Ogłoszenia drobne

Comments

Transcription

Ogłoszenia drobne
Spis treści
REDAKCJA / LA RÉDACTION
E-mail: [email protected]
Website: www.gazetka.be
Fax: 02 791 97 95
Miesięcznik bezpłatny
Bulletin mensuel gratuit
Nakład / tirage: 20 000 egz./ex.
Wydawca / Editeur: PWB a.s.b.l.
Stowarzyszenie bez celów zarobkowych
Association sans but lucratif
.
REDAKCJA / LA RÉDACTION:
.
4 Breves
6 Wiadomości
8 Wybory samorządowe w Belgii
12 Współczesny polski patriotyzm
16 Porozmawiajmy o fotografii
Isabelle Fijałkowski
Tel: 0476 92 08 19
Beata Pokorska
[email protected]
20 Czekolada dobrem zakrapiana
WSPÓŁPRACA / COLLABORATION:
H.Szołtysik, S.Maj, E.Kuźma, E.Wolna, , A. Szołtysik
M. Kucharska, S.Znyk, K. Szozda, J. Napiórkowska
Współpraca graficzna
Collaboration graphique:
U.Zalewska, Pracownia A-Plus
24 ING – kredyty
22 Clarena w Brukseli
.
.
REKLAMA / PUBLICITÉ:
26 A może tak na leczenie do wód...
32 Czym jest coaching
I.Fijałkowski (fr., pl., ang., nl.)
Tel: 0476 920 819
E.Gągorowska (pl., fr., ros.)
Tel: 0474 877 150 pon. – sob. (9h – 19H)
34 Brukselka, czy da się ją lubić?
Ogłoszenia drobne (bezpłatne)
Petites annonces (gratuites)
Tel: 0472 31 44 65 (wyłącznie sms'y – seulement sms)
[email protected] (e-mail)
40 Klan – jaką rolę w nim grasz?
PRENUMERATA
Możliwa jest roczna prenumerata 10 numerów Gazetki
(wyłącznie na terenie Belgii).
Prosimy o wpłacenie 21 EUR na nasze konto:
BE30.0000.8370.2411 (IBAN), BPOTBEB1 (BIC),
(PWB asbl, bd. de Dixmude 30B/19, 1000 Bruxelles).
Na przelewie, należy podać dokładne dane:
nazwisko, imię i adres.
46 Pasja tworzenia – F. Starowieyski
.
.
ABONNEMENT
Pour s'abonner à Gazetka, et le recevoir
tous les mois par la poste (uniquement en Belgique),
pendant un an, (10 numéros)
il suffit de verser la somme de 21 EUR sur notre compte:
BE30.0000.8370.2411 (IBAN), BPOTBEB1 (BIC),
(PWB asbl, Bd de Dixmude 30B/19, 1000 Bruxelles),
en indiquant lisiblement son nom,
prénom et adresse sur le formulaire de virement.
J. Gemenne
Tel: 0474 610 952 (fr., ang., nl.)
Redakcja oraz stowarzyszenie PWB a.s.b.l.
nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam.
La rédaction ainsi que l'a.s.b.l., ne sont en aucun
cas responsables du contenu des annonces qui
n'engagent que leurs auteurs.
.
Reklamy wykonane przez «Gazetkę» stanowią
jej własność wg ustawy o prawie autorskim.
Wszelka reprodukcja identyczna lub zbliżona
zabroniona pod groźbą sankcji prawnych.
Les projets graphiques de publicités réalisées
par «Gazetka» sont leur seule propriété. Toute
reproduction identique ou s'en rapprochant est
interdite. Tout contrevenant s'expose a des
poursuites devant les tribunaux compétents
de Bruxelles.
36 Z nastolatkiem pod jednym dachem...
44 Formy pomocy i opieki medycznej
50 Kalendarz imprez
55 Budujemy dom
58 Indeksacja płac i świadczeń
60 Prywatny detektyw
64 Kudłate i łaciate
68 Niebieski kwiat i kolce...
72 Prawo
78 Stylistka makijażu radzi
82 Żarty
84 Ogłoszenia drobne
94 Przewóz osób i przesyłek
3
Breves
Jeśli świat nie zaradzi zmianom
klimatycznym, do 2030 r. może umrzeć ponad
100 mln ludzi, a globalny PKB spaść o 3,2 proc.
– wynika z raportu przygotowanego na zlecenie
rządów 20 państw rozwijających się.
W raporcie opracowanym przez organizację
humanitarną DARA zbadano wpływ zmian
klimatu na ludzi i gospodarki 184 krajów w
2010 r. i sporządzono prognozę analogicznych
skutków w 2030 r. Badanie zostało zlecone
przez Climate Vulnerable Forum, partnerstwo
20 krajów rozwijających się zagrożonych
zmianami klimatycznymi.
Według raportu, co roku 5 mln ludzi umiera
z powodu zanieczyszczenia powietrza, głodu
i chorób będących konsekwencją zmian
klimatycznych.
Zdaniem DARA, jeśli gospodarki będą nadal w
tak wysokim stopniu opierać się na paliwach
kopalnych, liczba ofiar może wzrosnąć do
6 mln rocznie przed 2030 r. Ponad 90 proc.
ofiar będzie pochodziło z krajów
rozwijających się.
Na obszarze Unii Europejskiej leczy
się z nałogu ponad 1 mln osób uzależnionych
od narkotyków – wynika z raportu Agencji UE
ds. Narkotyków.
Od 2009 r. liczba ta nie zmieniła się w
27 państwach unijnych, a także w Norwegii,
Chorwacji oraz Turcji, które zostały
uwzględnione w tegorocznym badaniu.
Według raportu, najczęściej stosowanym na
terenie UE typem narkotyków są substancje
opioidowe. Ocenia się, że liczba uzależnionych
od nich osób utrzymuje się od trzech lat na
podobnym poziomie – 1,4 mln osób.
Na koniec 2011 r. poza granicami
Polski przebywało czasowo 2,6 mln obywateli
Polski, o 60 tys. więcej niż w 2010 roku –
wynika z szacunków GUS. Ok. 1,75 mln
emigrantów z Polski przebywało w Europie
(w 2010 r. – około 1,685 mln). Z tej liczby
REKLAMA
4
zdecydowana większość – około 1,67 mln –
w krajach UE. Liczba ta zwiększyła się o 63 tys.
w stosunku do 2010 r.
Najwięcej Polaków było w Wielkiej Brytanii
(625 tys.), Niemczech (470 tys.), Irlandii
(120 tys.) oraz Holandii (95 tys.).
Badania UNICEF wskazują, że
ponad 400 mln kobiet będących obecnie w
wieku 20-49 lat zostało mężatkami jako dzieci.
Z okazji pierwszego Międzynarodowego Dnia
Dziewcząt UNICEF podkreśla konieczność
walki z dziecięcymi małżeństwami.
Według najnowszych badań UNICEF, ok.
70 mln kobiet w wieku 20-24 lat (czyli ok.
jedna trzecia) zawarło związek małżeński przed
swoimi 18 urodzinami, z czego 23 mln – przed
ukończeniem 15 lat. Dziecięce małżeństwo
naraża dziewczynkę na wczesną ciążę, która
może być poważnym zagrożeniem dla młodego
organizmu. Każdego roku z powodu komplikacji
okołoporodowych umiera około 50 tys.
młodych mam w wieku 15-19 lat. Co więcej,
dziewczęta w wieku 10-14 lat są pięć razy
bardziej narażone na śmierć w czasie ciąży i
porodu niż kobiety w wieku 20-24 lat.
Największa liczba dziewcząt, które wstępują w
związek małżeński przed ukończeniem 18 roku
życia, odnotowana została w Indiach.
1 dziecko na 2 jest niewłaściwie
przypięte pasami bezpieczeństwa w
samochodzie, a 1 na 10 nie ma ich w ogóle
zapiętych.Takie są wyniki badań Belgijskiego
Instytutu Bezpieczeństwa Drogowego
(Institut Belge pour la Sécurité Routière).
W 2010 r. aż 1821 dzieci w wieku do 12 lat
uczestniczyło w wypadkach drogowych lub
zostało w nich poszkodowanych. 77 z nich
straciło życie lub zostało poważnie ranne.
Dziecko poprawnie przypięte pasami ma trzy
razy więcej szans na przeżycie.
Od 1 stycznia 2013 r. brak pasów
bezpieczeństwa u dorosłych będzie
wykroczeniem drugiego stopnia, karalnym
mandatem w wysokości 100 euro. Natomiast
w przypadku dzieci brak zapięcia pasów lub ich
nieprawidłowe użycie będzie wykroczeniem
trzeciego stopnia, karalnym mandatem w
wysokości 150 euro.
Filmy instruktażowe wyjaśniające poprawne
korzystanie z każdego rodzaju fotelika dla dzieci
są dostępne na stronie www.goforzero.be.
Używane samochody są do 25 proc.
droższe we Flandrii niż w Walonii – wynika z
ankiety przeprowadzonej przez autoscout24.be,
specjalistę od samochodów używanych w Belgii
i Europie. Najtaniej można kupić auto w gminie
Emptinne (prowincja Namur): średnia cena
wynosi 4111 euro. Najdrożej jest w Wijnegem
(prowincja Antwerpia): za samochód zapłacimy
tam średnio 31 097 euro.
Średni wiek samochodów będących w
sprzedaży w Belgii to około 6 lat, a ich przebieg
– ponad 100 tys. km.
Bruksela jest najtańszą pod tym względem
stolicą (średnia cena używanego auta to
11 653 euro), z kolei Paryż – najdroższą
(24 263 euro).
Choć większość Europejczyków
wierzy, że aktywność fizyczna służy zdrowiu, to
tylko 40 proc. z nich (i tylko co czwarty Polak)
uprawia sport przynajmniej raz w tygodniu –
wynika z badania Eurobarometru. Na pytanie,
co najbardziej utrudnia regularną aktywność
fizyczną, najwięcej respondentów w Polsce
odpowiada, że brak czasu (46 proc.), choroba
lub niepełnosprawność (15 proc.) oraz brak
odpowiedniej infrastruktury (8 proc.).W grupie
krajów, których obywatele traktują sport
bardzo poważnie, są Irlandia, Szwecja, Finlandia
i Dania. 23 proc. Irlandczyków uprawia sport
regularnie, czyli minimum pięć razy w tygodniu
– to najwięcej w UE. Najgorzej jest w Bułgarii,
Włoszech i Grecji, gdzie zaledwie 3 proc. obywateli deklaruje regularne
uprawianie sportu.
Wiadomości
Ford zapowiada zamknięcie zakładów w Genk
Koncern motoryzacyjny Ford Motor Co. zapowiedział 24 października br., że do końca
2014 r. zamknie swe zakłady w Genk we wschodniej Belgii. Agencja Associated Press
podaje, że będzie to oznaczać bezpośrednią utratę 4,5 tys. miejsc pracy oraz ok. 5 tys. u
poddostawców.
Dokładnie pół wieku po rozpoczęciu produkcji w Genk Ford powiadomił, że produkcja
będzie wygaszana z powodu słabnącej sprzedaży na rynkach europejskich. Ford przewiduje
zamknięcie bieżącego roku w Europie, na którą przypada jedna czwarta jego sprzedaży,
ze stratą ponad 1 mld dolarów. Analitycy wskazują, że moce produkcyjne Forda są dziś
większe niż jego potrzeby.
W Genk produkowane są modele Mondeo, S-MAX i Galaxy. Ford zapowiedział, że ich
produkcja zostanie przeniesiona do hiszpańskiej Walencji. Na zakłady Forda w Genk przypada
ponad 30 proc. produkcji samochodów w Belgii. Komisja Europejska ogłosiła 26 października
br., że jest gotowa rozmawiać z belgijskimi władzami o pomocy dla zwalnianych pracowników.
Pomoc pochodziłaby z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) lub
ze społecznych i regionalnych funduszy UE. Dzień wcześniej belgijskie władze ogłosiły, że zamierzają skontaktować się z KE w sprawie
ewentualnej pomocy.
Jednak by Belgia mogła otrzymać pomoc z funduszu globalizacyjnego, musi udowodnić, że zwolnienia mają związek ze zmianami
globalizacyjnymi, takimi jak np. przenoszenie produkcji poza UE.
Pomoc z utworzonego w 2007 roku funduszu EFG jest przeznaczana na wyspecjalizowane szkolenia przekwalifikowujące, doradztwo w
znalezieniu nowej pracy lub zakładaniu firm przez pracowników masowo zwalnianych w rezultacie zmian globalizacyjnych. UE finansuje
połowę wsparcia dla pracowników, resztę – kraje UE.
Unia Europejska laureatem
Pokojowej Nagrody Nobla
Laureatem tegorocznej Pokojowej Nagrody Nobla została
Unia Europejska, która od 60 lat decydująco przyczynia się
do procesu pokoju, pojednania, demokracji i obrony praw
człowieka w Europie – jak powiedział szef Norweskiego
Komitetu Noblowskiego Thorbjoern Jagland.
„Stabilizująca rola odegrana przez UE pomogła
przekształcić większość Europy z kontynentu wojen
w kontynent pokoju” – napisano w uzasadnieniu. „UE
obecnie przeżywa poważne kłopoty gospodarcze i znaczne
niepokoje społeczne. Norweski Komitet Noblowski chce
skoncentrować się na tym, co uważa za jej najważniejszy
skutek: udaną walkę na rzecz pokoju i pojednania,
demokracji i praw człowieka” – podkreślono.
Szef Komitetu chwalił UE za historyczną rolę, jaką
organizacja odegrała w jednoczeniu Starego Kontynentu:
w procesie odbudowy po drugiej wojnie światowej i
szerzeniu stabilności po upadku muru berlińskiego.
Szef norweskiego Komitetu Noblowskiego ujawnił, że to
instytucje unijne zdecydują, kto w imieniu Unii Europejskiej
odbierze nagrodę w wysokości ok. 930 tys. euro,
dyplom oraz medal, a także wygłosi wykład.
Ceremonia wręczenia pokojowego Nobla odbędzie
się 10 grudnia w Oslo.
W tym roku do pokojowego Nobla nominowano
231 kandydatów, w tym rosyjskich dysydentów i
przywódców religijnych dążących do pojednania między
chrześcijanami a muzułmanami.
6
Wykorzystywanie pracowników
Osoby z Europy Środkowo-Wschodniej, najczęściej Polacy, są
wykorzystywane w pracy w Belgii z powodu omijania przepisów
i rejestrowania firm za granicą, zwłaszcza w Luksemburgu – pisze
dziennik „La Libre Belgique”.
Przedsiębiorcy wykorzystują różnice przepisów, kłopoty z
wytropieniem transgranicznych przypadków łamania prawa
przez spółki zarejestrowane poza granicami Belgii, a ponadto
zagubienie, brak znajomości języka i swoich uprawnień u
pracowników z krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
Najprawdopodobniej większość z tych osób to Polacy.
Według wstępnych danych, wiele z nadużyć pozostaje długo
nieujawnionych, ponieważ wykorzystywani pracownicy nie chcą
lub nie potrafią się poskarżyć – pisze „La Libre Belgique”.
Pracodawcy łamią belgijskie przepisy, zmuszają ludzi do pracy
w nadgodzinach i w bardzo ciężkich warunkach, pozbawiają ich
osłon socjalnych i nie wypłacają pensji minimalnych. Udaje im się
długo skrywać takie procedery, ponieważ ich spółki rejestrowane
są w innych krajach, najczęściej w Luksemburgu (dwie trzecie
wykorzystywanych pracowników rejestrowanych jest właśnie
tam). Pracownicy rejestrowani są też np. w Holandii czy Rumunii.
Z 219 osób „oddelegowanych” w ten sposób do pracy z
Luksemburga od początku tego roku do września aż 60 proc.
stanowili Polacy, a 20 proc. Węgrzy; reszta pochodziła z Rumunii
i Francji. Szczególnie nieuregulowana pozostaje sytuacja w
przemyśle spożywczym, a zwłaszcza w belgijskich rzeźniach, gdzie
pracuje wielu Polaków.
PAP
14 października 2012 roku w 589 belgijskich gminach odbyły się wybory samorządowe.
Do głosowania uprawnionych było blisko 8 mln spośród 11 mln obywateli Belgii.
W Regionie Brukseli w wyborach nie wzięło udziału 17 proc., natomiast w Walonii – 12 proc. osób.
Wybory samorządowe 2012
BRUKSELA – REZULTATY
WYBORÓW W 19 GMINACH
Watermael-Boitsfort: Olivier Deleuze
pierwszym burmistrzem z partii Ecolo
Olivier Deleuze został pierwszym w historii
Regionu Brukseli „zielonym” burmistrzem.
Partia Ecolo stworzyła koalicję z GMH
(Gestion Municipale Humaniste) i MR,
uzyskując większość i odbierając tym samym
stanowisko burmistrza będącej
u władzy od trzech kadencji Martine Payfa
z FDF.
Ganshoren: zmiana
Mimo że lista kończącej swoją kadencję
burmistrz Michèle Carthé z PS zdobyła 11
miejsc, znalazła się ona w opozycji.
Partie: Lista Pro-Ganshoren (7 miejsc), MR
(6 miejsc) i Ecolo (2 miejsca) stworzyły
koalicję, która przejmie ster w gminie.
Nowym burmistrzem został Hervé Gillard
z MR.
Woluwe-Saint-Pierre: Cerexhe burmistrzem, Draps wyrzucony
W wyniku rozłamu między MR i FDF oraz
spadku popularności dotychczasowego
burmistrza Willema Drapsa stanowisko
to przypadło Benoît Cerexhe z cdH,
zasiadającemu dotychczas w rządzie Miasta
Brukseli. Stanowi to ewenement w dzielnicy
uznawanej od lat za ostoję liberałów.
Ambitnemu politykowi dopomogła jeszcze
obecność na liście Gestion communale
nazwiska dawnego burmistrza Jacques’a
Vandenhaute, który w wieku 80 lat nadal
próbował zdobyć władzę.
Ville de Bruxelles: Joëlle Milquet...
w opozycji
Duże zmiany w dzielnicy Miasto Bruksela.
Burmistrz z PS Freddy Thielemans utworzył
koalicję z Alainem Courtois z MR. A to
oznacza znalezienie się w opozycji Joëlle
Milquet z cdH. Ecolo-Groen może czuć się
zwycięzcą, zdobywszy 7 miejsc (w poprzednich wyborach 3), choć pozostaje w opozycji obok FDF. W radzie gminy nie uzyskali
miejsca przedstawiciele żadnej z małych list.
8
Molenbeek: Philippe Moureaux
utracił władzę
Trzy partie: cdH-CD&V, MR i Ecolo-Groen
zawiązały niespodziewanie większościową
koalicję. Szefowa liberałów Françoise
Schepmans została nowym burmistrzem. Po
20 latach nieprzerwanych rządów socjaliści
z burmistrzem Philippe’em Moureaux
zostali zmuszeni do przejścia do opozycji.
Zaraz po ogłoszeniu wyników mówiono
o koalicji PS z cdH-CD&V i Ecolo-Groen,
jednak w pewnym momencie rozmowy
między nimi zostały wstrzymane. Philippe
Moureaux oświadczył, że wycofuje się
z życia politycznego gminy.
Saint-Gilles: zdecydowana większość
dla Charles’a Picqué
W dzielnicy Saint-Gilles bez zmian. Charles
Picqué zachował absolutną większość.
Ecolo zwiększyło liczbę uzyskanych miejsc
do 8; MR otrzymał ich 6, a cdH 2. Należy
zaznaczyć, że wzrosła popularność list
partii skrajnie lewicowych: PTB i Gauches
communes – gdyby w wyborach startowały
razem, zdobyłyby 2 miejsca.
Schaerbeek: Bernard Clerfayt nadal
burmistrzem
W dzielnicy Schaerbeek przedwstępna
umowa między Ecolo i cdH poskutkowała
zdobyciem większości miejsc – aż 29 na
47. Laurette Onkelinx z PS musiała więc
przejść do opozycji, mimo że jej lista
zdobyła 13 miejsc. Burmistrzem pozostał
Bernard Clerfayt.
Anderlecht: Eric Tomas
nowym burmistrzem
Eric Tomas (PS) został
wybrany nowym burmistrzem dzielnicy Anderlecht.
Koalicja PS (21 miejsc)
– MR (14) zachowała
większościowy pakiet
miejsc. Dotychczasowy
burmistrz Gaëtan Van
Goidsenhoven z MR
opuścił swoje stanowisko,
pozostając radnym. N-VA
zdobyła 2 miejsca, a listy
Islam i Vlaams Belang po jednym.
Saint-Josse-ten-Node: przepychanki
burmistrzów
Lista burmistrza Jeana Demannez zdobyła
16 miejsc, a jej politycznym koalicjantem
została partia cdH, która dostała 5 miejsc.
Według wstępnego porozumienia zawartego
pomiędzy Jeanem Demannez a Emirem Kir,
ten pierwszym miał pozostać burmistrzem
do czasu ukończenia przez Emira Kir mandatu w brukselskim rządzie. Jednak Emir
Kir, który uzyskał największą liczbę głosów
indywidualnych, wycofał się z porozumienia
i został nowym burmistrzem gminy Saint-Josse-ten-Node.
Ixelles: stanowisko burmistrza podzielone na pół
Dotychczasowi koalicjanci u władzy – MR
i PS (Lista Burmistrza) stracili w wyborach
odpowiednio 3 miejsca i 1 miejsce. Jednak
zostają u władzy, dzieląc się nią – Willy Decourty z PS będzie burmistrzem przez
3 lata, po czym odda stanowisko koalicjantce z MR Dominique Dufourny, która
nigdy nie kryła chęci objęcia najwyższego
urzędu. Partia Ecolo zyskała 1 miejsce
więcej niż poprzednio, czyli ma obecnie 11,
a FDF De Clippele – 5.
Auderghem: Dider Gosuin superstar
Na kandydatów z Listy Burmistrza oddano
aż 64 proc. głosów, co w przeliczeniu daje
23 miejsca w radzie na 31 istniejących.
To o 4 miejsca więcej niż w poprzednich
Belgijska firma działająca w systemie «Titres-Services», istniejąca od 2004 r.
Dołącz do naszego grona !
Zadzwoń,
poznajmy się, pomożemy
Ci w załatwieniu wszelkich
formalności lub w zamianie na
lepsze dla Ciebie warunki.
Nasza firma oferuje:
umowę na czas nieokreślony od pierwszego dnia pracy
wypłatę i zaliczki zawsze przelane na czas
10,85€/brutto dla wszystkich osób, które mają minimum
13 własnych godzin !!!
11€/brutto powyżej 30 godzin, 11,48€/brutto 38 godzin (cały etat)
zwrot kosztów transportu 100% (również poza miastem)
wszystkie świadczenia socjalne i emerytalne
bony żywnościowe od pierwszego dnia pracy i za każdy
przepracowany dzień (od 3 godzin !)
kompletną pomoc administracyjną związaną z legalizacją
pracy – meldunek, zasiłek rodzinny, ubezpieczenie
(mutuelle, cartę SIS) i nie tylko
premie, płatny urlop, dni świąteczne
płatne dni wolne podczas nieobecności klienta (chômage écomonique)
telefon służbowy
korzystne warunki w banku ING
miłą, zaufaną i profesjonalną obsługę po polsku
rozliczenia podatkowe
zatrudniamy również Panów na tych samych warunkach
(ze swoimi godzinami, min. 13 na tydzień)
Zobacz naszą propozycję,
dotrzymujemy słowa! titres-services
IXELLES
Chaussée de Vleurgat 314 – 1050 Ixelles
(La Bascule, blisko chaussée de Waterloo)
Gsm: 0492 976 801 (pl., fr.)
Tel: 02/219 52 20
ETTERBEEK
Rue de l’Escadron, 23 - 1040 Etterbeek
(metro Thieffry, Boileau, dzielnica St-Michel)
Gsm: 0476 92 08 19 (pl., fr., nl.)
Tel: 02/733 04 01
Mail: [email protected]
Godziny otwarcia: pon.-piątek: 9h00 do 17h00 (bez przerwy), wieczorami i sobota: na umówienie
wyborach. Pozostałe otrzymali Ecolo – 4
(poprzednio 3), PS – 2 (jak wcześniej)
i cdH – 1. Po raz pierwszy obecna
w wyborach lista Samen, skupiająca przedstawicieli partii niderlandzkojęzycznych,
zdobyła 1 miejsce, dzięki czemu w radzie
pojawi się dodatkowy, nadliczbowy radny
niderlandzkojęzyczny.
Jette: większość zachowana
Dotychczasowo rządząca większość
zachowała swoją pozycję. Lista Burmistrza,
Ecolo-Groen, MR, Open VLD i FDF
otrzymały 22 miejsca na 35 możliwych.
Na stanowisku pozostał dotychczasowy
burmistrz Hervé Doyen z cdH.
Etterbeek: zwycięstwo Vincenta de
Wolf (MR)
Jak przed 6 laty, tak i teraz zwyciężył burmistrz Vincent de Wolf (MR). Kandydaci
z jego listy zdobyli 17 miejsc i choć to o 2
mniej niż poprzednio, to umowa przedwyborcza z partią Ecolo i PS zapewnia im
komfortową większość. Rozłam między MR
i FDF zaowocował zdobyciem przez tych
ostatnich 3 samodzielnych miejsc w radzie.
Forest: PS na przedzie
W dzielnicy Forest zwycięstwo odniosła
partia socjalistyczna, która uzyskała o
2 miejsca więcej niż 6 lat temu, czyli 14. MR
otrzymał 10 miejsc, Ecolo – 7, FDF i cdH
po 3. Między PS i Ecolo stworzona została
koalicja, wzmocniona przez FDF.
Woluwe-Saint-Lambert: Olivier
Maingain – zwycięzca absolutny
Dotychczasowy burmistrz Olivier Maingain
potwierdził swoją popularność, otrzymując
blisko 56 proc. głosów na wystawioną
przez siebie listę. Mając 24 miejsca na 37
możliwych, znajduje się w komfortowej
sytuacji rozmów z partiami, które ewentualnie mógłby zaprosić do współrządzenia.
Koekelberg: Philippe Pivin zwycięzcą
Tak jak się spodziewano, wybory wygrał
Philippe Pivin, dotychczasowy burmistrz
– na jego listę oddano 56,33 proc. głosów.
PS powiększyła swój udział w radzie,
otrzymując 28 proc. głosów. Ecolo-Groen
zdobyło 13 proc. głosów.
Berchem-Saint-Agathe: aktualna koalicja przedłużona, lecz bez FDF
Z listy burmistrza Riguelle (cdH) do rady
weszło 10 osób, o 1 mniej niż 6 lat temu.
10
Także koalicjant MR stracił 1 miejsce. Ale
i tak wspólnie zachowali znaczną większość
– 16 miejsc na 27, pomimo braku w koalicji
FDF. PS ma 4 wybranych, Ecolo – 3, FDF
– 2. Jedno miejsce ma N-VA z listy Berch’m.
Rhode-Saint-Genèse
Lista IC-GB prowadzona przez Pierre’a
Rolin otrzymała 65 proc. głosów, a lista
Respect de Geertrui Van Rompuy-Windels
34 proc.
Evere: większość prawie absolutna dla
burmistrza Rudiego Vervoorta
Kandydaci z listy burmistrza Rudiego Vervoorta zdobyli 16 miejsc, podczas gdy inne
cztery partie, czyli MR, Ecolo, FDF
i cdH wspólnie tylko 17. Koalicja LB-MR
jest bardzo prawdopodobna.
Linkebeek
Lista Burmistrza Damien Thiéry otrzymała
79 proc.
Lista Prolink, łącząca wszystkie partie flamandzkie, uzyskała 20 proc. głosów.
Uccle: niepewna większość Armanda
De Deckera
Pomimo rozłamu liberałów i FDF, kandydaci
z listy dotychczasowego burmistrza zachowali 21 miejsc, czyli tyle ile w 2006 roku.
Zdobyli większość, ale niewystarczającą,
by móc rządzić samodzielnie. Armand De
Decker wybrał na swego partnera partię
FDF (5). Ecolo-Groen (7 miejsc), PS (5)
i cdH (3) znalazły się w opozycji.
WYNIKI NA PERYFERIACH
BRUKSELI
Wezembeek-Oppem
Francuskojęzyczna LB-Union uzyskała
77,68 proc. głosów i 19 miejsc w radzie
gminy, natomiast lista flamandzka
22,32 proc. i 4 miejsca.
Kraainem
Lista Union francophone (UF) otrzymała
62,8 proc. głosów, co daje jej 16 miejsc na
23 możliwe. Lista Union néerlandophone
Open uzyskała 16,6 proc. głosów i 3 miejsca,
natomiast lista Kraainem-Unie (nowa partia
łącząca kandydatów obu grup językowych)
ma 20,6 proc. głosów i 4 miejsca.
Wemmel
Lista Burmistrza Chris Andries uzyskała
44 proc. (12 miejsc).
Lista W.E.M.M.E.L otrzymała 43 proc. i również ma 12 miejsc.
Lista UF (Union des Francophones)
uzyskała 1 miejsce.
Drogenbos
Lista Burmistrza Alexisa Calmeyn (kończącego swoją kadencję) uzyskała 63,5 proc.
głosów. Jest to lista dwujęzyczna, łącząca
wszystkie partie z wyjątkiem FDF, który
uzyskał 36 proc. głosów. Sytuacja polityczna
w Drogenbos nie ulega więc zmianie.
NA PÓŁNOCY
Antwerpia – wygrali flamandzcy
nacjonaliści
W wyborach samorządowych w Antwerpii
zwycięstwo odnieśli flamandzcy nacjonaliści
z Nowego Sojuszu Flamandzkiego N-VA,
dążący do pełnej niezależności niderlandzkojęzycznego regionu. Otrzymali oni 36-proc.
poparcie (24 na 55 miejsc w radzie miasta),
a Bart De Wever został burmistrzem
Antwerpii.
Partia dotychczasowego burmistrza, socjalisty Patricka Janssensa otrzymała 29,6 proc.
głosów, czyli 17 miejsc w radzie.
De Wever nie ukrywa, że wybory samorządowe mają wymiar ogólnokrajowy. Antwerpia może zostać wykorzystana przez jej
burmistrza jako baza flamandzkiego separatyzmu w wyborach ogólnokrajowych do
parlamentu w 2014 r.
„Le Soir” zauważa, że Wever ostatnio zarzucił zbyt ostrą retorykę separatystyczną,
ale nie zmienia to faktu, że dąży do pełnej
niezależności Flandrii: „Nie zdobył w wyborach otwartej drogi ku niezależności, ale
frankofoni myliliby się bardzo, nie odczytawszy właściwie tego sygnału z północy”.
Nacjonaliści z N-VA wygrali też w kilku innych gminach na północy kraju: w Turnhout,
Saint-Nicolas, Alost, i Roulers.
NA POŁUDNIU
W Walonii nie doszło do istotnych zmian
w politycznym krajobrazie w porównaniu
z rokiem 2006. Partia Socjalistyczna
utrzymała swą przewagę pomimo wprowadzenia przez rząd środków oszczędnościowych. Socjaliści zachowali takie duże
miasta jak Charleroi, Liège, Mons, Tournai.
przygotowały
S. Maj, B. Pokorska
11
Okiem socjologa
DBANIE O TRADYCJE
Dzień 11 listopada zmusza do refleksji nad postawą obywatelską
współcześnie żyjących Polaków. Narodowe Święto Odzyskania
Niepodległości powinno być dniem szczególnie ważnym dla
wszystkich rodaków, niezależnie od tego, czy żyją w Polsce,
czy za granicą. Jest to bowiem rocznica odrodzenia się naszego
kraju po ponad 120 latach zaborów i obcych rządów. Żaden inny
naród w Europie nie doświadczył podobnie tragicznego losu jak
my: wymazanie na długie lata kraju z mapy i podzielenie kiedyś
suwerennych ziem między obce mocarstwa. Mimo tego pokolenia
rodaków, którym przyszło żyć pod zaborami, nie tylko nie poddały
się w walce o odzyskanie niepodległości, ale także dołożyły
wszelkich starań, aby zachować nasz język ojczysty, kulturę
i tożsamość narodową. Stąd też 11 listopada powinien być
nie tylko dniem radości z wolności i niepodległości odzyskanych
przez naszych przodków, ale też chwilą wspomnienia tych,
którzy poświęcili swe życie, byśmy mogli się radować wolnym
krajem. Jest to również doskonała okazja, aby zastanowić się
nad tym, jakimi jesteśmy patriotami i w czym się przejawia nasz
współczesny patriotyzm.
A czym on właściwie jest? Encyklopedia PWN definiuje
patriotyzm jako miłość do ojczyzny, postawę społeczną
i indywidualną, charakteryzującą się zdolnością poświęcania się
dla dobra własnego kraju i stawiania jego celów ponad własne.
Mówiąc krótko, patriotyzm oznacza umiłowanie ojczyzny. Ponadto
postawa patriotyczna obejmuje szacunek do tradycji i symboli
narodowych (hymn, godło, flaga), kultury i języka. Opiera się
na poczuciu więzi społecznej łączącej mieszkańców danego kraju,
wspólnoty kulturowej i na solidarności z rodakami.
Specjaliści zajmujący się analizą współczesnego patriotyzmu
Polaków zarzucają mu przestarzałość i bazowanie wyłącznie
na historii naszego kraju, ze szczególnym naciskiem
na martyrologię narodu polskiego. Podkreślają oni ciągłe
spoglądanie w smutną przeszłość zamiast optymistycznego
spojrzenia w przyszłość. Nie można się z tym w pełni zgodzić.
Nie da się być prawdziwym patriotą, ignorując całkowicie historię
własnego kraju. Właśnie poprzez kultywowanie tradycji, szacunek
do przodków i minionych wieków ugruntowuje się zalążek
postawy patriotycznej w każdym młodym człowieku. Jakże
bowiem zrozumieć sens danego święta, choćby 11 listopada,
jak oddawać hołd poległym za naszą wolność, skoro nie będzie
12
się znało, a co za tym idzie – rozumiało znaczenia symboli
narodowych i dat ważnych dla całego narodu. Z pewnością
Nie wolno zapominać o przyszłości Ojczyzny, lecz przeciwnie,
w trosce o nią należy pielęgnować i rozwijać prospołeczne
postawy obywatelskie dorastających i dorosłych już ludzi,
które po jakimś czasie zaowocują z korzyścią i dla kraju,
i dla wszystkich jego mieszkańców. Dlatego niezmiernie ważne
wydaje się zrównoważone połączenie przeszłości, teraźniejszości
i przyszłości, nie wykluczając przy tym żadnego z elementów.
I choć może dla wielu pseudonowoczesnych Polaków obchody,
rocznice, wieńce czy sztandary trącą myszką, to jednak odcięcie
się od własnej historii jest ogromnym zubożeniem i pozbawieniem się wielu ważnych i znaczących elementów tożsamości.
DUMA NARODOWA
Poza zbytnim zatapianiem się w przeszłości niektórzy naukowcy
zarzucają Polakom zbyt romantyczną i martyrologiczną wizję
patriotyzmu. Ich zdaniem zwłaszcza młodzi ludzie postrzegają
w konsekwencji tę postawę jako niepotrzebne przelewanie krwi,
coś zupełnie zbędnego we współczesnym świecie. Inni badacze
uważają z kolei, że w polskim patriotyzmie mieszają się
tak różne uczucia, jak mania wielkości, megalomania narodowa
i kompleksy w stosunku do innych narodów Europy.
Odzwierciedla się to chociażby w kontaktach z obcokrajowcami
– niezmiernie rzadko jesteśmy tak naprawdę dumni z naszego
kraju. Nie potrafimy podkreślać, tak jak chociażby Francuzi,
walorów naszej kultury, osiągnięć polskich naukowców
czy artystów, naszej roli na arenie międzynarodowej, dobrej
jakości polskich produktów. Jednym słowem, nie potrafimy
promować naszego kraju, gdyż nie dostrzegamy w nim nic
wartego podkreślenia, pochwalenia się przed innymi.
Możliwe, że ta zakompleksiona postawa wynika z obawy,
że zostaniemy posądzeni o nacjonalizm – co robią niektórzy
niezbyt douczeni rodzimi politycy czy dziennikarze, myląc się
przy tym okrutnie. Można bowiem być patriotą bez bycia
nacjonalistą czy tym bardziej szowinistą. Patriotyzm jest
zaprzeczeniem szowinizmu, czyli nienawiści do innych narodów.
Postawa patriotyczna charakteryzuje się otwartością na inne
narody, uznaniem ich prawa do niepodległości przy
jednoczesnym umiłowaniu własnego kraju i przywiązaniu
do niego. Nikt nie zarzuca Francuzom nacjonalizmu
czy szowinizmu, a tymczasem chyba nikt w Europie nie potrafi
Okiem socjologa
być tak jak oni dumny ze swego kraju. Począwszy od jedzenia
i picia, poprzez walory przyrodnicze, atrakcje turystyczne,
osiągnięcia naukowe i kulturalne, a na polityce i ekonomii kończąc,
wszystko jest – zdaniem Francuzów – najlepsze u nich. Postawa,
którą w naszym przypadku trudno sobie dziś wyobrazić (ale to
się może kiedyś zmieni...): żebyśmy chwalili wszystko, co mamy,
od Bałtyku po Tatry i od Podlasia po Śląsk. Tymczasem mamy wiele
doskonałych produktów (kosmetyki, pieczywo czy wędliny),
atrakcji przyrodniczych (Mazury, góry) i turystycznych (zabytkowe
miasta, kopalnie soli, szlaki zamków warownych), mamy spore
osiągnięcia w nauce, sztuce, literaturze – i długo by jeszcze
wymieniać. Zamiast jednak być dumni z tego, co udało nam się
osiągnąć, nadal skupiamy się na naszych wadach, brakach,
niedoskonałościach, czekając skromnie u progu Europy, aż ktoś
przyjdzie i to wszystko w końcu doceni. Brak nam naturalnej
dumy z naszego kraju i narodu, którą większość europejskich
braci posiada, nie zawsze przy tym rzeczywiście mając ku temu
powody.
I tu właśnie pojawia się ogromne pole do popisu dla rodaków
mieszkających poza granicami Polski. Zamiast krytykować nasz
kraj i nieustannie na niego narzekać, postarajmy się go docenić
i pokazać znajomym Belgom czy innym obcokrajowcom,
jak jesteśmy dumni z naszej historii, kultury i wszelkiego rodzaju
osiągnięć. Może niektórzy mają w sobie żal do Polski, że nie dała
im tego czy tamtego: pracy, stypendium naukowego, pomocy
w otwarciu firmy. Zachowajmy jednak urazy dla siebie. Pamiętajmy,
że pranie brudów poza domem niczego nie zmieni, a jedynie rzuci
negatywne światło na nas samych i na nasz kraj. Nie należy więc
naśladować niektórych rodzimych polityków szukających poklasku
u obcych mediów i wywlekających nasze wewnętrzne sprawy
na arenę międzynarodową. Podobnie, szkoda źle mówić
o ziomkach, choć ci niekiedy mogą poważnie zajść za skórę.
Nic przez to nie osiągniemy poza kolejną rysą na wizerunku
Polaka w Belgii czy gdziekolwiek indziej na świecie.
NA CO DZIEŃ I OD ŚWIĘTA
Żyjąc w kraju nienękanym przez obcego okupanta i nie będąc
zmuszonym do walki z nieprzyjacielem (niekiedy za cenę własnego
życia), mamy możliwość wyrażania naszego szacunku i miłości
do Ojczyzny w inny sposób. Przede wszystkim chodzi
o praktyczne działania na rzecz własnego kraju. Zarówno politycy,
jak i zwyczajni ludzie mają tutaj niemałą rolę do odegrania, i to
w wielu dziedzinach życia. Może to być, przykładowo, uszanowanie
ojczystej przyrody i zabytków dziedzictwa kulturowego, czystość
na ulicach czy w lasach, kasowanie biletów w środkach masowej
komunikacji, ale także wydajna praca nie tylko dla samego siebie,
ale przede wszystkim dla dobra ogółu. Ogromne pole do popisu
w tej dziedzinie stwarza wolontariat, który – zwłaszcza dla
młodych ludzi, jeszcze nie obciążonych obowiązkami rodzinnymi
– może być doskonałą okazją do pomocy innym i jednocześnie
do dołożenia własnej małej cegiełki dla dobra współobywateli.
Patriotyzm przejawia się także w uczciwej i solidnie wykonywanej
pracy zawodowej, z której zyski – nie zawsze materialne – okazują
się korzystne dla kraju, dla rodzinnego miasta czy wsi, dla danej
firmy. Zdarza się, że ludzie zapominają bądź nie myślą o związku
14
patriotyzmu z płaceniem podatków. Tymczasem uczciwość
wobec fiskusa to jedna z najbardziej elementarnych cech, którą
powinien charakteryzować się współczesny patriota. I nie chodzi
tu tylko o płatników będących pracownikami, ale także
o właścicieli firm, małych czy dużych przedsiębiorstw, którzy
w rozmaity sposób starają się ominąć obowiązujące przepisy
i zwiększyć własne zyski kosztem pracowników bądź państwa.
Zwłaszcza w czasach dotykającego nas coraz bardziej kryzysu
ekonomicznego uczciwość wobec instytucji państwowych jawi
się jako rzecz konieczna, aby nasz wspólny statek nie poszedł
wkrótce na dno.
Politolodzy zajmujący się kwestią patriotyzmu i stosunku
Polaków do własnego państwa podkreślają powszechny brak
szacunku do obowiązujących przepisów prawnych i społeczne
przyzwolenie na kombinowanie, łamanie zasad i ustalonych praw.
Najczęściej jako przykłady podają łapówkarstwo, oszustwa
podatkowe i nieprzestrzeganie przepisów kodeksu drogowego,
przede wszystkim nagminne przekraczanie ustalonej prędkości.
Wydaje się, że po latach okupacji, a potem po epoce komunizmu
nie mieliśmy jeszcze czasu nauczyć się szacunku do państwa
i jego instytucji. Nie nabyliśmy jeszcze pełnej świadomości
obywatelskiej, nie nauczyliśmy się poszanowania praw i reguł
społecznych. Wydaje się, że właśnie dlatego wielu rodaków
nie kojarzy patriotyzmu z obowiązkiem udziału w wyborach
prezydenckich, parlamentarnych, ale też lokalnych. A przecież
to fundament społeczeństwa obywatelskiego, w którym każdy
z nas ma nie tylko swoje prawa, ale i obowiązki. Udział
w wyborach, zainteresowanie sprawami kraju to wyrazy
nowoczesnego, świadomego patriotyzmu. Przecież głosowanie
dlatego, że tak chcę, że mam do tego prawo, że chcę brać udział
w decyzjach podejmowanych w moim kraju jest o wiele
cenniejsze niż pójście do urny, bo tak nam kazano, bo ktoś to
odnotuje, bo nie będzie nagany w zakładzie pracy.
Kreowanie postawy patriotycznej jest ogromnie ważne nie tylko
u dorosłych obywateli, ale także u wkraczającej w życie
obywatelskie młodzieży. Budzenie patriotyzmu w młodym
pokoleniu powinno odbywać się poprzez edukację społeczną,
w którą warto by było zaangażować nie tylko szkołę i rodzinę,
ale też media, organizacje pozarządowe oraz instytucje
społeczne. To niezmiernie ważny element budowania podstaw
polskiego patriotyzmu, bowiem kiedyś właśnie ci młodzi ludzie
staną u sterów polityki i będą decydować o kształcie naszego
kraju. I to właśnie oni mają ogromne szanse stać się
nowoczesnymi patriotami, z jednej strony spoglądającymi
w historię i tradycję naszej Ojczyzny, a z drugiej – budującymi
przyszłość wolnej i niepodległej Polski. Nowoczesny patriotyzm
bowiem to postawa obywatelska osób świadomych swoich praw
i obowiązków wobec własnego państwa. Jeśli tego nie
zrozumiemy i nie wcielimy w życie, nasz patriotyzm będzie nadal
źródłem kompleksów, a nie dumy z Polski i z bycia Polakiem.
Tak więc już od dziś, wzorem naszych przodków, zacznijmy coś
robić dla naszego kraju, choćby i na najmniejszym własnym
poletku. „Nie pytajmy, co może zrobić dla nas ojczyzna. Pytajmy,
co my możemy dla niej uczynić” (John Fitzgerald Kennedy,
20 stycznia 1961).
Elżbieta Kuźma
15
Porozmawiajmy o fotografii
Miłosz Wozaczyński – polski fotograf, rocznik 1975, urodzony w Szczecinie. Samouk,
pasjonat fotografii klasycznej. Laureat prestiżowych konkursów Hasselblad Masters
i Prix de la Photographie Paris. Jego zdjęcia można było obejrzeć na wielu wystawach
w kraju i za granicą, w tym na tegorocznych targach Photokina w Kolonii, a także
w kilku zbiorowych albumach.
Z Miłoszem Wozaczyńskim rozmawia Norbert Sokołowski.
Czym jest dla ciebie fotografia?
Na to pytanie muszę odpowiedzieć
w sposób, jak sądzę, przewidywalny: jest
dla mnie wszystkim. Zarówno hobby, jak
i pracą, sposobem spędzania czasu
i zarabiania na życie. Zdarza się też, że jest
czymś, co mnie denerwuje. Potrafi mnie
doprowadzać do skrajnych emocji
– zarówno pozytywnych, jak i negatywnych.
Na szczęście tych drugich jest
zdecydowanie mniej.
Wybrałeś drogę analogową,
na klasycznych materiałach
światłoczułych, dlaczego?
To nie do końca tak. Czasami używam
sprzętu cyfrowego, głównie jednak
16
do zleceń komercyjnych. Nie wzbraniam
się przed sprzętem cyfrowym, ale wolę
fotografię analogową. Jest to trudne do
wytłumaczenia, ale po prostu jest ona dla
mnie mniej powtarzalna, mniej sztuczna.
To trochę jak z płytami winylowymi
– czy są lepsze od kompaktowych? Być
może nie, ale na pewno mają pewien
klimat, którego brak w sterylnym dźwięku
cyfrowym. Fotografie cyfrowe też są
właśnie zbyt sterylne i przez to czegoś
w nich brak. Według mnie zbyt łatwo
także się je wykonuje – swoje błędy
można skorygować nawet podczas jednej
sesji zdjęciowej. A łatwość
w wykonywaniu zdjęć nie idzie według
mnie w parze z zadowoleniem fotografa.
O sprawach technicznych nie warto
wspominać, bo tylko kwestią czasu jest, że
fotografia cyfrowa wyprzedzi pod każdym
względem technicznym fotografię
analogową. Na szczęście technika, cyferki
to nie wszystko.
Twoja fotografia to nie tylko ładne
portrety i zdjęcia studyjne. Czym się
jeszcze zajmujesz?
Poza fotografią artystyczną, portretową
robię sporo zdjęć komercyjnych, np.
reportaże eventowe, ślubne. Zdarza mi się
też robić zdjęcia fashion, choć stosunkowo
najrzadziej.
Czyli jednak nie odcinasz się od
fotografii cyfrowej. Reportaże ślubne
(fotografia ślubna) to zupełne
przeciwieństwo tego, czym się
zajmujesz w swoim studio.
Tak jak wspomniałem wcześniej, nie mam
nic przeciwko fotografii cyfrowej,
bo do niektórych zastosowań nadaje się
znakomicie. Np. właśnie do reportażu.
!
A
J
C
O
M
O
R
P
0
*
€
do telefonów
stacjonarnych w
Kosztpołączenia:0,15EURzarozmowę.
Polska
z sieci Ortel do sieci Ortel i
Po doładowaniu:
**5 EUR - otrzymujesz 20 minut
*10 EUR — otrzymujesz 60 minut
*20 EUR — otrzymujesz 180 minut
WAŻNEWYŁĄCZNIEPODOŁADOWANIU*Promocjaważnaod22/02/2012doodwołania,patrzwww.ortelmobile.be.Dodatkoweminutyzakwotę0EUR/minzsieciOrtel
dosieciOrtel,iwyłączniezBelgiinabelgijskie,holenderskie,niemieckie,francuskie,hiszpańskieiszwajcarskienumerytelefonówkomórkowychOrtel,nanumeryBaseoraznatelefonystacjonarnewMaroku,Polsce,Bułgarii,
Rumunii(wweekendyprzezcałądobę,wtygodniuod19:00do7:00),Pakistanie,Chinach,IndiachiTajlandii(7dniwtygodniu,przezcałądobę).Dodatkoweminutyobowiązująprzez30dnioddatypierwszegodoładowania.
Dodatkowychminutniemożnaprzenosić.Podoładowaniu:**5EURotrzymujesz20minut(tylkodosieciOrteliBASE!);*10EUR—otrzymujesz60minut;*20EUR—otrzymujesz
180 minut. Po doładowaniu (dostępnym jedynie online): *30 EUR — otrzymujesz 300 minut; *50 EUR — otrzymujesz 600 minut. Koszt połączenia: 0,15 EUR za rozmowę.
www.ortelmobile.be
Odpowiadając na drugą część pytania,
muszę odrobinę zaprzeczyć. Nie do końca
jest to zupełne przeciwieństwo... W dużej
części moich prac studyjnych
fotografowałem pary, dwie osoby jakoś
ze sobą związane. Czasem tylko
na fotografii, a czasem i w realnym życiu.
Te zdjęcia są trochę jak przerysowany
obraz związku, relacji międzyludzkich.
Ma to wiele wspólnego ze ślubem,
choć to oczywiście zupełnie inna dziedzina
fotografii. Często też wykonuję artystyczne
portrety właśnie ślubne.
W Polsce jesteś jednym
z najwybitniejszych fotografików.
Twoje prace były publikowane w
wielu wydawnictwach
i prezentowane na wielu wystawach
w Polsce i na świecie. Co cię zatem
sprowadza do Brukseli?
Bruksela jest doskonałym miejscem,
by kontynuować rozwój w dziedzinie
fotografii. W przeciwieństwie do Polski
istnieje tu rynek fotografii artystycznej;
Bruksela ma też doskonałą lokalizację
– jest świetną bazą wypadową pozwalającą
pracować w wielu miejscach Europy. Myślę,
że również dla fotografii stricte komercyjnej
jest to dobre miejsce. Podsumowując,
postanowiłem po prostu dalej się rozwijać
– bez ograniczeń, które miałem w Polsce.
Oczywiście Polska jest fantastycznym
krajem, ale niestety odsuniętym zarówno
geograficznie, jak i mentalnie od reszty
Europy, co zwłaszcza w fotografii potrafi
skutecznie utrudniać życie.
Jako jedyny Polak dostałeś
się do elitarnego grona Hasselblad*.
Jakie to uczucie?
Naprawdę miłe, choć bardziej cieszy mnie
sam fakt, że moje fotografie zostały
docenione w tak prestiżowym konkursie,
niż to, że w gronie laureatów jestem jak
do tej pory jedynym Polakiem. Naturalnie,
jestem z tego dumny, ale z drugiej strony
myślę, że polskiej fotografii przysłużyłyby
się częstsze sukcesy naszych rodaków.
Cieszy mnie bardzo, że w innych
prestiżowych konkursach Polacy odnieśli
zwycięstwa. To doskonale pokazuje,
że polska fotografia stoi naprawdę
na najwyższym światowym poziomie.
Plany zawodowe
na przyszłość?
Robić dalej to, co do tej pory, ale wciąż
idąc do przodu. No i oczywiście znaleźć
dla siebie miejsce na europejskim rynku
fotografii...
Na koniec może jakieś porady dla
początkujących fotografów?
Oglądajcie więcej albumów fotografów
światowej klasy zamiast przeglądać
portale internetowe. Warto też zawsze
znaleźć kogoś, kto spojrzy na wasze
zdjęcia krytycznym okiem. Nie bójcie się
krytyki, ale wyciągajcie z niej wnioski...
Przy czym najlepsza krytyka to nie ta
w Internecie, ale przekazana w rozmowie
na żywo. Najlepiej podczas przeglądania
odbitek... No i najważniejsze – skupcie się
na zdjęciach, a nie na sprzęcie.
Rozmawiał Norbert Sokołowski
*Hasselblad Masters Awards to konkurs
organizowany przez jednego z najlepszych
producentów wysokiej klasy sprzętu
fotograficznego; zaliczany do najbardziej
prestiżowych konkursów fotograficznych
na świecie. Nagrody przyznawane są co
roku najlepszym fotografikom w uznaniu
za ich wkład w sztukę fotografii. Zdjęcia
oceniane są pod kątem ogólnych
zdolności fotograficznych autora,
jego kreatywności oraz umiejętności
tworzenia prac koncepcyjnych
i doskonałych technicznie (przyp.: N. S.).
18
Felieton
Czekolada dobrem zakrapiana
Na pewnej plantacji kakao w Gwatemali spotkałam Boba, który prowadził niewielką fabrykę
czekolady. Gringo zaszyty pośród dzikiej przyrody starał się nakreślić w praktyce pewną tezę,
powtarzaną jak nic nieznaczący slogan w naszej kulturze… że w człowieku drzemie dobro
i dobro zwycięża. Mówiła o tym Ewangelia, mówili wielcy buddyści, mówili męczennicy i święci,
mówią politycy, księża – a jednak w dzisiejszym świecie to dobro troszkę w człowieku przybiera
mniej dobre kształty. A tu powiedział o tym jakiś przypadkowy człowiek i nagle zaczęło się
to ni stąd, ni zowąd wydawać może nie tyle prawdziwe, co możliwe – no tak, naturalnym stanem
człowieka jest dążenie do życia w spokoju, miłości, przyjaźni, pomaganie innym i niekrzywdzenie
ich. Taka banalna prawda, a proszę – jednak nieco zaskakująca w perspektywie czasów, w których
żyjemy…
Bo naturalny stan dzisiejszego człowieka jest inny. Przede
wszystkim człowiek myśli o ,,ja”. Co ma być niby zdrowe,
aczkolwiek bardzo często ten zdrowy egoizm przekształca się
w dążenie za wszelką cenę do własnego dobra, które bywa dalekie
od dobra innych ludzi. Już w naszych jaskiniowych praprzodkach
instynkt przetrwania był podobno bardzo silny, tymczasem
doszedł ów człowieczek z maczugą do momentu, kiedy już
nie siłą osiąga to, czego pragnie, i osiąga to nie tylko w imię swoje,
ale i w imię społeczne. My, ludzie z cywilizacji uważającej się za
wysoko rozwiniętą, staramy się nie stosować przemocy
(przemilczmy setki wojen, napadów z bronią w ręku, gwałty,
morderstwa…). Te ,,złe” instynkty przetrwania zastąpiliśmy
(na co dzień) dążeniem do sukcesu i hedonizmu (chociaż te nowe
zjawiska nie do końca zakrawają na słuszne). Gdzieś powoli
zaczynają nam się włączać altruistyczne popędy, ale powoli,
powoli… Tymczasem zastanawia mnie, czy naprawdę musieliśmy
przebywać aż tak daleką drogę – przez Babilon, niewolę egipską,
wyprawy krzyżowe, indiańskie prerie, syberyjskie przestrzenie,
pierwszą żarówkę i pierwszy telefon, drugą wojnę światową,
obozy śmierci… Skoro dobro w ludzi jest wpisane od zawsze,
to czy coś nam się w czasie tej wędrówki nie pomyliło?
Zapewne niejedno. Zapewne będzie się mylić jeszcze sto tysięcy
razy. Albo sto tysięcy razy więcej. Mimo wszystko jednak
nie życzymy zła sami z siebie – zazwyczaj omamieni, złapani w sidła
własnej świadomości, przesiąknięci jakąś ideą podążamy
w błędnym kierunku i siejemy zło, które uważamy za… dobro.
Stąd właśnie i teza, że w człowieku raczej drzemie dobro, jednakże
postrzega on je niejednokrotnie opacznie. Przemieniając
za pomocą swojej magicznej różdżki (słowo, maczeta, broń
jądrowa…) w zło. Taki paradoks…
Dlaczego właśnie to dobro mnie tak zaskoczyło gdzieś na końcu
świata, gdzie cywilizacja nieśmiało zagląda przez szpary w oknach,
a na karku czuć nieubłagany oddech świata przestępczego…
20
Właśnie słowo ,,cywilizacja” jest odpowiedzią. Myślenie
wszechstronne, wieloaspektowe, przestrzenne. Myślenie
ukształtowane samoświadomością, wiedzą, nauką i kulturą.
Myślenie powodowane ciekawością – dążące do rozwoju. Mimo
że dalej fascynują mnie światy nieskażone dążeniem
do posiadania, wolne od kapitalistycznych zachcianek,
bez telewizora, to jednak na tej plantacji kakao zrozumiałam,
że gdyby nie to właśnie, co dało mi życie w warunkach
demokracji, kultury, wiedzy, z wysokim stopniem świadomości,
nie miałabym takiej odporności na Inność, nie ciekawiłby mnie
inny świat, nie zastanawiałabym się nad codziennością
na przykład gwatemalskich Indian. Dobro mogłoby być
zamknięte w moich czterech ścianach, ale po konfrontacji
z Innością mogłabym przemieniać je w zło, nawet nie zdając
sobie z tego sprawy. Dlatego zdolność myślenia, jego rozwój
i cywilizacja, która powstała na tym myśleniu, są czynnikami
niezbędnymi w ocenie rzeczywistości, w której przyszło nam żyć
– i w minimalizowaniu zła, które niekoniecznie z powodu złych
instynktów się czyni.
Bob, wytwórca czekolady w Gwatemali, zaskoczył mnie nie tylko
samą swoją osobą i utopijnym myśleniem, ale i znajomością
mojego – tak dlań odległego – kraju. Wiedział, że z Polski
pochodził jeden z największych ludzi XX wieku poświęcających
się idei dobra i wdrażaniu jej w życie – Karol Wojtyła. Wiedział,
że to w Polsce rozegrała się pierwsza (prawie) bezkrwawa
rewolucja na skalę światową przy obradach Okrągłego Stołu.
Dwa przykłady z mojego podwórka na dowód, że świat zmierza
w lepszym kierunku, niżby się wydawało po lekturze
podręcznika do historii. Sto milionów zagrożeń płynących
z różnic cywilizacyjnych na całym świecie nie ostudza tej nadziei,
że możemy iść w lepszą, wolną od bólu, krzywdy i unicestwienia
stronę.
Ewelina Wolna
21
Clarena w Brukseli
centrum pełne
profesjonalnych
rozwiązań
Polski producent innowacyjnych kosmetyków
profesjonalnych ma od marca 2012 roku swoje
przedstawicielstwo w Belgii. Prezes i właścicielka
Clareny – Patricia Popławska – postanowiła właśnie
w Brukseli otworzyć pierwszy zagraniczny oddział
swojej firmy.
Sukces oddziału w Belgii sprawił, że już w sierpniu kolejne centrum
polskiej firmy zostało otwarte w Londynie. Dzięki temu marka
dociera bezpośrednio do klientek, oferując pełną gamę swoich
produktów i zabiegów kosmetycznych. Salon Clareny w Brukseli,
którego kierownikiem jest pani Marzanna Rybacka, znajduje się
pod adresem: Centre Cosmetique Clarena Bruxelles,
Avenue Georges Henri 305, 1200 Woluwe-Saint-Lambert.
Największym atutem oddziału w Belgii jest kompleksowa oferta
oraz – jak zawsze w przypadku Clareny – indywidualne doradztwo
i podejście do każdego klienta. To tutaj, w jednym miejscu, zostaną
obsłużeni zarówno profesjonaliści z branży kosmetycznej, jak
i indywidualne klientki. Ci pierwsi mogą zapoznać się z ofertą
nowoczesnego sprzętu zabiegowego oraz innowacyjnych kosmetyków specjalistycznych. Z kolei klientom indywidualnym Clarena
proponuje diagnostykę stanu skóry, doradztwo ekspertów oraz
szeroką ofertę zabiegów i kosmetyków przeznaczonych do
pielęgnacji domowej.
Na szczególną uwagę zasługują jesienne nowości marki, takie jak
produkty opracowane na bazie rewolucyjnej witaminy U, którą
Clarena jako pierwsza wprowadziła na rynek europejski.
Witaminę U Clarena wykorzystuje zarówno w swoich
produktach, takich jak Repair Vit U Cream, jak i w zabiegach
gabinetowych (np. naprawczo-łagodzący zabieg z witaminą U),
mających na celu optymalne nawilżenie i ukojenie skóry oraz
wzmocnienie naczyń włosowatych. W naturze witamina U
występuje w liściach kapusty, z których okłady wykorzystywane
były już od dawna w medycynie naturalnej. Jednak dopiero
w styczniu 2010 roku naukowcy opublikowali wyniki badań,
które wykazały, że witamina U aż trzykrotnie
przyspiesza tempo regeneracji skóry i działa
przeciwzapalnie.
Clarena, korzystając z tego doświadczenia,
stworzyła krem dermonaprawczy, który
chroni i pielęgnuje skórę atopową, alergiczną
i przesuszoną.
22
Jesienią eksperci Clareny rekomendują także stosowanie kuracji
opartych na kwasach. Wybór jest szeroki – od chemicznych
peelingów wykonywanych przez wykwalifikowaną kosmetyczkę
po produkty z kwasem migdałowym, azelainowym bądź pirogronowym. Ten ostatni cieszy się szczególnie dużą popularnością. Jest
to składnik niezwykle skuteczny w walce z trądzikiem i nadmiernym wydzielaniem sebum. Kwas pirogronowy obniża także pH
skóry i działa antybakteryjnie, dlatego doskonale sprawdza się jako
składnik redukujący trądzik.
W oddziale Centre Cosmetique Clarena Bruxelles można także
poddać się zabiegom kosmetycznym wykonywanym przez wykwalifikowanych specjalistów za pomocą nowoczesnego sprzętu
zabiegowego marki Clarena. Jednym z nich jest Mesotherapy Ultra
System de Lux Line – profesjonalne urządzenie przeznaczone
do mezoterapii bezigłowej. Zastosowanie urządzenia przyspiesza
przenikanie preparatów kosmetycznych przez błony komórkowe,
zwiększa odżywianie tkanek oraz powoduje lepszą penetrację
preparatów. Nowoczesne urządzenie stosowane jest w szeregu
zabiegów, takich jak redukcja zmarszczek, nawilżanie, odżywianie
czy wyciszanie skóry.
Dużą popularnością cieszą się także zabiegi przeprowadzane za
pomocą Radio Frequency de Lux Line – urządzenia, które w celach odmładzających i wyszczuplających wykorzystuje fale radiowe.
Metoda ta do tej pory była zarezerwowana dla chirurgii plastycznej
i dermatologii, ale ze względu na bezpieczeństwo,
łatwość wykonania zabiegu i skuteczność przebojem zdobywa rynek kosmetyczny.
Polski producent kosmetyków profesjonalnych Clarena zaprasza do swojego
oddziału w Brukseli – centrum pełnego
innowacyjnych rozwiązań.
Marzanna Rybacka
Ekspert Clarena
President Clarena Bruxelles
POLSKI PRODUCENT
KOSMETYKÓW I URZĄDZEŃ CLARENA
LIDER KOSMETYKI
piękno ma znaczenie
PROFESJONALNEJ W POLSCE
Centre Cosmetique
Clarena Bruxelles
Specjalistyczne zabiegi

MEZOTERAPIA BEZIGŁOWA
– likwidacja zmarszczek bez skalpela

MIKRODERMABRAZJA DIAMENTOWA
– niwelowanie blizn, zmarszczek, przebarwień

LIPOSUKCJA ULTRADŹWIĘKOWA
– redukcja tkanki tłuszczowej, wyszczuplenie
Profesjonalne kosmetyki
przedłużające efekt zabiegów

LINA ANTI AGE z kawiorem i diamentem
– liftuje, stymuluje, poprawia owal twarzy

ZŁOTA LINIA z witaminą C
– regeneruje, rozjaśnia, spowalnia proces starzenia

LINIA ECO z roślinnymi komórkami macierzystymi
– biologiczne odmłodzenie wrażliwej skóry
Kupon
rabatowy
na wybrany zabieg i kosmetyk
la beauté qui importe
Centre Cosmetique Clarena Bruxelles
Avenue Georges Henri 305
Woluwe-Saint-Lambert 1200
tel. 0486.817.409
-25%
Promocja obowiązuje wyłącznie w dniu zabiegu za okazaniem kuponu

Bank radzi
Bank w pytaniach i
odpowiedziach:
kredyty
Jakie dokumenty należy przedłożyć, aby starać
się o przyznanie kredytu?
Osoby pracujące na mocy umowy o pracę (salarié) muszą
przygotować zaświadczenie o zarobkach z trzech ostatnich
miesięcy (fiches de paies). Warto też mieć pod ręką umowę
o pracę. Natomiast klienci o statusie indépendant, pomocnika
(aidant) lub współwłaściciela firmy (associé actif) powinni
przedstawić ostatnie rozliczenie podatkowe (avertissement-extrait
de rôle). Osoby prowadzące działalność gospodarczą powinny
okazać zestawienie przychodów i rozchodów (compte de résultats)
przygotowane przez księgowego.
Jaka jest różnica między kartą płatniczą
(debetową) a kredytową?
Karta debetowa obciąża konto posiadacza na kwotę transakcji
w momencie jej wykonywania. Kwota transakcji nie może
przekroczyć stanu konta. Za pomocą tej karty można podjąć
gotówkę z sieci bankomatów oraz płacić w punktach sprzedaży.
Używając karty kredytowej, możemy robić zakupy w wysokości
limitu przyznanego nam przez bank, niezależnie od środków
znajdujących się w danym momencie na rachunku. Następnie
dostajemy rozliczenie kredytu z dokładnymi informacjami o tym,
kiedy należy go spłacić.
Co to jest debet i jak działa?
Debet na koncie bieżącym zwany jest często kredytem
odnawialnym. Po zawarciu umowy z bankiem klient dostaje
możliwość „zejścia na minus” na swoim koncie. Limit na koncie
osobistym powiększy środki na rachunku bieżącym do wysokości
ustalonej kwoty bez konieczności deklarowania celu kredytowania.
Można z niego korzystać w dowolny sposób i w każdej chwili –
pieniądze są dostępne na koncie, a klient może z nich korzystać
przez Internet, używając karty debetowej w sklepie lub w
bankomacie albo wypłacając gotówkę w oddziale banku. Przy
podpisywaniu umowy należy zwrócić uwagę na to, po jakim czasie
debet powinien zostać spłacony.
karty, których obciążenie będzie jednorazowo potrącone z konta
bieżącego, lub też takie, dzięki którym klient sam wybiera, jaką
kwotę spłaca (5 czy 10 proc. kredytu lub też 50 albo
100, 150, 200 euro miesięcznie).
W rozliczeniu zostaje podany termin spłaty, którego dotrzymanie
powoduje nienaliczanie odsetek.
Co to jest pożyczka na auto?
Przeznaczona jest na zakup nowego lub używanego pojazdu.
Jest to pożyczka ratalna, o stałym oprocentowaniu, którą
klient zobowiązuje się spłacić według wcześniej ustalonego
harmonogramu. Kwota kredytu oraz liczba rat zależą od naszej
zdolności kredytowej. Należy pamiętać o tym, iż oprocentowanie
kredytu jest niższe, jeśli decydujemy się na samochód nowy lub
maksymalnie dwuletni. Aby potwierdzić cel naszej pożyczki, bank
wymaga wstępnej umowy zakupu, a po zapłacie za auto – faktury
sprzedaży.
Jakie są zalety pożyczki gotówkowej?
Wybierając ten rodzaj pożyczki, otrzymujemy swobodę
dysponowania pieniędzmi. Nie musimy więc przedstawiać żadnej
faktury. Należy jednak liczyć się z tym, iż oprocentowanie tego
typu pożyczki jest wyższe niż kredytu przeznaczonego na zakup
samochodu. Wnioskowana kwota zostanie przelana na nasze
konto bieżące następnego dnia po podpisaniu umowy kredytowej.
Pierwsza rata pobierana jest zwykle miesiąc po podpisaniu umowy.
Czy istnieje możliwość wzięcia kredytu na
remont mieszkania?
Tak. Jest to kredyt przeznaczony na rozbudowę, remont,
wykończenie lub modernizację wyposażenia domu albo
mieszkania. Jeżeli mamy zdolność kredytową, czyli nasza
sytuacja finansowa daje gwarancję spłaty kwoty kredytu wraz z
odsetkami, należy dostarczyć do banku kosztorys, dzięki któremu
oprocentowanie kredytu będzie niższe niż w przypadku zwykłego
kredytu konsumpcyjnego.
Jak spłacać kartę kredytową?
Przy podpisywaniu umowy o kartę kredytową trzeba zwrócić
uwagę na to, w jaki sposób będziemy ją spłacać. Istnieją bowiem
24
Edyta Jóźwiak – doradca klienta
Marta Izowit – doradca klienta
verplaats het logo langs het grid
Skontaktuj się z nami na ing.be/polski
Masz zamiar pracować i mieszkać w Belgii? Jeśli tak, to zapewne
mieszkania, samochodu i na życie. W celu uzyskania dodatkowych
potrzebujesz wsparcia i praktycznych porad. Nasi polskojęzyczni
informacji, skontaktuj się z doradcą :
doradcy pomogą Ci we wszystkich sprawach związanych z
Marta Izowit – GSM 0499 86 03 06 – [email protected]
bankowością i ubezpieczeniami, m.in.: założenie konta, karty płatnicze i
Urszula Banaszewska – GSM 0487 66 06 65 – [email protected]
kredytowe, pożyczki, kredyty oraz fundusze emerytalne, ubezpieczenia
Marta Lyskiewicz – GSM 0485 90 13 03 – [email protected]
ING Belgique SA – Bank- Główna siedziba : avenue Marnix 24, B-1000 Bruksela – KRS Bruksela – TVA BE 0403.200.393 – SWIFT : BBRUBEBB – IBAN BE45 3109 1560 2789 (3109156027-89). Wydawca : Philippe Wallez – Cours Saint-Michel 60, B-1040 Bruksela
A
m
o
że
t
a
k
n
a
l
e
c
z
e
n
i
e
d
o
w
ó
d
.
.
.
Od kilku miesięcy w polskich mediach pojawiają się informacje o zamiarze sprywatyzowania niektórych uzdrowisk
i o widocznym proteście samych zainteresowanych,
a także samorządowców, związków zawodowych
i społeczności lokalnych. Podnosi się kwestie przyszłej dostępności sanatoriów dla przeciętnego obywatela. Na szczęście wiele
sejmików wojewódzkich jest skłonnych przejąć obiekty uzdrowiskowe od
NAJSTARSZE I NAJBARDZIEJ POPULARNE
Historia polskich uzdrowisk sięga XII w. Za najstarsze w Polsce
uznaje się Cieplice Śląskie-Zdrój (pierwsza wzmianka o nich pochodzi z 1132 r.) i Lądek-Zdrój (zapis o jego istnieniu z 1242 r.).
Pierwsze ma unikalne złoża wód termalnych, których temperatura
sięga 90°C. Tu leczy się schorzenia narządów ruchu, choroby oczu
i układu moczowego. Drugie może pochwalić się wodami radoczynnymi, siarczkowymi i fluorkowymi, nieocenionymi w leczeniu
chorób reumatycznych, neurologicznych i ortopedycznych.
Już na początku wiele osób chętnie korzystało z dobrodziejstw
wód – także władcy. Królowa Jadwiga odwiedziła Busko-Zdrój,
Marysieńka Sobieska leczyła się w Cieplicach, a król Jan Kazimierz
w Dusznikach. Znane polskie i zagraniczne osobistości ze świata
polityki, kręgów artystycznych i biznesowych miały swoje ulubione
miejscowości uzdrowiskowe. W 1765 r. zjechał na kilkanaście dni
do Lądka-Zdroju król pruski Fryderyk II, a jeszcze nie tak dawno
w Krynicy-Zdroju przebywał Vaclav Havel. Fryderyk Chopin bywał
w Dusznikach, Ignacy Paderewski, Bolesław Prus i Stefan Żeromski
– w Nałęczowie, a w Inowrocławiu generał Władysław Sikorski.
Uzdrowiska w Krynicy i Rabce są natomiast kojarzone z osobą
Jana Kiepury.
Popularność uzdrowiskom zapewniała obecność naturalnie występujących na danym terenie wód mineralnych lub termalnych, błot,
mułów (np. borowiny), czy też łagodny klimat, bliskość przyrody
i dogodne położenie. Nie bez znaczenia była także moda na dane
uzdrowisko – w XIX w. jeździło się do Sopotu, Zakopanego,
Baden-Baden czy Karlowych Warów. Współcześnie za najbardziej
popularne uznawane są Ciechocinek, Busko-Zdrój i Szczawnica.
Oczywiście ranking ten ulega zmianie w zależności od grupy wiekowej czy listy leczonych schorzeń. Seniorzy wolą Kudowę-Zdrój,
26
Ministerstwa Skarbu Państwa.
Ustroń, Duszniki-Zdrój; odchudzający się – Rabkę, Rymanów czy
Krynicę-Zdrój. Ciechocinek, choć położony w sercu Kujaw, ma
klimat przypominający ten znad Morza Bałtyckiego. Złoża solanek zawierających cenne dla zdrowia związki wapnia, magnezu,
żelaza, jodu i bromu pomagają w leczeniu chorób układu krążenia, dróg oddechowych, reumatyzmu, nerwic oraz chorób kobiecych. Busko-Zdrój znane jest z występowania unikalnych na skalę polską i europejską wód siarkowych. Mają one właściwości
przeciwzapalne i przeciwmiażdżycowe, skutecznie łagodzą objawy chorób reumatycznych i dermatologicznych. W Polsce tylko
jeszcze Solec-Zdrój, Horyniec i Lądek-Zdrój mogą poszczycić
się tego typu leczniczymi wodami. Uzdrowisko w Szczawnicy ma
aż 12 źródeł wód mineralnych, które pomagają w leczeniu
schorzeń dróg oddechowych, nieżytów żołądka, zaparć, skazy
moczowej, miażdżycy tętnic, schorzeń alergicznych, schorzeń
aparatu głosu oraz osteoporozy.
NAD MORZEM, W GÓRACH I POD ZIEMIĄ
W Polsce istnieje 45 uzdrowisk, a kilkadziesiąt miejscowości
pretenduje do tego miana. Najwięcej uzdrowisk usytuowanych
jest wzdłuż brzegu Morza Bałtyckiego i pasm gór: od Sudetów
i Karkonoszy przez Tatry i Beskidy po Bieszczady, a także na
Warmii i Mazurach. Najczęściej są to małe miejscowości oddalone od zgiełku cywilizacji, w których obecność leczniczych źródeł
często sugeruje drugi człon nazwy – Zdrój. Zdarzają się też uzdrowiska ulokowane w dużym mieście, czego przykładem może
być Kraków czy Kołobrzeg. Istnieje w Polsce także jedno uzdrowisko w podziemnym wyrobisku górniczym – Wieliczka.
Każde uzdrowisko charakteryzuje się odpowiednimi warunkami
klimatyczno-krajobrazowymi i pobyt w nim przynosi doskonałe
efekty lecznicze. Bowiem w uzdrowisku leczy wszystko: klimat,
27
woda, powietrze, ruch, ciepło, zimno, światło, dźwięk, prąd i zioła.
Sanatoria nadmorskie i górskie mają klimat pobudzający, a nizinne
– uspokajający. Woda pita bezpośrednio ze źródła w pijalni wód
musi być stosowana zgodnie z zaleceniami lekarza – tak jak przyjmowanie leku. Wdychanie morskiego jodu czy sosnowego olejku
eterycznego polepsza pracę tarczycy, poprawia stan dróg oddechowych. Oddziaływanie zabiegów fizjoterapeutycznych skojarzone z ćwiczeniami i odpowiednią dietą stymuluje organizm do
walki o utraconą sprawność. Zabiegi balneoterapeutyczne
nie przynoszą może natychmiastowych wyników, ale za to
są trwalsze i nie wywołują działań ubocznych.
Obecnie bardzo popularną metodą leczniczą jest krioterapia, czyli
leczenie zimnem. Jednak wejście do komory, w której temperatura
spada poniżej minus 100°C wymaga nie tylko zgody lekarza,
ale i ogromnego samozaparcia. Nagrodą jest zmniejszenie bólu,
stanów zapalnych czy obrzęków, poprawa ruchomości niezbyt
sprawnych stawów. A jeśli do tego dodać spowolnienie procesu
starzenia się organizmu oraz efekt wzrostu odporności, to dobroczynność zabiegu niweluje strach przed zimnem.
NA NFZ CZY PRYWATNIE
Jeśli chcemy skorzystać z pobytu w uzdrowisku, mamy kilka możliwości, które wiążą się z naszymi dolegliwościami oraz zasobnością
portfela. Skierowanie na wyjazd do sanatorium możemy uzyskać
nie tylko z Narodowego Funduszu Zdrowia czy Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego, ale także z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku posiadania grupy inwalidzkiej możemy
się starać o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych. Ze względu na stan zdrowia otrzymamy skierowanie na leczenie albo w szpitalu uzdrowiskowym
(bezpośrednio po przebytym leczeniu specjalistycznym w szpitalu
lub ze skierowaniami ze specjalistycznych przychodni),
albo w sanatorium (przeznaczone dla przewlekle chorych). Z kolei
osoby z mało zaawansowanymi chorobami lub zdrowe, ale zagrożone chorobą – na leczenie ambulatoryjne. W zasadzie po załatwieniu formalności należy czekać na wiadomość o przyznanym
terminie i miejscu leczenia. Pobyt jest w większości pokrywany
przez ubezpieczyciela. Trwa on najczęściej 21-24 dni, by zapewnić
najkorzystniejszy efekt leczniczy.
Na skierowanie do niektórych sanatoriów trzeba czekać nawet
rok, choć zazwyczaj – kilka miesięcy. Możemy także, pomijając
oficjalną drogę, wybrać się prywatnie – wtedy ponosimy opłatę
za wszystko: zakwaterowanie, wyżywienie, zabiegi, ale możemy
wybrać porę roku i miejscowość uzdrowiskową, a nawet dom sanatoryjny, które nam najbardziej odpowiadają. Na wszelkie zabiegi
lecznicze zawsze jednak trzeba najpierw otrzymać zgodę lekarza
balneologa. Pełnopłatny pobyt w uzdrowisku warto wybrać zamiast wyjazdu urlopowego, łącząc przyjemnie z pożytecznym
(rezerwacji możemy dokonać on-line). W niektórych sanatoriach
można spędzić sylwestra lub święta Bożego Narodzenia, a także
przejść kurację odchudzającą. Warto wiedzieć, że wszystkie miejscowości uzdrowiskowe pobierają od przyjeżdżających opłatę
uzdrowiskową w kwocie do kilku złotych za dzień pobytu.
Wszystkie też mają własne strony internetowe, na których można
się szczegółowo zapoznać z ofertą i cennikiem usług.
28
NIE TYLKO NA LECZENIE
Dziś sanatoria oprócz typowo sanatoryjnego leczenia proponują
usługi typu spa i wellness, a do tego szereg zabiegów kosmetyczno-pielęgnacyjnych połączonych z odnową biologiczną i oczyszczaniem organizmu z toksyn. Na korzystanie z nich nie trzeba
mieć zgody lekarza, ale nie są też refundowane. Są to różnego
typu masaże, np. gongami tybetańskimi, ciepłymi kamieniami
czy muszlami, zabiegi typu „nowa skóra” czy demineralizacja całego ciała, a także okłady czekoladowe lub z liści bananów. Sanatoria to często samowystarczalne placówki – w tym samym budynku znajduje się dom zdrojowy, w którym wykonywane
są zabiegi lecznicze, a także basen, część hotelowa, stołówka, kawiarnie, pijalnie wód (ale i świeżych soków, herbaty i czekolady),
kioski i sklepy z wyposażeniem sportowym i rehabilitacyjnym,
wypożyczalnia sprzętu, fryzjer i kosmetyczka, bankomat.
W zasadzie nie trzeba się ruszać z miejsca.
Miejscowości uzdrowiskowe przyciągają regularnie dbywającymi
się tam imprezami kulturalnymi i sportowymi. Praktycznie
w każdym uzdrowisku mamy możliwość wysłuchania wspaniałych koncertów i przeżycia wielu sportowych wrażeń. Kto z nas
nie słyszał o Europejskim Festiwalu Opery i Operetki im. Jana
Kiepury w Krynicy-Zdroju? Wiele osób przyjeżdża tam regularnie w dni muzycznego święta. Grand Prix MTB w kolarstwie
górskim w Polanicy-Zdroju też ma swoich stałych zwolenników,
nie tylko wśród kuracjuszy. Lądek-Zdrój organizuje... mistrzostwa świata w jedzeniu jajek na twardo. Wycieczki w bliżej i dalej
położone atrakcyjne turystycznie miejsca, występy orkiestr
i teatrów zdrojowych, koncerty i odczyty sław oraz próbowanie
specjałów kuchni lokalnej to też pomysł na zagospodarowanie
wolnego czasu.
Wszystkie uzdrowiska mają specyficzny mikroklimat. Oprócz
przyrody można w nich podziwiać architekturę i wystrój zabytkowych domów przyrodoleczniczych oraz pijalni wód. Można
zażywać kąpieli w marmurowej wannie z XIX w. lub wdychać
solankę w tężniach, a przede wszystkim – pić wody nie tyle
może smaczne, co zdrowe (niektóre, jak np. Muszynianka,
są dostępne w normalnej sprzedaży).
RADY NIE OD PARADY
Na stronach internetowych uzdrowisk znajdziemy dokładną
ofertę oraz wszelkie informacje praktyczne, np. dotyczące skierowania itp. Z kolei na licznych forach możemy przeczytać,
jak kuracjusze wspominają swój pobyt w konkretnym sanatorium oraz które domy uzdrowiskowe czy rodzaje zabiegów
polecają.
Pobyt w uzdrowisku nie dla każdego ma cel tylko leczniczy.
Większość ludzi przyjeżdżających do sanatorium jest samodzielna, a ich schorzenia nie utrudniają życia towarzyskiego. Są więc
tacy, którzy przyjeżdżają tu po to, by kogoś poznać, by się zabawić, potańczyć na dansingu, poplotkować w stołówce. Oderwani
od codziennych obowiązków zawodowych i domowych dorośli
czują się często jak dzieci na kolonii. Takiemu życiu sprzyja duża
ilość wolnego czasu – 2, 3 zabiegi wypełniają tylko część dnia,
a wokoło jest mnóstwo osób w podobnej sytuacji, więc łatwo nawiązać znajomość – czy to w kolejce na masaż, czy na sali gimnastycznej. Krążą opowieści o sanatoryjnych romansach, zbyt luźnym
podejściu do norm moralnych, rozbitych małżeństwach – bo część
kuracjuszy szuka kogoś, dzięki komu poczują się lepiej, inaczej.
Oczywiście takie rzeczy też się zdarzają, ale nie przesadzajmy.
ZDROWIE PRZEZ WODĘ – W BELGII
Już starożytni znali właściwości wód – łacińska sentencja sanum
per aquam (zdrowie przez wodę) doskonale pasuje do typu leczenia uzdrowiskowego charakterystycznego dla Belgii. Znajduje się
tu bowiem wiele miejscowości, które mają źródła o leczniczych
właściwościach, co zauważono już przed wiekami. Najbardziej popularnym ośrodkiem jest miasteczko Spa u podnóży Ardenów
– znane ze swoich leczniczych źródeł już od czasów rzymskich,
w średniowieczu najsławniejsze uzdrowisko w całej Europie,
a potem uznany i modny kurort arystokracji. Jego źródło o nazwie
Pouhan-Pierre-le Grand to hołd dla leczącego się tam cara Piotra I
Wielkiego. Popularność Spa zmalała na początku XX w.
po odkryciu, że kuracje wodne nie są ratunkiem na wszystkie dolegliwości. Dziś to luksusowy kompleks termalny z gorącymi basenami, jacuzzi, basenem lodowym, fitness i masażami. Można tam
skorzystać z kąpieli torfowych i różnorodnych zabiegów wodnych.
Co roku produkuje się 300 mln butelek niskosodowej wody Spa,
co daje możliwość przedłużenia kuracji w domowych warunkach.
Nazwa miasteczka stała się terminem określającym zabiegi pielęg-
nacyjne i relaksacyjne oparte na stosowaniu wód mineralnych.
I dalej rozsławia belgijską miejscowość, tak jak wyścigi samochodowe Formuły 1 zaliczane do Grand Prix Belgii.
Drugim bardzo znanych w Belgii ośrodkiem termalnym jest
Chaudfontaine. Jak sama nazwa wskazuje, znajdziemy tu ciepłe
źródła. Są one bogate w wapń, magnez i fluor. Zabiegi wodne,
takie jak masaż deszczowy, hydrojet czy kąpiel w basenie są wykonywanie na bazie tutejszej wody termalnej. Odwiedzającym
proponuje się także maseczki na twarz i ciało według wielu
egzotycznych receptur, np. japońskich, tybetańskich, orientalnych;
poza tym masaż i akupresurę. Oprócz zwykłej kuracji możemy
zarezerwować Soirée Champagne, czyli popołudniowo-wieczorny pobyt w termach, ale z kieliszkiem szampana i trzydaniową
kolacją.
Dawniej pobyt w sanatorium kojarzył się z ratowaniem zdrowia
osób w bardzo zaawansowanym wieku lub cierpiących na nie
do końca uleczalne choroby (np. gruźlica). Wydawał się więc domeną ludzi starszych i schorowanych. Obecnie coraz więcej
osób młodych i w średnim wieku wybiera się do uzdrowiska,
by wzmocnić organizm, zapobiec rozwojowi dolegliwości, a przy
tym uwolnić ciało od stresu i przemęczenia. Kuracja w sanatorium jest więc związana częściej ze zdrowym stylem życia.
Tym bardziej że do sanatorium można jeździć przez cały rok.
Sylwia Maj
To właśnie dzięki nam wszystkim 13 stycznia 2013 r.
Bruksela będzie grała z Wielką Pompą!
XXI FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
13 stycznia 2013 r. w Brukseli
13 stycznia 2013 r. w Brukseli już po raz trzeci odbędzie się
największa publiczna akcja charytatywna w tej części świata –
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
W poprzednich latach do naszej akcji przyłączyło się wiele osób,
organizacji i firm prywatnych. Wspierały nas także polskie placówki
dyplomatyczne, biura polskich regionów w Brukseli oraz szkoły.
Udało nam się zebrać ponad 27 tys. euro!
Tym razem będziemy grać z pompą w Brukseli
dla ratowania życia dzieci i dla godnej opieki
medycznej seniorów.
Przygotowania do XXI Finału
WOŚP ruszyły już pełną parą.
Jeżeli ktoś z Państwa chce się
przyłączyć do organizacji tego
wydarzenia, zostać wolontariuszem lub sponsorem, proszony
jest o kontakt (dane poniżej).
30
Chcesz dołączyć do sztabu, zadzwoń lub napisz:
szef sztabu: Monika Latusek
tel. 0471 906 273, e-mail: [email protected]
Sponsoring
Planujemy mnóstwo atrakcji: pokazy laserowe z możliwością
wyświetlenia logo sponsorów, występy artystów,
orkiestrobus i wiele innych atrakcji. Niestety, na organizację
tego wszystkiego potrzebne są nam środki. Liczymy
na Was, drodzy sponsorzy!
tel. 0478 041 930, e-mail: [email protected]
Wolontariusze pilnie potrzebni, zgłaszajcie się już dziś!
Wolontariusze:
tel. 0485 622 105 tel. 0488 565 419
tel. 0486 615 843 tel. 0499 239 513
e-mail: [email protected]
Aukcje allegro
Jeżeli macie ciekawe przedmioty, które chcecie przeznaczyć
na aukcję, z chęcią wystawimy je na Allegro. Dochód
przekazany zostanie na konto Fundacji WOŚP w Warszawie.
e-mail: [email protected]
www.wosp.be
www.facebook.com/wospbruksela
Z serdecznymi pozdrowieniami
Sztab WOŚP
Rozwój osobisty
CZYM JEST COACHING
„Na tym świecie i w tym ciele dość jest wszystkiego, dojść można wszędzie…”
Jacek Kleyff
W ciągu ostatnich 10 lat coaching stał się jedną z najpopularniejszych form rozwoju osobistego,
z której korzystają na całym świecie osoby prywatne, celebryci, menedżerowie, niewielkie
organizacje, jak i najpotężniejsze korporacje. Choć termin coaching jest powszechnie używany,
być może wielu z nas zadaje sobie pytanie: Czym jest coaching?
Najprościej mówiąc, jest rozmową. Nie jest to jednak rozmowa
jak każda inna. Opiera się na pewnych zasadach. Po pierwsze coaching nie jest (w 99,99 proc.) pojedynczym spotkaniem, ale procesem. Sesje coachingowe są kolejnymi etapami sztafety, która trwa
pomiędzy nimi nieprzerwanie. Podstawowym punktem skupienia
coacha są zdolności i siła jego klienta. Te cechy zazwyczaj są dla
samego zainteresowanego zakamuflowane i trudno mu je dostrzec
w codziennym wirze wydarzeń i emocji, ale kolejne spotkania mają
przybliżać go do odkrycia jego własnego potencjału, a następnie do
wykorzystania go do pozytywnych zmian w życiu.
Proces coachingu płynie według naturalnego nurtu potrzeb
każdego człowieka – potrzeby poczucia spełnienia oraz osiągnięcia
życiowego balansu. Oba stany są osiągalne w wyniku konsekwentnego dążenia do nich – dzięki coraz większej samoświadomości
oraz otwarciu na nowe możliwości. W tym dialogu coach jest
niemal przezroczysty – jego rola sprowadza się w głównej mierze
do zadawania pytań. Największą tajemnicą odkrywaną w trakcie
procesu z coachem jest to, że znamy wszystkie odpowiedzi. Zadaniem coacha nie jest doradzanie ani prezentowanie gotowych
rozwiązań, które miałyby pomóc jego klientowi. Coach po prostu
towarzyszy swemu klientowi, będąc jakby lustrem, w którym klient
spogląda na siebie niejako z zewnątrz.
Człowiek, który decyduje się na coaching, poszukuje zmiany. Staje
wobec swojej przyszłości jak przed poplątanym kłębkiem dróg,
zastanawiając się, którą wybrać. Pierwszym zadaniem coacha jest
pomóc klientowi w ustaleniu jego celu, który potem warunkuje
32
kolejne kroki. W atmosferze zaufania, szczerej rozmowy i prawdziwego zaangażowania z obu stron coach i jego klient pokonują
kolejne etapy rozwoju. Już cel sam w sobie jest wyzwaniem dla
każdego z nich. W codziennej gonitwie czujemy często, że droga,
na której jesteśmy, nie jest naprawdę nasza. Ale kto potrafi bez
zastanowienia odpowiedzieć na pytanie: Co nią jest? Sesja coachingowa jest wciśnięciem pauzy, w trakcie której robimy kilka kroków
w tył, aby dokładniej przyjrzeć się z pozoru nieistotnym detalom,
jak i całości pejzażu pod tytułem: „moje życie”. Ta pauza pozwala
na spróbowanie zejścia z głównego szlaku i na rozejrzenie
się dookoła. Wspięcie się na pagórek może pomóc odkryć nowe
ziemie. Nowe możliwości rozwoju kariery, nowe relacje
w związku, a może nowy związek. Kiedy życie jest w stanie pauzy,
okazuje się, że możemy postawić swój pierwszy krok w nieznanym
dotąd kierunku. A to jest istotą zmiany. Zmiany zaś są jedyną stałą
wartością w naszym życiu. Świat ludzi, świat w ogóle – materii
ożywionej i nieożywionej – paradoksalnie z jednej strony opiera
się na zmianie, z drugiej zaś poddany jest sile bezwładu. Każda
zmiana we wszechświecie wymaga energii. Każda zmiana w nas
objawia się w pierwszych chwilach dyskomfortem. Świat, choć
zmienny, stara się pozostać w pierwotnym kształcie. Coaching jest
kotwicą, dzięki której osoba zdecydowana na zmiany może na
chwilę zawisnąć, jeśli poczuje, że w danym momencie prąd, pod
który płynie, jest zbyt silny. Lecz to tylko kotwica niepozwalająca
się cofnąć. Praca nad zmianą jest w gestii osoby korzystającej ze
wsparcia. Tak naprawdę proces coachingu uświadamia nam, jak
wiele wiemy i jak wiele potrafimy, ale niestety sami wobec siebie
bywamy zbyt krytyczni.
Bardzo ważne jest jednak podkreślenie, że coaching nie jest formą
psychoterapii. Coach nie dysponuje zazwyczaj wiedzą medyczną
ani warsztatem psychoterapeutycznym i nie jest jego zadaniem
leczyć osoby z dysfunkcjami. Jeszcze raz powtórzę – coach jest
towarzyszem w naszej drodze do spełnienia, którą przebywamy
o własnych siłach, według własnego wyboru.
Sebastian Gojdź
 więcej na temat coachingu na www.esaevents.com
33
,
Moja przyjaciółka Agnieszka, w młodzieńczym napadzie polotu,
zapragnęła spożyć ugotowaną brukselkę. W naszym miejscu pracy
nie znalazła stosownego naczynia, toteż użyła do tego celu czajnika
elektrycznego. Zapach, który ulatniał się z wrzącej pary,
przyprawiał o zawrót głowy, a warzywo jak było twarde,
tak pozostało. Agnieszka swego celu nie dopięła, jednak od tej
pory widok brukselki przywołuje we mnie wspomnienie… kawy,
którą nieświadoma zaparzyłam nazajutrz, używając wspomnianego
wywaru, pozostawionego w biurowym czajniku.
Przyszedł jednak czas na odczarowanie złego uroku brukselki.
Zwłaszcza że gdy człowiek żyje w mieście, z którego pochodzi
nazwa tegoż warzywa, nie powinien mieć uprzedzeń.
PO KRÓLEWSKU
Bruksela jest siedzibą króla i parlamentu belgijskiego, a ponadto
instytucji Unii Europejskiej i NATO. Są tu dwie królewskie
akademie umiejętności, Królewska Akademii Sztuki, Biblioteka
Królewska, uniwersytety, konserwatorium i instytuty naukowobadawcze, teatry, muzea. W tak królewskim otoczeniu warto
zaprzyjaźnić się z receptą na Saxe-Coburg soup – historyczną
zupę z brukselek, która połączyła gusta brytyjsko-belgijskie.
W roku 1840 królowa Wiktoria poślubiła swego pierwszego
kuzyna, księcia Alberta, wzmacniając stosunki Londynu z Brukselą
(ówczesną siedzibą rodziny Saxe-Coburg). Wspomniana zupa
łechtała wiktoriańskie podniebienie, a i dzisiaj może nas zaskoczyć
swoim smakiem.
Połowę szynki kroimy w kostkę, resztę w wąskie słupki. W garnku
stapiamy masło i smażymy cebulkę na delikatnym ogniu. Gdy jest
już miękka, dodajemy pokrojoną brukselkę i szynkę w kostkę.
Mieszając, smażymy, aż całe masło pokryje warzywa. Doprawiamy
pieprzem i gałką muszkatołową, po czym obsypujemy całość mąką.
Krótko przesmażamy i powoli wlewamy wywar z kurczaka.
Doprowadzamy wszystko do wrzenia i gotujemy na wolnym ogniu
przez kilka minut. Blendujemy zupę na gęste purée. Dodajemy
śmietanę, a przed podaniem ozdabiamy zupę słupkami szynki
i świeżymi grzankami.
34
Z tak przygotowaną potrawą może
nie od razu trafimy pod dach
Palace Royal, ale chociaż zmysłem
smaku poczujemy, czym raczą się
królowie.
CIĄGLE PADA
Oficjalnie zwie się kapustą
brukselską. Swoją nazwę zawdzięcza miejscu, w którym po raz
pierwszy została wyhodowana
i opisana. Dobrze znosi mrozy,
które zresztą zmniejszają jej
naturalną gorycz. W Belgii ma
dobre warunki do rozwoju. Panuje
tu przecież klimat morski, ciepły,
charakteryzujący się dużym
zachmurzeniem, opadami i mgłami
(pomiary wykazują, że nawet do
200 dni w roku!). Każdy, kto choć
raz odwiedził Brukselę, wie,
że tylko masochista wyrusza bez
parasola na podbój tego miasta.
Co zatem schrupać, by wytrwać
w tak „butelkowym” klimacie?
Jak przygotować brukselkę,
by pokonać meteorologiczną
chandrę? Można zawsze sięgnąć
po belgijskie piwo. Bo najlepsze
belgijskie piwa traktuje się tutaj
z honorami godnymi najszlachetniejszych win. Do roku 1900
w niemal każdej wiosce można
było znaleźć browar (w tym 3
tysiące w samej tylko Walonii!).
Dziś ich liczba zmniejszyła się do
115, lecz – jak podają przewodniki
dla „spragnionych” turystów –
mamy wybór prawie 500
gatunków piwa. Nie, wcale
nie zachęcam Was
do zatapiania smutków
w alkoholu. Przeciwnie –
zatopcie w piwie brukselkę!
Wraz z cielęciną.
Do sklepowego koszyka
wrzućmy nasze swojskie
warzywo, cielęcinę, ulubione
piwo, pory, nasiona kopru,
pęczek szczypiorku i olej
do smażenia. Brukselkę
myjemy i kroimy na połówki.
Oczyszczone pory, po usunięciu ciemnozielonych liści,
kroimy w plasterki, a mięso
– w małą kostkę.
Do rozgrzanego w woku
oleju wrzucamy brukselkę i
pory, podduszamy, dodajemy
mięso, a następnie solimy
i przesmażamy.
I teraz oczekiwany zwrot
kulinarnej akcji – dolewamy
piwo. Całość doprawiamy
solą i nasionami kopru
i dusimy na małym ogniu,
aż mięso będzie miękkie.
Gotowe danie posypujemy
posiekanym szczypiorkiem.
Jeśli nie przepadacie za
piwem i preferujecie trunki
wykwintniejsze – nic
straconego. Przygotujcie
brukselkę w winie. Większe
główki warzywa dzielimy
na pół, a małe zostawiamy w całości. Lekko podsmażamy w rondlu
na rozgrzanym oleju, po czym zalewamy winem połączonym z taką
samą ilością wody. Dosalamy do smaku, dodajemy szczyptę
pieprzu i cukru i dusimy pod przykryciem, aż brukselka będzie
miękka. Doprawiamy tymiankiem. Jak znalazł do białego mięsa
drobiowego lub cielęcinki!
WIEŻA BABEL
Drukarnia cyfrowa diversa print
tel. +32 2 309 42 88, gsm : +32 499 24 40 20, +32 495 44 30 51
e-mail : [email protected]
Rue Colonel Bourg 127, 1140 Evere
Mój sąsiad z piętra pochodzi z Finlandii, pode mną mieszka
Hiszpanka z Francuzem, a na pierwszym piętrze Brytyjczyk
i Włoch. Na palcach jednej ręki mogę zliczyć rodowitych Belgów,
których miałam przyjemność poznać, mieszkając już kilka lat
w Brukseli. Bo to miasto to swoista anomalia – francuskojęzyczna
wyspa w regionie flamandzkojęzycznym, gdzie co trzeci
mieszkaniec jest obcokrajowcem. Kultury przenikają się i poznają.
Może więc skosztować czegoś z kuchni włoskiej? Z brukselką
w roli głównej, oczywista.
” W Diversa Print zamówiliśmy plakaty informujące o organizowanych przez nas koloniach jesiennych w polskim ośrodku wakacyjnym Millenium w Ardenach. „
Zatem wrzućmy na ruszt penne w sosie z brukselki! Nasz zielony
smakołyk obieramy z wierzchnich liści, odcinamy trzonki.
Do gotującego się mleka wrzucamy brukselkę i pietruszkę; gotujemy około 10 minut. Warzywa miksujemy z tym samym mlekiem
lub z bulionem, a następnie wlewamy na patelnię i rozpuszczamy
w nich serek topiony. Dodajemy ząbek czosnku, pieprz i sól.
Podgrzewamy całość przez około 3 minuty. Na koniec dorzucamy
posiekaną natkę i łyżkę masła. Sos mieszamy z ugotowanym,
gorącym makaronem, ozdabiamy pokrojonymi w plasterki
brukselkami i posypujemy kukurydzą. Efekt – oswojony wielokulturowy melanż brukselski!
Piotr Ładomirski, prezes
Polskiej Macierzy Szkolnej w Belgii
www.pmsz.be
CZY DA SIĘ NA SŁODKO?
Ponoć się da.
Turyście Bruksela kojarzy się przede wszystkim z koronkami,
komiksami i czekoladą. Belgijska czekolada jest powszechnie
uważana za najlepszą na świecie. Przeciętny Belg pochłania rocznie
8 kg tej słodkości!
Brytyjczyk, niejaki Andy Simpson, z miłości do czekolady
i brukselki zaczął z wielką pasją łączyć te produkty w dania.
Ostatecznie uznał, że najlepiej wychodzą mu brukselki zalewane
belgijską czekoladą. O dziwo, jego kulinarny wynalazek spotkał się
z dużą aprobatą wśród młodzieży. Stworzył wyszukaną alternatywę dla słodyczy wigilijnych.
wizytówki • ulotki • plakaty • notesy •
teczki ofertowe na dokumenty A4 •
zaproszenia i karty okolicznościowe •
kalendarze • foto-książki i albumy •
gadżety reklamowe •
A odważnym i lubiącym eksperymenty (oraz nieco szalonym)
proponuję poranną kawę na wywarze z brukselki, której miałam
okazję skosztować. Zapewniam Was, że pobudza o wiele mocniej
niż cztery podwójne espresso! Niemniej jednak autor tekstu
nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wprowadzania
powyższej receptury w życie. Skargi i zażalenia proszę kierować
na adres niejakiej Agnieszki – mimo perturbacji nadal przyjaciółki.
Sylwia Znyk
REKLAMA
Można zatem polubić brukselkę? Można. Tylko trzeba mieć do niej
niebanalne podejście. Podobnie jak do miasta, w którym została
odkryta.
 Super promocja 
Kalendarze biurkowe piramidki
Kalendarze ścienne
50 sztuk - 115 €
50 sztuk - 315 €
 transport gratis 
35
Psycholog
Życie rodziców nastolatka bywa niełatwe... Młody człowiek, który jeszcze
do niedawna był miłym, uśmiechniętym i zadowolonym z życia dzieckiem,
zmienia się nie do poznania. Wszczyna kłótnie, wiecznie wszystko krytykuje
i nic mu się nie podoba. Trudno dociec, o co mu właściwie chodzi. Są chwile,
gdy rodzice zastanawiają się: Co się stało z moim dzieckiem, gdzie ono
się podziało? W którym miejscu popełniłem błąd? Co robić, żeby wszystko
wróciło do normy? Oto zasady oraz wybrane pytania nurtujące dorosłych wraz
z podpowiedziami, jak postępować, żeby nie zwariować we własnym domu,
w którym żyje nastoletni człowiek.
Z nastolatkiem
KILKA SŁÓW O POROZUMIENIU
RODZIC – DZIECKO
Budowanie kontaktu z własnym dzieckiem to proces, który powinien
zacząć się już po jego urodzeniu. O dobre relacje z potomstwem
trzeba odpowiednio zadbać. Naiwnością byłoby liczenie na to,
że staniemy się kimś bliskim i zaufanym dla naszego kilkunastolatka,
jeśli wcześniej nie poświęcaliśmy mu czasu (bo np. zarabialiśmy
na jego utrzymanie – ,,żeby miał wszystko”), a nasze kontakty
ograniczały się do wydawania poleceń. Oto, o czym nie wolno
zapomnieć w procesie wychowania, niezależnie od tego, ile lat mają
nasze dzieci, a dzięki czemu ułatwimy nastolatkom (i sobie!)
przetrwanie trudnego wieku dojrzewania.
■ Poświęcaj czas
Zastanów się, czy proporcje czasu dzielonego między pracę i dom
nie są zachwiane (zwłaszcza jeśli jesteś ojcem). Czy fakt, że zarobisz
trochę więcej pieniędzy, zrekompensuje twojemu dziecku to,
że nie spędzasz z nim czasu? Ponoć wielu mężczyzn mających już
dorosłe dzieci na pytanie o to, czego z przeszłości żałują najbardziej,
odpowiada: ,,za mało czasu spędzałem ze swoim dzieckiem”...
Pamiętaj, że nic nie zastąpi wspólnych chwil i żaden podarunek
nie zaprocentuje tak jak czas – który jest bezcenny.
■ Buduj zaufanie
Nie ma mowy o dobrej relacji rodzic – dziecko bez zaufania.
Dotrzymuj więc danych umów i obietnic i tego samego oczekuj
od dziecka. Ucz, że ważne jest mówienie prawdy zawsze, nawet jeśli
jest to trudne. Sam nie oszukuj i nie mijaj się z prawdą – pamiętaj,
że przykład idzie z góry.
■ Mądrze wychowuj
W wychowaniu stosuj zasadę zdrowego rozsądku. Stawiaj granice,
bądź konsekwentny w trzymaniu się ustalonych reguł, unikaj
porównań, chwal za dobre zachowanie i sukcesy, pozwól ponosić
konsekwencje. Tłumacz swoje decyzje. Miej szacunek do własnego
dziecka.
■ Ucz wyrażania uczuć i rozwiązywania konfliktów
Od najmłodszych lat ucz właściwych reakcji emocjonalnych. Pokazuj,
jak sam sobie radzisz, kiedy się stresujesz, co robisz, kiedy jesteś zły
lub gdy masz problem. Rozmawiaj z dzieckiem o uczuciach. Pomagaj
mu radzić sobie z różnymi niełatwymi emocjami. Jeśli coś cię gryzie,
mów o tym i nie traktuj dziecka jak kogoś, na kim można
się wyładować, bo ,,miałem ciężki dzień, a on znów nie posprzątał”.
Dbaj o dobrą atmosferę w domu, zwracaj uwagę na to, jak odnosisz
36
pod jednym dachem...
się do dziecka i jakich słów używasz. Pamiętaj, że czasem lepiej jest
coś przemilczeć, bo raz wypowiedzianych słów nie da się cofnąć.
■ Buduj w dziecku poczucie własnej wartości
Chwal, motywuj i doceniaj to, co robi dziecko. Podsuwaj różne
aktywności, dzięki którym może poczuć się lepsze. Daj mu poczucie,
że ma wpływ na decyzje rodziny, że jego zdanie się liczy. Wysłuchaj
tego, co ma do powiedzenia, nawet jeśli wydaje ci się to głupie.
Podkreślaj zalety, nie wady! Zauważaj nawet drobne sukcesy.
KTO PYTA... MNIEJ BŁĄDZI
Kiedy powiem cokolwiek, co go dotyczy, on staje się drażliwy
i opryskliwy – nawet z błahych powodów. Jak sobie z tym
radzić?
Okres dojrzewania to czas ogromnych zmian nie tylko w sferze
fizycznej, ale również w psychice młodego człowieka. Wahania
nastrojów są wynikiem m.in. wzrostu poziomu hormonów
(u chłopców testosteron wzrasta osiemnastokrotnie, a u dziewcząt
estradiol ośmiokrotnie!). Zmianom ulega wygląd zewnętrzny
(wzrost), kształt ciała oraz mięśni, proporcje tkanki tłuszczowej,
płuca, serce. Jednym słowem w ciele nastolatka bardzo dużo
się dzieje. Dodatkowo jest to okres, kiedy młody człowiek chce
pokazać swoją odrębność od rodziców, mieć własne zdanie
na każdy temat i samodzielnie podejmować decyzje, nie jest jednak
w pełni do tego przygotowany. Stąd różne skrajne zachowania,
łatwość przechodzenia od śmiechu do płaczu czy obrażanie się.
Co jako rodzice możemy z tym zrobić? Przede wszystkim zachować
spokój. Cierpliwie wysłuchać, samemu nie wpadając w złość. Okazać
zainteresowanie i mieć chęć wyjaśnienia sytuacji i przyczyn złości
lub złego humoru dziecka. Może się zdarzyć, że nie od razu syn
lub córka będą gotowi porozmawiać o swoich emocjach. Czasem
wystarczy dać czas, zaoferować pomoc (można spytać wprost:
jak mogę ci pomóc?) a przede wszystkim – po prostu być.
Cokolwiek powiem, moje dziecko i tak uważa, że jego
koleżanki i koledzy wiedzą lepiej. Dlaczego jeszcze rok temu
byłam autorytetem, a teraz to inni nim są?
Po pierwsze zastanów się, czy naprawdę dziecko kompletnie
się z tobą nie liczy. Gdy było młodsze, decydowałeś dosłownie
o wszystkim, więc może teraz czujesz, że zupełnie na nic nie masz
wpływu, bo część decyzji dziecko podejmuje samo (a w pewnych
sprawach wręcz liczy się ze zdaniem innych, a nie twoim). Zrób
mały bilans i odpowiedz sobie na pytanie, czy chodzi o sprawy błahe
Psycholog
(jak np. styl ubierania), czy o ważne życiowe decyzje mogące zaważyć
na przyszłości. Czy jest sens toczyć o to boje? Może pora pogodzić
się z faktem, że powoli dziecko staje się coraz bardziej
niezależne i nie jesteśmy wyłącznymi autorytetami tak jak dawniej?
Po drugie pamiętajmy, że grupa rówieśnicza to ogromnie ważny
element w życiu dojrzewającego człowieka. Rówieśnicy stają się
punktem odniesienia i czy tego chcemy, czy nie, to właśnie ich zdanie
liczy się wtedy najbardziej i tylko oni ,,naprawdę mnie znają”
– tak myśli niejedno dziecko. Ich przewaga polega na tym, że
funkcjonują w tych samych realiach, nie krytykują, nie wymierzają kar,
można im powiedzieć wszystko. Żaden, nawet najbardziej wyluzowany
rodzic nie zastąpi dziecku grupy przyjaciół i nigdy nie będzie tak
atrakcyjny dla nastolatka.
Po trzecie (mając w głowie dwa powyższe punkty) powstrzymujmy
się od niepotrzebnej krytyki koleżanek i kolegów dziecka, bo to
nie umocni naszej więzi z nim. Rodzice często to robią, raniąc
przy tym dziecko – bo przecież krytyka znajomych to krytyka
jego wyboru! W takiej sytuacji należy postępować ostrożnie. Lepiej
czasem ugryźć się w język i nie komentować, ponieważ może
to sprawić, że nasze dziecko zwyczajnie przestanie nam opowiadać,
co i z kim robi. Nie będzie przecież chciało się narazić na zrzędzenie
czy krytykę z naszej strony. Pamiętajmy też, że czasem nawet
najbardziej z pozoru ,,dziwny” młody człowiek może okazać się kimś
wartościowym!
Moje dziecko wplątało się w trudny związek. Jak reagować,
kiedy widzę, że jest nieszczęśliwe?
Choć bardzo byśmy chcieli, mamy nikły wpływ na to, w kim nasze
dziecko ulokuje uczucia. I choć każdy rodzic marzy, aby był to ktoś
odpowiedni, nie zawsze się tak dzieje. Nastolatki (z burzą
hormonów!) niekiedy podejmują pochopne decyzje i wplątują się
w związki, które sprawiają im więcej zawodu niż radości. Jako rodzice
bacznie obserwujący swoje dziecko powinniśmy z łatwością zauważyć,
że coś jest nie tak. W takiej sytuacji należy zapytać, co się dzieje,
i wykazać gotowość wysłuchania. Nie naciskać, ale podkreślić to,
że widzimy, martwimy się i że rozmowa może przynieść ulgę. Warto
zapytać wprost, co czuje młoda osoba, nazwać uczucia, wyrazić
zrozumienie. Dać się wypłakać, jeśli sytuacja tego wymaga.
Nie umoralniać, nie dawać gotowych rozwiązań, nie mówić: ,,jesteś
jeszcze młody, znajdziesz kogoś innego” – bagatelizowanie problemu
nie pomoże, bo dla naszego dziecka jest to sprawa ważna, dziejąca
się tu i teraz; zapewne trudno mu sobie wyobrazić, co będzie za parę
lat. Samemu trzeba sobie przypomnieć, jak to było, gdy byliśmy
młodzi, zakochani (nie zawsze szczęśliwie) i nam nie wyszło. Jakie
reakcje innych (np. naszych rodziców) były pomocne, a co tylko
wprawiało nas w rozdrażnienie. Warto opowiedzieć o swoich
doświadczeniach lub o historiach, które znamy z życia, tak by
nastolatek poczuł, że nie jest osamotniony ze swoim problemem.
Poza tym – w ramach uświadamiania – dobrze jest przy różnych
okazjach mówić o tym, jak powinien wyglądać zdrowy związek,
komentować na bieżąco (np. oglądając z dzieckiem serial lub
czytając prasę), co jest naszym zdaniem akceptowalne,
a co niedopuszczalne w zachowaniu pary. Jest to ważne, bo młody
człowiek będzie miał wtedy pojęcie o tym, co myślimy na ten temat
i jakie są normy. Samemu trzeba też pamiętać o tym, że nasz
związek jest żywym wzorem dla dzieci i że będą one czerpały
wzorce przede wszystkim z tego, co obserwują w domu.
Jak rozmawiać z nastolatkiem o sprawach seksu?
Kiedy przychodzi na to pora?
Tematyka seksu jest często bardzo trudna i sprawia wielu rodzicom
dużo kłopotu. Choć rzeczywistość aż kipi seksem (prasa, telewizja,
bilbordy), to dla wielu z nas jest to temat krępujący i szalenie
niewygodny. Rodzi się w związku z nim zawsze wiele pytań. Kiedy
rozpocząć takie uświadamiające rozmowy, jak do nich podejść,
jakich używać słów?
Obserwując nastoletnie dziecko (to, czym się interesuje, jakie
lubi oglądać filmy i na jakie tematy rozmawia z nami i swoimi
znajomymi), powinniśmy szybko się zorientować i z łatwością
ocenić, czy to już pora. Niektórzy 13- czy 14-latkowie zupełnie
nie są zainteresowani wątkami miłosnymi, inni natomiast
jak najbardziej. Moment podjęcia tej tematyki zależy zatem
od indywidualnych potrzeb młodego człowieka.
Jak? Przede wszystkim należy pamiętać, że łatwiej jest przy różnych
okazjach wyrażać swoje zdanie na tematy związane ze współżyciem
(i nie tylko), niż przeprowadzić taką rozmowę jednorazowo, bo jest
to na ogół krępujące dla obu stron. Warto zatem w codziennych
sytuacjach podejmować różne wątki i wyrażać swoje zdanie
na ich temat. Takie komentarze mogą dotyczyć różnych sytuacji
przedstawianych np. w serialach czy artykułach z kolorowych
magazynów. Powinniśmy na bieżąco udzielać odpowiedzi, jeśli młody
człowiek wydaje się zainteresowany jakimś wątkiem, a przede
wszystkim nie bać się, że podejmując tę delikatną, lecz niezmiernie
ważną tematykę, w jakiś sposób zachęcamy dziecko do współżycia
w młodym wieku lub że wyrażamy na to swoje przyzwolenie! Dając
nastoletniemu dziecku wiedzę dotyczącą spraw związanych
z seksem (czyli na temat bezpieczeństwa i konsekwencji
w przypadku niestosowania się do pewnych zasad), pomagamy
mu ustrzec się przed błędami popełnianymi często z niewiedzy.
Wątki przedstawione powyżej nie wyczerpują rzecz jasna
wszystkich spraw dotykających rodziców i ich nastoletnich dzieci.
Dlatego też wszystkich osobom zainteresowanym gorąco polecam
książkę Adele Faber i Elaine Mazlish ,,Jak mówić do nastolatków,
żeby nas słuchały. Jak słuchać, żeby z nami rozmawiały”, z której
od ponad 20 lat korzystają rodzice oraz osoby prowadzące
warsztaty dla rodziców i wychowawców na całym świecie.
Kinga Katarzyna Szozda
38
39
Mama i dziecko
Klan – jaką rolę w nim grasz?
Rodzice kochają wszystkie swoje dzieci,
ale każde dziecko jest jedyne w swoim
rodzaju. Różnice wynikają nie tylko z płci
czy wieku. Kolejność narodzin
rodzeństwa ma w dużym stopniu wpływ
na to, jakie są nasze dzieci i jak należy
z nimi postępować.
PIERWSZE KOTY ZA PŁOTY
Kiedy zostajemy rodzicami po raz pierwszy, przepełnia nas
ekscytacja, radość i ciekawość nieznanego. Te emocje podszyte są
strachem, wynikającym z braku doświadczenia w obcowaniu
z tak małą istotą. Czytamy poradniki dla przyszłych rodziców,
gromadzimy czasopisma o tematyce dziecięcej i podpytujemy
doświadczonych znajomych, jak z noworodkiem żyć, żeby przeżyć.
Mając już go w rękach, zachwycamy się każdym szczegółem
wątłego ciałka, z czasem celebrujemy jego pierwszy uśmiech
czy krok. Znamy emocje niemowlaka na pamięć, bo nasza uwaga
jest skoncentrowana tylko na nim. Cały nasz świat kręci się wokół
pierworodnego. Gdy w rodzinie pojawia się rodzeństwo, charakter
i zachowanie dziecka (oraz rodziców) ulega przemianom.
Według badań norweskich naukowców, najstarsze dzieci
są inteligentniejsze niż reszta rodzeństwa o 2,3 pkt IQ. Drugie
dziecko ma 1,1 pkt IQ przewagi nad kolejnym. Wybitny
amerykański psycholog, prof. Robert Zajonc, twierdzi, że wynika
to z tego, iż starsze dzieci rozwijają inteligencję, przekazując
rodzeństwu wiedzę o życiu i towarzysząc mu na wszystkich
szczeblach edukacji. Są dla młodszych mentorami – w rodzinie
wielodzietnej to najstarsze dziecko gra rolę nauczyciela,
odpowiadając na wszystkie pytania rodzeństwa. Rozwija intelekt
braci i sióstr, przez co sam siebie wzbogaca.
Pierworodni zazwyczaj są bardziej wykształceni i zdobywają
wyższe stanowiska. Chętnie wybierają karierę w strukturach
rządowych (ponad połowa prezydentów USA to pierworodni)
lub naukową.
Historia sama dostarcza nam przykładów – z mocy prawa
następcy tronu to pierworodni książęta lub pierworodne
księżniczki. Podobnie było na przestrzeni wieków z ordynacją
rodową, czyli majątkiem ziemskim rządzącym się swoimi własnymi
prawami dotyczącymi dziedziczenia. Ordynacją zarządzał
powiernik, z reguły najstarszy syn. Pozostałe rodzeństwo
nie dysponowało dobrami ziemskimi. Otrzymywało jedynie posag
(córki) oraz odpowiednie wykształcenie (synowie). Najstarsi,
często jako jedyni w rodzinie, dostawali możliwość edukacji.
40
NIC DWA RAZY SIĘ
NIE ZDARZA
Drugie dziecko jest inne. Nie tylko
ma inną osobowość, ale też rozwija
się inaczej. Wynika to z faktu,
że rodzice ulegli przemianie
po narodzinach pierwszego
malucha. Wychowywanie dziecka
zrewidowało wiele z ich poglądów.
Są mądrzejsi po przygodach
z pierwszym. Już nie są zagubieni
w metodach wychowawczych,
nie eksperymentują; swój system
wypracowali w praktyce.
Nie biegną na każdy krzyk malucha,
nie zmieniają mu pieluchy
co kwadrans i wyczuwają,
kiedy dokucza mu głód, a kiedy
zwykłe znużenie. To powoduje,
że drugie dziecko traktowane jest
w zupełnie inny sposób i emocje,
które przekazują mu rodzice,
są też różne. Choć rodzice często
temu zaprzeczają.
Co ciekawe, średniakom
nie poświęca się wielu badań,
jakby ich średnie
(czytaj: przeciętne) cechy
osobowości już na starcie
wyznaczała kolejność urodzenia.
Zdaniem Michaela Grose'a,
badającego wpływ urodzenia
na osobowość, to pierworodni
rządzą światem, a najmłodsi chcą
go zmieniać. Średniacy
natomiast są
indywidualistami
– aby zwrócić na siebie
uwagę w rodzinie, muszą
bardziej się starać. Osaczeni
z dwóch stron przez
rodzeństwo, są bardziej
elastyczni, wyrabiając
w sobie umiejętność
współpracy, negocjacji
i kompromisów.
Nie są uprzywilejowani,
jak pierworodni, i nie są
tak rozpieszczani,
jak najmłodsi. To urodzeni
politycy i dyplomaci.
Dzieci środkowe potrafią
szybciej uniezależnić się
od domu i usamodzielnić.
DO TRZECH RAZY
SZTUKA
Jeśli najstarsze dziecko
nazwiemy przywódcą,
a średnie dyplomatą,
to najmłodsze należałoby
określić mianem ryzykanta
i buntownika. Wynika to
z faktu, że nikt w rodzinie
nie traktuje go poważnie
i dziecko to długo musi
dopraszać się o zabranie
głosu, w powszechnej opinii
43
FORMY POMOCY I OPIEKI
F
ORMY POMOCY
Mają one możliwość czasowego pobytu
I OPIEKI MEDYCZNEJ
w specjalnych ośrodkach, które zapewnia¸
DLA OSÓB POZOSTAJACYCH
ją im opiekę i zabiegi medyczne.
W DOMU
Celem i ideą usługi jest odciążenie
Pomoc w domu
Opiekunowie i pomoce domowe są
odpowiedzialni m.in. za przygotootoczenia pacjenta i umożliwienie
wanie posiłków, zrobienie zakunajbliższym krótkiego odpoczynku.
pów, utrzymanie domu w czystoCzłonkowie Mutualité Saint-Miści, opiekę nad dziećmi i pomoc
chel korzystają ze zwrotu
przy toalecie w przypadku osób Masz problemy ze zdrowiem lub z poruszaniem się, ale w wysokości16,11€ za dzień.
chciałbyś pozostać w domu,
tego wymagających. Pozostają do
w otoczeniu najbliższych? Twoi rodzice starzeją się
Bezpłatne porady dotyczące
państwa dyspozycji, by zapewnić
i
potrzebują
pomocy
i
opieki,
aby
móc
nadal
mieszkać
wyposażenia
domu
komfort.
u siebie? A może szukasz pomocy
Warto wiedzieć, że można
Członkom Mutualité Saint-Michel,
z powodu niepełnosprawności, ciężkiej choroby lub ze skorzystać z bezpłatnej porady tektórzy mają opłacone składki
względu na przebyty wypadek, ale nie wiesz,
rapeuty zajęciowego z ASBL Solival
ubezpieczenia
uzupełniającego,
do kogo się zwrócić?
w sprawie wyboru pomocy techniprzysługuje w tym przypadku zwrot.
Czy pomyślałeś o swojej kasie ubezpieczeń
cznych – produktów i urządzeń takich
zdrowotnych? Mutualité Saint-Michel i jego
Opieki pielęgniarska w domu
jak
np. odpowiednie sztućce, pomoce
partnerzy oferują dostosowaną pomoc
Pielęgniarki i pielęgniarze z Żółtego
w
ubieraniu
itp. Terapeuta doradzi także, jak
i opiekę – dostępne dla wszystkich.
i Białego Krzyż dojeżdżają do domu
dostosować dom (łazienkę, kuchnię itd.) do
osoby potrzebującej pomocy i na miejscu
potrzeb osób z ograniczoną sprawnością.
przeprowadzają wszystkie rodzaje leczenia zaleconego przez lekarza, od prostych do bardziej skomplikowanych zabiePOMOC FINANSOWA
gów (np. robienie zastrzyków, zmiana opatrunków, zakładanie
Zasiłek – pomoc domowa
i kontrolowanie kroplówki, opieka paliatywna).
Pacjenci w wieku powyżej 18 lat, którzy w dużym stopniu
Wynajem i sprzedaż urządzeń i produktów medycznych
wymagają opieki, otrzymują zasiłek semestralny w wysokości 75€
Mutualité Saint-Michel blisko współpracuje z Proximité Santé,
w pierwszym półroczu i 100€ w kolejnych półroczach.
gdzie można wypożyczyć lub kupić sprzęt niezbędny do pomocy
Pomoc finansowa objęta ubezpieczeniem obowiązkowym
i opieki: poduszki ergonomiczne, piłki Sit’n’Gym, pasy na brzuch,
Zapraszamy do kontaktu z nami. Nasi pracownicy socjalni ocenią
ciśnieniomierze, specjalne chwytaki – łapki do podnoszenia przepaństwa potrzeby i zaoferują odpowiednie rozwiązania. Sprawdzą
dmiotów, produkty zabezpieczające w przypadku nietrzymania
także, czy mają państwo wszystkie dostępne usługi i zniżki (zasiłek
moczu i wiele innych.
dla niepełnosprawnych, pakiet usług dla osób z problemami nieCzłonkowie Mutualité Saint-Michel mają specjalne warunki.
trzymania moczu, statut Omnio, BIM itp.).
Teleopieka (helpline)
Vitatel to łatwy i nieskomplikowany w obsłudze system teleopieki. Wystarczy naciśnięcie nadajnika (który można nosić jako
wisiorek lub bransoletkę), by skontaktować się z centralą. W razie
Więcej informacji:
konieczności pracownik centrali powiadamia osoby wcześniej
• na temat pomocy i opieki w domu: 02 647 03 66
wskazane przez pacjenta i wysyła niezbędną pomoc, pozostając
• na temat pomocy finansowej: 02 501 58 30
w stałym kontakcie z potrzebującym pomocy.
Członkowie Mutualité Saint-Michel mają prawo do specjalnej taryfy.
Kontakt w języku polskim:
Chloe Crokart
Usługa „krótki pobyt”
tel.:
02
501
51
96,
e-mail:
[email protected]
„Krótki pobyt” to usługa skierowana do osób chorych,
www.mc.be
niepełnosprawnych i/lub będących w trakcie opieki paliatywnej.
REKLAMA
€€
€
Mutualité Saint-Michel
Rada - Informacja - Rejestracja - Refundacje
Kontakt
z nami
Chloé Crokart
02 501 51 96
44
[email protected]
Bd Anspach 111-115
1000 Bruxelles
0800 10 987
www.mc.be
info
Titres
Services
My jesteśmy straszne zmory - Bardzo groźne z nas upiory
Nie musicie się nas bać - My będziemy o Was dbać
ZAPRASZAMY !!!
Dodatkowe informacje
1030 Bruksela (Schaerbeek)
Avenue Albert Giraud 95
przy dworcu Schaerbeek - 3 min.
Godziny otwarcia : pon-pt
od 8:30 - 12:30 i od 13:30 - 17:30
1410 Waterloo
Avenue des Combattants 21
(Na umówione spotkania)
Sylwia Kieżel - 0475 49 92 37
Eliza Kossakowska - 0474 89 33 98
Wioletta Cichocka - 0475 49 91 19
02 240 26 20
02 240 26 29
www.vivaservices.be
[email protected]
vivaservices1030
Adres Biura
Zawsze po Twojej stronie
Pasja
tworzenia
Franciszek Starowieyski
Franciszek Starowieyski miał wszystkie cechy, by stać się legendą
za życia. Obok talentu i pracowitości miał jeszcze osobowość,
która sprawiała, że jednych szokował, innych zachwycał, a wszystkich
zadziwiał. Artysta zmarł trzy lata temu. Zostawił rysunki, obrazy,
wspaniałą korespondencję i kolekcję antyków, które od zawsze
go pasjonowały.
Franciszek Starowieyski urodził się w 1930 roku w Bratkówce
w rodzinie szlacheckiej herbu Biberstein. Był patriotą w sarmackim,
staropolskim stylu. Pochodził z rodziny, w której – jak opowiadał –
od pokoleń w piwnicach składowano broń i kosy na wypadek
ewentualnego powstania, w gotowości do walki.
Starowieyski studiował na akademiach w Warszawie i Krakowie.
Największą sławę zdobył w latach siedemdziesiątych. Zasłynął
m.in. jako autor plakatów filmowych i teatralnych. Spadł wtedy na
niego deszcz nagród, począwszy od Grand Prix Biennale w Saõ Paolo
i Grand Prix za plakat filmowy w ramach festiwalu w Cannes.
Pokazywał swoje prace od Warszawy po Nowy Jork. Jednym
z największych sukcesów artysty była wystawa w Guggenheim
Museum. To ogromne wydarzenie, artystyczny parnas – nie tylko
dla polskiego artysty w czasach żelaznej kurtyny.
Franciszek Starowieyski reżyserował także teatry malowania.
Na żywo, przy publiczności, z aktorską swadą i malarską śmiałością
malował odważne obrazy. Prowadził przy tym arcyciekawą narrację,
z charyzmą i pasją opowiadając nie tylko o sztuce, ale też
o atrybutach kobiecego ciała. To w Brukseli znajduje się słynna,
nawiązująca do mitologii scena „Porwania chrześcijańskiej Polski
przez pogańską Europę”. Dzieło w 1998 roku wywołało skandal.
Było kontrowersyjne, ale okazało się może odrobinę prorocze.
Starowieyski prowokował, żartował, ale przede wszystkim malował.
W sztuce oddawał swoją pasję dla dawnych czasów. Jego fascynacją
był XVII wiek – dlatego sygnował obrazy, antydatując je o trzysta lat.
„Porwanie Polski” powstało zatem w 1698 roku – według kalendarza, którym chciał żyć artysta. Ten czas to moment europejskiej
recepcji sztuki Rubensa. Rozbuchana rubensowska kobiecość była
wielką fascynacją Starowieyskiego.
Pasjonował się także antykami – był wytrawnym kolekcjonerem,
zbierał m.in. oryginalne stare zegary, nietypowe przedmioty, dawne
monety.
Pod koniec życia dotknęła go choroba, która dla malarza musiała
być największym udręczeniem. Tracił wzrok. Artysta zmarł w 2009
roku. Pozostawił po sobie rysunki, obrazy, wspaniałą korespondencję. Pozostawił twórczość, która jest odporna na czas.
Franciszek Starowieyski – zdjęcia z archiwum Galerii Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej
Cykl Arcydzieła
w zbiorach polskich
Ekstaza świętego Franciszka
El Greco, 1575-80?
Muzeum Diecezjalne
w Siedlcach
Niewiele jest obrazów tej miary
w zbiorach polskich. Znakomite
płótno wybitnego malarza.
W tym przypadku pasjonujący jest
nie tylko sam obraz i jego autor,
ale także historia, która sprawiła,
że gdyby nie kilka zbiegów okoliczności, „Ekstazy świętego
Franciszka” po prostu nie moglibyśmy oglądać. Obraz wielkiego
El Greca został przypadkiem rozpoznany przez historyczki sztuki,
którym pokazano stare, okopcone, anonimowe płótno.
Kto mógł się spodziewać, że to dzieło wielkiego malarza?
Dominik Theotokopulos (1541-1614) przydomek El Greco
zawdzięcza swojemu pochodzeniu. Urodził się w Kandii na Krecie,
46
ale większość twórczego życia spędził na kontynencie, gdzie
wschodnie, bizantyjskie wpływy w jego malarstwie sprawiły, że
nazwano go po prostu Grekiem. Artysta po podróży przez Wenecję,
gdzie uczył się malarstwa m.in. u Tycjana i Tintoretta, na stałe osiadł
w Hiszpanii. To tam rozwinął swój styl malarski, którego główną
cechą stał się wyjątkowy dramatyzm. El Greco malował postaci
w momentach przełomowych. Nie w jego stylu były ustawiane,
uładzone portrety. Pokazywał emocje, pokazywał przemiany,
pokazywał dramaty i wątpliwości targające bohaterami.
Wprowadzał ich w świat działania wielkich sił, wobec których ludzie
pozostają tylko ludźmi.
„Ekstaza świętego Franciszka” jest pod tym względem obrazem
typowym. Przedstawia dramatyczny moment, w którym przyszły
święty odkrywa dotyczące go znaki. Oto na dłoniach pojawiają
mu się stygmaty. Franciszek szuka wyjaśnienia, patrząc w niebo –
w geście pełnym spokojnego dramatyzmu i powagi, mistyczności
i tajemnicy, ale także zgody na los. Ta niezwykła aura sprawia,
że mamy do czynienia z prawdziwym arcydziełem.
Justyna Napiórkowska
Justyna Napiórkowska prowadzi Galerię Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej przy Mont des Arts w Brukseli.
Autorka zwycięskiego Bloga Roku w kategorii kultura www.osztuce.blogspot.com, swoje teksty publikowała
m.in. na łamach „Art & Business”
Kultura
Jesienne wystawy
,,Sztuka czyści duszę z codziennej warstwy kurzu.” Pablo Picasso
JORDAENS I ANTYK W BRUKSELI
Było ich trzech. Rubens,Van Dyck i Jordaens. Artyści XVII-wieczni, z którymi wiązana
jest tak zwana szkoła antwerpska, najwybitniejsi przedstawiciele flamandzkiego baroku.
Królewskie Muzea Sztuki w Brukseli pokazują twórczość najmniej znanego z nich.
Jacob Jordaens, syn kupca bławatnego był artystą wielu dyscyplin. Malował, rysował,
projektował kartony do arrasów. Całe życie związał z Antwerpią.
Fascynowały go tematy mitologiczne, które po swojemu uwspółcześniał.
Obrazy na wystawie pochodzą m.in. z madryckiego Prado i z wiedeńskiej Albertiny.
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, do 27 stycznia 2013
www.fine-arts-museum.be
Jacques Jordaens, Allegory of the Fertility of the Land, 1623-25
Royal Museums of Fine Arts of Belgium, Brussels
CHAIM SOUTINE W PARYŻU
Chaim Soutine, Madeleine Castaing, 1929
Blisko sto lat temu do Paryża przyjechał ubogi malarz ze Wschodu, Chaim Soutine.
Dołączył to tworzącej się bohemy artystycznej, która miała przybrać nazwę Ecole de Paris.
Wśród artystów było kilku Polaków – np. Eugeniusz Eibisch i Eugeniusz Zak.
Swoje prace pokazywali m.in. w galerii polskiego marszanda Loepolda Zborowskiego
przy paryskiej ulicy de la Boétie. To Zborowski uważany jest za pierwszego odkrywcę
Amadeo Modiglianiego. Artyści stworzyli prawdziwą bohemę paryskiego Montparnasse'u.
Wystawa w Orangerie jest jedną z kilku przypominających sylwetkę Soutine'a
i pokazującą jego ubogie paryskie lata.
Paryż – Musée de l'Orangerie, do 21 stycznia 2013
www.musee-orangerie.fr
MARC CHAGALL W ROUBAIX
Malarstwo Marca Chagalla to przykład na triumf wyobraźni. Wystarczy spojrzeć na jego
biografię i czasy, w których przyszło mu żyć i tworzyć – między rewolucyjną Rosją
a pogrążoną w wojnie Europą. Sztuka dawała mu możliwość stworzenia innej, alternatywnej rzeczywistości. Pełnej kolorów, marzeń; szczęśliwej. Jego obrazy pełne są
jednocześnie powagi, jak i prostej, naiwnej radości, zachwytu nad światem. Wystawa
w Roubaix we Francji (niedaleko Belgii) pokazuje Chagalla w wielu odsłonach, a przy tym
w dość szczególnym otoczeniu – muzeum znajduje się bowiem w budynku byłego basenu.
Roubaix – La piscine, Marc Chagall, Gęstość snów, do 13 stycznia 2013
www.roubaix-lapiscine.com
Marc Chagall L'Oiseau de feu, Collection particulière
GALERIA KATARZYNY NAPIÓRKOWSKIEJ
O jednym obrazie:
Joanna Wiszniewska-Domańska, Księga marzeń
W pracach Joanny Wiszniewskiej-Domańskiej zawsze występuje jeden bohater. Niekiedy
jest to podróżny – z walizką, przed drogą. Niekiedy ustawiony jest przed otwartą księgą.
Karta, tabula rasa – biała i czysta czeka na zapisanie. Czym? Tęsknotami, pragnieniami,
marzeniami. Księga marzeń to grafika, która łączy syntetyczne ujęcie i surrealistyczny
klimat. Więcej jest tu tego, co niedopowiedziane… Opowieści o człowieku w drodze,
który może tylko wyobrażać sobie, jaki jest cel jego podróży.
Galerie Mont des Arts
www.galeriemontdesarts.com
48
przygotowała Justyna Napiórkowska
Joanna Wiszniewska, Domańska, Księga marzeń
Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej
49
Kalendarz imprez
SKODA JAZZ FESTIVAL
do 13.12, różne miejsca w Brukseli
www.skodajazz.be
SALON ARTISANART
09 – 11.11, Tour & Taxis
PLAISIRS D'HIVER
30.11 – 06.01.2013, centrum miasta
www.plaisirsdhiver.be
LA TRAVIATA
04.12 – 31.12, La Monnaie
av. du Port 86, 1000 Bruxelles
www.artisanart.be
pl. de la Monnaie 6, 1000 Bruxelles
www.lamonnaie.be
COCOON 2012
08.12, godz.16.00
Salon dom & dekoracja
17 – 25.11, Brussels Expo, 1020 Bruxelles
www.cocoon.be
NOCTURNE DU SABLON
29.11 – 01.12, Sablon i okolice
www.sablon-bruxelles.com
MUZYKA KLASYCZNA
GALA EUROPEJSKA
MIKOŁAJKI 2012
av. de Tervuren 282-284, 1150 Bruxelles
www.bekap.be
MOSCOW CITY BALLET
09.12 „DZIADEK DO ORZECHÓW”
05 – 06.12 „JEZIORO ŁABĘDZIE”
Cirque Royal, r. de l'Enseignement 81, 1000 Bruxelles
www.ballets.be
BRUSSELS DOG SHOW
08 – 09.12, Brussels Expo, Heysel, 1020 Bruxelles
22.11, Bozar, rue Ravenstein 23, 1000 Bruxelles
www.bozar.be
www.brusselsdogshow.be
ICE MAGIC
NOCTURNE DES MUSÉES
BRUXELLOIS
Festiwal rzeźb z lodu
23.11 – 06.01.2012, Stationsplein, 8000 Bruges
www.sculpturedeglace.be
do 13.12
www.museesdebruxelles.be
WALKING WITH DINOSAURS!
Komedia muzyczna
30.11 – 09.12, Brussels Expo, 1020 Bruxelles
www.dinosaurlive.be
AEQUUS NOCTIS
Magiczne widowisko
30.11 – 02.12, Tour et Taxis
av. du Port 86, 1000 Bruxelles
www.aequusnoctis.com
50
PIOTRUŚ PAN
22.12 – 06.01.2013, Forest National
av.Victor Rousseau 208, 1190 Bruxelles
www.forestnational.be
PREHISTORIA – DO IT YOURSELF!
do 26.05.2013, Muséum des Sciences naturelles
r.Vautier 29, 1000 Bruxelles
www.sciencesnaturelles.be
Budujemy dom
Pozwolenie na budowę – co potem?
Uzyskanie pozwolenia na budowę jest niewątpliwie ogromnym krokiem
ku realizacji naszej wymarzonej inwestycji. Należy jednak pamiętać,
że sam fakt uzyskania zezwolenia nie oznacza końca naszych kontaktów
z organem je wydającym. Istnieje szereg warunków, które musimy
spełnić w związku z pozwoleniem w czasie realizacji naszego projektu.
Wszelkie odstępstwa od określonych wymagań mogą się skończyć
nawet w sądzie i skutkować wstrzymaniem prac. Bardzo ważna jest
informacja, że po uzyskaniu pozwolenia na budowę obecność architekta
jest niezbędna przy realizacji inwestycji. Wynika to z wymogu
przygotowania pełnej dokumentacji rysunkowej przed
uprawomocnieniem się decyzji o pozwoleniu. Innymi słowy, wszystkie
plany wykonawcze, detale oraz opis techniczny planowanej inwestycji
muszą być przygotowane przez architekta przed rozpoczęciem robót
budowlanych, tak aby pełna dokumentacja była w tym momencie
„zamknięta”. Architekt przeprowadza też nadzór prac w trakcie
budowy i sprawdza ich zgodność z dokumentami i rysunkami. Pozwala
to uniknąć wszelkich nieporozumień, zaniedbań i odstępstw prawnych.
Czy prace można rozpocząć
bezpośrednio po otrzymaniu
pozwolenia?
Niestety otrzymanie decyzji o pozwoleniu
na budowę nie oznacza możliwości
natychmiastowego rozpoczęcia robót
budowlanych. Nadzorujący naszą
inwestycję urzędnik ma 20 dni od chwili
dostarczenia pozwolenia na sprawdzenie
zgodności decyzji władz lokalnych z ogólnie
obowiązującymi prawami i przepisami.
Żadne prace budowlane nie mogą
się rozpocząć przed upływem tego okresu.
Zdarza się, że zostaje on wydłużony
do 30 dni, jeśli przedmiot wniosku
o pozwolenie jest objęty PPAS lub jeżeli
wniosek został złożony na żądanie
urzędnika.
W przypadku stwierdzenia niezgodności
decyzji władz gminnych z ogólnie
obowiązującymi przepisami upoważniony
urzędnik ma prawo do zawieszenia
wydanej licencji. Anulowanie pozwolenia
jest natomiast wynikiem decyzji rządu,
który jest organem sprawującym nadzór
nad władzami regionalnymi i gminnymi
i ich rozporządzeniami. Sprawa wygląda
inaczej, jeżeli pozwolenie zostało wydane
nie przez władze gminne, lecz przez
reprezentanta władz wyższego szczebla.
Wtedy prace mogą być realizowane
bezpośrednio po otrzymaniu decyzji.
W tym przypadku nie istnieje żaden środek
nadzoru i możliwość zawieszenia.
Okres ważności pozwolenia
Pozwolenie na budowę jest ważne przez
dwa lata. Inaczej mówiąc – zezwolenie
wygasa, jeżeli w ciągu dwóch lat
od momentu wydania decyzji beneficjent
nie zakończył w znacznym stopniu
realizacji, jeśli nie rozpoczął budowy stanu
surowego lub (w określonych wypadkach)
jeżeli nie spełniono wymagań
urbanistycznych. Również przerwanie
prac na dłużej niż rok kończy
się wygaśnięciem ważności pozwolenia.
Zawieszenie okresu ważności
Na mocy prawa termin ważności
pozwolenia zostaje zawieszony na cały
okres trwania procedur związanych
ze złożeniem do Conseil d'Etat wniosku
o zmianę ostatecznej decyzji
o przedawnieniu zezwolenia na budowę.
Przedłużenie i wznowienie
pozwolenia
Na wniosek beneficjenta okres ważności
zezwolenia (ustawowo – dwa lata) może
być wydłużony o kolejny rok. Przedłużenia
można dokonać raz w roku,
gdy wnioskodawca udowodni, że nie mógł
zrealizować swojego założenia z przyczyn
od niego niezależnych. Należy pamiętać,
że wniosek o przedłużenie
lub odnowienie pozwolenia należy złożyć
co najmniej dwa miesiące przed upływem
jego obowiązującego okresu ważności.
Należy go przesłać listem poleconym
do organu wydającego decyzje.
W przypadku zezwolenia na budowę
wydanego przez rząd w wyniku
wcześniejszego odwołania wniosek
powinien być adresowany
do upoważnionego przez władze
urzędnika.
Pozwolenie na czas określony
W niektórych przypadkach pozwolenie
na budowę wydawane jest na czas
określony – np. pozwolenia
na postawienie na danym terenie znaków
i plansz reklamowych, witryn
lub na zamontowanie anten.
Dokładna lista prac i działań ustalona
została przez rząd w rozporządzeniu
z 29 stycznia 2004 r., które dotyczy
pozwoleń na zabudowę na czas określony.
W przypadku zezwolenia tego typu
przerwanie dopuszczanych prac na dłużej
niż rok nie skutkuje utratą ważności
pozwolenia.
Zezwolenie na czas określony nie może
zostać przedłużone. W momencie
przedawnienia istnieje jednak możliwość
złożenia nowego wniosku o pozwolenie
na zabudowę. Po upływie terminu
ważności tego typu pozwolenia
licencjobiorca jest obowiązany
do przywrócenia lokalu lub terenu
55
Budujemy dom
do stanu, w jakim go zastał przed wprowadzeniem zmian
związanych z uzyskanym pozwoleniem.
Zmiany w uzyskanym pozwoleniu
Po odebraniu decyzji z urzędu beneficjent może z różnych
przyczyn chcieć wprowadzić zmiany do uzyskanego pozwolenia.
W takim wypadku może złożyć wniosek o wprowadzenie
do zezwolenia modyfikacji.
Zmiany wymagają wydania nowego pozwolenia – bazującego
na wcześniejszym, ale wzbogaconego. Nowa decyzja staje się
od razu po wydaniu częścią oryginalnej licencji. Okres ważności
zmodyfikowanego pozwolenia jest taki sam, jak jego pierwotnej
wersji. CoBAT ustala szereg warunków, które muszą być
spełnione, aby móc ubiegać się o wprowadzenie zmian
do pozwolenia na budowę. Przede wszystkim w takim wypadku
przedsięwzięcie, którego dotyczy decyzja, nie może być
już w pełni zrealizowane, a pożądane modyfikacje mogą dotyczyć
jedynie części prac jeszcze nie przeprowadzonych.
Informowanie i ostrzeżenia o rozpoczęciu prac
budowlanych
Przed rozpoczęciem prac licencjobiorca ma obowiązek
zawiadomić opinię publiczną o wydaniu pozwolenia. Informacja
musi być dostępna przez cały okres trwania realizacji. Zwykle
jest to tablica budowlana zamontowana na placu budowy
i dostępna do wglądu dla wszystkich zainteresowanych. Oprócz
tego beneficjent musi także uprzedzić władze regionalne o fakcie
rozpoczęcia prac, na które wydano zgodę.
Wymogi informowania o wszczęciu prac budowlanych
są określone w artykule 194, paragraf 2 z CoBAT, natomiast
przepisy wykonawcze – w rozporządzeniu z 8 września 2011 r.
UWAGA! Nieprzestrzeganie obowiązków określonych
w powyższych przepisach to poważne naruszenie prawa
budowlanego!
Dostępność kopii planów z wniosku
o pozwolenie
Kopia planów, które stanowią przedmiot wniosku, jest zwracana
.
56
wnioskodawcy w chwili
dostarczenia decyzji o wydaniu
pozwolenia na budowę. Plany
te są opatrzone stemplem
potwierdzającym ich zgodność
z zezwoleniem. Oznaczone plany
muszą być dostępne na placu
budowy przez cały okres realizacji
i przedstawiane nadzorującym
prace urzędnikom, jeśli tylko będą
tego wymagać.
Kontrola prawidłowości
prowadzonych prac
Urzędnicy władz regionalnych
i komunalnych są odpowiedzialni
za monitorowanie prowadzonych
prac budowlanych i sprawdzanie
ich zgodności z wydanym
wcześniej pozwoleniem. Podczas
takiej inspekcji mogą żądać
dostępu do wszelkich niezbędnych
informacji, a obowiązkiem
inwestora jest im go umożliwić.
W przypadku stwierdzenia
niezgodności prowadzonych prac
w stosunku do wydanego
zezwolenia organ administracyjny
może wstrzymać prace lub nawet
zamknąć plac budowy i wydać
zawiadomienie o wykroczeniu
prawnym. Decyzja o wstrzymaniu
prac musi być potwierdzona przez
burmistrza lub upoważnionego
urzędnika.
Wykroczenia budowlane
Liczba wykroczeń budowlanych
rejestrowanych w 19 gminach
w Brukseli w ostatnich latach
sukcesywnie rośnie. Co roku
przygotowuje się ok. 800 raportów
o wykroczeniach budowlanych.
Zwykle dotyczą one prac
budowlanych wykonywanych
bez pozwolenia, w niezgodności
z wydanym zezwoleniem
lub po wygaśnięciu jego ważności.
Najczęstszymi przyczynami
wykroczeń są przeprowadzane
bez uzyskania zgody: zmiany
przeznaczenia budynku, rozbudowa
budynku lub zmiana liczby
mieszkań oraz rozwój strefy
parkingowej.
Około 45 proc. wykroczeń
budowlanych podlega
uzgodnieniom z władzami
administracyjnymi. Istnieją
trzy możliwości działania
w przypadku chęci
„naprawy” wykroczenia,
stanowiące podstawę
do złożenia wniosku
do prokuratur w Brukseli:
przywrócenie poprzedniego
stanu obiektowi lub miejscu
wykroczenia, realizacja
uzgodnionych prac
i wniesienie opłaty karnej.
Jak widać, postępowanie
zgodnie z określonymi
procedurami jest niezbędne,
aby sprawnie przeprowadzić
realizację. Wszelkie
zaniedbania mogą
się skończyć nawet w sądzie
i skutkować znacznymi
karami finansowymi
lub rozbiórką! Przeważnie
wykroczenia nie wynikają
ze złej woli inwestora,
lecz z jego nieznajomości
przepisów. Dlatego właśnie
tak ważną rolę również
w tym okresie budowy
może odegrać architekt.
Jako osoba na co dzień
związana z branżą
budowlaną architekt
ma dużą wiedzę na temat
obowiązujących przepisów.
Jego pomoc może okazać
się niezbędna nie tylko
w chwili pozyskiwania
pozwolenia na budowę,
ale i w trakcie prowadzenia
prac budowlanych, kiedy
to jego nadzór może
zapobiec wszelkim
nieprawidłowościom
i wykroczeniom. Biuro D44
to zespół doświadczonych
architektów, którzy pomogą
w bezproblemowym
przeprowadzeniu realizacji.
W razie pytań i wątpliwości
zapraszamy do kontaktu
telefonicznego
z pracownikami biura.
Porada telefoniczna jest
bezpłatna.
D44 Architecture
Agnieszka Gansiniec
Dorota Wełna
ACV
Indeksacja płac i świadczeń socjalnych
Indeks jest mechanizmem, który automatycznie dostosowuje
poziom płac i dochodów zastępczych (świadczeń socjalnych) do kosztów utrzymania. W ten sposób indeks zabezpiecza siłę nabywczą wszystkich pracowników oraz osób
pobierających zasiłki dla bezrobotnych, zasiłki chorobowe i
inwalidzkie oraz emerytury.
Z definicji indeks jest instrumentem „neutralnym” społecznie. Jest stosowany niezależnie od wysokości dochodów. W przypadku wzrostu
cen wskaźnik indeksu pozwala na podwyżkę płac, tak aby można było
utrzymać mniej więcej ten sam poziom życia. W ciągu ostatnich 10 lat
społeczeństwo belgijskie utraciło od 2 do 3 proc. siły nabywczej, co
oznacza, że wzrost cen był szybszy niż wzrost płac. Gdyby jednak nie
było indeksu, za nasze płace moglibyśmy kupować coraz mniej, np. za
te same produkty, za które jeszcze rok temu płaciliśmy 100 euro, dziś
musielibyśmy zapłacić już 103 euro.
Wzrost płac za sprawą indeksu przyczynia się do wzrostu wpływów
do kasy ubezpieczenia społecznego oraz prowadzi do utrzymania dobrobytu. Bez indeksu wiele osób – szczególnie tych, które mają niskie
dochody – nie byłoby w stanie utrzymać podstawowego poziomu
życia. Oznacza to, że byłoby o wiele więcej ludzi biednych, których
dochody nie pokrywałyby podstawowych potrzeb życiowych.
Automatyczną indeksację wprowadzono w Belgii w 1920 roku. Indeks
obejmował 56 najczęściej kupowanych produktów żywnościowych.
Obecnie wskaźnik indeksu obliczany jest na podstawie średnich cen
518 podstawowych (w tym niezbędnych do życia) produktów i usług
w 56 miejscach w Belgii. W 1994 roku z grupy tej wyłączono artykuły
tytoniowe, alkoholowe, benzynę oraz olej napędowy. Co dwa lata
sprawdza się, jakie produkty i usługi kupowane są przez przeciętną
rodzinę w Belgii. W ten sposób np. w 2010 roku do „koszyka” dodano
GPS. Co osiem lat robi się dokładną aktualizację „koszyka” produktów. W ten sposób oblicza się, w jakim stopniu rosną ceny i koszty
utrzymania. Dzięki tej metodzie mierzona jest ewolucja cen podstawowych (niezbędnych do życia) produktów i usług i obliczana różnica
cen po podwyżce.
Nationalestraat 111
2000 Antwerpen
078.15.20.58
Pletinckxstraat 19
1000 Brussel
02.557.88.88
Poel 7
9000 Gent
09.265.42.11
Indeks obliczany jest co cztery miesiące – dlatego podwyżka płac
następuje z opóźnieniem w stosunku do podwyżki cen.
Ile byśmy stracili, gdyby jednorazowo nie zastosowano
indeksu (2 proc.)?
Wbrew pozorom bardzo dużo. Np. osoba, która zarabia 2000 euro
brutto/miesiąc i ma przed sobą jeszcze 37 lat pracy do osiągnięcia
wieku emerytalnego, dzięki indeksacji powinna otrzymać płacę wyższą
o 556 euro w skali roku. Jeśli tylko jeden raz płaca nie zostałaby
zindeksowana (niepodniesiona w tym przypadku o 556 euro w skali
roku), to taka osoba przez 37 lat pracy w efekcie straciłaby
27 836 euro. Jest to symulacja uproszczona, nieobejmująca takich dodatków, jak ekwiwalent urlopowy czy premia końcoworoczna.
Kto reguluje przepisy o indeksacji
Indeksacja płac w sektorze publicznym, indeksacja zasiłków dla bezrobotnych, zasiłków chorobowych i inwalidzkich oraz emerytur, a także
cen wynajmu mieszkań jest regulowana przez państwo.
W sektorach prywatnych automatyczna indeksacja płac nie jest
regulowana przepisami wynikającymi z decyzji rządu, ale przepisami
zawartymi w branżowych lub zakładowych układach zbiorowych,
które w imieniu pracowników są negocjowane przez związki zawodowe. Dlatego w różnych sektorach indeksacja odbywa się w innym
czasie, np. w sektorze budowlanym płace są indeksowane co kwartał,
a w sektorze czeków usługowych tylko wtedy, kiedy indeksowane
są świadczenia socjalne. Wszelkie zmiany dotyczące mechanizmu czy
sposobu indeksowania płac w danym sektorze muszą zostać poprzedzone porozumieniem komisji trójstronnej, w skład której wchodzą
przedstawiciele związków zawodowych pracowników, przedstawiciele
związków zawodowych pracodawców oraz przedstawiciele strony
rządowej. Każdy pracodawca danego sektora jest zobowiązany do stosowania mechanizmu indeksowania zgodnie z ustalonymi dla danego
sektora zasadami. W Belgii istnieje również jeszcze kilka sektorów,
w których płace nie są indeksowane.
Ostatnio słyszy się wiele głosów krytyki na temat systemu indeksowania płac. Przeciwnicy proponują różne zmiany, a niektórzy nawet
zupełne zniesienie indeksu. A przecież indeks chroni nasze dochody
oraz gospodarkę, szczególnie teraz, w czasie kryzysu gospodarczego.
W Niemczech, gdzie system indeksowania zniesiono już jakiś czas
temu, nastąpił dość szybki spadek dochodów, niepewność na rynku
pracy i wzrost liczby osób ubogich.
Dzięki działaniom związków zawodowych w Belgii utrzymano system
indeksowania płac, co spowodowało, że większość społeczeństwa
utrzymała siłę nabywczą. Pozwoliło to uniknąć silnego zahamowania konsumpcji w czasie kryzysu. W ten sposób udało się
również zachować wiele miejsc pracy.
Aldona Kuczyńska-Naskręt
58
59
PRYWATNY
DETEKTYW
Detektyw to osoba prowadząca śledztwo sprawdzonymi metodami,
posiadająca licencję na wykonywanie zawodu wydaną przez Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych. Może działać jako indywidualna jednostka bądź też
w ramach prywatnego biura śledczego.
I SKUTECZNOŚĆ
Dotąd detektyw kojarzył się głównie z filmami lub serialami i jako
dostępny tylko w wyższych sferach, a sposób, w jaki go przedstawiano, niejednokrotnie odbiegał od rzeczywistości. Tymczasem usługi
detektywa stale zyskują na popularności i obecnie coraz więcej
ludzi decyduje się skorzystać z jego pomocy, zarówno w sprawach
prywatnych, jak i biznesowych. Prywatny detektyw ma głównie na
celu zebranie określonego materiału dowodowego przeciwko danej
osobie bądź firmie, działając na zlecenie klienta. Do jego głównych
obowiązków należy m.in.: przestrzeganie prawa (a w szczególności
prawa detektywistycznego z 19 lipca 1991 r., które reguluje jego
pracę), lojalność wobec klienta, dyskrecja posiadanych informacji,
przekazywanie klientowi pisemnego raportu z przebiegu misji, odrzucanie zleceń nieetycznych lub niezgodnych z prawem, powiadamianie
odpowiednich organów sprawiedliwości w razie podejrzenia
o popełnieniu przestępstwa.
Aby dobrze wykonywać swoją pracę, detektyw musi mieć pewne
cechy charakteru, a wiele innych nabyć wraz z doświadczeniem. Jego
praca wymaga ogromnego opanowania, cierpliwości i wytrwałości
w prowadzeniu obserwacji niejednokrotnie przez wiele godzin, bez
względu na porę dnia, dzień tygodnia czy porę roku… Ponadto detektyw powinien być konsekwentny, spostrzegawczy oraz dyskretny;
musi także budzić zaufanie klientów i traktować ich indywidualnie,
a nie mechanicznie i przedmiotowo. Kontakt z klientami wymaga
umiejętności słuchania, rozumienia oraz rozmowy, bo często są to
ludzie skrajnie różni i nieraz traktują detektywa jak ostatnią deskę
ratunku. Bywa i tak, że detektyw spotyka się z sytuacjami o silnych
emocjach, graniczących nawet z tragediami życiowymi.
REKLAMA
Działania detektywa wiążą się z wykorzystaniem wielu środków, by
zdobyć pożądane informacje – często krętą i pochłaniającą dużo
czasu drogą. Niekiedy śledztwo wymaga pracy dwóch lub więcej
detektywów w celu uzyskania szybszego i pewniejszego rezultatu.
To wszystko sprawia, iż koszta są ustalane indywidualnie dla każdego
zlecenia, a detektyw nie ma na celu naciągania klienta na horrendalne
sumy, ponieważ to właśnie on kontroluje przebieg misji, a tym samym
własny budżet. Klient może w każdej chwili uzyskać informacje o
postępach w śledztwie oraz o poniesionych już kosztach i ostatecznie
podjąć decyzję o kontynuowaniu lub przerwaniu zlecenia.
60
Prywatne Biuro Śledcze International Detect ICID ma 28-letnie
doświadczenie w prowadzeniu usług detektywistycznych – nie
tylko na terenie Belgii i Europy, ale i na całym świecie. Od niedawna
biuro proponuje również usługi w języku polskim, które kierowane
są zarówno do przedsiębiorstw, jak i osób prywatnych. ICID chce
przybliżyć przydatność prywatnego detektywa tym, którzy być może
wahają się z podjęciem decyzji.
Wiadomo, że w przedsiębiorstwach w Europie, a tym samym
w Belgii odczuwa się coraz większy brak zaangażowania pracowników w dobro firmy. Wykroczenia zaczynają się już od kradzieży
z półek i znikania towarów z magazynów i/lub podczas transportu,
poprzez oszustwa komputerowe, paserstwo, fałszerstwa aż po
sprzedawanie poufnych informacji mogących doprowadzić do spadku
kapitału firmy, a nawet do jej upadku. Ponadto korzystne może się
okazać sprawdzenie kompetencji kandydata przed zatrudnieniem,
weryfikacja wiarygodności powtarzających się zwolnień lekarskich
pracownika, jak również pozyskanie informacji o prawdomówności
i wypłacalności przyszłego wspólnika lub kontrahenta.
Firma ICID oferuje szeroki zakres działania dzięki wyspecjalizowanej
w wielu dziedzinach ekipie, dostosowującej się do potrzeb klienta.
Poza śledztwem i obserwacją praktykuje również niezbędną w pewnych przypadkach infiltrację.
Pomoc detektywa może również okazać się niezbędna w wielu sytuacjach z życia codziennego. Najczęstszy okazuje się wątek
rodzinny. Zlecenia takie wiążą się zazwyczaj z negatywnymi emocjami, co świadczy o ich delikatności, i przez to wymagają właściwego
podejścia do problemu. Do najczęstszych zleceń należą: zbieranie
materiałów dowodowych w sprawach rozwodowych bądź przyznania opieki nad dzieckiem, poszukiwanie osób zaginionych lub
ukrywających się, sprawy majątkowe, a ostatnio także sprawdzenie
otoczenia dziecka oraz wykluczenie bądź potwierdzenie zdrady.
Poprzez maksymalne wykorzystanie swoich umiejętności detektyw
dąży do skrupulatnego i jak najbardziej skutecznego rozwiązania
powierzonej mu misji, zachowując oczywiście etykę zawodową.
Biuro ICID pragnie zaoferować zarówno firmom, jak i osobom
prywatnym swoje doświadczenie, dokładność i profesjonalizm.
• artykuł sponsorowany •
Zdrowie
Czy twój lekarz ma umowę z instytucją ubezpieczeniową?
Reputacja, lokalizacja, specjalizacja – wszystkie te aspekty
odgrywają ważną rolę w wyborze lekarza. Aby jednak uniknąć
niemiłych niespodzianek w chwili zapłaty, lepiej wcześniej
sprawdzić, czy ma on podpisaną umowę z
ubezpieczycielem.
Podstawą stosunków pomiędzy lekarzami a ubezpieczycielami jest
ugoda „Médicomut”. Ustala ona m.in. stawki opłat.
Istnieją trzy statusy lekarskie:
lekarze mający umowę podpisaną za porozumieniem
(zobowiązują się do respektowania ustalonych opłat);
lekarze nie mający umowy podpisanej za porozumieniem (mogą
więc wyznaczać swoje opłaty, które są często wyższe od opłat
ustalonych oficjalnie);
lekarze mający umowę częściową (oznacza to w konsekwencji,
iż respektują uzgodnione opłaty tylko w pewnych okolicznościach
i miejscach).
Wyjątki
W niektórych przypadkach lekarz mający umowę z instytucją
ubezpieczeniową może zafakturować opłaty większe opłaty niż
oficjalne.
W przypadku lekarzy pierwszego kontaktu wyjątki
są następujące:
wizyta na życzenie pacjenta, która nie jest pilna i odbywa się
poza stałymi godzinami wizyt u lekarza;
wizyta, która wymaga nietypowego przemieszczenia się;
wezwanie podczas godzin nocnych, weekendu lub dnia
wolnego, jeśli lekarz nie jest na dyżurze, a zorganizowana
usługa dyżuru nie jest wystarczająca;
konsultacja na wyraźne życzenie pacjenta w sobotę, niedzielę,
dzień wolny lub po godz. 21.00.
W przypadku lekarzy specjalistów do wyjątków
należą:
hospitalizacja w pokoju jednoosobowym z przyczyn
osobistych, na życzenie pacjenta;
wezwanie do domu (wyłączając konsultacje proponowane
przez lekarza pierwszego kontaktu);
konsultacja na wyraźne życzenie pacjenta w sobotę, niedzielę,
dzień wolny lub po godz. 21.00.
Prawo do informacji
Każdy lekarz jest zobowiązany do poinformowania swoich pacjentów
o tym, czy ma podpisaną umowę czy nie. Lekarze, którzy podpisali
umowę częściowo, muszą powiadomić precyzyjnie, kiedy (w jakich
dniach i godzinach) nie obowiązują opłaty oficjalne. Podczas konsultacji w szpitalu powinniśmy zostać poinformowani, czy dana osoba
świadcząca usługi ma podpisaną umowę czy nie. Jeśli tak nie jest,
możemy odmówić zapłaty dodatkowych opłaty wystawionych na
rachunku!
Jeśli uważamy, że zapłaciliśmy lekarzowi za dużo, możemy zwrócić się
o poradę do swojej kasy chorych.
Można też samemu sprawdzić, czy nasz lekarz ma podpisaną umowę.
Przykładowo na stronie www.euromut.be należy kliknąć w couverture
et services, następnie recherche de prestataires. Następnie wyszukujemy swojego lekarza (po nazwisku lub kodzie pocztowym).
Joanna Weslaw
Niezbędne adresy
AMBASADA RP W BRUKSELI
Rue Stevin 139 – 1000 Bruxelles, www.bruksela.polemb.net
Centrala obsługująca Konsulat i Ambasadę
tel. 02 739 01 01 – 02 739 01 00 fax: 02 736 04 64 – 02 736 44 59
WYDZIAŁ KONSULARNY AMBASADY RP W BRUKSELI
Rue des Francs 28 – 1040 Etterbeek, www.brukselakg.polemb.net
przyjęcia interesantów: wtorek, czwartek, piątek 9.00 - 13.00, środa 13.00 - 18.00
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM.J.LELEWELA PRZY AMBASADZIE RP
W BRUKSELI tel/fax. 02 772 35 80, www.szkola-lelewela-bruksela.be,
e-mail: [email protected]
ZESPÓŁ PRZY AMBASADZIE RP W BRUKSELI,
FILIA IM. JANA PAWŁA II
tel. 02 537 25 82, 0473 74 38 54, www.szkolapmk.pl
ks. Władysław: 0475 21 99 94, e-mail: [email protected]
POLSKIE CENTRUM KSZTALCENIA IM. JANA PAWLA II
W BRUKSELI Teresa Arszagi tel. 02 705 61 18, 0486 38 40 07, www.szkola.be,
e-mail: [email protected],
62
PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY
(porady psychologa, logopedy, pedagoga i asystenta socjalnego)
tel. 0475 397 514, poniedziałek w godz. 18.00 – 20.00
POLSKA MISJA KATOLICKA
Rue Jourdan, 80 – 1060 Saint-Gilles - tel. 02 538 30 87, www.pmkbruksela.com
POLSKA MISJA KATOLICKA NA SCHAERBEEK
Kościół Św. Elżbiety, Rue Portaels, 24 – 1030 Schaerbeek - tel. 02 242 56 50
SZPITAL CHU Hopital Saint Pierre CHU
Rue Haute 322 – 1000 Bruxelles. tel. 02 535 31 11, tel. 02 535 43 60, 02 535 40 55
WAŻNE TELEFONY ALARMOWE
Policja: 101
Straż pożarna i karetki: 100
Europejski numer alarmowy: 112
Child Focus: 116 000
Centrum toksykologiczne: 070 245 245
Dyżur dentystyczny: 02 426 10 26
Dyżur lekarzy (po fr.): 02 479 18 18
SOS lekarze Bruksela (po fr i fl): 02 513 02 02
63
E
T
A
Ł
D
U
TE K
E
T
A
I
C
A
I Ł
Podobno ludzie dzielą się na tych, którzy zwierzęta kochają,
i na tych, którzy jeszcze ich nie mają; na tych, którzy uwielbiają
koty, i tych, którzy nie odnaleźli jeszcze tego właściwego; na tych,
którzy śpią ze swoimi pupilami, i tych, którzy się do tego
nie przyznają. Powiedzenia tego typu można by długo przytaczać.
Niezależnie od tego, ile jest w nich prawdy, jedno jest pewne –
pojawienie się zwierzaka w mieszkaniu zmienia charakter domu
oraz relacje w nim panujące. Nowy członek rodziny wnosi ze sobą
wiele radości, ciepła, a także… przedłuża nam życie!
ale w miejscu, gdzie się rozgrywała,
stoi pomnik wiernego psa jako
symbol bezwarunkowej wierności
oraz więzi, jaka może się
wytworzyć pomiędzy człowiekiem
a zwierzęciem.
ŚWIATOWY DZIEŃ ZWIERZĄT
ZWIERZĘ W DOMU
Niedawno – 4 października – obchodziliśmy Światowy Dzień
Zwierząt (World Animal Day). To nieprzypadkowa data. Jest ona
związana z rocznicą śmierci św. Franciszka z Asyżu – patrona
zwierząt, a także (od 1979 roku) ekologii i ekologów. Święto
obchodzone od ponad 80 lat ma zwrócić uwagę ludzi na sytuację
zwierząt. Dotyczy to zwłaszcza problemów globalnych, takich
jak masowe wymieranie i zagrożenie wyginięciem nawet całych
gatunków. Jak podaje organizacja WWF, ostatnie 30 lat przyniosło
przerażający spadek liczebności niektórych zwierząt.
Odpowiedzialność za ten stan ponosi przede wszystkim człowiek
– wzrost zanieczyszczeń, niszczenie zwierzęcych siedlisk
i nielegalny handel zwierzętami to główne zagrożenie dla naszych
„braci mniejszych” („mniejszych”, choć niejednokrotnie
i większych). Każdy gatunek ma swoją rolę w ekosystemie,
którego zaburzanie powoduje często katastrofalne skutki.
Każdy, kto choć przez chwilę miał
domowego zwierzaka, przyzna,
że pomimo licznych obowiązków,
jakie to ze sobą niesie, przyjemność z obcowania z puszystym
(i nie tylko) domownikiem jest
nieoceniona. Godziny wspólnych
zabaw i spacerów czy po prostu
obserwacji zwierząt przyczyniają
się do stworzenia niepowtarzalnej
więzi. Badania przeprowadzane
w różnych krajach i przez różne
instytucje dowodzą niezbicie,
że właściciele zwierząt żyją
dłużej i cieszą się lepszym
zdrowiem niż ci, którzy ich
nie mają. Z jednej strony obecność
np. psa „wymusza” na właścicielu
codzienną aktywność fizyczną
w postaci spacerów, a jak wiemy –
ruch to zdrowie. Z drugiej strony
dochodzi cały aspekt psychiczny –
bliski kontakt ze zwierzęciem
obniża poziom stresu,
zmniejsza poczucie samotności
i sprawia, że człowiek czuje się
odpowiedzialny za inną istotę,
a przez to potrzebny. Zwiększa
się też nasz poziom tolerancji
na irytujące wcześniej drobiazgi
(wszak odrapany mebel jest
tylko zwykłym przedmiotem),
mamy zagwarantowaną codzienną
porcję czułości i radości, a przecież
(to również dobrze wiemy) śmiech
Jednak poza problemami, które wydają nam się abstrakcyjne
i odległe, obrońcy praw zwierząt zwracają w tym dniu także
szczególną uwagę na to, co dzieje się blisko nas – na złe
traktowanie zwierzaków, problem bezdomnych zwierząt i ich
sytuację w schroniskach. Dzień ten ma na celu uwrażliwienie
nas na to, że zwierzę nie jest przedmiotem, z którym
człowiek może zrobić wszystko, na co tylko ma ochotę
– ale że jest to żywa istota, która chce żyć otoczona
opieką i troską.
O tym, jak wiele może dać nam w zamian ukochany zwierzak,
najlepiej opowie historia krakowskiego psa Dżoka. Podczas
jednego ze spacerów jego właściciel dostał ataku serca.
Został zabrany przez karetkę, zawału jednak nie przeżył. W całym
zamieszaniu nikt jeszcze wtedy nie zwrócił uwagi na psa, który
później widywany był przez rok na krakowskim Rondzie
Grunwaldzkim. Siedział tam, dokarmiany przez okolicznych
mieszkańców, czekając na swojego pana, który już się nigdy
nie pojawił. Historia ostatecznie skończyła się bardzo smutno,
64
to zdrowie. Dodać tu
możemy także aspekt
społeczny – spacer
z psem „wyprowadza” z
domu, otwiera na kontakty
z innymi ludźmi, co jest
ważne w przypadku osób
samotnych, ale nie tylko –
opieka nad zwierzęciem
otwiera wszystkim drogę do
spotkania innych ludzi
o podobnych zainteresowaniach.
Równie jednoznaczna
jest opinia psychologów
na temat pozytywnego
wpływu posiadania
zwierzątka na wychowanie oraz rozwój
(emocjonalny i ruchowy)
dziecka. Obecność takiego
domownika uczy wrażliwości, empatii, poczucia
odpowiedzialności
i panowania nad sobą.
Dzieci nabierają nawyku
troszczenia się o innych
(co jest ważne w dobie
powszechnego jedynactwa),
zaczynają podejmować
proste obowiązki domowe.
Owocuje to większą
otwartością i samodzielnością naszego malucha,
a także obniżeniem egoizmu
poprzez umiejętność
lepszego odczytywania
emocji i potrzeb innych.
Wzmacnia poczucie własnej
wartości u dziecka i pomaga
mu w przeżywaniu trudnych
sytuacji.
ŻADNEJ PRACY SIĘ NIE BOI
Zwierzęta nie są jednak tylko domowymi przytulankami –
można o nich powiedzieć, że niczym Irena Kwiatkowska
w „Czterdziestolatku”, „żadnej pracy się nie boją”. Ludzie nie
oszczędzali ich także podczas wojny – konie wykorzystywano
do transportu, gołębie do przekazywania informacji, psy grały
rolę kurierów, łącznościowców bądź szukały ludzi uwięzionych
w gruzowiskach. Pominę tutaj mniej humanitarne wykorzystywanie zwierząt przez niektóre armie, czego ludzkość powinna
się wstydzić. Pod koniec wojny w Wielkiej Brytanii
ustanowiono nawet odznaczenie „Medal Dickina”,
przyznawane po dziś dzień zwierzętom za wybitne
zasługi dla kraju. Wśród odznaczonych znajdziemy konie,
psy, gołębie i jednego kota-marynarza. Z kolei historia Wojtka –
niedźwiedzia, który towarzyszył polskim żołnierzom
m.in. w Bitwie pod Monte Cassino, doczekała się kilku filmów
dokumentalnych.
Dziś również zwierzęta towarzyszą człowiekowi w wielu
sytuacjach, w których nasze ludzkie umiejętności nie są wystarczające. Znajdziemy je w szeregach policji, służb granicznych,
straży pożarnej i wśród ratowników górskich. Szkolone do
przeróżnych zadań w służbie człowiekowi, często w trudnych
warunkach, czasem z narażeniem własnego życia ratują ludzi.
Ale poza udziałem w głośnych akcjach ratunkowych są także
cichymi bohaterami zwykłego dnia wielu chorych – dorosłych
i dzieci. Zajęcia, edukacja i terapia z udziałem zwierząt cieszą
się coraz większą popularnością, zooterapia znajduje nowe
zastosowania i odnosi kolejne małe i duże sukcesy.
REKLAMA
66
Najpopularniejszymi zwierzętami uczestniczącymi w tego
typu projektach są oczywiście
psy (dogoterapia), bardzo często
angażuje się również konie (hipoterapia), koty (felinoterapia)
i mniejsze zwierzęta (np. świnki
morskie, żółwie) czy też delfiny,
tu jednak z przyczyn obiektywnych dostępność zajęć jest
mniejsza.
Zwierzęta poprawiają samopoczucie, a także uczą poprzez
zabawę osoby cierpiące na choroby związane z układem nerwowym. Bardzo dobre efekty
takiej terapii widać u chorych na
autyzm i wiele innych schorzeń.
Bliski kontakt, dotyk, głaskanie
i przytulanie, poczucie akceptacji
wywołują uśmiech, obniżają
poziom bólu, poprawiają sprawność ruchową, pozwalają na
chwilę zapomnieć o chorobie i
skrócić okres rekonwalescencji.
Dzieci podczas takich terapii
wypowiadają swoje pierwsze
słowa i uczą się poruszać,
a potem czekają z niecierpli-
wością na kolejne spotkania.
Tyle na temat zalet posiadania
zwierząt, uroków przebywania
z nimi i bliskich relacji, w jakie
możemy z nimi wejść.
Co jest nam potrzebne,
aby przyjąć zwierzaczka
pod swój dach? Przede
wszystkim szczere chęci,
następnie trochę wolnego
czasu i miejsca w domu
(w zależności od potrzeb
zwierzątka, którym chcemy
się zająć), trochę pieniędzy
(na karmy, akcesoria i wizyty
u weterynarza). Najważniejsze jest jednak dobre przemyślenie wyboru, gdyż
adopcja zwierzęcia jest
decyzją na kilka, może
nawet kilkanaście lat.
Schroniska są pełne zwierząt,
których przygarnięcia ktoś
nie przemyślał. Te stoją
i czekają, aż ktoś zaprosi je
odpowiedzialnie do swojego
domu...
Miranda Kucharska
67
„Niebieski kwiat i kolce, niebieski kwiat i kolce,
niebieski kwiat... Byłoby prościej, gdybym nie był
daltonistą!”
Jesień w pełni – otacza nas mnóstwem
różnorakich kolorów i odcieni. Wprost
zalewa nas swoją wielobarwnością.
A czy zastanawialiście się kiedyś, jakie
smutne i nieciekawe byłoby życie, gdyby
nie było barw? Gdyby wszystko miało
taki sam odcień lub gdybyśmy – tak jak
zacytowany w tytule Osioł ze „Shreka”
– nie rozróżniali kolorów?
Na ten temat doskonale wypowiedzieć mogłyby się nasze
czworonożne pupile – psy bowiem widzą świat tylko
w odcieniach szarości! I nic z tym nie mogą zrobić, bo po prostu
mają taki układ oka. Na szczęście tylko niewielka część ludzi
dotknięta jest ślepotą barw, czyli zaburzeniem w rozpoznawaniu
kolorów – i jest to wada wrodzona. Reszta ludzkości może
spokojnie cieszyć się otaczającymi nas kolorami. Bardzo często
nierozpoznawanie kolorów mylone jest z tak zwanym
daltonizmem. Jednak trzeba wyjaśnić, że daltonizm to tylko
nierozpoznawanie barwy zielonej lub mylenie jej z czerwoną.
Problemy z rozpoznawaniem kolorów lub – ogólnie rzecz
ujmując – z widzeniem polegają w dużej mierze na wadliwym lub
całkowitym braku funkcjonowania czopków, z których zbudowane
jest oko.
OD TEGO SIĘ ZACZĘŁO…
Człowiek bada wiele rzeczy, wziął więc pod lupę również kolory
i doszedł do wniosku, że wszystkie barwy pochodzą od trzech
podstawowych: czerwonej, żółtej i niebieskiej. Barwy podstawowe
to zatem takie minimum zestawu kolorów, które łączone
umożliwiają uzyskanie dowolnych kolorów z podanego zakresu.
Oczywiście, zgłębiając dalej ten temat, doszlibyśmy do różnych
odmian kolorów podstawowych stosowanych przy drukowaniu
i na przykład przy wyświetlaniu na monitorze komputera. Monitory korzystają z barw RGB, czyli red (czerwony), green (zielony)
i blue (niebieski). Z kolei aby możliwe było wierne wydrukowanie
obrazu, musimy skorzystać ze skali MCY, czyli magenta
(fioletowo-różowy), cyjan (błękitny) i yellow (żółty).
Ale to już wiedza dla zainteresowanych.
68
CHROMOTERAPIA
Wiadomości na temat znaczenia i działania kolorów przydają się
nie tylko przy doborze farby w przedpokoju. Już od pradawnych
czasów ludzie zdawali sobie sprawę, że barwy wpływają na nasze
życie, i wykorzystując je, próbowali przywracać równowagę
i harmonię w organizmie człowieka. I tak właśnie powstała
chromoterapia, czyli inaczej leczenie kolorem. Należy pamiętać,
że kolory mogą działać w przeciwstawnych kierunkach: nie tylko
uspokajają, ale potrafią również pobudzić (tak samo jak nie tylko
grzeją, ale i chłodzą). Specjaliści zajmujący się chromoterapią
wysnuwają nawet wnioski, że to, jakimi barwami otaczamy się już
w dzieciństwie, ma wpływ na nasze późniejsze decyzje i zachowania. Uważają także, że barwy ułatwiają życie towarzyskie i wpływają
na karierę!
TRIKI Z KOLORAMI
Wiedząc, jak wielki wpływ na nas samych, ale i na otoczenie mają
barwy, możemy trochę nimi pomanipulować i skorzystać z ich
zbawiennego działania! Również specjaliści od reklam, projektanci
ubrań, architekci czy uzdrowiciele wykorzystują ogólną wiedzę
o barwach.
Nieprzypadkowo więc bary szybkiej obsługi pomalowane są często
na kolor pomarańczowy – ma on nie tylko zwiększyć apetyt, ale
także spowodować, że po zjedzeniu potrawy klient wyjdzie
z lokalu pełen energii i chęci do działania.
Kobiety ubrane w czerwień zawsze zwracają uwagę mężczyzn,
ponieważ właśnie ten kolor jest najmocniejszy i najdłuższy
w spektrum barw widzialnych; wywiera on największy wpływ na
siatkówkę, a poza tym wzbudza sporo emocji.
Blady odcień zielonego uspokaja i wycisza, a także zmniejsza
wysiłek wzroku. Z pewnością dlatego często stosowany jest
w przychodniach lub szpitalach, gdzie łagodzący wpływ tej barwy
na pacjentów jest jak najbardziej pożądany.
Żółty natomiast łatwo rzuca się w oczy i przyciąga wzrok, dlatego
też bardzo często wykorzystywany jest przez specjalistów od
reklamy we wszelkiego rodzaju przesyłkach reklamowych dostarczanych wraz z listami do skrzynek pocztowych.
KOLORY DO POKOJU DZIECKA
Nawet gdybyśmy pozostawili w pokoju dziecka białe ściany, i tak
pomieszczenie to będzie kolorowe za sprawą sterty zabawek.
Aby w pokoju panował względny ład, wybierzmy dwa dominujące
kolory. Im mniejszy pokój dziecięcy, tym konsekwencja bardziej
pożądana. Niezmiennie od wielu lat w pokojach dziecięcych panują
pastele. Jednak badania dowodzą, że do 3 roku życia dzieci nie
rozróżniają pastelowych kolorów. Dobre dla nich będą zestawienia
barw nasyconych i kontrastowych.
Najlepszym wyjściem z sytuacji jest pomalowanie ścian w pokoju
dziecięcym, podłogi i mebli na ten sam kolor. Na takim tle możemy
sobie pozwolić na jeden czy dwa efektowne meble lub elementy
dekoracyjne, które przyciągną uwagę i będą główną ozdobą pokoju.
KOLORY I ICH ZNACZENIE
Czerwony symbolizuje ciepło, ogień, pasję, entuzjazm i agresję.
Może zwiększyć ciśnienie krwi i przyspieszyć oddech. Stymuluje
ludzi do szybszego podejmowania decyzji i daje im nadzieję.
Kolorem radości, młodości i nowoczesności jest pomarańczowy.
Sprzyja pogodnym myślom. Przywraca chęć do życia, zwiększa
motywację do działania, podnosi poczucie własnej wartości.
Niewskazany dla osób, które czują się osamotnione, zagubione.
Niebieski jest jak wspomnienie beztroskich chwil pod błękitem
nieba i w bliskości oceanu. Dodaje lekkości i spokoju, relaksuje, ale
też pobudza do pracy. Wskazany dla wyczerpanych psychicznie,
potrzebujących spokoju i wypoczynku. Sprzyja samodzielności,
wspiera intuicję, ułatwia podejmowanie decyzji. Niewskazany dla
przygnębionych i zdenerwowanych.
Aby poczuć odprężenie, otaczajmy się zielonym. To kolor wiosennych krajobrazów, który wywołuje uczucie spokoju i bezpieczeństwa. Zalecany dla nadmiernie aktywnych, mających trudności
z podejmowaniem decyzji i zachowaniem jasności sądów;
zwiększa optymizm oraz wiarę w siebie i innych. Niewskazany dla
potrzebujących energii do działania; sprzyja nudzie, powolności
i bierności.
Jeśli masz fioletowy pokój, to na pewno lubisz mistycyzm i jesteś
osobą tajemniczą. To kolor niezwykle łagodny. Ułatwia zrozumienie
własnych potrzeb. Wskazany dla pragnących zgody i miłości, ciszy
i spokoju. Niepolecany osobom o niskiej samoocenie.
Kasztany spadające z drzew, romantyczny spacer w jesiennym
parku – to wszystko kolor brązowy. Barwa, która towarzyszy
nam w codziennym życiu i wprowadza spokój oraz harmonię.
Zalecana dla osób pragnących stabilizacji, ale niewskazana dla
zamkniętych w sobie i skrywających emocje.
I na koniec czarny – kolor mroczny, tajemniczy i magiczny. Działa
ochronnie, maskująco. Nie jest wskazany dla osób niepewnych
siebie i załamanych. Poleca się go osobom niezależnym, opanowanym, pełniącym funkcje kierownicze. Sprzyja trwaniu przy własnych
opiniach i nieuleganiu presji.
Ze wszystkich kolorów żółty jest tym, który
najbardziej męczy oczy. Odbijany kolor
I
zbytnio nadwyręża narząd wzroku,
CIEKAWOSTK
przez co podrażniona zostaje również
• Na świecie jest 16 mln barw, podczas gdy człowiek dostrzega ich
śluzówka. Żółty pobudza metabolizm.
tylko 256 (na pierwszy rzut oka różnice kolorów są niezauważalne dla
W pomieszczeniu o tym kolorze dzieci
naszej siatkówki).
ciągle płaczą, a dorośli tracą cierpliwość.
• Noworodki mrugają 1-4 razy na minutę. Liczba mrugnięć zwiększa się
Kolorem nieograniczonej przestrzeni
około 6 miesiąca życia.
i nieskazitelnej czystości jest
.
• Obraz na siatkówkę oka pada do góry nogami i dopiero w mózgu
Przynosi spokój i dobre samopoczucie.
następuje jego odwrócenie.
Łagodzi emocje. Jest dobrym lekarstwem
na stres, daje poczucie swobody.
Jedno jest pewne – bez rozróżniania kolorów świat byłby
Niewskazany jest jednak dla osób samotnych i potrzebujących
wyjątkowo smutny. Tak jak każdego dnia mamy odmienny nastrój,
sprawnego działania.
tak samo odmiennie postrzegamy nasze otoczenie. Codziennie
wygląda ono dla nas inaczej i odmiennie na nas wpływa, a co za
Różowy to barwa romantycznych spacerów i kolacji we dwoje.
tym idzie – w inny sposób nas stymuluje i różnie nami kieruje.
Pobudza organizm. Zjednuje sympatię, sprzyja czerpaniu
Poczucie harmonii i wewnętrzny spokój biorą się z właściwego,
przyjemności z zabawy. To kolor osób pewnych siebie, lubiących
ryzyko, spragnionych miłości, jak również potrzebujących zaintere- często nieświadomego doboru otaczających nas barw, warto więc
znać ich znaczenie i wpływ.
sowania i współczucia.
70
Agnieszka Szołtysik
71
Prawo
Wspólny majątek w ustroju
ustawowej wspólności majątkowej
Zawarcie małżeństwa wiąże się z wieloma poważnymi konsekwencjami prawnymi na płaszczyźnie majątkowej, w zależności od
ustroju wspólności majątkowej wybranej przez małżonków.
W przypadku braku małżeńskiej umowy majątkowej między
małżonkami powstaje wspólność ustawowa, co oznacza, że własny
majątek każdego z nich zostaje uzupełniony o majątek stworzony
wspólnie w czasie trwania wspólności ustawowej. Co oznacza termin
„wspólny majątek”?
Jeżeli małżonkowie nie spisali małżeńskiej umowy majątkowej, ustrój
ustawowej wspólności majątkowej (ten, któremu małżonkowie
podlegają w Belgii), zakłada istnienie trzech mas majątkowych:
majątku osobistego każdego z małżonków i majątku wspólnego.
Wspólny majątek, różniący się od majątku osobistego każdego z
małżonków, powstaje z chwilą zawarcia małżeństwa. Nie stanowi on
jednak zwykłej niepodzielnej współwłasności w rozumieniu kodeksu
cywilnego i nie jest dodatkowo objęty osobowością prawną.
Wspólny majątek lub współwłasność to fundament ustroju ustawowej wspólności majątkowej, którego celem jest stworzenie
trwałego dorobku przeznaczonego na cele rodziny. Obejmuje on
zatem dochody i dobra nabyte w czasie trwania małżeństwa. Jest
efektem wspólnej pracy i wysiłków, które pozwalają na stworzenie
dorobku rodziny. To ten właśnie cel stoi u podstaw przepisów
dotyczących składu majątku wspólnego i szczególnie uzasadnia rolę
ustawowej wspólności majątkowej, obejmującej zarówno aktywa,
jak i pasywa (zobowiązania dłużnicze) powstałe w czasie trwania
małżeństwa.
Uniwersalna rola wspólnego majątku
Podstawa koncepcji wspólnoty w systemie nazywanym „wspólnością”
(majątkową) oznacza, że obejmuje ona całość posiadanych dóbr
lub całość zobowiązań powstałych w czasie trwania małżeństwa.
Jednak wspólny majątek nie ogranicza się tylko do nich. Cechą
charakterystyczną ustroju wspólności majątkowej jest bowiem jego
uniwersalny zakres, gdyż wszystko, co należy do małżonków, uważane
jest za majątek wspólny, o ile z mocy ustawy nie należy do majątku
osobistego małżonka.
Wspólny majątek należy do tzw. kategorii rezydualnej dóbr, co
sprawia, że są to wszystkie dobra niezakwalifikowane wyraźnie przez
przepisy prawa jako majątek osobisty, co z kolei oznacza, że należy
traktować kategorię przedmiotów stanowiących własność, czyli tzw.
mienie osobiste, restrykcyjnie (w sposób ograniczony). Wynika z
tego, że jeżeli małżonek nie potrafi dowieść przynależności jakiegoś
przedmiotu do majątku osobistego, wówczas przedmiot ten zostaje
automatycznie uznany za część wspólnego majątku obu małżonków.
Ustawa podaje wykaz przedmiotów uważanych za majątek wspólny,
przy czym wykaz ten nie jest wyczerpujący.
Niewyczerpujący wykaz przedmiotów
majątkowych wskazanych przez ustawodawcę
jako majątek wspólny
W kodeksie cywilnym zapisano, że część wspólnego majątku
stanowią „dochody pochodzące z działalności zarobkowej każdego
z małżonków, jakikolwiek dochód lub wynagrodzenie otrzymywane
w ich miejsce lub uzupełniające je, jak również dochody pochodzące
z pełnienia funkcji publicznych lub zarządzania administracyjnego w
instytucji prywatnej”.
Przychody te zalicza się do wspólnego majątku (aktywów) od
chwili ich powstania lub od chwili ściągalności, czyli nawet przed ich
otrzymaniem.
Dochody pochodzące z majątku wspólnego, jak i z majątku osobistego, są również uważane za majątek wspólny od chwili ich powstania.
Ustawa stanowi też, że hojne prezenty i dary dla obojga małżonków
lub na rzecz ich wspólnego majątku są jego częścią. Zamiar podarowania dobra na rzecz wspólnego majątku musi być w takim przypadku wyraźnie potwierdzony, choć kwestia ta pozostaje do uznania
sędziego.
Według ustawowej wspólności majątkowej, wszystkie ruchomości
(majątek ruchomy) nabyte w czasie trwania małżeństwa są wspólne, a
zatem dotyczy to także wszystkich środków na rachunkach bankowych, bez względu na to, kto jest posiadaczem rachunku. Małżonek,
który twierdzi, że pewne środki należą wyłącznie do niego, musi to
udowodnić.
Dowiedzenie wyłącznej osobistej własności przedmiotu majątkowego
może okazać się trudne, gdyż dowody dopuszczalne w takim
przypadku są ustawowo ograniczone. Na przykład wzmianki w akcie
małżeństwa, papiery wartościowe mające określoną datę, rachunki,
dokumenty wymagane przez prawo, jak również wyciągi bankowe i
kwity to dokumenty usankcjonowane zwyczajowo. Nie dotyczy to
jednak zaświadczeń pisemnych sporządzonych przez osoby trzecie.
Monika Carolak
Adwokat Izby Adwokackiej w Brukseli
Artykuły zgromadzone w niniejszej rubryce nie stanowią w żadnym
wypadku konsultacji prawnej, nie są wyczerpujące oraz
autor nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
72
73
Czym są kody QR
Kod QR (Quick Response – szybka odpowiedź), podobnie jak zwykły kod
kreskowy, służy do kodowania znaków w taki sposób, aby mogły zostać
błyskawicznie odczytane przez specjalne czytniki. W przeciwieństwie do
kodu kreskowego jest jednak dwuwymiarowy, a nośnikiem danych są nie
kreski, ale ciemne i jasne kwadratowe moduły. Są one odpowiednikiem
zer i jedynek, za pomocą których można zakodować dowolny znak. Tak
też jest w kodach QR – można w nich zapisać zarówno znaki numeryczne,
jak i alfanumeryczne z alfabetu arabskiego, greckiego, hebrajskiego,
japońskiego i cyrylicy.
Pierwotnie wymyślono je do celów przemysłowych i transportowych
(oznaczone nimi przesyłki mogą zostać błyskawicznie rozpoznawane
i skierowane w odpowiednie miejsce fabryki czy sortowni). Obecnie
znajdują zastosowanie również w codziennym życiu. Kody QR najczęściej
stosuje się obecnie w reklamach i gazetach, bo za ich pomocą można
bezproblemowo przekazać użytkownikowi np. skomplikowany adres
internetowy.
Jak zbudowane są kody QR
Kod QR ma zawsze postać kwadratu wypełnionego ciemnymi i jasnymi
punktami (tzw. modułami). Za ich pomocą zakodowane są znaki, a także
wszystkie niezbędne informacje umożliwiające odczytanie kodu.
Liczbę modułów w kodzie determinuje ilość informacji, którą chcemy
w nim zapisać. Najmniejszy kod QR ma rozmiar 21x21 modułów, a
największy – 177x177 modułów. W chaosie linii i punktów kodu QR
można zapisać sporo informacji. Dane kodowane są zarówno w pionie,
jak i w poziomie.
Kody QR nie muszą być czarno-białe. Ważne jest jednak, aby pomiędzy
obszarami jasnymi i ciemnymi był jak największy kontrast.
Najpopularniejsze formaty kodów
Adres internetowy. Kody w gazetach i reklamach najczęściej
zawierają adresy stron www. Pozwalają one użytkownikom na szybkie
otwarcie witryny, na której znajdują się informacje o reklamowanym
czy opisywanym produkcie. Ostatnio coraz popularniejsze są linki do
serwisów społecznościowych (Facebooka, NK).
Dane kontaktowe. Szybką popularność zyskują kody z danymi
kontaktowymi, które mogą stanowić łatwą do przeniesienia do
telefonu wizytówkę – wystarczy skierować na nią obiektyw cyfrówki
telefonu i po chwili można zapisać dane w książce adresowej bez
ryzyka zrobienia w nich błędu.
E-mail. Kod może zawierać wiadomość e-mail – zarówno jej treść,
jak również gotowy już adres odbiorcy. Dzięki temu użytkownik
REKLAMA
74
może błyskawicznie wysłać e-mail i wziąć w ten sposób udział np.
w konkursie.
SMS. Podobne zastosowanie jak kod z e-mailem może mieć kod QR
z gotowym SMS-em. Zamiast ręcznie wysyłać wiadomość na określony
numer, wystarczy zeskanować kod i zatwierdzić wysłanie.
Pozycja geograficzna. W kodzie QR można także zapisać dane
geolokalizacyjne. Dzięki temu jedno kliknięcie wystarczy, aby w
telefonie wyświetlić mapę konkretnej lokalizacji (np. hotelu czy atrakcji
turystycznej).
Tekst. Format ten jest odpowiedni do różnego rodzaju zastosowań –
w kodzie można zapisać np. bilet wstępu czy krótki wiersz.
Wydarzenie. Organizator imprezy może przekazać informacje na jej
temat. Wystarczy, że stworzy kod QR przechowujący tytuł, datę i
dodatkowe dane na temat wydarzenia.
Dane sieci Wi-Fi. W kodzie QR można też zapisać dane niezbędne
do zalogowania do sieci Wi-Fi. To rozwiązanie idealne do kafejek
internetowych i lokali z hot spotami.
Co jest potrzebne do czytania kodów QR
Telefon komórkowy lub komputer, laptop czy tablet z kamerą internetową.
Niezbędna jest jeszcze odpowiednia aplikacja.
Jak stworzyć kody QR
Korzystanie z kodów QR nie wymaga żadnej licencji, więc każdy może
je tworzyć i wykorzystywać za darmo. Niezbędny jest tylko odpowiedni
generator. W Internecie bez problemu znajdziemy darmowe generatory
online.
Ponieważ kod QR można zapisać jako plik graficzny (jpg, png, gif, tiff),
możemy z nim zrobić niemal wszystko – wydrukować na drukarce
atramentowej lub laserowej, umieścić na własnej stronie www, wysłać
e-mailem, nadrukować na koszulkę lub kubek czy ustawić jako wygaszacz
ekranu.
ZAVENTEM
NEDER-OVER-HEMBEEK
Dom wyremontowany w 2011r. Hol wejsciowy, 3
pokoje (15m², 12,5 m² i 5m²), salon (46 m²),
kuchnia (15 m²), ùazienka z wann i prysznicem,
(8m²), ogród, piwnica
REF. 1455853
319.000€
Villa o pow. 300m², na 4 arach terenu. Hol
wejúciowy, salon (60 m²), kuchnia, 6 pokoi, 3
ùazienki, biuro, oddzielne WC, ogród, piwnica,
garaý,miejsce parkingowe.
REF. 1454850
2000€
BeKaP zaprasza
Sesja z cyklu profilaktyki nowotworowej, pt.:
„Zapobieganie nowotworom płuc
i jelita grubego”
We wrześniu Brukselski Klub Polek (BeKaP) asbl rozpoczął
kolejną serię spotkań, tym razem dotyczącą profilaktyki nowotworowej. Celem tych spotkań jest zwiększenie świadomości
na temat raka poprzez informację o tym, jak zapobiegać nowotworom oraz przybliżenie najnowszej wiedzy, która umożliwia
coraz skuteczniejsze diagnozowanie i leczenie nowotworów. Na
pierwszej sesji omawiane były nowotwory kobiece, ze
szczególnym uwzględnieniem raka piersi i raka szyjki macicy. W
związku z tym, że listopad jest Miesiącem Świadomości Raka Płuc,
tematem kolejnego spotkania będą nowotwory płuc, ale także
nowotwory jelita grubego.
Rak płuc jest najczęściej występującym nowotworem, który jest
pierwszą przyczyną zgonów u mężczyzn i drugą przyczyną zgonów
u kobiet (tuż po raku piersi). Rak ten długo nie daje żadnych
objawów, a to powoduje późne zdiagnozowanie choroby i
złe rokowania. Bardzo niepokojące jest również to, że liczba
zachorowań na raka płuc stale wzrasta zarówno wśród kobiet jak i
wśród młodych ludzi w trzeciej dekadzie życia. Główna przyczyną
raka płuc jest palenie tytoniu, zarówno czynne jak i bierne, ale
również pewne czynniki środowiskowe. Dlatego działania profilaktyczne, które maja na celu podejmowanie akcji promujących
zdrowy styl życia mogą obniżyć współczynnik zapadalności na ten
typ nowotworu.
Rak jelita grubego to jeden z najczęstszych nowotworów
złośliwych, który w większości przypadków kończy się fatalnie, a
niestety dla wielu z nas wciąż pozostaje tematem „wstydliwym”.
Dlaczego rak jelita jest aż tak niebezpieczny? Dlatego, że zwykle
rozwija się przez długi okres czasu i zupełnie nie daje o sobie znać.
Gdy pojawią się niepokojące objawy, rak jelita grubego jest już
zwykle w zaawansowanej fazie rozwoju i szanse na pokonanie choroby radykalnie się zmniejszają. Dlatego też bardzo
pocieszające jest to, że rak jelita grubego wcześnie wykryty daje
prawie 100 % szans na wyleczenie!
Postępując w myśl zasady, że „lepiej zapobiegać niż leczyć”
chciałybyśmy zachęcić Państwa do udziału w drugiej sesji z cyklu
profilaktyki nowotworowej, zatytułowanej „Zapobieganie nowotworom płuc i jelita grubego”, która odbędzie się w dniu 22
listopada 2012 r.
Serdecznie zapraszamy!
Agnieszka Chęcińska i BeKaP absl
Zaproszenie
76
www.elabouti.com
77
Stylistka makijażu radzi
Makijaz
kobiety dojrzałej
Gdy kobieta przekracza magiczny wiek pięćdziesięciu
lat, nie powinna rezygnować ze wspaniałego, eleganckiego wyglądu. Odpowiedni makijaż, piękne rzęsy, dobrany
strój oraz dodatki nie tylko wyeksponują walory, ale też
sprawią, że mimo upływu lat panie poczują się młodo
i atrakcyjnie.
Makijaż kobiety dojrzałej jest jednym z najtrudniejszych.
Wymaga użycia odpowiednich kosmetyków, które
w sposób naturalny podkreślą urodę. Przede wszystkim trzeba przygotować skórę. Wraz z upływem czasu
zmienia się bowiem jej ujędrnienie, ale nie tylko: także
rysy twarzy, a nawet karnacja.
Skóra po 50. roku życia znacznie zmniejsza swoją gęstość
i elastyczność oraz zaczyna tracić naturalne nawilżenie, dlatego
zanim zaczniemy aplikować kosmetyki kolorowe, niezbędne jest jej
właściwe przygotowanie. Możemy to osiągnąć dzięki odpowiedniej pielęgnacji. Na wstępie warto zatem dokładnie oczyścić
skórę delikatnym mleczkiem lub olejkiem odżywczym. Następnie
należy użyć toniku, który nie tylko przywróci skórze balans, ale
również równomiernie rozłoży pigmenty podkładu, pudru i różu.
Dużym błędem jest niezastosowanie kremu w okolicach oczu
i na twarzy, gdyż
skóra niedokładnie
nawilżona może się
łuszczyć. Poza tym
podkład lub korektor pod oczy może
wtedy podkreślać
zmarszczki i nie
dawać naturalnego
78
efektu końcowego. Po nałożeniu kremów odczekujemy około 10
minut, aby się dokładnie wchłonęły. Następnie delikatnie wklepujemy bazę pod makijaż – najlepiej o działaniu rozświetlającym
lub ujędrniającym (można ją też nałożyć na skórę szyi). Kosmetyk
ten wygładzi powierzchnię twarzy i przyczyni się do przedłużenia
trwałości makijażu.
Podkład (najlepiej z efektem liftingującym) nakładamy od dołu
ku górze, delikatnie wklepując. Najlepiej sprawdzają się podkłady
o płynnej konsystencji; absolutnie rezygnujemy z tych w kompakcie, bo wysuszają skórę i sprawiają, że zmarszczki stają się bardziej
widoczne. Przy wyborze koloru warto dopasować go do odcienia
karnacji, dlatego najpierw sprawdzamy go na linii żuchwa – szyja, a
nie na dłoni, bo tam jest zupełnie inny odcień skóry. Odpowiedni
jest kolor, który wtapia się w naturalny koloryt skóry. W przypadku korektorów, podobnie jak przy podkładach, sięgamy po te
o lekkiej konsystencji – suche w sztyfcie zamiast maskować, będą
podkreślały zmarszczki. Do utrwalenie podkładu można wybrać
lekki, sypki puder. Nie od dziś wiadomo, że naturalny rumieniec
odmładza cerę i dodaje świeżości.
Oczy malujemy odpowiednio do budowy, korygując np.
opadającą powiekę. Do podkreślania oczu używamy cieni saty-
79
Stylistka makijażu radzi
nowych i matowych. Niestety te mocne, błyszczące i perłowe, jak
również zbyt ciemne i jaskrawe mogą wyglądać niekorzystnie
i dawać wrażenie ciężkiego i zapadniętego oka. Dobrze prezentują
się kolory należące do chłodnej palety barw – w takich dojrzałe
kobiety wyglądają korzystniej. Kontur oczu powinien być subtelny,
dlatego delikatnie go podkreślamy. Czarne, grube kreski w przypadku opadających powiek mogą ten problem jeszcze bardziej
zaznaczyć. Dlatego odpowiednie będą wszystkie kredki w odcieniach grafitu, brązu, śliwki i granatu. Prostym trikiem makijażowym
powiększającym oczy jest użycie na dolnej linii powieki białej
kredki. Okolice oczu pokrywamy specjalnymi preparatami
(rozświetlacz, baza pod cienie).

KILKA WAŻNYCH RAD
• Staraj się upiększyć te partie twarzy, które są w lepszej
kondycji
• Bazuj na lekkich kosmetykach
• Skóra wokół oczu jest bardzo delikatna i wrażliwa, więc
można wymieszać odrobinę fluidu z kremem nawilżającym
lub kremem pod oczy, aby uzyskać lżejszą konsystencję
kosmetyku
• Uwaga na kosmetyki perłowe – uwidaczniają zmarszczki!
Usta to drugi po oczach newralgiczny punkt naszej twarzy:
z wiekiem pojawia się wokół nich siateczka zmarszczek, a sam
kontur ulega rozmyciu. Drobne zmarszczki można zatuszować,
używając specjalnych baz na usta, które nadadzą im odpowiedni
kształt, ale również nałożone poza ich obrębem spłycą
niedoskonałości. Przed nałożeniem pomadki lub błyszczyku dobrze
jest obrysować usta konturówką w identycznym kolorze. To
pozwoli na stabilne utrzymanie kosmetyków wzdłuż konturu ust
i zapobiegnie ich nieestetycznemu rozmazywaniu się i zagłębianiu
w zmarszczki. Dla kobiet dojrzałych najlepsze będą pomadki
ujędrniające i zawierające składniki odżywcze, natłuszczające
oraz minimalizujące zmarszczki wokół ust (czyli np. z kolagenem,
minerałami oraz witaminami A i E). Szminki matowe i w odcieniu
jasnej perły mogą zaznaczać nierówności na ustach. Jeśli problemem są wąskie usta, rezygnujemy z mocno kryjących pomadek
w ciemnych kolorach – znacznie lepszy będzie błyszczyk w delikatnym, naturalnym kolorze.
Joanna Boratyńska

Makijaż krok po kroku
Podkład – nie przyciemniamy twarzy!
Nie nabłyszczamy, nie malujemy zbyt
mocno.
Okolice oczu pokrywamy specjalnymi
preparatami (rozświetlaczem).
Oczy malujemy odpowiednio do
budowy.
Brwi – nie za ciemne.
Rzęsy przedłużamy.
Róż – w świeżych odcieniach.
Usta – według kolorystyki.
80
• W makijażu odmładzającym należy unikać zbyt wyrazistych kolorów, np. ognistą czerwień szminki bezpieczniej
będzie zastąpić naturalnym, pastelowym kolorem,
np. malinowym
• Nie należy stosować zbyt ciemnych podkładów
• Z wiekiem skóra traci swoją elastyczność, dlatego
makijaż kobiety dojrzałej polega przede wszystkim na
tuszowaniu niedoskonałości, co niekoniecznie musi się
wiązać z dostosowaniem do lansowanych trendów
w makijażu
• Pamiętajmy, że na odmłodzenie twarzy wpływa również
dobra kondycja skóry, którą zapewnimy dzięki odpowiedniej pielęgnacji
przed
po
81
Humor
Leci facet w samolocie, zaś obok niego
siedzi papuga, strasznie pyskata. W pewnym
momencie facet dzwoni po stewardessę.
Na pytanie co podać, pasażer mówi:
- Poproszę kawę.
- A dla mnie, stara, tylko pepsi - wykrzykuje
papuga do stewardessy. Stewardessa
przyniosła pepsi dla papugi lecz zapomniała
o kawie dla pasażera. Więc ten ponownie
poprosił ją o kawę. Papuga w międzyczasie
wyżłopała swoją Pepsi i klasycznie dorzuciła
stewardessie:
- A dla mnie, stara, przynieś następną Pepsi.
Sytuacja taka powtórzyła się kilka razy,
w końcu facet nie wytrzymał i przyjął
taktykę papugi, zadzwonił po stewardessę i
wykrzyczał do niej:
- Daj mi, stara, kawę!
Tego stewardessa nie zdzierżyła, poszła
po pilota i razem z nim wyrzucili faceta z
samolotu wraz z papugą.
Lecą tak oboje na dół, a papuga mówi:
- Cholera, jak na kogoś, kto nie umie
fruwać, to masz tupet!
Polak pojechał na wakacje do Hiszpanii.
Wiele słyszał o corridzie, więc postanowił
ujrzeć to widowisko na własne oczy. Stanął
przed stadionem - kupa ludzi, zero kasy.
- Wejdę na lewo - pomyślał.
Odnalazł tylne wejście i obserwował z
pewnej odległości, jak załatwiają to inni.
Jako pierwszy do oddźwiernego podszedł
gość w bogato wyszywanym złotem
mundurze i powiedział:
- Matador! - oddźwierny nisko się ukłonił i
otworzył przed nim drzwi.
Następnie zjawił się ubrany w czerń i
srebro facet z czapką na głowie:
- Pikador! - przedstawił się i oddźwierny
wpuścił go uprzejmie.
Chwilę później przed drzwiami stanął
mężczyzna ubrany w purpurę i dumnie
powiedział:
- Torreador!
Gdy ten również zniknął za drzwiami, Polak
podrapał się po głowie, poprawił kanty
w swoich dresach, śmiało podszedł do
oddźwiernego i rzekł:
- Teodor!
Blondynka wraca roztrzęsiona do domu i
mówi do swojego chłopaka:
- W ogóle nie da się jeździć po tym
mieście! Skręcam w lewo - drzewo,
82
zawracam - drzewo, wszędzie drzewa.
Naciskam hamulec, próbuję cofnąć,
odwracam się - drzewo...
- Spokojnie kochanie, to tylko choinka
zapachowa.
Dwie blondynki na targu.
Jedna z nich mówi:
- Patrz ziemniak w zamszu!
- Nie głupia, to kiwi, taka pasta do butów.
Starsza pani pyta Jasia:
- Chłopcze, czy nie boisz się być ze mną
sam na sam w ciemnym pokoju?
- Proszę pani, ja już mam siedem lat i
żadnych upiorów się nie boję.
Kiedy dzieci idą spać, sprawdzają czy pod
łóżkiem nie ma potwora. Kiedy potwór
idzie spać, sprawdza czy pod łóżkiem nie
ma Chucka Norrisa.
Nauczyciel na lekcji polskiego pyta się
Stasia:
- Jaki to czas? Ja się kąpię, ty się kąpiesz, on
się kąpie.
- Sobota wieczór, panie profesorze.
Mąż z żoną oglądają w telewizji horror.
Na ekranie pojawia się straszny, ociekający
krwią potwór.
- O matko! - krzyczy żona
- Teściowa? Faktycznie podobna.
Pani do szkoły przyszła w sukience z
dużym dekoltem i nowym wisiorkiem w
kształcie samolotu. Jasio przez całą lekcję
patrzył się na nauczycielkę.
Nauczycielka, spostrzegłszy to, mówi do
Jasia:
- Co Jasiu podoba ci się mój nowy
wisiorek w kształcie samolotu?
A Jasiu:
- Nie, te dwie bomby pod skrzydłami.
Szkolna pani psycholog mówi do kobiety
na wywiadówce:
- Pani syn ma kompleks Edypa.
- Kompleks, nie kompleks - ważne, żeby
mamunię kochał!
Jasiu przychodzi ze szkoły i mówi do
mamy:
- Mamo, mamo dziś w szkole na
matematyce uczyliśmy się o wódce!
- Jak to o wódce? - pyta mama.
- Tak o jakiś ćwiartkach.
Jaś w przedszkolu często opowiadał
kolegom, jak to jego dziadek doskonale
naśladuje głos sowy. W końcu zaciekawił
nawet panią wychowawczynię.
Gdy dziadek pewnego dnia przyszedł
odebrać Jasia, pani poprosiła go, aby
zademonstrował dzieciom swój talent
naśladowcy głosu sowy.
- Ależ proszę pani, ja nigdy nie
naśladowałem sowy - odpowiedział jej
zdziwiony dziadek.
- Dziadku, a powiedz, jak figlowałeś
z dziewczynami gdy byłeś młody podpowiada mu Jaś.
- Uchuchuchuchu.
Małżeństwo zostało zaproszone na bal
przebierańców, jednak tego wieczora żonę
rozbolała głowa i nalegała, aby jej mąż
poszedł sam. Długo się sprzeciwiał, ale w
końcu uległ i poszedł. Żona położyła się do
łóżka, jednak po godzinie obudziła się bez
bólu głowy. Ponieważ jej mąż nie wiedział
jaki strój sobie kupiła, zdecydowała się
pójść na zabawę i go poszpiegować.
Szybko go tam wypatrzyła. Tańczył ze
wszystkimi kobietami, całował po rączkach,
szyjach, szeptał na uszko, podszczypywał,
niby przypadkiem dotykał „tu i ówdzie”.
Ponieważ należała do zgrabnych osób,
szybko została zauważona przez
rozbawionego mężusia i poproszona do
tańca. Spodziewała się niezłej zabawy, on
przecież nie wiedział, ze podrywa własną
żonę. Po paru tańcach zaproponował jej
„zwiedzanie pięterka”, ona się zgodziła bez
oporu (bo to przecież jej mąż...). Postawiła
jednak warunek, ze nie zdejmą masek z
twarzy. Było im razem wspaniale, wręcz jak
nigdy dotąd. Później ona szybko pobiegła
do domu, żeby oczekiwać męża i zadać mu
kilka pytań. Gdy już wrócił zapytała z dziką
satysfakcją w glosie:
- No i jak się bawiłeś skarbie? Dużo
tańczyłeś?
- Nie tańczyłem ani razu i bawiłem się
kiepsko. Spotkałem Zenka, Wieśka i Tadka,
moich kolegów ze studiów i całą noc
graliśmy w pokera. Ale powiem ci, ze facet
któremu pożyczyłem kostium podobno
bawił się nieziemsko...
Ogłoszenia drobne
0472 31 44 65, [email protected]
Umieszczanie ogłoszeń drobnych w „Gazetce” jest bezpłatne.
UWAGA! Przyjmujemy wyłącznie ogłoszenia przesyłane Internetem na adres [email protected] lub sms-em pod numer
0472 31 44 65.
Redakcja nie będzie kontaktować się z osobami umieszczającymi ogłoszenia, prosimy więc o czytelność i jasność.
Rubryki: 1. Kupię, 2. Sprzedam, 3. Szukam, 4. Praca: szukam, 5. Praca: zatrudnię, 6. Mieszkania: szukam, 7. Mieszkania: wynajmę, 8. Nieruchomości w Polsce, 9. Wiadomości osobiste, 10. Różne
Ogłoszenia komercyjne (oferowane usługi, działalność gospodarcza itp.) są zamieszczane wyłącznie w formie reklamy
płatnej!
Codziennie na www.gazetka.be nowe ogłoszenia!
Nową wagę elektro-przemysłową, do 300kg.
T. 0484 789 246
BMW 525 TDS 98 r., sedan, bogate wyposażenie, pl.rej., 2200€ do negocjacji. T. 0483 463
524
Dużą lodówkę z małym oddzielnym zamrażalnikiem w dobrym stanie, cena 50€. T. 0473
595 613
Nowy, niedrogi, oryginalnie zapakowany
robot odkurzacz 700watt. T. 0484 789 246 lub
[email protected]
3 sznury pereł Majorka. T. 0484 789 246 lub
[email protected]
Suszarkę Indesit, jednoroczną, w dobrym
stanie i dobrej cenie. T. 0489 395 329
Wózek super, marka Tako Jumper, gondola
i spacerówka, bardzo wygodny, stan jak nowy,
cena 300€. T. 0476 876 909
4 opony z felgami, zimowe 2011 Continental 195/65/15, używane 4 miesiące, cena 250€.
T. 0475 871 870
Kaszki ryżowe Bobovita. T. 0498 627 936
Nowy odbiornik satelitarny HD z rocznym abonamentem Cyfra + Polsat 200€ oraz
płaską antenę satelitarną selfsat z przepustem
kablowym okiennym 100€. T. 0499 909 363 (po
17tej)
Płytę kuchenną indukcyjną Whirlpool 4-palnikową, 5-ty palnik w środku dużego, 51/70 cm,
2 lata użytkowania. Delikatnie, prawie niewidoczny pęknięty prawy, dolny róg, sprawna
technicznie, cena do uzgodnienia. T. 0499 908
084
1.Kupię
Kupię krzesełko do karmienia dla dziecka,
dzwonić po 18h. T. 0484 054 690
2.Sprzedam
Tanio materac, super jakość. T. 0484 789 246
Nissan Qashqai z full opcją, skóra, panorama, kamera, nawigacja, itp., nowy 01/2012
rok, 20 tys.€. T. 0478 693 145 (w godzinach
wieczornych dzwonić)
Opony zimowe marki Goodyear M+E 215-
Anonimowi Alkoholicy są
wartościową wspólnotą mężczyzn
i kobiet i ich sposób działa.
Przyjdźcie i nauczcie się go.
Mityngi odbywają się w sobotę o
godzinie 18-ej grupa
„OLSNIENIE”,
w niedzielę o godz. 10-ej grupa
„ZIOMKI”,
Rue Leopold1 174,
tel. 0489 991 906
84
55R16. T. 0474 640 426 (po 16h)
Nową, oryginalnie zapakowaną maszynkę do
mięsa, 2000watt, sprzedam okazyjnie. T. 0484
789 246
Stolik pod telewizor, biblioteczkę na książki
w kolorze srebrnym, szafkę na buty, jasną, stan
idealny, komodę z szufladkami, cena 70€ za
wszystko. T. 0472 790 821
Audi A4, rok 2003, srebrny metalik, pl.rej.,
cena do uzgodnienia. T. 0485 844 642
Nowy piekarnik pod zabudowę Bosch, cena
200€. T. 0486 406 455 (po 20tej)
Akwarium 2m/130/40, cena 700€ w niej
są rybki, rośliny, oświetlenie, filtr wewnętrzny,
butla CO2, stan idealny. T. 0475 396 586
Gry na PC oryginalne. T. 0472 790 821
Skodę Fabię 1,4 TDI, rok 2007, przebieg 120
tys. km, be.rej., cena 4700€. T. 0489 600 461
Mercedesa A170, diesel 2001 r., pl.rej., cena
1900€. T. 0486 287 009
Zestaw do nauki języków SITA + język
Jeśli masz kochaną osobę, której
picie powoduje poważne problemy.
Powitamy Cię serdecznie na
naszych spotkaniach.
Dzielimy się naszym
doświadczeniem, siłą i nadzieją.
Nasze mityngi odbywają się w każdy
wtorek o 20h.00
rue Leopold1, 174
1020 Bruxelles
Zadzwoń: 0472 579 980 18h-21h
(codziennie oprócz wtorku)
Napisz: [email protected]
Ogłoszenia drobne
0472 31 44 65, [email protected]
francuski podstawowy, stan idealny, cena do
uzgodnienia. T. 0470 406 106
ładowarka samochodowa i instrukcja pl.), cena:
135€. T. 0485 490 725
Ładne, niemieckie pianino, dobrze utrzymane, za 50% ceny sklepowej. T. 0474 377 380
Używany GPS TomTom XXL najnowsze
mapy Europy i radary, (pudełko, wieszak, kabel
usb, ładowarka samochodowa i instrukcja pl.),
używałem go aby przyjechać do Belgii, stan jak
nowy, cena 125€. T. 0485 490 725
Ubranka dla chłopca od 6 do 12 miesięcy,
bardzo ładne, markowe (Zara, Mexx, H&M,
C1A, Poitner) stan ubranek idealny, cena od 2,
3€ za sztuke. Posiadam również ubranko do
chrztu dla chłopczyka. T. 0486 746 363
niepełnosprawną lub chorą. T. 0489 593 225
Uczciwa i odpowiedzialna kobieta
zaopiekuje się dzieckiem, codziennie oprócz
soboty, zainteresowani proszę dzwonić. T. 0487
182 866
Sprzątanie, prasowanie, opieka nad
starszymi ludźmi. T. 0488 978 811
Nową golarkę firmy Braun model 330, cena
65€. T. 0485 490 725
Jestem pracowitą i odpowiedzialną osobą.
Szukam pracy na czeki. T. 0473 232 318
Kołderkę (10€) wraz z pościelą do łóżeczka
(5€), przewijak nowy (7€). T. 0486 746 363
Kozaki ocieplane dla chłopca rozm.25, stan
idealny, cena 10€. T. 0479 598 145
Szukam pracy jako independant (narzędzia,
samochód). T. 0472 790 821
Relaksik dla niemowlaka (do 15kg), stan idealny, praktycznie nieużywany, marki Premaman,
cena 30€. T. 0486 746 363
Kozaczki dla dziewczynki, stan idealny
rozm.19, cena 10€, mam też ubranka na dziewczynkę od 12 miesięcy do 2 lat, markowe, cena:
1€ do 4€. T. 0479 598 145
Szukam pracy: sprzątanie, prasowanie. T.
0498 444 124
Quada Polaris Sclambers poj.500, napęd 4/4,
rok 2003, po generalnym remoncie, nowe opony gratis, cały kombinezon, jest on w Polsce ok.
Siemiatycz, cena 3000€. T. 0485 402 318
BMW E36, 320I, 92 r., poj. 2l, benzyna, alufelgi, wspomaganie kierownicy, centralny zamek,
zadbany, cena 1250€. T. 0487 339 102
Łóżeczko dla chłopca do lat 5 (z materacem) kolor niebieski, cena 50€. T. 0484 825 944
Profile konstrukcyjne do gyprocu, na sufit
ok. 200 szt. T. 0485 039 543
Renault Lagune combi, rok 2001, 1,9 DCI,
pl.rej., przebieg 205 tys.km, bardzo dobry, cena
do uzgodnienia. T. 0484 913 189
Motor Suzuki SV 650 Sport, model 2005 r.,
20 tys. przebiegu, po profesjonalnym tuningu,
stan jak nowy, cena 3100€, aksesoria gratis. T.
0486 671 837
Materac 160 na 200, wysoki na 27 cm, roczny (nowy 690€) sprzedam za 200€, ma jeszcze
3 lata gwarancji. T. 0498 155 065
Orbitrek jeszcze na gwarancji, stan idealny,
cena 100€. T. 0498 155 065
Wzmacniacz 600W i do tego subwoofer
800W, samochodowe, nowe cena 100€, dzwonić po 18stej. T. 0498 155 065
Nowy GPS TomTom XXL, najnowsze mapy
Europy i radary, (pudełko, wieszak, kabel usb,
86
Torbę firmy tex baby stan idealny, używana
dwa razy na wyjazd do Polski, kolor niebiesko-beżowy, duża ilość kieszeni plus cienki
materacyk do przebrania maluszka, cena 15€. T.
0479 598 145
Klatkę dla chomika z wyposażeniem i kulą
do biegania, cena 15€. T. 0483 413 649
Ślicznego kociaka rasy brytyjskiej po rodowodowych rodzicach, cena 300€. T. 0483 413
649
Wózek Lonex retro i wózek seka 3w1. T.
0484 418 092
3.Szukam
Szukam przewoźnika z Antwerpii do
Olsztyna. T. 0489 133 128
Szukam młodzieży z fobią społeczną do
wspólnych spotkań. Gadu: 14 24 153
Szukam godzin legalnie lub na czarno
(sprzątanie). T. 0493 458 691
Poszukuję pracy w Antwerpii, zaopiekuję
się starszym dziadkiem. Jestem doświadczoną
opiekunką. T. 0489 602 189
Kobieta po 40stce szuka pracy:
szycie wózków dziecięcych, fotelików
samochodowych. T. 0493 290 378
Szukam pracy w budownictwie, duże
doświadczenie, mile widziane poważne oferty
legalnej pracy. T. 0488 409 197
Zaopiekuję się twoim dzieckiem lub
dziećmi, blisko placu Dailly. T. 0472 894 553
Szukam pracy na czarno, nie piję, pracowity,
stawka do uzgodnienia. T. 0488 468 217
Szukam stałki na zamianę. T. 0499 886 753
Szukam pracy w budownictwie, prace
wykończeniowe. T. 0483 679 144
Młoda dziewczyna szuka pracy jako kelnerka
lub barmanka lub innej na terenie Brukseli.
Mam ukończone kursy barmańskie i kelnerskie.
T. 0492 401 002
Szukam pracy, wykonuję prace remontowobudowlane. T. 0476 842 534
4.Praca: szukam
Odpowiedzialna opiekunka medyczna
z dyplomem, zaopiekuje się osobą starszą,
Szukam pracy w budownictwie, prace
wykończeniowe. T. 0483 279 469
Młody chłopak podejmie pracę w
wykończeniówce, posiadam doświadczenie. T.
Ogłoszenia drobne
0489 299 055
Sumienna, młoda dziewczyna zaopiekuje się
Twoim dzieckiem u siebie w domu. T. 0488 256
713
Kobieta lat 51 pilnie szuka pracy: sprzątanie,
prasowanie, stałka dochodząca, znajomość
języka francuskiego komunikatywna. T. 0486
510 648
Hydraulik - CO - woda, kanalizacja, gaz
od podstaw, 4-y lata pracy w Belgii, podejmie
pracę u uczciwego pracodawcy. T. 0486 645
867
Uczciwa, odpowiedzialna 23-latka szuka
pracy: sprzątanie, prasowanie, itp. T. 0488 940
273
Szukam pracy przy rozbiórkach lub jako
kierowca, posiadam prawo jazdy kat. A.B. T.
0485 343 664
Zaopiekuję się osobą starsza, chorą,
niepełnosprawną, jestem uczciwa, kulturalna,
opiekuńcza. T. 0489 925 531
Kobieta 40 lat solidna, odpowiedzialna,
szuka pracy: sprzątanie, prasowanie, mycie
okien. T. 0493 290 378
Odpowiedzialna z dyplomem opiekunki
medycznej podejmie pracę w domu opieki
lub zaopiekuje się osobą niepełnosprawną na
godziny lub na czek (pełny etat). Najlepiej w
Brukseli lub w pobliżu. Mam doświadczenie
zawodowe, znam j.włoski i jestem w trakcie
nauki j.francuskiego. T. 0489 593 225
Szukam pracy w salonie fryzjerskim,
mam ukończoną szkołę i pracowałam w tym
zawodzie przez ostatnie lata, z natury jestem
otwarta i wesoła. T. 0487 176 354 (wieczorem)
Mam 26 lat, szukam pracy jako pomocnik
budowlany lub deklarowanej. T. 0478 738 680
Piotr
Pan lat 50 dyspozycyjny szuka pilnie pracy
jako pomocnik budowlany lub jako spawacz z
doświadczeniem. T. 0489 972 178
Szukam pracy posiadam karte 5 letnią,
posiadam doświadczenie w tynkach gipsowych
i cementowych (agregat), mastyki, fasady,
plytki, parkiety,malowania, i inne prace
wykończeniowe tel 0487227162
88
0472 31 44 65, [email protected]
Mężczyzna lat 30 bez nałogów szuka pracy,
doświadczenie w handlu (pracowałem w
sklepie spożywczym na batuarze i w hurtowni
odzieży), w gastronomii, w drobnych pracach
budowlano-wykończeniowych, kilkuletnie
doświatczenie w izolacjach techniczych oraz w
obsłudze komputera. Język francuski i angielski.
Prawo jazdy kat.B, uprawnienia na wózki
widłowe, proszę o kontakt. T. 0494 491 547
Marcin
Kobieta szuka pracy, jestem dyspozycyjna,
znam komunikatywnie j.francuski, posiadam
samochód. T. 0483 413 649
Ogłoszenia zamieszczane w ramach
współpracy z gazetą Praca i Nauka za
Granicą.
47-latek, wykszt. średnie, technik – rolnik, prawo
jazdy kat. B, T, uczciwy, niekarany, podejmę pracę. T.
0048 606 462 169
22-latek, wykszt. zawodowe, mechanik i operator
maszyn rolniczych, klika lat pracy w zawodzie,
oraz rok w stadninie koni w Anglii, kontakt: e-mail:
[email protected]
41-latek, wykszt. zawodowe, hydraulik, podejmie
pracę. T. 0048 797 356 157
39-latek, wykszt. zawodowe, stolarz budowlany,
budowa domków z drewna, wykończenia wnętrz,
prawo jazdy kat. B. T. 0048 518 602 607
Samodzielny budowlaniec z doświadczeniem
podejmie prace wykończeniowe i przy dociepleniach
budynków. T. 0048 531 032 765
Cieśla, stolarz, stawianie domów z drewna +
podłogi, regipsy, okna, drzwi, prawo jazdy kat. B, j.
niemiecki komunikatywny. T. 0048 604 427 128
45-latek, wykszt. zawodowe, ślusarz, pr. jazdy
kat. B, uprawnienia na kop. ładowarkę kl. III, montaż
okien, wylewki betonowe, praca na budowach 20 lat,
bez znajomości języków obcych. T. 0048 694 878 614
Budowlaniec samodzielny z doświadczeniem
podejmie prace budowlane tzn. murowanie,
tynkowani, szpachlowanie, malowanie, układanie
glazury-g/k. T. 0048 530 410 051
Szukam pracy jako pracownik ogólnobudowlany. T.
0048 721 127 901
36-latek, wykszt. średnie, ślusarz-mechanik, miły,
pogodny, odpowiedzialny, szuka pracy w budowlance,
na produkcji, jako konserwator, itp., opiekun. T. 0048
661 280 744
Szukam pracy jako spawaczm aktualne certyfikaty:
135, 136, 141, w Belgii. T. 0048 508 247 466
30-latek, wykszt. średnie, bez nałogów, podejmie
każdą pracę, bardzo dobra znajomość j. niemieckiego.
T. 0048 503 984 214
43-latek, wykszt. średnie podejmie każdą pracę,
opieka, remonty lub w gastronomii – doświadczenie.
T. 0048 502 810 733
29-latek, pracowity, prawo jazdy kat. B, C, szukam
pracy, jestem Ukraińcem, mam kartę Polaka. T: 0048
787 976 428
Pomocnik budowlany i opiekunka (43 i 44 lat),
jesteśmy parą, szukamy każdej pracy od zaraz, zbiory,
pakowanie, sortowanie, fabryki, magazyny, itp. T. 0048
514 568 438
Mężczyzna, lat 50, pracowity, energiczny,
dyspozycyjny szuka pilnie pracy od zaraz w UE,
przy hodowli trzody chlewnej, budownictwie,
ogrodnictwie, tartaku, leśnictwie lub w innej branży,
prawo jazdy kat. B, T. T. 0048 667 400 788
Mężczyzna, 58 lat, podejmie jakąkolwiek pracę. T:
0048 697 961 588
5.Praca: zatrudnię
Szukam osoby do pracy od zaraz, jest jeden
warunek, że musi mieć samochód ponieważ
praca jest za Brukselą. T. 0479 575 644
Société cherche pour son exploitation
Dzielimy się tym, co sami
doświadczyliśmy.
Mówimy o sobie, kim byliśmy a
kim jesteśmy teraz i jak sobie
radzimy w tej CHOROBIE.
GRUPA AA „QUO VADIS”
Polska Misja Katolicka
Rue JOURDAN 80
1080 St. Gilles
wtorek-czwartek godz: 20.00
tel. 0487 112 941
89
Ogłoszenia drobne
forestière en République Démocratique du
Congo un mécanicien confirmé en engins
lourds, style Caterpillar D7 Chargeurs, 966
etc., conditions intéressantes (seront communiquées après le tri des candidatures), faire
offre par écrit avec CV complet à l’adresse
suivante: Sicobois C/O Mr Mikolajczyk, 12 Rue
Hawis, 4630 Soumagne
Poszukujemy cieślę szalunkowego (Belgia).
Praca na prefabrykacji, wykonywanie drewnianych szalunków. Wymagania: minimum 5 lat
doświadczenia jako cieśla szalunkowy (także
na prefabrykacji), umiejętność czytania planów
i rysunków, min. komunikatywna znajomość
języka angielskiego lub niemieckiego, mile
widziany certyfikat VCA. Oferujemy: minimum
38/40 godzin tygodniowo, możliwość pracy w
nadgodzinach, zwrot kosztów podróży, 13,039
€/h brutto, plus dodatki. zakwaterowanie
płatne 65€ /tygodniowo. Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV, referencji
oraz wszelkich dokumentów potwierdzających
posiadane doświadczenie i uprawnienia na
jeden z poniższych adresów (w zależności od
miejsca zamieszkania): [email protected] lub
[email protected] Prosimy o zamieszczenie
następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
w mojej ofercie pracy w celach rekrutacyjnych,
zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o
90
0472 31 44 65, [email protected]
Ochronie danych Osobowych (tj. Dz.U.Nr. 101,
poz.926 z późn. zm.) Certyfikat KRAZ nr 275
Poszukujemy mechanika ciężarówek z j.
niemieckim (Belgia). Praca będzie polegała
na naprawie pod względem mechanicznym,
hydraulicznym, pneumatycznym i elektrycznym
ciężarówek. Wymagamy: min. 5-letniego doświadczenia w naprawie ciężarówek, doświadczenie z marką MAN, własnego transportu,
umiejętności czytania rysunku technicznego
i schematów elektrycznych, komunikatywnej
znajomości j. niemieckiego (warunek konieczny!) Oferujemy: •w pełni legalne zatrudnienie
na belgijskich warunkach, wynagrodzenie 13€
brutto za godzinę, pomoc w organizacji zakwaterowania, zwrot kosztów podróży. Osoby
zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie
CV, referencji oraz wszelkich dokumentów
potwierdzających posiadane doświadczenie i
uprawnienia na jeden z poniższych adresów (w
zależności od miejsca zamieszkania): [email protected]
maintec.net lub [email protected] Prosimy
o zamieszczenie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zawartych w mojej ofercie pracy w
celach rekrutacyjnych, zgodnie z ustawą z dnia
29.08.1997 roku o Ochronie danych Osobowych (tj. Dz.U.Nr. 101, poz.926 z późn. zm.)
Certyfikat KRAZ nr 275
6.Mieszkanie: szukam
Pani poszukuje pilnie pokoju w Brugge,
Blankenberghe, Zeebrugge, Knokke-Heist. T.
0488 181 473
Kobieta ze stałą pracą szuka pokoju blisko
Tenbosch. T. 00 48 609 823 202
Szukam mieszkania, flat, studia lub pokoju
z oddzielnym wejściem, jestem bez nałogów,
potrzebuję od 1/11/2012. T. 0494 136 174
Szukam małego, niedrogiego flatu lub studia.
T. 0488 202 944 lub sms, oddzwonię
Spokojna, uczciwa, paląca kobieta szuka samodzielnego pokoju, przy spokojnych ludziach.
T. 0484 991 976
Szukam mieszkania do wynajęcia najlepiej
Belgijska Firma Aaxe
TITRES-SERVICES, posiadająca biura
na Woluwé i w okolicy Basilique,
zatrudni panie do sprzątania.
Atrakcyjne warunki zatrudnienia!
Miła obsługa!
Agnieszka: 0499 05 17 46
Krystyna: 0496 30 24 68
Dorota: 0497 42 90 21
91
Ogłoszenia drobne
gdzieś w okolicach Simonis, do kwoty 600€ dla
2 osób. T. 0493 479 375
Szukam pokoju (nie przejściowego) w okolicy metra Bizet. T. 0495 875 802
Szukam mieszkania dwupokojowego dla
dwóch osób z piwnicą i możliwością zainstalowania antenty satelitarnej. T. 0491 250 125
0472 31 44 65, [email protected]
Poszukuję kogoś na mieszkanie, osobny
pokój, cena 300€ w Knokke-Heist. T. 0488 181
473
Panią do wspólnego mieszkania przyjmę
235€ wszystko wliczone, 1 miesiąc gwarancji,
przy metrze Louise. T. 0492 393 250
Przyjmę Panią lub dziewczynę na wspólne
mieszkanie, blisko metra Gare de l’Ouest. T.
0494 237 880
7.Mieszkanie: wynajmę
Mieszkanie do wynajęcia na Anderlecht od
1 stycznia, około 80m2, salon z kuchnią otwartą, 2 pokoje, łazienka, 1sze piętro, cena 700€ +
opłaty, 2 m-ce gwarancji. T. 0479 478 774 lub
0476 697 937
Wynajmę mieszkanie: pokój, salon, łazienka,
kuchnia, ogrzewanie centralne, łatwy dojazd,
Forest, od 1/12/2012, cena 520€ +40€ woda +
opłaty, 2 mies. gwaracnji. T. 0496 911 142
Przyjmę dziewczynę na wspólne mieszkanie,
warunki bardzo dobre, niedaleko metra Belgica, cena 240€. T. 0486 409 244
Wynajmę oddzielny pokój dla spokojnej
pani na Anderlechcie. T. 0483 191 217
Poszukuję spokojnej współlokatorki na oddzielny, umeblowany pokój od grudnia (okolice
Simonis) 300€ + opłaty, 2 miesiace gwarancji. T.
0471 366 144
Przyjmę na mieszkanie panią bez meldunku,
dzielnica Schaarbeek, cena 280€, dzwonić po
20h. T. 0499 202 126
Wynajmę pokój 255€ + opłaty, dzwonić po
19h. T. 0487 405 006
Wynajmę mieszkanie po gruntowym
remoncie na Laeken: 2 pokoje, salon, kuchnia
wyposażona, łazienka, panele w całym mieszkaniu, ogrzewanie centralne, cena 650€ + opłaty,
gwarancja. T. 0484 885 853
Wynajmę pokój ze wspólną kuchnią i łazienką z innym lokatorem (mężczyzna) koło placu
St Denis, 280€, kaucja 2-miesięczna. T. 02 355
01 60, 0479 284 322
92
8.Nieruchomości
prawdzie i zaufaniu. T. 0470 557 749
Mam 44 lat i pragnę poznać kobietę, dziewczynę na dobre i na złe, przyjaciółkę, taką od
serca, ja to samo oferuję. Telefon z sensem,
poważny lub sms. T. 0488 202 904
Miły, przystojny 25 lat szuka kobiety do
dyskretnych spotkań, wiek nie ważny. T. 0470
557 749
Mam 39 lat, poznam przyjaciółkę w Antwerpii. T. 0492 521 461
Brunet lat 30, niebrzydki, pozna dziewczynę
w zbliżonym wieku. T. 0484 423 817
Sprzedam działkę 32 ary w miejscowości
Piskki, 3 km od trasy Łomża - Ostrów Mazowiecki. T. 0484 878 348
Sympatyczna Pani po 40-stce, szuka pana,
stały związek, mieszkam w Knokke i jestem
kobietą niezależną. T. 0485 265 408
Sprzedam dom 10 km od Siemiatycz, przy
drodze do Warszawy, 270m2, styl dworek,
częściowo umeblowany, oddany do użytku 6
miesięcy temu. Piwnica przydomowa z kamienia polnego, całość siedliska 1h, cena 670 tys. zł
do negocjacji. T. 0475 228 361
Wesoły chłopak 24 lata pozna fajną dziewczynę z Brukseli. T. 0485 380 422
Sprzedam działkę budowlaną 7 ary, uzbrojona, w miejscowości Grodzisk woj. podlaskie,
cena 3000€. T. 0485 402 318
Sprzedam mieszkanie m-3 w Warszawie. T.
0483 051 856
Zellik - charmente maison d’habitation
remis à neuf, 2 salons, cuisine super équipée,
2 salles de bains, 4 wc, 5 chambres à coucher.
Nouveau chauffage centrale fait en 2010.
Grand jardin avec terasse arrière et petit
jardin à l’avant. Possibilité grand terrain 100m.
Curieux s’abstenir. Tel uniquement le soir 20h-22h au 0472 066 881
Sprzedam w Grajewie mieszkanie m4, na
czwartym piętrze. T.+48 662 495 580
9.Wiadomości osobiste
25 lat, miły, przystojny odpowiedzialny, szuka
niebrzydkiej i fajnej dziewczyny w wieku 20-30
lat, do stałego związku, opartego na miłości,
Miła, sympatyczna pozna pana w wieku 48
do 55 lat. T. 0489 899 606
Mam 39 lat, poznam dyskretną panią, wiek
bez znaczenia, która czuje się samotna. T. 0492
234 032
Pan 30 lat szuka jej. Możliwe wspólne zamieszkanie. Tylko poważne oferty, dzwonić po
godz. 20. T. 0499 888 381
Szukam kontaktu z Panią Jolą, która jechała
kamionetką do Polski 6 lipca br. i wysiadała w
Białymstoku przy ul. Rumiankowej 21. T. 0479
GRUPA
ANONIMOWYCH
HAZARDZISTÓW „JEDNOŚĆ”
z BRUKSELI
zaprasza wszystkich, którzy mają problem z hazardem oraz tych, którzy chcą
zweryfikować czy problem hazardu ich
dotyczy.
PRZYJDŹ NA MITING AH
Polska Misja Katolicka
Jourdan 80, 1060 Saint-Gilles w każdy piątek
o godz.20
Telefon info +32485 869 003
93
Ogłoszenia drobne
213 965 Ania
Zadbany, z poczuciem humoru 30-letni facet
pozna dziewczynę szczerą, uczciwą, sympatyczną, poważnie myślącą o życiu. Nie traćmy
swojego cennego czasu na głupie smsy, chcesz
mnie poznać, wyślij email ze zdjęciem i napisz
coś o sobie, jestem otwarty na wszystkie propozycje. Email: [email protected]
Poznam pana wiek ok.50 lat, stanu wolnego,
bez uciążliwych nałogów, z ustabilizowanym
życiem i statusem w Belgii. Jeśli masz ochotę
na wspólne życie, jego przyjemności i troski,
przyjaźń i miłość, ew.dalszą wspólną drogę,
0472 31 44 65, [email protected]
a nie przypadkowy romans. Nadmieniam, że
jestem uroczą i elegancką optymistką. Proszę
pisać na adres e-mail: [email protected]
10. Różne
Szukam miejsca w samochodzie z Antwerpii
do Warszawy w dn. 15.12.12. Mam jedną walizkę i kota. T. 0489 133 128
Zabiorę 2 osoby 19 grudnia w kierunku
Białegostoku z możliwością powrotu 2 stycznia
2013. Proszę o kontakt. T. 0476 767 547
Kocham czytać, zamienię lub odkupię
Przewóz osób i przesyłek
email: [email protected]
94
używane polskie książki. T. 02 640 16 47
Etterbeek
Zabiorę 2 osoby do Białegostoku, wyjazd
19 grudnia wieczorem, możliwy powrót 2
stycznia. T. 0485 137 764
Bardzo dziękujemy wszystkim ludziom ,
którzy nas wspierają. Nasz synek w ostatnim roku zrobił ogromne postępy i wiele
się nauczył. Mamy nadzieję, że dzięki systematycznej terapii w przyszłości Kacperek
będzie samodzielny. Dziękujemy. Rodzice
Kacperka. T. 0477 312 478
Oddam kociaki. T. 0483 413 649
95
96
97
MIÊDZYNARODOWY PRZEWÓZ OSÓB
Mariusz Tryka
wyjazdy z Polski: wtorek i pi¹tek
wyjazdy z Belgii: œroda i sobota
od
65
woj. lubelskie, podkarpackie, œl¹skie,
œwiêtokrzyskie, opolskie, lubuskie, dolnoœl¹skie
tel. +48 887 412 446
[email protected]
PRZEWÓZ OSÓB
tel. +32 484 075 446
www.mtrans-bus.pl
– NIEMCY HOLANDIA BELGIA
GDAŃSK, SŁUPSK, KOSZALIN, SZCZECIN, ELBLĄG, CHOJNICE, WAŁCZ,
GORZÓW WLKP. , GRUDZIĄDZ, PIŁA, BYDGOSZCZ
Wyjazdy z Polski
(wtorki i piątki)
Wyjazdy z Belgii, Holandii
(środy i soboty)
tel.+48586778057, +48693216756, +48601701205
WWW.SPIGA.PL, E-MAIL: [email protected]
98
€
99
100
Ciechanowiec, Bielsk Podlaski
101

Similar documents

Dzieci a Internet Nieznośna ciężkość bytu Mama też człowiek

Dzieci a Internet Nieznośna ciężkość bytu Mama też człowiek bony żywnościowe od pierwszego dnia pracy i za każdy przepracowany dzień (od 3 godzin !) kompletną pomoc administracyjną związaną z legalizacją pracy – meldunek, zasiłek rodzinny, ubezpieczenie (mu...

More information

Ogłoszenia drobne

Ogłoszenia drobne Po izbie niższej, Senat przegłosował przepisy, składające się na pierwszy etap szóstej już z kolei reformy ustrojowej państwa belgijskiego. Chodzi przede wszystkim o podział okręgu wyborczego wokół...

More information