Angelo i Breed

Transcription

Angelo i Breed
Medlemsmagasin 3/2007
?‘l]Zgj_
Angelo i Breed:
– Engagera dig.
Bry dig om ditt liv
och din vardag.
Foto: Pavel Flato
sidan 11
Atlet stärker
föräldrarna
Fernando Claros – politiker
från Hammarkullen
LEDARE:
Varför
hatar Reinfeldt
allt med
orden arbetare?
sidan 13
sidorna 16–17
sidan 2
[
6
INNEHÅLL
1 000 nya
medlemmar
]
Skattesänkningar slår hårt
mot arbetsmiljöarbetet
6
Foto: Tommy Andersson
14
Christoffer bygger fackligt
förtroende på SKF
14
– Informationen behöver inte vara så
märkvärdig, det räcker att finnas till
hands och svara på frågor och diskutera vardagsproblem. Så skapar vi förtroende, menar Christoffer Vårholm,
informationsansvarig i gruppstyrelsen,
på SKF.
Foto: Christian Andersson
18
Bokläsning ökar förståelsen
och är personlig utveckling 18
Khuanla Chalardyaem på Berendsen i
Angered brinner för arbetsplatsbiblioteket. – Biblioteket ska vara navet i de
anställdas läsupplevelser.
ÅTERKOMMANDE
Kortnytt – aktuellt
2–5
Utblick
9
Krönikör – Ingemar Göransson 10
Foto: Bengt Forsling
?‘l]Zgj_
Porträtt – Angelo Meyer
11
Facket på arbetsplatsen
12–13
Nytta & Nöje
24-27
Adress: IF Metall Göteborg, Folkets Hus,
Olof Palmes plats, 413 04 Göteborg.
Tel. 031-774 32 00. Fax 031-774 32 10.
Ansvarig utgivare: Lennart Alverå,
tel. 031-774 32 14
Redaktionskommitté: Arne Löfving/Saab MW, Tommy Andersson/Volvo, Joakim Hagberg/
Volvo, Michael Blohm/Volvo, Jessica Karlsson/Skanska Maskin, Rahim Maatoug/Astra
Tech, Manfred Leuschner/SKF, Christian Andersson/SKF, Stefan Plan/Lear, Bengt Forsling,
Carina Cajander, Ronny Svensson, Rolf Lindén/IF Metall Göteborg.
E-post redaktionen: [email protected]
Produktion: Red. kommitté i samarbete med Sjöstedt Information AB. Tryck: PR-Offset AB.
Med den här takten skriver avdelningen in den
1 000:e nya medlemmen
redan under september.
En av de senast inskriva medlemmarna är
Richard Hansson, 18 år
på Fix.
Varför gick du med
i IF Metall?
Richard
Hansson,
– ”Man kände sig
18 år, arbetar
tvungen”. Skämt åsido, alla
på Fix.
ska vara med för att vi ska
kunna påverka. Det skulle kännas bra dumt
att inte vara med.
[email protected]
Foto: Johnny Oinonen
Industriarbetarnas hälsa prioriteras
lågt av den borgerliga regeringen.
Det framgår tydligt när de skär ner
Arbetsmiljöverket med trettio procent.
– Industriarbetarna löper stor risk att
drabbas, säger Rolf Johansson, huvudskyddsombud på Volvo.
IF Metall Göteborg har fått fler nya medlemmar under perioden januari–augusti än
under samma period förra året. Detta trots
de höjda avgifterna till a-kassan.
Varför hatar Reinfeld
I ett år har vi industriarbetare levt med en borgerlig regering. Den kom till makten genom att
dess PR-knuttar lyckats utmåla den som en ny
”arbetarregering”.
Visst har Reinfeldt varit konsekvent på ett
område. Så fort orden arbetare eller arbete
nämnts har rödpennor åkt fram och våra pengar
och rättigheter förts över till dem som redan har.
Först kastade sig ”arbetarledaren” Reinfeldt över
de arbetslösa och a-kassan. De allra mest utsatta
klämdes åt för att pengarna skulle gå till att
sänka förmögenhetsskatten. Sedan chockhöjdes
a-kasseavgiften. Det har tvingat nära 300 000
anställda att lämna den tryggheten den ger. De
lever ekonomiskt oskyddade om arbetslösheten
når dem.
Arbetsmarknadsutbildning, arbetslivsforskning och arbetsmiljöorgan slaktas på löpande.
I Göteborg skärs 20 procent av inspektorerna
bort. De som blir kvar klarar endast de akuta
olyckorna Förebyggande åtgärderna hinns inte
med. Listan kan göras hur lång hur vi pressas
tillbaka för att de som har ska kunna breda ut
sig ännu mer.
OMSLAGSBILD: Angelo Meyer. Foto: Marie Fredriksson NÄSTA NUMMER: December 2007.
[
Indraget stöd till
En bok för alla
I detta nummer av medlemsmagasinet kan du läsa
flera artiklar om läsprojekt
som finansieras via organisationen en bok för alla
(eba). Nu hotas även denna
verksamheten av Reinfeldt
och hans ministrar.
– Det är upprörande att
regeringen attackerar den
verksamhet som En bok för
alla står för. Jag uppmanar fler att protestera mot
deras agerande. Gå in och
skriv på namninsamlingen,
(länk finns på avdelningens
hemsidan) ,säger Lennart
Sjöström bokombud på
Forbo vinyl i Göteborg.
Styrelsen för eba fick i
juni besked från Kulturdepartementet att regeringen
inte tänker ge något stöd
alls till förlaget från 2008!
Tidigare har regeringen
aviserat att man ville ta
bort stödet till utgivningen
av vuxenböcker. Nu försvinnerhela stödet. Inte heller
utgivningen av barnböcker
kommer att stödjas från 1
januari 2008.
[email protected]
KORTNYTT
Fri juridisk
rådgivning
Familjens jurist i Göteborg
erbjuder medlemmar i
IF Metall Göteborg gratis
juridisk rådgivning.
Du kan få hjälp med
frågor kring familjerätt,
såsom bodelning, vårdnadstvister, samboavtal,
skilsmässa, generationsskifte med mera.
På tisdagar kan medlemmar få 15 minuters råd-
]
s
lem
Med
N
MÅ
FÖR
givning mellan 13–15,00
på kontoret som finns på
Södra vägen 3. Observera
att du måste ringa och
boka tid på telefon 03185 98 98
Familjens jurist finns också på internet i form av
48-timmarsjuristen som
du hittar på hemsidan
www.familjensjurist.se
[email protected]
eldt allt med orden arbetare?
Det är inte slut ännu. Maud Olofsson
hotar med lagstiftning mot våra fackliga rättigheter. Det skramlas med fler
karensdagar, arbetsgivarna efterlyser en
”smartare a-kassa”. Näringslivets nästa
beställning rör semestern. Trots att
Sverige har västvärldens högsta produktivitet och mest kreativa anställda tycker
Teknikföretagen att vår semester bör
anpassas till en ”effektiv produktion”.
Varför hatar alliansregeringen allt som
har med arbetare och facket att göra?
Varför är det bara vi som ska ta smällarna – medan det skapas nya gräddfiler
för överklassen?
Nya klyftor byggs in i ett land som
tidigare eftersträvat en rättvisa som lett
till ökad industriell tillväxt, till yrkesstolthet och därmed ökad konkurrenskraft.
Reinfeldts och hans regerings blinda
fläck är att de inte ser arbetets värde,
eller de fackliga organisationerna som
en utvecklande kraft. Varför lär sig inte
Reinfeldt av de insatser som till exempel den
100-åriga klubben vid SKF har gjort. Den har
drivit sociala och tillväxtfrågor hand i hand.
PÅ SKF skapades tidigt kamratstödjande
grupper, bildades koncernråd, och togs fram
modeller för flexibla arbetstider. Hela tiden
med insikten att det krävs kunskap på alla
områden. Yrkesutbildning och fackliga studier
har prioriterats. De fackligt engagerade på
Kulan har också blivit ledande politiska företrädare i Göteborg.
Detta fackliga vardagsarbete syftar till att
stärka både industriarbetarnas och företagens
roll. SKF, liksom Västsveriges industrier har
därmed förbättrat Göteborgs och Sveriges
varumärke.
Detta belönar Reinfeldts regering med örfil
efter örfil. Vi tänker inte vända andra kinden
till. Vårt verktyg nu, liksom för SKFs arbetare
för 100 år sedan, är att stärka vår fackliga
verksamhet.
Efter ett år kan vi konstatera att detta
inte är en regering för oss – utan för eliten i
Stockholms innerstad.
Olle Ludvigsson,
Ordförande
IF Metall Göteborg
Vi tänker inte
vända andra
kinden till.
MEDLEMSMAGASIN FÖR IF METALL GÖTEBORG |
3
[
AKTUELLT
]
Facket viktigt även för ungdomar
– sju av tio kan tänka sig att gå med
Nyligen presenterade LO en rapport om ungdomar och facket. Rapporten ingår i rapportserien Röster om facket och jobbet .
Enligt rapporten är endast 52 procent av anställda under 24 år medlem i facket. Det är den
lägsta siffran sedan 1970-talet. 1994 var siffran
77 procent.
– Det som är glädjande är att 74 procent
av de som inte är med
kan tänka sig att göra
det. Vi måste ut och
prata mycket mer
med ungdomarna,
säger LO:s andre
vice ordförande Ulla
Lindqvist.
I slutet av augusti
samlades skol och
ungdomskommittén
inom IF Metall Göteborg för att genomföra
planering av ungdomsverksamheten
inom avdelningen.
– Utan de yngre
stannar den fackliga
rörelsen. Det är en
överlevnadsfråga att
få med ungdomar i
facket. Vi måste planera verksamheten
såsom de yngre vill
ha den säger Angelica
Teiffel ny ordförande i
ungdomskommittén.
Läs hela
LO-rapporten på
www.lo.se
Med anledning av rapporten ställde medlemsmagasinet följande fråga till några yngre medlemmar i IF Metall Göteborg:
Varför är du med… vad tycker du
facket ska göra för att få med fler yngre?
Foto: Bengt Forsling
Abdi Kassim
– Jag är med för den
trygghet som facket
står för.
Facket måste
hjälpa de ungdomar
som står utanför
arbetsmarknaden och
bor i förorterna.
4
Sebastian de Souza
– Jag är med för det är
min chans att påverka
det samhälle jag lever i.
Facket måste tänka
utanför de traditionella
fackliga ramarna. Om
unga värvar unga ökar
trovärdigheten.
| MEDLEMSMAGASIN FÖR IF METALL GÖTEBORG
Rozbeh Anoshepour
– Från början gick jag
med för att min pappa
sa till mig. Det är en
säkerhet för mig.
Unga måste veta
att dom kan påverka
sin arbetssituation via
fackligt medlemskap.
Unga företrädare måste
få plats i den fackliga
organisationen.
Kristofer Bergman
– Jag är med för att
facket ger mig trygghet, om något inträffar.
Mina släktingar i
Kiruna har alltid påtalat
vikten av att vara
medlem i facket.
Facket måste öka
ungdomarnas förståelse
för att vi tillsammans är
starka.
Adem Harbas
– Facket står för trygghet och välfärd för
alla och motverkar
den negativa liberala
mediabilden som unga
får idag.
Omställning – effektiv väg
till nytt arbete inom IF Metall
Omställningsförsäkringen
som tecknades 1 september, 2004 hjälper IF Metalls
medlemmar till ny sysselsättning.
– Drygt 1 400 medlemmar
i IF Metall har fått ekonomiskt stöd för omställning
under årets första tre månader, berättar Kenth Kondradsdal på Facken inom
industrin.
Omställningsförsäkringen
skall användas för att öka
möjligheterna till ny sysselsättning vid uppsägning på
grund av arbetsbrist. Stödet
söks gemensamt av fack och
arbetsgivare från trygghets-
fonden TSL. Idag är stödet
22 000 kronor per medlem.
IF Metall är det LO förbund
som använder försäkringen
flitigast.
FAKTA
Omställningsförsäkringen
tecknades som ett kollektivavtal mellan Svensk
Näringsliv och LO den 1
september, 2004. I dag
finns 35 omställningsleverantörer som är godkända
av trygghetsfonden för att
genomföra omställningsprogram. Vilka dessa är
ser man på www.tsl.se
Omställningsförsäkringen
(TSL) innebär att parterna avsätter ekonomiska
resurser och skapar ett
system för omställning för
arbetare inom privat sektor. Läs mer om TSL på
www.tsl.se
– Under 2006 fick mer än
5 800 medlemmar stöd från
TSL. Detta motsvarar 47
procent av samtliga som fått
stöd från trygghetsfonden.
Från januari till 1 april,
2007 är siffran drygt 1 400
medlemmar (41 procent),
säger Kenth.
en ny anställning som är
längre än sex månader.
Efter första kvartalet 2007
redovisade trygghetsfonden
att nio av tio som stod till
arbetsmarknadens förfogande har fått nytt arbete efter
att ha deltagit i omställningsprogram finansierat av
trygghetsfonden. Drygt 80
procent av dem som deltagit
i omställningsprogram får
– Däremot ser vi att färre
deltar i arbetsmarknadsutbildningar under omställningen. Detta hänger
tydligt ihop med regeringens
neddragningar på den verksamheten, avslutar Anne-Li
Rygren trygghetsansvarig
på IF Metall Göteborg.
[email protected]
NYHET: Sjuk- och efterlevandeförsäkring
Den nya frivilliga försäkringen är en kombinerad sjukoch efterlevandeförsäkring
med ett moment vi aldrig
tidigare kunnat erbjuda:
Diagnoskapital.
Många medlemmar valde
för ett par år sedan att
teckna ”Gruppliv med
sjukkapital”. Det var ett
erbjudande som omfattade
såväl medlem som make/
maka/partner. Behovet att
ha ett skydd genom facket
vid långvarig sjukdom och
eventuellt dödsfall var och
är stort.
Från fackets sida har vi
en tradition att ligga långt
framme när det gäller att
erbjuda försäkringsskydd
för alla medlemmar.
Sjuk- och Efterlevandeförsäkring med Diagnoskapital. Den nya försäkringen
som lanseras under hösten
består av tre delar:
• Sjukförsäkring
Vid långtidssjukskrivning
(mer än ett år) utgår löpande
800 kronor skattefritt varje
månad.
• Efterlevandeförsäkring
En ren livförsäkring på
80 000 kronor, oavsett ålder
eller dödsorsak.
Om barn till försäkrad
avlider utbetalas ett ½ basbelopp. Detta gäller även vid
missfall från vecka 28 av en
graviditet.
• Diagnoskapital
Vid allvarlig diagnos utbetalas omgående 30 000
kronor.
De allvarliga diagnoserna
är Cancer, akut hjärtinfarkt
och Stroke. Men det finns fler,
t.ex. insulinkrävande Diabetes typ 1 och vissa former av
godartade tumörer.
[email protected]
DET HÄR GÄLLER FÖR DEN NYA SJUK- OCH EFTERLEVANDEFÖRSÄKRINGEN!
Alla nya medlemmar omfattas av försäkringen men
med möjlighet att reservera
sig. Nuvarande medlemmar
kommer att få erbjudandet
i höst med ett ikraftträdande från 1 december.
För den som i dag
omfattas av den nuvarande
”Gruppliv med sjukkapital”
kommer en övergång att
ske till den nya försäkringen
som dessutom är billigare.
Mer information kommer i
god tid innan bytet.
Mer om nya medlemsförsäkringen via din klubb
eller avdelningen, telefon
031-774 32 00.
Läs också på
www.folksam.se
MEDLEMSMAGASIN FÖR IF METALL GÖTEBORG |
5
[
ARBETSMILJÖ
]
Skattesänkningar förs
Industriarbetarnas hälsa
prioriteras lågt av den
borgerliga regeringen.
Det framgår tydligt när
de skär ner Arbetsmiljöverket med trettio procent. Industriarbetarna
är en av de yrkesgrupper
löper stor risk att drabbas av allvarliga arbetsskador och långvarig
sjukfrånvaro.
Text och foto: Tommy Andersson
Att industriarbetarnas arbetsmiljö och
hälsa underordnas skattesänkningar
för de välbesuttna, framgår tydligt av
den borgerliga regeringens förslag.
– Jag kunde ha haft en viss förståelse för nedskärningar om landet
befunnit sig i en svår ekonomisk kris,
som till exempel den vi hade under
90-talet. Men nu när vi befinner oss i
en högkonjunktur och industrin går på
högvarv, är det ofattbart, menar Rolf.
Risken för att anställda skadas i arbetet kommer att öka och möjligheterna
till arbetsanpassning och rehabilitering försämras. Undersökningar
visar att arbetare fortfarande är den
i särklass mest utsatta gruppen på
arbetsmarknaden, samt att kvinnor
konsekvent är missgynnade. Dessutom
inträffade 67 dödsolyckor förra året
– mer än en per vecka!
– Vi behöver en utveckling och ökning
av de förebyggande resurserna på
arbetsmiljöområdet, istället för en
avveckling, framhåller Rolf Johansson,
huvudskyddsombud på Volvo.
HÅRT ARBETE FÖR BÄTTRE ERGONOMI OCH SÄKERHET INOM SKF
– Alla vinner på en bra arbetsmiljö
På kullagerfabriken i Göteborg arbetar
skyddsorganisationen hårt med att
förbättra säkerheten och ergonomin
för arbetarna.
– Bra arbetsmiljö gör alla till vinnare. Företaget säkrar produktionen,
samtidigt som vi får en bättre och
tryggare arbetsplats, säger Magnus
Forsling, huvudskyddsombud på produktionsenheten RK på SKF.
Arbetsmiljöfrågorna hamnar lätt i
skymundan på företagets priorite6
| MEDLEMSMAGASIN FÖR IF METALL GÖTEBORG
ringslista i jakten på effektiviseringar
och företagens ökande vinstkrav.
Men skyddsombuden kan påverka på
arbetsplatsen.
Nu är fack och företag på SKF överens
om att säkerheten har högsta prioritet.
– Vi har stora maskiner som kan
ge allvarliga skador vid ett olycksfall.
Det ska vi förhindra så gott det går,
säger huvudskyddsombudet Magnus
Forsling.
När företagsledningen startade ett
”lappa och laga projekt” och avsattes 250 000 kronor styck för 11 stora
slipmaskiner. Naturligtvis medverkar
skyddsombuden i projektet och framför
synpunkter som berör arbetsmiljön.
Skyddsombuden krävde bättre
skydd på maskinerna, då de stora
slipmaskinerna inte längre uppfyller
dagens säkerhetskrav. Risken är stor
för olycksfall, till och med dödsfall om
en slipskiva exploderar. Företagsledningen slog dövörat till och hänvisade
till alldeles för stora kostnader.
Arbetsmiljöverket bildades 2001 genom att Yrkesinspektionen och Arbetarskyddsstyrelsen slogs samman.
Deras uppgift är framförallt att se till att arbetsgivarna
följer de lagar och regler som finns, samt vara ett stöd
i till exempel det systematiska arbetsmiljöarbetet.
rsämrar arbetsmiljön
Förändringsarbetet och omställningarna inom industrin går allt snabbare.
Det och nyetableringarna av företag
medför att det krävs en mycket högre
bevakning än tidigare. Färre inspektioner innebär att det blir lättare
att konkurrera genom att spara på
arbetsmiljön.
Vi behöver fler
inspektörer,
inte färre.
Rolf Johansson
Men en sammanställning av
skyddsronder och skaderapporter fick
företaget att tänka om. Enligt underlagen från skyddsorganisationen var
arbetsskador och allvarligare tillbud,
en av de största bidragande orsakerna
till tappad produktion.
– Vi räknade ut med de befintliga
skaderapporterna att företaget förlorat
över 500 timmar av produktion, och
mörkertalet är ganska stort, förklarar
Magnus Forsling.
Med det som argument fick han
företagsledningen att sätta säkerhetsaspekten som sin första prioritet och
efter drygt ett år av tester och förbättringar på en av maskinerna är arbetet
nästan klart med den första maskinen.
– Vi har i vissa fall haft problem
innan neddragningarna med att få ut
inspektörer i skälig tid, vilket visar
att verkets resurser varit otillräckliga,
påpekar han.
Neddragningarna kommer med all
sannolikhet att få allvarliga konsekvenser. Värdefull forskning inom
arbetslivet riskerar att splittras och
försvagas. Förutsättningarna för att
förbättra arbetsmiljön kommer även
att försämras när omfattningen på tillsynen minskar. Nu finns 400 arbetsmiljöinspektörer. En inspektör hinner
med runt 100 arbetsplatsbesök per år.
Nedskärningen innebär alltså 10 000
färre besök per år.
– Vi behöver fler inspektörer i Göteborgsområdet, inte färre konstaterar
Rolf. Stora som små arbetsplatser har
behov av inspektioner och information.
[email protected]
Med ett nytt sprängskydd, bättre
ergonomi och med ny maskin- och
mjukvara är projektgruppen äntligen
nöjda. Slutnotan hamnade på drygt tre
miljoner.
– Det har tagit längre tid och kostat
mer pengar än vad som tänkts och nu
kvarstår det att bygga om de resterande maskiner. Men vinsten för både
säkrare arbetsmiljö och produktion
genererar bra mycket mer, konstaterar
en nöjd Magnus Forsling.
[email protected]
FAKTA
Arbetsmiljöverket genomför inspektioner och besök på arbetsplatserna.
Verket ansvarar för att ta fram regler
för hur en bra arbetsmiljö ska vara.
Om reglerna följs ska alla kunna arbeta utan att bli sjuka eller skadade
på jobbet.
I förhållande till våra nordiska
grannländer, ligger Sverige fortfarande efter när antalet anställda per inspektörer jämförs. Om neddragningarna på Arbetsmiljöverket genomförs
så ligger Sverige troligen på ca 0,8
inspektörer per 10 000 anställda. Det
ska jämföras med Danmark som 2007
kommer att ligga på 1,78 inspektörer
per 10 000 anställda och Norge som
2006 har knappt 1,85 inspektörer per
10 000 anställda.
Foto: Christian Andersson
– Därför är det viktigt att vi kan
upprätthålla det vardagliga och kontinuerliga arbetsmiljöarbetet på arbetsplatserna, men det kan komma att
försvåras om medel till utbildningen
av skyddsombud tas bort, betonar Rolf.
– Skaderapporter och förlorad produktion fick företagsledningen att
prioritera säkerheten, säger Magnus
Forsling, huvudskyddsombud på produktionsenheten RK inom SKF.
MEDLEMSMAGASIN FÖR IF METALL GÖTEBORG |
7
[
SOM PENSIONÄR…
]
ORLA OCH BENGT – FACKLIGT ENGAGERADE PENSIONÄRER:
– Vi bidrar till ett aktivt och rikt liv
Bland IF Metall Göteborgs medlemmar
finns 8 000 pensionärer. 1 500 har valt
att engagera sig i avdelningens pensionärsverksamhet. PRO-klubbarna är
måna om att blivande pensionärer ska
få veta om möjligheten att ansluta sig.
– Vi har svårt att nå ut till medlemmarna på de mindre arbetsplatserna.
De vet inte om att vi finns och vilken
verksamhet vi bedriver, säger Bengt
Nilsson ordförande i Allmänna gruppen.
På avdelningens expedition, en mulen
och regnig dag mitt i sommaren trängs
Orla Jeppesen, pensionärsföreningens
ordförande och Bengt Nilsson bakom
skrivbordet för att diskutera rekryteringen till pensionärernas allmänna
grupp.
– Pensionärsföreningens uppdrag
handlar om att få fler att leva ett
aktivt liv även efter pensionen, menar
Orla Jeppesen.
KONTAKTA OSS!
IF Metalls pensionärsförening når du
på telefon 031-774 32 46, klockan
10.00–12.00 varje helgfri torsdag.
8
| MEDLEMSMAGASIN FÖR IF METALL GÖTEBORG
Alla PRO-klubbarna har egen styrelse,
studieverksamhet och arrangerar egna
sociala aktiviteter, till exempel resor
både en och flerdagars. Många har
varit fackligt aktiva under sitt arbetsliv andra inte.
– Alla är välkomna även avtals- och
förtidspensionärer, poängterar Orla.
Ett populärt arrangemang inom
IF Metalls pensionärer är föreningens
månadsträffar som hålls i Folkets Hus
Kongressal. För 20 kronor får deltagarna underhållning, dans och förtäring
samt deltagande i ett lotteri.
– Alla pensionerade medlemmar i
avdelningen är välkomna och man får
ta med en gäst. Det brukar bli mellan
100 – 130 personer som samlas och har
trevligt, avslutar Orla.
[email protected]
Foto: Carina Cajander
De båda gråsprängda och pigga herrarna är två av de aktiva män och kvinnor
som tillsammans bildar i IF Metalls
pensionärsförening. Föreningen är
indelad i ett antal PRO-klubbar.
– De stora arbetsplatserna, Volvo
och SKF har egna klubbar. Likaså de
gamla storarbetsplatserna Götaverken
och Eriksberg, de övriga samlas i Allmänna gruppen, berättar Bengt.
På de stora arbetsplatserna finns en
naturlig kontakt med de blivande
pensionärerna men rekryteringen till
Allmänna gruppen går lite trögt.
– Jag har besökt många arbetsplatser för att försöka fånga blivande pensionärers intresse, och ibland lyckas
det, säger Bengt.
[
UTBLICK ]
Ryska kemiförbundet
förbättrar anställdas villkor
Förbundets projektet i ryska
Krasnodar startade i juni.
Målet är att ge deltagarna
verktyg att själva genomföra förbättringar på sina
arbetsplatser.
Efter ett antal månaders
förberedande arbete kom den
förväntansfulla delegationen
från Sverige äntligen fram
till Krasnodor. En lång resa
avslutades med en tre timmars bussresa genom en
fantastiskt vacker natur.
– Seminariet hölls i ett
traditionellt ryskt sanatorie
(hälsohem). Höga staket
inramade ett parkliknande
område med havet precis
intill, berättar Bengt.
Många medlemmar saknar
facklig utbildning. De är
mycket nyfikna på hur vi
använder medlemmarnas
pengar och hur vi arbetar
fackligt i Sverige.
– I Ryssland går cirka 85
procent av medlemsavgiften
till klubben. Den används
främst till social verksamhet. Man hjälper helt enkelt
medlemmar som kommit i
trångmål, säger Bengt.
Medlemsavgiften är 1 procent
av bruttolönen och lönerna
ligger mellan 4 000 – 20 000
rubel (1 100 – 5 600 kronor)
per månad.
Även ryska kemiförbundet
kämpar mot en vikande organisationsgrad. Tidigare var
anslutningsgraden i facket
100 procent, så är det inte nu.
– Ungdomarna frågar
konkret vad de får för sin
medlemsavgift. Inte vad
man kan göra tillsammans
för att påverka arbetsgivarna, avslutar Bengt Fager.
[email protected]
– Vi ställer upp med utbildning och stöd på plats
i ryssland, säger Bengt
Fager, ansvarig för projektet från IF Metall Göteborg.
INTERNATIONELLA KOMMITTÉN
Ordförande, Mikael Sällström, Volvo. Sekreterare,
Bengt Fager, IF Metall
Göteborg. Ledamöter:
Lennart Alverå, IF Metall
Göteborg. Khuanla Cha-
lardyaem, Berendsen Textil
Service AB, Mona Algelid,
Saab Space. Mer information om den internationella
kommittén: Bengt Fager
031-774 32 02.
Foto: Bengt Fager
Totalt startas 19 olika projekt
och de berör 28 000 medlemmar. Här följer exempel på
några av de olika områden
man valde att arbeta med;
medlemsvärvning, information, förbättra kollektivavtalen och rekrytera ungdomar
till arbetsplatsen.
och finansieras av de ryska
arbetsgivarna.
– Det är viktigt att få
arbetsgivarna att se fördelarna. Att de kan tjäna eller
spara pengar på bra villkor,
poängterar Bengt Fager.
– De 24 deltagarna väljer
projekt själva. Det ska beröra just deras arbetsplats
och vara ett område där
man tror att man kan göra
stor förändring under ett år,
säger Bengt.
Budgeten för samtliga
projekt är cirka 33 miljoner
rubel (9 240 000 kronor)
Projektet i ryska Krasnodar
inleddes med bland annat
i ett seminarium där erfarenheter utbyttes.
MEDLEMSMAGASIN FÖR IF METALL GÖTEBORG |
9
[
GÄSTKRÖNIKÖR
]
›› Deras list är att skapa motsättningar
mellan arbetslösa och arbetande ‹‹
Ingemar Göransson
Du som tjänar 20 000 kronor i månaden ger bort nästan en tusenlapp till
de som är arbetslösa. Det blir
12 000 kronor, en lång resa till Thailand, varje år. Är du dum eller … och
du som är arbetslös får cirka 14.000
kronor i månaden utan at arbeta. Är
det rättvist?
Det kan tyckas orättvist att skillnaden mellan att arbeta och vara hemma
och kolla på Eurosport inte är större.
Orättvist kanske, men det är framför
allt otroligt listigt. Du betalar 1 000
kronor till de som är arbetslösa för att
du fattat att vem vill betala dig en bra
lön om de som är arbetslösa tvingas ta
ditt jobb till låg lön för att överleva.
Ingemar Göransson
utredare LO
www.ingemar.st
Orättvist
men listigt!
Har du också en ÅSIKT?
Tycker du till om saker som sker i din
omgivning? Vill du ha din åsikt publicerad i medlemstidningen eller på
hemsidan www.ifmetall.se/goteborg.
10 | MEDLEMSMAGASIN FÖR IF METALL GÖTEBORG
Det listiga med a-kassan är att de
som inte har ett jobb ska få så mycket
pengar att de inte tvingas konkurrera
om jobben med låga löner som vapen.
A-kassan är din försäkring mot lönekonkurrens, en försäkring mot lägre
löner.
Det listiga är att det tjänar både
du som har ett arbete och de som är
arbetslösa på, det är ett win-win läge.
Vill du kommentera åsikten i
detta nummer?
Maila din åsikt till
[email protected] eller posta
till IF Metall Göteborg (adress sid. 2).
Det trista är att det listiga med akassan har den borgerliga regeringen
också fattat. Därför försämrar de
ersättningarna och höjer avgifterna för
de som är arbetslösa. De säger att de
vill öka drivkrafterna för de arbetslösa
att ta arbete, som om de inte ville det
tidigare! De säger att de vill att det ska
löna sig mer att arbeta, som om de som
arbetar får mer bara för att de arbetslösa får mindre!
Men det är bara fagert tal. Deras
list är att Du ska bli försiktigare att
kräva löneökningar, du ska bli rädd
att förlora ditt jobb till en entreprenör
eller bemanningsföretag som anställer
arbetslösa till låg lön. Deras list är att
skapa motsättningar mellan arbetslösa
och arbetande. Då kan de själva sitta
på läktaren och titta på.
Ingemar Göransson
Redaktionen förbehåller sig rätten
att korta materialet och publicera i
mån av plats.
[
PORTRÄTT
]
Angelo Mayer
Rockstjärna och skyddsombud
Breed är ett av många källarband
som kämpar för att nå ut med sin
musik. Bandet har sitt säte i Göteborg. Bland bandmedlemmarna
finns flera fackligt förtroendevalda.
– Vi tar varje tillfälle att repa tillsammans. Att stå på scenen och sjunga
är kanon, säger Angelo Mayer på IAC
group i Biskopsgården.
Angelo Mayer är en 27 årig musikintresserad industriarbetare som
nyligen inlett sin musikaliska resa
via bandet Breed. Bandet består
förutom Angelo av Robert Bjärmyr
dessa två inledde sitt samarbete
2005. Senare anslöt sig Håkan
Olsson, Glenn Persson och Kristján
Kristinsson. Våren 2006 spelades
så den första demoskivan ”Dark
Poetry” in.
– Våra musikaliska influenser
är väldigt olika i bandet alltifrån
trash till melodiösrockmusik. Hittills är alla våra texter på engelska,
berättar Angelo.
När Angelo inte står på scenen eller
i replokalen som ligger i Kungsstens industriområde finns han på
IAC group. Där har han arbetat två
skift i sju år som truckförare.
– Musiken fyller en stor del av
min vardag. Vi repar två gånger i
veckan men gärna fler om det går
in i kalendern och att förena med
mina arbetstider. Att vara tillsammans med de andra killarna i
Breed och repa och få framföra vår
egen musik är underbart, berättar
Angelo.
Foto: Marie Fredriksson
Breeds texter handlar om vardagliga saker som berör människor men är även skrivna på ett sätt
som gör att lyssnaren kan skapa
sin egen historia och uppfattning
av låtarna. Något särskilt syfte som
man vill nå ut med har inte bandet.
Men några av killarna har fackliga
förtroendeuppdrag.
Breed marknadsför sin musik
via webbplatsen
www.breed-online.com.
Där kan man även
lyssna på deras
demolåtar.
Nyligen
spelades en
demoskiva in
med några
nya spår. Bandets
spelningar ordnas
av dom själva och
ibland tillsammans
med andra band.
– Nyligen fick vi reda på att vi
är uttagna som ett av tio band som
ska medverka på en landsomfattande turné. Totalt sökte 300 band
och vi blev utvalda som nummer
ett! Mer information om turnén
finns på www.black-undertaker.se,
avslutar Angelo.
[email protected]
– Jag själv är
skyddsombud på IAC
sedan drygt
ett halvår
tillbaks.
Vår trummis Glenn
har fackligt
uppdrag för
Kommunal.
Han har även
arbetat som
SSU ombudsman tidigare.
Det är viktigt
att vara engagerad och
bryr sig om
saker som
påverkar det
egna livet,
säger Angelo.
MEDLEMSMAGASIN FÖR IF METALL GÖTEBORG |
11
Foto: Arne Löfving
[ FACKET PÅ ARBETSPLATSEN ]
Kjell
Johansson,
vice ord
förande på
IF Metall
klubben är
nöjd med
nya arbetstidsavtalet.
Bättre arbetstidsavtal
på Saab Microwave
Saab Microwave och IF Metall klubben
har tecknat ett nytt arbetstidsavtal.
Ett avtal som i förhållande till kollektivavtalet ger ytterligare arbetstidsförkortning.
– Vi jobbar i snitt cirka 110 minuter mindre i veckan mot avtalets 94
minuter, säger Kjell Johansson, vice
ordförande på IF Metall klubben.
kravet på att anställningsvillkoren i
bolaget ska vara lika för alla anställda.
Det vill säga lika med tjänstemännens
villkor.
– Ibland har de fått våra fördelaktigare villkor, ibland har vi fått deras.
Och detta är ytterligare ett steg i den
riktningen. Tjänstemännen fick det här
fördelaktiga avtalet för ett år sedan.
På företaget har man kortat den
dagliga arbetstiden med en kvart samt
infört fyra lediga dagar per år. Två av
dessa dagar har dessutom blivit semesterdagar med full semesterersättning.
– Inom kort blir avtalet ännu bättre,
poängterar Kjell nöjt.
Klubben har i många år drivit
I årets avtalsrörelse fick tjänstemännen igenom ytterligare arbetstidsförkortning och den kommer också att
gälla de kollektivanställda.
De anställda på företaget har också
en flexibel arbetstid. Man gör sina timmar när det passar bäst mellan 06.00–
20.00, ingen så kallad kärntid.
– Flexbanken kan ligga på –50
timmar och +100 timmar och man kan
ta flexledigt i princip hur man vill, till
exempel en extra semestervecka.
På Saab har klubben lyckats med att
förhandla fram många likalydande avtal som tjänstemännen. När det gäller
pensionen och lönesystem är man inte
riktigt är i fatt ännu.
– Men i det sistnämnda fallet vill vi
nog inte bli lika. Det skulle nämligen
innebära att vi avsade oss allt inflytande över den lokala lönesättningen och
det finns inte ens i vår tanke, avslutar
Kjell Johansson.
[email protected]
700 FLER SOCIALDEMOKRATER 2008 FÖRVÄNTAS GE:
Större inflytande på politiken
i Göteborg för medlemmar i IF Metall
– Med ett högt medlemsantal får
IF Metall medlemmar mer inflytande
och kan påverka partiets politik, poängterar Mattias Jonsson.
Den naturliga gruppen att rekrytera nya medlemmar ur är bland,
IF Metall Göteborgs 2 500 förtroendevalda medlemmar. Av dessa är
uppskattningsvis 500 redan medlemmar i partiet.
– Alla medlemmar i IF Metalls soci12 | MEDLEMSMAGASIN FÖR IF METALL GÖTEBORG
aldemokratiska
förening och alla
avdelningens
förtroendevalda
kommer att få
ett brev med en
uppmaning om
att värva medlemmar, fortsätter Mattias.
– Den negativa
trenden måste
Dessutom tänker
vändas, menar
man ringa till
Mattias Jonsson,
IF Metalls förordförande.
troendevalda och
erbjuda medlemskap.
Både gamla och nya medlemmar
kommer att erbjudas möjligheter att
Foto: Anthony Curry
IF Metalls socialdemokratiska förening
har under de sista åren tappat nära
300 medlemmar. Nu ska ”medlemstappet” stoppas. Kampanjen pågår
till december 2008 och målet är att
värva 700 nya medlemmar.
delta i partiets olika rådslag inför partikongressen 2009. Detta genomförs
med hjälp av temamöten och konferensdagar.
– Detta innebär att alla får en
möjlighet att påverka den politik som
partiet ska driva efter valsegern 2010,
påpekar Mattias Jonsson.
[email protected]
VÄRVARPREMIER. För att motivera
medlemsvärvarna kommer pris att delas
ut till den som värvar flest medlemmar.
Bland annat finns det möjlighet att vinna
ett årskort till ett valfritt allsvenskt Göteborgs lag, spa-weekend, Danmarksresa
och annat smått och gott.
ld
deva
FACKET PÅ ARBETSPLATSEN
Foto:
B
e
n
g
tF
or
s
g
Hallå
Claes!
[
lin
oen
Förtr
Claes Carlund, nytt avdelningsombud
för IF Metall på Neoplan Väst.
Varför blev du avdelningsombud?
Facklig har jag alltid varit. Jag har varit medlem i Kommunal
i många år. Arbetsgivaren har nyligen tecknat avtal med
IF Metall och vi hade inget ombud. ”Gubbarna” samlades för
att prata ihop sig och frågan skickades till mig.
Vilken fråga är den viktigaste IF Metall ska driva?
Lönerna och arbetsmiljön.
Nytt ombud, har du facklig utbildning?
Nej, men jag ska gå.
Varför är du medlem?
Alltid varit och det ska jag fortsätta med. Händer det något
så är man skyddad.
]
Varje månad utses medlemmar till fackliga uppdrag.
Under juni–augusti har följande nya avdelningsombud och
klubbar fått förtroende av sina arbetskamrater
och av IF Metall Göteborg. Nu är de FACKET PÅ
ARBETSPLATSEN. Även om de inte har svar på alla frågor
kan de ofta lotsa den som undrar rätt.
Avdelningsombud
ARBETSPLATS
NAMN
GDA Sverige
Jari Kinnunen
Habasit
Christian Johansson
Habasit
Daniel Johansson
Supercool
Theresia Fogelberg Johansson
Supercool
Daniel Astorri
Brose Sweden
Anna Andersson
Ribo-Verken
Patrik Rova
Neoplan Väst
Claes Carlund
Skanska Sverige
Anders Sakariasson
Specma Drives
Jan Felczak
Hur ser du på den politiken som förs idag?
Just nu är det tufft för många. Regeringen sänker skatterna
men tar igen det på annat. Man blir mörkrädd.
Atlet stärker föräldrarna
Hos trucktillverkaren Atlet
i Mölnlycke, har klubben
tillsammans med företaget
tecknat en överenskommelse om 18 månaders
föräldralön för samtliga anställda. Klubbens argument
i förhandlingarna har varit
att öka jämställdheten.
– Det ska vara attraktivt att
vara hemma med sina barn
både för kvinnor och män,
menar Kent Bursjöö.
I kollektivavtalet har alla
som varit anställda i minst
två år rätt till föräldralön
under fyra månader. Avtalet
på Atlet är unikt och innebär en stärkt ekonomi för
dem som planerar föräldraledighet.
– Förhoppningsvis drar
detta avtal med sig andra
klubbar och företag, kanske
rent av kan förbundet driva
frågan om ytterligare utökad föräldralön i kommande
avtalsförhandlingar, menar
Kent Bursjöö.
De anställda är positiva
till avtalet och klubbens
krav i löneförhandlingen
mötte inget motstånd från
företagsledningen. Tvärtom
var parterna helt överens.
– Med avtalet visar
företaget att man är positiva
till föräldraledighet och det
känns tryggt, avslutar Kent
Bursjöö.
[email protected]
FAKTA
Föräldralönen betalas ut
vid ordinarie löneutbetalningstillfälle med 10
procent av månadslönen.
MEDLEMSMAGASIN FÖR IF METALL GÖTEBORG | 13
[ ARBETSPLATSEN ]
– Dialogen med medlemmarna
är grunden för facklig verksamhet
Informationskvartarna är
mycket uppskattade bland
medlemmarna. I början var
det ganska tyst på mötena,
men allteftersom tiden gick
blev allt fler involverade i
diskussionerna. Numera
blir det mycket upprörda
känslor ifall mötet av någon
anledning blir inställt, förklarar Christoffer Vårholm.
– Det är roligt att fler
är intresserade för fackliga
frågor. Samtidigt ställer det
högre krav på de förtroendevalda.
Gruppstyrelsen på RK har
närmare 300 medlemmar.
Antalet medlemmar har nästan fördubblats på fyra år.
Fyra personer ur gruppstyrelsen träffas med jämna
mellanrum och diskuterar
aktuella händelser och vad
gruppstyrelsen behöver gå
ut och prata med medlemmarna om vid nästa infor-
Foto: Christian Andersson
Med enkla medel får gruppstyrelsen på rullkroppsfabriken (RK) på SKF, det
fackliga budskapet att nå
ut. Här har facket ett avtal
med företaget om en kvart
avsatt för facklig information på avdelningarna varje
månad.
Dessutom har gruppstyrelserna två halvdagar per
år som kan utnyttjas till
exempel utbildningstillfällen i försäkringar eller lagar
och avtal.
– Det är viktigt att synas och att våra medlemmar vet vilka vi är, säger Christoffer Vårholm
(t.v), informationsansvarig i gruppstyrelsen, här i sampråk med här i samspråk med Ulrica
Sundberg och Christian Lopez.
mationsträff. Det är viktigt
att alla får samma information och att alla förtroendevalda deltar.
Flygblad och affischer är ett
smidigt sätt att få medlemmarnas uppmärksamhet.
Informationsgruppen
samkör även med skyddsombuden på området och
gör emellanåt lite punktinsatser då det behövs.
Exempelvis då vi ville uppmärksamma olycksriskerna
14 | MEDLEMSMAGASIN FÖR IF METALL GÖTEBORG
i samband med truckarna,
eller riskerna med arbete
vid elskåpen.
Affischer sattes upp på
strategiska platser med
bilder och beskrivningar av
vilka olycksrisker som finns.
Det hade en väldigt stor
genomslagskraft, förklarar
Christoffer Vårholm.
Christian Andersson, ordförande för gruppstyrelsen,
är nöjd med utvecklingen av
informationsarbetet.
– Informationen är viktig
för oss. Men för att nå ut
krävs att våra medlemmar
är intresserade och vill ta
till sig budskapet.
– Under avtalsrörelsen
delades mycket flygblad
ut och vi har fått mycket
positiva reaktioner från
medlemmarna. Suget efter
mer information och viljan
att engagera sig i fackliga
frågor ökar, säger Christian
Andersson.
[email protected]
[ STUDIER ]
”Andra chansen” – en för mycket
för regeringen Reinfeldt
I Göteborg har ABF med
stor framgång genomfört
ABF skolor. Målgruppen har
varit LO medlemmar med
mindre än treårigt gymnasium, studieovana eller dåliga
erfarenheter från sin egna
skolgång
– Deltagarna har läst i
studiecirkelform endag i
veckan med Kortidsbidrag
från LO. Ämnena man
studerat har varit svenska,
engelska, matematik och
samhällskunskap, berättar
Hasse Andersson.
Otaliga LO-medlemmar
runt om i riket har tagit
tillvara på möjligheten att
bygga på sina kunskaper via
ABF skolorna. I Göteborg
har en särskild inriktning
funnits för de medlemmar
som har annat modersmål
än svenska.
– Under vårterminen 2007
hade vi över 140 studerande
i ovanstående kategori.
Att stärka språk och andra
kunskaper via ekonomiska
förutsättningar har varit
mycket lyckat för dessa
medlemmar, säger Hasse
Andersson.
Enligt en undersökning som
nyligen genomfördes varför
medlemmar på Volvo valt
att delta i kärnämnesutbildning. Sa deltagarna att
man först och främst gjorde
det för sin egna personliga
utveckling och framtida
möjligheter att utvecklas i
arbetet. Men framför allt för
att ha tillräckliga kunskaper för att hjälpa barnen
med läxorna.
– I undersökningen kunde
vi notera att över 80 procent
av deltagarna hade mer än
240 LOmedlemmar i
Göteborg
drabbas
av att
korttidsbidraget
tas bort.
Hasse
Andersson
Foto: Bengt Forsling
Vuxenutbildningen har varit
andra chansen till utbildning för många av IF Metalls
medlemmar. Nu drar skolminister Jan Björklund och
Reinfeldts regering undan
denna möjlighet.
– Avskaffandet av korttidsbidraget innebär att
drygt 240 LO medlemmar
i Göteborg inte ges utbildningsmöjligheter efter årsskiftet, säger Hasse Andersson på ABF Göteborg.
– Nyckeln till framgången – något av en andra chans – har
varit att man haft möjlighet att studera med korttidsbidrag
samtidigt som man haft kvar kontakten med jobbarkompisarna, säger Hasse Andersson, ABF Göteborg. Nu tar
skolminister Jan Björklund och Regeringen Reinfeldt bort
den möjligheten.
10 års anställningstid på sin
arbetsplats. Av deltagarna
kom 60 procent från Sverige
och 40 procent hade annat
modersmål än svenska,
berättar Tommy Andersson
på Volvos utbildningskommitté.
– När Björklund säger
att regeringen ger förutsättningar för kompletterande
utbildningar så är det inte
via samma vuxenutbildning som vi är vana med
i Sverige, avslutar Hasse
Andersson.
[email protected]
Regeringen Reinfeldt attackerar nu möjligheten för LO
kollektivets medlemmar att
få sin andra chans. Regeringen har tidigare skurit
ner anslaget till komvux
med över 600 miljoner. Från
årsskiftet tar man dessutom
bort 50 miljoner till korttidsstödet som finansierat
deltagarna ibland annat
ABF skolorna.
MEDLEMSMAGASIN FÖR IF METALL GÖTEBORG | 15
[ POLITIK ]
Foto: Rolf Lindén
FERNANDO CLAROS, FÖRTROENDEVALD PÅ VO
– Fackets frå
Denna gråmulna sommardag har jag bestämt
träff med Fernando
Claros, volvoiten, industriarbetaren och s-politikern från Hammarkullen. Jag hittar honom i
stadsdelens bibliotek i
glatt samspråk med personalen.
– Jag tittade in och kollade hur dom har det,
säger Fernando till mig.
Fernando Claros, 47 år
Bor:
Hammarkullen
Familj:
Singel och barn
Arbete:
Volvo Personvagnar AB
Intressen: Resor och politik
Aktuell:
Fackligt aktiv på Volvo.
Socialdemokratisk fritidspolitiker i Lärjedalen.
16 | MEDLEMSMAGASIN FÖR IF METALL GÖTEBORG
Sådan är han. Som ledamot i Lärjedalens stadsdelsnämnd engagerar han
sig hårt i hur folk har det – både lärjedalsborna och stadsdelsförvaltningens
personal är föremål för hans omsorger.
– När man pratar med folk får man
veta hur det är, säger Fernando. Det
är då jag ser konsekvenserna av de
politiska beslut vi tar i stadsdelsnämnden, fortsätter han.
Samtalen med människor är viktiga. Man lär sig ständigt nya saker
och då kan man också förändra, menar
Fernando.
Det går inte och ta miste på hans
engagemang. Att det blev socialdemokratin var ett lätt val för Fernando.
– Partiets grundläggande värderingar stämmer överens med mina egna,
säger han. Så enkelt är det!
Det fackliga engagemanget går
hand i hand med det politiska.
– Många frågor som man på golvet
kan tycka vara fackliga är i själva
verket politiska, argumenterar han. Se
på a-kassan, vad som hände med den,
menar Fernando. Det var politikerna i
Stockholm som bestämde att vår fackliga a-kassa skulle försämras.
– Vill vi försvara och utveckla våra
fackliga rättigheter måste vi också
engagera oss i politiken.
– Det spelar roll vem som bestämmer i Stockholm, slår Fernando fast!
På Fernandos arbetsplats diskuterar
man politik. Självklart blir det mycket
om regeringens politik. Heta frågor
under året har varit förändringarna i
trafikskadeförsäkringen och a-kassan.
[ HANTVERK ]
VOLVO OCH POLITISKT AKTIV I HAMMARKULLEN
rågor är politik
Foto: Rolf Lindén
– Att kunna försörja sig själv ökar
självkänslan och öppnar dörrar till
ett bättre liv än det bidragsberoendet
erbjuder, säger Fernando. Tyvärr når
inte regeringens politik inom detta
område fram till långtidsarbetslösa
lärjedalsbor, fortsätter han och därför
vill vi satsa resurser på denna grupp.
Men det handlar också om boendet.
För att bryta segregationen krävs
bland annat en blandad bebyggelse.
Det byggs mycket i Angered idag
vilket så småningom kommer att bidra
till att ta bort stämpeln ”socialt hårt
belastat område”, menar Fernando. De
satsningar som vi idag gör på Angered
Centrum (Vision Angered) med en
kraftig utbyggnad av centrat, is- och
badhall och sjukhus är oerhört värdefulla för våra stadsdelar här i nordost,
poängterar Fernando.
Även förekomsten av karensdagarna
i a-kassan och i sjukförsäkringen har
ventilerats under fikapauserna.
Fernando upplever att han har stöd
för sitt engagemang men att det ibland
kan bli diskussioner kring det fackliga
engagemanget i politiken. Därför är
det viktigt att informera om vad man
gör när man är borta på SDN-uppdrag,
menar Fernando.
Just nu pågår arbetet med SDNLärjedalens budget för 2008. Här vill
Fernando se tydliga satsningar på att
få långtidsarbetslösa i arbete.
Om Fernando själv fick bestämma
under en dag skulle han satsa mer
på brottsbekämpningen. Framförallt
handlar det om förebyggande arbete
bland ungdomar för att motverka
rekrytering till de kriminella gängen.
Samtidigt måste samhället bli mycket
tydligare i sitt avståndstagande när
det gäller grova brott. Här krävs hårdare straff, säger han.
Här avslutar vi intervjun. Fernando
ska tillbaka in på biblioteket för att
prata med personalen. För sån är han
ju! Omsorgen om lärjedalsborna och
förvaltningspersonalen går före hans
egna intressen!
[email protected]
MEDLEMSMAGASIN FÖR IF METALL GÖTEBORG | 17
[ ARBETSPLATSEN ]
Bibliotek på jobbet ökar läslusten på Forb
Lennart Sjöström heter eldsjälen som brinner för att fler ska
få del av det skrivna ordet. Alla får låna böcker och biblioteket är till för alla företagets närmare 140 anställda.
– Vårt arbetsplatsbibliotek i Sisjön har över 700 titlar och
är mycket uppskattat, berättar Lennart.
Lennart berättar och visar
med stort engagemang
biblioteket som är beläget i
fikarummet. Vita bokhyllor
fyller väggarna från golv
till tak och snygga glasdörrar skyddar böckerna från
damm.
– Biblioteket startade 1986.
Dåvarande fabriksarbetarförbundet valde ut Göteborg
som en av fyra avdelningar
i landet som vardera fick
10 000 kronor. Pengarna
skulle användas för att
sprida förkovran på arbetsplatserna. Vår ordförande
frågade om jag ville sköta
ett arbetsplatsbibliotek på
Forbo, säger Lennart.
Förutom grundplåten från
fabriks har företaget och
fackklubben lagt in kapital
för bokinköp till biblioteket. När Lennart ska göra
nyinköp så lyssnar han av
med de anställda vad man
vill läsa.
– I dag köper vi nästan alla
böcker från bibliotekstjänst
i Lund. Där får vi inbundna
böcker med hög kvalité som
håller över tiden. De gamla
böckerna som vi inte har
plats för skänker vi. Både
Östra sjukhuset och Berendsen har fått böcker, berättar
Lennart.
Det är lätt att låna böcker
eftersom böckerna alltid är
nära. När som helst kan
man låna genom att fylla i
– ”Vägen till Barra Creek”
av Di Morrissey tycker jag
har högt läsvärde, säger
Lennart Sjöström. En fantastisk bok om en ung tjej
som arbetar som guvernant i Australien.
18 | MEDLEMSMAGASIN FÖR IF METALL GÖTEBORG
lånekort. I biblioteket finns
sedan några år även CD
böcker för utlåning.
– CD böckerna finns i ett
låst skåp och då måste man
låna via mig. Många har CD
spelare i bilarna och passar
på att lyssna när man kör
till och från jobbet, säger
Lennart.
KHUANLA CHALARDY
– Böcker ger
På Berendsen i Angered arbetar Khuanla Chalardyaem
som vill ge fler möjlighet
att läsa böcker. Detta skall
ske via ett regionalt läsprojekt och utvecklandet av
arbetsplatsbiblioteket på
företaget.
– Att läsa böcker är en
skolning som alla människor bör ägna sig åt. När
man läser får man insikt
kring det som livet går ut
på. För mig är det viktigt att
ge människor möjlighet att
samtala och föra dialog med
varandra. Böcker ger ökade
förutsättningar till kontakt
och diskussion mellan människor med olika bakgrund,
säger Khuanla på Berendsen i Angered.
Det går inte att ta miste på
den entusiasm för ordets
betydelse som brinner hos
Khuanla. Hon beskriver sin
vision om ett läsprojekt i
Angered med arbetsplats-
Lennarts
5 tips
för ett
arbetsplatsbibliotek
rbo vinyl
Arbetsplatsbiblioteket har
en trogen skara läsare.
Kvinnorna är de som lånar
flest böcker.
– De som lånar böcker
sköter sig bra. Men en av
de anställda lånade en bok
1998 och den är ännu inte
återlämnad. Men han får
ständiga gliringar om detta,
ler Lennart.
Lennart vill att fler företag satsar på arbetsplatsbibliotek. Att enkelt komma åt
litteratur och fakta böcker
ger personlig utveckling.
– Delta gärna på den årliga
konferensen som hålls på
Brunnsvik ” Boken på arbetsplatsen”. Målgruppen
för konferensen är bokombud och intresserade av
arbetsbibliotek. Där möter
man eldsjälar och får tips
om hur man kör igång på
sin egen arbetsplats, säger
Lennart.
[email protected]
1. Börja med en bok för allas
startpaket.
2. Delta på konferensen
Boken på arbetsplatsen
22–24 oktober i Brunnsvik.
3. Lyssna in vad de anställda
vill läsa.
4. Annonser/skylta när det
finns nya böcker att låna.
5. Skaffa både ljud och textböcker.
DYAEM PÅ BERENDSEN I ANGERED:
er personlig utveckling och ökad förståelse
utveckla och systematisera
biblioteket är en utmaning
som jag ser som mitt uppdrag. Nästa steg blir att
utöka verksamheten. Jag
har pratat med ABF om att
starta tvärfackliga läscirklar för LO medlemmar på
fler arbetsplatser i Angered,
säger Khuanla.
Många utredningar pekar på
att de som läser håller igång
sitt språk. Att läsa och hålla
sig uppdaterad gör att man
får personlig utveckling. Om
man är flera på en arbetsplats som turas om att läsa
böcker skapar detta utrymme för diskussioner på
arbetsplatsen. Vilket i sin
tur är arbetsmiljöfrämjande.
– På sikt vill jag
att de i Göteborgsområdet
som arbetar
med arbetsplatsbibliotek
träffas i ett
nätverk för att
stötta varandra,
säger Khuanla
Chalardyaem.
biblioteket på Berendsens
tvätteri som bas.
– Jag vill att biblioteket ska
vara navet i de anställdas
läsupplevelser. På vår
arbetsplats finns drygt 20
nationaliteter. Vi kommer
från många olika kulturer
och bär alla med oss vår
specifika historia, berättar
Khuanla. I ett av fikarummen på Berendsen finns en
bokhylla med böcker som de
anställda kan låna. De flesta
av böckerna är inköpta
av IF Metall klubben på
Berendsen.
– Vi har fått böcker från Forbos arbetsplatsbibliotek. Att
– Jag uppmanar fler från
IF Metall klubbarna att
anmäla sig till Boken på arbetsplatsen som genomförs
på Brunnsvik den 22- 24
oktober, avslutar Khuanla.
[email protected]
MEDLEMSMAGASIN FÖR IF METALL GÖTEBORG | 19
[
SAXAT ]
Samtal ökar förståelse för integration
Två kursdagar fyllda med
diskussioner om diskriminering, främlingsfientlighet,
integration och demokrati.
Sverige är en demokrati
men att förklara vad demokrati egentligen innebär är
inte alltid lätt.
Lilla Brattön visade sig från
sin bästa sida när studiekommittén anordnade kursen ”Dialog för lika värde
– lika-behandling”.
– Det är viktigt att vi
tar oss tid till att diskutera
dessa viktiga frågor. På arbetsplatsen finns det ingen
tid alls, konstaterar Sarah
Andersson från IAC.
Arbetsplatserna består i
dag av folk från hela värl-
den. Det leder till ett behov
av att få lära sig hur man
kan nå varandra, kommunicera och använda sig av
mångfaldens möjligheter.
– Vi måste prata om de
problem som finns och kan
uppstå på många arbetsplatser för att vi har olika
bakgrunder, menar Ramon
Perés en av föreläsarna.
Deltagarna visade prov
på stort engagemang och
inlevelse när de båda föreläsarna lät dem i värderingsövningar få uppleva hur
utsatt man kan känna sig,
om man inte kan språket
och inte kan påverka beslut
som fattas av andra.
– Det finns konflikter
mellan de olika invandrar-
– Intressanta saker kom
upp och folk var villiga
att dela med sig av sina
erfarenheter. Dessa frågor
är allas ansvar men någon
måste ta tag i dem, menar
Sarah Andersson från IAC.
grupperna på våra arbetsplatser som vi inte vet hur
vi skall hantera eftersom
vi inte som fackliga företrädare inte alltid har den
kunskap som behövs för att
lösa detta. Känner jag inte
kulturen hos de som bråkar
så försvårar det mina
möjligheter att medla, säger
Martin Björkman från SKF
Invandrarna på arbetsplatserna ses ofta som en
homogen grupp som står i
motsats till svenskarna.
– Målet med kursen
är att deltagarna ska få
förutsättningar att kunna
diskutera integration på sin
arbetsplats. De ska fungera
som ambassadörer som
vågar öppna en dialog i fikarummet. Att våga tala om
rättigheter och skyldigheter
är en förutsättning för att
kunna nå integration i samhället och på arbetsplatsen,
avslutar Guildo Barlari.
[email protected]
Utbildning på medlemmarnas villkor
– Medlemmar som arbetar
ständigt nattskift har avstått från att delta i fackliga
utbildningar. Anledningen
har varit att man inte vill
störa dygnsrytmen. Nu
möter vi deras önskemål genom att köra utbildning på
natten, berättar Berit Jansson handledare för Volvo
utbildningskommitté.
Studiesystemet i IF
Metall skall anpassas efter
deltagarnas förutsättningar
och möjlighet att delta i
verksamheten. På Volvo i
Torslanda arbetar en stor
Foto: Tommy Andersson
Utbildningskommittén på
Volvo klubben i Torslanda
möter medlemmarnas
önskemål.
Berit Jansson, handledare
för Volvo utbildningskommitté.
del av medlemmarna ständigt nattskift. Det innebär
större svårigheter att delta
på utbildningar som genomförs på dagen. Med detta
i tanke planerade utbildningskommittén på Volvo
nyligen en försäkringskurs
för nattarbetarna.
– Vi genomförde utbildningen mellan 00.12 och
20 | MEDLEMSMAGASIN FÖR IF METALL GÖTEBORG
06.30 under tre nätter. 17
medlemmar deltog i utbildningen, berättar Berit Jansson som höll i utbildningen
tillsammans med Fernando
Claros.
Medlemmarna på Volvo var
mycket nöjda med att få gå
utbildning på samma tid
som dom vanligtvis arbetar.
Att inte behöva ändra barnomsorg eller ställa om kroppen var några av de positiva
saker som man lyfte fram i
kursutvärderingarna.
– I Torslanda och Arendalsområdet finns flera
arbetsplatser med nattarbetare. Förmodligen är dessa
också intresserade av att få
ett bredare utbud av fack-
liga utbildningar på natten,
avslutar Berit.
[email protected]@ifmetall.se
FAKTA
Hjälp IF Metall Göteborg
att utveckla studieutbudet. I september träffas
studiekommittén på IF
Metall Göteborg för att
planera den framtida studieverksamheten. Nu kan
du påverka den. Skulle du
vara intresserad av att gå
utbildning på natten? Vilka kurser/ämnen skulle du
vilja att det fanns att välja
på? Maila in synpunkterna
till [email protected]
märk mailet med nattskiftkurs.
information till arbetslösa
Om det är första gången du är arbetslös
Om du inte haft ersättning från a-kassan förut eller om du haft
ersättning förut men arbetat i mer än ett år gäller följande:
Anmäl dig på Arbetsförmedlingen din första
arbetslösa dag. Det är
endast de dagar du är
anmäld på arbetsförmedlingen som du kan få ersättning för från a-kassan.
Skicka in dina intyg
till a-kassan
(IF Metalls arbetslöshetskassa,
930 88 Arjeplog).
Beroende på vad du
gjort före arbetslösheten ska olika
blanketter skickas
in till a-kassan – se
rutorna bredvid.
I vilket fall som
helst ska blanketten ”Anmälan om
arbetslöshet” som
du får på Arbetsförmedlingen skickas
in till a-kassan.
Innan jag blev arbetslös…
… ARBETADE JAG
Om du arbetat före arbetslösheten ska du skicka in blanketten
”Arbetsgivarintyg från din arbetsgivare”. Arbetsgivarintyget ska
avse de tolv senast arbetade månaderna före arbetslösheten. Alla
arbetade dagar och timmar måste fyllas i på intyget. Om du haft
flera anställningar ska ett intyg per anställning utfärdas.
… STUDERADE JAG
Om du studerat före arbetslösheten och studierna är avslutade
ska blanketten ”studieintyg” fyllas i av dig och skolan.
… HADE JAG ERSÄTTNING FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN
Om du haft ersättning från Försäkringskassan ska intyget ”Bild
037” från dem skickas in till a-kassan. Av intyget ska framgå att
du inte längre får någon ersättning.
… DREV JAG EGET FÖRETAG
Om du drivit egen verksamhet ska intyget ”Arbetsintyg för
företagare” skickas in.
Om du skulle bli arbetslös igen
Om du haft uppehåll i ersättningen från a-kassan och nu åter är
arbetslös behöver du inte skicka in intyg du redan skickat in en
gång. I stället behöver vi få in intyg på vad du gjort sedan du hade
ersättning från a-kassan senast.
Anmäl dig på Arbetsförmedlingen din första
arbetslösa dag. Du kan
bara få ersättning från
a-kassan för den tid du är
anmäld på den offentliga
arbetsförmedlingen.
Se till att alla blanketter
är fullständigt ifyllda
och skicka in dom till
a-kassan. Om du har
frågor kring vilka blanketter som behövs är du
välkommen att kontakta
oss på a-kassan.
Samtliga intyg ska
sändas till: IF Metalls
arbetslöshetskassa,
930 88 Arjeplog.
Arbetslöshetskassan är
ett helt datoriserat system i sin handläggning
av ärenden.
031-774 32 00
Här kan du få
allmän service och
information om
a-kassan.
Några dagar efter ditt
besök på Arbetsförmedlingen får du de
två första kassakorten
hemskickade till dig.
Detta gäller också när
du blir arbetslös första
gången. På kasskorten
står det förtryckt vilka veckor
det gäller.
Du ska skicka det första kortet
till IF Metalls arbetslöshetskassa i Arjeplog så snart det
är ifyllt det vill säga efter två
veckor. Adressen är förtryckt på
kassakortet.
Direktnummer till a-kassans handläggare
Dag 1–15
Dag 16–31
Gunnel Kronholm
Anette Johansson
031-13 44 25
031-13 57 30
Telefontid måndag–fredag klockan 09.00–11.00
ÖPPETTIDER
A-kassan har telefontid måndag– fredag, 09.00 – 11.00.
Du kan – dygnet runt – få ytterligare information genom att ringa till Talsvar på telefon 08-453 99 95.
Där kan du bland annat finna allmän information om A-kassan, arbetslöshetsersättningen,
din utbetalning och återstående ersättningsdagar. Du kan också få information och även fylla
i dina kassakort via Internet. Adressen är: www.internetkassan.nu/20/
www.internetkassan.nu/20/
MEDLEMSMAGASIN FÖR IF METALL GÖTEBORG | 21
[
HANTVERK – DEL II
]
Från metallare till egna f
Foto: Antony Curry
Det hotade hantverket trycksvarvare
berättade Magasinet om i 2/07.
Läs mer om hur metallarna, trycksvarvarna, blev företagare. Hur ser de
på risker och möjligheter i jobbet?
22 | MEDLEMSMAGASIN FÖR IF METALL GÖTEBORG
Härryda Tenngjuteri AB
togs över av två anställda
när det gick i konkurs
2004. För David Tassinari
och Lennart Andersson
var det viktigt att dels
föra traditionen vidare,
dels behålla sina jobb.
– Vi såg en marknad
för företagets produkter,
säger David, sonson till
företagets grundare.
Konkursen innebar att David och Lennart valde att ta över verksamheten.
De två var båda anställda i företaget
och hade aldrig jobbat med något annat.
Någon hjälp av samhället fick de
inte vid starten.
– Vi hann inte vänta på eventuellt
ekonomiskt stöd från samhället. Vi
hade bråttom igång och kunder som
väntade, konstaterar David.
De två kompanjonerna munhuggs hela
tiden och de verkar komplettera varandra perfekt. Det verkar stämma även
yrkesmässigt.
– David bestämmer och jag arbetar,
skrattar Lennart och David nickar
instämmande.
David sköter det administrativa
med bland annat beställningar och
bokföring. Det var sånt som de fick
lära sig, produktionen kunde de redan.
– Jag tror att jag är VD också, säger
han med glimten i ögat.
Foto: Arne Löfving
företagare
Härryda Tenn har bra med kunder,
största kunden är en grossist som
säljer deras produkter till guldsmeder
över hela landet. En del av de övriga
kunderna är bland annat IF Metall.
Till ett antal av klubbarna säljer man
olika tenn föremål som bland annat
lämnas som gåvor vid jubileum.
– Det vi säljer mest av är utan tvekan, doppresenter, säger David.
Framtiden ser ljus ut och företaget går
med vinst. Men det finns inga planer
på att expandera. De har periodvis en
ojämn beläggning som innebär att det
kan vara svårt att erbjuda heltidsjobb.
– Vi arbetar mer när det behövs och
periodvis arbetar Lennart minst en
dag varje helg, berättar David.
De båda anser att storleken på företaget räcker gott till.
– Håller man till i den här storleken
är det hanterbart och inte speciellt
svårt att klara av allt administrativt.
Vi är glada om kunderna är nöjda och
vi kan leva på det samtidigt.
Något kollektivavtal har de inte.
– Företaget hade avtal innan
konkursen och hade vi haft anställda
skulle det ha varit en självklarhet.
Egentligen ser de bara ett orosmoment.
Om någon av dem skulle bli sjuk och
inte kunna jobba. När man bara är två
så är allt väldigt sårbart.
För kompanjonerna i Härryda Tenngjuteri AB, David Tassinari och Lennart Andersson, ser framtiden ljus ut. Företaget är lönsamt men en expansion är inte aktuellt.
– I företaget har vi försäkringar som
skyddar oss om det oförutsedda skulle
inträffa. Men vi tänker allt hålla oss
friska, avslutar Lennart.
[email protected]
Hade vi haft
anställda
skulle ett
kollektivavtal ha varit
en självklarhet
David Tassinari och
Lennart Andersson
MEDLEMSMAGASIN FÖR IF METALL GÖTEBORG | 23
Namn
Adress
24 | MEDLEMSMAGASIN FÖR IF METALL GÖTEBORG
Skicka eller faxa ditt svar senast
den 31 oktober till IF Metall
Göteborg, Folkets Hus, Olof
Palmes plats, 413 04 Göteborg.
Fax: 031-774 32 10
[
NYTTA & NÖJE
]
IF Metallnappet 2007 – 29 september
Lördagen den 29 september är det äntligen är
det dags för årets stora
händelse, IF Metalls fantastiska fisketävling som
varit en tradition under
många år.
Invägningen sker klockan
12.15 vid Norra långvattnet.
Alla medlemmar i
IF Metall Göteborg är
välkomna att vara med på
denna spännande tävling.
Tävlingen arrangeras i
samarbete mellan Sportfiskarna och SFK Metalldraget.
Fisket sker i de så kalllade ”Blå-kortet – vattnen”
samt i lilla och stora Delsjön. Tävlingen startar vid
soluppgången och avslutas
klockan 12.00 samma dag.
Efterlysning: Förra året
konstaterade vi att det var
väldigt få kvinnor med och
tävlade, därför uppmanar
vi nu alla tjejer att anmäla
sig för att ge gubbarna en
fajt.
Fiskekort med tävlingsregler finns att hämta från
den 10 september
på IF Metalls avdelning
samt på SKF och Volvo
Verkstadsklubbar.
Sista dagen för anmälan
är den 26 september.
Anmälningsavgift endast
20 kronor och för 10 kronor
får du korv med dricka.
Fina priser till dem
som får de största
fiskarna i fyra olika klasser
Laxfisk, Abborre, Gädda
samt största fisk övrig art.
Även om du inte får fisk
har du chansen att vinna.
[email protected]
Fisketävlingens sista anmälningdag är den 26 september.
RÄTT LÖSNING
på förra
korsordet
Sugen på bowling och
facklig information!
Missa inte ungdomskommitténs bowlingskväll som
genomförs under hösten.
– Att spela discobowling och
kombinera det med facklig
information till yngre medlemmar är ett nytt grepp
som vi skall testa, berättar
Leo Gonzales i ungdomskommittén på IF Metall
Göteborg.
Missa inte inbjudan
som kommer att finnas
på avdelningens hemsida samt skickas ut till
arbetsplatserna inom
kort.
Antalet platser är
begränsade så det
gäller att vara kvick
med din anmälan,
avslutar Leo.
Grattis korsordsvinnare!
Vinnarna är meddelade per brev.
1:a
2:a
3:e
4:e
5:e
Tapio Mäkelä
Seved Jenneborg
Anders Olsson
Stig Fredriksson
Bernt Johnsson
Pensionär
Volvo
SCA Hygiene
Pensionär
Crawford
Vinsterna är presentkort. 1:a pris på 500 kr,
2:a pris presentkort på
250 kr samt 3-5:e pris
ryggsäckar.
MEDLEMSMAGASIN FÖR IF METALL GÖTEBORG | 25
B
DI N
EN
NG
M
ED
LI
]
IL D
FOTOTÄVLINGEN AVGJORD
VAR
[
OM M
TA S
A
RB
ÄS
I F O T O TÄ V
Juryn är imponerad av bidragen och hade svårt att välja. De
fem här presenterade vinnande bilderna speglar var och en
på sitt sätt temat ”sommarbild”. Ett stort grattis till vinnarna! En kanske större TACK till alla som skickat in bidrag.
Det kommer fler chanser så se till att hålla kameran beredd.
Robert Andersson SKF. ”En skönt avkopplande
bild från vår resa i Kambodja”.
Priser till vinnarna: 250 kronor i presentkort
på Coop och en ryggsäck.
Sascha Baumgärtner Volvo. ”Vår dotter njuter
i en av av Lisebergs fartfulla åkattraktioner”.
Susanne Andersson SKF. ”Min son när han nattfiskar
i Bodö, Norge”.
Per-Åke Öjersson Volvo. ”Troligtvis en Vikval
på Bohus-Björkö”.
Robert Göthe SKF. ”En stämningsfull bild över Tjörnbron som illustrerar
sommaren 2007 på ett färgstarkt
sätt”.
26 | MEDLEMSMAGASIN FÖR IF METALL GÖTEBORG
[
NYTTA & NÖJE
]
Foto denna sida: Bengt Forsling
Närheten och utsikten över havet
sätter sin prägel på Gullholmen.
Stugorna hyrs ut året runt, både
veckovis och helger.
Det vackra och lite karja naturreservatet inbjuder till promenader.
GENUIN SKÄRGÅRDSMILJÖ I HÖSTSKRUD
Boka en stuga på Gullholmen
På vackra Gullholmen ligger anläggningen Gullholmsbaden. Där äger
IF Metall Göteborg, nio stugor, i en
fantastisk miljö! Gullholmsbaden är
perfekt för dig som vill ha det lilla
extra. Stugorna hyrs ut året runt,
både veckovis och helger.
Husen är lagom för fem personer. De är
moderna och utrustade med el, vatten,
kyl/frys, TV, dusch och wc. Allt man kan
tänkas behöva för några dagar i lugn
och ro.
priser och restaurangen är känd bland
annat för sin läckra skaldjursbuffé.
Under vinterhalvåret finns även en pub
öppen vid olika tillfällen.
Är du intresserad av att hyra en stuga,
gå in på avdelningens hemsida
www.ifmetall.se/goteborg för att hämta
en ansökningsblankett.
Eller ring till Rose-Marie Johansson på
avdelningen, telefon 031-774 32 11 för
hjälp och information.
I anläggningens huvudbyggnad finner du
en restaurang med en vacker utsikt mot
havet. Där erbjuds god mat till humana
MEDLEMSMAGASIN FÖR IF METALL GÖTEBORG | 27
POSTTIDNING B
IF Metall Göteborg, Folkets Hus, Olof Palmes plats, 413 04 Göteborg
?‘l]Zgj_
HÅRD DOM EFTER BESÖK HOS 2 334 FERIEARBETARE I VÄSTSVERIGE
– Ungdomar blir ofta lurade
Under Gothia cup veckan i
Göteborg genomförde LOdistriktet i Västsverige sin
uppsökande kampanj facket
i sommarland.
– Det har varit givande att
få medverka som uppsökare och besöka sommararbetande ungdomar, säger
Makan Amini aktiv inom SSU
distriktet i Göteborg.
Det är tidigt på morgonen
och uppsökare från olika
fackförbund inom LO hjälps
åt att sätta upp informationstältet i Bältesspännarparken. Skol- och ungdomskommittén från IF Metall
Göteborg medverkade med
tre stycken uppsökare.
– Tycker det är en kanonsatsning att LO är ute och
informerar ungdomar om
deras rättigheter och skyldigheter på sommarjobbet
och att det är gratis att ringa
fackets hjälp telefon, säger
Makan Amini.
Fel lön, inget anställningsbevis, svart arbete och minderåriga som arbetar ensamma
med stora summor pengar
är några av de problem som
LO:s uppsökare stött på.
2 334 arbetsplatsbesök har
gjorts under kampanjen som
pågått i 14 dagar runt om i
Västsverige. I Göteborg med
omnejd besöktes 667 arbetsplatser och intresset för
kampanjen har varit stort.
– Vi har blivit bra bemötta på de flesta arbetsplatserna, allt från industrier
till små kiosker där vi har
samtalat med sommararbetande ungdomar, berättar
Makan Amini.
LO:s hjälptelefon har hittills
tagit emot ca 5 600 samtal
och mail från sommarjobbare runt om i landet.
Facket i sommarland finns
även på communityn Lunarstorm.
Text och foto: christian.
[email protected]
– Ungdomarna lär sig inte
i skolan om vad som gäller på arbetsmarknaden,
därför är det väldigt lätt att
de råkar illa ut, förklarar
Makan Amini.
Har du frågor om sommarjobb eller praktik?
Ring 020-56 00 56 eller
besök www.lo.se/ung

Similar documents