Dividend yield med Uncle Sam

Comments

Transcription

Dividend yield med Uncle Sam
Gjestekommentar
energifokus: Alt er større i Amerika, også utbyttet på
energiaksjer, skriver Per Espen Watle, adm.dir. i Pioner
Kapital.
Per Espen Watle
Dividend yield med Uncle Sam
De lærde strides igjen om Oslo Børs er
3,5 prosent-nivået til over 8 prosent for
nær et toppunkt, og etablerte tradere
2011. Tilsvarende har Aker Solutions
kaster inn håndkledet eller går i eien(AKSO) klatret fra 3-tallet til over 6
prosent i utbytte for fjoråret. Begge
dom. Pris/bok nærmer seg det langsiktige gjennomsnittsnivået. Et stadig
kan i vår verden absolutt vurderes som
tilbakevendende tema er dividendeakfremtidige utbytteaksjer.
sjer. Hva innebærer det egentlig å
Etter dagesvis med marsipan, klister
investere i denne typen aksjer? Diviog nasjonal påskedvale burde den
dendeaksjer er typisk etablerte, svakt
jevne norske investor imidlertid også
voksende selskaper hvis kontantstrøm
være motivert for impulser fra utlaner forutsigbar og i stor grad utbetales
det. Vi har gløttet over dammen etter
som utbytte. Empiri indikerer at
flere energiaksjer med høy dividende.
utbytteaksjer over tid har bedre risikoI eliteserien finner vi Enerplus Corp
justert avkastning, herunder faller
(NYSE:ERF), Capital Products Partmindre i urolige markeder. Dette virker
ners (NASDAQ:CPLP) og Niska Gas
som en no-brainer i dagens børsklima.
Storage
Partners
(NYSE:NKA).
På toppen av det hele: Siden fri likvidiAksjene yielder henholdsvis 10,4 protet deles ut til aksjonærene, reduseres
sent, 11,4 prosent og fantastiske 14,7
risikoen for at ledelsen gjør dyre oppprosent. Alle tre prises til omtrent 1
kjøp eller bedriver annen imperiediv.
M.Cap. EV
Pris/
EV/
bygging som ikke nødvendigvis
Selskap
P/E
Beta
yield
($bill)
($bill) Bok
Ebitda
øker aksjonærverdiene.
Atlantic Power Corp
8,50 % 1,54
3,18
1,74
N/A
32,6
0,245
Energisektoren på Oslo Børs
Capital Product
11,40
tilbyr flere dividendeaksjer. Vi skal
0,57
1,16
1,12
4,6
14
1,46
Partners L.P.
%
kort nevne noen utvalgte aksjer
Eagle Rock Energy
som vi er positive til og som divi8,80 % 1,25
2,05
1,22
15,65 7,55
0,56
Partners LP
dendesøkende investorer med
Crosstex Energy LP
7,70 % 0,86
1,66
1,16
N/A
8,09
1,05
fordel kan underkaste nærmere
PNM
Resources
Inc
3,20
%
1,45
3,19
0,93
9,3
7,05
0,58
analyse. Vi starter respektfullt
Pengrowth Energy
med arvesølvet. Statoil (STL) har
9,20 % 3,27
4,25
0,98
36,22 6,49
1,54
Corp
blitt et greit utbyttecase i løpet av
SMF Energy Corp
6,70 % 0,009
0,021
0,75
1,89
4,2
0,63
sin karriere som notert aksje.
Niska Gas Storage
14,70
Utbytter rundt 5 prosent i puber0,65
1,41
0,94
N/A
7,23
N/A
Partners LLC
%
teten har sunket til drøyt 4 proBreitburn Energy
sent de siste årene. Ikke best, men
9,50 % 1,31
2,13
0,86
10,61
8,17
0,36
Partners LP
forutsigbart. Fred. Olsen Energy
10,40
(FOE) leverer derimot dividende
Enerplus Corp
3,75
4,7
1,15
33,82 6,74
1,25
%
på nesten 10 prosent for 2011. Selv
Halliburton
1,10 %
30,25
32,22
2,3
10,64 5,28
1,87
for stappmette nordmenn bør
dette oppleves som svært bra. Hakk i hæl finner vi Seadrill
(SDRL) på snaut 9 prosent. Begge
gang bokført egenkapital. Å ikke i det
selskaper har god tradisjon for høye
minste gløtte innom disse aksjene må
dividender. God visibilitet i aksjene
anses som tjenestefeil hvis man skal
bidrar til å underbygge også fremtidige
investere i dividendeaksjer i energisekutbytter. Prosafe (PRS) har klatret fra
toren.
140
Kapital 7/2012
Nasdaq-aksjene Eagle Rock Energy
Partners (EROC) og Breitburn Energy
Partners (BBEP) kan også med fordel
vurderes nærmere. Begge selskapene
betaler ut ca. 9 prosent og prises til
rundt 8 ganger driftsresultat. Pris/Bok
på henholdsvis 1,22 og 0,86 samt PEtall på 15,6 og 10,6 burde ikke virke
avskrekkende på investorer med tørt
krutt og vilje til å løfte blikket.
Kjøp av dividendeaksjer kombineres
gjerne med salg av en kjøpsopsjon med
samme underliggende (covered call).
På tampen tar vi derfor med et case for
de spesielt interesserte. Halliburton
(HAL) er et ledende, verdensomspennende olje- og gass-selskap som leverer produkter og tjenester innen både
leting, utvikling og produksjon. Markedsverdi rundt 30 mrd. dollar plasserer selskapet blant de større gutta
og selskapet vokser stadig. Driftsresultatet steg fra 2,8 til 6,1 mrd. dollar
fra 2009 til 2011. Resultat etter skatt
steg i samme periode fra 1,1 til 2,8
mrd. En PE på 10,3 er nær bunnen
på aksjens 5-årige range mellom 6,2
og 23,5 og EV/ebitda på 5,3 er
lavest i utvalget. HAL har en lav
utbetalingsgrad på ca. 11 prosent av
en kontantstrøm på solide 3,6 mrd.
dollar. Her er det duket for høye
utbytter i årene som kommer. Vi
mener HAL er vårens kinderegg:
attraktiv prising, tiltagende dividende, og med en beta på 1,87 passer
aksjen godt å kombinere med en
covered call-strategi.
Det er typisk norsk å være god.
Også på dividendeaksjer i energisektoren. Men med mindre man er
sterkt fremskredet nasjonalromantiker
bør man også gløtte til Uncle Sam i
denne sammenheng, som sedvanlig et
nummer større.