23 grudnia 2011 - Infolinia Chicago

Comments

Transcription

23 grudnia 2011 - Infolinia Chicago
w numerze:
Operacja
„Święty Mikołaj”
W drogę!
Wigilia dla
bezdomnych
i samotnych
str. 5
str. 5
str. 10
Podwyżka opłat za autostrady
jednak wejdzie w życie
Ostatnie próby powstrzymania przyszłorocznych podwyżek opłat za korzystanie ze stanowych
autostrad nie powiodły się. Sędzia zezwolił na wprowadzenie ich w życie zgodnie z planem. Już za kilka
dni koszt przejazdu drogą szybkiego ruchu należącą
do systemu Illinois Tollway podwoi się.
str. 3
www.infolinia.com
Tydzień 51 Rok XVIII No. 411
23 grudnia 2011
Bezdomność coraz częściej
dotyka amerykańskie dzieci
Bezdomność dzieci staje się poważnym problemem w USA. W 2010 roku jedno na 45 dzieci
żyło na ulicy, w schronisku dla bezdomnych lub z
obcą rodziną – wynika z opublikowanych ostatnio
danych.
str. 3
Płacimy za bezczynne
parkometry
Poznaliśmy kolejny szczegół kontrowersyjnej
umowy podpisanej z prywatną firmą zarządzającą
parkometrami przez administrację byłego burmistrza, Richarda Daley. Chicago Parking Meters LLC
wystawiło właśnie władzom miasta rachunek za
2011 rok opiewający na sumę $2.2 mln. za straty
wynikające z zamknięcia ulic, na których umieszczone są parkometry. Według kontraktu straty
pokrywają mieszkańcy.
str. 3
Przedświąteczne wypadki
Porażenia prądem, pożary, upadki z drabiny – to
nie jedyne, ale najczęstsze przedświąteczne wypadki. Co roku kilkanaście tysięcy mieszkańców USA
ulega im podczas przygotowań do Świąt Bożego
Narodzenia. O zachowanie ostrożności przy ubieraniu choinki, czy dekorowaniu domu zaapelowała rządowa komisja ds. bezpieczeństwa produktów konsumenckich.
str. 5
Wszystkim Czytelnikom życzymy
ciepłych, radosnych i rodzinnych
Świąt Bożego Narodzenia
Redakcja Monitora
Przepadnie $2.4 miliona?
Wysłać kartki z życzeniami, kupić świąteczne
prezenty, zapisać noworoczne postanowienia, jeszcze raz sprawdzić numery naszych loteryjnych kuponów.
str. 5
Jałmużna wolna od podatku
Pomoc potrzebującym jest zawsze działaniem altruistycznym. Ale nie zawsze wolnym od podatku,
pouczają poradniki konsumenckie i liczne witryny internetowe funkcjonujące jedynie po to, by służyć pomocą w wyborze organizacji charytatywnej godnej twych pieniędzy. Okazuje się, że nieźle
zarobić można nie tylko na szlachetnych poruszeniach serca hojnych ofiarodawców, ale na działalności konsultingowej dotyczącej organizacji charytatywnych. Charytatywne nie oznacza bowiem
niedochodowe. Niestety, nic nie jest już tak proste, jak drzewiej bywało. I miłosierdzie, które chcielibyśmy świadczyć swoim bliźnim, może, jak wszystko inne, stać się przedmiotem finansowej i reklamowej manipulacji. Warto o tym pamiętać w okresie świątecznych podarunków.
Rady, jakie Charity Navigator, renomowana organizacja dokonująca ewaluacji organizacji charytatywnych, udziela potencjalnym ofiarodawcom obejmują konieczność gruntownej analizy sporządzonego
przez nią rankingu, poszukiwanie dowodów skuteczności oddziaływania, a nie tylko historii przemawiających do serca, czy rewizję programów oferowanych przez organizację w celu dopasowania ich do
pasji i zainteresowań ofiarodawcy. „W obecnym sezonie świątecznym Charity Navigator zaleca ostrożność przed złożeniem kontrybucji na rzecz organizacji obiecującej posiłki dla ubogich”, ostrzega
portal. O ile jest wiele skutecznych, dobrze zarządzanych organizacji charytatywnych, które świadczą posiłki dla potrzebujących, to są
również i takie, które wydają swe środki nieudolnie, nierzadko poświęcając dużą część swej donacji na finansowanie kampanii zbiórki
funduszy, wyjaśnia portal konsultacyjny. To wszystko prawda. Niejednokrotnie słyszymy o przypadkach, kiedy organizacja zajmująca
się ponoć badaniami nad rakiem, w rzeczywistości prowadzi tylko
działalność lobbystyczną na rzecz ubezpieczenia pacjentów. Nie mogę się jednak oprzeć wrażeniu, że zarówno działalność charytatywna jak i służąca jej aktywność konsultacyjna nie mają wiele wspólnego z charytatywnością.
str. 9
Kursy Walut wg. NBP
Dolar 1 USD
Euro 1 EUR
3.39 zł
4.44 zł
Giełda Amerykańska
Dow Jones Industrial
Nasdaq
S&P 500
Baryłka ropy
12,169.65
2,599.45
1,254.00
99.54
Średnie oprocentowanie pożyczek:
wg. www.bankrate.com
Stała 30-letnia pożyczka
3.94%
Stała 15-letnia pożyczka
3.29%
Zmienna pożyczka 5-letnia 2.84%
Najniższe ceny benzyny
wg. www.chicagogasprices.com
$3.17
Food4Less
$3.25
Shell
$3.25
CITGO
2525 W North Ave & 25th, Melrose Park
9601 W Grand Ave & Rose St, Franklin Park
9500 W Grand Ave, Franklin Park
Dane: 9 pm, 12.22.2011
23 GRUDNIA 2011
MONITOR
WIADOMOŚCI LOKALNE
Podwyżka opłat
za autostrady jednak
wejdzie w życie
Ostatnie próby powstrzymania przyszłorocznych podwyżek opłat
za korzystanie ze stanowych autostrad nie powiodły się. Sędzia
zezwolił na wprowadzenie ich w życie zgodnie z planem. Już za
kilka dni koszt przejazdu drogą szybkiego ruchu należącą do systemu Illinois Tollway podwoi się.
“Każdego dnia w drodze do pracy trzykrotnie mijam bramki na autostradzie, w drodze powrotnej robię to ponownie. W sumie dziennie płacę za przejazd sześć razy”
– mówi Husam Nofal, kierowca z aglomeracji chicagowskiej. Po 1 stycznia koszt korzystania z autostrady przekroczy wydatki na benzynę na tej samej trasie. Podobnie
dla milionów pozostałych kierowców.
Ostatnie próba zablokowania podwyżek nie powiodła się. Grupa konsumencka,
która złożyła wniosek w sądzie domagała się nie tylko rezygnacji z podwyżek, ale
uznania opłat za przejazd autostradą za nielegalny, łamiący prawa ustanowione kilkadziesiąt lat temu, w czasie ich budowy. Sąd odrzucił wniosek w całości.
„System płatnych autostrad miał być tymczasowy” – mówi Andrew Spiegel, reprezentujący Taxpayers United of America.
Organizacja przypomina, że stworzone w 1953 r. prawo wyraźnie mówiło o tym,
iż wszystkie autostrady staną się bezpłatne po spłaceniu zaciągniętych na ich budowę
pożyczek.
Niestety, w ustawie nie umieszczono
daty, w związku z czym kolejne pożyczki
można traktować jako kontynuację tych
pierwotnych. Wystarczy, że zarząd Illinois Tollway zawsze będzie zadłużony,
co już jest podstawą do pobierania pieniędzy za przejazd. Na razie nie zanosi
się, by spłacono choćby część długu.
Obecne, nowe zadłużenie na remonty
wynosi kilka miliardów dolarów. W ciągu
najbliższych 15 lat planuje się przeznaczyć na remonty ok. $12 mld.
Kierowcy powinni również wiedzieć, że każdego dnia na terenie całego stanu Illinois zostawiają w punktach opłat ok. $1.7 mln. Przy dotychczasowych cenach przejazdu agencja planowała zarobek w wysokości $15.6 mld. w okresie najbliższych 15
lat. Po podwyżce budżet powiększy się o dodatkowe $4.9 mld.
Jeśli jesteśmy w stanie omijać płatne drogi, możemy zaoszczędzić kilkaset dolarów rocznie. Jeśli nie, przygotujmy się na wyższe opłaty. Od 1 stycznia 2012 r. płacić
będziemy podwójnie.
Dokończenie na stronie 7
Płacimy za bezczynne
parkometry
Poznaliśmy kolejny szczegół kontrowersyjnej umowy podpisanej
z prywatną firmą zarządzającą parkometrami przez administrację
byłego burmistrza, Richarda Daley. Chicago Parking Meters LLC
wystawiło właśnie władzom miasta rachunek za 2011 r. opiewający na sumę $2.2 mln. za straty wynikające z zamknięcia ulic, na
których umieszczone są parkometry. Według kontraktu straty pokrywają mieszkańcy.
Pęknięta rura i związane z tym zamknięcie ulicy na czas remontu, zdjęcia do
filmu, festiwal uliczny, kilkugodzinna parada, wymiana nawierzchni – to nieliczne
przykłady blokowania kierowcom dostępu
do miejsc parkingowych, będących własnością prywatnego operatora. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji miasto
zobowiązane jest do pokrycia strat z tego
wynikających, obliczanych na podstawie
dziennego utargu ze znajdujących się
tam parkometrów. Ostatni rachunek dla
chicagowskich podatników wystawiony
przez spółkę to $2.2 mln.
Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu ta sama firma wystawiła miastu rachunek na $13 mln. za straty wynikające
z używania przez kierowców znaczków
inwalidzkich, pozwalających parkować za
darmo.
Od samego początku umowa wzbudza wiele kontrowersji. Zaniżona cena
dzierżawy, straty sięgające setek milionów w najbliższych latach, coraz wyższe
ceny parkowania w śródmieściu. Wspomniana umowa może wpłynąć na dalszą
współpracę miasta z nowym właścicielem
parkometrów. Coraz więcej osób nawołuje bowiem do zerwania umowy, w tym
kilkunastu aldermanów.
„Za każdym razem gdy miasto zamyka ulicę – z powodu remontu, wymiany
nawierzchni, czy festiwalu – umowa pozwala właścicielowi parkometrów doma-
3
Bezdomność coraz częściej
dotyka amerykańskie dzieci
Bezdomność dzieci staje się poważnym problemem w USA. W 2010
roku jedno na 45 dzieci żyło na ulicy, w schronisku dla bezdomnych
lub z obcą rodziną – wynika z opublikowanych ostatnio danych.
Liczba najmłodszych Amerykanów bez
domu wzrosła o niemal 33 procent od 2007
roku, gdy problemem tym dotkniętych było
1,2 mln dzieci. W 2010 roku liczba ta wzrosła do 1,6 mln.
"To absurdalnie wysokie liczby" – uważa Ellen Bassuk, dyrektor Centrum ds.
Bezdomności Rodzin, które opublikowało
badania. "W 2010 roku odczuwaliśmy efekty recesji, klęski spowodowanej przez
człowieka. Mamy olbrzymie cięcia budżetowe, przejęcia domów przez banki i deficyt
mieszkań komunalnych" – dodała Bassuk.
Problem bezdomności w największym
stopniu dotyczy południowych stanów USA
(Alabama, Missisipi, Arkansas), gdzie wysoki odsetek ludności żyje w ubóstwie,
oraz stanów, w których banki przejęły najwięcej nieruchomości za niespłacanie pożyczek hipotecznych (Arizona, Kalifornia,
Nevada).
Schroniska dla bezdomnych przyjmują
już nie tylko dorosłych, ale całe rodziny
z dziećmi, które straciły dach na głową.
W większości wynika to z utraty pracy
przez rodziców.
"Ludzie trafiają do nas, bo skończyły im
się oszczędności i zasiłek dla bezrobotnych. To dla nich ostatnia deska ratunku" –
powiedziała Shelly Jordan, dyrektor schroniska dla bezdomnych w mieście Hattiesburg w stanie Missisipi.
Z danych amerykańskiego resortu
mieszkalnictwa i zagospodarowania prze-
gać się od miasta wynagrodzenia za po- niesione w związku z tym straty – mówi Mike
Brockway, twórca strony internetowej „The
Expired Meter”, która jako pierwsza poinformowała o nieoczekiwanym rachunku.
W 2009 roku miasto wyrównało straty wysokości $533,000. W 2010 rachunek wyniósł
już $1.6 mln. W 2011 roku suma podniosła
się do $2.2 mln.
Mike Brockway przypomina, że w związku z coraz wyższymi cenami za parkowanie,
również uzgodnionymi w dzierżawie, z roku
na rok odszkodowanie będzie coraz wyższe.
W ubiegłym tygodniu miasto otrzymało
rachunek na $13 mln. z tej samej firmy. Było
to wynagrodzenie za straty związane z używaniem przez poruszających się samochodami inwalidów miejsc parkingowych za
darmo.
“Wszystko przewiduje podpisany kontrakt” – mówi alderman Scott Waguespack
z 32 dzielnicy, który przeciwny był umowie od
początku i jako jeden z pięciu radnych głosował przeciw jej podpisaniu. „Jeśli podpisujesz
się na umowie, to musisz płacić”
Według niego następnym celem Chicago
Parking Meter LLC będą uliczne festiwale.
W 32 dzielnicy każdego roku organizowanych jest ok. 30. Każdy z nich to teoretycznie
strata dla właściciela parkometrów.
„Na razie nie musieliśmy za to płacić. Nie
wiem, może to jakiś rodzaj dżentelmeńskiej
umowy pomiędzy byłym burmistrzem, a CPM
LLC. Podejrzewam jednak, że niedługo się to
zmieni” – przewiduje alderman.
Władze zapewniają, że w ramach opłat
nałożonych na studia filmowe i firmy prowa-
strzennego (HUD) wynika, że liczba bezdomnych rodzin wzrosła w latach 20072010 roku o 28 procent, ze 131 tysięcy do
168 tysięcy. Zdaniem profesora socjologii
z Uniwersytetu Pensylwania Dennisa Culhane'a, dane te są zaniżone, bo HUD
w swoich obliczeniach brał pod uwagę
tylko rodziny żyjące na ulicy albo w schroniskach dla bezdomnych.
"Nie zmienia to faktu, że obserwujemy
wzrost wskaźnika bezdomności rodzin" –
dodał.
W ubiegłym roku odnotowano 12-procentowy spadek liczby bezdomnych dzieci
z rodzin weteranów wojennych – wynika
z danych HUD i departamentu ds. weteranów. Szef HUD Shaun Donovan uważa, że
jest to zasługą wprowadzenia w życie programów pomocowych dla byłych wojskowych.
dzące remonty swoich linii przesyłowych zarobiono wystarczająco, by pokryć rachunek.
Jednak wiele osób twierdzi, że pieniądze te
powinny trafić do budżetu, a nie służyć jako
gwarancja odszkodowań.
CPM LLC. odmówiło komentarza w tej
sprawie.
Biuro burmistrza wydało krótkie oświadczenie następującej treści:
“To nie my podpisaliśmy umowę z firmą
CPM, ale zobowiązani jesteśmy do jej przestrzegania. Będziemy w dalszym ciągu wypełniać wszystkie przewidziane kontraktem
zobowiązania, ale upewnimy się, by ich nie
przekroczyć, co winni jesteśmy podatnikom”.
Zanim jednak burmistrz Rahm Emanuel
udał się na dwutygodniowe wakacje powiedział, że otrzymanie rachunku nie oznacza,
że musi go natychmiast zapłacić. Poinformował o rozpoczętym dochodzeniu, które ma
ustalić zasadność wcześniejszego, $13 mln.
rachunku.
Emanuel zapowiedział, że jeśli liczby nie
będą się zgadzały, miasto nie pokryje pełnej
kwoty.
23 GRUDNIA 2011
Przedświąteczne
wypadki
Porażenia prądem, pożary, upadki z drabiny – to nie jedyne, ale
najczęstsze przedświąteczne wypadki. Co roku kilkanaście tysięcy mieszkańców USA ulega im podczas przygotowań do Świąt
Bożego Narodzenia. O zachowanie ostrożności przy ubieraniu
choinki, czy dekorowaniu domu zaapelowała rządowa komisja
ds. bezpieczeństwa produktów konsumenckich.
Z rządowych danych wynika, że w dwóch
ostatnich miesiącach 2010 roku pogotowie ratunkowe w całych Stanach Zjednoczonych
przyjęło 13 tys. osób, które uległy wypadkom
podczas przygotowań do świąt. Oznacza to
wzrost w porównaniu z 12 tys. wypadków
w tym samym okresie 2009 i 2008 roku oraz
10 tys. w listopadzie i grudniu 2007 r.
Najczęstszymi urazami są złamania po
upadku z drabiny, rany cięte spowodowane
ozdobami choinkowymi i porażenia prądem
przy zakładaniu świątecznego oświetlenia.
Dochodzi też do pożarów spowodowanych
przez świąteczną dekoracją. Szacuje się, że
w USA w okresie Bożego Narodzenia dochodzi do 11,6 tys. pożarów od zapalanych na
święta świec. W 2010 roku zginęło w takich
pożarach 150 osób, rannych zostało 1200,
a straty materialne oszacowano na 173 mln
dolarów.
„Ludzie w ferworze świętowania zapominają często o gaszeniu świec” – powiedział szef komisji, Hal Stratton. Dodał, że mniej notuje się pożarów choinek, które
mogą zapalić się od wadliwych lampek elektrycznych. W latach 2005-2009 w USA
spłonęło 240 domów po pożarze choinki. Zginęło w nich 10 osób, a kilkadziesiąt odniosło obrażenia; straty materialne wyceniono na 18 mln dolarów.
Przepadnie $2.4 miliona?
Wysłać kartki z życzeniami, kupić świąteczne prezenty, zapisać
noworoczne postanowienia, jeszcze raz sprawdzić numery naszych loteryjnych kuponów...
Władze stanowe apelują o ponowne sprawdzenie losów wykupionych w tym roku
w stanowej loterii. Aż 77 osób nie odebrało dotąd nagród, które opiewają na sumę
ponad $2.4 mln.
Zwycięskie losy tracą ważność rok po losowaniu, w związku z czym pierwsze nieodebrane nagrody przepadną już 4 stycznia przyszłego roku.
Gdzieś w szufladach, schowkach samochodowych, kieszeniach powieszonych
w szafie ubrań lub na półkach w domu leży aż 5 losów wykupionych w Mega Millions.
Każdy z nich wart jest $250,000. Kupione zostały w Bolingbrook, Herrin, Decatur,
Crete oraz DeKalb.
To samo dotyczy czterech losów Powerball, każdy o wartości $200,000 zakupionych w Lombard, Round Lake Park, Westchester oraz Chicago.
Kilkadziesiąt pozostałych nagród to nieco mniejsze, choć wciąż znaczne wygrane.
Warto podczas świątecznych porządków sprawdzić numery raz jeszcze.
W drogę!
Organizacja AAA przewiduje, że w okresie świąt w podróż wyruszy ok. 4.25 mln. Amerykanów. Nieco mniej skorzysta z droższych w tym roku usług linii lotniczych, natomiast więcej, niż
w ubiegłym roku wyruszy w drogę samochodem.
Czwartek był najbardziej ruchliwym dniem na lotnisku O`Hare, które w okresie każdego roku w tym okresie obsługuje rekordową liczbę podróżnych. Dopisała pogoda,
dzięki czemu nie odnotowano nadzwyczajnych opóźnień i problemów.
W porównaniu do ubiegłego roku z usług linii lotniczych skorzysta tym razem nieco
mniej podróżnych. Jednak AAA informuje, że dzięki zwiększonemu ruchowi na drogach końcowa liczba podróżnych będzie wyższa.
Na wzmożony ruch przygotowana jest policja stanowa, która podobnie jak w okresie innych świąt wysyła na drogi dodatkowe patrole i przygotowuje punkty kontrolne.
“Jeśli prowadzisz samochód po alkoholu lub nie masz zapiętych pasów bezpieczeństwa, będziesz zatrzymany” – ostrzega Bob Park z Illinois Dept. of Transportation.
Dokończenie na stronie 7
MONITOR
WIADOMOŚCI LOKALNE
5
Operacja „Święty Mikołaj”
Możesz być Świętym Mikołajem. W okresie Bożego Narodzenia
poczta otrzymuje miliony listów od dzieci z prośbą o pomoc. Wybierasz list, przygotowujesz paczkę i ponosisz koszty anonimowej
przesyłki. W ten sposób realizujesz czyjeś marzenie.
Amerykański Urząd Pocztowy
zaapelował do mieszkańców
o wspieranie akcji „Święty Mikołaj" (Operation Santa Claus),
w ramach której od prawie 100 lat
niesiona jest pomoc najbardziej
potrzebującym dzieciom.
Pracownicy USPS czytają
i segregują listy wysyłane do św.
Mikołaja. Te najbardziej wzruszające, często z prośbą o podstawowe środki do życia, umieszczane są w internetowej bazie.
Każdy, kto zdecyduje się być
anonimowym Mikołajem, wybiera list, przygotowuje paczkę i ponosi koszt jej wysyłki.
Poczta nie ujawnia darczyńcom personaliów dzieci.
„Przypuszczam, że w tym roku otrzymamy najwięcej listów z prośbą o pomoc, bo sytuacja ekonomiczna ciągle jest niestabilna” – ocenił Pete Fontana, który od 1987 r. nadzoruje "Operację święty Mikołaj" w głównej siedzibie USPS w Nowym Jorku.
„Już zdążyło do nas dotrzeć wiele smutnych listów” – powiedział. Tylko w jednym
dniu, w piątek po Święcie Dziękczynienia, nowojorska poczta otrzymała ich blisko 5 tysięcy zaadresowanych do świętego Mikołaja.
Fontana spodziewa się, że przed Bożym Narodzeniem liczba listów od dzieci wzrośnie do 2 mln – z 1,8 mln w ubiegłym roku. W Nowym Jorku w 2010 r. udało się znaleźć
40 tys. anonimowych świętych Mikołajów, którzy wybrali list i wysłali paczkę do małego
nadawcy.
„Moja babcia nie ma pieniędzy na rzeczy potrzebne do szkoły. Naprawdę trudno jest
żyć bez mamy, ale jesteśmy wdzięczni babci za to, że ją mamy” – pisze w liście do św.
Mikołaja 10-letnia Wilma, prosząc w nim o ubranie i przybory szkolne dla siebie i czwórki
rodzeństwa. Dzieci po śmierci matki wychowywane są przez babcię.
Urząd Pocztowy w Los Angeles zgłosił do mikołajkowej bazy 3 tysiące podobnych listów, jednak tylko 300 z nich znalazło anonimowych darczyńców – poinformował rzecznik prasowy urzędu.
W zeszłym roku dramatyczny list napisała 26-letnia matka siedmioletniej niesłyszącej dziewczynki, która urodziła się z jednym uchem. Kobieta pisała w liście, że serce jej
się kraje, kiedy każdego roku jej dziecko prosi świętego Mikołaja o drugie ucho.
Pracownicy akcji "Operacji święty Mikołaj" w Los Angeles zadzwonili do wszystkich
szpitali w mieście i w ten sposób dotarli do lekarki z Beverly Hills, która zgodziła się bezpłatnie przeprowadzić operację rekonstrukcji ucha dziewczynki.
„Wiemy, że pomagamy tysiącom dzieci i ich rodziny mogą doświadczyć cudów
w okresie świąt" – czytamy w oświadczeniu prasowym USPS. USPS podkreśla, że program "Operacja święty Mikołaj" działa dzięki wolontariatowi.
W aglomeracji chicagowskiej akcją zajmują się dwa urzędy pocztowe: w śródmieściu
Chicago przy 433 W. Harrison Street, oraz w Highland Park przy 833 Central Avenue.
Więcej informacji na stronie internetowej operationlettertosanta.com
Opuszczamy Illinois
Dane ostatniego spisu powszechnego mówią o zmniejszającej się
populacji Chicago i Cook County. Jeśli wierzyć liczbom opublikowanym przez największą firmę przeprowadzkową w USA, to samo
dotyczy całego stanu Illinois.
United Van Lines, największa firma przeprowadzkowa w Stanach Zjednoczonych obsługująca osoby prywatne i biznesy, prowadzi
takie statystyki od 1977 roku. Są one na tyle
miarodajne, że wiele firm obrotu nieruchomościami oraz instytucji finansowych korzysta
z nich w planowaniu i prowadzeniu analiz rynku.
Opublikowane w środę dane uwzględniają
migrację we wszystkich stanach oraz Dystrykcie Columbia. Wynika z nich, że Illinois oraz
New Jersey odnotowały największy odpływ
mieszkańców, aż 60.5% wszystkich przesiedlających się w tych rejonach stanowiły osoby
wyjeżdżające na stałe.
W 2011 r. United zaobserwowało 113,916
przypadków migracji pomiędzy stanami. Po raz czwarty z rzędu największy przyrost odnotował Waszyngton, DC., gdzie nowoprzybyli stanowili 62.2% migrujących. Tuż za nim
uplasowała się Północna Karolina( (60.6%), Oregon (60.6%), Nevada (55.6%), Arkansas
(55.4%), Południowa Karolina (55%) oraz Teksas (55%).
6
MONITOR
23 GRUDNIA 2011
FELIETON
Rafał Jurak
[email protected]
Prezydenckie wakacje
To, że Kongres uchwalił w czwartek przedłużenie ulg podatkowych na kolejne dwa miesiące nie jest wynikiem umiejętności negocjacyjnych naszych polityków, ani troski o byt obywateli. Wynika raczej z faktu, że zamykając
ten rozdział, a właściwie odsuwając na przyszłość bardziej konkretne rozwiązania, zmęczeni wielomiesięcznym wysiłkiem umysłowym, obiadami w kongresowej stołówce, osłabieni sztucznym oświetleniem na smutnych
salach posiedzeń i w prywatnych gabinetach,
senatorowie i reprezentanci mogą się wreszcie udać na zasłużony, świąteczny odpoczynek. To nic, że połowa z nich w Świętego
Mikołaja nie wierzy, nie ma też znaczenia, że
wciąż jest sporo pracy. Harmonogram wolnego od zajęć musi być przestrzegany.
Z drugiej strony doskonale wiemy, że nawet przetrzymywanie ich przez kolejny miesiąc w zamkniętym pomieszczeniu o chlebie
i wodzie niczego nie da. Większość z nich osiągnęła już dawno maksimum swych możliwości. Gdzieś tak na etapie kampanii wyborczej,
często ćwierć wieku temu. Nie, nie jestem złośliwy… może trochę. Dane z Kongresu wydają
się to jednak potwierdzać.
Może dlatego naszych przywódców byle
co nie poruszy, widzieli w końcu przez lata
wiele. Na przykład fakt wykrycia przez fińskich
celników na statku w jednym z tamtejszych
portów morskich aż 69 rakiet Patriot, należących do najbardziej zaawansowanych systemów ziemia-powietrze. Nie twierdzę, że są
najlepsze na świecie, ale są niezłe. Niektóre
kraje sojusznicze, by legalnie uzyskać 3 takie
rakiety muszą prosić przez dwa lata i brać
udział w kilku wojnach u boku USA.
Tu mamy aż 69 sztuk, ukrytych w skrzyniach z napisem „sztuczne ognie”, załadowanych na pokład w Niemczech i wysłanych do
Chin. Do Chin!
Kto wysyła sztuczne ognie do Chin? Z tego co wiemy, wszystkie są z Chin importowane. Poza tym ostatnią rzeczą na sumieniu
Ameryki powinien być eksport rakiet Patriot do
tego kraju, który prawdopodobnie i tak nie był
portem docelowym, bo ma własne rakiety, już
dawno wyprodukowane na wzór i podobieństwo Patriotów. Niedługo będzie miał też bezzałogowe drony dzięki współpracy z Iranem.
Wiem, powie ktoś, że to przemyt, ktoś
oszukał, ktoś ukradł, dochodzenie zostało
wszczęte, osoby odpowiedzialne staną wkrótce przed sądem, itd.
Odpowiem na to: Trata ta ta...
Każdy pocisk, wręcz każdy element takiej
rakiety ma swój numer seryjny. Nawet jeśli
został on usunięty, to produkcja podlega ścisłej kontroli i jest kilka innych sposobów na
zidentyfikowanie towaru.
Zadzwońmy do korporacji Raytheon, największego na świecie producenta naprowadzanych pocisków i rakiet i zapytajmy, komu
sprzedali Patrioty o następujących numerach
seryjnych. Ponieważ firma mieści się w Massachusetts, koszt połączenia telefonicznego nie
będzie wysoki. Wliczając walkę z automatycznym systemem obsługi klienta to maksymalnie
80 centów. Wykonajmy następnie drugie połączenie i za kolejne kilkadziesiąt centów sprawdźmy, komu zostały one powtórnie sprzedane,
za ile i z pominięciem ilu praw federalnych
i międzynarodowych. Śledztwo zakończone.
Niestety, jeśli w ogóle zostanie rozpoczęte,
potrwa kilka lat, będzie kosztowało kilkadziesiąt milionów i nigdy nikogo nie ujrzymy przed
sądem. Każdy niech wnioski wyciągnie sam.
Podobnych problemów jest więcej, ale
skoro wszyscy biorą wolne, to prezydent też.
Sam, bez Kongresu i tak nic nie zrobi. Poza
tym połowa pracowników Białego Domu wzięła juz urlop i przyjechała do Chicago na święta. Można ich spotkać w najlepszych restauracjach w śródmieściu.
Gdy Kongres uchwalił przedłużenie ulg,
automatycznie zwolnił prezydenta z obowiązku przebywania w Waszyngtonie. Z niewielkim
opóźnieniem spowodowanym dwudniowym
buntem republikanów w Izbie Reprezentantów
rozpoczęły się 17-dniowe, prezydenckie wakacje na Hawajach.
Nie żałuję prezydentowi pieniędzy na wypoczynek. Nawet jeśli mamy kryzys i realne
bezrobocie sięga kilkunastu procent. Nie wymagam, by szukał ofert „last minute” na Apple
Vacations. Ale 4 miliony dolarów dla 4 osobowej rodziny to chyba troszkę za dużo. Na tyle
wyceniono dwa tygodnie pobytu w Kailua na
wyspie Oahu.
Ponieważ rodzina prezydenta nie chciała
czekać na rozwiązanie kryzysu w parlamencie, udała się tam dzień wcześniej podwyższając rachunek o kolejne $100,000 na podróż i ochronę.
Najwięcej w wydatkach pochłonął transport prezydenta na wakacje. Według nieco
przedawnionych, więc na pewno nieaktualnych informacji, koszt godzinnego lotu Air Force One oraz Air Force Two (wszędzie latają
razem) wynosi $181,757. Podróż z Waszyngtonu do bazy wojskowej w Kailua to 9 godzin,
czyli w sumie $1,635,813. Potem trzeba wrócić, czyli w dwie strony daje to $3,271,622.
W tym samym czasie lecą na wakacje
z prezydentem dwa samoloty transportowe C17 z limuzynami, samochodami ochrony i śmigłowcem na pokładach. Lecą dłużej, bo ok. 11
godzin w jedną stronę. na szczęście są tańsze
w obsłudze – zaledwie $12,000 na godzinę.
Do tego doliczyć trzeba koszty obsługi wielu
przewożonych pojazdów lądowych i jednego
helikoptera.
Najtańsze są noclegi prezydenckiej rodziny, zaledwie $151,200 za dwie osoby dorosłe, dwójkę dzieci i kilkudziesięciu agentów
ochrony. W cenie jest dom na plaży z pełną
obsługą. Niestety, położenie wymaga, by pobliskie domki zamieszkane zostały przez agentów Secret Service, jednostkę Navy Seals
oraz Coast Guard. Na szczęscie to już jest wliczone w koszt wakacji.
Pozostali pracownicy Białego Domu mieszkają w hotelu Moana Surfrider, jednym
z najstarszych i najbardziej eleganckich w
okolicy, co kosztuje podatników $72,216.
Warto dodać, że dotyczy to zaledwie 24 osób.
Reszta wydatków to nadgodziny lokalnej
policji, rozstawianie barykad na ulicach, 24
godzinna karetka.
Z powodów bezpieczeństwa nigdy nie
poznamy innych, ukrytych kosztów wakacji.
Obejmują one na przykład instalację supernowoczesnego systemu łączności w chatce na
plaży.
Co ciekawe, to że koszt ponad 4 mln. dolarów za 17 dniowy pobyt na Hawajach nie
odbiega zbytnio od wydatków na wakacje
poprzednich prezydentów USA. Biorąc pod
uwagę, że większość to koszty podróży i bezpieczeństwa, jestem w stanie w to uwierzyć.
Gdy prezydent będzie spędzał Boże
Narodzenie w tropikach, my robić to będziemy
bardziej tradycyjnie. Przy wigilijnym stole
i w gronie najbliższych. Czego wszystkim
życzę. Wesołych Świąt.
Boże Narodzenie
“Boze Narodzenie…Nie widzę nic śmiesznego w tym, że ustawiasz Szopkę wśród tekturowych pagórków, a wokół niej
umieszczasz naiwne figurki z gliny. Nigdy nie wydałeś mi się
bardziej męski, niż w owej chwili, gdy jesteś jak dziecko.”
św. Josemaria Escriya
Barbara Bilszta
Jak dobrze, że ten czas nadchodzi co roku i odżywa w nas uczuciami
mocnymi i czystymi, z równą siłą,
niezależnie od tego, co dzieje się
wokół. Sposób celebrowania tych
świąt, jak żadnych innych, ma źródło
w naszym dzieciństwie. Rodzicom,
dziadkom bar- dziej może niż księżom, zawdzięczamy umiejętność
przeżywania Wigilii i Pasterki, radowania się szopką i kolędą, potrzebę
dzielenia się opłatkiem. Niezależnie
od stylu życia, wyznania, statusu socjalnego, zawodu, miejsca zamieszkania – duchowe życie każdego
z nas napełnia się w tych dniach
ożywczą treścią. Wzmocnieni, pojednani ze światem, odzyskujemy dystans do dręczących nas na co dzień
spraw małych i nieważnych – i świeże spojrzenie na prawdziwe ludzkie
wartości. Na tym polega niepodważalna, nieporównywalna z niczym innym siła
miłości, która za sprawą Cudownych Narodzin Dzieciątka odradza się w sercach
ludzi. Takich właśnie świąt: tradycyjnych, ciepłych, serdecznych, wypełnionych
pojednaniem i miłością życzę wszystkim naszym Miłym Czytelnikom. Jako
duchową pożywkę pozwalam sobie zacytować mądre myśli wspaniałych ludzi,
aby były natchnieniem i dopełnieniem tych najpiękniejszych w całym roku dni.
W Noc Bożego Narodzenia Bóg otworzył nam Niebo, dzieląc z nami ziemskie życie. Człowiek jest wielki nie przez to, kim jest, ale przez to, czym dzieli się
z innymi. Jan Paweł II
Dając świadectwo naszej miłości, sami wzbogacajmy się o tę miłość.
Miłość to owoc każdej pory roku, więc zawsze jest w zasięgu ręki. Matka
Teresa z Kalkuty
Gdyby każda noc w naszym życiu mogła być jak noc Bożego Narodzenia,
rozjaśniona światłem wewnętrznym... brat Roger
Patrzymy na Narodzonego w szopie. Bo chcemy jak najwięcej, na zapas, na
cały rok nagromadzić światła w naszych duszach, by nam go nie zabrakło do
następnego Bożego Narodzenia. ks. Mieczysław Maliński
Ten najbardziej potrzebuje pomocy, którego prośba o nią jest najcichsza.
O Panie, Ty mnie kochasz do tego stopnia, że narażając swoją chwałę, przyszedłeś do nas jako człowiek „całkowicie bezsilny", ale „wszechpotężny
Miłością". Michel Quoist
Jeżeli tak uroczyście obchodzimy narodzenie Jezusa, czynimy to dlatego,
aby dać świadectwo, że każdy człowiek jest kimś jedynym i niepowtarzalnym...
Jan Paweł II
Przyszedł, aby nam pomóc żyć: żeby poprzez naszą małość, podłość,
nędzę, poprzez chęć prześlizgnięcia się przez świat w wygodzie i spokoju potrafiła się przebić nasza wspaniałość; żebyśmy, mali spryciarze, potrafili rzucić na
szalę służby Dobru – siebie samych. ks. Mieczysław Maliński
Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla innych,
ale i za te, które w innych budzi. kard. Stefan Wyszyński
Ten sam Jezus jest dzisiaj obecny we wszystkich, których nikt nie potrzebuje,
którzy do niczego nie są przydatni, których się nie leczy, którzy są głodni, nadzy
i nie mają domu... Udzielcie dachu nad głową bezdomnemu Chrystusowi i przemieńcie domowe ognisko na dom pokoju, radości i miłości, troszcząc się o każdego spośród waszej rodziny lub po prostu o bliźnich. Matka Teresa z Kalkuty
Bóg karmi nas wiarą, nadzieją i miłością. Naszym zadaniem jest tylko dorastać do Nieba. Nadzieja przychodzi do człowieka wraz z drugim człowiekiem.
Dante Alighieri
I pomyśl, jakie to dziwne, że Bóg miał lata dziecinne, matkę, osiołka,
Betlejem. ks. Jan Twardowski
Gdyby udało się zgłębić ludzkie serce, jak zdziwiłoby nas obecne tam milczące pragnienie czyjejś obecności. W Ewangelii św. Jana pojawia się odpowiedź na to pragnienie: “Jest już pośród was Ktoś, kogo wy nie znacie". Czy ten
Chrystus, którego może mało znamy, nie jest zawsze pośród nas? brat Roger
Jeżeli święto Bożego Narodzenia niesie z sobą pewną tęsknotę i tak wiele
czułości, tyle poruszających nas uczuć, to dlatego że przywraca naszym oczom
obraz najkruchszego dzieciństwa. Widzimy w nim równocześnie i piękno, i niewinność, kruchość istnienia i opiekę, jakiej się ono domaga, i miłość, której od
nas wszystkich oczekuje. kard. Jean-Marie Lustiger.
23 GRUDNIA 2011
W drogę!
MONITOR
WIADOMOŚCI LOKALNE
7
Dokończenie ze str.5
Średnia cena galona benzyny jest obecnie o 20 centów niższa, niż w okresie Thanksgiving. Niestety, płacimy średnio o 22 centy więcej, niż w świątecznym okresie 2010 r.
Większość kierowców wyruszających w dłuższe trasy planuje zakup niewielkiej ilości
droższego paliwa na lokalnej stacji w okolicach Chicago, po czym chce uzupełnić bak po
przekroczeniu granicy z sąsiednimi stanami. Jest to praktyka stosowana od lat, nad czym
ubolewają właściciele stacji, ale nie wywołuje to wyrzutów sumienia wśród kierowców.
Wyższe ceny benzyny i biletów lotniczych są głównym powodem wyjątkowej popularności połączeń kolejowych w tym roku. Amtrak spodziewa się rekordowej liczby podróżnych. Wyjątkowy ruch panował również na przystankach linii autobusowych Greyhound
w centrum Chicago.
Przykładowe połączenie autobusowe na trasie Chicago-Cincinnati to ponad $200 dolarów oszczędności w porównaniu do komercyjnego lotu. W opinii wielu pasażerów dodatkowy czas spędzony na drodze to okazja do poczytania zaległych książek lub obejrzenia dodatkowego filmu.
“Mniej to kosztuje i wywołuje mniejszy stres, niż pokonywanie kolejnych bramek na lotniskach – mówi jeden z pasażerów Greyhound – Moje doświadczenia w podróżowaniu autobusem są bardzo dobre”.
Dla wielu osób samolot pozostaje jedynym rozwiązaniem, gdy mamy ograniczony czas
wyjazdu. By uniknąć problemów i stresu warto wybrać się na lotnisko wcześniej, po sprawdzeniu z liniami lotniczymi planowanego czasu odlotu. Chicagowskie O`Hare mimo poprawy wciąż znajduje się w czołówce portów lotniczych z największą liczbą opóźnień.
Kosztowny służący
Policjant oddelegowany do ochrony Stephanie Neely, pełniącej obowiązki skarbnika Chicago, razem z nadgodzinami zarabia niemal
tyle, co urzędnik, którego chroni. Nadgodziny nie są jednak podyktowane zagrożeniem, ile potrzebami pracodawcy.
“Osobisty ochroniarz został mi przydzielony razem z pracą – mówi Neely – Zaczyna
pracę wtedy, kiedy ja zaczynam dzień”.
Dlatego dziennikarze zauważyli, że o 6.30 w piątek podwiózł swą szefową do domu
z siłowni, po czym przesuwał pojemnik na śmieci na zewnątrz domu. Do nieoznakowanego, policyjnego pojazdu wsiadł następnie syn skarbnik miejskiej i został prawdopodobnie odwieziony do szkoły.
Podatnicy płacą za nadgodziny policjantów, w tym przypadku są to dziesiątki tysięcy
dolarów. Podstawowa pensja oddelegowanego do ochrony Neely policjanta to $95,000
rocznie. W 2009 r. otrzymał $7,000 w nadgodzinach, a w 2010 r. $19,000. Rok 2011 jeszcze się nie skończył, ale do 1 grudnia jego nadgodziny kosztowały budżet $23,000.
Służąc za kierowcę, spełniając polecenia w sumie zarabia on niemal tyle, co osoba
którą ma chronić.
„To nie szofer i chłopiec na posyłki tylko dobrze wytrenowany oficer policji, który powinien chronić mieszkańców” – mówi przedstawiciel organizacji Better Gvernment Association.
Niestety, obserwacje poczynione przez dziennikarzy telewizji Fox i organizacji BGA
na razie nie przyniosły żadnego skutku, w postaci choćby dochodzenia, czy cofnięcia
ochrony dla skarbnik Chicago.
ponad 65
Polish Super Pack
Podwyżka opłat za autostrady...
*wymaga dodatkowego minimum programowego od $10/miesiąc
Dokończenie ze str.3
Według zarządu płatnych autostrad(Illinois Tollway Authority) przeciętny koszt podróży po płatnej autostradzie to dla użytkownika I-Pass 63 centy. Po podwyżce wzrośnie on do $1.18. To oznacza dodatkowe
$2.75 tygodniowo, $11 miesięcznie i $132
rocznie do obecnych kosztów przejazdu.
Wszystko to przy założeniu, że kierowca taki
tylko raz w ciągu dnia pokonuje punkt opłat.
Są to jednak nierealne obliczenia, gdyż
niewiele osób pokonuje jedną bramkę dziennie. Dla przeciętnego kierowcy dojeżdżającego codziennie do pracy rzeczywisty wydatek na płatne bramki wyniesie dodatkowo
minimum $7 tygodniowo, czyli rocznie aż
$350 więcej, niż obecnie, co już jest sumą znaczącą.
Koszt będzie znacznie wyższy dla osób nie posiadających systemu I-Pass i płacących
gotówką. Obecne 80 centów na większości punktów poboru opłat zamieni się w $1.60.
Uzyskane w ten sposób dodatkowe pieniądze mają pomóc w przebudowie 52-letniej
sieci płatnych dróg, przede wszystkim w odnowieniu I-90 na odcinku pomiędzy Rockford
i O`Hare, wydłużeniu Elgin-O`Hare o kilka mil, by połączyła zachodnie przedmieścia z lotniskiem tym samym zamieniając ją w płatną drogę i dobudowanie łącznika między I-294
oraz I-57. Dalsze plany zakładają wydłużenie drogi numer 53 oraz Illiana Expressway.
Szczegółowe planu na stronie IllinoisTollway.com.
$2 50
+
$100
3782
3712 345678 95006
Refunds Expire On (MM/DD/YY)
00/00/00
ZZA
AD
A
RM
R
M
O
DA
ARM
AR
MO
na 3 miesiące
5720 W Belmont Ave Unit B,Chicago, IL 60634
Stratford Square Mall, 152 Stratford Square, Bloomingdale, IL 60108
Klient musi aktywowac nowy kwalifikujacy sie serwis z DISH Network z 24-miesiecznym zobowiazaniem oraz zamówic Polish Super Pack pomiedzy 01/09/2011-31/12/2011.
Klient musi posiadac pakiet Polish Super Pack przez minimum 30 dni. Wysyłka moze zajac od 6 do 8 tygodni. Karta American ExpressR Reward: Ta karta została dostarczona
zgodnie z programem lojalnosciowym, jako nagroda lub w programie promocyjnym i może zostac uzyta tylko na terenie U.S. w sklepach, które akceptuja karty American Express z
wyjatkiem: linii wycieczkowych, kasyn gry, bankomatów lub comiesiecznych opłat. ©2011 AEPCMC na licencji American Express Travel Related Services Company, Inc.
Wymaga dodatkowego pakietu International Basic za $10/mies. Oferta Digital Home Advantage wymaga 24‐miesięcznego zobowiązania i kwalifikacji kredytu. Jeżeli usługa
zostanie zlikwidowana przed końcem zobowiązania naliczona zostanie opłata w wysokości $17.5 miesięcznie za każdy zlikwidowany miesiąc serwisu. Abonament ($10) za pakiet
HD jest anulowany na caly okres subskrybcji; wymaga 24 miesiecznego zobowiazania, kontynuacji Autopay i rezygnacji z papierowych rachunkow. Oferta Premium Movie 3
miesiace za darmo warta jest $99, po 3 miesiacach klient musi odwolac lub oplaty będą naliczane. Oplaty poczatkowe i miesieczne mogą wystapic. Ceny, pakiety i zestawy
programów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Dodatkwe ograniczenia mogą wystapic. Oferta dla nowych klientów i kwalifikujacych się bylych klientow DISH
Network. Oferta ważna do 31.01.2012. HBO®, Cinemax® i zwiazane znaki sa wlasnoscia Home Box Office, Inc. Starz® and zwiazane znaki sa wlasnoscia Starz Entertainment,
LLC. Prezent od AGNIMAR ($250 or 25”TV) będzie dostarczony w czasie aktywacji i nie wymaga dodatkowych oplat.
8
MONITOR
23 GRUDNIA 2011
TECHNOLOGIA
"
&( %
Google został oskarżony o narażenie bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych.
Wszystko przez ujawnienie w sieci obrazów satelitarnych tajnych baz wojskowych.
Każdy użytkownik Google Maps mógł bez problemu wyszukać bazy wojskowe należące do USA,
a także powiększyć obraz i zobaczyć dokładne
zdjęcia lądowisk, a nawet tajne wojskowe samoloty. Jedna z baz, którą zaprezentował światu Google w ramach swojej usługi, znajduje
się w Yucca Lake w Newadzie. Jest tam tajne lądowisko, używane do testowania samolotów RQ-170.
Jeden z emerytowanych pułkowników mówi, że wprawdzie w świetle prawa Google
może publikować takie zdjęcia, jednak powinno z tego prawa zrezygnować w imię bezpieczeństwa USA. Mogą być one bowiem pomocne np. dla Irańczyków, którzy dowiedzą się, na jakich zasadach bezzałogowe samoloty USA latają na misje zwiadowcze.
Samsung wygrał z Apple
Po wielu ciosach, jakich Koreańczycy doznali od Amerykanów, Samsungowi
udało się odnieść zwycięstwo na najważniejszym rynku, czyli w USA.
Wojna patentowa między Samsungiem a Apple
trwa od kwietnia tego roku, kiedy to koncern z Cupertino oskarżył Koreańczyków o to, że skopiowali
iPhone’a i iPada. Apple ma już na koncie pewne sukcesy, chociażby zakaz sprzedaży Galaxy Tab
w Niemczech. Tym razem jednak wygrana należy do
Samsunga.
Amerykański sąd oddalił zarzuty Apple’a, uznając, że minimalistyczny wygląd smartfonów i tabletów Samsunga nie narusza praw patentowych Amerykanów. Lucy H. Koh z kalifornijskiego sądu federalnego stwierdziła
w oświadczeniu, że rozmiar urządzenia, który umożliwia wygodne trzymanie go w dłoni,
ekran zajmujący większą część powierzchni urządzenia czy umieszczenie głośnika na
wierzchu to cechy funkcjonalne, a nie estetyczne.
Sędzia dodała także, że Apple nie może rościć sobie praw do posiadania wyłączności na produkowanie wyglądających w ten sposób urządzeń, bo to otwierałoby mu
drogę do zmonopolizowania rynku smartfonów i tabletów.
Apple chciał zakazu sprzedaży w USA czterech urządzeń: Galaxy S 4G, Infuse 4G,
Charge Droid i Galaxy Tab 10.1. Na razie nie ma na co liczyć, chyba że ma w zanadrzu
jeszcze jakieś pomysły.
Pół miliona aplikacji w App Store
App Store pobił kolejny rekord w ilości aplikacji oferowanych posiadaczom urządzeń pracujących na iOS. Aktualnie cyfrowy sklep może pochwalić się ponad pół
milionem programów.
500,000 aplikacji dostępnych w App Store to
kolejny krok milowy amerykańskiego koncernu, ale
nie tylko. Firma potwierdziła również, że z Mac App
Store, dokonano dotychczas 100 milionów pobrań
aplikacji.
Jednakże App Store nie posiada już znaczącej
przewagi nad Android Market w kwestii ilości dostępnych aplikacji, ponieważ konkurencyjna usługa
Google do pół miliona programów dobiła już w październiku, więc oba sklepy idą praktycznie łeb w łeb.
Sklepy wyglądają jednak zupełnie inaczej, jeśli spojrzymy na zasady ich funkcjonowania. App Store stawia na silne ramię kontrolujące proces zatwierdzania aplikacji, nalegając, by twórcy zrecenzowali swój produkt przed jego włączeniem do oferty sklepu.
Google z kolei podchodzi do tego zupełnie inaczej, polegając na raportach i recenzjach użytkowników, oraz systemie bezpieczeństwa eliminującym niewłaściwe oprogramowanie.
Daleko w tyle za Android Market i App Store ciągnie się platforma Windows Phone,
która oferuje zaledwie 45,000 aplikacji.
Funkcja Find My Face będzie stopniowo uruchamiana
przez parę kolejnych dni. Aby skorzystać z Find My Face
trzeba będzie włączyć odpowiednią opcję w ustawieniach
Google+. Dzięki temu twoja twarz będzie pojawiać się na
zdjęciach innych osób z propozycją oznaczenia "czy to
jest...?".
Opracowane na podstawie witryn internetowych
'
9 0$09 '/$ ,(%,( '25.21$=( 42:8,@:$1,(
< 5$695)$.&-$ *8$4$1628$1$
! C>
#$64:$5.28( 3426(:9 1$ [email protected] .,(5:(B
.6;4(- 1$ 3(812 1,( :1$-':,(5: 8 +,&$*2
' ':,5,$- 32&:7-(5: 582%2'A 8 582,&+ 756$&+
25 02$ /.#-($!($-($ /.75.+( ( "73: 1, * /.20 5 *.-($" 7 *+$)$, *2806
317* #7 3*9 # /.* 0,.56 .#/.5($,6 ( ) * ,.A$17 56*.07612 : 15.)$ /0.
2$76 !6 7 .17"7<#7(: 58) !3#A$2
# #7(1( ) * A#$&. #-( ( . * A#$) &.#7(-($ 58) 3>,($"' ,
&5 0 -")(
0$17"($ 3+& ,.A$17 *.,%.02.5. &06?: )$>: 0.7, 5( : >,( : 1(<
!$7 .! 5 A$ 5.)$ /0.2$76 !<#; 1(< 0317 :
.) 2$"'-(* #
( &5 0 -")< 2. 517612*. 7
"$-< - *280; (< 12 :
(-( (,/+ -26 2. /0./.76") #+ / ")$-285
3A62*3);"6"' /0.2$76 #.+-$ ( &80-$ 25.07.-. )$ 7
,6>+; . / ")$-2 "' *28076 -($ , ); 5612 0"7 );"$)
(+.>"( *.>"( #. /07$/0.5 #7$-( 20 #6"6)-$&. 7
!($&3 (,/+ -2 ")( /076 3A6"(3 *+ 16"7-6"' (,/+ -285
+3! *2806"' -($ 12 : - -($ 7$ 57&+<#85 $*.-.
,("7-6"'
0*
(#&$
3A #7(1( ) )$12$, /$5- A$ 56!0 9 , - )+$/17; #$-2612*< ( 9 , #.+-; /0.2$7<
/07$7 .12 2-($
+ 2 *280 !69 ,.(, /0.!+$,$, .#7($--($ 3A65 9 , *+$)3 A$!6,
,.&9 &06?: )$>: "76 0.7, 5( : 5 0#17$ /.20 56 ,31( 9 , *0.(: - * 5 9*( .
* A#6, /.1(9*3 ,31( 9 , "76>"(: /0.2$7< 7 0$172$* )$#7$-(
. 7 12.1.5 -(3 161
2$,3 ,(-( (,/+ -285 ,.)$ A6"($ .#,($-(9. 1(< #761* 9 , 7 3% -($ *.,%.02 /.#"7 1
)$#7$-( 3>,($"' , 1(<
3A -($ ,317< *.-"$-20.5 : 1(< - ,.)$) /0.2$7($ A$ !<#7($ 1(< 0317 : 56/ # :
!. * A#6 7 193&3)$ - /076)$,-.>: )$#7$-( @ 93)< 26+*. A$ 5"7$>-($) 2$&. -($
70.!(9 ,
"C
,*'9 8,A&(- /7E19&+ 475:[email protected]&9&+ 5,A 3426(:
2 02G( %9? /(35:( 1,G 62
01,( 34:(.21$5: 5,A G( 8;342%/(0 -$ 42:8,@GA 8 %$4':2 .4;6.,0 &:$5,(
(1 6(/()21 02G( :0,(1,? 82-( G9&,( '$? , 4$'2D? 8 -(':(1,7
, 0;8,(1,7 (D/, &25 &+&(5: :42%,? '/$ 5,(%,( ':82B
64$&21( :$7)$1,( .20)246 34:9-(012D? -(':(1,$ 2':95.$5:
1$ 1282 <
(1".-1(# 5($+3 + 2 ,( 9 , #.+-; /0.2$7< *280 !69
,.(, 320 /($-($, #5($#7 9 , 5($+3 #$-261285
* A#6 7 -("' /0./.-.5 9 /07$17"7$/6 *.>"( 076
,.(, 12 -($ 7#0.5( ( /076 ,.)$) 1*0.,-$) $,$06
2307$ -($ 5"'.#7(9. 2. 5 0 "'3!< # 1(.1206 #.1
2 9 , 2$+$%.- *2806 7,($-(9 ,.)$ A6"($ - ).,(
5(#7; ,-($ "(;&+$ 3>,($"'-(<2; /62 +( "76 ,( 9 ,
./$0 ")< /+ 126"7-; 56&0 9 , - +.2$0(( #3A$
/($-(;#7$ "76 ,.A$ 5 )$1($-( A6"( 7- + 79 , ,(
9.>:
8) 56&+;# ,.)$ 7 #.5.+$-($ 7 5#7(<"7 ,
,.)$) -.5$) /0.2$7($ - ,(-( (,/+ -2 "'
/$5
-( ,
1 -($ "7$* )"($ !. "7 1 3"($* ( * A#6 ,
/0 5. #. 51/ -( 9$&. 3>,($"'3 *.,%.023 )$
#7$-( 1 ,./."73"(
./07$7 #.*9 #-$
A3"($ /./0 5(9 , 158) A.9;#$* 1612$, /.* 0,.56 56
073"(9 , 2 !+$2*( - - #*5 1.2< $5-.>: 7,($-(9 ,.)$
A6"($
#
05..#
$(&'21
(&#6 /07$#2$, -($ ,.&9$, 1.!($ 56.!0 7(: A$
,.A- ,($: 2 *( *.,%.02 /.#"7 1 )$#7$-( , );" /0.2$76
0$17"($ 1*.="7696 1(< ,.)$ *9./.26 7 !.+$1-6,( - #A$0
* ,( #7(;1$9
Google+ z funkcją rozpoznawania twarzy
Google+ skorzysta z mechanizmu rozpoznawania twarzy z Picasy i automatycznie zaproponuje oznaczenie
czyjejś twarzy na zdjęciu. W przeciwieństwie do Facebooka, który sam z siebie włącza nowe funkcje, rozpoznawanie twarzy będzie domyślnie wyłączone.
% #*
+ !& !
Google zdradził sekrety USA
Koncern z Mountain View został oskarżony o ujawnienie tajemnicy wojskowej.
Winne Google Maps.
"
F
"#
"
$-20 + 4$
/076 1*076A.5 -(3 7
)
&$ )
'(" &.
50$-"$ 4$ - /07$"(5
#
!# "
B
' 0, "6
23 GRUDNIA 2011
MONITOR
TEMAT TYGODNIA
Jałmużna wolna
od podatku
9
Książka na weekend
Zbyszek Kruczalak
Rady, jakie Charity Navigator, renomowana organizacja dokonująca ewaluacji organizacji charytatywnych, udziela potencjalnym ofiarodawcom obejmują konieczność gruntownej analizy
sporządzonego przez nią rankingu, poszukiwanie dowodów skuteczności oddziaływania, a nie tylko historii przemawiających do
serca, czy rewizję programów oferowanych przez organizację
w celu dopasowania ich do pasji i zainteresowań ofiarodawcy.
„W obecnym sezonie świątecznym Charity Navigator zaleca
ostrożność przed złożeniem kontrybucji na rzecz organizacji
obiecującej posiłki dla ubogich”, ostrzega portal. O ile jest wiele
skutecznych, dobrze zarządzanych organizacji charytatywnych,
które świadczą posiłki dla potrzebujących, to są również i takie,
które wydają swe środki nieudolnie, nierzadko poświęcając dużą
część swej donacji na finansowanie kampanii zbiórki funduszy,
wyjaśnia portal konsultacyjny. To wszystko prawda. Niejednokrotnie słyszymy o przypadkach, kiedy organizacja zajmująca
się ponoć badaniami nad rakiem, w rzeczywistości prowadzi
tylko działalność lobbystyczną na rzecz ubezpieczenia pacjentów. Nie mogę się jednak oprzeć wrażeniu, że zarówno działalność charytatywna jak i służąca jej aktywność konsultacyjna nie
mają wiele wspólnego z charytatywnością. Poryw serca jest bowiem konsekwencją nieracjonalnej inspiracji, zgodnie z którym
prawa ręka nie wie co czyni lewa. Tymczasem dobroczynność
w obecnym wydaniu już dawno przekształciła się w dochodowy
biznes, który musi być dobrą formą inwestycji, oznaczać zwrot
podatkowy i stanowić odpowiedzialną i dobrze poinformowaną
filantropię.
W czasie świąt, kiedy religijna i moralna refleksja świątecznej mogłaby inspirować do uczynków jałmużny, potencjalni ofiarodawcy instruowani są o konieczności
dokonania datku przed datą 31. grudnia, by móc skorzystać z ulgi podatkowej w
obecnym roku kalendarzowym. Odruch serca nie wyklucza, rzecz jasna, korzyści
ofiarodawcy, wydaje się jednak sprowadzać filantropię do roli interesownych obrotów finansowych. To co się opłaca pod względem podatkowym i z czego skorzystamy ma niewiele wspólnego z miłosierdziem.
Świąteczny duch niesienia pomocy współbraciom i ostateczny termin złożenia
donacji charytatywnych uprawniający do skorzystania z ulg podatkowych to dwie
różne rzeczy. Okres świąteczny to niewątpliwie sezon składania datków, intensyfikacji woluntariatu i szerzenia dobrej woli. Dla organizacji charytatywnych oznacza to
lawinę donacji składanych pod koniec roku. Ale także zaciętą rywalizację o pieniądze ofiarodawców. Każda z organizacji, od krajowych do lokalnych, zasypuje
skrzynki pocztowe potencjalnych donatorów informacjami na temat swych misji, programów i potrzeb. A ponieważ lista zbożnych celów i programów pomocy wydaje się
ograniczona, organizacjom nie pozostaje nic innego jak prześcigać się w kreatywnych sposobach przekonania do siebie ofiarodawców każdym możliwym sposobem.
W swojej skrzynce pocztowej znajduję więc nie tylko historie dzieci zostawianych
przez wyrodne matki obcym na wychowanie, obrazki dzieci wymagających operacji
chirurgicznych, historie wdów głodujących w Izraelu, dowody na skuteczną rehabilitację młodzieży z upośledzeniami rozwojowymi, ale także dokładne statystyki ilustrujące możliwości jakich pozbawia organizację brak moich pieniędzy. Szczególnie
przejmujące są wezwania do wsparcia badań nad konkretnymi schorzeniami, jak nowotwory, cukrzyca, autyzm. Desperackie apele o pomoc wystosowują organizacje
zaspokajające podstawowe potrzeby, jak mieszkanie i żywność. Korporacje i indywidualni ofiarodawcy są obecnie proszeni o niwelowanie braków, które w nieodległej
przeszłości były pokrywane z funduszy stanowych i federalnych. Rosnące potrzeby
w tym względzie oznaczają, że te różnice są obecnie większe niż kiedyś. Wśród
apeli o pomoc coraz większy plik stanowią wezwania o fundusze ze strony organizacji prowadzących programy edukacyjne, zwłaszcza oferowane po
zajęciach szkolnych, które w ostatnim czasie straciły fundusze, jak
nauka czytania i pisania dla rodzin,
walka z bezdomnością. O ile jest to
dobra wiadomość dla schronisk
i banków żywności, to środki te są
często przesuwane z organizacji
uważanych za mniej krytyczne, jak
wspierające sztuki piękne czy działalność artystyczną. Stowarzyszeniom wsparcia sztuk pięknych trudno
Dokończenie na stronie 11
Próba syntezy
Publikujemy 41 część wykładów księdza profesora Józefa Tischnera
z cyklu „Wybrane problemy z filozofii człowieka”.
W koncepcji heglowskiej człowiek, ściślej samowiedza, jest określony słowem
„bycie dla siebie”. Cała tajemnica człowieka
kryje się w słówku „dla” – byt dla siebie.
W przeciwieństwie do człowieka rzeczy zewnętrzne są nazwane „rzeczami w sobie”
albo „rzeczami na sobie” (ans ich in sich).
Hegel powiada, że owa rzecz w sobie albo
rzecz na sobie jest niczym innym jak substancją.
Otóż byt w sobie albo byt na sobie albo
jeszcze byt przy sobie (słówko „an” ma rozmaite znaczenia) jest substancją, bo cała
rzeczywistość tego bytu jest tak spoista, że
na nim, na bycie spoczywa. On może na
sobie polegać. Można powiedzieć, że substancja jest bytem samoistnym – istnieje
sama. Nie potrzebuje do swego istnienia innego fundamentu, aczkolwiek potrzebuje
przyczyny. Skoro już zaistniała, to istnieje
sama.
W przeciwieństwie do substancji, byt dla
siebie jest takim bytem, który ma jakiś stosunek do samego siebie. Jest dla siebie –
ale co to znaczy? Co to znaczy, że ten byt
ma jakiś stosunek do siebie? Jak ująć to
słówko „für”? Rysują się tutaj rozmaite możliwości. Możliwość, która narzuca się najpierw to możliwość taka, że byt dla siebie to
jest taki byt, który jest samowiedzą, to znaczy wie o sobie. Jest bytem świadomym
siebie. Ten byt jest tak zbudowany, że nie
tylko wie o tym, co jest przed nim, ale wie
także o tym, że wie. Nie tylko widzi drzewo,
ale wie, że widzi drzewo. Oczywiście nigdy
nie jest tak, że on ma świadomość siebie
bez świadomości przedmiotu. Po to, żeby
mieć świadomość siebie, musi być świadomość przedmiotu, a więc widzę drzewo
i jednocześnie wiem, że widzę drzewo, ale
takie powiedzenie, taka interpretacja nie
wyczerpuje wszystkich znaczeń owego
słowa „für” – „dla-siebie”. To słówko „dla”
mówi coś więcej. Człowiek jest dla siebie,
a więc rysuje się jakiś dar. Człowiek jest
darem dla siebie. Słówko „dla” wskazuje na
relację jakiegoś posiadania. Posiadam siebie, jestem dla siebie, ale co może człowiek
posiadać?
Co to znaczy, że człowiek coś posiada?
Otóż znaczy to ni mniej ni więcej tylko, że
człowiek jest jakąś wartością dla samego
siebie. Nie rozumiemy sensu słówka „dla”
jeśli pominiemy wymiar wartości. Człowiek
broni siebie przed śmiercią, ponieważ jest
dla siebie, to znaczy uważa, że jest jakąś
wartością godną życia. Człowiek broni swojej godności, swojego honoru, dlatego
że uważa, iż jest pewną wartością dla siebie. Oczywiście w języku Hegla nie pojawia
się słowo wartość. Język Hegla, zwłaszcza
z okresu „Fenomenologii ducha” jest językiem logiki wypranym z wszelkiej wartości.
Gdybyśmy jednak sięgnęli nieco wstecz
i zobaczyli jak się „Fenomenologia ducha”
rodziła, to zobaczylibyśmy, że rodziła się
ona z doświadczeń aksjologicznych. Ile
razy Hegel mówi o obronie życia, ile razy
mówi o wolności, o prawdzie, tyle razy
w gruncie rzeczy wchodzimy w żywioł wartości.
Człowiek jest dla samego siebie jakąś
wartością. Jest to swoista wartość. Na
czym polega? Wartość ta wymaga potwierdzenia z zewnątrz. Człowiek jest wartością,
ale nie jest pewny swojej wartości. Człowiek
ma w sobie jakąś wartość podstawową, ale
ta podstawowa wartość nie jest jeszcze
wartością absolutną. Człowiek, aby być
sobą, musi szukać potwierdzeń dla wartości
jaką sam jest, dlatego wchodzi w rozmaite
relacje z innymi. Tak więc określenie, że
człowiek jest bytem dla siebie najlepiej będzie interpretować w sensie aksjologicznym, w sensie relacji wartości. Pisałem
o tym w artykule. Pytałem tam:
Co to jest „ja”? Otóż nawet przy najbardziej powierzchownym zetknięciu się z problematyką egologiczną uderza, że słówko
„ja” jest niezmiernie wieloznaczne.
– „Ja” może oznaczać: psychologiczna
całość ludzkiej osobowości na przykład wypowiedzi typu „ja idę na spacer”.
– Może określać swoistą treść stanowiącą głębię na przykład w wypowiedzi „to
dotknęło mnie w moim najgłębszym ja”.
– Może wskazywać na podmiot społecznej funkcji, którą z mniejszym czy większym oddaniem spełniam w społeczeństwie
na przykład jestem lekarzem, jestem nauczycielem.
Przytoczone przypadki nie wyczerpują
wszystkich możliwości. W samej literaturze
filozoficznej można by wyszukać o wiele
więcej. Nie o to jednak chodzi. Tam bowiem, gdzie istnieje wiele znaczeń jakiegoś
słowa, istnieje także jakieś jedno znaczenie
podstawowe, z którego wszystkie inne
w jakiś sposób się wywodzą. Analogicznie
tam, gdzie istnieje wiele różnych doświadczeń jednego i tego samego przedmiotu
musi istnieć przynajmniej jedno doświadczenie źródłowe. Poszukiwanie kluczowych
znaczeń pojęć oraz poszukiwanie podstawowych doświadczeń danego przedmiotu
jest pierwszym zadaniem fenomenologii.
Które zatem z wielu pojęć „ja” jest najbardziej podstawowe? Które z wielu doświadczeń „ja” jest najbardziej źródłowe?
Oto moja odpowiedź:
„wśród wielu możliwych i faktycznie
przeżywanych doświadczeń własnego „ja”,
doświadczenie „ja” jako pewnej swoistej
wartości (aksjos) jest doświadczeniem najbardziej podstawowym. Konsekwentnie
oparte o to doświadczenie pojęcie „ja aksjologicznego” jest tym pojęciem, z którego
dają się wywieść wszystkie inne pojęcia
„ja”.
10
MONITOR
23 GRUDNIA 2011
IMPREZY
Miejski filtr
Wigilia dla bezdomnych
i samotnych
Resurrection Hall
przy Bazylice Św. Jacka
Sobota, 24 grudnia, godz. 12-2 pm
“Święta dookoła świata”
w Muzeum Techniki
Museum of Science and Industry, 57th Street and Lake Shore Drive,
Wystawa czynna do 8 stycznia 2012
Nigdzie nie doświadczycie takich świąt, jak w Museum of Science and Industry
w Chicago. W tym roku ta wystawa jest jeszcze ciekawsza niż kiedykolwiek, wypełniona świąteczną magią i fantazją. Muzeum już po raz 70-ty obchodzi i celebruje
“Święta dookoła świata”, co stało się już chicagowską tradycją, rozpoczętą w roku
1942 jednym drzewkiem, dedykowanym aliantom walczącym w II Wojnie Światowej.
Jak zawsze centralne miejsce w Rotundzie zajmuje 45-stopowa choinka, przystrojona ponad 30 tysiącami kolorowych światełek i tysiącem choinkowych ozdób.
Otacza ją 50 mniejszych drzewek, udekorowanych przez wolontariuszy z chicagowskich grup etnicznych, reprezentujące różnorodność kultur i świątecznych tradycji.
Czy zastanawialiście się kiedyś, jak obchodzone są święta w innych częściach
świata? Muzeum daje wspaniałą możliwość poznania świątecznych tradycji, zobaczenia dekoracji z różnych części świata. Zapraszamy serdecznie na spacer wśród
drzew, gdzie zacznie sypać śnieg, na występy na scenie i wiele świątecznych atrakcji.
Szkolne chóry występują w ciągu tygodnia i wykonują etniczne tańce i pieśni,
połączone z tematycznymi wystawami.
Następnie nadchodzi czas na wypuszczenie Dr Seuss – który zaprasza na
specjalną wystawę połączoną z zabawą dla najmłodszych – Dr Seuss & The Art of Invention.
Muzeum oferuje coś dla każdego, a świąteczna wystawa to wspaniała okazja dobrej zabawy dla całej rodziny.
Art Gallery Kafe zaprasza
Art Gallery Kafe, 127 E. Front St., Wood Dale. Tel. 630-766-7425
Happy B-Day Jesus! Z narodzenia Pana dzień dziś wesoły... Art Gallery Kafe
wraz z grupą chrześcijan zaprasza na biesiadę słowno-muzyczną z kolędą, wigilijnym
poczęstunkiem w piątek, 23 grudnia, o godz. 7 pm. Wstęp wolny.
Christkindlmarket
Christkindlmarket, 50 W. Washington, Chicago, IL 60602
Christkindlmarket na Daley Plaza, to tradycyjny świąteczny kiermasz, wzorowany
na tradycjach niemieckich. Można tam spróbować dań i napojów z różnych stron
świata, zrobić unikalne świąteczne zakupy, takie jak np. ręcznie robione ozdoby,
zabawki i różnego rodzaju świąteczne drobiazgi. Christkindlmarket jest otwarty od
listopada do 24 grudnia, w piątek i sobotę od godziny 11 rano do 9 wieczorem;
a w Wigilię od 11 rano do 4 po
południu. Zainspirowany tradycją
Christkindlmarket w Norymberdze
w Niemczech, rozpoczętą już w
roku 1545, Christkindlmarket przenosi niemieckie i europejskie zwyczaje do Chicago. Na specjalne
zaproszenie burmistrza Richarda
Daley, Christkindlmarket do Chicago trafiło po praz pierwszy
w 1997 roku i stało się jedną z najbardziej popularnych atrakcji zimowych w sercu miasta.
Z inicjatywy śp. Jurka Arsenowicza,
Polskie Radio WNVR 1030AM tradycyjnie już patronuje przygotowaniom Świątecznej Wigilii dla osób samotnych,
starszych i bezdomnych; Polaków mieszkających w Chicago, którzy pragną
podzielić się opłatkiem w gronie życzliwych osób.
Radiowa Wigilia z Polonią Chicagowską organizowana jest już od 12 lat. W zeszłych
roku uczestniczyło w niej prawie 500 osób. Z każdym rokiem liczba potrzebujących rośnie! Tym bardziej chcemy Państwa zachęcić do współpracy i prosić o pomoc.
Wigilia tradycyjnie odbędzie się 24 grudnia, w sobotę w godzinach od 12 w południe
do 2 w Resurrection Hall przy Bazylice św. Jacka, w centrum polskiej dzielnicy w Chicago.
Uroczystość celebruje ksiądz Rektor Bazyliki, Michal Osuch w towarzystwie księży z Parafii i z poza niej. W organizacje włącza się co roku Klub Przyjaciół Ełku, inne polonijne
organizacje i dziesiątki wolontariuszy.
Przewidziana jest bezpośrednia transmisja radiowa z miejsca spotkania. Na scenie
wystąpią zachęcając nas do wspólnego kolędowania m.in Włodzimierz Zuterek, Agnieszka Iwanska, Zespół pieśni i tańca Polonia, Orkiestra z Parafii św. Konstancji i wielu innych polonijnych artystów.
Państwa wsparcie, otwarte serca i pomoc przyniesie wiele radości i niezapomnianych
wzruszeń najbardziej potrzebującym.
Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy
Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy informuje, że do Chicago dotarła
pierwsza partia puszek wraz z identyfikatorami dla wolontariuszy. W dalszym ciągu
zwracamy się z prośbą do osób, które
mogą pomóc w organizacji oraz podczas
samego Finału. Wolontariusze mogą zgłaszać się wypełniając formularz umieszczony na stronie internetowej www.
wospchicago.com lub dzwoniąc na numer
telefonu 312-863-1801. Firmy, które są gotowe na przyjęcie puszek prosimy o kontakt ze sztabem również za pośrednictwem
w/w strony internetowej.
Podczas XX Finału, Wielka Orkiestra
Świątecznej Pomocy zbierać będzie fundusze na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych
z cukrzycą.
Finał odbędzie się 8 stycznia 2012 roku w Copernicus Center.
Mamy na koncie $1,000! Pierwszej wpłaty na chicagowski fundusz Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy dokonał sklep Avenue Food Mart. Serdecznie dziękujemy!
Winter Wonderland
w Obserwatorium Hanckocka
John Hancock Observatory, 875 N. Michigan Ave., 94 piętro, Chicago, IL
Wystawa czynna do 31 grudnia
Świąteczne pociągi, światełka i dekoracje już po raz 40-sty pojawią się
w Obserwatorium Johna Hanckocka.
Winter Wonderland jest otwarty codziennie od listopada do 31 grudnia,
a Mikołaj będzie się pojawiał w weekendy pomiędzy godziną 12 a 4pm
i chętnie pozuje do wspólnych zdjęć.
Redakcja Monitora nie jest organizatorem powyższych imprez oraz koncertów i nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany. Aby upewnić się co do terminów, cen biletów, itd. należy kontaktować się bezpośrednio z organizatorami tych imprez.
23 GRUDNIA 2011
MONITOR
TEMAT TYGODNIA
Jałmużna wolna
od podatku
Dokończenie ze str.9
jest występować o wsparcie, kiedy wzrasta liczba ludzi śpiących na ulicach.
W czasach znacznych ograniczeń i redukcji pomocy rządowej odpowiedzialność za
sprostanie potrzebom mniej lub bardziej
krytycznym przenosi się na indywidualnych ofiarodawców. Zarówno indywidualni
jak i instytucjonalni ofiarodawcy, zanim podejmą decyzję o zaangażowaniu się
w promocję konkretnego programu lub organizacji charytatywnej, poszukują sprawdzalnych, empirycznych dowodów na to,
że ich środki zostaną dobrze wydane i że
oferowane programy są warte wsparcia.
I nie ma w tym nic złego.
Problem w tym, że wybór organizacji
posiadającej najbardziej sprawny i przejrzysty system rozliczeń finansowych nie
zawsze oznacza najbardziej potrzebującej, czy wartej społecznego wsparcia. Podobnie, finansowa odpowiedzialność i rachunkowa otwartość nie zawsze przekłada
się na organizacyjną uczciwość czy skuteczność funkcjonowania. Niekiedy za
efektownym mechanizmem księgowania
kryją się nieetyczne praktyki i kreatywna
rachunkowość. A sprawnie zarządzana organizacja niekoniecznie oznacza instytucję wspomagającą najbardziej potrzebujących. Przekonywająca aplikacja o środki
wystosowana przez organizację charytatywną do fundacji nie zawsze odzwierciedla potrzeby godne społecznego poparcia,
a może być po prostu najokazalszą prezentacją. Istnieje bowiem istotna różnica
pomiędzy przygotowaniem aplikacji w sposób odpowiadający wymogom określonej
fundacji a realną potrzebą. A tych ostatnich urzędnicy podejmujący funkcje decyzyjne w fundacjach zwykle nie sprawdzają. Bo też nie mają jak. W dobie, kiedy
nikomu nie chce się niczego dogłębnie
analizować, wizerunek czy reputacja spełniają funkcje substytutu rzeczywistego
stanu rzeczy. Krach amerykańskiego systemu bankowości czy też mechanizm rzekomego finansowego nadzoru znakomicie
ilustrują dysonans pomiędzy sposobem
komunikowania treści do powszechnej
wiadomości, czyli jak nas piszą, a ich
praktycznym znaczeniem, czyli jak się naprawdę sprawy mają. Warto o tym pamiętać studiując ewaluację wybranej przez
nas organizacji charytatywnej przez Charity Navigator.
Profesjonalna księgowość i finansowa
skuteczność organizacji charytatywnej,
będąca głównym kryterium oceny instytucji zabiegających o podatnicze pieniądze,
może okazać się zwodniczym probierzem
zaufania społecznego. Jak na ironię, stowarzyszenia powstałe jako oddolne inicjatywy popierające rozwój etnicznych
społeczności lub wyrażające sprzeciw
wobec ewidentnej krzywdy lub ucisku w
początkowych stadiach swego rozwoju
zwykle nie posiadają wyrafinowanego mechanizmu rejestrującego swe przychody i
rozchody, co wcale nie umniejsza ich wiarygodności. A wręcz odwrotnie, organizmy
przystosowane i obeznane z procedurą
gromadzenia środków zarówno stanowych
jak i indywidualnych wywołują u mnie
sceptycyzm co do ich programowej zasadności. Jeśli bowiem organizacja charytatywna w większym stopniu przypomina
działania lobbystyczne niż świadczenie
pomocy najbardziej potrzebującym, to staję się podejrzliwa.
Ulegając nastrojowi świątecznemu
warto pamiętać, że szczodrobliwość niejedno ma imię. Darowizny przybierają
formy parad, jak 13. coroczna parada zabawek zorganizowana przez chicagowskich strażaków, personel paramedyczny
i Catholic Charities 3. grudnia. Ponad 5 tysięcy zabawek zgromadzili pracownicy
Catholic Charities dla dzieci klientów obsługiwanych przez tę agencję pomocy socjalnej. Wzięło w niej udział około 150
strażaków, pracowników paramedycznych
i ich rodzin, którzy wyruszyli z siedziby
związku przy 43. ulicy i Normal do siedziby
IBEW przy 600. W. Washington Blvd.
Zgromadzone zabawki opiewając na sumę ponad $1 miliona były celem parady
„Celebration of Giving”, która odbywa się
od 13 lat.
Są też uroczyste dystrybucje żywności
w kościołach i agencjach, połączone
z przemówieniami lokalnych notabli, radnych, transmitowane w mediach i rejestrowane na pierwszych stronach dzienników.
Nieodłącznym atrybutem tychże są nazwy
i gadżety firmowe sponsorów, podobnie
jak i podobizny czeku odzwierciedlającego
sumę darowizny żywności.
Są też donacje bez pokwitowania, wręczane bezpośrednio osobie potrzebującej,
a nie organizacji charytatywnej, przekazywane z porywu serca czy poczucia konieczności pomocy. Datki te nie są ani właściwie zaksięgowane, ani potwierdzone dowodami, jak w przypadku zapłacenia za
czyjeś prezenty świąteczne czy po prostu
oferowania komuś pomocnej dłoni, jak
uczyniło to tysiące anonimowych donatorów uczestniczących w dobroczynnych akcjach organizowanych w różnorodnych
sklepach na terenie całego kraju. Co gorsza te przypadkowe akty dobroczynności
nie mogą być rejestrowane w zeznaniach
podatkowych darczyńcy. Odpis podatkowy
można bowiem otrzymać jedynie przekazując donację na rzecz organizacji zakwalifikowanych jako charytatywne. Rzecz
jasna nie oznacza to, że powinniśmy lekceważyć tego typu akty pomocy drugiemu
człowiekowi. Jako wyjątki od reguły umożliwiającej odpisywanie darowizn od zobowiązań podatkowych, reprezentują one
interesującą dychotomię pomiędzy charytatywnością na pokaz a aktami jałmużny
świadczonymi bez poklasku mediów i
aprobaty obserwatorów. Do decyzji Państwa pozostawię wybór właściwej formy
pomocy.
Bez względu na to jaką wybierzemy,
warto poszukiwać inspiracji do podzielenia
się z innymi swym dostatkiem, czasem,
czy dobrym słowem. Czego życzę Państwu na Święta.
Ela Zaworski
11
12
MONITOR
23 GRUDNIA 2011
IMPREZY
Koncerty - weekend
KALENDARIUM IMPREZ
WYSTAWIENNICZYCH W CHICAGO
Allied Social Science Associations Annual Meeting
Hyatt Regency Chicago
1/5/2012 - 1/8/2012
http://www.aeaweb.org/Annual_Meeting/index.php
American Historical Association - 126th Annual Meeting
Chicago Marriott Downtown Magnificent Mile,
Sheraton Chicago Hotel & Towers
1/5/2012 - 1/8/2012
http://www.historians.org/
National Education Association - 2012 Midwest Regional
Leadership Conference
Sheraton Chicago Hotel & Towers
1/13/2012 - 1/15/2012
http://www.nea.org/grants/19475.htm
Mid-America Horticultural Trade Show, Inc.
Navy Pier
1/18/2012 - 1/20/2012
http://www.midam.org/
The Chicago Market: Living and Giving
Merchandise Mart (MMPI)
1/19/2012 - 1/25/2012
http://www.shopchicagomarket.com/
International Air-Conditioning, Heating, Refrigerating
Exposition - AHR Expo®
McCormick Place
1/23/2012 - 1/25/2012
http://www.ahrexpo.com/
2012 IAPD/IPRA Soaring to New Heights Conference
Hyatt Regency Chicago
1/26/2012 - 1/28/2012
http://www.ilparksconference.com/
STYLEMAX™
Merchandise Mart (MMPI)
1/28/2012 - 1/31/2012
http://www.stylemaxonline.com/
Chicago Collective™
Merchandise Mart (MMPI)
1/29/2012 - 1/31/2012
http://www.chicagocollectiveonline.com/
Energy Center of Wisconsin Annual Conference
Renaissance Schaumburg Convention Center Hotel
1/30/2012 - 2/3/2012
National Council of State Boards of Nursing
- Transition to Practice (TTP) Phase 2 Meeting
The Ritz-Carlton Chicago (A Four Seasons Hotel)
2/1/2012 - 2/2/2012
https://www.ncsbn.org/index.htm
APTA 2012 Combined Sections Meeting
Lakeside Center at McCormick Place
2/8/2012 - 2/12/2012
http://www.apta.org/
Chicago Auto Show
McCormick Place
2/10/2012 - 2/19/2012
http://www.chicagoautoshow.com/
AACTE 64th Annual Meeting and Exhibits
Hyatt Regency Chicago
2/17/2012 - 2/19/2012
Learning Disabilities Association of America - LDA 49th
Annual International Conference
Hilton Chicago
2/22/2012 - 2/25/2012
Niedziela, 12.25.2011
Linsey Alexander Blues Band Plus Charlie
Love & the Silky Smooth Band 6:00 PM
Kingston Mines - Chicago Blues Center,
Chicago, IL
Bilety: TW $12
The Greatest Holiday
Improv Show Ever!!
The Comedy Shrine, Aurora, IL
8:00 PM
Bilety: TW $10
Poniedziałek, 12.26.2011
Carl Weathersby Blues Band Plus J.W.
Williams & the Chi-Town Hustlers 8:00 PM
Kingston Mines - Chicago Blues Center,
Chicago, IL
Bilety: TW $12
R Kelly
Piątek, 12.23.2011
Hard Country Honky-Tonk
with the Hoyle Brothers
Empty Bottle, Chicago, IL
5:30 PM
Bilety: TW $0
WGCI'S BIG JAM starring R Kelly 6:30 PM
Allstate Arena, Rosemont, IL Bilety: TM $30-138
Donny & Marie:
Christmas In Chicago
Oriental Theatre, Chicago, IL
7:30 PM
Bilety: TM $61-113
Eddie Shaw and the Wolf Gang
with Joanna Connor Blues Band
8:00 PM
Kingston Mines - Chicago Blues Center,
Chicago, IL
Bilety: TW $15
It's a Wonderful Life: a Live Radio Play :
a Fox Valley Repertory Prod
8:00 PM
Pheasant Run, St Charles, IL
Bilety: TM $40
Killing District / Conterfeit I
Stage Bar, Chicago, IL
8:00 PM
Bilety: TW $5
MacAbre / Yakuza / Novembers Doom 8:00 PM
Reggie's Rock Club, Chicago, IL Bilety: TW $12
Mr. Blotto / Sisters and Brothers 8:00 PM
Abbey Pub, Chicago, IL
Bilety: TW $8
The Greatest Holiday
Improv Show Ever!!
The Comedy Shrine, Aurora, IL
8:00 PM
Bilety: TW $10
The Bingers / Magic Milk / Blue Eyed Jesus /
Blizzard Babies
8:30 PM
Beat Kitchen, Chicago, IL
Bilety: TW $8
Triadd
Viper Alley, Lincolnshire, IL
8:30 PM
Bilety: TW $5
Victorian Halls / Farraday / the Contender /
Still Searching
8:30 PM
Subterranean, Chicago, IL
Bilety: TW $10
American English Holiday Show 9:00 PM
FitzGerald's, Berwyn, IL
Bilety: TW $12
Lord / Ratasucia / Invisible Solids 9:00 PM
Panchos, Chicago, IL
Bilety: TM $
Wtorek, 12.27.2011
Procession / the New Diet /
Droughts
Panchos, Chicago, IL
6:00 PM
Bilety: TW $6
ComedySportz
ComedySportz, Chicago, IL
8:00 PM
Bilety: TW $27
Cook County Social Club
with Classy D
iO Theater, Chicago, IL
8:00 PM
Bilety: TW $12
Eric Guitar Davis & the Troublemakers
Plus Mike Wheeler Blues Band 8:00 PM
Kingston Mines - Chicago Blues Center,
Chicago, IL
Bilety: TW $12
Mike Golden & Friends / In, Flew Ants /
Canadian Pavers
8:00 PM
Subterranean, Chicago, IL
Bilety: TW $8
Soulfarm
Skokie Theatre, Skokie, IL
8:00 PM
Bilety: TW $15
Mike Young
8:30 PM
Zanies Comedy Club, Chicago, IL Bilety: TW $25
Chicago Underground Comedy 9:30 PM
Beat Kitchen, Chicago, IL
Bilety: TW $5
Shalloboi / the Flying Cars /
Nervous Cloud
Empty Bottle, Chicago, IL
9:30 PM
Bilety: TW $8
Stubs 3 and Ginger Snaps
iO Theater, Chicago, IL
10:00 PM
Bilety: TW $5
The Reckoning with
the Harold Team Sports Team 10:30 PM
iO Theater, Chicago, IL
Bilety: TW $5
Środa, 12.28.2011
Audiobakery / Shwitz / David Paige
and the Skyline / Honey and the 45s 8:00 PM
Beat Kitchen, Chicago, IL
Bilety: TW $10
Richmess 2011 featuring I Love Rich /
the Sleights / Hessler / the Kob 9:00 PM
Ultra Lounge, Chicago, IL
Bilety: TW $5
Carl Weathesrsby Blues Band Plus Sam Goode
Blues Band
8:00 PM
Kingston Mines - Chicago Blues Center,
Chicago, IL
Bilety: TW $12
The Tears of Music and Love /
the Visitor / Fires
10:00 PM
Empty Bottle, Chicago, IL
Bilety: TW $8
ComedySportz
ComedySportz, Chicago, IL
Oops! I Christmassed Again:
a Britney Spears Christmas Carol 11:59 PM
ComedySportz, Chicago, IL
Bilety: TM $15
Sobota, 12.24.2011
Donny & Marie:
Christmas In Chicago
Oriental Theatre, Chicago, IL
The Greatest Holiday
Improv Show Ever!!
The Comedy Shrine, Aurora, IL
2:00 PM
Bilety: TM $66-118
8:00 PM
Bilety: TW $10
The Joanna Connor Band with TBD
- Special Guest
8:00 PM
Kingston Mines - Chicago Blues Center,
Chicago, IL
Bilety: TW $15
8:00 PM
Bilety: TM $27
Felt with the Harold Team Uncle Magic 8:00 PM
iO Theater, Chicago, IL
Bilety: TW $5
Mike Young
8:30 PM
Zanies Comedy Club, Chicago, IL Bilety: TW $25
Charlie Glitch / Maddjazz / Rampage /
Rob Threezy / Arrow Dynamic
9:00 PM
Subterranean, Chicago, IL
Bilety: TW $8
Dummy and Murderers
iO Theater, Chicago, IL
10:30 PM
Bilety: TW $5
TJ and Dave
iO Theater, Chicago, IL
11:00 PM
Bilety: TW $5
Informacje o biletach:
TW - www.ticketweb.com
TM - www.ticketmaster.com
LN - www.livenation.com
23 GRUDNIA 2011
MONITOR
IMPREZY
Zaplanuj koncerty...
Środa, 02.01.2012
The Cab featuring the Summer Set 7:00 PM
Bottom Lounge, Chicago, IL
Bilety: TW $15
Piątek, 01.27.2012
The Dial-Up Tour with Live Lava Live, Meekakitty,
Nanalew & Friends
5:30 PM
House of Blues, Chicago, IL
Bilety: LN $34
The Vindits / the Visiting Hours
Beat Kitchen, Chicago, IL
6:45 PM
Bilety: TW $8
Rise Against
UIC Pavilion, Chicago, IL
7:00 PM
Bilety: TM $43-50
Glen Campbell
Rialto Square Theatre, Joliet, IL
7:30 PM
Bilety: TM $39-90
Jordan Knight : Live & Unfinished 7:30 PM
Mojoe's, Joliet, IL
Bilety: TW $35
Jordan Knight
13
Felt
iO Theater, Chicago, IL
8:00 PM
Bilety: TW $5
Brian Scott McFadden
Zanies Comedy Club, Chicago, IL
8:30 PM
Bilety: TW $25
Czwartek, 02.02.2012
David Garrett
Comedy Comedy
The Comedy Shrine, Aurora, IL
8:00 PM
Bilety: TW $20
David Garrett
The Chicago Theatre, Chicago, IL
8:00 PM
Bilety: TM $53-70
In 2 the Inferno / Wastegate
Stage Bar, Chicago, IL
8:00 PM
Bilety: TW $5
Whirled News Tonight
iO Theater, Chicago, IL
8:00 PM
Bilety: TW $14
Jeff Dye
Zanies Comedy Club, Chicago, IL
9:00 PM
Bilety: TW $25
Otis Clay
FitzGerald's, Berwyn, IL
9:00 PM
Bilety: TW $15
Passafire / Tomorrows Bad Seeds 9:00 PM
Subterranean, Chicago, IL
Bilety: TW $13
Improvised Shakespeare Company 8:00 PM
iO Theater, Chicago, IL
Bilety: TW $16
Zanies Comedy Club
Pheasant Run, St Charles, IL
9:45 PM
Bilety: TM $30
Jeff Foxworthy, Bill Engvall
and Larry the Cable Guy
8:00 PM
US Cellular Coliseum, Bloomington, IL Bilety: TM $71
The Bar Show
The Comedy Shrine, Aurora, IL
10:00 PM
Bilety: TW $10
Chaperone
Beat Kitchen, Chicago, IL
10:30 PM
Bilety: TW $8
Jeff Dye
Zanies Comedy Club, Chicago, IL
11:15 PM
Bilety: TW $25
Comedy Comedy Presents:
Chicks Are Funny
The Comedy Shrine, Aurora, IL
6:00 PM
Bilety: TW $10
Eluveitie
Bottom Lounge, Chicago, IL
6:30 PM
Bilety: TW $16
Justin Moore
Rialto Square Theatre, Joliet, IL
7:30 PM
Bilety: TM $37-68
Barry Manilow
The Chicago Theatre, Chicago, IL
8:00 PM
Bilety: TM $35-250
Zanies Comedy Club
Pheasant Run, St Charles, IL
8:00 PM
Bilety: TM $30
Brian Scott McFadden
Zanies Comedy Club, Chicago, IL
8:30 PM
Bilety: TW $25
Michael Pizza and the Scene
iO Theater, Chicago, IL
10:30 PM
Bilety: TW $5
Piątek, 02.03.2012
Barry Manilow
The Chicago Theatre, Chicago, IL
8:00 PM
Bilety: TM $35-250
Improvised Shakespeare Company 8:00 PM
iO Theater, Chicago, IL
Bilety: TW $16
Salute To the 60s
Star Plaza Theatre, Merrillville, IN
8:00 PM
Bilety: TM $93-103
Brian Scott McFadden
Zanies Comedy Club, Chicago, IL
8:30 PM
Bilety: TW $25
Comedy Comedy At the Shrine
The Comedy Shrine, Aurora, IL
8:30 PM
Bilety: TW $15
8:30 PM
Bilety: TW $15
Josh Abbott Band
Joe's on Weed Street, Chicago, IL
8:30 PM
Bilety: TW $8
Jeff Dye
Zanies Comedy Club, Chicago, IL
8:30 PM
Bilety: TM $25
Little Big Town with Adam Hood
Joe's on Weed Street, Chicago, IL
8:45 PM
Bilety: TW $32
Paul Collins Beat / Eric & the Happy Thoughts /
Half Rats / Sleepovers
9:00 PM
Ultra Lounge, Chicago, IL
Bilety: TW $8
Kid a / Skeetones
Abbey Pub, Chicago, IL
9:00 PM
Bilety: TW $10
Joe Rogan
The Chicago Theatre, Chicago, IL
8:00 PM
Bilety: TM $50-65
Zanies Comedy Club
Pheasant Run, St Charles, IL
8:00 PM
Bilety: TW $30
Comedy Comedy At the Shrine
The Comedy Shrine, Aurora, IL
Mellencougar a Tribute To John Cougar
Mellencamp with Tba
9:00 PM
Viper Alley, Lincolnshire, IL
More Info on TicketWeb, on sale: Wed, 12/21/11
12:00 PM
Zanies Comedy Club
Pheasant Run, St Charles, IL
9:45 PM
Bilety: TM $30
Improvised Shakespeare Company 10:30 PM
iO Theater, Chicago, IL
Bilety: TW $16
Jeff Dye
Zanies Comedy Club, Chicago, IL
10:30 PM
Bilety: TW $25
Sobota, 01.28.2012
Storytown
iO Theater, Chicago, IL
10:30 AM
Bilety: TW $5
David Garrett
The Chicago Theatre, Chicago, IL
3:00 PM
Bilety: TM $53-70
The Nation with Alex Hoffer
Abbey Pub, Chicago, IL
9:00 PM
Bilety: TM $
Jeff Dye
Niedziela, 01.29.2012
Lady Antebellum: Own The Night
2012 World Tour
7:00 PM
US Cellular Coliseum, Bloomington, IL
Bilety: TM $54-85
Jeff Dye
Zanies Comedy Club, Chicago, IL
8:30 PM
Bilety: TW $25
Family Tree House Boat Accident
iO Theater, Chicago, IL
10:30 PM
Bilety: TW $5
Middle Age Comeback and 3033
iO Theater, Chicago, IL
10:30 PM
Bilety: TW $5
The Show Must Go On - a Benefit for Curtis
2c Canino with Skank / Whut
5:00 PM
Bottom Lounge, Chicago, IL
Bilety: TW $10
Wtorek, 01.31.2012
Jeff Dye
Zanies Comedy Club, Chicago, IL
7:00 PM
Bilety: TW $25
Railroad Earth
House of Blues, Chicago, IL
7:30 PM
Bilety: LN $35
Chicago Underground Comedy
9:30 PM
Beat Kitchen, Chicago, IL
More Info, on TicketWeb on sale:Sun, 01/01/12
09:30 PM
Zanies Comedy Club
Pheasant Run, St Charles, IL
7:30 PM
Bilety: TM $30
The Reckoning
iO Theater, Chicago, IL
Brian Scott McFadden
Zanies Comedy Club, Chicago, IL
8:30 PM
Bilety: TW $25
10:30 PM
Bilety: TW $5
Lady Antebellum
Zanies Comedy Club
Pheasant Run, St Charles, IL
9:45 PM
Bilety: TM $30
Aktar Aktar / North By North
Beat Kitchen, Chicago, IL
10:15 PM
Bilety: TW $8
Brian Scott McFadden
Zanies Comedy Club, Chicago, IL
10:30 PM
Bilety: TW $25
Improvised Shakespeare Company 10:30 PM
iO Theater, Chicago, IL
Bilety: TW $16
Informacje o biletach:
TW - www.ticketweb.com
TM - www.ticketmaster.com
LN - www.livenation.com
23 GRUDNIA 2011
www.infolinia.com
MONITOR
PRACA
15
Zasady publikacji ogłoszeń drobnych w tygodniku Monitor
Ogłoszenia drobne drukowane są
w oparciu o aktualny cennik i poniższe
zasady ogólne.
I. Ogłoszenia drobne przyjmowane są:
1. W redakcji tygodnika Monitor
6615 W. Irving Park Rd.suite 202,
Chicago, IL 60634
2. We wszystkich autoryzowanych punktach
przyjmowania ogłoszeń:
Wallys Market, 3256 N. Milwaukee Ave.,
Wallys Market, 6601 W. Irving Park Rd.,
Wallys Market, 1731 W. Golf Rd.,
3. Telefonicznie, pod numerem: 773-205-0303
lub wysyłając ogłoszenie faksem: 773-2055252 (z podaniem numeru kontaktowego)
4. Pocztą - wypełniając kupon ogłoszenia drukowany na końcu gazety, wraz z załączoną
opłatą za ogłoszenie.
5. Przez Internet - na stronie www.infolinia.com
lub e-mail na adres: [email protected]
II. Ogłoszenia, które dotrą do redakcji
do czwartku, do godz. 2 pm, ukażą się
w piąkowym wydaniu gazety.
III. Rodzaje ogłoszeń drobnych:
Ogłoszenia do skutku
- ogłoszenia bezpłatne
- ogłoszenia płatne
- ogłoszenia w ramce
- ogłoszenia “do skutku”
Ogłoszenia do skutku dotyczą tylko kategorii:
nieruchomości, sprzedaż, motoryzacja.
Ogłoszenia bezpłatne
Ogłoszenia bezpłatne przyjmowane są w kategoriach: “praca poszukiwana” oraz “sprzedaż
tanio - do $50” (w ogłoszeniu musi być podana
cena). Treść ogłoszenia nie może przekraczać
15 słów, na dany numer telefonu można zamieścić bezpłatnie maksymalnie 2 ogłoszenia.
Ogłoszenia bezpłatne publikowane są w 4 kolejnych numerach gazety. Redakcja zastrzega
sobie prawo skrócenia czasu drukowania ogłoszenia bez podawania przyczyny.
Słowo - wodolny ciąg minimum 2 znaków.
Ogłoszenia płatne
Ogłoszenia płatne są przyjmowane we wszystkich pozostałych kategoriach.
Koszt ogłoszenia na 1 tydzień wynosi $5, jeżeli ogłoszenie nie przekracza 15 słów. Każde
dodatkowe słowo +$0.50.
Ogłoszenia w ramce - $15/tydzień (ogłoszenie do 15 słów, szerokość 1 szpalty).
Ogłoszenia płatne drukowane są przez okres
zgłoszony przy zamówieniu.
Praca - Dam Pracę - Czy wiesz, że dzwoniąc
Opieka 773-658-1800, otrzymasz
1120 najniższe stawki ubezpie-
PRACA
1000
Troskliwa niania do 2 dzieci
(6 i 7 lat) w Roselle, 5 dni w
tygodniu, od 11-5. Tel. 630441-6725 [1112-0649]
Praca - Dam Pracę Biurowa
1110 Poszukuję kobiety do pilnoUbezpieczyłem auta i dom
w agencji JACKA KRZOSKA
z Farmers Ins. Oszczędziłem $900. REKOMENDUJĘ
TĘ AGENCJĘ, ONI SĄ SUPER. Adres: 3840 N. Harlem, dzwoń. Tel. 773-6252222 [1112-0541]
Michigan City, Indiana
- praca dla kobiety
z zamieszkaniem
przy opiece, język
angielski konieczny.
Agencja.
Tel. 219-872-6221
1111-0791
Rozliczanie podatków,
numer IRS, tłumaczenia,
usługi notarialne,
pisma urzędowe,
wypełnianie dokumentów
sądowych. Biuro:
3511 N. Central, Chicago.
Tel. 773-403-44041111-0812
wania dziecka z zamieszkaniem na okres 2 tygodni w
każdym miesiącu. Wynagrodzenie $500. Tel. 773-9342478 [1112-0456]
Przyjmujemy ubezpieczenia
nawet z dwoma wypadkami.
Farmers Insurance, Albert
Dyduch Agency, 7155 W.
Belmont/Harlem. Tel. 773889-8989 [1107-0505]
czeniowe na auta. [11120552]
Zatrudnię odpowiedzialną
osobę z samochodem do
pracy przy sprzątaniu. Tel.
708-267-5176 lub 847-8135117 [1112-0524]
Potrzebna kobieta do sprzątania domków indywidualnych z okolic Lombard,
Downers Grove. Praca na
pół etatu. Tel. 630-290-8378
[1112-0386]
Potrzebna kobieta do pracy
w serwisie, możliwość zamieszkania. Tel. 630-3021252 [1112-0377]
Poszukuję pani do pomocy
przy sprzątaniu 3 razy w tygodniu: środa, czwartek,
piątek. Tel. 773-941-1551
[1112-0345]
Potrzebna osoba do pracy
UWAGA! Specjalna zniżka
na ubezpieczenia dla osób
przechodzących z Allstate
Insurance do Farmers Insurance. Farmers Insurance
Albert Dyduch, 7155 W. Belmont/Harlem. Tel. 773-8898989 [1107-0520]
W ogłoszeniach do skutku może być wymieniona tylko jedna rzecz lub nieruchomość (np.
jeden samochód, jedno mieszkanie, itd. - ogłoszenia do skutku nie mogą dotyczyć sprzedaży
zwierząt).
Ogłoszenia do skutku ukazują się zawsze do
końca danego miesiąca i mogą być odnawiane
przez klienta dowolną ilość razy - “aż do skutku”.
Jeżeli ogłoszenie nie zostanie odnowione przed
końcem miesiąca (ale nie wcześniej niż 7 dni
przed datą ostatniej publikacji), będzie automatycznie wykasowane, bez możliwości bezpłatnego odnowienia. Zmiana treści ogłoszenia
w czasie trwania jego publikacji wymaga dodatkowej opłaty. Bezpłatnym zmianom podlegają
jedynie cena oraz numer telefonu podany
w ogłoszeniu.
Cennik ogłoszeń do skutku (do 15 słów)
- ogłoszenia w kategoriach:
sprzedaż, motoryzacja - $20
nieruchomości - $30
- do skutku w ramce:
sprzedaż, motoryzacja $30
nieruchomości $40
Twoje ubezpieczenie wzrosło? Słyszałeś, że twoja
firma ubezpieczeniowa ma
problemy finansowe? Zmień
ubezpieczenie na lepsze!!!
Największa ilość zniżek na
rynku. Farmers Insurance,
Albert Dyduch Agency. 7155
W. Belmont/Harlem. Tel. 773
-889-8989 [1107-0493]
Serwis sprzątający zatrudni
młode kobiety z samochodem lub bez, z okolic Schaumburg, Streamwood, Bartlett, Hanover Park, do
sprzątania domów. Tel. 630363-3126 [1112-0580]
IV. Redakcja zastrzega sobie prawo odmowy
drukowania ogłoszenia bez podania przyczyny.
V. Ogłoszenia drobne zgłoszone do publikacji
w Monitorze są automatycznie zamieszczane
na stronie www.infolinia.com. Za publikację tych
ogłoszeń w Internecie nie pobieramy żadnej dodatkowej opłaty.
VI. Opłaty za wszystkie ogłoszenia pobierane są
przed publikacją, według aktualnego cennika.
VII. Wszelkie reklamacje należy składać pisemnie, w ciągu 7 dni od ukazania się ogłoszenia,
podając numer ogłoszenia, numer i datę gazety,
w której ukazało się ogłoszenie oraz informacje
kontaktowe.
VIII. Monitor nie odpowiada za treść i skutki
prawne powstałe w wyniku umieszczenia na łamach gazety ogłoszenia i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń ani za materiały i zdjęcia dostarczone do
produkcji.
IX. Zlecenie zamieszczenia ogłoszenia oznacza
akceptację powyższych warunków publikacji
ogłoszeń drobnych.
Potrzebni doświadczeni płytkarze na wyjazdy poza
stan. Dobrze płatne. Dzwoń:
Tel. 847-254-2766 [11120328]
Praca - Dam Pracę Kierowcy
1160
Spis ogłoszeń
Praca
Dam pracę - str. 15
Szukam pracy - str. 16
Nieruchomości
Poszukuję - str. 25
Wynajem - str. 25
Sprzedaż - str. 29
Firma transportowa w El-
Praca - Dam Pracę - mhurst zatrudni właścicieli
Kontraktorka ciężarówek na trasy połu1150 dniowy wschód. Dobre zaNajniższe stawki ubezpieczeń samochodowych w
Chicago. Super serwis powypadkowy. Tel. 773-6581800 [1112-0540]
Zatrudnię do stolarki wykończeniowej. Wymagana firma
i ubezpieczenie. Tel. 847208-3608 lub 708-845-2228
[1112-0440]
Potrzebny pracownik z doświadczeniem do stolarni,
znający także instalowanie.
Zatrudnię również pomocnika. Zachodnie przedmieścia. Tel. 630-440-6955 [11
12-0381]
Praca - Dam Pracę - na sprzątaniu na czwartek,
Sprzątanie północna strona miasta. Tel.
1130 773-425-6060 [1111-0828]
Ubezpieczenia liability i worPotrzebne kobiety z samochodem do serwisu sprzątającego, Chicago i przedmieścia. Zarobki min. $550/tygodniowo, dobre warunki
pracy, miła atmosfera. Tel.
773-501-3125 [1111-0775]
- do skutku ze zdjęciem:
sprzedaż, motoryzacja $50
nieruchomości $60
- każde dodadtkowe słowo + $1
kers compensation, elektrycy, hydraulicy, malarze.
Liability na płytki i podłogi.
Wycena w 5 minut. Farmers
Insurance Albert Dyduch
Agency. 7155 W. Belmont/
Harlem. Tel. 773-889-8989
[1107-0494]
Motoryzacja
Kupno - str. 31
Sprzedaż - str. 31
Różne - str. 31
robki. Tel. 847-561-7449 [11
12-0615]
Najniższe stawki ubezpieczeniowe na auta. Wzorowy
serwis powypadkowy. Przyjedziemy do twojego domu.
Po więcej informacji proszę
dzwonić pod numer telefonu: 773-658-1800 [11120547]
Kupno
- str. 33
Sprzedaż
- str. 33
tanio - str. 34
Usługi
- str. 38
Komunikaty
Kierowcy z kategorią CDL
na długie i krótkie trasy i Kanada lub lokalne. Tel. 773309-6632 lub 773-750-6718
[1110-0569]
- str. 42
Towarzyskie
- str. 42
Firma Translink
zatrudni kierowców CDL
Wymagane 2 lata
doświadczenia,
zarobki od $800-2,000
tygodniowo plus bonus
za bezpieczną jazdę.
Załadowane naczepy.
Potrzebny skoczek.
( 847-561-7449
16 PRACA
MONITOR
23 GRUDNIA 2011
PROGRAM POLVISION 23 - 29 grudnia 2011
PIĄTEK,
6.45
7.00
7.30
8.30
9.00
9.30
10.30
11.00
12.00
12.30
12.23.11
DOBRANOCKA
“PLEBANIA” – serial, odc. 899
MONITOR POLVISION – wiadomości lokalne, kurs waluty
amerykańskiej, prognoza pogody, wiadomości sportowe
PRODUKCJE POLVISION
“PLEBANIA” – serial, odc. 899 – powt.
MONITOR POLVISION
PRODUKCJE POLVISION
MONITOR POLVISION
“PLEBANIA” – serial, odc. 899 – powt.
MONITOR POLVISION
SOBOTA, 12.24.2011
5.30 “PORWANIE, CZYLI GDZIE JEST ŚWIĘTY MIKOŁAJ” – świąteczne widowisko telewizyjne
7.00 PODRÓŻ DO ZIEMI ŚWIĘTEJ – z wizytą w Betlejem
7.30 “KLAN” – serial, odc. 2087, 2088
8.30 “SZUKAMY STAJENKI W BETLEJEMSKĄ NOC” –
spektakl grupy Teatralnej Proscenium
10.20 KONCERT KOLĘDOWY TRZECH TENORÓW
12.00 SŁOWO NA NIEDZIELĘ – powt.
12.10 PODRÓŻ DO ZIEMI ŚWIĘTEJ – z wizytą w Betlejem, pow
12.30 “KLAN” – serial, 2087, 2088, powt.
1.30 “SZUKAMY STAJENKI W BETLEJEMSKĄ NOC” –
spektakl grupy Teatralnej Proscenium
NIEDZIELA, 12.25.2011
4.30 “MAGICZNE ŚWIĘTA” – widowisko teatralno-muzycznotaneczne
7.00 SŁOWO NA BOŻE NARODZENIE – ks. Stanisław
Jankowski
7.10 “DZIECI MÓWIĄ”: Święta w Ameryce
7.30 “KLAN” – serial, odc. 2089, 2090
8.30 KONCERT KOLĘDOWY TRZECH TENORÓW
10.00 “KLAN” – serial, odc. 2089, 2090, powt.
10.30 PRODUKCJE POLVISION
12.00 KONCERT ŚWIĄTECZNY W TEATRZE CHOPINA
WTOREK, 12.27.11
6.45 DOBRANOCKA
7.00 “KLAN” – serial, odc. 2095
7.30 MONITOR POLVISION – wiadomości lokalne, kurs waluty
amerykańskiej, prognoza pogody, wiadomości sportowe
8.30 MIESZANKA FILMOWA – recenzja kinowa Z. Banasia
8.45 OBRAZY I DŹWIĘKI Z NASZEGO CHICAGO
9.00 “KLAN” – serial, odc. 2096 – powt.
9.30 MONITOR POLVISION
10.30 “KLAN” – serial, odc. 2097 – powt.
11.00 MONITOR POLVISION
12.00 “KLAN” – serial, odc. 2098 – powt.
12.30 MONITOR POLVISION
CZWARTEK, 12.29.11
6.45 DOBRANOCKA
7.00 “KLAN” – serial, odc. 2102
7.30 MONITOR POLVISION – wiadomości lokalne, kurs waluty
amerykańskiej, prognoza pogody, wiadomości sportowe
8.30 CHICAGOWKSI KWADRANS – magazyn reporterski
9.00 “KLAN” – serial, odc. 2103
9.30 MONITOR POLVISION
10.30 “KLAN” – serial, odc. 2104
11.00 MONITOR POLVISION
12.00 “KLAN” – serial, odc. 2105
12.30 MONITOR POLVISION
Program POLVISION jest dostępny na kanałach: 391 COMCAST, 41 [email protected]
UVERSE, na cyfrowych kanałach 13.2 i 24.4, a także na kanale analogowym 41.
Uwaga kierowcy trucków!!
Atrakcyjne ceny ubezpieczeń na trucki. Farmers Insurance Albert Dyduch
Agency. 7155 W. Belmont/
Harlem Tel. 773-889-8989
[1107-0498]
Praca - Dam Pracę Różna
1180
Be part - time travel agent.
Tel. 773-458-0188 [11120634]
Firma zatrudni osoby z doświadczeniem lub bez do
pracy w magazynie, jak również stolarzy. Po więcej informacji proszę dzwonić.
Tel. 847-350-6526 [11120679]
Potrzebny mechanik do ciężarówek na soboty. Tel. 847561-7449 [1112-0614]
Potrzebne osoby do szycia
flag amerykańskich. Możliwość pracy w domu. Tel.
773-343-1505 [1112-0589]
Teraz wszyscy przenoszą
ubezpieczenia samochodowe do Farmers. Mają najniższe stawki i najlepszy serwis. Tel. 773-625-2222 [11
12-0555]
Potrzebna osoba z samochodem do zdobywania
kontaktów w kampanii sprzątającej. Doświadczenie mile
widziane. Tel. 773-939-4445
[1112-0342]
Polska dentystka
TANIO! Pacjenci
bez ubezpieczenia
mile widziani.
Implanty od $1,200.
ZĘBY W JEDEN DZIEŃ
Korony od $680.
Tel. 224-355-7778
1110-0977
ŚRODA, 12.28.11
6.45 DOBRANOCKA
7.00 “KLAN” – serial, odc. 2099
7.30 MONITOR POLVISION – wiadomości lokalne, kurs waluty
amerykańskiej, prognoza pogody, wiadomości sportowe
8.30 “ŻYJ ZDROWO” – magazyn medyczny
9.00 “KLAN” – serial, odc. 2100
9.30 MONITOR POLVISION
10.30 OBRAZY I DŹWIĘKI Z NASZEGO CHICAGO
11.00 “MONITOR POLVISION
12.00 “KLAN” – serial, odc. 2101
12.30 MONITOR POLVISION
Okazja!! Obniżone ceny
ubezpieczeń dla młodych
kierowców. Farmers Insurance Albert Dyduch 7155
W. Belmont/Harlem. Tel. 773
-889-8989 [1107-0503]
Potrzebna doświadczona
pomoc do kwiaciarni na part
time. Tel. 630-595-1559 [11
12-0441]
Poszukuję instruktora nauki
jazdy i osoby do nauki obsługi i naprawy komputera.
Mieszkam w Rockford, IL.
Tel. 773-810-9277 [11120019]
Get paid for helping families
solve financial problems.
High earnings potential. Set
your own hours. For more
information, call: 773-8172616 www.primerica.com/
maciejgoraj [1111-0858]
Ubezpieczenia liability i workers compensation, elektrycy, hydraulicy, malarze.
Liability na płytki i podłogi.
Wycena w 5 minut. Farmers
Insurance Albert Dyduch
Agency. 7155 W. Belmont/
Harlem. Tel. 773-889-8989
[1107-0527]
Praca - Szukam
Pracy - Biurowa
1210
Młody mężczyzna szuka
pracy w biurze. Znajomość
komputera oraz idealna znajomość angielskiego i polskiego. Tel. 773-712-4080
[1112-0664]
Doświadczona księgowa
szuka pracy na 1 dzień w tygodniu. Księgowość małych
firm i porządkowanie zaległości. Proszę zostawić wiadomość. Tel. 847-296-2236
[1111-0228]
Babcia 2.5-letniej wnuczki
zaopiekuje się troskliwie
twoim dzieckiem. Domowe
jedzenie, zabawy, spacery.
Mount Prospect, okolica Dempster/Elmhurst/Golf. Tel.
224-388-2376 [1112-0636]
Troskliwa babcia 2 dziewczynek (3 i 5 lat) zaopiekuje
się twoim dzieckiem w
swoim domu, Streamwood.
Tel. 773-951-2867 [11120607]
Opiekuję się 2-letnią
wnuczką, chętnie
zaopiekuję się również
twoim dzieckiem.
Mount Prospect,
osiedle
Huntington Commons.
Tel. 224-388-2376
1109-0400
PONIEDZIAŁEK, 12.26.11
6.45 DOBRANOCKA
7.00 “KLAN” – serial, odc. 2091
7.30 MONITOR POLVISION – wiadomości lokalne, kurs waluty
amerykańskiej, prognoza pogody, wiadomości sportowe
8.30 DZIECI MÓWIĄ – program dla najmłodszych
9.00 “KLAN” – serial, odc. 2092, powt.
9.30 MONITOR POLVISION
10.30 “KLAN” – serial, odc. 2093, powt.
11.00 MONITOR POLVISION
12.00 “KLAN” – serial, odc. 2094, powt.
12.30 “MONITOR POLVISION
szukaj nas w sieci:
Mama 3-letniego chłopca
zaopiekuje się chętnie twoim dzieckiem u siebie w domu, okolica Jefferson Park.
Tel. 773-774-2025 [11120605]
Szukam pracy przy opiece
do osób starszych. Bardzo
dobre referencje, język angielski do porozumienia.
Maria Tel. 773-807-1392 [11
12-0567]
Zaopiekuję się osobą starszą we własnym domu. Bardzo dobre warunki. Tel. 773
-777-0103 [1112-0510]
Szukam pracy na weekendy
do opieki nad osobą starszą. Posiadam referencje.
Maria Tel. 773-590-5033 [11
12-0509]
Poszukuję pracy do dzieci
lub starszej osoby na dochodzenie. Posiadam pozwolenie na pracę, referencje,
doświadczenie, prawo jazdy.
Proszę zostawić wiadomość. Tel. 773-712-0836 [11
12-0494]
Małe domowe przedszkole,
zaopiekuję się twoim dzieckiem w moim domu, 10 lat
doświadczenia. Tel. 773-895
-1230 [1112-0466]
Szukam pracy do dziecka,
osoby starszej lub prowadzenia domu na dochodzenie. Tel. 773-732-1534 [11
12-0418]
CNA szuka pracy na cały
etat lub na part-time. Tel.
773-372-2987 [1112-0395]
Zaopiekuję się osobą star-
Praca - Szukam
szą. Alicja Tel. 773-255Pracy - Opieka Poszukuję pracy do star- 6358 [1112-0393]
1220 szych osób, mogą być weePrzejmę pracę na stałym
domku do opieki nad starszymi osobami na 6, 7 dni
lub weekendy, noce albo zastępstwa w ciągu tygodnia.
Posiadam doświadczenie,
bardzo dobre referencje, dobry angielski. Alicja Tel. 224636-1112 [1112-0676]
Zastąpię na domku, 17 lat
praktyki, angielski do porozumienia,
obywatelstwo.
Danuta Tel. 773-242-0082
[1112-0652]
Poszukuję pracy na zastępstwo do starszej osoby i do
towarzystwa na 2 dni w tygodniu. Posiadam doświadczenie i samochód. Tel.
773-745-2054 [1112-0639]
kendy lub zastępstwa. Posiadam samochód, referencje, angielski. Tel. 773-9881232 [1112-0563]
JACEK KRZOSEK - Farmers Ins. dał nam dodatkową zniżkę, bo przeszliśmy
z Allstate. Za oszczędności
wykupiliśmy polisy na życie.
Super!!! Zrób to samo.
Adres 3840 N. Harlem lub
dzwoń. Tel. 773-625-2222
[1112-0558]
Mama 2.5 i 4.5-letnich dziewczynek zaopiekuje się twoimi dziećmi w swoim domu
w noc sylwestrową oraz
weekendy, okolica Laramie
/Addison. Tel. 773-742-5851
[1112-0512]
Caregiver poszukuje pracy
na cały lub pół etatu do
opieki nad starszymi lub
chorymi osobami. Certyfikat
caregiver, duże medyczne
doświadczenie, samochód,
angielski. Praca na zamieszkanie lub dochodzenie.
Tel. 312-719-1607 [11120376]
Podejmę pracę na weekendy do opieki przy starszych osobach. Posiadam
11 lat doświadczenia, referencje, angielski. Alicja Tel.
773-449-7091 [1112-0374]
Mężczyzna zastąpi przy
opiece w okresie świątecznym i na sylwestra. Posiadam samochód. Tel. 773600-3756 [1112-0373]
23 GRUDNIA 2011
www.infolinia.com
PRACA
Caregiver is looking for a job
for elderly people, full time
or part time, live-in or come
and go. I have a car, drivers
license, caregiver certificate,
long medical experience, I
speak English. Tel. 312-7191607 [1112-0242]
Miła osoba w średnim wieku
chce podjąć pracę jako
pomoc domowa, do opieki
nad dzieckiem lub osobą
starszą, na dochodzenie.
Tel. 630-200-6868 [11120370]
Pani w średnim wieku zaopiekuje się dzieckiem lub
osobą starszą, chodzącą.
Dowolne dni w tygodniu,
duże doświadczenie. Mt.
Prospect Tel. 630-200-6868
[1112-0369]
Mama 4-miesięcznego chłopca zaopiekuje się dzieckiem u siebie lub u ciebie w
domu. Basia Tel. 773-9169415 [1112-0341]
Troskliwa mama 3.5-letniej
dziewczynki zaopiekuje się
twoim dzieciaczkiem u siebie w domu. NILES - okolica
Golf/Milwaukee (osiedle za
sklepem Meijer). Tel. 773983-9911 [1112-0332]
Opiekuńcza, troskliwa mama 3-letniego chłopca zaopiekuje się dzieckiem w
moim lub twoim domu
(obiady, spacery). Tel. 708632-8292 [1112-0327]
Zaopiekuję się starszą osobą na part-time, posprzątam, zrobię zakupy. Pozwolenie na pracę, angielski,
referencje. Tel. 773-5038929 [1112-0324]
Odpowiedzialna poszukuje
zastępstwa co drugi weekend, od soboty do niedzieli.
Będę zobowiązana. Samochód, angielski, pobyt. Tel.
773-545-0734 [1112-0317]
Poszukuję pracy do dzieci
lub starszej osoby na dochodzenie. Posiadam pozwolenie na pracę, referencje,
doświadczenie, prawo jazdy.
Proszę zostawić wiadomość. Tel. 773-754-9255
[1112-0303]
Zaopiekuję się starszą osobą na zamieszkanie. Jestem
osobą odpowiedzialną, mam
duże doświadczenie i bardzo dobre referencje. Tel.
773-681-2679 [1112-0296]
Poszukuję pracy do starszej
osoby na kilka godzin dziennie. Południowa strona Chicago lub przedmieścia. Angielski, samochód, referencje. Tel. 708-323-5140 [11
12-0290]
Poszukuję pracy do opieki z
zamieszkaniem, na 7 dni w
tygodniu. Posiadam referencje, długoletnie doświadczenie. Tel. 773-847-9694; 312342-9494 [1112-0216]
Dyspozycyjna i odpowiedzialna pani ze znajomością
języka i samochodem, chętnie podejmie pracę jako
osoba towarzysząca, do pomocy w domu, zakupach,
również poszukuje zastępstwa zwłaszcza na okres
świąteczno-noworoczny.
Tel. 847-253-9515 Nina [11
12-0214]
Zastąpię w weekend przy
starszej osobie. Samochód,
angielski, referencje. Tel.
708-323-5140 [1112-0289]
Pielęgniarka z Polski szuka
pracy na zamieszkanie na 6
lub 7 dni, z angielskim i samochodem. Tel. 773-4306282 [1112-0206]
Pani po 40-tce poszukuje
pracy na dochodzenie do
osoby starszej lub noworodka. Posiadam doświadczenie, stały pobyt, świetne
referencje, samochód. Tel.
773-202-5053 [1112-0288]
Od wtorku do soboty, od 94, przypilnuję dzieci lub osobę starszą w okolicach
Addison/Oak Park, Harlem/
Irving Park. Przyjmę też inne
propozycje. Halina Tel. 773895-9612 [1112-0192]
Podejmę pracę przy opiece
osoby starszej z zamieszkaniem lub na dochodzenie.
Doświadczenie, angielski,
referencje. Tel. 773-3312814 [1112-0277]
Poszukuję pracy na zamieszkanie do opieki osób
starszych, 5 lub 7 dni,
względnie zastępstwo, może być w okresie świątecznym. Referencje, angielski.
Krystyna Tel. 630-254-7558
[1112-0272]
Szukam pracy na soboty opieka nad starszą osobą
lub dziećmi. Tel. 773-3068323 [1112-0267]
Zaopiekuję się osobą starszą 7 dni w tygodniu z zamieszkaniem. 10 lat praktyki, jestem opiekuńcza i uczciwa. Tel. 708-543-5972
[1112-0263]
Miła i sympatyczna osoba
poszukuje pracy do osób
starszych na weekendy, w
tygodniu, ewentualnie noce.
Przejmę pracę od osoby wyjeżdżającej do Polski. Tel.
773-343-4432 [1112-0247]
MONITOR
Mama 4-letniej dziewczynki
zaopiekuje się twoim dzieckiem w swoim domu w
Wood Dale. Tel. 773-6791733 [1112-0182]
Zastąpię na domku, do opieki, w dowolne dni. Mieszkam
przy Midway. Tel. 708-3690315 [1112-0176]
Kobieta podejmie opiekę
starszych, chorych, doświadczenie. Tel. 773-691-1672
[1112-0161]
Poszukuję pracy do opieki i
pomocy osobom starszym.
Mam długoletnie doświadczenie jako caregiver, DL,
samochód, referencje i bardzo dobry angielski. Tel. 847
-297-2438 [1112-0140]
Mama 2.5-letniego chłopca
zaopiekuje się dzieckiem u
siebie w domu, ok. Higgins
/Moody. Tanio. Tel. 773-5502725 [1112-0139]
Poszukuję pracy na dochodzenie do dzieci lub starszej
osoby. Obywatelka, angielski, samochód, doświadczenie, referencje. Tel. 847-736
-9050 [1112-0112]
Skindulgence TM
17
zestaw kosmetyczny
do trzydziestominutowego niechirurgicznego liftingu twarzy
š pomaga Twojej skórze wyglądać młodziej i zdrowiej
š pomaga zniknąć z twarzy głębokim bruzdom i drobnym
zmarszczkom
š poprawia tonus - napięcie i kolor skóry
š pomaga wzmocnić mięśnie twarzy
Dbaj o swoją cerę korzystając z ekskluzywnego zestawu kosmetycznego
SKINDULGENCE™ do trzydziestominutowego niechirurgicznego liftingu twarzy
- już po 30 minutach będziesz wyglądać o kilka lat młodsza.
SKINDULGENCE™ zestaw kosmetyczny do trzydziestominutowego
niechirurgicznego liftingu twarzy jest często porównywany do programu ćwiczeń dla
mięśni twarzowych. Cera twarzy to jedno z niewielu miejsc, gdzie znajduje się wiele
zakończeń włókien nerwowych. Maseczka do twarzy Skindulgence™ na twarzy
zesztywnieje w taki sposób, że działa bardziej efektywnie niż ćwiczenie izometryczne,
podczas którego oddziałują na siebie dwie grupy mięśni. Regularne używanie zestawu
kosmetycznego Skindulgence™ wzmocni Twoje mięśnie twarzy. Twoja cera będzie
zdrowsza i piękniejsza. Zestaw kosmetyczny Skindulgence™ zawiera wiele
składników roślinnych, które przywrócą Twojej cerze naturalną równowagę.
Glucosamine 2200
W przeciwieństwie do narządów wewnętrznych ciała, stawy nie są unaczynione
i muszą uzyskiwać składniki odżywcze ze swojego otoczenia (płynu stawowego).
Płyn stawowy służy jako bufor między płytkami tkanki chrzęstnej. Jeśli płynu
stawowego jest zbyt mało, płytki tkanki chrzęstnej ocierają się o siebie, co powoduje
ból. Odżywka glukozaminy to związek cukrów i aminokwasów. Przywraca ona
właściwe funkcjonowanie w stawach i jest ważnym elementem uaktywniającym
właściwe smarowania wewnątrz-stawowe.
Podstawowe składniki produktu Glucosamine 2200:
š Wyciąg z małży zielonej: skutecznie pomaga w leczeniu reumatoidalnego
zapalenia stawów i choroby zwyrodnieniowej stawów
š Chrząstka rekina: ma silne działanie przeciwzapalne i wiele innych właściwości
š Ekstrakt z kurkumy: ma również silne działanie przeciwzapalne i antybakteryjne
š Odżywka "Natra Burst" i organiczny sok "NONI": mogą pomóc i nie tylko na stawy,
lecz także na inne dolegliwości, jak np. cukrzyca, astma, alergia, wysokie ciśnienie,
rak, zatrucia pokarmowe, grypa, zapalenie jelita grubego i wiele innych.
Telefon:
847-294-9982
18 PRACA
MONITOR
23 GRUDNIA 2011
tekst sponsorowany - tekst sponsorowany - tekst sponsorowany
O emigracji do Kanady
świąteczne rozmowy
W okresie świątecznym w wielu środowiskach
będą toczyć się dyskusje o imigracji, a więc
i o statusie w USA. Zarówno tym aktualnym,
jak i przyszłościowym. Zapewne sporo miejsca
w debatach zajmie sprawa zniesienia wiz turystycznych dla Polaków. Co prawda ten temat
pewnie będzie głównie podniecać rodaków żyjących aktualnie w Polsce, ale i Polonię też
ciągle ekscytuje. Szczególnie, że wreszcie, po
wielu latach, jest szansa, aby Polska przestała
być traktowana po macoszemu przez Stany.
Całkiem niedawno taki proces przeżywała Polonia
kanadyjska. Pamiętam, że sporo ludzi bardzo podniecało się tą innowacją. Również i tych nielegalnie przedłużających swój pobyt. Ta ekscytacja brała się głównie
chyba z nadziei, że w ogóle dla wszystkich Polaków
chcących jechać i przebywać w Kanadzie będą zastosowane daleko idące ułatwienia i ulgi. No i oczywiście
nie zapomnę wielu rozczarowań. Skąd się brały i dlaczego? Przede wszystkim granica Kanady wcale nie
została otwarta dla Polaków tak, jak granice krajów Unii
Europejskiej. Tu wszystkie kontrole graniczne obowiązują nadal. A nawet chyba je zaostrzono. Zniesiono
tylko obowiązek starania się o promesę wizową, czyli
o obietnicę przyznania wizy turystycznej. Dziś Polacy
nie muszą jechać do ambasady kanadyjskiej w Warszawie, czekać w kolejce, składać odpowiedni wniosek, znowu czekać na decyzję, by wreszcie z taką promesą lecieć za ocean. Teraz każdy może wykupić sobie bilet na samolot i jeśli ma odpowiedni paszport,
przylecieć do Toronto lub Montrealu. Ale to jeszcze nie
znaczy, że na przejściu granicznym uzyska pozwolenie
na wejście i pobyt w Kanadzie. Szybkie, komputerowe
sprawdzenie kartoteki turysty i krótka z nim rozmowa,
a także ewentualnie humor strażnika granicznego
i urzędnika imigracyjnego na przejściu decydują, czy
i jak długo będzie on mógł przebywać w Kanadzie.
Dla niektórych, nieprzygotowanych naszych rodaków takie „zniesienie wiz” było i ciągle jest szokiem.
Szczególnie wtedy, gdy w nieubłagany sposób są zawracani z takiego przejścia do kraju lub lądują w lotniskowym areszcie skąd wchodzą do Kanady za kilkutysięczną kaucją. Przykrych przypadków nigdy nie ma,
gdy dany turysta jest dobrze przygotowany przez
nasze biuro.
Oczywiście zniesienie wiz turystycznych absolutnie
w niczym nie złagodziło problemów polonijnych nielegalnych mieszkańców Kanady. Nadal mają oni te same
schody i każda wpadka kończy się aresztem i nakazem
opuszczenia kraju, a nawet deportacją.
Chociaż zajmuję się prawem imigracyjnym Kanady,
a nie USA, to jednak jestem pewny, że oczekiwane
zniesienie amerykańskich wiz dla Polaków absolutnie
nie będzie mieć wpływu na zmianę procedur USA związanych ze staraniami o stały pobyt. Jestem przekonany, że kontrole i wymagania na przejściach będą nawet
ostrzejsze niż w Kanadzie, a reszta nie ulegnie zmianie. W związku z tym zamiast podniecać się obiecywanym „zniesieniem” wiz wszystkim nielegalnym (legalnym zresztą też) radzę uczynić dobrą przymiarkę do
emigracji do Kanady.
Skorzystajcie Państwo z pomocy współpracowników naszego biura w Chicago – pani Wandy Gutowskiej lub Lidii Szewczyk. Miejscowy kontakt z dobrym
naszym specjalistą to początek Waszego sukcesu.
W imieniu zespołu naszego biura życzę wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia i imigracyjnych
sukcesów w Nowym Roku, w osiąganiu których
obiecujemy pomoc.
Zapraszam na naszą stronę internetową www.imigracjaipraca.com oraz do konsultacji telefonicznych (+)
905-290-0870
Marek Szajna
Regulated Canadian Immigration Consultant, Member of
the Immigration Consultants of Canada Regulatory Council
szukaj nas w sieci:
Responsible and dependable caregiver with 20 years of experience, excellent
references is seeking job
opportunity. Call Anna Tel.
773-501-6901 [1112-0110]
Responsible Polish lady, 16
years experience, very good
references, good English
and medical background,
looking for live-in job. Tel.
708-296-9604 [1111-0877]
Mężczyzna, 34 lata, 10 lat
doświadczenia szuka pracy
przy opiece, 7 lub 5 dni. Tel.
847-409-8258 [1112-0109]
Poszukuję pracy do opieki
osoby starszej. Posiadam
doświadczenie i dobre referencje. Anna Tel. 847-4141315 [1111-0870]
Szukam pracy w okolicy
Downtown Chicago. Zaopiekuję się starszą osobą na
zamieszkanie. Mam duże
doświadczenie i wspaniałe
referencje. Jestem opiekuńcza, uczciwą i odpowiedzialną osobą. Proszę dzwonić.
773-681-2679 [1112-0088]
Cierpliwa i opiekuńcza szuka pracy z zamieszkaniem
do osoby starszej. Duże doświadczenie, referencje, angielski do porozumienia. Tel.
773-297-1226 [1112-0083]
Poszukuję pracy przy osobie starszej lub chorej. Posiadam referencje i doświadczenie. Angielski do porozumienia. Tel. 773-656-3362
[1112-0081]
I'm looking for caregiver position for elderly people. I
have experience and references. Tel. 773-656-3362
[1112-0080]
Zaopiekuję się dzieckiem.
Posiadam bardzo dobre referencje, samochód i dobry
angielski. Tel. 708-296-6422
[1112-0063]
Szukam pracy do opieki nad
starszą osobą, na dochodzenie, od wtorku do soboty.
Mam doświadczenie, samochód, dobry angielski i referencje. Ania. Tel. 708-296
-6422 [1112-0061]
Szukam pracy do opieki nad
starszą osobą. Tel. 847-8456991 [1112-0008]
Przejmę opiekę na okres
świąt i sylwestra. Referencje, samochód, angielski.
773-332-8775 [1112-0004]
Kobieta z językiem angielskim i dużym doświadczeniem przy wylewach, Alzheimerze, Parkinsonie, cukrzycy, szuka pracy na zamieszkanie. Bardzo dobre
referencje. Tel. 708-2969604 [1111-0878]
Mężczyzna poszukuje pracy
do opieki na weekendy. Doświadczenie, angielski. Tel.
773-673-7453 [1111-0854]
Nauczycielka emerytka poszukuje stałej pracy do
opieki z zamieszkaniem na
7 dni. Posiadam referencje,
obywatelstwo, język do porozumienia. Marianna Tel.
773-205-1793 [1111-0869]
Poszukuję pracy do opieki
nad starszą panią lub panem. Doświadczenie, język
angielski. Tel. 773-431-7411
[1111-0859]
Mężczyzna poszukuje pracy
do opieki z zamieszkaniem
na 7 dni. Posiada doświadczenie, dobre referencje z
pracy jako opiekun do starszej osoby, angielski do porozumienia. Tel. 773-6737453 [1111-0855]
Mama chłopczyka (6 lat)
troskliwie zaopiekuje się
twoim dzieckiem w swoim
domu. Różne zajęcia, spacery, zabawy, domowe jedzenie. Okolica Foster /
Cumberland. Tel. 773-7449326 [1111-0838]
Babcia zaopiekuje się 1 lub
2 dzieci w wieku od 3 do 6
lat w swoim lub twoim domu.
Mt. Prospect, Rand Rd./
Kensington/Wheeling Rd.
Niedrogo, również w weekendy. Tel. 847-577-1152 [11
11-0834]
Palatine i okolice - profesjonalna opieka nad dziećmi.
Tel. 847-791-0002 [11110830]
Szukam pracy przy opiece
na weekendy albo tylko na
niedziele. Mieszkam w Norridge, mam bardzo dobre referencje, doświadczenie, angielski. Tel. 773-543-3510
[1111-0829]
Troskliwa niania zaopiekuje
się twoją pociechą, Franklin
Park. Dowolne godziny, dni,
domowe obiadki. Tel. 224595-8288 [1111-0789]
Zaopiekuję się dzieckiem u
siebie lub u ciebie w domu.
Tel. 708-453-3224 [11110788]
Podejmę pracę jako caregiver przy opiece nad starszym panem na dojazdy lub
na zamieszkanie. Posiadam
referencje, samochód i pobyt stały. Tel. 773-317-0023
[1111-0782]
Poszukuję pracy na dochodzenie, do opieki nad starszą osobą. Anna Tel. 773
-510-5748 [1111-0774]
Podejmę pracę przy opiece
nad starszą osobą z zamieszkaniem na 6, 7 dni.
Zielona karta, referencje,
angielski do porozumienia.
Tel. 307-705-4755 [11110772]
Poszukuję pracy do opieki
nad osobami starszymi, posiadam doświadczenie, samochód, angielski. Tel. 847
-204-4667 [1111-0769]
Zaopiekuję się dzieckiem,
osobą starszą, ugotuję
obiad. Tel. 847-208-7503
[1111-0763]
Przyjmujemy ubezpieczenia
nawet z dwoma wypadkami.
Farmers Insurance, Albert
Dyduch Agency, 7155 W.
Belmont/Harlem. Tel. 773889-8989 [1107-0535]
Szukam pracy do opieki. Tel.
773-814-7779 [1111-0713]
Mama zaopiekuje się twoim
dzieckiem w swoim domu,
okolica Irving Park/Austin.
Ciekawe zajęcia w języku
polskim i angielskim. Tel.
773-458-0715 [1111-0705]
Zaopiekuję się starszą osobą, w weekendy lub zastępstwa. Mam doświadczenie i
samochód. Tel. 773-7443265 [1111-0698]
Mieszkam w Park Ridge, zastąpię przy opiece w tygodniu i w weekendy. 10 lat
doświadczenia, referencje.
Barbara Tel. 773-544-5999
[1111-0695]
Szukam pracy do opieki do
starszych osób na 7 dni z
zamieszkaniem lub na dochodzenie. Tel. 630-2908792 [1111-0761]
Szukam pracy - zastąpię
osobę wyjeżdżającą na wakacje. Mam doświadczenie
przy osobach chorych. Bogusia Tel. 312-330-6368 [11
11-0654]
Poszukuję pracy do osób
starszych na weekendy i w
tygodniu. Posiadam 10-letnie doświadczenie, referencje, angielski dobry do porozumienia. Tel. 708-4571824 [1111-0760]
Podejmę pracę mad starszą, chorą osobą na 7 dni.
Jestem troskliwa, dobrze
gotuję, mam bardzo dobre
referencje. Bogusia Tel. 312
-330-6368 lub 773-7357440 [1111-0653]
Mężczyzna szuka pracy do
opieki nad starszymi. Wieloletnie doświadczenie, referencje, samochód. Dobry
angielski. Tel. 312-515-5372
[1111-0755]
Poszukuję pracy do starszych osób na weekendy
lub na zastępstwo w tygodniu. Tel. 773-574-6176 [11
11-0622]
Zaopiekuję się starszą osobą na dochodzenie lub zamieszkanie w Chicago. Posiadam uprawnienia medyczne. Tel. 773-310-6554 [11
11-0754]
Mężczyzna zaopiekuje się
starszym panem na zamieszkanie lub dochodzenie. Posiadam uprawnienia
medyczne i referencje. Tel.
773-225-8714 [1111-0753]
Zastąpię na noce, weekendy, do dzieci lub starszych. Bardzo dobre referencje, angielski, samochód.
Tel. 773-742-7067 [11110734]
Poszukuję pracy przy opiece do osób starszych. Posiadam referencje. Mogą
być również weekendy. Tel.
708-252-4427 [1111-0729]
Podejmę pracę do starszej
osoby z zamieszkaniem.
Mam długoletnie doświadczenie, obywatelstwo, język
angielski dobry, referencje
oraz miłą osobowość. Danuta Tel. 773-691-0851 [11
11-0615]
Zaopiekuję się dzieckiem w
swoim domu. Tel. 773-6152466 [1111-0612]
Nauczycielka emerytka szuka pracy stałej do opieki z
zamieszkaniem na 7 dni.
Posiadam referencje, pobyt
stały, język do porozumienia. Nie do dźwigania. Marianna Tel. 773-205-1793
[1111-0605]
Szukam pracy w polskiej rodzinie na 7 dni w tygodniu.
Praktyka, referencje. Tel.
708-262-9363 [1111-0597]
20 PRACA
MONITOR
23 GRUDNIA 2011
www.infolinia.com
Największy polonijny
portal internetowy
MONITOR W INTERNECIE
Æ najnowszy numer tygodnika Monitor od razu dostępny
przez Internet
Æ baza artykułów gazety Monitor
OGŁOSZENIA DROBNE
Æ wszystkie ogłoszenia drobne publikowane w tygodniku
Monitor dostępne przez Internet
Æ możliwość zamieszczenia bezpłatnych ogłoszeń
Æ wyszukiwanie ogłoszeń, ogłoszenia podzielone na kategorie
KATALOG FIRM INFORMATORA
Æ największy internetowy katalog firm - ponad 3,000 biznesów
Æ spis wszystkich firm ogłaszających się w książkowym wydaniu
Informatora Polonijnego
Æ szybkie wyszukiwanie według kategorii lub nazwy firmy
www.infolinia.com
szukaj nas w sieci:
Poszukuję pracy do opieki
osób starszych na zamieszkanie 5 lub 7 dni. Dobre referencje, angielski. Przejmę
również dłuższe lub krótsze
zastępstwa na domku. Krystyna Tel. 630-254-7558 [11
11-0592]
Caregiver z doświadczeniem szuka pracy, może być
zastępstwo. Tel. 224-7156594 [1111-0576]
Mężczyzna przejmie pracę
na stały domek do opieki
nad panem lub na weekendy. Posiadam referencje,
samochód. Tel. 773-4407114 [1111-0572]
Szukam pracy na weekendy
lub na stałe. Angielski, referencje, doświadczenie, samochód. Tel. 773-545-3340
[1111-0557]
Szukam pracy przy opiece
na 5 dni w tygodniu. Doświadczenie 11 lat i referencje. Tel. 847-451-2283 [11
11-0546]
Szukam pracy do opieki z
zamieszkaniem, doświadczenie - byłem sanitariuszem w Polsce. Tel. 773725-2523 [1111-0545]
Zastąpię na weekendy lub w
czasie wyjazdu. Angielski,
długie doświadczenie, w
okolicach Vernon Hills,
Wheeling, Buffalo Grove, Arlington Hts. Tel. 224-5456176 [1111-0544]
Poszukuję pracy do opieki
nad starszą osobą na weekendy. Posiadam samochód i
pobyt stały. Tel. 773-8109045 [1111-0543]
Doświadczona w opiece
nad dziećmi z Downem i dorosłymi z Alzheimerem szuka pracy (język włoski,
polski, rosyjski). Tel. 773225-8460 [1111-0537]
Przejmę pracę na stałym
domku do opieki nad starszymi osobami na 6, 7 dni
lub weekendy, noce albo zastępstwa w ciągu tygodnia.
Posiadam doświadczenie,
bardzo dobre referencje,
dobry angielski. Alicja Tel.
224-636-1112 [1111-0534]
Zaopiekuję się starszą osobą, nie do dźwigania, na 2
lub 3 dni w tygodniu. Referencje, samochód, trochę
angielskiego. Może być na
dochodzenie. Tel. 773-4584161 [1111-0514]
Poszukuję pracy przy starszej osobie. Posiadam referencje, zieloną kartę. Tel.
773-594-1411 [1111-0523]
Pielęgniarka z Polski poszukuje pracy do starszych
osób, mogą być weekendy
lub zastępstwa. Posiadam
samochód, referencje, angielski. Dana. Tel. 773-6318857; 773-419-8223 (kom)
[1111-0463]
Szukam pracy do starszych
osób, znam język włoski i
angielski do porozumienia.
Tel. 773-777-1759; 203-5836198 [1111-0458]
Kobieta w średnim wieku
poszukuje pracy do starszych lub dzieci, obojętnie
jakie dni i godziny. Tel. 773964-1460 [1111-0428]
Poszukuję pracy do starszych osób, mogą być weekendy lub zastępstwa. Posiadam samochód, referencje, angielski. Tel. 312-7208716 [1111-0420]
Doświadczona opiekunka
poszukuje pracy do opieki
nad starszą osobą lub dziećmi na weekendy. Tel. 847235-3434 lub 773-205-1143
[1111-0305]
Poszukuję pracy przy opiece do starszej osoby z zamieszkaniem.
Posiadam
doświadczenie, referencje,
język angielski do porozumienia. Tel. 773-603-5749
[1111-0277]
Poszukuję zastępstwa przy
osobie starszej w tygodniu
lub na weekendy. Tel. 773725-2326 [1111-0270]
Zaopiekuję się dzieckiem
we własnym domu, okolice
Chicago Ridge. Tel. 773240-1134 [1111-0267]
Z powodu przyjazdu babci,
nasza niania musi od nas
odejść. Jest to najwspanialsza osoba pod słońcem,
ekstremalnie uczciwa, moje
dziecko ją uwielbia. Tel. 773310-2642 [1111-0265]
Mama 3-latka zaopiekuje się
twoim dzieckiem w swoim
domu, Des Plaines, Rand/
River Rd. Tel. 773-822-2235
[1111-0405]
Pielęgniarka, 25 lat doświadczenia, bardzo dobre
referencje, angielski, samochód, poszukuje pracy na
weekendy - opieka nad chorymi. Tel. 773-387-6750 [11
11-0246]
Szukam pracy do opieki nad
starszą osobą po 4 po południu albo noce. Maria Tel.
847-361-8574 [1111-0380]
Poszukuję pracy do dzieci
lub starszej osoby na dochodzenie lub weekendy. Tel.
708-867-5139 [1111-0219]
Przyjmę pracę do opieki do
osób starszych na zamieszkanie 6, 7 dni w tygodniu.
Mam duże doświadczenie.
Tel. 773-540-0424 [11110358]
Troskliwa, odpowiedzialna
niania szuka pracy. Doświadczenie, referencje, angielski, samochód. Lucyna.
Tel. 847-451-7295; 847-8459679 (cell) [1111-0218]
Mężczyzna poszukuje pracy
przy opiece nad starszą lub
chorą osobą. Angielski, samochód, dobre referencje.
Tel. 773-366-2090 [11110352]
Miła, energiczna, niepaląca,
55-letnia pani, przejmie
pracę przy opiece z zamieszkaniem od osoby wyjeżdżającej. Posiadam prawo jazdy, stały pobyt i referencje. Tel. 773-441-4583
[1111-0346]
Zaopiekuję się dzieckiem /
dziećmi w polskiej rodzinie.
Jestem dyspozycyjna i odpowiedzialna, z wyższym
wykształceniem, doświadczona w opiece nad dzieckiem. Tel. 773-441-7608
[1111-0325]
Zaopiekuję się twoim dzieckiem w moim domu, Des
Plaines, okolica Golf Mill.
Tel. 847-296-2855 [11110210]
Troskliwa niania zaopiekuje
się twoją pociechą w Schiller
Park. Dowolne dni, domowe
obiadki. Tel. 847-845-7619
[1111-0206]
Praca - Szukam
Pracy - Sprzątanie
1230
Poszukuję pracy do sprzątania domków, nie w serwisie.
Posiadam samochód i doświadczenie. Tel. 773-7452054 [1112-0638]
Poszukuję pracy przy sprzątaniu od 6-9 rano. Tel. 708717-5220 [1112-0632]
23 GRUDNIA 2011
www.infolinia.com
Od kobiety wyjeżdżającej do
Polski, przejmę domki do
sprzątania w Chicago i na
przedmieściach. Sylwia Tel.
312-256-4445 [1112-0074]
Poszukuję pracy do sprzątania domów, biur, apartamentów lub kondominiów. Tel.
708-296-6422 [1112-0062]
Przejmę domki do sprzątania. Tel. 773-966-9185 [1112
-0018]
Kobieta lub para z długoletnim doświadczeniem szuka
pracy przy sprzątaniu: domki, biura, apartamenty i inne
obiekty. Posiada swój nowoczesny sprzęt i środki. Tel.
773-712-4080 [1112-0662]
Szukam pracy na nocne
sprzątanie do 15 mil od Des
Plaines. Tel. 312-823-2448
[1112-0611]
Poszukuję part time na rano,
sklepy. Tel. 847-922-4451
[1112-0568]
Solidnie posprzątam twój
dom, mieszkanie lub biuro.
Tel. 773-712-0836 [11120493]
Przejmę domki. Barbara Tel.
773-817-1575 [1112-0372]
Szukam pracy na sprzątanie. Tel. 773-986-1418 [11
12-0312]
Posprzątam solidnie twój
dom, biuro lub poszukuję
pracy przy sprzątaniu nocnym. Tel. 773-754-9255 [11
12-0302]
Starsze małżeństwo z doświadczeniem poszukuje pracy - sprzątanie biura wieczorami na part time. Tel.
224-425-9223 lub 847-2553657 [1112-0256]
Poszukuję pracy przy sprzątaniu domów, officów. Tel.
773-681-4693 [1112-0237]
Szukam pracy na 2, 3 godziny (part time) po 6 pm,
południowa strona Chicago.
773-600-2839 [1112-0196]
Szukam pracy przy sprzątaniu, posprzątam solidnie
twój dom własnymi środkami. Tel. 773-600-8300 [11
12-0091]
Cleaning lady, with car and
experience, is looking to
clean your house or apartment. Tel. 312-256-4445
[1112-0075]
Polish lady, English speaking, will clean your home.
Long experience. Tel. 773822-3829 [1111-0831]
Przejmę domki do sprzątania. Tel. 630-290-8792 [11
11-0762]
Ceny nowoczesnych polis
ubezpieczeniowych na domy obniżone do 39%. Wycena w 5 minut. Farmers
Insurance Albert Dyduch
Agency. 7155 W. Belmont/
Harlem. Tel. 773-889-8989
[1107-0529]
Szybko, tanio, fachowo
sprzątam: biura, sklepy,
szkoły, domy. Andy. Tel. 773581-8464 [1112-0065]
SOLIDNE usługi sprzątające oferuje Mietek. Tel. 708986-2244 [1112-0064]
Szukam pracy w serwisie
sprzątającym, 3 lata doświadczenia, pytać o Teresę.
Tel. 708-233-1497 [11120059]
Duże doświadczenie w
sprzątaniu sklepów i pomieszczeń komercyjnych. Pilnie
potrzebuję pracy. Piotrek.
Tel. 630-328-9425 [11120058]
Solidnie, tanio i szybko wysprzątam. Dzwoń do Bożeny. Tel. 773-221-3930 [1112
-0057]
Solidny i doświadczony pracownik poszukuje stałej pracy na sprzątaniu. Jurek. Tel.
773-794-9317 [1112-0056]
Posprzątam twój dom, biuro,
gabinet. Grażyna. Tel. 847326-6614 [1112-0054]
Mężczyzna z długoletnim
doświadczeniem przy sprzątaniu sklepów i biur poszukuje pracy, najlepiej w godzinach nocnych. Krzysztof.
Tel. 847-298-3396 [11120050]
MONITOR
PRACA
Szukam pracy przy sprzątaniu. Jacek. Tel. 224-6161285 [1112-0051]
Przyjmę pracę przy sprzątaniu, może być serwis sprzątający, duże doświadczenie.
Anna. Tel. 708-264-3341
[1112-0046]
Odkupię domki, biura, sklepy do sprzątania. Marzena.
Tel. 773-545-3962 [11120045]
Pilnie potrzebuję pracy przy
sprzątaniu, najlepiej w nocy,
biura, sklepy, szkoły. Dzwoń
do Lidki. Tel. 773-682-5511
[1112-0044]
Chętnie przejmę sprzątanie
biur. Renata. Tel. 773-5452361 [1112-0042]
Solidna pani poszukuje pracy przy sprzątaniu. Maria.
Tel. 630-771-9163 [11120041]
Mężczyzna poszukuje pracy
przy sprzątaniu biur, sklepów. Paweł. Tel. 773-7677785 [1112-0040]
Doświadczony pracownik
poszukuje pracy przy sprzątaniu. Dzwoń do Janka. Tel.
630-660-2286 [1112-0036]
21
(0,*5$&-$GR.$1$'<
(
0 , * 5 $ & - $ G R . $ 1 $ ' <
GURJąGROHJDOQHJREH]SLHF]QHJRSRE\WX
GURJąGROHJDOQHJREH]SLHF]QHJRSRE\WX
ZV]\VWNLHVSUDZ\LPLJUDF\MQHZFDáHM.DQDG]LH
VWDá\SRE\WSU]H]SUDFHZHZV]\VWNLFK]DZRGDFK
GREyUQDMOHSV]HJRSURJUDPXLPLJUDF\MQHJR
]DáDWZLDQLHZV]\VWNLFKZL]LLFKSU]HGáXĪDQLH
SU]\JRWRZDQLHGRNDĪGHJRLQWHUYLHZ
UHSUH]HQWRZDQLHZVąGDFKLXU]ĊGDFKNDQDG\MVNLFK
XZLHU]\WHOQLRQHWáXPDF]HQLHZV]\VWNLFKGRNXPHQWyZ
Biuro w Kanadzie WHO
905 290 0870
1DVLZVSyáSUDFRZQLF\Z&KLFDJR
773 282 4050
/LGLD6]HZF]\N
WHO 630 778 0256
:DQDGD*XWRZVND
WHO
'\SORPRZDQL.RQVXOWDQFL,PLJUDF\MQL
0DUHN6]DMQD%$0HPEHURIWKH
,PPLJUDWLRQ&RQVXOWDQWVRI&DQDGD
5HJXODWRU\&RXQFLO0
,UHQD%DUWRV]HZLF]3K'0HPEHURIWKH
,PPLJUDWLRQ&RQVXOWDQWVRI&DQDGD
5HJXODWRU\&RXQFLO0
-HVWHĞP\ZSHáQLXSUDZQLHQLGRSURZDG]HQLD
ZV]\VWNLFKVSUDZLPLJUDF\MQ\FKOXG]L
]FDáHJRĞZLDWD
%$5'=2:$ĩ1(
:LHOHRVyESU]HE\ZDMąF\FKZ86$QLHOHJDOQLH02*à2L
à2 1$'$/02ĩ(NZDOLILNRZDüVLĊQDSRE\WVWDá\Z.DQDG]LH:LHP\MDNWHJR
GRNRQDüL320$*$0<
8:$*$ 2VRE\ EH] VSHFMDOQ\FK XSUDZQLHĔ NDQDG\MVNLFK 1,( 0$-Ą 35$:$
UHSUH]HQWRZDüNOLHQWyZSU]HGXU]ĊGDPLNDQDG\MVNLPL=DZV]HĩĄ'$-&,(3DĔVWZR
802:<SRGDMąFHMZDUXQNLRIHURZDQHMXVáXJLLGDQHGRUDGF\DWDNĪHUDFKXQNX]D
GRNRQDQąSU]H]:DV]DSáDWĊ
www.imigracjaipraca.com
www.imigracjaipraca.com - [email protected]
(VWHHP,PPLJUDWLRQ6HUYLFHV
(VWHHP,PPLJUDWLRQ6HUYLFHV
'XQGDV6W:6XLWH0LVVLVVDXJD21&DQDGD/%1
'XQGDV6W:6XLWH0LVVLVVDXJD21&DQDGD/%1
Doświadczenie, solidność,
punktualność, szukam pracy
przy sprzątaniu. Dzwoń do
Zbyszka. Tel. 815-633-9516
[1112-0034]
Przejmę sprzątanie: biura,
banki, domy i wiele więcej.
Kasia. Tel. 773-283-0229
[1112-0033]
Poszukuję pracy na sprzątaniu, Henryk. Tel. 847-5412743 [1112-0031]
Przejmę domki do sprzątania, północno - zachodnie
przedmieścia. Tel. 630-2220472 [1111-0639]
Szukam pracy na sprzątaniu
i inne. Tel. 773-817-8956
[1111-0401]
Przejmę domki. Tel. 773719-0109 [1111-0399]
Pomogę przy sprzątaniu
domków. Tel. 773-441-7608
[1111-0326]
2 pary poszukują pracy na
part time popołudniami. Proszę dzwonić. Tel. 773-2056313 [1111-0237]
APEL O POMOC DZIECIOM
Dzieci z Domów Dziecka czekają na Twoją pomoc!
W Polsce jest ponad 353 Domów Dziecka zamieszkiwanych przez okolo 18 tysięcy
dzieci. Gdyby nie te placówki dzieci te prawdopodobnie musiałyby żyć na ulicy.
Podczas pobytu w Polsce skontaktuj się z Dyrekcją Domu Dziecka wybranego blisko
Twojej rodzinnej miejscowości i postaraj sie pomóc bezpośrednio chociaż jednemu
dziecku. Jeśli nie możesz pomóc sam skorzystaj z naszego pośrednictwa.
Organizacja nasza nie ma kosztów administracyjnych. Wszystkie otrzymane od
Państwa pieniądze docierają do dzieci. Każdą donację można odpisać od podatku.
Na życzenie wystawiamy specjalny certyfikat z naszym numerem podatkowym.
Za kazdy rodzaj pomocy dziękujemy w imieniu obdarowanych dzieci!
Czeki mozna wystawić na Direct Help to Eastern Europe, Inc. i przesłać na adresy:
Region Illinois: 1221 Hampton Lane, Mundelein, IL 60060. Tel. (847) 387-2030
Region Floryda: 207 Ortiz Blvd, North Port, FL 34287. Tel. (941) 426-7559
Dodatkowe informacje mozna uzyskać pisząc na poniższe adresy:
Ania [email protected] Elżbieta [email protected]
Anna Borkowska [email protected]
Direct Help to Eastern Europe, Inc.
207 Ortiz Boulevard, North Port, FL. 34287 - Tel. 941/426-7559
www.directhelpforchildren.org, email: [email protected]
24 PRACA
MONITOR
23 GRUDNIA 2011
szukaj nas w sieci:
Praca - Szukam Szukam pracy na elektrykę, Podejmę pracę jako kiePracy - Fabryczna wykonuję wszystkie roboty rowca. Zawiozę na domek i
1240 elektryczne. Nie kontraktor i gdziekolwiek potrzebujesz.
Szukam pracy w fabryce.
Tel. 773-986-1418 [11120307]
Młody mężczyzna szuka
pracy, najlepiej fabrycznej.
Może być i inna. Stały pobyt,
doświadczenie w obsłudze
wózków widłowych. Tel. 773
-808-0725 Email mariuszhp
@tlen.pl [1111-0787]
PolandUSA.com
Translation Ser vices
Zbigniew Pienkowski
Tłumacz zawodowy/Nauczyciel ESL
BIURO PROFESJONALNYCH TŁUMACZEŃ
Ü ewaluacja wykształcenia i nostryfikacja dyplomu
(indeksy, suplementy, dyplomy, świadectwa, karty przebiegu studiów)
Ü dokumenty do urzędów amerykańskich i polskich
Ü dokumenty medyczne i prawne, usługi notarialne
Ü teksty specjalistyczne (techniczne, naukowe)
Ü resumé i cover letter, prywatne lekcje języka angielskiego
15 LAT DOŚWIADCZENIA
( 773.719.3645
www.PolandUSA.com
KONKURENCYJNE CENY
E-mail: [email protected]
Biura w Chicago, Wood Dale i Palatine
Praca - Szukam
Pracy - Kontraktorka
1250
Elektryk szuka pracy - małe
i duże zlecenia, 30 lat doświadczenia, ubezpieczenie. Tel. 773-968-5121 [1112
-0612]
Młody, auto, SS, poszukuje
pracy - wnętrza. Zostaw wiadomość. Tel. 773-709-3804
[1112-0357]
Szukam pracy przy malowaniu/sprejowaniu i innych pracach kontraktorskich. Tel.
773-710-4171 [1112-0311]
Dobrze doświadczony elektryk i hydraulik szuka pracy.
25 lat doświadczenia, narzędzia i samochód; lub inne
propozycje. Tel. 630-6974219 [1112-0304]
Poszukuję pracy budowlanej do remontu lub jakiejkolwiek. Tel. 773-997-0642 [11
12-0236]
Malarz szuka pracy. Tel.
773-875-5843 [1112-0228]
Malarz - długoletnia praktyka, poszukuje zatrudnienia. Tel. 773-719-1945 [11
12-0159]
Szukam pracy jako stolarz
budowlany. Posiadam narzędzia. Tel. 708-328-1051
[1112-0151]
Szukam pracy jako elektryk,
hydraulik, wykonuję basementy. Tel. 847-455-5052
[1111-0843]
Szukam pracy hydraulicznej
- wymiana bojlerów, rur i
przeróbki. Tanio i z gwarancją. Tel. 847-455-5052 [11
11-0842]
Przyjmę pracę na hydraulikę, przyjmę też zlecenia.
Bardzo tanio i z gwarancją.
Tel. 847-451-1178 [11110841]
niedrogo. Tel. 847-451-1178
[1111-0840]
Tel. 773-317-0023 [11110781]
Ubezpieczenia liability i workers compensation, elektrycy, hydraulicy, malarze.
Liability na płytki i podłogi.
Wycena w 5 minut. Farmers
Insurance Albert Dyduch
Agency. 7155 W. Belmont/
Harlem. Tel. 773-889-8989
[1107-0501]
Uwaga od tygodnia nowe
obniżone ceny na ubezpieczenia samochodów z polskim prawem jazdy. Farmers Insurance Albert Dyduch 7155, W. Belmont/Harlem. Tel. 773-889-8989 [11
07-0526]
Szukam pracy przy wykańczaniu wnętrz. Tel. 773-5017690 [1111-0561]
Malarz szuka pracy - 9 lat
doświadczenia, firma, ubezpieczenie, narzędzia, samochód. Tel. 773-240-9634
[1111-0531]
Szukam pracy stolarskiej trim, wstawianie drzwi, obróbka okien, crawmolding,
baseboardy, schody i relingi,
szafki kuchenne, dorabiam i
odnawiam stare meble. Tel.
773-419-7275 [1111-0490]
Szukam pracy w zawodzie
stolarza. Posiadam doświadczenie. Tel. 773-6564922 [1111-0225]
Uwaga Towingowcy!! Atrakcyjne ceny ubezpieczeń na
towingi. Farmers Insurance
Albert Dyduch Agency. 7155
W. Belmont/Harlem. Tel. 773
-889-8989 [1107-0496]
Mężczyzna, legalny pobyt,
prawo jazdy IL, czysty rekord, doświadczenie i bezwypadkowa jazda, szuka
pracy jako kierowca lub
innej. Tel. 773-682-0965 [11
11-0718]
Szukam pracy jako kierowca. Posiadam samochód
osobowy, prawo jazdy IL,
bardzo dobrze orientuję się
w terenie. Tel. 773-656-4922
[1111-0227]
Praca - Szukam
Pracy - Różna
1280
Praca - Szukam
Pracy - Kierowcy
1260 Doświadczony piekarz poKierowca CDL A (bez doświadczenia), doświadczenie na semi, straight truck,
szuka pracy na 3 dni w tygodniu: środa, czwartek,
piątek. Tel. 773-653-3306
[1112-0672]
Kierowca CDL A poszukuje
pracy lokalnej na południowej stronie. Tel. 708-8432347 Email [email protected] [11
12-0659]
Oszczędź do 60% na ubezpieczeniu samochodów!!!.
Dzwoń: Tel. 773-658-1800
[1112-0544]
Kierowca CDL po szkole, z
angielskim, poszukuje pracy
z bazą na północnej stronie
Chicago lub północnych
przedmieściach, za gotówkę. Tel. 773-777-4454 [11120197]
szukuje part time po godzinie 3 pm. Tom Tel. 773656-4732 [1112-0648]
Małżeństwo - mąż hydraulik
z długoletnim doświadczeniem i licencją heating - cooling, żona CNA & CRA
poszukują pracy z zamieszkaniem. Tel. 773-372-2120
[1112-0397]
Szukam pracy w godzinach
od 9:30am - 2pm lub pilnowanie dzieci od 9am - 5:30
pm w moim domu. Tel. 773934-1291 [1112-0380]
Podejmę każdą pracę na
pełen lub pół etatu. Bardzo
dobry angielski, studia w
USA. Tel. 773-622-5743 [11
12-0320]
Doświadczony
pianista,
akordeonista, podejmie pracę w hotelu, restauracji, salach bankietowych. Repertuar światowy. Tel. 773-5074231 [1112-0297]
Masażysta szuka pracy. Wykonuję masaże relaksującoterapeutyczne. Tel. 630-8706198 [1112-0090]
23 GRUDNIA 2011
www.infolinia.com
Doświadczony piekarz poszukuje part time po godzinie 3:30 pm. Tel. 773-656
-4732 [1111-0200]
NIERUCHOMOŚCI
Austin/Irving Park, 2-sypialniowe duże, słoneczne, odnowione, ogrzewane. Pralka
i suszarka w mieszkaniu,
cicha ulica, II piętro, dla
osób niepalących, bez zwierząt. Tel. 708-715-6675 [11
12-0209]
BANKRUCTWA już od
$999. ADWOKAT. 3511 N.
Central Ave., Chicago, IL.
Tel. 773-403-4404 [11120625]
HANOVER PARK,
sypialnia
do wynajęcia dla
spokojnej osoby,
użyteczności
włączone.
Tel. 773-485-3222
Cicero/Addison
1 sypialniowe,
włączone ogrzewanie
pralnia na miejscu
(darmowa), dużo
parkingów, drewniane
podłogi, małe
zwierzęta dozwolone
Tel. 773-732-6069
Central/Diversey
1 sypialnia
w basemencie
do wynajęcia.
Parkiety, pralka.
Tel. 773-836-0870
Stanisławowo, B&M
parter, kompletnie
odnowione, nowe
carpety, nowa podłoga
w kuchni, piec, lodówka.
Dwie sypialnie. Lokator
płaci użyteczności.
Tel. 773-750-4342
lub 773-637-2648
PALATINE,
duży, 5-pokojowy
apartament, 2 sypialnie,
przestronne szafy,
balkon z widokiem na
dziedziniec, czysty,
spokojny budynek.
Czynsz zawiera
ogrzewanie i gaz do
gotowania, darmowy
parking, $840. Dzwoń:
Alicia / Danco Realty
Tel. 773-919-2800
Belmont / Central, 2-sypialniowe mieszkanie na I piętrze w domu 2-rodzinnym dla
2-3 osób, dorosłym niepalącym. Pralnia na miejscu. Tel.
773-704-2375 [1111-0608]
Belmont / Central, wynajmę
umeblowany pokój w basemencie, na stałe lub weekendy. Tel. 773-704-2375
[1005-0631]
1106-0340
Szukam 1-sypialniowego
mieszkania na piętrze lub
studio z parkingiem do
$500, u odpowiedzialnego
właściciela, w okolicy Foster
/ Harlem / Higgins. Tel. 773814-7411 [1112-0642]
BERWYN, blisko
I-290, w spokojnym
domu i okolicy
1 sypialniowe dla
1-2 odpowiedzialnych
osób, świadczenia
wliczone, $550.
Tel. 630-670-0123
1111-0802
Nieruchomości
- Poszukuję do
wynajęcia
2100
Arlington Heights, wynajmę
umeblowane mieszkanie w
basemencie dla spokojnej
osoby. Internet, polska telewizja, pralnia na miejscu.
Tel. 847-342-5069 [11110444]
1112-0223
2000
Addison / Oak Park, wynajmę pokój w nowo odnowionym basemencie. Tel.
773-865-8484 [1104-0499]
JUSTICE,
przy 82th Street
nowo odnowiony
basement do wynajęcia.
Użyteczności wliczone
w czynsz.
Tel. 708-594-2043
1111-0496
Poszukuję pracy jako pomoc w przygotowywaniu małych przyjęć od 2-20 osób.
Proszę zostawić wiadomość. Tel. 847-296-2236
[1111-0229]
JEFFERSON PARK,
wynajmę sypialnię
dla niepalącej pani
z użytecznością całego
luksusowego
apartamentu,
ze wszystkimi wygodami.
Tel. 773-427-4592
1108-0098
Szukam pracy na part time
od 5 po południu, na około 3
godziny dziennie. Tel. 630414-8875 [1111-0248]
5918 W. Gunnison, do wynajęcia 3 sypialniowe mieszkanie na II piętrze, 1.5
łazienki, w całym apartamencie parkiety. Od 1 grudnia, $1,100. Tel. 773-5051475 [1110-1016]
25
Zbigniew Pieńkowski
Słownik tematyczny branży
nieruchomości w Ameryce
Część 21: “Legal and Ethical Issues in Real Estate Transactions”
czyli „Prawne i etyczne kwestie w transakcjach
dotyczących nieruchomości” (część III)
1110-0783
Pan na emeryturze pomoże
w różnych pracach w domu
i koło domu. Może również
pracować jako stróż. Tel.
773-441-3988 [1111-0336]
4413 W. Belmont, 2-sypialniowe mieszkanie do wynajęcia. Tel. 773-202-1778 [11
10-0817]
Mount Prospect,
sypialnia do wynajęcia
dla osoby w średnim
wieku z możliwością
użytkowania całego
mieszkania, pralka
i suszarka na miejscu,
$345 + elektryka na pół.
Tel. 847-401-3625
1110-0846
Starszy pan na emeryturze
szuka pracy: podwiezie,
przywiezie, pomoże w drobnych pracach koło i w domu.
Tanio. Edward. Tel. 773-732
-7284 [1111-0593]
Nieruchomości
- Wynajmę
- Mieszkania
2210
CUMBERLAND/GRAND
wygodny pokój
w nowym basemencie
dla pana/pani na stałe
lub weekendy
(Internet, TV).
Tel. 773-401-1592
1111-0018
Saksofonista szuka pracy w
zespole muzycznym. Tel.
708-220-8957 [1111-0655]
Ceny nowoczesnych polis
ubezpieczeniowych na domy obniżone do 39%. Wycena w 5 minut. Farmers
Insurance Albert Dyduch
Agency. 7155 W. Belmont/
Harlem. Tel. 773-889-8989
[1107-0525]
1108-0050
Ceny nowoczesnych polis
ubezpieczeniowych na domy obniżone do 39%. Wycena w 5 minut. Farmers
Insurance Albert Dyduch
Agency. 7155 W. Belmont/
Harlem. Tel. 773-889-8989
[1107-0497]
NIERUCHOMOŚCI
1106-0669
Ubezpieczenia liability i workers compensation, elektrycy, hydraulicy, malarze.
Liability na płytki i podłogi.
Wycena w 5 minut. Farmers
Insurance Albert Dyduch
Agency. 7155 W. Belmont/
Harlem. Tel. 773-889-8989
[1107-0509]
MONITOR
Belmont / Long wynajmę dla
pani na weekendy umeblowaną sypialnię. Tel. 773283-0421 [1111-0595]
NATIONAL ASSOCIATION OF REALTORS® (w skrócie: NAR) – Krajowe Stowarzyszenie Realtorów: założone na początku XX wieku w Chicago, stowarzyszenie
skupiające ponad milion agentów obrotu nieruchomościami, promujące profesjonalizm
i przestrzeganie zasad etycznych w branży nieruchomości. Tylko członkowie NAR
mają prawo używać w odniesieniu do swojego zawodu terminu REALTOR®, który jest
zastrzeżoną nazwą firmową.
NAR CODE OF ETHICS – Kodeks Etyczny NAR: kodeks etyczny, którego zobowiązani są przestrzegać członkowie Krajowego Stowarzyszenia Realtorów (NAR).
Przyjęty pierwotnie w 1913 roku, stał się najbardziej znanym i renomowanym kodeksem etycznym, który uznawany jest również przez wielu agentów, którzy nie są członkami NAR.
FIDUCIARY RESPONSIBILITIES – obowiązki powiernicze: agent posiada
następujące zobowiązania wobec klienta, którego reprezentuje: 1) dbałość (care) o pomyślne przeprowadzenie powierzonej transakcji, 2) posłuszeństwo (obedience) rozumiane jako wykonywanie poleceń klienta zgodnie z prawem i z treścią zawartego kontraktu, 3) lojalność (loyalty), czyli działanie w interesie klienta, 4) ujawnienie informacji
(disclosure) mogących mieć wpływ na przebieg transakcji, 5) księgowość (accounting),
która dotyczy nie tylko dokładnego rozliczenia się z funduszy powierzonych przez
klienta, ale również przekazywania klientowi kopii wszystkich dokumentów związanych
z transakcją w ciągu 24 godzin od momentu ich podpisania, 6) poufność (confidentiality) informacji uzyskanych od klienta, które nie mogą być ujawnione osobom trzecim
bez zgody klienta. Np. ujawnienie potencjalnemu nabywcy informacji o tym, że klient
agenta zmuszony jest sprzedać swój dom jak najszybciej z powodów osobistych, nie
byłoby uznane za działanie na korzyść klienta, nawet gdyby agent kierował się nadrzędnym celem doprowadzenia do pomyślnego zamknięcia transakcji. Obowiązek
poufności informacji obowiązuje nawet po wygaśnięciu kontraktu z klientem.
FAIR HOUSING PARTNERSHIP RESOLUTION – Umowa o Współpracy
w Sprawie Sprawiedliwej Gospodarki Mieszkaniowej: umowa zawarta w 1996 roku
pomiędzy Krajowym Stowarzyszeniem Realtorów (National Association of Realtors) i
Departamentem Gospodarki Mieszkaniowej i Rozwoju Miejskiego (Department of
Housing and Urban Development) w sprawie wspólnych działań w celu wyeliminowania przejawów dyskryminacji w handlu nieruchomościami.
STEERING – sterowanie: namawianie potencjalnych nabywców przez agentów
obrotu nieruchomościami do zakupu lub wynajmu domu w określonej dzielnicy lub
zniechęcanie ich do szukania nieruchomości w danej okolicy, w oparciu o rasę, wyznanie, narodowość lub z innych względów. W każdej sytuacji jest to niezgodne z prawem,
gdyż ogranicza rozważenie wszystkich możliwości przez potencjalnych nabywców.
BLOCKBUSTING (inna nazwa: panic peddling) – szerzenie paniki: nielegalna
praktyka polegająca na szerzeniu paniki wśród właścicieli nieruchomości poprzez
informowanie ich, że ich okolica zagrożona jest przez napływ mniejszości etnicznej lub
rasowej, co będzie miało negatywny wpływ i obniży ceny nieruchomości, w celu nakłonienia właścicieli nieruchomości w nieuczciwy sposób do szybkiego sprzedania swojej
własności po zaniżonej cenie.
REDLINING – odmowa udzielania pożyczk hipotecznych: nielegalna praktyka
polegająca na odmowie udzielania pożyczek hipotecznych na nieruchomości w dzielnicach uznanych za podupadające, pomimo tego, że potencjalni nabywcy kwalifikują
się na otrzymanie takiej pożyczki. Redlining dosłownie oznacza „zaznaczanie czerwoną linią” na mapie danych rejonów.
Zbigniew Pieńkowski – magister filologii angielskiej ze specjalizacją w kulturoznawstwie amerykańskim (Uniwersytet Warszawski, 1994 rok). Zawodowy tłumacz i nauczyciel języka angielskiego z 15-letnim doświadczeniem. Ekspert w przygotowaniu
tłumaczeń dokumentów niezbędnych do ewaluacji wykształcenia i nostryfikacji dyplomów. Specjalizuje się również w tłumaczeniach prawnych, medycznych i z dziedziny
nieruchomości. Realtor, Real Estate Broker – od 2004 roku służy pomocą przy kupnie,
sprzedaży i wynajmie nieruchomości.
Tel.: 773-719-3645
E-mail: [email protected]
web: www.PolandUSA.com
23 GRUDNIA 2011
www.infolinia.com
Belmont / Oak Park, do wynajęcia duży pokój w basemencie dla pani na weekendy lub na stałe. Nie ma
problemu z parkingiem. Tel.
773-545-7218 [1110-0687]
Belmont / Oak Park, wynajmę pokój w basemencie.
Tel. 773-272-1012 [11120596]
Belmont/Harlem, wynajmę
ładne, umeblowane sypialnie na stałe lub na weekendy. Dostępny internet,
pralnia. Tel. 773-744-8442
[1112-0528]
Ceny nowoczesnych polis
ubezpieczeniowych na domy obniżone do 39%. Wycena w 5 minut. Farmers
Insurance Albert Dyduch
Agency. 7155 W. Belmont/
Harlem. Tel. 773-889-8989
[1107-0534]
Chicago Ridge, 2-sypialniowe kondominium z balkonem, 2 miejsca parkingowe,
naprzeciwko nowe trasy do
joggingu, $760 + użyteczności, zwierzęta OK. Tel. 773310-3200 [1110-0828]
Cicero / Belmont, 2 bed
apartment in a 2-flat, everything brand new (kitchen, dining room and more), hardwood floors, central air. Tel.
773-467-8956 [1112-0358]
Cumberland / Foster, 2 bedroom apartment, includes
gas, heat, water, parking
space, storage unit. Tel. 773
-306-3399 [1112-0359]
Des Plaines, 1 sypialniowe
na II piętrze, w rezydencyjnej, spokojnej dzielnicy, blisko komunikacji. Użyteczności wliczone, $750. Tel.
847-971-8565 [1110-0594]
Diversey / Oak Park, bardzo
duże, umeblowane studio w
basemencie dla 1 lub 2 niepalących osób. Garaż. Tel.
773-622-5743 [1112-0530]
Foster / Cumberland, do wynajęcia umeblowany pokój,
do wspólnego zamieszkania. Tel. 773-344-1748; 773693-4977 [1112-0111]
Foster / Cumberland, nowoczesne 1-sypialniowe, duże
kondominium, 2 pełne łazienki, centralne ochładzanie, patio, parking, drewniane podłogi. Tel. 312-4463002 [1111-0686]
Franklin Park, odnowione 1
sypialniowe
mieszkanie,
parking, pralnia na miejscu,
ogrzewanie wliczone, $575.
Tel. 312-735-1881 [10030107]
Fullerton / Long, 2423 N. Lorel, 2-sypialniowe, odnowione, I piętro, duże mieszkanie. Lokator płaci użyteczności - gaz i elektrykę. Tel.
773-750-4342 [1110-0923]
Harlem / Talcott, studio do
wynajęcia. Ogrzewanie i gaz
wliczone, dogodna lokalizacja, $630 plus depozyt. Tel.
773-774-5018 [1112-0606]
Higgins / Mango, do wspólnego zamieszkania w apartamencie 2-sypialniowym na
stale lub weekendy, parking.
Tel. 773-936-6825 wieczorem [1111-0810]
Jackowo, do wynajęcia 2sypialniowe, umeblowane
mieszkanie na parterze,
$400. Tel. 773-772-9817 [11
12-0566]
Jackowo, wynajmę umeblowany pokój spokojnej osobie. Tel. 773-953-5325 [11
10-0181]
Jefferson Park, dla pana sypialnia z łazienką, 2 piętro,
parkiet, $270. Tel. 773-6156899 [1112-0617]
Jefferson Park, ładne 3-sypialniowe mieszkanie, 2 pełne łazienki (master bedroom), II piętro, drewniane
podłogi, $900 + świadczenia. Pranie wliczone w
czynsz, od 15 stycznia. Tel.
773-615-6899 [1112-0474]
Grand / Harlem, ładne 2-sypialniowe kondominium, piętro, parkiety, pralnia, albo
ktoś do wspólnego zamieszkania. Tel. 773-600-0409 [11
11-0092]
Jefferson Park, mieszkanie
1-sypialniowe / studio na
I piętrze, z prywatnym ogrodem, pieszo do kolejki, minutę do autostrady, $650/
użyteczności
włączone
oprócz 1/3 elektryki. Tel.
847-685-0905 [1110-0254]
Harlem / Addison, ładny basement do wynajęcia blisko
parku. Tel. 312-927-4040 [11
12-0306]
Laramie / Addison, wynajmę
2-sypialniowe mieszkanie.
Tel. 773-777-2847; 773-3046210 [1112-0193]
Harlem / Addison, sypialnia
od zaraz do wspólnego zamieszkania dla spokojnej
osoby w pięknym, nowym
basemencie. 2 łazienki, salon, $300, użyteczności wliczone. Tel. 773-808-4410
[1106-0244]
Milwaukee / Bryn Mawr, do
wynajęcia dla pana bez nałogów, sypialnia z używalnością kuchni. W czynsz
wliczone świadczenia. Blisko kolejki i autostrady. Tel.
708-420-3550 po polsku;
708-790-5208 po angielsku
[1111-0785]
Harlem / Diversey, sypialnia
w kompletnie odnowionym
basemencie, od $200 - użyteczności wliczone z WiFi internet. Tel. 847-630-6661
[1111-0332]
Milwaukee / Bryn Mawr,
małe 2-sypialniowe mieszkanie w basemencie. Tel.
773-304-7044 [1112-0268]
27
Milwaukee / Foster, 2 sypialniowe mieszkanie, blisko
środków komunikacji, od zaraz, $850. Wszystkie użyteczności wliczone. Tel. 773410-4413 [1110-0059]
Milwaukee / Pulaski, ochładzany pokój dla pani na
weekendy. Tel. 773-9641088 [1105-0552]
Montrose / Austin, 3 sypialnie, living room, pokój komputerowy, 2 pełne łazienki,
pralka, suszarka, duży kryty
deck, podwójna jarda. Tel.
773-545-1339 [1112-0657]
Montrose / Narragansett,
wynajmę pokój w basemencie niepalącemu mężczyźnie. Tel. 773-725-7124 [11
08-0492]
Mount Prospect, wynajmę 2
sypialniowe mieszkanie z 2
łazienkami, cena $900 +
opłata za elektrykę. Tel. 847208-9836 [1110-0076]
Narragansett / George, do
wynajęcia 2 sypialniowe
mieszkanie dla 2 uczciwych
osób. Proszę zostawić wiadomość. Tel. 773-745-2054
[1111-0363]
Palatine, 2 i 1-sypialniowe,
duże kondominium do wynajęcia. Nowe podłogi, centralne ogrzewanie i ochładzanie wliczone w czynsz.
Tel. 847-903-9578 [11120363]
Palatine, 53 / Rand Rd., 2
bedroom apartment, clean
building, new kitchen cabinets, newer appliances, carpeting and windows, with
balcony, heat & water included, laundry facility available, no pets. Tel. 847
-975-3355 after 3 pm [11110165]
Prospect Heights, wynajmę
2-sypialniowe mieszkanie, 1
łazienka, parking na 2 samochody, pralka i suszarka
w mieszkaniu. Od zaraz. Tel.
773-627-7682 [1112-0015]
Touhy / Kedzie, sypialnia
umeblowana dla niepalącego pana. Granica Lincolnwood i Skokie. Tel. 773743-1459 [1005-0638]
Trójcowo, Augusta / Milwaukee, duplex, 4 sypialnie, 2
łazienki, centralne ochładzanie i ogrzewanie, $1,000
plus użyteczności. Tel. 773208-8474 wieczorem [11110136]
Wisconsin Necedah, 2 sypialniowy dom, piękne, spokojne miejsce. Rzeka 50 m,
20 minut do autostrady, częściowo umeblowany. $650,
security deposit 2 miesiące.
Tel. 312-735-1881 [11040026]
Wszyscy przenoszą się z
ubezpieczeniem do JACKA
KRZOSKA! On daje najniższe stawki na auta. Dzwoń:
Tel. 773-625-2222 [11120538]
Streamwood, duże 2-sypialniowe mieszkanie, $800,
świadczenia
włączone,
oprócz prądu. Tel. 847-3738130 [1110-0990]
Belmont/Menard
pomieszczenie
biurowe.
Small office suite.
$500, all included
+ internet & parking.
Tel. 773-405-9693
Nieruchomości
- Wynajmę - Wakacje
2265
FLORYDA, Warm Mineral
Springs (Jeziorko Młodości),
ładne mieszkanko do wynajęcia na tydzień, miesiąc lub
całą zimę. Tel. 773-4150175 [1112-0673]
Nieruchomości
- Wynajmę - Domy
2220 Floryda, wynajmę 1 -sypial59th / Austin, wynajmę dom
3-sypialniowy z garażem na
2 auta. Tel. 773-725-6947
[1112-0344]
Schaumburg,
do wynajęcia townhouse
od zaraz, 2 sypialnie,
1 łazienka, garaż,
pralka i suszarka.
$1,150 miesięcznie.
Tel. 630-886-5113
(po angielsku)
Schaumburg, 1-sypialniowe
condo do wynajęcia, II piętro, bez zwierząt. Tel. 630837-2589 [1108-0465]
Schaumburg, do wynajęcia
od 1 stycznia 2 sypialnie, 2
łazienki. Tel. 224-622-8320
[1112-0523]
Nieruchomości
- Wynajmę - Biura,
Biznesy
2230
niowe mieszkanie blisko Jeziorka Młodości - naturalnego, mineralnego źródła.
Tel. 312-493-4999 [11120646]
HAWAJE - apartament 2-sypialniowy, w pełni wyposażony na Maui, tydzień
$2400. Tel. 708-692-0072
[1112-0326]
Orlando - Floryda, komfortowy apartament w ekskluzywnym ośrodku wypoczynkowym. Tanio wynajmę na
tydzień. Tel. 773-610-0164
[1111-0666]
1011-0029
Diversey / Austin, wynajmę
2 sypialnie w basemencie.
Tel. 773-272-1012 [11120593]
Floryda, Clearwater, mieszkanie do wynajęcia, blisko
plaży i sklepów. Tel. 708539-7297 [1110-0454]
Harlem / Irving Park, 2 sypialniowy odnowiony basement do wynajęcia dla
kobiet, na stałe lub na weekendy, bez zwierząt. Tel. 312656-8294 [1112-0415]
1112-0163
Des Plaines (centrum), sypialnia w mieszkaniu 2-sypialniowym do wspólnego
zamieszkania. Tel. 847-8526066 [1112-0347]
Elmwood Park, Harlem /
North do wynajęcia 1-sypialniowe mieszkanie. Drewniane podłogi, centralne ochładzanie i ogrzewanie, garaż,
basen, duże okna z pięknym
widokiem. Tel. 773-9368838 [1111-0062]
NIERUCHOMOŚCI
1106-0615
Berwyn, sypialnia z używalnością mieszkania dla niepalącej kobiety, I piętro,
$320, na weekendy $250.
Tel. 773-814-2930 [11110074]
Elmwood Park, 1-sypialniowe wynajmę od zaraz.
Blisko kolejki, odnowione,
drewniane podłogi, winda w
budynku, $750 + depozyt.
Tel. 708-407-4802 [11110644]
MONITOR
Ceny nowoczesnych polis
ubezpieczeniowych na domy obniżone do 39%. Wycena w 5 minut. Farmers
Insurance Albert Dyduch
Agency. 7155 W. Belmont/
Harlem. Tel. 773-889-8989
[1107-0502]
KOSTARYKA
URLOP MARZEŃ
Apartamenty
2 sypialniowe,
kompletnie wyposażone,
basen przed domem,
10 minut spacerkiem
na cudowną plażę nad
zatoką oceanu, wózek
golfowy do dyspozycji.
Ja tam mieszkam.
Tel. 773-636-2005
23 GRUDNIA 2011
www.infolinia.com
Nieruchomości
- Wynajmę - Różne
2270
NILES,
okolica Golf Mill
do sprzedania
dom 6-rodzinny
z garażem na
2 samochody.
Tel. 847-567-1246
Nowoczesny murowany
split w Norridge,
3 sypialnie, 3 łazienki,
europejska kuchnia,
dining, odnowione,
drewniane podłogi,
wysoki standard.
Mamy więcej...
Agnieszka Włodarczyk,
847-909-0019
i Eric Sadowski
708-945-4585
American Realty
Associates
Ubezpieczyłem auta i dom
w agencji JACKA KRZOSKA
z Farmers Ins. Oszczędziłem $900. REKOMENDUJĘ
TĘ AGENCJĘ, ONI SĄ SUPER. Adres: 3840 N. Harlem, dzwoń. Tel. 773-6252222 [1112-0548]
Townhouse w Roselle,
2 sypialnie, 2 łazienki,
duży balkon, pralka,
garaż, duże
pomieszczenia na
odzież, kominek,
katedralne sufity. Tanio.
Mamy więcej...
Agnieszka Włodarczyk,
847-909-0019
i Eric Sadowski
708-945-4585
American Realty
Associates
1106-0496
Adams, WI, domek 3-sypialniowy, 1.5 łazienki, garaż na
2 auta na podwójnej locie,
blisko jezioro. Sprzedam z
powodu wyjazdu do Polski.
Tel. 773-699-2855 [11040598]
Bardzo duży murowany
bungalow przy
Narragansett i Addison,
6 sypialni, 3 łazienki,
taras na II piętrze,
wykończony basement
z osobnym wejściem.
Mamy więcej...
Agnieszka Włodarczyk,
847-909-0019
i Eric Sadowski
708-945-4585
American Realty
Associates
Foster/Oak Park
5220 N. Normandy,
Chicago, dom
do sprzedania,
English T, blisko
szkoły, zadbany.
Tel. 773-792-3868
0909-0561
Nieruchomości Sprzedaż - Domy
2420
1106-0499
1106-0498
2 sypialnie, basen,
II piętro, dobra
lokalizacja. Assesment
pokrywa rachunki
za ogrzewanie.
Tylko $57,000.
Mamy więcej...
Agnieszka Włodarczyk,
847-909-0019
i Eric Sadowski
708-945-4585
American Realty
Associates
Obniżone ceny ubezpieczeń
na budynki apartamentowe
oraz condo associates. Wycena w 5 minut. Farmers Insurance Albert Dyduch
Agency. 7155 W. Belmont/
Harlem. Tel. 773-889-8989
[1107-0512]
1106-0507
1111-0345
Mieszkanie w Des Plaines,
Montrose / Austin, jednorodzinny, murowany dom, 8
pokoi, drewniane podłogi.
Poddasze 3 pokoje, łazienka, dwa wejścia. Tel. 773545-0050 [1010-0424]
Park Ridge, piękny,
murowany 5-letni dom,
5 sypialni, 4 łazienki,
drewniane podłogi,
wykończona piwnica,
garaż dołączony
na 3 auta.
Halina Okowiński,
PRP Realty
Tel. 847-738-5600
1107-0186
Irving Park / Central, 2 sypialniowe mieszkanie, odnowione, II piętro, parking.
Bardzo niskie opłaty. Cena
tylko $67,000. Tel. 773-7505651 [1112-0152]
Lawrence / Austin, murowany, 3 sypialniowy ranch,
garaż, basement. Tylko
$160,000. Tel. 773-7505651 [1112-0153]
Lake Wisconsin
(miejscowość
Poynette)
2.5 godziny od
Chicago - dom
do sprzedania.
Tel. 773-919-7819
1106-0520
Elmwood Park, sprzedam 2
sypialniowe kondominium
na I piętrze, bardzo dobra
lokalizacja, blisko szkół i komunikacji. Tel. 708-9211714; 708-583-1269 [1006
-0509]
Northbrook, do sprzedania
kondominium 2 sypialnie, 2
łazienki, piwnica, garaż, korty tenisowe, basen, spokojne osiedle. Blisko szkoły
i sklepy. Tel. 847-272-0367
[1112-0229]
Niles, okolica Golf Mill,
okazyjnie sprzedam
1 sypialniowe
kondominium
z ogrzewanym garażem.
Pralka i suszarka
w mieszkaniu.
Tel. 847-989-7285
Hickory Hills, dom do sprzedania. MLS #07921942. To
jest dom, który możesz
kupić, jeżeli dbasz o edukację swoich dzieci. Website
albo dzwonić. Tel. 773-2518229 [1110-0321]
1110-0031
Chicago Ridge, 2-sypialniowe kondominium z balkonem, 2 miejsca parkingowe,
naprzeciwko nowe trasy do
joggingu, $87,900. SPRZEDAŻ PRZEZ WŁAŚCICIELA. Tel. 773-310-3200 [11
09-0830]
Grand / Harlem,
sprzedam ładne,
2 sypialniowe
kondominium.
Niskie association,
wliczone gaz, woda,
ogrzewanie. Piętro,
parkiety, pralnia,
$129,000.
Tel. 773-600-0409
29
Countryside,
$325,000.
Dom architektów, 17,050 sq
ft., 4 sypialnie, 1.5 łazienki,
osobna jadalnia, pokój rodzinny / kominek, pokój do
rozrywek / bar ze zlewem.
Tracy Anderson / Prudential.
Tel. 630-242-6162 [11100115]
Lake Thunderbird, Putnam,
Illinois - do sprzedania odnowiony dom, blisko do
plaży i miejsca do spuszczania łódki na jezioro, piękna
okolica, $65,000. Homeside
Realty - Jolanta Kielar. Tel.
630-204-8370 [1108-0800]
1112-0284
Ceny nowoczesnych polis
ubezpieczeniowych na domy obniżone do 39%. Wycena w 5 minut. Farmers
Insurance, Albert Dyduch
Agency. 7155 W. Belmont/
Harlem. Tel. 773-889-8989
[1107-0519]
Duże mieszkanie
w Mount Prospect,
3 sypialnie, 2 łazienki,
garaż, darmowa pralnia,
widok na park z dużego
balkonu. Mamy więcej...
Agnieszka Włodarczyk,
847-909-0019
i Eric Sadowski
708-945-4585
American Realty
Associates
1106-0495
Buffalo Grove, duże 2 bed.,
2 bath, ogrzewanie i woda
wliczone, basen, plac zabaw
dla dzieci, nowe appliances,
okna i podłogi odnowione.
Niskie podatki. $137,888.
Bianca Tel. 847-577-6181
call in English [0809-0133]
Duże mieszkanie
w Mount Prospect,
2 sypialnie, 2 łazienki,
kompletnie
wyremontowane.
Wysoki standard,
duży balkon, garaż,
$139,000.
Mamy więcej...
Agnieszka Włodarczyk,
847-909-0019
i Eric Sadowski
708-945-4585
American Realty
Associates
1106-0497
Nieruchomości Sprzedaż
- Mieszkania
2410
NIERUCHOMOŚCI
1107-0674
Tanie, komercyjne miejsce
do przechowywania rzeczy
jakiegokolwiek rodzaju lub
małą produkcję, duże wejście-16 stopowe, betonowe
podłogi, itp. Security depozyt konieczny, 750 sq ft,
$350. Tel. 312-735-1881
Email [email protected] [1106
-0801]
HARLEM / GRAND,
Chicago. Odnowione
kondominium
2 sypialnie, 1 łazienka,
nowa kuchnia, $85,000.
Katarzyna Czyszczon
Gunnison Real Estate
Tel. 847-312-6633
MONITOR
30 NIERUCHOMOŚCI
MONITOR
23 GRUDNIA 2011
ZAP i P-SFUK
podpisują porozumienie
NA SPRZEDAŻ
DOCHODWA
LICENCJONOWANA
COLLECTION AGENCY.
Windykacja długów,
mechanics lien,
labor department, OSHA,
zakładanie korporacji,
księgowość oraz podatki.
Dzwoń: 708-655-4708
zakład fryzjerski,
Nieruchomości Sprzedaż
- Działki i grunty
2440
Polska - Międzylesie
(pod Warszawą)
Komfortowa
posiadłość tuż obok
Centrum Zdrowia
Dziecka (mikroklimat).
Jedna ściana działki
graniczy z
Mazowieckim Parkiem
Narodowym. Działka
3 tysiące m2.
Powierzchnia użytkowa
domu 600m2. Sprzedam
lub inna oferta.
Tel. 773-636-2005
MAZURY, mieszkanie
z widokiem na jezioro,
36 m2, III piętro,
90,000 PLN. Zamienię
na mniejsze. Proszę
dzwonić po 5 pm:
847-991-9291
AUGUSTÓW,
działka budowlana,
media, bardzo
dobra okolica,
sprzedam.
Tel. 773-517-6479
815-981-0121
Sprzedam działkę
budowlano-widokową
w okolicach Zakopanego,
1/2 ha, z możliwością
podziału na mniejsze
działki.
Tel. 773-744-4759
1109-0231
Wrocław - Karłowice,
mieszkanie
do sprzedania,
74m2, 3 pokoje,
kuchnia, łazienka,
przedpokój.
Cena do uzgodnienia.
Tel. 773-837-8370
1111-0574
Wolne działki
w Chicago / sub
sprzedam lub
zamienię na Polskę,
rejon Kraków.
Dzwoń po listę:
773-777-0003
www.lesrealestates.com
Sprzedam
pensjonat
w centrum
Krynicy Zdrój.
224-659-1042
dom, pensjonat, hotel.
Cena 220,000 PLN,
do uzgodnienia.
Po więcej informacji
dzwoń: 773-414-2273
1110-0840
Działka uzbrojona na sprzedaż w pięknej okolicy Russellville, TN, Cherkee Lake
30 min od Knoxville, TN.,
waterfront. LOT. 122.0.41.
acre, $79,900. Tel. 239-6820979 [1006-0449]
BIELSKO-BIAŁA
sprzedam mieszkanie
64m2 w centrum,
po kapitalnym
remoncie,
cena 300,000 PLN.
011-48-519-153-549
lub 630-854-7446
nadająca się na inwestycję,
1105-0720
Atrakcyjnie położona działka
rekreacyjno-budowlana
(3750 metrów kwadratowych) nad jeziorem (Lake
Thunderbird), 2 godziny na
południowy zachód od
O'Hare. Tel. 708-772-0724
[1103-0254]
Bielsko-Biała - okolica,
sprzedam uzbrojoną działkę
budowlaną. Woda, prąd,
gaz, blisko las, w granicy
potok górski. Działka o powierzchni 24 arów. Cena
działki: 100 złotych za metr
kwadratowy. Tel. 847-7180254 [1105-0670]
Nad morzem
sprzedam - okazja!
Dla powracających do
Polski na stałe!! Blisko
morza, do plaży 1900
metrów. Do dużego
jeziora 500 metrów.
Koło Jarosławca.
Świetny nadmorski
klimat. Mała, cicha
turystyczna miejscowość,
zawsze pełna
wczasowiczów. Pięknie
położona działka
mieszkalnopensjonatowo-hotelowa.
2000 metrów
kwadratowych,
ogrodzona solidnym
betonowym ogrodzeniem.
Media, prąd, woda, itp.
na działce. Świetnie
1109-0600
dobrze prosperujący,
w atrakcyjnej
dzielnicy Chicago.
Tel. 224-522-0222
Białystok, centrum, naprzeciwko parku, 2 pokoje na
parterze z możliwością działalności gospodarczej. Ponad 46 m2, 300,000 złotych.
Tel. 847-705-5174; 011-48601-49-7772 [1107-0443]
1111-0773
Sprzedam dobrze prosperujący zakład fryzjerski z budynkiem lub bez. Po więcej
informacji proszę dzwonić.
773-216-7667 [1110-0772]
Sprzedam
1110-0105
Nieruchomości Sprzedaż - Biura,
Biznesy
2430
Nieruchomości Sprzedaż Własności w Polsce
2450
1112-0287
Wysyłam pocztą elektroniczną aktualną listę domów
odebranych przez banki. Tadeusz Bielicki, American
Realty. Po więcej informacji
proszę dzwonić pod numer
telefonu: 773-230-4598 [11
12-0383]
Zamienię lub sprzedam
działkę w Port CharlottePunta Gorda, Florida, 0.25
akra na działkę w okolicach
Białegostoku, Northern Indiana lub Michigan. Zezwolenie na budowę, residential
zoning. Tel. 773-818-5800
[1111-0146]
17 arów działka uzbrojona w
Zielonkach, 2 km od Krakowa, 450,000 PLN. Tel.
011-48-12-28-50-249 [11110376]
1110-0374
Tanio sprzedam dom nad jeziorem "Lake Ellwood" Wisconsin, 3/4 akra działka,
107 stóp plaży. Tel. 630540-1699 [1112-0021]
Twin Lake, Wisconsin, 55
mil od Chicago, działka pod
budowę 78 x 128. Doprowadzone media, blisko do jeziora, pozwolenie na mostek
dla łodzi, $42,500. Tel. 708457-0593 [1106-0583]
Sprzedam przepiękną
zabytkową willę
w Gdańsku - Oliwie.
Dwie kondygnacje
o pow. 263 m2 plus
suterena 100 metrów.
Willa położona jest
w najatrakcyjniejszym
miejscu Trójmiasta,
przy ul. Podhalańskiej
15D i graniczy z lasem
- Parkiem Oliwskim.
Działka o pow. prawie
1,000 metrów. Tylko
poważne propozycje.
Tel. 708-945-4585
1112-0283
1108-0892
Została założona w roku 1976 przez grupę polskich imigrantów, by pomóc rodakom uzyskać pożyczki na zakup domów. Obecnie posiada 15 oddziałów w Nowym Jorku, New Jersey i Illinois oraz
Centrum Operacyjne w Fairfield, NJ. Unia posiada
również Oddział Mobilny, który używany jest podczas polonijnych imprez oraz Oddział Online, który
znajduje się na www.NaszaUnia.com. Podczas 35
lat działalności, Nasza Unia zgromadziła $1,4 miliarda w aktywach i pozyskała ponad 74 tysiące Członków polskiego i słowiańskiego pochodzenia.
P-SFUK, która jest największą etniczną unią kredytową w USA, udziela pomocy finansowej organizacjom polonijnym, szkołom, harcerzom i parafiom.
Corocznie P-SFUK wydaje około $1 milion dolarów
na ten cel, w tym $300 tys. na Program Stypendialny dla polonijnych studentów.
NA SPRZEDAŻ
DOCHODWA AGENCJA
UBEZPIECZENIOWA
Ubezpieczenia
komercyjne,
kontraktorskie,
general liability,
workers compensation,
bonds, ubezpieczenia
indywidualne, domy,
samochody.
Dzwoń: 708-655-4708
1108-0893
P-SFUK
(Polsko-Słowiańska Federalna
Unia Kredytowa)
Murowany dom przy
Austin i Irving Park,
6 sypialni, 2 łazienki
dodatkowa kuchnia,
drewniane podłogi,
centralne ochładzanie
Tanio.
Mamy więcej...
Agnieszka Włodarczyk,
847-909-0019
i Eric Sadowski
708-945-4585
American Realty
Associates
1106-0501
Jest niedochodową agencją pomocy społecznej,
która od 1922 roku oferuje szeroki zakres usług dla
Polonii oraz wszystkich tych, którzy potrzebują pomocy. Misją Zrzeszenia Amerykańsko Polskiego jest
wyjście naprzeciw zróżnicowanym potrzebom Polonii mieszkającej na terenie metropolii chicagowskiej
poprzez oferowanie programów i usług, dzięki którym mogą dokonać pozytywnych zmian w swoim
życiu. W ubiegłym roku Zrzeszenie udzieliło pomocy
ponad 11 000 klientom świadcząc szeroki zakres
usług.
Zrzeszenie Amerykańsko Polskie oferuje pomoc
w dziedzinie programów edukacyjnych i usług z zakresu pośrednictwa pracy, usług socjalnych, usług
imigracyjnych, spraw mieszkaniowych, a także informacji i reprezentacji społecznej. Poprzez 28 programów ZAP zapewnia swoim klientom środki
umożliwiające polepszenie ich niejednokrotnie krytycznej sytuacji życiowej oraz pozwalające na prowadzenie czynnego i pełnego udziału w życiu społecznym.
Dom w Norridge,
3 sypialnie, nowa
kuchnia, drewniane
podłogi, gotowy do
wprowadzenia. Tylko
$155,000. Mamy więcej...
Agnieszka Włodarczyk,
847-909-0019
i Eric Sadowski
708-945-4585
American Realty
Associates
Działka uzbrojona na sprzedaż w pięknej okolicy Russellville, TN., Cherkee Lake
30 min od Knoxville, TN.
LOT 1.01.1.1 acre z boat
slip, $39,900. Tel. 239-6820979 [1006-0451]
1106-0500
Zrzeszenie Amerykańsko Polskie
(ZAP)
Duży, murowany dom
przy Narragansett
i School. 7 sypialni,
4 łazienki, kominek,
dodatkowa kuchnia,
wszystko
wyremontowane. Tanio.
Mamy więcej...
Agnieszka Włodarczyk,
847-909-0019
i Eric Sadowski
708-945-4585
American Realty
Associates
1106-0502
Na mocy porozumienia Zrzeszenie Amerykańsko-Polskie i Polsko-Słowiańska Unia Kredytowa
będą m.in. podejmować wspólne działania marketingowe, dzięki którym Zrzeszenie będzie mogło promować usługi Unii w swoich placówkach, co pozwoli
Naszej Unii dotrzeć do wielu potencjalnych klientów
na terenie Chicago. Porozumienie otwiera również
nowe możliwości finansowego wsparcia dla działalności ZAP.
1106-0507
Dostrzegając korzyści płynące z wzajemnej współpracy Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa (P-SFUK) oraz
Zrzeszenie Amerykańsko-Polskie (ZAP)
zawarły porozumienie partnerskie, które
zostało formalnie podpisane w piątek,
11 listopada 2011 r. w siedzibie ZAP w Chicago. Ze strony P-SFUK porozumienie parafowała pani Marzena Wierzbowska,
Przewodnicząca Rady Dyrektorów i Prezes/Dyrektor Wykonawczy P-SFUK pan
Oskar Mielczarek. W imieniu ZAP porozumienie podpisał pan Gary Kenzer, Dyrektor Wykonawczy.
Nowoczesny murowany
split w Norridge,
3 sypialnie, 3 łazienki,
europejska kuchnia,
dining, odnowione,
drewniane podłogi,
wysoki standard.
Mamy więcej...
Agnieszka Włodarczyk,
847-909-0019
i Eric Sadowski
708-945-4585
American Realty
Associates
1110-0865
tekst sponsorowany - tekst sponsorowany - tekst sponsorowany
szukaj nas w sieci:
23 GRUDNIA 2011
www.infolinia.com
MOTORYZACJA
1107-0776
Nisko Warchoły - sprzedam
dom 1-rodzinny z budynkiem gospodarczym. Tel.
708-357-7603 [1111-0548]
Wyjątkowa działka
budowlana
w Budzicznej, powiat
Sieradz, województwo
łódzkie, powierzchnia
16,122 m2, z domkiem
letniskowym, parkiem,
sadem i młodym lasem.
Niezwykle czyste
powietrze. Miejsce na
budowę domu. Zobacz
www.bhnsieradz.pl
011-48-502-554-636
Nowe mieszkanie w Olsztynie (niewykończone) o powierzchni 63 m2 + piwnica
5,1 m2 + garaż pod budynkiem. Ładne osiedle (styl
kondominium, security). Tel.
905-206-9817 [1111-0097]
1106-0576
EŁK,
1009-0034
nad jeziorem,
sprzedam mieszkanie
60m2, cena:
162,000 złotych.
Tel. 847-991-9291
BIELSKO-BIAŁA
pięknie położona
uzbrojona
działka
budowlana, 9 ar.
Tel. 847-345-5413
Brzeźnica koło Dębicy,
ładny 3-piętrowy dom, działka 24 ary. Tel. 630-5899349 [1110-0845]
Ceny nowoczesnych polis
ubezpieczeniowych na domy obniżone do 39%. wycena w 5 minut. Farmers
Insurance, Albert Dyduch
Agency. 7155 W. Belmont/
Harlem. Tel. 773-889-8989
[1107-0518]
Do sprzedania dom z zabudowaniami w Starym Korczynie, woj. świętokrzyskie,
o powierzchni 6,400 m2.
Cena do negocjacji. Tel. 773
-308-6987; 011-48-606-392608 [1109-0481]
Dom 2-piętrowy + piwnice z
garażem oraz budynek warsztatowy na dużej działce w
okolicach Krakowa (10 km
na południe). Tel. 847-8257846 [1106-0465]
Działka budowlana (w kształcie prostokąta) nad Bałtykiem - Grzybowo, 6 km od
Kołobrzegu, pow. 1,248 m2.
Media: woda, kanalizacja,
elektryka w ulicy, 1,400 m od
plaży. Tel. 011-48-22-8106347; 011-48-514-521-315
[1110-0728]
Gdańsk, sprzedam mieszkanie blisko plaży, komunikacji miejskiej, sklepów, 82
m2, 3 sypialnie. Tel. 011-4858-522-1225 [0911-0546]
Kraków - Bieżanów, do wynajęcia z możliwością kupna
3-pokojowe mieszkanie na
IV piętrze. Tel. 847-2697170 [1112-0245]
Pojezierze Łęczyńsko - Włodawskie, Stara Jedlanka,
działka zagrodowa 16 arów,
zadrzewiona, ogrodzona,
szambo, woda, kontener
mieszkalny, 75,000 PLN.
Tel. 011-48-602-660-231 [11
10-0691]
Sprzedam dom w okolicy
Nysy, woj. opolskie. Tel. 630
-235-7355 [1110-0677]
Tarnów, mieszkanie M4,
świetnie wyposażone i umeblowane, z niskimi opłatami,
sprzedam lub zamienię na
nieruchomość w okolicy Chicago. Tel. 847-471-8588 [11
12-0529]
Uzbrojoną działkę pod Krakowem sprzedam. Tel. 01148-501-563-633 [1106-0743
Województwo Podlaskie do sprzedania posiadłość,
cena do uzgodnienia. Tel.
847-740-0431 [1112-0003]
Uwaga od tygodnia nowe
obniżone ceny na ubezpieczenia samochodów z polskim prawem jazdy. Farmers Insurance Albert Dyduch, 7155 W. Belmont/Harlem. Tel. 773-889-8989 [11
07-0508]
BMW 323i, pierwszy właściciel, 90 tysięcy mil, czarny,
najlepsza wersja. Tel. 773848-3388 [1112-0251]
Chevrolet Venture mini van
2003, 119,000 mil, stan bardzo dobry, cena do uzgodnienia. Tel. 847-525-0965;
847-963-0431 [1107-0250]
Chevy Express 2500, 2009,
39,000 mil. Tel. 773-2307937 [1111-0551]
Toyota Corolla S 2007
sprzedam z powodu
wyjazdu. 41 tysięcy mil,
kolor popielaty metalik,
pierwszy właściciel,
stan idealny.
Serwisowana w Toyocie.
Cena $11,900.
Tel. 708-745-1257
Toyota Camry 1999, 90,000
mil, stan idealny. Tel. 312823-7856 [1111-0607]
47,000 mil, 4-cylindrowa,
$11,300. Tel. 773-627-3906
[1111-0247]
GMC Savana 2500, 2006
rok, przedłużany, 170 tysięcy mil (highway miles),
cena do uzgodnienia. Tel.
847-417-4156 [1112-0375]
Toyota Corolla 1996, stan
dobry. Tel. 773-351-6555
[1112-0464]
GMC Sierra 1500 pickup, 4
x 4, '95, 93,000 mil, nowe
sprzęgło, $2,800, sprzedam
z powodu wyjazdu. Tel. 773304-7044 [1111-0687]
Honda Accord SE '00,
112,000 mil, kolor złoty, autozapalanie, alarm, stan
idealny, $4,900. Tel. 847208-7495 [1112-0444]
Honda Civic LX 2011, 5,600
mil. Tel. 773-230-7937 [11
11-0550]
Lexus IS300 2004, sprzedam na części. Tel. 708478-7315 lub 708-439-3939
[1110-0929]
Mack Vision, 2005, HP 427,
312,000 mil, transmisja 10.
1996 EAST wywrotka, 39 ft.,
poduszki powietrzne, 22.5
aluminium. Tel. 773-3516555 [1112-0463]
MOTORYZACJA
!!! SKUPUJEMY SAMOCHODY !!! Gotówka na
miejscu - najlepsze ceny.
Tel. 773-431-9836 [11120295]
Nissan Altima '99 do sprzedania. Tel. 773-931-3159 [11
12-0066]
stan bardzo dobry, $3,500.
Tel. 773-563-1291 [11120156]
Honda Accord '93, 122,000
mil, sprzedam. Tel. 773-8279653 [1112-0631]
FLORYDA
SUPER
OKAZJA. Domy, mieszkania
już od $25,000. Biznesy, hotele, restauracje, stacje
paliw, centrum handlowe.
Pożyczki.
www.houseroman.com Tel. 754-235-0378
Roman [1111-0063]
Motoryzacja - Kupno
3100
Dodge Grand Caravan
2005, 71,000 mil, $7,500
oraz Mercury Villanger GS
1997, 149,000 mil, $1,500.
Tel. 773-402-9241 [11110099]
Motoryzacja
- Sprzedaż Ford Focus Wagon 2001,
3200 130,000 mil, silnik 2.0 L, Toyota Camry 2009, czarna,
Nieruchomości Sprzedaż - Różne
2470
3000
31
Mam polskie prawo jazdy a
najlepsze polisy i ceny na
moje auto ma agencja
JACKA KRZOSKA - Farmers Ins. Nie wierzysz, to
sprawdź. Zajedź 3840 N.
Harlem. Tel. 773-625-2222
[1112-0543]
1111-0529
1110-0407
Kamienica piętrowa,
ul. PCK, Tarnów.
4 mieszkania: 2 x 32m2,
2 x 68 m2 + piwnica.
Możliwość
zagospodarowania
poddasza, ogród
5 arów + 2 garaże.
Cena 750,000 PLN.
Bez pośredników.
Tel. 011-48-14-621-0303
011-48-509-130-454
1107-0763
EŁK, nowy dom
230 m2, działka 700 m2,
50 m od lasu,
200 m od jeziora
(plaża), ciche osiedle.
Tel. 773-733-1437
Okazja! Tarnów - Rzędzin,
ul. Błonie, do sprzedania
ziemia, 50 arów parcela. Tel.
011-48-511-367-013; 773384-9347 [1108-0727]
1012-0383
Piękny dom typu
dworek o powierzchni
160 metrów kw.
Działka 16 ar. przy
ulicy Krakowskiej
na przedmieściach
Tarnowa.
Stolarka dębowa.
Kraty i okiennice.
Wszystkie media oraz
system alarmowy
z pełnym monitoringiem.
Garaż + wiata. Obok
drugi samodzielny letni
domek. Całość
ogrodzona solidnym
metalowym płotem.
Dużo drzew i krzewów,
pełna prywatność.
Ze względu na jego
potencjał i lokalizację,
idealny także do
wszelkiej działalności
komercyjnej. Cena
745,000 złotych.
Tel. 773-563-2523
MONITOR
Dodge Caravan 2003, przebieg 88,000 mil, biały,
$3,700, sprzedam lub zamienię na samochód osobowy. Tel. 773-419-7275
[1112-0414]
Mam polskie prawo jazdy a
najlepsze polisy i ceny na
moje auto ma agencja
JACKA KRZOSKA - Farmers Ins. Nie wierzysz, to
sprawdź. Zajedź 3840 N.
Harlem. Tel. 773-625-2222
[1112-0550]
Dodge Grand Caravan
1999, 35,000 mil, $1,500,
stan bardzo dobry. Tel. 773899-6215 [1112-0525]
Mazda 3 2008, 45,000 mil,
cena $6,000, uszkodzony.
Tel. 773-799-7700 [11110083]
Toyota Corolla 2005, cena
$6,500. Tel. 773-474-1811
[1111-0876]
Toyota Corolla LE rok 2007,
cena $12,000, 17 tysięcy mil
przebiegu. Proszę zostawić
wiadomość. Tel. 847-2720367 [1112-0230]
Toyota Matrix 2009, 22,000
mil, sprzedam lub zamienię
na auto w Polsce. Tel. 773727-5965 [1106-0540]
Uwaga kierowcy trucków!!
Atrakcyjne ceny ubezpieczeń na trucki. Farmers Insurance Albert Dyduch
Agency. 7155 W. Belmont/
Harlem Tel. 773-889-8989
[1107-0530]
Uwaga od tygodnia nowe
obniżone ceny na ubezpieczenia samochodów z polskim prawem jazdy. Farmers Insurance Albert Dyduch 7155, W. Belmont/Harlem. Tel. 773-889-8989 [11
07-0511]
Motoryzacja
- Sprzedaż - Różne
3240
Tanio sprzedam 4 nowe
opony Goodyear Wrangler
ST, 245/75/R16 z felgami.
Tel. 847-338-8570 [11120667]
Wiemy, że płacisz za dużo
na ubezpieczenia samochodowe! Najniższe ceny, super
serwis. Dzwoń: Tel. 773658-1800 [1112-0549]
23 GRUDNIA 2011
www.infolinia.com
KUPNO - SPRZEDAŻ
1108-0726
Sprzedam ładną
ladę sklepową,
może być do innego
biznesu. Tanio.
Możliwy dowóz.
Tel. 847-451-7295
Kom. 847-845-9679
1110-0099
Do sprzedania transmisja do
Hondy Odyssey 2005, przebieg 31,000 mil. Tel. 773450-4437 [1112-0348]
Sprzedam
ponton boat
marki Premier,
20 ft., stan dobry,
z miejscem na
jeziorach Fox Lake.
Tel. 773-939-2402
1110-0168
Oszczędź do 60% na ubezpieczeniu samochodów!!!.
Dzwoń: Tel. 773-658-1800
[1112-0542]
Rower Columbia mało używany, radio CD FM. Tel.
630-479-7090 [1112-0532]
Uwaga od tygodnia nowe
obniżone ceny na ubezpieczenia samochodów z polskim prawem jazdy. Farmers Insurance Albert Dyduch, 7155 W. Belmont/Harlem. Tel. 773-889-8989
[1107-0521]
Sprzedam biały
serwis na 18 osób:
mały talerzyk,
duży talerz,
głęboki talerz,
miseczka i kubek,
firmy Crate & Barrel,
cena $150.
Tel. 773-717-9757
1111-0244
Łódź 14-stopowa, napęd
turbinowy. Stan bardzo dobry, mało używana, $3,500
Tel. 773-319-2149 [11100262]
Akordeon włoski w bardzo
ładnym stanie Hohner $350,
saksofon do naprawy Alta
$150, klarnet i inne akordeony. Tel. 773-263-2609
[1112-0425]
KUPNO
Sprzedam nowe wyposażenie domu modelowego: kanapy, narożnik, szafki kuchenne, europejskie wersalki, sypialnie, jadalnie, materace, parkiety, drzwi, kominki, umywalki. Tel. 773-2344470 [1112-0421]
4000
Kupię stare monety, polskie
i zagraniczne. Tel. 847-3737199 [1112-0366]
Załatwię tanio wersalki, materace, stoły, jadalnie, sypialnie, ławy, dywany, kanapy skórzane-europejskie i
amerykańskie oraz meble
do Polski. Nasze produkty
są nowe i posiadają gwarancję. Możliwość dowozu oraz
montażu do uzgodnienia.
Tel. 773-517-2452 [11120384]
SPRZEDAŻ
5000
Sprzedam traktorek ogrodowy, idealny do Polski. Tel.
773-879-6616 [1112-0678]
BANKRUCTWA już od
$999. ADWOKAT. 3511 N.
Central Ave., Chicago, IL.
Tel. 773-403-4404 [11120623]
Sprzedam akordeon włoski
$1,000, pralkę $150, wersalki i segment. Tel. 773622-8381 [1112-0379]
Sprzedam 4-letnią
kuchenkę elektryczną
w bardzo dobrym
stanie, cena $80.
Tel. 847-422-3110
Pralka i suszarka firmy Whirpool w dobrym stanie. Tel.
773-808-4120 [1112-0610]
1111-0283
Sprzedam suszarkę Whirpool w bardzo dobrym stanie. Tel. 847-338-5978 [11
12-0595]
Komplet kanap do living
room (skóra, drewno, materiał) cena $200, wyposażenie jadalni (wysoki połyski,
ciemne) $500, prawie nowa
sypialnia (łóżko king size,
komoda) $700. Tel. 773827-4562 [1112-0455]
2 rowerki dla dziewczynki i
chłopca od 3-5 lat $8 i $20,
ubranka dla chłopca od 4-5
lat $0.50-1/szt., dużo zabawek (samochodzików) $12/szt., buciki $1-2/szt., "storage boxes" w różnych
kształtach do pokoju dziecięcego $1-4/szt. Tel. 773699-4824 [1112-0368]
33
Do jadalni - owalny stół i 6
krzeseł, 3 stoliki z ciemnymi
szybami. Kolor - ciemny lakier w bardzo dobrym stanie, $450/całość. Tel. 813
-633-0737 [1112-0412]
Sprzedam kolumny głośnikowe Electro Voice, 800 W
każda. Tel. 847-338-5978
[1112-0343]
Sprzedam piekarnik elektryczny(220 V) podwójny,
$300. Tel. 773-458-3306 [11
12-0337]
Dekoracyjne lwy
na front domu
lub do ogrodu.
Tel. 773-814-3017
MONITOR
ZIEMNIAKI ŻÓŁTE, Golden
Delite i czerwone sprzedaję
tanio w workach 50 i 25-funtowych. Tel. 773-817-9058
[1112-0293]
Sprzedam używany traktor
do koszenia trawy $380. Tel.
708-717-0025 [1112-0269]
Sprzedam sofy skórzane +
ława, 2 stoliki, dywan wełniany roz. 8x10, stan bardzo
dobry oraz dekoracje świąteczne. Tel. 224-425-9223;
847-255-3657 [1112-0257]
Pralka, suszarka, lodówka,
kuchenka gazowa, w bardzo
dobrym stanie. Tel. 773-9313159 [1112-0067]
DELL Windows7 po polsku,
kompletny z kamerą do rozmów video. Zainstaluję najlepszą polską telewizję w
twoim komputerze. Tel. 224622-0281 [1112-0026]
Materac full, wieszak antyk,
obraz olejny, kanapa rozkładana, table pad. Tel. 773671-1587 [1111-0867]
Kanapa + fotel rozkładany,
duża meblościanka, sypialnia i więcej. Tel. 630-8905260 [1111-0846]
Ziemniaki żółte (GOLDEN) i
czerwone, w workach 50 lub
25 funtowych tanio sprzedam. Tel. 224-628-8063
[1111-0837]
ZŁOTO - TANIO! Zegarki renomowanych marek, stylowa biżuteria i usługi jubilerskie w najlepszej cenie!
Uwaga - nowość!! Zegarki
Atlantic! Goldstone zaprasza! 6615 W. Irving Park
Rd., pawilon 218 (budynek
One Stop Mall). Tel. 773777-9485 [1111-0821]
Sprzedam pianino marki Hobart, w dobrym stanie, cena
$400. Tel. 847-749-8827 [11
11-0701]
Piano "Yamaha" clavinova,
trąbka "Blesing", "Conn",
syntezator "Casyo", gitara
basowa "5-strunowa", mikrofony "Shure". Tel. 773763-5012 [1111-0646]
Diamentowy
pierścionek
Hearts on Fire, 1.2 karata,
certyfikat, wycena z 2004
roku na $5,200, sprzedam
za $3,500 lub oferta. Tel.
773-551-8226 [1111-0560]
Antyczny gramofon szafkowy Sonora, nakręcany na
korbę, stan idealny, możliwość kupienia płyt. $500 lub
oferta. Tel. 773-551-8226
[1111-0559]
Zegar stojący dębowy, 2metrowy, na odważniki, bijący kwadranse, półgodziny
i godziny. Mechanizm niemiecki, stan idealny, $1,100.
Tel. 773-551-8226 [11110558]
Odsprzedam tanio 45 stóp
żeliwnych grzejników "base"
do ogrzewania wodnego.
Używane 1 sezon. Tel. 773307-0298 [1111-0403]
Nowe narty biegowe i buty
sprzedam. Tel. 847-8901047 [1110-0835]
Sprzedam pianino Shoninger New York. Tel. 773-4142086 [1109-0584]
Akordeon włoski "Custom
Made" firmy "Cingulani" 120 basów, sprzedam. Tel.
847-890-1047 [1108-0918]
Włoski akordeon - 16.5"
"Custom Made" sprzedam.
Tel. 847-890-1047 [11080723]
Okazja!! Obniżone ceny
ubezpieczeń dla młodych
kierowców. Farmers Insurance Albert Dyduch, 7155
W. Belmont/Harlem. Tel.
773-889-8989 [1107-0515]
Sprzedam laptop HP Pavilion, stan bardzo dobry,
dwurdzeniowy
procesor,
windows 7, antywirus, $350.
Tel. 708-651-1199 [11030150]
Sprzedam pistolet do przybijania podłóg pneumatyczny
1/2 lub 3/4, 30 dni gwarancja, $125, jak nowy. Tel.
708-651-1199 Email [email protected] [11020531]
Kolumny głośnikowe ze
wzmacniaczem "PEAVEY".
Tel. 773-763-5012 [10040575]
Sprzedam Gallien Krueger
MBS
zestaw
basowy,
wzmacniacz gitarowy "FENDER" london Reverb. Tel.
773-763-5012 [1001-0666]
Syntezator "Yamaha", gitarę
elektryczną (półpudło). Tel.
773-763-5012 [1001-0662]
Klarnet system niemiecki
marki "Rudolf Uebel". Trąbka kornet marki "Conn". Tel.
773-763-5012 [0909-0161]
Nowy tłumacz i słownik
komputerowy ang-pol, polang wraz ze skróconą gramatyką ($65). Tel. 630-4304369 [0905-0651]
Sprzedam lodówkę firmy
Whirpool biała, 30 x 31 x 66
inch, $300. Piotr Tel. 630430-4369 [0905-0649]
Sprzedam syntezator "Roland" XP 10. fender "Showman" 200 wat z kolumną
głośnikową, oryginał lampowy. Tel. 773-763-5012 [09
04-0377]
Saksofon tenor "Winston".
Tel. 773-763-5012 [09040376]
Uwaga od tygodnia nowe
obniżone ceny na ubezpieczenia samochodów z polskim prawem jazdy. Farmers Insurance Albert Dyduch, 7155 W. Belmont/Harlem. Tel. 773-889-8989
[1107-0521]
34 SPRZEDAŻ
MONITOR
23 GRUDNIA 2011
szukaj nas w sieci:
Sprzedaż - Tanio
5070
2 opony Michelin 215/55/16,
w dobrym stanie, $25/szt.
Tel. 708-612-3813; 773-7156379 [1112-0602]
10 filmów VHS (Stalone,
Segal) za $17, 3 DVD za
$10. Tel. 224-622-8470 [11
12-0675]
Ceramika 10 paczek $10/
szt., wiadro kleju do ceramiki $20, szafka z lustrem
do łazienki $10, biurko w kolorze ciemny brąz $25, jasny
stół kuchenny $20, farby w
różnych kolorach $10/szt.,
sofa podwójna rozkładana
$50, szafka - słupek w kolorze jasnym $15, sznury elektryczne $2/szt., mały telewizor sportowy na baterie
$20. Tel. 773-704-9869 [11
12-0671]
Nowa kurtka skórzana rozmiar L $50, telefon komórkowy z US Cellular $40,
narty zjazdowe $45, buty do
nart $40. Tel. 773-592-7164
[1112-0669]
Sprzedam digital - analog tv converter $30, laptop $30,
PC komputer "Pentium 4"
$50. Tel. 224-392-9102 [11
12-0668]
Sprzedam kuchenkę mikrofalową $40, oryginalny film z
Supermanem z 1951 roku,
jego przygody $15, video
Panasonic - odtwarzacz, nagrywarka, 3 szybkości do
nagrywania $35, słuchawki
stereo do telewizora $30,
kije golfowe z piłkami $50,
głośniki do komputera $25,
elektryczny siekacz do warzyw i owoców $35, nowoczesny telefon domowy 5.8
GHZ $30. Tel. 773-712-4080
[1112-0665]
Nowoczesny odkurzacz $45
telewizor kolorowy $40, kaseta video "Ostatnia msza
Jana Pawła II" $15, kaseta
video "Życiorys geniusza Nicola Tefla, jego wynalazki i
sukcesy" $15, garderoba
damska zimowo-jesienna
$3-5/szt., oryginalne kołnierze futrzane $50/szt. Tel.
773-712-4080 [1112-0663]
Sprzedam narty zjazdowe
Rossingol wersja 3 176 cm
z kijkami $50 oraz rower
Rodmaster 26" $50. Tel.
773-981-4400 lub 773-2669296 [1112-0654]
Dwie kolorowe kołderki z poszewkami i poduszki plus
komplet na zmianę, wymiary
102 cm x 144 cm, $15/komplet. Tel. 773-889-6031 [11
12-0651]
Duża wanienka z Polski,
plastikowa, biała, dla niemowlaka, długość 112 cm,
szerokość 39 cm, głębokość
23 cm, $10. Tel. 773-8896031 [1112-0650]
Polska wersalka $50, nowy
stół na 6 osób $50, 4 krzesła
w tym samym kolorze $15/
szt., komplet materacy full,
mało używanych, $50 + rama $25. Tel. 773-563-7141
[1112-0643]
Coffee table $30. Tel. 708482-1093 [1112-0137]
Sprzedam telewizor Samsung 16.5" $20 oraz telewizor Sharp 22" $20, sofę full
size $50, electric pressure
washer $50, szafka do łazienki (z kranem i zlewem)
$50, plastikowa choinka
$10, speed control polisher
do drewna i kamienia $50,
białe plastikowe doniczki
$5/szt, duże barbacue $50.
Tel. 773-709-9273; 773-6061075 [1112-0629]
Zapiekacz do kanapek
Krups $10, klawiatura bezprzewodowa HP z myszką
bezprzewodową i podkładką
$35, walkman mini disc
Sony $50, kule aluminiowe
do chodzenia z regulowaną
wysokością $25 oraz lampki
choinkowe (kilkaset sztuk)
$25, maty podłogowe (guma
i materiał) do A4, komplet
$50. Tel. 773-516-0711 [11
12-0616]
Narty zjazdowe $50, buty do
nart zjazdowych $50, narty
biegowe $50, buty do nart
biegowych $50. Tel. 847890-1047 [1112-0613]
Sprzedam 1 karton papierosów Bond $40. Tel. 773-7263001 [1112-0603]
Honda Civic '01 - komplet
lamp, $25/szt. Tel. 708-6123813; 773-715-6379 [11120601]
Sprzedam 2 telewizory Toshiba i Panasonic, $30/szt.
Kanapa skórzana brązowa
2 i leżanka po $40/szt. Tel.
773-817-7659 [1112-0598]
Sprzedam ciuszki dla dziewczynki, niemowlę - do 2 lat
$2/szt., bouncer $20, zabawki po $1/szt. Tel. 773817-7659 [1112-0597]
Sprzedam telefon Samsung
SPH-A900 firmy Sprint + 2
ładowarki za darmo, cena
$15, rower górski $30, stół
duży $25. Tel. 773-220-9262
[1112-0592]
Atlas do ćwiczeń $40. Tel.
773-415-7156 [1112-0591]
Wyprzedaż książek $10/szt.
773-680-1261 [1112-0576]
Materiały na obywatelstwo
$15. Tel. 773-680-1261 [11
12-0575]
Nagrania do nauki konwersacji języka angielskiego,
dialogi chicagowskie, znakomita pamiątka dla rodziny
z pobytu w Chicago $15.
773-680-1261 [1112-0574]
Naucz się angielskiego sam.
Dyski do nauki konwersacji.
Niuanse językowe i kulturowe, dialogi przydatne w
pracy $15. Tel. 773-6801261 [1112-0573]
Sprzęt gospodarstwa domowego $10-30/szt., maszyna
do ćwiczeń (stepper) $20.
773-879-4888 [1112-0565]
Obraz - olej na płótnie,
martwa natura (jabłka, winogrona, melon, brzoskwinie,
itp.) o wymiarach 11 x 16, w
pięknej, złoconej ramie 20 x
24, $50. Tel. 773-552-3105
[1112-0559]
23 GRUDNIA 2011
www.infolinia.com
Miałem bardzo wysoką cenę
na ubezpieczenie aut. Zajechałem do agencji JACKA
KRZOSKA z Farmers Ins. i
oszczędziłem $600. Koniecznie tam pojedź 3840 N.
Harlem lub zadzwoń. Tel.
773-625-2222 [1112-0545]
Maszyna do pisania walizkowa marki Panasonic $50.
Tel. 773-401-2025 [11120537]
Sprzedam car seat dla
dziecka powyżej roku $15.
Tel. 224-639-5329 [11120536]
Sprzedam 19 magazynów
komputerowych PC World
PC, format Komputer Świat,
z płytami za $20. Tel. 773896-7706 [1112-0535]
Ubranka dla dziewczynki na
2-3 lata, ceny $1-3, również
kurtki na zimę i wiosnę, Chicago. Tel. 773-916-9415
[1112-0520]
Bardzo ładne ubranka dla
chłopca 0-12 miesięcy, bardzo dobry stan, dobre ceny
$1-3, Chicago. Tel. 773-9169415 [1112-0519]
Choinka $20, odkurzacz
$20, prostownica do włosów
$50, radio $30, lokówka
$15. Tel. 312-720-8716 [11
12-0513]
Sprzedam zlew 2-komorowy, żeliwny, biały, $50, TV
Panasonic analogowy z
konwerterem $50. Tel. 773637-5930 [1112-0508]
Metalową klatkę dla królika
sprzedam, $20 oraz nową
mapę fizyczną Polski, ścienną, $25, nowe kalosze, zimowe, białe, ocieplane, rozmiar 13 i 6, $15/szt. Tel. 773237-5324 [1112-0507]
Sprzedam materac queen
$35, telewizor 27" z konwektorem $30. Tel. 773-7988673 [1112-0497]
2 car seat: Chicco z bazą do
auta $20 i Baby Trands z
bazą do auta i wózkiem $50,
sukieneczka do chrztu od 35 miesięcy $20, huśtawka
różowa na baterię $10, łóżko dla dziewczynki od 2-5
lat, wymiary 28" x 54", z materacem, stolikiem i krzesełkiem w komplecie $40, niski
regał na zabawki, bialy z kolorowymi pojemnikami $15
oraz ubranka dla dziewczynki od 0-6 miesięcy $0.501/szt. Tel. 773-807-0394 [11
12-0496]
Sukienka
Bożonarodzeniowa, czerwona, nowa, dla
dziewczynki, rozmiar 12,
$20, suknia ślubna, biała,
rozmiar 12 $45, damska
kurtka skórzana, ocieplana,
rozmiar M $25. Tel. 773237-5324 [1112-0506]
Toaletka z lustrem do sypialni $50, drewniane łóżko
twin $50, daszki aluminiowe
nad okna i drzwi $50/szt.,
rama metalowa do łóżka (od
twin do queen), $25-30/szt.,
szafka metalowa do biura
na dokumenty (4 szuflady)
$50, duży dywan $50, mały
dywan $25, stół do jadalni
$50, odkurzacz $20, fotel do
wypoczynku $24, kanapa
rozkładana $50, szafka pod
telewizor $30, 4 krzesła ze
skóry $20/szt. Tel. 773-6156899 od 6 am do 2 pm [11
12-0473]
Dwa foteliki do samochodu i
nosidełko dla niemowlaka
po $15. Tel. 224-622-0281
[1112-0470]
Sprzedam pralkę $50. Tel.
312-919-8667 [1112-0446]
Komplet talerzy na 6 osób
plus filiżanki, kolor czarny i
biały $25, chodzik dla
dziecka $10, błękitny kombinezon na 18 miesięcy $10,
becik - rożek dla noworodka
$8, telewizor 21" plus DVD
$50. Tel. 773-733-2127 [11
12-0443]
Do kuchni - stół + 4 krzesła,
$20. Tel. 813-633-0737 [11
12-0411]
Materac (nowy) i łóżko twin
do sprzedania, $45/całość.
Tel. 773-556-5045 [11120409]
Sprzedam radio samochodowe CB 40-channel, $50.
Tel. 773-892-4208 [11120406]
Odsprzedam świece do
świecowania uszu, $1.50/
szt. Tel. 773-858-7976 [1112
-0399]
Telewizor Sony 55" na podstawie z głośnikami $50. Tel.
847-934-5862 [1112-0392]
Kolumny głośnikowe sony 2
x 100 W $45, zestaw głośników 4+1 (200 W) $40. Arlington Heights Tel. 224-636
-6376 [1112-0389]
MONITOR
SPRZEDAŻ
TV 27" $25, TV 20" $15,
nowy TV konwerter $35,
monitor do komputera z
głośnikami $5, odświeżacz
powietrza - Hepa Air Cleaner 1700 Series $20. Arlington Heights Tel. 224-6366376 [1112-0388]
Płaszczyk zimowy rozmiar 4
dla dziewczynki, czerwony,
$25. Tel. 773-964-7714 [11
12-0385]
Kanapa skórzana, kolor
jasny brąz, $50. Tel. 773474-3396 [1112-0371]
Sprzedam 3 wózki dziecięce
$20.00/każdy. Duża klatka
dla psa $30.00. Tel. 773316-7835 [1112-0360]
Do sprzedania książki dla
dzieci w języku angielskim
$1/książkę oraz łóżeczko
składane dla dziecka, prawie nowe $20, rower dla
dziewczynki na 4 lata $10,
ubranka dla dziewczynki na
3/4 lata od $1-3/szt., ubranka dla chłopca na 18 miesięcy $1-3 /szt., zabawki
$1-3/szt. Tel. 708-829-5272
[1112-0354]
Chłopięce buty wysokie na
śnieg rozmiar 5M, buty do
soccer rozmiar 7, kurtka
skórzana, spodnie, buty, koszule, wszystko od $1-3/szt.
Tel. 773-430-6159 [11120353]
Rower męski Huffy $50,
rower damski Rodmaster
$50. Tel. 847-890-1047 [11
12-0346]
WERSALKA, szara w dobrym stanie, tylko $50.
Transport we własnym zakresie. Tel. 773-744-9504
[1112-0325]
Sprzedam lekko używane
sukienki sylwestrowo - wieczorowe w rozmiarach 7/8 i
9/10, $20-30/szt. Tel. 773622-5743 [1112-0321]
Sprzedam Aerobic Rider 2 maszyna do ćwiczeń, w bardzo dobrym stanie, $50. Tel.
773-283-7193 [1112-0310]
Sprzedam firmowe buty damskie rozmiar 6.5-8, nowe i
mało używane, cena $5-15,
ubranka dla dziewczynki
roz. 7-12 $3-8/szt., ubranka
dla dziewczynki od 3-12
mcy $1-4, ubrania damskie
rozmiar L - 24, nowe i mało
używane $2-10, buty dla
dziewczynki $1-5. Żyrandol
do pokoju dla dziewczynki
$4. Tel. 847-845-7275 [11120308]
35
Opony do Hondy Civic, rozmiar 185/70/14, mało używane, $20/szt. Tel. 773-715
-5141 [1112-0299]
Do sprzedania gitara do
nauki dla dziecka $50. Książeczki "Ulica Sezamkowa"
po $5/szt. Tel. 708-369-6563
[1112-0298]
Sprzedam mało używany
sztuczny kożuszek, ciemny
róż, rozmiar L, $30. Tel. 847208-7503 [1112-0292]
Sprzedam czerwony mini
motor Honda Dulot z uszkodzonym silniczkiem $40. Tel.
847-208-7503 [1112-0291]
Ława ze stoliczkiem $50,
stół do kuchni $50, 4 krzesła
w tym kolorze $15/szt., nowe biurko $40, nowe krzesło
obrotowe do biurka $40, komoda $50, łóżko drewniane
queen bez materacy $50,
komplet materacy $50, grzejnik olejowy elektryczny $20,
nawilżacz powietrza $20,
kanapa 2-osobowa $50,
dywan 90 x 65 inch $25,
choinka 7.5 ft. $50. Tel. 773615-6899 [1112-0280]
Sprzedam ciekawe, stare
książki $2-5, stare monety
$50. Tel. 773-742-3909 [11
12-0274]
Soccer table $40, narty $30,
rower do ćwiczeń $25,
treadmill $50, komoda $20,
biurko $15, grinders $15-25,
sanderki $10-20/szt. Tel.
773-539-6174 [1112-0266]
Sprzedam garnitur Calvina
Kleina ciemny, rozmiar 16,
cena $30. Tel. 847-5332468 [1112-0239]
Materac pojedynczy z Ikea,
jak nowy, $50 oraz drukarka
Epson Styl US, $50. Tel.
773-282-5490 [1112-0233]
Siedzonko do samochodu
dla dziewczynki 3 latka i
więcej $25; konik na biegunach dla dziecka 2-3 latka
$25. Tel. 773-510-7889 [11
12-0231]
Do sprzedania meble do sypialni $50, zabawki dla
dzieci $1-3/szt. Tel. 773712-5373 [1112-0227]
Sprzedam narty zjazdowe z
wiązaniami Rossignol - Kastle Yamaha, $25/parę. Bartlett Tel. 630-213-3714 [11
12-0210]
Sprzedam nowy faks Brother's 575 z telefonem i kopiarką $50. Tel. 847-432
-1734 [1112-0191]
Ławka do ćwiczeń + sztangi
$40, TV 55" $35, mikrofalówka $10. Tel. 773-4272868 [1112-0178]
2 stoły: okrągły - kolor brąz
$30, kwadratowy, rozsuwany, środek jasny, obrzeża
brązowe $40. Tel. 773-2302958 [1112-0174]
Szklane, rozsuwane drzwi
do prysznica (wys. 68 x
szer. 24), kompletne z szynami $30, szafka do kuchni
kolor jasny (szer. 45 x wys.
35 x gł. 18) $30, stoliczek
pod lampkę nocną $20. Tel.
773-230-2958 [1112-0172]
Stolik pod lampkę, może
służyć jako ława, kwadratowy $25, piękny, duży
obrus + 12 serwetek, nigdy
nieużywany, japoński, $22,
obrazy o różnej tematyce olejne i kopie, $5-50/szt.,
lampa nocna, stojąca, $25.
Tel. 773-699-2233 [11120146]
Aparat cyfrowy Sony 7.2 MP
z pokrowcem i kartą 1 GB,
$40. Tel. 773-865-1176 [11
12-0145]
Sprzedam ubranka dla chłopca na 2-4 latka, w tym buty
od $1-5, polskie rajstopki,
bluzki, sweterki, kurtki $1-5,
wszystko dobrych firm i w
bardzo dobrym stanie, 2
przewijaki: przenośny $5,
stojący $12, prześcieradełka
frote dołożę gratis. Tel. 773600-2480 [1112-0143]
Ubrania dla dzieci i dorosłych od $1/szt., leżaczek
$15, różne zabawki od $1/
szt., sukienka wieczorowa
David's Bridal $50, 2 ekspresy do kawy $5 i $20,
szklanki $5, żelazko na parę
$5, komplet noży $10, suszarka do włosów $5, 2 lokówki do włosów $5/szt. Tel.
773-550-2725 [1112-0138]
Sprzedam łóżko full $50
oraz coffee table $30. Tel.
708-482-1093 [1112-0137]
Sprzedam używany fotel do
gier (wmontowane głośniki,
sabufer), cena $40. Tel. 708539-9230 [1112-0123]
Telewizor 27" $50, telewizor
14" $40. Tel. 773-729-9219
[1112-0115]
Akwarium, $50. Tel. 773804-0540 [1112-0114]
Narzędzia kontraktorskie od
$5-$50, błystki na ryby $5/
szt., silnik do łódki $50, buda
dla psa $50, klucze do rur
do $50, klucze nasadowe do
$50, piłki do dziks $0.50/
szt., ładowarka do baterii do
wiertarki do $50, wiertła do
betonu (2 komplety) $25/
komplet. Tel. 773-804-0540
[1112-0113]
Norton Internet Security
2012, program antywirusowy do komputera $20, telewizor Sanyo 26" $20. Tel.
847-409-8258 [1112-0108]
Telewizor z keyboard i gierkami (zadaniami matematycznymi) $35, klatka dla
ptaszków, jak nowa, $50,
mały telewizor $10, biurko
$50. Tel. 773-625-6553
[1112-0106]
Sprzedam futon (kanapa)
$30 oraz kanapę - sofę $50.
Tel. 708-452-7923 [11120102]
Sprzedam ładną, dużą choinkę $20. Tel. 708-452-7923
[1112-0101]
Stoliki antyczne różnej wielkości i kształtu po $50, radio
stojące antyczne $50, gramofon antyczny $50, kufer
antyczny $50, krzesło antyczne $50/szt. Tel. 815-6782430 [1112-0082]
36 SPRZEDAŻ
MONITOR
23 GRUDNIA 2011
$
$29.99
29.99
IInternet
nternet + Telefon
Telefon od
od $
$39.99
39.99
Super
Super S
Szybki
zybki Internet
Internet o
od
d
Z
amów IInternet
nternet + T
Telefon
elefon i o
otrzymaj
Zamów
trzymaj
GIFT
G
IFT C
CARD
ARD $
$75
75
Tel.
Tel. 773
773 677
677 4419
4419
szukaj nas w sieci:
Columbia kurtka męska rozmiar L $50, kurtka męska
ZeroXPower, roz. L $35.
Garnitury damskie $50.
Płaszcz męski zimowy w
beżowym kolorze, rozmiar L
$50. Tel. 708-369-6563 [11
12-0060]
Sprzedam ładny zegar - kukułkę $50. Tel. 708-8676322 [1112-0055]
Do sprzedania: łóżko drewniane twin, brązowe $50,
łóżko białe wiklinowe $50,
stół biały z 1 wkładką $50,
komody z szufladami po
$50, dywany po $50. Tel.
773-720-5806 [1112-0047]
Ubranka używane dla dziewczynki na 5-6 lat, $2/szt.,
futerko $30, buty $5/szt. Tel.
773-545-2955 [1112-0038]
POŻYCZKI
Ü PERSONALNE, na każdy cel
bez zastawu, do $100,000
Ü BIZNESOWE linie kredytowe
Ü Na kupno nieruchomości
Ü Przefinansowania
Ü Pożyczki SAMOCHODOWE
( 773-366-1228
E-mail: [email protected]
DROBNE NAPRAWY
ELEKTRYCZNE
szybko, tanio,
solidnie
Paweł
708-539-9230
Świąteczne figurki $5/szt.,
małe choinki $5/szt. Tel.
630-325-0718 [1112-0037]
Fotele niskie z poduszkami
$30/2 szt. oraz garnek bezprzewodowy $10. Tel. 708409-1041 [1112-0029]
Komplet materacy $40/szt.,
rower górski $50, rama do
łóżka $30, sprzęt AGD $1050/szt, szafki segmentu młodzieżowego $20-40/szt., łóżko - kanapa $50. Tel. 773931-3159 [1112-0025]
Sprzedam klatkę dla psa
$25 oraz piecyk elektryczny
$35. Tel. 773-954-4845 [11
12-0022]
Do sprzedania kołyska w
bardzo dobrym stanie, $50.
Tel. 773-467-1945 [11120007]
Lincoln Town Car 1999 - tapicerka na drzwi, czarna,
prawie nowa $50 oraz inne
podzespoły za darmo. Tel.
773-988-1134 [1111-0868]
Ramy metalowe do łóżka
$30/szt., biała szafka z szufladami $15, lampa stojąca
(antyk) $30, buty męskie,
brazylijskie $20, stolik pod
telewizor z szufladą w kolorze wiśni $40. Tel. 773-6711587 [1111-0866]
Obrazy olejne $10-50/szt.,
ramy drewniane $10-50/szt.,
komplet (ława szklana z mosiężną podstawą) $30, 2
stoliki $15/szt., faks (z telefonem i kopiarką) Panasonic
$15, drukarka HP $20. Tel.
630-890-7138 [1111-0864]
Sprzedam nowe akwarium
12" szerokość x 12" wysokość x 20" długość, $50. Tel.
773-263-2609 [1111-0874]
Narty męskie Rossignol z
wiązaniami + futerał $40,
buty narciarskie rozmiar
10.5 $25, nowe buty myśliwskie rozmiar 12 $30, spodnie narciarskie $25. Tel.
630-890-7138 [1111-0863]
Palatine, komplet materacy
jak nowy $50, kanapa $50,
narożnik $50, lampy $35,
komoda $50, łóżko $50,
szafki po $50, komplet kuchenny $50. Tel. 224-7351206 [1111-0860]
Chicago - wersalka $50,
komplet kuchenny $50,
komplet materacy, jak nowy,
$50, drewniane łóżko $50,
mała jadalnia $50, duża kanapa $50. Tel. 773-2344470 [1111-0848]
Podgrzewacz do nawilżanych chusteczek (wipes) $7,
podgrzewacz do mleka firmy
Avent $20, podgrzewacz samochodowy $15, 2 śliczne
garniturki do chrztu dla chłopca $30/szt., nowa sukienka
do chrztu $30 oraz ubranka
dla chłopca 0-12 miesięcy
$2-5/szt., kołyska dla niemowlaka $30.. Tel. 708-6705467 [1111-0845]
Telewizor 13" Deawoo, $20,
samochodowe covery ozdobne 4 na felgi rozmiar 15
$20; sztanga + ciężarki
komplet $50. Tel. 847-4555052; 847-749;5683 [11110844]
Sprzedam tanio muchy łososiowe i pstrągowe. Cena $1.
Tel. 847-921-1765 [11110811]
Sprzedam ubranka dla dziewczynki $1-4/szat., męskie
swetry, koszule, spodnie,
kurtki $1-5/szt., misie pluszowe w różnych rozmiarach $1-3/szt., 2 samochody
dla dzieci marki Jeep $20/
szt. Tel. 773-712-5373 [11
11-0800]
Leżaczek dla niemowlaka z
wibracjami i melodyjkami, w
kolorze brązowym z elementami różu $25, formuła
Enfamil $8/puszkę oraz zielony strój na Halloween - Dinozaur, dla dziecka od 1.5-3
lat, $7. Tel. 773-600-2480
[1111-0797]
Sprzedam solidne, drewniane biurko z szufladami i
krzesłem $45 oraz choinkę
$30. Tel. 224-425-6656 [11
11-0795]
Sprzedam telewizor Philips
27" $30 i polskie książki
$4/szt. Tel. 847-358-7037
[1111-0792]
2 odbiorniki do oglądania telewizji Direct TV z dwoma pilotami, $25. Podgrzewacz
(warmer) do baby wipes,
prawie nowy $10, crampery
ręczne (do wyginania blachy) firma Lenox, nowe w
opakowaniu, $15. Tel. 708203-8449 [1111-0780]
Łóżeczko Baby Trends z
elektronicznymi melodiami,
światłem i wibracją, jak nowe, z materacem, $45. Nieużywany komplet na 12
osób (talerzyki małe i filiżanki) firma Corelle by Corning, klasyczny wzór $45. 2
duże pudełka z rzeczami
gospodarstwa domowego,
ciuchy na dzieci i dorosłych,
misie pluszowe około 30,
wszystko za $25. Tel. 708203-8449 [1111-0779]
W dobrym stanie materac
$50, wersalka $50, olejne
obrazy $45/szt., łóżko $50,
dywany $50/szt., ława $50,
komplet kanap $50, podstawki $35. Tel. 773-2344470 [1111-0778]
Telewizor 60" HD, $50. Tel.
847-815-9835 [1111-0771]
Air condition do okna, mały,
$20, komoda $15, niska
ława $15, duża fena $10,
mała fena $5, sanki do ćwiczeń $15, mikser $10, ekspres do kawy $10, chodzik
inwalidzki $30. Tel. 708-4091041 [1111-0766]
Ciepła, damska kurtka zimowa, suede, czarna, jak
nowa, rozmiar M, $30.
Wood Dale Tel. 630-4221128 [1111-0759]
Klucz do rur 18" $8. Tel.
773-545-0050 [1111-0611]
Ceny ubezpieczeń na auta
obniżone do 52%. Profesjonalny serwis. Wycena w 5
minut. Farmers Insurance
Albert Dyduch Agency. 7155
W. Belmont/Harlem. Tel. 773
-889-8989 [1107-0533]
Twoja kompania ubezpieczeniowa nie przedłuża ci
ubezpieczenia? Możemy ci
pomóc!!! Farmers Insurance
Albert Dyduch, 7155 W. Belmont/Harlem. Tel. 773-8898989 [1107-0517]
Tanio sprzedam: skrzydła
drzwiowe - 6 panel - oak
red, szerokość 28" - 3 szt.,
32" - 1 szt., $25/szt., płyta
gazowa 4-palniokowa, biała,
Maytag $50, piekarnik biały,
gazowy, Maytag $50. Tel.
773-230-3686 [1111-0716]
Sprzedam dywan 8 x 8 stóp
$50, 2 drewniane szafki
nocne po $15/szt. Tel. 773859-4455 [1111-0714]
Glass blocks $20, rangehood $20, storm door (34")
$50, dywan $50, ława szklana $35, narty biegowe $30,
szafka pod telewizor z Ikea
$30. Tel. 773-427-2788 [11
11-0709]
Do sprzedania 4 skórzane
krzesła w kolorze białym,
stan bardzo dobry, $50. Katarzyna Tel. 773-656-0340
[1111-0703]
Nowe programy komputerowe: Nitro PDF Proffesional
$50, Acronis True Image
$35, DataPilot Universal $40
Tel. 630-430-4369 [11110691]
ATT Wirelles DSL Router /
Modem, jak nowy $45. Tel.
630-395-7893 [1111-0690]
Nowy, z Polski, komplet do
kawy, z ciemnego szkła, na
6 osób, $25. Wood Dale Tel.
630-422-1128 [1111-0758]
Nowe: Album Krakowa w
twardej okładce $25. Tel.
630-395-7893 [1111-0689]
NOWA Gra Wii. DJ HERO 2,
mikrofon USB i dwa gramofony. Świetna zabawa dla
całej rodziny, $45. Tel. 630337-4395 [1111-0743]
Nowy materac twin $50,
podłoga czerwona wiśnia, 5
paczek, $30/paczkę. Tel.
773-968-1546 [1111-0667]
Wii Fit Plus (deska do ćwiczeń + CD), jak nowe,
sprzedam, $50. Tel. 847-541
-6182 [1111-0738]
Sprzedam nowe męskie kurtki skórzane, rozmiar XL, L,
$50/szt. Tel. 630- 878-0342
[1111-0660]
23 GRUDNIA 2011
www.infolinia.com
Narzuta z Cepelii, nowa,
$50, firanki haftowane $20/
szt., powłoczki na kołdrę
$40, szachy $35, 3 walizki
$50, maszynka do krokietów
$25, kryształy $40/szt., garnki $35. Tel. 773-622-6340
[1111-0658]
Polskie książki dla dzieci,
młodzieży i dorosłych, $3/
szt. Tel. 773-329-0501 [1111
-0555]
Kabinet metalowy $40, stolnica $35, choinki $40/szt.,
bombki $20, szopka $20,
lalka antyk $40, krzesła z
drewna $25/szt., szafki nocne $20/szt., stolik pod kwiat
$20, dywany $50/szt., kaloryfer $30. Tel. 773-622-6340
[1111-0657]
Odkurzacz domowy Dirt
Devil, stan idealny, $50. Tel.
312-532-7129 [1111-0552]
Rower do ćwiczeń $30, kurtka skórzana czerwona
$20, narzuta twin $15. Tel.
773-733-2661 [1111-0641]
Sprzedam digital - analog tv converter $30, laptop $30,
PC komputer "Pentium 4"
$50. Tel. 224-392-9102 [11
11-0628]
Kolekcję drewnianych figurek sprzedam $50. Tel. 847390-9540 [1111-0618]
Znaczki sprzedam $50. Tel.
847-390-9540 [1111-0617]
Okazja! Jeśli w grudniu kupisz telewizor JVC 27", zapłacisz tylko $35. Tel. 847296-9242 [1111-0610]
Sprzedam telewizor Sony
27 cali $50, rama na łóżko
queen size + 2 stoliki + 2
lampy $40/szt., ubranka dla
chłopca od 8 do 12 lat i dziewczynki od 6 do 10 lat, od
$1-3/szt. Tel. 708-539-1207
[1111-0594]
Do sprzedania dziecinne
krzesełko $20, łóżeczko
$30, odzież dziecięca $25/szt. Tel. 773-330-4822 [11
11-0589]
3 lampy z wiatrakiem na
sufit $40/szt., stół kwadratowy, metalowy, w środku
szkło $50, odkurzacz $40.
Tel. 773-668-7918 [11110573]
Kuchenka elektryczna 20"
$50, zlew kuchenny Kohlar
$40, odkurzacz $35, 3 lampki nocne $15/szt., rama do
łóżka $25, fena Casablanca
$50. Tel. 773-202-0403 [11
11-0571]
10 filmów VHS (Stalone,
Segal) za $17, 3 DVD za
$10. Tel. 224-622-8470 [11
11-0567]
Monitor LCD 19" Dell, jak
nowy, $50. Tel. 312-5327129 [1111-0553]
Łyżwy chłopięce rozmiar 9
$10, rowerek dla chłopca od
4-6 lat $15. Tel. 773-2021531 [1111-0539]
Nowe jeansy Armani Exchange z metką, rozmiar 0Regular, lekko rozszerzane
dołem $30 (cena sklepowa
$88). Tel. 773-744-1958 [11
11-0536]
Sprzedam stół kuchenny
$25. Tel. 773-594-1411 [11
11-0524]
Sprzedam buty w rozmiarze
7 po $12, torebki damskie
$15/szt., ubrania dla dzieci
$3/szt., kurtki zimowe w rozmiarze L i XL $20/szt., domek dla lalek $20. Tel. 773
-712-5373 [1111-0511]
Narty dziecięce 145 cm
Rossignol z wiązaniami $40,
narty Fisher nowe, bez wiązań $50, nowa torba na
narty $25, odkurzacz Hoover $20. Tel. 773-663-9999
[1111-0495]
Piecyk elektryczno -olejowy
$15, konwerter $10. Tel. 773
-419-7275 [1111-0489]
Sprzedam odkurzacz kontraktorski $25. Tel. 773-2183703 [1111-0443]
Sprzedam komputer stacjonarny $50. Tel. 773-6687918 [1111-0437]
Piły skośki marki Toll Shop
8.5" $50/szt. Tel. 773-4012025 [1111-0413]
Do sprzedania farby do włosów firmy Wella - różne kolory, $4/szt. Tel. 773-7443265 [1111-0412]
Ubranka dziewczęce od 3-4
lat $1/szt., ubranka chłopięce od 1-5 lat $1/szt.,
wózek dziecięcy $10. Tel.
773-964-7714 [1111-0407]
Do sprzedania dębowy stół
kuchenny $50. Tel. 847-3521609 [1111-0395]
MONITOR
SPRZEDAŻ - USŁUGI
Sukienka komunijna $50 i
ubranko do chrztu dla dziewczynki na 6 miesięcy $50.
Tel. 773-899-6102 [11110375]
Wózek dziecinny $20, skrzynkę narzędziową $30, worki
foliowe (karton - 1,000 szt)
$10. Tel. 708-452-5790 [11
11-0290]
Sprzedam szafkę pod telewizor z witryną i szufladami,
z dębu, cena $50. Tel. 773706-6759 [1111-0374]
Płyty muzyczne gramofonowe i CD, polskie, angielskie i francuskie, $2-3/szt.
Tel. 773-736-8129 [11110289]
Sprzedam kompletne koło z
oponą 225/60/R16, za $40.
Tel. 773-706-6759 [11110373]
Sprzedam HP drukarkę,
skaner i kopiarkę w jednym,
mało używana, $20. Tel.
773-732-5223 [1111-0359]
Telewizor Sony 27" Picture
& Picture HD $50 oraz 3
drewniane stołki barowe,
wysokość 30", $10/szt. Tel.
224-210-0411 [1111-0350]
Sprzedam narty zjazdowe
dla dziecka z wiązaniami i
kijkami $50. Tel. 773-3700129 [1111-0344]
Kostium damski, granatowy,
nowy, rozmiar 18 $25, suknia czarna, 2-częściowa,
nowa, rozmiar 20 $25. Tel.
224-531-1371 [1111-0329]
Szafka pod telewizor $40,
duże płyty winylowe $24/szt., szklanki kryształowe
do napojów 6szt./$15, wyroby choinkowe $3-10/szt.
Tel. 224-531-1371 [11110328]
Komputer Pentium 4 (DVD
nagrywarka, 250 GB twardy
dysk + monitor) $50, 1 GB
memory PC 3200 $15, krzesło do biurka $10. Tel. 773837-8080 [1111-0327]
Okazyjnie sprzedam suszarkę fryzjerską $25. Tel.
847-529-3931 [1111-0324]
Stół do kuchni $50, ogrodzenie na pieska $30, maszyna do śniegu $50, maszyna do szycia $50, rower
męski i damski $50/szt., 4
krzesła $10/szt., mały,
okrągły stolik $30, stoliki pod
lampy $25/szt., lampy $1520/szt., łóżka pojedyncze
$50, biurko pod komputer
$50. Tel. 708-867-8250 [11
11-0317]
Bright Stars Bouncer dla
dziecka $30, Babybjorn - nosidełko na dziecko $40. Tel.
708-548-1906 [1111-0299]
Do sprzedania: komoda
$50, chodzik $50, łóżko
dziecięce $50, łóżko twin
$50, kołdry $30/szt., kredens kalwaryjski $50, kurtki
damskie $10/szt. Tel. 773625-2694 [1111-0275]
Z powodu wyjazdu sprzedam: drewniane łóżko full
$50, komodę do bielizny
$50, telewizor Sharp 21"
$35, stoliki pod telewizor
$25/szt., nocną lampkę antyk $25, opona Goodyear
w bardzo dobrym stanie
$50. Tel. 773-671-1587 [11
11-0256]
TV Sansui 21" z konwentorem $50. Tel. 773-814-9165
[1111-0242]
Kurtka skórzana XL nowa,
do sprzedania, $50. Proszę
zostawić wiadomość. Tel.
847-296-2236 [1111-0230]
Tanio sprzedam: biała pralka Maytag $40, biała pralka
Whirpool $40, czarny piekarnik elektryczny 27 x 25
$50, materac queen (52 x
75) $20, stelaż łóżka full
$15, kuchenka gazowa z
piekarnikiem Kenmore $30.
Tel. 773-230-3686 [11110223]
Garniturek na 2 latka $5,
piękne ubranko do chrztu
dla chłopca, na roczek, $15.
Tel. 224-220-1049 [11110215]
Columbia kurtka męska rozmiar L $50, kurtka męska
ZeroXPower, roz. L $35.
Garnitury damskie $50.
Płaszcz męski zimowy w
beżowym kolorze, rozmiar L
$50. Tel. 708-369-6563 [11
12-0060]
Sprzedam ładny zegar - kukułkę $50. Tel. 708-8676322 [1112-0055]
Do sprzedania: łóżko drewniane twin, brązowe $50,
łóżko białe wiklinowe $50,
stół biały z 1 wkładką $50,
komody z szufladami po
$50, dywany po $50. Tel.
773-720-5806 [1112-0047]
Ubranka używane dla dziewczynki na 5-6 lat, $2/szt.,
futerko $30, buty $5/szt. Tel.
773-545-2955 [1112-0038]
Świąteczne figurki $5/szt.,
małe choinki $5/szt. Tel.
630-325-0718 [1112-0037]
Fotele niskie z poduszkami
$30/2 szt. oraz garnek bezprzewodowy $10. Tel. 708409-1041 [1112-0029]
Komplet materacy $40/szt.,
rower górski $50, rama do
łóżka $30, sprzęt AGD $1050/szt, szafki segmentu młodzieżowego $20-40/szt., łóżko - kanapa $50. Tel. 773931-3159 [1112-0025]
Sprzedam klatkę dla psa
$25 oraz piecyk elektryczny
$35. Tel. 773-954-4845 [11
12-0022]
Do sprzedania kołyska w
bardzo dobrym stanie, $50.
Tel. 773-467-1945 [11120007]
Lincoln Town Car 1999 - tapicerka na drzwi, czarna,
prawie nowa $50 oraz inne
podzespoły za darmo. Tel.
773-988-1134 [1111-0868]
Ramy metalowe do łóżka
$30/szt., biała szafka z szufladami $15, lampa stojąca
(antyk) $30, buty męskie,
brazylijskie $20, stolik pod
telewizor z szufladą w kolorze wiśni $40. Tel. 773-6711587 [1111-0866]
Obrazy olejne $10-50/szt.,
ramy drewniane $10-50/szt.,
komplet (ława szklana z mosiężną podstawą) $30, 2
stoliki $15/szt., faks (z telefonem i kopiarką) Panasonic
$15, drukarka HP $20. Tel.
630-890-7138 [1111-0864]
Sprzedam nowe akwarium
12" szerokość x 12" wysokość x 20" długość, $50. Tel.
773-263-2609 [1111-0874]
37
Narty męskie Rossignol z
wiązaniami + futerał $40,
buty narciarskie rozmiar
10.5 $25, nowe buty myśliwskie rozmiar 12 $30, spodnie narciarskie $25. Tel.
630-890-7138 [1111-0863]
Palatine, komplet materacy
jak nowy $50, kanapa $50,
narożnik $50, lampy $35,
komoda $50, łóżko $50,
szafki po $50, komplet kuchenny $50. Tel. 224-7351206 [1111-0860]
Chicago - wersalka $50,
komplet kuchenny $50,
komplet materacy, jak nowy,
$50, drewniane łóżko $50,
mała jadalnia $50, duża kanapa $50. Tel. 773-2344470 [1111-0848]
Podgrzewacz do nawilżanych chusteczek (wipes) $7,
podgrzewacz do mleka firmy
Avent $20, podgrzewacz samochodowy $15, 2 śliczne
garniturki do chrztu dla chłopca $30/szt., nowa sukienka
do chrztu $30 oraz ubranka
dla chłopca 0-12 miesięcy
$2-5/szt., kołyska dla niemowlaka $30.. Tel. 708-6705467 [1111-0845]
Telewizor 13" Deawoo, $20,
samochodowe covery ozdobne 4 na felgi rozmiar 15
$20; sztanga + ciężarki
komplet $50. Tel. 847-4555052; 847-749;5683 [11110844]
Sprzedam ubranka dla dziewczynki $1-4/szat., męskie
swetry, koszule, spodnie,
kurtki $1-5/szt., misie pluszowe w różnych rozmiarach $1-3/szt., 2 samochody
dla dzieci marki Jeep $20/
szt. Tel. 773-712-5373 [11
11-0800]
Leżaczek dla niemowlaka z
wibracjami i melodyjkami, w
kolorze brązowym z elementami różu $25, formuła
Enfamil $8/puszkę oraz zielony strój na Halloween - Dinozaur, dla dziecka od 1.5-3
lat, $7. Tel. 773-600-2480
[1111-0797]
38 USŁUGI
MONITOR
23 GRUDNIA 2011
SZANSA DLA NIELEGALNYCH W USA
POMAGAMY UZYSKAĆ PRACĘ I STAŁY POBYT W KANADZIE
Powyższe sprawy prowadzi obywatelka Kanady z 17-letnim
doświadczeniem, współpracująca z biurem kanadyjskich
licencjonowanych konsultantów imigracyjnych
Esteem Immigration Services w Mississauga, ON Kanada.
„Dimpex” Immigration Services
Tel. (773) 282-4050; Fax (773) 202-9703
E-mail: [email protected]
6615 W. Irving Park Rd., pok. 208, Chicago
Usługi - Tłumaczenia
6030
USŁUGI
6000
Usługi - Nauka Wszyscy przenoszą się z
6020 ubezpieczeniem do JACKA
Wywóz śmieci kontraktorskich, wszelkiego rodzaju
rozbiórki, przeprowadzki. 24
h. Najtaniej. Tel. 312-7720998 [1112-0647]
Tanio - malowanie pokoi,
przetykanie kanalizacji. Tel.
847-376-0628 [1112-0600]
Profesjonalny pomiar, instalacja. Szkło - prysznice - panele, drzwi, lustra. Glass
-shower door, mirror. Tel.
773-691-0196 [1112-0587]
Instalacja,
sendowanie, naprawa.
Tanio, solidnie.
Chicago i przedmieścia.
Tel. 630-352-1568
Wywóz
śmieci
kontraktorskich,
rozbiórki.
773-882-2246
HYDRAULIK
maszynowe czyszczenie
rur. Woda, gaz,
kanalizacja. Wymiana
boilerów i pieców.
Ogrzewanie wodne
i parowe. Sprawdź
wyczyść piec przed zimą.
Tel. 708-867-6179
lub 773-805-5287
WSZYTSTKO Z METALU
porches, ogrodzenia,
schody, konstrukcje
stalowe, barierki,
usługi spawalnicze,
darmowa wycena,
wysoka jakość.
Tel. 773-584-8288;
773-704-3039
Jacek HVAC
Nie zwlekaj,
idzie ciężka zima.
Super oszczędne piece
- 95% wydajności,
instaluję na korzystne
raty, 0%.
Tel. 773-593-3390
[email protected]
1111-0400
Twoje ubezpieczenie wzrosło? Słyszałeś, że twoja
firma ubezpieczeniowa ma
problemy finansowe? Zmień
ubezpieczenie na lepsze!!!
Największa ilość zniżek na
rynku. Farmers Insurance
Albert Dyduch Agency. 7155
W. Belmont/Harlem. Tel. 773
-889-8989 [1107-0532]
Licencjonowany hydraulik
wykona każdą pracę. Tel.
773-545-1339 lub 773-8181339 [1112-0658]
PODŁOGI
DREWNIANE
1111-0004
Lekcje gry na gitarze klasycznej, elektrycznej, keyboardzie i pianinie. Dzieci,
młodzież, dorośli. Po polsku
i angielsku. Tel. 773-8189414 [1110-0983]
Usługi - Budowlane
6050
DRZWI
GARAŻOWE
i otwieracze
instalacja - naprawa
*** gwarancja ***
847-529-8274
www.allgaragedoor.com
DACHY,
różne rodzaje, guma,
metal, shingle.
Siding, okna, rynny
i skylight. Licencja
i ubezpieczenie.
Tel. 773-255-4377
1107-0467
7622 W. Belmont (pomiędzy Harlem i Cumberland)
773 625 KIDS (5437) www.HappyKidsPreschool.org
Twoje ubezpieczenie wzrosło? Słyszałeś, że twoja
firma ubezpieczeniowa ma
problemy finansowe? Zmień
ubezpieczenie na lepsze!!!
Największa ilość zniżek na
rynku. Farmers Insurance
Albert Dyduch Agency. 7155
W. Belmont/Harlem. Tel. 773
-889-8989 [1107-0500]
Przetykanie
i kamerowanie
kanalizacji oraz
pełen zakres usług
hydraulicznych.
Krzysiek,
tel. 773-829-5993
1106-0439
ZAPRASZAMY
A przede wszystkim wspaniała,
cierpliwa i ciepła kadra wykształcona w Polsce.
Studentka pianistyki udzieli
lekcji pianina. Jefferson Park
i okolice. Tel. 773-562-9254
[1111-0609]
PolandUsa.com - Translation Services. PROFESJONALNE TŁUMACZENIA: ewaluacja wykształcenia i
nostryfikacja dyplomu (indeksy, suplementy, dyplomy,
świadectwa) - dokumenty do
urzędów - teksty specjalistyczne (medyczne, techniczne, prawne, naukowe) resume i cover letter - lekcje
języka angielskiego. Zbigniew Pienkowski - Tłumacz
zawodowy / Nauczyciel języka angielskiego. E-mail:
[email protected]
www.PolandUSa.com Tel.
773-719-3645 [1112-0258]
1111-0216
Bogaty program edukacyjny,
rozwijające, ciekawe zajęcia.
Smaczne posiłki z podwójnymi
porcjami warzyw, owoców i mleka.
Kolorowe, czyste, pełne zabawek sale.
Tomas,
tel. 630-717-5329
773-744-6101
1110-0683
Przyjmujemy dzieci w wieku od 2 do 6
lat, już nawet na 1 dzień w tygodniu.
DRZWI
GARAŻOWYCH
1111-0676
POLSKIE RENOMOWANE PRZEDSZKOLE
Prywatne lekcje angielskiego. Pomoc przy odrabianiu
pracy domowej. Przygotowanie na obywatelstwo. Maria. Tel. 773-895-6541 [1111
-0861]
Naprawa, instalacja
1112-0252
6615 W. Irving Park Rd., pawilon 218
(One Stop Mall); tel: 773-777-9485
Polskie renomowane przedszkole www.happykidspreschool.org [1112-0285]
Czyszczenie i
kamerowanie kanalizacji,
systemy przeciwzalewowe
Pełen zakres usług
hydraulicznych.
Tel. 773-710-4111
1111-0116
1108-0014
ZŁOTO - TANIO
HYDRAULIK
KRZOSKA! On daje najniższe stawki na auta. Dzwoń:
Tel. 773-625-2222 [11120546]
1111-0431
Język angielski dla niecierpliwych i rozczarowanych.
Uczę według Twoich potrzeb i zainteresowań. Tłumaczenia, konsultacje, nagrania. Tel. 773-680-1261
[1112-0571]
Nauka obsługi
komputera oraz
programów: Word,
Excel, Powerpoint.
Zakładanie i obsługa
konta e-mail.
Internet.
Proszę zostawić
wiadomość:
tel. 708-699-7189
GoldStone
Fabrykacja, instalacja.
Najlepsza jakość,
najniższe ceny.
W grudniu zlew gratis.
Tel. 773-807-8785
Tłumaczenia - wszystko zawsze - wszędzie. Tel. 773680-1261 [1112-0572]
JACEK KRZOSEK-Farmers
Ins. dał nam dodatkową
zniżkę, bo przeszliśmy z Allstate. Za oszczędności wykupiliśmy polisy na życie.
Super!!! Zrób to samo.
Przyjdź na 3840 N. Harlem
lub dzwoń. Tel. 773-6252222 [1112-0553]
Zegarki
renomowanych marek,
Uwaga!
stylowa biżuteria
Nowość!!
i usługi jubilerskie
Zegarki
w najlepszej cenie!
Atlantic
GRANITY,
MARMURY
1111-0404
EMIGRACJA
DO KANADY
szukaj nas w sieci:
Tanio, dokładnie, solidnie.
Kompletne remonty wnętrz basementy, kuchnie, łazienki, malowanie - pokój $130,
peciowanie. Stolarka wykończeniowa, płytki - ceramika, granit. Tel. 773-9369091 [1112-0578]
SZAFKI I BLATY KUCHENNE. Jeśli myślisz o zmianie,
nie przepłacaj, z twoich starych zrobimy nowe i zaoszczędzisz tysiące. Tel. 847
-471-8589 [1112-0526]
23 GRUDNIA 2011
www.infolinia.com
PODŁOGI DREWNIANE.
Instalacja, sendowanie bezpyłowe. Tanio i solidnie.
Jarek Tel. 773-499-4494 [11
11-0804]
Framing, drywall, malowanie, płytki, podłogi, drzwi,
okna, elektryka, hydraulika,
kuchnie, łazienki, basementy, kominy i kominki. Tel.
773-941-0360 [1112-0485]
Odnawianie wanien tanio,
solidnie, gwarancja 5 lat.
Tel. 773-690-3257 www.odnawianiewanien.com [11110799]
Prace elektryczne oraz
wszystkie prace wewnątrz i
zewnątrz budynku. Tanio i
solidnie. Tel. 773-996-0656
[1112-0460]
Painting Service, outside inside, zdejmowanie tapet,
wymiana drywall, malowanie porczy. Marek Tel. 773573-5606 lub 773-581-6002
[1111-0670]
ELEKTRYK - wszelkie prace
elektryczne. Szybko, tanio,
solidnie. Serwis 24. Tel. 773742-1557 [1112-0459]
Podłogi drewniane, cyklinowanie i instalacja. Tanio i solidnie. Marcin. Tel. 224-2100609 [1111-0624]
ELEKTRYKA. Drobne prace
i naprawy elektryczne. Szybko, tanio, solidnie. Paweł.
708-539-9230 [1112-0453]
Instalacja carpetu. Tanio,
szybko i solidnie. Tel. 773914-1858 [1111-0623]
Wymiana i naprawa systemów
grzewczo-chłodniczych. Solidnie i tanio.
Dzwoń do Adriana. Tel. 773919-6531 [1112-0451]
Naprawa pieców: powietrznych, wodnych, parowych.
Solidnie, niedrogo. Certyfikat. Tel. 773-372-2120 [11
12-0396]
Remonty kuchni i łazienek solidnie i niedrogo. Kompleksowa hydraulika. Tel. 773372-2120 [1112-0394]
Chcesz mieć oryginalne
schody lub podłogę, profesjonalnie zainstalowane szafki, okna, drzwi? Zadzwoń.
773-875-5098 [1112-0322]
3 trocki do dyspozycji śmieci, przeprowadzki każdego rodzaju. Szybko i tanio. Tel. 773-875-2033 [1112
-0213]
Drzwi garażowe, otwieracze, budowa garaży, podnoszenie i przesuwanie garaży. Tanio, szybko, solidnie.
773-251-8452 [1112-0188]
Wykonuję dachy, siding, suffet, rynny oraz odśnieżanie.
Tel. 773-383-0773 [11110851]
Profesjonalna instalacja płytek ceramicznych, porcelanowych i kamiennych.
Henryk. Tel. 630-205-2250
[1111-0806]
ODNAWIANIE
WANIEN
PORCELANĄ. DZWOŃ DO
WOJTKA. Tel. 773-9543233 [1111-0805]
E.V. Windows Inc. Zainstaluję okna w Twoim domu.
Dobrze i tanio. Dzwoń: Krzysztof. Tel. 847-612-8894 [11
11-0442]
Elektryk wykona wszelkiego
rodzaju prace elektryczne
oraz kamery, domofony,
alarmy, centralne odkurzacze, nagłośnienia, internet.
Tel. 224-636-3199 [11110436]
Instalacja systemów grzewczo-chłodniczych, wymiany,
naprawy, solidna jakość,
rozsądne ceny. Dzwoń do
Sebastiana. Tel. 773-5011859 [1111-0432]
Naprawiam lodówki, pralki,
suszarki, kuchenki, zmywarki. Tanio i z gwarancją.
Tel. 708-220-2292 [11110234]
OGRZEWANIE - OCHŁADZANIE Naprawa i instalacja. Piec lub air condition w
dobrej cenie. Darmowa wycena. Dzwoń do Andrzeja.
Tel. 847-401-2142 (24/7)
[1110-0612]
Wywóz śmieci kontraktorskich. Niskie ceny. Tel. 224392-1792 [1110-0344]
USŁUGI
Licencjonowany hydraulik
wykona każdą pracę. Tel.
773-545-1339 lub 773-8181339 [1109-0382]
Okna, drzwi, siding, rynny,
dachy, płoty, decki, malowanie, łazienki, drzwi garażowe, otwieracze. Tel. 708452-4717 [1109-0372]
AA SAPA, INC.
PRZEPROWADZKI
Profesjonalne
przeprowadzki
i przewozy.
Serwis 7 dni w tygodniu.
Firma licencjonowana
i ubezpieczona.
Biuro: 708-867-8134;
773-329-0924;
847-533-3939
Ceny nowoczesnych polis
ubezpieczeniowych na domy obniżone do 39%. Wycena w 5 minut. Farmers
Insurance Albert Dyduch
Agency. 7155 W. Belmont/
Harlem. Tel. 773-889-8989
[1107-0492]
Najniższe stawki ubezpieczeniowe na auta. Wzorowy
serwis powypadkowy. Przyjedziemy do Twojego domu.
Tel. 773-658-1800 [11120554]
Przeprowadzasz się? Pomożemy! Tanie usługi transportowe różnego rodzaju.
Profesjonalny serwis 7 dni.
Tel. 312-720-8934 [11120534]
TAXI POLSKIE ZENON.
Dowóz na lotniska i w każde
miejsce. Punktualnie i solidnie. Tel. 312-613-4568 [11
12-0486]
Usługi - Transport Tanio! Zawiozę, przywiozę 6060 wszędzie, gdzie potrzebuSprinter Van dostawczy lub
osobowy. Różnego rodzaju
transport, przeprowadzki, ze
sklepu meble, lotnisko. Pomogę, przetłumaczę. Profesjonalnie i tanio, 24/7. Tel.
224-622-8470 [1112-0674]
Zawiozę wszędzie, gdzie
potrzebujesz: lotnisko, szpital, sklep. Bezpiecznie i
tanio. Dariusz Tel. 773-8651019 [1112-0661]
Lexus LS 430 zawiezie na
lotnisko, do lekarza, itp. Zawsze na czas. Niedrogo.
Pozdrawiam. Tel. 773-7923868; 773-718-2772 cell.
[1112-0644]
Naprawa lodówek, pralek,
suszarek, kuchenek. Gwarancja. Krzysztof Tel. 773865-5922 [1109-0554]
Firma Europe Line. Wysyłka
kontenerów do Polski, Niemiec. Samochody, motocykle, mienie, paczki ($0.45
/funt, bez dodatkowych
opłat). Tel. 847-455-5444
[1112-0583]
Ogrzewanie - ochładzanie.
Naprawa, instalacja, wymiana każdego systemu i
bojlerów. Gwarancja. Krzysztof. Tel. 773-865-5922
[1109-0553]
Zawiozę, przywiozę wszędzie, o każdej porze dnia
przez 7 dni w tygodniu. Pomogę załatwić różne inne
sprawy. Tel. 773-551-9113
[1112-0581]
Mogę pomóc tam, gdzie inni zawiedli...
w miłości, małżeństwie, biznesie, związku,
sprawach finansowych, pracy.
Czy zmagasz się z czymś do granic swoich sił
i możliwości, zastanawiasz się,
czy kiedykolwiek będzie lepiej?
Bóg pragnie obdarzyć Cię swoim błogosławieństwem,
ja również pragnę dla Ciebie wszystkiego, co najlepsze.
Zobaczysz rezultaty już po pierwszym spotkaniu,
ponieważ to, co robisz teraz, określa to, co ja mogę zrobić
dla Ciebie w Twojej przyszłości.
Dzwoń teraz: 630-226-1968 (Bollingbrook)
Remonty domu! Basementy,
wymiana drzwi, okien, płytki
ceramiczne,
malowanie
podłogi i wiele innych prac
wykończeniowych. Edward
Tel. 847-951-0953 [11080261]
Ubezpieczenia liability i workers compensation, elektrycy, hydraulicy, malarze.
Liability na płytki i podłogi.
Wycena w 5 minut. Farmers
Insurance Albert Dyduch
Agency. 7155 W. Belmont/
Harlem. Tel. 773-889-8989
[1107-0495]
39
Wróżka - Jasnowidz - Uzdrowiciel
1111-0185
Wykonuję ogrzewanie ochładzanie. Solidne wykonanie pracy z licencją.
Andrzej Tel. 708-369-4191
[1112-0577]
MONITOR
jesz: domki, lotniska, interview, szpitale, itd. 7 dni. Tel.
773-899-4152 lub 773-4705362 [1112-0417]
3 trocki do dyspozycji śmieci, przeprowadzki każdego rodzaju. Szybko i
tanio. Tel. 773-875-2033 [11
12-0212]
Wypożyczalnia samochodów DIKON. Łomża, Ostrołęka, Białystok, Zambrów.
Wyjeżdżamy na lotnisko.
Tel. +48-602-133-668; +48510-610-808 [1112-0148]
Usługi transportowe, przewozy, przeprowadzki. Szybko, profesjonalnie i tanio.
Dzwoń: Tel. 630-337-6455
[1111-0839]
AUTOBUS WESOŁY. 25
miejsc na wszystkie potrzeby i okazje: wesela, wycieczki itp. Mietek Tel.
773-699-8776 [1111-0694]
Uwaga Towingowcy!! Atrakcyjne ceny ubezpieczeń na
towingi. Farmers Insurance
Albert Dyduch Agency. 7155
W. Belmont/Harlem. Tel.
773-889-8989 [1107-0516]
ODCHUDZANIE
Schudnij z nami! NOWOŚĆ:
Akupunktura metodą biorezonansu
KUPON
TERAPIA
ODCHUDZAJĄCA
(zniżka ważna do 11.25.11)
płacisz
tylko
$25
Ośrodek Medycyny Alternatywnej Aum-Bio, Inc.
7026 W. Belmont Ave., Chicago. Tel. 773-777-4488
40 USŁUGI
MONITOR
23 GRUDNIA 2011
szukaj nas w sieci:
Usługi
- Uroczystości
6070
Video na każdą okazję. Wesela, chrzty, komunie, itp.
3D, HD & SD, NTSC-PAL.
Tel. 708-743-2202 http://
www.videoproductionat.com
[1111-0627]
0901-0076
Video - Filmowanie, fotografowanie: śluby, chrzciny,
inne (DV, HDV). Tel. 708539-4208 [1111-0770]
Odzyskiwanie
danych
z twardych
dysków.
Tel. 773-427-0101
TANIA
NAPRAWA
KOMPUTERÓW
773-427-9218
UWAGA! Specjalna zniżka
na ubezpieczenia dla osób
przechodzących z Allstate
Insurance do Farmers Insurance. Farmers Insurance
Albert Dyduch, 7155 W. Belmont/Harlem. Tel. 773-8898989 [1107-0524]
Nauka obsługi komputera
oraz programów Word, Excel, Powerpoint. Zakładanie
i obsługa konta e-mail, Internet. Proszę zostawić wiadomość. Tel. 708-699-7189
[1108-0125]
Nauczę obsługiwać komputer: Windows, pisanie, programy, Internet, poczta, itp.
Naprawię popsuty, usunę
wirusy, zabezpieczę. Ola
Tel. 773-661-0540 [11120387]
Internet i naprawy - jednorazowa zapłata. Tel. 312-8103208 [1112-0270]
INFORMATYK MAURYCY
rozwiąże twoje problemy
komputerowe. Eliminacja
wirusów, trojanów, przyspieszanie, instalacja nowego
hardware, składanie komputerów. Tel. 773-304-7591
Email [email protected]
[1112-0189]
COMPUTER
DOKTOR
wszelkie naprawy i modyfikacje komputerów oraz instalacje programów. Polska
TV przez Internet. Dyskretny
monitoring. Dołącz do grona
setek zadowolonych klientów! Tel. 773-510-4637 [11
12-0084]
Usługi - Pożyczki
6090
BANKRUCTWA już od
$999. ADWOKAT. 3511 N.
Central Ave., Chicago, IL.
Tel. 773-403-4404 [11120628]
Najniższe stawki ubezpieczeń samochodowych w
Chicago. Super serwis powypadkowy. Tel. 773-6581800 [1112-0557]
UWAGA! Specjalna zniżka
na ubezpieczenia dla osób
przechodzących z Allstate
Insurance do Farmers Insurance. Farmers Insurance
Albert Dyduch, 7155 W. Belmont/Harlem. Tel. 773-8898989 [1107-0510]
Usługi - Auto-usługi
6110
Mechanika aut od A do Z, u
mnie lub u ciebie w domu.
Blacharka i lakierka. Tanio i
fachowo. Możliwość kupna
auta z aukcji. Tel. 773-6781866 [1112-0586]
Masz wątpliwości?
Szukasz odpowiedzi na
rozwiązanie swoich
problemów? Zadzwoń!
Swoją wiedzą i energią
uzdrowię twoje życie,
a przy pomocy wahadła
znajdę najlepsze
rozwiązanie twoich
problemów, również
z fotografii.
Tel. 312-730-7675
www.alinabiedermann.com
Nowy warsztat
naprawy aut
MDM AUTO REPAIR LTD.
25W261 Lake St.,
Roselle, IL 60172
- Naprawy bieżące
- Diagnostyka
komputerowa
- Przygotowanie auta do
"emission testing"
- Sprawdzam nowe opony.
OFERTA: zmiana oleju
SPRINTER $65.
Tel. 773-908-6203
Uwaga Towingowcy!! Atrakcyjne ceny ubezpieczeń na
towingi. Farmers Insurance
Albert Dyduch Agency. 7155
W. Belmont/Harlem. Tel. 773
-889-8989 [1107-0528]
Usługi
- Zdrowie i uroda
6130
KRZOSKA z Farmers oszczędziła jej $900 na ubezpieczeniach aut i domu. Jestem zła, bo mi tylko $830.
Sprawdź swoje. Tel. 773625-2222 [1112-0551]
Profesjonalne makijaże ślubne, wieczorowe, sylwestrowe. Tanio. Dominika Tel.
773-886-6003 [1112-0492]
Manicure, pedicure, paznokcie żelowe i akrylowe. Regulacja brwi i henna. Profesjonalny makijaż oraz przedłużanie i zagęszczanie rzęs.
Tel. 773-320-2809 [11120469]
Masaż terapeutyczny na dojazd lub w Mount Prospect,
zapraszam dzieci i młodzież
z rodzicami: terapia całego
ciała lub jego część, również
w ubraniu. Zniżka przy pierwszym masażu oraz dla
pakietów. Profesjonalny serwis. Elżbieta Zawadzki LMT
Tel. 773-516-3724 [11110803]
Licencjonowana fryzjerka
Grażyna zaprasza na profesjonalne usługi. Pełen zakres koloryzacji włosów,
fryzury na różne okazje,
strzyżenie damskie i męskie. 20% zniżki z tym ogłoszeniem. Tel. 847-220-0891
[1111-0673]
Profesjonalna manikiurzystka zaprasza na manicure,
pedicure. Dzwoń - Agnieszka. Tel. 224-578-2956 [11110621]
New Reflection Salon. Odbudowywanie zniszczonych
włosów za pomocą zabiegu
karotynowego od $150. Męskie strzyżenie $10, damskie $15, trwała $55, pasemka $80. Przedłużanie
włosów najnowszą metodą
$5/pasemko. Certyfikowana
kolorystka Bogusia zaprasza. Tel. 773-282-8622 [11
08-0072]
Miałem bardzo wysoką cenę
na ubezpieczenie aut. Zajechałem do agencji JACKA
KRZOSKA z Farmers Ins. i
oszczędziłem $600. Koniecznie tam pojedź - 3840 N.
Harlem lub zadzwoń. Tel.
773-625-2222 [1112-0539]
Usługi - Podatki Koleżanka z pracy powie6100 działa, że agencja JACKA
Rozliczanie podatków, otwieranie firm i prowadzenie
księgowości. Pomoc w auditach, notariusz. Wszystkie
rodzaje ubezpieczeń. Pro
Financials & Insurance. Tel.
708-233-8870 [1112-0585]
Licencjonowana manikiurzystka oferuje usługi non
chip manicure oraz manicure & pedicure. Dzwoń
Ania. Tel. 847-226-6323 [11
12-0194]
1112-0128
Profesjonalne usługi komputerowe - składanie, rozbudowa, naprawa, antywirusy,
programy, odzyskiwanie danych. WIZYTÓWKI i STRONY WWW - TANIO! www.
adamdesignchicago.com Po
więcej informacji proszę
dzwonić:
773-260-2343
[1112-0476]
TANIO I Z GWARANCJĄ
NAPRAWA
KOMPUTERÓW. Laptop - wymiana
gniazd zasilania, naprawa
płyty głównej, zasilaczy, monitorów i klawiatury. Usuwanie wirusów, fachowe porady. SPRZEDAŻ LAPTOPÓW. Tel. 224-210-0411;
847-398-3258 [1110-0699]
Przyjmujemy ubezpieczenia
nawet z dwoma wypadkami.
Farmers Insurance Albert
Dyduch Agency 7155 W.
Belmont/ Harlem Tel. 773889-8989 [1107-0504]
Usługi - Komputery
6080
USUWANIE
WIRUSÓW
oraz inne naprawy w serwisie komputerowym lub u
klienta. Bardzo przystępne
ceny. SPRZEDAŻ UŻYWANYCH LAPTOPÓW. Tel.
773-353-5050 [1112-0484]
Tanio rozliczam podatki,
otwieram korporacje, załatwiam numer IRS. Tel. 708867-9300 [1109-0598]
1111-0847
Profesjonalne zdjęcia chrzty, komunie, śluby i inne
uroczystości. Sesje w domu,
w kościele i na sali bankietowej. Adrian Tel. 773-9196531 www.picasso-photos.
com [1111-0882]
Jeżeli masz problemy z
komputerem, dzwoń do Darka! Tel. 773-704-3865 [11
11-0735]
Profesjonalny MAKIJAŻ na
każdą okazję. Edyta. Tel.
773-865-1090 [1112-0439]
Makijaż permanentny - mistrzyni w USA, licencjonowana kosmetyczka, wizażystka, brwi od $120, kreski oczy - całość $120, usta od
$150. Przy powołaniu się na
to ogłoszenie. Katarzyna.
773-641-3373 [1112-0241]
Profesjonalny makijaż permanentny, trwały na 5-7 lat.
Brwi - $150, usta - $150,
oczy - $150 (całość: góra i
dół). Tatoo, mikrodermabrazja. Chicago - Dorota. Tel.
773-709-2086 [1112-0238]
Licencjonowana
kosmetyczka - masażystka: mikrodermabrazja, oczyszczanie
skóry twarzy i pleców; usuwanie zbędnego owłosienia;
regulacja brwi, henna; masaże. Iza, przyjmuje w
domu, w Chicago, okolica
Devon / Harlem. Niskie
ceny!!! Tel. 773-517-5909
[1111-0827]
Uwaga nowość!!! Atrakcyjne
ceny
ubezpieczeń-teraz
nawet z dwoma wypadkami!!! Farmers Insurance, Albert Dyduch, 7155 W. Belmont/Harlem. Tel. 773-8898989 [1107-0514]
Usługi - Różne
6140
Jestem licencjonowanym
coachem. Jeżeli potrzebujesz mojej pomocy w osiągnięciu celu i zmienieniu
swojego życia, zadzwoń do
Dariusza. Tel. 773-865-1019
[1112-0660]
Jeżeli nie możesz sprzedać
domu, to zadzwoń po bezpłatne informacje na temat
sprzedaży domów do prywatnych inwestorów. Tel.
773-458-0188 [1112-0635]
BANKRUCTWA już od
$999. ADWOKAT. 3511 N.
Central Ave., Chicago, IL.
Tel. 773-403-4404 [11120627]
42 KOMUNIKATY - TOWARZYSKIE
MONITOR
PHOTO SERVICE
1111-0702
na miarę Twoich
potrzeb. Korzystnie,
profesjonalnie,
z wyobraźnią,
na ten ważny dzień.
www.hoodimage.com
Tel. 708-699-2953
23 GRUDNIA 2011
USŁUGI ELEKTRYCZNE
oraz NAPRAWA ZMYWAREK, pralek, suszarek, kuchenek, lodówek, pieców,
klimatyzatorów, itp. Tel. 773865-5775 [1112-0452]
HYDRAULIK. Czyszczenie
rur kanalizacyjnych, wymiana kranów, sumpomp, disposal. Proszę dzwonić po 3
pm. Tel. 773-865-6488 [11
09-0555]
MECHANICZNE CZYSZCZENIE KANALIZACJI. Monitorowanie kamerą, naprawy hydrauliczne. Tel. 773936-2720 [1112-0413]
Poprawki krawieckie męskodamskie. Skracanie spodni,
płaszczy, marynarek, naprawa zamków i wiele innych rzeczy. Maria z Niles.
Tel. 847-636-1953 [11080260]
Internet i naprawy - jednorazowa zapłata. Tel. 312-8103208 [1112-0271]
Samsung, Sony, LG, Plazma, LCD - naprawiam. Marek Tel. 630-561-7244 [11
11-0826]
1103-0924
Wróżka Sara
- czyta przyszłość z ręki,
kart i kryształu.
5732 W. Belmont,
Chicago, IL.
Jedna wróżba przez
telefon gratis.
$5 wróżba z ręki,
$10 - wróżba z kart Tarota
Tel. 773-202-7062
lub 773-664-3620
Poprawki krawieckie-solidnie i szybko zrobisz w profesjonalnym zakładzie w twojej okolicy. 6027 W. Irving
Park/Austin. Tel. 773-3431505 [1112-0588]
Pomagamy w wypełnianiu
aplikacji na stanowe ubezpieczenia, food stamps,
przedłużanie zielonej karty
oraz aplikacji na obywatelstwo. Tel. 708-233-8870
[1112-0584]
WRÓŻBA NA ROK 2012 sprawdź, co Cię czeka w
nadchodzącym roku... Wróżka Halina, Tarot, karty klasyczne, numerologia, wróżba z daty urodzenia. Doskonale znana wrocławska
wróżka w Chicago tylko do
połowy stycznia. Dzwoń już
teraz. Tel. 773-816-2882
[1112-0570]
Czyszczenie carpetów. Strypowanie i waxowanie. Tel.
708-341-0200 [1112-0531]
Profesjonalne czyszczenie
carpetów, mebli, dywanów
(parowo). Rozsądne ceny.
Krzysztof. Tel. 773-3198869 [1111-0652]
Naprawa odśnieżarek i kosiarek, a także innego
sprzętu. Tel. 773-744-9777;
773-836-0590 [1111-0651]
Drobne usługi krawieckie.
Dorota Tel. 773-559-9232
[1111-0647]
Warto zapisać! Truck Pickup
- przeprowadzki, zawiozę,
przywiozę, wymiana oleju
samochodowego, spawanie, bramy, ogrodzenia, odśnieżanie. Tel. 773-6250443, 312-420-2529 [11110541]
Naprawa lodówek w tym
samym dniu oraz pralek, suszarek, zmywarek, kuchenek i systemów chłodzących. Andrzej. Tel. 773-5073800 [1111-0424]
TOMEK SATELLITE - Dish
Network, Direct TV, Comcast. Wymiana starych anten na najnowsze. U nas
najlepsze ceny. Tel. 815651-1155; 773-934-1478
[1111-0020]
Wytruję kakrocie w Twoim
mieszkaniu stosując najnowocześniejszy środek, który
jest bezzapachowy i nieszkodliwy dla zdrowia, dam
gwarancję na rok. Tel. 773507-8863 [1107-0618]
UWAGA! Specjalna zniżka
na ubezpieczenia dla osób
przechodzących z Allstate
Insurance do Farmers Insurance. Farmers Insurance
Albert Dyduch, 7155 W. Belmont/Harlem. Tel. 773-8898989 [1107-0531]
KOMUNIKATY
7000
Twoje ubezpieczenie wzrosło? Słyszałeś, że twoja
firma ubezpieczeniowa ma
problemy finansowe? Zmień
ubezpieczenie na lepsze!!!
Największa ilość zniżek na
rynku. Farmers Insurance
Albert Dyduch Agency. 7155
W. Belmont/Harlem. Tel. 773
-889-8989 [1107-0506]
Oddam za darmo mleko Enfamil dla noworodka. Tel.
773-827-2478 [1111-0502]
BANKRUCTWA już od
$999. ADWOKAT. 3511 N.
Central Ave., Chicago, IL.
Tel. 773-403-4404 [11120624]
Wdowiec po 50-tce, mieszkający poza Chicago, szuka
pani pragnącej pójść na Sylwestra. E-mail: [email protected] [1112
-0618]
Obywatelka, miła, elegancka, niezależna, pozna pana
w wieku 62-68 w celu szczęśliwego związku. [11120609]
Pogodna, niezależna, oby-
Komunikaty
watelka USA, pozna kultu- Zwierzęta Zapraszam na bezpłatne ralnego pana w wieku 60-70
7060 spotkania w soboty, godz. 2 lat w celu towarzysko - matOstrzygę profesjonalnie twojego psa w twoim domu.
Anna. Tel. 312-804-3110
[1112-0677]
Oddam 6-miesięczne kotki
za darmo. Tel. 773-5174542 [1112-0495]
Oddam za darmo, w dobre
ręce, 5-letnią suczkę Chiuaua. Tel. 773-545-5929 [11
12-0489]
Komunikaty - Poszukuję osoby
7030
Osoby, które miały założony
nielegalny lien przez nieuczciwego elektryka, proszone są o kontakt telefoniczny. Tel. 773-415-0175
[1112-0511]
Pieski Chiuaua, 8-tygodniowe, na sprzedaż. Tel. 815
-469-4137 [1111-0616]
Do oddania 4 małe kotki w
dobre ręce. Tel. 773-4308727 [1111-0394]
Komunikaty
- Oddam-przyjmę
-zamienię Oddam kotki. Marcin Tel.
708-400-1799 [1111-0288]
7050
Do oddania za darmo rozkładana kanapa. Tel. 773282-7777 [1111-0765]
Skradziono samochód samotnej matce, która wozi
dziecko na fizykoterapię Nissan Sentra, kolor czarny,
4 drzwi, nr tablic H844130.
Na tylnym siedzeniu dziecięce siedzenie i 2 pary
butów ortopedycznych do
protezki. Matki nie stać na
nowy samochód. Jeżeli ktoś
zobaczy na ulicy, proszę zawiadomić policję. [11120410]
Oddam za darmo 2 duże telewizory bez konwertera.
Tel. 773-401-2025 [11110440]
Oddam za darmo 8-letnią
kotkę - wysterylizowaną,
czystą, osobie posiadającej
dom, lubiącej kotki. Tel. 224522-5949 [1112-0211]
Oddam za darmo insulinę
Humalog U-100, firmy Lilly,
ważna do Maja 2014. Tel.
847-299-4995 [1112-0461]
szukaj nas w sieci:
pm, okolica Belmont/Austin.
Temat: Jak poprawić swoją
sytuację materialną. Tel. 219
-973-9713 [1112-0232]
Wyprawa na pstrągi do Arkansas numer jeden w Stanach, zabierz się z nami.
Tel. 847-921-1765 [11110813]
Lubisz łowić pstrągi i łososie, zaledwie 70 mil od Chicago, zawiozę, pokażę, wytłumaczę, to nic nie kosztuje. Tel. 847-921-1765
[1111-0812]
UWAGA! Specjalna zniżka
na ubezpieczenia dla osób
przechodzących z Allstate
Insurance do Farmers Insurance. Farmers Insurance
Albert Dyduch, 7155 W. Belmont/Harlem. Tel. 773-8898989 [1107-0499]
TOWARZYSKIE
8000
Komunikaty - Różne
7070 Szczupła, średniego wzroSzukam osoby znającej
dobrze angielskie strony internetowe "Singels.com".
Teresa Tel. 773-637-3997
[1112-0562]
stu, blondynka, z wyższym
wykształceniem i poczuciem
humoru, pozna odpowiedniego pana w wieku 55-65.
Email
[email protected]
yahoo.com [1112-0666]
rymonialnym. Adres e-mail
[email protected]
[1112-0608]
Koleżanka z pracy powiedziała, że agencja JACKA
KRZOSKA z Farmers oszczędziła jej $900 na ubezpieczeniach aut i domu. Jestem zła, bo mi tylko $830.
Sprawdź swoje. Tel. 773625-2222 [1112-0556]
Pan lat 70 z uregulowanym
pobytem, zadbany, z temperamentem, aktywny, kochający taniec, muzykę, gwarantujący kulturę osobistą,
niebogaty, pozna panią
o okrągłych kształtach, w
przybliżonym wieku. [11120533]
Samotna, miła, szczupła, 60
lat, szuka pana, który poważnie myśli o życiu we
dwoje. Proszę napisz. Wdowiec mile widziany. [11120465]
Rozwiedziona, kulturalna,
niezależna, bez zobowiązań
rodzinno-finansowych, nawiąże kontakt z panem o podobnych cechach, poważnie
myślącego o stałym związku, wiek 54+. Adres e-mail
[email protected] [11120416]
23 GRUDNIA 2011
www.infolinia.com
Pan 58 lat, zadbany, z temperamentem, aktywny, kochający muzykę, gwarantujący kulturę osobistą, niebogaty, pozna panią o podobnych walorach. [11120408]
Samotna, niezależna, pogodnego charakteru, obywatelka USA, pozna kulturalnego pana pomiędzy 55-65,
w celu towarzysko - matrymonialnym, wdowiec mile
widziany. [1112-0157]
Kulturalna, wysoka, szczupła obywatelka, lat 51, pozna uczciwego pana bez
nałogów, stanu wolnego,
najchętniej z wyższym wykształceniem. [1111-0865]
Ładna, kulturalna, niezależna, bezdzietna, 49, pozna
przyjaciela powyżej 178 cm
z myślą o stworzeniu stałego, szczęśliwego związku.
Listy tylko na adres: P.O.Box
34191, Chicago, IL 60634
[1111-0814]
Obywatel 45 lat, rozwiedziony, 177 cm wzrostu,
pozna panią do 45 lat w celu
spędzenia razem czasu.
P.O.Box 227, Medinah, IL
60157-0227 [1111-0793]
MONITOR
TOWARZYSKIE
Wdowa, obywatelka, lat 64,
puszysta, niezależna finansowo, pozna pana nieżonatego, w przybliżonym wieku
na jesień życia. [1111-0688]
Mężczyzna lat 58, wysoki,
pozna kulturalną, elegancką
panią z myślą o stworzeniu
trwałego,
szczęśliwego
związku. [1111-0620]
Przystojny, romantyczny 50latek pozna elegancką,
szczupłą panią do 50 lat.
Najchętniej z doświadczeniem w biznesie, która odnalazła się w USA. W grę
wchodzi tylko stały związek,
osoby szukające wrażeń lub
kogoś na sylwestra odpadają. P.O.Box 347, Chicago
Ridge, IL 60415 [1111-0613]
Biuro matrymonialne Millenium. Samotni - pora się odnaleźć. Posiadamy duży
wybór ofert pań i panów
szukających bratniej duszy.
Krystyna Tel. 708-452-0763
[1111-0415]
Miły pan lat 53 zapozna miłą
kobietę. [1112-0390]
43
Uwaga od tygodnia nowe
obniżone ceny na ubezpieczenia samochodów z polskim prawem jazdy. Farmers Insurance Albert Dyduch, 7155 W. Belmont/Harlem. Tel. 773-889-8989 [11
07-0513]
Ubezpieczenia liability i workers compensation, elektrycy, hydraulicy, malarze.
Liability na płytki i podłogi.
Wycena w 5 minut. Farmers
Insurance Albert Dyduch
Agency. 7155 W. Belmont/
Harlem. Tel. 773-889-8989
[1107-0507]
Wdowa po 50-tce, szczupła,
zadbana, niezależna finansowo, pozna pana do 60 lat,
bez rażących nałogów. [11
12-0419]
Pani z Polski, 60+ lat, 163
cm, 68 kg, ładna, wolna,
zgrabna, młody wygląd, inteligentna, bez nałogów,
pragnie poznać wolnego pana, niezależnego obywatela
USA, bez nałogów, chętnego kochać z wzajemnością, powracającego do Polski lub chętnego przyjechać
do mnie do Polski (znam
język angielski). Cel matrymonialny. [1112-0318]
Samotna, niezależna, przedsiębiorcza, bez zobowiązań,
bez nałogów, wykształcenie
wyższe, uregulowany status
USA, wysoka 5'7", 165 LB,
pozna pana w wieku 58-62
lat, również wysokiego o podobnych walorach życiowych, ceniących: wierność,
miłość, uczciwość, szlachetność. Cel towarzysko - matrymonialny. Fotooferty mile
widziane. [1112-0024]
Wysoka, szczupła, wyższe
wykształcenie, aktywna optymistka, pozna pana 58-65 z
perspektywą stałego związku. E-mail [email protected]
Czekam na miłość - wielką,
niebanalną. Jeśli jesteś wrażliwym, kulturalnym mężczyzną (58-65), wysokim
(180) i pragniesz tego samego, napisz. [1111-0708]
gmail.com [1112-0030]
Poznam obywatelkę w celu
matrymonialnym. Mieszkam
na
zachodnim
wybrzeżu
Mam 56 lat, jestem samotna, bez zobowiązań. Pragnę poznać samotnego pana.
Mogę razem wyjechać do
Polski. [1111-0542]
Stanów Zjednoczonych. Lis57-latek pozna niepruderyjną, atrakcyjną panią. Najchętniej na dobre i złe.
Dziecko mile widziane. [11
11-0776]
ty proszę kierować na adres
redakcji lub adres e-mail
[email protected]
[1111-0749]
Elegancki, miły, wykształcony, obywatel lat 62, pozna
panią o podobnych cechach
w wieku około 55 lat. Cel do
uzgodnienia. [1111-0535]
Jeśli chcesz zamieścić ogłoszenie drobne w “Monitorze”
Cennik ogłoszeń drobnych:
w ogłoszenie do 15 słów - $5/tydzień
w ogłoszenie w ramce - $15/tydzień
FORMULARZ OGŁOSZEŃ TYGODNIKA MONITOR
w ogłoszenie “do skutku” w kategorii:
- nieruchomości - $30 lub $40/ramka
- motoryzacja - $20 lub $30/ramka
KATEGORIA:
PRACA
USŁUGI
NIERUCHOMOŚCI
MOTORYZACJA
Ogłoszenia bezpłatne: szukam pracy, sprzedaż do $50 (w ogłoszeniu musi być podana cena).
TOWARZYSKIE
SPRZEDAŻ
KUPNO
SPRZEDAŻ TANIO
w ogłoszenia w kategorii
“praca poszukiwana”
są drukowane bezpłatnie
TYLKO
$5
za
tydzieñ
w ogłoszenia w kategorii “sprzedaż do
$50” są drukowane bezpłatnie
Każde dodatkowe słowo - $0.50
Ogłoszenia na dany tydzień
przyjmujemy do czwartku,
do godz. 2 pm.
1. Wypełnij formularz.
2. Załącz opłatę za ogłoszenie w postaci czeku lub money order. (musi być
wystawiony na Monitor).
3. Wyślij ogłoszenie i czek na adres
redakcji Monitora:
6615 W. Irving Park Rd. Suite 202
Chicago, IL 60634
Tel. (773) 205 0303
www.monitorpl.com
Proszę podliczyć koszt ogłoszenia (dodając kwotę za dodatkowe słowa, ramkę) i wpisać sumę.
Ile tygodni ogłoszenie ma się ukazywać ................. X (razy)
LUB WYBIERZ OGŁOSZENIE DO SKUTKU*:
RAMKA + $10.00
SUMA:
$ .................. (Suma) = $........................................ (całkowity koszt ogłoszenia)
$
do skutku:
sprzedaż, motoryzacja: - $20.00,
nieruchomości - $30.00
+ $1.00 - każde dodatkowe słowo. Razem .................
do skutku ze zdjęciem:
motoryzacja - $50.00,
nieruchomości - $60.00
+ $1.00 - każde dodatkowe słowo. Razem .................
do skutku w ramce:
sprzedaż, motoryzacja: - $30.00,
nieruchomości - $40.00
+ $1.00 - każde dodatkowe słowo. Razem .................
* Ogłoszenia do skutku dotyczą tylko kategorii: nieruchomości, motoryzacja, sprzedaż - ukazują się przez 4 kolejne wydania gazety i mogą być odnawiane przez klienta dowolną ilość razy.
Jeżeli ogłoszenie nie zostanie odnowione przed upływem 4 tygodnia (ale nie wcześniej niż 7 dni przed ostatnią publikacją), będzie automatycznie wykasowane, bez możliwości bezpłatnego odnowienia. Pełny regulamin publikacji ogłoszeń dostępny w redakcji oraz drukowany w tygodniku Monitor. Nadanie ogłoszenia oznacza akceptację regulaminu publikacji ogłoszeń.
Polski Tygodnik
Informacyjno Ogłoszeniowy
6615 W. Irving Park Road Suite 202;
Chicago, IL 60634
Tel. (773) 205-0303 Fax (773) 205-5252
www.infolinia.com
email: [email protected]
Redaktor naczelny: Jacek Zaworski Wiadomości lokalne: Rafał Jurak Redakcja: Rafał Jurak, Elżbieta Zaworski,
Zbyszek Kruczalak, Barbara Bilszta, Reklama: Monika Milewski, Barbara Tomaszewski Opracowanie graficzne i skład:
Joanna Józefowiak, Opracowanie graficzne reklam: Studio MGD
Monitor - Polski Tygodnik Informacyjno Ogłoszeniowy is published weekly, 52 times a year by Monitor Publishing Inc.
“Monitor” is a periodic publication and should not be construed as legal advice or a legal opinion on any specific facts or circumstances. The
contents are intended for general information purpose only, and the reader is urged to consult his own attorney or consultant concerning his
own situation. All Trademarks are the property of their respective holders!
Copyright 2011 by Monitor Publishing, Inc.

Similar documents

18 marca 2011 - Infolinia Chicago

18 marca 2011 - Infolinia Chicago „Jest to kusząca propozycja, zwłaszcza, że to moje rodzinne miasto i mam tam najbliższych. Ale od mojego wyjazdu minęło wiele lat, sporo się zmieniło” – powiedział Ramsey w rozmowie z dziennikarzam...

More information

18 listopada 2011 - Infolinia Chicago

18 listopada 2011 - Infolinia Chicago Wielka porażka polskich skrzypków w Konkursie im. Henryka Wieniawskiego. str. 6

More information