Vandringsled Kalmarsundsleden

Comments

Transcription

Vandringsled Kalmarsundsleden
Vandringsled Kalmarsundsleden
Kalmarsundsleden
Kalmarsundsleden går genom hela kommunen från Slakmöre i
norr till Örarevet i söder.
Vandringsleden är sammanlagt 83 km lång och går fram på
gamla landsvägar, järnvägsbanvallar, byvägar och
kustridarevägar. Utmed leden finns många sevärda
kulturminnen, allt från skogstorp till kungsgårdar.
Sträckan mellan Bottorp till Ekenäs i södra Kalmar kommun kallas också för
Möreleden och är 18 km lång.
Kalmarsundsleden genom Norra och Södra Möre
±
Teckenförklaring
Kalmarsundsleden
Karta i fyra delar
Karta 1
Rockneby
Läckeby
Karta 2
Lindsdal
Trekanten
Kalmar
Smedby
Karta 3
Ljungbyholm
Tvärskog
Rinkabyholm Boholmarna
Dunö
Vassmolösa
Påryd
Karta 4
Hagby
Halltorp
Skala 1:300 000
0
2,5
5
10 Km
© Gatu- och Parkförvaltningen i Kalmar Kommun 2009
Bö
led
ike
t
Karta 1
Fagerhult
Nycklemossen
Slak
m
Gastebacken
Mariedal
Marieborg
e
ck
n
Skrikebacke
24,38
Oppeboda göl
Posttorpet
Danerum
Gärdsgården
Gölemossen
b
Snärje
Prästtorp
Rumpetorp
Silverrör
Grustäkt
Björkelund
Skammelstorp
St. Vångerslät
Petersborg
ck
bä
ise
Gr
Blomkulle
Gravfält
n
cke
sbä
Tor
Mok
äll
ebäc
ken
Dalen
13,55
Byrum
Söregärde
Gärdsholmen
Motorbana
9,82
Naturreservat
Kuleholm
Norrstävlö
Rafshagsviken
Eneh.
Rafshagen
10,5
Bockelebacken
Släth.
Törneh.
Ekudden
St. Olsgrundet
Rönneh.
±
L. Olsgrundet
Stubbö
St. Hästeholmen
Hästören
Rafshagssläten
Ekholmen
Törneskär
Utskär
Turenäs
Kvarnö
Skeppsholmen
Björkh.
Gasteh.
Rafshagsudden
Stävlö
Bodavik
Drag
Mellangrundet
Bruket
Ekelund
Johanneslund
Eneräven
S Dragsviken
Smedjevik
Gravröse
Björkelund
Norrevik
Björnö
Låstorpet
Ekholmen
St. Garnh.
Naturrese
Galgbänken
Svarth.
3,00
Åbyån
Orrenäs
Mosekrog
Långö
Garnholmgrundet
L. Garnh.
N Dragsviken
Lantmätarg.
Örvadet
Klicken
Harparen
Surbrunn
Dyen
Vitetorpet
12,62
Gröndal
Söregärde
Kultebacketorpet Oxhagen
5
12
Eriksberg
Ryssby Röskär
Solvik
Trälsö
Storö
Röskär LånggrundHultsby
Hultsby
Gummeskär
Slomman
Rosendal
Rydkulla
Månsegrund
Röskär
Äggelösan
Hultsbyö
Fagerö
Kungsg.
Åby
Gärdsleh.
Ekeh.
Enhagen
Hultsby
Killingen
Getterö
Stackh.
Långnäset
Gravröse
Gränstorp
St. Måsö
Klumpudden
Ka
led lma
en rsu
nd
Norra viken
s-
Tovehage
Travtr.b
Bossgården
Nytorpet
Haga
Törnerum
Perstorpet
S Blålägren
L. Måsö
Lillö
Reningsverk
Växthus
Åby
kyrka
Träind.
Rockneby
Klockargården
Svartingstorp
Bygdegård
Ridhus
Mossberga
Ryssby ka
Åsarna
Aleskär 8
Oxleholmarna
Holmsten
Karlsro
Knapeg.
Staffeskär
Blålägersgrund
Tyttan
Fridhem
Stensberg
Slät
Läckeby
Hässlehult
Ryssbylund
11,55
Melstorp
Vreten
18,34
L. Vångerslät
Slät
Kristinedal
Källeholm
Nöbble
Stensholm
21,26
Nötö
Hästhagen
13,67
Malmen
Fröjdekulla
10,34
Flakö ö
Berkö
Källan
Nyhem
n
Furudal
Stojby
Lertaget
äck
e
Tallen
Långö Stackö
Brasket
Snä
rjeb
Danerumeön
Ljungnäs
E22
Axeltorpet
Bomossen
Grytö
Skaftenäsv.
Danskan
Hultet
11,44
äcken
Motorpet
Skärpingen
Killingen
Grässkär
Flakö
Skorpelid
Sjöhult
Näset Mansholmen
Skaftnäs
Brogården
R
ys
sb
yå
n
Bölebro
Bodholmen
Strömsdal
jö k
ana
l
Enekullen
Fjätebro
18,39
Haget
28,2
Källtorp
Binnaretorp
Hägnen
Snäckö hamn
Dan
es
Kåremo Kåreborg
Oppeboda
Gravröse
Nyttorp
bä
Böle
8,16
iket
Solhem
Lättorp
E22
rre
No
Danesjö kanal
Husdj.uppf.
Marielund
16,98
öred
Eriksberg
Bygdeg. Nötö
Björkedal
Bröttorp
Strömsdal
Hästenäs
Slakmöre
11,59
18,81
Nygård
Vidmossen
Törneholm
Slakmöre strand
Hjortetorpet
0
0,4
0,8
Skala 1:50 000
1,6 Km
© Terrängkartan, Lantmäteriverket 2009
© Gatu- och Parkförvaltningen i Kalmar kommun 2009
Gärdet Melby
Länsmansg.
en
Karlsdal
Förlösa
Kristiansborg
ebä
cke
n
Brännö
Balltorp
Släte udd
Kalleviksudden
Naturreservat
Vesslö
Sörö
16,78
Kläckebergaviken
Björkenäs
Golfbana
Björkudden
Kläckeberga 5,42
23,41
Haget
Stenskärsudden
E22
Elverslösa
Bergaviken
Törnskär
Gulland
Berga
S:ta Birgitta ka
Barkestorp
Ebbetorp
Kalmar flygplats
Smedby
2,48
Jutnabben
Tallhagen
Oxhagen
Svensknabben
Skälbyviken
137
Tjuvbackarna
Harholmarna
Ridhus
Funkabo
Djurängen
Tyska bruket
Perstorp
Saxen
Kvarnkullen
10,33
Fuggan
Bergavik
Två Systrars kap.
Bergaudd
Motorbana
Hårstorp
anläggning
Bilskrotnings-
Vimpeltorpet
Krafslösa
Naturreservat
Märh.
N fjärden
Heliga korset
Kullö
Hagbygärde
12,89
Lindö
7,92 Törneby-
25
Reningsv.
Rinkabyholm
flak
Ramsö Ramsö
2
E2
Aspö
Stommet
ma
Kal
rsu
Lökholmen N Kalvö
en
Hossmo säteri
Hossmoviken
St. Törnskär
S Kalvö
Dunö
holmen
Kungs-
S holmen
Oletveten
Småbåtshamn
L. Flisö
St. Flisö
Styrsö
Västra
sjön
Kalmar
Stensö
parken
Kalmarsunds-
nb
am
a
n
ssä
ge
8
n Lotsstn
Sjöräddningsstn
Tjärhovet
Prästör
Skans
Skansgrundet
Grimskär
12
7
9
Stensö
St. Tornskär
St. Källarskär
ah
Ny
Fiskehamn
Fågelsk.omr.
0
Eklaskär
V kläpp
Ö kläpp
Kalmar slott
Långviksudden
Dragsviksudd
St. Hatten
Slätaskär
Huvudet
Laboratorieholmen
St. Bodö
L. Hatten
Flöksö
Varvsholmen
Kvarnholmen
Sjukhus
Fågelsk.omr.
Boholmarna
Ekö
6,66
Osvallsgrundet
Småbåtshamn
S:t Johannes ka
Avfallsanl.
Yxhammaren
Ängö
Ängöfj.
Tegelviken
Hagbynäs
Sjöslätten
2,30
Dörbylund
Svinö
Malmfjärden
lund
Skola
Tyllebo
Måsholmen
Norrliden
Nygård
Skogstorp
Kylinge
l ed
nds
Appeludden
Oxhagen
Krafslösaviken Svartö
Kärrstorp
Bo
Vassnäseudd
Värsnäs
Fjölebro
Kullen
Dörby
Mellre Korpegrundsholmen
Yttre Korpegrundsholme
Dispesudd
Norrö
Horsö
Västerslät
Bårstad
Hjälmö
Åsknölarna
Lindsdal
Borshorva
Utskär Röskär
Törneskär
Långholmen
Sörstävlö
Sjöängen
Borgeberg
Skyttlemosse
Rafshagssläten
Hjälmö ström
Gösbäck
Månsegrund
Ekholmen
Bockelebacken
Gravrösen
Solhem
Karlshöjd
Valleberg
Stävlö
10,5
Kråksmåla
rr
Su
Gravfält
Källtorp
Björkelund
9,80
Förlösa gård
Trangärde
Ödingstorp
Mosekrog
.
Möreb
Norrgärde
Möregården
en
Karta 2
ds
l ed
bäck
Hästören
Ka
lm
ar s
un
Södr
a
Fågelskyddsområde
0,4
0,8
±
Skala 1:50 000
1,6 Km
© Terrängkartan, Lantmäteriverket 2009
© Gatu- och Parkförvaltningen i Kalmar kommun 2009
Skola
18,21
Karta 3
Björket
Rinkabyberg
Råby
Kölby
Råbymåla
Ljungbyholm
Sundtorp
Nybygget
Hossmo
Kyrkbyn
St. Binga
2
E2
sl
n
ede
Dunö
Hossmo säteri
Hossmoviken
Gravfält
Edenborg
Dunö skär
Åmunnen
Ljungbylund
Norsholmen
Ka
lm
ar s
un
Karlsborg
14,71
Långön
Björnö
Snedskär
Haga
Norragård
Vassmolösa
17,23
Bottorp
Vassmolösa
Hästaskär
Vassmolösa
Röskär
Sillören
Bottorps hamn
Travträningsb.
Boskär
Sälskyddsområde
Själagrundet
Fågelskyddsområde
e
eled
Mör
Vattenverk
Kulltorp
Ljungby Hästaskär
Fågelskyddsområde
Daneholm
Grustäkt
Sälskyddsområ
Fågelskyddsområde
Vassmolösa Kalvö
Jonsdal
St. Törnskär
Vesleskär
Ljungby Kalvö
Hockland
Sandskär
n
E22
L. Manskär
Fågelskyddsområde
Trollholmen
en
Mellanmon
Ljungby boställe
Oxmossen
St. Manskär
ds
l ed
2
E2
Bygdegård
S holmen
Dunöfjärden
Dunö udde
Mudde
L. Binga
Lindsberg
Fureborg
Lökholmen
nd
rsu
ma
Kal
Golfbana
Ljungby
15,70
Holmsberg
Stommet
Myrhem
Ljungbyån
Kölbygärde
Ljungby kyrka
Naturres.
Ljungbyholms gård
2
E2
10,59
Gravfält
Vaktaretorpet
6,66
Ljungbyån
Krankelösa
Vattenverk
Drakarör
Grustäkt
Gravfält
Skrallen
Grustäkt
31,9
Östragården
Glömminge
Kvarn-
Arbyholm
Gravfält
12
Gravfält
Stassnäs
Norra Hagby
Vallby
Arby
Fågelskyddsområde
Hästskär
Hagbyhamn
Pälsdjursg.
Yxneberga
lyckan
Robacken
Rebbegården
Vita sand
13,86
Mek. ind.
Ha
gb
y
Yxneberga
uppfödn. Husdjurs-
ån
Gärdet
Brandenburg
Gravfält
Gräsgärde
Gravfält
Igelösa kvarn
Brobylund
Broby
Hagby
Södra Hagby
Holmskvarn
N Hagby fiskeläge
Stommet
12
Sandvik
Sallanders hage
Rebbegården
Månsagården
Naturres.
Hagbytorp
Pälsdj.g.
Bjursnäs
Voxtorp
15,74
±
9
Gravfält
11,38
Lovers
Fridhem
Gravfält
Måsabacken
Gravröse
Backagården
Igelösa
7
Kolboda
0
0,4
0,8
Skala 1:50 000
1,6 Km
© Terrängkartan, Lantmäteriverket 2009
© Gatu- och Parkförvaltningen i Kalmar kommun 2009
Karta 4
Resby
Lundatorp
Rebbegården
Månsagården
21,71
Naturres.
Igelösa kvarn
Brobylund
Gravfält
Gräsgärde
Furudal
34,25
Gravfält
11,38
Voxtorp
Vimmersmo
Karlshöjd
Gravfält
Eneskär
Lyckeström
Trottorp
Motorpet
Flyslätten
22,59
St. Namnerum
Björkelund
Oxelspång
Bo Lyckhult
nd
eb
.
Karlsnäs
L. Markör
7,43
Värnanäs
Skräpple
ds
Ka
l
en
le
d
Torelycke
Gravfält
rnvä
g
E22
Håknebo
Gravrösen
Gloen
18,29
Slätö
F.d.
jä
Horsö
Norrbro
Domarring
Domarring
Valbygget
Valbygget
å
rs
To
e
sl
n
de
11,69
Österom
Österom
sånn
lmså
hoolm
G
lassh
Gla
Gransö
Ekestorp
Gravröse
S Grind Gravröse
S Grind
Törnlycke
8,73
Böke
Golfbana
Söderåkra
N Sandh.
N Sandh.
S Sandholmen
S Sandholmen
E22
Örarevet
Gunnarstorp
Ekskogen
8
Br
ua
to
r
±
Stackaskär
Naturreservat
Minnesskär
Gravröse
Kroka
11
Fågelsk.omr.
Svartö
Fulvik
Skede
Bruatorp
Törnholmen
Stuvenäs
Stuvenäs
Bredaskär
Eket
Värnanäs skärgårds
9
naturreservat
Måsgrundet
Glasholm
Glasholm
Sessbro
Slätkibbö
Buskasillaskär
Gravfält
Torsells torp
Buskakibbö
Konäset
Kalskär
Dösjöh.
Skarptorpet
13,22
Tärnö
Storö
m
ar
Kantatorpet
St. Markör
Naturres.
Korsör
Näset
Bäcken
Målen
Domarring
Bokenäs
su
n
Hagalund
Ekenäsviken
Hembygdsg.
Lunden
Enudden
Stångudden
Naturres.
Halltorp
Skola
Jepplyckan
Gravfält
Ekenäs
Bokbacken
Värnaby
Aspelund
Bokelund
18,67
Värnarum
L. Namnerum
Halltorpsån
Fredrikslund
en
Trottorp
Mö
rel
ed
Högaberga
Hagmanstorp
Igelösa
Backagården
Nanntorp
Germundslycke
39,9
Måsabacken
Gravröse
Gravfält
Skogsborg
Ekedal
Olsbo
Övraby
Lovers
Fridhem
Rostamon
Uttersbo
Pälsdj.g.
Bjursnäs
Broby
Gravfält
Hagbytorp
15,74
Prästlycke
Södra Hagby
Holmskvarn
Brandenburg
Redligmålen
Hagby
Gärdet
Stuvenäsören
Manskär
ps
ån
Djursvik
Törnholmen
Svansholmen
9
0
0,4
0,8
Skala 1:50 000
1,6 Km
© Terrängkartan, Lantmäteriverket 2009
© Gatu- och Parkförvaltningen i Kalmar kommun 2009
Kalmarsundsleden
Kalmarsundsleden
Fornsymboler
ðd
ðy
Fyr
Fornlämning, upplysningssymbol
ðc
ðo
Angöringsbrygga
Dammbyggnad, mindre
Dammbyggnad
ðO
ðK
ðM
ðJ
ðP
ðL
ðN
ðM
ðR
ðW
ð^
ðS
ðT
Gård
Herrgård
Hus, storleksklass 3
Hus, storleksklass 1
Hus, storkesklass 2
Slott
Cistern
Såg
Kyrka
Klockstapel
Punkt, storleksklass 1
Brädgård
ðZ
ðV
ðX
På- o avfartsväg, klass 3
Kulturhistorisk lämning, minnessten
Genomfartsgata, -led
ð`
ða
ð_
Kraftsymboler
Transformator
Naturvårdssymboler
Naturminne, geologiskt el biologiskt
ðw
Biologiskt naturminne, upplysningssymbol
ðx
Geologiskt naturminne, upplysningssymbol
Bilväg
Sämre bilväg
Uppfartsväg
Övriga vägar
Ströskog
Ströskog
ðl
!
Administrativa gränser
!
!
!
!
!
Gångstig
Elljusspår
Gångbro
Farled
Trädridå
Traktorväg
Träd- och buskridå
Cykelväg, parkväg
Byggnader och anläggningar
Underfart för övrig väg
Anl.omr, streckad
Naturvårdsområden,linjer
Anl. omr., hel
Naturreservat
Brygga, mittlinje
Övriga reservat
Större dammbyggnad
Naturreservat, sammanf. gräns
Pir, linje
Djurskyddsområde
Start o landningsbana, obelagd
Höjdkurvor
Höjdkurva, 5 m ekvidistans
Kraftledning, stam
!
!
Linbana
Kommungräns
!
!
! ! ! ! ! ! !
Länsgräns
Höjdkurva, 25 m ekvidistans
Kraftledning, region
Järnvägar
Vändplan
Bättre bilväg
Gropstreck
Skjutbana, mindre
Vägbom
Gata i sluten bebyggelse
Höjdsymboler,gropstreck
Skjutbana
Rastplats
Gata
Bränning
ðn
!
Station
Gata, större
Triangelpunkt
!
Vägsymboler
ðj
På- o avfartsväg, klass 2
Fornlämning, mindre
Fotbollsplan
Järnvägssymboler
ðh
På- o avfartsväg, klass 1
Minnessten, upplysningssymbol
Idrottsplats
Campingplats
ðt
Byggnadsminne, upplysningssymbol
Kraftledningar
Badplats

ðg
Allmän väg klass III
Strömriktningspil
Torn
Vindskydd

ði
Allmän väg klass II
Bebyggelselämning
Hydrografisymboler
Skorsten
Begravningsplats
Allmän väg klass I
Fixpunkt
ðB
Vindkraftverk
Travbana
ð?
ðA
Såg
ðF
ðI
ðG
ðH ðE
ðU
ð\
Motorväg
Geodesisymboler
Kyrka, mindre
Väderkvarn
ðB
ð]
ðv
Hus, storleksklass 4
ðY
ðe
Punkt, storleksklass 2
ðu
ðm
ðf
ðz ð{
Mast
ðp
ðr
ð[
Gästhamn
Ruin
ð>
ðk ðb
Bebyggelsesymboler
Allmänna och enskilda vägar
Milstolpe
ð|
Teckenförklaring
Transformatorstationssområde
Gropkurva, 5 m ekvidistans
Järnväg med enkelspår, ej el.
Skärning
Gropkurva, 25 m ekvidistans
Byggnadsytor
Järnväg med enkelspår, el.
Byggnadsyta, större byggnad
Hydrografilinjer
Flygbana, belagd
Vattentub, vattenränna
Sankmark,svår
Vattendrag, kartogr. klass 1
Sankmark,normal
Vattendrag, kartogr. klass 2
Berg i dagen
Vattendrag, kartogr. klass 3
Torvtäkt
Vattendrag under markyta
Fors
Blekvät
Fornlämningsavgränsning
Åker
Fornlinjer
Vatten
Fornlämning, linjeformad
Fruktodling
Ruin, kantlinje
Lövskog
Militära områden, linjer
Barr- och blandskog
Militärt skjutfält
Militärt skjutfält, sammanfallande med annan gräns
Djupkurvor
Djupkurva 3 eller 5 m
Fritidsbebyggelse
Bebyggelse
Industriområde
© Terrängkartan, Lantmäteriverket 2009
© Gatu- och Parkförvaltningen i Kalmar kommun 2009

Similar documents