Untitled

Comments

Transcription

Untitled
PIRKANMAALLE KASVOI TREDU
TREDU HAS BEEN PLANTED
TÄMÄ ON TREDU
THIS IS TREDU
•
Tredu on perustettu 1.12013, oppilaitoksen juuret ovat 1890-luvulla /
Tredu was established 1.1.2013 with institutional VET background since 1890
• Nuoria opiskelijoita / Certificate students 8 000
1.1.2013 syntyi Tredu, Tampereen seudun
ammattiopisto, joka kerää kaiken Pirkanmaan
ammatillisen koulutuksen samalle kartalle.
1.1.2013 Tredu was established. Tampere Vocational College brings together all vocational education on the same map.
Entistä monipuolisemmat opintopolut tarjoavat
kaikenikäisille mahdollisuuden perehtyä juuri
siihen alaan ja sillä tasolla, kuin itse haluaa.
Versatile study pathways enable students of all
ages to study on the most appropriate level and
read up on the branch that truly interests and
inspires.
• Aikuisopiskelijoita / Adult students 8 000
• Henkilöstö / Staff 1 000
TREDUSSA VOI AINA OPPIA JOTAIN UUTTA.
AT TREDU THERE IS ALWAYS SOMETHING NEW TO DISCOVER.
TREDU
• Perustutkintoja / Vocational qualifications 32
• Ammattitutkintoja /
Further vocational qualifications 36
• Erikoisammattitutkintoja /
Specialist vocational qualifications 15
• Toimipisteitä / Offices 20
• Kuntia / Municipalities 8
MIKÄ POLKU OMPI PARAS?
SO MANY PATHS, SO MANY CHOICES.
• Kotikansainvälistymistä ja kansainvälisiä opintopolkuja / Global education and international study paths
• Study programmes in English
• Valmentavaa koulutusta maahanmuuttajille /
Preparatory education for immigrants
• Työelämäpalvelut / Working life development services
• Oppisopimuspalvelut / Apprenticeship training
• Urheilijoiden ammatillinen peruskoulutus /
Vocational education for athletes
On helppo tuntea itsensä eksyneeksi jo ennen
matkan alkua, koska maailma on polkuja täynnä.
Jotkut reitit ovat ennestään tuttuja, toiset vielä
tutkimatta. Joku haluaa poiketa katselemaan
maisemia tai pitää hengähdystauon ennen matkan jatkumista, kun taas toinen nauttii vauhdin
huumasta. Joskus tärkeintä on määränpään saavuttaminen, joskus itse matka on pääasia.
What is the world but a bundle of trails? No wonder one can feel lost before the journey has even
begun. Some routes are familiar, others are still
unexplored. Some people want to pause to catch
their breath or enjoy the scenery – others long
for the race. Sometimes reaching the destination
equals success, sometimes it is the journey itself
that counts.
• Ohjaava ja valmistava koulutus /
Preparatory vocational education
KAIKKI AMMATILLINEN KOULUTUS SAMALLA KARTALLA
ALL VOCATIONAL EDUCATION ON THE SAME MAP
Suomen koulutusjärjestelmä
4–5
Ylemmät kk-tutkinnot
Master’s degrees
The Finnish education system
AMK-jatkotutkinnot
Master’s degrees
Erikoisammattitutkinnot*
Specialist vocational
qualifications*
Työkokemus Work experience
1–3
Alemmat kk-tutkinnot
Yliopistot
Bachelor’s degrees
Universities
Ammattikorkeakoulututkinnot
Ammattikorkeakoulut
Bachelor’s degrees
Universities of applied sciences
Työkokemus
Work experience
1–3
Ylioppilastutkinnot
Lukiot
Matriculation examinations
General upper secondary schools
Ammatilliset perustutkinnot*
Ammatilliset oppilaitokset ja oppisopimuskoulutus
Vocational qualifications*
Vocational education and training
Ammattitutkinnot*
Further vocational
qualifications*
Ohjaava ja valmistava koulutus
Preparatory vocational education
1
9
Kesto
vuosina
Duration
in years
Työkokemus
Work experience
Perusopetuksen lisäopetus
Additional basic education
Perusopetus
Basic education (comprehensive schools) 7–16-year-olds
Esiopetus
Pre-primary education, 6-year-olds
* Koulutus on mahdollista suorittaa myös oppisopimuksena Education is also arranged through apprenticeship training
ALOITA TÄSTÄ. START HERE.
Tredulla on Pirkanmaan laajin opintopolkuvalikoima, mutta myös erinomaiset opaspalvelut.
Me varmistamme että kaikenikäiset ihmiset voivat löytää oman vaellusreitin, jota kulkiessa on
ilo oppia.
FINLAND
Valmiiksi merkitty reitti on suora ja turvallinen,
kun taas omapäinen suunnistaja löytää oman
polkunsa varrelta sopivasti haasteita.
Tredu has the most extensive selection of study
pathways in the Tampere region, paired with
excellent guidance services. We ensure that
people of all ages and backgrounds can find their
own wandering paths and enjoy learning as they
gain ground.
A marked route is straight and safe, while a selfwilled trekker can find enough challenges along
the road.
• Population: 5,4 million
• Capital: Helsinki
• Currency: Euro ( € )
• Government: Parliamentary republic
• EU Membership: since 1995
• Official languages: Finnish (90%), Swedish (5,4%) and Saami (0,03%)
• Nature: Remarkably clean with deep coniferous forests, thousands of lakes, hills and fells. Tap water is drinkable everywhere and at some
places water can even be drunk straight from the river.
•
Climate: Four distinct seasons. During the summer the sun never
completely sets (average temperature in July: +14°C to + 17°C) and the
dark winters are lit up by snow (average temperature in January:
-6°C to -15°C).
• Main industries: Paper and board, electronics, metal products.
PARI SANAA PIRKANMAASTA
A FEW WORDS ABOUT TAMPERE REGION
Tampereen seutu, eli Pirkanmaa, kuuluu Suomen merkittävimpiin kasvukeskuksiin. Asukkaita on noin puoli miljoonaa, joista melkein
puolet asuu Tampereella. Vaikka Tampere onkin
Pohjoismaiden suurin sisämaakaupunki, meren
kohinaan tottuneilla ei kuitenkaan ole syytä
huoleen, koska kaupunkialuetta kehystävät
kauneudellaan Näsijärvi ja Pyhäjärvi.
Suomen toiseksi suurimpana opiskelukaupunkina Tampere sykkii elämää. Toisen asteen
koulutuksen lisäksi kaupungista löytyy kaksi
yliopistoa ja kaksi ammattikorkeakoulua. Huipputeknologiaa, liike-elämää, kulttuuria, ihmisiä
– ei ole mikään ihme, että Tampereella on hyvä
opiskella ja elää.
With some 500 000 inhabitants Tampere region
is one of the most prominent growth centers in
Finland. Approximately half of the inhabitants
live in Tampere, which in fact is the largest inland
city in the Nordic countries. Those who are accustomed to life at the sea should still feel quite at
home, as the city is surrounded by two beautiful
lakes: Näsijärvi and Pyhäjärvi.
As Tampere is the second largest student city in
Finland, it is also constantly pulsating with life.
Along with upper secondary education Tampere
also has two universities and two universities of
applied sciences. Cutting-edge-technology, business, culture and people – no wonder Tampere
is constantly ranked as one of the best places to
live and study.
AMMATILLINEN
KOULUTUS SUOMESSA
VOCATIONAL
EDUCATION IN
FINLAND
Ammatillisen perustutkinnon tai lukio-opintojen jälkeen opiskelija voi jatkaa opintoja yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa.
The Finnish educational system is ranked among
the top three in the entire world. Every child is
ensured a versatile basic education to lean back
on. After upper secondary education or vocational qualification study programmes students
are eligible to continue their studies at a higher
level, e.g. at a university or a university of applied
sciences. The government encourages further
education by granting Finnish students financial
support during their studies.
LUONNONVARA JA YMPÄRISTÖALA
•Metsäalan perustutkinto *
•Bioenergia-alan ammattitutkinto **
•Erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinto **
•Puutavaran autonkuljetuksen ammattitutkinto **
•Metsäkoneenkuljettajan ammattitutkinto **
•Puistopuutarhurin ammattitutkinto **
LUONNONTIETEIDEN ALA
•Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto *
YHTEISKUNTATIETEIDEN, LIIKETALOUDEN JA
HALLINNON ALA
•Liiketalouden perustutkinto *
•Myynnin ammattitutkinto **
•Rahoitus- ja vakuutusalan ammattitutkinto **
•Sihteerin ammattitutkinto **
•Taloushallinnon ammattitutkinto **
•Yrittäjän ammattitutkinto **
SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA
•Hiusalan perustutkinto *
•Kauneudenhoidon perustutkinto
•Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto *
•Kehitysvamma-alan ammattitutkinto **
•Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan
ohjauksen ammattitutkinto **
•Perhepäivähoitajan ammattitutkinto **
•Päihdetyön ammattitutkinto **
•Välinehuoltajan ammattitutkinto **
•Kehitysvamma-alan erikoisammattitutkinto **
•Psykiatrisen hoidon erikoisammattitutkinto **
•Vanhustyön erikoisammattitutkinto **
TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA
•Autoalan perustutkinto
•Elintarvikealan perustutkinto *
•Kiinteistöpalvelujen perustutkinto
•Kone- ja metallialan perustutkinto *
•Laboratorioalan perustutkinto
•Lentokoneasennuksen perustutkinto *
•Logistiikan perustutkinto *
*) myös näyttötutkintona (aikuiskoulutus)
**) ainoastaan näyttötutkintona (aikuiskoulutus)
•Muovi- ja kumitekniikan perustutkinto
•Painoviestinnän perustutkinto *
•Pintakäsittelyalan perustutkinto *
•Prosessiteollisuuden perustutkinto
•Puualan perustutkinto *
•Rakennusalan perustutkinto *
•Suunnitteluassistentin perustutkinto *
•Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto *
•Talotekniikan perustutkinnon
•Tekstiili- ja vaatetusalan perustutkinto
•Tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto
•Turvallisuusalan perustutkinto
•Jälkikäsittelykoneenhoitajan ammattitutkinto **
•Kivimiehen ammattitutkinto **
•Koneenasentajan ammattitutkinto **
•Koneistajan ammattitutkinto **
•Lasikeraamisen alan ammattitutkinto **
•Levytekniikan ammattitutkinto **
•Linja-autokuljettajan ammattitutkinto **
•Maalarin ammattitutkinto **
•Nuohoojan ammattitutkinto **
•Painajan ammattitutkinto **
•Puusepänalan ammattitutkinto **
•Talonrakennusalan ammattitutkinto **
•Työvälinevalmistajan ammattitutkinto **
•Suunnitteluassistentin ammattitutkinto **
•Valajan ammattitutkinto **
•Valumallinvalmistajan ammattitutkinto **
•Yhdistelmäajoneuvonkuljettajan ammattitutkinto **
•Elintarviketekniikan erikoisammattitutkinto **
•Koneistajamestarin erikoisammattitutkinto **
•Nuohoojamestarin erikoisammattitutkinto **
•Talonrakennusalan erikoisammattitutkinto **
•Vaatetusmestarin erikoisammattitutkinto **
•Valumallimestarin erikoisammattitutkinto **
MATKAILU-, RAVITSEMIS- JA TALOUSALA
•Hotelli- ravintola- ja cateringalan perustutkinto
•Kotityö ja puhdistuspalvelujen perustutkinto *
•Matkailualan perustutkinto
•Kotityöpalvelujen ammattitutkinto **
•Laitoshuoltajan ammattitutkinto **
•Suurtalouskokin ammattitutkinto **
•Dieettikokin erikoisammattitutkinto **
•Majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkinto **
VAPAA-AIKA JA LIIKUNTA-ALA
•Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen perustutkinto **
STUDY SECTORS AND QUALIFICATIONS
KOULUTUSALAT JA TUTKINNOT
KULTTUURIALA
•Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinto
•Käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto
CULTURE SECTOR
•Vocational Qualification in Audiovisual Communication
•Vocational Qualification in Crafts and Design
NATURAL RESOURCES AND THE ENVIRONMENT SECTOR
•Vocational Qualification in Forestry
•Further Qualification in Bioenergy
•Further Qualification in Hiking and Nature Guide Services
•Further Qualification in Timber Lorry Transport
•Further Qualification in Forest Machine Operators
•Further Qualification in Landscape Gardening
NATURAL SCIENCES SECTOR
•Vocational Qualification in Business Information Technology
SOCIAL SCIENCES, BUSINESS AND
ADMINISTRATION SECTOR
•Vocational Qualification in Business and Administration
•Further Qualification in Sales
•Further Qualification in Financing and Insurance
•Further Qualification in Secretarial Studies
•Further Qualification in Business Administration, Financing and Accounting
•Further Qualification for Entrepreneurs
SOCIAL SERVICES, HEALTH AND SPORTS SECTOR
•Vocational Qualification in Beauty Care
•Vocational Qualification in Hairdressing
•Vocational Qualification in Social and Health Care
•Further Qualification in Care for the Disabled
•Further Qualification for Special Needs Assistants in
Educational Institutions
•Further Qualification for Child Minders
•Further Qualification in Substance Abuse Welfare Work
•Further Qualification in Equipment Maintenance
•Specialist Qualification in Care for the Disabled
•Specialist Qualification in Psychiatric Care
•Specialist Qualification in Care for the Elderly
TECHNOLOGY, COMMUNICATIONS AND
TRANSPORT SECTOR
•Vocational Qualification in Aircraft Maintenance
•Vocational Qualification in Building Maintenance Technology
•Vocational Qualification in Chemical Engineering
•Vocational Qualification in Construction
•Vocational Qualification in Electrical Engineering and
Automation Technology
•Vocational Qualification in Food Production
•Vocational Qualification in Information and
Telecommunications Technology
•Vocational Qualification in Laboratory Technology
•Vocational Qualification in Logistics
•Vocational Qualification in Metalwork and Machinery
•Vocational Qualification in Plastics and Rubber Technology
•Vocational Qualification in Maintenance Services
•Vocational Qualification in Publishing and Printing
•Vocational Qualification in Safety and Security
•Vocational Qualification in Surface Treatment Technology
•Vocational Qualification in Textiles and Clothing
•Vocational Qualification in Technical Design
•Vocational Qualification in Vehicle Technology
•Vocational Qualification in Wood Processing
•Further Qualification for Bindery Operators
•Further Qualification in Stonecutting
•Further Qualification for Mechanical Fitters
•Further Qualification for Machinists
•Further Qualification in Glass and Ceramics
•Further Qualification for Plater-welders
•Further Qualification for Bus Drivers
•Further Qualification for Painters
•Further Qualification for Chimneysweeps
•Further Qualification in Printing
•Further Qualification for Joiners
•Further Qualification in Building Construction
•Further Qualification for Instrument Makers
•Further Qualification in Technical Design
•Further Qualification in Casting Technolody
•Further Qualification in Foundry Patternmaking
•Further Qualification for Drivers of Articulated Vehicles
•Specialist Qualification in Food Technolody
•Specialist Qualification for Machinists
•Specialist Qualification for Chimneysweeps
•Specialist Qualification in Building Construction
•Specialist Qualification in Tailoring
•Specialist Qualification in Foundry Patternmaking
TOURISM, CATERING AND DOMESTIC SERVICES SECTOR
•Vocational Qualification in Catering Services
•Vocational Qualification in the Tourism Industry
•Vocational Qualification in Household and Consumer Services
•Further Qualification in Household Services
•Further Qualification in Institutional Cleaning
•Further Qualification for Cooks, Institutional Catering
•Specialist Qualification for Dietary Cooks
•Specialist Qualification for Hotel, Restaurant and
Catering Service Managers
LEISURE AND PHYSICAL EDUCATION SECTOR
•Vocational Qualification in Youth and Leisure Instruction
PL 217, 33101 Tampere
p. 03 565 611
www.tredu.fi