www.heating.danfoss.com

Comments

Transcription

www.heating.danfoss.com
MAKING MODERN LIVING POSSIBLE
Schemat okablowania
DHP-R
www.heating.danfoss.com
Danfoss A/S nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji w
przypadku postępowania niezgodnego z instrukcją w czasie
instalacji lub obsługi urządzenia.
Oryginalna instrukcja została napisana w języku angielskim.
Instrukcje w innych językach są tłumaczeniem oryginału.
(Dyrektywa 2006/42/WE)
© Copyright Danfoss A/S
Schemat okablowania
DHP-R
Spis treści
1
Legenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1 Legenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
4
2
DHP-R 20-26kW 400V 3N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1 DHP-R 20-26kW 400V 3N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
3
DHP-R 35-42kW 400V 3N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1 DHP-R 35-42kW 400V 3N . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
Danfoss Heating Solutions
VWIFB149
3
Schemat okablowania
1
Legenda
1.1
Legenda
Numer/uwaga
1
3
36
40
50
51
52
53
55
62
69
71
Opis
Pompa ciepła
Moduł zewnętrzny
Pompa obiegowa (instalacja)
Karta sterowania
Czujnik zewnętrzny
Czujnik rurociągu zasilającego systemu
Czujnik modułu EM-Module/czujnik rurociągu powrotnego
Czujnik początkowy CWU
Górny czujnik CWU
Czujnik temperatury pomieszczenia
Pętla zaworu 3-drogowego
Czujnik przepływu
115
117
Grzałka nurkowa
Podgrzewacz pomocniczy
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
317
Sprężarka
Pompa płynu niezamarzającego
Pompa C.O.
Pompa obiegowa
Wentylator
Pompa obiegowa instalacji
Pompa obiegowa na gałęzi grzewczej
Pompa kondensatora
Pompa gorącego gazu
Zawór przełączający
Zawór 4-drogowy
Zawór obejściowy
Elektroniczny zawór rozprężny
Grzałka nurkowa
340
341
Zabezpieczenie termiczne
Termiczne zabezpieczenie nadmiarowoprądowe
Bezpiecznik
Bezpiecznik na szynę
Przekaźnik alarmu
Stycznik
Układ łagodnego rozruchu
Kondensator
Podgrzewacz tacy ociekowej
Podgrzewacz sprężarki
Przewód grzewczy tacy ociekowej
342
343
344
345
350
351
353
354
355
4
DHP-R
VWIFB149
Numer/uwaga
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
Opis
Karta sterowania zaworem 3-drogowym
Zawór przełączający c.o./c.w.u.
Zawór 3-drogowy CWU
Czujnik rurociągu zasilającego
Czujnik rurociągu powrotnego
Zawór 3-drogowy przy zewnętrznym źródle szczytowym
Zawór 3-drogowy gałęzi grzewczej
Zawór przełączający c.o./basen
Pompa obiegowa gałęzi grzewczej 2
Podgrzewacz pomocniczy (olej/el.)
Górny podgrzewacz pomocniczy
Zawór 3-drogowy gałęzi grzewczej 2
Zawór odszraniania
Zawór płynu niezamarzającego
Zawór chłodzenia
403
405
406
407
408
410
Presostat ciśnienia roboczego
Czujnik temperatury zasilania
Czujnik temperatury pomieszczenia
Czujnik TGG
Okresowe osłabienie ogrzewania (EVU)
CWU
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
Czujnik temperatury powrotu
Czujnik wyjścia dolnego źródła
Czujnik wejścia dolnego źródła
Presostat wysokiego ciśnienia
Presostat niskiego ciśnienia
Czujnik rury ciśnieniowej sprężarki
Czujnik odszraniania
Czujnik czynnika chłodniczego 1
Czujnik czynnika chłodniczego 2
Przetwornik ciśnienia
Czujnik gazu zasysanego
Czujnik punktu rosy
Czujnik temperatury basenu
Czujnik temperatury chłodzenia
Czujnik temperatury zbiornika buforowego
Czujnik temperatury rurociągu zasilającego instalacji
Czujnik temperatury zasilania gałęzi grzewczej 1
426
427
Danfoss Heating Solutions
Schemat okablowania
DHP-R
Numer/uwaga
428
Opis
Czujnik temperatury zasilania gałęzi grzewczej 2
451
452
453
454
Karta sterownika
Karta przekaźnikowa we/wy
Wyświetlacz
Elektroniczne sterowanie zaworu rozprężnego
Karta przekaźnikowa we/wyj modułu
wewnętrznego
Ogranicznik prądu
Moduł sterowania WM-HPC
Moduł przekaźnika HPC-RM
Moduł rozprężny HPC-EM
Moduł chłodzenia HPC-CM
Panel sterowania HPC-OP
Numer/uwaga
* Uwaga 6
* Uwaga 7
455
456
457
458
459
460
461
* Uwaga 1
* Uwaga 2
* Uwaga 2
* Uwaga 2
* Uwaga 2
* Uwaga 2
* Uwaga 2
* Uwaga 2
* Uwaga 2
* Uwaga 2
* Uwaga 2
* Uwaga 3
* Uwaga 4
* Uwaga 5
Połączenie przy dostawie
niebieski
brązowy
szary
zielony
żółty
fioletowy
różowy
czerwony
czarny
biały
Można podłączyć do zasilania jednofazowego 230 V, jeśli podgrzewacz pomocniczy został odłączony.
Podłączając do zasilania jednofazowego
230 V, należy zlikwidować połączenie z
podgrzewaczem pomocniczym.
Usuń zworkę, jeżeli używane jest oddzielne zasilanie sterowania.
Danfoss Heating Solutions
* Uwaga 8
* Uwaga 9
* Uwaga 10
* Uwaga 11
* Uwaga 12
* Uwaga 13
* Uwaga 14
* Uwaga 15
* Uwaga 16
* Uwaga 17
* Uwaga 18
* Uwaga 19
* Uwaga 20
* Uwaga 21
* Uwaga 22
* Uwaga 23
* Uwaga 24
* Uwaga 25
* Uwaga 26
* Uwaga 27
VWIFB149
Opis
Usuń zworkę, jeżeli używany jest czujnik
przepływu.
Zadziałało zabezpieczenie nadmiarowoprądowe.
Alarm
Regulacja prędkości
Przed rozpoczęciem pracy nad jakimikolwiek wewnętrznymi częściami elektrycznymi należy odłączyć wszystkie linie zasilania!
Zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe
wentylatora
Do modułu wewnętrznego
Do modułu podrzędnego
Do elektronicznego modułu rozprężnego
Grzałka nurkowa lub zewnętrzny podgrzewacz pomocniczy
Styk bezpotencjałowy
Do modułu zewnętrznego
Do modułu rozprężnego
Komunikacja
Obieg płynu niezamarzającego z chłodzeniem pasywnym
Obieg instalacji c.o. z chłodzeniem pasywnym
Połączona instalacja źródła ciepła
Chłodzenie pasywne
Usuń zworkę w przypadku korzystania z
funkcji EVU.
Stałe napięcie sieciowe EVU
Usuń zworkę, jeśli funkcja EVU została dostarczona osobno.
Usuń zworkę, jeśli jest używany czujnik
przepływu lub presostat ciśnienia płynu
niezamarzającego.
5
Schemat okablowania
6
2
DHP-R 20-26kW 400V 3N
2.1
DHP-R 20-26kW 400V 3N
DHP-R
VWIFB149
Danfoss Heating Solutions
Schemat okablowania
Danfoss Heating Solutions
DHP-R
VWIFB149
7
Schemat okablowania
8
DHP-R
VWIFB149
Danfoss Heating Solutions
Schemat okablowania
Danfoss Heating Solutions
DHP-R
VWIFB149
9
Schemat okablowania
10
DHP-R
VWIFB149
Danfoss Heating Solutions
Schemat okablowania
Danfoss Heating Solutions
DHP-R
VWIFB149
11
Schemat okablowania
12
DHP-R
VWIFB149
Danfoss Heating Solutions
Schemat okablowania
Danfoss Heating Solutions
DHP-R
VWIFB149
13
Schemat okablowania
14
3
DHP-R 35-42kW 400V 3N
3.1
DHP-R 35-42kW 400V 3N
DHP-R
VWIFB149
Danfoss Heating Solutions
Schemat okablowania
Danfoss Heating Solutions
DHP-R
VWIFB149
15
Schemat okablowania
16
DHP-R
VWIFB149
Danfoss Heating Solutions
Schemat okablowania
Danfoss Heating Solutions
DHP-R
VWIFB149
17
Schemat okablowania
18
DHP-R
VWIFB149
Danfoss Heating Solutions
Schemat okablowania
Danfoss Heating Solutions
DHP-R
VWIFB149
19
Schemat okablowania
20
DHP-R
VWIFB149
Danfoss Heating Solutions
Schemat okablowania
Danfoss Heating Solutions
DHP-R
VWIFB149
21
Schemat okablowania
22
DHP-R
VWIFB149
Danfoss Heating Solutions
Schemat okablowania
Danfoss Heating Solutions
DHP-R
VWIFB149
23
Schemat okablowania
DHP-R
Danfoss Heat Pumps
Box 950
671 29 ARVIKA
Phone +46 570 81300
E-mail: [email protected]
Internet: www.heating.danfoss.com
Danfoss nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy drukarskie w katalogach, broszurach i innych materiałach drukowanych. Dane techniczne zawarte w broszurze mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia, jako efekt stałych ulepszeń i modyfikacji naszych urządzeń. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale są własnością odpowiednich spółek. Danfoss Heating Solutions, logotyp Danfoss
Heating Solutions są znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastreżone.
VWIFB149
Produced by Danfoss Heating Solutions © 2013

Similar documents

egipt-safaga

egipt-safaga tylko mineralną z butelki. Apteki egipskie, szczególnie te usytuowane w ośrodkach turystycznych, są dobrze zaopatrzone w różnego rodzaju lekarstwa, m.in. na dolegliwości żołądkowe i preparaty na po...

More information

sa fie inmanat utilizatorului 20 mc w top u/it 20 mcs w

sa fie inmanat utilizatorului 20 mc w top u/it 20 mcs w Punte rezistenta deconectata, incalzire pardoseala 30/40°C Punte rezistenta conectata, temperatura de incalzire 35/80°C

More information

Uklad wtryskowy KE-Jetronic

Uklad wtryskowy KE-Jetronic te są zatrzymywane w filtrze z węglem aktywnym i - w zależności od warunków pracy silnika - są zasysane do cylindrów w celu spalenia. Przy nadciśnieniu w zbiorniku paliwa 30-50 mbar otwiera się zaw...

More information