Saveti za suzbijanje biljnih štetočina, bolesti i korova

Transcription

Saveti za suzbijanje biljnih štetočina, bolesti i korova
Saveti za suzbijanje
biljnih štetočina, bolesti
i korova uz preporuku
naših preparata
2011
1
2
SADRŽAJ
SADRŽAJ
SADRŽAJ
PREDGOVOR
O NAMA
geografska karta regije
kontakti
geografska karta Srbije
PREPORUKE
legenda
VINOVA LOZA
bolesti i štetočine
program zaštite vinove loze
zaštita vinove loze
uništavanje korova u vinogradu
JABUKA
bolesti i štetočine
zaštita jabuke
KRUŠKA
bolesti i štetočine
zaštita kruške
BRESKVA I KAJSIJA
bolesti i štetočine
zaštita breskve i kajsije
VIŠNJA I TREŠNJA
bolesti i štetočine
zaštita višnje i trešnje
ŠLJIVA
bolesti i štetočine
zaštita šljive
JAGODIČASTO VOĆE
bolesti jagoda
zaštita jagodičastih voćnih vrsta
bolesti i štetočine malina
zaštita malina
KUKURUZ
štetočine
program zaštite kukuruza
zaštita kukuruza
ŽITO
razvojne faze
bolesti i štetočine
program zaštite žita
zaštita strnih žita
čišćenje strništa sa preparatom BOOM EFEKT
3
6
7
8
9
10
11
13
14
14
18
19
22
24
24
29
33
33
37
39
39
42
44
44
47
49
49
51
52
52
53
55
57
59
59
61
63
64
64
64
66
67
68
3
SADRŽAJ
ŠEĆERNA REPA
bolesti i štetočine
zaštita šećerne repe
ULJANA REPICA, SUNCOKRET I SOJA
bolesti i štetočine
zaštita uljane repice
zaštita suncokreta
zaštita soje
KROMPIR
razvojne faze
bolesti i štetočine
program zaštite krompira
zaštita krompira
DUVAN
zaštita rasada duvana
zaštita duvana u polju
LUCERKA
zaštita lucerke
LIVADE I PAŠNJACI
suzbijanje korova
POVRĆE
štetni organizmi
zaštita salate
zaštita krastavaca, dinje i lubenice
PARADAJZ, PLAVI PATLIDŽAN I PAPRIKA
bolesti
zaštita paradajza i plavog patlidžana
zaštita paprike
KUPUSNJAČE
štetočine
zaštita kupusnjača
PASULJ I GRAŠAK
zaštita pasulja i graška
CRNI I BELI LUK
bolesti i štetočine
zaštita crnog i belog luka
zaštita šargarepe, peršuna i celera
UKRASNE BILJKE
štetočine
zaštita ukrasnog bilja
PRSKANJE SA NOŠENIM MOTORNIM PRSKALICAMA
preporuke za prskanje nošenim motornim prskalicama
tabela za pripremu potrebne koncentracije
PREGLED PREPARATA ZA ZAŠTITU BILJA
LATINSKA IMENA
bolesti biljaka
štetočine na kulturama
4
70
71
71
73
73
76
77
78
79
79
79
81
82
84
84
84
85
85
85
85
86
86
87
88
89
89
91
92
93
95
95
95
95
96
96
97
98
99
99
99
100
101
102
103
126
126
130
pregled korova koji se najčešće pojavljuju u različitim kulturama
PRAVILNA UPOTREBA PREPARATA ZA ZAŠTITU BILJA
PREGLED TRETIRANJA
BELEŠKE
135
139
142
156
5
PREDGOVOR
PREDGOVOR
Dejan Jovanović
Poštovani poslovni partneri i poljoprivredni proizvođači,
Pred Vama je novo izdanje Pinusovog ključa za 2011. godinu u
kojem Vam ponovno donosimo mnogo informacija i sveobuhvatnu pomoć u borbi protiv bolesti, korova i štetočina.
Osvrćući se na prošlu sezonu, sa ponosom gledamo na Vaše rezultate, koji ste uz sve nevolje i neizvestnosti teške poljoprivredne
sezone uspeli da ostvarite dobar rezultat.
U sezoni 2010 su bila na proveri i sredstva za zaštitu bilja zbog
enormno nepovoljnih uslova za primenu, kako u pogledu delovanja na razne korove, štetočine i patogene, tako i zbog selektivnosti na samu gajenu biljku.
Čast i zadovoljstvo nam je da ste se uverili u kvalitet naših sredstava za zaštitu bilja, te izostanak
reklamacija, smatramo dokazom, da smo na dobrom putu prema zajedničkom uspehu jer naša
je želja, da Vama, korisnicima Pinusovih sredstava i našim partnerima ponudimo najkvalitetnija
sredstva uz prihvatljivu cenu.
Naročito nas veseli da ste prihvatili naše preporuke o primeni najnovijih formulacija sredstava
u obliku formulacije OD - uljane disperzije (GAT MOTION 4 OD, TIGER 25 OD i HABIT 25 OD) te
time dokazali, da kao i do sada sledite svetske trendove i nastojite da usavršavate svoju proizvodnju.
Kao i svake godine tako smo i ove za Vas obezbedili široku paletu sredstava za zaštitu bilja. Uz
sada već dobro poznata sredstva, u ovoj sezoni ponudićemo Vam selektivni post-em sistemični
herbicid GAT ZEBRA 25 OD, koji se koristi za uništavanje najvećeg broja korova u usevu šećerne
repe. GAT ZEBRA 25 OD je jedino sredstvo na bazi triflusulfuron-metila na tržištu Srbije formulisano u obliku uljane disperzije.
Verujemo da ćemo i ove sezone uspeti da opravdamo Vaše poverenje.
Naš cilj je Vaše zadovoljstvo, Vaš uspeh je naš ponos.
Srdačno Vaš,
Dejan Jovanović
direktor
Pinus Plus d.o.o., Novi Sad
6
O NAMA
O NAMA
Pinus TKI d.d. je firma sa dugogodišnjom tradicijom u agrohemijskoj industriji, čiji počeci sežu
do daleke 1888. godine. Danas se naša delatnost zasniva na proizvodnji preparata za zaštitu
bilja, proizvodnji biodizela i biocida. Svoju odgovornost za očuvanje životne sredine ispoljavamo kroz ponudu vrhunskih i kvalitetnih preparata za zaštitu bilja, te vlastitom spalivaonicom za uništavanje opasnog otpada i ambalaže. Pinus grupa sa sedištem i proizvodnjom u
Račama/Mariboru u Sloveniji, danas je zaokružena sredina sa svojim ćerinskim firmama u Srbiji,
Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, koje ukupno imaju oko 200 zaposlenih.
Pinus je vodeći slovenački prozvođač, zastupnik i distibuter preparata za zaštitu bilja. Pored
vlastite palete proizvoda ponosni smo na dugogodišnju suradnju i partnerstvo s brojnim svetskim priznatim proizvođačima preparata za zaštitu bilja kao što su DuPont, Bayer CropScience,
BASF, Nufarm i dr. Povezuje nas razvojna politika naših preduzeća sa posebnim naglaskom na
razvoju tehnologija u iznalaženju boljih riješenja koja su prihvatljivija za čovjeka i pomažu u
očuvanju prirode i zaštiti životne sredine.
Posebno smo ponosni na preparat BOOM EFEKT, totalni herbicid, koji je proizvod našeg
preduzeća sa registracijom i prodajom u svim državama bivše Jugoslavije i velikom broju
država Europske unije.
Pinus Plus d.o.o. kao ogranak Pinus grupe posluje samostalno u Srbiji od 2004.godine. Sedište
preduzeća je locirano u Novom Sadu. Sa otvaranjem vrata našeg preduzeća Pinus se ponovo vratio na poznato tržište, među prijatelje gde je bio od ranije prisutan preko 40 godina,
priznat i poštovan kao renomirani proizvođač, zastupnik i distributer kvalitetnih preparata za
zaštitu bilja. Posebnu pažnju Pinus je uvek poklanjao krajnjem potrošaču i uvek bio usmeren
na rešavanje problema koje krajnji korisnik ima kada su u pitanju pravilna nega i zaštita useva i
zasada. Kao poslovno nasleđe i današnja ekipa mladih, edukovanih i poslu posvećenih agronoma se zavetuje da će na tom istom putu i po istom principu i dalje poslovati. Naša stručna
agronomska savetodavna služba stoji uvek na raspolaganju našim korisnicima i rado se odaziva
na pozive, izlazi na teren i dogovorno i profesionalno rešava sve probleme u vezi nege i zaštite
bilja koristeći najnovija saznanja i tehnologije. Stručna služba je dostupna na celom prostoru
Republike Srbije sa predstavništvima u Loznici, Kruševcu, Zrenjaninu i Novom Bečeju.
U našem prodajnom programu pored preparata za zaštitu bilja iz proizvodnog programa
matične kuće Pinus TKI, tu su i proizvodi mnogih renomiranih evropskih i svetskih kuća kao
što su: DuPont, SAD; Nufarm, Australija; Isagro, Italija; GAT Microencapsulation, Austrija; Montanwerke, Austrija i dr.
7
GEOGRAFSKA KARTA
Czech Republic
GEOGRAFSKA
KARTA REGIJE
Slovakia
Austria
Rače
Ljubljana
Slovenija
Hungary
Romania
Hrvatska
Osijek
Novi Sad
Banja Luka
Bosna i
Hercegovina
Italy
Srbija
Bu
Crna gora
Makedonija
Albania
Greece
8
KONTAKTI
KONTAKTI
AGRONOMSKA SAVETODAVNA SLUŽBA
Srednja i Severna Bačka
Zoran Popov, dipl. ing. zaštite bilja
T: 063/535-045
Banat
Srđan Protić, dipl. ing. zaštite bilja
T: 063/535-117
Srem i Južna Bačka
Igor Petković, dipl. ing. zaštite bilja
T: 063/535-709
Zapadna Srbija
Milan Popović, dipl. ing. zaštite bilja
T: 063/535-279
Centralna i Južna Srbija
Aleksandar Dimić, dipl.ing.agr.
T: 063/535-118
9
GEOGRAFSKA KARTA
GEOGRAFSKA KARTA SRBIJE
Novi Bečej
Zrenjanin
Novi Sad
Beograd
Loznica
Srbija
Kruševac
Bulgari
Crna gora
Makedonija
10
PREPORUKE
PREPORUKE ZA UPOTREBU PINUSOVOG KLJUČA
Pinusov ključ - nepogrešiv za poljoprivrednike i baštovane u Srbiji
U Pinusovom ključu su sabrani svi aktuelni preparati za zaštitu bilja firme Pinus plus i služe kao
izvanredna i nepogrešiva pomoć poljoprivrednika i baštovanava u Srbiji.
Pinusov ključ je podeljen u pet glavnih delova zaštite bilja: vinova loza, voćarstvo, ratarstvo,
povrtarstvo i ukrasno bilje. U svakom delu su poglavlja, posvećena pojedinim biljnim vrstama.
Pinusov ključ - pregledan, jasan i jednostavan priručnik
Poglavlja pojedinačnih kultura počinjemo sa opisom i fotografijama najznačajnijih bolesti i
štetočina.
Slede ključne razvojne faze (fenofaze) i programi zaštite za posmatranu kulturu.
Najobimniji deo predstavljaju programi zaštite bilja. U Pinusovom ključu je predstavljena lista
preparata koji imaju registraciju u Republiki Srbiji, osim posebno označenih za koje očekujemo
registraciju u ovoj sezoni. Saveti za upotrebu preparata temelje se na biologiji bolesti i štetočina,
uslovima povoljnim za njihov razvoj, na sopstvenim preparatima za zaštitu bilja i na uslovima
koji pogoduju brzini njihove razgradnje. Za uspešnu zaštitu bilja je veoma važna tehnika prskanja, koja mora biti prilagođena razvojnoj fazi i uzgojnom obliku biljke. Zato ne možemo
ponuditi program zaštite pojedinačnih biljaka, koji bi lako šablonski primenjivali tokom cele
godine. Program zaštite pojedinačnih kultura upotrebljavajte kao osnovu, koju ćete prilagoditi
pojedinačnom prskanju.
Podatak o momentu tretiranja je važno prihvatiti za okviran podatak. Pravi moment tretiranja
je zavisan od vremenskih uslova pojedinih geografskih reona kao i od vremenskih uslova u
godini tretiranja.
Količina vode, koju treba upotrebiti je predviđena vrednost koja garantuje najbolju raspodelu
preparata po jedinici površine. Količinu vode treba prilagoditi vremenskim uslovima, tipu prskalice, habitusu biljke i dr. Za hobiste koji upotrebljavaju manje prskalice smo u tabeli dali
dozu preparata za 10 litara vode.
Za svaki preparat je u tabeli zapisana karenca. Količina vode pri kombinacijama je navedena za
celu kombinaciju.
Za dodatne savete i za sva bliža obaveštenja kontaktirajte našu stručnu agronomsku
savetodavnu službu na terenu (imena i brojevi telefona su navedeni na stranici 9).
Pregledu programa zaštite bilja sledi pregled preparata za zaštitu bilja. Za svaki preparat su
11
PREPORUKE
navedeni osnovni podaci i najvažnije informacije o upotrebi i delovajnju preparata.
Za postizanje visokih prinosa moraju biti ispunjeni i svi ostali uslovi: đubrenje sa mineralnim
i organskim đubrivima, pravilna rezidba, obrada zemljišta, navodnjavanje, zaštita od divljači i
glodara i poštovanje preporučenih rokova za tretiranje Prognozno izveštajne službe. Kao svaki
kalendar prskanja i naš je namenjen kao pomoć pri pravljenju plana prskanja za specifične
uslove.
Želimo Vam puno uspeha u želji da Vam Pinusov ključ bude korisna pomoć u radu.
Agronomska savetodavna služba
Novi Sad, novembar 2010
12
LEGENDA
LEGENDA
BRESKVA I
KAJSIJA
CRNI I BELI LUK
JABUKA
JAGODA, MALINA,
KUPINA, RIBIZLA
KUPUSNJAČE
KRASTAVCI, DINJE,
LUBENICE
KROMPIR
KRUŠKA
KUKURUZ
LIVADE I
PAŠNJACI
PAPRIKA
PARADAJZ, PLAVI
PATLIDŽAN
PASULJ I GRAŠAK
SALATA
ŠARGAREPA,
PERŠUN, CELER
ŠEĆERNA REPA
ŠLJIVA
UKRASNE BILJKE
ULJANA REPICA,
SUNCOKRET, SOJA
VINOVA LOZA
VIŠNJA I TREŠNJA
ŽITO
LEGENDA PREPARATA ZA ZAŠTITU BILJA
FUNGICIDI
INSEKTICIDI
HERBICIDI
TRETIRANJE SEMENA
PRE UPOTREBE PROČITAJTE UPUTSTVO ZA UPOTREBU,
KOJE JE PRILOŽENO UZ SVAKO PAKOVANJE!
PRI PRIMENI SE TREBA PONAŠATI PO PREPORUKAMA U
UPUTSTVU ZA UPOTREBU!
13
VINOVA LOZA
VINOVA LOZA
BOLESTI I ŠTETOČINE
Ime
Plamenjača vinove loze (Plasmopara viticola)
Opis
Plamenjača je bolest koja u našim agroekološkim uslovima može zahvatiti sve delove vinove
loze. Prezimljujuće oospore u proleće klijaju i obrazuju sporangije u kojima se diferenciraju zoospore, koje vrše primarne infekcije. Prve simptome zapažamo na listu u vidu uglastih žućkastih
vodenastih pega. Kroz nekoliko dana na naličju lista se formira beličasta prevlaka koju čine
konidiofore i konidije parazita sa kojih se bolest širi (sekundarne infekcije). Pege kasnije nekrotiraju i list opada. Cvet i cvast mogu biti zaražene i pre otvaranja, u povoljnim uslovima vlažnosti
formira se micelijska navlaka. Kasnije bolest napada bobice u koje prodire kroz lenticele. Pojava
plamenjače je uočljiva na listu, posebno na vršnom na kome se vidi svetlozelena boja.
plamenjača na vinovoj lozi
kasna plamenjača na bobicama grozda
Ime
Pepelnica vinove loze (Uncinula necator)
14
Opis
Za pepelnicu vinove loze karakteristična je pepeljasta navlaka, koja se može razviti na svim delovima vinove loze. Zaraženi biljni delovi izgledaju kao da su posuti pepelom. Prisustvo bolesti
najuočljivije je na bobicama grozdova na kojim se razvija beličasta prevlaka koja prouzrokuje
pucanje pokožice, pojavu i razvoj druge bolesti – sive plesnivosti (Botritis cinerea). Na listu se
razvija pepeljasta navlaka i on gubi boju, tečnost i postaje čvrst. Razvoju bolesti pogoduju suvo
i toplo vreme.
VINOVA LOZA
pepelnica vinove loze
pepelnica vinove loze - detalj
Ime
Siva plesan (Botritis cinerea)
Opis
Siva plesan vinove loze se pojavljuje na svim delovima loze i tokom cele vegetacije, ali je
najuočljivija na bobicama u periodu sazrevanja kada je šteta najveća. Ne samo da dolazi do
smanjenja prinosa već je i kvalitet vina loš. Toplo i vlažno vreme odgovara za razvoj ovog patogena, a u uslovima smanjene vlažnosti izostaje formiranje površinske micelije. Siva plesan se
pojavljuje veoma rano i već posle cvetanja treba početi sa zaštitom. Bolest se širi sa bobice
na bobicu i tako ceo grozd biva zaražen, posebno su ugrožene sorte sa kompaktnim grozdovima.
siva plesan
siva plesan – detalj
15
VINOVA LOZA
Ime
Žuti grožđani moljac (Eupocelia ambiguela), Sivi grožđani moljac (Lobesia
botrana)
Opis
Grožđani moljci imaju dve do tri generacije, oštećuju grozdove i stvaraju uslove za razvoj sive
plesni. Gusenice žutog grožđanog moljca su ružičaste boje i imaju crnu glavu, dok su gusenice
sivog grožđanog moljca zelenkaste boje sa žutom ili žutosmeđom glavom i vrlo su pokretljive.
Gusenice prve generacije oštećuju grozdove u cvetanju, a gusenice druge i treće generacije
oštećuju bobice u zrenju. Usled takvih povreda bobica, a u uslovima povećane vlažnosti dolazi
do razvoja sive plesni. To je glavni razlog suzbijanja grožđanog moljca.
gusenica sivog grožđanog moljca
leptir sivog grožđanog moljca
Ime
Grinje, akarine (Calepitrimerus vitis), Crveni pauk (Panonychus ulmi)
Opis
Grinje su tako male da ih golim okom ne vidimo. Oštećenja prave na svim delovima vinove
loze. Ta oštećenja nazivamo akarinozama. Grinje prezimljavaju u obliku zimskih jaja i po pilenju
počinju se obilno hraniti. Štete pričinjavaju u leto kada se hrane na naličju lista, a u uslovima
prenamnoženosti pojavljuju se i na licu lista. Takvi listovi žute i dobijaju bronzanu boju. Najveće
štete su u godinama kada zbog hladnijeg vremena loza kasnije počinje sa vegetacijom i tada
se razvijaju zakržljali mladari ili se u opšte ne razvijaju.
16
VINOVA LOZA
grinje na vinovoj lozi
crveni pauk
Ime
Crna pegavost vinove loze (Phomopsis viticola)
Opis
Bolest se pojavljuje u svim vinogorjima. Slabi prvenstveno manje bujne vinograde i sorte nižeg
rasta. Obolenje zahvata sve delove vinove loze. Ukoliko se ne suzbija, patogen se prenosi iz
godine u godinu. Na listovima se pojavljuju zelene hlorotične pege sa tamnijom sredinom. Na
zaraženim lastarima, posebno donje internodije dobijaju ljubičaste nekrotične pege koje sa
početkom jeseni postaju sivkaste. Na njima se u proleće pojavljuju crne tačkice.
crna pegavost vinove loze
crna pegavost vinove loze – detalj
17
18
DUO PAK
05
10
OGRIOL + CHAMP FLOW
14
16
PINFOR SUPER
61
71
73
MOLTOVIN
VALIS M
BOOM EFEKT
KAISO WG
CHAMP FLOW
OGRIOL
GATGO 20 OD
FLOWBRIX BLAU
PINOTRIN 10-EC
KOSSAN WG
FANTIC M
PINOZEB M-45
PROGRAM ZAŠTITE VINOVE LOZE
75
CHAMP FLOW
81
VINOVA LOZA
ff E-F
APRIL - MAJ
lastar dužine
8 – 12 cm
ff D
APRIL
razvoj 3 – 4 listića
lastar 2 – 4 cm
ff C-D
FEBRUAR-MART
ff B
zimsko mirovanje
Razvojni stadijum
i vreme upotrebe
ZAŠTITA VINOVE LOZE
600 -800 L
500 L
500 L
Potrebna
količina
vode /ha
KAISO WG ili
PINOTRIN 10-EC
0,025
0,02 - 0,05
0,4
KOSSAN WG
pepelnica vinove loze
grožđani moljac
0,25
0,25
0,5
0,6
PINOZEB M-45 +
KOSSAN WG
PINOZEB M-45 ili
FANTIC M
0,4
0,35
2
CHAMP FLOW + ili
FLOWBRIX BLAU +
OGRIOL
0,15 kg
0.2 - 0,5 L
3 kg
2-2,5 kg
2-2,5 kg
2,5 kg
3 kg
2L
1,8 L
6 – 10 L
1 duo pak/30 - 40 L vode
Ogriol + Champ flow
DUO PAK
Količina /ha
Konc. u %
Preparati
plamenjača vinove loze
crna pegavost vinove
loze, pepelnica vinove
loze
akarinoza,erinoza, crna
pegavost vinove loze,
crvena voćna grinja,
lozina štitasta vaš,
obični paučar, grozdov
smotavac
Bolesti i štetočine
2,5 g
2 - 5 mL
30 g
25 g
25 g
25 g
30 g
20 mL
18 mL
200 mL
Količina na
10 L vode
VINOVA LOZA
19
20
JUN
formiranje bobice
ff J
JUN
po cvetanju
ff H-I
MAJ
pred cvetanje
ff G
MAJ
lastar dužine
40 – 50 cm
Razvojni stadijum
i vreme upotrebe
1000 L
1000 L
900 L
800 L
Potrebna
količina
vode /ha
0,015
0,25 – 0,3
0,3
KAISO WG
VALIS M ili
MOLTOVIN
grožđani moljac
OLYMP 10 EW +
KOSSAN WG
0,015
0,2
0,3
MOLTOVIN
plamenjača vinove loze
pepelnica vinove loze
0,3
KOSSAN WG
pepelnica vinove loze
plamenjača vinove loze
0,025
0,25 – 0,3
FANTIC M
plamenjača vinove loze
TALENDO
0,03
GATGO 20 OD
vaši
pepelnica vinove loze
0,025
TALENDO
0,2 – 0,3
FANTIC M
plamenjača vinove loze
pepelnica vinove loze
Konc. u %
Preparati
Bolesti i štetočine
0,15 L
2 kg
3L
3 kg
2,5 kg
3L
0,135 kg
0,25 L
2,5 – 3 kg
0,25 L
0,25 L
2,5 kg
Količina /ha
1,5 mL
20 g
30 mL
30 g
25 g
30 mL
1,5 g
2,5 mL
30 g
3 mL
2,5 mL
30 g
Količina na
10 L vode
VINOVA LOZA
1000 L
1000 L
1000 L
1000 L
Potrebna
količina
vode /ha
0,3
0,3
MOLTOVIN ili
VALIS M
plamenjača vinove loze
0,3
0,02
0,4 - 0,8
0,2 - 0,3
KAISO WG
BOOM EFEKT ili
PINFOR SUPER
grožđani moljac
jednogodišnji korovi,
višegodišnji korovi i
širokolisni korovi
0,3
0,3
CHAMP FLOW ili
FLOWBRIX BLAU
plamenjača vinove loze
KOSSAN WG
0,015
KAISO WG
grožđani moljac
pepelnica
0,3
VALIS M
plamenjača vinove loze
KOSSAN WG
0,3
GATGO 20 OD
vaši
pepelnica vinove loze
0,03
KOSSAN WG
pepelnica vinove loze
0,3
Konc. u %
Preparati
Bolesti i štetočine
2-3 L
4-8 L
0,2 kg
3 kg
3L
3L
0,15 kg
3 kg
3 kg
0,3 L
3 kg
3L
3 kg
Količina /ha
200 mL
400 mL
2g
30 g
30 mL
30 mL
1,5 g
30 g
30 g
3 mL
30 g
30 mL
30 g
Količina na
10 L vode
Napomena:
Preparat OGRIOL se može koristiti i kao dodatak fungicidima i insekticidima. Njegova uloga je višestruka: može se koristiti kao okvašivač ili kao partner
klasičnim insekticidima u cilju smanjenja količine klasičnog insekticida za 20- 30 % .
Za bliže informacije konkaktirati agronomsku savetodavnu službu Pinus Plus.
MART - SREDINA
SEPTEMBRA
suzbijanje korova
ff N
AVGUST
početak šarka
ff M
JULI
ff L
zatvaranje grozda
JULI
ff K
bobice veličine zrna
pšenice
Razvojni stadijum
i vreme upotrebe
VINOVA LOZA
21
VINOVA LOZA
UNIŠTAVANJE KOROVA U VINOGRADU
Hemijsko uništavanje korova u vinogradima može zameniti okopavanje i međuredno okopavanje. Savetujemo Vam upotrebu preparata BOOM EFEKT:
• vreme upotrebe je od marta meseca
• na peskovitim propusnim zemljištima ne preporučujemo upotrebu totalnih herbicida
BOOM EFEKT je totalni herbicid koji uspešno uništava veoma otporne korove (divlji sirak,
zubača, palamida, štavelje, ambroziju, i dr.).
•
•
•
•
•
•
•
upotrebljavamo ga u periodu intenzivnog porasta pa do faze punog cvetanja
usvaja se preko listova odakle se translocira u podzemne delove
korov se suši za 20-25 dana se potpuno osuši a koreni i rizomi potpuno propadaju
posle 20 dana zemljište možemo obrađivati
tretiranje obavljati po mirnom vremenu bez vetra, i ne većim pritiskom od 1 bar
preporučena količina preparata 2-12 L/ha, zavisno od vrste i faze razvoja korova
divlji sirak prskamo pred cvetanje kada je visine od 50 do 60 cm, pirevinu prskamo pred
jesen, isto važi za divlju kupinu i za ostale višegodišnje korove
• u programu integralne zaštite vinove loze tj., grožđa poslednji termin za tretiranje preparatom BOOM EFEKT je 15 jul.
• lokalno prskamo sa 2 % rastvorom praparata BOOM EFEKT
Pre prskanja sa herbicidima u vinogradu sprečimo zanošenje preparata na list vinove
loze.
Prskajte po mirnom, ne pretoplom vremenu.
Kada vinova loza cveta, ne preporučujemo upotrebu herbicida.
22
BOLJI IZBOR BESPREKORAN KVALITET
PROIZVODA PO RAZUMNIM
CENAMA
Fungicidi za suzbijanje prouzrokovača plamenjače
MOLTOVIN u vinovoj lozi i krompiru
CHAMP FLOW u paradajzu
AMALINE FLOW u vinovoj lozi
Insekticid za suzbijanje zelene jabukine lisne vaši i žitne pijavice
KAISO WG
Sredstvo za tretiranje semena pšenice i ječma
NUPRID MAX
ZAJEDNO ZA VAŠ USPEH!
JABUKA
JABUKA
BOLESTI I ŠTETOČINE
Ime
Čađava pegavost lišća i krastavost plodova jabuke (Venturia inaequalis)
Opis
Čađava pegavost lišća i krastavost plodova jabuke je obolenje koje ima najskuplju zaštitu, a
ukoliko se pojavi u zasadu pravi velike ekonomske štete. Takvi plodovi gube tržišnu vrednost i
koriste se samo za preradu. Obolenje se mora pratiti tokom cele vegetacije, posebno u periodu
pojave primarnih infekcija (od roze pupoljaka do plodova veličine lešnika). Javlja se na svim
nadzemnim delovima. Gljiva prezimljava u opalom lišću, zimske apotecije koje u povoljnim
uslovima temperature i dovoljne dužine vlaženja klijaju i vrše primarnu infekciju. Prvi simptomi
se pojavljuju u vidu čađavih pega na licu i naličju. Simptomi bolesti na plodovima su slični,
obrazuju se krastave pege koje kasnije pucaju a plod obično opada.
čađava krastavost na jabuci
24
čađava krastavost na jabuci - detalj
JABUKA
Ime
Pepelnica jabuke (Podosphaera leucotricha)
Opis
Pepelnica se pojavljuje na svim zelenim delovima od cvetanja do kraja vegetacije i sprečava
normalan razvoj lista, cveta, lastara i rodnih pupoljaka. Prezimljava u obliku micelija u zaraženim
lastarima i pupoljcima. Do infekcije dolazi u proleće kada micelija zahvati cvetove. U maju se
pojavljuju beli mladari koje ukoliko je potrebno odsecamo (zelena rezidba), a zatim obavimo tretman zaštite. Pepelnica ne traži posebne uslove, u pogledu temperature i vlažnosti pojavljuje se
tokom cele vegetacije. Najosetljivije sorte su Ajdared i Jonatan.
pepelnica jabuke
pepelnica jabuke - detalj
Ime
Jabukin smotavac
(Cydia pomonella)
Opis
Jabukin smotavac je najznačajnija štetočina
jabuke. Ima do tri generacije u toku jedne
godine. Gusenica dužine 20 mm u prvoj generaciji prouzrokuje opadanje crvljivih plodića, a u drugoj generaciji deo crvljivih plodova opada, a deo ostaje na stablu do berbe.
Leptiri prve generacije pojavljuju se od prve
dekade maja do druge dekade juna, a druga generacija se pojavljuje od druge dekade jula do druge dekade avgusta. Smotavci
prezimljvaju u kokonu u raznim pukotinama
ispod kore. U proleće se pojavljuju prvi leptiri
koji polažu jaja na listove u blizini plodova i
na plodove. Iz položenih jaja se pile larve koje
se ubušuju u plod na mestu dodira dva ploda
ili lista i ploda.
jabukin smotavac
25
JABUKA
Ime
Savijači pokožice ploda
(Tortricidae)
Opis
U zasadima jabuke savijači pokožice ploda
se pojavljuju od kraja juna i početka jula. Njihove gusenice zapredaju i oštećuju vrhove
lastara, a kasnije se sele na plodove gde
oštećuju pokožicu ploda.
savijač pokožice ploda
Ime
Jabučna osa (Hoplocampa testudinea)
opis
Jabučne ose lete krajem aprila i početkom maja u vreme letenja i polažu jaja ispod čašičnih
listića ili na cvetnu ložu. Pagusenice se ubušuju u plodiće, oštećuju ih i oni opadaju. Na jabuci
se vide smeđi hodnici na plodu kao i otvor gde je pagusenica prešla u drugi plod. Osice se
hrane plodićima koji nisu dostigli veličinu oraha. Za praćenja pojave osica koristimo bele ploče.
Tretman protiv osica se izvodi pred kraj cvetanja.
26
štete od jabučne ose
pagusenica jabučne ose
JABUKA
Ime
Crveni pauk (Panonychus ulmi)
Opis
Crveni pauk spada među manje štetočine jabuke. Pojava je zavisna od vremenskih uslova,
prvenstveno od temperature. Crveni pauk prezimljva u obliku zimskih jaja svetlo crvene boje
u naborima kore. Početkom aprila se pile larve. Hrane se sokom iz lista koji gubi zelenu boju
i postaje žućkaste do bronzane boje. Crveni pauk se uočava na naličju lista. Kako crveni pauk
ima velik broj generacija, tretman protiv ove štetočine treba obaviti pravovremeno kada je
brojnost mala.
štete od crvenog pauka
crveni pauk - detalj
Ime
Zelena jabukina vaš (Aphis pomi),
pepeljasta vaš jabuke (Dysaphis
plantaginea), vaš crvenih gala
(Dysaphis devecta)
Opis
Vaši sišući sokove na mladarima i plodovima prouzrokuju usporen porast i deformacije na mladarima i plodovima. Lučenjem
medne rose dodatno prljaju plodove. Prezimljavaju u obliku jaja crne boje veličine
0,5 mm položenih na stablu. Najštetnija je
pepeljasta vaš koja prouzrokuje takve deformacije ploda da je on neupotrebljiv.
pepeljasta vaš jabuke
27
JABUKA
Ime
Krvava vaš (Eriosoma lanigerum)
Opis
Krvava vaš se pojavljuje u bujnim i vlažnim
zasadima gde prouzrokuje štete u obliku
rak rana na stablu koje je prekriveno kolonijama vaši. Štete na plodovoma su posledica
lučenja medne rose koja je izvaredna podloga za razvoj gljive čađavice i takvi plodovi
nisu za upotrebu. Prezimljuju na stablu ili
korenovom vratu. Rađaju žive mlade koji se
odmah počinju širiti po zasadu i praviti štetu.
Kolonije vaši formiraju beličastu paučinu
koja predstavlja voštana vlakna, koja pod
pritiskom oslobađaju tečnost crvene boje
po čemu je vaš dobila ime. Godišnje formira
10 - 12 generacija. Na jesen se pojavljuju
krilate forme koje se sele na druga stabla
jabuke.
krvava vaš
Ime
Miner okruglih mina (Leucoptera
scitela), miner belih mina
(Phylonorycter corylifoliella),
miner mramornih mina
(Phyllonorycter blancardella)
Opis
Lisni mineri se stalno pojavljuju u zasadima
jabuka. Gusenice minera oštećuju listove.
Gusenica minera okruglih mina ubušuje
ispod pokožice lista gde izgrizaju tkivo i
smanjuju asimilacionu površinu, dok gusenica minera belih mina preseca glavni nerv i
list otpada. Do prenamnoženja lisnih minera
može doći u slučaju povoljnih vremenskih
uslova, upotrebe insekticida i dr. Mineri imaju tri generacije, prva se pojavljuje krajem
aprila, druga generacija u drugoj polovini
juna, a treća u avgustu. Mineri se uništavaju
u momentu polaganja jaja ili najkasnije kada
su mine veličine 1 - 2 mm.
28
miner okruglih mina
zatvoreni cvetni
pupoljci vidljivi
ff E
faza mišjih ušiju
ff D-E
bubrenje lisnih
pupoljaka do faze
mišjih ušiju
ff B-C
Razvojni stadijum
i vreme upotrebe
800 L
600 L
600 L
Potrebna
količina
vode /ha
0,3-0,4
0,05
KOSSAN WG
PINOTRIN 10-EC
pepelnica (Podosphaera
leucotricha)
crvena voćna grinja
(po potrebi)
0,2 – 0,25
PINOZEB M-45+
**Preparat na bazi a.m. 0,07
tebukonazol
čađava krastavost
0,4 L
2,4 – 3,2 kg
1,2 – 1,5 kg
0,56 L
0,015 – 0,025 90 – 150 gr
KAISO WG
cvetojedi
0,3 L
1,2 – 1,5 kg
0,05
0,2–0,25
15 L
PINOTRIN 10-EC
PINOZEB M-45
1,5
2,5 L
3L
crvena voćna grinja
(Panonychus ulmi)
čađava krastavost
(Venturia inaequalis)
jaja lisnih vaši (Aphididae), OGRIOL
kalifornijska štitasta vaš
(Quadraspidiotus perniciosus), lisne buve(Psylla
spp.), jaja crvene voćne
grinje (Panonychus),...
FLOWBRIX BLAU ili
CHAMP FLOW
0,25
0,3
1 duo pak/30 - 40 L vode
Ogriol + Champ flow ili
DUO PAK
čađava
krastavost(Venturia
inaequalis), bakteriozna
plamenjača (Erwinia
amylowora)
Količina /ha
Konc. u %
Preparati
Bolesti i štetočine
** Koristiti sredstvo za zaštitu bilja na bazi aktivne materije tebukonazol 250 g/L.
ZAŠTITA JABUKE
5 mL
24 – 32 g
20 – 25 g
7 mL
1,5 – 2,5 g
5 mL
20 – 25 g
150 mL
30 mL
30 mL
Količina na
10 L vode
JABUKA
29
30
proređivanje plodova
lisne vaši, lisni mineri, grinje, jabučni
smotavac
MAXCEL
*PINUREL D ili
KAISO WG
0,75- 1 L
0,2 kg
3 kg
2 kg
0,4 L
2,4 kg
2 kg
2,4 kg
2 kg
0,32 L
0,2 kg
1,2 – 1,5 kg
0,56 L
Količina /ha
7,5- 10 mL
2g
30 g
20 g
4 mL
30 g
20 g
30 g
20 g
4 mL
2,5 g
20 – 25 g
7 mL
Količina na
10 L vode
1,85-3,75 L/m visine krošnje u zavisnosti
od starosti zasada i sorte jabuke
0,075- 0,1
0,02
0,3
* Preparat je u postupku registracije, zato je potrebno upotrebu i karencu proveriti u uputstvu za upotrebu, koje je priloženo uz preparat.
** Koristiti sredstvo za zaštitu bilja na bazi aktivne materije tebukonazol 250 g/L.
plod veličine lešnika
do oraha
1000 L
KOSSAN WG
0,2
PINOZEB M-45
pepelnica jabuke
0,04
GATGO 20 SL
jabučna osica (Hoplocampa testudinea), vaši,
mineri okruglih mina
razvoj ploda do
veličine lešnika
0,3
0,2
0,3
0,2
0,04
0,025
0,2–0,25
0,07
Konc. u %
KOSSAN WG
PINOZEB M-45
KOSSAN WG
PINOZEB M-45
GATGO 20 OD ili
KAISO WG
PINOZEB M-45 +
**Preparat na bazi
a.m. tebukonazol
Preparati
pepelnica jabuke
čađava krastavost
pepelnica jabuke
čađava krastavost
lisne vaši
jabučni smotavac
čađava krastavost,
pepelnica
Bolesti i štetočine
čađava krastavost
1000 L
800 L
800 L
Potrebna
količina
vode /ha
ff I
kraj cvetanja
ff H
cvetanje
(u punom cvetanju
ne koristiti
Insekticide)
ff F
ružičasti pupoljak
ff E2
Razvojni stadijum
i vreme upotrebe
JABUKA
1200 L
1200 L
1100 L
1000 L
Potrebna
količina
vode /ha
širokolisni i uskolisni
korovi
prezimljavajući oblici
prouzrokovača bolesti
0,4-0,8
0,25
0,3
FLOWBRIX BLAU ili
CHAMP FLOW
BOOM EFEKT
0,05
0,2
PINOZEB M-45
čađava krastavost
PINOTRIN 10-EC
0,075 – 0,1
0,02
0,05
*PINUREL D ili
KAISO WG ili
GATGO 20 OD
jabukin smotavac
(Cydia pomonella), lisni
mineri, vaši
crvena voćna grinja
0,5
0,25
PINOZEB M-45
KOSSAN WG
0,075 – 0,1
0,05
*PINUREL D ili
GATGO 20 OD
0,5
0,2
PINOZEB M-45
KOSSAN WG
Konc. u %
Preparati
pepelnica jabuke
čađava krastavost
interval između 2 tretmana 14 dana, koristimo
kontaktne preparate
jabukin smotavac
(Cydia pomonella), lisni
mineri, vaši
pepelnica jabuke
čađava krastavost
Bolesti i štetočine
* Preparat je u postupku registracije, zato je potrebno upotrebu i karencu proveriti u uputstvu za upotrebu, koje je priloženo uz preparat.
posle berbe
razvoj plodova
ff K
razvoj plodova
ff J-K
plod veličine oraha
ff J
Razvojni stadijum
i vreme upotrebe
4-8 L
3L
3,6 L
0,6L
2 kg
0,82 – 1,1 L
0,22 kg
0,6 L
5,5 kg
2 ,75 kg
0,75 – 1 L
0,5 L
5 kg
2 kg
Količina /ha
40-80 mL
25 mL
30 mL
5 mL
20 g
7,5 – 10 mL
2,2 g
5 mL
50 g
25 g
7,5 – 10 mL
5 mL
50 g
20 g
Količina na
10 L vode
JABUKA
31
Bioregulator rasta preparat za proređivanje plodova jabuke
Utiče na diferenciaciju cvetnih pupoljaka jabuke, reguliše
veličinu i obojenost plodova jabuke. Koristi se folijarno, kada je
plod jabuke veličine ploda oraha.
Upotrebljava se u dozi: 3,75-7,5l/1000 litara vode.
32
KRUŠKA
KRUŠKA
BOLESTI I ŠTETOČINE
Ime
Čađava pegavost lišća i krastavost plodova kruške (Venturia pirina)
Opis
Čađava pegavost lišća i krastavost plodova kruške napada sve zelene delove biljke. Za razliku od čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova na jabuci, bolest je na kruški izraženija na
granama i lastarima gde se obrazuju plikovi, koji pucaju i nastaju rak rane. Čađava pegavost
lišća i krastavost plodova kruške prezimi na granama i prestavlja izvor primarne infekcije. Ona
se pojavljuje i na plodu na kojima se pojavljuju krastaste pege koje nekrotiraju i prouzrokuju
pucanje plodova. Takvi plodovi opadaju ili počinju da trule.
čađava krastavost na kruški
33
KRUŠKA
Ime
Rđa kruške
(Gymnosporangium sabinae)
Opis
Bolest se pojavljuje na kruškama koje rastu blizu šuma zasađenih drvećem kleke.
Ima dva domaćina. Na gorrnjoj strani lista
kruške formiraju se do 1cm velike okrugle,
svetlorđaste zadebljale pege. Kruška se
štititi od rđe sa nekoliko prskanja od aprila
do juna.
rđa kruške
Ime
Kruškina osa
(Hoplocampa brevis)
Opis
Kao i kod jabučne ose tako i kod kruškine
ose štetu pravi pagusenica, koja prvo
napravi plitak rov u plodu kruške, a zatim se
ubušuje u plodić. Jedna pagusenica može
oštetiti više plodića. Zaštita od kruškine ose
se obavlja pred kraj cvetanja.
kruškina osa
34
KRUŠKA
Ime
Pepeljasta vaš kruške (Dysaphis pyri), smeđa vaš kruške (Melanaphis
pyraria), crna kruškina vaš (Anuraphis farfarae), zelena jabukina vaš
(Aphis pomi)
Opis
Sišući sokove vaši na mladarima i plodovima prouzrokuju sušenje grana, zastoj u rastu i deformacije plodova. Na deblu i granama prezimljuju zimska jaja. Suzbijanje vaši je potrebno obaviti
kako bi se sprečilo prenošenje virusa.
smeđa vaš kruške
35
KRUŠKA
Ime
Obična kruškina buva (Cacopsylla pyri)
Opis
Napadnuto stablo razlikujemo po mladarima prekrivenim čađastom prevlakom kao posledica
medne rose, koju izlučuju larve. One se hrane sisajući sok. Najraširenije su na bujnim stablima.
U toku jedne godine imaju četri generacije. Larve se masovno pojavljuju u maju i prave velike
štete na cvetu i mladim plodićima. Kruškina buva napada zasade koji su dobro đubreni, navodnjavani. Ovo je štetočina koja se u toku cele godine pojavljuje u svim stadijumima (jaja, larve,
odrasle). Tretiramo po opažanju insekata kada se ispili većina larvi. Prvi pregled obavljamo u
martu. Ukoliko je prisutan veliki broj jaja obavimo tretman (mlađi stadijumi larvi su osetljiviji
na insekticide). Kasnije tretiramo po potrebi. Na pigidijumu insekta se luči medna rosa kojom
se hrane mravi. Ova medna rosa je izvanredna podloga za razvoj gljiva čađavica te je prisustvo
mrava na mladarima i crni listovi tipičan simptom pojave kruškine buve.
larve obične kruškine buve
36
obična kruškina buva - detalj
ZAŠTITA KRUŠKE
početak cvetanja
mišje uši
bubrenje lisnih
pupoljaka do faze
mišjih ušiju
mirovanje
vegetacije do
polovine marta
Razvojni stadijum
i vreme upotrebe
800 -1000 L
600-800 L
500-600 L
500 L - 600 L
Potrebna
količina
vode /ha
čađava krastavost, rđa
čađava krastavost,
cvetojedi
bakteriozna
plamenjača, čađava
krastavost,
jaja lisnih vaši,
kruškina buva,
grinje
kruškina buva (Psylla
pyri), cvetojedi, vaši
Bolesti i štetočine
0,5 L
15 L
Količina /ha
0,3
0,25
2,5
0,25
0,025
0,2
PINOZEB M-45 +
KAISO WG
PINOZEB M-45
2 kg
2,5 L
0,25 kg
3L
2,5 L
15 L
1 duo pak/30 - 40 L vode
0,05
2,5
Konc. u %
CHAMP FLOW ili
FLOWBRIX BLAU +
OGRIOL
Ogriol + Champ flow
DUO PAK
PINOTRIN 10-EC +
OGRIOL
Preparati
20 g
25 g
2,5 g
30 mL
25 mL
300 mL
5 mL
300 mL
Količina na
10 L vode
KRUŠKA
37
38
800- 1000 L
800- 1000 L
800- 1000 L
800- 1000 L
800- 1000 L
800 -1000 L
Potrebna
količina
vode /ha
0,25
PINOZEB M-45
bakteriozna
plamenjača, čađava
krastavost
čađava krastavost
ploda
0,3
0,25
0,25
0,05
0,075 - 0,1
PINOZEB M-45 +
PINOTRIN 10-EC ili
*PINUREL D
CHAMP FLOW ili
FLOWBRIX BLAU
0,25
0,05
0,025
0,5
PINOZEB M-45 +
GATGO 20 0D ili
KAISO WG +
OGRIOL
čađava krastavost
ploda, rđa, siva
pegavost, lisne vaši,
kruškina buva
čađava krastavost
ploda, rđa, siva
pegavost, lisne
vaši, kruškina buva,
kruškin smotavac,
mineri
0,25
0,05
0,25
PINOZEB M-45
PINOZEB M-45 +
GATGO 20 OD
Konc. u %
Preparati
čađava krastavost ploda,
rđa, siva pegavost,
lisne vaši, kruškina osa,
kruškin cvetojed
čađava krastavost, rđa
Bolesti i štetočine
*Preparat je u postupku registracije, zato je potrebno upotrebu i karencu proveriti u uputstvu za upotrebu, koje je priloženo uz preparat.
po završenoj berbi
dve nedelje pre berbe
plod veličine
lešnika pa do
mesec dana pred
berbu
formiranje i razvoj
plodova do veličine
lešnika
precvetavanje
puno cvetanje
Razvojni stadijum
i vreme upotrebe
3L
2,5 L
2,5 kg
2,5 kg
0,5 L
0,75 - 1L
2,5 kg
0,5 L
0,25 kg
5L
2,5 kg
0,5 L
2,5 kg
Količina /ha
30 mL
25 mL
25 g
25 g
5 mL
7,5-10 mL
25 g
5 mL
2,5 g
50 mL
25 g
5 mL
25 g
Količina na
10 L vode
KRUŠKA
BRESKVA I KAJSIJA
BRESKVA I KAJSIJA
BOLESTI I ŠTETOČINE
Ime
Šupljikavost lišća koštićavog
voća (Stigmina carpophila)
Opis
Šupljikavost lišća koštićavog voća se uglavnom pojavljuje na breskvi gde prouzrokuje ogromnu štetu, ali nisu pošteđene
ni ostale koštičave voćne vrste. Prvi simptomi su uočljivi na listu gde se pojavljuju
crvenkasto-smeđe pege oivičene tamnim rubom. Pege kasnije ispadaju a list
postaje šupljikav. Nastale rupe su oivičene
crvenkastim rubom, a neretko list opada.
Simptomi na lastarima su slični onima na
listu, crvenkasto-smeđe pege koje pucaju
i formiraju rak-rane. Na plodu se pojavljuje
veliki broj pega koje prekriju ceo plod, a
može se pojaviti izlučevina – smola. Kišovito
vreme u proleće pogoduje širenju bolesti.
šupljikavost lista
Ime
Breskvin smotavac (Cydia molesta)
Opis
Breskvin smotavac je najznačajnija štetočina
breskve. Njegove gusenice se u prvoj generaciji ubušuju u lastare i plodiće, dok se u
drugoj generaciji ubušuje u plodove koji
su tada neupotrebljivi. Lastari u koje se
ubuši smotavac se savijaju i suše. Posebno
velike štete pravi u rasadničkoj proizvodnji, ubušuje se u lastare i zaustavlja porast
sadnice. Obe generacije se preklapaju pa
je prisutan tokom cele vegetacije. Zaštitu
treba izvoditi od kraja maja do berbe. Zajedno sa breskvinim smotavcem može se
suzbijati i breskvin moljac (Anarsia lineatella)
koji prouzrokuje iste štete.
breskvin smotavac
39
BRESKVA I KAJSIJA
Ime
Sušenje cvetova, grančica i mrka
trulež plodova koštičavog voća
(Monilinia laxa)
opis
Obolenje prouzrokuje sušenje cvetova, grančica i grana, sušenje plodova u
zametanju i trulež plodova u periodu zrenja
i berbe. Obolenje nanosi velike štete posebno ako dođe do sušenja grana koje se moraju odseći. Patogen prezimljava na obolelim
granama i mumificiranim plodovima. U
periodu cvetanja u uslovima veće vlažnosti
(kiša i niže temperature kada je cvetanje
produženo) stvaraju se povoljni uslovi za
razvoj bolesti. Do infekcije dolazi u momentu otvaranja cveta preko žiga i stubića.
Zaraženi cvetovi se prilepe uz mladar tako
da patogen prelazi na njega obrazujući
eliptične pege. Prvi tretman protiv ovog
obolenja se izvodi pred otvaranje cvetova i
5 - 6 dana kasnije u zavisnosti od padavina.
cvetna monilija
Ime
Breskvina štitasta vaš
(Lecanium persicae)
Opis
Ovo je najveća štitasta vaš. Veličina štita kod
ženke je 8 mm. Pored breskve pojavljuje se i
na vinovoj lozi. Pojavljuju se od sredine jula
do početka avgusta i tada se suzbija.
breskvina štitasta vaš
40
BRESKVA I KAJSIJA
Ime
Kovrdžavost lišća breskve
(Taphrina deformans)
Opis
Kovrdžavost lišća breskve je najznačajnije
obolenje breskve. Pojavljuje se na svim
zeljastim delovima: list, mladar, cvet i plod.
Najveće štete pričinjava na listu koje zadebljava i deformiše se, gubi normalnu zelenu
boju i postaje žućkasto a neretko dobija
i crvenkasto-ljubičastu boju. Takvi listovi
opadaju, a biljka kasnije ponovo formira
listove što je dodatno iznuruje, tako oslabljena biljka obično izmrzava u toku zime.
U narednoj godini dolazi do smanjenja
prinosa. Obolenje se javlja na cvetovima i
plodićima koji opadaju. Za suzbijanje ovog
obolenja posebno je značajan tretman bakarnim preparatima pre kretanja vegetacije
(bubrenja pupoljaka).
kovrdžavost lista
Ime
Lisne vaši (Aphididae spp.)
Opis
Od vaši koje napadaju breskvu najštetnija je
rđasta breskvina vaš. Ona deformiše listove i
mlade lastare. Napadnuto lišće se deformiše
i na vrhu se savija u oblik gnezda. Lišće se
prevremeno suši ali ne opada. Prezimljva u
obliku zimskih jaja i u toku ciklusa ne menja
domaćina.
41
42
800 -1000 L
800 L
400-600 L
400-600 L
Potrebna
količina
vode /ha
** Koristiti sredstvo za zaštitu bilja na bazi aktivne materije prohloraz 400 g/L.
cvetanje
pre cvetanja
10 dana kasnije
zelena tačka
mirovanje vegetacije
Razvojni stadijum
i vreme upotrebe
ZAŠTITA BRESKVE I KAJSIJE
2,5 kg
0,25 kg
3 -5 kg
0,5 L
PINOZEB M-45
KAISO WG
KOSSAN WG
** Preparat na bazi a.m.
prohloraz 400 g/l
kovrdžavost lista
breskvin moljac,vaši
pepelnica
monilija cveta
2,5 kg
0,3 L
PINOZEB M-45 +
PINOTRIN 10-EC
kovrdžavost lista,
pepelnica,
breskvin moljac
3L
2,5 L
15-18 L
CHAMP FLOW ili
FLOWBRIX BLAU +
OGRIOL
5 mL
30 – 50 g
2,5 g
25 g
25 g
3 mL
30 mL
15 mL
150- 200 mL
1 duo pak na 30 - 40 L vode
Ogriol + Champ flow
DUO PAK
kovrdžavost lista,
šupljikavost lista,
štitaste vaši, beskvin
moljac, lisne vaši
Količina na
10 L vode
Količina /ha
Preparati
Bolesti i štetočine
BRESKVA I KAJSIJA
800 – 1000 L
800 -1000 L
800 -1000 L
800 -1000 L
Potrebna
količina
vode /ha
3 kg
2,5 kg
0,75- 1 L
0,25 kg
0,25 kg
KOSSAN WG +
PINOZEB M-45
*PINUREL D ili
KAISO WG
KAISO WG
pepelnica
šupljikavost lista
zelena brskvina vaš,
breskvin savijač
monilija, kovrdžavost
lista
3L
2,5 L
0,25 L
0,75- 1 L
0,3- 0,5 L
GATGO 20 OD +
*PINUREL D ili
PINOTRIN 10-EC
zelena breskvina
vaš, breskvin savijač,
breskvin moljac
CHAMP FLOW ili
FLOWBRIX BLAU
3 - 4 kg
KOSSAN WG
pepelnica breskve
lisne vaši, breskvin
moljac
2,5 kg
Količina /ha
PINOZEB M-45
Preparati
šupljikavost lišća
Bolesti i štetočine
* Preparat je u postupku registracije, zato je potrebno upotrebu i karencu proveriti u uputstvu za upotrebu, koje je priloženo uz preparat.
jesenje prskanje
20 dana pre berbe
10-12 dana kasnije
10 -12 dana kasnije
Razvojni stadijum
i vreme upotrebe
30 mL
25 mL
2,5 g
30 g
25 g
7,5- 10 mL
2,5 g
2,5 mL
7,5- 10 mL
3-5 mL
30 – 40 g
25 g
Količina na
10 L vode
BRESKVA I KAJSIJA
43
VIŠNJA I TREŠNJA
VIŠNJA I TREŠNJA
BOLESTI I ŠTETOČINE
Ime
Mrka pegavost lišća višnje i
trešnje (Blumeriella jaapii)
opis
Mrka pegavost lišća je najštetnije obolenje
na višnji i trešnji a može se pojavit i na
šljivi i kajsiji. Na listovima se krajem maja i
početkom juna pojavljuju sitne pege. Na
licu su sitne mrko-crvene boje a na naličju
smeđe boje. Zaraženo lišće mestimično
ili potpuno požuti a nešto kasnije i opada.
Naredne godine izostaje rod što dovodi
do velikih gubitaka. Patogen prezimljava u
opalom lišću. U zavisnosti od temperature
potrebna je i različita dužina vlaženja askospora kako bi došlo do infekcije. Suzbijanje
treba početi u periodu početka cvetanja, a
sledeća 2-3 tretmana obaviti po završenom
cvetanju u razmaku od 10 do 12 dana.
mrka pegavost lišća
Ime
Crna vaš trešnje
(Myzus pruniavium)
Opis
Crna vaš trešnje je velika štetočina mladih
stabala višnje i trešnje. Pojavljuje se redovno
na rodnim lastarima. Vaši sisaju vršne listove
sa naličja i prouzrokuju njihovo uvijanje a
mladari zaostaju u porastu. Pojavljuje se i
obilje medne rose koja privlači mrave.
crna vaš trešnje
44
VIŠNJA I TREŠNJA
Ime
Trešnjina muva
(Rhagoletis cerasi)
Opis
Trešnjina muva je najznačajnija štetočina
trešnje i višnje. Leptiri se pojavljuju polovinom maja kada plodovi počinju rumeniti. Ženka legalicom položi jaje na plod, a
ispilela larva se ubušuje u plod i pravi velike štete jer takvi plodovi nisu upotrebljivi.
Sa suzbijanjem početi na početku zrenja,
preporučujemo upotrebu žutih ploča PINUS kao indikatora pojave trešnjine muve i
određivanja momenta tretiranja.
trešnjina muva
Ime
Šupljikavost lišća koštičavog
voća (Stigmina carpophila)
Opis
Šupljikavost lišća se uglavnom pojavljuje na
trešnji gde prouzrokuje ogromnu štetu, ali
nisu pošteđene ni ostale koštičave voćne
vrste. Prvi simptomi su uočljivi na listu gde se
pojavljuju crvenkasto-smeđe pege oivičene
tamnim rubom. Pege kasnije ispadaju a list
postaje šupljikav. Nastale rupe su oivičene
crvenkastim rubom, a neretko list opada.
Simptomi na lastarima su slični onima na
listu, crvenkasto-smeđe pege koje pucaju
i formiraju rak-rane. Na plodu se pojavljuje
veliki broj pega koje prekriju ceo plod, a
može se pojaviti izlučevina – smola. Kišovito
vreme u proleće pogoduje širenju bolesti.
šupljikavost lišća koštičavog voća
45
ZA KOMPLETNU ZIMSKU
ZAŠTITU VOĆAKA
Duo pak
Ogriol + Champ flow
U ekološkoj poljoprivredi prihvatljiva kombinacija
prirodnog insekticida OGRIOL i fungicida CHAMP FLOW
pakiranje za 30 do 40 litara vode
800 L
800 L
800 L
500 – 600 L
Potrebna
količina
vode /ha
** Koristiti sredstvo za zaštitu bilja na bazi aktivne materije prohloraz 400 g/L.
precvetavanje
u cvetu
faza 61 - 67
početak cvetanjabeli baloni
faza 59 - 61
mirovanje vegetacije
Faza 00-10
Razvojni stadijum
i vreme upotrebe
ZAŠTITA VIŠNJE I TREŠNJE
mineri, vaši
monilija, pegavostospičavost lista
višnje,antraknoza
monilija cveta
monilija cveta
PINOZEB M-45+
PINOTRIN 10-EC ili
GATGO 20 OD
**Preparat na bazi a.m.
prohloraz 400 g/l
**Preparat na bazi a.m.
prohloraz 400 g/l
CHAMP FLOW ili
FLOWBRIX BLAU +
OGRIOL
2,5 kg
O,3 - 0,5 L
0,3 - 0,5 L
0,5 L
0,5 L
3-4 L
3L
15 - 18 L
25 g
3 - 5 mL
3 - 5 mL
5 mL
5 mL
30 - 40 mL
30 mL
200 mL
1 duo pak/30 - 40 L vode
Ogriol + Champ flow
DUO PAK
pegavost ospičavost
lista, monilija,
prezimljavajuća jaja i
polifagne štetočine
Količina na
10 L vode
Količina /ha
Preparati
Bolesti i štetočine
VIŠNJA I TREŠNJA
47
48
2,5 L
3L
FLOWBRIX BLAU ili
CHAMP FLOW
800 L
** Koristiti sredstvo za zaštitu bilja na bazi aktivne materije prohloraz 400 g/L.
jesenje prskanje
pegavost lista, monilija
1,5 mL
1,5 mL
0,15 L
0,15 L
1000 L
5 mL
0,5 L
**Preparat na bazi a.m.
prohloraz 400 g/l +
GATGO 20 SL ili
GATGO 20 OD
pegavost- ospičavost
lista, listne vaši
posle berbe
25 mL
30 mL
20 g
5 mL
2,5 g
2 kg
0,5 L
0,25 kg
25 g
2,5 g
2 mL
PINOZEB M-45 +
GATGO 20 OD ili
KAISO WG
2,5 kg
0,25 kg
0,2 L
PINOZEB M-45 +
KAISO WG ili
GATGO 20 SL
Količina na
10 L vode
antraknoza, pegavostospičavost lista,
vaši, trešnjina muva
1000 L
Količina /ha
Preparati
promena boje ploda
Bolesti i štetočine
pegavost-ospičavost
lista, listne vaši
Potrebna
količina
vode /ha
plod veličine graška
faza 71- 75
Razvojni stadijum
i vreme upotrebe
VIŠNJA I TREŠNJA
ŠLJIVA
ŠLJIVA
BOLESTI I ŠTETOČINE
Ime
Sušenje cvetova, grančica i mrka
trulež plodova koštičavog voća
(Monilinia laxa)
opis
Sušenje cvetova je veoma štetno obolenje
za šljivu. Do infekcija dolazi u momentu otvaranja cveta preko žiga i stubića i zahvata
sve delove cveta. Napadnuto tkivo izumire
i biva pokriveno masom konidija sive boje.
Zaraženi cvet ostaje prilepljen za mladar
tako da patogen prelazi na njega obrazujući
eliptične pege. Kod nas ove pege prstenasto zahvataju mladare tako da se deo
iznad njih suši i izumire što je česta pojava.
Suzbijanje treba početi na početku cvetanja
(10% cvetova otvoreno) a sledeći tretman u
zavisnosti od vremenskih uslova (5-6 dana
kasnije).
sušenje cvetova, grančica i mrka trulež plodova koštičavog voća
Ime
Šljivina osa (Hoplocampa spp.)
Opis
Pojava osa vezana je za period cvetanja. Štetu
pričinjava gusenica šljivine ose. Pojava osica
se registruje po rezu i podignutoj pokožici
gde se obrazuje zadebljnje ispod koga je
smešteno jaje. Jedna gusenica može oštetiti
više plodića. Suvo i toplo vreme pogoduje
razvoju ove štetočine. Zaštita od šljivine ose
se obavlja pred kraj cvetanja kada se utvrdi
prisustvo jaja ili oštećenih plodova.
šljivina osa
49
ŠLJIVA
Ime
Šljivin smotavac
(Cydia funebrana)
Opis
Šljivin smotavac pravi štetu na plodovima
(crvljivost ploda) koji nisu za upotrebu. Prouzrokuje prevremeno opadanje plodova i
velike ekonomske štete. Leptiri prve generacije pojavljuju se sredinom maja, a druge
u julu. Na plodu se mogu uočiti gusenice
koje se ubušuju ili mesta gde su se ubušile
u plod, gde se može pojaviti i smolotočina.
Štetu pričinjva i na breskvi i kajsiji. Let je
razvučen tako da su leptiri stalno prisutni.
Suzbijanje se obavlja kao i kod drugih smotavca.
šljivin smotavac
Ime
Plamenjača šljive
(Polystigma rubrum)
Opis
Obolenje se prepoznaje po pojavi žutih, a
kasnije mrko-crvenih stroma na listu. Plamenjača može prouzrokovati prevremenu
defolijaciju, zbog čega u jesen dolazi do ponovnog listanja čime se biljka iznuruje, lakše
izmrzava u zimu, donosi slabiji rod naredne
godine ili potpun izostanak roda. Posebno
je osetljiva sorta Požegača. Suzbijanje treba
početi po precvetavanju i nastaviti sa dva
prskanja u razmaku od 10-14 dana. Obavezna je i mera prskanja bakarnim preparatima
u jesen kada opadne 50-60% listova.
50
plamenjača šljive
ŠLJIVA
ZAŠTITA ŠLJIVE
Razvojni stadijum,
vreme upotrebe
pre kretanje
vegetacije
početak cvetanja,
beli baloni
cvetanje
Količina
vode/ha
600- 800 L
600- 800 L
600- 800 L
količina za
10 L vode
Bolesti i štetočine
Preparati
Količina /ha
jaja lisnih vaši
monilija,
šupljikavost lišća,
rogač
DUO PAK
1 duo pak/30 - 40 L vode
OGRIOL +
CHAMP FLOW ili
FLOWBRIX BLAU
12 -18 L
3L
2,5 L
monilija
0,5 L
**Preparat na bazi
a.m. prohloraz 400 g/l
5 mL
monilija
0,5 L
**Preparat na bazi
a.m. prohloraz 400 g/l
5 mL
Ogriol + Champ flow
200 mL
40 mL
25 mL
precvetavanje
šupljikavost lišća,
plamenjača, rđa,
600- 800 L šljivina osa,
lisne vaši, šljivin
smotavac
PINOZEB M-45 +
PINOTRIN 10-EC ili
*PINUREL D
2,5 kg
0,03-0,05 L
0,75- 1 L
25 g
3 - 5 mL
7,5 - 10 mL
plodovi veličine
lešnika
lisne vaši, šljivin
smotavac,
600- 800 L rđa, plamenjača,
šupljikavost lišća
GATGO 20 OD +
*PINUREL D ili
KAISO WG +
PINOZEB M-45
0,25 L
0,75- 1L
0,25 kg
2,5 kg
2,5 mL
7,5 - 10 mL
2,5 g
25 g
25 dana pre berbe
600- 800 L šljivin smotavac,
lisne vaši
PINOTRIN 10-EC ili
KAISO WG
0,15 L
0,25 kg
15 mL
2,5 g
CHAMP FLOW ili
FLOWBRIX BLAU
3L
2,5 L
30 mL
25 mL
jesenje prskanje
800 L
šupljikavost lišća,
rogač,
plamenjača
* Preparat je u postupku registracije, zato je potrebno upotrebu i karencu proveriti u uputstvu za upotrebu, koje
je priloženo uz preparat.
** Koristiti sredstvo za zaštitu bilja na bazi aktivne materije prohloraz 400 g/L.
51
JAGODA, MALINA, KUPINA, RIBIZLA
JAGODIČASTO VOĆE - jagoda, malina, kupina i ribizla
BOLESTI JAGODA
Ime
Pepelnica jagode (Sphaerotheca aphanis)
Opis
Pepelnica jagode formira slabiju pepeljastu prevlaku na donjoj strani lista, ali su rubovi listova
povijeni nagore a naličje lista dobije crvenkastu boju što je siguran znak pepelnice. Zaraženi listovi se suše, a bolest prelazi na cvetove koji se ne razvijaju pravilno. Prezimljava u obliku micelije na opalom lišću i u proleće formira konidije koje dalje šire obolenje. Za infekciju je dovoljno
toplo i vlažno vreme bez kiše. Suzbijanje se vrši od početka cvetanja jagode u razmacima od
10-14 dana preparatom KOSSAN WG.
Ime
Pegavost jagode
(Mycosphaerella fragariae)
Opis
Obolenje je najuočljivije na listu, a može se
pojaviti i na plodovima, cvetnim delovima,
peteljci i stolonima. Listovi su najosetljiviji
i na njima se javljaju male tamnopurpurne
pege koje se šire. Njihov centar prvo postane
mrke boje, a zatim se menja i postaje siv na
kraju svetao. Prsten oko nekrotiranog dela
je crvenopurpurne boje. Pege su uočljivije
na naličju ali su slabije obojene. Zahvaćeni
listovi se suše i dolazi do smanjenja prinosa
i kvaliteta jagoda. Suzbijanje se obavlja pred
cvetanje, posle cvetanja i po završenoj berbi
sa preparatom PINOZEB M-45.
52
pegavost jagode
JAGODA, MALINA, KUPINA, RIBIZLA
Ime
Siva plesan (Botrytis cinerea)
Opis
U kišnom letu opažamo simptome obolenja
na cvetovima i na zelenim plodovima u vidu
rđavo-crvenih pega. Jača pojava obolenja je
redovna u fazi sazrevanja plodova (jagoda,
malina). Na već crvenim plodovima jagoda
javljaju se vodene pege, koje se u sušnom
periodu bez kiše zasuše, postanu tvrde in
kožaste, a u kišnom vremenu su celi plodovi
prekriveni sa sivom plesnivom prevlakom.
siva plesan na jagodama
ZAŠTITA JAGODIČASTIH VOĆNIH VRSTA
Suzbijanje insekata u jagodičastom voću se može obaviti sa preparatima: OGRIOL u 3% koncentraciji; GATGO 20 OD u 0,05% koncentraciji, KAISO WG u 0,025% koncentraciji, PINOTRIN
10-EC u 0,04% koncentraciji.
Za suzbijanje korova u jagodama primeniti preparat BOOM EFEKT u dozi 3-8 L/ha pred sadnju.
Za uništavanje uskolisnih korova primeniti preparat PINFOR SUPER u dozi 1,5-2,5 L/ha do
cvetanja.
Po završenoj berbi za uništavanje širokolisnih korova koristiti preparat HERBOCID u dozi 1-1,5
L/ha.
Sa preparatom *BOTECTOR jednostavno u zasadu jagoda i jagodičastog voća uništavamo najopasniju gljivično obolenje sivu plesan (Botrytis cinerea).
Primena : *BOTECTOR 1,2 kg/ha, uz upotrebu 2000 L/ha vode
Prvi put tretiramo po početku cvetanja, drugi put po pojavi zelenih plodova, moguće je
(ako je kišno leto) da je potrebno i treće tretiranje.
* Preparat je u postupku registracije, zato je potrebno upotrebu i karencu proveriti u uputstvu za upotrebu, koje
je priloženo uz preparat.
53
JAGODA, MALINA, KUPINA, RIBIZLA
ZAŠTITA JAGODIČASTIH VOĆNIH VRSTA
Razvojni stadijum,
vreme upotrebe
Bolesti i štetočine
Preparati
Konc. u %
Količina na
10 L vode
pred cvetanje
grinje, lisne vaši,
cvetojed
PINOTRIN 10-EC ili
*PINUREL D
0,05
0,075 - 0,1
5 mL
7,5 - 10 mL
pegavost lista
PINOZEB M-45
0,25
25 g
pegavost
lista,pepelnica,
siva trulež, jagodin
cvetojed, jagodin
surlaš
PINOZEB M-45
0,2
25 g
KAISO WG
0,02 - 0,025
2 - 2,5 g
precvetavanje
pegavost lista,
trulež korena, siva
trulež,
jagodin cvetojed,
jagodin surlaš
FANTIC M +
KAISO WG ili
GATGO 20 OD
0,25
0,025
0,05
25 g
2,5 g
5 mL
posle berbe
siva pegavost,
lisne vaši
PINOZEB M-45 +
KAISO WG ili
GATGO 20 OD
0,25
0,025
0,05
25 g
2,5 g
5 mL
MOLTOVIN
0,3
30 mL
PINFOR SUPER
1
100 mL
početak cvetanja
za suzbijanje
bakterijske pegavosti
do punog cvetanja
koristiti
suzbijanje korova
jednogodišnji
i višegodišnji
uskolisni korovi
* Preparat je u postupku registracije, zato je potrebno upotrebu i karencu proveriti u uputstvu za upotrebu, koje
je priloženo uz preparat.
54
JAGODA, MALINA, KUPINA, RIBIZLA
BOLESTI I ŠTETOČINE MALINA
Ime
Sušenje izdanaka maline
(Leptosphaeria coniothyrium)
Opis
Sušenje izdanaka maline se javlja na mestima povrede lastara, prouzrokovano insektima, vetrom ili mehaničkom obradom. Prvi
simptomi se uočavaju kao mrka udubljenja
koja tokom jeseni postanu bela. Iznad ovih
udubljenja pupoljci se suše i ne dolazi do izbijanja novih lastara. Za sprečavanje razvoja
ove bolesti bitno je suzbijanje štetočina koje
nanose povrede kori lastara.
Sušenje izdanaka maline
Ime
Uvenuće pupoljaka rodnih lastara (Didymella applanata)
Opis
Prvi simptomi uvenuća pupoljaka rodnih lastara uočavaju se na listu u vidu mrkih pega koje
se šire po obodu lista, odakle u obliku slova “v” prodiru do centralnog nerva. Zaraza nastaje u
pazušcu lista usled zadržavanja kapi vode. Oboljenje prelazi na pupove i noduse, spušta se po
izboju i stvaraju se mrke pege u dužini 5-6 cm. Simptomi oboljenja najčešće se uočavaju u
donjoj polovini izdanaka. Pupoljci zakržljaju, a u proleće ne dolazi do njihovog razvoja.
Uvenuće pupoljka lastara
55
JAGODA, MALINA, KUPINA, RIBIZLA
Ime
Siva plesan i trulež plodova
maline (Botrytis cinerea)
Opis
Primarna bolest maline koja uništava zdrav
plod (najčešće nakon berbe). Oboljenja
su uočljiva već na cvetu. Izaziva palež i
sušenje cveta. Na plodovima se javlja u
blizini peteljke zahvatajući kasnije ceo plod.
Plod postaje vodnjikav i za kratko vreme
ga prekrije sivo-mrka plesan. Brzo se širi
u gajbici ili na čokotu, sa ploda na plod, a
pogotovo ako su transport i skladištenje
neadekvatni.
Siva plesan na malinama
Ime
Malinova buba
(Byturus tomentosus)
Opis
Zbog uništavanja cveta i ploda je malinova
buba ekonomski najopasnija štetočina za
malinu.
Javlja se u proleće pred cvetanje. Odrasli insekt se hrani lisnim i cvetnim pupovima do
otvaranja cveta. Uvlači se i u cvet, oštećuje
ga te odlaže jaja. Ispiljene larve izgrizaju
mlade plodiće usled čega štete mogu da
budu i do 80% uništenih plodića.
Oštećenje ploda
Ime
Malinova mušica
(Resseliella theobaldi)
Opis
Malinova mušica nagriza tkivo lastara te
stvara uslove za razvoj bolesti izazvanih
gljivicama kao što su sušenje izdanaka maline (Leptospheria conithirium) i uvenuće
pupoljaka rodnih lastara (Didymella applanata). Malinova mušica ima 4 generacije.
Prva generacija se javlja krajem aprila ili
početkom maja, druga u julu, treća sredinom avgusta, a četvrta u septembru. Lastari
se lako lome pri obradi kao i pri jačem vetru.
Prva generacija se suzbija pred cvetanja.
56
Oštećenje lastara
JAGODA, MALINA, KUPINA, RIBIZLA
ZAŠTITA MALINE
Razvojni stadijum,
vreme upotrebe
Bolesti i štetočine
Preparati
Konc. u % ili
Količina/ha
bubrenje pupoljaka
bolesti izdanaka
štitaste vaši, jaja
lisnih vaši
DUO PAK
1 duo pak/30 - 40 L vode
FLOWBRIX BLAU ili
CHAMP FLOW+
OGRIOL
0,25
0,3
2
25 mL
30 mL
200 mL
sušenje izdanaka,
didimela,
antraknoza
malininin moljac,
grinje
PINOZEB M 45 +
KOSSAN WG
0,25
0,4
25 g
40 g
KAISO WG
0,02
2g
zalivanje biljaka na 10
dužnih metara
trulež korena i
sušenje izdanaka
(Phytophthora)
FANTIC M
0,6
60 g
pred jasno izdvajanje
zatvorenih cvetova
sušenje izdanaka
didimela
lisne vaši, štetočine
stabla, malinina
mušica, cvetojed
PINOZEB M-45 +
KAISO WG ili
*PINUREL D
0,25
0,02
0,075 -0,1
25 g
2 mg
7,5- 10 mL
pred cvetanje
sušenje izdanaka,
didimela, antraknoza,
siva trulež
grinje, malimina buba,
malinina mušica,
cvetojed
**Preparat na bazi a.m.
prohloraz 400 g/l +
0,04
4 mL
PINOTRIN 10 EC
0,05
5 mL
posle berbe
sušenje izdanaka,
didimela
muva galica,
malinina mušica
PINOZEB M-45 +
GATGO 20 OD
0,25
0,05
25 g
5 mL
jesenje prskanje
sušenje izdanaka,
didimela
FLOWBRIX BLAU ili
CHAMP FLOW
0,25
0,3
25 mL
30 mL
suzbijanje korova
suzbijanje
uskolisnih i
širokolisnih korova
PINFOR SUPER
BOOM EFEKT
1,8- 2,2 L
4-8 L
100 mL
200- 400 mL
početak listanja
Ogriol + Champ flow
Količina na
10 L vode
* Preparat je u postupku registracije, zato je potrebno upotrebu i karencu proveriti u uputstvu za upotrebu, koje
je priloženo uz preparat.
** Koristiti sredstvo za zaštitu bilja na bazi aktivne materije prohloraz 400 g/L.
57
INOVATIVNA FORMULACIJA
PREPARATA ZA ZAŠTITU BILJA
OD (oil dispersion) formulacija – uljna disperzija
Prednosti:
 jednostavna primena
 bolja efikasnost na same korove
 bolje i čvrsto prianjanje nanetih
preparata na površinu lista
 preparati otporni na ispiranje
padavinama
 sigurnije delovanje i u ekstremnim
uslovima (visoke temperature,
odsustvo padavina, niska relativna
vlažnost vazduha, biljke pod stresom)
Novi preparati u proizvodnoj paleti:
GAT MOTION 4 OD
TIGER 25 OD
HABIT 25 OD
GATGO 20 OD
GAT ZEBRA 25 OD
ULJANA KRALJICA ZA SIGURNOST POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAČA!
GAT Microencapsulation
KUKURUZ
KUKURUZ
ŠTETOČINE
Ime
Žičari (Elateridae)
Opis
Žičari spadaju u najraširenije insekte.
Oštećuju velik broj vrsta. Odrasli insekti ne
prouzrokuju štetu ali zato larve kadkad potpuno unište usev, posebno mlade klijance.
Odrasli su tvrdokrilci tamne boje veličine
7-15 mm. Razvoj od jaja do odraslog žičara
traje 5 godina. Jaja polažu u zemljište krajem jula i početkom avgusta. Larve dostižu
dužinu 10-25 mm i više, žućkastosmeđe
su boje valjkastog tela, podsećaju na žicu.
Žičare suzbijamo preventivno tretiranjem
insekticidom po zemljištu uz inkorporaciju,
ili tretiranjem semena insekticidom NUPRID
MAX.
žičari na korenu kukuruza
Ime
Kukuruzni plamenac
(Ostrinia nubilaris)
Opis
Kukuruzni plamenac prezimljava kao gusenica u žetvenim ostatcima kukuruza (stabljikama) i drugih biljaka. Preobražaj larve u lutku
se odvija u maju. Leptiri se pojavljuju u junu
kada u potrazi za poljem kukuruza lete i po
20 km. Jaja polažu na naličju lista u blizini
glavnog nerva ili na lisni rukavac crepasto u
grupama od 15-45 i prekrivaju ih voštanom
prevlakom da bi ih što bolje prilepili za podlogu. Mlade gusenice izgrizaju male otvore
na lišću ili se zadržavaju u rukavcu. Posle
trećeg presvlačenja se ubušuju kroz glavni
nerv u stabljiku gde presecaju sprovodne
snopiće i mogu stići do klipa i metlice. Napadnute biljke se lome na vetru i prilikom
žetve. Druga generacija pravi štete na paprici.
kukuruzni plamenac
Pored mehaničkih mera kao što je zaoravanje kukuruzovine efikasno suzbijanje se
obavlja tretiranjem semena insekticidom
NUPRID MAX.
59
AČ
V
I
Š
A
V
OK
IS!
T
A
GR
Zaštitite vaš kukuruz od korova
snagom tigra
Duo pak
TIGER 25 WG + PALACID 480-SL
pakiranje za 1 ha površine
05
09
NUPRID MAX
10
TRIUMPH
RESENT 25 EC
11
DUO PAK
12
14
KAISO WG
HERBOCID
HABIT 25 OD
15
HABIT 75 WG + 0,1 % TREND 90
PINAZON 480-SL
PALACID 480-SL
TIGER 25 WG + PALACID 480-SL
16
TIGER 25 WG + 0,1 % TREND 90
DUO PAK
TIGER 25 OD
GAT MOTION 4 OD
GAT MOTION 4 OD +PALACID 480-SL
PROGRAM ZAŠTITE KUKURUZA
17
34
53
GATGO 20 OD
63
KUKURUZ
61
KUKURUZ
Proverena tehnologija 21. veka za
kompletnu zaštitu od korova
u usevu kukuruza
Duo pak
GAT Motion 4 OD + PALACID 480-SL
pakiranje za 1 ha površine
KUKURUZ
ZAŠTITA KUKURUZA
Razvojni stadijum,
vreme upotrebe
Korovi, bolesti i štetočine
Preparati
Količina/ha
pre setve ili zajedno
sa setvom uz inkorporaciju tretiranjem
u redove ili trake
suzbijanje larvi kukuruzne
zlatice i larvi žičara
PINOTRIN 10-EC
0,5 L
posle setve, a pre
nicanja useva
za suzbijanje jednogodišnjih
uskolisnih i nekih širokolisnih
korova
TRIUMPH
2-2,5 L
za suzbijanje širokolisnih
korova
RESENT 25 EC
2L
za suzbijanje jednogodišnjih
i višegodišnjih širokolisnih
korova
HERBOCID
2L
za suzbijanje jednogodišnjih
širokolisnih korova
HABIT 75 WG +
TREND 90
PINAZON 480-SL ili
HABIT 25 OD +
PINAZON 480-SL
10-15 g
0,1-0,2 %
2-3 L
30-45 mL
2-3 L
za suzbijanje višegodišnjih
širokolisnih korova
PALACID 480-SL
0,6 L
za suzbijanje jednogodišnjih i
višegodišnjih uskolisnih korova
GAT MOTION 4 OD
TIGER 25 WG +
TREND 90 ili
TIGER 25 OD
1-1,25 L
40-60 g
0,1-0,2 %
50 mL
kukuruz 2 - 5 listova
kompletna zaštita kukuruza od
usko i širokolisnih korova
DUO PAK:
TIGER 25 WG +
PALACID 480-SL +
OGRIOL-gratis!
50 g
0,5 L
0,2 L
kukuruz 5-7 listova
za suzbijanje jednogodišnjih
i višegodišnjih širokolisnih
korova
PALACID 480-SL
0,5-0,7 L
za suzbijanje jednogodišnjih i
višegodišnjih uskolisnih korova
GAT MOTION 4 OD ili
TIGER 25 WG +
TREND 90 ili
TIGER 25 OD
DUO PAK
(za katastarsko jutro)
1-1,25 L
40-60 g
0,1-0,2 %
50 mL
GAT MOTION 4 OD+
PALACID 480-SL
0,5 L
0,2 L
kukuruz 2-5 listova,
korovi do 6 listova
kompletna zaštita kukuruza od
usko i širokolisnih korova
kukuruz 7-10 listova
za suzbijanje jednogodišnjih i
višegodišnjih uskolisnih i nekih
širokolisnih korova
GAT MOTION 4 OD
1-1,25 L
nakon piljenja larvi
pre ubušivanja u
stabljiku
za suzbijanje kukuruznog
plamenca
PINOTRIN 10-EC +
OGRIOL ili
GATGO 20 OD
0,25 L
1L
0,5 L
Napomena:
Tretiranje posle nicanja useva ne izvoditi po toplom i vetrovitom vremenu!!!
Tretman semena pre setve preparatom NUPRID MAX u kolicini 200 mL na 10 kg semena.
Preparatu TIGER 25 WG treba dodati neki okvašivač u koncentraciji 0,01% pri korištenju, dok se preparat TIGER 25 OD koristi
bez upotrebe okvašivača.
Preparati GAT MOTION 4 OD, TIGER 25 WG, TIGER 25 OD se za postizanje boljih rezultata u suzbijanju divljeg sirka iz
semena i rizoma mogu koristiti dvokratno (split primena). Prva primena 50% od preporučene doze kada je kukuruz u fazi
porasta 4-5 listova, a druga polovična doza (50%) se primenjuje 7-10 dana posle prve primene.
63
ŽITO
ŽITO
RAZVOJNE FAZE
BOLESTI I ŠTETOČINE
Ime
Pepelnica žita
(Erysiphe graminis)
Opis
Obolenje se pojavljuje na svim nadzemnim delovima. Prvo su pojavljuju manje
paučinaste oaze na najstarim listovima,
često već u jesen i rano proleće, a kasnije se
formira gusta navlaka koja se širi i zahvata
veće površine na listu, lisnim rukavcima i na
klasu. Pojava beličaste navlake na gornjim
listovima (zastavičar) smanjuje asimilacionu
površinu i prinos. Zaraženo tkivo zahvata
hloroza i ono nekrotira usled čega nastaju
mrke pege. Suzbijanje pepelnice se obavlja
fungicidima folijarno tokom vegetacije.
64
pepelnica žita
ŽITO
Ime
Fuzarioze (Fusarium spp.)
Opis
Fuzarioze su kompleksna obolenja koja
prouzrokuju propadanje klijanaca, truleži
korena i prizemnog dela stabla, uvenuće
biljaka i uginjavanja klasova. Najštetnije su
fuzariozne truleži korena i stabla koja se
ispoljavaju u vreme klasanja kao prevremeno
uginjavanje biljaka i pojava belih klasova koji
u uslovima veće vlažnosti postaju tamni. Do
infekcije dolazi u vreme cvetanja i oplodnje cveta (klasića). Fuzarioza klasa se ispoljava u voštanoj i mlečnoj zrelosti, kada može
izostati formiranje klasa. Na vretenu klasa se
formiraju narandžaste navlake, a u slučaju
jače zaraze formiraju se štura zrna i prinos je
značajno smanjen.
fuzarioze
Ime
Žitna pijavica (Lema melanopus)
Opis
Žitna pijavica spada među najznačajnije
štetočine strnih žita. Prezimljava imago
ispod suvog lišća trave ili kore. U proleće
ženka polaže jaja na licu lista. Ispiljene larve
žute boje izgrizaju gornje slojeve do epidermisa sa suprotne strane praveći crtice
na lišću. Usled toga list gubi zelenu boju
i postje prljavo bele boje. Pojavljuje se u
oazama i širi se na sve strane. Ukoliko se ne
suzbija može u potpunosti uništiti usev.
žitna pijavica
Ime
Crna rđa strih žita
(Puccinia graminis)
Opis
Crna rđa se pojavljuje na svim žitima. Pogoduje joj umerena temperatura, vlažno
vreme, gust sklop, obilno đubrenje azotom,
i dr. Poremećaj u funkcionisanju stoma
dovodi do velike transpiracije i u uslovima
visokih temperatura dovodi do sušenja i
izumiranja lista i značajnog gubitka prinosa.
Na naličju lista se vide izbočene pege žuto
crveno rđaste boje iz kojih kasnije dolazi do
oslobađanja teleutospora parazita i širenja
obolenja.
crna rđa strih žita
65
66
00 09 11 12
NUPRID MAX
13
14
PINAZON 480-SL
HERBOCID
21
PROGRAM ZAŠTITE ŽITA
25
29
30
31
32
LAREN MAX
GATGO 20 SL
GATGO 20 OD
KAISO WG
37
39
49
51
ALERT S
59
61
63
65
BOOM EFEKT
ŽITO
ŽITO
ZAŠTITA STRNIH ŽITA (pšenica, ječam i dr.)
Razvojni stadijum,
vreme upotrebe
Korovi, bolesti i štetočine
od sredine bokorenja
do početka vlatanja
suzbijanje jednogogdišnjih i
HERBOCID ili
višegodišnjih širokolisnih korova PINAZON 480-SL
1,5-2,5 L
3-4 L
od početka vlatanja do pojave lista
zastavičara
suzbijanje jednogodišnjih i
LAREN MAX
višegodišnjih širokolisnih korova
0,075 kg
u toku masovnog
piljenja larvi
suzbijanje žitnih pijavica
KAISO WG
0,15 – 0,20 kg
pri formiranju prvih
kolonija lisnih vaši
suzbijanje lisnih vašiju
GATGO 20 SL ili
GATGO 20 OD ili
KAISO WG
0,5 L
0,5 L
0,15 kg
bolesti pepelnica
suzbijanje pepelnice, lisne rđe i
i lisne rđe:
fuzarioze klasa i stabla
vlatanje-klasanje
fuzarioza klasa: klasanje
ALERT S
0,8 - 1 L
nakon skidanja useva, suzbijanje jedogodišnjih i
tretman strništa
višegodišnjih uskolisnih i
širokolisnih korova
BOOM EFEKT
4-8 L
Preparati
Količina/ha
Napomena:
Preparat HERBOCID ne koristiti u ovsu.
Tretman semena pre setve izvršiti preparatom NUPRID MAX u dozi 250 ml/100 kg semena.
67
ŽITO
ČIŠČENJE STRNIŠTA sa preparatom BOOM EFEKT
U slučaju, da imamo u usevima ratarskih okopavina problem sa višegodišnjim travnim i
širokolisnim korovima sa dubokim podzemnim rizomskim korenom najefikasnije i ekonomski
je najisplativije trajno iskorenjavanje korova sa jednostavnom primenom totalnog herbicida
BOOM EFEKT na strništu.
Tretiranje je najbolje izvesti na strništima u kasno leto. Posle žetve žitarica se preporučuje plitko
oranje ili tanjiranje. Zatim treba ukloniti žetvene ostatke i slamu kako bi se izbegao “malč” efekat
i dozvolilo neometano klijanje i nicanje što većem broju korova. Ujedno laka mehanička obrada
zemljišta će isprovocirati pupoljke na podzemnim rizomima divljeg sirka , palamide , pirevine,
divlje kupine i drugih korova što dovodi do veće efikasnosti i potpunijeg uništavanja korova.
Za postiznje vrhunskih rezultata totalnog, sistemičnog herbicida BOOM EFEKT najbolje je da
su travni višegodišni korovi kao divlji sirak, pirevina, zubača u fazi pred metličenje (cvetanje), a
višegodišnji travni korovi u fazi intenzivnog porasta. Da bi se postiglo maksimalno delovanje na
rizome korova preporučuje se, da se posle primene preparata BOOM EFEKT ne izvodi nikakva
mehanička obrada zemljišta 3-4 nedelje.
Količina preparata BOOM EFEKT zavisi od vrste i veličine prisutnih korova. Ako prevladavaju
semenski, jednogodišnji korovi preporučuje se BOOM EFEKT u količini 2-4 L/ha.
Za uništavanje tvrdokornijih, rizomskih višegodišnjih korova kao što su njivski vijušac (poponac), pirevina, divlji sirak iz rizoma, palamida, kiseljak, divlja kupina i drugi savetujemo upotrebu 6- 8 L/ha. Optimalno delovanje preparata BOOM EFEKT na njivski vijušac (poponac)
postižemo , kada ga tretiramo u fazi cvetanja korova , a na divlji sirak u fazi pred metličenja ili u
samom metličenju. Za suzbijanje višegodišnjih korova s izrazito dubokim korenom i rizomima,
preporučuje se BOOM EFEKT u količini 8 - 12 L/ha u vreme pune vegetacije. Doza primene
ovisi o vrsti korova i gustini korovske flore. Zbog potrebe za boljim prekrivanjem lisne mase
korova, kod velike gustine korova koriste se veće količine.
Za postizanje vrhunskog rezultata u uništavanju korova je bitno prilagoditi količinu vode koju
trošimo po hektaru. Savetujemo da se količina vode koja se troši po hektaru kreće od 120 do
maksimalno 200 L po hektaru.
Za poboljšanje delovanja preparata BOOM EFEKT preporučuje se dodatak preparata OGRIOL u
količini 0,5-1 L na 200 L vode kao i dodatak amonijačnih đubriva (urea, AN) u količini 4 – 6 kg
na 200 L vode.
68
ŽITO
Boom efekt
NESELEKTIVNI TRANSLOKACIONI
(TOTALNI) HERBICID SA SISTEMIČNIM
DELOVANJEM
I PROIZV
ALN
O
IN
Bez
tallowa
amin
Upotreba:
• u vinogradima
• u voćnjacima
• na strništima
• u šumskim rasadnicima
• na neobrađenim površinama
Za suzbijanje jednogodišnjih (semenskih) uskolisnih i širokolisnih
korova koristi se u količini 2 - 4 l/ha. Za suzbijanje višegodišnjih
zeljastih i drevnastih korova te korova s izrazito dubokim korenom i rizomima preporučujemo upotrebu 4 – 12 l/ha, u zavisnosti
od vrste korova.
Boom efekt TM formulacija sadrži bioaktivator- surfaktant sa vrlo povoljnim toksikološkim i ekotoksikološkim profilom - ne sadrži “tallow
amina”- za sigurnost korisnika i zelenu prirodu.
Poboljšava biološku efikasnost u različitim uslovima i kod različitih
vrsta korova, smanjuje površinski napon vode čime se postiže bolje
vlaženje i prijanjanje na biljne delove korovskih biljaka.
Pre upotrebe obavezno pročitati uputstvo za primenu!
D
OR
IG
TM
ŠEĆERNA REPA
ŠEĆERNA REPA
BOLESTI I ŠTETOČINE
Ime
Repina pipa (Bothynoderes
punctiventris)
Opis
Repina pipa je najopasnija štetočina u
šećernoj repi. Odrasla pipa može da tokom
dana da uništi i desetak mladih biljki. Kod
masovnog napada, u nekoliko dana mogu
biti uništene velike površine useva šećerne
repe. Masovan napad počinje kada je temperatura zemljišta 6-10ºC na dubini od 5 cm
i temperatura vazduha 15-20ºC. Tada najviše
stradaju ivični delovi parcele koji se nalaze
blizu starih repišta. Repina pipa se kreće po
površini zemlje do temperature od 20ºC,
na višim temperaturama počinje da leti što
otežava suzbijanje. Radi suzbijanja Repine
pipe potrebno je izvršiti jedno ili više tretiranja insekticidima u zavisnosti od intenziteta
pojave pipe. Povećavanjem temperature viša
se intenzitet ishrane.
repina pipa
Ime
Crna repina vaš (Aphis fabae)
Opis
Primarna oštećenja na šećernoj repi nastaju
usled ishrane štetočine, posledica toga je
nastanak hloroze na lišću šećerne repe. Usled
jačeg napada može doći do značajnog uvijanja lišća. Zaštita se obavlja prilikom pojave
prvih kolonija na listovima biljke.
vaši na šećernoj repi
70
ŠEĆERNA REPA
Ime
Pegavost lišća šećerne repe
(Cercospora beticola)
Opis
Bolest se javlja svake godine a u zavisnosti
od klimatskih uslova može biti različitog intenziteta i naneti veliku štetu usevu šećerne
repe. Kod jačeg napada dolazi do propadanja lisne mase i smanjenja prinosa do
30%. Ako se bolest javi ranije štete su i veće
jer repa može u potpunosti da ostane bez
lišća. Sušenje lišća počinje na spoljašnjim
listovima i pomiče se prema unutrašnjosti.
Šećerna repa napadnuta bolešću lista nove
listove koji također oboljevaju. Posledica je
pegavost lišća šećerne repe
iscrpljivanje biljke i izduživanje korenovog
vrata koji se prilikom vađenja odstranjuje (ne ulazi u prinos) a kao direktna posledica iscrpljivanja javlja se smanjenje digestije. Pege su sivo-smeđe oivičene crveno-smeđim obodom. Bolest
se javlja od sredine juna pa do septembra. Zaštita repe vrši se sa 2 do 3 tretmana (u ekstremnim
godinama i do 4 tretmana) sa razmacima 2-4 nedelje između tretmana. Prvi tretman se obavlja
prilikom pojave prvih pega na listovima.
ZAŠTITA ŠEĆERNE REPE
Razvojni stadijum,
vreme upotrebe
Korovi, bolesti i štetočine
Preparati
nakon nicanja šećerne jednogodišnji širokolisni korovi *GAT ZEBRA 25 OD
repe i korova
Količina/ha
80 + 80 mL
(sam preparat) ili
60 + 60 mL
(u kombinaciji sa
preparatima na bazi
desmedifama, fenmedifama i etofumesata)
pri pojavi imaga u
proleće
buvač
PINOTRIN 10-EC
0,15 L
na početku formiranja kolonija
crna repina vaš
PINOTRIN 10-EC
0,1 L
na početku pojave
imaga
repina pipa
*PINUREL D
1,5 – 2 L
prvi tretman kada
se na 5% biljaka jave
pege
siva pegavost lista
ALERT S
0,6 L
nakon nicanja repe
tokom vegetacije
jednogodišnji i višegodišnji
uskolisni korovi
PINFOR SUPER
1,8 – 2 L
* Preparat je u postupku registracije, zato je potrebno upotrebu i karencu proveriri u uputstvu za upotrebu koje je
priloženo uz preparat.
71
GAT ZEBRA 25 OD
(triflusulfuron-metil 250 g/L)
SELEKTIVNI SISTEMIČNI HERBICID ŠIROKOG
SPEKTRA DELOVANJA ZA SUZBIJANJE
KOROVA U ŠEĆERNOJ REPI
Nova generacija herbicida u
formulaciji uljane disperzije (OD)
omogućava brzo i učinkovito
suzbijanje jednogodišnjih
širokolisnih korova u usevu
šećerne repe, posle nicanja
šećerne repe i korova.
ULJANA REPICA, SUNCOKRET, SOJA
ULJANA REPICA, SUNCOKRET I SOJA
BOLESTI I ŠTETOČINE
Ime
Bela trulež
(Sclerotinia sclerotiorum)
Opis
Bela trulež se pojavljuje na svim delovima
biljke. Pojava bolesti se obično uočava u
cvetanju kada biljke postaju hlorotične i delom ili potpuno uginjavaju. U uslovima veće
vlažnosti i temperature na zaraženim delovima se pojavljuje beličasta micelija a kasnije i crna telešca-sklerocije koje se uočavaju
na prizemnom delu stabla. Prevremeno
osušene biljke formiraju sitne mahune sa
smežuranim semenom.
bela trulež
Ime
Trulež uljane repice
(Phoma lingam)
Opis
Bolest može napasti sve mlade biljke. Na
njima se pojavljuju zelenobele pege koje
postaju tamnije. Mlade biljke se suše. Na stablu se pojavljuju sive pege oivičene zonom
rđaste boje, biljke zaostaju u porastu ili se
osuše. Prezimljava u mahunama semena
ili u žetvenim ostatcima. Vlažno i umereno
vreme pospešuju širenje zraze. Pojavu bolesti sprečavamo setvom otpornih hibrida koji
su otporni na mraz i zimsko poleganje.
trulež uljane repice
73
ULJANA REPICA, SUNCOKRET, SOJA
Ime
Crna pegavost
(Alternaria brassicae)
Opis
Crna pegavost se javlja tokom cele vegetacije. Na hipokotilu klijanca formiraju se
crtičaste sitne pege, a na listovima se obrazuju mrkocrvene pege. U drugom delu
vegetacije na stablu i mahunama se pojavljuju izdužene pege tamne skoro crne boje.
Zaražene mlade mahune imaju slabiji razvoj
semena koje je smežurano, a mahune se
ranije otvaraju i prosipaju seme. Suzbijanje
crne pegavosti se obavlja po cvetanju.
crna pegavost uljane repice
Ime
Siva trulež (Botrytis cinerea)
Opis
Bolest se pojavljuje istovremeno sa crnom
pegavošću. Biljke napada na početku vegetacije ili kasnije. Obolele biljke prekriva sivo
rđasta micelija. Posledica pojave bolesti u
vreme cvetanja je smanjenje oplodnje i
obrazovanja zrna. Nekroza na stablu prouzrokuje odumiranje tkiva ispod pega. Zajedno sa crnom pegavošću suzbijamo i sivu
trulež.
siva trulež
74
ULJANA REPICA, SUNCOKRET, SOJA
Ime
Repičin sjajnik
(Maligethes aneus)
Opis
Crni ovalni do 3mm dugački tvrdokrilci, koji
se hrane polenom uljane repice. U potrazi
za polenom buše i izgrizaju pupoljke koji
se potom suše i opadaju. Pojavljuju se pred
cvetanje. Suzbijanje repičinog sjajnika se
obavlja kada uočimo 1-2 imaga po biljci
kada su cvetovi zbijeni (nediferencirani
pupoljci); 2-3 imaga kada su diferencirani
pupoljci u cvetu ili 4-6 imaga u momentu
cvetanja.
repičin sjajnik
Ime
Repičina lisna osa
(Athalia colibri / rosae)
Opis
Odrasla osa ima zdepasto telo žutonarančaste boje dugo 6 - 8 mm. Leti tromo i
lako se zamjećuje. Ličinke su crnosive boje,
tamnije na leđima, a svijetlije na stomaku.
Mlade ličinke su zelenkaste, mekana su tijela, a narastu do 20 mm. Štetnik ima 2 - 3
generacije godišnje, a štete su najveće na
mladom usjevu u listopadu.
repičina lisna osa
75
ULJANA REPICA, SUNCOKRET, SOJA
ZAŠTITA ULJANE REPICE
Razvojni stadijum,
vreme upotrebe
Korovi, bolesti i štetočine
pre setve useva uz
obaveznu inkorpporaciju
suzbija jednogodišnje uskolisne TRIKEPIN 48 EC
i širokolisne korove
repica u fazi 2 lista ili
10-15 cm visine
suzbije jednogodišnje i
višegodišnje uskolisne korove
(prorasline pšenice)
PINFOR SUPER
1,8-2 L
u jesen nakon setve
suzbijanje repičine lisne ose
(tretman na početku piljenja
larvi), crvenoglavog repičinog
buvača, lisnih i podgrizajućih
sovica
PINOTRIN 10-EC ili
KAISO WG ili
*PINUREL D
0,2 L
0,2 kg
0,75 – 1 L
u proleće na početku
obrazovanja cvetnih
pupoljaka pri pojavi
imaga
suzbijanje repičinog sjajnika,
rutave bube
PINOTRIN 10-EC
0,2 L
nakon žetve
suzbijanje jednogodišnjih
i višegodišnjih uskolisnih i
širokolisnih korova
BOOM EFEKT
4-8 L
Preparati
Količina/ha
2-2,5 L
Napomena:
Za odredjivanje vremena tretiranja kod repičine lisne ose i repičinog sjajnika koristiti "Žute lepljive pločice"
(u asortimanu Pinus Plus) za praćenje leta štetočina. Prag štetnosti za repičinu lisnu osu je 0,5 gusenica po
biljci.
*Preparat je u postupku registracije, zato je potrebno upotrebu i karencu proveriti u uputstvu za upotrebu, koje je
priloženo uz preparat.
76
ULJANA REPICA, SUNCOKRET, SOJA
ZAŠTITA SUNCOKRETA
Razvojni stadijum,
vreme upotrebe
Korovi, bolesti i štetočine
Preparati
pre setve ili uz setvu
suzbijanje larvi žičnjaka i ostalih PINOTRIN 10-EC
sa obaveznom inkor- zemljišnih štetočina
poracijom tretiranjem
u redove ili trake
Količina/ha
0,3-0,5 L
pre setve suncokreta suzbijanje jednogodišnjih
uz obaveznu inkorpo- uskolisnih i širokolisnih korova
raciju na 5- 8 cm
TRIKEPIN 48 EC
1,5-2,5 L
posle setve a pre
nicanja useva
TRIUMPH
RESENT 25 EC
2-2,5 L
2L
suzbijanje jednogodišnjih
uskolisnih i nekih širokolisnih
korova
suzbijanje širokolisnih korova
posle nicanja useva
suzbijanje divljeg sirka (iz
semena i rizoma) i muhara
PINFOR SUPER
1,8-2 L
posle nicanja useva i
tokom vegetacije
suzbijanje lisnih vašiju i lisnih
sovica
KAISO WG ili
*PINUREL D
0,15 kg
0,75 – 1 L
Napomena:
Preparat PINFOR SUPER ne koristiti po toplom i vetrovitom vremenu!!!
Za aktivaciju herbicida koji su primenjeni posle setve a pre nicanja potrebna je zemljišna vlaga. Ako je
sušno proleće preporučujemo primenu preparata TRIKEPIN 48 EC, uz obaveznu inkorporaciju neposredno
posle primene preparata na dubinu 5-8 cm (tanjiračom ili setvospremačem). Setva suncokreta je dozvoljena posle 7 dana od primene.
Za zaštitu klijanaca i mladih biljčica od bolesti i insekata preporučujemo tretman semena pre setve preparatom NUPRID MAX.
*Preparat je u postopku registracije, zato je potrebno upotrebu i karencu proveriti u uputstvu za upotrebu, koje je
priloženo uz preparat.
77
ULJANA REPICA, SUNCOKRET, SOJA
ZAŠTITA SOJE
Razvojni stadijum,
vreme upotrebe
Korovi, bolesti i štetočine
Preparati
Količina/ha
pre setve useva uz
obaveznu inkorporaciju
suzbijanje jednogodišnjih
uskolisnih i širokolisnih korova
TRIKEPIN 48 EC
1,5-2,5 L
posle setve a pre
nicanja useva
suzbijanje jednogodišnjih
uskolisnih i nekih širokolisnih
korova
TRIUMPH
2-2,5 L
soja od 1. – 3. troliska
suzbijanje jednogodišnjih
i nekih višegodišnjih
širokolisnih korova
PINAZON 480-SL
3-4 L
suzbijanje jednogodišnjih
širokolisnih korova
HABIT 75 WG +
TREND 90
8g
0,1-0,2 %
mogu se koristiti i u kombinaciji radi proširenja spektra
delovanja
PINAZON 480-SL +
HABIT 75 WG +
TREND 90
1,5-2 L
8g
0,1 – 0,2 %
soja od 3. troliske,
jednogodišnji
korov 3-5 listova,
višegodišnji 6-10
listova
suzbijanje jednogodišnjih i
višegodišnjih uskolisnih korova
(sirak iz rizoma)
PINFOR SUPER
1,8-2 L
tokom vegetacije
suzbijanje stričkovog šarenka
KAISO WG
0,15 – 0,2 kg
Napomena:
Preparat PINFOR SUPER ne koristiti po toplom i vetrovitom vremenu!!!
78
KROMPIR
KROMPIR
RAZVOJNE FAZE
BOLESTI I ŠTETOČINE
Ime
Plamenjača krompira
(Phytophthora infestans)
Opis
Plamenjača je najznačajnije obolenje krompira kod nas. Simptomi se prvo pojavljuju u
vidu maslinastozelenih pega na ivici lista.
U uslovima veće vlažnosti na naličju lista
dolazi do formiranja beličaste prevlake. Na
središnjem delu stabla, posebno u uslovima
velike vlažnosti formiraju se slične vodenaste
pege koje kasnije postaju nekrotične i mrke.
Obolenje se može pojaviti i na krtolama
na čijem se poprečnom preseku pojavljuje
mrka nekroza tkiva. One se teško čuvaju i
vrlo brzo propadaju. Temperatura od 15°C
do 25°C, velika vlažnost, gust sklop povoljno
utiču na pojavu plamenjače. Sa suzbijanjem
plamenjače treba početi od početka vegetacije sa preventivnim fungicidima, a kasnije
nastaviti sa sistemicima.
plamenjača krompira
79
KROMPIR
Ime
Crna pegavost krompira (Alternaria solani)
Opis
Crna pegavost se pojavljuje na svim nadzemnim delovima krompira, dok su krtole retko
zaražene. Simptomi se prvo uočavaju na donjim starijim listovima. Dolazi do obrazovanja okruglastih sivomrkih pega (1-2 mm), koje se zatim uvećavaju (5-7 mm). Pege postaju tamnije sa
izraženim koncentričnim krugovima što predstavlja karakterističan simptom. Oko pega usled
razgradnje hlorofila dolazi do hloroze koja se širi i zahvata ceo list koji nekrotira ali ne opada već
ostaje na biljci. Na stablu su pege krupnije kadkad su izdužene, a mogu i prstenasto zahvatiti
stablo. Suzbijaje treba početi preventivno pre nego se bolest pojavi.
crna pegavost krompira
Ime
Krompirova zlatica
(Leptinotarsa decemlineata)
80
Opis
Krompirova zlatica je najznačajnija štetočina
krompira. Štetu pričinjavaju odrasli insekti ali
su štete koje pričinjavaju larve mnogo veće.
Mlade larve su narandžasto-rđaste boje i
hrane se listom, a u slučaju prenamnoženja
mogu se spustiti i na krtole. Odrasle larve
su mrko smeđe boje. Zlatica ima tri generacije od kojih je prva najštetnija jer je tada
lisna masa najmanja. Bez zaštite proizvodnja
krompira nije moguća. Potrebno je pratiti pojavu insekta, a tretiramo u vreme masovnog
pilenja larvi. Trertira se svaka generacija
posebno.
krompirova zlatica
00
09
NUPRID MAX
RESENT 25 EC
TRIUMPH
MOLTOVIN
PINOZEB M-45
14
15
19
PINFOR SUPER
PINAZON 480-SL
TIGER 25 WG + 0,1 % TREND 90
TIGER 25 OD
FLOWBRIX BLAU
CHAMP FLOW
PROGRAM ZAŠTITE KROMPIRA
31-33
KAISO WG
39
51-69
GATGO 20 OD
GATGO 20 SL
FANTIC M
VALIS M
70-79
81-87
MOLTOVIN
KROMPIR
81
KROMPIR
ZAŠTITA KROMPIRA
Razvojni stadijum,
vreme upotrebe
Korovi, bolesti i štetočine
Preparati
Količina/ha
pre setve po celoj
površini uz obaveznu
inkorporaciju
žičnjaci, rovci, sovice
PINOTRIN 10-EC
0,5 L
tretiranje krtola pre
setve
suzbijanje prve generacije
NUPRID MAX
krompirove zlatice i sprečava
pojavu Fusarium spp. na krtolama
nakon setve a pre
nicanja korova i
krompira
uskolisni i širokolisni korovi
TRIUMPH +
RESENT 25 EC
2L
1,5-2 L
nakon nicanja krompira i korova (krompir
5-20 cm visine)
uskolisni korovi u fazi 1-3 lista
pa do bokorenja, širokolisni
2-4 lista
TIGER 25 WG +
TREND 90 ili
TIGER 25 OD
50 g
0,1 %
50 mL
nakon nicanja krompira i korova (krompir
10-15 cm visine)
širokolisni korovi
PINAZON 480-SL
2–3L
nakon nicanja krompira i korova, tokom
vegetacije
jednogodišnji i višegodišnji
uskolisni korovi
PINFOR SUPER
1,8-2 L
nakon nicanja krompira pa do cvetanja
bakterijska oboljenja
FLOWBRIX BLAU ili
CHAMP FLOW
1,5-1,8 L
2L
plamenjača krompira
(Phytophtora infestans), crna
pegavost krompira (Alternaria
solani)
PINOZEB M-45 ili
FANTIC M
2 - 2,5 kg
2,5 kg
plamenjača krompira (Phytophtora infestans)
MOLTOVIN
3L
FANTIC M
2,5 kg
VALIS M
2,5 kg
MOLTOVIN
3L
-može se primeniti
istovremeno sa preparatom
70 mL /100 kg
krtola uz dodatak
300 mL vode
TIGER 25 WG
1. tretman nakon
cvetanja
2. tretman nakon
10-14 dana
3. tretman nakon
10-14 dana
4. po potrebi
plamenjača krompira
(Phytophtora infestans), crna
pegavost krompira (Alternaria
solani)
u toku vegetacije nakon pojave insekata
krompirova zlatica
GATGO 20 OD
0,2 - 0,3 L
biljne vaši
KAISO WG ili
PINOTRIN 10-EC ili
GATGO 20 SL
0,2 - 0,25 kg
0,2 - 0,25 L
0,5-0,6 L
neki od ovih preparata po
izboru
Napomena:
Pri upotrebi preparata TIGER 25 WG je bolja split aplikacija. Prvi tretman se izvodi kad je krompir visine 5 -20
cm, a korovi imaju 1-3 lista u količini 30 g/ha (faza bokorenja). Drugi tretman se izvodi 2-3 nedelje kasnije
uz istu količinu. Jednokratna primena preparata TIGER 25 WG se izvodi u fazi kada je krompir visine 5-20
cm, a korovi imaju 1-3 lista u količini 50-60 g/ha + okvašivač TREND 90 u količini 200-300 mL/ha. Preparat
TIGER 25 WG se može kombinovati sa preparatom PINAZON 480-SL za uništavanje širokolisnih korova:
TIGER 25 WG u količini 50g/ha + PINAZON 480-SL u količini 2 L/ha. Za uništavanje uskolisnih korova do
cvetanja može se koristiti preparat PINFOR SUPER u količini 1,5-2,5 L/ha. Posle setve a pre nicanja koristiti kombinaciju preparata TRIUMPH u količini 2L/ha + RESENT 25 EC u količini 2 L/ha; poželjno je da ima
dovoljno padavina.
82
NOVOSTI NA PODRUČJU
SUZBIJANJA PLAMENJAČA
fungicidi sa dvostrukim sistemičnim i kontaktnim delovanjem
FANTIC M®
kiralaxyl (benalaksil-M) – sigurna zaštita čak i od patogenih sojeva koji pokazuju otpornost na standardne preparate.
Fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem za suzbijanje
prouzrokovača plamenjače u vinovoj lozi i krompiru i crne pegavosti u krompiru.
VALIS M®
valiphenalate (valifenal) – nova aktivna materija je rezultat integracije dosadašnjih
saznanja, ispitivanja i razvoja. Predstavlja moderno rešenje u zaštiti bilja.
Fungicid sa preventivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem za suzbijanje
prouzrokovača plamenjače u vinovoj lozi, krompiru, krastavcima i crne pegavosti u
krompiru. Efikasan fungicid sa kratkim karencama.
83
DUVAN
DUVAN
ZAŠTITA RASADA DUVANA
Razvojni stadijum,
vreme upotrebe
Bolesti i štetočine
Preparati
Količina/ha
pre setve
žičnjaci, grčice, rovci
PINOTRIN 10-EC
0,5 L
nakon nicanja rasada,
po pojavi insekata
lisne vaši
KAISO WG
GATGO 20 OD +
PINOTRIN 10-EC +
OGRIOL
0,1 L
duvanov trips, lisne vaši
nakon nicanja rasada
plamenjača duvana
PINOZEB M-45
2-2,5 kg
FANTIC M
2,5 kg
8-10 dana nakon prethodnog tretmana
0,25 L
0,2 L
1L
ZAŠTITA DUVANA U POLJU
Razvojni stadijum,
vreme upotrebe
Korovi, bolesti i štetočine
Preparati
Količina/ha
pre rasađivanja
zemljišne štetočine
PINOTRIN 10-EC
0,5 L
u vegetaciji pri pojavi
insekata
lisne vaši
PINOTRIN 10-EC
GATGO 20 OD ili
GATGO 20 SL
0,1 L
duvanov trips
u vegetaciji prema
potrebi
plamenjača duvana
PINOZEB M-45
2-2,5 kg
FANTIC M ili
VALIS M
2,5 kg
2,5 kg
PINFOR SUPER
1,8-2 L
(nakon rasađivanja)
(u toku intenzivnog porasta)
posle nicanja korova,
a nakon rasađivanja
duvana
84
jednogodišnji i višegodišnji
uskolisni korovi
0,25 - 0,5 L
0,25 - 0,5 L
LUCERKA
LUCERKA
ZAŠTITA LUCERKE
Razvojni stadijum,
vreme upotrebe
Korovi i štetočine
Preparati
Količina/ha
pre setve uz obaveznu uskolisni i širokolisni
inkorporaciju
jednogodišnji korovi
TRIKEPIN 48 EC
2-2,5 L
nakon nicanja lucerke širokolisni korovi u fazi 2-6
i korova (lucerka 10-15 listova
cm visine)
PINAZON 480 SL
3L
nakon nicanja
lucerke i korova
jednogodišnji i višegodišnji
uskolisni korovi
PINFOR SUPER
1,8-2 L
tokom vegetacije pri
pojavi insekata
lucerkina buba, buvači, cikade
KAISO WG ili
PINOTRIN 10-EC
0,2 kg
0,15 L
LIVADE, PAŠNJACI
LIVADE I PAŠNJACI
SUZBIJANJE KOROVA
Suzbijanje korova kao što su: teofrastova lipica (Abutilon teophrasti), štir (Amaranthus retroflexus),
poljski prstenak (Antemis arvensis), pepeljuga (Chenopodium album), mrtva kopriva (Lamium purpureum), dvornici (Polygonum spp.), štavelj (Rumex spp.) kamilica (Matricaria chamomila) otežavaju
kosidbu, spremanje sena i smanjuju kvalitet sena na livadama i pašnjacima.
Na površinama gde prevlađuje štavelj (više od 2 biljke/m2) preporučujemo prskanje cele površine
herbicidom HABIT 75 WG u količini 15-20 g/ha. Preporučena količina vode je 200-300 L/ha. Rastvoru na kraju dodajemo okvašivač TREND 90 u 0,1 % koncentraciji ili OGRIOL u količini 0,5-1 L na
200 L vode. Preporučujemo prskanje u jesen pre mrazeva.
Vreme upotrebe
Za
Korovi
Preparat
za korove sa jakim
korenom se
preporučuje
tretman u jesen
livade i pašnjaci sa
velikom
zakorovljenošću sa
širokolisnim korovima
palamida,
HABIT 75 WG
kiseljak,
mrtva kopriva,
maslačak
Količina /ha
Količina
vode/ha
15 – 20 g
300 L
85
POVRĆE
POVRĆE
ŠTETNI ORGANIZMI
Povrće napadaju mnogi štetnici, prije svega: rovci, puževi, žičnjaci, sovice, ličinke raznih muha
i dr.
Rovac (Gryllotalpa grylloralpa) je veoma raširena štetočina, kako u baštama tako i na njivama
u rasadnicima. Prouzrokuje velike štete prvenstveno na mladim biljkama paprike, paradajza,
luka, krastavca, salate, i dr. Grize koren mladih rasađenih biljaka. Kada primetimo prve znake
(oštećene bljke, rovci, podignuta zemlja oko biljaka) moramo početi sa suzbijanjem.
Puževi (Gastropoda) su značajne štetočine u baštama i na njivama, kao i u rasadnicima koji
imaju veoma povoljne uslove za njihov razvoj. Posebno napada kupusnjače, salatu, krompir i
dr. Hrane se prvestveno noću lišćem mladih biljaka.
Žičari (Elateridae) - larve su veoma raširene. Pripadaju grupi veoma štetnih insekata koji
oštećuju koren i druge podzemne organe biljaka i stvaraju povoljne uslove za prodor mikroorganizama.
Podgrizajuće i nadzemne sovice (Noctuidae) su izrazite polifagne štetočine. Oštečuju veliki
broj biljnih vrsta, posebno paradajz, papriku, krompir itd. Lisne sovice se vrlo lako suzbijaju.
Kupusna muva (Delia radicum), lukova muva (Hylemya antiqua) – biljke oštećuju larve, koje se
ubušuju u biljku. Potrebno je obaviti dezinsekciju zemljišta pre sadnje odnosno setve.
86
SALATA
ZAŠTITA SALATE
Razvojni stadijum,
vreme upotrebe
Štetočine, bolesti i korovi
Preparati
Količina/ha ili
Konc.
pre rasađivanja
zemljišne štetočine
PINOTRIN 10-EC
0,5 L
GATGO 20 SL
0,35%
-inkorporacija-
(potapanje rasada)
jednogodišnji travni i širokolisni TRIKEPIN 48 EC
korovi
-inkorporacijau vegetaciji
trips, lisne sovice
bakterijska obolenja
plamenjača (Bremia lactucae),
poleganje rasada
plamenjača (Bremia lactucae)
antraknoza (Microdochium
panattonianum)
pepelnica
1L
KAISO WG ili
PINOTRIN 10-EC +
OGRIOL
CHAMP FLOW ili
FLOWBRIX BLAU
0,25 kg
0,15 L
0,2 %
2L
1,5 - 1,8 L
FANTIC M ili
MOLTOVIN
VALIS M ili
MOLTOVIN
CHAMP FLOW ili
PINOZEB M-45
KOSSAN WG
2,5 kg
3 kg
2,5 kg
3L
2L
2,5 kg
3 kg
Previše bujne biljke i previsoka vlažnost pri proizvodnji lisnatog povrća povećavaju mogućnost zaraze
gljivičnim obolenjima.
87
KRASTAVCI, DINJE I LUBENICE
ZAŠTITA KRASTAVCA, DINJE I LUBENICE
Razvojni stadijum,
vreme upotrebe
Preparati
Količina/ha ili
Konc.
pre setve ili rasađivanja žičnjaci, lisne vaši, bela leptirasta
vaš, tripsi
-zalivanjem ili potapanjem rasada-
GATGO 20 SL
0,35 %
u vegetaciji
bolesti poleganja rasada
(Pythium, Pseudoperonospora)
PINOZEB M-45 ili
FANTIC M
0,25 %
0,25 %
listne vaši, trips, bela leptirasta
vaš
GATGO 20 OD ili
KAISO WG ili
PINOTRIN 10-EC
0,5 L
0,25 kg
0,2-0,5 L
plamenjča (Pseudoperonospora
cubensis)
VALIS M ili
FANTIC M ili
MOLTOVIN
2,5 kg
2,5 kg
3 kg
pepelnica (Erysiphe cichoracearum i Sphaeroteca fuliginea)
KOSSAN WG
3 kg
antraknoza (Coletotrichum
lanegarium)
CHAMP FLOW ili
PINOZEB M-45
FLOWBRIX BLAU ili
CHAMP FLOW
2L
2-2,5 kg
Štetočine, bolesti i korovi
bakterijska obolenja
88
(potapanje rasada)
(zalivanje biljaka)
1,5 - 1,8 L
2 L
grinje
OGRIOL (primenjen sam 1 L (ili 2 L
samostalno)
nema karencu) +
0,2-0,5 L
PINOTRIN 10-EC
jednogodišnji i višegodišnji korovi
PINFOR SUPER
1,5-2,5 L
PARADAJZ, PLAVI PATLIDŽAN
PARADAJZ, PLAVI PATLIDŽAN I PAPRIKA
BOLESTI
Ime
Crna pegavost paradajza
(Alternaria solani)
Opis
Crna pegavost se pojavljuje na svim nadzemnim delovima paradajza i plavog
patlidžana. Bolest se može pojaviti i na listu
rasada. Simptomi se prvo uočavaju na donjim starijim listovima. Dolazi do obrazovanja
okruglastih sivomrkih pega (1-2 mm), koje
se zatim uvećavaju (5-7 mm), postaju tamnije za izraženim koncentričnim krugovima
što predstavlja karakterističan simptom.
Oko pega usled razgradnje hlorofila dolazi
do hloroze koja se širi zahvata ceo list koji
nekrotira ali ne opada već ostaje na biljci. Na
stablu su pege krupnije kadkad su izdužene,
a mogu i prstenasto zahvatiti stablo. Razvoju
bolesti pogoduje vlažno vreme. Suzbijanje
treba početi preventivno pre nego se bolest
pojavi, u početku kontaktnim fungicidima a
kasnije sistemicima.
crna pegavost paradajza
89
PARADAJZ, PLAVI PATLIDŽAN
Ime
Plamenjača paradajza (Phytophthora infestans)
Opis
Plamenjača je najznačajnije obolenje paradajza. Simptomi se prvo pojavljuju u vidu maslinastozelenih pega na ivici lista. U uslovima veće vlažnosti na naličju lista dolazi do formiranja
beličaste prevlake. Na središnjem delu stabla, posebno u uslovima velike vlažnosti formiraju se
slične vodenaste pege koje kasnije postaju nekrotične i mrke. Na zelenim plodovima nastaju
sivkastozelenkaste vodenaste pege koje brzo postaju mrke, a tkivo obolelog ploda je čvrsto.
Ukoliko je veća vlažnost i temperatura na plodu se mogu pojaviti beličasta micelija i oni propadaju. Temperatura od 15°C do 25°C, velika vlažnost, gust sklop povoljno utiču na pojavu
plamenjače. Sa suzbijanjem plamenjače treba početi od početka vegetacije sa preventivnim
fungicidima, a kasnije nastaviti sa sistemicima.
plamenjača paradajza
90
PARADAJZ, PLAVI PATLIDŽAN
ZAŠTITA PARADAJZA I PLAVOG PATLIDŽANA
Razvojni stadijum,
vreme upotrebe
Štetočine, bolesti i korovi
Preparati
Količina/ha ili
Konc.
pre setve
zemljišne štetočine,
larve žičara, gusenice
podgrizajućih sovica
PINOTRIN 10-EC
0,5 L
GATGO 20 SL
0,35%
(dezinfekcija-inkorporacija) ili
(potapanje rasada)
klicini listovi
(proizvodnja rasada)
bolesti poleganja rasada
(Pythium, Sclerotinia,
Phytophtora i dr.)
PINOZEB M-45
0,25%
pre presađivanja na
konačno mesto
širokolisni i uskolisni korovi
TRIKEPIN 48 EC
1,5 – 2,5 L
po presađivanju, u
toku vegetacije
jednogodišnji i višegodišnji
uskolisni korovi (do cvetanja)
PINFOR SUPER
1,5-2,5 L
lisne vaši, bela leptirasta vaš,
obični paučinar
PINOTRIN 10-EC ili
OGRIOL
GATGO 20 SL ili
0,2-0,5 L
1-2 L
lisne vaši, krompirova zlatica,
bela leptirasta vaš, trips, lisni
mineri i dr.
zalivanje biljaka
(inkorporacija 3 - 5 cm)
KAISO WG
PINOTRIN 10-EC ili
KAISO WG +
OGRIOL
plamenjača (Phytophtora infes- CHAMP FLOW ili
tans) i crna pegavost (Alternaria PINOZEB M-45
kukuruzni plamenac
(Ostrinia nubilaris)
-mlade gusenice-
solani)
-nakon rasađivanja, pre
cvetanja -
0,3 L vaši
0,1-0,3 L trips
0,15-0,25 kg
0,2-0,3 L
0,15 kg
2L
2L
2 - 2,5 kg
plamenjača (Phytophtora infestans)i crna pegavost (Alternaria
solani)
-period intenzivnog porasta, pre ostvarene infekcije u
razmacima od 8 do 14 dana-
PINOZEB M-45 ili
MOLTOVIN ili
FANTIC M ili
VALIS M
2,5 kg
3L
2,5 kg
2,5 kg
plesnivost lista paradajza
(Fulvia fulva)
siva plesnivost lista paradajza
(Septoria lucopersici)
antraknoza plodova paradajza
(Colletotrichun spp.)
FANTIC M ili
PINOZEB M-45
2,5 kg
2-2,5 kg
pepelnica paradajza (Leveilula
taurica)
bakteriozna obolenja
KOSSAN WG
3 kg
CHAMP FLOW ili
FLOWBRIX BLAU
2L
1,5 - 1,8 L
91
PAPRIKA
ZAŠTITA PAPRIKE
Razvojni stadijum,
vreme upotrebe
Štetočine, bolesti i korovi
pred setvu, sadnju
zemljišne štetočine
PINOTRIN 10-EC
larve žičara, gusenice žičara i dr. (dezinfekcija-inkorporacija)
Preparati
Količina/ha ili
Konc.
0,5 L
GATGO 20 SL
0,35%
(potapanje rasada)
pre presađivanja na
konačno mesto
širokolisni i uskolisni korovi
TRIKEPIN 48 EC
2,5-4,8 L
posle setve,sadnje do
cvetanja
jednogodišnji i višegodišnji
uskolisni korovi
PINFOR SUPER
1,5–2,5 L
u vegetaciji
lisne vaši, bijela leptirasta vaš,
tripsi i dr.
GATGO 20 OD ili
0,3 L vaši
0,4 – 0,6 L trips
0,2 kg
grinje (Acarinae)
plamenjača (Phytophtora spp.)
-posle sadnje, do intenzivnog
porasta i između dva tretmana
sistemicima-
(inkorporacija 5-8 cm)
KAISO WG
OGRIOL ili
PINOTRIN 10-EC
PINOZEB M-45
2L
0,2-0,5 L
2 kg
plamenjača (Phytophtora spp.)
-period intenzivnog porasta, pre ostvarene infekcije u
razmacima od 8 do 14 dana-
VALIS M ili
FANTIC M ili
MOLTOVIN
2,5 kg
2,5 kg
3L
pepelnica paprike (Leveilula
taurica)
KOSSAN WG
3 kg
antraknoza plodova paprike
(Colletotrichun spp.)
FANTIC M ili
PINOZEB M-45
2,5 kg
2-2,5 kg
bakteriozna obolenja,
plamenjača (Phytophtora
infestans),..
-posle sadnje do cvetanja-
CHAMP FLOW ili
FLOWBRIX BLAU ili
MOLTOVIN
2L
1,5 - 1,8 L
3L
kukuruzni plamenac (Ostrinia
nubilaris), pamukova sovica
(Helicoverpa armigera)
- čim se primete jaja, suzbiti
mlade gusenice pre ubušeja
u plod-
KAISO WG+
OGRIOL
0,15-0,2 kg
2-3L
običan paučinar, crvena voćna
grinja
OGRIOL +
PINOTRIN 10-EC
1L (ili 2L samostalno)
0,2-0,5 L
Za zemljišne herbicide potrebna je određena količina vlage. Pre primene konsultovati se sa stručnom
službom.
92
KUPUSNJAČE
KUPUSNJAČE
ŠTETOČINE
Ime
Kupusna muva
(Delia radicum, Phorbia brassicae)
Opis
Biljke oštećuju larve koje se u početku hrane
korenskim dlačicama, a kasnije prodiru u
koren gde ometaju normalan tok sokova.
Mlade biljke dobijaju modro-sivu boju i
brzo propadaju, a starije zaostaju u porastu
i ostaju neugledne i zakržljale. Najveće štete
pravi prva generacija posebno u uslovima
toplog i vlažnog vremena.
kupusna muva
93
KUPUSNJAČE
ZAŠTITA KUPUSNJAČA
Razvojni stadijum,
vreme upotrebe
Štetočine, bolesti i korovi
proizvodnja rasada
zemljišne štetočine
PINOTRIN 10-EC
larve žičara, gusenice žičara i dr.
tretiranje zemljišta
širokolisni i travni korovi
5-6 dana pre sadnje iz
inkorporaciju
Preparati
TRIKEPIN 48 EC
Količina/ha ili
Konc.
0,5 L
1,5-2,4 L
potapanje rasada
-pre sadnje-
žičnjaci, lisne vaši, tripsi, buvači, GATGO 20 OD ili
kupusna muva i dr.
GATGO 20 SL
u vegetaciji, na polju
jednogodišnji i višegodišnji
uskolisni korovi
bakteriozna obolenja
PINFOR SUPER
1,5-2,5 L
CHAMP FLOW ili
FLOWBRIX BLAU
2L
1,5 - 1,8 L
plamenjača kupusa
(Peronospora parasitica)
PINOZEB M-45
2-2,5 kg
FANTIC M ili
MOLTOVIN ili
VALIS M
GATGO 20 OD ili
KAISO WG +
OGRIOL
2,5 kg
3L
2,5 kg
PINOTRIN 10-EC ili
KAISO WG +
OGRIOL
0,2-0,5 L
0,25 kg
1-2 L
kupusna lisna vaš (Brevicoryne
brassicae), buvači (Phyllotreta
spp.)
-u rasadniku i u poljusovice (Noctuidae), kupusni
moljac (Plutella xylostella),
kupusari (Pieriss spp.)
0,35 %
0,35 %
0,5 L
0,25 kg
1-2 L
Za zemljišne herbicide potrebna je određena količina vlage. Pre primene konsultovati se sa agronomskom
stručnom službom.
94
PASULJ, GRAŠAK
PASULJ I GRAŠAK
Najznačajnije štetočine pasulja i graška su graškov žižak (Bruchus pisorum), graškov smotavac (Cydia nigricana), graškov savijač (Laspeyresia nigricana). Najznačajnija je crna pasuljeva
vaš (Aphis fabae) i zelena graškova vaš (Acyrthosiphon pisi). Na grašku je najštetnija vaš koja
se masovno pojavljuje u uslovima umerenog i vlažnog vremena. Protiv vaši preporučujemo
preparate: GATGO 20 OD u 0,05 % koncentraciji, KAISO WG u 0,025% koncentraciji, PINOTRIN
10-EC u 0,03 % koncentraciji i OGRIOL u 2% koncentraciji.
ZAŠTITA PASULJA I GRAŠKA
Razvojni stadijum,
vreme upotrebe
Štetočine, bolesti i korovi
Preparati
Količina/ha ili
Konc.
pre setve
(inkorporacija)
uskolisni i širokolisni korovi
TRIKEPIN 48 EC
2-2,2 L
po nicanju: pasulj od
2. troliske do cvetanja;
grašak visine 8-10 cm
jednogodišnji i višegodišnji
širokolisni korovi
PINAZON 480-SL
1,5-3 L pasulj
3-4 L grašak
od nicanja do cvetanja
jednogodišnji i višegodišnji korovi
PINFOR SUPER
1,5-2,5 L
u vegetaciji
bakterijska mrka trulež pasulja
(Xanthomonas campestris f. sp.
phaseoli)
FLOWBRIX BLAU ili
CHAMP FLOW
1,5-1,8 L
2L
obični paučinar (Tetranychus
urticae), bela leptirasta vaš
(Trialeurodes vapariorum)
PINOTRIN 10-EC ili
KAISO WG +
OGRIOL
GATGO 20 OD ili
GATGO 20 SL
0,2 - 0,5 L
0,25 kg
1L
PINOZEB M-45 ili
FANTIC M ili
VALIS M
2 kg
2,5 kg
2,5 kg
zemljišne štetočine (žičnjaci, sovice, PINOTRIN 10-EC
grčice, korijenove muve i dr.)
lisne vaši (Aphis fabae, Acyrthosiphon pisum), graškov žižak
(Bruchus pisorum), trips i dr.
rđa pasulja (Uromyces appendiculatus), antraknoza
(Colltotrichum lindemuthianum),
plamenjača graška (Perenospora
pisi)
0,3-0,5 L
0,5 L
0,5 L
95
CRNI I BELI LUK
CRNI I BELI LUK
BOLESTI I ŠTETOČINE
Ime
Plamenjača luka (Peronospora destructor)
Opis
Plamenjača luka je najraširenija bolest luka, posebno u vlažnim i hladnim uslovima. Obolenje
zahvata sve delove luka. U početku se pojave bledožućkaste pege na mladim listovima a kasnije postaju tamnomrke. Kasnije se pege šire i prelaze na glavicu koja postaje meka i počinje
da truli.
plamenjača luka
plamenjača luka – detalj
Ime
Lukova muva (Hylemya antiqua)
Opis
Napadnute biljke venu, listovi se uvijaju, a srednji list se lako čupa. Štetočina ima 2-3 generacije
godišnje. Za luk je najštetnija prva generacija, druga i treća generacija štetu pričinjavaju na
praziluku. Oštećenja koja napravi muva na luku su pogodna za naseljavanje raznih gljivica koje
prouzrokuju trulež.
96
CRNI I BELI LUK
Ime
Minirajuća muva praziluka
(Napomyza gymnostoma)
Opis
Kao i kod lukove muve štetu pričinjavaju
ženke koje se hrane listovima ostavljajući
karakteristične u nizu raspoređene pege.
Ženke polažu jaja u osnove spoljašnjih listova ispod epidermisa. Središnji listovi se
na zavijaju (ne formiraju lažno stablo). Napadnuti listovi se uvijaju, žute i na kraju se
osuše.
minirajuća muva praziluka
ZAŠTITA CRNOG I BELOG LUKA
Razvojni stadijum,
vreme upotrebe
Štetočine, bolesti i korovi
Preparati
Količina/ha ili
Konc.
pre sadnje
-potapanje lukovica-
žičnjaci, sovice, lukova muva
(larva)
GATGO 20 SL
0,05%
pre sadnje (smo za
setvu iz semena-crni
luk)
jednogodišnji uskolisni i
širokolisni korovi
TRIKEPIN 48 EC
1-2,5 L
posle nicanja
jednogodišnji i višegodišnji
uskolisni korovi
PINFOR SUPER
1,5-2,5 L
tokom vegetacije
lukova muva (Hylemia antiqua), KAISO WG +
lukova minirajuća muva (Helio- OGRIOL
myza gymnostoma), trips
0,25 kg
1L
lukova muva (Hylemia antiqua),
muva belog luka (Helomyza
lurida)
GATGO 20 OD +
OGRIOL
0,5 L
0,2 %
plamenjača (Peronospora
destructor)
VALIS M ili
FANTIC M ili
MOLTOVIN ili
CHAMP FLOW
2,5 kg
2,5 kg
3L
2L
plamenjača (Peronospora
destructor), rđa luka (Puccinia
porri, Puccinia allii)
PINOZEB M-45
2 kg
97
ŠARGAREPA, PERŠUN, CELER
ZAŠTITA ŠARGAREPE, PERŠUNA I CELERA
98
Razvojni stadijum,
vreme upotrebe
Štetočine, bolesti i korovi
Preparati
Količina/ha ili
Konc.
pre setve
zemljišne štetočine
PINOTRIN 10-EC
0,5 L
posle nicanja
jednogodišnji i višegodišnji
korovi
PINFOR SUPER
1,5-2,5 L
u toku vegetacije
mrkvina muva (Psila rosae),
lisne vaši, minirajuće muve
KAISO WG
0,15 kg
grinje (Acarinae)
PINOTRIN 10-EC +
OGRIOL
0,2-0,5 L
1L
crna pegavost (Alternaria radiciana), siva pegavost (Septoria
petroselini)
-pre pojave simptoma-
PINOZEB M-45 ili
CHAMP FLOW ili
FLOWBRIX BLAU
2 kg
2L
1,5 - 1,8 L
pepelnica (Erisiphe heraclei)
KOSSAN WG
3 kg
UKRASNE BILJKE
UKRASNE BILJKE
ŠTETOČINE
Ime
Bela leptirasta vaš
(Trialeurodes vaporariorum)
Opis
Bela leptirasta vaš je najraširenija štetočina
na povrću i ukrasnom bilju. Okrugla 2 mm
duga štetočina prekrivena je finim voštanim
ljuspicama nalik na puder. Leptirasta vaš sisanjem prouzrokuje bledilo lista, nekrozu i
odumiranje tkiva. Luči mednu rosu koja služi
kao podloga za razvoj gljiva čađavica usled
čega se smanjuje asimilaciona sposobnost
lista. Brašnasta prevlaka na listovima i cvetu
kvari njihov izgled. Prenosioci su virusa, a
godišnje daju 10-12 generacija.
bela leptirasta vaš
ZAŠTITA UKRASNOG BILJA
BEGONIJE, HRIZANTEME, VRTNICE, GERBERI
Za zaštitu ukrasnog bilja od lisnih vašiju, štitastih vašiju, grinja, bele leptiraste vaši i drugih
štetnih insekata na otvorenom mogu se koristiti praparati: GATGO 20 SL u 0,05% koncentraciji,
KAISO WG u 0,02% koncentraciji, PINOTRIN 10-EC u 0,02-0,05% koncentraciji i OGRIOL u 1-2 %
koncentraciji. Za suzbijaje štetnih insekata na ukrasnom bilju u zatvorenom prostoru koristiti
preparat OGRIOL u 2% koncentraciji. Uništavanje štitastih vaši i bele leptiraste vaši na limunu
preparatom OGRIOL u 1-2% koncentraciji daje odlične rezultate.
99
PRSKANJE SA NOŠENIM MOTORNIM PRSKALICAMA
Danas su na našim gazdinstvima, vinogradima, voćnjacima zasadima krompira prisutne motorne nošene prskalice. Rad sa njima je lakši i ekonomičniji ukoliko se pravilno upotrebljavaju.
Brži i manje naporan rad, manja upotreba vode što su osnovne prednosti upotrebe nošenih
motornih prskalica. Za primer smo uzeli nošenu prskalicu koja koristi 1000 litara vode po hektaru, dok se ta količina vode kod nošenih motornih prskalica prepolovi. Moramo napomenuti
da se iz tog razloga (smanjene količine vode) koncentracija upotrebljenog sredstva za zaštitu
bilja mora povećati da bi postigli željeni efekt. Npr. ukoliko je u uputstvu za upotrebu 0,25 %
koncentracija Valis M, upotrebili smo 2,5 kg Valis M u 1000 litara vode po hektaru. Motornom
prskalicom bi upotrebili smo 300 litara vode i istu količinu preparata (2,5 kg Valis M) i dobili tri
do četri puta veću koncentraciju. Ukoliko po hektaru upotrebimo 1000 litara vode pretpostavimo da je po hektaru zasađeno 3500 do 4000 čokota, zato važi pravilo:
KOLIKO SMANJIMO KOLIČINU VODE, TOLIKO POVEĆAVAMO KONCENTRACIJU ILI
UVAŽAVAMO PREPORUČENE KOLIČINE PO HEKTARU (POGLEDAJ TABELU)
Nošene motorne prskalice se ne upotrebljavaju za prskanje herbicidima.
100
PREPORUKE ZA PRSKANJE NOŠENIM MOTORNIM PRSKALICAMA
Primer izračunavanja potrebne količine vode po hektaru
RATARSTVO
Neki preparati imaju navedene količine po hektaru i na primeru 1 litar preparata i približno 400
litara vode po hektaru, količine za prskanje manjih površina nošenom motornom prskalicom:
Količina vode
Preparat
Površina
0,4 L
1 ml
10 m2
1L
2,5 ml
25 m2
2L
5 ml
50 m2
3L
7,5 ml
75 m2
4L
10 ml
100 m2
VOĆARSTVO
U voćarstvu za kvalitetno tretiranje nošenom motornom prskalicom koristimo približno 800
litara vode po hektaru, za manje površine sa krošnjma visine 2,5-3 m koristimo (primer upotrebe 1 litre preparata u 800 litara vode po hektaru):
Količina vode
Preparat
Površina
0,8 L
1 ml
10 m2
2L
2,5 ml
25 m2
4L
5 ml
50 m2
6L
7,5 ml
75 m2
8L
10 ml
100 m2
101
TABELA ZA PRIPREMU POTREBNE KONCENTRACIJE
volumen spremnika prskalice (u litrama):
Tražena
koncentracija
u%
10
12
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,1
0,15
0,2
0,25
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
1
1,5
2
2,5
3
4
5
1
2
3
4
5
10
15
20
25
30
40
50
60
70
80
100
150
200
250
300
400
500
1
2
4
5
6
12
18
24
30
36
48
60
72
84
96
120
180
240
300
360
480
600
15
20
50
100
200
500
potrebna količina sredstva (u gramima odnosno mililitarama):
2
3
5
6
8
15
23
30
38
45
60
75
90
105
120
150
225
300
375
450
600
750
2
4
6
8
10
20
30
40
50
60
80
100
120
140
160
200
300
400
500
600
800
1.000
5
10
15
20
25
50
75
100
125
150
200
250
300
350
400
500
750
1.000
1.250
1.500
2.000
2.500
10
20
30
40
50
100
150
200
250
300
400
500
600
700
800
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
4.000
5.000
20
40
60
80
100
200
300
400
500
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
8.000
10.000
50
100
150
200
250
500
750
1.000
1.250
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
5.000
7.500
10.000
12.500
15.000
20.000
25.000
1.000 g = 1 kg
1.000 mL = 1 L
Kako se služimo tabelom:
PRIMER: želimo pripremiti 10 litara (L) otopine koja treba imati koncentraciju 1%.
U stupcu tražene koncentracije pronađemo 1%, i pogledom krenemo na desno do stupca koji odgovara volumenu zapremine 10. Rezultat je 100, što znači 100 grama (g) ili 100 mililitara (mL) preparata
treba otopiti u 10 litara (L) vode.
Možemo i sami izračunati potrebnu količinu preparata (K) u gramima (g) ili mililitrama (mL):
Količina preparata (g; mL) = iznos koncentracije X litara otopine X faktor 10
U našem primeru količina preparata K = 1 (%) x 10 L x faktor 10
K = 100 (grama ili mililitara)
102
PREGLED PREPARATA
PREGLED PREPARATA ZA ZAŠTITU BILJA
AMALINE FLOW
Nufarm
fungicid
Aktivna materija: 267 g/L bakar (Cu) iz bakar-sulfata trobaznog + 40 g/L zoksamid
Formulacija: koncentrovana suspenzija (SC)
Pakovanje: 500 ml, 2 l, 5 l
Način delovanja: Nesistemik. Sprečava klijanje spora. Preventivni fungicid i baktericid.
Gljive ne razvijaju rezistentnost. Inhibira disanje, odnosno SH-enzime.
Registrovano u programu zaštite: vinova loza
Primena: Koristi se u zasadu vinove loze za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola) u količini od 2,5-3,0 l/ha. Prvo tretiranje obaviti kod formiranja bobica tj. kada
mladi plodovi počinju da rastu, a ostaci od cvetova opadaju pa sve do sazrevanja bobica (BBCH
71-86).
Tretiranje se izvodi u skladu sa prognozom ostvarivanja i uslova za ostvarenje infekcije.
Preporučen broj tretiranja u toku godine 1-3 sa intervalom između 2 tretmana 8-12 dana.
Karenca (u danima): 28-vinova loza
103
PREGLED PREPARATA
BOOM EFEKT
Pinus TKI
herbicid
Aktivna materija: 480 g/l glifosat-IPA soli
Formulacija: koncentrovani rastvor (SL)
Pakovanja: 200 ml, 1 l, 5 l, 25 l, 200 l
Način delovanja: sistemično
Registrovano u programu zaštite: vočnjaci, vinogradi, neobrađene površine,
nepoljoprivredne površine
Primena: Neselektivni sistemični herbicid za suzbijanje višegodišnjih zeljastih i drvenastih korova s dubokim korenom te jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih i širokolisnih korova:
– u voćnjacima i vinogradima isključivo viših uzgojnih oblika (jabuka, kruška, šljiva, višnja,
breskva, kajsija i maslina), u količini:
a) 2 - 4 l/ha (20 - 40 ml u 2-6 l vode na 100 m2) za suzbijanje jednogodišnjih korova,
b) 4 - 8 l/ha (40-80 ml u 2-6 l vode na 100 m2) za suzbijanje višegodišnjih korova,
c) 8 - 12 l/ha (80-120 ml u 2-6 l vode na 100 m2) za suzbijanje višegodišnjih korova s izrazito
dubokim korenom i rizomima, u vreme pune vegetacije. Mesec dana pre primene sredstva
moraju se ukloniti izboji ili preniske grane i povezati loza. Rane moraju biti osušene i kalirane.
Doza primene ovisi o vrsti korova i gustini korovske flore. Zbog potrebe za boljim prekrivanjem
lisne mase korova, kod velike gustine korova koriste se veće količine. Sredstvo se primenjuje
kad korovi imaju dobro razvijenu lisnu masu, tj. kod visine korova 15-40 cm. Ako se sredstvo
primenjuje uz smanjeni utrošak vode (100-200 l/ha), količina rastvora može se smanjiti za 20
%. Kod primene se mora paziti da sredstvo ne dospe na lišće i druge zelene delove voćaka i
vinove loze. Ne sme se koristiti u mladom voćnjaku i vinogradu (mlađim od 4 godine), sve dok
je kora voćaka i vinove loze zelena, tj. dok se ne oblikuje prava kora. Sredstvo se primenjuje
uređajima niskog pritiska. Preporučuje se ugao mlaza uži od 60°.
– na neobrađenim površinama i na nepoljoprivrednim površinama kao totalni herbicid,
primenom u vreme pune vegetacije korova (u fazi intenzivnog porasta do pune faze cvetanja),
u količini 3-12 l/ha (30-120 ml/100m²) uz utrošak vode 200-400 l/ha (50-120 ml u 2-4 l vode na
100 m2). Doza preparata i vode ovisi o vrsti korova,
NAPOMENA: U zavisnosti od vrste korova i površina na kojima se primenjuje preparat uz
utrošak većih količina vode (200-400 l/ha) tretiranje se vrši u količini:
– 2-3 l/ha (20-30 ml na 100 m2) za vrste iz roda Avena, Bromus, Setaria, tretiranjem u fazi intenzivnog porasta;
– 2-4 l/ha (20-40 ml na 100 m2) za sledeće vrste: Digitaria spp., Echinochloa crus-galli, Lolium
spp., Poa spp., Abutilon theophrasti, Amaranthus spp., Ambrosia artemisifolia, Calistegia sepium,
Capsella bursa pastoris, Chenopodium spp., Galisonga parviflora, Galium aparine, Plantago spp.,
Polygonum spp., Senecio vulgaris, Sinapis arvensis, Sonchus asper, S. oleraceus, Stachys annua, Stellaria media, Thlaspi arvense, Veronica spp., Vicia spp., Viola arvensis, tretiranjem u fazi intenzivnog
porasta;
104
PREGLED PREPARATA
– 3-4 l/ha (30-40 ml na 100 m2) za sledeće vrste: Panicum spp., Festuca spp., Lepidium draba,
Datura stramonium, Solanum nigrum, Sonchus arvensis,Cardaria draba, Xanthium spp., tretiranjem u fazi intenzivnog porasta, a za Agropyrum repens, tretiranjem pred cvetanje i u fazi
cvetanja;
– 3,5-5 l/ha (35-50 ml na 100 m2) za Sorghum halepense iz rizoma, tretiranjem od 40-50 cm
visine pa do faze metličenja;
– 4-6 l/ha (40-60 ml na 100 m2) za Aegopodium podagraria, tretiranjem u fazi cvetanja i Artemisia
vulgaris, Arcticum spp., Cirsium arvense, Euphorbia spp., Lathyrus tuberosus, Mentha spp., Potentila
reptans, Ranunculus repens, Rumex spp., Taraxacum officinale, Tussilago farfara, Urtica spp., tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do početka cvetanja;
– 6-8 l/ha (60-80 ml na 100 m2) za Convolvulus arvensis (tretiranjem u fazi cvetanja), Cynodon
dactylon (tretiranjem kada je korov 15-20 cm visine do početka klasanja), Rubus spp. (tretiranjem u vreme nedozorelih plodova), Erigeron canadensis, Cyperus rotundus, Phragmites communis, Typha spp. (tretiranjem u fazi intenzivnog porasta do početka cvetanja);
– 8-12 l/ha (80-120 ml na 100 m2) za Equisetum arvense, tretiranjem u fazi intenzivnog porasta
do početka cvetanja.
U zavisnosti od vrste korova i površina na kojima se primenje preparati uz utrošak malih količina
vode (100-200 l/ha), tretiranje se vrši:
• u zasadima jabuke, kruške i vinove loze visokih uzgojnih oblika, pre pripreme
zemljišta za setvu okopavina (kukuruz, suncokret, soja, krompir) za suzbijanje:
- Agropyrum repens, 2-3 l/ha (20-30 ml na 100 m2), tretiranjem kada je korov visine 1025 cm,
- Cirsicum arvense, 3-4 l/ha (30-40 ml na 100 m2), tretiranjem kada je korov visine 15-25
cm;
• u zasadima jabuke, kruške i vinove loze visokih uzgojnih oblika, za suzbijanje:
- Convolvulus arvensis 5-6 l/ha (50-60 ml na 100 m2), tretiranjem kada je korov visine
20-40 cm,
- Sorghum halepense iz rizoma 3 l/ha (30 ml na 100 m2), tretiranjem kada je korov visine
15-30 cm.
• pre pripreme zemljišta za setvu okopavina (kukuruz, suncokret, soja, krompir),
za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova 1,5-2 l/ha (15-20 ml na 100
m2), kada su korovi visine 10-15 cm.
Manje količine preparata se primenjuju pri slabijem intenzitetu zakorovljenosti, ranijim fazama
porasta korova, povoljnijim vremenskim uslovima i sa manjim količinama vode.
Veće količine preparata se primenjuju pri jačem intenzitetu zakorovljenosti, kasnijim fazama
porasta korova, nepovoljnim vremenskim uslovima i sa većim količinama vode.
Karenca:
35 dana na voćke i vinovu lozu.
Osigurana je vremenom primene sredstva kod predsetvenog suzbijanja korova. Na površinama
na kojima je primijenjeno sredstvo zabranjena je ispaša mlječne stoke. Posušeni korovi s
površina na kojima je primenjeno sredstvo ne smu se koristiti za ishranu mlečne stoke (kontaminacija mleka).
Ispaša i kosidba za ostalu stoku dopuštena je 7 dana nakon primene sredstva.
105
PREGLED PREPARATA
*BOTECTOR
bio-ferm
mikrobiotički antagonist
Aktivna materija: Aureobasidium pullulans (soj DSM 14940 i 14941)
Formulacija: blastospore u prirodnom mediju - vododisperzibilne granule (WDG)
Pakovanje: 1,2 kg
Način delovanja: Preparat za zaštitu bilja na bazi mikroorganizama za preventivnu
primenu na otvorenom u vreme cvetanja. Može se koristiti u integriranoj i ekološkoj
proizvodnji.
Registrovano u programu zaštite: vinova loza, koštičavo voće
(šljiva, breskva, kajsija, trešnja, višnja), jagoda
Primena: Koristi se prevenitvno:
–– zasadu vinove loze za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) u količini 0,4
kg/ha. Preporučen broj tretiranja u toku godine je 4.
–– u zasadu jagode za suzbijanje prouzrokovača sive truleži (Botrytis cinerea) u količini 1,2 kg/
ha. Preporučen broj tretiranja u toku godine je 2 - 3.
–– u zasadima koštičavog voća (šljiva, breskva, kajsija, trešnja, višnja) za suzbijanje
prouzrokovača monilije cveta (Monilinia spp.) i truleži plodova i sušenja cvetnih grana
(Monilinia laxa) u količini 0,3 kg/ha/1 m visine krošnje. Preporučen broj tretiranja u toku
godine 3 - 4.
Karenca (u danima):
nije potrebna
* Preparat je u postupku registracije, zato je potrebno upotrebu i karencu proveriti u uputstvu za upotrebu, koje je
priloženo uz preparat.
CHAMP FLOW
Nufarm
fungicid
Aktivna materija: 360 g/l bakar (Cu) iz 560 g bakar hidroksida
Formulacija: koncentrovana suspenzija (SC)
Pakovanja: 200 ml, 1 l, 5 l
Način delovanja: nesistemik, preventivni fungicid i baktericid
Registrovano u programu zaštite: paradajz
Primena: Koristi se u usevu paradajza za zaštitu od bolesti plamenjače (Phytophthora infestans), u količini 2 l/ha. Tretiranje treba obaviti preventivno, pri pojavi uslova za ostvaranje infekcija, a najkasnije pri pojavih prvih simptoma.
Može se mešati sa mineralnim uljima za primenu tokom mirovanja vegetacije.
Karenca (u danima):
7-paradajz
106
PREGLED PREPARATA
FANTIC M
Isagro
fungicid
Aktivna materija: 650 g/kg mankozeb + 40 g/kg benalaksil-M
Formulacija: vododisperzibilne granule (WG)
Pakovanja: 200 g, 1 kg, 3 kg
Način delovanja: kontaktno, sistemično i kurativno
Registrovano u programu zaštite: krompir, vinova loza
Primena: Preparat Fantic M se koristi za preventivno, kurativno i eradikartivno suzbijanje
prouzrokovača plamenjače (Phytophthora infestans) i crne pegavosti (Alternaria solani) u
usevu krompira u količini 2,5 kg/ha (25 g na 100 m2) i zasadu vinove loze za suzbijanje
prouzrokovača plamenjače (Plasmopara viticola), u količini 2,5 kg/ha. Fantic M se koristi folijarno, preventivno pre pojave bolesti.
Maksimalan broj tretmana utoku godine je 3. Prvo tretiranje izvesti kada se pojave uslovi za
primarnu infekciju. Ako se uoče simptomi plamenjače u usevu preparat odmah upotrebiti bez
obzira na razvojnu fazu useva. U odsustvu simptoma plamenjače upotrebite prvi put neposredno pred zatvaranje redova useva.
Karenca (u danima):
14- krompir, 42 - vinova loza
FLOWBRIX BLAU
Montanwerke
fungicid
Aktivna materija: 380 g/l bakar (Cu) iz bakar-oksihlorida
Formulacija: koncentrovana suspenzija (SC)
Pakovanja: 1 l, 5 l
Način delovanja: nesistemični fungicid/baktericid, koji uništava prouzrokovače obolenja
i sprečava razvoj bolesti koje prouzrokuju patogene gljive i bakterije.
Registrovano u programu zaštite: paradajz
Primena: Flowbrix Blau upotrebljavamo u usevu paradajza za uništavanje prouzrokovača
plamenjače (Phytophthora infestans) u dozi 1,5-1,8 l/ha (15-18 ml na 100 m2) uz utrošak vode
400-600 l/ha (4-6 l na 100 m2).
Karenca (u danima):
14- paradajz
107
PREGLED PREPARATA
GATGO 20 OD
GAT Microencapsulation
insekticid
Aktivna materija: 200 g/l imidakloprid
Formulacija: uljana disperzija (OD)
Pakovanje: 3 ml, 200 ml, 500 ml
Način delovanja: Selektivni, sistemični insekicid. Usvaja se listom.
Registrovano u programu zaštite: paprika
Primena: Koristi se u usevu paprike za suzbijanje lisnih vaši (Aphididae) u količini 0,2-0,25 l/ha,
tretiranjem pri pojavi prvih kolonija lisnih vaši pa do sedam dana pred berbu. Preparat se primenjuje folijarno uz utrošak vode 200-400 l/ha.
U svetu se ovaj preparat koristi i za suzbijanje:
–– krompirove zlatice (Leptinotarsa decemlineata) u usevu krompira, u količini 0,2-0,3 l/ha, tretiranjem imaga i larvi prvog do trećeg stupnja;
–– tripsa (Thrips tabaci) u zasadu duvana, u količini 0,5-0,6 l/ha, tretirajem nakon pojave imaga;
–– lisne vaši hmelja (Phorodon humuli) u zasadu hmelja, u količini 0,5-0,6 l/ha, tretiranjem kada
je hmelj visine 3 m;
–– lisne vaši (Aphididae) i tripsa (Thripidae) u zasadima jabuke, kruške, šljive, trešnje i breskve,
u količini 0,025 %;
–– lisnih minera (Lyonetidae) u zasadima jabuke, u količini 0,0375 - 0,05 %.
Karenca (u danima):
7- paprika
GATGO 20 SL
GAT Microencapsulation
insekticid
Aktivna materija: 200 g/l imidakloprid
Formulacija: koncentrovani rastvor (SL)
Pakovanje: 3 ml, 200 ml, 500 ml
Način delovanja: Selektivni insekticid. Usvaja se listom.
Registrovano u programu zaštite: jabuka
Primena: GATGO 20 SL se koristi u zasadima jabuke u koncentraciji 0,025 % (2,5 ml u 10 L
vode) za suzbijanje jabukine lisne vaši (Aphis pomi). Tretiranje se izvodi uz utrošak 1000 l vode
po hektaru (10 l vode na 100 m2).
Karenca (u danima):
14-jabuka
108
PREGLED PREPARATA
GAT MOTION 4 OD
GAT Microencapsulation
herbicid
Aktivna materija: 40 g/l nikosulfuron
Formulacija: uljana disperzija (OD)
Pakovanje: 500 ml, 1 l, 3 l
Način delovanja: Selektivni herbicid. Usvaja se lišćem i korenom.
Registrovano u programu zaštite: kukuruz
Delovanje: jednogodišnji uskolisni korovi: korovsko proso (Echlinochloa crus-galli), muhari (Setria spp.), divlji sirak iz semena (Sorghum helepense);
Jednogodišnji širokolisni korovi: Teofrastova lipica (Abutilon theophrasti), štir bljutavi (Amaranthus blitoides), štir obični (Amaranthus retroflexus), pepeljuga obična (Chenopodium album), tatula obična (Datura stramonium), lubeničarka njivska (Hybiscus trionumi), bulka obična (Papaver
rhoes), dvornik ptičiji (Polygonum aviculare), dvornik veliki (Polygonu lapathifolium), ljutić obični
(Ranunculus arvensis), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum),
boca obična (Xanthium strumarium);
Višegodišnji uskolisni korovi: sirak iz rizoma (Sorghum helepense);
Višegodišnji širokolisni korovi: palamida njivska (Cirsium arvense), poponac (Convolvulus arvensis).
Primena: Preparat GAT Motion 4 OD je selektivni translokacioni herbicid, namenjen za suzbijanje travnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza:
a) jednokratnom primenom
1. 1,0 -1,25 l/ha (10-12,5 ml na 100 m2), za suzbijanje jednogodišnjih korova i za suzbijanje
divljeg sirka iz rizoma,
b) dvokratnom primenom:
1. prvo tretiranje 0,5 l/ha (5 ml na 100 m2), kada su korovi 2-4 lista a divlji sirak tek iznikao ;
2. drugo tretiranje u količini 0,75 l/ha (7,5 ml na 100 m2), kada je divlji sirak visine 15-20 cm.
Karenca (u danima):
OVP – kukuruz
109
PREGLED PREPARATA
* GAT ZEBRA 25 OD
GAT Microencapsulation
herbicid
Aktivna materija: 250 g/l triflusulfuron-metil
Formulacija: uljana disperzija (OD)
Pakovanje: 30 ml, 300 ml
Način delovanja: Selektivni translokacioni herbicid. Usvaja se lišćem i delimično korenom.
Registrovano u programu zaštite: šećerna repa
Primena: GAT ZEBRA 25 OD je selektivni translokacioni herbicid širokog spektra delovanja.
Koristi se:
- u usevu šećerne repe za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u šećernoj repi, posle
nicanja šećerne repe i korova u količini:
• dvokratno 80 + 80 ml/ha (0,8 + 0,8 ml na 100 m2) sam preparat
• 60 + 60ml/ha (0,6 + 0,6 ml na 100 m2) u kombinaciji sa preparatima na bazi
desmedifama, fenmedifama i etofumesata
Primenjuje se kada su korovi u fazi kotiledona do dva prava lista. Posle primene, GAT ZEBRA 25
OD brzo zaustavlja rast osetljivih korova. Korovi koji nisu uginuli ostaju zakržljali i ne konkurišu
usevu. Tipični simptomi (žućenje i odumiranje) su vidljivi 7-10 dana nakon primene.
Preparat GAT ZEBRA 25 OD u kombinaciji sa preparatima na bazi na bazi desmedifama,
fenmedifama i etofumesata izuzetno efikasano suzbija korove (> 95 %): teofrastova
lipica (Abutilon theophrasti) i ambrozija pelenasta (Ambrosia artemisifolia).
Sam preparat GAT ZEBRA 25 OD dobro suzbija jednogodišnje korove, kao što su: lipica teofrastova (Abutilon theophrasti), štir bljutavi (Amaranthus blitoides), konica obična (Galinsoga
parviflora), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), dvornik obični (Polygonum persicaria),
gorušica poljska (Sinapsis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum), rotkva divlja (Raphanus raphanistrum).
Preparat GAT ZEBRA 25 OD u kombinaciji sa preparatima na bazi na bazi desmedifama, fenmedifama i etofumesata dobro suzbija jednogodišnje korove, kao što su: lipica teofrastova
(Abutilon theophrasti), štir bljutavi (Amaranthus blitoides), štir obični (A.retroflexus), ambrozija
pelenasta (Ambrosia artemisiifolia), pepeljuga obična (Chenopodium album), pepeljuga srcolisna (Ch. hybridum), tatula obična (Datura stramonium) konica obična (Galinsoga parviflora),
dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), dvornik obični (P.persicaria), gorušica poljska (Sinapsis
arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum), čistac jednogodišnji (Stachys annua), rotkva divlja (Raphanus raphanistrum).
Karenca (u danima):
OVP-šećerna repa
*Preparat je u postupku registracije, zato je potrebno upotrebu i karencu proveriti u uputstvu za upotrebu, koje je
priloženo uz preparat.
110
PREGLED PREPARATA
HABIT 25 OD
GAT Microencapsulation
herbicid
Aktivna materija: 250 g/l tifensulfuron-metil
Formulacija: uljana disperzija (OD)
Pakovanje: 10 ml, 50 ml, 100 ml
Način delovanja: Selektivni herbicid. Usvaja se lišćem i korenom.
Registrovano u programu zaštite: kukuruz
Pri količini primene od 30 ml/ha preparat je ispoljio dobru efikasnost (> 90%) u odnosu na:
Polygonum lapathifolium, Sinapis arvensis, zadovoljavajuće deluje (75-90%) na Abutilon theophrasti, Amaranthus retrofleksus, Helianthus annuus, Hibiscus trionum, Sonchus arvensis
Pri količini primene od 45 ml/ha preparat je ispoljio dobru efikasnost (> 90%) u odnosu na
Abutilon theophrasti, Helianthus annuus, Hibiscus trionum, Polygonum lapathifolium, Sinapsi arvensis, zadovoljavajuće deluje (75-90%) na Amaranthus retrofleksus, Datura stramonium, Sonchus arvensis.
Primena: Habit 25 OD je translokacioni selektivni herbicid namenjen za suzbijanje
jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu kukuruza u količini 30-45 ml/ha,
odnosno 0,30-0,45 ml na 100 m2.
Preparat se primenjuje folijarno kada kukuruz ima 2-5 listova (faze 12-15 BBCH-skale), a
širokolisni korovi u fazi kotiledona do faze 6 listova.
Habit 25 OD se primenjuje prskanjem pomoću leđnih ili traktorskih prskalica uz utrošak 200
-400 l vode/ha, odnosno 2-4 l vode na 100 m2.
Karenca (u danima):
OVP-kukuruz
111
PREGLED PREPARATA
HABIT 75 WG
GAT Microencapsulation
herbicid
Aktivna materija: 750 g/kg tifensulfuron-metil
Formulacija: vododisperzibilne granule (WG)
Pakovanje: 10 g, 25 g
Način delovanja: Selektivni herbicid. Usvaja se lišćem i korenom.
Registrovano u programu zaštite: soja
Dobru efikasnost (efikasnost > 90%) ispoljava u odnosu na: Abutilon theophrasti, Amaranthus
blitoides, Amaranthus retroflexus, Capsela bursa-pastoris, Chenopodium album, Chenopodium hibridum, Hibiscus trionum, Sinapis arvensis i Stachys annua.
zadovoljavajuće delovanje (ef. 75-90 % za Datura stramonium i Polygonum lapathifolium), a
slabo delovanje (ef. < 75 %) na Cirsium arvense, Convolvulus arvensis i Solanum nigrum. Preparat
ne deluje na travne korove.
Primena: Habit 75 WG je selektivni translokacioni herbicid, namenjen za suzbijanje širokolisnih
korova u usevu soje u količini 8 g/ha (0,08 g na 100m2) uz dodatak 0,1 % okvašivača Trend 90.
Habit 75 WG se primenjuje uz utrošak 200-400 l vode/ha, odnosno 2-4 l vode na 100 m2.
Preparat se primenjuje jednokratno. Primenjuje se folijarno, kada je soja razvila trolist (faza 11
BBCH skale).
Karenca (u danima):
OVP-soja
112
PREGLED PREPARATA
HERBOCID
Pinus TKI
herbicid
Aktivna materija: 460 g/l 2,4 D
Formulacija: koncentrovani rastvor (SL)
Pakovanje: 1 l, 25 l
Način delovanja: selektivni, hormonalni i translokacioni herbicid.
Registrovano u programu zaštite: žita, kukuruz, livada, pašnjak
Primena: Selektivni, translokacioni, hormonalni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i
višegodišnjih širokolisnih korova kao što su: poljska gorušica (Sinapis arvensis), obična rusomača
(Capsella bursa-pastoris), poljski osjak (Cirsium arvense), loboda (Chenopodium spp.), poljski slak
(Convolvulus arvensis) u usevima:
strnih žita (izuzev ovsa) u količini:
-1,5 - 2,5 l/ha od sredine bokorenja do formiranja prvog kolenca (faze F, G i H po KB ili 29,30,31
po BBCH skali).
merkantilnog i silažnog kukuruza (u fazi 13,14 po BBCH skali) u količini:
-1,5 - 2,5 l/ha kada kukuruz ima 3 - 5 lista i dostigne visinu 15 - 20 cm.
livada i pašnjaka (bez leguminoza) u količini:
-2,5-3 l/ha (25-30 ml na 100 m²) u fazi intenzivnog porasta ili posle prvog otkosa, kada su
korovi u fazi intenzivnog porasta.
Tretiranje se vrši po suvom, tihom i umereno toplom vremenu, kada su dnevne temperature
između 5-25°C, i kada ne postoji opasnost od noćnih mrazeva.
Navedene količine sredstva primenjuju se uz 200 - 400 l vode/ha (2 - 4 l/100 m2).
Karenca (u danima):
28 dana za livade i pašnjake, a za ostale useve osigurana je vremenom primene.
Na tretiranim površinama, najmanje 28 dana od primene, ne dozvoliti pristup stoci, niti kositi
travu za ishranu stoke.
113
PREGLED PREPARATA
KAISO WG
Nufarm
insekticid
Aktivna materija: 50 g/kg lambda-cihalotrin
Formulacija: vododisperzibilne granule (WG)
Pakovanje: 1.5 g, 50 g, 100 g, 250 g
Način delovanja: Nesistemik, deluje kontaktno i digestivno.
Registrovano u programu zaštite: jabuka, pšenica
Primena: Koristi se u zasadu jabuke za suzbijanje zelene jabukine lisne vaši (Aphis pomi), u
koncentraciji 0,015 %. Tretiranje se izvodi na početku formiranja kolonija lisnih vaši. Koristi se i
u usevu pšenice za suzbijanje žitne pijavice (Lema melanopus) u količini 0,15 - 0,2 kg/ha, tretiranjem na osnovu procene ekonomskog praga štetnosti, a u vreme prisustva mladih larvenih
uzrasta. Preparat se primenjuje folijamo uz utrošak vode 200-400 l/ha.
Karenca (u danima):
14-jabuka, 35-pšenica
KOSSAN WG
Pinus TKI
fungicid
Aktivna materija: 800 g/kg sumpor
Formulacija: vododisperzibilne granule (WG)
Pakovanja: 1 kg, 10 kg, 25 kg
Način delovanja: kontaktni preventivni fungicid
Registrovano u programu zaštite: jabuka, vinova loza
Primena: KOSSAN WG je kontaktni, preventivni i nesistemični fungicid sa protektivnim delovanjem. Koristi se za suzbijanje prouzrokovača pepelnice u zasadima jabuke i vinove loze u
koncentraciji:
– u zasadima jabuke protiv pepelnice jabuke (Pedosphaera leucotricha):
a) 0,3 % (30 g u 10 l vode), tretiranjem pre cvetanja,
b) 0,3-0,5 % (30-50 g u 10 l vode), tretiranjem posle cvetanja.
– u vinovoj lozi protiv pepelnice vinove loze (Uncinula necator):
a) 0,3 % (30 g u 10 l vode) za preventivno tretiranje,
b) 0,3-0,5 % (30-50 g u 10 l vode) u vreme pojave bolesti.
Tretiranje se vrši pre cvetanja (do faze 51 BBCH-skale), ili posle cvetanja (od faze 67 BBCH-skale)
za jabuke i preventivno (16-19 BBCH) odnosno u vreme pojave bolesti za vinovu lozu (do faze
81 BBCH skale) na temperaturama do 28o C.
Karenca (u danima):
28 dana vinova loza, 14 dana voće.
114
PREGLED PREPARATA
MAXCEL
Valent BioSciences Corporation
bioregulator
Aktivna materija: 20 g/l 6-benziladenin
Formulacija: koncentrovani rastvor (SL)
Pakovanje: 2 l, 5 l
Način delovanja: Deluje sistemično. Bioregulator rasta za proređivanje plodova jabuke
iz grupe citokinina.Utiče na diferencijaciju cvetnih pupoljaka jabuke, reguliše veličinu i
obojenost plodova jabuke.
Registrovano u programu zaštite: jabuka
Primena: MaxCel je bioregulator rasta namenjen za proređivanje plodova jabuke u cilju postizanja ujednačene veličine plodova jabuke.
Primenjuje se u zasadima jabuke u sortama Alkmene, Berlepsch, Boskoop, Braeburn, Cox- Orange, Gravensteiner, Idared, Jonagold u mlađim zasadima (do 4 godine) u količini 0,375 - 0,5 l/
ha na 1 m visine krošnje; u starijim zasadima (stariji od 4 godine) u količini 1,875 - 2,50 l/ha
na 1 m visine krošnje. Potrebna količina vode je 500 l/ha na 1 m visine krošnje.
U zasadima jabuke u sortama Discovery, Delbarestivale, Elstar, Gala, Fuji, Gloster, Golden delicious, Pinova, Rubinette, Summerred, primenjuje se u mlađim zasadima (do 4 godine) u količini
0,5 - 0,75 l/ha na 1 m visine krošnje; u starijim zasadima (stariji od 4 godine) 2,50 -3,75 l/ha
na 1 m visine krošnje.
Potrebna količina vode je 500 l/ha na 1 m visine krošnje.
Maxcel se upotrebljava od veličine plodova 7 - 15 mm (faza 71- 72 BBCH skale) ali najbolji
efekat se postiže razređivanjem terminalnih plodova, kada je terminalni ili kraljevski pupoljak
(’King bud’) veličine 10-12 mm. Tretiranje se vrši pri temperaturama većim od 15 °C.
Karenca (u danima):
OVP-jabuka
MOLTOVIN
Nufarm
fungicid
Aktivna materija: 190 g/l bakar (Cu) iz bakar-sulfata trobaznog + 35 g/l cimoksanil
Formulacija : koncentrovana suspenzija (SC)
Pakovanja: 200 ml, 1 l, 3 l
Način delovanja: Nesistemik. Preventivni fungicid i baktericid.
Registrovano u programu zaštite: krompir, vinova loza
Primena: Koristi se u usevu krompira i u zasadu vinove loze za suzbijanje prouzrokovača
plamenjače (Plasmopara viticola, Phytophthora infenstans), u količini 3 l/ha (30 ml na 100 m2).
Tretiranje se izvodi u skladu sa prognozom i uslovima za ostvarenje infekcije.
Karenca (u danima):
10-krompir; 20-vinova loza.
115
PREGLED PREPARATA
NUPRID MAX
Nufarm
insekticid + fungicid
Aktivna materija: 210 g/l imidakloprid + 12 g/l tebukonazol
Formulacija: koncentrovana suspenzija (SC)
Pakovanja: 1 l ,10 l
Način delovanja: kontaktno i sistemično
Registrovano u programu zaštite: pšenica, ječam
Primena: Koristi se za tretiranje semena pšenice i semena ječma za zaštitu od bolesti (Tilletia
spp, Fusarium spp.; Ustilago nuda, Pyrenphora graminae) i zemljišnih štetočina (Aphids, Agriotes,
Zabrus tenebrioides) u količini 2,5 l/1000 kg semena.
Karenca (u danima):
OVP-pšenica, ječam
OGRIOL
Pinus TKI
insekticid
Aktivna materija: 92 % ulje uljane repice
Formulacija: koncentrat za emulziju (EC)
Pakovanje: 200 ml, 1 l, 5 l
Način delovanja: kontaktno, prirodni insekticid, namenjen za ekološku zaštitu bilja.
Registrovano u programu zaštite: krastavac, paprika, kupusnjače
Primena:
a) povrću
• u kupusnjačama protiv kupusna vaš (Brevicoryne brassicae) u 2 % koncentraciji (200 ml na
10 l vode) sa upotrebom 400 l vode na hektar (4 l na 100 m2). Prskamo u intervalima 7 do 10
dana, 3 puta u toku vegetacije (na početku formiranja kolonija).
• u krastavcima protiv običnog paučinara (Tetranychus urticae) i bela leptirasta vaš (Trialeurodes vaporariorum) u 2 % koncentraciji (200 ml na 10 l vode) sa upotrebom 700 l tečnosti za
tretiranje na hektar (7 l na 100 m2). Prskanje izvesti po pojavi pokretnih formi na listu.
• u papriki protiv zelene breskvine vaši (Myzus persicae) u 2 % koncentraciji (200 ml na 10
l vode) sa upotrebom 400 l vode na hektar (4 l na 100 m2). Prskamo u intervalima 7 do 10
dana, 3 puta u toku vegetacije (na početku formiranja kolonija).
Karenca (u danima):
nije hemijsko sredstvo, nema karencu.
116
PREGLED PREPARATA
PALACID 480-SL
Pinus TKI
herbicid
Aktivna materija: 480 g/l dikamba (u obliku DMA soli)
Formulacija: koncentrovani rastvor (SL)
Pakovanje: 500 ml, 1 l, 5 l
Način delovanja: selektivni, hormonalni i translokacioni herbicid.
Registrovano u programu zaštite: kukuruz
DELOVANJE NA KOROVE:
Dobro suzbija (Ef. Preko 90 %):
Jednogodišnji širokolisni korovi, kao što su: ambrosija pelenasta (Ambrosia artemisifolia), štir
bljutavi (Amaranthus blitoides), štir obični (A. retroflexus), vijušac njivski (Bilderdykia convolvulus),
pepeljuge (Chenopodium spp.), konica obična (Galinsoga parviflora), tušt obični (Portulaca oleracea), dvornik veliki (Polygonum lapathifolium), dvornik obični (P. persicaria), pomoćnica obična
(Solanum nigrum), gorčike (Sonchus spp.), čistac jednogodišnji (Stachys annua), boca obična
(Xanthium strumarium);
Višegodišnji širokolisni korovi, kao što su gorčike (Sonchus spp.)
Zadovoljavajuće suzbija (Ef. 75-90%):
Jednogodišnji širokolisni korovi, kao što su: lipica teofrastova (Abutilon theophrasti), tatula
obična (Datura stramonium), mlečike (Euphorbia spp.), dvornik ptičiji (Polygonum aviculare), P.
amphibium,;
Višegodišnji širokolisni korovi, kao što su: palamida njivska (Cirsium arvense), poponac njivski
(Convolvulus arvensis), mlečike (Euphorbia spp.)
Primena:
PALACID 480-SL se koristi u usevima silažnog i merkantilnog kukuruza (bez poduseva)
uništava jednogodišnje i višegodišnje širokolisne korove u količini:
0,5-0,7 l/ha (5-7 ml na 100 m2), tretiranjem kada je kukuruz u fazi 5 listova (faza 15 BBCH-skale),
a korovi 2-6 listova.
UTROŠAK VODE: 200-400 L/ha (2-4 l na 100 m2).
Karenca (u danima):
OVP- silažni i merkantilni kukuruz.
117
PREGLED PREPARATA
PINAZON 480-SL
Pinus TKI
herbicid
Aktivna materija: 480 g/l bentazon (bentazon – Na sol)
Formulacija: koncentrovani rastvor (SL)
Pakovanje: 1 l, 5 l
Način delovanja: Selektivni herbicid. Usvaja se listom ali i korenom.
Registrovano u programu zaštite: kukuruz, soja
DELOVANJE NA KOROVE:
Dobro suzbija (Ef. Preko 90 %):
Jednogodišnji širokolisni korovi kao što su: štir bljutavi (Amaranthus blitoides), štir obični (A.
retroflexus), vidovčica crvena (Anagalis arvensis), pepeljuga obična (Chenopodium album),
pepeljuga mnogocvetna (C. hybridum), tatula obična (Datura stramonium), mrkva divlja (Daucus carota), bročika lepuša (Galium aparine), lubeničarka njivska (Hibiscus trionum), kamilica prava (Matricaria chamomilla), spomenak sitnocvetni (Myosotis arvensis), dvornik ptičji (Polygonum
aviculare), dvornik veliki (P. lapathifolium), ljutić obični (Ranunculus arvensis), gorušica poljska
(Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum), čistač jednogodišnji (Stachys annua),
boca obična (Xanthium strumarium).
Višegodišnji širokolisni korovi, kao što je maslačak obični (Taraxacum officinale).
Slabo suzbija (Ef. ispod 75%):
Jednogodošnji širokolisni korovi, kao što su čestoslavica poljska (Veronica hederifolia), grahorica
maljava (Vicia hirsuta), ljubičica poljska (Viola arvensis).
Višegodišnji širokolisni korovi, kao što su: palamida njivska (Cirsium arvense), ljubičica trobojna
(Viola tricolor).
Primena: PINAZON 480-SL se koristi u usevima kukuruza i soje (bez poduseva) uništava
jednogodišnje i višegodišnje širokolisne korove u količini:
- kukuruz u količini 3-4 l/ha (30-40 ml na 100 m2), tretiranjem posle nicanja useva, kad su
korovi u fazi 2-6 listova;
- soja u količini 3-4 l/ha (30-40 ml na 100 m2), tretiranjem kada je soja u fazi prve do treće
troliske (30-33 BBCH-skale), a korovi u fazi 2-6 listova.
UTROŠAK VODE: 200-400 L/ha.
Meša se sa prepartima na bazi atrazina, diklorpropa, MCPA, mekopropa, imazetapira, dikambe i
acifluorfena. Ne meša se sa preparatima na bazi organofosfornih jedinjenja.
Karenca (u danima):
63-kukuruz, soja
118
PREGLED PREPARATA
PINFOR SUPER
Pinus TKI
herbicid
Aktivna materija: 125 g/l fluazifop-p-butil
Formulacija: koncentrat za emulziju (EC)
Pakovanje: 1l, 5l
Način delovanja: Selektivni herbicid. Usvaja se listom.
Registrovano u programu zaštite: soja
Dobro suzbija:
– jednogodišnje uskolisne (travne) korove, kao što su svračica (Digitaria sp.), proso korovsko
(Echinochloa crus-galli), muhari (Setaria spp.), sirak divlji iz semena (Sorghum halepense);
– višegodišnji uskolisni (travni) korovi, kao što je sirak divnji i iz rizoma (Sorghum halepense).
Primena: preparat Pinfor super se koristi za suzbijanje uskolisnih travnih korova u usevu soje,
posle nicanja, a pre početka cvetanja, kada su korovi u fazi 3-5 listova, u količini:
• 1 – 2 l/ha (10 – 20 ml na 100 m2), za sizbijanje jednogodišnjih uskolisnih (travnih) korova;
• 2 – 4 l/ha (20 – 40 ml na 100 m2), za suzbijanje višegodišnjih uskolisnih (travnih) korova, uz
prethodnu međurednu obradu i usitnjavanje rizoma korova.
UTROŠAK VODE: 200-400 l/ha (2-4 l na m2).
Karenca (u danima):
OVP-soja
PINOTRIN 10-EC
Pinus TKI
insekticid
Aktivna materija: 100 g/l bifentrin
Formulacija: koncentrat za emulziju (EC)
Pakovanje: 100 ml, 1 l
Način delovanja: Nesistemik, deluje kontaktno i digestivno.
Registrovano u programu zaštite: kupusnjače
Primena: PINOTRIN 10-EC se koristi u usevu kupusnjača u količini 0,1 l/ha (1 ml na 100 m2)
za suzbijanje pepeljaste kupusove lisne vaši (Brevicoryne brassicae), tretiranjem na početku
formiranja prvih kolonija vaši.
Karenca (u danima):
21-kupusnjače
119
PREGLED PREPARATA
PINOZEB M-45
Pinus TKI
fungicid
Aktivna materija: 800 g/kg mankozeb
Formulacija: kvašljivi prašak (WP)
Pakovanje: 100 g, 1 kg, 15 kg, 25 kg
Način delovanja: Pinozeb M-45 je nesistemični, protektivni fungicid, inhibira disanje,
odnosno SH-enzime. Gljive ne razvijaju rezistentnost.
Registrovano u programu zaštite: paradajz
Primena: Preparat PINOZEB M-45 koristi se za suzbijanje prouzrokovača plamenjače (Phytophtora infestans) u usevu paradajza.
Tretiranje se vrši preventivno pre sticanja uslova za zaražavanje, a najkasnije po pojavi prvih
simptoma i sticanja uslova za širenje oboljenja.
U polju paradajz: u količini 2 kg/ha (20 g na 100 m2).
U stakleniku: U fazi rasada, po ukorenjavanju pa do početka zrenja.
KOLIČINA TEČNOSTI: 600 l vode/ha (6 l na 100 m2).
Karenca (u danima):
14-paradajz
*PINUREL D
Pinus TKI
insekticid
Aktivna materija: 500 g/l hlorpirifos + 50 g/l cipermetrin
Formulacija: koncentrat za emulziju ( EC)
Pakovanje: 200 ml, 500 ml, 1 l
Način delovanja: Kombinovani insekticid. Deluje kontaktno i želudačno na insekte.
Registrovano u programu zaštite: jabuka, kruška
Primena: Koristi se u zasadima jabuke i kruške za suzbijanje jabukinog smotavca (Cydia
pomonella) u koncentraciji 0,075 -0,1 %. Koristi se folijarno, tretiranje se vrši na početku piljenja
prvih gusenica.
U svetu se ovaj preparat koristi i za suzbijanje:
–– kruškne buve (Psyilla pyri) u zasadima kruške u koncentraciji 0,1 - 0,15 %;
–– krompirove zlatice (Leptinotarsa decimlineata) u usevu krompira u količini 0,6- 0,9 l/ha uz
utrošak 300-600 litara vode;
–– repine pipe (Bothyinoderes punctiventris) u usevu šećerne repe, u količini 1,5 - 2 l/ha uz
utrošak vode 300-600 l/ha;
–– lisnih sovica (Mamestra sp.) u usevu šećerne repe, u količini od 1 - 1,5 l/ha, uz utrošak vode
300-600 l/ha;
120
PREGLED PREPARATA
–– repičinog sjajnika (Meligetes aeneus) u usevu uljane repice, u količini 0,75-1 l/ha uz utrošak
vode 300-600 l/ha.
Karenca (u danima):
28 - jabučasto voće
*Preparat je u postupku registracije, zato je potrebno upotrebu i karencu proveriti u upustvu za upotrebu, koje je priloženo
uz preparat
RESENT 25-EC
Pinus TKI
herbicid
Aktivna materija: 250 g/l flurohloridon
Formulacija: koncentrat za emulziju (EC)
Pakovanje: 1 l, 5 l
Način delovanja: Selektivni, zemljišni herbicid za tretiranje posle setve a pre nicanja
kulture.
Registrovano u programu zaštite: kukuruz, suncokret, krompir
Primena: Resent 25-ES je sistemični, zemljišni i selektivni herbicid za tretiranje nakon setve,
a pre nicanja kulture za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u suncokretu,
krompiru i kukuruzu u količini:
–– suncokret 2 l/ha (20 ml na 100 m2) za zemljište sa 1-3% humusa, 4 l/ha (40 ml na 100 m²) za
zemljište sa 3% humusa
–– krompir 2 l/ha (20 ml na 100 m2) za zemljište sa 1-3% humusa, 4 l/ha (40 ml na 100 m²) za
zemljište sa 3% humusa,
–– kukuruz (bez poduseva) u kombinaciji (radi proširenja spektra delovanja) 1,5 l/ha Resent 25ES + 1 l/ha preparata na bazi 50%-tnog terbutilazina (15 ml Resent 25-EC + 10 ml terbutilazina).
DELOVANJE NA KOROVE:
Dobro suzbija (efikasnost >90%):
– jednogodišnje uskolisne (travne) korove, kao što je proso korovsko (Echinochloa crus-galli);
– širokolisne korove, kao što su: lipica teofrastova (Abutilon theofrasti), štir obični (Amaranthus retroflexus), štir bljutavi (A. blitoides), ambrozija (Ambrosia artemisifolia), vijušac njivski (Bilderdykia conculculus), tračužak obični (Capsella bursa pastoris), pepeljuge (Chenopodium spp.),
tatula obična (Datura stramonium), konica obična (Galinsoga parviflora), mrtva kopriva crvena
(Lamium purpureum), dvornik veliki (Polygonum lapathiofolim), dvornik obični (Polygonum persicaria), tušt obični (Portulaca oleracea), gorušica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična
(Solanum nigrum), gorčika obična (Sonchus oleraceus), mišjakinja obična (Stellaria media),
jednogodišnji istac (Stachys annua), čestoslavice (Veronica spp.).
Zadovoljavajuće suzbija (efikasnost 75-90%): lubeničarka njivska (Hibiscus trionum).
Slabije delovanje (efikasnost<75%): sirak iz semena Sorghum halepense (iz semena).
Karenca (u danima):
63-krompir, silažni kukuruz
OVP-kukuruz, suncokret.
121
PREGLED PREPARATA
TIGER 25 WG
GAT Microencapsulation
herbicid
Aktivna materija: 250 g/kg rimsulfuron
Formulacija: vododisperzibilne granule (WG)
Pakovanje: 10g, 50 g, 100 g
Način delovanja: Selektivni herbicid. Usvaja se lišćem i korenom.
Registrovano u programu zaštite: kukuruz
Preparat Tiger 25 WG ispoljava dobru efikasnost (> 90%) u odnosu na: Amaranthus blitoides (štir
bljutavi), Amaranthus retroflexus (štir obični), Capsela bursa pastoris (hoću neću), Chenopodium
hybridum (pepeljuga hibridna), Digitaria sanguinalis, Echinochloa crus- galli (proso korovsko),
Helianthus annus, Setaria glauca, Sinapis arvensis, Stachys annua (čistac jednogodišnji), Sorghum
halepense (divlji sirak iz semena i iz rizoma) i Symphytum officinale.
Zadovoljavajuću efikasnost (ef.<75-90%) u odnosu na: Abutilon theophrasti
Primena: Preparat Tiger 25 WG je selektivni translokacioni herbicid, namenjen za suzbijanje
travnih i nekih širokolisnih korova u usevu kukuruza:
a) jednokratnom primenom:
- 40 - 50 g/ha (0,4 - 0,5 g na 100 m2) + 0,1 % okvašivača Trend 90, za suzbijanje jednogodišnjih
korova,
- 50 - 60 g/ha (0,5 - 0,6 g na 100 m2) + 0,1 % okvašivača Trend 90, za suzbijanje višegodišnjih
korova,
b) dvokratnom primenom:
- 30 + 30 g/ha (0,3 + 0,3 g na 100 m2) + 0,1 % okvašivača Trend 90.
VREME PRIMENE:
a) jednokratna primena:
Preparat se primenjuje folijarno kada kukuruz ima 1-7 listova (faze 11-17 BBCH-skale), travni
korov od faze jednog lista do bokorenja, a širokolisni korov u fazi 2-4 lista.
b) dvokratna primena:
Prvo tretiranje kada kukuruz ima razvijena 1-3 lista (faze 11-13 BBCH-skale), travni korov od faze
jednog lista do bokorenja, a širokolisni korov u fazi 2-4 lista. Drugo tretiranje posle nicanja novih
korova, a da kukuruz nema više od 7 razvijenih listova.
Tiger 25 WG se primenjuje prskanjem pomoću leđnih ili traktorskih prskalica uz utrošak 200
-400 l vode/ha, odnosno 2-4 l vode na 100 m2.
Karenca (u danima):
63-silažni kukuruz, OVP-merkantilni kukuruz
122
PREGLED PREPARATA
TIGER 25 OD
GAT Microencapsulation
herbicid
Aktivna materija: 250 g/l rimsulfuron
Formulacija: uljana disperzija (OD)
Pakovanje: 500 ml, 1 l, 3 l
Način delovanja: Selektivni herbicid. Usvaja se lišćem i korenom.
Registrovano u programu zaštite: kukuruz
Preparat Tiger 25 OD ispoljava dobru efikasnost (> 90%) u odnosu na: Echinochloa crus- galli
(proso korovsko), Sorghum halepense (divlji sirak iz semena i iz rizoma), Helianthus annus, Galinsoga parviflora, Sinapis arvensis, Sonchus arvensis
Zadovoljavajuću efikasnost (ef.<75-90%) u odnosu na: Abutilon theophrasti, Hibiscus trionum
Primena:
Preparat Tiger 25 OD je selektivni translokacioni herbicid, namenjen za suzbijanje jednogodišnjih
i višegodišnjih travnih i nekih širokolisnih korova u usevu kukuruza u količini 50 ml/ha, odnosno 0,5 ml na 100 m2.
VREME PRIMENE: Preparat se primenjuje folijarno kada kukuruz ima 1-7 listova (faze 11-17
BBCH-skale), travni korovi od faze jednog lista do početka bokorenja, a širokolisni korovi u fazi
2-4 lista.
Tiger 25 OD se primenjuje prskanjem pomoću leđnih ili traktorskih prskalica uz utrošak 200
-400 l vode/ha, odnosno 2-4 l vode na 100 m2.
Karenca (u danima):
63-silažni kukuruz, OVP-merkantilni kukuruz
123
PREGLED PREPARATA
TRIKEPIN 48 EC
Pinus TKI
herbicid
Aktivna materija: 480 g/l trifluralin
Formulacija: koncentrat za emulziju (EC)
Pakovanje: 1 l
Način delovanja: kontaktno, preko zemljišta
Registrovano u programu zaštite: soja, suncokret, uljana repica, kupusnjače, pasulj,
paprika, paradajz
DELOVANJE NA KOROVE:
Dobro suzbija:
– Jednogodišnje travne korove, kao što su: svračica crvena (Digitaria sanguinalis) proso korovski
(Echinochloa crus-galli), muhar sivi (Setaria glauca), muhar zeleni (S. viridis), S. verticiliata, sirak
divlji iz semena (Sorghum halepense);
– Jednogodišnji širokolisne korove, kao što su: štir bljutavi (Amaranthus blitoides), štir obični (A.
retroflexus), pepeluga obična (Chenopodium album), pepeluga mnogocvetna (Ch. hybridum),
tušt obični (Portulaca oleracea), mišjakinja obična (Stellaria media),čistac jednogodišnji (Stachys
annua).
Zadovoljavajuće suzbija:
Uskolisni (travni) korovi kao što je: sirak iz semena (Sorghum halepense).
Širokolisni korovi kao što su: tarčužak (Capsella bursa-pastoris), konica obična (Galinsoga parviflora).
Slabo suzbija:
– Jednogodišnje širokolisne korove kao što su: lipica teofrastova (Abutilon theophrasti), tatula
obična (Datura stramonium), mirunka obična (Diplotaxis muralis), lubeničapka njivska (Hibiscus
trionum), goruščica poljska (Sinapis arvensis), pomoćnica obična (Solanum nigrum), rotka divlja
(Raphanus raphanistrum), boca obična (Xanthium strumarium).
Primena: TRIKEPIN 48 EC se upotrebljava za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih
korova u:
suncokret, soja, uljana repica, (na dobro pripremljenom zemljištu pre setve) i
paradajz, paprika, kupus, kelj, karfiol (na dobro pripremljenom zemljištu pre rasađivanja)
u količini:
– 1-1,5 l/ha, odnosno 10-15 ml na 100 m2 za laka zemljišta (1-3 % humusa),
– 2 l/ha, odnosno 20ml na 100 m2 za srednje teška zemljišta (3-5 % humusa), i
– 2-2,5 l/ha, odnosno 20-25 ml na 100 m2 za teška zemljišta (> 5 % humusa).
Nakon tretiranja zemljište treba odmah istanjirati ili izvršiti inkorporaciju sredstva na dubinu 5-8
cm radi sprečavanja isparavanja sredstva.
Karenca (u danima):
70 - paprika, 91 - kupusnjače, OVP - suncokret, soja, uljana repica, paradajz, pasulj
124
PREGLED PREPARATA
TRIUMPH
Pinus TKI
herbicid
Aktivna materija: 768 g/l acetohlor + 128 g/l dihlormid
Formulacija: koncentrat za emulziju (EC)
Pakovanje: 1 l, 10 l, 200 l
Način delovanja: selektivni, zemljišni herbicid
Registrovano u programu zaštite: kukuruz, suncokret
Primena: Selektivni sistemični herbicid namenjen za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih
korova:
u usevu kukuruza i suncokreta u količini:
– 2 l/ha (20 ml na 100m2) na slabo humusnim zemljištima (1-3 % humusa);
– 2,5 l/ha na humusnim zemljištima (> 3% humusa), pri čemu suzbija i jednogodišnje širokolisne
korovske vrste, kao što su vrste iz roda Polygonum (dvornici) i gorušica poljska (Synapis arvensis).
Karenca (u danima):
OVP-zrno kukuruza i suncokreta
VALIS M
Isagro
fungicid
Aktivna materija: 600 g/kg mankozeb + 60 g/kg valiphenal
Formulacija: vododisperzibilne granule (WG)
Pakovanje: 200 g, 1 kg
Način delovanja: kontaktno, sistemično i kurativno
Registrovano u programu zaštite: krompir, vinova loza, krastavac
Primena: Preparat VALIS M se koristi za preventivno, kurativno i eradikartivno suzbijanje
prouzrokovača plamenjače (Phytophthora infestans) i crne pegavosti (Alternaria solani) u usevu
krompira u količini 2,5 kg/ha (25 g na 100 m2), u zasadu vinove loze za suzbijanje prouzrokovača
plamenjače (Plasmopara viticola), u količini 2,5 kg/ha i za suzbijanje prouzrokovača plamenjače
krastavca (Pseudoperonospora cubensis) u količini 2,5 kg/ha (25 g na 100 m2).
Tretiranje se izvodi u skladu sa prognozom i uslovima za ostvarenje infekcije. VALIS M se koristi
folijarno, preventivno pre pojave bolesti. Maksimalan broj tretmana utoku godine je 3. Prvo
tretiranje izvesti kada se pojave uslovi za primarnu infekciju. Ako se uoče simptomi plamenjače
u usevu preparat odmah upotrebiti bez obzira na razvojnu fazu useva. U odsustvu simptoma
plamenjače upotrebite prvi put neposredno pred zatvaranje redova useva.
Karenca (u danima):
7-krompir, 28-vinova loza, 3-krastavci
125
LATINSKA IMENA
LATINSKA IMENA
BOLESTI BILJAKA
Latinsko ime prouzrokovača bolesti
Alternaria
brassicae..........................................
Alternaria
helianthi
..........................................
Alternaria
mali
................................................
Alternaria
solani
..............................................
Alternaria
spp.
................................................
Ascochyta
spp.
................................................
Aspergillus
spp.
...............................................
Bipolaris
oryzae
...............................................
Bipolaris
sorokiana
..........................................
Blumeria
graminis
..........................................
Blumeria graminis tritici ....................................
Blumeria graminis hordei ..................................
Blumeriella
jaapii
.............................................
Botryosphaeria
obtusa
.....................................
Botryotinia
fuckeliana
......................................
Botrytis
cinerea
...............................................
Botrytis
spp.
....................................................
Bremia
lactucae
..............................................
Calonectria
graminicola
...................................
Cercospora
beticola
.........................................
Cladosporium
carpophilum
...............................
Cladosporium
herbarum
..................................
Clasterosporium
carpophilum
...........................
Coccomyces
hiemalis
.......................................
Cochliobolus
miyabeanus
.................................
Cochliobolus
sativus
........................................
Colletotrichum lindemuthianum ........................
Diaporthe
helianthi
.........................................
Diaporthe
phaseolorum
...................................
Diplocarpon
rosae
...........................................
Drechslera
avenae
...........................................
Drechslera
graminea
........................................
Drechslera
teres
...............................................
Drepanopeziza
ribis
.........................................
Erysiphe
polygoni
............................................
Erysiphe
betae
................................................
Erysiphe
graminis
............................................
Erysiphe orontii i Sphaerotheca fusca ..................
Erysiphe
orontii
...............................................
Erysiphe
pisi
....................................................
126
Narodno ime
crna pegavost kupusnjača
crna pegavost suncokreta
crna pegavost jabuke
crna pegavost lista krompira i paradajza
pegavostii koje uzrokuje gljiva iz roda Alternaria
antraknoze koje uzrokujue gljiva iz r. Ascochyta
palež klice kukuruza
pogledaj Cochiobolus miyabeanus
pogledaj Cochiobolus sativus
pepelnica žita
pepelnica pšenice
pepelnica ječma
mrka pegavost lišća višnje i trešnje
rđasta lisna pegavost jabuke
pogledaj Botryotynia cinerea
siva trulež
sive truleži
plamenjača salate
snežna plesan
siva pegavost lišća šećerne repe
pogledaj Venturia carpophila
pogledaj Mycosphaerella tulasnei
pogledaj Stigmina carpophila
pogledaj Blumeriella jaapii
rižina helmintosporiozna pjegavost
žitna helmintosporiozna pjegavost
antraknoza pasulja i boranije
sivo mrka pegavost stabljike suncokreta
crna pegavost stabla soje
crna lisna pjegavost ruže
pogledaj Pyrenophora avenae
pogledaj Pyrenophora graminea
pogledaj Pyrenophora teres
lisna pjegavost ribizla
pogledaj Erysiphe pisi
pepelnica šećerne repe
pogledaj Blumeria graminis
pepelnica bundeva
pepelnica duvana
pepelnica graška
LATINSKA IMENA
Latinsko ime prouzrokovača bolesti
Erysiphe
polyphaga
.........................................
Erysiphe
spp.
...................................................
Fusarium
graminearum
....................................
Fusarium
moniliforme
......................................
Fusarium
nivale
...............................................
Fusarium
spp.
.................................................
Fusicoccum
amygdali
......................................
Gaeumannomyces
graminis
.............................
Gibberella
fujicuroi
..........................................
Gibberella
zeae
...............................................
Guignardia
bidwellii
.........................................
Gymnosporangium
sabinae...............................
Helminthosporium
avenae
................................
Helminthosporium
gramineum..........................
Helminthosporium
oryzae.................................
Helminthosporium
sativum
...............................
Helminthosporium
spp......................................
Helminthosporium
teres....................................
Helminthosporium
turcicum..............................
Leptosphaeria
avenaria.....................................
Leptosphaeria
maculans
..................................
Marssonia
rosae
..............................................
Monilinia
fructigena
.......................................
Monilinia
laxa
................................................
Monilinia
Mycosphaerella
Mycosphaerella
Mycosphaerella
spp...................................................
fragariae..................................
graminicola..............................
spp..........................................
Mycosphaerella
Nectria
Oidium
Penicillium
Peronospora
Peronospora
Peronospora
Peronospora
Peronospora
Peronospora
Peronospora
Peronospora
Peronospora
Phaeosphaeria
Phoma
Phoma
tulasnei....................................
cinabarina...........................................
spp.....................................................
spp.................................................
brassicae.......................................
destructor.....................................
farinosa........................................
manshurica...................................
parasitica......................................
schachtii.......................................
schleideni......................................
spp..............................................
tabacina.......................................
avenaria....................................
betae...................................................
lingam................................................
Narodno ime
pogledaj Erysiphe orontii
pepelnice
fuzarioza žitarica
fuzarioza kukuruza
snježna plesan
fuzarioze
pegavost breskve
crna žitna noga
fuzarioza stabljike kukuruza
žitna fuzarioza
crna tulež grozdova
rđa kruške
tamna pegavost zobi
prugavost ječma
prugavost pirinča
pegavost žitarica
prugavosti
mrežasta pegavost ječma
pepeljasta pegavost kukuruza
pegavost zobi
poleganje rasada kupusa
crna lisna pegavost ruže
trulež plodova voća
sušenje cvetova i grančica i mrka trulež
plodova koštičavog voća
trulež plodova
siva pegavost lista jagode
siva pegavost lista pšenice
lisne pjegavosti koje uzrokuje gljiva iz roda
Mycosphaerella
crna lisna pjegavost žitarica
rak jabuke
pepelnice
plisni (zelena plesan)
plamenjača kupusa
plamenjača luka
plamenjača spanaća
plamenjača soje
pogledaj Peronospora brassicae
pogledaj Peronospora farinosa
pogledaj Peronospora destructor
plamenjače
plamenjača duvana
pegavost zobi
palež klice šećerne repe
poleganje rasada kupusa
127
LATINSKA IMENA
Latinsko ime prouzrokovača bolesti
Phoma
macdonaldii.........................................
Phoma
spp......................................................
Phomopsis
helianthi.........................................
Phomopsis
phaseoli.........................................
Phomopsis
spp................................................
Phomopsis
viticola............................................
Phytophtora
capsici..........................................
Phytophtora
cryptogea......................................
Phytophtora
infestans.......................................
Plasmopara
halstedii.........................................
Plasmopara
viticola..........................................
Pleospora
allii..................................................
Podosphaera
leucotricha...................................
Polystigma
rubrum...........................................
Pseudocercosporella
herpotrichoides...................
Pseudomonas
solanacearum.............................
Pseudoperonospora
cubensis.............................
Pseudoperonospora
humuli...............................
Pseudopeziza
tracheiphila..................................
Puccinia
chrysanthemi......................................
Puccinia
coronata............................................
Puccinia
dispersa..............................................
Puccinia
glumarum..........................................
Puccinia
graminis.............................................
Puccinia
helianthi.............................................
Puccinia
hordei................................................
Puccinia
horiana..............................................
Puccinia
pelargonii-zonalis................................
Puccinia
recondita
recondita..............................
Puccinia
recondita
tritici....................................
Puccinia
simplex...............................................
Puccinia
spp....................................................
Puccinia
striiformis............................................
Puccinia
triticina...............................................
Pyrenophora
avenae.........................................
Pyrenophora
graminea......................................
Pyrenophora
teres............................................
Pyricularia
oryzae.............................................
Pythium
debaryanum.......................................
Pythium
spp....................................................
Rhizoctonia
solani............................................
Rynchosporium
secalis......................................
Sclerotinia
minor..............................................
Sclerotinia
sclerotiorum.....................................
Septoria
apiicola..............................................
Septoria
avenae...............................................
128
Narodno ime
crna pjegavost suncokreta
bolesti koje uzrokuju gljive iz roda Phoma
pogledaj Diaporthe helianthi
pogledaj Diaporthe phaseolorum
bolesti koje uzrokuju gljive iz roda Phomopsis
crna pegavost vinove loze
plamenjača paprike
plamenjača gerbera i ukrasnog bilja
plamenjača krompira i paradajza
plamenjača suncokreta
plamenjača vinove loze
rđasta pegavost luka
pepelnica jabuke
plamenjača šljive
poleganje žitarica
bakterijska trulež krompira
plamenjača krastavaca
plamenjača hmelja
crvenilo lista vinove loze
rđa hrizantema
rđa zobi
rđa raži
žuta ili crtičava rđa
crna rđa strnih žita
rđa suncokreta
rđa ječma
bela rđa hrizantema
rđa pelargonija
pogledaj Puccinia dispersa
lisna rđa pšenice
pogledaj Puccinia hordei
rđe
žuta rđa pšenice
rđa pšenice
tamna pegavost zobi
prugavost ječma
mrežasta pjegavost ječma
siva pegavost pirinča
palež klijanaca
poleganje rasada (paleži)
bela noga krumpira
okruglasta pegavost ječma i raži
siva trulež salate
siva trulež
siva pegavost lista celera
pogledaj Phaeosphaeria avenaria
LATINSKA IMENA
Latinsko ime prouzrokovača bolesti
Septoria
lycopersici...........................................
Septoria
nodorum............................................
Septoria
spp....................................................
Septoria
tritici..................................................
Sphaeropsis
malorum.......................................
Sphaerotheca
aphanis......................................
Sphaerotheca
fusca..........................................
Sphaerotheca
macularis....................................
Sphaerotheca
mors-uvae...................................
Sphaerotheca
pannosa
persicae.........................
Sphaerotheca
pannosa
rosae.............................
Stagonospora
nodorum....................................
Stemphylium
vesicarium....................................
Stigmina
carpophila.........................................
Taphrina
deformans..........................................
Thanathephorus
cucumeris................................
Tilletia
caries....................................................
Tilletia
tritici.....................................................
Tranzschelia
pruni-spinosae...............................
Uncinula
necator..............................................
Uromyces
betae...............................................
Ustilago
avenae...............................................
Ustilago
hordei.................................................
Ustilago
maydis...............................................
Ustilago
nuda.................................................
Ustilago
tritici..................................................
Ustilago
zeae..................................................
Venturia
carpophila..........................................
Venturia
inaequalis...........................................
Venturia
pyrina................................................
Venturia
spp....................................................
Xanthomonas
phaseoli.....................................
Narodno ime
pegavost lista rajčice
pogledaj Stagonospora nodorum
lisne pjegavosti
lisna pegavost pšenice
pogledaj Botryosphaeria obtusa
pepelnica jagoda
pepelnica bundeva
pepelnica hmelja
pepelnica ogrozda
pepelnica breskve
pepelnica šipka
rđasta pjegavost pšenice
pogledaj Pleospora allii
šupljikavost lišća koštićavog voća
kovrčavost breskve
bela noga krompira, (vidi Rizoctonia solani)
glavnica pšenice
pogledaj Tilletia caries
rđa šljive
pepelnica vinove loze
rđa šećerne repe
prašna gar zobi
pokrivena gar ječma
mehurasta gar kukuruza
otkrivena gar ječma
gar pšenice
pogledaj Ustilago maydis
krastavost breskve
krastavost jabuke
krastavost kruške
krastavosti
bakterijska pjegavost mahuna
129
LATINSKA IMENA
LATINSKA IMENA
ŠTETOČINE NA KULTURAMA
Latinsko ime štetočine
Acanthoscelides
obtectus...................................
Acarina..........................................................
Acarus
siro......................................................
Adoxophyes
orana............................................
Adoxophyes
reticulana......................................
Agromyzidae..................................................
Agrotis
segetum...............................................
Agrotis
spp......................................................
Aleurodes
brassicae..........................................
Aleyrodes
proletella...........................................
Aleyrodidae....................................................
Anarsia
lineatella.............................................
Anaraphis
farfare.............................................
Anthonomus
pomorum....................................
Anthonomus
spp..............................................
Aphidae.........................................................
Aphis
fabae.....................................................
Aphis
pomi.....................................................
Apodemus
sylvaticus.........................................
Archips
rosana.................................................
Arge
rosae.......................................................
Arvicola
terrestris..............................................
Athalia
rosae...................................................
Atomaria
linearis..............................................
Autographa
gamma.........................................
Baris
laticolis....................................................
Blatella
germanica...........................................
Blatta
orientalis................................................
Boarmia
rhomboidaria.....................................
Bothynoderes
punctiventris................................
Brevicoryne
brassicae........................................
Bruchus
atomarius...........................................
Bruchus
lentis..................................................
Bruchus
pisorum..............................................
Cacopsylla
piri.................................................
Cacopsylla
pyrisuga..........................................
Calepitrimerus
vitis...........................................
Carpocapsa
pomonella.....................................
Cemiostoma
scitella.........................................
130
Narodno ime
Graškov žižak
grinje
brašnena grinja
savijač pokožice plodapogledaj Adoxophyes
orana
smotavac ogrozda i ribizle
muve mineri
ozima sovica
sovice
pogledaj Aleyrodes proletella
kupusni leptirasta vaš
leptiraste vaši, bele mušice
breskvin moljac
crna kruškina vaš
jabukin cvetojed
cvetojedi
lisne vaši
crna repina vaš, crna pasuljeva vaš
zelena jabukina vaš
belonogi poljski miš
ružin savijač
ružina osica
vodena voluharica
repičina lisna osa
atomarija
sovica gama
kupusna crni barida
smeđi žohar
crni žohar
mrazovac pogledaj Peribatodes rhomoidarius
repina pipa
pepeljasta kupusna lisna vaš
bobov žižak
žižak sočiva
graškov žižak
obična kruškina buva
velika kruškina buva
akarinozna grinja vinove loze
jabukin smotavac pogledaj Cydia pomonella
miner okruglih mina pogledaj Leucoptera
malifoliella
LATINSKA IMENA
Latinsko ime štetočine
Ceratitis
capitata..............................................
Ceroplastes
rusci..............................................
Ceutorhynchus
assimilis....................................
Ceutorhynchus
spp...........................................
Chaetochnema
tibialis......................................
Cheimatobia
brummata...................................
Cicadinea.......................................................
Coccidae........................................................
Coccinellidae..................................................
Coleoptera......................................................
Colomerus
vitis................................................
Contarinia
spp.................................................
Cricetus
cricetus...............................................
Cryptolestes
spp...............................................
Curculio
nucum...............................................
Cydia
funebrana..............................................
Cydia
molesta..................................................
Cydia
pomonella..............................................
Cydia
spp........................................................
Dacus
oleae....................................................
Delia
radicum..................................................
Diaspididae....................................................
Diptera........................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ditylenchus
dipsaci...........................................
Dysaphis
devecta.............................................
Dysaphis
plantaginea.......................................
Dysaphis
pyri...................................................
Elateridae.......................................................
Ephestia
elutella...............................................
Ephestia
spp....................................................
Epitrimerus
piri................................................
Erannis
defoliaria.............................................
Eriophyes
piri...................................................
Eriophyes
vitis..................................................
Eriophyidae....................................................
Eriosoma
lanigerum.........................................
Eulecanium
corni.............................................
Eulecanim
persicae...........................................
Eupoecilia
ambiguella.......................................
Euproctis
chrysorrhoea......................................
Eurydema
ventrale............................................
Eurygaster
integriceps.......................................
Eurygaster
maura.............................................
Eurygaster
spp.................................................
Euxoa(Agrotis)
temera.......................................
Frankliniella
occidentalis....................................
Narodno ime
breskvina voćna muva
smokvin medić
rilaš kupusne mahune
pipe, rilaši, surlaši
repin buvač
mali mrazovac pogledaj Operophtera brumata
cikade
štitaste vaši
bubamare
tvrdokrilci
erinozna grinja vinove loze
muve galice
hrčak
rđastocrvena žitna buba
leskin rilaš
šlijivin smotavac, šljivin savijač
breskvin smotavac, breskvin savijač
jabukin smotavac, jabukin savijač
sotavci, savijači ploda
maslinina muva
kupusna muva
štitaste vaši
muve
nematoda stabljike
vaš crvenih gala
pepeljasta vaš jabuke
pepeljasta vaš kruške
skočibube, žičnjaci
duvanov moljac (moljac u skladištima-polifag)
plamenci-brašnari
kruškina grinja
veliki mrazovac
galikolna eriofida lista kruške
erinozna grinja vinove loze vidi Colomerus vitis
erinozne grinje
krvava vaš
šljivina štitasta vaš
breskvina štitasta vaš
žuti grožđani moljac
žutotrba
crvena kupusna stenica
azijska žitna stenica
žitna stenica
žitne stjeice
prolećna sovica
kalifornijski tris
131
LATINSKA IMENA
Latinsko ime štetočine
Geometridae...................................................
Gracillariidae...................................................
Gryllotalpa
gryllotalpa......................................
Halticinae.......................................................
Hedya
nubiferana.............................................
Helicoverpa
armigera........................................
Heliothis
spp....................................................
Heterodera
schachtii.........................................
Hibernia
defoliara.............................................
Hoplocampa
spp.
............................................
Hoplocampa
brevis..........................................
Hoplocampa
testudinea...................................
Hylemyia
antiqua.............................................
Hyphantria
cunea............................................
Lacanobia
(Mamestra)
oleracea..........................
Lasioderma
serricorne.......................................
Lecanium
persicae...........................................
Lema
melanopa...............................................
Lepidoptera....................................................
Leptinotarsa
decemlineata.................................
Leucoptera
scitella............................................
Liriomyza
spp..................................................
Lobesia
(Polychrosis)
botrana.............................
Loxostege
sticticalis...........................................
Lygus
pratensis.................................................
Lygus
rugulipennis............................................
Lygus
spp........................................................
Lymantria
dispar..............................................
Lyonetia
clerkella..............................................
Lyonetiidae
....................................................
Malacosoma
neustrium....................................
Mamestra
brassicae..........................................
Mamestra
(Lacanobia)
oleracea..........................
Mamestra spp. ( Lacanobia spp.).........................
Melanaphis
pyraria..........................................
Meligethes
aeneus............................................
Melolontha
melolontha....................................
Microtus
arvalis................................................
Mus
musculus..................................................
Musca
domestica.............................................
Myzus
pruniovium...........................................
Myzus
persicae.................................................
Myzus
varians..................................................
Napomyza
gymostona.....................................
Nemapogon
granella........................................
Noctuidae......................................................
132
Narodno ime
zemljomerke, mrazovci
moljci mineri
rovac
buvači
sivi savijač pupoljaka
pamukov sovica, isto Chloridea armigera)
sovice
repina nematoda
veliki mrazovac pogledaj Erannis defoliaria
voćne ose
kruškina osa
jabukina osa
lukova muva
dudovac
povrtna sovica
duvanova buba
breskvin štitasta vaš
žitna pijavica
leptiri
krompirova zlatica
miner okruglih mina isto Cemiostoma scitella
lisni miner
sivi grožđani moljac
metlica
travna stenica
poljska stenica
stenice
gubar
miner zmijolikih mina mina
lisnih minera
kukavičja suza
kupusna lisna sovica
povrtna sovica
vrtne lisne sovice
smeđa vaš kruške
repičin sjajnik
majski gundelj
poljska voluharica
kućni miš
obična kućna muva
crna vaš trešnje
breskvina zelena vaš
siva breskvina vaš
minirajuća muva luka
ambarski moljac
sovice
LATINSKA IMENA
Latinsko ime štetočine
Operophtera
brumata.......................................
Oryzaephilus
surinamensis................................
Oscinella
frit....................................................
Ostrinia
nubilalis..............................................
Oulema
melanopus..........................................
Oulema
spp.....................................................
Pandemis
heparana..........................................
Panonyhus
ulmi...............................................
Parthenoleucanium
corni..................................
Panonychus
ulmi.............................................
Pegomya
hyoscyami.........................................
Peribatodes (Boarmia) rhomdoidaria...................
Phorbia
brassicae.............................................
Phorodon
humuli.............................................
Phyllobius
oblongus..........................................
Phyllobius
spp..................................................
Phyllonorycter blancardella pomifoliella...............
Phyllonorycter
corylifoliella................................
Phyllonorycter
spp............................................
Phytodecta
fornicata........................................
Pieridae..........................................................
Pieris
brassicae.................................................
Pieris
rapae......................................................
Plodia
interpunctella.........................................
Plutella
maculipennis........................................
Prays
oleae......................................................
Pseudaulacaspis
pentagona..............................
Pseudococcidae...............................................
Pseudococcus
citri............................................
Psylla
mali......................................................
Psylla
piri........................................................
Psylla
pirisuga..................................................
Psylla
spp........................................................
Psylloidae.......................................................
Pulvinaria
vitis.................................................
Quadraspidiotus
perniciosus..............................
Rattus
norvegicus............................................
Rattus
rattus....................................................
Rhagoletis
cerasi..............................................
Rhizopertha
dominica.......................................
Sciaridae........................................................
Sitophilus
granarius..........................................
Sitophilus
oryzae..............................................
Sitophilus
spp..................................................
Narodno ime
mali mrazovac
surinamski brašnar
švedska muva
kukuruzni plamenac
žitna pijavica isto Eulema melanopus i Lema
melanopus
žitne pijavice
savijač lista i pokožice ploda jabuke i kruške
crvena voćna grinja
šljivina štitasta vaš
crvena voćna grinja
repina muva
zemljomjerka
kupusna muva isto Delia brasicae
hmeljova lisna vaš
smeđi listojed
voćne pipe, listojedi
miner tačkastih mramornih mina, jabukin
lisni miner
miner belih mina
vrste minera
lucernina buba
kupusari
veliki kupusar
mali kupusar
bakrenasti brašneni moljac
kupusni moljac
maslinin moljac
dudova štitasta vaš
voštane štitaste vaši
brašnasta štitasta vaš limuna
jabukina lisna buva
obična kruškina buva
velika kruškina buva
lisne buve
lisne buve
lozina štitasta vaš
kalifornijska štitasta vaš
sivi pacov
crni pacov
trešnjina muva
dominikanski brašnar
šampinjonske mušice
žitni žižak
pirinčani žižak
žižci
133
LATINSKA IMENA
Latinsko ime štetočine
Sitophilus
zeamais..........................................
Sitotroga
cerealella.........................................
Sparganothis
pilleriana...................................
Spilonota
ocellana..........................................
Stegobium
paniceum......................................
Stephanitis
pyri..............................................
Stigmella
malella...........................................
Tanymecus
dilaticollis.....................................
Tanymecus
palliatus.......................................
Tenebrio
molitor.............................................
Tenebrioides
mauretanicus..............................
Tetranychidae................................................
Tetranychus
telarius.........................................
Tetranychus
urticae.........................................
Thaumatocampa
pityocampa..........................
Thaumehtopoea
phytioc..................................
Theresimina
ampelophaga...............................
Thrips
tabaci..................................................
Thysanoptera.................................................
Tor tricidae.....................................................
Tortrix
viridana...............................................
Trialeurodes
vaporariorum................................
Tribolium
castaneum.......................................
Tribolium
confusum........................................
Tribolium
spp..................................................
Trogoderma
granarium....................................
Tyroglyphus
farinae.........................................
Trypetidae.....................................................
Yponomeuta
malinella....................................
Yponomeuta
spp.............................................
Zabrus
tenebrioides.........................................
134
Narodno ime
kukuruzni žižak
žitni moljac
grožđani savijač
crveni smotavac voćnih pupova
hlebna buba
kruškina stenica
patuljasti miner
siva kukuruzna pipa
mala repina pipa
veliki brašnar
mauritanijski brašnar
grinje
lipova grinja
obični paučinar, žuta grinja
borov četnik
pogledaj Thaumatocampa pityocampa
terezija, lozin pupar
duvanov trips
resičari (tripsi)
smotavci, savijači
hrastov savijač
bela leptirasta vaš, bela mušica
crvenoriđi brašnar
mali brašnar
brašnari
trogoderma, indijski brašnar (karantenska
štetočina)
pogledaj Acarus siro
voćne muve
jabukin smotavac
smotavci zapredari
žitni bauljar
LATINSKA IMENA
PREGLED KOROVA KOJI SE NAJČEŠĆE POJAVLJUJU
U RAZLIČITIM KULTURAMA
Latinsko ime korova
Abutilon theophrasti
Achillea millefolium L.
Aegopodium podargaria L.
Agrostemma githago L.
Ajuga reptans L.
Alopecurus myosuroides
Anthemis cotula L.
Amaranthus blitoides
Amaranthus retroflexus L.
Ambrosia artemisifolia
Anagallis arvensis L.
Anthemis arvensis L.
Apera spica venti
Aristolochia clematitis L.
Artemisia vulgaris L.
Atriplex patula L.
Avena fatua L.
Bidens tripartitus L.
Bifora radians MB
Brassica nigra L.
Bromus spp. L.
Calystegia sepium (L.) R.
Capsella b. pastoris (L.) M.
Cardamine pratensis L.
Cardaria draba (Lepidium draba)
Carex spp. L.
Carpinus betulus L.
Centaurea cyanus L.
Cerastium arvense L.
Chenopodium album L.
Chenopodium polyspermum L
Chrysanthemum segetum
Cichorium intybus L.
Cirsium arvense (L.) Scop.
Clematis vitalba L.
Colchicum autumnale L.
Consolida regalis
Convolvulus arvensis L.
Crategus spp. L.
Cuscuta spp.
Cynodon dactylon (L.) Pers.
Cyperus spp. L.
Narodno ime
Teofrastova lipica
hajdučka trava
obični sedmolist
poljski kukolj
puzava ivica
mišji repak
babina trava, smrdušica
bljutavi štir
obični štir
ambrozija, limundžik
crvena vidovčica, poljska krika
poljski jarmen, poljski prsenak
obični stršac, obična slakoperka
vučja jabuka, vučja stopa
obični pelen
divlja loboda
divlji ovas
dvozub, kozji rogovi
smrduša
crna slačica
ovsik (stoklasa), klasače
obični ladolež (veliki slak)
hoću-neću, rusomača
skakavica
renika
šaš
obični grab
različak
poljski tičinac
pepeljuga
mnogocvetna pepeljuga
bratić
cikorija, vodopija
palamida
pavit
mrazovac
žavornjak
poponac, slak
glog
vilina kosica
zubača,troskot
šilj
Opis
di
di,v
di,v
di, j
di,v
m,j
di
di
di,j
di
di,j
di,j
m,j
di,v
di,v
di,j
m,j
di,j (v)
di
di
m
di,v
di,j ( d )
di,j ( d )
di
m,v
di
di,j
di,v
di,j
di,j
di
di,v
di,v
di
m,v
di
di,v
di
di,j
m,v
m
Stanište
P
TP,VV
VV,TP
P
TP
P
P,V
P
VV,P,V
P
P,V
P,V,VV
P,VV
VV
VV,TP
P,V,VV
P
P,V
P
P
P
VV
P,V,VV
TP
TP
TP
Š
P
VV,P
P,V,VV
P,VV
P
TP,P,V,VV
P,VV
TP,VV
TP
P
P,VV,V
Š
P,PT
VV,P
M
135
LATINSKA IMENA
Latinsko ime korova
Dactylis glomerata L.
Datura stramonium
Daucus carota L.
Digitaria sanguinalis Scop.
Echinochloa crus galli L.
Elymus repens ( A.r.) Beauv.
Erica spp. L.
Erigeron canadensis L.
Erodium cicutarium L.
Equisetum arvense L.
Euphorbia spp. L.
Fumaria officinalis L.
Galeopsis tetrahit L.
Galinsoga parviflora C.
Galium aparine L.
Glechoma hederacea L.
Helianthus annuus L.
Heracleum sphondylium L.
Holcus lanatus L.
Hordeum spp. L.
Hyoscyamus niger
Juncus spp. L.
Juniperus spp. L.
Lamium amplexicaule L.
Lamium purpureum L.
Lamium spp. L.
Lathyrus spp. L.
Lepidium draba L.
Linaria vulgaris Mill.
Lithospermum arvense L.
Lolium perenna L.
Lychnis flos cuculi L.
Malva spp. L.
Matricaria chamomilla L.
Matricaria inodora L.
Matricaria matricarioides L.
Mentha spp. L.
Mercurialis annua L.
Myosotis arvensis (L.) Hill.
Orobanche ramosa L.
Oxalis stricta L.
Panicum milleaceum L.
Panicum spp. L.
Papaver rhoeas L.
Phragmites communis L.
136
Narodno ime
ježevica
tatula
divlja mrkva
crvena svračica
koštan
maljenica
crnica
kanadska hudoletnica,
repusnjača
živa trava, dugokljuni čapljan
rastavić, poljska preslica
mlečike
dimnjača
mrtva kopriva
konica
prilepača, broć, broćika
puzava dobričica
divlji suncokret
mačja šapa
vunenasta medunica
ječam
bunika
site
borovnica
mrtva kopriva
crvena mrtva kopriva
mrtva kopriva
grahorice
renika
lanilist
ptičje proso, poljska biserka
ljulj, francuski ljulj
ušac
slez
kamilica
bezmirisna kamilica
žuta titrica, mirisna kamilica
menta, nana, metvica
jednogodišnji prosinac,
jednogodišnja rosulja
poljski spomenak, potočnica
razgranati volovod
obični cecelj
proso
proso
bulka, poljski mak
Opis
m
di
di,j (d)
m,j
m,j
m,v
di
di,j (d)
di,j (d)
pp,v
di,v
di,j
di,j
di,j
di,j (d)
di,v
di
di,j (v)
m,v
m
di
m,v
gs
di
di
di,j (d)
di,j (v)
di,d ( v)
di,v
di,j (d)
m,v
di,v
di
di,j
di (j,d)
di (j,d)
di,v
di,j
Stanište
VV
P
VV,P,TP
P,VV,V
P,VV,V
VV,P
Š
VV,P,V
VV
P,VV,TP
P,VV,V
VV,P
P,V
P,V,VV
P
TP,V,VV
P
TP,VV
VV
P
TP
TP
Š
P,TP,V
P,TP,V
VV,P,TP,V
P,VV
P,VV
P,VV
P,VV
VV,P
TP
P,TP
VV,P,V
P,TP
P,TP
P,VV
P,V
di,j
di
di,v
m
m
di,j (d)
m
TP,P,VV
TP
VV,P
P
P
P,VV
M
LATINSKA IMENA
Latinsko ime korova
Potentilla reptans L.
Plantago spp. L.
Poa annua L.
Polygonum aviculare L.
Polygonum persicaria L.
Polygonum convolvulus
L.(Bilderdykia convolvulus)
Polygonum lapathifolium
Portulaca oleracea L.
Prunus spinosa L.
Ptreidium aquilinum (L.) Kuhn
Ranunculus arvensis L.
Ranunculus repens L.
Raphanus raphanistrum L.
Rhinanthus major Rach.
Rorippa silvestris (L.) B.
Rosa canina L.
Rubus caesius L.
Rumex acetosa L.
Rumex acetosella L.
Rumex crispus L.
Rumex obtusifolius L.
Sambucus spp. L.
Senecio vulgaris L.
Setaria glauca (L.) P.B.
Setaria viridis (L.) P.B.
Sherardia arvensis L.
Sinapis arvensis L.
Sisymbrium spp. L.
Sonchus arvensis L.
Sonchus oleraceus L.
Solanum nigrum L.
Sorghum halepense (L.) Pers.
Spergula arvensis L.
Stachys annua L.
Stachys arvensis L.
Stellaria media (L.) Vill.
Symphytum officinale L.
Tanacetum spp. L.
Taraxacum officinale Web.
Thlaspi arvense L.
Tussilago farfara L.
Typha spp. L.
Urtica dioica L.
Urtica urens L.
Veronica agrestis L.
Narodno ime
obična trska
puzajući petoprst (petolist)
bokvica
jednogodišnja livadarka
ptičji dvornik
dvornik obični
njivski vijušac, slak, poponac
veliki dvornik, veliki lisac
tušt,portulak
crni trn
paprat, bujad
poljski ljutić
livadski ljutić
divlja rotkva
veliki šuškavac
obični grbak
pasja ruža
divlja kupina
veliki kiseljak, štavelj, zelje
mala kiseljak, mali štavelj
livadsko zelje, štavelj
štavelj, konjštak
bazga
obični kostriš
sivi muhar, veliki muvar
zeleni muhar
venčić
gorušica
oranj
poljska gorčika
obična gorčika, kostreš, svinjak
crna pomoćnica
divlji sirak
poljska kolenika
jednogodišnji čistac
poljski čistac
mišjakinja
gavez
vratić
maslačak
kravlja stisnuša
podbel, leskovača
rogozi
velika kopriva
mala kopriva, prava kopriva
njivska čestoslavica
Opis
di,v
di,v (j,d)
m,j ( d,v)
di,j
di,j
di,j
di
di,j
di
pp,v
di,j
di,v
di,j
di,j
di,v
di
di,v
di,v
di,j
di,v
di,v
di
di,j (d)
m,j
m,j
di,j
di,j
di
di,v
di,j
di,j (d)
m,v
di,j
di,j
di
di,j
di,v
di
di,v
di,j (d)
di,v
m
di,v
di,j
di,j
di
Stanište
TP,VV
P,VV,V
P,VV,V
P,V,VV
P,V,VV
P,V,VV
P,V
P,VV
Š
TP,VV
P,VV
P,VV
P,V,VV
TP,VV
P,VV
Š,TP
VV,TP
P,TP,VV
P,TP,VV
P,TP,VV
P,TP,VV
TP
P,VV
P,V,VV
P,V,VV
P
P,VV
VV
P,V,VV
P,V,VV
P,V,VV
P,VV
P,V
P,V,VV
P
P,V,VV
P,TP,VV
P,TP
TP,P,VV
P,VV
TP,VV,P
M
VV
TP,VV
P,TP
P
137
LATINSKA IMENA
Latinsko ime korova
Veronica arvensis L.
Veronica hederifolia L.
Veronica persica
Vicia cracca L.
Vicia sativa L.
Viola arvensis Murr.
Legenda:
VV = voćnjaci, vinogradi
P =poljski usevi
V = vrtovi
M = močvare
Š = šume
m = monkotiledone biljke
di = dikotiledone biljke
pp = paprati
gs = golosemenjače
j = jednogodišnji
d = dvogodišnji
v = višegodišnji
138
Narodno ime
poljska čestoslavica
bršljanasta čestoslavica
perzijska čestoslavica
ptičja grahorica
obična grahorica
poljska ljubičica
Opis
di
di
di,v
di,j
di,j
Stanište
P,TP
P
P,VV
P
P,V,VV
PRAVILNA UPOTREBA PREPARATA
PRAVILNA UPOTREBA PREPARATA ZA ZAŠTITU BILJA
SKLADIŠTENJE
Čuvati dobro zatvoreno u izvornoj ambalaži i u zaključanoj prostoriji, izvan dohvata dece. Prostor treba biti suv i prohladan, bez hrane, pića i stočne hrane. Sredstvo mora biti odvojeno od
izvora paljenja (zabranjeno pušenje), zapaljivog materijala i eksplozivnih materijala. Temperatura ne sme biti niža od 5°C ni viša od 30°C.
UPOTREBA
Propisana količina preparata izmeša se sa malo vode, te ulije u rezervoar prskalice u koji je
prethodno stavljena polovina ukupno potrebne količine vode. Preostalom količinom vode
dopuni se rezervoar uz stalno mešanje. Prskanje se izvodi leđnim ili traktorskim prskalicama
i atomizerima.
MERE SIGURNOSTI
Kod primene treba sprečiti kontaminaciju bunara, vodotokova, jezera i izvorišta voda radeći na
najmanje dvadeset metara udaljenosti od njih. Pakovanjem treba pažljivo rukovati i pažljivo ga
otvarati. Za vreme rada ne sme se jesti, piti niti pušiti. Ne udisati prašinu, dim i kapljice rastvora.
Sprečiti dodir s kožom i očima, a nakon rada oprati lice i ruke toplom vodom i sapunom. Pri
radu treba nositi zaštitnu odeću, gumene čizme i rukavice, zaštitnu opremu za oči, lice i respirator. Zaostalo sredstvo i zaprljane predmete isprati vodom koja se mora utrošiti tokom primene,
zatim još jednom oprati vodom i detrdžentom, te na kraju isprati čistom vodom. Preparat se
ne sme bacati u kanalizaciju. Ne sme se prskati po velikoj vrućini i po jakom vetru kako ne bi
došlo do zanošenja sredstva na susedne kulture, vode, vazduh ili zemlju i tako do zagađivanja
životne sredine.
MERE PRVE POMOĆI
Otrov može da udje u organizam na tri načina: udisanjem (inhalacijom), gutanjem (ingestijom
ili peroralno) i preko kože (perkutano). Iako postoje otrovi koji mogu da izazovu teška trovanja
pa i smrt ukoliko se u organizam unese preko kože, ipak je ovakav način trovanja manje opasan
od druga dva.
Najznačajnija mera u okviru prve pomoći je prekid daljeg unošenja otrova u ogranizam:
- U slučaju inhalacije zatrovanog treba izvesti ili izneti na čist, svež vazduh. Ako je bez svesti
odmah ga postaviti u koma položaj (na jedan bok). Ako je zatrovani prestao da diše, treba primeniti veštačko disanje «usta na usta» (naravno ne u kontaminiranoj prostoriji, već na čistom
vazduhu). Prethodno, ako ima potrebe, očistiti gornje disajne puteve (usta i nos), od eventualnog stranog sadržaja.
- Ukoliko je zatrovani radio bez zaštitne opreme ili je otrov prvenstveno dospeo na otkrivene
delove tela, kožu treba oprati mlakom vodom i sapunom, a oči desetak minuta isprati običnom,
čistom, mlakom vodom.
- Peroralno uneti otvor treba ostraniti izazivanjem povraćanja ili ispiranjem želuca. Ova metoda je vrlo jednostavna i može da se primeni i kao samopomoć. Ukoliko je otrovani svestan i
saradjuje, treba mu dati da popije oko pola litre vode, a zatim draženjem ždrela i resice izazvati
povraćanje. Postupak treba ponavljati dok povraćeni sadržaj ne postane bistar, odnosno dok
139
PRAVILNA UPOTREBA PREPARATA
to ne bude prethodno popijena voda, bez mirisa. Nakon dobro uradjenog ispiranja želuca,
treba po mogućnosti dati aktivni (medicinski) ugalj, 30-50 g, razmućenog u čaši vode. On ima
izvanrednu sposobnost da vezuje na svoju površinu otrovne materije i tako sprečava njihovu
resorpciju iz organa za varenje.
Nakon ukazane prve pomoći, zatrovanog treba što pre odvesti do najbliže zdravstvene
ustanove.
ZBRINJAVANJE I POSTUPANJE S AMBALAŽOM
Rukovanje otpadom, pa tako i otpadnom ambalažom preparata za zaštitu bilja predstavlja skup
aktivnosti, odluka i mjera (Pravilnik o vrstama ambalaže za pesticide i đubriva i o uništavanju
pesticda i đubriva, „Sl.list SRJ“ 35/1999). Firme koje proizvode ili uvoze preparate za zaštitu bilja,
te ih stavljaju na tržište u Republici Srbiji izvorni su proizvođači otpadne ambalaže. Šire obaveze
proizvođača i uvoznika proizvoda od kojih nastaje otpad, propisane su parafima IV i V ovog
Pravilnika kao i članovima 10-20 Pravilnika). Po navedenom imaju obavezu da na vlastiti trošak
organizuju odvojeno sakupljanje i osiguraju i predavanje predmetnog otpada ovlaštenim osobama za uništavanje predmetnim sredstvom.
Od presudne je važnosti da se temeljno ispiranje ambalaže odvija na samom mestu upotrebe.
Za ispravno ispiranje neophodno je da poljoprivredni proizvođač ili osoba koja rukuje atomizerom ili prskalicom :
- ispere ambalažu nakon pražnjenja
- prebaci ispranu tečnost u prskalicu i utroši je.
Plastičnu ambalažu je potrebno trostruko isprati i potpuno čistu odložiti do trenutka zbrinjavanja. Papirnate vreće je dovoljno u potpunosti isprazniti. Samo potpuno isprana ambalaža bez
čepova će biti zaprimljena od strane ovlaštenog sakupljača. Ambalaža koja nije u potpunosti
oprana (pripremljena) biti će vraćena korisniku o vlastitom trošku.
140
PIKTOGRAMI ZA OBELEŽAVANJE PREPARATA
PIKTOGRAMI ZA OBELEŽAVANJE PREPARATA
Čuvati pod ključem
i izvan domašaja
dece
Rukovanje sa
tečnim
koncentratom
Rukovanje sa suvim
koncentratom
Primena
Opasan / Štetan
za životinje
Opasan / Štetan za
ribe. Ne zagađivati
(ne izlivati u) jezera,
reke, bare ili potoke.
Nositi zaštitne
rukavice
Nositi zatvorenu
obuću
Nositi zaštitne
čizme
Nositi zaštitne
naočari za oči
Nositi štitnik
Nositi zaštitna
sredstva za
nos in usta
Nositi respirator
Nositi zaštitnu
kecelju
Nositi zaštitno
impregnirano
odelo
Nakon upotrebe
dobro se
oprati
141
PREGLED TRETIRANJA
PREGLED TRETIRANJA
KULTURA:
DATUM
142
LOKACIJA
PREPARAT
DOZA
NAPOMENA
PREGLED TRETIRANJA
PREGLED TRETIRANJA
KULTURA:
DATUM
LOKACIJA
PREPARAT
DOZA
NAPOMENA
143
PREGLED TRETIRANJA
PREGLED TRETIRANJA
KULTURA:
DATUM
144
LOKACIJA
PREPARAT
DOZA
NAPOMENA
PREGLED TRETIRANJA
PREGLED TRETIRANJA
KULTURA:
DATUM
LOKACIJA
PREPARAT
DOZA
NAPOMENA
145
PREGLED TRETIRANJA
PREGLED TRETIRANJA
KULTURA:
DATUM
146
LOKACIJA
PREPARAT
DOZA
NAPOMENA
PREGLED TRETIRANJA
PREGLED TRETIRANJA
KULTURA:
DATUM
LOKACIJA
PREPARAT
DOZA
NAPOMENA
147
PREGLED TRETIRANJA
PREGLED TRETIRANJA
KULTURA:
DATUM
148
LOKACIJA
PREPARAT
DOZA
NAPOMENA
PREGLED TRETIRANJA
PREGLED TRETIRANJA
KULTURA:
DATUM
LOKACIJA
PREPARAT
DOZA
NAPOMENA
149
PREGLED TRETIRANJA
PREGLED TRETIRANJA
KULTURA:
DATUM
150
LOKACIJA
PREPARAT
DOZA
NAPOMENA
PREGLED TRETIRANJA
PREGLED TRETIRANJA
KULTURA:
DATUM
LOKACIJA
PREPARAT
DOZA
NAPOMENA
151
PREGLED TRETIRANJA
PREGLED TRETIRANJA
KULTURA:
DATUM
152
LOKACIJA
PREPARAT
DOZA
NAPOMENA
PREGLED TRETIRANJA
PREGLED TRETIRANJA
KULTURA:
DATUM
LOKACIJA
PREPARAT
DOZA
NAPOMENA
153
PREGLED TRETIRANJA
PREGLED TRETIRANJA
KULTURA:
DATUM
154
LOKACIJA
PREPARAT
DOZA
NAPOMENA
PREGLED TRETIRANJA
PREGLED TRETIRANJA
KULTURA:
DATUM
LOKACIJA
PREPARAT
DOZA
NAPOMENA
155
BELEŠKE
BELEŠKE
156
BELEŠKE
BELEŠKE
157
BELEŠKE
BELEŠKE
158
BELEŠKE
BELEŠKE
159
BELEŠKE
BELEŠKE
160
BELEŠKE
BELEŠKE
161
Pinus Plus d.o.o.
Ćirpanova 2/6,
21 000 Novi Sad, SRBIJA
T / + 381 21 654 6 888
F / + 381 21 547 572
E / [email protected]
www.pinus-plus.rs

Similar documents

01 Sadrzaj.vp (Read Only) - Tehnoloski fakultet Novi Sad

01 Sadrzaj.vp (Read Only) - Tehnoloski fakultet Novi Sad Proizvodnja pirina~a u Republici Makedoniji uglavnom je skoncentrisana u regionima isto~no od toka reke Bregalnice i to u Ko~anskom, [tipskom, Vini~kom i Blate~kom regionu. Pirina~ se, osim u ishra...

More information

INVAZIVNE VRSTE – Ivana Prus

INVAZIVNE VRSTE – Ivana Prus Ovakav pristup proizvodi dvostruki pozitivan učinak: potpomaže očuvanju prirodne ravnoteže i tako izravno utječe na očuvanje bogatstava biosfere nudi rijetku kulinarsku senzaciju koja će zasigurno ...

More information

STOCKTON doo - stockton.hr

STOCKTON doo - stockton.hr BOTRYCID je kontaktni i translaminarni (lokosistemični) fungicid koji u određenoj mjeri djeluje i preko para,a služi za suzbijanje: -sive plijesni na vinovoj lozi (Botrytis cinerea) u količini od 2...

More information