paardensprongen - Manege Geuzeneiland

Comments

Transcription

paardensprongen - Manege Geuzeneiland
PAARDENSPRONGEN
clubblad Manege Geuzeneiland, voorjaar 2011
PAARDENSPRONGEN DIGITAAL!
Eindelijk is het dan zover! De eerste digitale versie van de Paardensprongen is een feit.
Jarenlang hebben wij met veel plezier een papieren versie van ons clubblad uitgegeven,
maar ook wij willen met de tijd meegaan. Dus besloten wij om het nieuwe jaar goed te
beginnen en een digitale versie in A4-formaat uit te brengen. Eén van de grote voordelen
hiervan is dat wij nu met KLEUR kunnen werken, zodat afbeeldingen en advertenties
veel beter tot hun recht komen. Misschien is het even wennen, maar wij hopen dat jullie
er net zoveel plezier aan zullen beleven als wij.
Veel leesplezier!
De redactie
DEZE KEER IN DE PAARDENSPRONGEN
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
Van de redactie / Colofon
Bestuurssamenstelling / Een nieuwe stap voor Thalassa
Lesrooster / Tarieven / Contactgegevens
Uitnodiging deelnemersvergadering / PK-kandidaten gezocht!
Wist je dat…?
Manege Geuzeneiland DOET mee!
Paardengek schildert paarden / Veiling schilderij
Agenda
10 vragen aan Olga Tito
Geslaagd!
De Sporenproef
Café Het Paard met de 4 Benen
Pinksterkamp nieuws!
Stalvriendjes filmavond
Hoi, ik ben Sariena
Adoptieprogramma groot succes!
Oproepjes
COLOFON
De Paardensprongen is een uitgave van Manege Geuzeneiland, verschijnt viermaal per
jaar en wordt verspreid onder de deelnemers, adoptanten, sponsors, adverteerders en
Vrienden van Manege Geuzeneiland. Redactie: Leida Bontekoe, Mylène Destellirer en
Judith Gootjes. Met medewerking van: Sasha en Edwin Butter, Krista Heijster, Claudia
Hilster, Linda Kristel, Liza Laarman, Nicole Passchier, Fred Teunissen, Olga Tito en
Annemieke van der Veen.
2
BESTUURSSAMENSTELLING P(AARDRIJ)K(OMMISSIE)
Annemieke van der Veen, voorzitter
Dennis Spijkers, secretaris
Koos Broodbakker, penningmeester
Marin Slaman
Saskia van Doorn
Judith Gootjes
Shireen Keijzer
Deelnemer
Instructeur
Instructeur
Instructeur
Deelnemer
Deelnemer
Deelnemer
Door hun functie zitten in de PK:
Wilma van Driel
Thalassa Huijzer
Sociaal Cultureel Werker
Sociaal Cultureel Werker
EEN NIEUWE STAP VOOR THALASSA
Onze vaste kracht Thalassa Huijzer heeft aangegeven dat ze na de zomervakantie (per
september 2011) gaat stoppen met haar werkzaamheden voor Manege Geuzeneiland,
omdat ze gaat samenwonen in Friesland. We wensen Thalassa veel geluk bij deze nieuwe
stap in haar leven. Op de manege zullen we haar zeker missen. Op korte termijn zal een
sollicitatiecommissie voor een opvolg(st)er aan het werk gaan.
Annemieke van der Veen, voorzitter
3
LESROOSTER
De lessen op
Maandag
10.00 uur
19.00 uur
21.00 uur
Woensdag
13.30 uur
15.45 uur
Manege Geuzeneiland worden gegeven op de volgende dagen en tijden:
Dinsdag
volwassenen
10.00 uur
volwassenen
tieners
16.00 uur
kinderen
volwassenen
19.00 uur
tieners
21.00 uur
volwassenen
kinderen
kinderen
Vrijdag
09.45 uur
16.30 uur
19.00 uur
21.00 uur
volwassenen
kinderen
tieners
volwassenen
Zondag
20.00 uur
volwassenen
Lesgeld per maand:
kinderen tot 18 jaar: € 23,00
Donderdag
16.00 uur
kinderen
19.00 uur
tieners
21.00 uur
volwassenen
Zaterdag
08.30 uur
10.30 uur
12.45 uur
14.45 uur
kinderen
volwassenen
kinderen
kinderen
volwassenen: € 29,50
Inschrijfgeld:
eenmalig: € 12,00
Proeflessen:
kinderen: € 9,00
volwassenen: € 11,00
Privé- en springlessen:
kinderen: € 15,00
volwassenen: € 15,00
Tienrittenkaart:
kinderen: n.v.t.
volwassenen: € 100,00
Voor algemene informatie, inschrijvingen of verandering van lessen kun je terecht bij
Diny de Roo. Zij is te bereiken op:
•
dinsdag van 21.00 tot 23.00 uur
•
donderdag van 15.00 tot 17.00 uur
Manege Geuzeneiland
Geleyn Bouwenszstraat 2, 1067 PJ Amsterdam
Telefoonnummer (020) 611 54 14
Website: www.manege-geuzeneiland.nl
E-mailadres: [email protected]
Het bankrekeningnummer van de manege is: 5009013 t.n.v. Stichting WWT Manege
Geuzeneiland. Betaling uitsluitend per incasso.
4
UITNODIGING DEELNEMERSVERGADERING OP 16 MAART
Graag nodigen we iedereen uit voor de extra deelnemersvergadering op woensdag
16 maart 2011, om 20.00 uur in de kantine. Deze vergadering is nodig omdat we bij
de vorige deelnemersvergadering (17 oktober 2010) hebben afgesproken dat de
bestuursverkiezingen zijn uitgesteld tot er meer duidelijkheid was over de ontwikkelingen
bij en met Impuls, maar uiterlijk tot maart 2011. Na het vergadergedeelte is er
gelegenheid tot bijpraten onder het genot van een hapje en drankje.
KANDIDATEN VOOR DE PK GEZOCHT!
De PaardrijKommissie (PK) functioneert als het bestuur van de manege. Zij bestaat uit
negen leden en twee adviseurs (de vaste krachten). De leden worden voor een periode
van drie kaar gekozen. Op dit moment zijn er vier plaatsen in de PK beschikbaar (Olga en
Patrick zijn tussentijds afgetreden, Koos en Dennis zijn aan het einde van hun termijn).
Voor de PK zoeken wij kandidaten. Dit zijn mensen:
- met veel affiniteit met de manege;
- die verantwoordelijkheid voor de manege kunnen en willen dragen;
- die zich, ook op onregelmatige tijden, kunnen en willen inzetten (de gemiddelde
tijdsbesteding is 1 tot 2 dagdelen per week, deze zijn niet regelmatig verdeeld);
- die bestuurlijke vaardigheden en capaciteiten hebben, vooral helder denken is
belangrijk;
- die sociaal vaardig zijn;
- die affiniteit met en kennis hebben van paardrijden, financiën, personeelszaken,
onderhoud en dergelijke.
Zowel instructeurs als deelnemers kunnen zich aanmelden. Leden van de PK dienen 18
jaar of ouder te zijn. Aspiranten kunnen geen lid van de PK worden. Denk je dat je in de
PK iets kunt betekenen voor Manege Geuzeneiland en wil je je kandidaat stellen voor de
PK-verkiezingen op 16 maart, neem dan uiterlijk 9 maart 2011 contact op met voorzitter
Annemieke van der Veen (020 4116175 / 06 22077098 of [email protected]).
Tot 16 maart!
5
WIST JE DAT…?
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
de manege ook via Hyves, Facebook en Twitter te volgen is?
Roxanne de Krijger en Sarah Schouten zijn bevorderd tot instructeur?
en dat zij respectievelijk de dinsdagavond- en vrijdagavondles om 19.00 uur doen?
er weer springlessen gegeven worden?
de sporenproef weer gereden is?
dit een groot succes was en de meeste deelnemers geslaagd zijn?
de B-proef op 13 maart gereden gaat worden?
er heel veel bosjes rond de manege weggehaald zijn?
we nu dus een groot uitzicht hebben?
de binnenbak tijdelijk omgetoverd is tot stal?
Arend daar mag staan?
en dat daardoor met etenstijd de rust op stal is wedergekeerd?
de voorbereidingen voor Pinksterkamp al weer in volle gang zijn?
er binnenkort nieuwe PK-verkiezingen zijn?
de paarden zaterdagmiddag graag slobber eten?
en dat daar veel (oud) brood voor nodig is?
6
MANEGE GEUZENEILAND DOET MEE!
Het Oranje Fonds organiseert jaarlijks NL DOET, de grootste vrijwilligersactie van
Nederland. Op 18 en 19 maart aanstaande is het weer zover. Verschillende verenigingen,
instellingen en sportclubs hebben zich aangemeld en aangeven bij welke klus(sen) zij
hulp kunnen gebruiken. Al deze klussen worden vervolgens vermeld op de website van
Het Oranje Fonds en daar kunnen vrijwilligers zich aanmelden om te helpen bij het
uitvoeren van de klussen. Ook Manege Geuzeneiland doet mee op zaterdag 19 maart
2011!
Waarom doen wij mee?
Zoals jullie allemaal weten hebben wij tegenwoordig 13 paarden. Onze nieuwe aanwinst
Arend heeft nog geen eigen stal. Dus willen wij een nieuwe stal erbij bouwen zodat alle
paarden hun eigen plekje hebben. De stal zal worden gebouwd in het voerhok en de
komende tijd zullen er voorbereidingen worden getroffen om ervoor te zorgen dat de stal
op 19 maart ook daadwerkelijk af is en ‘s avonds in gebruik genomen kan worden.
Daarnaast is er, voor de winterstop, ook al heel hard gewerkt aan de installatie van de
stapmolen, maar deze is nog niet af. Het is een grote klus en ook daar kunnen wij hulp
bij gebruiken. De bestrating moet nog worden afgemaakt, elektra worden aangelegd, etc.
Diverse vrijwilligers hebben al toegezegd mee te helpen en daar zijn wij heel erg blij
mee. Als jij ook wilt helpen, meld je dan aan bij jouw instructeur/instructrice. We
beginnen ´s ochtends om 09.00 uur.
Verrassing
Het Oranje Fonds had ook nog een grote verrassing voor ons. Zij heeft ons een bedrag
van 500,- euro gegeven om de bouwmaterialen voor de nieuwe stal te kunnen
aanschaffen. Wij zijn daar enorm blij mee!
Graag tot 19 maart!
7
8
PAARDENGEK SCHILDERT PAARDEN
Sasha Butter
‘Al sinds jonge leeftijd ben ik gek op paarden en mag
ik ze ook graag tekenen en schilderen. De kracht en
kwetsbaarheid die zij tegelijkertijd bezitten ontroert
mij. Ook de welwillendheid en het geduld waarmee
ze ons (ver)dragen vind ik heel bijzonder. Daarbij
zijn het allemaal prachtige wezens met ieder hun
eigen karakter, kunstwerkjes op zich. Dit probeer ik
tot uitdrukking te laten komen in mijn tekeningen en
schilderijen. Van oorsprong heb ik een grafische
opleiding gevolgd en door diverse cursussen en veel
oefenen mijn teken- en schildertechnieken
verbeterd. Maar ik schilder naast paarden ook
andere dieren en mensen. Als je wilt weten wat ik
nog meer schilder, kijk dan op:
https://picasaweb.google.com/anolis01/SchilderijenV
anSasha?authkey=Gv1sRgCLbHxPz1nqfI0QE#’
Voor de hoogste bieder!
Sasha Butter rijdt op de vrijdagochtend. In de kantine hangt één van haar schilderijen.
Zij heeft het geschonken aan de manege om te veilen. De opbrengst gaat geheel naar
onze manege! Wie biedt? Een bod uitbrengen kan via je instructeur/trice.
Wie biedt op dit mooie schilderij?
9
AGENDA
13 maart
B-wedstrijd
16 maart
Extra deelnemersvergadering (verkiezing PK)
19 maart
NL Doet klusdag
24 en 25 april
Pasen (manege gesloten)
30 april
Koninginnedag (manege gesloten)
15 mei
L-wedstrijd
2 juni
Hemelvaartsdag (manege gesloten)
11 t/ 13 juni
Pinksterkamp
12 en 13 juni
Pinksteren (manege gesloten)
10 juli
Springwedstrijd
20 juli
Paarden naar de wei
10
TIEN VRAGEN AAN… OLGA TITO
In deze rubriek laten we je nader kennismaken met de instructeurs/trices van onze
manege. Thalassa Huijzer gaf in de vorige uitgave het stokje door aan de inmiddels
gestopte instructrice Olga Tito.
1) Om te beginnen de vraag van Thalassa: ‘Zou je ons nog een laatste keer kunnen
verblijden met een interview? Wat was je hoogte punt (-en) op deze manege?’
‘Dat is het moment dat ik gevraagd werd om aspirant te worden!’
2) Hoe lang geef je al les?
‘Vanaf 1978 tot eind 2010, dus ik heb ruim 30 jaar lesgegeven.’
3) Wat vind je leuk aan lesgeven?
‘Het omgaan met mensen en paarden en dan zien dat de leerlingen plezier beleven en
vooruitgang boeken door de hulp die je als instructeur biedt. Je bent eigenlijk een soort
coach. Het bijzondere hieraan is dat het op alle niveaus werkt, of je nu aan beginners les
geeft of aan gevorderden.’
4) Hoe lang rijd je al paard?
‘Ongeveer vanaf 1970.’
5) Hoe ben je bij de manege terechtgekomen?
‘Ik ging met mijn vriendin Susette mee, zij was al opgeroepen en toen ik zag hoe leuk
het was, heb ik thuis gevraagd of ik ook ingeschreven kon worden. In die tijd was er een
heel lange wachtlijst. Het kon wel 1½ tot 2 jaar duren voor je aan de beurt was.’
6) Heb je goede voornemens voor 2011?
‘Weer in conditie komen; we hebben een abonnement bij de sportschool genomen en
daar gaan we gemiddeld twee á drie keer per week naar toe.’
7) Wat is je lievelingseten?
‘Pasta, dat lust ik op alle tijden van de dag.’
8) Wat is je lievelingskleur?
‘Blauw.’
9) Heb je huisdieren?
‘Ja, twee Maine Coons. Dat is een heel grote kattensoort met halflang haar. Mooie en
lieve dieren. Tot vorige week hadden we nog een derde kat: een Noorse boskat, maar die
is helaas ziek geworden en moesten we laten inslapen.’
10) Aan welke instructeur/trice kunnen we de volgende keer tien vragen stellen? En wat
wil je dan van hem/haar weten?
‘Aan Johan Lodewijk. Hij is in de eerste jaren van de manege ook een periode instructeur
geweest. Ziet hij verschillen/overeenkomsten tussen toen en nu?’
11
GESLAAGD!
Half december was ik, net als elke vrijdagochtend, ontspannen aan het paardrijden. Na
een drukke werkweek is het voor mij altijd een feest als het weer vrijdag is! Gezellig
stallen uitmesten, paarden knuffelen, met iedereen bijkletsen… het weekend kan niet
beter beginnen. Deze les veranderde plots toen mijn instructrice Wilma liet weten dat ik
mijn sporenproef mocht gaan doen. Spannend! Hoewel ik het uiteraard een hele eer
vond, bekroop me direct al een lichte spanning. De sporenproef, voor mij toch een soort
bewijs dat ik moet laten zien dat ik mijn beginnersniveau was ontstegen.
De proef heb ik paar keer geoefend. Het was wennen dat je in een korte tijd, de
sporenproef duurt ongeveer 5 minuten, veel verschillende oefeningen achter elkaar rijdt.
De proef bestond dit jaar uit veel doorzitten, een acht, een aantal voltes, rechtsomkeert.
Tijdens de proef gaat het er natuurlijk om dat je laat zien dat je de stap, draf en galop
beheerst, dat het paard goed naar jou luistert, maar vooral dat je houding en zit goed is.
Voor je sporenproef mag je drie paarden opgeven op wie je graag rijdt. De
wedstrijdcommissie bepaalt uiteindelijk op wie je de proef moet rijden. Alexis viel voor
mij gelijk af: 3 keer op gereden, 2 keer afgevallen. Ik noemde haar altijd ‘de heks’.
Sparky vind ik een fantastisch paard, maar ik wist dat ze in een privéles of tijdens een
proef nogal ondeugend of zenuwachtig kan zijn. Op nummer 1 stond Sariena.
Naast het individueel rijden van de proef, leer je ook theorie. Elke ochtend in de trein
naar mijn werk, nam ik de vragen door. Als je al een tijdje paardrijdt, zijn de vragen best
makkelijk. Je leert 35 vragen over de verzorging en het rijden van het paard.
Bijvoorbeeld waarom we de paarden poetsen (om de vacht schoon te maken, maar ook
om de bloedsomloop te stimuleren en om te controleren op wondjes). Met een beetje
logisch denken, zijn het leuke vragen om meer over paarden te weten te komen. Echter
wel belangrijk, want voor elke goede vraag, krijg je 10 punten.
De sporenproefrozetten
12
De jury overhandigt Krista haar protocol en de felbegeerde rozet
Zondagochtend 30 januari was het zover. Zestien ruiters van jong tot oud met
verschillende instructeurs maakten zich klaar voor de sporenproef. Een drukke dag met
aanmoedigende ouders, vriendjes en mederuiters zorgden voor een flinke gezelligheid. Er
waren vrijwilligers die ervoor zorgden dat de hele dag een succes werd. Ze waren druk in
de weer om het zand in de bak mooi plat te harken, lazen de proef voor, maakten
lekkere broodjes, hielpen met de paarden en gaven de laatste succeswensen.
Ik was als 4e ingedeeld en mocht op Sariena rijden. Fijn! Acht ruiters van de eerste groep
kregen een korte les om in te rijden. Ik merkte dat Sariena er zin in had. Daarna startten
de proeven. Die van mij ging hartstikke goed, ik werd er erg blij van. Vooral viel me op
dat Sariena zo haar best deed. Normaal krijg ik haar niet zo makkelijk netjes door de
hoeken (misschien herkennen jullie dit?), maar nu was ze super gehoorzaam en braaf.
Ze schrok ook niet van het jurykarretje, wat natuurlijk toch een onbekend object voor
haar was. Aan het eind van de dag werd de uitslag bekendgemaakt. Geslaagd! Op het
juryformulier stond een bijzondere opmerking. Ik was aangesprongen in de verkeerde
galop, maar werd gecomplimenteerd dat ik dit corrigeerde naar de goede galop. Sariena,
dit compliment is voor jou, want ik had het echt niet in de gaten...
Het leukste aan de sporenproef is misschien wel de week daarna. Ik mocht met sporen
rijden. Mederuiters spraken me weleens berispend toe als ik voorheen liep te mopperen
op Alexis-de-heks: ´Wacht maar, als je je sporen hebt, leer je haar waarderen´ en
inderdaad. Alexis reed voorbeeldig. Zonder dat ik mijn sporen hoefde te gebruiken, wist
ze dat ik niet met een zweepje reed en hoefde ik geen onverwachte bok te verwachten.
Ik zal haar nooit meer de heks noemen.
Krista Heijster
13
DE SPORENPROEF
De sporenproef is een bekwaamheidstest die alleen bij Manege Geuzeneiland gereden
wordt. De proef bestaat uit twee onderdelen. Een praktisch en een theoretisch gedeelte.
In het praktische stuk, is het de bedoeling dat jij, als ruiter, laat zien dat je netjes op je
paard kunt zitten, je paard onder controle hebt en de gangen en oefeningen netjes kunt
uitvoeren. Als je de proef rijdt laat je dus zien dat je de basis van het paardrijden onder
de knie hebt. Je rijdt alleen in de bak een aantal opeenvolgende oefeningen en
overgangen. De jury beoordeelt deze met een cijfer. Ook komt er een stukje theorie bij
kijken. In de aanloop naar de proef toe leer je een aantal vragen over het paard zelf, de
verzorging, paardrijden en onderdelen van het zadel en hoofdstel. Het is de bedoeling dat
je in theorie ook een duidelijk beeld krijgt hoe de basis van het paardrijden in elkaar zit.
Nadat de proef gereden is, worden de vragen mondeling overhoord. De vragen zijn net
zo belangrijk als het rijden van de proef zelf! De proef komt elk jaar weer terug en is een
feit waar elke ruiter in zijn beginjaren naar toewerkt. Het is niet iets waar je zomaar aan
mee kunt doen. Het hele jaar word je begeleid door je instructeur/trice. Zij kunnen het
niveau bepalen en inschatten of er deelgenomen kan worden aan de sporenproef.
Op 30 januari jl. is de sporenproef weer
gereden. Het aantal deelnemers was een stuk
minder dan voorgaande jaren, maar dit maakte
de dag niet minder geslaagd. De kantine was
drukbezet met publiek om de gespannen
deelnemers te ondersteunen. Van de vijftien
leerlingen die deelnamen hebben er twaalf het
felbegeerde vaantje behaald. Helaas hebben
drie leerlingen het niet gered. Iedere leerling
krijgt na afloop een protocol met de behaalde
cijfers voor de oefeningen die gereden zijn. Zo
kun je precies zien wat er goed en minder goed
ging, volgens de jury. Wanneer je de
sporenproef behaald hebt, mag je op sommige
paarden met sporen rijden en kun je aan een
aantal extra evenementen deelnemen op de
manege. Zo mag je meedoen aan de
springlessen en wedstrijden.
14
CAFÉ HET PAARD MET DE 4 BENEN (DEEL 2)
In het café van de manege zijn al een paar stamgasten aanwezig. Terwijl Alexis en
Sariena aan de bar zitten te praten en Igor van zijn broodje geniet, is alles weer als
voorheen. ‘Het is net of we niet weg zijn geweest’ ,zegt Alexis. ‘Ja, de tijd vliegt voorbij
tijdens de vakantie. Het gaat tegenwoordig ook allemaal veel te vlug’, is het commentaar
van Igor. ‘Al dat geren en gevlieg tegenwoordig. Nee, dan vroeger…’ ‘Maar natuurlijk,
vroeger, we weten het wel. Toen was alles beter, toch? Lekker met zijn allen over het
strand stormen met een stel debielen op je rug die steeds harder willen. Nee, dat waren
nog eens tijden!’ Deze opmerking kwam uit de mond van Olaf, die net op dat moment
binnen kwam stappen en zoals gewoonlijk niet zo goed gemutst was. Geef mij maar een
glaasje biksbier. Dat wil zeggen, als de tap al aangesloten is.’ ‘Tjonge, wat zijn we weer
vrolijk’, zegt Leon, die het biertje bij Olaf neerzet. ‘Ik wil niet veel zeggen, maar heb je
wel door dat het geëmmer weer begint dit seizoen? Honderd keer gepoetst worden,
hoofdstel in, zadel op, voetjes geven, want o,o,o, wat vinden we paarden lief. Als ik er
aan denk, word ik al gek. Al dat gepluk en gefrut aan me lijf. Ik word natuurlijk ook weer
korter gezet en alleen maar omdat ik af en toe laat merken dat ik het niet altijd fijn
vind.’ ‘Af en toe?’, vraagt Alexis en kijkt Olaf met een schuin hoofd aan. ‘Nee, jij bent
vriendelijk’, reageert Olaf. ‘Of doe jij op stal het spelletje voetje van de vloer?’ ‘Jongens
we zijn net begonnen dit seizoen, laten we het gezellig houden’, zegt Sariena. ‘Riep er
iemand gezellig?’ In de deuropening verschijnt een slanke merrie met een brede glimlach
om haar mond. ‘Hé Sparky!’, roept Leon meteen. ‘Kom er lekker bij zitten meid. Wil je
ook wat drinken?’ ‘Nou, dat gaat er wel in’, antwoordt Sparky en ze neemt plaats bij de
anderen aan de bar. ‘Hebben we een feestje?, vraagt ze opgewonden. ‘Nee’, zegt
Norman. ‘Dat was laatst in juni, ik vind het wel even goed zo.’ ‘Ik denk dat ze nog even
aan de zwier wil met die macho uit het zuiden’, haakt Alexis in. ‘Je bedoelt Merlijn?’, zegt
Sariena. ‘Die denkt dat hij iedere merrie kan krijgen met zijn zwarte vacht, lange zwarte
manen en stoere loop. Hij vind zichzelf erg geweldig. Met zijn zwoele accent windt hij
iedere vrouw om zijn hoef.’ Igor die naar buiten zit te kijken, zegt opeens: ‘Als je het
over de duivel hebt, trap je op zijn staart.’ Jawel, de deur zwaait open en Merlijn komt
dansend binnen en roept: ‘Een rondje voor iedereen!’ Hij kijkt voldaan in het rond. ‘Heb
je wat te vieren?’, vraagt Leon. ‘Ja, het begin van het nieuwe seizoen. Ik kan niet
wachten’, antwoordt Merlijn. Net wanneer iedereen zit, komen er drie paarden binnen.
Het zijn Piet, Odeon en Leroy. ‘Jullie raden het nooit’, zegt Odeon vrolijk. ‘Leroy had zich
toch opgegeven voor de voorrondes van X-paarden? Hij had vandaag zijn eerste auditie
en wat denken jullie? Hij is door en gaat naar de volgende ronde!’ ‘Heeft al dat geoefen
in de stal wanneer wij aan het werk zijn toch geholpen’, reageert Sparky. ‘Ja’, zegt Piet.
‘En hij kan nu ook echt heel hoog hinneken.’ ‘Echt te gek!’, roepen ze met z’n allen. ‘Ja,
erg leuk dat geoefen in stal. Het zal je buurman zijn’, moppert Olaf. ‘Het is je buurman
niet eens’, zegt Sparky. ‘Nee, dat bedoel ik dus’, zegt Olaf. ‘Zelfs ik kan het horen.’
Eigenlijk zonder dat iemand het in de gaten heeft, is er nog een paard binnen gelopen.
Het is een groot en nogal stijf paard. Ook hij woont al lang op de manege, maar echt
goed kennen sommigen hem niet. Hij heeft zijn stal buiten om en kwam nooit echt vaak
in het café. Hij gaat op een stoel bij Igor zitten en slaakt een diepe zucht…
15
Een heel weekend lang op de manege kamperen, zonder ouders en
met vriendjes en vriendinnetjes! Wie wil dat nou niet?! Dus… vraag
je ouders alvast of je dit weekend kunt en geef je op!
Wij hebben er weer zin in!
Jij komt toch ook?!
Voor meer foto’s klik hier
16
STALVRIENDJES FILMAVOND
Op 19 februari was de start van de krokusvakantie en de echte Stalvriendjes onder ons
weten dat er dan weer iets staat te gebeuren! Er waren die zaterdagmiddag wel 17
Stalvriendjes aanwezig. We gingen om half 7 filmkijken. Maar eerst een hotdog met
mayo en/of ketchup (of lekker allebei) en een bekertje limo. Daarna de film ‘Prinses en
de Kikker’ waar natuurlijk popcorn bij hoort. Voor wie die er niet bij was: voor deze film
is het oude verhaal ‘De Kikkerkoning’ in een nieuw jasje gestoken. In dit verhaal
verandert de kikker die gekust wordt niet in een prins, maar wordt de dame die hem kust
ook een kikker! En samen gaan ze op zoek naar iemand die kan helpen om ze weer mens
te laten worden. Daarbij ontmoeten ze een krokodil die van jazztrompet houdt en een
vuurvlieg die verliefd is op de poolster. Halverwege de film hadden we even een break.
Het was ontzettend koud, maar even rennen en spelen met Jazz is altijd leuk. Na al dat
rennen gingen we weer rustig zitten en kregen de Stalvriendjes nog een limo tegen de
dorst. De popcorn werd opgedeeld en we gingen het laatste deel van de film kijken. Alles
liep een klein beetje uit, dus de mama’s en papa’s moesten even wachten. Maar volgens
mij vonden alle Stalvriendjes het ontzettend gezellig. Ik wil nog even Dennis bedanken
voor het lenen van de beamer en Judith voor haar extra hulp met de catering. En
natuurlijk de dames die de Stalvriendjes club mogelijk maken, dus bedankt Lena, Sarah,
Annemiek en Thalassa! Tot de volgende Stalvriendjes-bijeenkomst!
Nicole
17
HOI, IK BEN SARIENA!
Hoi lieve ruiters van Manege
Geuzeneiland! Ik wil mezelf graag
aan jullie voorstellen. Ik ben
Sariena, een voskleurige merrie
geboren op 25 juni 1999. Ik loop
inmiddels al een tijdje mee op de
manege en heb het hier superduper
naar mijn zin! Ik sta op stal tussen
Leonard en Norman. Meestal hebben
we het wel gezellig samen, maar we
hebben ook wel eens ruzie. Soms
kan ik een pestkopje zijn, vooral in
de bak tijdens de les. Daar moeten
jullie niet van schrikken hoor! Ik
vind het gewoon leuk om mijn
vriendjes bang te maken, hihi… Op
stal houd ik van knuffelen. Ik vind
het wel leuk om aandacht te krijgen.
Elke zaterdag word ik extra verzorgd
door Liza. De rest van de week zijn
mijn voetjes dan weer mooi schoon.
18
ADOPTIEPROGRAMMA MANEGE GEUZENEILAND GROOT SUCCES!
Zoals jullie misschien al weten is het sinds enige tijd mogelijk om een of meerdere
paarden van onze manege symbolisch te adopteren. Onze manege is een gezellige
manege voor jong en oud die voornamelijk wordt gerund door vrijwilligers. Met de extra
inkomsten van het adoptieprogramma wordt bijgedragen aan de vaste kosten van de
paarden. Denk aan voer, verzorging en materiaal. Op deze manier werkt de manege
eraan om de contributie voor de deelnemers zo laag mogelijk te houden. Zo blijft
paardrijden binnen het bereik van iedereen!
Het werkt als volgt:
Je kunt al een paard adopteren vanaf 3 euro per maand. Op de manege zijn
aanmeldingsformulieren aanwezig, deze vind je ook op onze website. Vul het formulier
volledig in en lever het in bij je instructeur/trice. Je ontvangt van de manege een
adoptiecertificaat van het betreffende paard. Je naam wordt vermeld op de website bij de
geadopteerde paarden, je krijgt een naamsvermelding in de Paardensprongen en je
ontvangt de Paardensprongen. Uiteraard is het ook mogelijk om een adoptiepaard
cadeau te geven. Vul hiervoor bovenaan je eigen gegevens in, bij het onderdeel
begunstigde vul je in wie het adoptiepaard cadeau krijgt. Zoals je kunt zien, zijn er al
een heleboel enthousiaste mensen die ons steunen. Doe jij ook mee?
Op 28 februari 2011 waren er al bijna 50 adoptanten:
Leonard
Dhr. J. van Driel
Mw. M. van Bladeren
Roxanne de Krijger
Piet
Mw. C. Dijkstra
Rik van Solkema
Geralda Rietbroek
Mw. Helsloot
Arend
Nathalie van IperenSlemmer
Nicole Westerbaan
Elisa Stapelvoort
Tamara van Velse
Norman
Carin Schut
Jessy de Boer
Tamara Lescrauwaet
Yvonne Swart
Annemieke v/d Veen
Lisa Blom
Julie Connell
Leroy
Jasper Kristel
Kim Wagter
Zotos Beauty
Elisa Stapelvoort
Sparky
Merel Heijster
Zotos Beauty
Sasha Butter
Merlijn
Dhr. J. van Driel
Familie van Ammers
Milou Steen
Zotos Beauty
Olaf
Gaby van Doorn
Jessy de Boer
Berry Arends
Claudia Hilster
Mw. M.J. Hilster
Denise Klomp
19
Odeon
Mw. E. HalsemaWagner
Zotos Beauty
Sariena
Jessy de Boer
Claudia Hilster
Igor
Mw. C. Blom
Sylvia Jansen
Klavier
Nine Kristel
Lia Denekamp
Dhr. W. Out
Mw. C. Blom
Annemieke v/d Veen
Edwin Butter
Alexis
Angela en Rosa v/d Kar
Denise Klomp
TIPS, FOTO’S EN REACTIES
Heb je mooie digitale foto’s voor de website, wil je een stukje schrijven voor de
Paardensprongen, wil je reageren op een artikel, weet je zelf leuke wist-je-datjes of heb
je andere goede ideeën? Deponeer ze dan in de ideeënbus in de kantine of stuur een
mailtje naar [email protected]
GEZOCHT:
ENTHOUSIASTE REDACTIELEDEN VOOR DE PAARDENSPRONGEN!
De redactie van de Paardensprongen is hard op zoek naar versterking. Schrijf je graag,
ben je nieuwsgierig en bovendien begaan met de manege? Dan zijn we op zoek naar jou!
Zowel deelnemers als instructeurs kunnen zich aanmelden. Lijkt het je leuk om ons
redactieteam te komen versterken, meld je dan aan bij Mylène Destellirer, Leida
Bontekoe of Judith Gootjes of stuur een mailtje naar [email protected]
20

Similar documents

maart 2004.qxd - Ponystal Hengelo

maart 2004.qxd - Ponystal Hengelo Daarom nodigen wij jullie uit om op tweede Paasdag, 12 april, gezellig op stal te komen zodat je kunt genieten van onze paasbrunch. Het lekkere eten wordt vooraf gegaan door de traditionele paasspe...

More information

Het Weidenieuws 3e kwartaal 2009

Het Weidenieuws 3e kwartaal 2009 bestuur voor het Weidenieuws wilde schrijven. Dit leek me leuk en ik kan jullie in het kort wel enkele onderwerpen vertellen welke de afgelopen periode in het bestuur besproken zijn. Zo moesten wij...

More information