holland cup - ITF Nederland

Transcription

holland cup - ITF Nederland
sportschool
tim kool
HOLLAND CUP
TOERNOOI REGLEMENT
w w w . H O L L A N D C U P . n e T
sportschool
tim kool
AANVULLINGEN & VERVANGINGEN
De volgende aanvullingen en vervangingen ten opzichte van de Official I.T.F. Rules of Competition zijn van
kracht op de Holland Cup georganiseerd in Pijnacker, Nederland. Deze amendementen zullen de I.T.F. Rules
of Competition waar nodig vervangen of aanvullen.
SECTIe I - ALGEMEEN
T2. TOEPASSING (aanvulling)
Deze regels zijn van kracht op de Holland Cup voor zowel kuphouders als danhouders.
T5. DEELNEMERS (aanvulling)
De Holland Cup classificeert heren en dames deelnemers als jeugd (onder 14), junior (14 – 17), senior (18
en ouder) of veteranen (35 en ouder). Competitors mogen deelnemen van 10e kup tot 6e dan.
T6. KLEDING REGLEMENT (vervanging)
Deelnemers mogen slechts witte doboks dragen, alle merken zijn toegestaan. Andere kleuren zijn niet
toegestaan. De ITF dress code rules voor 1e - 3e dan en 4e - 6e dan doboks moeten gevolgd worden. De
wedstrijd organisatie commissie moet alle persoonlijke sponsor logo’s goedkeuren.
T7. SAFETY EQUIPMENT AND BESCHERMINGS MATERIAAL (vervanging)
Alle deelnemers in sparring moeten minimaal dragen:
1. Hand en voet beschermers, niet noodzakelijk rood of blauw. De handschoen moet de vingers volledig
insluiten, bokshandschoenen zijn niet toegestaan.
2. Kruisbeschermers (voor mannen), welke onder de dobok gedragen moeten worden.
3. Hoofdbeschermer, niet noodzakelijk rood of blauw.
4. Gebitsbeschermers, moet transparant van kleur zijn.
Alle safety equipment moet van zacht materiaal gemaakt zijn, voldoende bescherming bieden voor beiden
deelnemers, en van een door de wedstrijd organisatie commissie goedgekeurd type zijn. Bij twijfel geeft de
beslissing van de hoofdscheidsrechter de doorslag.
Deelnemers mogen, optioneel, de volgende materialen dragen:
1. Scheenbeschermers.
2. Borstbeschermers (voor vrouwen), welke onder de dobok gedragen moeten worden.
3. Kruisbeschermers (voor vrouwen), welke onder de dobok gedragen moeten worden.
Deze moeten allen van een goedgekeurd type zijn en bestaan uit elastisch materiaal met vulling van elastisch
of rubber type. Tevens mogen ze geen metaal, bot of hard plastic bevatten (met uitzondering van kruis- en
borstbeschermers). Gebruik van ritssluiting, veters of riemen is verboden.
Ander bescherm materiaal is niet toegestaan, met uitzondering van omstandigheden met de toestemming
van de hoofdscheidsrechter. Deelnemers met blessures welke bandage of tape vereisen, moeten eerst
goedgekeurd worden door de toernooidokter of EHBO, zowel het feit dat de deelnemer deze nodig heeft,
als het materiaal. Geen enkel hard materiaal mag gedragen worden, sieraden, horloges e.d. mogen niet
gedragen worden. Lang haar moet in de plaats worden gehouden met elastiek, andere vormen van klemmen
zijn niet toegestaan.
T8. MEDISCHE AANDACHT (aanvulling)
Op de HollandCup zal geen toernooidokter aanwezig zijn. Slechts gekwalificeerd EHBO personeel is
aanwezig, welke de toernooidokter mogen vervangen wanneer naar gerefereerd in de official ITF rules.
w w w . H O L L A N D C U P . n e T
2
sportschool
tim kool
T9. BLESSURE AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING (vervanging)
Zie paragraaf betreffende aansprakelijkheid in de officiele Holland Cup uitnodiging.
T11. RING GROOTTE (vervanging)
In de onderdelen (team)sparring zal de wedstrijd ring grootte 6 bij 6 meter omvatten. Elke ring zal minimaal
1 extra meter puzzelmatten rondom de ring bevatten. Voor (team)tul en pre-arranged free sparring zal de
wedstrijd ring grootte 8 bij 8 meter omvatten. De grootte van de ring voor power breaking is afhankelijk van
de beschikbare ruimte, en zal variabel zijn.
T12. RESULTATEN (vervanging)
Resultaten zullen worden gepubliceerd binnen 2 weken na de Holland Cup op de Holland Cup website (www.
hollandcup.net).
T15. PRIJZEN (vervanging)
1e, 2e or 3e prijzen voor deelnemers of teams zullen worden toegekend in elke categorie.
T17. WEDSTRIJD ONDERDELEN (vervanging)
De Holland Cup maakt onderscheid tussen deelnemers in de volgende klasses:
B-klasse:
10e Kup – 5e Kup
A-klasse:
4e Kup – 6e Dan
In het geval dat een deelnemer van klasse moet wisselen op de wedstrijddag, zal de organisatie €10,administratiekosten in rekening brengen.
Tul wedstrijden:
Tul wedstrijden zullen worden onderverdeeld in de volgende categorieen:
Jeugd meisjes:
10e – 8e kup / 7e – 5e kup / 4e – 1e kup / 1e and 2e dan
Jeugd jongens:
10e – 8e kup / 7e – 5e kup / 4e – 1e kup / 1e and 2e dan
Junior dames:
10e – 8e kup / 7e – 5e kup / 4e – 1e kup / 1e dan / 2e and 3e dan
Junior heren:
10e – 8e kup / 7e – 5e kup / 4e – 1e kup / 1e dan / 2e and 3e dan
Senior dames:
10e – 8e kup / 7e – 5e kup / 4e – 1e kup / 1e dan / 2e dan / 3e dan / 4e dan en hoger
Senior heren:
10e – 8e kup / 7e – 5e kup / 4e – 1e kup / 1e dan / 2e dan / 3e dan / 4e dan en hoger
(De organisatie heeft het rechtcategorieen samen te voegen / te splitsen, afhankelijk van het aantal
deelnemers).
Sparring wedstrijden:
Alle B-klasse sparring zal worden uitgevoerd volgens het punt-stop systeem, waar de matscheidsrechter de
wedstrijd stil legt na een potentieel gescoord punt (golden point regels, besproken in aangevuld T40). Alle
A-klasse sparring zal plaatsvinden volgens het doorgaand systeem.
Power breaking wedstrijden:
Power breaking wedstrijden zullen worden onderverdeeld in de volgende categorieen:
Junioren dames:
4e kup en hoger
Junioren heren:
4e kup en hoger
Senioren dames:
4e kup en hoger
Senioren heren:
4e kup en hoger
T18. AANTAL DEELNEMERS (vervanging)
Individueel jeugd / junioren / senioren / veteranen:
Er is geen limiet op het aantal deelnemers ingeschreven per school / land.
w w w . H O L L A N D C U P . n e T
3
sportschool
tim kool
Teamtul:
Een team bestaat uit 5 deelnemers, welke een combinatie mag zijn van junior, senior, veteranen, dames en
heren (slechts A-klasse). De 5 teamleden hoeven niet van dezelfde school / land te zijn.
Teamsparring:
Een team bestaat uit 5 senior / veteranen heren of 3 senior / veteranen dames. Er is 1 reserve deelnemer
toegestaan (allen A-klasse). Per team is 1 junior toegestaan, op eigen risico. De teamleden hoeven niet van
dezelfde school / land te zijn. Veranderingen in teams zijn toegestaan tot de start van de eerste wedstrijd van
het onderdeel teamsparring. Deze veranderingen kunnen slechts gemaakt worden met toestemming van de
wedstrijd organisatie commissie.
Pre-arranged free sparring:
Een team bestaat uit 2 deelnemers, en mag een combinatie zijn van jeugd, junior, senior, veteranen, heren
en dames (alleen A-klasse).
T20. LOTING VOOR POULE VOLGORDES (vervanging)
De wedstrijd organisatie commissie beslist in welke volgordes de poules afgehandeld worden.
T21. WEGING (vervanging)
De weging zal op een door de organisatie aangewezen tijdspunt plaatsvinden. Deelnemers welke niet op
gewicht zijn op hun eerste weegmoment, hebben tot aan de sluiting van de weging om zich op het juist
gewicht te presenteren. In het geval dat een deelnemer van klasse moet wisselen op de wedstrijddag, zal
de organisatie €10,- administratiekosten in rekening brengen. Alle deelnemers moeten wegen in ITF dobok
broek en T-shirt. Een maximum van 500g speling onder of boven het juiste gewicht wordt toegestaan.
SECTIE II - TUL
T26 & 27. TUL CATEGORIEEN EN BESLISSINGEN - INDIVIDUEEL (vervanging)
Er zal gebruik worden gemaakt van het piramide systeem van eliminatie. Hieronder is weergegeven hoeveel
tul, en of dit een vrije of verplichte is, van een deelnemer worden gevraagd.
Alle B-klasse deelnemers
een (1) vrije tul
A-klasse jeugd kuphouder
een (1) verplichte tul
A-klasse jeugd danhouder
een (1) verplichte tul
A-klasse junior/senior kuphouder
twee (2) verplichte tul
A-klasse junior/senior danhouder
twee (2) verplichte tul
De onderstaande lijst geeft weer welke tul gekozen mag worden als vrije tul, of welke aangewezen kan
worden als verplichte tul, onderverdeeld op graduatie:
10e/9e kup:
t/m Chon-Ji
8e kup:
t/m Dan-Gun
7e kup:
t/m Do-San
6e kup:
t/m Won-Hyo
e
5 kup:
t/m Yul-Gok
4e kup:
t/m Joong-Gun
3e kup:
t/m Toi-Gye
e
2 kup:
t/m Hwa-Rang
1e kup:
t/m Choong-Moo
1e dan:
t/m Ge-Baek
e
2 dan:
t/m Juche
3e dan:
t/m Choi-Yong
4e dan en hoger:
t/m Moon-Moo
w w w . H O L L A N D C U P . n e T
4
sportschool
tim kool
De individuele scheidsrechters zullen de winnaar aanwijzen door hun hand aan de rode of blauwe zijde op te
steke. De Jury President zal de winnaar aanwijzen naar aanleiding van de meerderheid van stemmen.
T28 & 29. TUL CATEGORIEEN EN BESLISSINGEN - TEAM (aanvulling)
Elk team zal een (1) vrije tul uitvoeren. Elke tul t/m Ge-Baek is toegestaan, onafhankelijk van de graduatie
van ieder teamlid.
De individuele scheidsrechters zullen de winnaar aanwijzen door hun hand aan de rode of blauwe zijde op te
steke. De Jury President zal de winnaar aanwijzen naar aanleiding van de meerderheid van stemmen.
SECTIE III - SPARRING
T31. ONDERDELEN (aanvulling)
Individueel:
Sparring wedstrijden zullen worden verdeeld in de volgende categorieen:
Jeugd meisjes:
-130, -140, -150, -160, -170, +170
Jeugd jongens:
-130, -140, -150, -160, -170, +170
Junior dames:
-45, -50, -55, -60, -65, +65 kg
Junior heren:
-50, -56, -62, -68, -75, +75 kg
Senior dames:
-50, -56, -62, -68, -75, +75 kg
Senior heren:
-57, -63, -70, -78, -85, +85 kg
Veteranen dames:
-62, +62 kg
Veteranen heren:
-70, +70 kg
(De organisatie heeft het recht categorieen samen te voegen / te splitsen, afhankelijk van het aantal
deelnemers).
Team:
Deelnemers binnen een team moeten A-klasse zijn (4e kup of hoger), er zijn geen gewichts restricties.
T32. LENGTE VAN WEDSTRIJDEN EN BESLISSINGEN (aanvulling)
Individueel:
Lengte van wedstrijden in B-klasse:
Jeugd:
1 x 1,5 min (met 30 sec verlenging)
Junior:
1 x 2 min (met 1 min verlenging)
Senior:
1 x 2 min (met 1 min verlenging)
Lengte van wedstrijden in A-klasse:
Jeugd:
1 x 1,5 min (met 30 sec verlenging)
Junior:
2 x 2 min (met 1 min verlenging)
Senior:
2 x 2 min (met 1 min verlenging)
(De organisatie heeft het recht lengte van wedstrijden aan te passen.)
T40. WEDSTRIJD PROCEDURE – INDIVIDUEEL (aanvulling)
B-klasse sparring zal plaatsvinden volgens het punt-stop systeem. Binnen dit systeem gelden de officiele ITF
regels, echter, de matscheidsrechter zal de wedstrijd iedere keer stil leggen na een potentiele score en de
hoekscheidsrechter vragen of zij een score hebben gezien. Hoekscheidsrechters tonen dit door hun hand op
te steken aan de rode of blauwe zijde, en het aantal punten te tonen met de vingers. De score zal toegekend
worden voor alleen het eerste geziene punt. De score is geldig als:
1. Wanneer twee (2) of meer hoekscheidsrechters hetzelfde aantal punten tonen voor een (1) deelnemer,
zal de score worden toegekend.
2. Wanneer twee (2) of meer hoekscheidsrechters hetzelfde aantal punten tonen voor een (1) deelnemer
en de andere twee (2) hoekscheidsrechters hetzelfde aantal punten tonen voor de andere deelnemer,
w w w . H O L L A N D C U P . n e T
5
sportschool
tim kool
zal geen score worden toegekend.
3. Wanneer twee (2) of meer hoekscheidsrechters hetzelfde aantal punten tonen voor een (1) deelnemer
en de andere twee (2) hoekscheidsrechters hetzelfde hogere aantal punten aan dezelfde deelnemer,
zal de hoogste score worden toegekend.
SECTIE IV - POWER BREAKING
T43. CATEGORIEN (vervanging)
Power breaking is alleen toegangelijk voor junioren en senioren A-klasse (4e kup en hoger). Het is verplicht
voor iedere deelnemer om alle technieken uit te voeren:
Junioren/senioren dames/heren:
- 1 (vrije) handtechniek (dames: sonkal taerigi / heren: ap joomuk jirugi OF sonkal taerigi)
- 1 (vrije) voettechniek (dames: yop OF dollyo chagi / heren: yop OF dollyo OF bandae dollyo chagi)
In power breaking refereert het aantal planken zoals hieronder benoemd naar het minimum aantal planken
voor aanvang van iedere techniek. Alle planken zullen in goedgekeurde machines worden geplaatst in
dezelfde volgorde en positie, en een bepaalde techniek zal door iedere deelnemer op dezelfde machine
worden uitgevoerd.
Heren (junioren / senioren)
Koreaans
Nederlands
Ap joomuk jirugi
Voorvuist stoot
Handtechniek
Sonkal taerigi
Meshandslag
Yop Cha Jirugi
Zijwaarste trap
Voettechniek Dollyo Chagi
Rondwaartse trap
Bandae Dollyo Chagi
Hieltrap
Junior
2
2
3
3
3
Senior
2
2
3
3
3
Dames (junioren / senioren)
Nederlands
Meshandslag
Zijwaarste trap
Rondwaartse trap
Junior
1
2
2
Senior
1
2
2
Koreaans
Handtechniek Sonkal taerigi
Yop Cha Jirugi
Voettechniek
Dollyo Chagi
T44. PROCEDURE (aanvulling)
Een maximale tijd voor het instellen van hoogte van de apparaten of het uitvoeren van de technieken zal niet
worden gehanteerd. Er zal te allen tijde slechts een (1) 3e prijs worden uitgereikt.
T45. SCHEIDSRECHTERS (vervanging)
Het aantal scheidsrechters is afhankelijk van het aantal beschikbare scheidsrechters op de dag van het
toernooi. Er wordt gestreefd naar een situatie met een (1) Jury President en drie (3) scheidsrechters.
w w w . H O L L A N D C U P . n e T
6
sportschool
tim kool
SECTIE VI - PRE-ARRANGED-FREE SPARRING
T49. CATEGORIEN (vervanging)
Teams kunnen alleen bestaan uit junioren/senioren, gemengde teams zijn toegestaan.
T50. PROCEDURE (aanvulling)
De individuele scheidsrechters zullen beslissen welk team de winnaar is door de hand aan de rode of blauwe
zijde op de steken. De Jury President zal de winnaar aanwijzen op basis van de meerderheid van stemmen.
In het geval van een gelijkspel veroorzaakt door twee (2) teams met 0 punten, zullen de scheidsrechters toch
een winnaar aanwijzen op basis van de beste algemene uitvoering.
Als beschermingsmateriaal zijn alleen kruis-, scheen- en borstbeschermers toegestaan, welke voldoen aan
vervanging T7.
SECTIE VII - DISPUUT PROCEDURE
T52. PROTEST (aanvulling)
Op de Holland Cup zijn de kosten voor het indienen van een protest €50,-.
T58 & 59. ITF TOURNAMENT & UMPIRE COMMITTEE (vervanging)
De Holland Cup maakt geen gebruik van de officiele ITF tournament & umpire committee, maar heeft zijn
eigen wedstrijd organisatie commissie en hoofdscheidsrechter, zoals aangekondigd in de officiele uitnodiging.
w w w . H O L L A N D C U P . n e T
7
International Taekwon-do Federation ITF
By Laws
ITF World Junior & Senior Tournament Rules - Index
(pages 1-2 – In force of January 1st, 2013)
SECTION I – GENERAL
T 1. PURPOSE
T 2. APPLICATION
T 3. OFFICIALS
T 4. DUTIES
T 5 . COMPETITORS
T 6. DRESS
T 7. SAFETY EQUIPMENT AND PROTECTIVE WEAR
T 8. MEDICAL ATTENTION
T 9. INJURY LIABILITY AND INSURANCE – COMPETITORS
T 10. INSURANCE – FOR EVENT
T 11. RING SIZE
T 12. RESULT RECORDING
T 13. DELEGATES
T 14. COACHES
T 15. AWARDS
T 16. OFFICIAL TERMINOLOGY
T 17. DIVISION OF COMPETITION
T 18. COMPETITORS NUMBERS – INDIVIDUAL AND TEAM
T 19. ORDER OF MATCH
T 20. DRAW FOR ORDER OF COMPETING
T 21. WEIGHT CHECK
T 22. ANNOUNCEMENTS
T 23. EQUIPMENT CHECK
T 24. COURTESY
SECTION II - PATTERN
T 25.
T 26.
T 27.
T 28.
T 29.
T 30.
GROUPS
ELIMINATIONS AND DECISIONS – INDIVIDUAL
PERFORMANCE– INDIVIDUAL
ELIMINATIONS AND DECISIONS – JUNIOR AND SENIOR – TEAM
PERFORMANCE – TEAM
OFFICIALS FOR PATTERN DIVISION
SECTION III - SPARRING
T 31.
T 32.
T 33.
T 34.
T 35.
T 36.
T 37.
T 38.
DIVISIONS
DURATION OF BOUTS AND DECISIONS
TARGET AREA
POINT AWARDS
LIGHT CONTACT SCORING PROCEDURE SYSTEM
MINUS POINTS/FOULS
WARNINGS
DISQUALIFICATION
ITF World Junior & Senior Tournament Rules - Index
(pages 1-2 – In force of January 1st, 2013)
1
International Taekwon-do Federation ITF
By Laws
ITF World Junior & Senior Tournament Rules - Index
(pages 1-2 – In force of January 1st, 2013)
T 39.
T 40.
T 41.
T 42.
INJURY
BOUT PROCEDURE – INDIVIDUAL AND TEAM
TIMING
OFFICIALS FOR SPARRING COMPETITION
SECTION IV – POWER
T 43. DIVISIONS
T 44. PROCEDURE – INDIVIDUAL AND TEAM
T 45. OFFICIALS FOR POWER BREAKING
SECTION V – SPECIAL TECHNIQUE
T 46. DIVISIONS
T 47. PROCEDURE – INDIVIDUAL AND TEAM
T 48. OFFICIALS FOR SPECIAL TECHNIQUES
SECTION VI – PRE ARRANGED FREE SPARRING
T 49. DIVISIONS
T 50. PROCEDURE
T 51. OFFICIALS FOR PRE ARRANGED FREE SPARRING
SECTION VII – DISPUTE PROCEDURE
T 52.
T 53.
T 54.
T 55.
T 56.
T 57.
T 58.
T 59.
T 60.
PROTEST
DECISIONS
DISQUALIFICATION
TEAM/COMPETITOR WITHDRAWAL
ITF ANTI - DOPING CONTROL
UNEXPECTED EVENTS
ITF TOURNAMENT COMMITTEE
ITF UMPIRE COMMITTEE
COPIES OF RULES
ITF World Junior & Senior Tournament Rules - Index
(pages 1-2 – In force of January 1st, 2013)
2
International Taekwon-do Federation - ITF
By Laws
ITF World Junior & Senior Tournament Rules - Rules and Regulations
(pages 1-21 – in force of January 1st, 2013)
SECTION I – GENERAL
T 1. PURPOSE
The purpose of these rules is to elevate the quality of Taekwon-Do ITF by scoring every aspect and to
provide an equal opportunity for all participants to show the best of their abilities in friendly
competition with one another.
T 2. APPLICATION
These are to be applied at every International and National Taekwon-Do ITF competition for degree
holders. They apply to male and female competitors except where stated otherwise.
T 3. OFFICIALS
The Juries, Referees, Judges and Computer Assistants will be selected according to the rules of
certified Umpires.
T 4. DUTIES
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
One (1) Jury President will be seated at the Jury table during competition at all time and will be
responsible for decisions as written in the Umpire rules.
Five (5) Judges will be seated in a line at a distance of one (1) metre from the border of the ring
facing the competitors during Pattern and Pre Arranged Free sparring competition. They will
assign points in accordance with their judgement based on the competition rules and
regulations.
One (1) Centre Referee will be inside the ring to control the match during Free Sparring.
Four (4) Judges will be seated at a distance of one (1) metre from the corner of the ring during
Free Sparring. They will assign points in accordance with their judgement based on the
competition rules and regulations.
Three (3) Judges shall officiate in Power and Special Technique competition. They will assign
points in accordance with their judgement based on the competition rules and regulations.
At least one (1) Jury member will be seated at the Jury table to assist the Jury President at all
times.
One (1) Computer assistant member, supplied and fully trained by the Organizing Committee
will be seated at the Jury table at all time to keep match records.
T 5 . COMPETITORS
Junior
Junior competitors must be from 14 to 17 years old at the first day of the competition beginning and
shall compete in the divisions laid down in the following rules. All competitors must be I, II or III
degree rank and must be holders of current ITF certificate and membership cards. Competitors in all
divisions must be healthy and registered with their National associations.
ITF World Junior & Senior Tournament Rules – In force of January 1st, 2013
1
International Taekwon-do Federation - ITF
By Laws
ITF World Junior & Senior Tournament Rules - Rules and Regulations
(pages 1-21 – in force of January 1st, 2013)
Senior
Senior competitors must be 18 years old or above at the first day of the competition beginning and
shall compete in the divisions laid down in the following rules. All competitors must be I, II, III, IV, V
or VI degree rank and must be holders of a current I.T.F certificate and membership card. Competitors
in all divisions must be healthy and registered with their National associations.
T 6. DRESS REQUIREMENTS
a.
b.
c.
d.
Officials must wear the dress requirements as laid down in the ITF Umpires rules.
Dobok
Competitors must wear the “officially approved” ITF Dobok.
The Dobok shall have at the right sleeve just above the elbow and at the right pant just above
knee level - measuring length 8 cm and height 5 cm - the ITF officially approved sponsor
logos.
Personal Sponsorship on the ITF Dobok is allowed only on the left sleeve measuring length 8
cm and height 5 cm and the logo must be approved by the Tournament and Umpire
Committee.
The country name written in black letters – height from 6 to 8 cm - must be worn on the back
part of the ITF Dobok above belt level at all times. Female competitors may wear a white Tshirt under the Dobok jacket.
The National emblem may be worn on the Dobok jacket at chest level on the right side opposite
the ITF Logo.
Black Belts
Junior Black Belt:
The Junior black belt must have a white one (1) cm width line at the centre on one side of the
belt from the top to the bottom.
Senior Black Belt:
The Senior Black Belt is completely black.
Junior and/or Senior Black Belts must indicate the competitor’s degree in Roman numerals and
could indicate the competitors name at one side of the belt. The other side of the belt could
indicate the name “International Taekwon-Do Federation”, Taekwon-Do in Korean characters
and/or the Taekwon-Do Tenets in Korean. The colour of the writing must be in gold.
Competitors are allowed, when not performing, to wear normal sportswear such as track suits,
training shoes, etc. however it is at the discretion of the ITF Tournament Committee.
For opening and closing ceremonies countries may wear the official ITF Dobok or the official
country training suit, but all team members should be dressed the same. At the medal awarding
ceremony competitors must wear the ITF Dobok and/or National track suit.
N.B.: Drinking of alcoholic beverages or smoking whilst wearing the Dobok is prohibited.
ITF World Junior & Senior Tournament Rules – In force of January 1st, 2013
2
International Taekwon-do Federation - ITF
By Laws
ITF World Junior & Senior Tournament Rules - Rules and Regulations
(pages 1-21 – in force of January 1st, 2013)
T 7. SAFETY EQUIPMENT AND PROTECTIVE WEAR
a.
b.
c.
d.
e.
Competitors must wear:
i.)
Red or blue coloured hand and feet safety equipment.
ii.)
Groin guards must be worn inside the Dobok trousers – male only.
iii.)
Red or Blue coloured head guard.
iv.)
Mouth guards being of a transparent colour.
Safety equipment must be of an approved type and certified by the Board of Directors.
Approved Equipment shall be indicated in the World Event official invitation letter and ITF
website.
Competitors may, optionally, wear the following:
i.)
Shin protectors.
ii.)
Breast protectors - for female only - and must be worn inside the Dobok jacket.
These all being of an approved type consisting of elasticised material with sponge or rubber
type padding and containing no metal, bone or hard plastic (accept for groin guards and breast
protectors), the use of zip, lace or stud fasteners is forbidden.
No other protective or safety equipment may be worn, except in special circumstances with the
approval of the Tournament Committee.
All competitors with injuries which require bandaging or strapping of any kind must satisfy
the Tournament doctor of their need, and obtain approval of type before performing i.e. no pins
or hard material can be worn.
No jewellery, watches or other adornments may be worn, hair may be kept in place using a
material of a soft elastic nature only, no grips or slides are allowed.
T 8. MEDICAL ATTENTION
All tournaments must have a Doctor(s), qualified First Aid personnel and preferably to have an
ambulance in attendance. Doctor’s recommendations with regard to competitor’s further participation
following injury, must be adhered to.
T 9. INJURY LIABILITY AND INSURANCE – COMPETITORS
All competitors must have valid Insurance cover to compete as the ITF Board of Directors, The
Tournament Committee and Umpire Committee, and the hosting Organisation will not be held
responsible for any injury or eventuality incurred during the event.
The cost of accident insurance, treatment and third – party insurance of the competitors is the
responsibility of the National Association. The host of the event has the responsibility of accident
insurance and third party insurance for the tournament.
T 10. INSURANCE – FOR EVENT
All hosts must ensure that the event booked has all the necessary public liability insurance, fire
certificates and Government licences that are required to host such events.
ITF World Junior & Senior Tournament Rules – In force of January 1st, 2013
3
International Taekwon-do Federation - ITF
By Laws
ITF World Junior & Senior Tournament Rules - Rules and Regulations
(pages 1-21 – in force of January 1st, 2013)
T 11. RING SIZE
For Sparring, Power, Special Technique the competition ring size will be 8 by 8 metres competition
space. Each ring must have at least one (1) meter extra jig saw – padding floor around the ring.
For Pattern and Pre Arranged Free Sparring competition the ring size will be 10 by 10 metres
competition space which includes a one (1) meter extra jig saw – padding floor around the ring.
The elevated jig saw – padding floor centre ring must be measuring 12 x 12 meter with a minimum
height of 50 cm and maximum height of one (1) metre.
Lighting must not be lower than five (5) metres above the elevated centre ring.
The official Jury table is located in front of the ring.
T 12. RESULT RECORDING
The ITF sanctioned electronic system for competition shall be in force at all time and the results shall
be shown to enable competitors, officials and spectators to follow the course of the event whilst it is in
progress.
T 13. DELEGATES
A delegate of the individual or team may be any person authorised by the National Governing Body.
A delegate registers the competitors, submits the documents, lodges complaints and co-operates with
the other officials at the competition.
T 14. COACHES
For any individual and/or team competition only one (1) coach must officiate close to the ring at the
designated place. Coaches must wear a training suit, gymnastic shoes and carry a towel. Coaches are
not allowed to wear bag packs and/or other non Taekwon-Do items in the competition area . Coaches
must be seated at least one (1) meter away from the competition ring. Coaches must not interfere in the
competition with action or words. Coaches are the only ones allowed to present an official protest.
Failure to abide by the above mentioned may render the coach liable to be removed from his advisory
position. The removal time shall be decided by the Tournament & Umpire Committee. A removed
coach must be replaced by another coach or by a competitor wearing a coaches outfit within a two (2)
minute time limit. If another requested coach is not present within the two (2) minute time period the
competitor shall be disqualified.
ITF World Junior & Senior Tournament Rules – In force of January 1st, 2013
4
International Taekwon-do Federation - ITF
By Laws
ITF World Junior & Senior Tournament Rules - Rules and Regulations
(pages 1-21 – in force of January 1st, 2013)
T 15. AWARDS (Male and Female)
JUNIOR CHAMPIONSHIPS – INDIVIDUAL
Male Pattern
Female Pattern
Male Sparring
Female Sparring
Male Power
Female Power
Male Special Technique
Female Special Technique
3 GOLD – 3 SILVER – 6 BRONZE
3 GOLD – 3 SILVER – 6 BRONZE
6 GOLD – 6 SILVER – 12 BRONZE
6 GOLD – 6 SILVER – 12 BRONZE
1 GOLD – 1 SILVER – 2 BRONZE
1 GOLD – 1 SILVER – 2 BRONZE
1 GOLD – 1 SILVER – 2 BRONZE
1 GOLD – 1 SILVER – 2 BRONZE
Male Overall Champion
Female Overall Champion
1 GOLD
1 GOLD
SENIOR CHAMPIONSHIPS – INDIVIDUAL
Male Pattern
Female Pattern
Male Sparring
Female Sparring
Male Power
Female Power
Male Special Technique
Female Special Technique
4 GOLD – 4 SILVER – 8 BRONZE
4 GOLD – 4 SILVER – 8 BRONZE
6 GOLD – 6 SILVER – 12 BRONZE
6 GOLD – 6 SILVER – 12 BRONZE
1 GOLD – 1 SILVER – 2 BRONZE
1 GOLD – 1 SILVER – 2 BRONZE
1 GOLD – 1 SILVER – 2 BRONZE
1 GOLD – 1 SILVER – 2 BRONZE
Male Overall Champion
Female Overall Champion
1 GOLD
1 GOLD
Only points gained in individual events shall count for Overall Winner of the Individual Events.
However, in the event of two or more competitors having the same number of Gold medals then the
Silver and the Bronze medals will count in determining the Overall Winner. In the event that this also
results in a tie then the following procedure shall take place. Where there are four (4) competitors in a
category/division one (1) point shall be given. Where there are up to eight (8) competitors, 2 points
shall be given and over nine (9) competitors, 3 points shall be given in order to declare the Overall
Winner.
N.B.: Medals which count towards the OVERALL CHAMPION cannot be won without at least 4
competitors in the event.
ITF World Junior & Senior Tournament Rules – In force of January 1st, 2013
5
International Taekwon-do Federation - ITF
By Laws
ITF World Junior & Senior Tournament Rules - Rules and Regulations
(pages 1-21 – in force of January 1st, 2013)
JUNIOR CHAMPIONSHIPS – TEAM
Male Pattern
Female Pattern
Male Sparring
Female Sparring
Male Power
Female Power
Male Special Technique
Female Special Technique
6 GOLD – 6 SILVER – 12 BRONZE
6 GOLD – 6 SILVER – 12 BRONZE
6 GOLD – 6 SILVER – 12 BRONZE
6 GOLD – 6 SILVER – 12 BRONZE
6 GOLD – 6 SILVER – 12 BRONZE
4 GOLD – 4 SILVER – 8 BRONZE
6 GOLD – 6 SILVER – 12 BRONZE
4 GOLD – 4 SILVER – 8 BRONZE
Male Overall Champion
Female Overall Champion
1 TROPHY
1 TROPHY
Pre Arranged Free Sparring 2 GOLD – 2 SILVER – 4 BRONZE
SENIOR CHAMPIONSHIPS – TEAM
Male Pattern
Female Pattern
Male Sparring
Female Sparring
Male Power
Female Power
Male Special Technique
Female Special Technique
6 GOLD – 6 SILVER – 12 BRONZE
6 GOLD – 6 SILVER – 12 BRONZE
6 GOLD – 6 SILVER – 12 BRONZE
6 GOLD – 6 SILVER – 12 BRONZE
6 GOLD – 6 SILVER – 12 BRONZE
4 GOLD – 4 SILVER – 8 BRONZE
6 GOLD – 6 SILVER – 12 BRONZE
4 GOLD – 4 SILVER – 8 BRONZE
Male Overall Champion
Female Overall Champion
1 TROPHY
1 TROPHY
Pre Arranged Free Sparring 2 GOLD – 2 SILVER – 4 BRONZE
Only Gold medals will count towards the Overall Team Winner. Only points gained in Team events
shall count for Overall Team Winner. However, in the event of two or more teams having the same
number of Gold medals then the Silver and the Bronze medals will count in determining the Overall
Team Winner. In the event that this also results in a tie then there will be no Overall Team Winner.
N.B.: Medals which count toward the OVERALL TEAM CHAMPION cannot be won without at
least 4 teams in the event.
NATION CLASSIFICATION
In order to have the Nations Classification all medals from Individual and Team events (Male and
Female) will count except for Individual and Team Overall Winner.
ITF World Junior & Senior Tournament Rules – In force of January 1st, 2013
6
International Taekwon-do Federation - ITF
By Laws
ITF World Junior & Senior Tournament Rules - Rules and Regulations
(pages 1-21 – in force of January 1st, 2013)
In the case of the Team it will be counted as a single Gold and not multiplied by 6, for example the
winning Team for Pattern will have only one Gold added to the overall total and not 6 gold.
The first classified Nation will be awarded with one trophy.
T 16. OFFICIAL TERMINOLOGY
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(I)
(J)
(K)
(L)
(M)
(N)
(O)
(P)
(Q)
(R)
CHA RYOT
KYONG YE
JUN BI
SHIJAK
HAECHYO
GAESOK
GOMAN
JU UI
GAM JUM
SIL KYUK
HONG
CHONG
JUNG JI
DONG CHON
IL HUE JONG
I HUE JONG
SAM HUE JONG
SUNG
ATTENTION
BOW
READY
BEGIN
SEPARATE
CONTINUE
END
WARNING
DEDUCTING POINTS
DISQUALIFICATION
RED
BLUE
TIME STOP
DRAW
FIRST ROUND
SECOND ROUND
THIRD ROUND
WINNER
T 17. DIVISION OF COMPETITION
Competition is divided into INDIVIDUAL and TEAM match.
Sparring, Pattern & Pre Arranged Free Sparring will be ruled by the pyramid tournament system.
Power and Special Techniques competition will be decided by the highest points obtained.
INDIVIDUAL
JUNIOR – Individual match is divided into:
Pattern
Sparring
Male/Female – I,II and III Degree divisions
Male
Micro, Light, Middle, Light Heavy, Heavy and Hyper weight divisions
Female
Micro, Light, Middle, Light Heavy, Heavy and Hyper weight divisions
Power
Special Technique
Male/Female
Male/Female
ITF World Junior & Senior Tournament Rules – In force of January 1st, 2013
7
International Taekwon-do Federation - ITF
By Laws
ITF World Junior & Senior Tournament Rules - Rules and Regulations
(pages 1-21 – in force of January 1st, 2013)
SENIOR – Individual match is divided into:
Pattern
Sparring
Male/Female – I,II,III, IV to VI Degree divisions
Male
Micro, Light, Middle, Light Heavy, Heavy and Hyper weight divisions
Female
Micro, Light, Middle, Light Heavy, Heavy and Hyper weight divisions
Male/Female
Male/Female
Power
Special Technique
N.B.: Individual competitors may enter all items.
TEAM
Junior and Senior Team match is divided into:
Pattern
Sparring
Power
Special Technique
Male/Female
Male/Female
Male/Female
Male/Female
Each team may perform in Pattern, Sparring, Power and Special Techniques.
In Team Sparring competitors may be of any weight.
T 18. COMPETITORS NUMBERS – INDIVIDUAL AND TEAM
INDIVIDUAL JUNIOR
The number of individual junior competitors who may enter each item is restricted to three (3)
competitors from each country. These competitors may be individuals and/or team members.
INDIVIDUAL SENIOR
The number of individual senior competitors who may enter each item is restricted to two (2)
competitors from each country.
These competitors may be individuals and/or team members.
TEAM (Male and Female)
Teams may consist of a maximum of ten (10) competitors. (Not necessarily chosen out of the
Individual competitors)
ITF World Junior & Senior Tournament Rules – In force of January 1st, 2013
8
International Taekwon-do Federation - ITF
By Laws
ITF World Junior & Senior Tournament Rules - Rules and Regulations
(pages 1-21 – in force of January 1st, 2013)
Male
Out of the ten (10) competitors a minimum of 5 competitors + 1 reserve (optional) may compete in
Pattern, Sparring, Special Technique and Power events.
Female
Out of the ten (10) competitors a minimum of 5 competitors + 1 reserve (optional) may compete in
Pattern and Sparring events.
A minimum of 3 competitors + 1 reserve (optional) may compete in Special Technique and Power
events.
The Coach must present the team competitors ID Cards to the Jury President just before the beginning
of any team competition match.
T 19. ORDER OF MATCH
The order of match shall be according to the tournament competition schedule.
T 20. DRAW FOR ORDER OF COMPETING
Computer will make the draw for competitors and teams for the competition. First and second place
winners from the previous ITF World Championship will be placed at the top and bottom of the
pyramid system. Medals which count towards the overall trophies, cannot be won without at least 4
competitors or teams in the event. Bye will be decided at the draw. The competition draw will be held
48 hours prior to the event and the draws will be available on the ITF website. One (1) copy of the
entire draw shall be given to each country present at the coaches meeting.
T 21. WEIGHT CHECK
The 1st weight check will be within 24 hours prior to the beginning of the competition. Competitors not
making their weight at the 1st weigh in shall have one (1) hour time to present themselves for the 2nd
and last weigh in. If he/she doesn’t make the weight then he/she shall be removed from the sparring
category and shall not be allowed to enter any other weight category.
T 22. ANNOUNCEMENTS
According to the tournament competition schedule it will be set and announced in which ring an event
will take place and it is the responsibility of the competitors/teams to be close to the ring so that they
may compete without delay when called upon to do so. They will be called to the red or blue side of
the ring and must be in possession of any equipment required.
Should the individual/team not come forward to the ring within one (1) minute after the call then they
will be disqualified.
ITF World Junior & Senior Tournament Rules – In force of January 1st, 2013
9
International Taekwon-do Federation - ITF
By Laws
ITF World Junior & Senior Tournament Rules - Rules and Regulations
(pages 1-21 – in force of January 1st, 2013)
T 23. EQUIPMENT CHECK
Competitors Dobok and/or equipment check will take place outside of the ring by a Referee to ensure
that they are of an officially approved type and that they are not defective. Should any item(s) not be
satisfactory then they must be changed. At the time command of the Referee the competitor/team has a
maximum of three (3) minutes to change what is requested, following which he/she/they will be
disqualified and the match points awarded to the opponent where appropriate.
T 24. COURTESY
Competitors must at all times bow to the Jury and also to each other at the beginning and end of each
performance/match.
SECTION II - PATTERN
T 25. GROUPS
Male and Female.
T 26. ELIMINATIONS AND DECISIONS – INDIVIDUAL
The pyramid system of elimination will be used.
Competitors will compete 1 to 1 and will perform simultaneously two (2) Designated Patterns
appropriate to their degree (see Article T.27).
The first designated pattern will be one of the last three patterns regarding the level of degree.
The second designated pattern is from pattern Chon-Ji to the level of degree.
The designated patterns shall be drawn from a basket or electronically by the Jury President. The
Judges shall give from 0 to 10 points for each pattern performance based on the technical content,
power, balance, breathing and sine wave. The competitor with the highest obtained points shall go
forward to the next round.
In the case of a draw another designated Pattern, from all the remaining patterns, shall be drawn from a
basket or electronically and must be performed until the winner is decided.
T 27. PERFORMANCE– INDIVIDUAL
1st degree will compete with 1st degree with the designated Patterns being any one from CHON-JI to
GE-BAEK.
2nd degree will compete with 2nd degree with the designated Patterns being any one from CHON-JI to
JUCHE.
3rd degree will compete with 3rd degree with the designated Patterns being any one from CHON-JI to
CHOI-YONG.
4th ,5th and 6th degree will compete with 4th ,5th and 6th degree with the designated Patterns being any
one from CHON-JI to MOON-MOO.
ITF World Junior & Senior Tournament Rules – In force of January 1st, 2013
10
International Taekwon-do Federation - ITF
By Laws
ITF World Junior & Senior Tournament Rules - Rules and Regulations
(pages 1-21 – in force of January 1st, 2013)
T 28. ELIMINATIONS AND DECISIONS – JUNIOR AND SENIOR – TEAM
The pyramid system of elimination will be used.
Both teams shall perform one (1) optional and one (1) designated Pattern in the following order:
Team 1 – 1st optional pattern
Team 2 – 1st optional pattern
Team 1 – 2nd designated pattern
Team 2 – 2nd designated pattern
The Judges shall give from 0 to 10 points for each team pattern performance based on the
choreography, team work, technical content, power, breathing and sine wave.
The team with the highest obtained points shall go forward to the next round.
In the case of a draw another designated Pattern, from all the remaining patterns, shall be drawn from a
basket or electronically and must be performed until the winner is decided.
T 29. PERFORMANCE– TEAM
Teams (five (5) competitors) must perform one (1) optional and one (1) designated Pattern being any
from CHON-JI to GE-BAEK.
Teams must prepare their entrance and exit to the ring by lining up at the border of the ring, facing the
Umpires. The marching in and out the ring is NOT part of the choreography and no points will be
given for this.
Team members may perform movements individually or together, as they choose, but it must be seen
to be teamwork. For example: one team member may not perform moves of the Pattern on his own
without the other team members following in unison.
T 30. OFFICIALS FOR PATTERN DIVISION
One (1) Jury President, two (2) Jury Members and five (5) Referees.
SECTION III - SPARRING
T 31. DIVISIONS
INDIVIDUAL
(A)
(B)
Male and Female groups.
Weights.
ITF World Junior & Senior Tournament Rules – In force of January 1st, 2013
11
International Taekwon-do Federation - ITF
By Laws
ITF World Junior & Senior Tournament Rules - Rules and Regulations
(pages 1-21 – in force of January 1st, 2013)
JUNIOR WEIGHT DIVISIONS
Male:
(a) MICRO
Up to 50 kg
(b) LIGHT
Over 50 to 56 kg
(c) MIDDLE
Over 56 to 62 kg
(d) LIGHT HEAVY
Over 62 to 68 kg
(e) HEAVY
Over 68 to 75 kg
(f) HYPER
Over 75 kg
Female:
(a) MICRO
(b) LIGHT
(c) MIDDLE
(d) LIGHT HEAVY
(e) HEAVY
(f) HYPER
Up to 45 kg
Over 45 to 50 kg
Over 50 to 55 kg
Over 55 to 60 kg
Over 60 to 65 kg
Over 65 kg
SENIOR WEIGHT DIVISIONS
Male:
(a) MICRO
Up to 57 kg
(b) LIGHT
Over 57 to 63 kg
(c) MIDDLE
Over 63 to 70 kg
(d) LIGHT HEAVY Over 70 to 78 kg
(e) HEAVY
Over 78 to 85 kg
(f) HYPER
Over 85 kg
Female:
(a) MICRO
(b) LIGHT
(c) MIDDLE
(d) LIGHT HEAVY
(e) HEAVY
(f) HYPER
Up to 50 kg
Over 50 to 56 kg
Over 56 to 62 kg
Over 62 to 68 kg
Over 68 to 75 kg
Over 75 kg
N.B.: In individual sparring matches competitors shall participate in the category according to their
weight. It is not allowed to participate in any other weight class.
TEAM
JUNIOR AND OR SENIOR – TEAM
Each Team (Male and/or Female of any degree and weight) must consist of five (5) competitors and
one (1) reserve (optional).
T 32. DURATION OF BOUTS AND DECISIONS
Individual
Individual elimination and final bouts will be two (2) rounds of two (2) minutes duration with a oneminute break between rounds.
In the case of a draw, a further one (1) minute round will take place and if it results in a further draw
then the first scored point assigned by at least two (2) Referees at the same split second will decide
who the winner is.
Team
Each team bout will be one (1) round of two (2) minutes.
In team matches all points from the five (5) bouts shall be counted. However when all five (5) bouts
are finished and the result is a draw then each coach will select one (1) competitor to spar an extra bout
of two (2) minutes. The team whose competitor wins this bout will be the winner.
ITF World Junior & Senior Tournament Rules – In force of January 1st, 2013
12
International Taekwon-do Federation - ITF
By Laws
ITF World Junior & Senior Tournament Rules - Rules and Regulations
(pages 1-21 – in force of January 1st, 2013)
If at this time it results in a further draw then the first scored point assigned by at least two (2)
Referees at the same split of a second will decide who the winner is.
N.B.: All five (5) bouts must take place and be completed. If one of the competitors withdraws in the
event of an injury or to gain an advantage the opponent will be declared the winner. They will then be
awarded 15 points to their total team score.
T 33. TARGET AREA
a.
b.
Head at the front, sides and top of the head but not at the back.
Trunk of the body from shoulder to navel vertically and from a line drawn from the armpit
vertically down to the waist on each side (that is frontal area only, excluding the back).
T 34. POINT AWARDS
a.
b.
c.
One (1) point will be awarded for:
Hand attack directed to mid or high section.
Hand attack while in air (both feet must be off the ground) directed to mid and/or high section.
Two (2) points will be awarded for:
Foot attack directed to mid section.
Jumping or flying kick directed to mid section.
Three (3) points will be awarded for:
Foot attack directed to high section.
Jumping or flying kick directed to high section.
T 35. LIGHT CONTACT SCORING PROCEDURE SYSTEM
In competition a technique is valid according to a light contact system and if:
a.
b.
c.
executed correctly.
dynamic, that is to say it is delivered with strength, purpose, speed and precision.
controlled on the target.
T 36. MINUS POINTS/FOULS
One point will be deducted for the following offences:
a.
b.
c.
d.
e.
Heavy contact.
Attacking a fallen opponent.
Leg sweeping.
Holding/grabbing.
Intentional attack to a target other then mentioned in art. T33.
ITF World Junior & Senior Tournament Rules – In force of January 1st, 2013
13
International Taekwon-do Federation - ITF
By Laws
ITF World Junior & Senior Tournament Rules - Rules and Regulations
(pages 1-21 – in force of January 1st, 2013)
T 37. WARNINGS
Warnings will be assigned for the following offences:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Pretending to have scored a point by raising one or both arms.
Stepping completely out of the ring (both feet).
Falling down, whether intentional or not (it means any part of the body, other than the feet,
touching the ground).
Faking a blow, pretending to be injured to gain an advantage.
Intentionally avoiding sparring.
Adjusting equipment during the bout without the consent of the Centre Referee.
Unintentional attack to a target other then mentioned in art. T33.
The sum of three (3) warnings automatically means deducting one (1) point.
N.B. If an athlete is pushed out of the ring with intent (without undergoing a technique) then he will
not receive a warning. The athlete who pushed shall receive a warning.
T 38. DISQUALIFICATION
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h..
i.
Misconduct against officials or ignoring instructions.
Uncontrolled or excessive contact.
Receiving three (3) minus points/fouls directly given by the Centre Referee.
Being under influence of alcoholic beverages or drugs.
Loss of temper.
Insulting an opponent, coach and or official.
Biting, scratching.
Attacking with the knee, elbow or forehead.
Causing a KO. (see T.39)
N.B.: A competitor that insults an opponent, coach or official will be disqualified from the rest of the
competition.
T 39. INJURY
a.
b.
c.
When a competitor is injured, the Centre Referee must stop the match and call the Doctor. At
the moment the doctor is in front of the injured competitor, he has a maximum of 3 minutes to
diagnose, treat the wounds and decide about the match and competition continuation.
When a competitor cannot compete anymore because of the Doctor’s decision and according to
the decision of the Ring Council (Jury President, Centre Referee and Corner referees)
i.)
he/she is the winner if his/her opponent is responsible.
ii.)
he/she is the loser if his/her opponent is not responsible.
An injured competitor that is unfit to fight cannot continue for the time/day(s) set according to
the Doctor’s decision.
ITF World Junior & Senior Tournament Rules – In force of January 1st, 2013
14
International Taekwon-do Federation - ITF
By Laws
ITF World Junior & Senior Tournament Rules - Rules and Regulations
(pages 1-21 – in force of January 1st, 2013)
d.
e.
A competitor that refuses to accept the Doctor’s and/or the Ring Council decision will be
disqualified and taken out of the competition.
If two competitors injure themselves at the same time and both are unfit to fight according to
the Doctor’s decision, the winner is the contender that has more scored points at that moment.
If the competitors are even, the Ring Council will decide about the bout.
N.B.: A competitor that causes a KO (meaning to be unconscious) or causes a concussion in sparring
competition will be disqualified. The opponent that receives a KO or concussion shall not be
able to compete again during the whole event.
T 40. BOUT PROCEDURE – INDIVIDUAL AND TEAM
INDIVIDUAL
Sparring competitors will commence the bout on the start positions, each with a red or blue pair of
hands, feet and head equipment to differentiate between them. Mouth protection gear of a transparent
colour must be worn at all times. At the command of the Centre Referee the competitors bow in turn to
the Jury table, Centre Referee and then to each other. The Centre Referee will then start the Light
Contact Sparring with the command “SHI-JAK” and the competitors will continue to spar until the
Referee issues the command “HAECHYO”.
At this point the competitors cease to spar and remain where they are until restarted.
An audible signal of time will end the round and/or bout. The reverse for bowing will ensure and the
result will be declared.
In a draw situation, warnings and/or minus points are not carried forward. If a competitor leaves the
ring they must re-start one (1) metre inside the ring.
TEAM
Bout procedure will be as individual. A coin will be tossed between the two (2) coaches. The winning
coach of the toss decides which team sends its first competitor into the ring. The teams must then
alternate.
T 41. TIMING
On the first “Shi-Jak” (Start) command from the Centre Referee the timekeeper starts the clock until
full time, unless the Centre Referee calls for a “time out” by saying “Jung-Ji. At this time the
timekeeper stops the clock until the next “Gae-sok” (Continue) command is given.
T 42. OFFICIALS FOR SPARRING COMPETITION
One (1) Jury President, two (2) Jury Members, one (1) Centre Referee and four (4) Corner Referees.
ITF World Junior & Senior Tournament Rules – In force of January 1st, 2013
15
International Taekwon-do Federation - ITF
By Laws
ITF World Junior & Senior Tournament Rules - Rules and Regulations
(pages 1-21 – in force of January 1st, 2013)
SECTION IV – POWER
T 43. DIVISIONS
Male and Female Groups.
It is compulsory for each competitor to attempt, according to the mentioned order, all the items listed
for his/her group.
JUNIOR AND SENIOR
MALE
a.b.c.d.e.-
Ap-Joomuk Jirugi
Sonkal Taerigi
Yop Cha Jirugi
Dollyo Chagi
Bandae Dollyo Chagi
FEMALE
a.Sonkal Taerigi
b.Yopcha Jirugi
c.Dollyo Chagi
T 44. PROCEDURE – INDIVIDUAL AND TEAM
INDIVIDUAL
Machines designed for the specific test will be used. The number of plastic boards for each item will
be indicated in the Championships Official Invitation. Machines shall have a range of a minimum and
maximum initial height that shall be written in the official championships invitation.
In power breaking it is permitted to step forward, to slide, skip and or jump. However a forearm
guarding block must be adopted before and after each attempt to break the board(s).
For Sonkal Taerigi the strike may be either inward or outward.
A total time of two (2) minutes for Male and one (1) minute for female is allowed to set the correct
heights for the power breaking items listed.
The following procedure shall take place:
a.
b.
c.
d.
After a red flag signal of the referee, each Male Individual competitor or Male Team has five
(5) minutes to attempt to bend or separate the board(s) of the five (5) listed breaking items
which must include one (1) pre-judgement of distance with touching allowed, followed by the
attempt to break the board(s).
After a red flag signal of the referee, each Female Individual competitor or Female Team has
three (3) minutes to attempt to bend or separate the three (3) listed breaking items which must
include one (1) pre-judgement of distance – followed by the attempt to break the board(s).
Competitors and/or Teams that exceed the settled time shall receive 0 points
Referees may disallow an attempt for failure to maintain the following.
i.)
Correct balance and posture throughout the attempt.
ii.)
Correct attacking tool in the correct manner.
ITF World Junior & Senior Tournament Rules – In force of January 1st, 2013
16
International Taekwon-do Federation - ITF
By Laws
ITF World Junior & Senior Tournament Rules - Rules and Regulations
(pages 1-21 – in force of January 1st, 2013)
e.
f.
g.
h.
Referees must examine each board before each attempt.
Each separated board will count as three (3) points and each bent board will count as one (1)
point.
The four highest scores will set 1st ,2nd and two (2) 3rd place winners. Only in the event that
two (2) or more competitors tie for third place with the same total score, in the same round of
breaking, will there be two 3rd place winners.
In the event of a tie the Jury President will select one item from the list by drawing to be the tie
breaker. He/She will decide how many boards are to be used. The coaches shall indicate the
competitors to perform and in the case of another tie they will then indicate the next two
competitors and this order will proceed until a winner is found.
N.B.: Competitors and/or Teams that did not score any points at their first attempt during the match
will not be allowed to continue the power breaking competition to determine any place and will
not receive any medal.
JUNIOR AND OR SENIOR – TEAM
Male
Teams (5 competitors + 1 reserve) will perform items as indicated in Article 43 and the procedures in
a.-b.-c.-d.-e.-f.-g-h. (Article 44) will be carried out.
Female
Teams (3 competitors + 1 reserve) will perform items as indicated in Article 43 and the procedures in
a.-b.-c.-d.-e.-f.-g-h. (Article 44) will be carried out.
T 45. OFFICIALS FOR POWER BREAKING
One (1) Jury President, one (1) Jury Member and three (3) Referees.
SECTION V – SPECIAL TECHNIQUE
T 46. DIVISIONS
Male and Female Groups.
It is compulsory for each competitor to attempt, according to the mentioned order, all the items listed
for his/her group.
JUNIOR AND SENIOR
MALE
a.- Twimyo Nopi Ap Cha Busigi
b.- Twimyo Dollyo Chagi
c.- Twio Dolmyo Yop Cha Jirugi
d.- Twimyo Bandae Dollyo Chagi
e.- Twimyo Nopi Yop Cha Jirugi
FEMALE
a.- Twimyo Nopi Ap Cha Busigi
b.- Twimyo Dollyo Chagi
c.- Twimyo Nopi Yop Cha Jirugi
ITF World Junior & Senior Tournament Rules – In force of January 1st, 2013
17
International Taekwon-do Federation - ITF
By Laws
ITF World Junior & Senior Tournament Rules - Rules and Regulations
(pages 1-21 – in force of January 1st, 2013)
T 47. PROCEDURE – INDIVIDUAL AND TEAM
INDIVIDUAL
A machine designed for the specific test will be used. The heights for each item will be indicated in the
Championships Official Invitation.
The following procedure shall take place:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
After a red flag signal of the referee, each Male Individual competitor or Male Team has five
(5) minutes to attempt to move the board of the five (5) listed special technique items which
must include one (1) pre-judgement of distance with no touching allowed, followed by the
attempt to move the board.
After a red flag signal of the referee, each Female Individual competitor or Female Team has
three (3) minutes to attempt to move the three (3) listed special technique items which must
include one (1) pre-judgement of distance with no touching allowed, followed by the attempt
to move the board.
Competitors and/or Teams that exceed the time limit shall receive 0 points.
Referees may disallow a break for failure to maintain the following:
i.)
Correct attacking tool in the correct manner.
ii.)
Knocking down the obstacle when performing Twimyo Nopi Yop Cha Jirugi
iii.) Falling down (it means any part of the body, other than the feet, touching the ground).
Referees must examine regularly each machine and or board.
Each fully moved board will count as three (3) points and each half moved board will count as
one (1) point.
The four highest scores will set 1st ,2nd,and two (2) 3rd place winners. Only in the event that two
(2) or more competitors tie for third place, with the same total score, in the same round of
jumping, there will be two 3rd place winners.
In the event of a tie the Jury President will select one item from the list by drawing to be the tie
breaker. He/She will decide how high the jump will be. The tied competitors will then carry on
until the places are decided.
N.B.: Competitors and/or Teams that did not score any point(s) at their first attempt during the match
will not be allowed to continue the special technique competition to determine any place and
will not receive any medal.
JUNIOR AND OR SENIOR – TEAM
Male
Teams (5 competitors + 1 reserve) will perform items as indicated in Article 47 and the procedures in
a.-b.-c.-d.-e.-f.-g-h. (Article 47) will be carried out.
ITF World Junior & Senior Tournament Rules – In force of January 1st, 2013
18
International Taekwon-do Federation - ITF
By Laws
ITF World Junior & Senior Tournament Rules - Rules and Regulations
(pages 1-21 – in force of January 1st, 2013)
Female
Teams (3 competitors + 1 reserve) will perform items as indicated in Article 47 and the procedures in
a.-b.-c.-d.-e.-f.-g-h. (Article 47) will be carried out.
T 48. OFFICIALS FOR SPECIAL TECHNIQUES
One (1) Jury President, one (1) Jury Member and three (3) Referees.
SECTION VI – PRE ARRANGED FREE SPARRING
T 49. DIVISIONS
Male, Female and/or Mixed Couples.
JUNIOR AND SENIOR
T 50. PROCEDURE
Each Team shall consists of two (2) participants that follow a prepared scenario which enables them to
skilfully exhibit a wide variety of techniques without fear of injury.
Each Team shall perform one at a time and the Referees shall assign points from 0-10 according to the
performance, taking into consideration the following criteria:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Choreography & Team work.
Technical Content.
Sine-wave.
Power.
Breathing.
Execution of only one (1) acrobatic sequence of technique for each of the team competitors.
Competitors shall enter the ring, bow and both must assume an L-Stance guarding block. At the
command shi-jak by one of the competitors the bout time will start. The bout ends with a final blow
and when one of the competitors shouts goman and assumes an L-stance guarding block.
Teams shall compete according to the following rules and regulations:
a.
b
c.
d.
e.
f.
Pre arranged free sparring shall consist of movements as shown in the ITF Encyclopedia,
Manuals or CD Rom and as taught during the International Instructor Courses.
Attacking techniques must be blocked or avoided and must be performed with realism.
Competitors may be from 1st to 6th degree and may be Male, Female and/or Mixed Couples.
Bout duration shall consist of one (1) round: minimum 60 seconds – maximum 75 seconds.
Teams that exceed the 75 seconds duration of bout shall receive 0 points.
Teams that perform less than the required minimum of 60 seconds shall receive 0 points.
ITF World Junior & Senior Tournament Rules – In force of January 1st, 2013
19
International Taekwon-do Federation - ITF
By Laws
ITF World Junior & Senior Tournament Rules - Rules and Regulations
(pages 1-21 – in force of January 1st, 2013)
g.
h.
i.
j.
Protection gear may be worn as written in art.T.7.a. point ii and T.7. b.
Only one (1) acrobatic sequence of technique, that is not part of the Taekwon-Do syllabus, may
be performed during the bout for each of the team competitors.
Teams performing more than one acrobatic sequence of technique during the bout shall receive
0 points.
In the case of a draw an extra bout must be performed until the places are decided.
51. OFFICIALS FOR PRE ARRANGED FREE SPARRING
One (1) Jury President, two (2) Jury Members and five (5) Referees.
SECTION VII – DISPUTE PROCEDURE
T 52. PROTEST
a.
b.
c.
d.
Only the Coach can present a protest when a decision seems to violate the rules.
Each protest must be written in the English language on the official protest form and presented
to the Chairman of the Umpire Committee within five (5) minutes from the end of the match.
The protest must be precise and circumstantial and must be accompanied by a tax that will be
fixed by the Tournament Committee at the beginning of each tournament in order to limit such
protests to cases where decisions are really questionable.
Only in cases where the Umpire Committee positively accepts the protest will the settled tax be
returned to the coach.
The Umpire Committee will then examine the circumstances of the protest and will decide:
i.)
to validate the match.
ii.)
to repeat the match.
iii.)
to assign the victory of the match to the loser.
iv.)
to disqualify both competitors.
In the case of a protest the winner cannot compete again before the decision of the Umpire
Committee has been made.
T 53. DECISIONS
a.
b.
c.
In order to give a decision the Umpire Committee may call on anyone else they desire to give
evidence concerning the protest.
On reaching a decision the Umpire Committee will notify all parties concerned of this decision.
The Umpire Committee will at all times base their decision on the rules laid down in this
document and their decision cannot conflict with the rules of this document.
ITF World Junior & Senior Tournament Rules – In force of January 1st, 2013
20
International Taekwon-do Federation - ITF
By Laws
ITF World Junior & Senior Tournament Rules - Rules and Regulations
(pages 1-21 – in force of January 1st, 2013)
T 54. DISQUALIFICATION
Team Managers/Representatives or Individuals who persist in arguing against decisions made by the
Umpire and/or Tournament Committee might be removed by the Tournament Committee from all
further events at the championship.
The Tournament Committee will consider the matter at a later date with a view to further action being
taken.
T 55. TEAM/COMPETITOR WITHDRAWAL
In the case of teams or individuals withdrawing from the championship as a protest then the following
will result:
a.
automatic disqualification from that event which means no placing for that event and therefore
no medals.
b.
automatic disqualification from all further events at the championship.
c.
further disqualification from further events as decided by the ITF Disciplinary Committee and
the Directing Board of the ITF.
T 56. ITF ANTI – DOPING CONTROL
Doping control will be in accordance with ITF Anti Doping Rules and WADA Anti Doping Policy.
.
T 57. UNEXPECTED EVENTS
The Tournament Committee shall make a decision in the case of a problem that may appear that is not
mentioned in the Tournament rules.
T 58. ITF TOURNAMENT COMMITTEE
The ITF. Tournament Committee consists of the ITF Chairman of Tournament and two (2) to four (4)
members.
The Chairmen and members are appointed by the Board of Directors of the ITF.
T 59. ITF UMPIRE COMMITTEE
The ITF Umpire Committee consists of the ITF Chairman of the Umpire Committee and two (2) to
four (4) members.
The Chairmen and members are appointed by the Board of Directors of the ITF.
T 60. COPIES OF RULES
A copy of the I.T.F Tournament Rules must be present at all tournaments and be accessible to all
competitors and officials.
Rome, January 1st , 2013
ITF World Junior & Senior Tournament Rules – In force of January 1st, 2013
21

Similar documents