Karta območij pomembnega vpliva poplav PREDHODNA OCENA

Comments

Transcription

Karta območij pomembnega vpliva poplav PREDHODNA OCENA
Gornja
Gornja Radgona
Radgona
Sladki
Sladki Vrh
Vrh -- tovarna
tovarna papirja
papirja
Dravograd
Dravograd
Odranci
Odranci
Lendava
Lendava
Prevalje
Prevalje -- Ravne
Ravne na
na Koroškem
Koroškem
Spodnji
Spodnji Duplek
Duplek
Črna
Črna na
na Koroškem
Koroškem -- Žerjav
Žerjav
Ptuj
Ptuj
Begunje
Begunje na
na Gorenjskem
Gorenjskem
Tržič
Tržič
Hrastovec
Hrastovec -- skladišče
skladišče razstreliv
razstreliv
Gornji
Gornji Grad
Grad
Kamna
Kamna Gorica
Gorica
Mozirje
Mozirje
Stahovica
Stahovica -- Kamnik
Kamnik
Vojnik
Vojnik
Nazarje
Nazarje
Celje
Celje
Kropa
Kropa
Komenda
Komenda -- Moste
Moste -- Suhadole
Suhadole
Nožice
Nožice
Vransko
Vransko
Rogatec
Rogatec
Trbovlje
Trbovlje
Železniki
Železniki
Hrastnik
Hrastnik
Gameljne
Gameljne
Domžale
Domžale
Kisovec
Kisovec
Rogaška
Rogaška Slatina
Slatina -- steklarna
steklarna
Škofja
Škofja Loka
Loka
Laško
Laško
Ihan
Ihan -- farme
farme
Medvode
Medvode -- Tacen
Tacen
Kresnice
Kresnice
Cerkno
Cerkno
Rimske
Rimske Toplice
Toplice
Ljubljana-severovzhod
Ljubljana-severovzhod
Nova
Nova Gorica
Gorica
Zagorje
Zagorje ob
ob Savi
Savi
Idrija
Idrija
Zalog
Zalog -- Podgrad
Podgrad -- Videm
Videm
Sava
Sava
Rožno-Brestanica-Krško
Rožno-Brestanica-Krško
Vevče
Vevče -- papirnica
papirnica
Ljubljana-jug
Ljubljana-jug
Vrtojba
Vrtojba -- Šempeter
Šempeter pri
pri Gorici
Gorici
Litija
Litija
Mihalovec
Mihalovec
Dobrova
Dobrova -- Brezje
Brezje pri
pri Dobrovi
Dobrovi
Krška
Krška vas
vas
Grosuplje
Grosuplje
Miren
Miren
PREDHODNA OCENA POPLAVNE OGROŽENOSTI
Karta območij pomembnega vpliva poplav
Vipava
Vipava
Podnanos
Podnanos
Ortnek
Ortnek -- skladišče
skladišče blagovnih
blagovnih rezerv
rezerv
območje pomembnega vpliva poplav
Kostanjevica
Kostanjevica na
na Krki
Krki
območje poplavljanja
meja porečja oz. povodja
državna meja
občinska meja
Koper
Koper
Izola
Izola
Piran
Piran
0
5
10
Merilo: 1 : 250 000
Kartografska podlaga: PK250 (GURS)
Leto izdelave: 2013
OPOMBA: Državna meja Republike Slovenije z Republiko Hrvaško je meja območij, za katera je Republika Slovenija vodila
zemljiški kataster in register prostorskih enot na dan 25. junija 1991. Vir: Geodetska uprava Republike Slovenije
20 km

Similar documents