- İSTANBUL TURKEY

Comments

Transcription

- İSTANBUL TURKEY
Global Gathering of the
Metallurgy Industry
Metalurji Sektörünün Dev Buluşması
13th International Iron-Steel and
Foundry Technology, Machinery
and Products Trade Fair
13. Uluslararası Demir-Çelik ve
Döküm Teknolojileri, Makina
ve Ürünleri İhtisas Fuarı
12th International Non-Ferrous
Metals Technology, Machinery
and Products Trade Fair
12. Uluslararası Demirdışı Metaller
Teknolojileri, Makina ve
Ürünleri İhtisas Fuarı
7th Foundry Products
Trade Fair
7. Döküm Ürünleri
İhtisas Fuarı
29 Sept. Eylül - 1 Oct. Ekim 2016
TÜYAP Fair and Congress Center TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi, Büyükçekmece
İSTANBUL-TURKEY
Concurrent Congresses
Eş Zamanlı Kongreler
8th International Ankiros Foundry Congress
8. Uluslararası Ankiros Döküm Kongresi
Organized by TÜDÖKSAD - the Turkish Foundry Association
TÜDÖKSAD Organizasyonu
18th International Metallurgy & Materials Congress
18. Uluslararası Metalurji ve Malzeme Kongresi
Organized by the UCTEA Chamber of Metallurgical and Materials Engineers
TMMOB Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Organizasyonu
Supporters / Destekleyenler
Organizer / Organizatör
Abdullah Cevdet Sok. 6/2
Çankaya, Ankara - TURKEY
Phone: +90 (312) 439 6792
Fax: +90 (312) 439 6766
www.ankiros.com
BU FUAR 5174 SAYILI KANUN GEREĞİNCE TOBB (TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ) DENETİMİNDE DÜZENLENMEKTEDİR.
Turkey, A Global
Player in Metallurgy
and Foundry Industry
Over the past 10 years, the Turkish Foundry industry has
experienced strong growth from industrial investments
and its deep technical knowledge has driven strong
innovation in the processes of design, prototyping and final
product. Turkey's Foundry Industry is now in 12th place
worldwide and has risen to 3rd place in Europe, with a
commitment to ongoing development and progress.
Turkey has become one of the most important players in
steel production, with a growing regional market and is
developing a robust volume of business due to its
geographical location as well as investments focused on
high value-added products.
Turkey's export figures in the non-ferrous metals industry
have been steadily increasing, assisted by investments in
recent years, and become one of the major industries that
contribute to the total exports of Turkey.
During the financial crisis that adversely affected the world
economy, Turkey maintained its stability by following
strategies such as expansion into new markets and
increasing its product range and quality.
Since ANKIROS / ANNOFER / TURKCAST fairs were
launched in 1992, the fairs have been taking place every
two years to bring together the major companies in the
worldwide metallurgy industry.
Türk Döküm Sanayi son 10 yıldaki büyümesiyle,
tasarımdan, numune ve nihai ürüne kadar geçen süreçte
teknik bilgi birikimi ve yatırımları ile sürekli artan bir gelişme
göstererek 2014 yılında, dünyada 12., Avrupa'da 3.sıraya
yükseldi.
Çelik üretiminde ise Türkiye, sürekli büyüyen bölgesel
piyasası, gelişmekte olan altyapısı ve coğrafi konumunun
yanı sıra katma değeri yüksek ürünlere yönelik yatırımlarıyla
dünyanın en önemli çelik üretim merkezlerinden biri haline
geldi. 2014 yılı verilerine göre dünyanın 8. ve Avrupa'nın da
Almanya'dan sonra 2. büyük çelik üreticisi oldu.
Türkiye'nin demir dışı metaller sektöründeki ihracatı, son
yıllarda hızlanan yatırımlarıyla düzenli bir artış kaydederek
ülkemizin genel ihracatında öne çıkan sektörler arasında
yer aldı.
Metalurji ve Döküm
Sektöründe Global Bir
Oyuncu: Türkiye
Dünya ekonomisini olumsuz etkileyen finansal krizlere
rağmen Türkiye, yeni pazarlara açılma, ürün çeşitliliğini ve
kalitesini arttırma stratejileriyle hareket ederek ihracattaki
istikrarını korudu.
1992 yılından bu yana, iki yılda bir düzenlenen ANKIROS /
ANNOFER / TURKCAST Fuarları, metalürji sektöründe
faaliyet gösteren, ulusal ve uluslararası çok sayıda lider
firmayı yeniden bir araya getirecek.
The Success of ANKIROS / ANNOFER /
TURKCAST 2014 in Numbers
Rakamlarla Ankiros / Annofer /
Turkcast 2014 Başarısı
• Country Pavillions from:
Germany, China, Italy, Spain, Iran and England
• 975 exhibitors from 41 countries, 369 national, 606
international
• 16.015 visitors from 77 countries
2
• 21.399 m net stand space
•Almanya, Çin, İtalya, İspanya, İran ve İngiltere
ülke pavyonları
• 41 ülkeden 369 yerel 606 yabancı
toplam 975 katılımcı
• 77 farklı ülkeden 16.015 ziyaretçi
2
• 21.399 m net stand alanı
Strong Support of the Global Metallurgy,
National Foundry and Steel Industry
Fuarlara Global Metalurji ve Ulusal Döküm
ve Çelik Sektörlerinin Güçlü Desteği
Over the past 24 years, ANKIROS / ANNOFER / TURKCAST
fairs benefited from strong and consistent support from leading
national and global industrial organizations and associations.
ANKIROS / ANNOFER / TURKCAST gained a solid professional
reputation in the industry, based on an excellent track record for
well-organized events in dynamic industrial sectors. These wellattended fairs are a global meeting place to discover reliable and
sustainable solutions in Eurasia's metallurgy and foundry
industries.
24 yıldır büyüyerek yoluna devam eden ANKIROS / ANNOFER /
TURKCAST fuarları, sektörün önde gelen ulusal ve global
kuruluş ve derneklerinden de büyük destek almaktadır. Katılımcı
profilini sürekli genişleterek, her düzenlendiği yıl sektöründe
itibarını arttırmaya devam eden ANKIROS / ANNOFER /
TURKCAST Fuarları, ilgili tüm sanayi dalları için etkili ve kalıcı
çözümler sunan vazgeçilmez bir iş platformu haline geldi.
Your checklist to business success:
Metalurji sektöründe yatırımların etkin bir şekilde
devam ettiği Avrasya Bölgesinde pay sahibi olmak
mı istiyorsunuz?
Do you want to establish a stake in Eurasia where
strong investments continue to grow the
metallurgical industry?
Türk Döküm Endüstrisine ulaşmak mı istiyorsunuz?
Do you want to reach top companies and
influencers in the Turkish foundry industry?
Avrasya Metalurji Sektörünü analiz edip gelecek
stratejilerinizi belirlemek mi istiyorsunuz?
Do you want to analyze the Eurasian metallurgy
industry to determine your future strategies?
Do you want direct access to high-potential global
professionals of steel and non-ferrous metal
producers?
Join ANKIROS / ANNOFER / TURKCAST
for beneficial contacts in the world of
metallurgy and foundry industry.
Yüksek potansiyele sahip global çelik ve demir dışı
metal üreten firmaların profesyonelleri ve döküm
alıcılarından oluşan ziyaretçi kitleleri ile buluşmak mı
istiyorsunuz?
Her düzenlendiği yıl gelişerek yoluna
devam eden ANKIROS / ANNOFER /
TURKCAST Fuarlarına katılın ve
sunduğu fırsatlardan yararlanın.
ANKIROS / ANNOFER /
TURKCAST Connect the World
to Eurasian Metallurgy and
Foundry Industry
Avrasya Metalurji ve Döküm
Sektörlerinin Dünya ile
Buluşması: Ankiros /
Annofer / Turkcast Fuarları
Concurrent Congresses
Eş Zamanlı Kongreler
During ANKIROS / ANNOFER / TURKCAST 2016 fairs,
academics and leading professionals from the global
metallurgy industry will gather to share their knowledge and
experience at the “8th International ANKIROS Foundry
Congress”, organized by TUDOKSAD – the Turkish Foundry
Association and the “18th International Metallurgy and Materials
Congress”, an informative event organized by the UCTEA
Chamber of Metallurgical and Materials Engineers. These
venues will examine a variety of important industry issues, such
as problems encountered in the production process. New
technologies will be presented and the solutions for the
industry will be discussed.
3 gün sürecek ANKIROS/ANNOFER/TURKCAST 2016
Fuarlarında, eş zaman ve mekanda global metalurji sektörünün
akademisyenlerinin ve önde gelen profesyonellerinin bilgi ve
deneyimlerini paylaşacakları TÜDÖKSAD Türk Döküm
Sanayicileri Derneği tarafından düzenlenen “8. Uluslararası
ANKIROS Döküm Kongresi” ve TMMOB Metalurji ve Malzeme
Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen “18. Uluslararası
Metalurji ve Malzeme Kongresi”gerçekleştirilecek. 3 gün
boyunca sürecek kongre oturumlarında sektördeki en yeni
teknolojiler tanıtılacak ve üretimde karşılaşılan darboğazlar
irdelenerek çözümler tartışılacaktır.
13th International Iron-Steel and
Foundry Technology, Machinery
and Products Trade Fair
13. Uluslararası Demir-Çelik ve
Döküm Teknolojileri, Makina
ve Ürünleri İhtisas Fuarı
World Famous Gathering
of Steel and Foundry
Industries: ANKIROS 2016
Global and national supplier companies of the steel and
foundry industry will be exhibiting:
• Integrated Plant Machinery & Equipment
• Rolling Mill Equipment
• Metal Loading Systems
• Arc and Induction Furnaces
• Industrial Furnaces
• Casting Machinery
• Sand Preparation Plants and Core Machines
• Surface Cleaning Machinery and Materials
• Raw Materials and Consumables
• Refractory Materials
• Test and Analysis Instruments
Plus many more solutions for steel and casting production.
Worldwide trade and investments are continuing to grow the
Eurasian Region's Steel and Foundry Industries!
Avrasya'nın En Önemli
Çelik ve Döküm Sanayileri
Buluşması: ANKIROS 2016
Fuarda Çelik ve döküm sektörünün ulusal ve uluslararası
tedarikçi firmaları, bu sektörlerin üretimde kullandığı;
• Entegre Tesis Makine ve Ekipmanları
• Haddehane Donanımları
• Metal Yükleme Sistemleri
• Ark ve İndüksiyon Ocakları
• Endüstriyel Fırınlar
• Döküm Makinaları
• Kum Hazırlama Sistemleri ve Maça Makinaları
• Yüzey Temizleme Makinaları ve Malzemeleri
• Hammadde ve Sarf Malzemeleri
• Refrakter Malzemeler
• Test ve Analiz Cihazları
ve daha fazlasını ANKIROS 2016 Fuarı'nda yatırımların halen
devam ettiği Avrasya Bölgesinin çelik ve döküm sektörlerinden
gelen ziyaretçilere sergileyecekler.
Detaylı bilgi için lütfen www.ankiros.com web adresini ziyaret
edin.
“Special Steel Halls”
for Steel Producers
Çelik Üreticileri için
“Çelik Özel Bölümü”
Turkey has become one the most important countries for steel
production, based on investments made within last 10 years.
The capacity of our steel production has increased to the level of
50 million tons and is expected to reach 85 million tons in 2023
(1)
. In 2014 Turkey listed as world's 8th and Europe's 2nd biggest
steel producer and achieved 34 tons in production(2).
Türkiye çelik sektöründeki son 10 yıldaki büyük yatırımlarıyla
dünyanın en önemli üretim merkezlerinden biri konumundadır.
50 milyon ton seviyelerini yakalayan üretim kapasitesinin 2023
(1)
yılında 85 milyon tona ulaşması hedeflenmektedir . Türkiye,
2014 yılında 34 milyon ton ham çelik üretimi ile dünya
sıralamasında 8., Avrupa' da ise 2. büyük çelik üreticisi olarak
2)
yer almıştır .
The Turkish Steel Industry has an important role in the total
export figures of Turkey. To respond to the strong demand from
our attendees, in 2012 specific steel halls were initiated. Due to
thepositive feedback from the attendees in 2012 and inthe
second edition in 2014, this popular platform will be offered
again in 2016 for leading producers and steel service centers to
showcase their technology, service and products. The Special
Steel Halls will demonstrate the quality and growth capacity of
national and global leadersin the Steel industry.
(1)
Ülkemizin toplam ihracatı içinde büyük önem taşıyan Çelik
sektörünün önde gelen üreticileri ve çelik servis merkezleri,
2012 yılından bu yana Ankiros fuarı içinde ayrılan özel Çelik
hollerinde yer almaktadırlar. Her tekrarında daha büyüyen bu
özel bölümde sektörün yerli ve yabancı önde gelen tedarikçi
firmaları da sergileme yapmaktadırlar.
Yayan, Veysel. “Yassı Ürünlerde de Hedef İhracat” / “Export Target Also in Flat Products” (27.02.2013) 30.03.2015. http://www.dcud.org.tr/tr/news.asp?news_id=441
TCÜD Çelik Dergisi / Steel Magazine (Şubat / February 2015). Tablo / Table 19 - 2014 Yılı Dünya Ham Çelik Üretim Sıralaması / 2014 Ranking of World Crude Steel Production. Sayı / Issue : 49 s/p.60
(2)
12th International Non-Ferrous
Metals Technology, Machinery
and Products Trade Fair
12. Uluslararası Demirdışı Metaller
Teknolojileri, Makina ve
Ürünleri İhtisas Fuarı
ANNOFER 2016 - International
Non-Ferrous Metals Technology,
Machinery And Products Trade
Fair
In the Non-Ferrous Metals section, global and national
suppliers of industry will exhibit their latest technology,
machinery, equipment, products, raw materials, consumables
and services to aluminum, copper and other non-ferrous metal
product manufacturers.
ANNOFER 2016 focuses on facilities, machinery and
equipment for producing and shaping non-ferrous metals.
Visitors will find a quality selection of high- and low-pressure
die-castings and industrial furnaces that are required for
production in the non-ferrous metals industry.
For further information please visit www.annofer.com.
ANNOFER 2016 Uluslararası
Demir Dışı Metaller Teknolojileri,
Makina ve Ürünleri İhtisas Fuarı
Demir Dışı Metaller bölümünde, uluslararası ve ulusal
katılımcılar alüminyum, bakır ve demir dışı diğer metallerden
ürün imal eden tüm üreticilere, en son teknoloji makina,
ekipman, ürün, hammadde, sarf malzemeleri ve hizmetlerini
sergileyecekler.
ANNOFER 2016, demir dışı metallerin üretimi ve
şekillendirilmesi için gerekli tesis, makine ve ekipmanlar üzerine
odaklanmaktadır.
Sektörün üretimleri için gerekli yüksek ve alçak basınçlı döküm
presleri ve endüstriyel fırınlar ziyaretçilerin ANNOFER fuarında
ilgi ile izledikleri ürünlerin başında yer almaktadır.
Detaylı bilgi için lütfen www.annofer.com web adresini ziyaret
edin.
All Needs of
Non-Ferrous Metals
Industry are in This Fair
Demirdışı Metal
Sektörünün Tüm
İhtiyaçları Bu Fuarda
7th Foundry Products
Trade Fair
7. Döküm Ürünleri
İhtisas Fuarı
TURKCAST 2016, Connecting
the Turkish Foundry Industry to
the World
TURKCAST 2016 is the most important venue for connecting
the Turkish foundry industry to worldwide casting buyers.
During TURKCAST 2016, the Turkish Foundry Industry,
including TUDOKSAD members, will exhibit casting products
to professionals from:
• Automotive and related fields
• White Goods
• Heavy Industry
• Agricultural Machinery
• Shipping
• Energy
• Defense
Türk Döküm Sektörünün
Vitrini: TURKCAST 2016
Türk döküm sektörünün Dünya'ya açılan penceresi
konumundaki TURKCAST 2016, Avrasya'nın en büyük ve en
önemli döküm ürünleri fuarıdır.
TURKCAST 2016, tamamen döküm ürünlerinin sergilenmesi
üzerine odaklanacak ve başta TÜDOKSAD üyeleri olmak üzere
lider Türk Dökümcülerini
• Otomotiv ve Yan Sanayi
• Beyaz Eşya
• Ağır Sanayi
• Tarım Makinaları
• Gemicilik
• Enerji
• Savunma Sanayi
And many more industries...
ve döküm ürünleri kullanılan diğer sektörlerden gelen yerli ve
yabancı döküm ürünü alıcıları ile buluşturacak.
Turkey's prime geographical location, increasing production
figures, expertise with current technologies and rapidly
developing knowledge base provide strong advantages for the
Turkish Foundry Industry.
The industry has top-level
capabilities in production and export and has become one of
the most important casting product suppliers for Western
countries.
Bulunduğu coğrafi konum ve Türk döküm sektörünün üretim
rakamlarında gösterdiği artış, sahip olduğu güncel teknoloji
kullanımı ve hızla gelişen bilgi birikimi, Türkiye'ye döküm üretimi
ve ihracatı konusunda önemli bir avantaj sağlayarak
dökümhanelerimizi batı dünyasının en önemli tedarikçilerinden
biri konumuna ulaştırmıştır.
TURKCAST enjoys a worldwide reputation for its specialized
focus on casting products exhibition – global casting buyers
are looking forward to visit and have already added the event to
their 2016 calendars.
For further information please visit www.turkcast.com.tr.
Globally recognized Turkish
Foundry Industry showcases
expertise and opportunity
at TURKCAST 2016
Her çeşit döküm ürünlerinin sergilendiği TURKCAST fuarı global
döküm alıcılarının ziyaret etmek için sabırsızlıkla bekledikleri ve
şimdiden programlarına aldıkları en önemli fuarlar arasında yer
almaktadır.
Detaylı bilgi için lütfen www.turkcast.com.tr web adresini ziyaret
edin.
TURKCAST 2016, Dünyada
Markalaşan Türk Döküm Sanayi'ne,
Bir Kez Daha Gücünü Gösterme
Fırsatı Yaratacak”
Global Suppliers of Steel, Non-Ferrous Metals and Foundry Industries Reserve now for ANKIROS / ANNOFER / TURKCAST 2016 Don't miss this opportunity!
Çelik, Demir Dışı Metaller, Döküm Sektörü Tedarikçileri ve Türk Döküm Sanayisi; geç
kalmadan başvurunuzu yapın Ankiros / Annofer / Turkcast 2016 Fuarında yerinizi alın.
Cost of Participation
Katılım Ücretleri
Sales Offices
Satış Temsilciliklerimiz
Germany, Europe, USA / Almanya, Avrupa, ABD
Hannover Fairs International GmbH
Christiane Hlawatsch
Phone: (+ 49 511) 89 31410
E-mail: [email protected]
Angelika Radtke
E-mail: [email protected]
Italy / İtalya
minimum 20 m²
Raw Space
225.- €/m² + VAT
Standsız Katılım
225.- €/m² + KDV
Fiera di Hannover
Davide Zambetti
Phone: +39 02 70 63 3 29 2
E-mail: [email protected]
P.R.China / Çin
Hannover Milano Fairs China Ltd
Fiona Song
Phone: (+8621)504756700
E-mail: [email protected]
Spain / İspanya
MELE Servicios Feriales S.L.
Santiago Gonzales Mele
Phone: +34 91 359 8455
E-mail: [email protected]
South Korea / Güney Kore
minimum 12 m²
Standard Stand
235.- €/m² + VAT
Standart Stand
235.- €/m² + KDV
• Allotment of Space
• Standard stand construction
• Installment of electricity
• Spotlights (100W/3m²)
• Standard fascia board
• İstenilen alanın tahsisi
• Standart Stand Konstrüksiyonu
• Stand içerisine elektrik temini
• Aydınlatma (100W/3m²)
• Standart alın Yazısı
IPR Forum Co. Ltd.
Kay Shin
Phone: +82 2 5517070
E-mail: [email protected]
India / Hindistan
Koelnmesse YA Tradefair Pvt. Ltd.
Gurram Vamshidhar
Phone: +91-22-28715213
E-mail: [email protected]
Sales Contact
If your company is interested in exhibiting, please contact
Mr. Süphan İLKER at [email protected] or
Mr. Levent ERDAL at [email protected]
Satış İletişim
minimum 12 m²
Furnished Stand
265.- €/m² + VAT
Mobilyalı Stand
265.- €/m² + KDV
In addition to standard stand;
• 1x1 locked room
• 1 table
• 4 chairs
• 1 info desk
• 1 brochure rack
• 1 waste bin
Standart standa ek olarak;
• 1x1 Kilitli oda
• 1 masa
• 4 sandalye
• 1 banko
• 1 broşürlük
• 1 çöp kovası
Fuarda katılımcı olarak yer almak istiyorsanız, lütfen Süphan
İLKER [email protected] veya Levent ERDAL
[email protected] ile iletişime geçiniz.
Organizer / Organizatör
Registration Fee / Kayıt Ücreti
150.- €/stand + VAT / KDV
• Publishing company information in the fair catalogue /
Fuar Kataloğunda firma bilgilerine yer verilmesi
• Unlimited visitor information / Sınırsız sayıda ziyaretçi davetiyesi
Abdullah Cevdet Sok. 6/2, 06680 Çankaya, Ankara, TÜRKİYE
Tel : +90 (312) 439 6792 • Faks: +90 (312) 439 6766
hmankiros.com

Similar documents