DIZAJNOVÉ VYPÍNAČE A SVIETIDLÁ CJC SYSTEMS DIZAJNOVÉ

Comments

Transcription

DIZAJNOVÉ VYPÍNAČE A SVIETIDLÁ CJC SYSTEMS DIZAJNOVÉ
www.cjcsystems.com
CJC SYSTEMS
DIZAJNOVÉ VYPÍNAČE A SVIETIDLÁ
DIZAJNOVÉ VYPÍNAČE A SVIETIDLÁ
CJC
Výhradný distribútor: LEDeco solution, s.r.o. , Sládkovičova 37/A, Banská Bystrica 97405
www.ledeco.sk
CJC
2011
Manufacturer CJC Systems® Belgium
DIZAJNOVÉ VYPÍNAČE
Výhradný distribútor:
LEDeco solution, s.r.o.
Sládkovičova 37/A
Banská Bystrica 97405
www.ledeco.sk
www.cjcsystems.com
CATALOGUE CONTENT
5
COLOR INDICATION
6
SWITCHES
230V
8
LISA CARRE / BANDE
with flat push-buttons
14
LUNA CARRE / BANDE
with rotary switch
22
NINA CARRE / BANDE
with levers and round push-buttons
32
ELLA CARRE / BANDE
with square push-buttons
24V
38
ANNA CARRE / BANDE
with levers & LED lighting
46
ANNA CARRE / BANDE
with levers (no LED lighting)
50
ZITA CARRE / BANDE
56
MONA CARRE / BANDE
with square push-buttons & LED lighting
62
MONA CARRE / BANDE
with square push-buttons (no LED lighting)
68
LARA CARRE / BANDE
with round push-buttons & LED lighting
with flat push-buttons & LED lighting
COVER PLATES FOR SOCKETS
for bticino Living, Light, Lighttech sockets
74
ARNO CARRE / BANDE
82
VICTOR CARRE / BANDE
for Peha Concept 45 & Legrand Mosaic sockets
84
MAURO CARRE / BANDE
for British standard sockets
90
LIGHTS
92
EDNA CARRE / BANDE
98
TIMO BEDLAMP
100
ORION
wall
102
ARNEB
desk
103
KEID
surface
104
KEID
half recessed
106
GRAND
Wall
118
GRAND
Pendant
120
GRAND
Ceiling
122
orientation lighting
ACCESSORIES
126
BUILT-IN BOXES / MOUNTING BOXES
127
DALI TECHNICAL INFORMATION
COLOR INDICATION FOR SWITCH PANELS/ LEGEND
Farebné prevedenie určuje posledné písmeno referenčného čísla
CJC . . . .
eloxovaný prírodný hliník
(ŠTANDARD)
LEGENDA
interiér
CJC
A
CJC . . . .
trieda 1
B
eloxovaný čierny bronz
CJC . . . .
V
pozlátený povrch
24 karat
CJC . . . .
C
leštený chromovaný
povrch
trieda 3
2010
napätie
220V
CJC . . . .
M
eloxovaný mosadzný
povrch
stropné
CJC . . . .
RAL9003
štandardná biela
závesné
CJC . . . .
nástenné
X
brúsená antikórová oceľ
D
BR
eloxovaný hnedý bronz
!
!
RAL9011
matná čierna
stmievateľné
CJC . . . .
!
CJC . . . .
!
!
!
!
!
!
CJC . . . .
RAL...
RAL ďaľšie farby
5
SWITCH PANELS 230V
85 X 85 X 6
LISA
1
CJC5501A
2
CJC5502A
4
CJC5504A
push-button
CARRE
switch panel 230v with flat push-button
push-buttons
push-buttons
156 X 85 X 6
assembly
1+1
CJC5511A
2+2
CJC5522A
4+1
CJC5541A
4+2
CJC5542A
push-buttons
in universal built-in boxes with screws
horizontal: socket not included
center 71mm
horizontal or vertical
wiring
traditional or low voltage cable
push-buttons
power supply
230v ac or low voltage ac/ dc
10A/ 16A
USING:
relays and dimmers 230v - 24v
home automation systems
push-buttons
color
A: Alu Natural Anodised (standard)
B: Black Bronze Anodised
M: Brass Anodised
X: Brushed Stainless Steel
BR: Brown Bronze Anodised
V: Gilded 24 carat
C: Glossy Chromium
RAL 9003
RAL 9011
RAL color
8
CARRE cjcsystems.com
push-buttons
9
LISA
SWITCH PANELS 230V
CARRE
switch panel 230v with flat push-button
156 X 85 X 6
4+4
assembly
in universal built-in boxes with screws
horizontal: socket not included
CJC5551A
CJC5561A
CJC5552A
CJC5562A
CJC5554A
CJC5564A
CJC5544A
1
horizontal or vertical
wiring
push-button
traditional or low voltage cable
1 x socket outlet
2 modules
power supply
230v ac or low voltage ac/ dc
10A/ 16A
2
USING:
push-buttons
relays and dimmers 230v - 24v
home automation systems
1 x socket outlet
2 modules
color
A: Alu Natural Anodised (standard)
B: Black Bronze Anodised
M: Brass Anodised
X: Brushed Stainless Steel
BR: Brown Bronze Anodised
V: Gilded 24 carat
C: Glossy Chromium
RAL 9003
RAL 9011
RAL color
CARRE cjcsystems.com
Peha Concept 45 &
Legrand Mosaic Socket
push-buttons
center 71mm
10
Bticino Socket
Living, Light, Lighttech
4
push-buttons
1 x socket outlet
2 modules
11
SWITCH PANELS 230V
LISA
BANDE
switch panel 230v with flat push-button
118 X 85 X 6
assembly
in built-in boxes type TICINO503e
wiring
traditional or low voltage cable
1
CJC5581A
2
CJC5582A
4
CJC5584A
push-button
power supply
230v ac or low voltage ac/dc
10A / 16A
USING:
relays and dimmers 230v - 24v
home automation systems
push-buttons
color
A: Alu Natural Anodised (standard)
B: Black Bronze Anodised
M: Brass Anodised
X: Brushed Stainless Steel
BR: Brown Bronze Anodised
V: Gilded 24 carat
C: Glossy Chromium
RAL 9003
RAL 9011
RAL color
12
BANDE cjcsystems.com
push-buttons
13
SWITCH PANELS 230V
Range of cover plates with bar
Bticino Socket
Living, Light, Lighttech
85 X 85 X 6
LUNA
1
CJC5601A
rotary switch
CARRE
156 X 85 X 6
switch panel 230v with rotary switch
2
CJC5602A
rotary switch
227 X 85 X 6
3
CJC5610A
rotary switch
1
156 X 85 X 6
CJC5603A
rotary switch
1x socket outlet
227 X 85 X 6
assembly
all single elements are to be assembled in the right
order to obtain the final switch panel
in universal built-in boxes sockets not included
2
CJC5620A
rotary switch
center 71mm
1x socket outlet
wiring
230v ac
CJC5692 two-pole
CJC5693 change-over
power supply
CJC5695 double push-button
230v ac
single elements for switch panel
rotary switch: 230v/ 10A
color
A: Alu Natural Anodised (standard)
B: Black Bronze Anodised
M: Brass Anodised
X: Brushed Stainless Steel
BR: Brown Bronze Anodised
V: Gilded 24 carat
C: Glossy Chromium
RAL 9003
RAL 9011
RAL color
16
CARRE cjcsystems.com
+
CJC5697 intermediate
=
cover plate with bar cfr. opposite range
CJC5696 roller-shutters one-pole
final switch panel
17
SWITCH PANELS 230V
LUNA
BANDE
Range of cover
plates with bar
switch panel 230v with rotary switch
118 X 85 X 6
1
CJC5681A
switch
assembly
in built-in boxes type TICINO503e
CJC5692 two-pole
wiring
CJC5693 change-over
230v ac
CJC5695 double push-button
single elements for switch panel
rotary switch: 230v/ 10A
power supply
230v ac
CJC5696 roller-shutters one-pole
CJC5697 intermediate
color
A: Alu Natural Anodised (standard)
B: Black Bronze Anodised
M: Brass Anodised
X: Brushed Stainless Steel
BR: Brown Bronze Anodised
V: Gilded 24 carat
C: Glossy Chromium
RAL 9003
RAL 9011
RAL color
20
BANDE cjcsystems.com
+
=
cover plate with bar
final switch panel
cfr. opposite range
21
SWITCH PANELS 230V
Range of cover plates with fixing frames
Single elements for switch panel
85 X 85 X 6
NINA
push-button: 230v/ 2A
1
CARRE
CJC5907 white push-button
CJC5908 black push-button
lever
switch panel 230v with lever and round push-buttons
CJC5909 chrome push-button
155 X 85 X 6
4
push-buttons
85 X 155 X 6
+
4
levers
cover plate with fixing frames cfr. opposite range
=
225 X 85 X 6
6
assembly
push -buttons
all single elements are to be assembled in the right
order to obtain the final switch panel
in universal built-in boxes with screws
horizontal: sockets not included
final switch panel
wiring
CJC5903 change-over one-pole
230v ac
CJC5904 change-over two-pole
power supply
single elements for switch panel
lever: 230v/ 10A
230v ac
(
)
CJC5905 double push-button
CJC5906 roller-shutter one-pole
color
A: Alu Natural Anodised (standard)
B: Black Bronze Anodised
M: Brass Anodised
X: Brushed Stainless Steel
BR: Brown Bronze Anodised
V: Gilded 24 carat
C: Glossy Chromium
RAL 9003
RAL 9011
RAL color
24
CARRE cjcsystems.com
=
+
cover plate with fixing frames cfr. op-
final switch panel
posite range
25
SWITCH PANELS 230V
CJC5111hA
CJC5112hA
CJC5001vA
CJC5002vA
CJC5112vA
range of cover plates
with fixing frames for
switch panel & bticino
sockets living, light,
lighttech
horizontal/ vertical
center 71mm
range of cover plates with fixing frames for switch panel &
bticino sockets living, light, lighttech,
horizontal/ vertical
CJC5122hA
CJC5011vA
CJC5222hA
CJC5110hA
CJC5122vA
center 57mm
85 x 142 x 6
center 71mm
center 57mm
85 x 199 x 6
CJC5012vA
CJC6011vA
CJC5220vA
CJC5120hA
CJC5220hA
CJC5022vA
CJC6111vA
CJC5222vA
CJC6012vA
CJC5100hA
CJC5100vA
CJC6112vA
CJC5010vA
CJC5200hA
CJC6022vA
CJC5110vA
CJC5011hA
CJC5020vA
CJC5200vA
CJC6010vA
CJC5012hA
CJC6122vA
CJC5022hA
CJC5120vA
CJC5010hA
CJC5111vA
CJC6020vA
CJC6222vA
CJC5020hA
28
CARRE cjcsystems.com
29
SWITCH PANELS 230V
Range of cover plates
with fixing frames
Single elements for switch panel
118 X 85 X 6
NINA
1
push-button: 230v/ 2A
CJC5301hA
switch -
CJC5907 white push-button
built-in box
BANDE
CJC5908 black push-button
TICINO 503e
CJC5909 chrome push-button
switch panel 230v with lever and round push-buttons
2
CJC5302hA
switches built-in box
TICINO 503e
3
+
CJC5303hA
switches built-in box
TICINO 503e
140 X 85 X 6
4
cover plate with fixing frames cfr. opposite range
switches -
=
CJC5304hA
built-in box
TICINO 504e
assembly
all single elements are to be assembled
in the right order to obtain the final switch
panel in built-in boxes type TICINO503e
and TICINO504e
final switch panel
wiring
CJC5903 change-over one-pole
230v ac
CJC5904 change-over two-pole
power supply
single elements for switch panel
lever: 230v/ 10A
230v ac
(
)
CJC5905 double push-button
CJC5906 roller-shutter one-pole
color
A: Alu Natural Anodised (standard)
B: Black Bronze Anodised
M: Brass Anodised
X: Brushed Stainless Steel
BR: Brown Bronze Anodised
V: Gilded 24 carat
C: Glossy Chromium
RAL 9003
RAL 9011
RAL color
30
BANDE cjcsystems.com
+
=
cover plate with bar
final switch panel
cfr. opposite range
31
SWITCH PANELS 230V
center 71 mm
85 X 85 X 6
ELLA
85 X 156 X 6
1
CJC5701A
push-button
2+2
CARRE
CJC5734vA
push-buttons
switch panel 230v with square push button
2
CJC5702A
push-buttons
85 X 142 X 6
1+1
156 X 85 X 6
1+1
CJC5711hA
push-buttons
center
57mm
CJC6711vA
push-buttons
2+2
CJC5722hA
push-buttons
assembly
in universal built-in boxes with screws horizontal
wiring
traditional or low voltage cable
230 v ac or low voltage ac/ dc
CJC6733vA
2+2
CJC6734vA
push-buttons
1+2
power supply
1+2
CJC5712hA
push-buttons
USING:
relays and dimmers 230v - 24v
home automation systems
85 X 156 X 6
color
A: Alu Natural Anodised (standard)
B: Black Bronze Anodised
M: Brass Anodised
X: Brushed Stainless Steel
BR: Brown Bronze Anodised
V: Gilded 24 carat
C: Glossy Chromium
RAL 9003
RAL 9011
RAL color
34
CARRE cjcsystems.com
1+2
CJC5733vA
push-buttons
push-buttons
35
SWITCH PANELS 230V
ELLA
BANDE
switch panel 230v with square push button
118 X 85 X 6
1
CJC5801A
push-button built-in box
TICINO 503e
assembly
in built-in boxes type TICINO503e
and TICINO504e
wiring
traditional or low voltage cable
power supply
230 v ac or low voltage ac/ dc
USING:
relays and dimmers 230v - 24v
home automation systems
color
A: Alu Natural Anodised (standard)
B: Black Bronze Anodised
M: Brass Anodised
X: Brushed Stainless Steel
BR: Brown Bronze Anodised
V: Gilded 24 carat
C: Glossy Chromium
RAL 9003
RAL 9011
RAL color
36
BANDE cjcsystems.com
2
CJC5802A
push buttons built-in box
TICINO 503e
3
CJC5803A
push buttons built-in box
TICINO 503e
4
push buttons -
140 X 85 X 6
CJC5804A
built-in box
TICINO 504e
37
SWITCH PANELS 24V
ANNA
using relay 24v ac / dc
using remote dimmers type
CJC2010* / CJC2011*
home automation systems
CARRE
switch panel 24v with lever and LED lighting
85 X 85 X 5
HC LEDS
10mA
- polarization
LC LEDS
3mA
+ polarization
CJC0001A
CJC0021A
CJC0002A
CJC0022A
CJC0003A
CJC0023A
CJC0004A
CJC0024A
1
lever (double pushbutton with central zeroposition 1-0-1)
1 central red LED 2 yellow control LEDS
2
levers (double pushbutton with central zero-
assembly
position 1-0-1)
in universal built-in boxes with screws horizontal
1 central red LED 4 yellow control LEDS
wiring
3
multicable type SPV / SVV 8 /10 / 12/
14/ 16/ 20 x 0.8 mm (0.5 mm) &
UTP-cable CAT5 - BUS cable
levers (double pushbutton with central zero-
power supply
position 1-0-1)
using transformer 24v ac or using
home automation systems 24v dc
1 central red LED 6 yellow control LEDS
color
4
A: Alu Natural Anodised (standard)
B: Black Bronze Anodised
M: Brass Anodised
X: Brushed Stainless Steel
BR: Brown Bronze Anodised
V: Gilded 24 carat
C: Glossy Chromium
RAL 9003
RAL 9011
RAL color
40
CARRE cjcsystems.com
levers (double pushbutton with central zeroposition 1-0-1)
1 central red LED 8 yellow control LEDS
41
ANNA
SWITCH PANELS 24V
BANDE
switch panel 24v with lever and LED lighting
using relay 24v ac / dc
using remote dimmers type
CJC2010* / CJC2011*
home automation systems
118 X 85 X 5
HC LEDS
10mA
- polarization
LC LEDS
3mA
+ polarization
CJC0301A
CJC0321A
CJC0302A
CJC0322A
CJC0303A
CJC0323A
CJC0304A
CJC0324A
CJC0307A
CJC0327A
1
lever (double pushbutton with central zeroposition 1-0-1)
1 central red LED 2 yellow control LEDs
2
levers (double pushbutton with central zeroposition 1-0-1)
1 central red LED 4 yellow control LEDS
3
levers (double pushbutton with central zero-
assembly
position 1-0-1)
in built-in boxes type TICINO503e
1 central red LED 6 yellow control LEDS
wiring
4
multicable type SPV / SVV 8 /10 / 12/
14/ 16/ 20 x 0.8 mm (0.5 mm) &
UTP-cable CAT5
levers (double pushbutton with central zero-
power supply
position 1-0-1)
using transformer 24v ac or using
home automation systems 24v dc
1 central red LED 8 yellow control LEDS
color
7
A: Alu Natural Anodised (standard)
B: Black Bronze Anodised
M: Brass Anodised
X: Brushed Stainless Steel
BR: Brown Bronze Anodised
V: Gilded 24 carat
C: Glossy Chromium
RAL 9003
RAL 9011
RAL color
44
BANDE cjcsystems.com
levers (double pushbutton with central zeroposition 1-0-1)
2 central red LED 14 yellow control LEDS
45
SWITCH PANELS 24V
ANNA
CARRE
switch panel 24v with lever (no LED lighting)
85 X 85 X 5
using relay 24v ac/ dc
using remote dimmers type
CJC2010* / CJC2011*
home automation systems
1
lever (double push-
CJC0101A
button with central zeroposition 1-0-1)
2
assembly
in universal built-in boxes with screws horizontal
levers (double push-
wiring
position 1-0-1)
multicable type SPV / SVV 8 /10 / 12/
14/ 16/ 20 x 0.8 mm (0.5 mm) &
UTP-cable CAT5 - BUS cable
3
power supply
levers (double push-
using transformer 24v ac or using
home automation systems 24v dc
position 1-0-1)
A: Alu Natural Anodised (standard)
B: Black Bronze Anodised
M: Brass Anodised
X: Brushed Stainless Steel
BR: Brown Bronze Anodised
V: Gilded 24 carat
C: Glossy Chromium
RAL 9003
RAL 9011
RAL color
CARRE cjcsystems.com
CJC0103A
button with central zero-
color
46
CJC0102A
button with central zero-
4
levers (double push-
CJC0104A
button with central zeroposition 1-0-1)
47
SWITCH PANELS 24V
ANNA
BANDE
switch panel 24v with lever (no LED lighting)
118 X 85 X 5
using relay 24v ac/ dc
using remote dimmers type
CJC2010* / CJC2011*
home automation systems
1
lever (double pushbutton with central zero-
CJC3301A
position 1-0-1)
2
levers (double pushbutton with central zero-
CJC3302A
position 1-0-1)
assembly
in built-in boxes type TICINO503e
3
levers (double pushbutton with central zero-
wiring
multicable type SPV / SVV 8 /10 / 12/
14/ 16/ 20 x 0.8 mm (0.5 mm) &
UTP-cable CAT5
power supply
using transformer 24v ac or using
home automation systems 24v dc
color
A: Alu Natural Anodised (standard)
B: Black Bronze Anodised
M: Brass Anodised
X: Brushed Stainless Steel
BR: Brown Bronze Anodised
V: Gilded 24 carat
C: Glossy Chromium
RAL 9003
RAL 9011
RAL color
48
BANDE cjcsystems.com
CJC3303A
position 1-0-1)
4
levers (double pushbutton with central zero-
CJC3304A
position 1-0-1)
7
levers (double push-
CJC3307A
button with central zeroposition 1-0-1)
49
SWITCH PANELS 24V
using relay 24v ac / dc
using remote dimmers type
CJC2010* / CJC2011*
home automation systems
85 X 85 X 6
ZITA
1
push-button
HC LEDS
12mA
- polarization
HC LEDS
6mA
+ polarization
using
Dali**
using
Qbus
CJC1061A
CJC0061A
CJC1161A
CJC1261A
CJC1062A
CJC0062A
CJC1162A
CJC1262A
CJC1063A
CJC0063A
CJC1163A
CJC1263A
CJC1064A
CJC0064A
CJC1065A
CJC0065A
using
Crestron
with white LED
1 central red LED
CARRE
2
switch panel 24v with round push-button and LED lighting
push-buttons
with white LEDS
1 central red LED
3
push-buttons
with white LEDS
1 central red LED
4
assembly
in universal built-in boxes with screws horizontal
push-buttons
with white LEDS
wiring
1 central red LED
multicable type SPV / SVV 8 /10 / 12/
14/ 16/ 20 x 0.8 mm (0.5 mm) &
UTP-cable CAT5 - BUS cable
4
power supply
push-buttons
using transformer 24v ac or using
home automation systems 24v dc
with white LEDS
1
color
CJC1265A
CJC1265TA
CJC3065A
CJC1261MA
motion detector
A: Alu Natural Anodised (standard)
B: Black Bronze Anodised
M: Brass Anodised
X: Brushed Stainless Steel
BR: Brown Bronze Anodised
V: Gilded 24 carat
C: Glossy Chromium
RAL 9003
RAL 9011
RAL color
CARRE cjcsystems.com
CJC1165A
1 central red LED
T = with temperature sensor
M = motion detector
I = with infrared detector
52
CJC1264A
CJC1264TA
2
CJC1263IA
push-buttons
infrared detector
Dali** see page 127 for more technical details
53
ZITA
SWITCH PANELS 24V
using relay 24v ac / dc
using remote dimmers type
CJC2010* / CJC2011*
home automation systems
BANDE
switch panel 24v with round push-button and LED lighting
118 X 85 X 6
HC LEDS
12mA
- polarization
HC LEDS
6mA
+ polarization
using
Dali**
using
Qbus
CJC1361A
CJC0361A
CJC1461A
CJC1561A
CJC1362A
CJC0362A
CJC1462A
CJC1562A
CJC1363A
CJC0363A
CJC1463A
CJC1563A
CJC1364A
CJC0364A
CJC1365A
CJC0365A
1
push-button
using
Crestron
with white LED
1 central red LED
2
push-buttons
with white LEDS
1 central red LED
assembly
3
in built-in boxes type TICINO503e
wiring
push-buttons
multicable type SPV / SVV 8 /10 / 12/
14/ 16/ 20 x 0.8 mm (0.5 mm) &
UTP-cable CAT5 - BUS cable
with white LEDS
1 central red LED
4
power supply
using transformer 24v ac or using
home automation systems 24v dc
push-buttons
CJC1564A
CJC1564TA
with white LEDS
T = with temperature sensor
M = motion detector
I = with infrared detector
1 central red LED
4
color
push-buttons
A: Alu Natural Anodised (standard)
B: Black Bronze Anodised
M: Brass Anodised
X: Brushed Stainless Steel
BR: Brown Bronze Anodised
V: Gilded 24 carat
C: Glossy Chromium
RAL 9003
RAL 9011
RAL color
with white LEDS
CJC1465A
CJC1565A
CJC1565TA
CJC3365A
1 central red LED
1
CJC1561MA
motion detector
2
CJC1563IA
push-buttons
infrared detector
54
BANDE cjcsystems.com
Dali** see page 127 for more technical details
55
SWITCH PANELS 24V
using relay 24v ac / dc
using remote dimmers type
CJC2010* / CJC2011*
home automation systems
85 X 85 X 6
MONA
1
push-button
HC LEDS
12mA
- polarization
HC LEDS
6mA
+ polarization
using
Dali**
using
Qbus
CJC1081A
CJC0081A
CJC1181A
CJC1281A
CJC1082A
CJC0082A
CJC1182A
CJC1282A
CJC1083A
CJC0083A
CJC1183A
CJC1283A
CJC1084A
CJC0084A
CJC1085A
CJC0085A
CJC1185A
CJC3085A
CJC2185A
using
Crestron
with white LED
1 central red LED
CARRE
2
switch panel 24v with square push-button and LED lighting
push-buttons
with white LEDS
1 central red LED
3
push-buttons
with white LEDS
1 central red LED
4
assembly
push-buttons
in universal built-in boxes with screws horizontal
with white LEDS
1 central red LED
wiring
multicable type SPV / SVV 8 /10 / 12/
14/ 16/ 20 x 0.8 mm (0.5 mm) &
UTP-cable CAT5
4
push-buttons
power supply
with white LEDS
using transformer 24v ac or using
home automation systems 24v dc
CJC3285A
156 X 85 X 6
4+4
A: Alu Natural Anodised (standard)
B: Black Bronze Anodised
M: Brass Anodised
X: Brushed Stainless Steel
BR: Brown Bronze Anodised
V: Gilded 24 carat
C: Glossy Chromium
RAL 9003
RAL 9011
RAL color
CJC2085A
push-buttons
2
CJC3185A
CJC1283IA
push-buttons
T = with temperature sensor
I = with infrared detector
CARRE cjcsystems.com
CJC1285A
CJC1285TA
1 central red LED
color
58
CJC1284A
CJC1284TA
infrared detector
Dali** see page 127 for more technical details
59
MONA
SWITCH PANELS 24V
BANDE
switch panel 24v with square push-button and LED lighting
using relay 24v ac / dc
using remote dimmers type
CJC2010* / CJC2011*
home automation systems
118 X 85 X 6
1
assembly
in built-in boxes TYPE TICINO503E
push-button
HC LEDS
12mA
- polarization
HC LEDS
6mA
+ polarization
using
using
using
Dali**
Qbus
Crestron
CJC1381A
CJC0381A
CJC1481A
CJC1581A
CJC1382A
CJC0382A
CJC1482A
CJC1582A
CJC1383A
CJC0383A
CJC1483A
CJC1583A
CJC1384A
CJC0384A
CJC1385A
CJC0385A
with white LED
wiring
1 central red LED
multicable type SPV / SVV 8 /10 / 12/
14/ 16/ 20 x 0.8 mm (0.5 mm) &
UTP-cable CAT5
2
power supply
push-buttons
using transformer 24v ac or using
home automation systems 24v dc
with white LEDS
1 central red LED
color
3
A: Alu Natural Anodised (standard)
B: Black Bronze Anodised
M: Brass Anodised
X: Brushed Stainless Steel
BR: Brown Bronze Anodised
V: Gilded 24 carat
C: Glossy Chromium
RAL 9003
RAL 9011
RAL color
push-buttons
with white LEDS
1 central red LED
4
push-buttons
T = with temperature sensor
I = with infrared detector
CJC1584A
CJC1584TA
with white LEDS
1 central red LED
4
push-buttons
with white LEDS
CJC1485A
CJC1585A
CJC1585TA
CJC3385A
1 central red LED
2
CJC1583IA
push-buttons
infrared detector
60
BANDE cjcsystems.com
Dali** see page 127 for more technical details
61
SWITCH PANELS 24V
85 X 85 X 6
MONA
1
push-button
using relay 24v ac / dc
using remote dimmers type
CJC2010* / CJC2011*
home automation systems
using
Dali*
using
Qbus
CJC1291A
CJC1191A
CJC0991A
CJC1292A
CJC1192A
CJC0992A
CJC1293A
CJC1193A
CJC0993A
using
Crestron
with white LED
1 central red LED
CARRE
2
switch panel 24v with square push-button (no LED lighting)
push-buttons
with white LEDs
color
1 central red LED
A: Alu Natural Anodised (standard)
B: Black Bronze Anodised
M: Brass Anodised
X: Brushed Stainless Steel
BR: Brown Bronze Anodised
V: Gilded 24 carat
C: Glossy Chromium
RAL 9003
RAL 9011
RAL color
3
push-buttons
with white LEDs
1 central red LED
4
CJC0994A
CJC1284TA
CJC1294A
push-buttons
with white LEDs
1 central red LED
4
CJC1295A
push-buttons
with white LEDs
CJC1195A
CJC0995A
CJC0995TA
CJC3295A
1 central red LED
156 X 85 X 6
assembly
in universal built-in boxes with screws horizontal
4+4
wiring
multicable type SPV / SVV 8 /10 / 12/
14/ 16/ 20 x 0.8 mm (0.5 mm) &
UTP-cable CAT5
2
using transformer 24v ac or using
home automation systems 24v dc
CJC4295A
CJC0993IA
push-buttons
infrared detector
T = with temperature sensor
I = with infrared detector
CARRE cjcsystems.com
CJC3995A
push-buttons
power supply
64
CJC2295A
Dali** see page 127 for more technical details
65
SWITCH PANELS 24V
MONA
BANDE
using relay 24v ac / dc
using remote dimmers type
CJC2010* / CJC2011*
home automation systems
using
Dali**
using
Qbus
1
CJC1491A
CJC1891A
CJC1991A
2
CJC1492A
CJC1892A
CJC1992A
3
CJC1493A
CJC1893A
CJC1993A
4
CJC1494A
4
CJC1495A
switch panel 24v with square push-button (no LED lighting)
118 X 85 X 6
using
Crestron
push-button
push-buttons
assembly
in built-in boxes TYPE TICINO503E
push-buttonS
wiring
multicable type SPV / SVV 8 /10 / 12/
14/ 16/ 20 x 0.8 mm (0.5 mm) &
UTP-cable CAT5
power supply
CJC1994A
CJC1994TA
push-buttons
using transformer 24v ac or using
home automation systems 24v dc
color
A: Alu Natural Anodised (standard)
B: Black Bronze Anodised
M: Brass Anodised
X: Brushed Stainless Steel
BR: Brown Bronze Anodised
V: Gilded 24 carat
C: Glossy Chromium
RAL 9003
RAL 9011
RAL color
push-buttons
2
BANDE cjcsystems.com
CJC1995A
CJC1995TA
CJC3495A
CJC1993IA
push-buttons
infrared detector
T = with temperature sensor
I = with infrared detector
66
CJC1895A
Dali** see page 127 for more technical details
67
SWITCH PANELS 24V
using relay 24v ac / dc
using remote dimmers type
CJC2010* / CJC2011*
home automation systems
85 X 85 X 6
LARA
1
push-button
HC LEDS
12mA
- polarization
HC LEDS
6mA
+ polarization
using
Dali**
using
Qbus
CJC1041A
CJC0041A
CJC1141A
CJC1241A
CJC1241AT
CJC1042A
CJC0042A
CJC1142A
CJC1242A
CJC9042A
CJC1242AT
CJC1441A
CJC0441A
CJC1841A
CJC2041A
CJC1442A
CJC0442A
CJC1842A
CJC2042A
CJC1541A
CJC0541A
CJC1941A
CJC2141A
CJC1542A
CJC0542A
CJC1942A
CJC2142A
using
Crestron
1 central red LED
CARRE
switch panel 24v with flat push-button and LED lighting
2/4
push-buttons
1 central red LED
156 X 85 X 6
2/4+1
push-buttons
2 central red LEDS
assembly
in universal built-in boxes with screws horizontal
2/4+2/4
wiring
push-buttons
multicable type SPV / SVV 8 /10 / 12/
14/ 16/ 20 x 0.8 mm (0.5 mm) &
UTP-cable CAT5
2 central red LEDS
power supply
1
using transformer 24v ac or using
home automation systems 24v dc
push-button
color
1 central red LED
A: Alu Natural Anodised (standard)
B: Black Bronze Anodised
M: Brass Anodised
X: Brushed Stainless Steel
BR: Brown Bronze Anodised
V: Gilded 24 carat
C: Glossy Chromium
RAL 9003
RAL 9011
RAL color
1x socket outlet/
2 modules
2/4
push-buttons
1 central red LED
CARRE cjcsystems.com
CJC9542A
1x socket outlet/
2 modules
T = with temperature sensor
70
CJC9442A
Dali** see page 127 for more technical details
71
SWITCH PANELS 24V
LARA
BANDE
switch panel 24v with flat push-button and LED lighting
assembly
using relay 24v ac / dc
using remote dimmers type
CJC2010* / CJC2011*
home automation systems
in built-in boxes TYPE TICINO503E
wiring
multicable type SPV / SVV 8 /10 / 12/
14/ 16/ 20 x 0.8 mm (0.5 mm) &
UTP-cable CAT5
118 X 85 X 6
power supply
using transformer 24v ac or using
home automation systems 24v dc
1
color
push-button
A: Alu Natural Anodised (standard)
B: Black Bronze Anodised
M: Brass Anodised
X: Brushed Stainless Steel
BR: Brown Bronze Anodised
V: Gilded 24 carat
C: Glossy Chromium
RAL 9003
RAL 9011
RAL color
HC LEDS
12mA
- polarization
HC LEDS
6mA
+ polarization
using
Dali**
using
Qbus
CJC1341A
CJC0341A
CJC2941A
CJC2341A
CJC2341AT
CJC1342A
CJC0342A
CJC2942A
CJC2342A
CJC3342A
CJC2342AT
using
Crestron
1 central red LED
2/4
push-buttons
1 central red LED
T = with temperature sensor
72
BANDE cjcsystems.com
Dali** see page 127 for more technical details
73
COVER PLATES FOR SOCKETS
85 X 85 X 6
ARNO
1
CJC0113A
socket outlet
2 modules
CARRE
cover plate + fixing frame
156 X 85 X 6
2
CJC0223A
socket outlets
4 modules
227 X 85 X 6
3
CJC0333A
socket outlets
6 modules
298 X 85 X 6
4
assembly
in universal built-in boxes with screws horizontal
Sockets not included
CJC0443A
socket outlets
8 modules
for assembly of modules
Ticino Living/ Light/ Lighttech
369 X 85 X 6
center 71mm
5
horizontal or vertical
CJC0553A
socket outlets
10 modules
color
A: Alu Natural Anodised (standard)
B: Black Bronze Anodised
M: Brass Anodised
X: Brushed Stainless Steel
BR: Brown Bronze Anodised
V: Gilded 24 carat
C: Glossy Chromium
RAL 9003
RAL 9011
RAL color
76
CARRE cjcsystems.com
85 X 85 X 6
1
CJC0913A
socket outlet
2 modules
with swing cover
closed
open
77
COVER PLATES FOR SOCKETS
ARNO
CARRE
cover plate + fixing frame
85 x 142 x 6
2
CJC0233A
socket outlet
4 modules
assembly
in universal built-in boxes with screws horizontal
Sockets not included
85 x 199 x 6
for assembly of modules
Ticino Living/ Light/ Lighttech
center 57mm
vertical
3
color
78
CARRE cjcsystems.com
CJC0343A
socket outlet
A: Alu Natural Anodised (standard)
B: Black Bronze Anodised
M: Brass Anodised
X: Brushed Stainless Steel
BR: Brown Bronze Anodised
V: Gilded 24 carat
C: Glossy Chromium
RAL 9003
RAL 9011
RAL color
6 modules
79
COVER PLATES FOR SOCKETS
ARNO
BANDE
cover plate + fixing frame
118 X 85 X 6
1
CJC0312A
socket outlet
2 modules
TICINO503E
1
CJC0313A
socket outlet
3 modules
assembly
TICINO503E
in built-in boxes TYPE TICINO503E/ TICINO504E/
TICINO506L
Sockets not included
140 X 85 X 6
2
for assembly of modules
4 modules
TICINO504E
color
A: Alu Natural Anodised (standard)
B: Black Bronze Anodised
M: Brass Anodised
X: Brushed Stainless Steel
BR: Brown Bronze Anodised
V: Gilded 24 carat
C: Glossy Chromium
RAL 9003
RAL 9011
RAL color
80
BANDE cjcsystems.com
CJC0314A
socket outlets
Ticino living/ light/
light tech
191 X 85 X 6
3
CJC0317A
socket outlets
7 modules
TICINO506L
81
COVER PLATES FOR SOCKETS
85 X 85 X 6
VICTOR
1
CJC0813A
socket outlet
2 modules
CARRE
cover plate + fixing frame
156 X 85 X 6
2
CJC0823A
socket outlets
4 modules
227 X 85 X 6
3
CJC0833A
socket outlets
6 modules
298 X 85 X 6
4
assembly
in universal built-in boxes with screws horizontal
Sockets not included
8 modules
for assembly of modules
369 X 85 X 6
Peha Concept 45/ Legrand Mosaic
5
center 71mm
horizontal or vertical
10 modules
A: Alu Natural Anodised (standard)
B: Black Bronze Anodised
M: Brass Anodised
X: Brushed Stainless Steel
BR: Brown Bronze Anodised
V: Gilded 24 carat
C: Glossy Chromium
RAL 9003
RAL 9011
RAL color
CARRE cjcsystems.com
CJC0853A
socket outlets
color
82
CJC0834A
socket outlets
85 X 85 X 6
1
CJC0913A
socket outlet
2 modules
with swing cover
closed
open
83
COVER PLATES FOR SOCKETS - BRITISH STANDARD
85 X 85 X 6
MAURO
1
85 X 85 X 6
CJC8101A
TV - socket
1
CJC8105A
1
CJC8115A
socket outlet 13A
CARRE
British standard cover plate + fixing frame
1
CJC8102A
socket outlet 13A
TV/ FM socket
+ switch
155 X 85 X 6
1
2
CJC8103A
TEL. socket
CJC8120A
socket outlet 13A
1
2
CJC8106A
tv/ fm sat.
CJC8125A
socket outlet 13A
+ switch
socket
85 X 145 X 6
1
CJC8111A
RJ45 CAT5
1
CJC8140A
shaver supply unit
1
assembly
in universal built-in boxes with screws horizontal
sockets included
CJC8112A
RJ45 CAT6
85 X 85 X 6
2
color
A: Alu Natural Anodised (standard)
B: Black Bronze Anodised
M: Brass Anodised
X: Brushed Stainless Steel
BR: Brown Bronze Anodised
V: Gilded 24 carat
C: Glossy Chromium
RAL 9003
RAL 9011
RAL color
86
CARRE cjcsystems.com
RJ45 CAT5
1
CJC8104A
socket outlet 5A
CJC8113A
87
COVER PLATES FOR SOCKETS - BRITISH STANDARD
85 X 85 X 6
MAURO
2
CJC8114A
RJ45 CAT6
CARRE
British standard cover plate + fixing frame
1
CJC8130A
fused
connection unit
1
CJC8131A
unfused
cable outlet
1
CJC8132A
45 AMP
cooker switch
1
CJC8133A
fan isolator
switch
assembly
in universal built-in boxes with screws horizontal
sockets included
1
CJC8134A
1
CJC8138A
RJ11 & RJ45
color
A: Alu Natural Anodised (standard)
B: Black Bronze Anodised
M: Brass Anodised
X: Brushed Stainless Steel
BR: Brown Bronze Anodised
V: Gilded 24 carat
C: Glossy Chromium
RAL 9003
RAL 9011
RAL color
88
CARRE cjcsystems.com
switched
fused connection
89
ORIENTATION LIGHTING
12-24v ac
230v ac
4
CJC4001A
CJC4011A
4
CJC4101A
CJC4111A
85 X 85 X 6
EDNA
white bright LED
CARRE
orientation lighting
blue bright LED
1
CJC4401A
1
CJC4402A
1
CJC4403A
1
CJC4404A
white LED
blue LED
green LED
assembly
in universal built-in boxes with screws horizontal
application
for the lighting of stairs, wall spotlight, ...
or for the application of indication
red LED
color
A: Alu Natural Anodised (standard)
B: Black Bronze Anodised
M: Brass Anodised
X: Brushed Stainless Steel
BR: Brown Bronze Anodised
V: Gilded 24 carat
C: Glossy Chromium
RAL 9003
RAL 9011
RAL color
94
CARRE cjcsystems.com
1
CJC3001A
5w/ 12v QT9 G4
halostar
95
ORIENTATION LIGHTING
12-24v ac
230v ac
4
CJC4301A
CJC4311A
4
CJC4321A
CJC4331A
118 X 85 X 5
EDNA
white bright LED
BANDE
orientation lighting
blue bright LED
1
CJC4501A
1
CJC4502A
1
CJC4503A
1
CJC4504A
white LED
blue LED
assembly
in built-in boxes type TICINO503e
application
for the lighting of stairs, wall spotlight, ...
or for the application of indication
green LED
color
A: Alu Natural Anodised (standard)
B: Black Bronze Anodised
M: Brass Anodised
X: Brushed Stainless Steel
BR: Brown Bronze Anodised
V: Gilded 24 carat
C: Glossy Chromium
RAL 9003
RAL 9011
RAL color
96
BANDE cjcsystems.com
red LED
97
BEDLAMP
TIMO
BEDLAMP
CJC 100100A
1X TC-S (E) 9W
Incl. 1X POWERLED WHITE 3W/ 3000K
Incl.1X Lens 25°
Incl. LED POWER SUPPLY 700m A-DC
Incl. SOCKET
4 Push-buttons switches
(CJC5504)
CJC100110A
1X TC-S (E) 9W
Incl. 1X POWERLED WHITE 3W/ 3000K
Incl.1X Lens 25°
Incl. LED POWER SUPPLY 700m A-DC
Incl. SOCKET
2 lever double Push-button switches
(CJC5002 + 2x CJC5905)
98
cjcsystems.com
99
“DESIGN: PIERRE DAEMS”
KEID SURFACE
ORION WALL/ ARNEB DESK
ORION WALL 1X HALOPIN G9 OR HALOPIN ECO
Max. 60W, transfo/ gear not required
white struc with
dark red borders
CR200102
white struc
(champagne interior)
(black interior)
bronze struc with
CR200103
150mm
white struc
100mm
(champagne interior)
(champagne interior)
black struc
bronze struc with
dark red borders
(champagne interior)
CR200104
black struc
(alu interior)
(alu interior)
chrome struc with
dark red borders
WARM WHITE Max.4W,
Max. 50W, adjustability v 38°
gear not incl. adjustability v 38°
transfo incl.
white struc with
dark red borders
KEID SURFACE 1X POWERLED
1X QR-CBC 51 GU 5.3
CR200101
(black interior)
dark red borders
KEID SURFACE 1X MR16
CR200105
chrome struc
(black interior)
(black interior)
transfo not incl.
KE400101
KE400151
KE400201
KE400102
KE400152
KE400202
KE400103
KE400153
KE400203
KE400104
KE400154
KE400204
KE400105
KE400155
KE400205
ARNEB DESK LAMP 1X HALOPIN G9 OR HALOPIN ECO
Max. 60W, transfo/ gear not required + touch dim switch
white struc with
dark red borders
AR200101
150mm
(black interior)
white struc with
dark red borders
100mm
AR200102
(champagne interior)
150mm
bronze struc with
dark red borders
AR200103
(champagne interior)
bronze struc with
dark red borders
AR200104
100mm
(alu interior)
chrome struc with
dark red borders
102
142mm
AR200105
CORON WALL/ ARNEB DESK cjcsystems.com
103
KEID HALF RECESSED
KEID HALF RECESSED
white struc
(black interior)
white struc
(champagne interior)
black struc
(champagne interior)
black struc
(alu interior)
chrome struc
(black interior)
KEID HALF RECESSED 1X MR16
KEID HALF RECESSED 1X POWERLED
KEID HALF RECESSED 2X MR16
KEID HALF RECESSED 2X POWERLED
1X QR-CBC 51 GU 5.3
WARM WHITE
2X QR-CBC 51 GU 5.3
WARM WHITE
Max. 50W, adjustability v 38°
Max. 4W, gear not incl.
Max. 2x 50W, adjustability v 38°
Max. 2x 4W, adjustability v 38°
transfo not incl.
adjustability v 38°
transfo not incl.
transfo not incl.
KE400301
KE400501
KE400401
KE400601
KE400302
KE400502
KE400402
KE400602
KE400303
KE400503
KE400403
KE400603
KE400304
KE400504
KE400404
KE400604
KE400305
KE400505
KE400405
KE400605
white struc
(black interior)
white struc
(champagne interior)
black struc
(champagne interior)
black struc
(alu interior)
chrome struc
(black interior)
228mm
114mm
31mm
31mm
104
KEID HALF RECESSED cjcsystems.com
105
“DESIGN: SERGE & ROBERT CORNELISSEN”
GRAND WALL
GRAND WALL
GRAND WALL 1 X 14W BACKLIGHT
1 x T5 he 14w, gear incl., electronic
GRAND WALL 1 X 14W FRONTLIGHT
1 x T5 he 14w, gear incl., electronic
not dimmable
1-10v
Dali
all white
GR100101
GR100201
GR100301
all black
GR100102
GR100202
GR100302
GR100103
GR100203
GR100303
GR100104
GR100204
GR100304
GR100105
GR100205
GR100305
GR100106
GR100206
GR100306
kubus white /
bars black
kubus black/
bars white
kubus chrome/
bars white
kubus chrome/
bars black
not dimmable
1-10v
Dali
all white
GR104101
GR104201
GR104301
all black
GR104102
GR104202
GR104302
GR104103
GR104203
GR104303
GR104104
GR104204
GR104304
GR104105
GR104205
GR104305
GR104106
GR104206
GR104306
kubus white /
bars black
kubus black/
bars white
kubus chrome/
bars white
kubus chrome/
bars black
GRAND WALL 1 X 14W FRONTLIGHT WITH 1 X BACKLIGHT LEDSTRIP
1 x T5 he 14w, 1 x LEDstrip blue color 3w, gear incl., electronic
not dimmable
1-10v
Dali
all white
GR101101
GR101201
GR101301
all black
GR101102
GR101202
GR101302
GR101103
GR101203
GR101303
GR101104
GR101204
GR101304
GR101105
GR101205
GR101305
GR101106
GR101206
GR101306
kubus white /
bars black
kubus black/
bars white
kubus chrome/
bars white
kubus chrome/
bars black
108
GRAND WALL cjcsystems.com
600mm
D
220V
150mm
OPTIONS: MS 100 000; movement + light sensor
T5 lamps not included
150mm
150mm
109
GRAND WALL
GRAND WALL
GRAND WALL 2 X 14W BACKLIGHT
2 x T5 he 14w, gear incl., electronic
GRAND WALL 2 X 14W FRONTLIGHT
2 x T5 he 14w, gear incl., electronic
not dimmable
1-10v
Dali
all white
GR102101
GR102201
GR102301
all black
GR102102
GR102202
GR102302
GR102103
GR102203
GR102303
GR102104
GR102204
GR102304
GR102105
GR102205
GR102305
GR102106
GR102206
GR102306
kubus white /
bars black
kubus black/
bars white
kubus chrome/
bars white
kubus chrome/
bars black
not dimmable
1-10v
Dali
all white
GR105101
GR105201
GR105301
all black
GR105102
GR105202
GR105302
GR105103
GR105203
GR105303
GR105104
GR105204
GR105304
GR105105
GR105205
GR105305
GR105106
GR105206
GR105306
kubus white /
bars black
kubus black/
bars white
kubus chrome/
bars white
kubus chrome/
bars black
GRAND WALL 2 X 14W FRONTLIGHT WITH 2 X BACKLIGHT LEDSTRIP
2 x T5 he 14w, 2 x LEDstrip blue color 3w, gear incl., electronic
not dimmable
1-10v
Dali
all white
GR103101
GR103201
GR103301
all black
GR103102
GR103202
GR103302
kubus white /
bars black
kubus black/
bars white
kubus chrome/
bars white
kubus chrome/
bars black
110
600mm
GR103103
GR103203
GR103303
GR103104
GR103204
GR103304
GR103105
GR103205
GR103305
GR103106
GR103206
GR103306
GRAND WALL cjcsystems.com
D
220V
150mm
OPTIONS: MS 100 000; movement + light sensor
T5 lamps not included
150mm
150mm
111
GRAND WALL
GRAND WALL
GRAND WALL 1 X 35W BACKLIGHT
1 x T5 he 35w, gear incl., electronic
GRAND WALL 1 X 35W FRONTLIGHT
1 x T5 he 35w, gear incl., electronic
not dimmable
1-10v
Dali
all white
GR106101
GR106201
GR106301
all black
GR106102
GR106202
GR106302
GR106103
GR106203
GR106303
GR106104
GR106204
GR106304
GR106105
GR106205
GR106305
GR106106
GR106206
GR106306
kubus white /
bars black
kubus black/
bars white
kubus chrome/
bars white
kubus chrome/
bars black
not dimmable
1-10v
Dali
all white
GR110101
GR110201
GR110301
all black
GR110102
GR110202
GR110302
GR110103
GR110203
GR110303
GR110104
GR110204
GR110304
GR110105
GR110205
GR110305
GR110106
GR110206
GR110306
kubus white /
bars black
kubus black/
bars white
kubus chrome/
bars white
kubus chrome/
bars black
GRAND WALL 1 X 35W FRONTLIGHT WITH 1 X BACKLIGHT LEDSTRIP
1 x T5 he 35w, 1 x LEDstrip blue color 7w, gear incl., electronic
not dimmable
1-10v
Dali
all white
GR107101
GR107201
GR107301
all black
GR107102
GR107202
GR107302
kubus white /
bars black
kubus black/
bars white
kubus chrome/
bars white
kubus chrome/
bars black
112
1500mm
GR107103
GR107203
GR107303
GR107104
GR107204
GR107304
GR107105
GR107205
GR107305
GR107106
GRAND WALL cjcsystems.com
GR107206
D
220V
150mm
OPTIONS: MS 100 000; movement + light sensor
T5 lamps not included
GR107306
150mm
150mm
113
GRAND WALL
GRAND WALL
GRAND WALL 2 X 35W BACKLIGHT
2 x T5 he 35w, gear incl., electronic
GRAND WALL 2 X 35W FRONTLIGHT
2 x T5 he 35w, gear incl., electronic
not dimmable
1-10v
Dali
all white
GR108101
GR108201
GR108301
all black
GR108102
GR108202
GR108103
kubus white /
bars black
kubus black/
bars white
kubus chrome/
bars white
kubus chrome/
bars black
not dimmable
1-10v
Dali
all white
GR111101
GR111201
GR111301
GR108302
all black
GR111102
GR111202
GR111302
GR108203
GR108303
kubus white /
GR111103
GR111203
GR111303
GR108104
GR108204
GR108304
kubus black/
GR111104
GR111204
GR111304
GR108105
GR108205
GR108305
kubus chrome/
GR111105
GR111205
GR111305
GR108106
GR108206
GR108306
kubus chrome/
GR111106
GR111206
GR111306
bars black
bars white
bars white
bars black
GRAND WALL 2 X 35W FRONTLIGHT WITH 2 X BACKLIGHT LEDSTRIPS
2 x T5 he 35w, 2 x LEDstrips blue color 7w, gear incl., electronic
not dimmable
1-10v
Dali
all white
GR109101
GR109201
GR109301
all black
GR109102
GR109202
GR109302
kubus white /
bars black
kubus black/
bars white
kubus chrome/
bars white
kubus chrome/
bars black
114
1500mm
GR109103
GR109203
GR109303
GR109104
GR109204
GR109304
GR109105
GR109205
GR109305
GR109106
GRAND WALL cjcsystems.com
GR109206
D
220V
OPTIONS: MS 100 000; movement + light sensor
T5 lamps not included
GR109306
150mm
150mm
150mm
115
GRAND WALL
GRAND WALL
GRAND WALL 2 X 21W + 2 X 14W FRONTLIGHT
2 x T5 he 21w + 2 x T5 he 14w, gear incl., electronic
GRAND WALL 2 X 21 + 2 X 14W BACKLIGHT
2 x T5 he 21w + 2 x T5 he 14w, gear incl., electronic
not dimmable
1-10v
Dali
all white
GR112101
GR112201
GR112301
all black
GR112102
GR112202
GR112302
GR112103
GR112203
GR112303
GR112104
GR112204
GR112304
GR112105
GR112205
GR112305
GR112106
GR112206
GR112306
kubus white /
bars black
kubus black/
bars white
kubus chrome/
bars white
kubus chrome/
bars black
not dimmable
1-10v
Dali
all white
GR114101
GR114201
GR114301
all black
GR114102
GR114202
GR114302
GR114103
GR114203
GR114303
GR114104
GR114204
GR114304
GR114105
GR114205
GR114305
GR114106
GR114206
GR114306
kubus white /
bars black
kubus black/
bars white
kubus chrome/
bars white
kubus chrome/
bars black
GRAND WALL 2 X 21W + 2 X 14W FRONTLIGHT WITH 4 X BACKLIGHT LEDSTRIPS
2 x T5 he 21w, 2 x T5 he 14w, 2 x LEDstrips blue color 4w + 2 x LEDstrips blue color 3w, gear incl., electronic
all white
not dimmable
1-10v
Dali
GR113101
GR113201
GR113301
900mm
all black
kubus white /
bars black
kubus black/
bars white
kubus chrome/
bars white
kubus chrome/
bars black
116
GR113102
GR113202
GR113302
GR113103
GR113203
GR113303
GR113104
GR113204
GR113304
GR113105
GR113205
GR113305
GR113106
GR113206
GR113306
GRAND WALL cjcsystems.com
150mm
150mm
D
220V
600mm
OPTIONS: MS 100 000; movement + light sensor
T5 lamps not included
117
GRAND PENDANT
GRAND PENDANT
GRAND PENDANT 2 X 21W + 2 X 21W UPLIGHT
2 x T5 he 21w + 2 x T5 he 21w, gear incl., electronic
GRAND PENDANT 2 X 21W + 2 X 21W DOWNLIGHT
2 x T5 he 21w + 2 x T5 he 21w, gear incl., electronic
not dimmable
1-10v
Dali
all white
GR116101
GR116201
GR116301
all black
GR116102
GR116202
GR116302
GR116103
GR116203
GR116303
GR116104
GR116204
GR116304
GR116105
GR112205
GR116305
GR116106
GR116206
GR116306
kubus white /
bars black
kubus black/
bars white
kubus chrome/
bars white
kubus chrome/
bars black
not dimmable
1-10v
Dali
all white
GR118101
GR118201
GR118301
all black
GR118102
GR118202
GR118302
GR118103
GR118203
GR118303
GR118104
GR118204
GR118304
GR118105
GR118205
GR118305
GR118106
GR118206
GR118306
kubus white /
bars black
kubus black/
bars white
kubus chrome/
bars white
kubus chrome/
bars black
GRAND PENDANT 2 X 21W + 2 X 14W DOWNLIGHT WITH UPLIGHT LEDSTRIPS
2 x T5 he 21w + 2 x T5 he 21W, 4 x LEDstrips blue color 4w, gear incl., electronic
not dimmable
1-10v
Dali
all white
GR117101
GR117201
GR117301
all black
GR113102
GR117202
GR117302
GR117103
GR117203
GR117303
GR117104
GR117204
GR117304
kubus white /
bars black
kubus black/
bars white
kubus chrome/
bars white
kubus chrome/
bars black
118
GR117105
GR117205
GR117305
GR117106
GR117206
GR117306
GRAND PENDANT cjcsystems.com
900mm
150mm
D
220V
900mm
OPTIONS: MS 100 000; movement + light sensor
T5 lamps not included
119
GRAND CEILING
GRAND CEILING 2 X 21 + 2 X 21W DOWNLIGHT
2 x T5 he 21w + T5 he 21w, gear incl., electronic
not dimmable
1-10v
Dali
all white
GR115101
GR115201
GR115301
all black
GR115102
GR115202
GR115302
GR115103
GR115203
GR115303
GR115104
GR115204
GR115304
GR115105
GR115205
GR115305
GR115106
GR115206
GR115306
kubus white /
bars black
kubus black/
bars white
kubus chrome/
bars white
kubus chrome/
bars black
900mm
150mm
220V
D
OPTIONS: MS 100 000; movement + light sensor
T5 lamps not included
120
GRNAD CEILING cjcsystems.com
900mm
ACCESSORIES
ACCESSORIES
CJC2010*
CJC2011*
CJC2100A
CJC10005
CJC9050A
MASTERDIMMER
750w/ 600va - CE approved
suitable for DIN rail assembly - 3 modules
... suitable for the dimmers of light
bulbs 230v,
halogen lamps 230v or 12v using
wound transformers (inductive)
or using electronic transformers...
provided with control LED output
SLAVEDIMMER
750w/ 600va - CE approved
suitable for DIN rail assembly - 2 modules
BLIND
COVERPLATE
with fixing
frame
2 modules
CJC 0000A
DIMMER FOR COOKER HOOD
230v/ 600va - CE approved
assembly in universal built-in boxes of the HELIA type
BLIND
COVERPLATE
with fixing
frame
3 modules
CJC 0300A
for the fastening of CJC switch panels and sockets, if there are no
built-in boxes with screws provided (packed per 2)
BLIND
COVERPLATE
with fixing
frame
4 modules
CJC 0000/2A
COVERPLATE
for movement
sensor
CJC 5400A
MODULE
for movement
sensor
CJC 5401A
WIRE DUCT
100 X 100
WIRE DUCT
CJC9051A
150 X 100
with 3-module fixing frame for bticino socket(s)
WIRE DUCT
CJC9052A
MOVEMENT
SENSOR
150 X 100
CJC5405
with 4-module fixing frame for bticino socket(s)
124
cjcsystems.com
125
BUILT-IN / MOUNTING BOXES
CARRE
universal
built-in boxes
DALI TECHNICAL INFORMATION
2
modules/
THE DALI** VERSION OF THE CJC SWITCH PANELS ACQUIRES THE FOLLOWING ACCESSORIES :
CJC9101A
1 entrance
85 X 85 X 35 mm
CJC3000 DALI-USB interface
BANDE
TICINO
503E
2
modules/
Configures devices and commanders on a DALI bus
Once configured, the interface can be disconnected from the bus and be used to configure
other busses
Provides optical isolation between computer and DALI bus
CJC9102A
2 entrances
85 X 85 X 35 mm
BANDE
TICINO
504E
3
modules/
‘MINISTRY OF LIGHT’ CONFIGURATION SOFTWARE
Configures the DALI interface
Handles DALI addressing and device naming
Handles grouping and scene setting
Handles commander addressing and button programming
Maintains configuration in a database
CJC9301A
1 entrance
118 X 85 X 35 mm
BANDE
TICINO
506E
3
modules/
CJC3004 DALI ISOLATOR/AMPLIFIER
CJC9302A
Provides galvanic isolation between 2 DALI circuits of a single DALI bus.
Is used to ensure Safety Extra Low Voltage to the button circuit if 24V rated button units are
used. In this case a separate SELV DALI voltage supply has to be used. Power Lines cannot
run in parallel with DALI Lines on the SELV side of the bus
Can be used to extend DALI cable length above 300m. Because of the galvanic isolation,
an additional DALI power supply is needed
CJC9303A
DALI OPTIONS :
2 entrances
85 X 85 X 35 mm
4
modules/
1 entrance
CJC3006 DALI blind controller
140 X 85 X 35 mm
4
modules/
Drives blind motors up to 200W 230V
Bus powered – Only uses 4 m A from the DALI bus
Very compact size 32x32x12mm
8 up timers and 8 dow timers allow precise control
CJC9304A
2 entrances
140 X 85 X 35 mm
CJC3005 DALI controlled relay
1Amp Ohmic load – 230VAC
Can be used to switch small loads or as a pilot relay to drive an external contactor
to switch any load desired
Bus powered – Only uses 4 m A from the DALI bus
Very compact size 32x20x10mm
Complies to DALI standards
126
cjcsystems.com
127
Výhradný distribútor:
LEDeco solution, s.r.o.
Sládkovičova 37/A
Banská Bystrica 97405
www.ledeco.sk
CJC SYSTEMS
Vloedstraat 15
8800 Beveren - Roeselare
BELGIUM
www.cjcsystems.com

Similar documents

power cables / iec 60502-1

power cables / iec 60502-1 0.6/1 kV PVC Insulated, Unarmoured Single-Core Cables 0.6/1 kV PVC Insulated, Unarmoured Multi-Core Cables 0.6/1 kV PVC Insulated, Armoured Multi-Core Cables 0.6/1 kV XLPE Insulated, Unarmoured Sin...

More information

St. Aubin`s 12

St. Aubin`s 12 11000 US Marine Corps Short Set

More information

Zaručujeme trvale najnižšie ceny!

Zaručujeme trvale najnižšie ceny! s ázijským pokojom. Farebné tóny s veľkým podielom sivej, koberce s vysokým vlasom z umelého hodvábu a bridlica definujú tento vzhľad. Oáza pokoja - k životu a pocitu blaha ako stvorené.

More information