Bil 1/2014

Comments

Transcription

Bil 1/2014
B U L E T I N S PA N
BIL.1, 2014 | 3
SPAN LAUNCHES MELAKA BRANCH OFFICE
By: Syaidatul Ehya Nadzeri, Corporate Communication Unit
In its commitment to serve its consumers and stakeholders, Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara
(SPAN) has expanded operations in the Southern Region by opening a new branch office in Melaka.
This office commenced its operations on December 2, 2013.
This expansion was geared to facilitate SPAN in performing its various functions as well as to enable
industry players’ easy access to its officers. Strategically located across from the office of the
state water operator; Syarikat Air Melaka Berhad (SAMB), it facilitates ease of approach between
regulator and operator. With the opening of this branch office, it is also convenient for consumers
to approach its personnel for their water services related matters in the vicinity.
The opening of SPAN Melaka Branch Office was officiated by YB Dato’ Ismail Kasim; SPAN
Chairman, on January 27, 2014. The ceremony was also attended by Dato’ Ir. Hj. Mohd Khalid
Haji Nasir; SAMB Chief Executive Officer and En. Mohd Ridhuan Ismail; Executive Director, SPAN
Sewerage Regulatory Department.
The address of SPAN Melaka Branch office is as below :
SPAN Southern Region Office (Melaka Branch), Aras 4, Lot 4.2 & 4.3, Bangunan Bank Rakyat,
Jalan Hang Tuah, 75300 Melaka.
Tel : 06 - 281 6314 / 6559
Fax : 06 - 281 9343
4 | B U L E T I N S PA N B I L . 1 , 2 0 1 4
SPAN ANJUR SEMINAR PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG
BERKAITAN INDUSTRI PERKHIDMATAN AIR 2013
Oleh: Abidul Qader Bin Othman, SPAN Wilayah Selatan
Dalam usaha untuk memberi pendedahan dan pengetahuan kepada para penggiat industri air dan
pembetungan akan kepentingan untuk mematuhi keperluan Akta Industri Perkhidmatan Air (IPA) 2006 dalam
melaksanakan apa-apa jua kerja berkaitan bekalan air dan pembetungan, Suruhanjaya Perkhidmatan Air
Negara (SPAN) sekali lagi telah berjaya menganjurkan Seminar Penguatkuasaan Undang-undang Berkaitan
Industri Perkhidmatan Air pada 26 Oktober 2013.
Seminar yang telah berlangsung selama sehari di MITC Melaka adalah merupakan usaha sama kali ke-tiga
bersama Syarikat Air Melaka Berhad (SAMB), Construction Industry Development Board Malaysia (CIDB),
Syarikat Air Negeri Sembilan (SAINS), Syarikat Air Johor (SAJ) dan Indah Water Konsortium (IWK) yang
melibatkan penggiat industri seperti pemaju, perunding, tukang paip, kontraktor dan agensi kerajaan.
Selain memberi pendedahan mengenai Akta IPA 2006, seminar ini juga menjadi suatu platform untuk pihak
penggiat industri menjana idea-idea, saling berkongsi amalan yang baik dan mengubah minda rakyat ke arah
mencapai agenda transformasi negara ini, khususnya bagi Negeri Melaka, Negeri Sembilan dan Johor.
Exco Negeri Jawatankuasa Kerjaraya, Perkhidmatan Awam, Pengangkutan dan Pemulihan Projek Negeri
Melaka, YB Datuk Ghaffar bin Atan yang mewakili Ketua Menteri Melaka telah memberi ucaptama dalam
program seminar ini. Selain itu, turut hadir adalah Ketua Setiausaha Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau,
dan Air (KeTTHA), YBhg. Datuk Loo Took Gee yang telah mewakili YB Timbalan Menteri.
Lawatan di tapak pameran SPAN dan penyerahan sijil kepada Ketua Pegawai Eksekutif SPAN Dato’ Teo Yen Hua oleh Exco
Negeri Jawatankuasa Kerjaraya, Perkhidmatan Awam, Pengangkutan dan Pemulihan Projek Negeri Melaka, YB Datuk Ghaffar
bin Atan yang disaksikan oleh Ketua Setiausaha Tenaga, Teknologi Hijau, dan Air (KeTTHA) YBhg. Datuk Loo Took Gee.
Di dalam perutusan ucapan Ketua Menteri Melaka yang disampaikan oleh YB Datuk Ghaffar bin Atan,
semua penggiat industri air dan pembetungan di Melaka digalakkan untuk meningkatkan kefahaman dan
pengetahuan yang tinggi dalam bidang peruntukan undang-undang dan ketetapan yang digariskan oleh
kerajaan. Hal ini bagi memastikan projek yang dilaksanakan mematuhi kualiti yang ditetapkan sejajar dengan
Melaka sebagai sebuah negeri maju. Dalam perutusan tersebut turut menyentuh cadangan projek pembinaan
empangan di Lubok Cina, Melaka dalam memastikan bekalan air cukup untuk rakyat Melaka.
Turut berucap adalah YBhg. Datuk Loo Took Gee yang mengulas bahawa penganjuran seminar ini adalah
tepat pada masanya sejajar dengan usaha transformasi dan anjakan paradigma dalam kaedah penyampaian
perkhidmatan air negara ke arah industri yang mapan dan berdaya maju. Beliau turut menambah, penganjuran
seminar ini memberi ruang kerjasama strategik ke arah penguatkuasaan berkesan untuk meningkatkan tahap
keberkesanan undang-undang sedia ada dalam pencapaian NKRA melalui kawalan dan pencegahan yang
efektif.
B U L E T I N S PA N
BIL.1, 2014 | 5
Seramai 287 peserta hadir pada seminar ini iaitu yang terdiri daripada operator air, pemaju, kontraktor, agensi
kerajaan dan badan berkanun, perunding, tukang paip, pembekal dan firma undang-undang.
Pelbagai maklumat dan manfaat dapat diperoleh peserta sepanjang program seminar ini. Sebanyak 5 kertas
kerja berkaitan industri perkhidmatan air dan pembetungan telah dibentangkan oleh pakar-pakar industri bagi
memberi pendedahan dan pengetahuan kepada peserta-peserta seminar.
Panel-panel pembentang ini adalah En. Mohd Ridhuan Bin Ismail, Pengarah Eksekutif, Jabatan Kawal
Selia Pembetungan SPAN, En. Marzuki Bin Mohammad, Pengarah Eksekutif, Jabatan Kawal Selia Air
SPAN, En. Shariful Azman Bin Mustapa Yahya, Pengarah, Bahagian Hal Ehwal Pengguna, Pemantauan dan
Penguatkuasaan SPAN, Pn. Siti Nurshima Binti Mohd Soffee, Timbalan Pengarah, Bahagian Penyelidikan,
Pembangunan dan Inovasi SPAN dan Pn. Lily Suriani binti Hanapi, Pengurus Undang- Undang, Lembaga
Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB).
Selain itu, pameran juga turut diadakan bagi memberi pendedahan kepada peserta dan orang ramai dalam
pematuhan sesuatu produk dan material dari pembekal tempatan. Secara keseluruhannya, jumlah penyertaan
yang menggalakkan ini diharapkan mampu memberi impak yang besar dalam memperkasa dan mematuhi
undang-undang berkaitan industri perkhidmatan air.
Para peserta yang hadir semasa seminar penguatkuasaan diadakan yang
membabitkan semua agensi swasta dan kerajaan.
Ucapan oleh Ketua Pegawai Eksekutif SPAN Dato’ Teo Yen Hua sebelum
seminar dirasmikan oleh YB Dato’ Ghaffar bin Atan;
Dif kehormat yang hadir pada sesi pelancaran seminar anjuran SPAN.
6 | B U L E T I N S PA N B I L . 1 , 2 0 1 4
SPAN CAPAI PIAWAIAN KESELAMATAN DATA DAN MAKLUMAT
MELALUI PENSIJILAN MS ISO/IEC 27001:2005 & 27001:2007 ISMS
Oleh: Bahagian Pengurusan Data dan Maklumat
Pada 13 Disember 2013, Suruhanjaya Perkhidmatan
Air Negara (SPAN) telah dianugerahkan dengan
pensijilan MS ISO/IEC 27001:2005 & 27001:2007
Information Security Management System (ISMS)
oleh SIRIM QAS International Sdn Bhd. bagi
memenuhi piawaian keselamatan data dan maklumat
kritikal negara.
Pencapaian ini adalah selaras dengan Dasar dan
Mekanisme Pengurusan Krisis Siber Negara oleh
Majlis Keselamatan Negara, Jabatan Perdana
Menteri yang bermatlamat untuk mengurangkan
risiko insiden keselamatan siber. Keputusan Kabinet
mengenai pelaksanaan ISMS pada 24 Februari
2010 juga telah mengambil maklum bahawa tahap
keselamatan maklumat kritikal negara atau Critical
National Information Infrastructure (CNII) perlu
memenuhi piawaian keselamatan data antarabangsa
yang boleh dicapai melalui pelaksanaan pensijilan
MS ISO/IEC 27001:2007 Pengurusan Sistem
Keselamatan Maklumat.
Selain itu, keputusan Kabinet juga telah bersetuju
bahawa Sektor Awam termasuk SPAN, yang
merupakan sebahagian dari Prasarana Maklumat
Kritikal Negara (Critical National Information
Infrastructure – CNII) perlu mendapatkan pensijilan
MS ISO/IEC 27001:2007 Pengurusan Sistem
Keselamatan Maklumat. Menyedari kepentingan ini,
SPAN telah mengambil inisiatif untuk mengatur pelan
pelaksanaan ISMS.
MS ISO/IEC 27001:2005 & 27001:2007 ISMS
merupakan satu standard antarabangsa yang
diwujudkan dengan tujuan untuk memastikan
setiap organisasi mengamalkan sistem pengurusan
maklumat yang teratur dan sistematik serta sentiasa
memastikan tahap tertinggi bagi kerahsiaan,
kesahihan dan ketersediaan maklumat. ISMS juga
penting dalam meningkatkan kemampuan tadbir urus
keselamatan maklumat organisasi serta mengenal
pasti ancaman dan risiko yang wujud di dalam
persekitaran ICT organisasi.
Selain SPAN, industri perkhidmatan air juga telah turut
melaksanakan ISMS bagi memastikan keselamatan
sistem data dan maklumat. Antara operator bekalan
air yang telah menerima pensijilan MS ISO/IEC
27001:2005 & 27001:2007 ISMS adalah Konsortium
ABASS Sdn. Bhd. (ABASS), Perbadanan Bekalan Air
Pulau Pinang Sdn. Bhd. (PBAPP), Syarikat Air Darul
Aman Sdn. Bhd. (SADA), SAJ Holdings Sdn. Bhd.
(SAJH), Perbadanan Bekalan Air Pahang Sdn. Bhd.
(PAIP), Lembaga Air Perak (LAP) dan Syarikat Air
Negeri Sembilan Sdn. Bhd. (SAINS).
Justeru, pengiktirafan pensijilan MS ISO/IEC
27001:2005 & 27001:2007 Information Security
Management System (ISMS) oleh SIRIM QAS
International Sdn Bhd. SPAN merupakan satu kejayaan
untuk SPAN dalam memastikan keselamatan sistem
pengurusan data dan maklumat kritikal negara.
B U L E T I N S PA N
BIL.1, 2014 | 7
AMMONIA OH AMMONIA
By: Recca Tharmarajah, Planning and Catchment Control Division
Ammonia (NH3) is a common substance released as a byproduct of any
organic matter going through decomposition. As the symbol NH3 suggests,
Ammonia composed of one nitrogen (N) and three hydrogen (H) molecules.
In gaseous form it is colorless and is known for its pungent odor. The high
amount of ammonia in rivers can be due to various sources such as discharges
from markets and food processing establishments, industries, solid waste
processing and disposal sites as well as sewage treatment facilities.
Ammonia can also come from the naturally occurring decomposition of
organic matter which is available in the rivers themselves. These will include
the decomposition of leaves and other organic matter which flows with the
river.
Ammonia pollution is a matter of increasing concern for regulatory authorities because of the serious threat it
poses to the balance of sensitive habitats and to flora and fauna. Controlling ammonia discharges from sewage
treatment facilities can make a significant contribution to reducing its environmental impact. Throughout the
years, a number of cases have been reported in Sungai Langat catchments. The circumstances and source
may vary, but in either case, it boils down to the same issue of pollution.
Source : Indah Water Konsortium (IWK)
8 | B U L E T I N S PA N B I L . 1 , 2 0 1 4
Source : Indah Water Konsortium (IWK)
There are more than 1,000 public and private sewage treatment plants within the Langat river catchment.
Many of the treatment facilities were constructed before 2009 where ammonia was not a treatment parameter.
Nevertheless the facilities are meeting the standards on all other parameters such as BOD, COD and SS.
Thus the ammonia pollution issue should not be confined to the sewage treatment system alone.
It must be noted that the main cause of the Ammonia pollution in the Langat river basin is the low river flow
in Sungai Langat due to the current drought condition that cannot dilute the amount of ammonia generated
throughout the basin. Sufficient dilution can only occur when the basin receives enough rainfall over a period
of time. Flow augmentation to the Langat River during dry season seems the best option to help resolve the
ammonia issue in the future. If indeed ammonia treatment facilities are needed, the most economical and
logical solution to address the issue is to provide ammonia processing facilities at the water treatment plants
rather than at hundreds of existing sewerage treatment facilities which are not able to treat ammonia.
Rationalization of the multiple sewage facilities to one regional plant can also assist in reducing the discharge
of ammonia to the Langat River. This initiative is already being undertaken by the Ministry of Energy, Green
Technology and Water when proposal to decommission about 97 sewage treatment plants in Langat
catchment and divert the flow to just 1 regional facility.
Ammonia will always be released to the environment as decomposition of organic matter is continuously
occurring. We can limit the amount by controlling unnecessary release through proper handling of wastes
(solid and liquid) and providing treatment facilities where needed. The best option however is to have our
water sources free from any man made pollution except the decomposition of organic matter present in the
river itself.
B U L E T I N S PA N
BIL.1, 2014 | 9
QUESTIONS & ANSWERS ON WATER RATIONING
IN SELANGOR AND KUALA LUMPUR
1.
By: Water Regulatory Department
Why was water rationing implemented in Selangor and Kuala Lumpur?
To ensure continuous water supply to consumers, we need adequate source of raw water and sufficient
treatment plant capacity to treat water.
Despite the capacity of Water Treatment Plants in Selangor, Federal Territory of Kuala Lumpur and Putrajaya
being constrained by low reserve margin which now stands at less than 2%, the current water rationing
however, is caused by lack of raw water source.
Due to the hot and dry weather followed by lesser rainfall since January 2014, the river and dam water levels
have decreased. This phenomenon is reflected from the lower monthly rainfall recorded at the dams compared
to the monthly rainfall records in previous years. As a result, all seven water supply dams in Selangor, Kuala
Lumpur and Putrajaya have decreased tremendously. The Sg. Selangor Dam is the largest dam in Selangor
river basin. Within the same river basin, Sg. Selangor and Sg. Tinggi dams supply raw water to meet 61% of
public water supply in Selangor, Kuala Lumpur and Putrajaya.
In early April 2014, Sg. Selangor and Sg. Tinggi dams have recorded the lowest storage capacity at 36.39%
and 60.97% respectively. Similarly, the available storage capacities in other water supply dams are also
found to be lower; Sg. Langat Dam 48.25%, Klang Gates Dam 50.04%, Sg. Semenyih Dam 70.80%, Sg.
Batu Dam 77.06% and Tasik Subang Dam 86.77%.
Compared to previous years, all these dams were having full or almost 100% storage in April.
1 0 | B U L E T I N S PA N B I L . 1 , 2 0 1 4
The Selangor State Government as the responsible body in overseeing the water resources in Selangor,
Federal Territory of Kuala Lumpur and Putrajaya, decided to reduce the release of raw water from Sg. Selangor
and Klang Gates dams due to their low water level and storage capacity. When raw water release is reduced,
the production of water treatment plants will be reduced. Therefore, water rationing needs to be implemented
to ensure that consumers get their water supply equitably during scarcity of treated water.
The measure taken to reduce the release of raw water from Sg. Selangor and Klang Gates dams by Selangor
State Government was necessary to prevent the dam from drying further. In the event the dam runs out of
water storage, the effect of water outages will become more serious and will involve larger scale.
In addition, Malaysian Meteorological Department has forecasted that the hot and dry weather will occur from
June to September this year. Therefore, raw water stored in the dams needs to be conserved and used with
prudence so the available storage will last until October when the rainy season arrives then.
2. Besides Selangor, which other State also experienced water rationing?
Hot and dry weather has affected not only the state of Selangor and Kuala Lumpur, but also other states in
Peninsular Malaysia. Several districts in Johor, Negeri Sembilan and Perak also implemented water rationing
due to insufficient water source and low water level in the rivers and dams. Taiping district in Perak which
received the highest rainfall in Malaysia was also not spared from the extreme hot weather and had to
implement water rationing when the river water level was low.
However, the number of people affected during the water rationing in other states was not as many as in the
state of Selangor and Kuala Lumpur.
3.
Which areas were involved in the water rationing?
In Selangor and Federal Territory of Kuala Lumpur, water rationing only applied to areas that were supplied
by the affected Water Treatment Plants (WTP). These water treatment plants were Sungai Selangor Phase 1
(SSP1) WTP, SSP2 WTP, SSP3 WTP, Rasa WTP, Rantau Panjang WTP, Bukit Nanas WTP, Wangsa Maju WTP
and several areas received water supply from Semenyih WTP and Langat WTP. These WTPs had to reduce
production due to reduction of release of raw water from the Sungai Selangor Dam and Klang Gates Dam.
Water rationing in Selangor and Federal Territory of Kuala Lumpur were implemented in four phases. Under
Phase 1, areas supplied by Cheras Batu 11 WTP and Bukit Tampoi WTP were affected due to the closure of
both treatment plants caused by high ammonia level in the Langat River.
Other areas which received water from WTPs not mention above were not affected by the implemented water
rationing.
B U L E T I N S PA N
4.
BIL.1, 2014 | 11
How was water rationing implemented?
Under the water rationing Phase 3 and Phase 4, each district namely Gombak, Petaling, Klang / Shah Alam,
Kuala Selangor, Hulu Selangor, Kuala Lumpur, Kuala Langat, Hulu Langat and Sepang are divided into four
zones where each zone receives water supply for 2 days, followed by 2 days rationing.
SYABAS is the operator responsible for distributing treated water to the consumers. They will supply water to
the zones that have been identified according to the rationing schedule. They will close the outlet valve at the
service or supply reservoir at 9.00 am and will reopen it at the same time two days later. The same procedure
is carried out for other supply zones and the process is repeated alternately.
There are total of 1,187 valves that need to be opened and closed continuously during the water rationing in
Selangor and Federal Territory of Kuala Lumpur.
It should be noted that the objective of the water rationing is to ensure that all consumers take turns to receive
water through the pipeline according to the rationing schedule.
5.
Why is the water rationing not scheduled every 1 day because rationing of 2 days followed
by 2 days of supply is too long?
Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN) is the regulatory body of water services industry and SYABAS
as the water distribution operator continuously strives its best to minimize the inconvenience to the consumers
during the water rationing.
Unlike electricity, water takes time to flow from one place to another. Water flows in the form of mass transfer
with the energy (hydraulic pressure) provided by gravity or pumping to fill up the space and move along the
pipes. Energy is lost as the water moves along the pipe, so the pressure falls too. Therefore, certain areas
such as areas located at high ground, areas located at the end of the water supply system and areas that
receive water supply via pump system require a longer time to receive the water. Because of such factors and
time variation, SPAN has allowed SYABAS to implement the 2-day rationing and 2-day supply to ensure that
the affected consumers get their water supply through the pipes with sufficient time.
If supply and rationing schedule is carried out every one day, it is feared that the areas mentioned above will
not have enough time to receive water supply through the pipe. Indeed, the 2 days rationing are planned and
designed based on the experience during the water crisis in 1998.
AREAS THAT DID NOT RECEIVE WATER SUPPLY IN TIME DURING WATER RATIONING VALVE CLOSED DURING WATER RATIONING Service Reservoir Supply Area Adjacent to Source Supply to High Ground Area Pumping System Pumping Supply to Mul= storey System Residen=al Area Area supplied by pumping system Area at the End of the Distribu=on Network 1 2 | B U L E T I N S PA N B I L . 1 , 2 0 1 4
6.
Why didn’t the water supply resume in accordance with the distribution schedule?
As previously mentioned, water flow in the pipe is subject to variation of topography and hydraulic conditions.
The water supply system in Selangor and Kuala Lumpur covers a very wide area with an extensive pipe
network. Therefore, some areas in the zone particularly high ground areas and areas located at the end of the
system will receive water supply later than the areas located nearer to the reservoir or adjacent to the source
and low ground areas. This is also similar where longer time is taken for water to areas that require staged
pumping.
7.
Why sometimes does the water supply not resume until 3 to 4 days and not as scheduled?
In some instances, water supply can be cut off for up to 3 to 4 days which is longer than 2-day rationing as
per the schedule. This prolonged disruption is probably caused by unforeseen circumstances such as main
water pipe burst or power failure that caused the decommissioning of the pumping station supplying water to
the affected area. Repairs and restoration of water supply infrastructures will take time. In this case, SYABAS
will send water through water tankers.
8.
Why water rationing does not affect all areas in Selangor and Kuala Lumpur and why is it not fairly implemented because there are certain housing areas excluded from the rationing?
Under the Phase 3 water rationing schedule, only areas that are supplied by SSP1 WTP, SSP2 WTP, SSP3
WTP, Rasa WTP, Rantau Panjang WTP, Wangsa Maju WTP and Bukit Nanas WTP are affected. All these seven
WTPs receive raw water from Sg. Selangor, Sg. Tinggi and Klang Gates dams.
Under the Phase 4 water rationing, areas that received water supply from Sg. Semenyih WTP were also
involved. Areas which received supply from WTP other than these WTPs are supplied as usual. However, if
the situation becomes more serious due to the decreasing of dam water levels, the rationing will be reviewed
and extended if necessary.
9.
Why are certain houses in a residential area affected by water rationing while other houses on the next street in the same housing area are not affected by the rationing?
In certain cases, a particular residential area may consist of different water supply source or systems. For
instance, the front row of houses may receive water from different sources (water treatment plants or reservoir)
compared to the back row of houses. It is also subject to whether these areas received water directly from the
main pipe by gravity and other areas are supplied through pumping system in stages.
In addition, during the water rationing implementation in Selangor and Kuala Lumpur, several critical premises
such as hospitals, dialysis centres, Federal and State Government Administrative Centre, Kuala Lumpur City
Centre and the airport were not subject to water rationing. In some cases, water supply system that supplies
water to critical premises mentioned above cannot be isolated as a whole. Therefore, the areas nearby these
premises will also receive water.
The above various factors as well as the technical constraints have resulted in a situation where some areas
are affected and some are not affected during the water rationing.
B U L E T I N S PA N
10.
BIL.1, 2014 | 13
Lately, there has been heavy downpour of rain but why water is still rationed?
It is true that it has begun raining since the beginning of April in Selangor and Kuala Lumpur areas. However,
the volume of rainfall in the catchment areas of the dams, especially in the Sungai Selangor Dam in Kuala
Kubu Baru is low. According to the records, the amount of rainfall at the Sungai Selangor Dam until April
14th is only 12 mm compared to the average rainfall for the month of April from 2005 to 2013 was 239 mm.
Although there was an increase of levels in all dams since early April, the increase has not reached the normal
level.
11.
What are the steps taken by the responsible parties in addressing the deterioration of water level in the dams?
The Selangor State Government as the responsible party pertaining to water resources has reduced the
release of water from the Sungai Selangor Dam and Klang Gates Dam from March 2, 2014.
In addition, Selangor State Government through its water resources regulatory body namely Lembaga Urus
Air Selangor (LUAS) is working closely with Malaysian Meteorological Department and Royal Malaysian Air
Force to conduct cloud seeding activities. These efforts will continue to increase the level of the dams.
Additionally, Selangor State Government also through LUAS is pumping raw water from ponds and ex-mining
ponds located next to Sg. Selangor in Bestari Jaya for the purpose of increasing the river flows.
1 4 | B U L E T I N S PA N B I L . 1 , 2 0 1 4
WASTEWATER OVERFLOW FACED BY FLAT DWELLERS
ADDRESSED AND SOLVED
By: Loh Pit Mui, Corporate Communication Unit
Residents of Block 2, Flat Desa Mentari, PJS 6, Petaling Jaya, can now heave a sigh of relief as the National
Water Services Commission (SPAN) through its Central Region Office solved the blocked underground sewer
pipeline problems which occurred in their area.
SPAN acted after receiving a complaint published in Sinar Harian newspaper on January 19, 2014. A
site inspection was carried out by SPAN through its Central Region Office together with the Indah Water
Konsortium Sdn. Bhd. (IWK), Operations Unit in Shah Alam on January 20, 2014.
During the inspection, a blockage was identified at the underground main sewer pipelines that resulted in the
wastewater overflowing through the public manhole and spilling to the surrounding area.
SPAN instructed IWK to conduct clearing works on the blocked underground main sewer pipeline. The
clearing works was performed through jetting and cleaning by using a Sewer Cleaning Vehicle.
During the clearing work, IWK found that the blockage was caused by the domestic grease and rubbish which
was obstructing the flow of the sewage and wastewater in the underground pipes. IWK also informed that the
lack of maintenance on the Raw Sewerage Pump in the PJA 263 Sewerage Treatment Plant also contributed
to this problem.
IWK has assured SPAN that it will be more vigilant to prevent the reoccurrence of this problem. The people
are advice to be more conscious of the environment and dispose of rubbish properly. Companies or business
premises should also dispose of their waste into proper channels.
Newspaper clipping from Sinar Harian dated 19 January 2014
B U L E T I N S PA N
BIL.1, 2014 | 15
Spillage of wastewater from sewer
manhole
Domestic grease and rubbish removed
from the sewerage piping
Wastewater receding after restoration
works
Jetting and cleaning works
1 6 | B U L E T I N S PA N B I L . 1 , 2 0 1 4
SPAN ANJUR PERBINCANGAN BERKAITAN KELULUSAN
PEMBANGUNAN SISTEM BEKALAN AIR DI TERENGGANU
DI ANTARA SATU DAN REHDA
Oleh: SPAN Wilayah Timur.
Dalam usaha untuk menambah baik industri pembinaan berkaitan kelulusan pembangunan bekalan air,
Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN) sentiasa prihatin tentang perkara-perkara berbangkit di antara
pihak pemaju dan Agensi Perakuan Bekalan Air yang telah dilantik oleh SPAN. Bagi memperjelas peranan
dan fungsi pihak-pihak berkaitan, SPAN telah menganjurkan satu perbincangan bagi memberi pendedahan
kepada pemaju tentang proses-proses berkaitan serta perkara-perkara keperluan operasi dan teknikal bagi
kelulusan pembangunan bekalan air di Terengganu.
Satu perjumpaan telah dianjurkan oleh SPAN Wilayah Timur di antara Syarikat Air Terengganu (SATU) dan Real
Estate And Housing Development Association Malaysia (REHDA) cawangan Terengganu pada 9 Disember
2013 untuk membincangkan isu-isu berbangkit yang dihadapi oleh REHDA dan SATU. Dalam perbincangan
tersebut, REHDA telah mengutarakan 3 perkara iaitu;
i.
ii.
iii.
Perubahan syarat selepas kelulusan,
Isu pemasangan meter dan lokasi,
Caj pemeriksaan tapak termasuk ujian tekanan, kebocoran dan pemeriksaan bahan di tapak.
Seramai 14 orang wakil daripada syarikat-syarikat pemaju yang bernaung di bawah REHDA Terengganu telah
hadir bagi mendengar penjelasan daripada wakil Syarikat Air Terengganu yang disampaikan oleh Pengurus
Operasi En. [email protected] bin Awang.
Setelah Akta Industri Perkhidmatan Air 2006 (Akta 655) dikuatkuasakan, Syarikat Air Terengganu
telah didaftarkan sebagai Agensi Perakuan Bekalan Air di Negeri Terengganu. Seksyen 174 Akta 655
memperuntukkan, Suruhanjaya boleh mendaftarkan agensi perakuan bagi maksud meluluskan pelan dan
spesifikasi berkenaan sistem bekalan air. Di bawah Seksyen ini, kelulusan oleh Agensi Perakuan disifatkan
sebagai kelulusan oleh Suruhanjaya melainkan jika Suruhanjaya menyatakan selainnya.
Untuk tahun 2011, sebanyak 1657 permohonan kelulusan sistem bekalan air telah diproses dengan 1457
permohonan telah diluluskan. Pada tahun 2012, sebanyak 953 permohonan di terima oleh Agensi Perakuan
Bekalan Air Negeri Terengganu dengan 922 permohonan diluluskan termasuk pindaan dan 32 permohonan
ditolak kerana tidak menepati syarat.
Hasil mesyuarat yang diadakan, pihak REHDA mengambil maklum tentang keperluan dan syarat yang
perlu dipatuhi seperti mana yang telah ditetapkan oleh Agensi Perakuan Bekalan Air. Di samping itu, pihak
SATU juga meminta kepada pemaju yang menghadapi perkara-perkara yang mengelirukan, untuk tampil
membuat perbincangan dengan pihak mereka supaya tidak berlaku salah faham seterusnya mengganggu
pembangunan di negeri Terengganu.
Mesyuarat yang dipengerusikan oleh Pengarah, Pejabat SPAN Wilayah Timur.
B U L E T I N S PA N
BIL.1, 2014 | 17
SPAN INTRODUCES ADDITIONAL PRODUCTS UNDER WATER EFFICIENT
PRODUCTS LABELLING SCHEME (WEPLS)
By: Syaidatul Ehya Nadzeri, Corporate Communication Unit
Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN) introduced two (2) additional water efficient products under
its Water Efficient Products Labelling Scheme (WEPLS) on 9 December 2013. The two new water efficient
products are shower head and washing machine. SPAN notified all relevant stakeholders as well as suppliers
on the additional water efficient products to encourage their participation in WEPLS as an effort to promote
the use of green products and conserve the environment.
The product testing methods as well as efficiency rating for these additional water efficient products can
be referred in the Guidelines for Voluntary Water Efficient Products Labelling Scheme which is on SPAN’s
website.
WEPLS was initiated by SPAN on January 2013 to encourage the purchase of water-efficient products. The
initial product scope under this scheme were water taps, water closets and urinals. WEPLS was an initiative
by SPAN to encourage good conserving habits among consumers as well as to promote green life style by
using water efficient products. WEPLS label serves to inform consumers of the product’s water efficiency
rating (based on a 3 star rating) and consumers will be able to take these factors into consideration when
making their purchasing decisions.
For example, water efficient products such as the dual-flush water closet gives options for consumers to save
water by using half-flush for liquid waste which consumes less water compared to full-flush for solid waste.
Besides that, water consumption can be reduced as much as 40% by using water efficient front-loading
washing machine rather than top-loading washing machine.
In addition, SPAN has also signed a Memorandum of Understanding with Malaysian Green Technology
Corporation (GreenTech Malaysia) in October 2013 which allows suppliers of products registered with WEPLS
to apply for MyHijau label and be listed in the MyHijau directory without having to do back testing on their
products.
Interested suppliers can visit the SPAN website at www.span.gov.my for more information on WEPLS.
1 8 | B U L E T I N S PA N B I L . 1 , 2 0 1 4
LANDSCAPE AND NURSERY BUSINESS OWNER CAUGHT
TAPPING WATER ILLEGALLY
By: Loh Pit Mui, Corporate Communication Unit
National Water Services Commission (SPAN) and Syarikat Bekalan Air Selangor Sdn. Bhd. (SYABAS)
conducted a raid to a landscape and nursery site in Pasar Pagi, Kawasan Lapangan Taman Industri Hong
Leong, Bukit Rahman Putra, Sungai Buloh.
The raid was conducted after SPAN obtained a search warrant from the Magistrate’s Court in Shah Alam,
Selangor to the premise. During the raid, SPAN found the nursery had made an illegal connection before the
meter by using a 25mm High Density Poly Ethylene (HDPE) pipe.
The premise had a valid and active account however, the water bill showed the consumption was low which
did not reflect the activities carried out by a nursery that required large amounts of water. To mislead the
enforcement officers, the nursery owner had also built an illegal piping system connected to a pond located
outside of the premise which channeled back the water supply into their premise for their daily operations.
The equipment (tee off) used for the connection to the main service pipeline to steal water had been seized as
evidence for this case. SPAN had notified the nursery owner of its intention to take legal action and a notice
of the offense was issued to the nursery owner. The case was tried under section 123 of the Water Services
Industry Act, 2006. If convicted, a person may be liable to a fine not exceeding RM100,000 or imprisonment
of not more than 1 year, or both.
SPAN hoped that such operations will create awareness to all relevant parties not to resort to stealing water
or conduct any illegal connection. These illegal activities will worsen the Non-Revenue Water (NRW) situation,
causing wastage and affect the overall water supply distribution system in terms of its quality and quantity.
SPAN hopes to have the cooperation from all the water operators and the public in helping to combat this
matter.
Illegally connection (tee off) before the water meter
The illegal piping system which using the HDPE type of pipe
was connected to a common water pipe before the supply was
channeled into the pond
Water supply from the illegal piping connection
An illegal piping system which connected to a pond located
outside of the premise
Commision Meetings
Date
Venue
No. 1/2013
No. 2/2013
No. 3/2013
No. 4/2013
No. 5/2013
No. 6/2013
No. 7/2013
No. 8/2013
17/01/2013
13/03/2013
14/05/2013
04/07/2013
19/08/2013
01/10/2013
15/11/2013
20/12/2013
SPAN, Headquarters
SPAN, Headquarters
Seri Pacific Hotel, KL
Seri Pacific Hotel, KL
Seri Pacific Hotel, KL
SPAN, Headquarters
Miri Marriott Resort & Spa, Sarawak
Seri Pacific Hotel, KL

Similar documents