
energia, mekaanisen energian ja liikemäärän
säilymislait.
Oppimisen menetelmiä:
Käytetään vaihtelevia oppimisen menetelmiä.
Pääpaino on kuitenkin tekemällä, lukemalla ja
kuuntelemalla oppimisessa, simulaatioiden ja
kokeiden avulla tapahtuvassa tutkivassa oppimisessa sekä harjoitustehtävien ratkaisemisessa
itsenäisesti ja ryhmissä.
Oppimateriaali:
Hatakka ym.: Physica 4, Liikkeen lait (SanomaPro),
uudistettu painos 2013.
Arviointi:
Loppukoe ja mahdolliset muut kirjalliset
tuotokset.
Kurssi toteutetaan lähikurssina.
Sisältö:
Sähkövirta, jännite, tasavirtapiirit, sähkövaraus,
sähkövoima ja sähkökenttä, kondensaattori.
Oppimisen menetelmiä:
Käytetään vaihtelevia oppimisen menetelmiä.
Pääpaino on kuitenkin tekemällä, lukemalla ja
kuuntelemalla oppimisessa, simulaatioiden ja
kokeiden avulla tapahtuvassa tutkivassa oppimisessa sekä harjoitustehtävien ratkaisemisessa
itsenäisesti ja ryhmissä.
Oppimateriaali:
Hatakka ym.: Physica 6, Sähkö (SanomaPro),
uudistettu painos 2014.
Arviointi:
Loppukoe ja mahdolliset muut kirjalliset
tuotokset.
vFY7
Sähkömagnetismi
71
(valtakunnallinen syventävä kurssi)
Vastaa uuden OPS:n kurssia FY6.
vFY9
Abikurssi
(koulukohtainen syventävä kurssi)
Vastaa uuden OPS:n kurssia FY9.
Kurssi toteutetaan lähikurssina.
Sisältö:
Magnetismi ja magneettikenttä, Magneettinen
voima ja varauksen liike magneettikentässä, sähkömagneettinen induktio, vaihtovirtapiirit, värähtelypiiri.
Oppimisen menetelmiä:
Käytetään vaihtelevia oppimisen menetelmiä.
Pääpaino on kuitenkin tekemällä, lukemalla ja
kuuntelemalla oppimisessa, simulaatioiden ja
kokeiden avulla tapahtuvassa tutkivassa oppimisessa sekä harjoitustehtävien ratkaisemisessa
itsenäisesti ja ryhmissä.
Oppimateriaali:
Hatakka ym.: Physica 7, Sähkömagnetismi (SanomaPro), uudistettu painos 2014.
Arviointi:
Loppukoe ja mahdolliset muut kirjalliset
tuotokset.
Kurssi toteutetaan lähikurssina.
Sisältö:
Käsitellään kokoavasti lukion fysiikan keskeisiä
alueita ja vahvistetaan laskennallisia valmiuksia.
Tutustutaan fysiikan reaalikokeen tehtäviin ja
tarvittaessa eri korkeakoulujen pääsykokeisiin.
Oppimisen menetelmiä:
Käytetään vaihtelevia oppimisen menetelmiä.
Pääpaino on kuitenkin harjoitustehtävien ratkaisemisessa itsenäisesti ja ryhmissä.
Oppimateriaali:
Sovitaan kurssin alussa.
Arviointi:
Loppukoe ja mahdolliset muut kirjalliset
tuotokset.
vFY8
Aine ja säteily
(valtakunnallinen syventävä kurssi)
Vastaa uuden OPS:n kurssia FY7.
Kurssi toteutetaan lähikurssina.
Sisältö:
Säteilyenergian kvantittuminen, atomimallit, ydinfysiikkaa, massa ja energia, radioaktiivinen säteily.
Oppimateriaali:
Hatakka ym.: Physica 8, Aine ja säteily (SanomaPro),).
Oppimisen menetelmiä:
Käytetään vaihtelevia oppimisen menetelmiä.
Pääpaino on kuitenkin tekemällä, lukemalla ja
kuuntelemalla oppimisessa, simulaatioiden ja
kokeiden avulla tapahtuvassa tutkivassa oppimisessa sekä harjoitustehtävien ratkaisemisessa
itsenäisesti ja ryhmissä.
Arviointi:
Loppukoe ja mahdolliset muut kirjalliset
tuotokset.
72
KEMIA (KE)
vKE2
Kemian mikromaailma
(valtakunnallinen syventävä kurssi)
Vastaa uuden OPS:n kurssia KE1.
vKE1
Ihmisen ja elinympäristön kemia
(pakollinen kurssi)
Vastaa uuden OPS:n kurssia KE2.
Kurssi toteutetaan lähikurssina.
Sisältö:
alkuaineet ja jaksollinen järjestelmä, elektroniverhon rakenne, atomiorbitaalit, atomiorbitaalien
hybridisoituminen, kemialliset sidokset, isomeria.
Oppimisen menetelmiä:
tutkimuksellinen oppiminen, ratkotaan tehtäviä
itsenäisesti ja pienryhmissä.
Oppimateriaali:
Lehtiniemi–Turpeenoja: MOOLI 2, Kemian
mikromaailma ISBN 951-1-19714-2.
Oppikirja on saatavana myös sähköisenä.
Arviointi:
Loppukoe ja mahdolliset muut kirjalliset
tuotokset.
Kurssi toteutetaan lähikurssina.
Sisältö:
aineiden luokittelua, ainemäärä, pitoisuus, orgaanisissa yhdisteissä esiintyvät sidokset,
orgaanisen kemian yhdisteryhmät, ympäristökemiaa, orgaanisten biomolekyylien kemiaa.
Oppimisen menetelmiä:
tutkimuksellinen oppiminen, ratkotaan tehtäviä
itsenäisesti ja pienryhmissä.
Oppimateriaali:
Lehtiniemi–Turpeenoja: MOOLI 1, Ihmisen ja
elinympäristön kemia ISBN 978-951-1-23705-1
Oppikirja on saatavana myös sähköisenä.
Arviointi:
Loppukoe ja mahdolliset muut kirjalliset
tuotokset.
vKE3 Reaktiot ja energia
(valtakunnallinen syventävä kurssi)
Vastaa uuden OPS:n kurssia KE3.
KE1
Kemiaa kaikkialla
(pakollinen kurssi)
Vastaa vanhan OPS:n kurssia KE2.
Kurssi toteutetaan lähikurssina.
Sisältö:
kemiallinen reaktio, energianmuutokset kemiallisessa reaktiossa, stoikiometrisia laskuja, kaasujen
yleinen tilanyhtälö.
Oppimisen menetelmiä:
tutkitaan eri malleja käyttäen reaktioihin ja energiaan liittyviä ilmiöitä, ratkotaan tehtäviä itsenäisesti ja pienryhmissä.
Oppimateriaali:
Lehtiniemi–Turpeenoja: MOOLI 3, Reaktiot
ja energia ISBN 951-1-20646-X
Oppikirja on saatavana myös sähköisenä.
Arviointi:
Loppukoe ja mahdolliset muut kirjalliset
tuotokset.
Kurssi toteutetaan lähi- ja verkkokurssina.
Sisältö:
kemian merkitys jatko-opinnoissa ja työelämässä,
alkuaineet ja yhdisteet, atomin rakenne ja
jaksollinen järjestelmä, aineiden ominaisuudet,
aineen erotusmenetelmät.
Oppimisen menetelmiä:
tutkitaan jokapäiväiseen elämään ja ympäristöön
liittyviä ilmiöitä, ratkotaan tehtäviä itsenäisesti
ja pienryhmissä.
Oppimateriaali:
Lehtiniemi–Turpeenoja: MOOLI 1, Kemiaa
kaikkialla ISBN 978-951-1-28095-8
Oppikirja on saatavana myös sähköisenä.
Arviointi:
Loppukoe ja mahdolliset muut kirjalliset
tuotokset.
73
vKE4 Metallit ja materiaalit
(valtakunnallinen syventävä kurssi)
Vastaa uuden OPS:n kurssia KE4.
vKE6 Abikurssi
(koulukohtainen syventävä kurssi)
Vastaa uuden OPS:n kurssia KE7.
Kurssi toteutetaan lähikurssina.
Sisältö:
hapettumis-pelkistymisreaktiot, sähkökemiaa,
metallit ja epämetallit sekä niiden happi- ja
vety-yhdisteet, bio- ja synteettiset polymeerit.
Oppimisen menetelmiä:
tutkitaan materiaaleihin ja sähkökemiaan
liittyviä ilmiöitä, ratkotaan tehtäviä itsenäisesti
ja pienryhmissä.
Oppimateriaali:
Lehtiniemi–Turpeenoja: MOOLI 4, Metallit ja
materiaalit ISBN 951-1-20981-7.
Oppikirja on saatavana myös sähköisenä.
Arviointi:
Loppukoe ja mahdolliset muut kirjalliset
tuotokset.
Kurssi toteutetaan lähikurssina.
Sisältö:
Kerrataan lukion kemian keskeisiä sisältöjä. Vahvistetaan laskennallisia valmiuksia kemian eri osaalueilla. Valmentaudutaan kemian reaalikokeeseen.
Oppimisen menetelmiä:
kerrataan aikaisemmin opittuja kemian sisältöjä
itsenäisesti ja pienryhmissä ratkaisemalla esimerkiksi ylioppilaskoetehtäviä.
Oppimateriaali:
Lehtiniemi - Turpeenoja: Abin kemia
ISBN 978-951-1-22290-3.
Arviointi:
Loppukoe ja mahdolliset muut kirjalliset
tuotokset.
vKE5 Reaktiot ja tasapaino
(valtakunnallinen syventävä kurssi)
Vastaa uuden OPS:n kurssia KE5.
vKE7 Lukiokemian kertaus ja täydennys
(koulukohtainen syventävä kurssi)
Vastaa uuden OPS:n kurssia KE8.
Kurssi toteutetaan lähikurssina.
Sisältö:
kemiallinen tasapaino, happo-emästasapaino,
puskuriliuokset ja niiden merkitys, liukoisuus ja
liukoisuustasapaino.
Oppimisen menetelmiä:
tutkitaan reaktionopeuteen ja kemialliseen tasapainoon liittyviä ilmiöitä, ratkotaan tehtäviä itsenäisesti ja pienryhmissä
Oppimateriaali:
Lehtiniemi–Turpeenoja: MOOLI 5, Reaktiot ja
tasapaino ISBN 978-951-1-21816-6
Oppikirja on saatavana myös sähköisenä.
Arviointi:
Loppukoe ja mahdolliset muut kirjalliset
tuotokset.
Kurssi toteutetaan lähikurssina.
Sisältö:
Kerrataan lukion kemian keskeisiä sisältöjä ja täydennetään kemian oppimäärää ottaen huomioon
kurssilaisten jatko-opintosuunnitelmat. Kurssi
toimii siten valmentavana kurssina korkeakouluihin tai yliopistoihin pyrittäessä.
Oppimisen menetelmiä:
kerrataan aikaisemmin opittuja kemian sisältöjä
itsenäisesti ja pienryhmissä ratkaisemalla esimerkiksi pääsykoetehtäviä.
Oppimateriaali:
Sovitaan kurssin alussa.
Arviointi:
Loppukoe ja mahdolliset muut kirjalliset
tuotokset.
74
BIOLOGIA (BI)
Oppimisen menetelmät:
Kurssin oppimisen menetelmät ovat monipuoliset.
Opiskelijoiden halukkuudesta riippuen mm. erilaiset pari- ja ryhmätyöt, tapausperustainen oppiminen sekä lukemalla ja kuuntelemalla oppiminen
ovat mahdollisia. Mahdollisuuksien mukaan
kokeellinen työskentely. Kurssiin kuuluu
mahdollisesti suullinen arviointi.
Oppimateriaali:
Ei oppikirjaa, kurssilla hyödynnetään kattavasti
verkkoa ja opettajan rakentamaa materiaalia.
Osaamisen arviointi:
arviointi on jatkuvaa ja monipuolista. Arvioinnista
sovitaan kurssin alussa ja opiskelijalla on valinnanvapautta arvioitavien tehtävien suhteen.
BI1
Elämä ja evoluutio
(pakollinen)
Vastaa vanhan OPS:n kurssia vBI1.
Kurssi toteutetaan lähi- ja monimuotokurssina.
Keskeiset sisällöt ja tavoitteet:
biologia tieteenä, solu elämän perusyksikkönä,
eliön elinkaari sekä evoluutio. Kurssin tavoitteena
on saada opiskelija kiinnostumaan biologiasta
sekä ymmärtämään kokeellisen luonnontieteen
ajattelun perusteet.
Oppimisen menetelmät:
Kurssin oppimisen menetelmät ovat monipuoliset.
Opiskelijoiden halukkuudesta riippuen mm. erilaiset pari- ja ryhmätyöt, tapausperustainen oppiminen sekä lukemalla ja kuuntelemalla oppiminen
ovat mahdollisia. Mahdollisuuksien mukaan kokeellinen työskentely.
Oppimateriaali:
Uuden opetussuunnitelman mukainen Bios1 Elämä ja evoluutio (Happonen ym. 2016 SanomaPro).
Painettu kirja tai digikirja.
Osaamisen arviointi:
arviointi on jatkuvaa ja monipuolista. Arvioinnista
sovitaan kurssin alussa ja opiskelijalla on valinnanvapautta arvioitavien tehtävien suhteen.
BI3
Solu ja perinnöllisyys
(valtakunnallinen syventävä kurssi)
Vastaa vanhan OPS:n kurssia vBI2.
Kurssi toteutetaan lähikurssina.
Keskeiset sisällöt ja tavoitteet:
Solun rakenne ja toiminta, solujen lisääntyminen,
perinnöllisyys sekä solubiologinen tutkimus laboratoriossa tai sähköisten aineistojen avulla.
Kurssin tavoitteena on saada opiskelija kiinnostumaan solubiologiasta sekä ymmärtämään kokeellisen luonnontieteen ajattelun perusteet.
Oppimisen menetelmät:
Kurssin oppimisen menetelmät ovat monipuoliset.
Opiskelijoiden halukkuudesta riippuen mm. erilaiset pari- ja ryhmätyöt, tapausperustainen oppiminen sekä lukemalla ja kuuntelemalla oppiminen
ovat mahdollisia. Mahdollisuuksien mukaan
kokeellinen työskentely.
Oppimateriaali:
Ei oppikirjaa, kurssilla hyödynnetään kattavasti
verkkoa.
Osaamisen arviointi:
arviointi on jatkuvaa ja monipuolista. Arvioinnista
sovitaan kurssin alussa ja opiskelijalla on valinnanvapautta arvioitavien tehtävien suhteen.
BI2
Ekologia ja ympäristö
(pakollinen)
Vastaa vanhan OPS:n kurssia vBI3.
Kurssi toteutetaan lähi-, verkko- ja monimuotokurssina.
Keskeiset sisällöt ja tavoitteet:
ekologian perusteet, ympäristöongelmat ja niiden
syyt sekä ratkaisumahdollisuudet, kestävä tulevaisuus sekä ekologiaa tai ympäristön tilaa koskeva
tutkimus tai ympäristön kehittämisprojekti. Kurssin tavoitteena on saada opiskelija kiinnostumaan
ekologiasta ja ympäristöstä sekä ymmärtämään
ympäristön tilan merkitys ihmiselle.
75
vBI4
Ihmisen biologia
(valtakunnallinen syventävä kurssi)
Vastaa uuden OPS:n kurssia BI4 Ihmisen biologia.
Oppimateriaali:
Bios5 Bioteknologia (Happonen ym. SanomaPro).
Painettu kirja tai digikirja, vanha painos käy.
Osaamisen arviointi:
arviointi on jatkuvaa ja monipuolista. Arvioinnista
sovitaan kurssin alussa ja opiskelijalla on valinnanvapautta arvioitavien tehtävien suhteen.
Kurssi toteutetaan lähikurssina.
Keskeiset sisällöt ja tavoitteet:
ravintoaineet ja ruoansulatus, verenkiertoelimistö, hengityselimistö ja hengityksen säätely, tuki- ja
liikuntaelimistö, hermosto ja aistit, umpirauhaset
ja hormonit, lämmönsäätely, kemiallinen tasapaino, elimistöjen sopeutuminen ja puolustusmekanismit, lisääntyminen sekä Ihmiselimistön toimintaa mittaava tutkimus.
Kurssin tavoitteena on saada opiskelija kiinnostumaan ja oppimaan perustiedot ihmisen anatomiasta ja fysiologiasta.
Oppimisen menetelmät:
Kurssin oppimisen menetelmät ovat monipuoliset.
Opiskelijoiden halukkuudesta riippuen mm. erilaiset pari- ja ryhmätyöt, tapausperustainen oppiminen sekä lukemalla ja kuuntelemalla oppiminen
ovat mahdollisia.
Oppimateriaali:
Vanhan opetussuunnitelman mukainen Bios4
Ihmisen biologia (Happonen ym. SanomaPro).
Painettu kirja tai digikirja.
Osaamisen arviointi:
arviointi on jatkuvaa ja monipuolista. Arvioinnista
sovitaan kurssin alussa ja opiskelijalla on valinnanvapautta arvioitavien tehtävien suhteen.
vBI6
Abikurssi
(paikallinen syventävä kurssi)
Vastaa uuden opetussuunnitelman kurssia BI7.
Biologian kertauskurssi. Kurssi toteutetaan lähikurssina.
Keskeiset sisällöt ja tavoitteet:
Kurssilla kerrataan biologian pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien sisältöjä, joista
voidaan sopia tarkemmin kurssin alussa. Kurssilla
perehdytään biologian kokeelle ominaisiin kysymystyyppeihin ja käydään läpi vastaustekniikkaa.
Oppimisen menetelmät:
Kurssin oppimisen menetelmät ovat monipuoliset.
Opiskelijoiden halukkuudesta riippuen mm. erilaiset pari- ja ryhmätyöt, tapausperustainen oppiminen sekä lukemalla ja kuuntelemalla oppiminen
ovat mahdollisia.
Oppimateriaali:
Ei erillistä oppimateriaalia.
Osaamisen arviointi:
Arviointi on jatkuvaa ja monipuolista. Arvioinnista
sovitaan kurssin alussa ja opiskelijalla on valinnanvapautta arvioitavien tehtävien suhteen. Arvioinnissa merkittävää on kirjallisen vastausten
arviointi. Opiskelijaa voidaan arvioida välikokeilla,
erilaisilla oppimistehtävillä ja osasuorituksilla,
vertais- ja itsearvioinnilla sekä kurssin lopuksi
pidettävällä preliminäärikokeella. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.
vBI5
Bioteknologia
(valtakunnallinen syventävä kurssi)
Vastaa uuden OPS:n kurssia BI5.
Kurssi toteutetaan lähikurssina.
Keskeiset sisällöt ja tavoitteet:
Bioteknologian, geeniteknologian ja mikrobiologian sovellukset ja merkitys ihmiselle sekä ympäristölle. Tarkoitus on saada opiskelijat innostumaan
bioteknologian opiskelusta sekä lisätä ymmärrystä
bioteknologian sovellusten merkityksestä nykyyhteiskunnassa.
Oppimisen menetelmät:
Kurssin oppimisen menetelmät ovat monipuoliset.
Opiskelijoiden halukkuudesta riippuen mm. erilaiset pari- ja ryhmätyöt, tapausperustainen oppiminen sekä lukemalla ja kuuntelemalla oppiminen
ovat mahdollisia.
76
MAANTIEDE (GE)
Oppimisen menetelmät:
erityyppisten tehtävien tekeminen verkkoympäristössä. Opiskelija saa osittain valita oppimisen
menetelmiä kurssin aikana. Kurssilla sovelletaan
jatkuvaa arviointia ja tehtävissä on vuorovaikutteisuutta muiden opiskelijoiden sekä opettajan
kanssa.
Oppimateriaali:
Opettajan rakentama verkkokurssi, ei erillistä
materiaalia.
Osaamisen arviointi:
Osaamista voidaan arvioida hyvin monipuolisesti
esimerkiksi kokeiden, osakokeiden, ryhmäkokeiden, projektien, projekteissa ja ryhmässä toimimisen, tuotosten, kuten geomedian eri muotojen
käytön sekä maantieteellisen ajattelun taitojen
kehittymisen, esim. esseiden ja kirjoitelmien perusteella.
GE1
Maailma muutoksessa
(pakollinen kurssi)
Vastaa vanhan OPS:n kurssia GE3.
Kurssi toteutetaan lähi- ja verkkokurssina.
Keskeiset sisällöt ja tavoitteet:
Maantiede tieteen alana. Luonnon järjestelmään,
luonnonvaroihin ja ympäristöön sekä ihmiskuntaan liittyvät keskeiset globaalit riskialueet,
riskien ennakointi ja niihin varautuminen sekä
keskeiset kehityskysymykset. Tavoitteena on syventää opiskelijan kiinnostustaan maantieteeseen
ja maantieteen tapaan hahmottaa ja tutkia
maailmaa.
Oppimisen menetelmät:
Geomedian ja paikkatiedon monipuolinen käyttö
sekä lukemalla ja kuuntelemalla oppiminen. Kurssilla voidaan laatia maantieteellisiä tutkielmia tai
projektitöitä ja käyttää ongelmalähtöisiä ja tapausperustaisia oppimisen menetelmiä.
Oppimateriaali:
Cantell ym.: Geos 1, Maailma muutoksessa (2016)
(Sanoma Pro). Painettu kirja tai digikirja.
Osaamisen arviointi:
Osaamista voidaan arvioida hyvin monipuolisesti
esimerkiksi kokeiden, osakokeiden, ryhmäkokeiden, projektien, projekteissa ja ryhmässä toimimisen, tuotosten, kuten geomedian eri muotojen
käytön sekä maantieteellisen ajattelun taitojen
kehittymisen, esim. esseiden ja kirjoitelmien
perusteella.
vGE2
Yhteinen maailma
(valtakunnallinen syventävä kurssi)
Vastaa uuden OPS:n kurssia GE3.
Kurssi toteutetaan lähikurssina.
Keskeiset sisällöt ja tavoitteet:
Väestö ja asutus, muuttoliikkeet ja kaupungistuminen, kulttuurit, luonnonvarat, teollisuus ja
energia, liikkuminen ja vuorovaikutus, ihmistoiminnan alueellinen rakenne, kulttuurimaisemien
tulkinta sekä kehityksen ohjailu ja kestävä kehitys.
Tavoitteena on että opiskelija osaa hankkia, analysoida, tulkita, arvioida ja esittää kulttuurimaantieteellistä tietoa geomediaa hyväksi käyttäen.
Oppimisen menetelmät:
Geomedian monipuolinen käyttö sekä lukemalla
ja kuuntelemalla oppiminen. Kurssilla voidaan
laatia maantieteellisiä tutkielmia tai projektitöitä
ja käyttää ongelmalähtöisiä ja tapausperustaisia
oppimisen menetelmiä.
Oppimateriaali:
Anttila-Muilu ym.: Geos 2, Yhteinen maailma
(Sanoma Pro). Painettu kirja tai digikirja. (vanhan
opetussuunnitelman mukainen kirja)
Osaamisen arviointi:
Osaamista voidaan kurssilla arvioida hyvin monipuolisesti esimerkiksi kokeiden, osakokeiden,
ryhmäkokeiden, projektien, projekteissa ja ryhmässä toimimisen, tuotosten, kuten geomedian
eri muotojen käytön sekä maantieteellisen ajattelun taitojen kehittymisen, esim. esseiden ja kirjoitelmien perusteella.
GE2
Sininen planeetta
(pakollinen kurssi)
Vastaa vanhan OPS:n kurssia vGE1.
Kurssi toteutetaan verkkokurssina.
Keskeiset sisällöt ja tavoitteet:
Maantieteellinen ajattelu, maan planetaariset
liikkeet ja niistä johtuvat ilmiöt, ilmakehä ja vesikehä liikkeessä sekä vyöhykkeisyys, maapallon
rakenne ja muuttuvat pinnanmuodot sekä
luonnonmaantieteellisen tiedon käyttö yhteiskunnassa ja arkielämässä. Tavoitteena on saada
opiskelija kiinnostumaan luonnonmaantieteestä
sekä ymmärtämään luonnonmaantieteellisiä
ajattelumalleja.
77
vGE4
Aluetutkimus
(valtakunnallinen syventävä kurssi)
Vastaa uuden OPS:n kurssia GE4.
vGE5
Abikurssi
(koulukohtainen syventävä kurssi)
Vastaa uuden OPS:n kurssia GE6.
Kurssi toteutetaan verkkokurssina.
Keskeiset sisällöt ja tavoitteet:
kartografian perusteet, paikkatietojärjestelmät ja
niiden sovellusmahdollisuudet sekä aluetutkimus.
Tavoitteena on että opiskelija kehittää taitojaan
hankkia, käsitellä, analysoida, tulkita, arvioida ja
esittää maantieteellistä tietoa ja osaa käyttää
geomediaa maantieteellisen tutkielman laatimisessa.
Oppimisen menetelmät:
erityyppisten tehtävien tekeminen verkkoympäristössä. Opiskelija saa osittain valita oppimisen
menetelmiä kurssin aikana.
Oppimateriaali:
Anttila-Muilu ym.: Geos 4, Aluetutkimus
(Sanoma Pro). Painettu kirja tai digikirja
(vanhan OPS:n mukainen kirja).
Osaamisen arviointi:
Jatkuva arviointi tehtäväkohtaisesti
Kurssi toteutetaan lähikurssina.
Keskeiset sisällöt ja tavoitteet:
maantieteen eri kursseilla opittujen tietojen
syventäminen ja yhteenveto, lukion maantieteen
keskeisten käsitteiden ja osa-alueiden kertaus
sekä maantieteellisen tiedon soveltaminen
Oppimisen menetelmät:
pari- ja pienryhmätyöskentely, yhteisöllinen
tiedonrakentelu, itsenäinen opiskelu sekä
lukemalla ja kuuntelemalla oppiminen 
Oppimateriaali:
Anttila-Muilu ym.: Geos 5, Kertauskirja (Sanoma
Pro). Painettu kirja tai digikirja.
Osaamisen arviointi:
Kurssia voidaan arvioida välikokeilla, erilaisilla
oppimistehtävillä ja osasuorituksilla, vertais- ja
itsearvioinnilla sekä kurssin lopuksi pidettävällä
preliminäärikokeella. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.
78
HISTORIA (HI)
HI3
Kansainväliset suhteet
(valtakunnallinen syventävä kurssi)
Vastaa vanhan OPS:n kurssia vHI2.
HI1
Ihminen, kulttuuri ja yhteiskunta
(valtakunnallinen pakollinen kurssi)
Vastaa vanhan OPS:n kurssia vHI4.
Kurssi toteutetaan lähi- ja etäkurssina sekä monimuoto-opetuksena.
Sisältö: Kurssilla tutustutaan kansainvälisen
politiikan keskeisiin käsitteisiin ja teoreettisiin
selitysmalleihin. Tarkastelu etenee 1800-luvun
keskeisistä tunnuspiirteistä maailmansotiin,
kylmän sodan maailmaan ja ns. muuttuvaan
maailmanjärjestykseen.
Oppimateriaali:
Sanoma Pron uusin oppikirja, mikäli ilmestynyt;
muuten Aunesluoma ym. - Historia ajassa 2,
Kansainväliset suhteet (Sanoma Pro).
Oppikirjasta saatavissa myös digiversio.
Oppimisen menetelmät:
Kurssilla käytetään soveltuvin osin erilaisia
aktivoivia menetelmiä perinteistä rintamaopetusta unohtamatta. Monimuoto-opetuksessa
tutkiva oppiminen korostuu.
Arviointi:
Kirjallinen tai sähköinen loppukoe, jatkuva näyttö,
mahdollinen tutkielma, verkko-/etätehtävät.
Kurssi toteutetaan vain lähikurssina.
Sisältö:
Tutustutaan historiaan tieteenalana. Tarkastellaan
ihmisen, yhteiskunnan ja luonnon välistä vuorovaikutusta aina keräilykulttuurista jälkiteolliseen,
globaaliin nykytodellisuuteen asti.
Oppimisen menetelmät:
Kurssilla käytetään soveltuvin osin erilaisia aktivoivia oppimismenetelmiä; esim. dialoginen oppiminen, pienryhmissä oppiminen, tutkiva ja lukemalla oppiminen sekä tapausperustainen oppiminen perinteistä rintamaopetusta unohtamatta.
Oppimateriaali:
Höyssä ym. - Historia ajassa 1, Ihminen ympäristön ja yhteiskunnan muutoksessa (Sanoma Pro).
Oppikirjasta saatavissa myös digiversio.
Arviointi:
Kirjallinen tai sähköinen loppukoe, jatkuva näyttö,
mahdollinen tutkielma.
HI2
Itsenäisen Suomen historia
(valtakunnallinen pakollinen kurssi)
Vastaa vanhan OPS:n kurssia vHI3.
Kurssi toteutetaan lähi-, verkko- ja etäkurssina.
Sisältö:
Tutustutaan Suomen historiaan 1800-luvulta
eteenpäin niin, että opiskelija saa mahdollisuuden
tarkastella Ruotsin ajan perintöä ja autonomian
merkitystä suomalaisen yhteiskunnan muotoutumiselle. Itsenäistymisen jälkeinen kehitys 1900luvulta nykypäivään auttaa hahmottamaan
Suomen historiaa osana eurooppalaista ja
globaalia historiaa.
Oppimateriaali:
Aunesluoma ym. - Historia ajassa 3, Itsenäisen
Suomen historia (Sanoma Pro).
Oppikirjasta saatavissa myös digiversio.
Oppimisen menetelmät: Kurssilla käytetään
soveltuvin osin erilaisia aktivoivia menetelmiä
perinteistä rintamaopetusta unohtamatta.
Arviointi:
Kirjallinen tai sähköinen loppukoe, jatkuva näyttö,
mahdollinen tutkielma.
79
HI4
Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys
(valtakunnallinen syventävä kurssi)
Vastaa vanhan OPS:n kurssia vHI1.
HI6
Maailman kulttuurit kohtaavat
(valtakunnallinen syventävä kurssi)
Vastaa vanhan OPS:n kurssia vHI6.
Kurssi toteutetaan vain lähikurssina.
Sisältö:
Kurssilla tutustutaan keskeiseen eurooppalaiseen
kulttuuriperintöön. Kurssi tarjoaa mahdollisuuden
tarkastella erilaisten aatteiden, taiteen ja tieteen
vaikutusta maailmankuvan muutoksiin. Euroopan
moninainen vuorovaikutus muiden kulttuurialueiden kanssa monipuolistaa ja syventää eurooppalaisuuden tarkastelua.
Oppimateriaali:
Sanoma Pron uusin oppikrja, mikäli ilmestynyt;
muuten Aromaa ym. - Kaikkien aikojen historia 2,
Eurooppalainen ihminen (Edita). Digikirjan mahdollisuus.
Oppimisen menetelmät:
Kurssilla käytetään soveltuvin osin erilaisia aktivoivia menetelmiä perinteistä rintamaopetusta
unohtamatta. Esimerkiksi pienimuotoinen projektioppiminen (tutkielma, esitelmä) voi palvella
hyvin kurssin tavoitteita.
Arviointi:
Kirjallinen tai sähköinen loppukoe, jatkuva näyttö,
mahdollinen tutkielma.
Kurssi toteutetaan vain lähikurssina.
Sisältö:
Kurssilla tarkastellaan Euroopan ulkopuolisten
kulttuuripiirien ominaispiirteitä ja nykyaikaa sekä
kulttuurien välistä vuorovaikutusta. Tarkastelun
kohteena on mm. islamin kulttuuri, Intian, Kiinan
ja Amerikan kulttuurit. Kulttuuri ymmärretään
kokonaisvaltaisena käsitteenä.
Oppimateriaali:
Kohi, Palo ym. - Forum VI, Kulttuurien kohtaaminen (Otava). Sähköisen oppimateriaalin
hyödyntäminen mahdollista.
Oppimisen menetelmät:
Kurssilla käytetään soveltuvin osin erilaisia aktivoivia menetelmiä perinteistä rintamaopetusta
unohtamatta. Esimerkiksi pienimuotoinen
projektioppiminen (tutkielma, esitelmä) voi
palvella hyvin kurssin tavoitteita.
Arviointi:
Kirjallinen tai sähköinen loppukoe, jatkuva näyttö,
mahdollinen tutkielma.
HI8
Kertauskurssi
(paikallinen syventävä kurssi)
Vastaa vanhan OPS:n kurssia vHI8.
HI5
Ruotsin itämaasta Suomeksi
(valtakunnallinen syventävä kurssi)
Vastaa vanhan OPS:n kurssia vHI5.
Kurssi toteutetaan vain verkkokurssina.
Sisältö:
Pakollisten ja syventävien kurssien ydinkohtien
kertaus niin, että historiallinen ajattelu syventyy,
käsitteiden käyttö selkiintyy, syy- ja seuraussuhteiden sekä kokonaisuuksien hahmottaminen
helpottuu ja kyky kirjoittaa selkeästi jäsenneltyjä
vastauksia vahvistuu.
Oppimateriaali:
 Kohi ym.: Abi historia (Otava)
 eri historian kurssien oppikirjat
 nettimateriaali
Oppimisen menetelmät:
Verkkokurssille tyypillinen itsenäinen opiskelu.
Arviointi:
Fronterhuoneen tehtävät (ei loppukoetta).
Kurssi toteutetaan vain verkkokurssina.
Sisältö:
Kurssilla tarkastellaan itämaan eli Suomen historian keskeisiä kehityslinjoja ja Ruotsin vallan aikaista kulttuuriperintöä. Kurssilla tarjoutuu mahdollisuus tarkastella Suomen vuosisataisia yhteyksiä
itämerelliseen ja länsimaiseen kulttuuriin.
Oppimateriaali:
Ekonen ym. - Forum V, Suomen vaiheet esihistoriasta autonomian aikaan (Otava). Sähköisen oppimateriaalin hyödyntäminen mahdollista.
Oppimisen menetelmät:
Verkkokurssille tyypillinen itsenäinen opiskelu.
Arviointi:
fronterhuoneen tehtävät (ei loppukoetta).
80
YHTEISKUNTAOPPI (YH)
YH2
Taloustiedon perusteet
(valtakunnallinen syventävä kurssi)
Vastaa vanhan OPS:n kurssia YH2.
YH1
Suomalainen yhteiskunta
(valtakunnallinen pakollinen kurssi)
Vastaa vanhan OPS:n kurssia YH1.
Kurssi toteutetaan lähi- ja verkkokurssina.
Sisältö:
Kurssilla tutustutaan kansantalouden perusteisiin,
keskeisiin käsitteisiin ja teorioihin. Kurssi antaa
tilaisuuden hahmottaa talouselämän rakenteita ja
toimintaperiaatteita. Oman talouden hallinta ja
taloudellisten kysymysten eettinen tarkastelu eri
tasoilla (Suomi, EU, globaali taso) sekä talouteen
liittyvän argumentaatiotaitojen harjoittelu ovat
osa kurssikokonaisuutta.
Oppimateriaali:
a) aikuislukio: Forum 2, Taloustiedon perusteet
(Otava). Digikirjan mahdollisuus.
b) Stadin ammattiopisto: Kohi ym. – Abi,
Yhteiskuntaoppi (Otava)
Oppimisen menetelmät:
Kurssilla käytetään soveltuvin osin erilaisia aktivoivia menetelmiä perinteistä rintamaopetusta
unohtamatta. Verkkokurssi - itsenäinen opiskelu.
Arviointi:
lähikurssi - Kirjallinen ja/tai suullinen loppukoe,
mahdollinen tutkielma verkkokurssi.
Fronterhuoneen tehtävät, ei loppukoetta.
Kurssi toteutetaan lähi- ja verkkokurssina sekä
monimuoto-opetuksena.
Sisältö:
Tutkitaan Suomen valtiollisen ja yhteiskunnallisen
järjestelmän pääpiirteitä. (mahdollisuuksien mukaan vertaillen muihin järjestelmiin). Käsitellään
vallankäytön muotoja ja kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia. Analysoidaan yhteiskuntaa keskeisten käsitteiden (esim. kansalais-/ hyvinvointiyhteiskunta, oikeusvaltio) näkökulmasta.
Oppimateriaali:
a) aikuislukio: Forum 1, Suomalainen yhteiskunta
(Otava)
b) Stadin ammattiopisto: Kohi ym. – Abi,
Yhteiskuntaoppi (Otava)
Oppimisen menetelmät:
Kurssilla käytetään soveltuvin osin erilaisia aktivoivia menetelmiä perinteistä rintamaopetusta
unohtamatta. Monimuoto-opetuksessa tutkiva
oppiminen korostuu. Verkkokurssilla itsenäinen
opiskelu.
Arviointi:
lähikurssi – kirjallinen/sähköinen/ suullinen loppukoe, mahdollinen tutkielma, jatkuva näyttö
verkkokurssi - fronterhuoneen tehtävät, ei loppukoetta
81
YH3
Suomi, Eurooppa ja globaali maailma (valtakunnallinen syventävä kurssi)
Vastaa vanhan OPS:n kurssia YH4.
YH5
Projektikurssi
(paikallinen syventävä kurssi)
Vastaa vanhan OPS:n kurssia YH5.
Kurssi toteutetaan vain lähikurssina.
Sisältö:
Kurssi perehdyttää opiskelijat Euroopan unionin
toimintaan, yksittäisen kansalaisen ja valtion
asemaan yhdentyvässä Euroopassa ja globaalissa
”maailmankylässä” sekä kannustaa osallistumaan
ajankohtaiseen integraatiosta käytävään keskusteluun.
Oppimateriaali:
a) aikuislukio: Arola, Aroma, Hentilä, Kauppinen:
Kansalainen ja Eurooppa (Edita).
Sähköisen oppimateriaalin käyttö mahdollista.
b) Stadin ammattiopisto: Kohi ym. – Abi,
Yhteiskuntaoppi (Otava)
Oppimisen menetelmät:
Kurssilla käytetään soveltuvin osin erilaisia aktivoivia menetelmiä perinteistä rintamaopetusta
unohtamatta.
Arviointi:
Kirjallinen/sähköinen/suullinen loppukoe,
tutkielma, jatkuva näyttö.
Kurssi toteutetaan vain Stadin ammattiopiston
kaksoistutkintolaisille.
Sisältö:
Ilmiöoppimista tavoittelevana kurssi tutustuttaa
opiskelijat nyky-Suomeen osana maailmanlaajuista, kansainvälistä yhteisöä talouden, rauhanturvaamisen, kehitysyhteistyön, ympäristöpolitiikan,
oikeusistuinten, taiteen, tieteen ja urheilun näkökulmista.
Oppimisen menetelmät:
Kurssille soveltuvat hyvin ongelmalähtöinen ja
tapausperustainen oppiminen, pari-ja ryhmätyöt,
tutkiva oppiminen, elämyksellinen oppiminen,
tiedon rakentaminen ja ilmiöpohjaisuus
Oppimateriaali:
Kohi ym. - Abi, Yhteiskuntaoppi -kirjaa hyödynnetään soveltuvin osin; lehdistö ja muu media sekä
netti-materiaali
Arviointi:
Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä jatkuvaan
näyttöön pohjaten.
YH4
Kansalaisen lakitieto
(valtakunnallinen syventävä kurssi)
Vastaa vanhan OPS:n kurssia YH3.
YH6
Kertauskurssi (paikallinen syventävä kurssi)
Vastaa vanhan OPS:n kurssia YH6.
Kurssi toteutetaan aikuislukiossa vain kesäopetuksena; lähikurssina vain Stadin ammattiopiston
kaksoistutkintolaisille.
Kurssi toteutetaan vain lähikurssina.
Sisältö:
Kurssi tutustuttaa oikeustieteellisen kielenkäytön
perusteisiin ja oikeudelliseen ajatteluun tarjoamalla perustiedot Suomen oikeusjärjestyksestä ja
kansalaisesta oikeussubjektina, yhteiskunnallisena
toimijana.
Oppimateriaali:
a) aikuislukio: Linnainmaa, Väisänen: Lukiolaisen
lakitieto (WSOY; saatavana myös sähköisenä
versiona nimellä Jokaisen oikeustieto)
b) Stadin ammattiopisto: Kohi ym. – Abi,
Yhteiskuntaoppi (Otava)
Arviointi:
Kirjallinen loppukoe, jatkuva näyttö, mahdollinen
tutkielma.
Sisältö:
Pakollisten ja syventävien kurssien ydinkohtien
kertaus niin, että yhteiskunnallinen ajattelu syventyy, käsitteiden käyttö selkiintyy, syy- ja seuraussuhteiden sekä kokonaisuuksien hahmottaminen
helpottuu ja kyky kirjoittaa selkeästi jäsenneltyjä
vastauksia vahvistuu.
Oppimateriaali:
 jokin kertauskirjoista ja nettimateriaali
 Stadin ammattiopisto: Kohi ym. – Abi, Yhteiskuntaoppi (Otava) ja nettimateriaali
Arviointi:
Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä
82
USKONTO (UE)
UE2
Maailmanlaajuinen kristinusko/vanha UE2
(valtakunnallinen syventävä kurssi)
UE1
Uskonto ilmiönä – kristinuskon,
juutalaisuuden ja islamin jäljillä
(valtakunnallinen, pakollinen)
Vastaa vanhan OPS:n kurssia UE1.
Kurssi toteutetaan vain verkkokurssina.
Sisältö:
Kurssilla perehdytään kristinuskon moni-ilmeiseen
historiaan ja kirkkokuntien kirjavaan todellisuuteen osana ihmiskunnan kirjavaa todellisuutta siis yhden uskonnon rooliin ihmiskunnan historiassa ennen ja nyt. Mistä kirkkokunnat ovat yhtä
mieltä ja mistä eri mieltä – ja miksi? Miten kirkkokunnat ovat olleet mukana kriittisissä historian
vaiheissa, entä nyt? Kurssi tarjoaa aineksia maailmankatsomukselliseen pohdintaan.
Oppimisen menetelmät:
Itsenäinen opiskelu
Oppimateriaali:
Verso, Maailmanlaajuinen kristinusko
(Sanoma Pro); lisäksi verkkomateriaali.
Arviointi:
Fronterhuoneen tehtävät, ei loppukoetta. Kiitettävä arvosana edellyttää tutkielman tekemistä
Kurssi toteutetaan lähi- ja verkkokurssina.
Sisältö:
Kurssilla perehdytään uskontoon maailmankatsomuksellisena ilmiönä ja hyödynnetään uskontotieteellistä tutkimusta ajattelun välineenä. Samalla tarjoutuu tilaisuus osallistua uskontoja ja muita
maailmankatsomuksia koskevaan ajankohtaiseen
keskusteluun ja pohdintaan. Lähi-idässä syntyneet
uskonnot juutalaisuus, kristinusko ja islam ovat
kurssin ydinmateriaalia.
Oppimisen menetelmät:
Kurssilla käytetään soveltuvin osin erilaisia aktivoivia menetelmiä esim. dialogioppiminen ja pienimuotoinen tutkiva oppiminen perinteistä rintamaopetusta unohtamatta. Verkkokurssilla itsenäinen opiskelu.
Oppimateriaali:
Valo, Juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin jäljillä
(Otava) ja verkkomateriaali.
Arviointi:
 Jatkuva näyttö, kirjallinen/sähköinen loppukoe, mahdollinen tutkielma (lähikurssi).
 Fronter-huoneen tehtävät, ei loppukoetta.
Kiitettävä arvosana edellyttää tutkielman tekemistä.
83
ELÄMÄNKATSOMUSTIETO (ET)
ET2
Ihminen, identiteetti ja hyvä elämä
Oppimisen menetelmät:
Kurssi toteutetaan lähikurssina.
Sisältö:
Kurssilla tarkastellaan luonnon- ja ihmistieteellisiä,
sekulaareja ja uskonnollisia, filosofisia ja populaarikulttuuriin kuuluvia ihmiskäsityksiä ja –ihanteita.
Kurssilla käsitellään myös ihmisen olemassaolon
peruskysymyksiä: ihmissuhteet, sukupuolisuus ja
seksuaalisuus; opiskelu ja työ, vanheneminen ja
kuolema. Keskeistä sisältöä on myös identiteetin
käsite, elämänvalinnat ja elämänhallinnan keinot.
Oppimateriaali:
Kurssilla käytetään soveltuvin osin kahta eri oppikirjaa; Dialogi tiedosta ja maailmankuvista sekä
Dialogi hyvästä elämästä (SanomaPro). Kyseisiä
kirjoja käytetään kursseilla 1 ja 2. Mikäli hankit
tälle kurssille vain yhden kirjan, suositus on Dialogi hyvästä elämästä.
Arviointi:
Kirjallinen tai sähköinen loppukoe,
Jatkuva näyttö, mahdollinen tutkielma.
Elämänkatsomustiedon opiskelussa oppiminen
perustuu dialogille. Opetus on vuorovaikutteista ja
näin ollen opetuskeskusteluilla on suuri merkitys.
Tietoa työstetään yhteisöllisesti. Myös opiskelijoiden kriittisen ajattelun tukeminen on lähtökohtana kun opiskelijat työstävät kurssitöitään. Tutkiva
oppiminen kuuluu olennaisesti kurssin opetusmenetelmiin. Mahdolliset vierailut tukevat kurssin
tavoitteita.
ET1
Maailmankatsomus ja kriittinen ajattelu
Kurssi toteutetaan lähi- ja verkkokurssina.
Sisältö:
Maailmankatsomuksen, maailmankuvan ja elämänkatsomuksen käsitteet sekä niiden keskinäinen suhde ja asema omassa elämänkatsomuksessa. Kurssilla tarkastellaan myös erilaisia maailmankatsomuksia esimerkiksi sekulaareja, uskonnollisia, poliittisia ja elämäntapaan liittyviä .
Oppimateriaali:
Kurssilla käytetään soveltuvin osin kahta eri oppikirjaa; Dialogi tiedosta ja maailmankuvista sekä
Dialogi hyvästä elämästä (SanomaPro). Kyseisiä
kirjoja käytetään kursseilla 1 ja 2. Mikäli hankit
tälle kurssille vain yhden kirjan, suositus on Dialogi tiedosta ja maailmankuvista.
Arviointi:
Kirjallinen tai sähköinen loppukoe, jatkuva näyttö,
mahdollinen tutkielma. Verkkokurssilla omat
arviointikriteerit, jotka on kerrottu kurssin
verkkosivulla.
84
TERVEYSTIETO (TE)
vTE1
Terveyden perusteet (pakollinen)
Vastaa uuden opetussuunnitelman kurssia TE1.
TE1
Terveyden perusteet (pakollinen)
Vastaa vanhan opetussuunnitelman kurssia vTE1.
Kurssi toteutetaan lähikurssina Vilppulantien kaksoistutkinto-opiskelijoille.
Keskeiset sisällöt ja tavoitteet:
fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toiminta- ja
työkyky, seksuaaliterveys, parisuhde ja perhe,
kansantaudit, tartuntataudit, itsehoito, ensiapu,
avun hakeminen, terveyserot ja terveyden edistäminen, terveystiedon tiedonhankinta ja terveydenhuollon palvelujen käyttö. Kurssin tavoitteena
on saada opiskelija ymmärtämään terveyden eri
ulottuvuudet sekä pohtimaan terveyden merkitystä omassa elämässä.
Oppimisen menetelmät:
Kurssin oppimisen menetelmät ovat monipuoliset.
Opiskelijoiden halukkuudesta riippuen mm.
erilaiset pari- ja ryhmätyöt, tapausperustainen
oppiminen sekä lukemalla ja kuuntelemalla
oppiminen ovat mahdollisia.
Oppimateriaali:
Lehtinen ym.: Lukion syke 1, Terveyden perusteet
(2014 tai vanhempi) (Edita).
Painettu kirja tai digikirja.
Arviointi:
arviointi on jatkuvaa ja monipuolista. Arvioinnista
sovitaan kurssin alussa ja opiskelijalla on valinnanvapautta arvioitavien tehtävien suhteen.
Arvioinnissa merkittävää on kirjallisen vastausten
arviointi.
Kurssi toteutetaan lähi- ja verkkokurssina.
Keskeiset sisällöt ja tavoitteet:
fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toiminta-,
opiskelu- ja työkyky, omasta terveydestä huolehtiminen ja muut itsehoitovalmiudet, hätäensiapu,
päihteet, peli- ja nettiriippuvuus, kansantaudit ja
keskeiset tartuntataudit sekä terveyttä, terveystottumuksia ja -ongelmia selittäviä keskeisiä biologisia, psykologisia ja kulttuurisia ilmiöitä, teorioita ja malleja. Kurssin tavoitteena on saada opiskelija ymmärtämään terveyden eri ulottuvuudet
sekä pohtimaan terveyden merkitystä omassa
elämässä.
Oppimisen menetelmät:
Kurssin oppimisen menetelmät ovat monipuoliset.
Opiskelijoiden halukkuudesta riippuen mm. erilaiset pari- ja ryhmätyöt, tapausperustainen oppiminen sekä lukemalla ja kuuntelemalla oppiminen
ovat mahdollisia.
Oppimateriaali:
Tabletkoulun kurssi Terveyden perusteet
(LOPS 2016)
Arviointi:
arviointi on jatkuvaa ja monipuolista. Arvioinnista
sovitaan kurssin alussa ja opiskelijalla on valinnanvapautta arvioitavien tehtävien suhteen.
Arvioinnissa merkittävää on kirjallisen vastausten
arviointi. Verkkokurssilla arviointi on jatkuvaa ja
vuorovaikutteista.
85
vTE2
Terveys ja arkielämä
(valtakunnallinen syventävä kurssi)
Vastaa uuden opetussuunnitelman kurssia TE2.
Oppimisen menetelmät:
Kurssin oppimisen menetelmät ovat monipuoliset.
Erilaiset pari- ja ryhmätyöt, tapausperustainen
oppiminen sekä lukemalla ja kuuntelemalla oppiminen ovat mahdollisia. Tutkivaa oppimista voidaan painottaa pienimuotoisten terveystutkimusten ja -mittausten suunnittelussa.
Oppimateriaali:
Lehtinen ym.: Lukion syke 3, Terveys ja tutkimus
(2014 tai vanhempi) (Edita).
Arviointi:
Arviointi ja palaute ovat mahdollisuuksien mukaan
jatkuvaa koskien terveystiedon osaamista sekä
oppimisprosessia. Arviointia voidaan tehdä esimerkiksi vertaisarviointina (esimerkiksi tutkimustyön opponointi) ja itsearviointina. Arvioinnin ja
palautteen kohteena voivat olla oppimistehtävät
kuten esimerkiksi tutkimustyö. Myös tuntiosaaminen, kurssikoe ja opettajan ja oppilaan suullinen
keskustelu (arviointikeskustelu) voivat toimia
osana arviointia.
Kurssi toteutetaan lähi- ja monimuotokurssina.
Keskeiset sisällöt ja tavoitteet:
ravitsemus, painonhallinta, terveysliikunta, mielenterveys, päihteet, riippuvuus, seksuaaliterveys
ja vanhemmuus. Tavoitteena on että opiskelija
osaa perustella ja arvioida elämäntapaan, kulttuuriin ja ympäristöön liittyvien valintojen merkitystä
terveydelle ja hyvinvoinnille.
Oppimisen menetelmät:
Kurssin oppimisen menetelmät ovat monipuoliset.
Opiskelijoiden halukkuudesta riippuen mm. erilaiset pari- ja ryhmätyöt, tapausperustainen oppiminen sekä lukemalla ja kuuntelemalla oppiminen
ovat mahdollisia.
Oppimateriaali:
Lehtinen ym.: Lukion syke 2, Nuoret, terveys ja
arkielämä (2014 tai vanhempi) (Edita).
Arviointi:
Kurssin arviointi on moniosainen. Arvioinnin perustana voidaan käyttää erilaisia oppimistehtäviä,
esimerkiksi portfoliota, oppimispäiväkirjaa,
ryhmätöitä, kirjan tehtäviä. Lisäksi voidaan
hyödyntää opiskelijoiden itse- ja/tai vertaisarviointia. Myös tuntiosaaminen, kurssikoe ja opettajan ja oppilaan suullinen keskustelu (arviointikeskustelu) voivat toimia osana arviointia.
vTE4
Abikurssi
(koulukohtainen syventävä kurssi)
Vastaa uuden opetussuunnitelman kurssia TE5.
Kurssi toteutetaan lähikurssina.
Keskeiset sisällöt ja tavoitteet:
Kurssi kertaa lukion terveystiedon keskeisiä sisältöjä, käsitteitä sekä ajatusmalleja, joiden soveltaminen auttaa vastaamaan monipuolisesti terveystiedon yo-kokeessa.
Oppimisen menetelmät:
Pari- ja pienryhmätyöskentely, yhteisöllinen
tiedonrakentelu, itsenäinen opiskelu sekä
lukemalla ja kuuntelemalla oppiminen.
Oppimateriaali:
Sovitaan kurssin alussa.
Arviointi:
Kurssia voidaan arvioida välikokeilla, erilaisilla
oppimistehtävillä ja osasuorituksilla, vertais- ja
itsearvioinnilla sekä kurssin lopuksi pidettävällä
preliminäärikokeella. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä.
vTE3
Terveys ja tutkimus
(valtakunnallinen syventävä kurssi)
Vastaa uuden opetussuunnitelman kurssia TE3.
Kurssi toteutetaan lähikurssina.
Keskeiset sisällöt ja tavoitteet:
Terveyteen ja sairauteen vaikuttavat historialliset
tekijät ja kehityslinjat, terveystieteellisen tutkimuksen periaatteet ja tulosten kriittinen lukutaito, terveydenhuollon käytännöt, asiakkaan ja potilaan oikeudet, terveysteknologia ja medikalisaatio. Tavoitteena on että opiskelija osaa kuvata ja
analysoida yhteiskunnallisten olosuhteiden, terveys- ja muun yhteiskuntapolitiikan, teknologian
ja terveyspalvelujen muutoksia, kehitystä sekä
yhteyksiä väestön terveyteen.
86
FILOSOFIA (FI)
FI2
Etiikka (valtakunnallinen syventävä kurssi)
Vastaa vanhan opetussuunnitelman kurssia FI2.
FI1
Johdatus filosofiseen ajatteluun
(pakollinen kurssi)
Vastaa vanhan OPS:n kurssia FI1.
Kurssi toteutetaan verkkokurssina.
Sisältö:
 moraali ja sitä pohtiva normatiivinen ja soveltava etiikka; hyve-, seuraus-, sopimus-,
oikeus- ja velvollisuusetiikan perusteet
 moraalin luonne normijärjestelmänä ja sen
ero juridisiin ja tapanormeihin perustuviin
järjestelmiin, moraalinen relativismi
 filosofisia teorioita elämän hyvyydestä ja
merkityksellisyydestä sekä hyvästä elämäntavasta
 etiikka ja yksilön moraaliset ratkaisut: ihmissuhteet ja elämänvalinnat
 eläimiä ja ympäristöä koskevat eettiset
kysymykset
Oppimisen menetelmiä:
Pääasiallisia menetelmiä ovat dialoginen oppiminen, yhteisöllinen tiedonrakentelu, tutkiva oppiminen sekä ongelma- ja tapauslähtöiset oppimisen menetelmät.
Oppimateriaali:
Kurssilla käytetään verkkomateriaalia, minkä
lisäksi opintojen tueksi on hyvä perehtyä johonkin
FI2-kurssin oppikirjaan.
Arviointi:
Arviointi perustuu kurssin aikana tapahtuvaan
opiskelijan taitojen ja tietojen kehittymiseen
sekä opiskelijan aktiivisuuteen.
Kurssi toteutetaan lähi- ja verkkokurssina.
Sisältö:
 mitä filosofia on, filosofisten kysymysten ja
filosofisen ajattelun luonne filosofian perinteessä ja ajankohtaisiin ongelmiin sovellettuna
 johdonmukaisen argumentaation ja pätevän
päättelyn perusteet ja niiden harjoitteleminen suullisesti ja kirjallisesti
 keskeisiä filosofisia peruskysymyksiä ja erotteluja: henki ja aine, vapaus ja välttämättömyys, käsitteellinen ja empiirinen,
objektiivinen ja subjektiivinen
 tiedon ja informaation, arkitiedon ja tieteellisen tiedon sekä tieteen ja pseudotieteen ero
 tiedon ja argumentaation luonne eri tiedonaloilla: miten väitteitä muodostetaan,
koetellaan ja perustellaan
Oppimisen menetelmiä :
Ydinmenetelmiä ovat dialoginen oppiminen, tutkiva oppiminen, ongelma- ja tapauslähtöinen oppiminen sekä yhteisöllinen tiedonrakentaminen. 
Oppimateriaali:
Kurssilla käytetään verkkomateriaalia, minkä lisäksi opintojen tueksi on hyvä perehtyä johonkin FI1kurssin oppikirjaan.
Arviointi:
Arviointi perustuu kurssin aikana tapahtuvaan
opiskelijan taitojen ja tietojen kehittymiseen sekä
opiskelijan aktiivisuuteen.
87
PSYKOLOGIA (PS)
PS2
Kehittyvä ihminen
(valtakunnallinen syventävä kurssi)
PS1
Psyykkinen toiminta ja oppiminen
(valtakunnallinen syventävä kurssi)
Kurssi toteutetaan lähikurssina. Kurssin toteutetaan uuden opsin mukaan mutta vastaa vanhan
opsin vPS2-kurssia.
Keskeiset sisällöt:
 yksilön kehitykseen vaikuttavat biologiset,
sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät, kuten aivojen muovautuminen elämänkulun aikana,
varhainen vuorovaikutus ja sosialisaatio
 nuoruusiän psyykkinen kehitys ja sen erityiset
haasteet
 kehityksen jatkuvuus elämänkaaren aikana
Osaamistavoitteet:
 opiskelija tietää, miten kehitystä tutkitaan
psykologiassa
 opiskelija osaa eritellä kehitykseen vaikuttavia tekijöitä ja niiden vuorovaikutusta
 opiskelija perehtyy erityisesti lapsuus- ja
nuoruusiän psykologiaan
 opiskelija osaa soveltaa kehityspsykologista
tietoa itsensä ja muiden ymmärtämiseen
Oppimisen menetelmät:
Oppimisen menetelmistä sovitaan tarkemmin
kurssilaisten kanssa. Opetuskeskustelu, eläytyvä
oppiminen, oma kirjoittaminen ja opiskelijan oma
muu tuottaminen ovat käytössä.
Oppimateriaali:
Kurssilla käytetään Oivallus 2 -kirjaa (Otava 2016).
Digikirjassa on lisäaineistoa, mutta voit valita
myös printtikirjan.
Arviointi:
Arvioinnin perustana ovat oppimistehtävät, koe,
opiskelijoiden omat tuotokset ja opetukseen
osallistuminen.
Kurssi toteutetaan lähikurssina. Kurssin toteutetaan uuden opsin mukaan mutta vastaa vanhan
opsin vPS1-kurssia.
Psykologian lukio-opinnot on hyvä aloittaa PS1kurssilla, mutta muukin järjestys on mahdollinen.
Keskeiset sisällöt:
 tieteellisen psykologian tutkimuskohteet
ja -menetelmät
 sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden
vaikutus ihmisen toimintaan
 biologisten tekijöiden vaikutus ihmisen
toimintaan
 opiskelu ja oppiminen psykologian toiminnan
näkökulmista
Osaamistavoitteet:
 opiskelija tuntee psykologian keskeisiä aihepiirejä, kuten tunteet, motivaatio ja kognitiiviset toiminnot, sekä osaa havainnoida ja
pohtia ihmisen toimintaa ja omaa psyykkistä
hyvinvointiaan näitä kuvaavien käsitteiden
avulla
 opiskelija ymmärtää ihmisen psyykkisen
toiminnan taustaa monipuolisesti
 opiskelija osaa pohtia omaa opiskeluaan
psykologisen tiedon pohjalta
 opiskelija perehtyy johonkin valinnaiseen
ilmiöön
Oppimisen menetelmät:
Oppimisen menetelmistä sovitaan tarkemmin
kurssilaisten kanssa. Luetun ja kuullun prosessointi, opetuskeskustelu, oma kirjoittaminen
ja muu tuottaminen ovat käytössä.
Oppimateriaali:
Kurssilla käytetään Motiivi 1 -kirjaa (SanomaPro
2016). Digikirjassa on lisäaineistoa, mutta voit
valita myös printtikirjan.
Arviointi:
Arvioinnin perustana ovat oppimistehtävät, koe,
opiskelijoiden omat tuotokset ja opetukseen
osallistuminen.
88
KUVATAIDE (KU)
vPS4
Motivaatio, tunteet ja älykäs toiminta
(valtakunnallinen syventävä kurssi)
KU1
Minä, kuva ja kulttuuri
(pakollinen kurssi)
Kurssi toteutetaan verkkokurssina vanhan opsin
mukaan. Se ei vastaa mitään uuden opetussuunnitelman kurssia.
Keskeiset sisällöt:
 motiivit, motivaatio ja niiden psykologinen
selittäminen
 tunteet moniulotteisina prosesseina sekä niiden muodostuminen, ilmeneminen ja merkitys
 kielelliset toiminnot ja toiminnanohjaus sekä
niiden neuropsykologinen perusta
 älykkyys ja muu korkeatasoinen kognitiivinen
toiminta, kuten ajattelu, ongelmanratkaisu ja
päätöksenteko
Osaamistavoitteet:
 opiskelija perehtyy tunteiden, motivaation,
kielen, ajattelun ja älykkyyden psykologiseen
tutkimukseen
 opiskelija osaa koota tietämystään kirjalliseen
muotoon annettujen ohjeiden pohjalta
Oppimateriaali:
Persoona 4. Motivaatio, tunteet ja taitava
toiminta (Edita 2014).
Arviointi:
Verkkokurssilla ei ole loppukoetta. Arviointi
perustuu erityyppisten oppimistehtävien (verkkokeskustelut, monivalinnat, tiivistelmät, essee)
suorittamiseen fronterissa annettuja ohjeita
noudattaen.
Kurssi toteutetaan lähikurssina.
Sisältö:
Kuvan tekemisen keinojen peruskurssilla on aiheena visuaalinen havainnointi. Kokeillaan kuvailmaisun eri materiaaleja ja tekniikoita, kuvasommittelua, värikokeiluja. Näyttelykäynti. Lisätehtävänä voidaan tutustua Taideteollisen korkeakoulun pääsykoetehtäviin ja niiden ratkaisuihin.
Oppimateriaali:
Sovitaan kurssilla.
Arviointi:
Sovitaan kurssilla.
KU2
Ympäristö, paikka ja tila
(pakollinen kurssi)
Kurssi toteutetaan lähikurssina.
Sisältö:
Syventää KU1:n työtapoja ja tekniikoita esim.
kolmiulotteisesti (rakentelu, savi, grafiikan eri
tekniikat mahdollisuuksien mukaan). Ympäristön
havainnointia (valokuvaus, kuvankäsittely,
digikameran käyttö), rakennettu kaupunkikuva,
arkkitehtuuri (esim. perspektiivipiirtäminen).
Näyttelyt ja museokäynnit (kirjalliset analyysit),
mainosanalyysi ja kritiikki esimerkkitehtävillä.
Lisätehtävänä voidaan tutustua Taideteollisen
korkeakoulun pääsykoetehtäviin ja niiden
ratkaisuihin.
Oppimateriaali:
Sovitaan kurssilla.
Arviointi:
Sovitaan kurssilla.
89
LIIKUNTA (LI)
AT3
Ohjelmointi (valinnainen kurssi)
Kurssi on ainoastaan aikuislukion 48 oppimäärää
suorittaville tutkintotavoitteisille opiskelijoille. Ota
yhteys opinto-ohjaajaan.
Keskeiset sisällöt:
 tutustutaan käytettävään Java-ohjelmointikielen ohjelmointiympäristöön
 perehdytään algoritmien laatimiseen ja
ohjelmoinnin periaatteisiin
 opiskellaan ohjelman dokumentoinnin
periaatteita
 laaditaan pienimuotoisia toimivia tietokoneohjelmia, jotka testataan
 tutustutaan luokan ja olion käsitteisiin ja
periytymiseen
Oppimisen menetelmiä 
 lukemalla, kuuntelemalla ja tekemällä oppiminen yksin ja yhdessä
 oppiminen tapahtuu pääasiassa suoraan
tietokoneella tai laskimella
 tehtävien ratkaisuja pohditaan myös papereille tietovuokaavioita tehden
Oppimateriaali:
Kurssilla käytetään lähinnä Helsingin Yliopiston
Ohjelmoinnin MOOC -kurssin materiaalia sekä
opettajan tuottamaa materiaalia.
Arviointi:
 opiskelija arvioi itse ratkaisujen oikeellisuuden ja osaamisensa kehittymistä
 kurssin suorituksesta hyväksytysti saa
arvosanaksi S
MUSIIKKI (MU)
Kurssi on ainoastaan aikuislukion 48 oppimäärää
suorittaville tutkintotavoitteisille opiskelijoille.
Ota yhteys opinto-ohjaajaan. Kurssin voi suorittaa
myös musaklubissa.
TIETOTEKNIIKKA (AT)
AT1
Tietojenkäsittelyn perusteet (valinnainen kurssi)
Keskeiset sisällöt:
 tietokoneen käyttöjärjestelmän perustehtävät, laitteiden ja ohjelmien peruskäyttö
 resurssienhallinnan toiminnot tiedostojärjestelmineen
 tiedostojen nimeäminen ja tallentaminen
haluttuun kansioon
 MS-Officen ohjelmien tai LibreOfficen
ohjelmien käyttö
 Wilman ja Fronterin käyttö
 Internet monipuolinen tiedonhaku
 Office 365 Outlook sähköpostin käyttö
Oppimisen menetelmät:
 lukemalla, kuuntelemalla ja tekemällä
oppiminen yksin ja yhdessä
 oppiminen tapahtuu pääasiassa suoraan
tietokoneella
Oppimateriaali:
Opettaja jakaa materiaalin kurssin alussa. Kaikki
materiaali löytyy myös kurssin Fronter-huoneesta.
Arviointi:
 opiskelija arvioi itse ratkaisujen oikeellisuuden ja osaamisensa kehittymistä
 kurssin suorituksesta hyväksytysti saa
arvosanaksi S
90
OPINTO-OHJAUS (OP),
OPPIMISEN TUKI
OP4
Oppimisen tuen kurssi
(koulukohtainen syventävä kurssi)
OP1
Minä opiskelijana
Sisältö:
Kurssin tavoitteena on tukea opiskelijaa lukioopinnoissa erilaisissa oppimisen ongelmissa.
Kurssilla pyritään aikaansaamaan suotuisia
muutoksia opiskelijan työskentelyssä; opiskelijaa
tuetaan omien oppimistapojen ja - tekniikoiden
löytämisessä sekä voimavarojen ja vahvuuksien
etsimisessä. Lisäksi harjoitellaan mm. rentoutumis-, muistiinpano-, luku- ja kirjoitustekniikoita
sekä oman oppimisen arviointia.
Kurssilla kartoitetaan opiskelijan tuen tarvetta ja
laaditaan tarvittavat lausunnot.
Oppimateriaali:
Opettajan jakama materiaali.
Arviointi:
Arvioinnin perustana on aktiivinen osallistuminen
lähiopetukseen ja henkilökohtaisiin tapaamisiin
sekä kurssiin liittyvien tehtävien tekeminen.
Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S).
Huomautuksia:
Ryhmän enimmäiskoko on 10 opiskelijaa. Kurssi
on tarkoitettu ainoastaan Helsingin aikuislukion
tutkintotavoitteisille opiskelijoille.
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
 tutustuu lukio-opintojen käytänteisiin, opintojen rakenteeseen sekä ylioppilastutkintoon
 harjaantuu lukiossa vaadittaviin opiskelutaitoihin sekä omien vahvuuksien ja kiinnostusten kohteiden kartoittamiseen liittyvissä
keskeisissä tiedoissa ja taidoissa
 pohtii elinikäiseen oppimiseen ja itsensä
kehittämiseen liittyviä kysymyksiä.
 Kurssi räätälöidään opiskelijalle. Ota yhteys
opinto-ohjaajaan. Kurssi on tarkoitettu vain
tutkintotavoitteisille opiskelijoille.
OP2
Jatko-opinnot ja työelämä
Opiskelija kehittää edelleen itsetuntemustaan
sekä elämänsuunnittelu- ja elämänhallintataitojaan.
Kursilla opiskelija
 perehtyy jatkokoulutuksen ja työelämän
kannalta sellaisiin keskeisiin teemoihin, jotka
auttavat ura- ja elämänsuunnittelutaidoissa
sekä antavat valmiudet jatko-opintoihin ja
työelämään siirtymiselle
 tutustuu toisen ja korkea-asteen erilaisiin
koulutusvaihtoehtoihin sekä muuhun
koulutustarjontaan
 lisää työelämätaitojaan sekä syventää
työelämätuntemustaan.
Kurssi räätälöidään opiskelijan tarpeen mukaan.
Ota yhteys opinto-ohjaajaan. Kurssi on tarkoitettu
vain tutkintotavoitteisille opiskelijoille.
OP5
Opiskelutekniikat aikuislukiossa
(koulukohtainen syventävä kurssi)
Sisältö:
Kurssin tavoitteena on löytää uusia opiskelutekniikoita ja tehostaa omaa oppimista. Kurssilla perehdytään oppimisprosesseihin eri oppiaineissa ja
tarkastellaan omia opiskelutottumuksia. Sisältöjä
voidaan muokata opiskelijaryhmän koostumuksen
ja tarpeen mukaan. Opiskelu on lähiopetusta, joka
sisältää myös itsenäisiä tehtäviä. Tavoitteena on
löytää jokaiselle parhaat työskentelytavat.
Oppimateriaali:
Opettajan jakama materiaali.
Arviointi:
Arvioinnin perustana on aktiivinen osallistuminen
lähiopetukseen sekä kurssiin liittyvien tehtävien
tekeminen.
Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S).
Huomautuksia:
Kurssi on tarkoitettu Helsingin aikuislukion tutkintotavoitteisille opiskelijoille.
91
APO1-7
TEEMAOPINNOT (TO)
AKTIIVIPOLKUKURSSIT (APO)
(koulukohtainen syventävä kurssi)
TO1
Tutkiva työskentely
(valtakunnallinen syventävä kurssi)
Kurssit toteutetaan osallistumalla oppituntien
ulkopuoliseen toimintaan.
Sisältö:
Kurssilla keskitytään aiheeseen vesi yhdistäen
eri tiedonaloja. Tavoitteena on, että opiskelija
hahmottaa ongelmia, ilmiöitä ja kysymyksiä sekä
innostuu etsimään niihin vastauksia yksin ja
yhteistyössä muiden kanssa. Tarkempi kurssin
sisältö julkaistaan myöhemmin syksyllä.
Oppimisen menetelmät:
Kurssin opetuksessa käytetään vaihtelevia
työtapoja. Opiskelijaa ohjataan käyttämään
tarkoituksenmukaisia menetelmiä ja teknisiä
apuneuvoja.
Oppimateriaali:
kurssi sisältää luentoja ja tehtäviä, joista
opiskelija voi valita omien mielenkiinnon
kohteidensa mukaan.
Arviointi:
Opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja esittää
veteen liittyvän oppimispäiväkirjan tuotoksenaan.
Arviointi perustuu opiskelijan taitoihin hakea
tietoa, arvioida ja soveltaa sitä sekä tuottaa
luotettavien lähteiden pohjalta jäsentyneitä
kokonaisuuksia. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S).
Aktiivipolkukurssien tavoitteena on tukea opiskelijaa aktiiviseksi, vastuuta kantavaksi ja kriittiseksi
kansalaiseksi.
Keskeiset sisällöt:
Aktiivipolkukursseja voidaan suorittaa osallistumalla oppilaskunnan toimintaan, tutortoimintaan,
koulun työryhmiin ja tapahtumiin, koulun ohjaustoimintaan tai koulun ulkopuoliseen kansalaisaktiivisuutta osoittavaan toimintaan.
Kursseja kerätään joko itsenäisinä kokonaisuuksina tai kurssi voidaan koostaa useista erilaisista
toiminnoista.
Kurssia varten on saatavana ns. Aktiivipassi, johon
merkitään ajankohdat, tuntimäärät ja vastuuhenkilön allekirjoitus.
Mikäli olet kiinnostunut aktiivipolkukursseista, ota
yhteys opinto-ohjaajaan.
Arviointi:
Suoritusmerkintä
92
POHJAPIIRROKSET
Mäkelänrinteen toimipiste
93
Keskustan toimipste
94
95
HELSINGINAIKUISL UKIO . FI
M ÄKELÄNRINTEEN TOIMIPISTE
Mäkelänkatu 47, 00550 Helsinki
koulusihteeri Sirpa Hömppi
(09) 310 82359
sähköposti
[email protected]
toimisto avoinna
ma–to klo 15–19
K ESKUSTAN TOIMIPISTE
Kalevankatu 8–10, 00100 Helsinki
koulusihteeri Pirkko Backman (09) 310 82118
sähköposti
[email protected]
toimisto avoinna
ma–ke klo 15–19
I TÄ -H ELSINGIN TOIMIPISTE
Kajaaninlinnantie 10, 00900 Helsinki
koulusihteeri Rea Simola
(09) 310 80709
sähköposti
[email protected]
toimisto avoinna
ma–to klo 15–19
96

Similar documents