2016 Bike Map - Bike and Roll

Comments

Transcription

2016 Bike Map - Bike and Roll
RFK Bridge
Locust
Av
Walnut
Av
Willow Av
Brook Av
St. Anns Av
Willis Av
1 Av
Blvd
Shore
26 St
27 St
28 St
29 St
yW
ag
ne
r
1 Av
FD
RD
30 St
28 St
21 St
22 St
23 St
B d
S
S
S
S
A
S
C
N
S
S
A
A
Yo
S
2 Av
23 St
24 St
Cres
cent
St
r W a lk
Pleasant Av
Bob
b
19 St
20 St
21 St
2 Av
Main St
Da
ve
np
ort
Av
Sh
or
eR
d
DR D
o P
S
S
A
m
A
H
M
S
P
H d o A
B d
G dS
S
E
S
N
m
A
Fa
irw
ay
Jay St
Jay St
Adams St
Dr
Cornell Dr
Vanderbilt Dr
Av
Av
Ge
Ve raniu
Vio rbena m Av
let
Av Av
Iris
Av
Bell
m
Loc ore
Bee ust St St
ch S
t
C
Roarne
Ma quetgie A
rguLou te A v
He erit is A v
rbe e A v
rt A v
v
Em
po
JacStone ria Av
ob St
St
Fieldm
Biltm ere St
Waldoorrfe Av
Av
Gotham
Av
Ridge
Rd
Cry
sta
lS
t
La
Ba w St
nk
St
Ba
ue
rS
t
Qu
een
Op
sA
Mir al St
v
iam
Pkw
y
Alb
any
St
d
R
Elm
Arlin
gton
I
Av Hunte Ro Jasrvin
r A ttka pe g S
v
mp r S t
t
Fe St
Shaw
nw
oo
Av
dD
r
Ar
ka
ns
as
Dr
Haven Av
Putnam Av
Gates Av
East Mary St
Av
S Central A
v
Av
Cle
ars
tre
am
Bode
n Av
Av
Carr
oll A
v
259 St
Keen
e Ln
Weller Ln
Verona Pl
Ball
ard
We
Heallington
thco Rd
te R
d
C
Deharle
W s
itt St
St
237
238 St
St
245
St
Hook
Creek
Blvd
24
2421 St
243 St
St
253 St
76
74
246 St
Pkwy
Cross Is
land
237
238 St
239 St
240 St
241 St
242 St
St
223
St
223 St
23
2321 St
233 St
234 St
St
235
236 St
St
ee
k
Br
ya
nt
St
Auerbach Ln
Oc
ea
nA
v
Oa
kD
r
Sage Av
Ocean Blvd
Park St
Beech St
East
Atlantic
Beach
Rd
Walk
Bike
Shad
Cree
k Rd
e
Cross Ba y Bridg
d
on R
Aviati
Av
ush
Flatb
Walk
Bike
Walk
Bike
B each Channel Dr
Roosevelt Av
Floyd
Bennett
Field
73 St
Br
oa
dw
ay
St
h 97
Beac
St
B cyc e Lane
Ca
Rockaway Inlet
Wa k B ke
Marine Parkway Bridge
Po en a Fu u e
B cyc e Pa h
Jacob
Riis
Park
Walk
Bike
Fort
Tilden
Sha ed Lane
Ca
S gned Rou e
compa do
Exp essway B cyc es and
Pedes ans
P oh b ed
V a áp da se p oh ben
as b c c e as y pea ones
Pos b e uso u u o como
sende o pa a b c c e as
Cobb es one S ee s
Po en a Fu u e
B cyc e Rou es
Beach 169 St
pa a b c c e as
Ru as seña zadas
Cam no p o eg do
pa a b c c e as con
pun o de acceso
Marine Parkway Bridge
Rockaway
Point Blvd
75 St
74 St
37 Rd
h 96
Beac
P o ec ed B cyc e
Pa h w h Access
Po n
Paseo en b c c e a
Path Switches
Sides
Miller Av
Bradford St
Wyona St
Fulton St
Vermont St
New Jersey Av
Pennsylvania Av
Sheffield Av
Georgia Av
Liberty Av
v
de A
Sunn ysi
Av
aica
Jam
Atlantic Av
Alabama Av
1 Kilometers
Travel Time
3-4
6-8
in Minutes
Av
ork
wY
t Ne
Eas
Evergreens
Cemetery
Bicycles
Prohibited on
Center Roadways
Williams Av
0
.5
1 Miles
LIRR
Use stairs to
cross under
Atlantic Av
Snediker Av
0
.5
Sack
man
St
0
East
New
York
Van Sinderen Av
North
Pacifi
c St
Powell St
s
Ea
Atlan
tic Av
Junius St
tern
Pkw
y
Herk
imer
St
Hinsdale St
Pla
za St
W
Fulto
n St
Truxton St
2 St
ch 9
Bea
Enter via
Walk sidewalk
Bike
Pos b e uso u u o
como u a pa a
b c c e as
1
1
B ke Shop
T enda de b c c e as
B ke Shop w h
Ren a s
T enda de b c c e as con
a qu e de b c c e as
Ca e emped ada
D
Pa h o T a
Cam no o sende o
de e a
Ren a s On y no sa es
1 Ún
camen e a qu e de
b c c e as
Park St
Troy Av
Park St
Malone Av
ncis
Lew
is B
lvd
Br
oo
k
24 ville
1S
Blv
t
d
Emp
ire
A
Beach 13 St
Beach 17
St
Adams St
Adams St
Clin
ton S
t
Do
rse
t
Rd
Winc
heste
r Blv
d
220
St
221
St
221 St
219 St
ld Bl
vd
218
St
219
220 St
22 St
2221 St
22 St
225 2243 St
St
226 St
227 St
228 St
230 229 St
St
231 St
23 St
2332 St
S
234 t
235 St
236 St
St
225
22 St
2276 St
228 St
22 St
23 9 St
Fra 0 St
Doughty Blvd
Sheridan
Blvd
Brooklyn Bridge
Cadman Plaza East
Cadman Plaza West
Gold St
Cu
Gr
tte
ea
rm
tN
i
eck
R
44
Av
41
Dr
kw
y
Ce
nt
ra
lP
Gr
an
Nas
Sprinhville Blvd
gfie
218
St
22
22 0 St
2221 St
St
22
2243 St
St
226
St
2
22287 St
229 St
St
Pearl St
Hen
ry S
t
Ro
w
Pa
rk
Centre S
t
Elk St
Pa
rk
Ro
w
50
Av
La
ure
lto
n
185 St
Beach
20 St
Mill Rd
O
Sloan St
219
St
23
23 0 St
231 0 Pl
232 St
St
Zo
ller
Rd
Farm
ers B
lvd
Pl
BQE
S
B
P
S
d wS
dS
S
Broadway
eD
au r
r
86 D
r
Newbur
g St
Mexico
St
22 St
2243 St
St
150 St
Baisley
Blvd
Le
slie
Rd
178
Pl
Sp
rin
gfi
eld
22
Blv
2221 St
d
Sa
yre
sA
v
1
11 18
119 8 R Av
Av d
Av
13
2
Av
12
8
13
0
Av
Av
10
9
146 St
147 St
148 St
149 St
Pk
wy
d
235
St
Av
16
Mi
dl
a
Tu
do
rR
d
lawn S
t
Hom
e
86
Rd
171 St
172 St
173 St
174 St
175 St
165 St
166 St
167 St
168 St
169 St
170 St
131 St
132 St
133 St
134 St
135 St
135 Pl
Ro b g S
B d
B
P
S
C
B w
A
E d dg S
S
190 St
191 St
169 St
170 St
171 St
172 St
Utopia Pkwy
160 St
161 St
162 St
163 St
164 St
165 St
166 St
167 St
168 St
162 St
163 St
164 St
165 St
166 St
167 St
168 St
169 St
170 St
171 St
164 St
159 St
160 St
161 St
162 St
163 St
134 S
t
D gg A
dA
S
o S
C
Rd
o S
S
S
N
S
E
d wS
dS
O
S
A
S
E
b
208 Pl
166 St
163 St
160 St
157 St
153 St
154 St
155 St
156 St
157 St
158 St
159 St
156 St
157 St
158 St
159 St
160 St
161 St
155 St
156 St
157 St
153
St
152 St
138 St
Central Rd
Prin
ce S
t
Blvd
College Po
int
Van W
yck
Exp
wy
Rd
Pe
lha
m
To
Mo
un
t
ru
wa
y
Hu
nt
ing
to
nH
160 St
157 St
162 St
154 St
152 St
Murray St
149 St
150 St
142
St
146
St
Hawtree
Cre
ek
Rd
Av
84
Parsons Blvd
136 St
138 St
Lawrence
St
7
76 6 A
Rd v
Av
153 S
t
Prince St
d
int Blv
ge Po
Colle
Wille
ts P
oint
Blvd
Asc
an
Av
75 A
75 R v
d
Ja
Alexander Av
3 Av
Lincoln Av
Ex
ne
127 St
Po
int
Bl
vd
W
ille
ts
126 St
Hutc
hinso
n Riv
er Pk
wy
Av
2
Wh
ites
ton
e
126 St
146 St
Exp
wy
127 St
123 St
124 St
125 St
Co
ntin
ent
al A
v
70
Av
Blv
d
68
Av
69 Rd
70 Av
70 Rd
70 Dr
71 Av
71 Rd
71 Dr
72
Av
147 St
133 Pl
131 St
132 St
119 St
120 St
121 St
128 St
129 St
130 St
College Point Blvd
Rd
She
a
67
A
67 v
R
67 d
68 Dr
Av
67
Av
Diversity Plaza – Queens
St
Beach Channel
Easte
rn Pkw
y
West Dr
225
St
reek
We
stc
he
ste
rC
Par
kD
r
Ediso
n Av
es Edison Av
t ch
este
r Av
Av
Co
m
m
er
ce
114 St
113 St
112 St
111 St
110 St
Harper Av
Secor Av
Dyre Av
Woodhull Av
Mickle Av
Westervelt Av
Kingsland Av
Tiemann Av
Lodovick Av
Gunther Av
Wickham Av
Delanoy Av
Eastchester Rd
Ba
sse
Marc
tt A
oni S
v
t
Av
Fr
isb
yA
v
Stadium Av
Se
xto
nP
l
Bouck Av
Wilson Av
Young Av
Fish Av
Seymour Av
Morgan Av
Fenton Av
M
ac
lay
Collin
s Pl
108 S
t
109 St
W
Pratt
Av
Pau
ldin
gA
v
Lac
onia
Av
Laconia Av
Yates Av
Hering Av
Tenbroeck Av
Pearsall Av
Throop Av
Es
pla
na
de
M
ar
te
ns
Otis
e
Av
Av
69
Av
63
Dr
65
Dr
Yell
ow
sto
ne
a Av
132 S
t
Sackman St
114 S
114 P t
115 S l
116 S t
117 S t
118 S t
t
Leffe
rts B
lvd
120 S
121 S t
122 S t
122 P t
123 S l
124 S t
125 S t
126 S t
127 S t
128 S t
t
129 S
130 S t
t
C
P hau
Gr illin nce
an g S y
ite t St
St
Rockaway Av
Provos
t Av
Br
Natio
nal S
t
Av
Ja
ck
ie
Ro
bin
so
nP
kw
y
L v a
Gainde e S n S
te n S t t
sA t
v
Howard Av
Ralph Av
Hutchinson
River
er
Pk
wy
Loc
ust
St
Te
r
1S
t
W
sR
d
C onx
M arpe Bl
Ricatild nter vd
Wh harda Av Av
ite son
Pla Av
in
Bar
nes
Av
Bro
nxw
ood
Av
Barnes Av
Matthews Av
Bronxwood Av
Lin N Hrace
co igh Av
ln
Av St
N
SH
igh
St
New
Av
Webs
ter Av
Vireo
Av
Car
pen
ter
Av
Bos
ton
Rd
Holland Av
Wallace Av
Barnes Av
Matthews Av
Muliner Av
Bro
nx
Flor
enc
e
Lin
coln
Av
Riv
er
Rd
Br
on
x
Glov Alexa
Sterliner Av nder
Av
g Av
Bron
x Riv
Web
er P
kwy ster A
v
Oli
Willenville A
tt Av v
White Plains Rd
Barker Av
Olinville Av
Cruger Av
Holland Av
Wallace Av
Radcliff Av
Colden Av
Paulding Av
Hone Av
Lurting Av
M
Southern
Blvd
Ho
Da ney
ly A we
Vy
se v ll Av
Av
72 St
72 Pl
73 St
Ot
to
Rd
63
Av
65 Pl
66 St
64 St
61 St
59
63 St
64 St
65 St
62
63 St
St
Av
M
au
ric
e
H Je
W an ffe
H eir coc rson
M
P ad
Eld alse field k St Av
C e y S
Co utna ison
rn m St
Sc ove rt St St t
eli A
D h rt
aS v
Co eca aefe St
t
M op tur Sr St
off er t
at S
St t
Su
Co
m
dy
Av merfi
eld
St
Dry
Ha
rbo
r
58 St
59 St
50 St
56 St
H
H im
G arm rod
Bl reen an St
ee e S
ck Av t
er
St
Rd
Bo
od
yS
t
47
4 St
Hob
4 8S
art
St 5 9 St t
0
St
57 St
59 S
60 S t
t
65 S
t
Da
vi
s
t
Cros
run
nB
s Ba
y Blv Va
d
d
re R
Sho
1
ch 9
Bea
Enter through
parking lot
Cha
nnel
Rd
Av
W
Atlantic
Beach
Reynolds
Channel
Bay Blvd
Suffolk Blvd
Tioga Av
Ulster Av
Vernon Av
Ocean
Pkwy
Brighton
3 St
Se
avie
wA
v
Jacob
Riis
Park
k
ic
w
sh
Bu
Pr
os
pe
ct
Pa
rk
Brosewere
Bay
Cr
er
ist
nn
a
B
Albany Blvd
Broome Av
Cayuga Av
Dutchess Blvd
Erie Av
Fulton Av
Genesee Blvd
Hamilton Av
Ithaca Av
Lake St
McDonald
Av
Stryker St
Gr
an
ad
a
Av
24
Shell Rd
Ba
si
n
23
Av
W Pa
M oo lm
Pu adi dbi etto
tna son ne St
m St St
Av
M
Gr ena
o h
21
Av
W 8 St
Sommer
vil
20
Av
B
2 a
B 7 y4
B a Av 4 S
2 a y4
t
Ba 8 A y 47 6 S
Ba y v
St t
y 5 49
0 S St
t
kw
y
Westbound
Use Sidewalk
ay
dw
oa
Br
P
Rd
Veterans Memorial Cross Bay Bridge
W2
0 Rd
18
Av
20
Av
Ba
yP
kw
y
19
Av
21
Av
21
B Av
B ay
Ba ay 2 28 S
B y 9 t
Ba ay PkwSt
y 3 31 S y
2S t
23 t
B A
Ba ay 3 v
y
4
2
B 4 A 35 St
B
Ba ay 3 v St
B ay
2 ay 40 25 y 3 7 S
Ba 6 A 41 S St Av 8 S t
t
y4 v t
3S
t
Cross Bay
Blvd
17
Av
18
Av
v
B
17 ay
15
B Av 14 S
Av
t
Ba ay 1
18 y 1 6 S
1
6
Ba Av 7 S t
Av
t
Ba y 1
y2 9S
New U
0S t
trecht
t
A
14
Av
17
Av
12
Av
B
Ba ay 7
y8 S
St t
d
Fort
Tilden
Jacob
Riis
Park
Fwy
away
Rock
mel
R
Ln
ey
nc
au
Ch
Atlantic Ocean
r
nel D
han
ch C
Bea
Kim
Woodsburgh
Legend
t
St
139 t
ch 0 S
Beaach 1441 St
Be ach 1
Be
Roxbury
d
te R
Sta
Rd
17
Av
16
Av
14
Av
13
Av
Ki
ng
sH
wy
14
Av
12
Av
15
Av
New Utre
cht Av
11
Av
11
Av
Buffalo Av
Schenectady Av
Troy Av
Albany Av
Brooklyn Av
Bedfo
rd Av
Kingston Av
Fran
klin A
v
Clas
son
Av
9A
v
10
Av
8A
v
10
Av
7 Av
10
Av
7 Av
15
B A
B ay v
16 ay 1 10 S
Ba Av 1 St t
y1
3S
t
Stric
klan
dA
v
11
Av
10
Av
7A
v
6A
v
5A
v
Pr
os
pe
ct
Pa
rk
We
st
8A
v
7A
v
6A
v
5A
v
4A
v
4A
v
3A
v
2A
v
3A
v
5A
v
6A
v
7A
v
6 Av
6 Av
Rochester Av
Ho
yt S
t
Bo
nd
St
Cou
rt S
t
Sm
ith
St
Hen
ry S
t
Clin
ton
St
Sm
ith S
t
Clin
ton
St
Cou
rt S
t
Go
wa
nu
sE
xp
w
4A y
v
2A
v
3A
v
4A
v
4 Av
5 Av
Utica Av
ok
Navy St
Adams St
Jay St
Furm
an S
t
Wil
Hicklow St
s St
Colu
mbia
St
Hick
s St
Im
Br lay
un St
tS
t
Va
n
Colu
mb
ia S
t
Colu
mbia
St
Hick
s St
Fe
rri
Co
s
no
St
ve
rS
t
1A
v
5 Av
Perr
y Te
r
3 Av
77
3
3 5S
3 6S t
3 7S t
St 8 S t
ei t
nw
ay
4 S
42 1 S t
43 S t
4 S t
4 5S t
Ha
4 6 t
ze
48 7 S St
n
St t
St
54 St
55 St
56 St
57 St
51 St
48 S
t
50 St
49 L
n
49 S
t
Pag
e Pl
Ge
org
e
M St
elr
Je ose
Tro ffe St
ut rso
m n
an St
St
St
arr
W St
St
S illo
St ock
Ha uyd ugh
an ho D rt am by
ho lm eK St S A
pe S alb
t v
St t
Av
St
.J
am Whit
ne
es
yA
Av
v
2
2 7S
29 8 S t
St t
52 St
48 St
49 St
48 St
49 St
43 S
t
44 S
t
46 S
t
49 S
t
Cre
sce
nt P
l
R
Kimidgewo Map
ball od le P
Av Av l
Ray
Ver mond
non Pl
Av
St
in
e
Av
Orie
nt S
t
C
Li ypr
Du nds e
nw
Van
Co
Bainb
ridge
Av
D
W ec
eb
Ho
ffm
HuArth an A
gh ur A v
es v
Av
Cr
Cl
Pro inton oto
sp Av na
ec
Av
tA
v
Ho
V e Av
Br yse A
Lonyant Av
B gfe v
Sher oone llow
idan Av Av
Ex
pw
y
Bron
xR
ive
rA
v
Southern Blvd
Simpson St
Bronx River
Pkwy
Bronx Park East
Gr
an
d
Art
hu
Hu r Av
ghe
sA
v
3A
v
oto
Intervale Av H
Kelly St ami
lto
Tiffany St
nP
Fox St
l
Bl
vd
n
A
us
tA v
v
St
19
31
St
36 t
3 St
3 7S
Ste8 St t
inw
ay
St
41
42 St
4 St
443 St
4 St
46 5 St
St
42 Pl
39 Pl
40 St
41 St
42 St
43 St
44 St
45 St
46 St
47 St
48 S
t
H
De ull Av
ca
tur
Av
Av
Go
uld
en
Se
Vale
ntin
e Av
W
Par ebste
kA rA
Tiebo
v
v
ut Av
Ga
Ba rriso
rry n
St Av
3 Av
St. A
n
Eag ns Av
le
Cau Av
ldwe
ll
Trin Av
Conity Av
cord
Wale
Av
Tinto s Av
n Av
Unio
n Av
Pros
pect
Av
Jac
kso
nA
v
W
aln
Lo
ut
c
Blv
d
e
19
2
2 3 S 21 St
C 4S t
St
26 res t
St ce
nt
St
32
33 St
3 St
35 4 St
S
43 St
39 St
Lee A
Devoev
Av
Kneela
nd Av
Midla
nd Av
Tibbe
Sedgwtts Rd
ick Av
Ma
jo r D
eegan E
xpwy
Mo
sho
lu P
k wy
Pa
ul
Je
Av
ro
m
e
Av
Gil
es
Pl
dgwic
kA
Webb
v
Claflin Av
Av
Hea
th A
v
Un
ive
rsit
yA
v
G
Da rand
v
Av
id
Je
rom son
e A Av
v
Gr
an
dC
M
on
co Cr orris A
urs esto v
nA
e
Ryer A
v
v
Av
Je
ro
me
em
o
Wa
lton
Av
Sh
er
Gr ida
Moant Avn Av
Co rris A
ll
Fin ege v
Tell dlay Av
Cla er Av Av
y
We Av
bs
Par ter Av
kA
v
Wa
shin
gt
3 A on Av
v
Fult
Fr
an on Av
klin
Cli Av
nto
nA
v
Elto
n Av
Bro
ok
Av
Cou
rtlan
dt A
Melr
v
ose
Av
St.
An
ns
Av
Rd
Ce
ntr
al
23
St
39 St
33 St
34 St
35 St
36 St
37 St
38 St
St
.J
oh
ns
Rum
sey
Rd
He
nry
Hud
son
Pkw
y
Post Rd
College
iverd
ale Av
Ti Irwin Grey
ston
b
Co be Av
e Av
rle tt
ar Av
Bro
A
ad
wa v
y
Ba
iley
Av
Riv
er
Sed
Un
d
Po erc
Mo pha liff Av
ntg m A
om v
Ne
ery
lso
Av
n
Av
Ge
W rard
Gra alton Av
nd
Con Av
cou
rse
Og
d
eA
v
Pa
rk
Av
R
Moider A
rris v
Av
14
St
Van Dam
St
32 Pl
Ca ary
Sutskill Av
mn Av
er
Av
Van Cor
tlandt Park A
v
Alta A
v
Rock
land
Av
Saw
Mill R Linn Av
iver Pk
wy
Gray Pl
Bayley
Av
Riverd
ale A
Mo
s
Rd
on
Is
Fie elin Av
In
de
Arlin
pendence
Av
Net gton Av
He
herla
n
nd Av
John
son A
Oxford
v
Av
son Pkwy
R
Ha
rle
m
10
Av
9A
v
erd
G eo
am
e
Av
H ill
Ha
rle
m
R iv
e r Dr
Av
rc
lif
f
Un
N en
Woelson Av
od Av
ycr
est
Av
Sedgw
ick Av
Lin
co
ln
Av
Ale
xa
nd
er
Av
Wi
llis
Av
9S
t
12
14 SSt
t
1 St
13 S
t
23
29 St
30 St
30 Pl
31 St
31 Pl
11 Pl
Delafi
v
Liebig eld Av
TyndalAv
l Av
Fieldst
on Rd
Spence
Huxley r Av
Av
eA
v
Pa
lis
ad
t
Pk
wy
He
nry
Hu
ds
on
Av
Bro
5A
v
2A
v
1A
v
FD
RD
r
21
22 St
23 St
S
27 C24 S t
28 S re t
29 St t sce
nt
St
St
3
31 0 S
32 St t
33 St
34 St
St
Ver
non
Blv
d
9
10 SSt
11 S t
12 S t
t
24 St
St
11 St
B lvd
Ce
nt
er
Roeblin
g St
21
St
Ea
st
En
dA
v
Yo
rk
Av
Ve
rno
nB
10
lvd
St
12
St
Dr
Av
D
adw
Wa
ay
d
St. swo
Nic rth A
ho
v
Au
las
d
Av F
Am ubon
Av
t
st
rt Wa
shin
gto
n
Rive
r Av
Am
3A
v
1A
v
3A
v
2A
v
Yo
rk
Av
1A
v
2A
v
FD
R
2 St
Av
C
5A
v
Ma
dis
on
Pa
Le
Av
rk
xin
Av
gto
nA
v
3A
v
Le
no
xA
v
Pa
rk
Av
5A
v
Av
Le
xin
gto
n
3A
v
2A
v
3A
v
Av
A
Ben
nett
Av
Pineh
u
Fo rst Av
Fort
Was
hing
ton A Haven A
v
v
Bro
ad
wa
y
s
Co
nve terda
m
nt
Av
Av
Fre St. N
de
ric icho
k D las
Av
ou
gla
Ad
ss
am
Blv
Cla
d
yto
nP
ow
ell,
Jr.
Blv
d
Mo
rni
ng
sid
eA
v
Cla
Co
lum
bu
sA
v
5A
v
Ma
dis
on
Av
Ma
dis
on
Pa
Av
rk
Av
1A
v
5A
v
Bro rem
ad ont
wa Av
y
Pk
wy
He
nry
Hu
ds
on
Ce
ntr
al P
ark
We
st
Co
lum
bu
sA
v
Ce
ntr
al P
ark
We
st
way
Ma
dis
on
Av
Pa
rk
Le
xin
Av
gto
nA
v
2A
v
ly n Q
ueen
s Ex
pw
y
Pearl St
Ke
nt
Av
W
yt
he
Av
Be
rry
St
Be
Dr dfor
ig
gs d Av
Av
4 Av
2A
v
Ess
ex S
t
Alle
nS
t
Av
B
7A
v
Br o
ad
8A
v
7A
v
5A
v
3A
v
1A
v
9A
v
Chr
ystie Bowery
St
Su
Clinffolk S
ton t
St
9A
v
8A
v
6A
v
Broadway
10
Av
Palisa
de A
v
Sylv
an
Av
Sy
lva
nA
v
Un
Riv
ers
ide
Dr
We
st
En
dA
Am
v
ste
rda
m
Av
10
Av
11 A
v
12
Av
Wes St
Washingtton
St
Green
wich S
t
Greenwic
h St
Hudson St
Varick St
Ch
urc
hS
t
Br
o
La
fay adw
W
a
Ce ett
Gr oos
ntr e S y
ee ter W Th
eS t
n S S es om
t
tB p
t t
roason
dw St
ay
Bo
we
ry
West
Br
St
oa
dw Trini
ay ty P
l
Riverdale Av
Hawthorne
Av
Vale
ntin
e Ln
Henry
Hu
dso
n Dr
Floy
d St
St
E 138
R
L os
C eig set
Ha amnhton t St
1 S mm er St
t
ett St
Av
2S
t
3S
t
Rive
r Rd
N Gle
n Ln
go A
o W
Gorge Rd
Riv
er R
d
Bro
ad
wa
y
Mo
nit
or
ria
l Bl
vd
SE
nd
Av
We
st
En
dA
v
Pa
lisa
de
sA
Hu
v
ds
on
Av
Br
oa
dw
ay
Pl
Br
oa
dw
ay
7 Av
Po
rt
Im
pe
Willow
Park Av
Av
St
Ri dercli
ff A
ve
v
rR
d
An
de
rso
nA
v
5A
4 v
3 Av
2 AAv
1A v
v
FDR Dr
1 Av
2 Av
Ma
nha
ttan
Av
5
6 St
Hu 8 7 S St
t
He dso St
nT
nr
y
er
Hu
ds
on
Dr
win
Ed
Av
Ce
nt
er
Hori
zon
Rd
P w
D
R
Be
rge
dC
on c ou
rse
Pa
rk
Av
Can
al St
Wes
t
Can
al Pl
Gra
n
nB
lvd
N
N 10
N 9 S St
N 8S t
7S t
t
Sedore Av
C
Rd
H
H
S
H
Madison Av
5 Av
Su
mm Dor
it S che
ste
t
rR
d
Ma
rjo
rie
T
Cli
er
fto
nT
er
E 13
5 St
E 134 St
Melrose Av
Willis A
v
Courtlandt Av
Be
rge
nA
v
Av
Ma
co
mb
sP
l
3A
v
Frederick Douglass Blvd
Bradhurst Av
Edgecombe Av
Bruckner Blvd
Ogden Av
Univ
ersity
Av
Underc
liff Av
E 128 St
Harlem River Dr
Laurel Hill Ter
Amsterdam Av
iver Driveway
Harlem R
St. Nicholas Pl
A
m
att
ery
Av
Dr
4 Av
Fo
rt G
Ha els
mi ton
lto A
nP v
kw
B
y
Pl
Con
klin A
v
Cen
Brow tre St
er A
v
Av
dS
ne v
Blv
ptu A
Neurton mere
B od
Wo
ow
ad
Me
Rockaway Beach Boardwalk
Under Repair – Will Open Summer 2015
LIRR
lin
nk
Fra
ay
dw
oa
Br
St
Ridg
e Blv
d
b Av
Dau r Av
e
Felt
LIRR
ak
O
3 Av
d
ey R
Putn
Rd
m
Sale
l Av
tra
Woodmere
Rockaway
Beach
Rockaway
Beach
St
149
ch
Bea
Riis Landing
St
169
ch
Bea
eler A
v
Elzey Av
d Rd
vd
twoo
Bl
Wes
ere
dm
oo
W
Av
Atlantic Blvd
Langdale St
y Av
Dais rose Av
Prim
v
ce A
Spru Av
Pine h Av
Larc
W
Hewlett
ay
dw
oa
Br
Neponsit
d
oR
Her
Whe
Allen Dr
Clark Dr
254 St
253 St
Blvd
Spruce Ln
Birch Ln
Lawrence
Country
Club
Atlantic
Beach
Bridge
Use West
Sidewalk
Silver Point
County Park
r
vS
ly D
St
Sea
nA
gto
hin
Av
as
el
v
W
uri
tA
Crest Rd
St
Beach 27
St
Beach 34 St
Beach 35
st
Ea
let
In
w
orvie
Harb
v
sA
rvi
Ja
lvd
irt B
eag
Beach 17 S
Playground
ay
aw
ck
Ro
ge
nrid
Ke
ll Rd
k Ha
Roc
S
y
pw
Ex
v
aga A
Corn d
v
Bl
ay
ew
at
G
9 St
Beach
Rd
Deerfield
vd
Seagirt Bl
St
Beach 38
Edgemere
Fwy
Rockaway
Ln
Norton Av
Beach 41 St
Beach 62 St
Rd
Front
Beach
Bayswater
Park
Beach 43 St
Beach 44 St
Beach 45 St
el Dr
Beach Chann
Beach 59 St
Beach 69 St
Blvd
Conch
Basin
le
Arverne
Beach 67 St
ay Beach
Rockaw
t
0S
h9
ac
Be
St
108
ch
Bea
S
St 26
125 h 1
ch eac
Bea B St
127
ch
Bea
St
131 t
ch 32 S t
Beaach 1 133 S
Be ach
Be
St
116
ch
Bea
St
105
ch
Bea
y
wa
cka
Ro
y
Fw
Beach 72 St Beach 73 St
Beach 74 St
Thursby Av
Beach 65 St
Beach 64 St
Beach 65 St
Brant Point
Wildlife
Sanctuary
Almeda Av
an
rtm
Ha
Dubos Point
Wildlife
Sanctuary
ly Av
Hea
Mo
tt A
v
v
o
y
wa
ad
Bro
au
ss
Na
Norton
Basin
LIRR
n
sL
ad
Re
Rockaway
Community Park
Far Dix Av
Rockaway
Beach 12 St
Bayswater Av
Grassy
Hassock
Channel
Sunset
Cove
Park
Far
Rockaway
4 St
Bay 2
5 St
Bay 2
Broad
Channel
v
al A
ntr
Ce
LIRR
Woodmere
ce
ru
Sp
Bayswater
Rd
asin
Inwood
Lawrence
LIRR
velt Av
Roose
Av
e
g
Rid
To access NYS Bicycle
Routes visit www.dot.ny.gov
v
nt A v
Grarest A
Fo Av
ard v
Edwrby A Av
De urch Av
Ch ard Av
n
Bar uckle
Arb nd Av t Av
la oin v
Oak anp rst A
Ocedarhu Av
Ce yview Rd
Ba ngton
Arli
Broad
Channel
Mo
tt B
LIRR
Av
E6
e
ez
re
t
t B ar S
n
i
nb
Po
Du
Lawrence
rd
Lo
Broad
Channel
Wetlands
Wanser Av
Valley
Stream
To request the Long Island
Bikeway & Trailways Map visit
www.511nyrideshare.org
LIRR
Av
M
re
n
rga w L
Ma d
ea
M
ay
ew Dr
us ck Ln
Ca rri or Ln
He an rtin
M a
M v
A
ce
ren
Law
Roger Av
Pl
W End Av
Visitors
Center
ll
sa
ar
Pe
W Me
rrick R
d
v
St
lA
ut
tn
tra
es
en
h
C
G
C
Lo rove
cu
Av
Cedarhurst st A
v
Cedarhurst
Mott Av
d
Bayswater Blv
Davis Av
Solomon Av
rd
v wa
re d A Ho
n
ac
ng Isla
Lo
d
Blv
nch
Bra
Blvd
Inwood
nS
tat
eP G
kwreen
y wa
N
yB
Ce
lvd
n
Ya
le
Av
Dr
n St
le ke
G is
F
lvd
la B
insu
Pen
5 Av
de Av
Burnsi
t
on
South
Valley
Gr Fair
ee w
n ay
P Dr
Av l
ike
urnp
ay T
kaw
Roc
Bay
Cross
Jamaica Bay
Greenway
Inwood
Country
Club
73 Av
lth
wea
mon
Com
k
ee
Cr
Jackson
Hole
Creek
Beth
David
Cemetery
No
rf
North eld Blv
d
Valley
Rosedal Stream
e Rd
r
yD
arn
Ke
rix
nd
He
East
Pond
Jamaica
Bay
Wildlife
Refuge
hns
on
Av
WV
alley
Stre
am
Blvd
ry Harbor R d
Hung
Rd
yle d
Arggby R
Ru
MaimonidesElmont
Cemetery
Jo
Nassau
County
Meadowmere
Head of
Bay
Ath
erto
nA
v
St
on
Ly
Hendrickson A
v
Fritchie
Pl
Lutz
Dr
Valley Et
Stream hel St
Meyer Av
an St
State S
Mart Hoffm ir St
t
ens
ap
Av S
St
Dam y St
Van iversit
Un
Grassy
Bay
Elmont
Silv
Mo Stream
er S
na
By Du
co
t
ron tch
Av
Av Br
oa
d
wa
Fre
em
Vir y
an
gin
Av
Lin
ia
den
Av
Blv
d
Ca
roli
ne
Sou
the
Av
r
n
rL
me
Kil
v
eA
fsid
Clif
Hook
Creek
Wildlife
Sanctuary
Floral
Park
Sidne
y Pl
r
rs D
nde
Fla
Av
tview v
Cresridge A
Glen
n
asi
ree B
Hawt
ek
re
Idlewild
Park
Hook
Creek
St
268 St
267 St
266 St
265 St
264 St
263 St
262 t
261 S t
S
260 St
259 258 St
St
257 St
256 St
255
wy
k Pk
Nec
Little
St
252 St
251 St
250 St
249 St
248 St
247 St
246
Ash
Bee St
Cedach St
Dean r St
Elm St
Fir S St
Gold t
St
147 Av
147 Rd
147 Dr
148 Av
148 Rd
148 Dr
149 Av
149 Rd
149 Dr
v
Craft A
St
ley
Hux od St
o
ew
Edg
Pl
130
sin
ank Ba
Shellb
C
ill
M
88 St
87 St
d
Ol
sin
n Ba
Berge
104 St
Blvd
83 St
84 St
86 Stt
85 S
St
Erskine
148
Av
Av
aw
ck
Ro
Fo
ste
rA
v
t
8S t
24 49 S t
2 0S
25
t
3 S St
25 54
2
Rosedale
LIRR
H empste ad Turnpike
106
Av
Sunrise Hwy
LIRR
pke
ho T
Jeric
Floral
Park
St
2465 St
24 St
244
137
Av
Rosedale
14
1432 Av
We Av
Brookville Can ller A
144 ey v
Park
A R
145 v d
Av
v
87 A
Rd
Huron Rd
Hudson
238 St
237 St
Parkway Dr
139
Av
John F. Kennedy
International
Airport
St
t Av
por
New
St
243
134
Av
135
Av
136
Av
Brookville
145
A
145 v
Rd
146
Av
87 Dr
89 Av
Ald
en
Av
Ol
ive
rA
v
So
br
oA
v
132
Rd
16
Joseph P. Addabbo
North Channel
Bridge
Rd
Gil Hodges
Marine Parkway
Bridge
t
242 S
Laurelton
Laurelton
144
Av
87 Av
88 Rd
116 Rd
116 Av
117 Av
117 Rd
128
Av
LIRR
147 Av
yB
lvd
Cambria
Heights
121
Av
137
Av
Av
on
list
Wil
st
a
E
v
86 A
Hatha
way A
v
Belm
Hoffmont Av Ludlam A
v
Baylis an Av
Renfr Av
e
Parkh w Av
Good urst Av
Leigh win Rd
ton R
d
118
Av
Me
rric
kB
lvd
135
Av
v
ide A
Hills
v
tic A
Bellerose Atlan
lvd
d
B
l
R
Flora
erior
Sup
LIRR
v
us A
Croc
v
fair A
May
St
239 St
228 St
226 5 St
22 4 St
22
Park
Ro148 Rd 149 Av
ck
Rd
aw 149 Av
a 150
Murdock Av
Lin
den
Blv
d
133
Av
v
83 A
Bellerose
109
Av
113 Dr
114 Av
114 Rd
129
Av
v
80 A
Floral
Park
120
Av
131
Av
Av
v
82 A
v
lvd
9A
sB
13
wi
Le
is
nc
Fra
Rd
142
143
Rd
Rd
146
Ter
Springfield
177 St
102 St
100 St
99 St
98 St
97 St
96 St
95 St
82 St
81 St
80 St
79 St
78 St
Bay
Cross
92 St
91 St
90 St
89 St
t
103 S
146
Rd
St
222
145
Rd
145
Dr
141
Rd
d
le R
evil
Lak
244 St
Belt Pkw
y
Pl
177 St
1776 St
17 5 St
17
St
167
101 St
Av
1455 Rdr
14 5 D v
14 6 A
14
143 Av
is
nc
Fra
t
142 S
143 Rd
144 Av
144 Rd
t
nS
rso
Ca
LIRR
h
ilo
Sh
Lew
is B
lvd
134
Rd
136
Av
137
137 Av
R
138 d
Av
t
183 S t
182 S t
181 S
140 Av
Gardens
ary
175 St
174 St
173 St
172 St
St
1609 St
15
Av
134
Belt Pkwy
146
Av
Nor
th
Bo
un
d
Locust
Manor
Rochdale
Park
111 Av
112 Av
112 Rd
113 Av
115
Rd
130
Av
v
79 A
Belmont Park
Race Track
105 104 Av
106 Av
107 Av
108 Av
Av
109
Av
Montefiore
Cemetery
133
Rd
De
nis
St
d
l
5P
24
242 St
t
St
230 229 S
Village
Av
vd
122
Bl
le
vil
sh
a
N
St
Railroad
Be
de Park
ll S
v
t
133 A
Rochdale
Av
137 Springfield
v
5A
13
Federal
Circle
Av Av
12512
6 v
127 AAv
128 Av
129
Av
120
Rd
1201 Av
12
Av
120
121
Av
ike
np
ur
nT
o
i
Un
103
Av
116
Av
2
2 71
2 70 St
2 69 St
26 68 S St
26 7 t
v
6 St
78 A
St
75 Av
81 Av
88 Av
115
Av
119
Av
St. Albans
Av
119
uk
nta
Mo
St
171
t
vd
St 6 S
t
5
S
Bl
157 1
155 4 St way
t
nS
15 ka
c
sto
Ro Cran
Av
132
ey
isl
Ba 9 Rd
11
M
err
ill
St
y
Gu
vd
St
d
166
Blv
er
St
165 St Brew
164 R.
t
gS
Lon
Av
119
Rd
117
vd
Bl
Bl
vd
Blvd
St
198 St
1976 St
19 St
1954 St
19 3 St
19 2 St
19
St
169 St
168 St
167 St
166 St
165
M
er
ric
k
v
116 A
d
n
116 R Linde
Av
118
St
189
St
159 8 St
15
l
hin B
Sutp
142 Pl
142 St
141 St
140 St
139 St
130
Baisley
Pond
Park
LIRR
Roy Wilkins
v
115 A
Northern Sta e P kwy
t
St
255
y
kw
nP
St
sto
240
St
233
St
173
lvd
rB
St. Albans
Av Rec Center
116
k Av
doc
Mur
d
115 RDr
115
Queens
Farm
Park
v
ide A
Hills
d
92 R
Lake
Success
Rd
Lak e
t
262 S
a
Doug l
St
228
t
6S
d 22
Blv
d
Blv
ton
mp
Ha
st
Ea
t
0S
23
dale
ver
Clo
St
219 St
218 St
217 ll Blvd
Be St
215
Av
112
73 Av
Creedmoor
Psychiatric
Center
110
Av
v
113 A
Fresh Meadow
Country Club
Lake Success
Golf Club
Glen
Oaks
Use West
Sidewalk
111
112 Rd
112 R Av
113 A d
v
v
111 A
v
112 A
d
110 R
Ha
1 Rd
1
1
nn
iba
d
Ma
lS
112 R
t
yvil
le
d
Wo
St
113 R
od
St
d
114 RDr
114
y
Pl
kw
251 St
ith
nP
Le
Ln
ho
ale
rat
n
wv
Ma
ci L
Bro
ren
Mo
St
247
244 St
Orient Av
St
ford
Han
t
223 S
l
220 P
216 St
218 St
215 Pl
214 Pl
Pl
we
164 St . Bre St
164uy R Hall
G ion
Un St
160
St
149 St
148 St
147 St
t
146 ood S
Inw St
145 St
144 St
143
St
135 St
134 St
133 St
132 St
131 St
130 Av
Sutter Av
Dr
Tain obin Avv
T nA
o
Jays
Dr
st
Ea
t
3S
23
St
223
St
221
219 Stt
218 S
217 Stt
216 S l
215 P t
215 S
St
214 t
S
213 St
212 St
211 St
t
210 ania S
Oce St
2087 St
20 St y
206Expw
w
arvie
Cle
St
203 St
Blvd
202 St
wis
201 ncis Le t
Fra 199 S
LIRR
3
Av
109
Av
104
y Dr
munit
Com
Av
wy
Pk
St
216
l
215 P t
215 S
214 Pl
214 St
8 Av
iew
yv
Ba
Dr
ta
Vis
nd
sla
sI
os
Cr
St
208 St
206
Av
Av
att
Pr
d
Blv
Bell t
S
213 St
212 St
211 St
St
210nnedy
e
al K St
por 209 St
Cor
208
lvd
kB
rric
Me
St
157 6 St t
15 5 S t
15 54 S
1
Av
115
15
15 9
15 8 S St
Rd
7S t
1145 Av
t
11 Rd
1155 Dr
11 Av
6
11 Rd
116 Dr
116
Av
118
119 Rd
121 Av
v
is A
Holl
Av
100
Hollis
S
267
266 St
St
Av
an
llm
u
C
Park
Av
aica
v
LIRR
Jam
98 A
LIRR
Hem
100 Av 10
0 Dr
99 Av
pste
101 A
v
ad A
v
Av
94
Av
93
v
63 A
76 Av
St
235 St
234 St
233 t
l
S
1P
232 t
22
t lvd
231 S0 St
0S B
23 9 St
22 eld
22
gfi
t
216 St
215 S t
rin t
Sp 19 SPl
Pl
ale Blvd
214 SSt
215 St
Cloverd
214
2 18 t
213 t
2 8S t
213 St
212 S
21 17 S t
t
St
St
S
St
226 S
2
r
x
l
6
l
205 St
21 15 P t vee
lfa
t
211 P t
204 St
2 15 S der
3S
Co
211 S St
22 St
2 n t
203 St
210
222 St
Va 4 S t
202 Pl
1
S
2
lvd
3 l
221 Pl
201 St
St
21 12 P St t B
208 St
220 St
201
2 2 ur
l
207
P
220
21 Co
Pl
2100 St t
205 St
llis
21 9 S t
205 St
Ho
20 8 S t
St
204 St
215 t
20 S
d
S
v
7
203 St
214 St
20 is Bl
St
202 St
213 St
w
217 Blvd
Le
201 St
12
2
s
i
t
Bell
200 St
nc
211 SSt
Fra 5 St t
199 t
210 St
20 S
4
198 S
209
20 2 St
t
r
t
20 1 St
Te
4S
197 SSt
t
20 St
lls
20
197 S
196 t
Hi
199 t
S
195 S
llis
98
6 St
1
t
19
Ho
194 S
Pl
d
195 St
rs Blv
Farme
195 St
189 St
193 t
S
188 St
192 St
187 St
191 0 St
t
St
186 St
19 St
9S l
mo
17 P
t
185 Stt
189 St
St
kS
178 8 St t
188 Pl
184 S l
Pa lo Alto
nkir
17 7 S t
Du
183 P
1877 St
Pa iag o S
17 6 S
t
18 6 St
17
San
e St
18 St
has
185 St
yC
St
184 183 St
l
C
182 P
St
t
175 St
182 S t
t
174 3 St
181 S
nS
t
17 2 St
Avo
t
7S
S
7
1
180 Pl
17
t
179 179 SSt
t
or St
3S
78
1
7
Radn
t
1
S
l
176 t
171 P t
S
171 SSt
175
170
Av
90
Av
89 Rd
89
Av
ide
Hills
St. Albans
Park
lvd
en B
Lind
Av
111
Bergen Rd
AirTrain Lefferts
Blvd Station
Free Bike Parking
t
Dr
or
an
M
Summer Av Av
d
Cumberlan
Lake
Success
58 Av
v
ore A
Edmbury Av
Fair v
Av
A
3
9
1
Queens
9
d
93 R
Av Village
92
Av
v 94
A
94
r
v
r 94 D
93 A
94 D
Queens
d
R
Village
94
Belmont
Bellaire
Ru
Fer scoe
n P St
l
Bascom Av
135 Rd
all
eh
Rd
hit
W
88
Bates Rd
Upland Rd
Brad
dock
Av
Hollis
Av
110
123 Av
131 Av
89
nna Av
Manhasset
Alley
Pond
Park
d
Av
High St
Entrance
Ne Susqueha
ck
R
Douglaston Park
Golf Course
v
70 A
l
Hi
r
Te
t Dr
erse
Som
61 Av
57 Dr
v
67 A
v
rA
ye
w
Av
a
S
de
lsi
v
86 A
Cunningham
Park
Av
aica
Jam
Di
llo
nS
t
120 Av
Little
Neck
Douglaston
Hollis
Hills
v
85 A
l er
E
Dalny R ton
d
Av
109
South
Jamaica
St
76 Av
76 Rd
77 Av
St
ew
art
Rd
v
82 A
Sands St
Tillary St
d d
dR R
for rne lvd r N W
en
Lin lbou rn B set D
sle
e
M rthe mer
y
o
Dr
No S
Rd
kell
Gas
68 Av
Cunningham Park
Mountain Bike
Paths Trailhead
ike
Turnp
Union
Holliswood
Jamaica
Estates
Av
104 Av
105
Av
108
Zi
on
65 Av
v
64 A
SM
idd
le
v
eA
ok
br
m
e
P
Na
ssa
Mo
uR
rga
d
nS
t
v
dt A
Zan
Van
Av
hill
orn
Th
v
57 A
v
59 A
v
75 A
d
n Blv
erto
Edg
St
171 St
170
2
r
v
eda A
Alam
BrooklynQueens
Greenway
Av
90 Av
91
Av
107
t
1S
14
wy
Exp
ck
Wy
Van
St
128
lvd
hB
Foc
R
22
gA
Prospect St
Clark
St
r
North D Rd
Arleigh
Rd
Beverly u Dr
Nassa Av
Stoner
r
rD
da Dr
Ce aple
Great
M
Neck
d
ll R
LIRR
d
D
el
w Av
Depe
Av
43
v
69 A
Fresh
Meadows
he
v
ley
Hen
Little
Neck
LIRR
Oakland
Gardens
v
69 A
Rd
een y
erd kw
Ab nd P r Rd
o
dn Rd
Ra von
A
Frank
fort S
t
Great
Neck
Estates
Douglaston
v
64 A
v
93 A
Av
glas
Dou
St
146
St
134 St
133 St
132 St
131 St
130 St
129
St
1276 St
12 5 St
12 St
124 St
123 St
122 St
121 St
120
Drew
Park
Av
116
155 A
v
St
204 St
203
St
195
St
194 St
193
St
192 St
190 St
189 St
188 St
187
176 St
St
165 St
164 St
163 St
1621 St
16
d
Blv
ns
so
St
153
144 St
143 St
vd
St s Bl
139 een
Qu
B
48 Av Queensborough
Community
College
1 Av
v
5
A
0
5
v
56 A
Broo
klyn
Bridg
e
Spr
uce
St
Use Sidewalk
v
58 A
S
Red
Cross
Pl
To Frankfort St
Udall’s
Park
Av
41 LIRR
lvd
ern B
North
v
53 A
N
t
nS
iso
ad
M
Entrance
City Hall
Park
t Rd
Fores
d
38 R
St
39 Av
Bay
43 Av
Bayside
d S
To Prospect St
Municipal
Building
n
eL
rn r
ho
wt de D Rd
a
i
H
ys ark
Ba re P
o
Sh
37 Av
38 Av
S
Brooklyn Bridge – Brooklyn
City Hall
Preserve
r Rd
Manowood Av
Holly h Rd
Arleig
v
67 A
Rd
80 Dr
80
Queens
Central
Library
Liv alth lvd
Pr erp am
In ince ool St
P wo to S
Re ine od n S t
m gro St t
ing ve
to S
n t
Av v
St
e A
al ro
nd sbo
Av
r
111
Fe las Av
G 0
11
v
111 A
m Rd
P d
E
Tweed
Courthouse
Saddle
Rock
BrooklynQueens
Greenway
36 Av
v
81 A
York
College
Su
tp
h
W in
149 A
v
B
E
H
89 Av
Jamaica
LIRR AirTrain
v
33 A
d
33 R
St
198 St
197 Pl
196 St
196 St
195 St
194 St
193 St
St
190 St
192
189 St
188 St
187 St
186 St
185 St
184 St
183 St
182 St
181 St
180 St
179 St
178 St
177
Jamaica
Hills
lvd
en B
Lind
S
P
w
H
John
Golden
Park
Crocheron
Park
Corbett Rd
d
45 RDr
45 v
46 ARd
46
196 St
195 St
194 St
193 St
192 St
St
184
St
169 Pl
168
St
151 St
150
148 St
85 Av
v
28 A
v
43 A
Av
73
St
170
St
147
t
in S
Ma
131 St
ns 0 St
de 13
129 St
127 St
126 St
Av
109
Y
B
Pin L
v
29 A
213 St
212 St
211 St
210 Pl
t
206 S
St
205 St
204 St
203 St
2021 St
20 St t
200rdan S
Jo
Be
rge
nlin
e
v
yA
rra
Mu
202 St 201 St
wy
Utopia Pk
v
69 A
174 St
162 St
164 St
160 St
St
150
St
153
141 St
Captain
Tilly
Park
Av
nd
hla
Hig
A
ide
Hills v
88 A
v
89 A
King
Manor
Museum
Av
105
w
S
P d
E
S
eck
Av
v
67 A
82 Rd
t
2S
21
kwy
Utopia P
Fresh Meado w Ln
Jacks
on St
Monro
Madis e St
Jefferson Av
Adam on St
s St
Gran
Clintod St
n St
P
G
Bloom arden S ark Av
t
Wash field St
in
Huds gton St
on
P
Little
Neck
Bay
LIRR
v
42 A
Und
erh
ill A
P
v
e
npik
Tur
ion
St. John’s
Un
University
v
81 A
v
82 A
r
85 DAv Pa
r
86 Av
87 d
7
8 Rv
v
97 A
S
B
dS
B
E
R
B
Sd w
Manha an B dge – B ook yn
C
Bayside
Hill Rd
Rocky
65 Av
Hillcrest
d
84 R
v
84 A
2
10
Belle
ch
Harbor y Bea
a
18 St
B
M
B
E
Frank M.
Charles
Memorial
Park
21 enade
m
Pro
ean
c
O
d
Blv
14 St
12 St
R
P
S
S S
U
m b g B dg
P d
E
w
E
Use West
Sidewalk
Rockaway
Park
18
9 St
D
St
215
209 St
201 St
200 St
172 St
Auburndale Ln
Kissena
t
in S
Ma
St
141
Hoover Av
152 A
Nassau
v
Expwy
Howard Lefferts Blvd
Beach
Pan A
n
tio
ia
Av
Av
on
nst
Cro
Somers St
Brooklyn
Public
Library
3 St
dS
G dS
U d p
U
S S
W
G
Rd
re
ho
St
Totten
St
East
als Av
Goeth
St
89
St
86
77 St 76 St
75 St
Av
nia
lva
sy
nn
Pe
165 Av
Pi
t
tS t t
ar e S n S
Smown inso
B ob
R
n
lde
Co
Dr
Park
t
137 S
d
Blv
rts
84 St
83 St
82 St
l St
Forbel
re St
Sapphi St
Amber St
d
Emeral
n
tai
un
Fo
v
nA
icle
nS
Va
164 Av
m S
39 Av
Av
36
wy
Exp
land
g Is
Lon
v
64 A
S S
S S
S
S
M
v
lvd
is B
Lew
ncis
Fra
vd
Bl
75 Rd
76 Av
135 A
v
Hamilton
Beach
4 St
B
D
D
v
35 A
v
48 A
Mount
St. Mary’s
Cemetery
Av
24
v
27 A
Kennedy
v
34 A
Use West
Av
Sidewalk 56
72 Av
Rockaway
Blvd
150 A
v
S
Rd
m b g B dg
d
23 R
v
32 A Playground
v
33 A
d
v
34 R
34 A
Utopia
133 A
v
Aqueduct
Racetrack
v
27 A
v
47 A
Harry Van Arsdale, Jr. Av
78 Av
79
Av
115
South
Ozone
Park
t
98 S 97 St
96 Pl
96 St
95 St
94 St
t
Ruby S
Ln
Eldert
Av
Lincolnn Av
Autum ck St
Hemlo t St
Crescen
t
Pine S Av
Euclid
t
yS
rbe
Ba
i
as
kB
ee
Cr
h
St
es
Fr 108
E
St
St
96 St
E 95 St
E 94 St
E 93 St
E 92 St
E 91
E
Prospect
Park
D
S
Av
ld
St
149
St
147
a
en
ss
Ki
St
138
Blv
d
Sutte
r Av
163 Av
ll Av
Underhi
69 Av
v
yA
ert
Lib
162 Av
dgeon Me
ad
ow
Lithonia Av R
d
Av
se
Ro
Av
103
v
111 A
v
26 A
LIRR
Flushing
Cemetery
Pomonok
South
Richmond
Hill
Av
109
Park
Northern Blvd
Oak Av
Av
her
Arc
Av
107
Av
18
v
23 A
23
41 Av
Av
17
Av Clearview
23
Av
29
45 Av
Laburnum Av
Briarwood
125 St
St
124
t
S
123 St
1221 St
12
St
120
e
Leff118 St
St
117 St
116 St
115 St
114 St
113 St
112
v
95 A
v
97 A
15 Av
Bay
Terrace
v
eron A
Croch
Auburndale
Kissena
Velodrome
Booth
Memor l Av
ia
Ln
St
111
Rizzuto
Park
Du
an
eR
d
r
15 D
Auburndale
Kissena
Park
v
91 A
Av
101
St
110 St
109 St
108 St
107 St
106 t
S
105 St
104 St
103 St
102 St
101
t
98 SSt
t
96 S
97
St
95
t
93 S t
92 SSt
91 t
90 S
t
89 SSt
88 St
87 t
86 SSt
85 St
84 St
83
t
81 SSt
80 t
78 SSt
77 St
76 St
75
t
Drew S St
Forbell
an Av
Sherid
St
Crystal in Av
Founta
t
nS t
ga
Lo ord Sk Av
f
Mil ntauAv
Mokins an St v
A
At
im
d
r
r
r
Be ephe St t
Sh sex od S
Es wo t
St
Lin on Sland
Elt leve
C
v
nA
icle
nS
Va
5 t
10 S
E 104 St t
E 103 2 S t
E 10 S t
E 101 0 S t
E 10 S t
E 99 S
E 98
E
Av
Kingsborough
Community
Manhattan College
Beach
Park
e Rd
Rang
St
Pr
es
ide
nt
St
Grand
Army
Plaza
go S
v
tA
ee
str
ng
Lo
St
nville
Clinto
St
150
LIRR
v
94 A
d
Blv
77 St
76 St
Ln
Eldert v
Grant A Av
Nichols Av
Lincolnn Av
Autum ck St
lo
Hem nt St
e
Cresc
Av
Euclid
Logan St
d Av
Norwoo Av
Hale d Av
Highlan
ck Av
Schenrix St
Hend
len Av
Van Sic
St
St
n
se
Path
Switches
Sides
Manhattan
Beach
193
Beach
Parade
Ground
Un
ion
St
R
e
yfi Av
nn lar
Pe Pop
St
149
Blvd
Parsons
t
nS
Unio
vd
Bl
St
101
Av
ntic
Atla
n
ave
odh
Wo
St
St
Ashford
ick Stt
Warwm
eS
Jero
St
Barbey
8
10
wy
Pk
ay
aw
ck
Ro
Av
en t
rg e S
St
Be oyc St
2 t
R 74 St E 7 1 S t
E 73
E
Sheepshead Bay
Grand Army Plaza – Brooklyn
Av
side
Park
o S
d Av
Islan
City
r Av
ghe
Mea Av d
rney Blv
Kea Neck
ogs
Thr
Av
wood
Holly
Av
ont
rem
ET
Av
ere Av
Rev oun v
A
lh
v
Ca cy
A
in
Qu ton
in
Sw
v
mA
lco
Ba
Av
on
ers
Em
s
v
89 A
Clearview
Park
Golf Course
43 Av
Av
lly
Ho
v
79 A
rk
Pa
Richmond
P
W amsbu g B dge – B ook yn
S
Fort
Totten
Little
Bay
Park
21 Rd
22 Av
23 Av
24 Av
24 Rd
25 Av
Jamaica
1 Hill
Q
Av
Av
ce
v
ren Av
Clailcox t Av ton A
n Av
Dea
W ncen mor
Vi rog
Th
v
dA
oo
llyw Av
Av
Fairfax Av
Ho gan Av ont re Av Av
Lo ison em eve un v
R
Ed E Tr
lho y A v
Ca uinc on A
Q int
Sw
St
ull
Sa
kw
lP
tra
en
dC
an
St
Gr
113
St
113
St
108
St
S
Park Pl
LIRR
46 Av
Rd
v
85 A
2 St
1 St
d
for
nie
Min
Co
Merry Avt Av
Hobar
t
in S
Ma
St
112
Grove St
Marin Blvd
lt Av
seve
Roo k Ln
r
Pa
s Neck
Rodman
r Av
Bur
Av
Crosby
t
137 S
Farrin
l
en P
Lind gton St
vd
Bl
int
Po
St
110
r
mD
v
85 A
t
97 SSt
96
88 St
87 St
86 St
85 St
kwy
st P
Fore
t
80 S
ill s
sH
es
pr
nt Pl
Vermo
rd St
Bradfo
St
Wyona
E
5 t
10 S t
E 104 3 S t
E 10 2 S
E 10
E
m St
Re 89 St
E 88 St
E 87 St t
E 86 S
E 85 St t
E 84 S t
E 83 S
E 82
E
Belt
Pkw
Sh
y
or
eR
Narr
ows
d
Av
Colo
nial R
d
v
dA
lan
Le
We
Av
ke
Dra
Av
ne Av
ptu n
Ne yma
e
ad
an
pl
Es
St
uth
mo
Ply
St
ace
Pe
d
ock R
Split R
Av
ster
che
Bay
l
143 P
142 St
141 St
140 St
139 St
138 St
137 St
136 St
135 St
t
er S
Ulm
ge
lle
Co
Ba
bb
ag
e
E
Chambers St
Clearview
Broadway
Av
73 v
75 ARd
75 Av
76 Rd
76 Av
77 Rd
v
78 ARd
77
Queens
Borough
r
82 D
Hall
80
Av
Av
2
3
8
8
Kew
Maple
Gardens
Grove
t
S
y
Cemetery
Audle
Ke
Abin LIRR
wG
gdo
ar
nR
d
12
Kew
Gardens
r k Dr
Fr
ee
do
BrooklynQueens
Greenway
Av
19 Av
20 Av
20 Rd
21 Av
35 Av
Use East
Sidewalk
Manhattan Beach Boardwalk
Bicycles Permitted 5am – 10am Only
h Av
bus
Flat
t
E8S
n Pl
Cato
ay
ruw
Av
sh
Bru
eyer Av
Havem
St
88
Forest Pa
S
W
Broadway Junction – Brooklyn
Cross with
Ped Signals
S
D
Little
Bay
29 Av
Av
Rd
y
Forest
Park
Av d
81 81 R
Murray
Hill 41
Coolidge Av
Beach
Channel
Prospect
Park
East Dr
Ped Signals
d Th
New Englan
Av
Ely uner Av
Br
v
Av
sA
rd lcom
wa Ba
Ed
Hutchinson River Pkw y
Av
Zerega
Selfridge St
Forest
Hills
Gardens
Ing
Ju ram
Ke no S St
Loussel St
bet t
St
E
N
P
Q
bo o B dg
Q
bo o B dg
E
15 Rd
Bowne
Park
Av
Elm
45
78 Dr
Rd
E
S
Q
Fort
Schuyler
14 Rd
Breezy
Point
tE
aS
Plaz
wy
n Pk
Ocea
Pkwy
ilton
Ham
Fort
wy
n Pk Cross with
Ocea
Coney Island Av
Buttermilk
Channel
Cir
ark c
le
The Hills
Lower
New York
Bay
Prospect Park SW
Service to
Manhattan
Brooklyn
E
Reade St
Av
28
Hammels
Dead
Horse
Bay
Beach
Park Circle – Brooklyn
Yield to
Pedestrians
v
sA
pe
Ro
c
Bay
Pl
rs
ate
W
Av
St
hett
Fitc
Ma
Na nse
Olc nsen St
ott St
St
Qu
ee
n
Dr
76
24 Rd
25 Av
25 Dr
26 Av
27 Av
28 Av
34 Av
Av
15
78 Av
n Av
A
Brooklyn Bridge – Manhattan
Powells Co
ve Blvd
9 Av
10 Av
11 Av Beechhurst
12 Av
12 Av
12 Rd
13 Av
14 Av
s Ln
Cryder
33 Av
Flushing
v
68 A d
68 RDr
68 Av
69 Rd v
69 el A
Jew v
Rd
70 A 70 v
71 ARd
71 Av
Kew
72 d
Gardens
72 RDr
72
y
tow
Queensbo o B dge – Queens
M
Whitestone
Flushing
Fields
77 Av
Blvd
Astoria
New
S S
City Island
Nautical
Museum
St
kins
Haw aroll St
C ld St
e St
fi
o
h
Sc entre
C
rs St
Winterley St
Ea ell Pl
P St
old
ReynPilot St
e St
Marinley St
c
Bu okrton Stt
H elle S
h
c
o
R
17 Av
Melbourn
e Av
Av
nel
han
Plumb Beac h C
Plumb
Rockaway Point Blvd
Sherman St
Yankee
Pier
Silver
Beach
Queens
College
Willow
Lake
27 Av
Locust
Point
lvd
int B
ts Po
Wille
Reev
es Av
Hills
69 wel Av
Je v
Forest
70 A d
70 RAv
Bu
Hills
Au
71 d
Cly rns S
stin
Da de S t
71 RAv
St
rtm t
72
out
Forest
Forest Hills 72 Rd
hS
t Hills
Exe Stadium
Fle ter S
LIRR
Gr et St t
Ha oton
rro St
wS
t
7 S
E 0 t
S
sin
7
E 9
Ba
6
ill
E
M
st
Ea
Gerritsen
Beach
Rd
Parade
Ground
Rd
n Rd
d
v
Rombo u ts A
v
er A
Boll
v
er A
v
er A eim r Av
Palm De Rheste
Av
Ely
ell
nd
Blo
lvd
eB
ton
ows
St
Yell
102
t
98 S
t
99 S
13
6S
t
v
69 ARd
obinson Pkw
ie R
e
pik ck
urn
T
n
Unio
87 St
86 St
85 St
84 St
83 St
82 St
81 St
80 St
73 P
7
t
78 S t
76 S t
75 S t
74 S l
l
79 P t
9S
78 Av
Mount
Hebron
Cemetery
26 Av
W amsbu g B dge – Manha an
Long
Island
Sound
Veterans Memorial
Cross Bay
Bridge
an
Beac h Ch nel D r
rry
tR
St
ars
Ditmille St
Rev St
Tiery St St
Ba rdham
Fo
16 Av
20 Av
Queensboro
Hill
64 Av
BrooklynQueens
Greenway
A
65 Rd
65 Av
66 Rd
66
v
67 ARd
67 Dr
67 Av
68 Rd
68 Dr
68
24
Park
Rd
64
d
63 R r
63 DAv
64 Rd
64 v
Jamaica Bay
Greenway
r Rd
ns
Clayto
or
r Pl
Mille
id
Av
Bell Av
ea
Durydson Av
n
Amun Av
Seto Av
o
ticell
Mon
v
Hill Aock Av
Murder Av
Wild
St
111
St
108
t
97 S
t
76 SSt
75
77 Av
Cedar
Grove
Cemetery
e
Walk
Hoyt
rk South
Hoyt Av N Bike
Av S
25 Rd
S
P
il
nse t Tra
15 Dr
16 Rd
17 Av
17 Rd
18 Av
19 Av
56 A Kissena
v Corridor
Park
56
Rd
61 Rd
62 Av
62 Rd
63 Av
idg
r
23 Av
23 Rd
23 D
r
23 Te
r
Astoria
Park
24 Av
24 Rd
E
Throgs Neck
Bridge
Campground
Ba
mf
Su
h
ec
Be
Pec
k Av
h
us
tb
Fla
Shore
Parkway
Greenway
a
Ev
Co
S
Hart
Island
es
Mil sman Av
Wis
Neck
Av
re
ek
Card
e
Fort
Jay
An
57 Rd
58 Av
58 Rd
59 Av
60 Av
Meadow
Lake
C
Av
Miller
Av Av
ey ia
ers van
w J yl v
Neenns eld A v
v
P effi ia A Av
aA
Sh org a
ian
Ge bam t
uis
Ala alta S Lo v
M Williams A
e St
Hinsdal
k St
Ban
v
way A
Rocka
St
Ralph Av
E 56 St
E 59 St
E 58 St
E 57 St
en
ts
rri
Ge
C
nk
Shell Ba
v
tA
et
Av
er
Ev
am l
th tt P
Go artle
50
B
Rockaway
Inlet
Rd
E
E
Edgewater
Park
Av
n Blvd
Norther
v
37 A
v
A
v
38
elt A
sev
Roo
v
lay A
Barc rd Av
fo
San
Av
rd
nfo v
v
Sa
A
nA
ple
nkli
Ma
Fra
ek
re
kC
Knapp St
St
Brigham
Bragg St
Service to
Manhattan
S
City
Island
Bridge
Bicentennial
Veterans
Memorial
Park
Broad Channel
American Park
Floyd
Bennett
Field
Shore
Blvd
Blvd
Oriental
Coney Island Boardwalk
Bicycles Permitted 5am – 10am Only
E
H
e Av
Baysid
LIRR
Br
East River
Manha an B dge – Manha an
Rd
14
Flushing
Town
Hall
Jamaica
Bay
Marine Park
Golf Course
Soissons
Landing
Upper
New York
Bay
nt St
Vermo
s Av
William e St
Hinsdaler Av
Snedik
St
Junius l St
Powel an St
Sackm pher Av
to
Chris ston Blvd
r Ga
Mothe
98
St
86 St
E 85 St
E 84 St
E 83 St
E 82 St t
E 81 S
E 0 St
8
E 79 St
E 78 St
E 77
E
in
ar
M
St
rt
ua
St
Av
Nostrand
Coyle St
Ford St er St
Batcheld
Brown St
Haring St
Av
Bedford
E 29 St
E 28 St
E 27 St
E 26 St
Pkwy
Shore
Av
Voorhies
e
Esplanad
NY Aquarium
Coney Island
Beach & Boardwalk
Av
Voorhies
St
67 St
E 66 St
E 5 t
6
E 4S t
r
S
6
lD
E 63 Av
na
E ill St t
tio
M 61 S
Na
E 60 St t
E 59 S t
E 58 S
E 57
E
St
56 St
E 55 St
E 54 Pl t
St
E 3 S
5
E 52
on
ks t
E
ric n S
nd a
He olem
C
Av
en
ts
rri
Ge Nostrand Av
Ocean Av
Asser
Levy
Park
Av Z
Ocean Av
Exeter St
Dover St St
Coleridge t St
BeaumonSt
Amherst d Av
West En
Corbin Pl
h Av
Beac
hton
Brig
Orchard
Beach
Eastchester
Bay
5 Av
6 Av
7 Av
8 Av
9 Av
v
10 A
11 Av Av
12
31 Rd
Use West
Sidewalk
Flushing
Meadows
Corona
Park
Utica Av
y
t
ll S
ba t
m rS
t
Ki de t
S
Ry 38 St t 35 S St
E 37 S E 34 St
E 36
E 33
E
E
kw
St
32 St P
E 31 rine
E Ma
Av
Bedford
E 29 St
E 28 St
E 27 St
E 26 St
E 24 St
E 23 St
E 22 St
E 21 St
E 19 St
E 18 St
E 17 St
E 16 St
E 15 St
E 14 St
Brighton
Beach
Pelham
Bay
E 55 St
E 54 St
E 53 St
E 52 St
E 51 St
E 49 St
E 48 St
Av
Schenectady
E 46 St
Av
E 45 St
h
Troy Av
us
tb
E 43 St
Fla
E 42 St
Albany Av
E 40 St
E 39 St
E 38 St
E 37 St Brooklyn Av
E 35 St
E 34 St Av
New York
E 32 St
E 31 St
Av
Nostrand
Be
E 29 St
E 28 St
E 27 St
E 26 St Av
dford
Ocean Av
st Av
Homecre
E 12 St
E 11 St
Surf Av
Governors Island
w Av
n Vie
Ocea
Coney
Island
Surf Av
MCU
Park
Coney Island Av
W 16 St
W 15 St
W 17 St
W 19 St
t
W 20 S
W 21 St
t
W 22 S
W 23 St
W 24 St
W 25 St
W 27 St
W 28 St
W 29 St
W 30 St
W 31 St
W 32 St
t
W 33 S
t
W 35 S
W 36 St
t
W 37 S
Av
Mermaid
E 7 St d St
Hubbar
E 6 St
E 3 St
E 2 St
E 1 St
West St
W 1 St
W 2 St
Av
Neptune
Av Y
19
Emmons Av
West Av
E
Av
Av
h
us
tb
FlaBedford Av
E 24 St
E 23 St
E 22 St
E 21 St
C
E 13 St
E 12 St Island Av
oney
wy
Ocean Pk
E 5 St
E 4 St
E 3 St
E 2 St
E 1 St
Belt Pkwy
Av
Saratoga
n
se
m
Re
E 55 St
E 54 St
E 53 St
E 52 St
E 51 St
E 49 St
E 48 St
Utica Av
E 26 St
E 25 St
E 23 St
E 19 St
E 18 St
E 17 St
E 19 St
E 18 St
E 17 St
E 16 St
E 15 St
E 14 St
E 10 St
E 9 St
E 8 St
E 7 St
d Av
McDonal
W 6 St
W 4 St
W 5 St
Coney
Island
Boat
Basin
Av W
Av X
49
Av X
St
ChesterSt
nd St
Bristol as S. Boyla
Thom St
y
Ambo t
Herzl S St
Straussga Av
Sarato
St
St wy
Legionn St
98 k
Grafto rd Av
E ay P
Howa ott St
aw
Tapsc
E 59 St
E 58 St
E 57 St
E 56 St
Brooklyn Av
E 35 St
E 34 St
New York Av
E 32 St
E 31 St
Nostrand Av
Rogers Av
E 29 St
E 28 St
Lott St
E 22 St
Ocean Av
Brooklyn
r Av
Lancaste
Av W
Av
Howard
ck St
Ro 96 St t
E 95 S
E 94 St t
E 93 S
E 92 St
E 91
E
Av
Schenectady
E 46 St
E 45 St
Troy Av
E 43 St
E 42 St
Albany Av
E 40 St
E 39 St
E 38 St
E 37 St
Bedford Av
Pl
auls
St. P
Av
Island
Coney
wy
Ocean Pk
Dahill Rd
W 1 St
W 2 St
W 3 St
Con
ey I
slan
dC
ree
k
Av
Stillwell
Av Z
Kaiser
Park
Sea
Gate
Av V
Av
Ralph Av
nt Av
Stuyvesa
Kingston Av
Av
Flatbush
Ocean Av
Rugby Rd
Argyle Rd ster Rd
Westmin
d Av
McDonal
Dahill Rd
y
kw
eP
or
Sh
Coney Island
Creek Park
Av U
Av
Av
Patchen
Blvd
X Blvd
Malcolm
Lewis Av
Av
Throop
Garvey
Marcus
Av
wy
Ocean Pk
E 5 St
E 4 St
E 3 St
E 2 St
Av
Calvert
Vaux
Park
Castle
Williams
s Av
Tompkin
ton Av
Washing
sh
tbu
Fla
west
South
ark
d Av
McDonal
Stillwell Av
W 7 St
W 8 St
W 9 St
W 10 St
W 11 St
W 12 St
W 13 St
y
se
op
Cr
Ba
th
Bensonhurst
Park
Ha
rw
ay
s
de
Marcy Av
Av
Nostrand
lt Av
Vanderbi
ton Av
Washing
Pl
t Av
ClermonSt
Adelphi
S Elliott
Av
Carlton nd St
Cumberla
Ashland Pl
Av
ton
mil
Ha
d
re R
Sho
Av
rine
Ma
Gravesend
Bay
Grand Central Pkwy
v
S 7 AAv
S 8 Av
S9 v
A
S 10
Av
r R d LIRR
ete
St
99
Sa
Bo unde
We oth S rs St
the t
role
S
Rego t
Forest Park
Golf Course
n
64 L l
64 P t
64 S t
62 S
Av
Nostrand St
Sandford
St
Walworth
St
Spencer Av
Bedford
St
Skillman Av
Franklin
Kent Av
affe Pl
Ta
Av
Classon
Clinton Avlt Av
Vanderbi
Upper
New York
Bay
Pkwy
tral
en
dC
an
Gr
11 Av
Pl
ege
Coll
St
114 St
113 St
112 St
111 St
110 St
109
108 St
107 St
106 St
105 St
v
62 A
d
62 RDr
2
6 Av
63
A ora dg
D utle
R Av
74 Av v
75 6 A
7
25
A
Glendale
Av
er
op
Co
Av
velt
ose
Ro
MetsWillets Point
Av
Mount
Flushing
Myrtle Av
Mount
v
Lebanon
57 15
75 Av
Nassau St
Neboh
per A
Kn 21 Irvin
Flushing Av
Cemetery
v
Clar
Coo
Cemetery
yrtle Av
rk Av
ick
g
86 A
k
M
Pa
S
Brooklyn
Av
t
erb
85 Av
South
y
34
Bridge
rk Ln
Av
oc
a
Commodore
Rd
Tillary St
P
tle
85
yr
Use
East
o
M
Park Av B r
ke
Bu
Park
11
Barry Park
Mon
rA
Sidewalk on
sh
Vernon Av
Columbus Downtown
y Av
Av 80 Av
v
86 Rd
Rem tague
v
W
wi
Soissons
79
Willoughb
Overpass
Fort
Brooklyn
ils
ck
sen St Park
88 AAv
59
Pier 6
Landing
on
St
Hart St
A
Myrtle Av
St
Jorale
Union
89 Av
Greene
v
i St
Av
mon S
sk
0
la
Pu
9
44
Field
55
t
v
Av
Br
Cyp
Brooklyn
DeKalb
91 AAv
Brooklyn
y Av
5
ress Cemetery
oa
Cypress
ko St
Long
Fort
92 Av
Willoughb
Heights
Av
dw
13
Kosciusz
Borough
Hills
Ce
Mount
Island
Fort
Pratt
93
Greene
fayette Av Van Buren St
ay
Rd
La
Hall
n
87
v
A
Cemetery
Judah
A
t
Herbert
University
tla
Jay
Institute
ra
Park
L
91
v
Av
88 Av
Liberty
Pac ntic A
lA
Ev
Cemetery
Von King
Av
Scivings
94 AAv
Con
Salem
Lexington
ific v
Woodhaven
v
er
DeKalb
he to
Island
gres
St
Park
95
gr
Quincy St
rm n S
Fields
Highland
Clifton PlAv
s St
ee
Governors
erh t
Av
89 Av
es Av
e
at
tte
Cemetery
4
G
en
ye
n
re
fa
Park
o
G
La
14
rn
Av
Island
St
Sta St
Bedford90 Rd
Av
Monroe St
Kan
De
te S
Clinton
Evergreens
ica
eS
v
91 Av
MadisonAv
Stuyvesant
Be an S
53
t
The Hills
t
95 A
Hill
ma Etna St
rge t Boerum
tnam
Pu
Cemetery
Ja
nS
Av
v
on
Yankee
rs
A
Av
56
t Hill
Jeffe
Av
od
Gates
o
Pier
w
v
101
e
26
St
97 A
Ridg
Atlantic
vd
HancockSt
Buttermilk
Roc
Bl Av
Terminal
v
v
alsey
Ba
A
H
A
k
d
5
De
a
e
Channel
S
9
ltic
n
way
Cypress
d
t.
LIRR Barclays
ntic
Sa gra
30
Macon St ugh St
Bu
St
Blvd
hla nysi
Wa Mark
Carroll
Ocean
Atla
Atlan
ge St
Hills
Un cketw St
Center
sh
ey St
rre s P
Leffe
Hig Sun
MacDono
tic
Bainbrid
Chaunc St
ion t S
nS l
St
rts P
Gardens
Hill
wi
City
Pacifi Av
l
Decatur
t
v 102 Avd
ck
St t
arion
n Av
Su Ki
47
M
A
to
c
g
D
1
St
S
in
St
Line
al
t
Do
R
Arl
Liberty Av
2 Pl
10
Av
lliv ng
Ve ela
Sumpter
ugla
MacDoug
102
Park
9
29 Fulton St
Governors Island
an St
ro van
St
Dean
Nostrand Av
3 Pl
42 Park
ss
Hull St
na S
on
Broadway
St
ill St y Av
St
lt
St
H
Bike-friendly destination featuring The Hills
S
u
B
P
F
e
ter l
rt
4P
Fulton St
St t
rgen
LibeC
Junction
Herkimer St
Av
(opening mid-summer 2016) and seven
107 Av
St
1
Prospect
Li St. J ling P
Luq l
ond
2-way
109
Atlantic Av
uer
East
miles of car-free biking with spectacular
Coffey
uit
LIRR
Be ncol ohn l
U
Red
Heights
Bridge
St
Blv
Ozone
New York
Dean St
Park
Prenion rkelen Pl s Pl
views of Lower Manhattan, Brooklyn, and
Av
41
r
d
te
Hook
Pac
S
ut
23
ific
s
S
St
yP
10
ide t
Park
Bergen St
New York Harbor.
Va Co
Weeksville
l
St. John’s
Go
Cant St
Brooklyn
n ff
NC
Av
ld R
Heritage
Park
Bergen St
Prospect Pl Children’s
Be Dykey S
Ga rroll S
Pitkin
27
LIRR erty Av
ond
Open to the public 7 days a week from
d
Gowanus
133 Av
Center
Pit
rfie t 25
ib
u
L
ar e S t
it
St.
Museum
v
Park
Mar
k
A
Pl
t
ks Av
Av Tudor
Eastern
May 28 – September 25.
ld
d t
Sp in A
Belmon
St
Av
SC
Pkw
1 S Pl
ritz v
Sterling Pl
Prospect Pl
nmore
o
Park
le
y
2
Park
t
n
v
R
G
A
duit
Red Hook
d
Red
For hours of operation, event information,
St. Johns Pl
Sutter
Brooklyn
3 SSt
y
Av
Slope
Rec Area
Hook
kw Av
and Manhattan, Brooklyn and East River
Public
4 t
Albe
Lincoln Pl
n P rk
Av
Brooklyn
Gemini
rt Rd
nt Av
8S
5 SSt
Ferry schedules and fare information, visit
Library
Blake
ter w Yo
Belmo
East
s
9
Museum
t
Fields
v
a
t
A
6
www.govisland.com
E t Ne
Blvd
Pitkin
10 St
20
Eastern Pkwy
New York
7 SSt
Linden
as
St
Ikea
E
t
Brooklyn
Union St
nt Av
Botanic
Erie
Av
Av
Dumo
8 11 2
Loring
President St
151 Av
Sutter
Garden Medgar Crown
Lindenwood
Lincoln
Basin
Use South Mall
Av
12 St
ke
Terrace
Car
la
roll
St
B
v
S
Evers
Heights
13 t
nley Av
nt A
ta
o
S
153 Av
Park
m
u
S
Cro
D
14 t
wn St
Prospect
College
18
S
19 St
15 t
Prospect Park
Brownsville
Montgomery St
St
Av
Sullivan Pl
40
16 St
Zoo
155 Av
v
Park
Livonia
156 Av
St
2
22
Empire Blvd
nA
Bandshell
7
2 1S
ma
Gowanus
ale Av
d
Sterling St
v
Rd
er
23 2 St t
ge
iv
R
lvd
156 Av
157 Av
d
yA
He
B
24 St
Lefferts Av
n
le
Bay
n
en
Betsy
tla
25 St
St
Av
Lincoln Rd
Sta
Av
13
ind
p
s
Ru
St
Head
n
L
t
o
a
Av
St
P
Maple
157
Lo
hr
Pr
Park
rtm
w
os
17 rosp
Midwood St
Prospect Park Auto-Free Hours
int
158 Av
Wo
Av
Ne
pe
t St
W
St ec
land Rd
20
All Weekends and Holidays
ine
2
ct
Newpor
t A Wind
Prospect- Rut
oz
Av
Wingate
30
28 7 S
P
imore St
St
P
Fen
Linden
33
West Drive
C
s
s
v
ro
or
31 S 2 S t
159 Av
Lefferts Hawthorne St Park
nd
3 S
sp
Park
Pl
South Drive & East Drive
tla
Lott Av
Rd
3 4 S t 32 SSt t 9 St t
Av
ec
LeFrak
Gardens Winthrop St
Fla
(Northbound):
ox
lia rs Av
36 5 St t
tE
t
t
v
n
a
A
Center
n
Av
S
a
d
n
e
160 Av
e
xp
37 St
Clarkso
n
All hours except 7am – 9am
r
L
Hegem
Parkside Av
Va roed
Howard
wy
oh
St
h
Clarkson Av
Prospect
Av
illm
Sc
Beach
161 Av
h
W
Lake
c
Windsor
4
ur
Lenox Rd
Av
v
Bush
Spring
44 3 S
Ch
Terrace
e A odruff
Terminal
id
St t
d
s
Creek
Blv
Breukelen
Linden
rk
Green-Wood
Wo
A
Park
Pa
Ballfields
4
32
Av
Cemetery
Martense St
163 Av
Av
Church Av
Parade
ali
4 5S
v
ood
nd
B
v
rch Av
47 6 St t
A
w
Ground
Chu
v
n
Va
A
n
v
Av
A
48 St
r
Snyder
A
to
ree
s
a
e
G
t
C
a
164 Av
S
s
v
Snyder Av
tm
Fo
Sunset t
hA
wy
Di
39
en Av
urc Tennis Ct
Starrett
Pk
Tild
h
Park
n
165 Av
S
4
C
D
ilto Caton Av
City
4 0S t
Sunset
37
am
Holy Cross
Fountain Avenue Landfill
Av
le Rd
4
42 1 St t
Spring
tH
Park
St
Albemar
Rd
Beverley Rd
Cemetery
Natural
Restoration
Area
50 9 St
St
For t
Creek
od
5 S
t
aS
v
Beverley Rd
5 1S t
wo
Fresh Creek
Park
tS
inn
Path
Rd
en n A
5 2S t
3
Clarendon Rd
ke
36 M2 Av
Cortelyou Rd
Nature Preserve
Beverley
Gl nkli
ar
38
Switches
54 3 St t
1
S
M
Flatbush
Rd
o
t
55 St
Clarendon
St St
h
C
Sides
Ditmas
t
a
r
r
5 S
Claouisa h Av
3
No
Park
5 6S t
Owl’s
L
39 8 S
Kensington
urc
58 7 St t
Head
d
40 S t
Ch
St
W
Av D
d
uR
Park
41 St t
16
o
C
ak
Av
ly
tR
4 S
em
rte
gu
5
4 2S t
ra
67
an
Rd
Co
60 9 St
44 3 S t
ar
er
n
Av
t
Sen St
ter
F
Pl
Fos
s
t
Canarsie
6 S
e
45 S
Av
v
68 ator
62 1 St t
rch
v
w
St St
rA
59 4 46 S St t
St
Do
Ma
vie
sA
ste
7
v
t
a
y
o
d
cka
48 St
F
Jamaica Bay
w
yP
sA
Se
East
71
lan
St
v
Farragut Rd
Ditmas Av
l
Pk
Greenway
J
ma
at
72 SSt
rA
n
Flatbush
Fl
Dit
t
Av
ste
M
ilto
Fo
v
m
A
Ba
a
K
Rd
od
v
v
nwo
Gle
H
A
v
y
A
A
rt
73 S
Borough
18 bster Av
Ov Ridg
Av F
Fo
ing
k
L
Bay 74 Stt
Park
We wkir e Av
ton e Av
Ridg
Rd
Pa
49
Av
P
e vill
Ca
Campus
e Pk
Av H
erd
Av
N
5
S
lt
na
k
w
0
t
76 S
eg
y
Brooklyn
Leif Ericson
ar
rsie
S
5
Be
P
t
a
1
54
tA
77 S
52 St t
Rd
College
Park
58
v
t
v
55 S 5 S
6
A
No
N
Av I
3 t
6 1S
5 S t
18
Av
rth
St
78 S
Av
Av H
63 2 St t
5 6S t
w
wy
Paerdegat
E7
Flatlands
79 S t
Canarsie
St
58 7 St t
Pk
vie
3S
Basin
70
a
5
E
I
6
e
S
80 S t
t
Pier
Av
elt
4
71 St
Canarsie
72
Av J
S
60 9 S t
Park
Bay
McKinley
t
B
6
S
S
72 St
Pa
81 S
Park
t
St t
66 5 St t
Park
erd
t
Ridge
S
Fort Hamilton 83 St 82 St
t
eg
67 St
at
Big
Athletic Field 84 St
Ba
O St
sin
85 S
Dyker
Ba vin
Fishkill
t
Av K
Av J
y Rgto
86 S
Heights
vM
37
L
idgn A
A
t
Av
Channel
Midwood
87 S
e Av
Gravesend
l
Bergen
N
88 S t
v
tP
v
Park
t
t
A
o
K
89 S
Beach
Av
Washington
L
t
Av M
Cemetery
T
7
Av
6
McGuire
77 6 S
v
t
Friends
U
78 St t
Fields
sA
92
Av L
er S
v
d
Field
li
7 S
n
Av
Av N
S
O
Ba
Av
93 t
80 9 S t
tla
ust
t
yR
a
W
c
t
l
S
S
o
S
V
8
L
F
t
94
v
Av
id
82 1 S t
A
M
v
ge
Av
A
P
83 S t
St
28
y
Av O
Pk
Elm
Rd
95 St
Av
8 S t
wy
Hw
tin
96 St
Av N B
8 4S t
Av
ay
Use West Mall
en
Bensonhurst
86 5 S t
gs
97 St
der
u
n
o
t
i
Av
Q
R
X
St
K
98 St
Fillmore Av
John J.
Av
Island
99
Carty Park
Y
10
7
Marine Av R
r Av
Av O
Av S
Channel
71 0 St
101 0 St
Av
yde
Dyker
R
Park
7
St
2 S
Beach
73 St t
Av P
Dyker Beach Park
74 St
Lindower
BrooklynSt
Golf Course
S
Park
Av O
Queens
Verrazano- John Paul
Be
Av
Bas
Av
Jones Park
ns
Greenway
Narrows
sett
e
on
or
Jamaica Bay
Av
Rd
Fort
T
Bridge
Mill
Po
m
Quentin
v
l
A
l
i
A
Greenway
v
ly
Hamilton
Ba
F
Basin
P
Pl
y
Av
th
U
R
w
Av
H
v
Av
A
gs
V
Shore
86
in
K
Av
St
Parkway
Rd
Floyd Bennett Field
Greenway
Quentin
Av R
Floyd Bennett Field allows visitors to
The Narrows
S
Marine
bike the historic runways and hike in the
Av
Mill Basin
Sheepshead
Horse
North Forty Natural Area. With a permit,
Av
Park
n
Bay
law
gh
Hi
Channel
Av T
visitors may camp in one of New York
Bath
Four
City’s
only
campgrounds,
fish
and
boat
S
Av
Beach
Sparrow
Be
North
Bike racks available on S53
in Jamaica Bay.
lt P
Marsh
T
Av
U
Forty
Av
and S93 buses between
www.nps.gov/gate/planyourvisit
kw
Mill
46
Natural
Cre
y
Staten Island and Bay Ridge
e
ek
Area
Pa
r
Av T
Av U
Gravesend
Av V
Staten
Island
d
rs Blv
Ditma
N 3 Av
Gramatan Av 5 Av
S
v
S6A
N 5 Av
N 6 Av
N 7 Av
N 8 Av
N 9 Av
N 10 Av
S
Av
S 12 Av
S 13 Av
S 14
Howe Av
Torry Av
lvd
l
97 P t
97 S
vd
Bl
en
av
dh
oo
t
80 S
79 St
78 St
er
op
Co
t
73 S l
72 Pt
72 S l
71 P t
71 S
l
67 PSt
67 Pl
66 St
66
v
tral A
Cen
v
70 AAv
71
Myrtle Av
74 Av
Av
Cy
pr
es
sA
v
v
v
70 A
t
65 S
Bushwick
l
65 P
l
64 P t
64 S t
62 S
n
60 L
Av
alpa
Cat 69 Av
Av
63
69 Av
69 Rd v
All Faiths
Cemetery
Citi Field
v
60 A
Ald
erto
nS
t
Car
lton
St
W
Pl
84 St
84 Pl
83 St
83 Pl
82
t
cen
res
tC
live
t
64 S
Rd
nd
Po
sh
Fre
v
67 A
Se
ne
ca
St
82 St
81 St
80 St
79 St
78 Pl
77 St
77 St
76 Pl
75
Rd
Pond
Fresh
l
60 P
v
st A
Fore
Maria
Hernandez
Park
h Rd
S
v
yA
hle
Sc
25 Dr
26 Av
27 Av
28 Av
29 Av
29 Rd
31 Dr
v
32 A
K
Queensbo o B dge – Manha an
E
22 D
Astoria Pa
Murray St
d
36 R v
37 A
FlushingAv Main St
39
Av
46 Av
47 Av
v
Co
48 Av
50 AAv
Rd
r o na Av 49
Queens
51
ian
Queens
Zoo
Alstyne Av
id
Theatre er
M
Av
Av
52 Av
tie
Co
ris
53
Vanrona A
Ch
v
C
Va
lee
Wan Dore f St
ldro n S
nS t
t
Juniper
v
Rd
Valley
le A
uth
64
vil
Park lvd So
an
rm
rB
u
v
F
e
eA
nip
Ju
lop
ne
Pe
Rd
Juniper Valley
St. John’s
Cemetery
Middle
66 Rd
Village
66 Dr
Av
an
v
lit
28
Metropo
rA
pe Av
67 Dr
oo rey Av v
C
b
Av
68
u n eA
Dr
61 2 Av
6 Rd
62
6S
t
Metropolitan Av
62 Avd
62 R
Ahawith Chesed
Ad
Cemetery
mir
al A
On
Linden Hill Gr
v
Tra
an
de
ffic
dv
rd CemeteryF
Av
iew
on
air
St
vie
kA
n
Av
W
e
w
v
Lind s Av t
oo
Mafera
Cy
dw Av
Gate etto S
pr
Park
es
ar
Palm
d
sA
A
v
v
v
Ridgewood
A
8
6
St
.N
ich
W
ola
yc
ko
sA
ff
v
A
A
ot
Eli
Dr
61
St
74 St
72 St
71 St
70 Ln
69 Pl
69
St
Mount
Olivet
Cemetery
v
tA
M
t. O Elio
60 v
20
9
Au
stin
St
Dr
Av
Use North
Sidewalk
Willets
Point
im
Per
USTA
Tennis
Center
New York
Hall of
Science
Queens
Museum
Corona
t
94 S
8
60
Av
ell
ldw
Ca d
R
59 Dr
59 Av
60
60 Ln
5
Av
r
57 D
69 St
68
59 St
58 Pl
Av
57
11
55 Dr
56 Av
56 Rd
56 Dr
Maspeth Av
ing
sh
Flu 59 Rd
59 Dr
60 Av
60 Rd
v
nd A
Gra
Maspeth
v
yA
Ja
Principe
Park
Elmhurst
Park
World’s Fair
Marina
v
41 AAv
42 Av
43 Av
44
10
v
57 A
t
92 S
52 Rd
52 Dr
53 Av
53 Rd
53 Dr
5
v
55 A
56 Av
t
90 S
Calamus Av
St
82 St
0
Av
Av
field
Gar
51 Av
v
50 A v
Av
51 A v
na
52 A v
ro
o
53 A v
C
4A
Elmhurst
v
47 A
t
79 S
Bo
rde
n
St
56 St
55 St
54
39
Ce
ntr
al
45 Av
74 St
54
Av
14
St
y
ur
St
ab
rn
Se
Ho t
n
S
Va
el
sp
Ha
Ty
ler
Av
Mount Zion
Cemetery
t
47 S
Br
oa
dw
ay
v
side A
Wood
71 St
70 St
69 Pl
69 St
y
Av
ng
shi
Flu
41 Av
v
38 A v
A
39
Queens
8
H le rle ert nm St
It am ane y S son S an S
t
Ju hacapton St t
t
dg St St
eS
t
Quee
ns Blv
d
St
oles
Sch
h St
dolp
Ran
v
A
n
Johnsoam St
Ingrahison Pl
Harr an St
tt
ra
G
Jackson
Heights
37 Av
t Av
C
Roosevel
G Fo Elb De ase
43 Av
44 Av
34 Av
t Av
hurs
Elm
35 Av
7
t Av
sevel 4
1 Av LIRR
Roo
41 D
r
43 Av Woodside
44 Av
Queens
Blvd
47 Av
y
s Expw
n Queen
Brookly
52 R
53 A d
v
New Calvary
Cemetery
Blvd
Northern
34 Av
34 Av
Bro
ad
wa
y
Woodside
5
54 5 St
Pl
t
wix S
Stan
ut St
Wallabo Av
reek
nC
tow
New
National
Grid
t
v
art A
Stew
v
ck A
Vari
St
White
60
k Av
wic
sh
Brooklyn
Navy
Yard
t
sS
we St
He enn
P
31
Av
Sands St
12
e
Le
Mid
dag
h St
Ora
nge
St
Av
nt
Ke
Pier 11
Governors
Island
Wallabout
Bay
John St
Plymouth St
Water St
45 Front St
York St
43
Stagg St
Scholes StSt
Meserole Av
Montrose
Bu
Brooklyn
Bridge Dumbo
Park
St
ss
Ro
Kosciuszko
Bridge
Cooper
Park
Metropolitan Av
Devoe St
St
Ainslie
t
Powers St
jer S t
Mau Eyck S
Grand St
Ten
52 Williamsburg
24
Ru
st
S
Av
peth
Mas
Withers St
Jackson St
Skillman AvSt
Conselyea
Graham Av
n Av
Manhatta
Pier 17
Pier 15
18
an
dS
t
36
54
Schaefer
v
Landing Division A
Brooklyn
Waterfront
Greenway
Frost St
50 Av
55 A
v
v
an A
Morg St
art
Bog
Pier 35
35
Av
n
Av
so
rri
cy
ar
Ha
M
15
17
Broadway
Manhattan
Bridge
Brooklyn
Bridge
N
N 8
N 7 St
N 6 St
N 5 S St
4 t
St
Gr
S2
S 3 St
St
S4
S 5 St
St
Av
Statue of
Liberty
Ellis
Island
13
Williamsburg
Bridge
40
Hud s on
Broad St
er
at
W
yS
t
48
N 6 St
B ion S St
Divisardson
Rich
Av
oort
derv
Van
Financial
W District
all
St
St
7
Public
Bike Pump
t
nS
lto
Fu
7
Liberty
State
Park
FDR Dr
7
East
River
Park
Av
y St
Msgr.
bard
Lom
McGolrick
t
Park
el S t
ead
5
48 Av
53
54 AAv
54 R v
d
v
rA
ke
ee
M
sau Av
Nas
McCarren
Park
St
Norman Av
Sunnyside
Long
Islan
dE
xp
w
Calvary
Cemetery
Re
vie
w
St
Humboldt
14
PATH
28
Gra
nd
St
ay
East Broadw
Pike St
Paulus
Hook
61
Row
Park
Madison St
8
N 14
N 13 St
East River N 12 St
State Park N 1 11 S St
0 t
Lower
East
Dela
nce Side
St
Montgomery
Clinton St
de
St
Can
al S
t
23
11
N
65
66
St
51
Leonard St
41 Rea
Ve
se
yS
t
EH
ous
ton
Greenpoint
Calyer St
Quay St
East
Village
47 Av
St
37
J. J. Byrne
Bridge
39 A
v
Sunnyside
Skillman
Av Gardens
Queens
Blvd
Av
int
po
en
Gre
Lorimer St
HBLR
Morris St
Essex St Essex St
55
57
48
Sta
nto
nS
Riv
t
ingt
on
St
East
River
Union Av
Ch
am
Wa ber
rre s St
nS
t
World
Financial
Center
Gra 56
nd
St
St
E
E 1 2 St
St
Bord
en Av
Apollo St
St
HausmanAv
Morgan
Sutton St Av
Kingsland
Monitor Stnry St
North HeSt
St
Humboldt
Russell
Pier 25
St
E .M
E 7 St arks
Pl
E 56 St
58 St 16
49 Av
LIRR
d
Blv
ess
inn
Gu St
Mc ford St
Eckonard
Le Av
tan
Harborside
Jer
sey
Av
HBLR
Montgom
PATH
ery St
York St
Exchange Pl
Grand
St
Ca
na
l
74
E1
4S
E
t
E 1 13 St
E 1 2 St
1S
t
19
LIRR
k
Ban
34 3
32
HBLR
67
Manhattan
Waterfront
Greenway
2
E
E 910 St
St
n
so
ck
Ja
Use West
Sidewalk
Waterside
Plaza
E
E 1 19 St E 20
8S
St
t
26
Pulaski
Bridge
St
Paid
ial
c
ge
er Clay St
Av
m
m pont St
Co DuSt
33
Eagle
St
Freeman
Green St
Huron St
India St
Java St
Kent Stnpoint Av
India St
Gree
E2
E 2 3 St
2S
t
48 Av
50 A
51 Avv
37 Av
tt Av
Barne
43 Av
v
an A
illm LaGuardia
Sk
Community
Hunterspoint Av
College
Provost St
70
52
45 A
45 Rdv
46 R 46 Av
MoMA
47 Avd
PS1
47 Rd
Av
t
t
t
nha er S y S t
Ma Lorimuernsebin S t
G Dob er S
Pr
inc
eS
t
Broome St
East Coast
Greenway
Liberty HBLR
Landing
Marina
Union
Square
Park
W
1 St
PATHW 1 3 St
4 Dr
Franklin St
West St
Spring St
HBLR
Harsimus
Cove
14
E2
1S
t
62
R Dr
FD
Newport
PATH
5 St
4 St
3 St
2 St
1 St
Bay St
W
t
er S
eck
Ble
Jersey
City
7 St
6 St
29
W 2S
11 t
t
W 10 Ser St PATH St
h
p
o
W
st
W
ri
Ch
8 S W 10 S
Pier 45
9S t
t
t
77
PATH
Washington
Square
Park
Clarkson
St
Pier 40 W Houston St
New York
University
Charlton St
Hoboken
Terminal
HBLR
I-78
St
Bank S
t
W 11 St
Perry
Av
PATH
Hoboken
36
ich
enw
Gre
18 St
PATH
Gansevoort St
1 St
Obse
rver H
wy
69
E 34 St
Use North
Sidewalk
Queens
North Shore
Greenway
32 Av
t
96 S Blvd
tion
Junc
Hudson River
2 St
4
Hunters
Point
South
17
43
Av
31 Av
31 Av
79 St
78 St
78 St
77 St
76 St
4 St
24
78
44 Av
44 Rd
4
Blvd
Astori
a Blvd
20 Av
74 St
3 St
Stevens
Institute
of Technology
W
W 2
Chelsea W 20 1SSt
19 t
W
East Coast W
W 18 St
Greenway W 15 S W 17 SSt
16 t
14 t
S
t
St
Rd
Nor thern
25 Av
East
Elmhurst
104 St
103 St
102 St
6 St
5 St
Pier 60
Pier 59
27
S
E 37 S t
E 36 S t
E 335 St t
E 4S
E 33 S t
E 32 t
E 331 StSt
E2 0S
t
Madison
E 9S
Square
E 28 S t
E 227 S t
Park
E 2 6 St t
E 2 5 St
4S
t
41
Qu
Av
ee
ns
Plz
Orchard Beach
Boardwalk
Spencer
Estates
Harvey
Park
College
Point
Fields
25 Av
RF
E 93 St
E 92 St
E 91 St
Orchard Beach Boardwalk
Bicycles Permitted 6am – 9am Only
City
Island
13 Av
20 Av
Wards Island
Bridge
Warren St
Malba
Frank
Golden
Park
Av
27
101 St
100 St
99 St
98 St
8 St
FIT
W
W 26
W 25 SSt
24 t
St
United
Nations
S
E 39 S t
E 38 t
Empire
State
Building
43
vd
Bl
Pier 61
PATH
48
24 Av
32 Av
Blvd
Northern
22 Av
31 Av
94 St
Hoboken
9 St
HBLR
W
W 23 S
22 t
St
Pier 62
Penn
Station
E
E 443 St
E 2S
E 441 St t
E 0
ns
ee
Qu
10 St
St
Bryant
Park
W
W 38
37 St
St
4
Kills
20 Av
College
Point
23 Av
Southbound
Use Sidewalk
75 St
74 St
Hoboken
14 Street
11 St
9 St
W
W 35 S
34 t
St
W
W 30 S
W 29 S t
28 t
34
Av
14 Av
30 Av
95 St
94 St
Pier 66
t
39
Av
0A
v
t
ell S
eyw
Hon
13 St
12 St
26
Museum
of the
Moving
DutchImage
Long
Island
City 4
31
Av
Br
oa
dw
ay
35
Av
21 Av
93 St
92 St
91 St
90 St
89 St
88 St
87 St
86 St
85 St
84 St
83 St
82 St
Hudson
Yards
Grand
Central
Terminal
Queensboro
Queensbridge
Bridge
Roosevelt Park
Island
Tram
30
Av
v
15 A
lvd
22 Rd
E 106 St
d
T m
Av
ton
Law Throgs
South Dr
Powell’s
Cove
Park
9 Av
21 Dr
Ditm
ars B
Wards
Island
Park
20 Av
21 Av
21 Rd
E 108 St
Roo
Av
all
nd
Ra
28 Av
dC
Gran entral Pkw
y
Blvd
Ditmars
81 St
80 St
15 St
Port Authority
Bus Terminal
E
E 53
E 52 SSt
E
E 450 S 51 St t
t
9
E4 S
8S t
28
Av
Be
ac
City
Isla
nd
Rd
Av
ilip
Ph
rth Dr
No
11 Av
25 Rd
19 Rd
St. Michael’s
Cemetery
Powells
Cove
Hell Gate
Walk
Bike
E 94 St
r
bo
ar
Griswold Av
v
gA
din
Har rz Av
u
h
c
S
Wards Island
Wastewater
Treatment Plant
E 95 St
Country
Club
Av
es
Mil
E 111 St
E 110 St
E 109 St
Rd
ore
Sh
Or
ch
ar
d
v
yA
hle
Sc
Av
ey
Dew
Schley Av
26 Av
79 St
78 St
77 St
76 St
14 St
Rockefeller
Center
Midtown
36
Av
Bowery
Bay
69 St
68 St
Lincoln Harbor
Weehawken
37
Av
38
Av
60
LaGuardia
Airport
Bl
vd
75 St
74 St
73 St
72 St
71 St
70 St
Weehawken
71
54 St
St
Ravenswood
5A
v
6
Flushing
Bay
97 St
96 St
t
Rockefeller
University
34
Av
31 r
Av
Bl
vd
61 St
60 St
58 St
57 St
56 St
55 St
54 St Pl
53
11
10 St
9 St
8 St
7 SSt
6S t
5 t
4 SSt
3S t
2S t
t
E5
E
9
E 57 S E 5 St
E 56 S t 8 St
E 55 t
24
Astoria
30
D
31
31 Rd
B Dr
33 road
Av wa
y
Museum
d
nR
tow
New
W
W 48
W
W 47 SSt
W
44
46 t
4
W
W
W 2S
43 St 45 St
41
St
44
St
St t
Pier 76
Jacob K. Javits
W
Convention
W 40 S
Center
39 t
St
39
20
21 W 51 MoMA 68
S
Park
Roosevelt
Island
Bridge
Av
Rikers
Island
Bridge
Steinway
Astori
a Blvd
N
Astori
a Blvd
S
2
St. Raymond
New Cemetery
Jefferson
Park
Con
Edison
E 96 St
un
tr y Club Rd
Ra
wli
Agar Pl
ns
Av
E 17
7S
t
E 112 St
E 103 St
E 102 St
E 101 St
E 100 St
Ampere Av
St. Raymond
y
Cemetery
pw
Ex
5
er
n
k
uc
Br Schuylerville
v
eA
ett
fay
a
L
E 115 St
Icahn
Stadium
E 104 St
v
Watt A
v
v
y A n A Av
dle gto on
Du arrin ingt v
H odd lle A
C a Sa
Av
L
ury St
terb
Wa Paine
v
yA
isle
Ba
E 116 St
E 105 St
Pelham
Bay
Park
Rd
Walk
Bike
E 97 St
Pelham
Bay
Park
Turtle
Cove
Av
hre
Bu
v
ts A
ber
Ro
Pelham
Bay
Powells C
ove B
v
lvd
x A 5 Av
La
6 Av
7 Av
14 Rd
15 Av
18 Av
rs B
59
18
62
Socrates
Sculpture
Park
Roosevelt
Island
Rainey Noguchi
Av
0R
d
Av
43
W
W 50 S
49 t
St
1
31
Central
Park
Zoo
E
E 76 S
E 75 S t
E 774 St t
E7 3S
E 2S t
E 71 S t
E 670 S t
9S t
t
Be
rri
an
Di
tm
ar
s
E 195 St
East River
Randall’s
Island
Park
E 117 St
East Coast
Greenway
MosholuPelham
Greenway
v
ll A
lwe
Stil
n
Middleto w
h
SUNY
Maritime
College
Sh
ep
ard A
14 Av
a
tm t
Di tler S St St
Bu rtis son St
Cu rics ore
E illm St
G eys
hr
mp
Hu
12
Pier 79
W 38 St
Ce
ntr
al P
ark
S
19
East
Side
MacNeil
Park
82 Av
W 42 St
Port Authority
Bus Terminal
Hell’s
Kitchen
7
Frick
Collection
E
E 668 St
E 7S
E 666 S t
E 6 5 St t Hunter
4S
College
t
Av
19
27
T
New
En gla nd
Bartow-Pell
Mansion
Museum
Francis
Lewis
Park
3 Av
Rickers
Island
Channel
80 St
79 St
78 St
77 St
76 St
75 St
74 St
73 St
72 St
71 St
Intrepid Sea,
Air and Space
Museum
17
9
51
E
E 881 St
E E 7 0 St
E 7 78 St 9 St
Upper 7 St
26 A
v
Av
W 43 St
W 58 S
57 t
W St
W 56 S
5
W 5S t
W 54 S t
W 53 S t
52 t
St
7
6
As
to
ria
Astoria
Park
Pa
23
rk
Av
27
S
ou
Av
th
24
Ho
A
Queens
v
26 Rd
Ho yt A
East River
Ast
v
oria
y
Greenway
N
Blv t Av
d
28
S
30
Hallets
Av 29 Av
Cove
3
Gracie
Mansion
Carl
Schurz
Park
20
Gra
nt A
v
m
Rd
Pe
lha
md
ale
Av
Av
South
Brother
Island
21
Av
n
ow
wt
Ne
W 44 St
Lincoln
Center
Fordham
University
Yorkville
Hill
Castle
73
W
Pier 96
Manhattan
72
W
St
W 70 S
W 69 S t
6
t
W 8S
6
t
W 7S
66 t
St
Av
ther Av
Gunmann d Av
Tie gslan v
d
Kin kle A ster R
Mic tche
Easrsa Av v
Co ton A r Av
Fen mou
Seyh Av v
Fis son A
Wil
Manhattan
Waterfront
Greenway
HBLR
W 45 St
54
Robert F.
Kennedy
Bridge
Mill
Rock
Island
Park
Dr
Hutchinson
River
Greenway
East
River
Con
Edison
Di 21
tm Dr 2
1R
ar
d
22 s B
Rd lvd
d
tR
os
nP
sto
Bo
Baychester
Village
Hutchinson
River
Greenway W
New
Rochelle
Walk
Bike
RFK Bridge
E 118 St
Roosevel
t Av
E 132 St
Entrance
E 114 St
Pelham
Manor
w Av
Barto
Ferry
Point
Park
119 St
118 St
117 St
116 St
115 St
Port Imperial
Weehawken
Port
Imperial
American
Museum of
Natural
History
S
W 75 S t
W 74 S t
73 t
WSt
Av
Pugsley
7
Av
5
or
Sh
Ma
no
rL
n
39 Av
E 133 St
Entrance
Under
Bridge
E 120 St
E 119 St
37 Av
E 136 St
E 135 St
Willis Av
Bridge
E 126 St
Walk
Bike
Entrance
Bruckner Blvd
Riv
er
Walk
Bike
E 125 St
35 Av
BronxWhitestone
Bridge
North
Brother
Island
Hell
Gate
Wards
Island
Park
Manhattan
Waterfront
Greenway
d Av
Olmstea
W 46 St
rk
Pa
W 80 S
79 t
W St
W 78 S
77 t
35 W 7 St
W 6
Old
Glory
Park
Randalls
Island
37 Av
Citi
Field
Castle
Hill
Park
So
un
dv
iew
Rikers
Island
Wards
Island
Bridge
Wards
Island
ill Av
Castle H
Purdy St
Odell St
way
Broad
W 47 St
St
Turn on
W 48 St
to Travel
Downtown
W
E1
02
St
r
heste n Av
Bayc Edso e Av
GracAv
Ely er Av
Av
Brun
khaem
Av
Wicn
th r
Gu yd Av Av
Bo igney
D
W 48 St
West
New
York
37
1 S
E 00 t
E9
E 99 St
6 S E 98 SSt
97 t
Jewish t
Jacqueline
St
Museum
Kennedy
Onassis
Cooper
Reservoir
Hewitt
E
E 995 S
Design
E 4S t
Museum
E 993 S t
Guggenheim
E9 4S t
Museum
E
E 1S t
E8 E8
E 889 S 90 S t
Metropolitan
6
5
t
t
Museum EE 84 St St E 878 St
St
of Art E 83 St
82 St
29
St
l Av
Randal
Clason
Point
k
W 49 St
Liberty
Skyline
Park
Central
Park
38
Co-op
City
Wilkinson Av
y Av
Quimb
36 Av
Barretto
Av
Ryawa
Point
Park
Randall’s
Island
Park
Icahn
Stadium
ay Av
East B
Av
an
Giv
12
35 Av
Prospect Av
Clay Av
v
nA
tso
Tillo
Av
Givans
an
Giv
Creek
Blvd
Woods
ity
C
p
C o-o
Ha
rle
m
North
ern B
lvd
34 Av
a Rd
She
d
lR
ana
Pe
lha C
m
Pk
wy
Av
ers
Holl
33 Av
World’s
Fair
Marina
Ca
nal
St
Eastchester
Pugsley
Creek
Park
Av
O’Brien
r
enter D
Food C
n Rd
sto
Bo
Av
Norton
on Av
Patters
v
Viele A
Randalls
Island
Connector
Thomas
Jefferson
Park
oint Av
Oak P
St
Unionport
be Av
Lacom
Bro
nx
Ri
v
Light St
Haffen
Park
Westchester
Square
Castle Hill
g Par
Hardin
Times Square
60
5 St
589 St
St
90 t
St
Upper
West
Side
42
El Museo
E
E 108
del Barrio
E 1 107 SSt
Museum of
0
t
the City of NY E 10 6 St
E 5
E 1 104 SSt
03 t
E1
St
E 01
Hunts
Point
Av
ett
d
ns v v
eR
ga k A g A
rra ec rin v idg
Na nbro He tes A sbr Av
Te
Ya illiam son
lin t Av
W
m
To aigh g Av
H rtin Av v
Lu ne ing A
Ho uld Av
Pa lden ff Av
Co adcli rt Av
R ga r Av r onx
B
Bo wle
Fo
5
56 7 St
S
55 t
St
5
53 4 St
St
5
49 0 St
48 St
St
Manhattan
Valley
Morris
ll Av
Randa
tR
or
np White Plains Rd
Guttenberg
W
St
East
W
W 89 S
W 88 S t
W 87 S t
86 t
30
9
W W 6S
W 94 S95 S t
W 93 t t
W 92 SSt
W 91 S t
Garvey E
St
E 122
Park
E 1121 SSt
20 t
S
E1 t
E 19 S
E 118 t
E 1 117 SSt
E 1 16 Stt East
15
St
Harlem
E1
E 11 S
E 1 110 S t
09 t
St
vd
Bl
er
n
k
uc
Br
y
E
pw
E1
Ma135
Ex
38
S
er
Bru jor D t
St
Willis
kn
c
e
c
u
e
kn
Avenue
Br
er gan E
Bridge
Blv
x
d E pwy
E1
36
E 1 133 S E
St
32 t
134
Robert F.
St
St
Kennedy
Robert F.
Bridge
Kennedy
Port
Bridge
E
E 1 126 S
25 t
Marcus MetroNorth
gg
ett
Av
So
Ze
r
Pa ega
Gl rke Av
ov r S
er t
St
Story Avy Av
Hermanll Av
Turnbu tte Av
Lafaye rgil Pl
Vi er Av
Hom Seward Av
Soundview
Park
rd Av
Spoffo
6
y
r Expw
Bruckne
Access Bridge
Through
Service Road
Av
Lafayet te
Av
x Park
Bron
E 34 St
Riverside
Park
45
22
3 Avenue
Bridge
125 St
W
W 118
117 St
St
E1
E 41 S
E 1 140 S t
39 t
8 St
Concrete
Plant
Park
litan Av
opo
etr
n Av
Watso Av
ck
Blackro on Av
rt
Chatte
Av
Watson
Rd
Gu
nH
ill
Rd
Mace Av
ry Av
Waterbu
ld Av
ster Av
Newbo
Westche
Cro
Ellis Av Av
ss B
GleasonAv
ron
l
xE
Av
xpw Powel
y Haviland
este
stch
We
Av
Gleason
ge
E
Pelham
Gardens
Morris
Park
w Av
McGra Av
Benedict
t
E 172 S v
rA
l
en P
Warr
Av
Parkchester
er
Service to
Financial District
Brooklyn
Queens
New Jersey
E 35 St
10
Ca
the
d
W ral P
W 109 kwy Morningside
Park
W 108 St
W 107 St
50
106 St
46
St
St. Mary’s
Park
E 145
Mott St
Haven
Home St
Av
Aldus St
ter
es
tch
E 163 St
es
W
k St
Bec
St
Fox ther Le
u
Melrose
Starlight
Park
E 233 St
Allerton Av
v
d
St
32 Av
34 Av
Roosevelt Av
W Kin
gsb
r
Baychester
v
rA
de
lan
ine
Rh
Archer St
St
Pelham Pkw
yN
Pelham Pkwy
S
dig
Ly
St
rlain
Gue
Soundview
Longwood
Astor Av
39 Av
W7
Arnow Av
Av
rce
Av
Pie
St
ket
st A
e
N
S ac
da
er
Van
lv
le A
Si B
v
en
Un
t Av
so
E Tremon
io
n
St
eld v
rfi r A St
Gaaylo ille
T elv
M
St. Vartan
Park
W
W 102
W 101 S St
W 100 S t
W 99 S t
98 t
St
Columbia
University
St
E1
74 S
t
E 17
3S
t
E 167 St
Waring Av
rk A
Van
is Pa
Nest Morr
v
Bronx River
Greenway
77
St
Fre em
an St
16
9S
t
Lo
ng
wo
od
Westchest
er Av
Pa
rk
E
S
E 181 ou
18 St th
0S
t
E1
78
St
E1
t
Mace Av
The Bronx
Br
on
x
West
Farms
St
Tiffany
E 34 St
East Coast
Greenway
Morningside
Heights
E 166
E 16
3 St
E1
E 60 St
E 15159 St
E 15 8 St
7S
t
14 St
E 14 6 St
5
v
3A
Hom
e St
Rd
on
st
Bo
St
Jennings
E
Morrisania
E as
Park
na
Lo
u
Cr
E 149 St
E 36 St
79
78 St
77 St
76 St
75 St
74 St
73 St
72 St
71 St
7 St
69 0 St
St
W
W 132
W 131 St
W 130 SSt
1
W 29 t
W 128 St
W W W 127 St
Harlem
W 124 S 125 S126 SSt
1
t t
W 23 t
122 St
St
Harlem-
10
E 16
8S
t
The Hub E E 148
1
E 47 St
St
East River
E 37 St
James J.
Braddock Park
Schomburg
Center
Avenue
Bridge
North
Concourse
Franz
5
13
E 38 St
82
St
80
St
v
liff A
dc
oo
W
E 34 St - Manhattan
City College
W 132 t
of New York
W 131 St
W 130 St
129 St West
St
Harlem
Central Park Auto-Free Hours
All Weekends and Holidays
East and West Drive north of 72 St
West Drive & 72 St Cross Drive:
All hours except 8am – 10am
Center Drive/East Drive south of 72 St:
All hours except 7am – 7pm
87
St
St. Nicholas
Park
Harlem Mill
River Pond
145
Sigel
Park
144 St
Park
Park
St
145 St
W
Bridge
64 W 143
E 15
W 142 St
1 St
W 141 SSt
E 14
Hostos
W 140 t
9 St
W 139 St
Community
138 St
College
St
Madison
E
Walk
Bike
New
Jersey
90
St
Harlem
River
W
y
Allerton
v
ill A
Ne
38 Av
v
yA
rsle
v
me
eA
Ham
Ade
Burke Av
Brady Av
g Av
Stran
d
nR
sto
Bo
Pelham Pkwy
Bronx Zoo
Av
37 Av
y
pw
o
st
te
hi
W
Use Sidewalk
St
W5
Eastbound
Use Sidewalk
Flushing Bay
34 Av
37 Dr
W4
Randalls Island, Robert F. Kennedy Bridge, and Willis Avenue Bridge
Entrance
Nor
thern
Blvd
St
W3
E
E 2224 S
2
t E 22 3 St t
S
2S
y v
t
kle A
Oadham
e St
e
N ks
Hic
Duncan St
Bl
vd
St
Seton
Falls
Park
Edenwald
Av
ford
w
ra
C
un
Hill
Rd
Pelham
Parkway
W2
id Av
Nere
wald
Eden
E2
E 2 32 St
E 2 31 St
E 2 30 St
E 2 29 St
28
St
E2
E 2 19 St
1
E 2 8 St
E 2 17 St
E 2 16 St
1
5
E2 S
E 2 14 St t
E 2 13 St
1
E 2 2 St
E G 11 St
d
lains R
White P
Av
Bolton ll Av
UnderhiAv
Av Rd
Leland
inia
Virg Plains
Av
e
ThieriotAv
Whit
ylor
Ta
Av
Av
Leland t Av
Beach rence Av
Thierio
St. Law wealth Av
on
Taylor AvAv
Comm
Beach
ale Av
Av
Rosed
iew
dv
un
Av
So
Metcalf
River Pkwy
on Av
Bronx
Morris
91
St
Av
North
W
St
MosholuPelham
Greenway
Bronx
Park
Crotona
Park
St. P
a
E 17 uls Pl
0 St
Mullaly
Jumel
Audubon W 15 9 S
Park
Mansion
Terrace W 15 8 St t
W1
W 7
64
W 156 St
St
155 St
Trinity St
Bronx
W
151 Cemetery
Museum of
m
E 16
St W 15
Macombs JeroYankee
the Arts
6S
2S
t
Dam
t
Stadium
E 1 E 165
Bridge
64
St
W
47
E
S
1
63
t
YankeesW 148 S
S
147 t
E 16 t Melrose
E 153 St
2
St
Bronx E 161 S St
t
Jackie
County
4
Robinson
MetroCourthouse
MetroPark
72
W
1
W 35
W 134 St
W 133 SSt
t
5S
12
Exp
wy
7
E1
70
St
St
Williamsbridge
Magenta
St
Bartholdi
St
North St
v
an A
Pitm
g Av
in
s
s
Bu
2
New York
Botanical
Garden
Noble Av
Croes Av
Fteley Av
Fairview
Cemetery
Cliffside
Park
67
St
St
43
E1
jo
rD
ee
gan
Ri
ve
rvi
ew
W
E 135 St
St
a
M
r
er D
Riv
lem
Har
Walk
Bike
Harlem
River
Park
E 138
Mo
rni
ng
sid
eA
Cl
iff
v
Wa St
lke
Ka
rS
me
t
na
St
Ke
nn
ed
yD
He
r
nr
yS
t
Fairview
v
iew A
Fairv
E 138 St
ior St
Exter
dge
Bri
Av
on
dis
a
M
E 139 St
Mount
Moriah
Cemetery
Hamilton
Heights
E 17
E
Pa 175
rk St
No
rth
er n
uth
Madison Avenue Bridge
Ed
ge
wa
ter
Rd
Riverbank
State
Park
Cr
ot
on
a
E2
3
E2
E 2 27 St
E 2 26 St
E 2 25 St
E 2 24 St
E 2 23 St
22
32 Av
E Lincoln Av
E 2 Cranf ord Av
41
1 St
St
E 24
E 2 6 St
E 2 35 St
3
E 2 4 St
3
1
Adee Av
Blv
d
MetroNorth
E 18
3 St
ET E1
rem 78
on St
tA
v
Tremont
Cross B
ronx Ex Park
pwy
So
Botanical
Garden
Ever te Av
v
k St
Colga
tA
Hallec St
oin
Drake
r St ts P
Whittie
n
r Rd
wate
Hu
Av
Edge
t
fellow
Longn
Faile SSt
t Av
Brya
Coster a St
Manid o St
Barrett
Edgewater
MetroNorth
2S
Cla
t
rem
on
tP
E 17
1
t
4S
20
S
E1
80
Tremont
Park
Mount
Eden
9
MetroNorth
rd Av
Stratfo Av
Manor v
Ward A
Av
Boyntonv
Elder A Av
v
Wheeler
green A
W
E
P
ValentineVarian
House
kS
t
Wakefield
Ne
reid
Av
Woodlawn
As
to
ria
Wil
liam
St
Vis
ta P
l
E 24
2S
t
MetroNorth
MetroNorth
Williams
Bridge
Norwood 3
e
rs
ou
nc
Co E 19
8S
t
S
Tremont t
Claremont
Gu
St
nH
ill
Rd
E
Edgewater
Lehman
College
E1
80
St
E 173 St
Mt Eden Pkwy
E 211
y
Pkw t
holu
01 S
Mos
vd
E2
Bl
ark
dP
or
df
Be
R
Hudson River
Kingsbridge
E 17
2 St Claremont
E1
E 16 69 St
8S
t
E1
Woodlawn
Cemetery
E
20
5S
t
Harris
Park
Eastbound
Use Sidewalk
Blvd
iñe
is N
go B d
g
GWB
B
S o
St
g wick Av
W
Jerome
Park
Reservoir
kw
o
H o
D
S
Mosholu
Golf Course
St
arl
Pe
Wakefield
3S
t
Use Sidewalk
W Ki n g
H d o T
H
H d
Sd w
W
St
Mount
Hope
7
Highbridge
W
Highbridge
W
165
W 163 S
St Park
1
W 62 S t
1
t
W 61 S
16 t
MorrisW 0 St
15
S
de W 1
70
St
High
Bridge
30
E 177
Mt H St
op
W 176
St E 176 S e Pl
t
Macom
bs Rd
G og W
E
B d
go
Manhattan
Waterfront
Greenway
170
St
Av
nt
W Tr
Av
ity
rs
ive
Un
Alexander
Hamilton
Bridge
Washington
Heights
W
Yeshiva
University
181
St Washington
Bridge
W
1
W 77
W 176 St
76 175 SSt
t
W
Broadway
Bridge
Morris
Heights
MetroNorth
rk
Pa
dt
an
rtl Woodlawn
E 235 St
E 234 St
3 St
E 23
East Coast
Greenway
Se
d
E 240 St
E 239 St
E 238 St
E 237 St
v
Ri
MetroNorth
Scott
Av
st
Ea
Flushing Bay Promenade – Queens
MetroNorth
Put
nam
St
Mount
Vernon
West
Oa
Mount
Vernon
Wake
field A
v
De
Co lano A
Par x Av v
kwa
yN
orth
W2
38 S
t
W
St
o
W
P
g o B dg
Fort
Washington
Park
W
H arlem River
R
H d o R
53
W 18
0 St
St. Nicho
las A
v
H d o D
d
P
To H d o R
G
w
W
W
W 184
184 St
St
r
L. G ant H wy
rd
E d wa
H
P
P w
G og W
B
R
H d o
W
Steep
Mc
Cl
ou
dD
Tre
r
mo
nt
Av
Geo ge Wash ng on B dge – Manha an
d
R
George
Washington
Bridge
218
St
5
21
E 147 S
t
P
R
C
Highbridge Park
Mountain Bike
Paths Trailhead
Ja
ne
St
E 145 S
t
Geo ge Wash ng on B dge – New Je sey
Fort
Tryon
Park
Fort
Lee
E 146 S
t
Walk
Bike
75
The
Cloisters
22
8
Marble
Hill
11
W2
40 S
t
23
2S
W
t
23
1S
W
t
2
W
Van Cortlandt
House Museum
216
sb
Isham
St
rid
Av
Kingsbridge
Park
ge
an
Rd Armory
am
Kingsbridge
Bedford v
Se
y
a
A v v
Heights
Park
adw
Av
ion r A A
Poe
ar tu er
Bro ilyea v
Inwood
M a st
A
E
m
r
Cottage
n
e
1
a
V
94
erm
St. James
Univ.
St
Devoe
Sh
Park
Heights
Park
t Av v
Fordham
E1
Pos gle A
Fordham Rd
W
88
Fordham
Na
St
Fordham
University Metro- University
University
Heights
North
E
W1
Heights
W
84
20 Bridge
Metro- Ford
v
A
S
1S
t
W
ha
North
ick
183
m
Sherman t
rg
w
E1
g
St
Rd
Creek
W
Bronx
E 1 88 S
Clin 182 S
87 t
Community
Roberto
t
t
W 1 on
St
College
Clemente
81 S Pl
t
State Park W
W
179 S
18
t
0S
Morris
Belmont
t
Heights
Stairs
St
207
MetroNorth
Inwood
Hill
Park
Manhattan
College
t
W 24 2 S
MetroNorth
W
St
W 154 St
St
Av
an
ckm
Dy
Dr
er
Riv
Macombs Dam Bridge
E 148 St
M
yrt
le
Av
Av
St
n
hn s o
Jo
Henry
Hudson
Bridge
Stairs
Av
Irv
ing
Av
Ell
er
yA
v
E 149 St
YankeesE 153 St
Va
nN
os
tan
d
Gr
an
dv
iew
E 150 St
Macombs
Dam
Park
e
idg
Br
am
sD
mb
co
a
M
Rucker
Park
E 152 St
Walk
Bike
y
MetroNorth
3A
v
Ke
nw
oo
dR
d
E 151 St
W
p
Spuyten poc 22
k
7
Duyvil
Ewen
Park
W
Ogden Av
pw
Summit Av
Ex
an
eg
De
jor
Ma
m
rle
Ha
e
m
ro
Je
E 161 St
Harlem
River
To W 155 St
Yankee
Stadium
Flat
Rock
Brook
Lincoln Av
The Hub
Highbridge
Park
Walk Bike
Entrance
3 Av
Spuyten
Duyvil
W
Macombs Dam Bridge
Jackie
Robinson
Park
Ride
r Av
2 Av
w
y
H
ge
on Brid
Hamilt
Entrance
K
Jo ahn
hn Te
St r
N
Sh ew
er St
Ro
wo
ck
od
Rd
Av
Ch
arl
ot
te
Pl
Putnam
Trail
Van Cortlandt
Golf Course
r
Te
Highbridge
Park
W2
W 2 32 St
31 S
t
St
nt
ra
L. G
ard
Edw
W 180 St
Seton
Park
Henry Hudson Drive Scenic Route
Shared bike/vehicle road
Daylight hours, April – November
www.njpalisades.org/cycling.html
W 46 St
2
d
Hu
ry
Ka
Walk
Bike
Washington Bridge
3A
vB
rid
ge
Cana
l St W
est
Cana
l Pl
Delafield Av
3 Av
Par
kA
v
t
lds
Broadway
9
24
Harlem
River
6 St
W 24
Palisades
Interstate
Park
For
est
Av
Win
fred
Av
Av
Lynn Dr
Bridge
Park
Lexington Av
iff Av
Undercl
Harlem River
Walk
Bike
W 181 St
Sedgwick Av
Yeshiva
University
W 183 St
Eg
an
Pl
Riverdale
Rd
Hillview
Reservoir
Mc
Fieldston
Hill
S
Riverdale
W 247
Park
St Steep
Englewood
Cliffs
Van
Cortlandt
Park
Yonkers
Raceway
Av
Katonah
MetroNorth
W 25
2 St
W2
50 S
t
WaveW
St
Hall P
l
ers
nk
Yo
Riverdale
Steep
W2
54 S
t
W 259
v
lu A
ho
St
ll
ba
m
Ki
North
Riverdale
Carol Dr
3 Avenue Bridge
Yonkers
Car
yl A
v
t
rk S
Cla
Hudson River
Es E C
se
x D linto
nA
r
Ja
ne
v
Dr
In
w
oo
d
Fleetwood
To request the Hudson Valley
Bikeway & Trailways Map visit
St
Av
www.511nyrideshare.org
gh
ur
n b Bicycle Routes
Vred eNYS
To access
visit www.dot.ny.gov
m
Se
Co
wle
sA
v
Av
v
w
nA
lvie v
Hiling A Lea
K
College of
Mount St.
Vincent
W
261
St
Tibbetts
Brook
Park
Westchester
County
Broadway
Kent Rd
Washington Bridge
Morris St
Culver St
Belv
ede
re D
r
od A
v
2016 Bike Map
Ludlow St
South
County
Trailway
St
r
lly
Te
Ho
nd
la
id
M
High
wo
MetroNorth
ill Av
P a rk H
Lost
Brook
Preseve
adway
S Bro
Ludlow
St
ss St i
ey ood
2016 Bike Map
Gra
a
Mo nt Av n Av
rr
Co is Av
lle
Terrific’s Video and Bikes / Bushwick
1547 Broadway / 718-453-1575
15
Brooklyn Bridge Sightseeing / South Street
Seaport / 110 South St / 212-465-0880
54
Master Bike Shop / Upper West Side
265 W 72 St / 212-580-2355
15
Bravo’s Bike Repair / Bushwick
187 Wilson Av / 718-602-5150
54
Time’s Up! / Williamsburg
99 S 6 St / 212-802-8222
16
Busy Bee Bikes / East Village
437 E 6 St / 212-228-2347
55
MNC e-Bikes / Lower East Side
287-B Broome St / 212-226-1933
16
Brooklyn Bicycle Center / Ditmas Park
673 Coney Island Av / 718-941-9095
55
Urban Cycles / Clinton Hill
478 Myrtle Avenue / 347-685-4478
17
Central Park Bicycle Shop / Hell’s Kitchen
411 W 58th St / 917-667-9120
56
MSC Customs / Chinatown
159 Mott St / 646-397-8555
17
Brooklyn Bicycle Doctor / Williamsburg
133 Grand St / 718-302-3145
56
18
Central Park Bike Ride / Midtown
117 W 58 St / 212-956-9646
57
New Bo Bo Bicycles / Chinatown
96 Elizabeth St / 212-226-1668
18
Brooklyn Bike Peddler / Williamsburg
636 Lorimer St / 347-799-2014
19
Central Park Bike Tours / Midtown
203 W 58 St / 212-541-8759
58
NYC Velo / East Village
64 2 Av / 212-253-7771
19
20
Central Park Sightseeing / Midtown
56 W 56 St / 212-975-0785
59
NYC Velo - Gotham West Market / Hell’s
Kitchen / 590 West 45 St / 212-582-7949
21
Central Park Tours / Midtown
1666 Broadway / 212-757-1720
60
22
Champion Bicycles / Upper West Side
896 Amsterdam Av / 212-662-2690
23
Arrow Cycle Inc / Williamsbridge
4055 White Plains Rd / 718-547-2656
2
The Bikelery / Allerton
2557 Boston Rd / 929-222-4276
Van Moof USA / Cobble Hill
269 Baltic St / 347-227-7477
3
Boogie Down Bicycles / Norwood
337 E Gun Hill Rd / 347-427-0891
57
Velo Brooklyn / Bushwick
1345 DeKalb Av / 347-405-7966
4
Bronx Cycles / Concourse
112 E 157 St / 917-801-3491
Brooklyn Vintage Bicycles / Gerritsen Beach
51 Fane Ct / 347-733-2079
58
Verrazano Bicycle Shop / Bay Ridge
7308 5 Av / 718-680-6521
5
Castle Hill Bicycle Center / Schuylerville
3467 E Tremont Av / 718-597-2083
20
Brownsville Bike Shop / Brownsville
376 Mother Gaston Blvd / 718-495-3206
59
Weber’s Bicycles / Borough Park
4715 New Utrecht Av / 718-871-4321
6
Castle Hill Bikes, Toys & Games /
Westchester Square / 1375 Castle Hill Av /
718-863-7221
NYCeWheels / Sutton Place
353 E 58 St / 212-737-3078
21
Bushwick Bicycles / Bushwick
308 Irving Av / 718-366-2804
60
Zukkie’s Bike Shop / Williamsburg
279 Bushwick Av / 718-456-0048
7
Crosstown Bicycles / Mount Eden
33 E 170 St / 718-293-8837
61
Off the Bridge Coffee/Bike Repair /
Chinatown / 105 Canal St / 212-775-8599
22
CH Cycles / Crown Heights
561 Empire Blvd / 718-484-0943
8
Cruz Bicycle Shop / Mott Haven
422 E 138th St / 917-651-9978
Chari & Co. / Lower East Side
175 Stanton St / 212-475-0102
62
Paragon Sports / Union Square
867 Broadway / 212-255-8036
23
Court Cycles / Carroll Gardens
514 Court St / 718-797-0326
9
Mexico Sport Center & Bicycle Repair
Belmont / 608 Crescent Av / 347-577-5740
Chelsea Bicycles / Chelsea
130 W 26 St / 646-230-7715
63
Pedal Pusher Bikes / Upper East Side
1306 2 Av / 212-288-5592
24
10
Neighborhood Cycle, Inc. / The Hub
571 Courtlandt Av / 718-665-6031
Ciel Bicycles / Upper East Side
360 E 65 St / 212-288-0996
64
Pedal Universe / Harlem / 2450 Adam C.
Powell, Jr. Blvd / 347-994-0660
25
11
United Spokes / Fieldston
202 W 242 St / 718-432-2453
City Bicycles / Garment District
307 W 38 St / 212-563-3373
65
Pedal Universe / East Village
89 Avenue C / 347-994-0660
26
12
27
Conrad’s Bike Shop / Midtown
25 Tudor City Pl / 212-697-6966
66
Recycle-a-Bicycle / East Village
75 Avenue C / 212-475-1655
27
Excelsior Bike Shop / Crown Heights
694 Franklin Av / 718-789-2502
Westchester Bicycle Pro Shop /
Westchester Square / 2611 Westchester Av /
718-409-1114
28
Dah Shop / Lower East Side
134 Division St / 212-925-0155
67
REI / Soho
303 Lafayette St / 212-680-1938
28
Ferrara Cycle Shop / Bensonhurst
6304 20 Av / 718-232-6716
29
Danny’s Cycles / Upper East Side
1690 2 Av / 212-722-2201
68
Rental Bike New York City / Midtown
40 W 55th St / 212-767-1717
29
Fulton Bikes / Bedford-Stuyvesant
1580 Fulton St / 718-778-2887
Danny’s Cycles / Upper West Side
231 W 96 St / 212-663-7531
69
Sid’s Bike Shop / Chelsea
151 W 19 St / 212-989-1060
30
Danny’s Cycles / Hell’s Kitchen
653 10 Av / 212-581-4500
70
Spokesman Cycles / Gramercy
34 Irving Pl / 212-995-0450
31
32
Danny’s Cycles / Hudson Square
75 Varick St / 212-334-8000
71
Spokesman Cycles / Upper East Side
313 E 60 St / 646-669-9179
32
Greenpath Electric Bikes / Sunset Park
4202 3 Av / 718-788-1181
33
Danny’s Cycles / Chelsea
546 6 Av / 212-255-5100
72
Talent Cycles / West Harlem
502 W 139 St / 212-368-5609
33
Greenpoint Bikes / Greenpoint
1078 Manhattan Av / 718-389-3818
34
Eastern Mountain Sports / Soho
530 Broadway / 212-966-8730
73
Toga Bike Shop / Upper West Side
110 West End Av / 212-799-9625
34
Harvest Cyclery / Bushwick
1158 Myrtle Av / 929-234-3555
35
Eastern Mountain Sports / Upper West
Side / 2152 Broadway / 212-873-4001
74
Tokyobike / Upper West Side
1 Prince St / 212-925-8200
35
King Kog / Williamsburg
453 Graham Av / 347-689-2299
36
Echelon Cycles / West Village
51 8 Av / 212-206-7656
75
Tread Bike Shop / Inwood
250 Dyckman St / 212-544-7055
36
Landmark Bicycles / Williamsburg
376 Bedford Av / 347-799-2116
37
Eddie’s Bicycle Shop / Upper West Side
490 Amsterdam Av / 212-580-2011
76
Victor’s Bike Repair / Washington
Heights/ 4125 Broadway / 212-740-5137
37
Larry’s Cycle Shop / Midwood
1854 Flatbush Av / 718-377-3600
38
Eduardo’s Bicycle Shop / East Harlem
2131 2 Av / 212-722-2808
77
Waterfront Bicycle Shop / West Village
391 West St / 212-414-2453
38
Mr. C’s Cycles / Sunset Park
4622 7 Av / 718-438-7283
39
Enoch’s Bike Shop / Hudson Yards
480 10 Av / 212-582-0620
78
Zen Bikes / Chelsea
134 W 24 St / 212-929-2453
39
North Brooklyn Cycles / Bushwick
121 Knickerbocker Av / 347-460-6252
ay
York Av
St. P
auls
Du
Av
zer
St
Bay S
t
A
on
l
Av
Av
ar
io
Va
n
n
Wa
rd
M
don St
Av
Hill
H
d
Par
k
Mo
sel
Av
Fing
e
nia A
v
Laco
nn
oB
lvd
Av
Ma
so
n
he
rC
ap
o
Franklin D. Roosevelt
Boardwalk and Beach
Fa
t
vd
Bl
da Hy
ry
l
Av an
South
Beach
da
Ho ward Av
Av
ine
Rh
Richmo nd Rd
Targee St
Av
ge
St
Zo
e
Ocean
Breeze
Park
Hoffman
Island
vd
N
G ug
F rim en
O ree s t A
Colym borby Sv
B l p n t
Pa adeony ia B St
tte n Av lvd
rso Pl
nA
v
un
R
Ed ai
isolro
a
Cl
aw n S d A
t v
so
n
St
South
Beach
Bl
T d
C itu
W Weuba s Av
in
M hamed AAv
Finilto A v
l n v
RoHetey AAv
Ce
ma t A v
da
Avv
rG
ro
ve
Av
ll R
Mi
Midland
Beach
South Beach
Greenway
ts
S
New t
Dorp
Beach
Fa
heLyn lcon
n
Ri rst A St Av
ga v
St
Am
Van Duz
er
Targee St
St
Gor
ct
or
Vi
Rd
d
on
ch
m
Ri
ill R
d
To
dt
H
S
9
10 St
St
2
3 St
4 SSt
t
tS
t
Pl
at
Bl
Oxf
ord
P
Rd
r Lake
Pa
ilve
rk
lvd
yB
g Av
d
rR
Geld
n
Av
ad
ilro
8S
t
Ra
Rid
Te
r
d
tt
Ma
no
Riedel Av
Rd
Amb
oy
Bo
Broadway
Lord Av
Lexington Av
v
Rect orASt
Jew
e
dt
St
S
Light
Lower
New York
Bay
Cedar
Grove
Beach
Gateway National
Recreation Area
St
n
Te
Battery Pl
New
St
Whitehall Terminal – Manhattan
Great
Kills
Beach
Broadway
Av
Trinit
y Pl
an
Wes
t St
im
lo
Great
Kills
Harbor
ffa
tS
t
Ma
ns
i
Av
Bu
Rd
ll
Ki
th
ur
Ar
re
s
H
illc
St
ny
so
Hy
lan
Co
nu
Av
e
Br
oa
dw
A
Av
on
He
be
Po
rt
Av
ck
er
an
De
rtl
Co
Brie
lle
Av
tH
St
nt
Av
Marsh
eE
vd
v
Ke enu
nn e A
ed
yB
l
Trask
Av
Fab
Ric er St
hm
on
dA
v
rt
Nich
olas
Av
Treadwell A
v
Woolle
y Av
Stewart Av
Bryso Av
Collfieldn Av
Crystal Av
i
lon ll Rd
ial
Av
Av
ay
w
ou
er
rym
S
M
Ki
ng
la
n
th
Richmond Av
Av
Ingram Av
Kell Av
Byrne Av
Mann Av
Ric
hm
on
d
St
Arlene
Av
Graham
ti n
star R
L ut
d
her K
i n g, Jr. Expwy
Willowbroo
k Rd
l
Am
ity P
St
Felton
Av
Gulf
ho
ild
W
Ha
lpi
V Cr
nA
D
Stinelaown
v
aff nd A
Dr rum
S
o
um go
W
Re Sh inc rd Av v
go ole
l
oo
e
a
n
ole Rd Rasse ldo ir AAv
dr
ow
Rd W thb laern Av v
un Av
E
Ed
Rd
Av
ge
gro
ve
Av
pa
Ve
s
Av
Blvd
pia
m
Beaver St
Broad St
Ha
wl
ey
W
es
Oy
The Battery
d
State S
Blv
Staten Island
Ferry Access
Ground Level
t
ll St
Whiteha
Arthur Kill Rd
Fo
res
Green St
Chetwood St
Clarkson Av
Pralls Rive
r
Dr
.M
ar
Grier Av
St Pe
rs
hin
g
Hig
h S Av
t
tic
Av
Av
bit
Av
St
Dickie
A
Demo v
rest A
v
St. Jo
hn Av
Union Av
DeHart Av
W
es
te
r
n
Harbor Rd
Av
Andros Av
Grandview Av
South Av
Holland Av
Northfield Av
Arlington Av
S Broad St
W
es
tS
St
Heald
Washington Av
At
lan
Hagam
an St
Danie
l St
Mario
n St
nS
t
kso
St
en
Tur
n
er S
t
Jac
Tap
p
Av
Post Blvd
Clauss St
Fredrick St
Blair
Roa
d
Ash S
t
Van Pelt Av
Van Name
Av
Simonson
Av
Lake Av
Gran
it
e
A
Morn
v
ing
r Rd
Av
Jer
d
illw
ee
M
Av
a
Bunker
v
Ponds
rA
Park heste
Wolfe’s
Pond
Beach
h
Foc
Av
Av
it
lw
t
lS
ar
Pe
t
er S
Wat
t
th S
Sou
R
FD
Dr
Governors
Island
Ferry
Whitehall
Terminal
Wolfe’s Pond Park
Mountain Bike
Paths Trailhead
St. George Ferry Terminal – Staten Island
Raritan
Bay
Upper
New York
Bay
St. George
Ferry Terminal
(To Manhattan)
v
ville A
Mount Loretto State
Unique Area
Entrance to
North 0
0
6-8
rou
Richmond Ter
1 Kilometers
3-4
Bo
Travel Time
in Minutes
Stuyvesant Pl
Disclaimer
The City of New York has published this map to aid cyclists. Cyclists
are urged to use facilities that are suitable for their individual cycling
skills and to be aware that traffic volumes, during certain times of
the day, may be unsuitable for their cycling abilities. This map does
not substitute for a roadway map. The City of New York takes no
responsibility for users’ safety and in no way warrants the safety or
fitness of the suggested routes. Ride carefully!
Updated versions of the NYC Cycling Map and information about
current projects can be found at: www.nyc.gov/dot
Pl
Staten Island Ferry
Access Ramp
Staten Island
Borough Hall
St
Ba
y
About This Map
gh
y
0
.5
1 Miles
Ba
Av
Billop
Conference
House
Park
.5
Richmond Greenway
County Bank
Ballpark
Wall St
Rockaway Av
wy
Ma
in S
t
Range Rd
W
ay
M
au
ric
e
Av
56 St
Pag
e Pl
Ne
w
50 St
48 S
t
49 S
t
49 S
t
48 S
t
49 L
n
G
M
Lin rove en
de St aha
nS
nS
t
t
Se
Miller
Field
Eb
Ln
Great
Kills
Park
Al la an A v
Cr ter Awar Av v
om v e A
v
we
ll A
v
an
Cle
Mc
VerrazanoNarrows
Bridge
am
ss
r
rS
t
vd
Hy
To wn Rd
Lib view
Do
n
e
Nagan Bu rty A Av
Je
ug Hi el A v
ffe
S
h
la t lls v
rs
Se ter on A Av
on
av Blv v
Av
er d
Av
Ocean
Breeze
to
b
Ad ff er e A
Hu am son v G
Ha nt s A S
r
a
ha
md er A v t
m
en v
Bl
Av
Lin la
n
Midland vd
Gr coln d A
Beach
ee
v
A
v
ley
Av
Ki
nD
ve
W
tA
v
De
on
New
x
Fo
Te Rd
r
L
B oc
O
B ur us ti
Av
e
R
Av
s
a b t
NeJacqcheank Av Av
w ue Av Av
Dos A
rp v
Ln
in
lo
st
3
Ju
Av
ay
ld w
Fi e
il l s
tK
Gr e a
Ne
A
d
lan
ve
v
C l e on A
ls
St
Av
in
v
rb
sA
r St
ve Exete
Ha
W nco
eir ck
fie
ld St
St
Dr
Co
orn
gh
Kin
id
a
lro
ai
Old
Arrochar
Hylan B
lv d
Rd
S
en
rd
fA
v
yA
O
ds
ro
Ha
o
Wo
Av
en
Ard ld Av
rcla
v
nA
v
yA
le
hir
lls
G
n
ra
ga Du
ns
Ln
Grant
City
d
N
Ca Dorp
nn
o
Ty Re n B
s no lvd
Pe ens Av
Pe nn L
n
O ter AAv
OakwoodG Isab Avv
e
uy lla
on A
M
Av v
M a
F o lon
Chairbntre e A
es an al v
te ks Av
rto A
n v
Av
ra
t
v
tA
Ke
e
v
St
re
mo
L
R yn
P etf da
Harest ord le A
les on Av v
Av Av
Sp
Bay
Terrace
Av
er
ta A
v
Av
DonganRAtl urgh
Hills Deariat ntic er A
d
r ner s R
Richmond County Hill
Country Club
ak
d
Ln
a
Av
to
St
oo
es
Mil
St
ale
c
Ri
Sy c
ea
Gr
d
yR
Oa
Ba
lo
Poil
Av
Ha
ew
Av Av
lly cia
Av
Av
HoAca
d ng Av
o
o
r
n
wo st nso Rd
Av
ElmArmobi ch c Avroft Av
a
R
c r v
Beacifirny estest A Av
P ho ch re d
T in ec on
W idg m
R h
Am
Oceanview
Cemetery
Great
Kills
Hi
Bi
s
VinBelf hop
Ty Mo cenast A St
b
se il t A v
nt e A v
Pa s L v
rk n
St
Richmondtown
gl
d
v
ey A
Dew Av
n
Kata
bo
se
Mo
Blue
Heron
Park
Richm St
Center
St
ArdslekySt
Natic
es Tho
tC m
Cl ed as
ark arv St
e Aiew
v Av
United
Hebrew
Cemetery
n
Ta
ou AvAv
Cortely
d
oo
w
RidgeAv
Getz ille Blvd
Eltingv
Av Av
Bartlett
Richmon
y Av
ht Av
Pompe
Av
v
nA
so
Wil
v
ly A
v
ee A
Hy
Leverett
e Av
Genese
Alb
Av
Lemon
Creek
r
ton Te Park
ohns
J
tus
El lse
C der y S
Sc over t St t
D ha t S
Co eca efer t
op tur St
er St
Historic
Richmond
Town W
St
ond Rd
in
C
nA
lto v
Ho
d
n Blv
Hyla
Tottenville
F
South Shore
Greenway
lan
St
Long
Pond
Park
ten
Resurrection
Cemetery
u
Arb
Lu
lA
v
d
om t Av
gd
Kin ueno
g
v
Hu rall A Av
P
yR
bo
Am
Pleasant
Plains
North
Mount
Loretto
Av
Be
t
Av he
Av
inlay
Wolfe’s
Pond
Park
Av
kd
Annadale
ne
Ben
Av
Rd
ine
aig
Cr
St
d Valley
Station Av
gu
Richmond
Valley
Se
is
Ell
Mohr St
Barlow
Eltingville
v
tt A
lm
Outerbridge
Crossing
Av
ont
Lamia Av Av v
Ion mona ve A
Ra gegroa Av
Ed mon
Ra
Bloomingdale
Park
y
Av
Pkw
land
d
ans
Ash
E
eter
ar V
W
Prince’s
ean
Bay
Kor
Rd
A mboy
Veterans Rd
W
Huguenot
o
ish
Ch
Fairview
Park
a Av
Ramo n
Blv
v
ar A
Woodrow
v
ey A
Gurl
Av
Figurean Av
Kata Av
Laredo
is Av
Memph
Av
Lamokall Av
Serre s Av
Petru
d
Delm
Rd
Woodrow
pon
Rossville
ton
H
Be olc
lfie om
ld b A
Av v
Nip
Clay Pit Ponds
State Park
Preserve
Av
McBaine
Ca
rl
Wainwrig
Charleston
Av
South Shore
Country Club
Av
Wirt
Arden
Heights
Greenridge
le Rd
wy
xp
eE
or
Sh
Av
t
Arden
Heights
Woods
Eltingville
Transit
Center
rds Av
Giffo Stieg on Av
rt
Elve ne Av
Av
Doalon Av okfield
Av
Co Broingdon
Av
Ab
Fern
Owl
Hollow
Fields
n
Ga
Pa tes
lm
A
et v
Freshkills
Park
Av
W
M ood
a
Pu dis bine
St
Co tna on
Je rne m A St
ffe lia v
rso St
nA
v
n St
Av
Howard Av
ho
Staten
Island
Greenbelt
e
Nugge Rd
or
.Ge
ap
Grasmere
Av v
A
nd
Po ean
Rd
boro Av
Edin use
Lighthouse
Hill
t
nt S
ill A
v
The
Narrows
Wadsworth
Fingerboa r d Rd
n
LaTourette
Park
High
Rock
Park
W e st
B
Fo
ur
Rd
Vis
Ch
Todt
Bloodroot
d Valley
Av
Staten Island
Rd
re
Fo
Todt
Hill
Woods
ark
e
Av
ill
H
st
St. Francis
Woodlands
Sp
ov
Concord
S
S pring t
Av
Pouch
Camp
lan
d
Unio
on
Lott Av
ll R
New
Springville
Av
Av
Hi
ick
Merr
Av
n d
ylarylan Av
s
Av
Ma ohn ope
R
H
.J
rd
St
oa
d
Narro
rb
lR
ws
oo
Rd
h
Narrow
Sc
sRN
dS
Fort
Oc
m
d
er
ean T
Oc
ltic
2
Rosebank
vd
Bl Av
St
Pi eub
er
e
ce n S
St t
Cl
Ba
Bike racks
available on
S53 and S93
Alice
Austen buses between
House Staten Island
and Bay Ridge
Li l y
os
Ro
Yu
ko
n
on
Emerson
Hill
Deere
Park
Clifton
dL
Isle of
Meadows
m
ck
Av
Mills
Av
ati
nu
Ro
Wagner
College
North Shore
Greenway
San
ch
Staten
Island
Mall
Pl
or
M c
th
Br on kla
Av
ais oh nd
TrM
a cV te an A
Kl viseighd A Av v
on A t v
dik v Av
eA
No
v
me
Av
ide
Av
v
yA
kor v
Hicnia A n Av
BiosingtoBlvd
t
n
Ke por
New Springville
Greenway
Ri
Arthur
Kill
hw
Sunnyside
Lit
tle
Clove Rd
Hills
ilt
rb
Lam
lt
e
ev
in
te
As
Ro
Av
Grymes
Hill
e
nd
Va
Av
Av
hA
aA
v
St
Birchce St
Spru St
Hollyh St
Larc
William T. Davis
Wildlife Refuge
Av
W alcott A
v
St. John’s
University
Se
J
Va
rg
Av
d
Stapleton
on
is
Silver
Lake
Park
Gr
an
ry
s
kin
Par
Tra
v
Rd
Clove
Lakes
Park
Corners
Harold St
Av
to
Tompkinsville
d
Av
ading
t Re
Por
y
Vi
ve
Drake Av
Utter Av
Rice AvAv
Potter s St
Sturge
Queen St
Clo
St. George
Mi
7S
t
or
ct
v
Bl
Holden
d
College of
Willowbrook
Willowbrook Staten Island
Park
St. Peter’s
Cemetery
li n
Mart
s Av
Mathew
d Av
Whitewoo
Richmond
County
Bank
Ballpark
St. George
Vic
Brig h t
Fore
st
rks
v
Taft Aic
ks Av
Hendrge
New
r Av
enzi Av
Brighton B
r
Wintene
Av
crib nr Av lvd
S
v Corso
B
Brighton
Heights
Gregg Pl
Av
Morrison
Av
Harvest
St. M
a
t
yS
g ns Rd
Staten
Island
Zoo
Victory Blvd
Meiers Westwood Av
Corners
Blvd
North Shore
Greenway
Ba
Si
Av
West Delafield
New
Brighton
wy
Exp
sland
Staten I
Castleton
Gannon Av N
Gannon Av S
l lo
wb
roo
kR
Goodhue
Park
Randall
Manor
t Rd
ll S
t
Purdy Av
Blvd
ry
Victo
Cary Av
Av
Benedict Av
Upper
New York
Bay
v
sA
ni St
Bulls
Head
Chelsea
Rd
d
Snug Harbor
Cultural
Center
on Av
Livingston
ders
H en
Av
Castleton
College Av
Maine Av
Constant Av
Keiber Ct
kR
Silver Lake Park Auto-Free Hours
Friday 7pm to Monday 7am
Holidays 7am – 9pm
Ter
ond
Ri c h m
on
Egbert Av
1
Bike Shops are
current as of
January 2016. If
you are a shop that
would like to be
listed or know of any
changes to current
listings, please
contact 311.
tS
t
Bayonne
Ri c h m
Forest
Westerleigh
Casw
ell A
v
er Av
tA
v
Lathrop
Av
Leonard Av
Waters Av
Watchogue
Mora
dolp
n
Ver
Ralph Av
Baron Hirsch
Cemetery
Av
Land
er Av
Woehrle
St
W arr S
Su illou t
St
H yda ghb
S ock D art m y A
v
Hi tanh holm eKa St St
Ha mro ope St lb A
v
rm d S St
G an t
Bl reen St
ee e
ck Av
er
St
Wilcox St
Somm
sw
ell
Av
Ad
Reg a Dr
Rd Juleis Dr
s Dr
N
Bl Clin
ac to
kfo n
rd Pl
Av
t
Walk
er S
Hoo
in
pk
y Av
ne
Kill Van Kull
Po
s
The Bike Shop / Great Kills
4026 Hylan Blvd / 718-948-5080
m
To
Curr
W 2 St
W 1 St
3
Av
ard
W 8 St
W 1 St
Avenue J
Co
na
W
W
W 14
1
W 13 St 5 St
W 1 S
W 112 St t
10 St
St
edic
Ben
or
Rentals Only (no sales)
d
Todt Hill R
Th
1
NYC Bicycle Shop / Rosebank
1178 Bay St / 718-569-0333
Av
Edw
Av
v
Sh
Duffarot St
y St
St
Laurelton Bicycle & Carriage Shop
Laurelton / 232-20 Merrick Blvd /
718-528-6886
2
od
go
field
Meredith
Woods
Travis
Be
St. verly S
Je Ann t
Graanette St
Lincnt Av St
Ran oln Av
ing
16
a
nec
om
d
Ro
Irv
Bike Shop with Rentals
Bennett’s Bicycles / Westerleigh
517 Jewett Av / 718-447-8652
Legend
Se
Saw Mill
Creek
Marsh
Blo
rke
Carteret
1
Bogert Av
rS
t
Kissena Bicycle Center / Flushing
45-70 Kissena Blvd / 718-358-0986
Elvin St
Fanning St
Gower St
Pop
la
15
Manor Rd
Minue St
Bike Shop
d
r Rd
v
kS
t
EC
her
ry S
Par
t
kP
l
1
on Av
Sloss
Rive
Bu
Oa
14
Jimmy’s Bike Shop / Jackson Heights
37-64 93 St / 646-623-2311
Av
St
Hardware City Ltd. / Woodhaven
79-06 Jamaica Av / 718-296-2000
Bradle
Ro
os
e
13
1
Os
Av
Prall’s
Island
Gray’s Bicycle / Kew Gardens
82-34 Lefferts Blvd / 718-441-9767
Royal Oak Rd
d
12
Highland Av
W
oo
Port
Richmond
Elm
Park
Forest
Graniteville
Go
eth
als
Exp
S
er
ond T
Richm
Mariner’s
Harbor
Bloomfield
Linden
Memorial
Field
Park
d
Port
Ivory
St
US
St
Arlington
re
-1
Stile
s
Chelsea Rd
W
W
W 16
W 1817 S St
19 S t
St t
to
n
y Av
Buffalo Av
ill Pl
Edga
G
r
Kl ier
em Av
Av
lin
Grand Bicycle Center / Maspeth
70-13 Grand Av / 718-779-4691
Bayonne
Bridge
Netherland Av
not
ch
ur
Ch
Bayonne Bridge
Closed to Pedestrians and
Cyclists for Construction
Through 2017
Mariner’s
Marsh
Park
Howland
Hook
New
Jersey
C
11
ay
sS
t
Elias Bicycle Shop / Corona
39-24D 108 St / 347-776-6797
n Av
E
E 10
11 S
St t
dS
t
NJT
Av
10
adw
Bro
SW
oo
Rosehill
Cemetery
9
Cigi Bicycle Shop II / Rego Park
92-64 Queens Blvd / 718-478-3338
Staten Island
t
Front S y St
Ba
wn
8
Cigi Bicycle Shop I / Jackson Heights
91-07 37 Av / 718-457-1093
W 4 St
St
dla
7
Bill’s Cyclery / Woodside
63-24 Roosevelt Av / 718-335-1906
Lin
Shooters
Island
th
en
nd
Li
St
e
Pr
ic
W
W
oo
gue
rt St
Newpo
Av
t
1S
Goethals
Bridge
Linden
Park
Cemetery
Bike Stop / Astoria
37-19 28 Av / 718-278-2453
W 6 St HBLR
on
Fr
St
t
u
Dr H ahlia S
D
Rochester Av
len
6
W 5 St
Arthur
Kill
Park
t
tS
Al
BikeLane Bicycle Store / Woodhaven
85-13 Jamaica Av / 718-441-4011
Graham Bicycle Discount Center /
Williamsburg / 180 Graham Av / 718-782-5741
Newark
Bay
Annada
Ge
Me orge
lro
se St
S
Je t
Tro ffer
ut son
m
an St
St
Fa
y
St
se
x
8
I-27
5
Fulton Bikes / Clinton Hill
997 Fulton St / 718-638-2453
ll A
v
t
2S
Elizabeth
St
sek
Utica Av
n
Av
Betsy
Head
Park
d
xR
no
e
L
t
rS
oh
m
ill
W
M
ay
Al yrtle
le
S
n
St t
be
El
E
Av
SS
tile
58 S
t
Es
ll A
v
Dr
re S
t
St
iza
He
n
El r y S
m
t
St
E
50 St
49 St
Av
Av
sS
t
tu
Bo
Cu
r
54 St
55 St
ln
M
48 St
rd
Di
No
ra
52 St
51 St
48 St
49 St
fo
Mattano
Cl Park
ift
o
4
Bicycle Repairman Corp. / Astoria
40-21A 35 Av / 718-706-0450
Dog Day Cyclery / Red Hook
115 Van Brunt St / 347-799-2739
bu
t
3S
r Rd
Lenox Rd
nt Av
Dumo
Av
Rose
h
3
36 5 S
St t
31
St
inw
ay
St
38 St
Ste St
41
42 St
43 St
44 St
45 St
47 46 S St
t
48 St
49 St
St
42 Pl
43 St
Cr
an
imo
co
le
yw
3
Bicycle Barn / Queens Village
107-34 Springfield Blvd / 718-479-3119
Dixon’s Bicycle Shop / Park Slope
792 Union St / 718-636-0067
Westcott Blv
46 S
t
Balt
Ba
2
Bellitte Bicycles / Jamaica
169-20 Jamaica Av / 718-739-3795
Different Spokes / Williamsburg
252 S 4 St / 718-302-2453
S Greenleaf
43 S
t
44 S
t
Lin
Lin
ap
Hig
Tru
m
t
5S
k
27
2 S
29 8 St t
St
2
24 3 S
t
Cr St
26 es
St ce
nt
St
36 St
37 St
32
33 St
34 St
35 St
45 St
46 St
47 St
39 St
coln
y
a
hw
1
ADT Bike & Skate / Richmond Hill
114-01 Jamaica Av / 718-846-2099
Mano r Rd
39 Pl
40 St
41 St
42 St
43 St
44 St
Warinanco
Park
t
7S
St
ntre t
t
CeHigh S7 St t
6S
S eS
t
in
rist n S
Ch Johity St t
S
Am er St
s t
Palm
Nilecer St
en S
Sp S 5
St
in
nk
Ra
Queens
Pl
32 Pl
33 St
34 St
35 St
36 St
37 St
38 St
t
yS
v
rra
t
Mu
sA
e S rge
n
i
V
eo
G
.
St Seib
Av
n Av
Clarkson Av
Av
Blake
Bronx
1
Tp
cu
Av
st
Av
W
aln
ut
Lo
53
sey
Av
Wa
shin
gto
n
agle
Av
St. A
nns
Av
E
kso
nA
v
Cyp
res
sA
v
Jac
St
Bike Slug / Bedford-Stuyvesant
1050 Bedford Av / 718-247-7347
19
S
21 t
St
Bl
vd
14
Park Dr
Nor
Fin ge A
d
Tell lay A v
v
e
Cla r Av
yA
v
Sh
eri
d
elro
se A
v
Cou
rtla
ndt
Av
M
St.
An
ns
Av
Bro
ok
Av
19
23
St
33 St
34 St
St
Mani’s Bicycle Shop / Washington
Heights / 8 Bennett Av / 212-927-8501
o
Vern
Schenectady Av
53
Bard Av
Van Dam
St
Brooklyn Bridge Bike Rent / Civic Center
145 Nassau St / 212-767-1773
Marc
Troy Av
14
Av
em
o
Wa
lton
Av
combs Rd
Ma
Jer
om
eA
v
Ge
r
Wa ard A
lton v
Av
Gra
nd
Con
cou
rse
is A
v
Rd
Ce
ntr
al
Sh
or
e
21
St
14
St
30
31 St
32 St
29 St
St
27
28 St
Spokes & Strings / Williamsburg
140 Havemeyer St / 718-599-2409
So
uth
Arlin
gton
Net
herla Av
nd Av
Exte
rior
St
10
Av
9A
v
Se
dg
U
w
Po nde ick
rc
A
p
h
Mo
am liff A v
ntg
A v
om v
ery
Ne
Av
lso
n
Av
Un
Un erc
ive li
rsi ff
ty Av
Av
Og
Ne den A
v
W lson
Rive
r Av
Pa
rk
Av
Rid
Mo er Av
rr
Lin
co
ln A
v
Ale
xa
nd
er
Av
Wi
llis
Av
9S
t
12 S
14 S t
t
1 St
13 S
t
22
23 St
24 St
Cr St
es
ce
nt
St
52
lita
Metropo
Kissel Av
City Blvd
Hoyt Av
29 St
30 St
30 Pl
31 St
31 Pl
Bike Life / Flatbush
56 Lincoln Rd / 347-789-5607
Av
ton
Bur
Av
ale
odv
Wo
Albany Av
13
Bayview
Kingston Av
Manhattan Velo / Gramercy
141 E 17 St / 212-253-6788
We
st
1A
v
S
11 S t
12 S t
t
21
St
St
23
24 St
52
ar Av
Brooklyn Av
Blazing Saddles / South Street Seaport
93 South St / 917-440-9094
v
Lene
New York Av
13
v
lt A
rve
ste
We
11 St
Twin Bicycles / Middle Village
75-20 Metropolitan Av / 718-326-7725
Av
21 St
28
th Av
Kenilwor
Union Av
Silk Road Cycles / Greenpoint
76 Franklin St / 718-389-2222
te
Fos
Nostrand Av
We
bst
er A
v
Pkw
y
Bro
adw
ay
Major
Deeg
an Ex
pwy
5A
v
Ma
dis
on
Av
Pa
rk
Av
2A
v
Ver
non
9S
Blv
d
10 t
Ma
in
St
10
St
51
Av
11 Pl
39 St
Ea
st
En
dA
v
1A
v
Yo
rk
Av
Bike Ahead / Williamsburg
386 Broadway / 718-387-1030
et te
Verno
n Blv
d
12
Wilder Av
Kea
pS
t
Ho
ope
rS
t
Liberty Bicycles / Hell’s Kitchen
846 9 Av / 212-757-2418
Av
Bed
ford
Av
Rogers Av
51
lin
Frank
St
Blazing Saddles / Hudson Yards
Pier 84 @ W 44th St / 917-440-9094
Suffolk Avn Av
LivingstoSt
Graves k Av
Wellbroo
y Av
Av
12
v
tA
Ma
rcy
Av
Ro
dne
yS
t
Tony’s Bicycles / Astoria
35-01 23 Av / 718-278-3355
Lafay
Ce
n te
r B lvd
5
27
e
ns
Su
Dr
ig
gs
Sheepshead Bay Bicycles / Gerritsen
Beach / 113 Noel Av / 917-273-0673
rson
Fran
klin A
v
50
Wi
Be
df
Av
or
d
Wa
d
Av
Ha
rlem
Riv
er
Bra
dh
urs
tA
v
1A
v
2A
v
3A
v
Dr
FD
R
Bicycle Station / Fort Greene
171 Park Av / 718-638-0300
Hart Av
Davis Av
Pelton Av
Av
Oakland
2 St
11
Av
Roe
blin
gS
t
Larry’s Freewheeling / Harlem
301 W 110 Street / 212-280-7800
Alve
Clas
son
Av
50
de
Ar
okly
n Que
ens
Exp
wy
Bike Works / Lower East Side
106 Ridge St / 212-388-1077
Rus
ro
11
Freedom Av
Ke
nt
Av
W
yt
he
Be
Av
rry
St
Spokesman Cycles / Long Island City
49-04 Vernon Blvd / 718-433-0450
ott Av
Sharr
Und
erhil
l Av
St. swor
Nic th A
v
ho
Au
las
du
Av
Am
bo
nA
ste
v
rda
m
Av
Ha
rle
m
Riv
er
Dr
C
For t
Was abrin
h
Overlook ingto i Blvd
T
nA
Ben
er
nett
v
Pineh
urst A
v
Ha v en St
Fort
Was
hing
ton A
v
Jr.
Blv
d
Cla
yto
nP
ow
ell,
Ad
am
5A
v
Ma
dis
on
Pa
Av
Le
rk
xin
Av
gto
nA
v
3A
v
Le
no
xA
v
5A
v
Pa
rk
Av
Av
Le
xin
gto
n
1A
v
Yo
rk
Av
5A
v
Ma
dis
on
Pa
Av
rk
Av
Av
3A
v
2A
v
1A
v
Av
on
ven
tA
v
Am
ste
rda
m
C
St
.N
ich
ola
s Av
Cla
Fre
de
ric
k
Av
Le
xin
gto
n
Ma
dis
on
Pa
Av
rk
Av
3A
v
St. N
icho
las A
v
r
eD
Riv
er
12
Av
Bro remo
ad nt A
wa
v
y
He
n
Riv ry Hu
ers
ide dson
Pk
D
wy
r
Co
lum
bu
sA
v
5A
v
26
Av
Bement
1A
v
Roy’s Sheepshead Cycle / Sheepshead
Bay / 2679 Coney Island Av / 718-646-9430
E
Av
C
49
Goff Av
7A
v
Bicycle Roots / Crown Heights
609 Nostrand Av / 718-668-5224
Maguire Av
11
Av
Le
no
xA
v
Av
N Gle
n Ln
We
st
En
dA
v
6A
v
10
il St
Pr
os
pe
ct
Pa
rk
We
st
Landmark Bicycles / East Village
43 Avenue A / 212-674-2343
Av
Hudson Av
49
Gerv
8A
v
o
A
An odyc v
de res
rso t A
nA v
v
Te
r
Hu
ds
on
Dr
en
ry
N Cen
tral Av
M
ac
Ka
Ce
yA
nte
v
rA
v
BQE
Un
der
clif
f Av
Ri
ve
rR
d
Bike Shop Cafe / Harlem
242 Lenox Av / 347-603-9620
Richmond
Av
B
10
Av
6A
v
Spokesman Cycles / Glendale
80-28 Cooper Av / 718-366-0450
Elm St Burgher Av
North
5A
v
Ma
dis
Pa
on
rk
Av
Av
Le
xin
gto
nA
v
25
Jewett Av
1A
v
Ride Brooklyn / Williamsburg
50 N 7 St / 718-387-2453
Rd
Av
A
48
sville
5A
v
Bicycle Habitat / Prospect Heights
560 Vanderbilt Av / 718-783-3609
Taylor St
Rd
Dongan St love
Bodine St C
3A
v
9
W i l l ow
2A
v
Kickstand Bicycles / Turtle Bay
316 E 49 St / 212-486-0524
ith
Clin Suff
ton olk
St
St
48
ed
er
Pearl St
Bike Rental Central Park / Hell’s Kitchen
892 9 Av / 212-664-9600
Ros
Adams St
Jay St
9
Rd
4A
v
Spin City Cycle / Rego Park
98-73 Queens Blvd / 718-896-8850
dale
7A
v
24
Kissel Av
6A
v
Ride Brooklyn / Park Slope
468 Bergen St / 347-599-1340
Av
4 Av
47
M
Ess
ex S
t
Bicycle Habitat / Park Slope
476 5 Av / 718-788-2543
nt Av
Bo
nd
St
8
Wina
Ho
yt S
t
Junior Bicycle Shop / Hamilton Heights
1820 Amsterdam Av / 212-690-6511
R
6A
v
47
Dubois
5A
v
Bike Man / Lower East Side
174 Delancey St / 212-777-3700
ming
Cou
rt S
t
8
s
Vetera n
Sm
ith
St
Roberts Bicycle / Auburndale
33-13 Francis Lewis Blvd / 718-353-5432
Bloo
3A
v
23
Av
Page
5A
v
Ride Bike Pro Gear / Sheepshead Bay
4176 Bedford Av / 718-552-0738
5 St
7A
v
46
Av
Salem
Av
Clin
ton
St
He
nry
Hu
dso
n
Hi
ck
o
E ry
Bi lm St
rch St
St
win
Ed
Jay St
Av
8A
v
y
9A
v
Behind Bars in Brooklyn / Park Slope
610 5 Av / 718-715-4111
t
nS
2A
v
7
l
y PPl
ple e l
Ri nsle rk PAv
I la rt St
C o e
P in
P
v
St ia A
nd ol
Bo agnrt St y t
a S
M
u
Co adwston
o
Br iving
L
8A
v
JS Cycle / Harlem / 1842 Adam C. Powell,
Jr. Blvd / 917-662-8882
v
tA
rit
er
M
v
2A
v
3A
Pl
46
Arthur
F
Bike and Roll
Multiple Locations / 212-260-0400
so
Coluurman
mbia St
Heig
hts
7
hn
Hen
ry S
t
Peak Mountain Bike Pro Shop / Douglaston
42-42 235 St / 718-225-5119
Jo
4A
v
22
i
Th
om
ps
on
St
Redbeard Bikes / Dumbo
69 Jay St / 718-858-2453
v
eA
St
.J
am
es
45
Thom
Winthrop St
on
ks
ar
Cl
Av
Sutter
r St
Cheste t
S
St
Bristol
oyland
as S. B
3A
v
Bay Ridge Bicycle World / Bay Ridge
8916 3rd Av / 718-238-1118
dg
Colu
mbia
St
6
oli
Hick
s St
Innovation Bike Shop / Manhattan Valley
105 W 106 St / 212-678-7130
Co
Cou
rt S
t
Sm
ith S
t
45
ll Av
Bede
e Av
Jolin
v
gue A
Spra
o St
Lorett
v
ht Av
Sleig an Av
rA
n St
a
he Av
Yetm Manhahttton St
Fis od
Brigelsea St
o
Ch
W
v
n St
nertoret St
nA
Swin
so t
Cartewall St
S
hn
y St
Aspin
Finlaut St
St
ectic
setts
Conn
achu
Mass
Clin
ton
St
Bicycles NYC / Upper East Side
1400 3 Av / 212-794-2929
Richmon
Av
Pitkin
ga Av
Sarato
Go
wa
nu
sE
xp
wy
6
t
y SSt
rse n t
Je lto n S t
E Fu nkli all SAv
Fraarsheth
Mzab
Pitt
St
10
Av
11 A
v
12
Av
Paul’s Bicycle Shop / Rockaway Park
63 Beach 116th St / 718-318-2000
El
10
Av
21
Av
We
st
B
Wo roa
Ce
Gr ost dwa
e
ntr
Br M en er S y
eS
Cr oad ercer St t
t
La osb wa St
fay y S y
Mu
ett t
lb
eS
Mo erry
tt S St
t
t
Bo
we
Chr ry
ysti
eS
t
Bow
ery
Alle
nS
t
Red Lantern Bicycles / Fort Greene
345 Myrtle Av / 347-889-5338
v
1A
Green
wich S
t
44
d
Hudson St
B’s Bikes / Greenpoint
262 Driggs Av / 718-349-1212
v
tA
el
Varick S
Ch
t
urc
hS
t
5
ain
Hick
s St
Hudson River Sightseeing / Hudson
Yards / Pier 78 @ W 38 St / 212-729-4142
v
4A
v
5A
West St
44
M
Colu
mbia
St
Bicycle Renaissance / Upper West Side
430 Columbus Av / 212-724-2350
Pitts
y St
Ambo
t
Herzl S St
s
Straus
rd
Howa
2A
v
5
oo
W
Washing
ton St
NYC Bicycles / Corona
102-58 43 Av / 347-617-1534
e Rd
West S
t
20
v
lA
ge
I
Va mla
n yS
Br t
un
tS
t
Recycle-a-Bicycle / Dumbo
35 Pearl St / 718-858-2972
Buckey
West
St
43
Av
Br
oa
dw Trinity
ay
Pl
Atlantic Bicycles / Cobble Hill
278 Atlantic Av / 718-625-9633
rk
Pa
NE
nd
Av
4
Jo
Co
St
no
ve
rS
t
High Five Hardware Bicycles / Hell’s
Kitchen / 791 9 Av / 212-262-0111
Ha
Fe
rri
s
43
Ocean
Hill
Brownsville
wy
Pk
St ay
98 kaw
c
Ro
R
Wingate
Park
Troy Av
ProspectLefferts
Gardens
Albany Av
v
Ocean A
Midwood St
Rutland Rd
Fenimore St
Hawthorne St
Winthrop St
Parkside Av
Clarkson Av
Kingston Av
Lincoln Rd
Maple St
Rd
E
nd
tla
Ru
St
Legion St
n
Grafto
Av
Montgomery St
Empire Blvd
Bicycle Habitat / Chelsea
228 7 Av / 212-206-6949
d
wy
Pk
rn
e
Av
t
s
ork
Ea
wY
e
N
st
Ea
Use South Mall Lincoln
Terrace
Park
St
96 St
E
95 t
E 94 S St
E 93 St
E 2 t
Av
9
E 91 S sen
E em
22
Carroll St
Crown St
4
Sharr
otts R
Bergen St
St. Marks Av
Weeksville
Heritage
Center
tt St
Tapsco
Crown
Heights
v
W
ils
on
Av
Dean St
St. John’s
Park
Jewish
Union St
Children’s
Museum President St
Nomad Cycle / Long Island City
47-10 Austell Pl / 718-786-5600
Irv
ing
Av
Herkimer St
Eastern Pkwy
19
on Av
Thomps
Av
Sheridan
Av
Drake
Av
Harrison
Lincoln Pl
21
Atlantic Av
Pacific St
Brower
Park
R&A Cycles / Park Slope
105 5 Av / 718-636-5242
Broad St
St. Johns Pl
a Av
Saratog
Prospect Pl
Brooklyn
Park Pl
Children’s
Sterling Pl Museum
42
St
nk t
Fra rris S St
Moarren St
W ruce
Sp
Av
Howard
Lewis Av
27
Arnold’s Bicycles / Sunset Park
4220 8 Av / 718-435-8558
gal St
MacDou
Hull St
Fulton St
Pacific St
Dean St
Bergen St
St. Marks Av
53
ge St
Bainbrid
y St
Chaunce
t
Marion S t
rS
Sumpte
Atlantic Av
10
3
Milik
Kn
ick
Ce
erb
nt Bushwick
ra
oc
lA
ke
rA
v
v
Ralph A
Av
Patchen
X Blvd
Malcolm
ant Av
Stuyves
29
Heavy Metal Bike Shop / East Harlem
2016 3 Av / 212-410-1144
t
Hart S
t
wix S
Stan
Fulton St
42
Ro we
se r S
lle t
St
58 Pl
St
White
Blvd
t
Macon S
Bicycle Habitat / Soho
250 Lafayette St / 212-431-3315
St
56 t
S
55 t
S
54
t
47 S
v
art A
Stew
k Av
Varic
Av
gan
Mor
t
art S
Bog
Garvey
Marcus
Av
Throop
s Av
Tompkin
v
Marcy A
ough St
MacDon
St
ur
at
Dec
3
Park Av
W
yc
ko
ff
Av
Brooklyn
t
Halsey S
St
st
Ru
reek
nC
tow
New
Av
oort
derv
Van
Av
Bushwick
t St
Humbold
Graham Av
n Av
Manhatta
d Av
Nostran
v
Gates A
St
Monroe
St
Madison
Av
Putnam v
A
Jefferson
St
Hancock
Mini Mall / Belle Harbor
430 Beach 129 St / 718-945-6787
e St
Hop St
r
Popla
t
ell S
eyw
Hon
St
Van Dam
Apollo St
St
Hausman
Morgan Av
Sutton St
Av
Kingsland
Leonard St
Herbert
Von King
Park
18
W
oo
dw
ar
Cy
d
Ridgewood
pr
Av
es
sA
St
v
.N
Br
oa
dw
ay
en St
Van Bur
Av
Greene
n Av
Lexingto
t
Quincy S
Sterling St
Lefferts Av
v
Flatbu sh A
LeFrak
Center
vd
Bl
Monitor St
ry St
North Hen
Russell St
t St
Humbold
Lorimer St
e
Lafayett
Sullivan Pl
13
Ev
er
gr
Bu
ee
sh
nA
wi
ck
v
Av
Hart St
t
Pulaski S v
Kalb A
zko St
Koscius Av
57
v
Myrtle A
De
Empire Blvd
Prospect Park Auto-Free Hours
All Weekends and Holidays
West Drive
South Drive & East Drive
(Northbound):
All hours except 7am – 9am
Prospect
Lake
v
Vernon A by Av
Papillionaire / Red Hook
390 Van Brunt St / 718-422-0787
On
de
rd
on
kA
v
15
Únicamente alquiler
de bicicletas
41
Linden
Airport
Ahawith Chesed
Cemetery
Linden Hill
Cemetery
W
ils
on
Av
Rentals Only (no
sales)
9th Street Cycles / Park Slope
375 9 St / 718-768-2453
Low
Maria
Hernandez
Park
Posible uso futuro
como ruta para
bicicletas
2
Linden
Av
1
Camino o sendero de
tierra
Gotham Bike Shop / Tribeca
101 Reade St / 212-732-2453
er R
ich
ola
s
39
34
v
Myrtle A
LIRR
Medgar
Evers
College
Prospect
Park
Zoo
Pr
os
pe
ct
Pa
Windsor
Terrace
Av
Bandshell
Prospect
Park
Br
oa
dw
ay
Nostrand Av
BrooklynQueens
Greenway
Brooklyn
Botanic
Garden
on Av
Johns
am St
Ingrah
on Pl
Harris St
n
Gratta St
es
Tham
Av
hing
Flus
Park Av
Av
Bedford
W
Brooklyn
Public
Library
Brooklyn
Museum
St
P inds
17 ros or P
l
St pe
ct
Av
Pr
os
pe
ct
Ex
pw
y
d Av
Nostran
40
St
Green-Wood
Cemetery
4S
5S t
6S t
7S t
8 t
9 St
Av
cy
ar
M
7
Ca
rro ent S
ll S
Ga
t t
rfie
ld
Pl
est
outhw
rk S
2
24 3 St
25 St
26 St
27 St
28 St
29 St
30 St
31 St
St
2
14
15 St
S
16 t
18
19 St
20 St
21 St
22 St
St
1
2 SSt
3S t
t
Pacifi
c
Dean St
S
Berg t
en S
t
Av
10
11 St
12 St
13 St 8
St
Erie
Basin
32
33 St
34 St
35 St
36 St
37 St
St
Washington
Park
Pl
Atlan
tic A
v
Prospect
Heights
Grand
Army
Plaza
t
sh
tbu
Fla
Ikea
Av
ton
mil
Ha
Red Hook
Rec Area
Gowanus
Leffe
rts
Av
Franklin
5S
t
Mill
9
St G St
arne
t St
Lin Johns l
Be coln Pl
rke Pl
ley
Pl
Park 25 Un
io
Slope
Pre n St
sid
St
St
Sandford t
S
Walworth t
S
Spencer
23
v
Gates A
30 Fulton S
9
Boerum St
St
McKibbin
Seigel St
Moore St
Varet St
Av
elt
sev
Roo
Queens
Blvd
Fl
Metropolitan Av
h St
dolp
Ran
Dirt Path or Trail
Potential Future
Bicycle Routes
41
v
nd A
Gra
St
oles
Sch
Rutas señalizadas
B-Fold / East Village
224 E 13 St / 212-529-7247
W 9 Av
56
g5 55 S St
n
i
t
4
h
Pl
us
t
jer S
Mau yck St
E
n
Te
60
t
tS
ou
b
St
a
le
all
W
pp
i
h
W
l
Clifton P
Av
Greene
Clinton
Hill
47
l
te
St. rling
P
1
Av
1S
2 t 2-way
Bridge
3 St
14
Barclays
Center
31
BedfordStuyvesant
Av
Classon
4 Pl
Luq
uer
St
Atlantic
Terminal
e Av
Lafayett
42 SPark P
3 Pl
Red
Hook
Gowanus
Bay
St.
Wa Mark
rre s P
nS l
t
Franklin
St
Carroll
Gardens 2 1 Pl
Pl
LIRR
St
Skillman Av
W
41 Dik olco
em tt S
Va Co an t
n ffe St
D
Be yk y St
ar e S
d t
Ba
l
Bu tic St
t
Do ler S
ugl t
ass
St
Av
DeKalb
Grand St
2
39 Av
Maspeth
Carril compartido
LIC Bicycles / Long Island City
25-11 Queens Plaza N / 718-472-4537
wy
ns Exp
n Quee
Brookly
Metropolitan Av
Pratt
Institute
ton Av
Washing
Coffey
Park
Deg
Sac raw S
ke t
Pres
U
id
n
en
ion tt St
Car
St
roll t St
St
St. Joseph’s
College
ton Av
Washing
S
C eab
De om ring
l
Ve av mer St
ro an ce
na S S
t
St t
Hill
v
Myrtle A
National
Grid
Signed Route
17
Roselle
56 R
d
Tienda de bicicletas con
alquiler de bicicletas
Calle empedrada
On the Move / Park Slope
400 7 Av / 718-768-4998
55 A
v
Kosciuszko
Bridge
Carril para bicicletas
1
Brooklyn
E 3 Av
53 A
v
54 A
v
54 R
d
Shared Lane
Cobblestone Streets
Bike Shop with
Rentals
40
50 Av
Devoe St
Ainslie St
Powers St
31
Av
New Calvary
Cemetery
Frost St
Withers St n St
Jackso
Av
Skillman Av aspeth Cooper
St M
Park
Conselyea
Willough
by Av
Willough
Van
Su Ki
lliv ng
an St
St
56
55
Fort
Greene
Park
Li
Sc vings
her ton
me St
rho
4
rn
St
Sta
te S
De
t
Be an St
rge
nS
t Boerum
44
Clinton Av Av
derbilt
Buttermilk
Channel
Long
Island
University
B
t Av
Clermon
St
Adelphi
26
Fort
Greene
Park Av
Av
Carlton d St
an
Cumberl
Yankee
Pier
44
Downtown
Brooklyn
Columbus
Park
Myrtle Av
Atla
Pac ntic Av
ific
St
Flushing Av
Pl
Hills
Kan
eS
t
Commodore
Barry Park
t
sS
we St St
He nn dge
Pe utle
R
e
Le
Sands St
S Elliott
Brooklyn
Waterfront
Greenway
Con
gres
s St
Brooklyn
Navy
Yard
Ashland Pl
Governors
Island
Brooklyn
Waterfront
Greenway
35
Stagg St
Scholes St
St
Meserole
Av
Montrose
12
t
rS t
ylo S
Ta lson St
i
s
W os
R
Wallabout
Bay
Brooklyn
Heights
Fort
Jay
24
Av
Classon
Pier 6
52
36
Kent Av
l
Taaffe P
Soissons
Landing
St
n Av
Divisio
John St
43 Plymouth St
Water St
45 Front St
York St
Tillary St
S1
Av
Bedford
t
17
St
48 Av
Av
t
del S
Bea n St
io
St
is
Div rdson
a
Rich
v
rA
ke
ee
M
28
Av
30
Av
Sunnyside
Long
Islan
dE
xp
w
y
y St
bard
Lom
Driggs Av
Engert Av
N 10 S
N 9S t
N 8S t
N 7S t
N 6S t
18
N 5S t
4 t
St
Williamsburg
S 8 St
S 9 St
Schaefer
Landing
Nassau St
3
N
47 Av
Posible uso futuro
como sendero
para bicicletas
Bicycle Lane
Tienda de bicicletas
Bike Shop
Vía rápida (se prohíben las
bicicletas y peatones)
Potential Future
Bicycle Path
Protected Bicycle
Path with Access
Point
1
Expressway - Bicycles
and Pedestrians
Prohibited
718 Cyclery / Gowanus
254 3 Av / 347-457-5760
Sunnyside
v
Nassau A
Msgr.
McGolrick
Park
25
Av
Gardens
Skillman
Av
Calvary
Cemetery
Re
vie
w
Astori
a Blvd
N
Astori
a Blvd
S
37 Av
tt Av
Barne
Walk Bike
Paseo en bicicleta
1
31
34
Av
4
Queens
Blvd
Norman Av
5
McCarren
Park
Av
Mid
Cra dagh
n
S
Ora berry S t
n
Pine ge St t
Clar apple
k S St
Pier
r
Mon epont
S
t
Rem ague S t
t
sen
St
Jorale
mon S
t
Broadway 54
East River
N
S2
S 3 St
St
S4
S 5 St
St
14
St
d
or
df
Be
Pier 11
Brooklyn
Bridge
Park
40
t
er S
v
Caly
le A
o
r
e
s
Me
d
Blv
t
el S ness
NewGuin
Mc ford St
Eck t
S v
A
ard
Dumbo
Staten
Island
Williamsburg
Bridge
Greenpoint
n
so
rri
Ha
Brooklyn
Bridge Park
Governors
Island
Gra
nd
St
Pier 35
12
7
East
River
Park
St
Dutch
Kills
43 Av
St
37
J. J. Byrne
Bridge
Museum
of the
Moving
Image
Lock your bike with a
U-Lock or heavy chain.
Do not lock to trees or
subway railings.
STOP
40
26
27
6
RIGHT
Legend
1
30
Br
oa
dw
ay
njtransit.com
Some holiday restrictions
Weekday Peak Hours:
inbound: 6 – 10 am
outbound: 4 – 7 pm
Frank’s Bike Shop / Lower East Side
553 Grand St / 212-533-6332
25
Av
Queens
v
tA
oin
np
e
e
Gr
Union Av
Broad St
Pier 17
Pier 15
Lower
East
Del
anc Side
ey
t
South S
Manhattan
Bridge
Brooklyn
Bridge
15
48
7
St
Cherry St
Coleman
Playground
South
Street
Seaport
13
28
Madison St
8
N 6 St
EH
ous
ton
Pai
dge
Av
N
N 12 S
11
St t
East River
State Park
19
Astoria
35
Av
Use North
Sidewalk
23
30
Dr
31
Av
Use West
Sidewalk
Ban
61
11
Gra
nd
St
ay
East Broadw
Pike St
Row
Park
St
er
at
W
Can
al S
t
Chinatown
t
nS
lto
Fu
Financial
W
all District
St
55
East
Village
23
N
65
66
y St
Montgomer
Clinton St
Wo
rth
St
Re
ad
eS
t
49
Sta
nto
nS
t
Riv
ingt
on
St
51
Quay St
Bord 51 Av
en A
v
n
n
Leo hatta er St t
n orim y S
Ma
L
se t
ern
Gu bin S t
Dob ker S
St
57
14
World
Trade
Center
Sp
Ken ring S
ma t
re S
Gr
t
a nd 56
St
West St
Ca
na
l
74
58
E2
E 1 St
St
Tompkins
Square
Park
16
Manhattan
Waterfront
Greenway
49 Av
LIRR
t Av
Greenpoin
Milton St
Noble St
Oak St
42 17
Rd
v
nA
so
k
c
Hunterspoint Av
Ja
34
Av
39
Av
Thom
son
Av
Av
n
a LaGuardia
illm
Community
Sk
College
MoMA
PS1
Green St
Huron St
India St
Java St
Kent St
Franklin St
34 3
City
Hall
Park
PATH
E4
E 3 St
St
45 Av
45 Rd
46 Av
Pulaski
Bridge
St
al
rci
e
la
C y St
mm
Co Dupont St
33
Eagle St
St
Freeman
Waterside
Plaza
E1
8S
t
E1
E 1 3 St
E 1 2 St
1S
t
26
Long Island
City
LIRR
44 Av
44 Rd
46 Rd
47 Av
47 Rd
Hunters
Point
Dr
41
Ve
se
yS
t
The Battery
Soho
Hunter’s
Point
South
Park
3A
v
44 D
r
50 Av
51 Av
India St
ark
sP
l
E7
E 6 St
E 5 St
St
Cooper
Union
67
27
East River
E1
4S
t
Long
Island
City
29 Av
Av
31
31 Rd
D
Br r
o
33 ad
Av wa
y
Ravenswood
Av
24
Av
Ho
26 Rd
yt
Ast
Ho
Av
oria
yt
Blv
N
Av
d
28
S
Av
30
Rd
36
Av
Qu
41
ee
Qu
Av
ns
Pla een
sP
za
43
laz
S
Rd
aN
4
United
Nations
2
E1
E 9 0 St
St. St
M
New York
Pr
inc
eS
t
Broome St
Ch
a
Wa mbe
rre rs
n S St
t
8S
t
Ble University
ec
ke
rS
t
1
E 1 7 St
6S
t
70
Washington
Square
Park
St
Charlton St
32
Borough of
Manhattan
Community
College
W
52E
40
Av
Queensbridge
R
FD
Pier 25
New
School
PATH
West
Village
Tribeca
World
Financial
Center
t
W 10 S
ne
Clarkson
rmi
St
W Houston Ca
St
Pier 40
Union
Square
Park
Roosevelt
Island
Bridge
38
Av
Roosevelt Park
Island
Tram
Hunters
Point
South
E 2College
E 2 3 St
E 2 2 St
E 2 1 St Gramercy
0S
t
62
PATH
W
W 12 St
11 S
t
E2
E 2 8 St
E 2 7 St
6S
Baruch t
Noguchi
Museum
Rainey
Park
As
to
ria
Pa
rk
So
ut
h
30
Hallets
Cove
Socrates
Sculpture
Park
Turtle
Bay
E 34 St
Queens
East River
Greenway
22 Blv
Rd d
LEFT
NJ Transit
Bicycles not
allowed except
folding
Hold your
bike at all
times
Al’s Cycle Solutions / Hell’s Kitchen
693 10 Av / 212-247-3300
24
21
Av
ar
s
Astoria
Park
Pot
Cove
27
Av
21
R
Di 21 D d
tm r
Robert F.
Kennedy
Bridge
East River
26 A
v
Carl
Schurz
Park
Roosevelt
Island
Con
Edison
20
Wards
Island
Park
Gracie
Mansion
Queensboro
Bridge
Sutton
Place
48
Dr
37
Av
St
Hell
Gate
Wards
Island
Mill
Rock
Island
Provost St
t
Bank S
t
W 11 S
t
Perry S St
s
Charle
Av
PATH
29
ich
enw
Gre
36
t
pher S
Christo
69
St
Gansevoort St
E 2 St
9S
t
Madison
Square
Park
PATH
60 E 58
E5
6S
t
E 5 St
2
E 5 E 51 St
0
E 4 St St
E 4 9 St
8
St
Rockefeller
University
71
Wards
Island
Bridge
29
25
E3
t
E 3 6 St
E 3 5 St
4
E 3 St
E 3 3 St
2S
t
E
E 3 31 St
0
24
78 Flatiron
St
E5
E 5 4 St
3
Rockefeller
Center
E4
E 2S
E3
9 S E 41 St t
40
t
St
Murray E 3
8
E 3 St
Hill
7S
District
W
W 19 St
W 18 St
W 17 S
16 t
Whitney
Museum
Jane St
Empire
State
Building
E6
E 6 3 St
E 6 2 St
E 1 St
E 560 St
9
E5
7S
t
E5
5S
t
MoMA
Grand
PATH
FIT
20
68
Central
Bryant
Terminal
Park
New York
Public Library
Chrysler
Building
Penn
Station
4
W 15 St
14
St
77
W
W 40 S
Garment
District
57
St
Midtown
t
3
W
3 26 W 38 9 St
W 6 St
W
St
3
3
7S
W 5 St
t
3
4S
t
51
50 St
St
W
4
Port Authority W 4 7 St
Bus Terminal W 6 S
45 t
St
39
Manhattan Chelsea
Waterfront
Greenway W
W
W
W
Icahn
Stadium
ns
ee
Qu
Pier 59
48
St
18
E1
02
St
St
ves
Pur
Pier 60
21
Broad
wa
44
19
63
13
E 1 E 135 6 St
34
S
St t
Randall’s
Island
Park
Thomas
Jefferson
Park
NY Waterway/
East River Ferry
Manhattan
y
pw
Ex
er
n
k
uc
Br E
Port
Morris
mta.info/bike
$5 permit required
Some holiday restrictions
Weekday Peak Hours:
inbound: 5 – 10 am
outbound: 4 – 8:15 pm
seastreak.com
1-800-262-8743 / $5 fee
Bike Shops
Randalls
Island
R
FD
E7
E 7 6 St
E 7 5 St
E 7 4 St
E 7 3 St
E 7 2 St
E 7 1 St
E 6 0 St
9S
t
Robert F.
Kennedy
Bridge
Metro-North
SeaStreak
Use the
service gate
for entry/exit
Citi Bike Stations
Randall’s
Island
Connector
E1
E 1 05 S
t
E 1 04 St
03
St
Yorkville
E1
38
St
Ma
jo
Bru r De
e
ck
ne gan E
rB
lvd xpwy
E1
E 1 33 S
t
32
St
Robert F.
Kennedy
Bridge
6
Lock all “quick
release” parts.
Camino protegido
para bicicletas con
punto de acceso
E 14
Melrose
E 14 8 St
E 14 7 St
E 14 6 St
St. Mary’s
Mott 5 St
Park
8
Lock your wheels to
your frame.
Citi Bike is a convenient solution for quick trips around
New York City. With thousands of bikes at hundreds
of stations, members can unlock a bike at any station,
ride, and return it to any station. Members can take an
unlimited number of trips during their membership period.
The Hub
E 1 Haven
E 1 41 St
E 1 40 S
39 t
St
LIRR
Lock it Right
mta.info/bike
Westchest
er Av
East
Harlem
38
St
10
Give them extra
room.
NYC Bus
E 16
0
E 15 St
E 15 9 St
8
E 15 St
7S
t
E 15
1 St
v
3A
St
Willis
Avenue
Bridge
St
St
42
6
Hunter
College
E1
1
Av
rk
Pa
NYC Subway
About Citi Bike
The Bronx
13
8
E1
E 1 23 S
2
t
E 1 2 St
E 1 21 S
t
20
11
E 1 6 St
15
6S
t
E9
3 Avenue
Bridge
E1
26
St
MetroNorth
S
E 8 0 St
E 8 9 St
E 8 8 St
7S
t
Upper
East
Side
E
Harlem125 St
Marcus
Garvey
Park
Concourse
E
3
Carry your
bike on the
stairs
Av
nt
1 St
Franz
Sigel
Park
149
Hostos
St
Community
College
Madison
Avenue
Bridge
E 16
5S
t
E
Merge in front
of or behind
turning cars.
Take the full
lane & don’t hug
the curb.
Riding and Locking Tips
Bicycles allowed
except peak hours
E 17
2 St
Mc
Cle
llan
St
E 16
6S
Bronx
Museum of t
Trucks have
large blind
spots
Making Turns
rioc.ny.gov
E1
70
St
E1
6
E 16 9 St
8S
t
If cars can’t
pass you with
three feet to
spare, take the
lane.
Bicycles allowed
at all times
Learn more about Citi Bike membership options and
check the latest station locations at www.citibikenyc.com
7
The box gives
you space at
red lights for a
head start or
making turns.
nywaterway.com
1-800-533-3779
$1–$3 fee, varies by route PATH
panynj.gov/path
New York Water Taxi
1 (800) 234-PATH
nywatertaxi.com
Weekday Peak Hours:
212-742-1969
6:30 – 9:30 am
Roosevelt Island Tram 3:30 – 6:30 pm
St
d
nR
tow
New
W
44
4
W 2 St W 43 St
41
St
St
E6
E 6 8 St
7
E 6 St
E 6 6 St
5
E 6 St
4S
t
124
St
E9
E 9 4 St
E 9 3 St
E 9 4 St
1
E7
E 7 8 St
7S
t
Frick
Collection
2A
v
31
W
W 30 S
t
2
Pier 61
SE
nd
Av
Hudson Av
Navy St
W
7
Av
D
59
49
St
St
10
W
E1
E 1 11 St
1
E 1 0 St
E 1 09 S
t
0
8
E1
S
E 1 07 St t
06
Hill
Jewish
Museum
Cooper
Hewitt
Design
Museum
Guggenheim
Museum
E8
E 8 6 St
5
Col. Young
Playground
E 1 9 St
E 1 18 St
1
E 7 St
E1
0
E 1 1 St
E 9 00 S
t
9
S
E9
8 t
CarnegieE E 97 S St
t
9
E 8 St
E 8 4 St
E 8 3 St
E 8 2 St
E 8 1 St
E 7 0 St
9
t
Studio
Museum
in Harlem
El Museo t
del Barrio
Museum of
the City of NY
Metropolitan
Museum
of Art
Central
Park
Zoo
Navy St
1
W 9 St
2
W 8 St
2
W 7 St
W 26 St
W 25 S
W 24 S t
2
t
W 3 St
22
St
Pier 62
Bush
Terminal
Park
Jay St
Bro
ad
wa
y
W
43
American
Museum of
Natural
History
7
46
96
St
Jacqueline
Kennedy
Onassis
Reservoir
W
W 141 S
1
W 40 S t
W 139 S t
138 t
W
137 St
St
E 15
0 St
145 St
Bridge
Schomburg
Center
Harlem
45
Central
Park
Columbus
Circle
8A
v
Br
7 A oadway
v
Hell’s
Kitchen
12
Pier 66
17
9
51
W
5 St
W 2 St
51
St
Hudson
Yards
Red Hook
Pearl St
W
W 55 St
5
W 4 St
53
Jacob K. Javits
Convention
Center
St
Fordham
University
College
W
W 85 St
8
W 4 St
W 83 St
82
St
64
W 176
Watch for
turning cars
mta.info/bike
$5 permit required
Staten Island Ferry
Some holiday restrictions
nyc.gov/dot
Weekday Peak Hours:
Governors Island Ferry inbound: 6 – 10 am
outbound: 3 – 8 pm
govisland.com
12
9
Stay 3 feet
from parked
cars
mta.info/bike
Avoid
rush hour
W Tr
Av
Av
B
Kin ellvu
gA eS
t
Pier 76
Re
ed
Am
ste
rda
m
5
W 7 St
56
John Jay
S
Upper
West
Side
72
St
W
7
W 0 St
6
W 9 St
68
St
W
66
St
Lincoln
Center
W
W
Statue of
Liberty
73
W
90 St
St
W
Harlem Mill
Pond
River
Park
Park
6
St
E1
71
St
Bronx
County
Courthouse
Morning Rush:
7AM - 10AM
3
Evening Rush:
4PM - 7PM
Bu
rn side Av
Morris
Heights
the Arts
4
12
9
Univ.
Heights
164
St
E 16
3
S
E 16
t
2S
t
E 16
YankeesE 153 St
MetroNorth
W 179
W
E1
67
St
Mullaly
Park
Macombs
Dam Park
St
Use bike
boxes to
make turns
Restrictions
Bronx
Community
College
Mount
Eden
Yankee
Stadium
Macombs
Dam
Bridge
22
8
216
St
Inwood
n
ow
wt
Ne
t
v
Po
rt
Im
pe
ria
l Bl
vd
East Coast
Greenway
Pier 96
54
We
st
En
dA
v
hn
J
Hudson River
5
W
7 St
W 5 St
74
St
Ce
ntr
al P
ark
We
st
F. Ken
Bro
ad
wa
y
7
Pier 45
37
W
St
W 78 S
77 t
St
W
76
35
W
9
W 5 St
W 94 St
9
W 3S
W 92 S t
W 91 t
155
St
W
W 132 S
W 131 S t
130 t
W
St
1
W 29 S National
Museum
W 128 S t Jazz
in Harlem
1
t
2
W W 7S
125 126 t
S St
Morningside
Heights
Manhattan
Valley
10
Av
Pa
lisa
de
sA
v
Old
Glory
Park
Pier 79
W 38 St
123
St
Manhattan
30
W
8
W 9 St
8
86 W 8 8 St
St 7 S
t
W
W 81 St
W 80 St
79
Intrepid Sea,
Air and Space
Museum
Public
Bike Pump
W
22
Am
ste
rda
m
Be
rge
nlin
eA
v
Pl
Mo
nit
or
Liberty
Skyline
Park
o
4
46 7 St
Co St
o
Port
Fu
pe
Co lton S r Pl Imperial
Cli lumb t
fto
Port Imperial
Lib n T ia Te
err r HBLR
ert
Weehawken
y
Eld Pl
ora
Hu do
Weehawken
ds
on Pl
Du Pl
er
Pl
Battery
Park
City
Adams St
Pa
lisa
de
s
Riv
er R
d
Manhattan
Waterfront
Greenway
P
n edy ark
Bl Av
vd
Ea
st
West
New
York
72
12
St
Bridge St
Adams St
Adams St
t
Clin
ton S
t
N
Riverside
Park
Guttenberg
60
St
St
W
W 102 S
1
W 01 S t
100 t
W
99 St
W
98 St
St
61
St
59
58 St
57 St
56 St
St
55
St
54
53 St
52 St
51 St
50 St
49 St
4 St
W
W
116
St Columbia
University
W
1
1
W 4S
t
1
W 13 S
t
W 112 S
t
111
St
Central Park Auto-Free Hours
All Weekends and Holidays
East and West Drive north of 72 St
West Drive & 72 St Cross Drive:
All hours except 8am – 10am
Center Drive/East Drive south of 72 St:
All hours except 7am – 7pm
James J.
Braddock Park
Pa
lisa
de
sA
v
Hu
ds
on
A
Bro
v
ad
wa
y
John
F.
69
S
68 t
67 St
66 St
65 St
64 St
63 St
62 St
St
139
St
13
Ca
Morningside
W thed
W 109 S ral P Park
kw
W 108 S t
y
W 107 S t
W
1
1
W 05 S 06 S t
50
104 t
t
79
78 St
77 St
76 St
75 St
74 St
73 St
72 St
71 St
70 St
St
Tyl
er
Pl
Mo
nro
eP
l
ure t
nP
l
Ha
Sh milto
Ful aler A n Av
Oa ton A v
v
kw
ood
Av
5A
v
4A
3A v
v
2A
1A v
v
Blv
d
80
St
74
S
73 t
St
Av
To
nn
ell
eA
v
Lib
ert
yA
v
Ke
nne
dy
Co
tta
ge
Ln
Ne
Du wkir
Sm rham k Av
ith
Av Av
Ja ams rson
Be
rge
St
P cks St
nlin
Ma olk S on S
t
e A V dis t
v an on
B
S
Ad Jeffe
82
St
East Coast
Greenway
Fairview
Hu
dso
nP
l
87
St
76
St
Cliffside
Park
Av
ff
cli
od
Wo
81
St
8S
t
90
St
W
47
5S
W
W 134 S t
133 t
W
City College
St
1
of New York
W 32 S
W 131 S t
W 130 S t
129 t West
St
Harlem
Tillary St
St
W
W
170
St
Highbridge
W1
64
St
W1
62
St
W
1
W 52 S
Jackie
W 151 S t
1
5
Robinson W
0S t
t
Park
W 149 S
148 t
W
St
1
4
7
W
W 146 St
145 St
W
1
4
S
4S
W
t
1
W 43 S t
142 t
St. Nicholas
S
t
Park
Hamilton
Heights
St. Nicholas Av
88
St
86
St
85
St
84
83 St
St
7
Entrance
sid
165
St
MorrisJumel
Mansion
7
156 St
St
W
High
Bridge
W
Subway Tips
Av
ick
gw
d
Se
ity
rs
ive
n
U
Utilice
únicamenta un
solo auricular
cuando andre en
bicicleta
Bikes on Transit
Ewen
Park
MetroNorth
Morris
Heights
St
43
E1
91
St
Riverbank
State
Park
t
5S
12
St
L
Co awt
o
Cr lum n A
es bia v
ce A
nt v
Av
New Jersey
Fairview
Cemetery
Edgewater
W
83
Ka
me
na
W
d
Exterior St
v
iew A
Fairv
Be
rge
nB
lvd
9S
Mount
Moriah
Cemetery
North
Bergen
Gold St
Jay St
Clark
St
W 170 S
W 169 S t
168 t
St
Trinity
Cemetery
High St
Brooklyn Bridge
Gold St
Frank
fort S
t
Cadman Plaza East
Cadman Plaza West
Broadway
Pa
rk
Ro
w
Spr
uce
St
W
W
Roberto
Clemente
State Park
Washington
Bridge
Utilice el timbre
para indicar su
presencia
Broadway
Bridge
218
St
University
Heights
MetroNorth
Do not wear
more than
one earphone
while riding
MetroNorth
Sherman
Creek
Alexander
Hamilton
Highbridge Bridge
Park
Washington
Heights
vil Cree
k
20
1S
t
Bridge
Park
W
17
W 7S
W 176 S t
175 t
St
76
W 159 S
1
W 58 S t
15
t
Audubon
Terrace
Edgewater
W
W 181 S
1
t
W 80 S
17
t
Use una luz
delantera blanca
y una luz trasera
roja durante la
noche
Marble Hill
W
Bridge
2
W 06 S
20
5S t
t
gl
Na
W
Yeshiva
University
9S
t
J. Hood
Wright
Park
t Av
v
Pos
eA
W
1
W 92 S
191 t
St
St
53
E1
To Frankfort St
53
W
16
W 3 St
1
W 62 St
1
W 61 S
160 t
W St
M
ar
ion
Av
Sands St
Red
Cross
Pl
Broo
klyn
Bridg
e
Entrance
Park Pl
Jay St
Adams St
Ro
w
t
nS
iso
ad
M
City Hall
City Hall
Park
Prospect St
Bluf
f Rd
To Prospect St
Municipal
Building
Tweed
Courthouse
Warren St
Murray St
Pa
rk
Elk St
Chambers St
Flushing Av
Fort
Tryon
Park
W
1
W 85 S
184 t
St
GWB Bus
Station
Little
Red
Lighthouse
Manhattan
Waterfront
Greenway
Nassau St
Ped
Entrance
Brooklyn Bridge – Brooklyn
Centre S
t
Reade St
Sands St
High St
Hen
ry S
t
Brooklyn Bridge – Manhattan
Bike
Entrance
Fort
Washington
Park
Fort
Lee
Mo
rni
ng
sid
eA
Do
v
ug
las
sB
lvd
Pearl
St
Essex St
St
on
dis
Ma
York St
ge
Brid
Prospect
St
t
rs S
tge
Ru
t
eS
Pik
Pell St Ped
Entrance
Ludlow St
Orchard St
Allen St
Eldridge St
Chrystie St
Bowery
Canal St
ge
id
St
Br
h
n
yt
tta
rs
ha
Fo
an
M
Bayard St
Seward
Park
t
nS
ay
isio
dw
Div
roa
B
t
s
St
Ea
nry
He
Front St
The
Cloisters
ra
L. G nt H w
y
ard
Ed w
Bike
Entrance
Steep
To
m
H
Slo unt
c e
Mc um r Rd
Ri Clo Wa
ve u y
rd d D
ale r
Dr
Manhattan Bridge – Brooklyn
n
tta
nha
Ma
Elizabeth St
Hester St
Bike
Entrance
George
Washington
Bridge
ay
v
adw
aA
Bro
ilye
v
m
nA
Ver
a
erm
Sh
75
East Coast
Greenway
Bro
ad
wa
y
ge
Williamsburg Brid
Ped
Entrance
y
a
dw
Broa
Manhattan Bridge – Manhattan
Sara D.
Roosevelt
Park
Use Sidewalk
Farmhouse
Highbridge Park
Mountain Bike
Paths Trailhead
Palisades
Interstate
Park
Ke
lby
St
Ce
ntr
al P
ark
We
st
Grand St
S 5 St
Bialystoker Pl
Pitt St
Broome St
Ludlow St
Allen St
Orchard St
Williamsburg Bridge
Delancey St
Pl
en
qu
rin
o
B
Ce
nt
er
S 4 St
Delancey St
S 3 St
To Grand St
Use Underpass
Marcy Av
Roebling St
S 2 St
Entrance
Delancey St
Havemeyer St
Driggs Av
Bedford Av
Berry St
Ridge St
Clinton St
Suffolk St
Norfolk St
Essex St
Rivington St
Ro
Le sse
Ca ight tt S
H mn on t
1 S amm er S St
t
ett t
Av
2S
t
3S
Sy t
5 S lvan
Av
6S t
7S t
Hu
ds 8 St t
on
H
Norther
n Blvd
29 St
Av
Ja
ck
so
n
23 St
Ell
er
yA
v
Williamsburg Bridge – Brooklyn
S 1 St
Stanton St
W
Co ilso
n
Lin olid Av
co ge
ln Av
Av
Isham
Park
Av
an
am
Se Dyckman
Stairs
Rive
r Rd
FDR Dr
Sutton Pl
28 St
24 St
Crescent St
27 St
22 St
21 St
York Av
1 Av
2 Av
2 Av
Williamsburg Bridge – Manhattan
St
M
yrt
le
Av
Av
W
Inwood
Hill
Park
No use las
aceras a menos que
tenga menos de
13 años de edad
Marble
Hill
St
E 57 St
Englewood
Cliffs
M
idd
les
ex
Av
Use a bell
to signal
presence
W
v
nA
5
21
Queens Plaza S
42 Rd
Henry Hudson Drive Scenic Route
Shared bike/vehicle road
Daylight hours, April – November
www.njpalisades.org/cycling.htm
en Duy
Use a white
head light and
red taillight at
night
W
Queensboro Bridge
o
Spuyten
John s
Duyvil
Shorefront
Park
Henry
HudsonSp
uy
Bridge
t
t
nS
ma
E 58 St
Queens Plaza N
Hudson River
ck
t
S
Dy
St
yer
es
Tha en St Sickl
St
Ard
ood
Ellw
Queensboro Bridge
E 59 St
Travel Time
in Minutes
St
207
Entrance
E 60 St
W
ap
22
po
7
ck
St
Spuyten Duyvil
W
Entrance
Roosevelt
Island
Tram
Henry
Hudson
Park
Va
nN
os
tan
d
Av
Irv
ing
Av
Ke
nw
oo
dR
d
Gr
an
dv
iew
Spuyten
Duyvil
Stairs
40 Rd
41 Av
W2
31 S
t
Ch
W arlo
oo
d R tte P
l
d
Flat
Rock
Brook
Queensboro Bridge – Queens
E 63 St
E 61 St
W 177 St
Entrance
Circule en el
sentido del
tránsito
MetroNorth
GWB
Bus
Station
Jon
es R
d
Mi
dd Eto
les n
ex St
Av
Fort Lee
Historic Park
23 St
Hoyt S
t
Av
Lemoin
e
Central Rd
Little
Red
Lighthouse
Fort Washington Av
To Henry Hudson Dr
via Sidewalk
Queensboro Bridge – Manhattan
E 62 St
He
nry
Hu
dso
Riversid
nP
eD
kwy
r
George Washington B rid
ge
Entrance
s B lv d
r
Hudson Te
ynold
Deténgase en las
luces rojas del
semáforo y las
señales de pare
(STOP)
Stay off the
sidewalk
unless you’re
under 13
S
Bruce
Re
Fort
Washington
Park
W 180 St
Tenga precaución
y cédale el paso
a los peatones
Ride in the
direction of
traffic
St
eP
kwy
George Washington Bridge
Stop at all
red lights and
stop signs
1 Miles
1 Kilometers
3-4
6-8
0
Exercise
caution
and yield to
pedestrians
K
Hudson River
To Hudson River
Greenway W 18
1 St
.5
New Lanes in
Hudson Dr
Palisades
Interstate
Park
.5
North 0
0
Request the Official
Guide to Cycling in New
York City by calling 311
3’
ALL
r
n Rive
Hudso
es Inte r s t a t
Henry
Palisa
d
To Route 9W
(Cycling Route)
Español
Kreyòl Ayisyen Italiano
FIVE
George Washington Bridge – Manhattan
Tips for the Ride
www.nyc.gov/bikesmart
BOROUGHS
George Washington Bridge – New Jersey
NYC Biking Laws
St
TM
18th Edition. First printing 1997.
Map © City of New York 2016.
Subway signs and route symbols ® Metropolitan Transportation Authority.
Used with permission.
This map has been produced as part of the New York City Department of
Transportation’s WalkNYC program: www.nyc.gov/walknyc
Cover Design: Inbar Kishoni
Map Updates: Andrea Katz, Brian Hamlin, Inbar Kishoni, Andrew Watanabe
Basemap: Andrea Katz
NYC.GOV/BIKES

Similar documents

2007 GMC SIERRA SLE $17,995 Don`s Auto, Belchertown MA page

2007 GMC SIERRA SLE $17,995 Don`s Auto, Belchertown MA page prices are subject to change and do not include tax, tags, registration or any other applicable fees. Neither the advertiser nor the Publisher assumes liability for any misinterpretation of the adv...

More information