December

Transcription

December
Clubblad verschijnt maandelijks
Port betaald
Hellendoorn
Motorclub Nijverdal-Hellendoorn
Afdeling toerclub
Pleeriezers en SlØttelbakk`n
11 December Clubavond
31 December Carbid knapp`n
Colofon clubblad afdeling toerclub MCNH
Bestuur
Voorzitter
Glenn Hakkers
Secretaris
Arjan Kamphuis
Penningmeester: Yvo Rutgers
Algemeen lid:
Frank Bossink
Algemeen lid:
Jan Klink
06-24779975
[email protected]
0548-656776/06-51512029
[email protected]
0548 851641/06-27148427
[email protected]
0548-681877/06-24271102
[email protected]
0548-655663/00491707814006
[email protected]
Homepage : WWW.MCNH.NL
Clubhuis
Openingstijden:
Barcommissie
Bevoorrading:
E-Mail: [email protected]
Imminkservestraat 4
7447 AZ Hellendoorn 0548-656407
Op zaterdag en zondag van 17:00 tot 20:00 uur
Tijdens clubavonden vanaf 21:00 uur
Zaterdag na een clubavond is het clubhuis gesloten
Edwin en Marscha
Sleuteluitgifte : José Kappert
Redactie:
Gert Teesink
Inge Hendriks
Glenn Hakkers
Frank Bossink
0548-623835/06-14068838
[email protected]
0548-656217
[email protected]
[email protected]
0548-611033/06-20966654
[email protected]
0548-655391
[email protected]
06-24779975
[email protected]
0548-681877/06-24271102
[email protected]
De Winkel voor al uw:
Huishoudelijke artikelen
Kado artikelen
Tuinmeubelen
Speelgoed
Hellendoorn
Dorpsstraat 31
De laatste van het jaar alweer, wat gaat de tijd hard, de
verbouwing ook trouwens, en mijn Harley. De vloer zit in de
verf, de deuren, muren en meeste kozijnen ook. De bar is
klaar, en op 2 ramen na is het hele clubhuis voorzien van
dubbelglas.
Wat ook aangeeft dat de tijd hard gaat is dat Arjan ook al 8
jaar in het bestuur zit, en Jan al 10 jaar. Daarom, en omdat
hij stuiterdruk is met zijn kinderen en zijn bedrijf heeft
Arjan besloten om uit het bestuur te stappen. Oscar en Rikus
hebben aangegeven wel in het bestuur te willen. We hebben
het er eens over gehad in het bestuur en daarin heeft Jan
aangegeven ook wel te willen stoppen na 10 jaar. Hierdoor
hoeven Oscar en Rikus geen campagne te houden en kunnen zij
allebei toe treden.
Na Sinterklaas hebben we verder geen activiteiten meer dit
jaar, op het carbid knappn na. We beginnen op verzoek van
enkele leden een uurtje eerder, om 14.00 uur. De
carbidbussen, vetpan en koelkasten staan aan, dus komt allen
om knallend het oude jaar uit te gaan.
Voor wie ik niet weer zie wens ik jullie een fijne kerst en
alvast een goed uiteinde.
Voor de anderen, tot a.s. vrijdag op de clubavond.
Glenn Hakkers
Voorzitter MCNH Toer
Jos Middelkamp Keukenmontage en -renovatie
www.middelkampkeukens-interieur.nl
KeukenMontage
Fabricage
Renovatie
Apparatuur
InterieurHang en legkasten
TV kasten
Boekenkasten
Bad kamermeubels
-
Sííííííííínterklaasje kom maar binnen met je knecht, want wij
hebben de vloer pas net geverfd…
A.S. clubavond 11 december hebbe wie wier Sinterkloasoamp.
Nem ne kadootje met veur ongeveer 5 euro en loat oe
verrassen. De vloere is evarfd en van Stefan en Rita meugt
wie d’r wier op loopn.
Precies op tied veur Kloas, zoas de foto ok lut zeen. Bier
smeern mag beslist NIET op de vloere. Niet zozeer um de
vloere, moar ’t is gewoon machtig zunde vant bier. Wie maakt
’t nie te gek, moar wa machtig gezellig. Ok niet te laank want
wie mut Oscar en Rikus ok nog wat de gek an stekn. Ohnee,
goede moed inproatn vuurdat as ’t bestuur in wilt.
Kort op de riege,
11 december, Kado van vief euro onder ’n arm en ’n bult
gezelligheid metnemn.
Voor de meeste mensen is het toerseizoen wel weer zo`n beetje op
zijn eind. Dat betekend dus dat je de toerkaarten weer in kunt
leveren bij Frank Bossink. Dit kan natuurlijk in het clubhuis, maar je
kunt de kilometerstanden ook even doormailen naar:
[email protected]. De kilometers tellen natuurlijk mee voor het
toerkampioenschap, waarvan de kampioen natuurlijk gehuldigd wordt
tijdens de feestavond op 15 januari.
Maar er is meer, tijdens de clubavond van februari worden er weer
diverse gesponsorde artikelen van Eurol beschikbaar gesteld. Dit was
de afgelopen jaren natuurlijk ook al het geval, maar helaas blijven er
ook altijd weer diverse producten over. Dus lever allemaal de
toerkaarten op tijd in zodat alle prijzen verdeeld kunnen worden, en
ook opgehaald natuurlijk. Lever je toerkaart dan in voor het einde
van het jaar.
Nu ook PostNL punt
Kortom…even naar Primera Hofman……
Om een traditie maar in ere te houden, wordt er op 31
december het carbid knapp`n gehouden. Op de laatste
clubavond werd geopperd dat de aanvangstijd een beetje aan
de late kant was. Na een discussie hoe het wel te doen
kwamen we tot de volgende conclusie. De meesten zagen het
ook niet helemaal zitten om `s morgens al te beginnen (we
worden ook een dagje ouder) daarna zijn we tot de conclusie
gekomen om dit jaar maar een uurtje eerder te beginnen.
De eerste bussen zijn al bij het clubhuis gearriveerd, dus er
valt wat te knapp`n.
Dus komt allen vanaf 14:00 uur bij het clubhuis!!!!!
Wat hebt de leu noe toch allemoal
bes hè. ’n Kest kumt der an en der
wod van al’s ekoch. Allene de
knien’n en de fazant’n die noe nog
rustig in krøppelholt scharrelt mut
de doppes de kommde daag’n goed
løs höoln aans haalt ze tweeduuzendzestiene
løs höoln aans haalt zeniet.
Vrögger was dat wel aans.
Dan woll’n wie met Kesmis
tweeduuzendzestiene
niet. ok wè
wat extraas. De lekkere ding’n as mel veur taart’ns en echte
botter ko’j allene in de Pruus krieg’n en dat metnemm de
grenze oaver dan ko’j nog ’n kear dokk’n bie de douane.
Dus wat deu’j? Juust joa, doar de grenze oavergoan woar gin
douane was. Allene mus ie dan oetkiek’n veur de kommies’n en
die gäste waar’n niet misselijk as ze oe te pakk’n kreeg’n. De
rechters van toen waarn ok nie van die doetjes van noe en
een poar moand Veenhuuzen ha’j zo te pakk’n.
Veenhuusen
doar he’k
nog
schoffel’n
leard. GT
Nou en ik kan oe vertell’n dat de dös oe doar wel oaver git.
’n Biertje kree’j der sowieso niet loat stoan foezel en das
noe net wa’j doar kunt gebroek’n. ’t Eenige wat ik der leart
heb is schoffeln. Doar maak ik noe nog wel is dankbaar
gebroek van.
Moar kesmis kwam der an en veur de wichter wo’j toch ok
wat laampies in de boom heb’m en de vrouwe mus thuus
fatsoenlijke roombotter hemm om de haaz’n en de fazant’n
lekker kloar te kön’n maak’n.
Wat spraak’n wie of met de buur’n? ’n Poar ging de Pruus in
om botter te haal’n en ’n poar ging met de lichbak en
dubbelloops op pad om wat fazaant’n, knien’n en haaz’n te
schiet’n.
’t Mooie Brekelnkaamp. Ach, die leu snapp’n oons wel. Die wiss’n ok wel hoe
stroop’n en smokkel’n mus. Die leu gunn oons wel wat en zeker met kest.
De hooge heern scheut’n de reeën veur de wille en de
reerug, dan mogg’n wie toch wel zo’n hènig boskippie of
haas’n nearlegg’n veur oons kestmoal. ’t Moch niet en a’j dan
toch wat van plan waarn mus ie machtig uutkiek’n veur de
veldwachter en zien moatjes. Die mossen zorg’n dat in de
adventtied ’t werkvolk uut de buurte bleef.
Lekker wild was niet veur de gewone leu die preum der dat
toch niet vanaf.
Joa, dat was in de tied dat hoge heern van de textiel teegn
de pastoor en dominee zean: as jullie ’t volk noe dom hoalt
dan hoale wie ze wel arm. En zo bint de textielbaron’n groote
wörn en konn die gesjeesde poaters in van die prachtige
huuze woon en’t gewone volk mus ma zorg’n dat die leu goed
te etten hadden want aans kwam ie niet in’n hemel.
Moar wie dachen de zo toevedan wat aans oaver. Wie ging’n
de Pruus in via ’t smokkelpad met de neudige pakk’n koffie
bie oons. Doar was meulek an te komm in’t Meunsterlaand.
Oost west thuus
best in oons eig’n
Twenteland.
In de donkere steegies rond ’t slot Bentheim werd de koffie
ruilt veur de roombotter. Alles met de knippe dicht.
De weg weerumme was’t uutkiek’n. De douane had de
kommies’n alle woarschuwd dus die gäste stun al op ‘n
uutkiek.
Teegn die tied begunn aan de Twênse kaante de lichbak te
schien’n en effen later wenn der flink op lösse knalt. Doar
mussen de kommies’n mear van weeten en ging’n achter de
ströpers an. Die vluchen deur‘t bos en oaver de rietvel’n. De
kommies’n der achteran. Moar wat de de ströpers wel
wussen en die stadse kommiess’n niet dat de rietvel’n moerig
en onvast waarn en da’j onmeunig oetkiek’n mus waor de
veute neerzett’n.
Dat duurn ok moar effen of ie heurn de kommiess’n
schreeuwn om hulpe. Ze waarn met die zwoare learzen kats
vast komm te zitt’n in’t moeras.
Veur oons was dat ’t sein um de grênze wear oaver te stekk’n
en de knien’n, de haas’n en fazaant’n op te haaln en saam met
de botter noar huus hen te breng’n.
Noadat wie alles thuus hadd’n oafeleaverd ging’n wie terug
om die kommies’n uut ’t moer te trekk’n. Ie kunt ze slech
loat’n zitt’n doar krie’j ok zo’n pröttel van. ’t Bint wel
landwachters moar ze hebt toch ok ’n vrouwe en wichter,
lau’w eerlijk wèen. Ach soams he’w die leu nog ’n haas’n
achter de deure doan, veur hun
is’t toch ok kesmis en as ze
achter oons an zit heb ze gin
tied um zelf ’n haas’n te vang’n.
Zo zorg’n wie da’w met ’t
buurtschop ok altied ’n mooi
kest hadd’n en dat gun ik jullie
van de motorclub uut Heldern
ok allemoal.
GT
Dit jaar werd al weer voor de 49e keer de jaarlijkse Heuvelrit
gehouden door de MCNH op 14 november. Een groots
evenement waarbij onderhand wel zo’n 200 vrijwilligers actief
zijn op heel veel manieren.
Het begint altijd een week voor de enduro met de
helpersvergadering op de dinsdagavond. Altijd een gezellige
chaotische bijeenkomst waar ter plekke alle vrijwilligers
worden ingedeeld. Het is altijd weer wonderbaarlijk dat na
afloop van deze avond, iedereen ook nog zo ongeveer weet wat
hij/zij moet doen. Een uitspraak die nogal vaak voorbijkomt
deze avond: “Det muj ma èèm in ’t wark bekiek’n”. “Giet goed
kom’n”.
Ook dit jaar heb ik m’n vader weer geholpen bij het uitzetten
van deel van de route van de Heuvelrit. Wij nemen het deel
door Elen en Rhaan voor onze rekening. We beginnen altijd
onderaan de Es en eindigen dan in Daarle. Daarna pikken we de
route weer op in bij ‘Sniederboer’ en dit jaar liep ons stuk tot
de nieuwe proef aan het kanaal bij Voortman.
Dit jaar was er tussen de middag een lunchpauze ingelast bij
het Koetreehuus voor een uitgebreid stamppotbuffet van de
Tonne. Weer prima voor elkaar dit jaar.
Omdat de kinderen op vrijdagmiddag vrij zijn, had ik het zo
geregeld dat Sem met ons meeging om de laatste pijlen neer
te zetten en dat Tess bij een vriendinnetje ging spelen. Toen
ik rond 3 uur thuis kwam, voordat ik zoals afgesproken Tess
op moest halen rond half 4, waren er twee berichten
ingesproken op het antwoordapparaat. “met de moeder van …..
(vriendinnetje). Vriendinnetje is ziek en gaat vandaag niet
naar school, dus kun je Tess zelf ophalen.” O shit denk je dan,
dat was zo’n 5 uur geleden. Straks staat Tess nog steeds bij
school te wachten op haar moeder. 2e bericht op het
antwoordapparaat: “Je hebt nog niet gebeld maar gelukkig is
vriendinnetje weer behoorlijk opgeknapt en ze wil wel graag
met Tess spelen vanmiddag dus wij halen Tess wel op bij
school”. Gelukkig heeft Tess dus niet voor niets bij school
staan te wachten maar het voelde nogal ongemakkelijk toen ik
Tess ’s middags weer ophaalde. Ik heb de moeder van het
vriendinnetje met het schaamrood op de kaken maar
vriendelijk bedankt voor het oppassen toen ik Tess kwam
ophalen.
Zaterdagmorgen moest ik al weer vroeg bij het Koetreehuus
zijn om te assisteren bij het inschrijven van de deelnemers.
Vooral het inschrijven van de endurorijders met een
daglicentie is een hele klus. Daarna even pauze voordat de
storm weer los barstte voor alle offroadrijders. Hieruit blijkt
dan wel dat we in Hellendoorn een mooie enduro hebben. We
hadden zo’n 100 daglicentie deelnemers en ruim 300
offroadrijders.
Na de inschrijving was er gelukkig ook nog even tijd om te
kijken en dat leverde leuke foto’s op. Vooral van de niet zo
ervaren offroadrijders die allemaal in de diepe zandkuil
bleven steken.
Dit jaar was de eerste keer dat de enduro startte bij het
Koetreehuus. Volgens mij een geslaagde zet, gezien de big
smile van Cor Dijkstra en de lange rijen voor de stamppot en
de broodjes hamburger.
Bij alle drukte is even een lunchpauze met een kopje soep niet verkeerd. Dan
gaat het na de pauze weer 3x zo snel
Na afloop nog ‘even’ de boel weer opruimen. Dus dan samen
met m’n vader overal weer langs om alles weer op te ruimen.
Je wilt niet weten hoeveel mensen en materieel dan op pad
zijn om de boel weer netjes achter te laten. Wegen vegen,
maislanden glad ploegen, zandwegen schuiven etc.
Maar omdat we dit jaar zo laat in het seizoen zaten en er
zoveel offroadrijders aan de start verschenen, konden we het
niet helemaal redden om het opruimwerk op zaterdag af te
werken. Dus zondagmorgen nog maar weer even op pad om de
laatste pijlen nog op te ruimen. Gelukkig hadden we hier hulp
bij. Dan konden we de kinderen in de regen op pad sturen om
de pijlen op te halen.
Op naar de 50e editie van de Heuvelrit in 2015. We hopen dat
het dan weer net zulke mooie plaatjes oplevert.
IH
Goed verzekerd
toert fijner!
Ommerweg 1, 7447 RA Hellendoorn
telefoon: 0548 654747
e-mail: [email protected]
www.bartelsassurantien.nl
Laatste weekend van oktober dus was het zondag weer het
babytreffen. Wat baby’s betreft bleven we dit keer binnen
de dorpsgrenzen van Hellendoorn. Tegen tweeën zouden we
ons verzamelen bij het clubhuis. Tsjonge wat een vracht
motoren waren er al. Ik weet niet precies hoeveel maar het
waren er meer dan twintig.
Wacht bij het clubhuis. Alles in serene rust.
Zo tegen half drie ging de hele karavaan op pad inclusief een
gemotoriseerde huifkar voor de voetgangers onder ons en
om de krentenweggen in mee te nemen.
Zowel onder als boven de opmaak voor het vertrek.
Om Ivo vast een beetje lekker te maken reden we vlak bij
zijn huis de Eelerweg op om via de Holsenerweg en de
Ommerweg bij de familie Jarno en Maya Dijkstra uit te
komen waar dochtertje Mette het levenslicht had gezien.
MCNH groet aan Mette.
Het rookgordijn dat opgetrokken werd ontnam je het
uitzicht op de krentenwegge maar toen de kruitdampen
waren opgetrokken bleef deze krentenwegge onzichtbaar.
What’s happend??
Door de drukte waren de krentenwegges in het clubhuis
blijven liggen. Kan gebeuren en dit euvel werd later netjes
opgelost.
Na de MCNH groet werd door papa Jarno een welkomsborrel
aan de toerclub geschonken.
Mama Maya met
dochtertje Mette.
Onder: pa en ma
Dijkstra met de
kleine Mette in de
mini huifkar.
Er zijn MCNH toerders die de kleine Mette al direct aan hoge snelheden
willen laten wennen.
Na een acceptatieborrel werden de motoren weer opgestart
en ging het richting de familie Peter en Lysbeth Valk waar
hun zoontje Dean ingewijd zou worden in de geheime MCNH
rituelen.
Pa en ma Valk
met zoontje
Dean
De weg was hier opgebroken wat een gedraai van motoren
tot gevolg had en waarbij hele rookgordijnen werden
opgetrokken. De gemotoriseerde huifkar bleef hier op
gepaste afstand van omdat keren hier een onmogelijkheid
was geworden voor de huif. Ook hier werd het traditionele
kruidenbittertje ter verwelkoming van het kleine
mensenkindje uitgedeeld.
De motoriseerde huifkar die alle vaders, moeder, de kids en minder validen
meenam op de rondtoer door Hellendoorn.
Toen op weg naar de laatste familie Ivo en Ellen Rutgers.
Hiervoor werd eerst nog een extra grote ronde door het
dorp afgelegd met als gevolg dat de ijskoude fles bitter vast
aan de hand van Ivo was gevroren. Hij hoorde de stoet een
paar keer aankomen maar iedere keer ging deze, in dit geval,
“niet” stilletjes zijn huisje voorbij.
Eindelijk de toerclub arriveert. Ze hadden al zo lang buiten gestaan met de
camera in de aanslag.
Uiteindelijk arriveerde de karavaan toch bij de hele familie
Rutgers waar de kleine Mila die toerbende van de MCNH
moest aanschouwen.
Ook hier werd de
MCNH groet
uitbundig gebracht.
Op rubber werd er deze keer niet gespaard. Een dag later lazen we in de
krant dat plaatselijk in Hellendoorn een bronchitis epidemie was uitgebroken.
Mama Ellen met dochtertje Mila en onder alle trotse papa’s.
Nadat we eerst die fles van de hand van Ivo hadden los
gewrikt kon ook hier de traditionele borrel worden
uitgeschonken.
Nadat de banden zover waren opgerookt ging het met de
hele club richting clubhuis waar het kroamschudd’n verder
werd voortgezet met het uitdelen van de krentenweggen en
het maken van de statiefoto’s van de kleintjes met de
toerclub.
Normaal werden deze foto’s altijd door Bennie Kappert
gemaakt maar zoals wij weten is hij er helaas niet meer bij.
Deze taak werd nu door zoon Frank overgenomen. Mijn
respect hier voor!!
GT
BANDEN!!!!
www.vlhmotoren.nl
www.vlhbanden.nl
motorbanden,reparatie onderhoud aan motoren,
autobandenservice, zomer / winter, opslag,
Hellendoorn - 0548-656880
- 06-22740752
De verbouwing schiet mooi op. De bar is klaar, de buitenkant
is vrijwel klaar (nog wat schilderwerk en wat opleverpunten)
en ook de binnenkant is bijna klaar. Het laatste dubbelglas
gaat er nog in, dan kunnen de ramen geschilderd worden, de
vloer zit al in de verf, de keuken is op wat kitranden na klaar,
de tv hangt en is aangesloten en misschien wel het
belangrijkste: de koeling is weer geplaatst. Hierbij wat foto’s
van hoe het er nu uitziet.
Beste MCNH’ers !
Of je nu een Oldtimer, racemonster of crosser hebt, Bie Olthof tank je de beste kwaliteit
brandstof voor jouw tweewieler! Want wij hebben nu: SUPER+ 98 speciaal ontwikkeld
voor motoren en oldtimers.
Maak jouw bezoek nu helemaal compleet Bie Olthof met ons smeermiddel assortiment van
EUROL B.V. en Putoline of reinig jouw motorfiets bij ons in één van de 4 WASBOXEN!
Ontdek het gemak van alles onder 1 dak,
Team Olthof
Januari
Lidwien Kappert/Rita Jansen
( keuken )
Februari
Geke Middelkamp / Inge Hendriks
( alles hoog )
Maart
Ilona Schuurman / Jose Kappert
( bar )
April
Gerlien Dommerholt / Marscha Mulder ( ramen )
Mei
Berit Teesink / Janneke Hendriks
( keuken )
Juni
Lidwien Kappert / Rita Jansen
( alles hoog )
Juli/Augustus
Grote schoonmaak !!!!!!!
September Geke Middelkamp / Inge Hendriks ( bar )
Oktober
Ilona Schuurman / Jose Kappert
( keuken )
November Gerlien Dommerholt / Marscha mulder ( ramen )
December Berit Teesink / Janneke Hendriks
( alles hoog )
December
5 Gesloten Sinterklaas
6 Arno Zunnebeld
11 Clubavond Henk Bennink en Gert Teesink
13 Frank Bossink
19 Wim Bennink
20 Fleming Broeze
26 Gesloten 2e Kerstdag
27 Gerald Ekkelkamp
31 Carbid knapp`n vanaf 14:00 uur
Januari
2 en 3 Gesloten
8 Clubavond Paul Beunk en Roland Dommerholt
10 Gert Jan Grobbink
16 Jarno Dijkstra
17 Youri Hakkers
24 Glenn Hakkers
25 Patrick Jongenelen
31 Arjan Kamphuis
Schoonmaakrooster
December Berit Teesink / Janneke Hendriks
Januari
Lidwien Kappert/Rita Jansen
alles hoog
keuken
Crono-Time data en electric instruments
Termignoni Exhaust Technology
GSG Valblokken
QD Exhausts
Zandona Body protection
Giannelli Exhausts
Meer info. WWW.Verheul.nu
Tel. 0546-641689
Of bij jouw motorzaak
Verheul, Vriezenveenseweg 18, 7681 DS Vroomshoop (Ov.)