→ Næringsretta INTERREG – prosjekt i Hordaland

Comments

Transcription

→ Næringsretta INTERREG – prosjekt i Hordaland
INTERNASJONALT FYLKESNETTVERK
Hamar, 11. – 12. september 2013
 Næringsretta INTERREG – prosjekt i Hordaland
Koordinator for internasjonal næringsutvikling,
Lars Tveit, Hordaland fylkeskommune
Rapportar som dokumenterer
verdien av internasjonal
prosjektsamarbeid gjennom
INTERREG.
INTERREG IVB
1.
«Clean North Sea Shipping» / Nordsjøen
HFK  Lead Beneficiary
¤ Budsjett: 4,13 mill. euro
¤ 15 partnarar frå seks land (Sverige, Tyskland,
Nederland, Belgia, UK og Norge)
¤ Målsetting:
Å gje anbefalingar til EU om tiltak for å redusera
utslepp av SOx, NOx og PM frå skip som ligg i
hamn.
2.«Economusee» / Northern Periferi
HFK  Lerad Beneficiary
¤ Budsjett : 1,8 mill. euro
¤ Seks partnarar frå seks land (Sverige, Island,
Irland, Nord Irland, Færøyane, Grønland, Norge og
Canada)
¤ Målsetting:
Å utvikla samarbeid mellom bedrifter som er
interesserte i å ta vare på, og formidla, tradisjonell
dugleik og kunnskap til komande generasjonar.
INTERREG IVC
3. ”ECOREGIONS”
HFK  Partner
¤ Budsjett: 1,57 mill. euro
¤ 11 partnarar frå ni land (Sverige, Finland,
Tyskland, Ungaren, Frankrike, Italia, Malta og
Norge, pluss European Regions - Recearch &
Innovation Network (ERRIN).
¤ Målsetting:
ECOREGIONS har som målsetting å heva nivået
på lokal og regional utviklingsstrategi innafor
ecoinnovasjon / grønn teknologi. Dette er eit
kapitaliserringsprosjekt. Erfaringsutveksling,
verkemiddelbruk og metodeimplementering står
sentralt. Målet er modernisering, auka bærekraft
og konkurransefortrinn, særleg for små og
mellomstore bedrifter.
ERDF / Regional Development Program
4.
Bilateralt samarbeit etter eigenutvikla modell
¤ Avtaleform:
”Communiquè” / Intensjonsavtale mellom Freistat
Freistat Thüringen (D) og Hordaland
Fylkeskommune inngått i 2009.
¤ Tilknytta eit nettverk på 15 regionar frå sju EU land
¤ Norsk støttebeløp pr. prosjekt
300 000 – 600 000 kroner (max. 50 %)
¤ Sju prosjekt godkjende / gjennomførde sidan 2009
”Pick your partners with care”
Hordaland has been cooperating with
FreistatThüringen since 1992
1. COMETT II programme 1992 – 95
2. Exchange of university students and academic personnel
3. Leonardo da Vinci programme 1995 – …. (visits, excursions,
meetings,…)
4. SAFEGAS 1997 – 2000
5. School class / upper secondary School – Erfurt, 2006 - ….
6. “ENABLE” (Enabeling European Entrepreneurship) 2003 –
2007 / INTERREG IIIC (mini-programme / Regional
Management Operation)
7. Applications / proposals for INTERREG IVC projects
(“Humans”, “Talents”, …)
8. 6th Framework Programme : OMC – NET / “Europeer SME”
(Peer-reviewing European Good Practices in Innovation
Promotion forSME) 2006 – 2008
9. Visits from Hordaland :
- Regional politicians
- Regional Executiv Forum (RNF)
- Educational committee
10. Youth Programme, Voss – Erfurt, 2010
11. Cooperation agreement / “Communiqué”, 2009 - ….
 ERDF-, ESF- funding / Norwegian public money
/ RUP
 Access to cooperating EU-networks
Thüringen ERDF – projects with Norwegian partners
2nd Call / 2009
YEAR
OF
CALL
PROJECT
TITLE
(acronym)
PARTNERS
BUDGETS
Establish an Internet-based
European Information- and
Competanc Platform of
Micro- & Nanotechnologies,
based on the preliminary
studies and activities
performed by ”mnst
brokers”
1. IMN MacroNano, Technishe Universität Ilmenau, Thüringen - DE
2. CiS Forchungsinstitut für Mikrosensorik und Photoviltaik Gmbt –
Thüringen - DE
3. Betreibergesellshaft für Applikastions- und Technologiezentren Thüringen
APPROVED
(SALMON)
Monitoring of water quality,
including biological
parameters to get knowledge
of the marine environment
and to ensure the sustainable
environmental quality of the
oceans.
1. Technishe Universität Ilmenau, Institut fûr Automatisirungs- &
Systemtechnik, Thüringen – DE
2. -4H- JENA enegineering GmbH, Thüringen – DE
3. Fraunhofer Anwendungszentrum Systemtechnik, Thüringen – DE
4. Norwegian Institute for Wather Research (NIVA) Bergen, Hordaland - NO
NOT
APPROVED
(Songs2See)
Develop basic technologies
and interactive software
applications to motivate and
assist children and
adolescents with music
education, Interactive score
sheets, instrument-specific
animations and rhytmic
visualizations.
1. Fraunhofer Institut für Digitale Medientechnologie, Ilmenau - DE
2. ”Sweets for Brains”, Thüringen – DE
3. Kids Interactive Gmbt Thüringen – DE
4. Grieg Musik Education AS, Hordaland – NO 
5. TU Tampere, Audio Recharch Group, Länsi – Suomi – FIN
6. Høgskulen Stord / Haugesund, Hordaland - NO
APPROVED
European Micro
Nano Broker
Platform
(EU MN Broker)
2009
TOPICS / FOUCAL
AEREAS
ERDF
mbh BATT – DE
4. MNT Micro-Nanotechnologie Thüringen e.V. Thüringen – DE
5. Area m styria Gmbh, Steiermark - AUS
6. Universitetet i Bergen, Institutt for Fysikk & Teknologi, Bergen – NO
7. Universitè de Technologie de Compiègne, Picadie – FR
8. Conseil règional de Franche-Comitè, Franch – Comtè – FR
Thüringen ERDF – projects with Norwegian partners
3rd Call / 2010
YEAR
OF
CALL
2010
PROJECT
TITLE
(acronym)
TOPICS / FOUCAL AEREAS
Solar.Park.Station
Development of carports for emobility as lightweight- structures
with integrated flexible thin-film
solar elements
1. Bauhaus Universität, Weimar, Thringen, DE
2. ALTEC Solartechnik, Crispendorf, Thüringen, DE
3. Jet Energie, Picardie, FR
4. Bergen Arkitektskole, Hordaland, NO
NOT
APPROVED
SALMON
Sea Water Quality Monitoring and
Management
1. Technische Universitet Illmenau, Thüringen, DE
2. 4H-Jena enegineering GmbH, Thüringen, DE
3. Fraunhofer – Anwendungssentrum Systemtechnik, Thüringen, DE
4. Institute of Maritime Research, Hordaland, NO
5. Kaunas University of Technology, Kaunas, LT
6. University of Southern Denmark, Sønderborg, DK
APPROVED
Data trafic
Sustainable and green solutions for
online media in enhanced
networks
1. Fraunhofer Institute for Digital Media Technologies, Thüringen,
DE
2. Franz List Hochschule für Musik Weimar, Thüringen, DE
3. Bach Technology AS, Hordaland, NO
4. Universitetet i Bergen, Inst. for Informatikk, Hordaland,NO
5. Microgenesis SA, Madrid , SP
APPROVED
1. Nano Analytik GmbH, Illmenau, Thüringen, DE
2. S3 Solutions Gmbh, Illmenau, Thüringen, DE
3. Techniche Universität, Illmenau, Thüringen, DE
NOT
APPROVED
ERDF
GreenSense
PARTNERS
4. University of Bergen, Dep. of Physics & Technology, Hordaland, NO
5. University of Oulu, Dep. Of Electrical & Information Engeneering,
FI
6. VTT Technical Research Centre Finland, Länsi – Suomi, FI
BUDGETS
Thüringen ERDF – projects with Norwegian partners
4rd Call / 2011
YEAR
OF
CALL
PROJECT
TITLE
(acronym)
NanoBatt
TOPICS / FOUCAL AEREAS
Enhencement of the performance
of electrochemical devices by
nanostructuring of surfaces and
materials
PARTNERS
STATUS
1. Technishe Universitet Ilmenau, Ilmenau, DE (LP)
2. VACOM GmbH Jena, Jena, DE
3. NTC NanoTecCenter Weiz Forschungsgesellschaft mbH, Weiz, DE
APPROVED
4. Joanneum Research Horschungsgesellshaft mbH, Graz, AUS
5. University of Bergen, Department of Physics & Technology, Bergen, NO
2011
ERDF
Corrosion
Detector
Development of
micro hydro
power plants
Development of a unique mobile
proof-of-concept solution for early
detection of corrosion, coating
damage and surface defects in
harch evironments based on 3D
spectrographic technology using
structured illumination.
1. Fraunhofer IOF Jena, Jena, DE (LP)
Development of micro hydro
power plants for specific
landchape and water structures in
European low mountain ranges on
the example of the Thuringen
forest.
1. Institut fur Wasserwirtshaft, Siedlungswasserbau and Økologie
GmbH, Weimar, DE (LP)
2. Bauhaus-Universitet Weimar, Institut fur Wasserwesen, Weimar, DE
3. Naturpark Thuringer Wald e.V., Friedrichshøhe, DE
4. Krakauer Polytechnikum, Institut fur Wasserbau und
Wasserwirtshaft, Krakow, PO
2. 4H Jena engineering GmbH, Jena, DE
APPROVED
3. Christian Michelsen Research, Bergen, NO
4. Aker Solutions AS, Bergen, NO
5.CEDI Sp. zo.o , Naawojowa Gora, PO
6. Towarzystwo Rozwoju Malych Elektrowni Wodnyych,
Grudziadz, PO
7.Regionalverbund Lungau, Lungau, AUS
8. Kraftsenteret (Samnanger kommune), Tysse, NO
APPROVED
LEG
&
HCC
ERDF - European Regional Development Fund
Politically selected topics
EU / Thüringen
Partner search
German partners
- Dialog
- Meetings
- Visits
- Marketing
- Partner
search
- EU contact
- Conferences
Call for project proposals
 ERDF
Search for
International
Partners
(incl. Norwegian)
Dialog / meetings / visits
Project proposal Thuringen / ERDF  1. step
Not
approved
Evaluation / German partners
LEG
Project proposal / 1. step
Regional Development Fund
Politically selected topics
Norway / Hordaland
Call for project proposals
 RUP
Partner search
Norwegian
partners
Search for
International
Partners
(incl. Norwegian)
Project proposals Hordaland / RUP  1. step
Dialog / meetings
Approved
Evaluation / Norwegian partners
HCC
Project proposal / 1. step
Not
approved
Approved
Extended project proposal Thuringen / ERDF  2nd step
Evaluation / German partners
Extended project proposal / 2. step
RUP -
Funding
Approved
Hordaland
&
Thüringen
Lars Tveit
HFK
INTERACT - programmet
¤ Målsetting:
Leita fram til «Best Practice – modellar» for
korleis få til prosjektsamarbeid mellom
regionar i Europa
¤ «Pilot project on Article 37.6 (b) and
EGTC (European Grouping of
Territorial Cooperation)”
¤ Prosjektleiar:
INTERACT – sekretariatet i Valencia
¤ Partnarar:
INTERACT, EU Commisjonen, Limousin (F),
Thuringen (D), North Sweden, Hordaland,
Campania (I), Veneto (I), Basilicata (I)
Takk for at du høyrde på!