Kansainvälinen syöpäsairauksien luokittelu ICD-O-3

Comments

Transcription

Kansainvälinen syöpäsairauksien luokittelu ICD-O-3
Kansainvälinen syöpäsairauksien luokittelu Kolmas laitos ICD‐O‐3 Toimittajat April Fritz Constance Percy Andrew Jack Kanagaratnam Shanmugaratnam Leslie Sobin D. Max Parkin Sharon Whelan World Health Organization Geneva Kansainvälinen syöpäsairauksien luokittelu Kolmas laitos ICD‐O‐3 Toimittajat April Fritz
National Cancer Institute, Bethesda, MD, USA
Constance Percy
National Cancer Institute, Bethesda, MD, USA
Andrew Jack
Leeds Teaching Hospitals, Leeds, England
Kanagaratnam Shanmugaratnam
National University of Singapore, Singapore
Leslie Sobin
Armed Forces Institute of Pathology, Washington, DC, USA
D. Max Parkin
International Agency for Research on Cancer, Lyon, Franc
Sharon Whelan
International Agency for Research on Cancer, Lyon, France
World Health Organization Geneva Published by the World Health Organization in 2000
under the title International Classification of Diseases for Oncology, 3rd edition (ICD-O-3)
© World Health Organization 2000
The Director General of the World Health Organisation has granted translation rights for an edition in
Finnish to the Cancer Society of Finland, which is solely responsible for the Finnish edition.
Alustava alkuosan käännös: Heli Mäntyranta
Suomenkielisen laitoksen toimituskunta:
Risto Sankila
Minna Merikivi
Susanna Mustonen
Irma Ovaska
Suomen Syöpäyhdistyksen julkaisuja nro 75
ISBN 978 952 5815 00 9
Painopaikka: Multiprint, Helsinki 2008
SISÄLLYSLUETTELO
Suomenkielisen painoksen esipuhe
Omistuskirjoitus Calum Muirille
Kiitokset
v
vii
viii
Johdanto
Historiallinen tausta
1
3
ICD-O:n ja ICD-10:n väliset erot
ICD-O 3. laitoksen rakenne ja esitystapa
5
9
Topografian ja morfologian koodausohjeet
Tiivistelmä: ICD-O-3 koodauksen perussäännöt
Topografian koodausohjeet
Morfologian koodausohjeet
Multippelit primaarikasvaimet
Diagnoosiperuste
WHO:n keskushermoston kasvainten pahanlaatuisuusasteikko ja
ICD-O-3:n erilaistumiskoodi
Lähdeluettelo
21
22
25
30
39
43
Numeeriset luettelot
Topografia
Kasvainten käyttäytymiskoodi (5. merkki)
Histologisen erilaistumisasteen koodi (6. merkki)
Lymfoomien ja leukemioiden immunofenotyypin
ilmaisemisen koodi (6. merkki)
Morfologia
49
50
72
73
44
46
73
75
Aakkosellinen hakemisto
Alphabetic Index
111
134
Liitteet
1: Uudet ICD-O-3 koodit
2: Uudet morfologiatermit ja synonyymit
3: Termit, joiden ICD-O -koodinumero muuttui
4: Termit, jotka muuttuivat kuvaamaan kasvainta
5: ICD-O-3:sta poistetut termit
6: Termit, joiden käyttäytymiskoodi muuttui
239
247
255
258
258
259
iii
Suomenkielisen laitoksen esipuhe
Olemme kääntäneet tämän kansainvälisen syöpätautien luokittelun kolmannen laitoksen
suomeksi, jotta edesauttaisimme terveydenhuoltojärjestelmämme ajanmukaistamista. Tämä
kirja on saatavissa ilmaiseksi Suomen Syöpäyhdistyksestä, joka sen on kustantanut.
Siirrämme tiedot myös Stakesin koodistopalvelimelle, jotta ohjelmistojen kehittäjät voivat
hyödyntää niitä sähköiseen sairauskertomusarkistoon liittyvissä toimissa. Tausta-ajatuksenamme on, että näin saisimme myös lakisääteisen ns. kliinisen syöpärekisteri-ilmoituksen
näiden sähköisten dokumenttien osaksi.
Suomen Syöpärekisteri on toukokuussa 2008 siirtynyt käyttämään ICD-O-3 -luokittelua.
Olimme luultavasti maailman viimeinen syöpärekisteri, joka menestyksekkäästi käytti 1950luvulta peräisin olevaa ICD-7 -luokitusta ja yhtä vanhaa histologista syöpien luokitusta.
Juuri tällä hetkellä ICD-O-3 -koodit vastaavat SNOMED:in syöpäluokittelua. Samoin
ICD-O-3 -koodit seuraavat World Health Organisation Classification of Tumours -kirjasarjassa määriteltyjä sairauksia. Emme suomentaneet morfologia-osaa. Läheskään kaikkia
termejä ei ole koskaan käännetty, ja vaikka olisikin, ei niitä kukaan ymmärtäisi, koska
patologit käyttävät sujuvasti nopeasti uudistuvaa, kansainvälistä, englanninkielistä
terminologiaa.
Helsingissä 24.10.2008
Risto Sankila
Minna Merikivi
Susanna Mustonen
Irma Ovaska
Suomen Syöpärekisteri
Suomen Syöpäyhdistys
v
Omistettu
CALUM MUIRille
1930 – 1995
Tämä kansainvälisen syöpäsairauksien luokittelun 3. laitos
(ICD-O-3) on omistettu tohtori Calum Muirille.
Calum Muir oli yksi edellisen ICD-O-2:n toimittajista.
Patologina hän pääosin kokosi uudet morfologiatermit ja
tuoreimmat lymfoomien, leukemioiden ja aivokasvainten
luokittelut. Hänen erinomaisten syöpärekisteriyhteyksiensä
ansiosta ICD-O saatiin käyttöön kaikkialla maailmassa.
Hän toimi WHO:n Kansainvälisen syöväntutkimuskeskuksen
(International Agency for Research on Cancer, IARC)
Epidemiologisen yksikön johtajana ja sittemmin koko laitoksen
apulaisjohtajana. Jäätyään eläkkeelle IARC:stä Calum Muir
ryhtyi Skotlannin syöpärekisterin johtajaksi. Hänen panoksensa
oli ratkaiseva kun kansainvälinen syöpärekisterijärjestö
(International Association of Cancer Registries) perustettiin
vuonna 1966. Hän toimi järjestön pääsihteerinä vuodet 1972 1990 ja presidenttinä vuodesta 1992 kuolemaansa asti.
Calum Muirin henki ja hänen omistautuneisuutensa kasvainten
täsmälliselle ja kattavalle luokittelulle elää edelleen tämän
laitoksen myötä.
vii
KIITOKSET
Toimittajat ovat kiitollisia seuraaville henkilöille ja heidän laitoksilleen panoksesta ICD-O-3:n
toimitusprosessin yhteydessä.
Dr Timothy Coté, National Cancer Institute, Bethesda, MD, USA
Mme Catherine Exbrayat, Registre des Cancers de l’Isère, Isère, France
Professor Ekkehard Grundmann, Gerhard Domagk Institut für Pathologie, Münster Universität,
Münster, Germany
Professor Paul Hermanek, Chirurgische Klinik mit Poliklinik der Universität Erlangen-Nürnberg,
Erlangen, Germany
Dr Elaine Jaffe, National Cancer Institute, Bethesda, MD, USA
Dr Paul Kleihues, International Agency for Research on Cancer, Lyon, France
Dr Franco Rilke, Società Italiana di Cancerologia, Milan, Italy
Dr James Vardiman, University of Chicago, Chicago, IL, USA
Mrs Annette Hurlbut, Fulton, NY, USA
Toimittajat ovat kiitollisia asiantuntijaryhmille, jotka tuottivat arvokasta taustamateriaalia ICD-O-3:n
valmistelutyötä varten ja kommentoivat testiversiota:
European Network of Cancer Registries (ENCR) Working Group on the coding of haematological
malignancies and lymphomas
Dr Renée Otter, Comprehensive Cancer Centre North, Groningen, The Netherlands
Dr Aurora Astudillo, Hospital General de Asturias, Oviedo, Spain
Professor Paule Marie Carli, Registre des Hémopathies Malignes en Côte d'Or, Dijon, France
Dr Andrew Jack, Leukaemia Research Fund, University of Leeds, Leeds, England
Dr Han Van Krieken, The Academic Hospital, Leiden, The Netherlands
International Society of Pediatric Oncology (SIOP) Working Group
Professor Jillian M. Birch, CRC Paediatric and Familial Cancer Research Group,
Manchester, England
Dr James Ironside, National Creutzfeldt-Jakob Disease Surveillance Unit, Western General
Hospital, Edinburgh, Scotland
Dr Anna M. Kelsey, Royal Manchester Children’s Hospital, Manchester, England
Professor Dietmar Schmidt, Institut für Pathologie, Mannheim, Germany
viii
Toimittajat ovat kiitollisia seuraaville syöpärekistereille ja niiden patologeille ja tiedon
kerääjille siitä suuresta työmäärästä, joka käytettiin ICD-O-3:n testiversion hyväksi:
Australia, New South Wales
Australia, South
Australia, Victoria
Belarus
Belgium
Brazil, Campinas
Brazil, Porto Alegre
Canada, British Columbia
Canada, Manitoba
Canada, Ontario
Canada, Ontario, Princess
Margaret Hospital
Canada, Nova Scotia
China, Beijing
China, Qidong
Cuba
Czech Republic
Ecuador, Quito
Egypt, Alexandria
France, Haut-Rhin
France, Hémopathies
Malignes, en Côte d’Or
France, Hérault
France, Tarn
Germany, BadenWürttemberg
Germany, Federal States of
Berlin
Germany,
National Childhood
Guinea, Conakry
Indonesia
Italy, Ferrara
Italy, Macerata
Italy, Ragusa
Italy, Romagna
Japan, Hiroshima
Japan, Nagasaki
Japan, Osaka
Lithuania
Malta
Netherlands, Amsterdam
New Zealand
Pakistan, Karachi
Peru, Lima
Peru, Trujillo
Philippines, Manila
Philippines, Rizal
Poland, Kielce
Saudi Arabia
Singapore
Slovenia
South Africa
Spain, Asturias
Spain, Granada
Spain, Mallorca
Spain, Murcia
Sweden, Gothenburg
Thailand, Bangkok
Thailand, Chiang Mai
Trinidad and Tobago
Uganda, Kampala
United Kingdom,
East Anglia
United Kingdom, Northern
and Yorkshire
United Kingdom, Oxford,
National Childhood
USA, Florida,
Flagler Hospital
USA, Georgia, Medical
Center of Central Georgia
USA, Missouri,
Liberty Hospital
USA, Ohio, Upper Valley
Medical Center
USA (SEER), Atlanta
USA (SEER), Connecticut
USA (SEER), Detroit
USA (SEER), Hawaii
USA (SEER), Iowa
USA (SEER), Los Angeles
USA (SEER), New Mexico
USA (SEER), Northern
California
USA (SEER),
Seattle/Puget Sound
USA (SEER), Utah
USA, Texas, College
Station Medical Center
Viet Nam, Ho Chi Minh
Toimittajat ovat kiitollisia niille monille henkilöille, laitoksille ja syöpärekistereille, jotka täyttivät
kansainvälisen syöpärekisteriyhdistyksen kyselyn ja tarjoutuivat osallistumaan ICD-O-3:n testiversion
koekäyttöön.
ix
JOHDANTO
Syöpäsairauksien kansainvälistä tautiluokitusta International Classification of
Diseases for Oncology (ICD-O) (1) on käytetty vuodesta 1976 lähtien, pääasiassa
syöpärekistereissä. Sen avulla on koodattu syövän sijainti (topografia) ja histologia
(morfologia), jotka yleensä on saatu patologin lausunnosta. College of American
Pathologists -yhdistyksen kanssa solmitun sopimuksen perusteella ICD-O:n morfologialuokitus on liitetty Systematized Nomenclature of Medicine (SNOMED) -luokitukseen (2, 3).
International Classification of Diseases for Oncology, Second Edition (4), jonka
toimittivat Constance Percy, Valerie Van Holten ja Calum Muir, julkaistiin vuonna
1990. Nyt käsillä olevan, 3. laitoksen topografiaosa on sama kuin 2. laitoksen, joka
perustuu ICD-10:n (5) neoplasmoja käsittelevään osaan. Morfologiaosa on kuitenkin
uudistettu. Erityisesti lymfoomille ja leukemioille on luotu uudet luokitukset ja tämän
vaatimat uudet koodit. Vuonna 1994 otettiin käyttöön REAL-luokitus (Revised
European–American Lymphoma) (6) ja non-Hodgkin-lymfoomien rekisteröintiä
varten tarvittiin ICD-O-koodit. Samoin leukemioita varten otettiin käyttöön FAB
(French–American–British) -järjestelmän (7) termit. Kun ICD-O-työryhmä kokoontui
vuonna 1998, suunniteltiin vain näiden kahden osan uudistamista, mutta lopulta
päätettiin käydä läpi koko julkaisu. ICD-O:n morfologiaosan 3. laitoksen kenttätestaus
tehtiin vuonna 1999. Esitämme kiitoksemme kaikille niille rekistereille eri puolilla
maailmaa, jotka ovat kommentoineet tämän laitoksen sisältöä.
Vaikka kirjan toimittajien tärkeimpiin ohjenuoriin on kuulunut, että termejä
muutettaisiin mahdollisimman harvoin, tyhjiin kohtiin lisättäisiin uusia termejä ja
aikaisemmin käyttöön otettuja numerokoodeja ei käytettäisi uudelleen, tämä ei aina
ole ollut mahdollista. Jotta samantapaiset sairausryhmät voitaisiin pitää yhtenäisinä,
joidenkin morfologioiden koodeja oli pakko muuttaa. Lisäksi termien järjestys tai
ryhmittely ei aina ehkä ole mahdollisimman looginen, koska koodinumeroita on vain
rajallinen määrä.
ICD-O:n edellisiä laitoksia ja tätä laitosta laadittaessa on erityisesti pyritty käyttämään
Maailman terveysjärjestön Histological Classification of Tumours -sarjan (WHO:n
”sinisten kirjojen”) (8) nimityksiä. Tämä sarja kattaa kaikki syövän esiintymispaikat,
ja siinä on kullekin sairaudelle annettu ICD-O:n 2. laitoksessa käytetty morfologiakoodi.
Toisen laitoksen ilmestymisen jälkeen lisätyt uudet morfologiatermit on lueteltu kirjan
lopussa. Refraktorista anemiaa ja muita myelodysplastisia oireyhtymiä pidetään nyt
pahanlaatuisina; niiden malignanssiluokitus (behavior code) on siksi muutettu: kun se
ennen oli /1 (hyvän- tai pahanlaatuisuus epäselvää), se on nyt /3 (pahanlaatuinen).
Mahdollisesti pahanlaatuisiksi katsottavat munasarjojen (borderline) kystadenoomat,
jotka ICD-O:n 2. laitoksessa oli koodattu pahanlaatuisiksi, on 3. laitoksessa merkitty
koodilla /1. Jotta pitkittäistietokannoissa säilyisi johdonmukaisuus, suosittelemme,
että kaikki munasarjojen (borderline) kystadenoomat koodataan uudelleen koodilla /1
tai poistetaan tietokannasta.
Taulukko 1. Kasvainten koodaus 1946-2000: ICD-O:n tausta
Pääosin topografia Pääosin morfologia 9
ICD‐6 1948 WHO MOTNAC Topografia ja morfologia 19 10
1951 ACS SNDO 4. laitos 1951 5. laitos 1961 AMA 11 13
SNOP 1965 Osat 8, 9 Kasvaimet CAP ICD‐7 1955 WHO 15 ICDA‐8 1967 USA 12 14
16 H‐ICDA‐8 1968 USA ICD‐8 1967 WHO Luku II Kasvaimet MOTNAC 1968 ACS 18
ICD‐9 1975 WHO 1 Luku II Kasvaimet ICD‐O 1976 WHO Luku II Kasvaimet ICD‐O Toinen laitos 1990 WHO 17 ICD‐9‐CM 1979 CPHA 5
ICD‐10 1992 WHO 2
SNOMED Morfologia Kasvaimet 1977 CAP
4 3
SNOMED III (Kansainvälinen)
Kasvaimet 1993 CAP
Huom. Ruuduissa olevat numerot viittaavat lähdeluetteloon s.46. 2
ICD‐O Kolmas laitos 2000 WHO 20
SNOMED RT 2000 CAP HISTORIALLINEN TAUSTA
Kuolinsyille on ollut olemassa kansainvälinen luokitus vuodesta 1893. Kun toisen
maailmansodan jälkeen perustettiin Yhdistyneet Kansakunnat ja Maailman
terveysjärjestö (WHO), ne ottivat huolekseen tämän luokituksen julkaisemisen.
International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death
(ICD) -luokituksen 6. laitos (9) julkaistiin vuonna 1948, ja pian sen jälkeen sitä
alettiin kuolinsyiden luokittelun lisäksi käyttää myös sairauksien luokittelussa.
Kasvainten luokittelun ja koodauksen alkuvaiheissa (1950- ja 1960-luvuilla) tärkein
sairauksien luokittelujärjestelmä oli WHO:n julkaisema ICD-sarja. Ajan myötä ICD:tä
alettiin käyttää koodattaessa ja taulukoitaessa potilastietojen diagnooseja arkistoinnin
ja hakujen helpottamiseksi, ja ICD:n 2. luku sisälsi aina kasvainten luokituksen.
ICD:n 6. laitoksen julkaisemisen jälkeen eli vuodesta 1948 kasvainten luokitus on
pääasiassa perustunut niiden sijaintiin ja käyttäytymiseen (pahanlaatuinen, hyvänlaatuinen tai ei määritelty). Imukudos- ja hematopoeettisia kasvaimia, koriokarsinoomaa, melanoomaa ja tiettyjä hyvänlaatuisia kasvaimia lukuun ottamatta histologisille
tyypeille ei ollut olemassa koodattua nimistöä.
Ensimmäisen kasvainten morfologiaa käsittelevän koodauskäsikirjan julkaisi
American Cancer Society (ACS) vuonna 1951. Sen nimi oli Manual of tumor
nomenclature and coding (MOTNAC) (10). Sen koodeissa morfologia ilmaistiin
kahdella numerolla ja kasvaimen käyttäytyminen kolmannella. Tämä koodi toimi
perustana, kun WHO vuonna 1956 esitti kasvainten morfologian koodaamista
tilastointia varten.
1960-luvulla College of American Pathologists (CAP) päätti kehittää kaikki patologiset entiteetit käsittävän luokituksen. ACS:n avulla CAP julkaisi teoksen Systematized
nomenclature of pathology (SNOP) (11). SNOP sisälsi morfologiakoodiston, jossa oli
kaksi kasvaimia koskevaa lukua (8 ja 9), sekä täysin uuden, erittäin yksityiskohtaisen
topografiakoodiston, joka kattoi koko ihmisruumiin. Järjestöjen välisessä sopimuksessa todettiin, että ACS voisi käyttää SNOP:n kasvainmorfologian lukuja 8 ja 9 ja
julkaista ne yhdessä omien topografiakoodiensa kanssa. Koska syöpien rekisteröinnissä oli topografiakoodit aina otettu ICD:n pahanlaatuisten kasvainten luvusta, ACS
käytti pahanlaatuisten kasvainten topografiaa käsittelevien lukujen pohjana ICD-8:aa.
MOTNAC:sta ilmestyi uusi laitos vuonna 1968 (12), ja sitä käytettiin syöpärekistereissä laajasti.
Vuonna 1968 WHO pyysi Kansainvälistä syöväntutkimuskeskustaan (International
Agency for Research on Cancer, IARC) esittämään suosituksia ICD-9:n kasvainluvun
sisällöstä ja rakenteesta, yhdessä WHO:n syöpä- ja ICD-osastojen ja useiden kansallisten tahojen kanssa. Lääkärit toivoivat syöpää koskevaa lisäosaa, jossa olisi mukana
myös morfologia. Monet asiantuntijat eri puolilta maailmaa esittivät ehdotuksia ICD9:n kasvainlukujen laadinnasta; he korostivat, että morfologia tai histologia oli tarpeen
koodata. He esittivät, että morfologia- (histologia-)osan pohjana voitaisiin käyttää
MOTNAC:n vuonna 1968 ilmestynyttä laitosta. Se perustui CAP:n vuonna 1965
julkaiseman SNOP:n kasvainosaan. MOTNAC oli laajassa käytössä ja se oli
käännetty usealle kielelle.
3
ICD-9:n työryhmät suosittelivat myös, että kasvaimen morfologia tulisi kirjata ja
koodata. Jo vuosien ajan onkologit olivat ymmärtäneet, ettei kasvaimen sijaintitieto
yksin riittänyt hoidon suunnittelemiseen tai tutkimuksen tekoon. Esimerkiksi ilmaantuvuus ja elossaololuvut vaihtelevat kasvaimen histologisen tyypin mukaan.
Edelleen työryhmät esittivät, että MOTNAC:n jatkoksi luotaisiin ICD:n erikoisversio,
jonka nimeksi tulisi International Classification of Diseases for Oncology (1) ja jota
käyttäisivät yksityiskohtaisempaa histologista luokitusta tarvitsevat onkologiaspesialistit. Vuonna 1971 WHO:n tautiluokituksen erityistyöryhmä yhtyi tähän suositukseen.
Työn pohjaksi tarkastelluista vaihtoehdoista yksi oli suuren suosion saanut
MOTNAC:n vuoden 1968 laitos. Vuonna 1976 WHO julkaisi International
Classification of Diseases for Oncology -luokituksen 1. laitoksen. Siihen sisältyi
topografinen osa, joka perustui ICD-9:n pahanlaatuisten kasvainten nimikkeisiin, sekä
morfologinen osa, jossa MOTNAC:n morfologisia koodeja oli laajennettu yhdellä
merkillä. CAP sisällytti ICD-O:n morfologisen osan SNOP:n uuteen laitokseen, jonka
nimi oli Systematized Nomenclature of Medicine (SNOMED) (2). SNOMED:n
topografinen osa taas oli täysin erilainen kuin ICD-O:n. Eräitä SNOMED:n morfologisia termejä, jotka koskevat esimerkiksi kasvaimen kaltaisia muutoksia tai esiasteita, on otettu mukaan ICD-O:hon, jotta käyttäjän olisi helpompi erottaa nämä ilmiöt
aidoista kasvaimista. SNOMED:n koodeja ei enää ole sisällytetty julkaisuun, koska ne
vaihtuvat jatkuvasti ja ne julkaistaan nykyään pääasiallisesti verkossa. ICD-O:n käyttäjän ei tarvitse tietää muuta kuin se, että SNOMED:iin viittaava termi ei tarkoita
rekisteröitäviä kasvaimia.
International Classification of Diseases for Oncology -luokituksen 2. laitos (4)
laadittiin WHO:n ja IARC:n yhteisessä työryhmässä, ja sen toimittivat Constance
Percy, Valerie Van Holten ja Calum Muir. WHO julkaisi sen vuonna 1990 käytettäväksi syöpärekistereissä ja muissa syöpään erikoistuneissa yksiköissä. Se on luokitusja koodausjärjestelmä, joka ottaa huomioon sekä kasvaimen sijainnin että rakenteen.
Topografiakoodissa käytetään samoja kolmen ja neljän merkin kategorioita kuin ICD10:ssä luokittelemaan pahanlaatuisia kasvaimia (C00-C80), joten ei-pahanlaatuisten
kasvainten paikka on mahdollista luokitella tarkemmin kuin ICD-10:n avulla. ICDO:n 2. laitosta on käytetty laajasti kaikkialla maailmassa, ja se on käännetty ainakin
espanjan, italian, japanin, kiinan, kreikan, portugalin, ranskan, saksan, slovakin, tsekin
ja venäjän kielille.
Käsillä olevan ICD-O:n 3. laitoksen on laatinut IARC:n ja WHO:n kokoon kutsuma
työryhmä. Morfologialuokittelu on uusittu erityisesti lymfoomien ja leukemioiden
osalta. Koodit vastaavat WHO-luokitusta (21, 22), joka korvasi lymfoomien REAL
(Revised European-American Lymphoma) -luokituksen (6) ja leukemioiden FAB
(French-American-British) -luokituksen (7). Kolmannessa laitoksessa on myös otettu
huomioon myelooisten leukemioiden WHO-luokitus, johon sisältyvät erilliset morfologian ja sytogeneettisten epänormaaliuksien yhdistelmät, esimerkiksi M-9875/3,
”krooninen myelooinen leukemia, Philadelphia-kromosomi (Ph1) positiivinen”, josta
käytetään myös nimityksiä ”krooninen myelooinen leukemia (t(9;22)(q34;q11)” tai
”krooninen myelooinen leukemia, BCR/ABL”.
4
Muunnokset
ICD-O:n 3. laitoksen muunnosalgoritmit (vertailukoodit) ovat saatavilla. Muunnos
ICD-10:een julkaistaan sekä sähköisenä että painettuna versiona. Kuten yllä on
mainittu, ICD-O:n 2. ja 3. laitoksen välillä ei topografiassa ole tapahtunut muutosta, ja
morfologiaosan tärkeimmät muutokset koskevat lymfoomia ja leukemioita.
ICD-O:N JA ICD-10:N VÄLISET EROT
ICD-O:n ja ICD-10:n rakenteissa on tiettyjä peruseroja. ICD-10:n II luvussa
(Kasvaimet) kuvataan kasvaimen käyttäytymistä (pahanlaatuinen, hyvänlaatuinen, in
situ tai pahan-/hyvänlaatuisuudeltaan epävarma) topografiakoodilla siten, että kullekin
käyttäytymistavalle on annettu tietty koodi. Siksi ICD-10:ssä tarvitaan viiteen eri
luokkaan kuuluvat neljän merkin pituiset koodit kuvaamaan kaikkia keuhkokasvaimia
(kts. taulukko 2). ICD-10:ssä on määritelty vain muutama histologinen tyyppi. ICD10:ssä ei esimerkiksi ole mahdollista erottaa toisistaan keuhkojen adenokarsinoomaa
ja keuhkojen levyepiteelikarsinoomaa vaan molempien koodi on C34.9.
ICD-10:n aakkosellinen hakemisto (osa 3) sisältää hakusanan ”kasvain” alla viisisarakkeisen taulukon, jossa on seuraavat otsikot: pahanlaatuinen, sekundaarinen tai
metastaattinen, in situ, hyvänlaatuinen, epävarma ja tuntematon käyttäytyminen.
Tämän jälkeen on lueteltu aakkosjärjestyksessä kutakin ruumiinosaa koskevat ICD10-luokat. Taulukossa 2 on esitetty esimerkkinä keuhkokasvaimet.
Taulukko 2. ICD-10:n aakkosellisen hakemiston hakusana ”keuhkokasvaimet”
Keuhko
Pahanlaatuinen
Sekundaarinen
tai
metastaattinen
In situ
C34.9
C78.0
D02.2
Hyvänlaatuinen
D14.3
Epävarma
ja
tuntematon
D38.1
ICD-O:ssa sen sijaan topografia merkitään vain yhdellä neljän merkin koodilla (joka
perustuu ICD-10:n pahanlaatuisia kasvaimia käsittelevään osaan); samassa paikassa
esiintyvien kasvainten topografiakoodi (C34.9, keuhko) on aina sama. Käyttäytymiskoodi (behavior), joka on morfologiakentän viides merkki, osoittaa kasvaimen
malignanssin eli hyvän- tai pahanlaatuisuuden. (Kts. Käyttäytyminen, s. 30.) ICDO:ssa kuvataan myös kasvaimen tyyppi tai morfologia siten kuin taulukossa 3 on
esitetty, esim. keuhkojen adenokarsinooman koodi on C34.9, M-8140/3 ja keuhkojen
levyepiteelikarsinooman koodi C34.9, M-8070/3.
5
Taulukko 3. ICD-O-3:n keuhkokasvaimia koskevat koodit
Pahanlaatuinen keuhkokasvain (esim. karsinooma)
C34.9
M-8010/3
Metastaattinen keuhkokasvain (esim. kiveslähtöinen seminooma)
C34.9
M-9061/6
In situ -keuhkokasvain (esim. in situ –levyepiteelikarsinooma)
C34.9
M-8070/2
Hyvänlaatuinen keuhkokasvain (esim. adenooma)
C34.9
M-8140/0
Käyttäytymiseltään epävarma keuhkokasvain (esim. käyttäytymiseltään
epävarma karsinoidi)
C34.9
M-8240/1
Taulukossa 4 on esitetty, miten ICD-O:n käyttäytymiskoodi vastaa ICD-10:n II luvun
eri osia.
Taulukko 4. ICD-O-3:n käyttäytymiskoodi ja ICD-10:n II luvun vastaava jakso
Käyttäytymiskoodi
Luokka
Termi
/0
/1
D10-D36
D37-D48
/2
/3
D00-D09
C00-C76, C80-C97
/6
C77-C79
Hyvänlaatuiset kasvaimet
Käyttäytymiseltään epävarmat ja tuntemattomat
kasvaimet
In situ -kasvaimet
Pahanlaatuiset kasvaimet, jotka on mainittu tai
jotka otaksutaan primaareiksi
Pahanlaatuiset kasvaimet, jotka on mainittu tai
jotka otaksutaan sekundaarisiksi
ICD-10:n julkaisemiseen asti oli käytössä vain kolme pahanlaatuisten kasvainten
histologista tyyppiä, joilla oli omat luokat: lymfooma, leukemia ja ihomelanooma.
ICD-10:een lisättiin useita uusia, histologisiin tyyppeihin perustuvia luokkia, joista
merkittävimmät ovat mesoteliooma (C45) ja Kaposin sarkooma (C46). Lisäksi
maksasyöpä (C22) jaettiin ”alatyyppeihin”, jotka perustuivat histologisiin ryhmiin.
ICD-10:n luokat, joita ei esiinny ICD-O:n 3. laitoksessa
Kuten edellä mainittiin, ICD-10:n luokista C00–C97 muutama joko perustuu morfologialle tai käsittelee sellaisia metastaattisia tai sekundaarisia kasvaimia, jotka ICDO:ssa on kuvattu käyttäytymiskoodilla. Taulukossa 5 on lueteltu ne ICD-10:n luokat,
jotka eivät sisälly ICD-O:n topografiaosaan.
ICD-10:n osaa C81–C96 käytetään lymfaattisten, hematopoeettisten ja vastaavien
kudosten pahanlaatuisten kasvainten luokitteluun. ICD-O:n 3. laitoksessa näille on
annettu omat morfologiakoodit sekä käyttäytymiskoodi /3. Koko diagnoosi voidaan
ilmaista väliltä C00–C80 valitun topografiakoodin ja morfologiakoodin avulla.
Esimerkkinä olkoon mahalaukun lymfosyyttinen lymfooma, jonka koodi ICD-10:ssä
on C83.0.
6
Taulukko 5. ICD-10:n termit, joita ei ole ICD-O:ssa
ICD-10
Vastaava koodi ICD-O:n 3. laitoksessa
Luokka
Termi
Paikka
Histologia
C43
Ihomelanooma
C44._
M-872-M-879
/3
C45
Mesoteliooma
C__._
M-905
/3
C46
C81-C96
Kaposin sarkooma
Lymfoidisten, hematopoeettisten
ja niihin liittyvien kudosten
pahanlaatuiset kasvaimet
Hengitys- ja ruuansulatuselimistön sekundaariset pahanlaatuiset
kasvaimet
Muiden määriteltyjen paikkojen
sekundaariset pahanlaatuiset
kasvaimet
C ___ ._
M-9140
/3
C00-C80
M-959-M-998
/3
C15-C39
M-______
/6
C00-C14,
C40-C80
M-______
/6
D00-D09
In situ -kasvaimet
C00-C80
M-______
/2
D10-D36
D37-D48
Hyvänlaatuiset kasvaimet
Käyttäytymiseltään epävarmat ja
tuntemattomat kasvaimet
Multippelien primaaripaikkojen pahanlaatuiset
kasvaimet
C00-C80
M-______
/0
C00-C80
koodataan
kukin
erikseen
M-______
/1
C78
C79
C97
Käyttäytyminen
/3
ICD-O:ssa pienisoluisen (diffuusin) non-Hodgkin-lymfooman paikaksi koodataan
mahalaukku: C16.9, ja morfologiaksi M-9670/3 (diffuse small cell lymphoma).
ICD-O:ssa ei ole ICD-10:n luokkaa C97, koska kukin primaaripaikka koodataan
yleensä erikseen. Lisäksi eri maissa ohjeet multippelisyöpien lähtöpaikan
määrittelyissä vaihtelevat.
ICD-O:n erityiskoodit imusolmukkeiden (C77) ja hematopoeettisen ja
retikuloendoteliaalisysteemin (C42) topografioille
ICD-10:ssä luokan C77 avulla luokitellaan imusolmukkeiden sekundaariset ja
epäspesifit pahanlaatuiset kasvaimet. ICD-O:ssa koodia C77 käytetään imusolmukkeiden topografiakoodina. Täten useimmat ICD-10:n pahanlaatuiset lymfoomat (C81–
C85) saavat ICD-O:ssa topografiakoodin C77.
ICD-10:ssä ei käytetä luokkaa C42, mutta ICD-O:ssa sitä käytetään hematopoeettisen
ja retikuloendoteliaalisysteemin topografioiden luokitteluun. Näillä C42-topografiakoodeilla ilmoitetaan pääasiassa useimpien ICD-10:ssä luokkiin C90–C95 määriteltyjen leukemioiden ja vastaavien tilojen paikka. Taulukossa 6 on lueteltu ICD-O:ssa
käytetyt C42-alaluokat.
7
Esimerkiksi kroonisen lymfosyyttisen leukemian luokka ICD-10:ssä on C91.1. ICDO:ssa sen koodi on topografiakoodi C42.1 (luuydin) ja morfologiakoodi M-9823/3
(B-cell chronic lymphocytic leukemia/small lymphocytic lymphoma).
ICD-10:ssä käytettyä pernan pahanlaatuisen kasvaimen luokkaa (C26.1) ei esiinny
ICD-O:n 3. laitoksen kohdassa ruuansulatuselimistö. ICD-O:n 1. laitoksessa
omaksutun käytännön mukaisesti perna koodataan hematopoeettisen ja retikuloendoteliaalisysteemien topografioiden koodilla C42.2.
Taulukko 6. ICD-O:n topografiakoodit, joita ei ole ICD-10:ssä
C42
HEMATOPOEETTINEN JA
RETIKULOENDOTELIAALIJÄRJESTELMÄ
C42.0
Veri
C42.1
Luuydin
C42.2
Perna
C42.3
Retikuloendoteliaalijärjestelmä, NOS
C42.4
Hematopoeettinen järjestelmä, NOS
Rypäleraskaus (hydatidiform mole) ja neurofibromatoosit (von
Recklinghausenin tauti, ei luutauti)
Edellä mainitun lisäksi ICD-O ja ICD-10:n II luku eroavat toisistaan siten, että
hydatidiform mole, NOS (ICD-O:ssa C58.9 M-9100/0) ei ICD-10:ssä ole luokiteltu II
lukuun (Kasvaimet), vaan lukuun XV "Raskaus, synnytys ja lapsivuodeaika" (luokka
O01.9, määrittämätön rypäleraskaus), ja neurofibromatoosi, johon sisältyy (muu kuin
luun) von Recklinghausenin tauti (ICD-O:ssa M-9540/1) sisältyy XVII lukuun
"Synnynnäiset epämuodostumat, epämuotoisuudet ja kromosomipoikkeavuudet"
luokkana Q85.0.
HIV ja AIDS
Ihmisen immuunikatoviruksen (HIV) aiheuttaman taudin yhteydessä esiintyvät pahanlaatuiset kasvaimet ovat herättäneet suurta kiinnostusta. Nämä kasvaimet tulee koodata tämän käsikirjan sääntöjen mukaan. Niihin liittyvä AIDS koodataan erilliseen
kenttään.
Toiminnalliset kasvaimet
ICD-O:ssa ei yleensä ole koodeja kasvainten toiminnalle, esimerkiksi pahanlaatuisen
feokromosytooman (C74.1, M-8700/3) katekoliamiinituotannolle. Kasvainten
toimintaa voidaan koodata käyttämällä esimerkiksi ICD-10:n IV luvun ”Umpierityssairaudet, ravitsemussairaudet ja aineenvaihduntasairaudet” koodeja. Esimerkin
katekoliamiinituotanto merkittäisiin koodilla E27.5.
8
ICD-O 3. LAITOKSEN RAKENNE JA ESITYSTAPA
ICD-O on kaksiosainen koodausjärjestelmä, jolla koodataan kasvaimen sijainti ja
morfologia. Topografiakoodi kuvaa kasvaimen alkuperäpaikan ja siinä käytetään
samoja 3- ja 4-merkkisiä pahanlaatuisten kasvainten luokkia kuin ICD-10:ssä (C00–
C80), joten ei-pahanlaatuisten kasvainten sijainti voidaan koodata täsmällisemmin
kuin ICD-10:ssä on mahdollista. Morfologiakoodilla kuvataan kasvaimen solutyyppi
ja sen biologinen aktiivisuus, ts. kasvaimen ominaisuudet.
ICD-O:ssa on viisi pääosaa:
I.
Käyttöohjeet
Tähän osaan on tutustuttava huolellisesti. Siinä on käyttöohjeet sekä
syöpärekistereissä ja patologian laboratorioissa noudatettavat sovellussäännöt.
II.
Topografia – Koodinumeroluettelo kts. Koodausohjeet
III.
Morfologia – Koodinumeroluettelo kts. Koodausohjeet
IV.
Aakkosellinen hakemisto
V.
Toisen ja kolmannen laitoksen morfologiakoodien erot
Tässä osassa on lueteltu termit, jotka tässä laitoksessa katsotaan pahanlaatuisiksi,
kaikki uudet morfologiakoodinumerot sekä kaikki entisiin koodimääritelmiin lisätyt
termit ja synonyymit.
Lyhenteet
M — Morfologia
NOS — Not Otherwise Specified (NUD, tarkemmin määrittämätön; kts. s. 13)
ICD-O-3 — International Classification of Diseases for Oncology, 3. laitos
Amerikkalainen ja brittiläinen oikeinkirjoitus
Jotta eri maissa käytetyt erilaiset oikeinkirjoitusmuodot eivät aiheuttaisi toistoa,
julkaisussa on käytetty amerikkalaista oikeinkirjoitusta, siis esimerkiksi ”leukemia” ja
”tumor” eikä brittiläiseen tapaan ”leukaemia” ja ”tumour”. Mainitut esimerkkisanat
ovat joka tapauksessa aakkosjärjestyksessä toistensa lähellä. Jos oikeinkirjoitusero on
sanan alussa, kuten sanassa ”esophagus” / ”oesophagus”, brittiläinen oikeinkirjoitusmuoto on otettu mukaan hakemistoon, mutta siitä viitataan amerikkalaiseen muotoon:
”Oesophagus (see Esophagus)”.
Topografia - koodinumeroluettelo
Taulukko 7. Topografiakoodin
rakenne
Topografiaa käsittelevä osa on muokattu ICD10:n II luvun osasta, joka käsittelee pahanlaatuisia kasvaimia. Näille topografiatermeille on
annettu nelimerkkiset koodit, jotka alkavat
C00.0:sta ja päättyvät C80.9:ään. Kolmimerkkisten luokkien alaluokka on erotettu pisteellä
(.) kts. taulukko 7.
9
C__ __.__
paikka alapaikka
Esimerkki
C50.2
Rinta, ylempi sisäneljännes
Morfologia – koodinumeroluettelo
ICD-O:n 1. ja 2. laitoksen morfologiaa käsittelevä osa on uudistettu. Uusia termejä on
lisätty ja non-Hodgkin-lymfoomaa ja leukemiaa koskevat osat on uudistettu WHO
Classification of Hematopoietic and Lymphoid Diseases (21, 22) mukaan.
Koodinumeroluettelosta käy ilmi morfologianimikkeistön ryhmittely ja sitä käytetään
koodeista päättämiseen ja niiden tulkintaan.
Morfologiaosan uudistustyössä on kaikin keinoin pyritty ottamaan mukaan tuoreessa
kirjallisuudessa esiintyneet uudet termit. Useissa kohdin on otettu mukaan kasvaimia
koskevia termejä useammasta kuin yhdestä luokittelujärjestelmästä, esimerkkinä
pahanlaatuiset lymfoomat (M-959–M-971). Korostettakoon, että ICD-O on kasvainten
koodinimistö - ei niiden luokittelujärjestelmä. Eri luokittelujärjestelmistä otettujen
termien sisällyttäminen julkaisuun ei osoita erityistä minkään järjestelmän
suosittelemista.
Morfologiatermeille on
Taulukko 8. Morfologiakoodin rakenne
annettu viisimerkkiset
__ __ __ __ / __
__
koodit väliltä
histologia
käyttäytyminen erilaistuminen
M-8000/0–M-9989/3.
Ensimmäiset neljä
Esimerkki: hyvin erilaistunut adenokarsinooma
merkkiä kuvaavat
M-8140 / 3 1
kasvaimen täsmällisen
histologisen tyypin
(taulukko 8). Kauttaviivan (/) jälkeinen viides
kasvain-/solutyyppi Käyttäytyminen Erilaistuminen
merkki on käyttäyty[adeno-]
[karsinooma]
[hyvin erilaistunut]
miskoodi, joka osoittaa,
onko kasvain pahanlaatuinen, hyvänlaatuinen, in situ vai onko sen hyvän-/pahanlaatuisuus tuntematon (kts.
s. 30).
Käytettävissä on myös erillinen yhden merkin koodi, jolla merkitään histologinen
erilaistuminen (kts. Erilaistuminen, s. 34). Lymfoomissa ja leukemioissa tällä koodilla
määritetään T-, B-, NULL- ja NK-solulinja.
Siten täydellisessä ICD-O-koodissa on 11
merkkiä, joilla merkitään paikka (4
merkkiä), morfologinen tyyppi (5 merkkiä),
käyttäytyminen (1 merkki) ja kasvaimen
erilaistuminen tai lymfoomissa ja leukemioissa sitä vastaava ominaisuus (1 merkki).
Taulukossa 9 on esimerkki.
10
Taulukko 9. Koko koodin rakenne
Diagnoositermi:
Huonosti erilaistunut
epidermoidikarsinooma, keuhkon ylälohko
C34.1
M-8070/33
ICD-O-termien esitystapa koodinumeroluettelossa
Kukin topografinen ja morfologinen termi esiintyy koodinumeroluettelossa vain kerran; tätä
havainnollistetaan taulukossa 10.
Tietyn koodin kohdalla esiintyvä
lihavoitu termi on suositeltu
termi.
Taulukko 10. Koodinumeroluettelon esitystapa
C07.9
Parotid gland
Parotid, NOS
Stensen duct
Parotid gland duct
M-8290/3 Oxyphilic adenocarcinoma
Oncocytic carcinoma
Oncocytic adenocarcinoma
Hurthle cell carcinoma (C73.9)
Hurthle cell adenocarcinoma (C73.9)
Follicular carcinoma, oxyphilic cell (C73.9)
Tässä esimerkissä ”korvasylkirauhanen” kuvaa kaikkia koodilla C07.9 merkittyjä tapauksia.
Lihavointi osoittaa, että tämä on
suositeltu (ensimmäinen) termi.
Synonyymi eli ”korvasylkirauhanen, NOS” on sisennettynä lihavoidun termin alla.
Sisentämättömiä termejä ”Stensenin tiehyt” ja ”korvasylkirauhasen tiehyt” kutsutaan
ekvivalenteiksi termeiksi. Ne eivät ole suositellun termin (korvasylkirauhanen)
synonyymeja, mutta ne on mainittu saman koodin yhteydessä, koska ne ovat ensin
annetun termin topografisia alaluokkia eivätkä ole niin selvästi eroteltavissa, että ne
saisivat oman koodin. Aakkosellisessa hakemistossa kaikille näille termeille on
annettu koodi C07.9. Samalla tavoin morfologiatermi ”oxyphilic adenocarcinoma”
kuvaa kaikkia koodilla M-8290/3 luokiteltuja morfologioita. ”Oncocytic carcinoma”
ja ”oncocytic adenocarcinoma” ovat ”oksyfiilisen adenokarsinooman” toisia nimiä
(synonyymeja), mutta ”Hurthle cell carcinoma”, ”Hurthle cell adenocarcinoma” ja
”follicular carcinoma, oxyphilic cell” (ekvivalentteja termejä) ovat muuntyyppisiä
oksyfiilisiin soluihin liittyviä karsinoomia.
Aakkosellinen hakemisto
Aakkosellista hakemistoa käytetään sekä topografian (anatomisten sijaintipaikkojen)
että morfologian (histologisten termien) koodaukseen. Hakemistoon sisältyy myös
eräitä kasvaimia muistuttavia muutoksia ja tiloja. Topografiakoodien tunnisteena on
C-kirjain, joka on ICD-10:n II luvun koodien ensimmäinen merkki. Morfologiakoodien tunnisteena on M-kirjain. Termit on aakkostettu sekä substantiivin että
adjektiivin mukaan. Esimerkiksi ”basophil adenocarcinoma” on aakkostettu B:hen
sanan ”basophil” mukaan ja A:han sanan ”adenocarcinoma” mukaan.
Aakkosellisen hakemiston esitystapa ja käyttö
Taulukossa 11 on esitetty aakkosellisen hakemiston ensimmäinen palsta. Kaikki sanat,
jotka ovat osana vähintään kolmessa termissä, on lihavoitu (esim. ”Abdomen”,
”Abdominal” ja ”Abdominal wall”), ja sen alla ovat sisennettyinä termit, joihin sana
sisältyy. Topografisia (C) ja morfologisia (M) termejä ei ole merkitty saman otsikon
alle sekaisin, vaan kummankin ryhmän edellä ja jäljessä on aina tyhjä rivi.
11
Ensimmäinen hakutermi on
”Abdomen”. Koska se esiintyy
vähintään kolmen termin osana, se
on lihavoitu. ”NOS”-termi on aina
merkitty ensimmäiseksi hakutermin
alle (ei siis aakkosjärjestykseen N:n
kohdalle).
”Abdomen”-ryhmän ja seuraavien
kahden, ”Abdominal”-sanan
sisältävän termin välissä on tyhjä
rivi. Koska sanan ”abdominal”
sisältäviä morfologiatermejä on
vain kaksi, ne eivät tarvitse
otsikkoa. Seuraavilla neljällä
topografiatermillä on taas lihavoitu
otsikko ”Abdominal”.
Aakkosellisessa hakemistossa tyhjä
tila merkitsee seuraavaa:
1. topografiatermien vaihtumista
morfologiatermeihin tai päinvastoin
2. ryhmän loppua
Taulukko 11. Aakkosellisen hakemiston 1.
palsta
-A-
C76.2
C47.4
C49.4
C49.4
C47.4
C44.5
C49.4
Abdomen
NOS
autonomic nervous system
connective tissue
muscle
peripheral nerve
skin
subcutaneous tissue
M-8822/1 Abdominal desmoid
M-8822/1 Abdominal fibromatosis
C49.4
C15.2
C77.2
C49.4
Abdominal
aorta
esophagus
lymph node
vena cava
C76.2
C44.5
C49.4
C49.4
C47.4
C49.4
C49.4
C49.4
C49.4
C47.4
C49.4
C44.5
C49.4
C49.4
Abdominal wall
NOS
NOS (carcinoma, melanoma, nevus)
NOS (sarcoma, lipoma)
adipose tissue
autonomic nervous system
connective tissue
fatty tissue
fibrous tissue
muscle
peripheral nerve
skeletal muscle
skin
soft tissue
subcutaneous tissue
C72.5
Abducens nerve
Abnormal marrow eosinophils, acute
myeloid leukemia with (includes all
M-9871/3 variants)
Abnormal marrow eosinophils, acute
myelomonocytic leukemia with
M-9871/3 (includes all variants)
M-8075/3 Acantholytic squamous cell carcinoma
M--------- Acanthoma, clear cell (see SNOMED)
M--------- Acanthosis nigricans (see SNOMED)
12
Kasvaimen kaltaiset muutokset ja tilat
Kuten taulukon 11 alaosasta ilmenee, aakkoselliseen hakemistoon on sisällytetty
aakkosjärjestyksen mukaisesti myös tiettyjä kasvaimen kaltaisia muutoksia ja tiloja.
Ne on mahdollista sekoittaa kasvaimiin: esimerkiksi niiden nimi päättyy kirjaimiin
”oma” tai ne ovat esiasteita. M-tunnuksen jälkeen ei ole annettu ICD-O-morfologiakoodia, vaan pelkästään seitsemän lyhyttä viivaa (M-------), koska näitä tiloja ei
pidetä kasvaimina. Sen sijaan termin jälkeen viitataan SNOMED:iin (see SNOMED)
eli julkaisuun Systematized Nomenclature of Medicine (2, 3).
ICD-O:n aikaisemmissa laitoksissa ilmoitettiin SNOMED-koodi. Koska
SNOMED:sta on tällä hetkellä käytössä ainakin kaksi laitosta ja näiden ei-pahanlaatuisten muutosten ja tilojen koodit vaihtelevat, SNOMED-koodit on jätetty pois ICDO-3:sta.
Lymfoomien ja leukemioiden alatyyppitermien listaus hakemistossa
Lymfoomat ja leukemiat muodostavat poikkeuksen säännöstä, jonka mukaan
monisanaiset termit aakkostetaan jokaisen osansa mukaan. Leukemioita ja lymfoomia
kuvataan niin monin eri termein ja niiden yhdistelmin, että kaikkien mukaan
ottaminen olisi paisuttanut hakemistoa liikaa. Hakemistossa on yksi listaus
lymfoomista ja leukemioista kohdissa ”lymphoma, malignant” ja ”leukemia”.
NOS (Not Otherwise Specified; tarkemmin määrittämätön) sekä sen käyttö
Topografia- ja morfologiatermin jälkeen on kirjoitettu ”NOS”, jos termin yhteydessä
on toisaalla ICD-O:ssa käytetty täsmentäviä lisäsanoja tai -fraaseja. Aakkosellisessa
hakemistossa NOS esitetään ensin, ja vasta sen jälkeen aakkosjärjestyksessä muut
täsmentävät sanat. Koodia, joka tarkoittaa ”termi + NOS”, käytetään seuraavissa
tapauksissa:
1. topografia- tai morfologiatermiä ei ole täsmennetty
2. topografia- tai morfologiatermiin sisältyy adjektiivi, jota ei esiinny muualla
3. termiä käytetään yleismerkityksessä
Taulukosta 12 ilmenee esimerkiksi, että aakkosellisessa hakemistossa termiä
”adenocarcinoma, NOS” seuraa pitkä luettelo adjektiivimuotoisia täsmennyssanoja,
joilla kullakin on oma koodinsa. Jos diagnoosi on adenokarsinooma, oikea koodi on
M-8140/3 "adenocarcinoma, NOS". Jos diagnoosissa esiintyy esimerkiksi fraasi
”atypical adenocarcinoma”, koodi on samoin M-8140/3, koska adjektiivia atypical
/epätyypillinen ei esiinny adenokarsinoomaa täsmentävien termien luettelossa. Siten
NOS on merkitty sekä koodinumeroluetteloon että aakkoselliseen hakemistoon, jotta
koodaaja ja koodin tulkitsija tietäisivät, että muut termin täsmennykset löytyvät
toisaalta.
13
Muutamassa tapauksessa NOS ilmoittaa myös, että tiettyä termiä käytetään
yleismerkityksessä. Esimerkiksi NOS on merkitty sanan ”umpirauhanen” jälkeen
kohtaan ”C75.9 umpirauhanen, NOS” ilmoittamaan, että tietyt umpirauhaset, kuten
”käpyrauhanen” ja ”aivolisäke” on merkitty omilla koodeillaan.
Taulukko 12. Esimerkki NOS-koodin
sijoituksesta
M-8140/3
M-8140/6
M-8280/3
M-8550/3
M-8550/3
M-8370/3
M-8251/3
Adenocarcinoma (see also carcinoma)
NOS
NOS, metastatic
acidophil (C75.1)
acinar
acinic cell
adrenal cortical (C74.0)
alveolar (C34._)
M-8215/3
M-8215/3
M-8244/3
M-8560/3
M-8560/3
M-8401/3
anal ducts (C21.1)
anal glands (C21.1)
and carcinoid, combined
and epidermoid carcinoma, mixed
and squamous cell carcinoma, mixed
apocrine
M-8147/3
M-8300/3
M-8160/3
M-8250/3
M-8250/3
M-8420/3
M-8270/3
basal cell (C07._, C08._)
basophil (C75.1)
bile duct (C22.1, C24.0)
bronchiolar (C34.1)
bronchiolo-alveolar, NOS (C34._)
ceruminous (C44.2)
chromophobe (C75.1)
jne.
PAHANLAATUISET HEMATOLOGISET SAIRAUDET
ICD-O-3:n kaikkien kasvainten luokittelu on uudistettu ja päivitetty, mutta eniten
muutoksia on tehty pahanlaatuisten hematologisten sairauksien ryhmässä. Itse asiassa
uuden laitoksen laadinnan tärkeimpiä syitä oli tarve antaa koodit uusille hematopatologisille diagnooseille.
Viimeksi kuluneiden 50 vuoden aikana on laadittu useita leukemian ja lymfooman
luokituksia. Jotkin niistä ovat vaikuttaneet merkittävästi kliiniseen käytäntöön, toiset
taas on lähes unohdettu. Enimmäkseen näiden vuosikymmenten aikana on lymfooman
ja leukemian välistä eroa pidetty ratkaisevan tärkeänä, ja kummallekin ryhmälle on
kehitelty erillisiä luokitteluja.
14
Useimmat lymfooman luokittelujärjestelmät voidaan jakaa kahteen ryhmään.
Kasvaimet voidaan jaotella pelkästään morfologisten piirteiden, kuten solun koon ja
muodon mukaan, sekä sen mukaan onko kasvaimen lähtökohta imusolmukkeessa tai
muussa kudoksessa. Tähän perustuu Rappaportin luokittelu, joka julkaistiin vuonna
1955 ja joka oli merkittävä virstanpylväs lymfoomatutkimuksessa. Normaalien
lymfosyyttien toimintaa opittiin merkittävässä määrin ymmärtämään vasta kymmenen
vuotta myöhemmin. Sen sijaan Kiel-luokitus sekä Lukesin ja Collinsin luokitus
perustuivat ajatukselle, jonka mukaan pahanlaatuisessa lymfoomassa solujen kypsyminen on pysähtynyt ja kasvaimet voidaan luokitella vertaamalla niitä lymfosyyttien
erilaistumisen normaalivaiheisiin. Yhdysvalloissa National Cancer Institute loi
”Working Formulation”-välineen, jonka avulla voitiin muuntaa diagnostinen tieto
yhtenäiseen muotoon vertailujen helpottamiseksi. Käytännössä Working
Formulationista muodostui oma luokittelunsa, joka Rappaportin luokituksen tavoin
perustui pääasiassa morfologisiin piirteisiin.
Useimmissa lymfooman luokitusjärjestelmissä oli mukana gradeerausasteikko, jolla
moninaiset kasvaintyypit voitiin yksinkertaistaa muutamaan luokkaan lähinnä
kliinisiin tarkoituksiin. On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että eri luokitusjärjestelmien
asteikkoja ei varsinaisesti ole mahdollista vertailla keskenään. Kiel-luokituksessa
asteikon ylä- ja alapää viittasivat kasvaimen solujen kokoon. Working Formulationin
asteikot oli saatu luokituksen perustaksi tehdyssä tutkimuksessa kerätystä ennustetiedosta; kliinisessä käytössä asteikon yläpää alkoi tarkoittaa aggressiivista kasvainta,
joka mahdollisesti reagoisi kemoterapiaan, kun asteikon alapäähän luokitellut
lymfoomat olivat hitaammin kehittyviä, mutta usein parantumattomia.
French-American-British (FAB)-järjestelmä (7) oli vastaavanlainen, mutta itsenäinen,
lymfaattisten ja myelooisten leukemioiden ja myelodysplasioiden luokittelu, joka
perustui perinteisesti värjättyihin näytteisiin.
1990-luvun alussa alkoi käydä selväksi, että leukemioiden ja lymfoomien luokitusjärjestelmissä oli monia ongelmia. Immunologisten ja molekyylibiologisten tekniikoiden kehittäminen oli osoittanut, että erilliset luokat olivat itse asiassa heterogeenisia. Oli ilmeistä, että lymfooman gradeerauksen käyttäminen kliinisten kokeiden tai
epidemiologisten tutkimusten pohjana saattoi olla erittäin harhaanjohtavaa. Kun
määritelmät täsmentyivät, kävi yhä selvemmäksi, että lymfaattisten leukemioiden ja
lymfoomien erottelu oli suurelta osin keinotekoista; se osoitti, miten tauti levisi
yksittäisissä potilaissa, mutta ei niinkään ratkaisevia soluihin liittyviä tai kliinisiä
eroja. Lymfoomien luokituksen kulmakiviä oli Hodgkinin taudin ja non-Hodgkinlymfooman erottaminen toisistaan. Tutkimukset osoittivat, että Hodgkinin taudin
kasvainsolut ovat peräisin itukeskuksen B-soluista ja että Hodgkinin tautia tulisi sen
tähden pitää yhtenä B-solulymfooman muotona, eikä omana kasvainryhmänään.
Sytogeneettiset tutkimukset ovat osoittaneet kromosomitranslokaatioiden ja yksittäisten geenimuutosten merkityksen useiden leukemia- ja lymfoomatyyppien patogeneesissä ja kliinisessä käyttäytymisessä, vaikka kasvainten patogeneesin täydellinen
ymmärtäminen kestäneekin vielä kauan.
Tiedon karttumisen johdosta julkaistiin vuonna 1994 Revised European-American
Lymphoma (REAL) -luokitus (6). Vaikka monet siinä käytetyt termit ovat samanlaisia
kuin Kiel-luokituksessa, sen taustakäsitteet eivät ole samat. REAL-luokituksessa
kliinis-patologisten kokonaisuuksien määritelmät perustuvat morfologiaan,
15
immunofenotyyppiin, geneettisiin muutoksiin ja kliiniseen kuvaan. Vaikka nämä
muuttujat voivat esiintyä lukemattomina eri yhdistelminä, tautikokonaisuuksia on itse
asiassa suhteellisen vähän, ja yli 90 % lymfaattisista maligniteeteista voidaan luokitella tämän järjestelmän avulla. Hematologisten tautien WHO-luokitus (21, 22)
perustuu samalle lähestymistavalle, samoin kuin lymfoproliferatiivisten häiriöidenkin
luokittelu. Akuuttien myelooisten leukemioiden (AML) alaluokkiin sovelletuissa
periaatteissa on otettu huomioon sytogeneettisten epänormaaliuksien ratkaiseva
merkitys sekä eroteltu ”de novo” ja myelodysplasiaan liittyvät AML:t.
WHO-luokitusta (taulukko 13) ei voida pitää lopullisena, mutta se tarjoaa hyvän
perustan jatkotyölle. Monet pääluokat, esimerkiksi diffuusi suurisoluinen B-solulymfooma, ovat selvästi heterogeenisia kliinisen kuvan ja hoitovasteen suhteen.
Tulevaisuudessa ne jaotellaan alaluokkiin solu- ja molekyylibiologisten muuttujien
perusteella. Tällä hetkellä ei tosin vielä ole yhteisymmärrystä siitä, miten tämä tulisi
tehdä. Todennäköisesti ICD-O:n seuraavan laitoksen hematologisia tauteja käsittelevä
osa poikkeaa tästä laitoksesta vähintään yhtä paljon kuin kolmas laitos poikkeaa
toisesta.
Lymfooma- ja leukemia-osan käyttö
Synonyymien käyttö
ICD-O:n 2. laitoksessa tapaukset voitiin koodata käyttämällä minkä tahansa
senhetkisen luokituksen termejä sekä useita vanhentuneita termejä. Tämän johdosta
eri tiedostojen vertailu oli hyvin vaikeaa, erityisesti jos samassa tiedostossa käytettiin
monista luokituksista saatuja termejä. Tähän 3. laitokseen on otettu mukaan WHOluokituksen termit, joita ensisijaisesti suositellaan käytettäväksi hematologisissa
sairauksissa. Vanhempien järjestelmien termit on pidetty mukana, jotta historiallisten
aineistojen yhtenäinen koodaus ja analysointi on mahdollista. WHO-luokituksen
termi, jota tarjotaan synonyymiksi vanhalle termille, ei kaikissa tapauksissa ole sen
täsmällinen vastine, mutta alan asiantuntijoiden arvion mukaan useimmat tapaukset
sisältyvät silti käytettyyn luokkaan.
ICD-O:n ja ICD-10:n vastaavuus
Jotta ICD-O-3 vastaisi ICD-10:tä, se poikkeaa useassa kohdin hematologisten tautien
WHO-luokituksen rakenteesta. Krooniselle lymfosyyttiselle B-soluleukemialle ja
pienisoluiselle lymfosyyttiselle B-solulymfoomalle on annettu omat koodit. Niitä
pidetään nykyään samana sairautena, ja rekisteritietoja esitettäessä nämä kaksi
luokkaa voidaan siis yhdistää. Sama argumentti pätee lymfoblastiseen lymfoomaan ja
akuuttiin lymfoblastiseen leukemiaan: niitä pidetään nykyään samana tautina, mutta
niille on annettu omat koodit.
16
Immunofenotyyppitiedot
Solun merkkiainetutkimukset ovat mullistaneet hematopatologian. Niiden avulla
päästään täsmällisiin diagnooseihin. WHO-luokituksessa kasvaimen solulinja liittyy
lähes aina diagnoositermiin. Esimerkiksi follikulaarinen lymfooma on määritelmän
mukaan B-solutauti. Ainoa tapaus, jossa tämä ei päde, on lymfoblastinen leukemia ja
lymfoblastinen lymfooma, joista on mainittava, ovatko ne T- vai B-solutyyppisiä.
Asianlaita oli toisin ICD-O:n 2. laitoksessa, jossa monet termit eivät ilmaisseet solulinjaa täsmällisesti. Kolmannessa laitoksessa solulinja näkyy selvästi nelimerkkisestä
morfologiakoodista, eikä ylimääräistä 6. merkkiä tarvita. Rekisterit voivat silti halutessaan edelleen koodata lisämerkin avulla tapaukset, joissa diagnoosin tukena on
immunofenotyyppiin liittyvää tietoa.
Sytogeneettinen tieto
Sytogenetiikka ja molekyylibiologiset tutkimukset ovat nykyään ratkaisevan tärkeitä
monien hematologisten tautien diagnosoinnissa. Uutuutena ICD-O-3:ssa akuutille
myelooiselle leukemialle on määritelty alaluokkia, joilla kuvataan sytogeneettisiä
muutoksia. Jos nämä löydökset käyvät ilmi laboratoriolausunnosta, ne ovat luokiteltaessa ensisijaisia muihin tietoihin, esimerkiksi FAB:n morfologiatyyppiin nähden.
17
Taulukko 13. WHO:n hematopoeettisia ja lymfaattisia kasvaimia koskeva
luokitus ja ICD-O-koodit
HUOM: Vain tärkeimmät tautiluokat on esitetty.
( ) osoittaa kasvaimen vaihtoehtoista kuvausta
MYELOID NEOPLASMS
ICD-O WHO TERM
Myeloproliferative diseases
9875/3
Chronic myelogenous leukemia, Philadelphia chromosome positive
{t(9;22)(q34;q11}, {BCR/ABL}
9963/3
Chronic neutrophilic leukemia
9964/3
Chronic eosinophilic leukemia/hypereosinophilic syndrome
9961/3
Chronic idiopathic myelofibrosis
9950/3
Polycythemia vera
9962/3
Essential thrombocythemia
9975/1
Myeloproliferative disease, unclassifiable
Myelodysplastic/myeloproliferative diseases
9945/3
Chronic myelomonocytic leukemia
9876/3
Atypical chronic myelogenous leukemia
9946/3
Juvenile myelomonocytic leukemia
Myelodysplastic syndromes
9980/3
Refractory anemia
9982/3
With ringed sideroblasts
9980/3
Without ringed sideroblasts
9985/3
Refractory cytopenia (myelodysplastic syndrome) with multilineage dysplasia
9983/3
Refractory anemia (myelodysplastic syndrome) with excess blasts
9986/3
5q– (5q deletion) syndrome
9989/3
Myelodysplastic syndrome, unclassifiable
Acute myeloid leukemias (AMLs)
AMLs with recurrent cytogenetic translocations
9896/3
AML with {t(8;21)(q22;q22)}, {AML1(CBF-alpha)/ETO}
9866/3
Acute promyelocytic leukemia {AML with t(15;17)(q22;q11-12} and variants,
{PML/RAR-alpha}
9871/3
AML with abnormal bone marrow eosinophils {inv(16)(p13q22} or
{t(16;16)(p13;q11)}, {CBFb/MYH11}
9897/3
AML with 11q23 abnormalities {MLL}
9895/3
AML with multilineage dysplasia
9895/3
With prior myelodysplastic syndrome
9895/3
Without prior myelodysplastic syndrome
9920/3
AML and myelodysplastic syndromes, therapy-related
9920/3
Alkylating agent-related
9920/3
Epipodophyllotoxin-related (some may be lymphoid)
9920/3
Other types
9861/3
AML not otherwise categorized
9872/3
AML minimally differentiated
9873/3
AML without maturation
9874/3
AML with maturation
9867/3
Acute myelomonocytic leukemia
9891/3
Acute monocytic leukemia
9840/3
Acute erythroid leukemia
9910/3
Acute megakaryocytic leukemia
9870/3
Acute basophilic leukemia
9931/3
Acute panmyelosis with myelofibrosis
9805/3
Acute biphenotypic leukemias
18
Taulukko 13 jatkuu.
ICD-O
9728/3
9836/3
9823/3,
9833/3
9671/3
9689/3
9940/3
9732/3,
9699/3
9699/3
9690/3,
9695/3,
9670/3
9731/3
9691/3,
9698/3
9673/3
9680/3
9679/3
9678/3
9687/3, 9826/3
LYMPHOID NEOPLASMS
WHO TERM
B-CELL NEOPLASMS
Precursor B-cell neoplasm
Precursor B-lymphoblastic leukemia/lymphoma
Precursor B-cell acute lymphoblastic leukemia
Mature (peripheral) B-cell neoplasms
B-cell chronic lymphocytic leukemia/small lymphocytic lymphoma
B-cell prolymphocytic leukemia
Lymphoplasmacytic lymphoma
Splenic marginal zone B-cell lymphoma (with/without villous lymphocytes)
Hairy cell leukemia
Plasma cell myeloma/plasmacytoma
Extranodal marginal zone B-cell lymphoma of MALT type
Nodal marginal zone B-cell lymphoma (with/without monocytoid B cells)
Follicular lymphoma
Mantle-cell
lymphoma
Diffuse large B-cell lymphoma
Mediastinal large B-cell lymphoma
Primary effusion
lymphoma
Burkitt lymphoma/Burkitt cell leukemia
9834/3
9831/3
9948/3
9827/3
9719/3
9717/3
9716/3
9708/3
9700/3, 9701/3
9714/3
9702/3
9705/3
9714/3
T-CELL AND NK-CELL NEOPLASMS
Precursor T-cell neoplasm
Precursor T-lymphoblastic lymphoma/leukemia
Precursor T-cell acute lymphoblastic leukemia
Mature (peripheral) T-cell neoplasms
T-cell prolymphocytic leukemia
T-cell granular lymphocytic leukemia
Aggressive NK-cell leukemia
Adult T-cell lymphoma/leukemia (HTLV-1 positive)
Extranodal NK/T-cell lymphoma, nasal type
Enteropathy-type T-cell lymphoma
Hepatosplenic gamma–delta T-cell lymphoma
Subcutaneous panniculitis-like T-cell lymphoma
Mycosis fungoides/Sezary syndrome
Anaplastic large-cell lymphoma, T/null cell, primary cutaneous type
Peripheral T-cell lymphoma, not otherwise characterized
Angioimmunoblastic T-cell lymphoma
Anaplastic large-cell lymphoma, T/null cell, primary systemic type
9659/3
9650/3
9665/3, 9667/3
9651/3
9652/3
9653/3
HODGKIN LYMPHOMA (HODGKIN DISEASE)
Nodular lymphocyte-predominant Hodgkin lymphoma
Classical Hodgkin lymphoma
Nodular sclerosis Hodgkin lymphoma (grades 1 and 2)
Lymphocyte-rich classical Hodgkin lymphoma
Mixed cellularity Hodgkin lymphoma
Lymphocyte depletion Hodgkin lymphoma
9729/3
9837/3
19
Taulukko 13 jatkuu.
ICD-O
9741/3
9741/3
9742/3, 9740/3
9755/3
9751/1
9756/3
9757/3
9758/3
9757/3
MAST CELL DISEASES
WHO TERM
Cutaneous mastocytosis
Systemic mast cell disease
Mast cell leukemia/sarcoma
HISTIOCYTIC AND DENDRITIC CELL NEOPLASMS
Macrophage/histiocytic neoplasm
Histiocytic sarcoma
Dendritic cell neoplasms
Langerhans cell histiocytosis
Langerhans cell sarcoma
Interdigitating dendritic cell sarcoma/tumor
Follicular dendritic cell sarcoma/tumor
Dendritic cell sarcoma, not otherwise specified
20
TOPOGRAFIAN JA MORFOLOGIAN
KOODAUSOHJEET
21
TIIVISTELMÄ: ICD-O-3 KOODAUKSEN PERUSSÄÄNNÖT
Taulukosta 14 ilmenee -sääntöjen suhde ICD-O-2 -sääntöihin.
SÄÄNTÖ A. Topografiset alueet ja epätäsmälliset paikat: Jos diagnoosissa ei ole
määritelty alkuperäkudosta, koodaa mieluiten ne mahdolliset kudokset, joihin
viitataan aakkosellisessa hakemistossa kunkin epätäsmällisen paikan kohdalla;
vältä NOS-luokkaa. Epätäsmälliset paikat, esimerkiksi ”käsivarsi”, koostuvat useista
kudoksista. Esimerkiksi ”käsivarren levyepiteelikarsinooma” koodataan mieluiten
koodilla C44.6 (käsivarren iho), ei C76.4 (käsivarsi, NOS). Katso koodausohjeet, s.
26. Tästä on muutamia poikkeuksia, kuten leuka ja otsa, jotka muodostuvat pääasiassa
ihosta, ja siksi NOS-luokaksi on määritelty iho.
SÄÄNTÖ B. Etuliitteet: Jos topografiseen paikkaan liittyy etuliite, kuten peri-,
para-, tms., jota ei ole ICD-O-3:ssa, koodauksessa käytetään sopivinta epätäsmällistä alaluokkaa C76 (epätäsmällinen paikka), ellei kasvaintyyppi osoita, että
alkuperä on jokin tietty kudos. Tämä yleissääntö pätee myös epätäsmällisiin
ilmaisuihin kuten ”...:n seutu”, ”...:n alue”. Katso koodausohjeet, s. 27.
SÄÄNTÖ C. Kasvaimet, jotka sijaitsevat useammassa kuin yhdessä topografisessa
paikassa tai sen alaluokassa: Käytä alaluokkaa ”.8 - eri alueisiin ulottuva leesio”,
kun kasvain kuuluu kahteen tai useampaan luokkaan tai alaluokkaan eikä sen
alkukohtaa voida määrittää. (Katso koodausohjeet, s. 28, ja huomautus, s. 50.)
Koska kasvaimille on ICD-10:ssä annettu useampia luokkia kuin ICD-9:ssä, muutama
aikaisempi kolminumeroinen luokka on korvattu kahdella kolmimerkkisellä luokalla.
Nämä .8-luokat on lueteltu koodausohjeiden taulukossa 17 sivulla 28.
SÄÄNTÖ D. Lymfoomien topografiakoodit: Jos lymfooman lähtöpaikka on
imusolmukkeissa, käytä koodia C77._. Jos lymfooma ulottuu usealle
imusolmukealueelle, käytä koodia C77.8 (Eri alueiden imusolmukkeet). Koodaa
ekstranodaaliset lymfoomat alkuperäpaikan mukaan; tämä voi olla muu kuin
biopsian ottopaikka. Jos lymfooman paikkaa ei ole merkitty ja sitä epäillään
ekstranodaaliseksi, käytä koodia C80.9 (tuntematon sijaintipaikka). Koska
lymfoomia esiintyy sekä selvästi määritellyissä paikoissa, kuten mahalaukussa, että
imusolmukkeissa, niille ei ole voitu antaa täsmällistä paikkaa ilmoittavaa
topografiakoodia. Selvästi tietyissä elimissä esiintyviä lymfoomia kutsutaan
ekstranodaalisiksi. (Katso koodausohjeet, s. 29, ja pahanlaatuisia lymfoomia koskeva
osa, s. 14.)
SÄÄNTÖ E. Leukemioiden topografiakoodi: Käytä leukemioissa koodia C42.1
(luuydin), lukuun ottamatta myelooisia sarkoomia (M-9930/3). Katso
koodausohjeet, s. 29.
22
SÄÄNTÖ F. Morfologiaan liittyvä käyttäytymiskoodi (behavior): Käytä 5.
merkkinä sopivinta käyttäytymiskoodia, vaikka näin syntyvää termiä ei
sisältyisikään ICD-O-3:een. Viidennen merkin käyttö on selostettu koodausohjeissa
sivulla 33 ja taulukossa 20 sivulla 34 (Matriisi). Oikeaa käyttäytymiskoodia tulee
käyttää silloinkin, kun näin syntyvä termi ei sisälly ICD-O:hon; esimerkiksi
diagnoosille ”hyvänlaatuinen kordooma” annetaan koodi M-9370/0. Jos patologi on
todennut, että käyttäytyminen poikkeaa ICD-O:ssa tavallisesti mainitusta
käyttäytymisestä, koodataan patologin lausunnon mukaisesti.
SÄÄNTÖ G. Erilaistumiskoodi (grade tai differentiation): Käytä korkeinta
diagnoosissa kuvattua erilaistumiskoodia. Kasvainten erilaistumista kuvaavan 6.
merkin käyttö (taulukko 21, s. 35) on selitetty koodausohjeissa sivulla 34. Jos
diagnoosissa mainitaan kaksi eri erilaistumisastetta (kuten ”hyvin ja huonosti
erilaistunut” tai ”gradus II–III”), koodataan korkeamman asteen mukaan (tässä
tapauksessa III).
Kuudennella merkillä voidaan myös ilmoittaa lymfooman tai leukemian solujen
alkuperä (taulukko 22, s. 36). Näissä lymfaattisissa ja hematopoeettisissa taudeissa
koodataan mieluummin T-solu (koodi 5), B-solu (6), Null-solu (7) ja NK-solu (8)
kuin erilaistuminen (koodit 1–4).
SÄÄNTÖ H. Morfologiatermit, joihin liittyy tietty paikka: Käytä ICD-O-3:n
tarjoamaa topografiakoodia, kun diagnoosissa ei ole mainittu topografista
paikkaa. Tätä topografiakoodia ei oteta huomioon, jos kasvaimen alkukohdaksi
tiedetään jokin muu paikka. Morfologiatermin jälkeen on annettu suluissa
paikkakoodi silloin, kun kasvain tavallisesti esiintyy samassa paikassa tai kudoksessa,
kuten esimerkiksi ”retinoblastoma” (C69.2). Jos diagnoosissa ei mainita paikkaa,
käytä ehdotettua koodia.
Jos diagnoosissa mainittu paikka poikkeaa morfologiselle tyypille ehdotetusta
paikkakoodista, käytä mainitun paikan koodia. Varmista, ettei kasvain ole etäpesäke.
Joillekin paikoille on annettu vain kolmimerkkiset koodit, esim. C44._ (iho), koska
oikeaa neljättä merkkiä ei voida antaa etukäteen. Katso koodausohjeet, s. 36.
Muutamien kasvainten nimet viittaavat topografiseen paikkaan (näennäistopografiset
morfologiatermit), mutta niiden paikkaa koodattaessa ei ilman muuta pidä käyttää tätä
paikkaa. Esimerkiksi ”bile duct carcinoma” on kasvain, jonka lähtökohta voi olla
myös maksansisäisissä sappiteissä (C22.1). Katso koodausohjeet, s. 38.
SÄÄNTÖ J. Yhdistelmämorfologiat: Jos yhdystermiä ei löydy ICD-O-3:sta,
vaihda sanan osien paikkaa. Yhdistelmien kaikkia muotoja ei ole lueteltu.
Esimerkiksi sanaa ”myxofibrosarcoma” ei löydy ICD-O-3:sta, mutta muoto
”fibromyxosarcoma” löytyy. Jos ensimmäistä termiä ei löydy, tarkista, löytyykö jokin
muu sanoista. Katso koodausohjeet, s. 38.
23
SÄÄNTÖ K. Useiden morfologiatermien koodaus: Mikäli kaikkia diagnoosissa
käytettyjä termejä ei voi koodata yhdellä koodilla, käytä numeroltaan
suurempaa koodia, jos yhden kasvaimen diagnoosissa on kaksi täsmentävää
adjektiivia, joilla on eri koodit. Jos termiin liittyy kaksi tai useampia täsmentäviä
adjektiiveja, joilla on eri koodit, käytä sitä, jonka koodinumero on suurin, koska se on
yleensä täsmällisin. Katso koodausohjeet, s. 39.
Taulukko 14. ICD-O:n 3. laitos, säännöt ja niitä vastaavat
numerot ICD-O:n 2. laitoksessa.
ICD-O,
3. laitos
ICD-O,
2. laitos*
Topografiset alueet ja epätäsmälliset paikat
A
2
Etuliitteet
B
3
Kasvaimet, joihin liittyy useampi kuin yksi
topografinen luokka tai alaluokka
C
4
Lymfoomien topografiakoodit
D
12
Leukemioiden topografiakoodi
E
13
Käyttäytymiskoodi
F
5
Erilaistumiskoodi
G
6
Morfologiatermit, joihin liittyy tietty paikka
H
8, 9
Yhdistetyt morfologiadiagnoosit
J
10
Useiden morfologiatermien koodaus
K
11
AIHE
* Huomautuksia:
Toisen laitoksen 1. säännössä kuvattiin 10- merkkisen koodin
rakenne.
Toisen laitoksen 7. säännössä kuvattiin termien ”syöpä” ja
”karsinooma” ero.
Toisen laitoksen 14. säännössä käsiteltiin multippelien kasvainten
koodaamiseen liittyviä seikkoja.
Kolmannessa laitoksessa ei ole sääntöä I, jotta vältettäisiin sen
mahdollinen sekaantuminen sääntöön 1
24
TOPOGRAFIAN JA MORFOLOGIAN KOODAUSOHJEET
TOPOGRAFIA
Johdanto
Topografiakoodi ilmoittaa kasvaimen alkuperäpaikan. ICD-O-3:n topografiakoodeja
ei ole muutettu tai lisätty. Topografiakoodit C00–C80 perustuvat ICD-10:n II luvun
pahanlaatuisia kasvaimia koskevaan osaan, kuten todettiin ICD-O:n ja ICD-10:n eroja
käsittelevässä kohdassa sivulla 5. ICD-O-3:ssa kaikki kasvaimet käyttäytymisestään
riippumatta koodataan samoilla topografiakoodeilla.
Kirjoitusmuodot
Kasvaimen sijaintipaikka voidaan kuvata substantiivilla tai siitä johdetulla
genetiivimuodolla (suomi) tai adjektiivilla (englanti), esimerkiksi ”glioma of pons” tai
”pontine glioma” (aivosillan gliooma). Yleensä ICD-O-3:n koodinumeroluettelossa ja
aakkosellisessa hakemistossa on mainittu substantiivi; esimerkiksi ”pons” on mainittu,
mutta ”pontine” ei. Vain muutama yleisesti käytetty genetiivimuoto/(adjektiivi) kuten
” kohdun, kohtu- (uterine)” ja ” maha(lauku)n, maha- (gastric)”, on otettu mukaan
koodaajien työn helpottamiseksi. Epäselvissä tapauksissa koodaajan tulee etsiä oikea
substantiivi lääketieteen sanakirjasta.
Erityiset topografiakoodit
Ruokatorven osat
Koska ruokatorven osien
luokitteluun käytetään yleisesti kahta toisistaan poikkeavaa järjestelmää, on ne molemmat sisällytetty ICD-O3:een ja ICD-10:een (taulukko
15). Termit ruokatorven
kaula-, rintakehä- ja vatsaosa
liittyvät radiologiaan ja
operatiiviseen toimintaan;
ylä-, keski- ja alakolmannes
taas liittyvät endoskopiaan ja
kliiniseen kuvailuun.
Taulukko 15. Ruokatorven koodin rakenne
C15
RUOKATORVI
C15.0
Ruokatorven kaulaosa
C15.1
Ruokatorven rintakehäosa
C15.2
Ruokatorven vatsaosa
C15.3
Ruokatorven yläkolmannes
C15.4
Ruokatorven keskikolmannes
C15.5
Ruokatorven alakolmannes
C15.8
Eri alueisiin ulottuva ruokatorven leesio
(Ks. huomautus s. 50)
C15.9
Esophagus / Ruokatorvi, NOS
25
Kidustasku ja Meckelin divertikkeli kasvainten sijaintipaikkoina
”Kidustasku (brankiaalikysta)” ja ”Meckelin divertikkeli” ovat synnynnäisiä
poikkeavuuksia, joten ICD-10:ssä niistä käytetään koodeja Q18.0 ja Q43.0. Niistä
syntyvissä kudoksissa voi kuitenkin esiintyä kasvaimia. ICD-O-3:n topografiaosassa
on koodit C10.4 (kidustasku) ja C17.3 (Meckelin divertikkeli). Kummankin termin
jälkeen on lisätty sulkuihin sanat ”kasvaimen sijaintipaikkana” sen varmistamiseksi,
että niitä käytetään vain osoittamaan kasvaimen alkuperäpaikkaa. ICD-O-3:n
topografiakoodeja ei tule käyttää näille synnynnäisille poikkeavuuksille, ellei niissä
synny kasvaimia.
Topografiset alueet ja epätäsmälliset paikat:
SÄÄNTÖ A. Jos diagnoosissa ei ole määritelty alkuperäkudosta, käytä mieluiten
niiden kudosten koodia, jotka on mainittu aakkosellisessa hakemistossa kunkin
epätäsmällisen paikan kohdalla; vältä NOS-luokkaa.
Jos diagnoosissa viitataan johonkin
ruumiin alueeseen tai epätäsmälliseen
paikkaan, koodaus on ongelmallista.
Useimmat epätäsmälliset paikat on
ICD-O-3:ssa lueteltu koodin C76
kohdalla, mutta eräät, esimerkiksi
”käsivarsi”, koostuvat useista kudoksista (taulukko 16). Diagnoosissa ei
välttämättä ole mainittu kasvaimen
lähtökudosta. Esimerkiksi ”käsivarsi”
voi tarkoittaa ”käsivarren ihoa”, erilaisia ”käsivarren pehmytkudoksia”
tai jopa ”käsivarren luita”. Jos kasvaimen lähtöpaikasta ei tiedetä mitään
tarkempaa, käytetään koodia ”käsivarsi, NOS” eli C76.4. Käsivarren
kasvainten koodaamisen helpottamiseksi eri kudokset on lueteltu aakkosellisessa hakemistossa termin
”käsivarsi” alla.
Taulukko 16. Esimerkki aakkosellisen
luettelon topografisista alueista
C76.4
C44.6
C49.1
C49.1
C47.1
C40.0
C49.1
C49.1
C49.1
C77.3
C49.1
C47.1
C49.1
C44.6
C49.1
C49.1
C49.1
C49.1
Arm
NOS
NOS (carcinoma, melanoma,
nevus)
NOS (sarcoma, lipoma)
adipose tissue
autonomic nervous system
bone
connective tissue
fatty tissue
fibrous tissue
lymph node
muscle
peripheral nerve
skeletal muscle
skin
soft tissue
subcutaneous tissue
tendon
tendon sheath
Aakkosellisessa hakemistossa on
sulkeissa lueteltu esimerkkejä
tavallisista hyvän- tai pahanlaatuisista
kasvaimista, ja niiden lähtöpaikkana tavallisesti esiintyvä kudos on mainittu.
Käsivarren karsinoomasta, melanoomasta ja luomesta käytetään koodia C44.6 eli
topografiakoodia, joka tarkoittaa ”käsivarren iho”. Sulkeisiin merkityt tiedot on
tarkoitettu koodaajan avuksi sekä esimerkiksi osoittamaan, että erityyppiset käsivarren
karsinoomat koodataan mieluiten koodilla C44.6 (käsivarren iho), ei C76.4 (käsivarsi,
NOS).
26
Samalla tavoin sarkooma ja lipooma koodataan C49.1, joka ilmaisee käsivarren
erilaisia pehmytkudoksia. Useimmat sarkoomat, kuten fibrosarkooma, liposarkooma
ja angiosarkooma, lähtevät yleensä pehmytkudoksesta.
Käsivarren tapaan aakkosellisessa hakemistossa on käsitelty muut ruumiin
epätäsmälliset paikat ja alueet, jotka on lueteltu koodinumeron C76 alla. Joitain
epätäsmällisiä paikkoja, kuten ”leuka, NOS” ja ”otsa, NOS” ei ole sijoitettu koodille
C76, vaan ihon koodille C44.
Luun kasvaimet vaativat erityistarkkuutta. Sekä osteosarkooma (osteo- tarkoittaa
luuta) että kondrosarkooma (chondro- tarkoittaa rustoa) syntyvät yleensä luussa.
”Käsivarren luu” on luetteloitu koodiin C40.0 ”yläraajan pitkät luut, lapaluu ja niiden
nivelet”, ja tämä on oikea koodi, kun osteo- tai kondrosarkooma on lähtöisin jostain
käsivarren luusta.
Ääreishermot ja sidekudokset
Ääreishermot (C47._) ja sidekudokset (C49._) koostuvat useista erilaisista kudoksista
(luokitukseen sisältyvät termit käyvät ilmi topografian koodinumeroluettelosta).
Kaikki koodinumeroluettelon termit eivät ole mukana aakkosellisessa hakemistossa
kaikkien ruumiin alueiden kohdalla. Esimerkiksi ”rasvakudos” on liitetty termiin
”sidekudokset tai muut pehmytkudokset”, mutta sitä ei ole lueteltu kaikkien
epätäsmällisten paikkojen kohdalla.
Etuliitteet
SÄÄNTÖ B. Jos topografiseen paikkaan liittyy etuliite, kuten peri-, para- tms.,
jota ei ole ICD-O-3:ssa, koodauksessa käytetään sopivinta epätäsmällistä
alaluokkaa C76 (epätäsmällinen paikka), ellei kasvaintyyppi osoita, että
alkuperä on jokin tietty kudos.
Etuliitteitä peri-, para-, pre-, supra-, infra- ym. käytetään usein topografisten
paikkojen ja eri elinten yhteydessä. Muutama etuliiteellä täsmennetty topografinen
paikka on otettu mukaan ICD-O:hon, ja niille on annettu oma koodinsa. Mukana ovat
esimerkiksi ”periadrenaalinen kudos”, ”peripankreaattinen kudos” ja ”retrosekaalinen
kudos”, joille on annettu koodi C48.0 eli ”retroperitoneum”. ”Para-aortaalinen
imusolmuke” on mainittu koodin (C77.2) yhteydessä. ICD-O-3:ssa, ja sillä on sama
koodi kuin termillä ”aortic lymph node / aortan imusolmuke”. ICD-O-3:een ei ole
voitu ottaa mukaan kaikkia topografisia paikkoja, joihin voi liittyä jokin etuliite.
Käytännössä tällaisten etuliitteiden käyttö osoittaa, että paikka on epätäsmällinen.
Koodaajien tulee käyttää C76-koodeja muille epätäsmällisille paikoille, joita ei ole
erikseen mainittu ICD-O-3:ssa. Sama sääntö pätee muihin epätäsmällisiin kuvauksiin,
kuten ”...:n alueella” tai ”...:n seudussa”.
27
Eri alueisiin ulottuva pahanlaatuinen kasvain
SÄÄNTÖ C. Käytä alaluokkaa ”.8”, kun yksittäinen kasvain ylittää kahden tai
useamman luokan tai alaluokan rajat eikä sen alkukohtaa voida määrittää.
Luokkiin C00–C76 sijoitetaan primaarit pahanlaatuiset kasvaimet sen mukaan, mistä
elimestä tai kudoksesta ne ovat lähtöisin. Monet kolmimerkkiset koodit on jaettu
edelleen kyseisen elimen nimettyihin osiin tai alaluokkiin. Yksittäinen kasvain, joka
ulottuu kahdelle tai useammalle vierekkäiselle paikalle kolmimerkkisen luokan sisällä
ja jonka alkukohtaa ei voida määrittää, tulee koodata alaluokkaan .8, ”eri alueisiin
ulottuva leesio”, ellei kyseinen yhdistelmä löydy hakemistosta. Kasvaimen
esiintymispaikkojen tulee olla vieretysten.
Peräkkäisillä luvuilla
Taulukko 17. Paikkakoodit kasvaimille, jotka ulottuvat
merkityt luokat ovat
useammalle kuin yhdelle kolmimerkkisellä koodilla
merkitylle paikalle
useimmiten anatomisesti
vierekkäisiä, joskaan ei
C02.8
Eri alueisiin ulottuva kielen leesio
aina (esim. virtsarakko,
Eri alueisiin ulottuva suurten sylkirauhasten leesio
C67). Koodaajan voi olla C08.8
Eri alueisiin ulottuva huulen, suuontelon ja nielun
syytä tarkistaa anatomian C14.8
leesio
kirjasta, ovatko paikat
C21.8
Eri alueisiin ulottuva peräsuolen, peräaukon ja
vierekkäin vai eivät.
peräaukkokanavan leesio
Eri alueisiin ulottuva sappiteiden leesio
Esimerkiksi ”ruokatorven C24.8
ja mahalaukun
C26.8
Eri alueisiin ulottuva ruuansulatuselinten leesio
karsinooma” on saanut
C39.8
Eri alueisiin ulottuva hengityselinten ja muiden
koodin C16.0 ”mahansuu,
rintaontelon elinten leesio
C41.8
Eri alueisiin ulottuva luun, nivelen tai nivelruston
NOS”, mutta ”kielen
leesio
kärjen ja alapinnan
C49.8
Eri alueisiin ulottuva side- tai pehmytkudoksen
karsinooma” koodataan
leesio
luokkaan C02.8 ”eri
C57.8
Eri alueisiin ulottuva naisen sukuelinten leesio
alueisiin ulottuva kielen
C63.8
Eri alueisiin ulottuva miehen sukuelinten leesio
leesio”. Toisaalta ”kielen C68.8
Eri alueisiin ulottuva virtsaelinten leesio
kärjen karsinooma, joka
C72.8
Eri alueisiin ulottuva aivojen ja keskushermoston
ulottuu alapinnalle”, tulee
leesio
koodata luokkaan C02.1,
koska sen alkukohta eli kielen kärki on tunnettu.
Toisinaan kasvain voi ulottua kahteen tai useampaan paikkaan, joille on annettu kaksi
tai useampi kolmimerkkinen luokka. Taulukossa 17 on lueteltu alaluokat, jotka
liittyvät elinjärjestelmissä useampiin paikkoihin. Esimerkiksi ”mahalaukun ja
ohutsuolen karsinooma” on koodattava luokkaan C26.8 ”eri alueisiin ulottuva
ruuansulatuselinten leesio”.
28
Lymfoomien topografiakoodit
SÄÄNTÖ D. Jos lymfooman lähtöpaikka on imusolmukkeissa, käytä koodia
C77._. Jos lymfooma ulottuu usealle imusolmukealueelle, käytä koodia C77.8
(Eri alueiden imusolmukkeet). Koodaa ekstranodaaliset lymfoomat alkuperäpaikan mukaan; tämä voi olla muu kuin biopsian ottopaikka. Jos lymfooman
paikkaa ei ole merkitty ja sitä epäillään ekstranodaaliseksi, käytä koodia C80.9
(tuntematon sijaintipaikka).
Lymfoomia pidetään systeemisinä (yleistyneinä) tauteina toisin kuin kiinteitä
kasvaimia, kuten rinta- tai mahasyöpiä. Useimmat lymfoomat syntyvät imusolmukkeissa (topografiakoodi C77._) tai imukudoksessa, esimerkiksi risoissa, pernassa,
Waldeyerin nielurenkaassa, ohutsuolen Peyerin levyissä tai kateenkorvassa; kaikkia
näitä kutsutaan nodaalisiksi lymfoomiksi.
Lymfoomia voi myös syntyä eri elinten lymfaattisista soluista esimerkiksi mahalaukun tai suoliston imukudoksesta. Täsmällisesti määritellyissä paikoissa esiintyviä
lymfoomia kutsutaan ekstranodaalisiksi tai ekstralymfaattisiksi. Siksi lymfoomille ei
ole annettu tiettyyn paikkaan viittaavaa omaa topografiakoodia. Termejä ekstranodaalinen tai ekstralymfaattinen käytetään joskus ristiin. Täsmällisesti sanottuna
ekstranodaalinen tarkoittaa, että lymfooma ei ole syntynyt imusolmukkeessa, vaan
esimerkiksi jossain edellä mainitussa imukudoksessa. Ekstralymfaattinen taas
tarkoittaa, että lymfooma syntyy ei-lymfaattisessa elimessä tai kudoksessa.
Nodaalisia tai ekstranodaalisia lymfoomia koodattaessa on tärkeää tunnistaa
kasvaimen alkuperäpaikka, joka voi olla muu kuin biopsian ottopaikka ja joka ei ole
sama kuin paikallisesti levinnyt kasvain naapurikudoksessa tai etäpesäkkeen paikka.
Esimerkiksi diffuusi suurisoluinen B-solulymfooma voi olla joko nodaalinen tai
ekstranodaalinen kasvain. Biopsia on voitu ottaa imusolmukkeesta, mutta primaaritaudin merkittävin esiintymä voi olla ekstranodaalisessa elimessä. Kuvantamalla saatu
leviämisastetta koskeva tieto on ainoa luotettava menetelmä tämän eron selvittämiseksi, mutta syöpärekisterit eivät aina saa tätä tietoa vaivatta. Jos on selvää, että
primaari paikka on ollut tietty imusolmuke, tämä tulee koodata; jos näin ei ole,
asianmukainen koodi on C77.9 (imusolmuke, NOS). Jos primaaripaikka ei ilmeisesti
ole imusolmuke, asianmukainen koodi on C80.9 (tuntematon sijaintipaikka). On
tärkeää ottaa tämä ero huomioon, koska ekstranodaalisten lymfoomien ennuste voi
olla parempi. (Lymfoomia on käsitelty tarkemmin sivulla 14.)
Leukemioiden topografiakoodi
SÄÄNTÖ E. Käytä leukemioissa koodia C42.1 (luuydin), lukuun ottamatta
myelooisia sarkoomia (M-9930/3)
Myelooinen sarkooma johtuu leukemian leviämisestä elimeen tai kudokseen, ja se
tulee koodata alkuperäpaikan mukaan.
29
MORFOLOGIA
Morfologiakoodilla osoitetaan neoplastiseksi muuttuneen solun tyyppi ja sen
biologinen aktiviteetti eli millainen kasvain on ja miten se käyttäytyy. Täydellisessä
morfologiakoodissa on kolme osaa:
4 merkkiä
1 merkki
1 merkki
solutyyppi (histologia)
käyttäytyminen
erilaistuminen tai fenotyyppi
ICD-O:n morfologiakoodeissa tietyn kasvaimen solutyyppi koodataan yhteisellä
juurella ja sen käyttäytyminen yhdellä lisämerkillä. Erilaistumis- tai
fenotyyppikoodilla tallennetaan lisätietoa kasvaimesta.
Syöpä ja karsinooma
Sanoja ”syöpä/cancer” ja ”karsinooma/carcinoma” käytetään usein (virheellisesti)
toistensa asemesta; esimerkiksi sanaa ”levyepiteelisyöpä” käytetään ”levyepiteelikarsinooman” sijasta. Ensin mainitun koodaaminen jälkimmäisen koodilla voisi käydä
päinsä. Sen sijaan ”sukkulasolusyöpä /spindle cell cancer” voi viitata joko ”sukkulasolusarkoomaan /spindle cell sarcoma” tai ”sukkulasolukarsinoomaan /spindle cell
carcinoma”. ICD-O-3:ssa sana ”syöpä /cancer” on luettelossa vain kerran, ei-spesifin
termin ”pahanlaatuinen kasvain /neoplasm, malignant” (M-8000/3) synonyymina.
ICD-O-3:ssa ei luonnollisesti ole voitu antaa omia koodeja kaikille tapauksille, joissa
sanaa ”syöpä/cancer” käytetään epätäsmällisesti histologisessa diagnoosissa.
KÄYTTÄYTYMINEN
Kasvaimen käyttäytyminen (behavior) tarkoittaa sitä, miten aktiivinen se on
elimistössä eli pahanlaatuisuuden astetta. Patologit havainnoivat kasvaimia monin
tavoin määritelläkseen niiden käyttäytymisen. Taulukossa 18 on esitetty eri
käyttäytymiskoodit. Kasvain voi kasvaa leviämättä yhdessä paikassa (/0, hyvänlaatuinen); se voi olla pahanlaatuinen, mutta silti vielä paikallisesti kasvava (/2, noninvasiivinen tai in situ); se voi kasvaa ympäröiviin kudoksiin (/3, pahanlaatuinen,
alkuperäpaikassaan); tai levitä alkuperäisestä paikastaan muualle (/6, metastaattinen).
Useimmat syöpärekisterit keräävät tietoa vain pahanlaatuisista ja in situ -kasvaimista
eli sellaisista, joiden käyttäytymiskoodi on /3 tai /2. Käyttäytymiskoodeja /6
(pahanlaatuinen, metastaattinen paikka) ja /9 (pahanlaatuinen, paikan primaarisuus tai
metastaattisuus epävarma) ei käytetä syöpärekistereissä. Jos henkilöllä esimerkiksi on
karsinooma, joka on levinnyt keuhkoihin ja jonka alkuperäpaikka on tuntematon,
oikea koodi on C80.9 (tuntematon sijaintipaikka) M-8010/3 (karsinooma, NOS,
pahanlaatuinen).
30
Taulukko 18. Kasvainten käyttäytymiskoodi (5. merkki)
Koodi
/0
Hyvänlaatuinen
/1
Hyvän-/pahanlaatuisuus epävarma
Mahdollisesti pahanlaatuinen
Vähäinen pahanlaatuisuuspotentiaali
Epävarma pahanlaatuisuuspotentiaali
Borderline-kasvain
Low malignant potential
/2
In situ -karsinooma
Intraepiteliaalinen
Noninfiltroiva
Noninvasiivinen
/3
/6*
Pahanlaatuinen, primaaripaikka
Pahanlaatuinen, etäpesäke
Pahanlaatuinen, sekundaarinen paikka
/9*
Pahanlaatuinen, primaarius/metastaattisuus epävarma
* Ei käytössä syöpärekistereissä.
Karsinooma in situ ja CIN III
Useimmat syöpärekisterit tallentavat tiedon in situ -karsinoomista riippumatta niiden
alkuperäpaikasta. Ylivoimaisesti suurin määrä in situ -karsinoomia diagnosoidaan
kohdunkaulassa. Viime vuosina sytologit ja patologit ovat käyttäneet useita muita
lähisukuisia termejä, joista tärkein on intraepiteliaalinen neoplasia. Kohdunkaulan
yhteydessä käytetään usein termiä ”cervical intraepithelial neoplasia, grade III” (CIN
III). Ikävä kyllä tämä termi sisältää sekä in situ -karsinooman että vaikean dysplasian.
Asiasta on keskusteltu useiden maiden johtavien asiantuntijoiden kanssa, ja useimmat
ovat katsoneet, että CIN III:a voidaan verrata in situ -karsinoomaan riippumatta siitä,
mainitaanko vaikea dysplasia vai ei. Kohdunkaulan vaikea dysplasia, jonka
yhteydessä ei ole mainintaa CIN III, koodataan samoin kuin kaikki muut vaikean
dysplasian sijaintipaikat SNOMED:n mukaan. Samalla tavoin menetellään, kun
kyseessä on vagina (VAIN III), vulva (VIN III) tai anus (AIN III).
Jos patologi katsoo, että CIN III (määrittelemätön) ei vastaa in situ -karsinoomaa, hän
voi soveltaa tässä julkaisussa esitettyä matriisia ja muuttaa käyttäytymiskoodiksi /1
(hyvän-/pahanlaatuisuus epävarma).
31
Sytologisessa Bethesda-järjestelmässä (23) mainitaan vain kaksi ryhmää, low grade
squamous intraepithelial lesion (low SIL) ja high grade squamous intraepithelial
lesion (high SIL). High SIL sisältää sekä keskivaikean dysplasian (CIN II) että
vaikean dysplasian ja in situ -karsinooman yhdistelmän (CIN III).
Käyttäytymiskoodin käyttö patologian laboratorioissa
Käsikirjan ohjeet on pääasiassa tarkoitettu koodaajien ja syöpärekisterien käyttöön.
Tässä kuitenkin käsitellään patologien luokittelutarpeita. Tärkein näiden kahden
ryhmän välinen ero liittyy käyttäytymiskoodin käyttöön. Patologit koodaavat yleensä
näytteitä, kun taas syöpärekistereissä tärkein kiinnostuksen kohde on
primaarikasvaimen kuvaus. Patologille voi tulla useita saman potilaan näytteitä,
esimerkiksi (a) biopsianäyte, (b) resekoitu primaarikasvain ja (c) näyte metastaasista
(kts. taulukko 19). Patologi haluaa erotella nämä kolme näytettä, mutta
syöpärekisteriä kiinnostaa vain näyte alkuperäpaikan kasvaimesta. Kukin näyte
koodataan oman topografiansa ja morfologiansa mukaan, mutta taulukon 19
esimerkkitapauksessa (b)-näytteen käyttäytymiskoodiksi merkitään /3, kun taas (a):n
ja (c):n käyttäytymiskoodi on /6 (metastaattinen), mikä ilmaisee, että näytteen
topografiakoodi ei osoita kasvaimen alkuperäpaikkaa. Syöpärekisteriin taas merkitään
vain (b) – alkuperäinen paikka ja morfologia sekä käyttäytymiskoodi /3.
Taulukko 19. Esimerkkejä näytteiden koodaamisesta laboratoriossa
a. Biopsiadiagnoosi: Solisluun yläpuolinen imusolmuke, metastaattinen
sinettisormussoluadenokarsinooma, todennäköisesti mahalaukusta.
C77.0 8490/6
*b. Primaaripaikka: Mahanpohjukka, sinettisormussoluadenokarsinooma
C16.1 8490/3
c. Etäpesäke: Keuhkoputken ylälohko, metastaattinen
sinettisormussoluadenokarsinooma
C34.1 8490/6
* Nämä koodit kirjataan rekisteriin.
32
MORFOLOGIAKOODIN MATRIISI
SÄÄNTÖ F. Käytä 5. merkkinä sopivinta käyttäytymiskoodia, vaikka termi ei
sisältyisikään ICD-O-3:een.
Taulukossa 20 on esitetty ICD-O-3:n morfologiakoodien perusperiaate ja rakenne.
Ensimmäisessä esimerkissä (A) on viisi termiä ja niiden morfologiakoodit. Kullakin
viidellä termillä on sama nelimerkkinen morfologiakoodi, M-8140, joka tarkoittaa
rauhaskudoksen kasvainta. ”Adenooma, NOS” on hyvänlaatuinen kasvain, ja sen
käyttäytymiskoodi on /0. ”Adenokarsinooma, NOS” on termin ”adenooma, NOS”
pahanlaatuinen vastine, ja sen käyttäytymiskoodi on /3. Termin ”Adenokarsinooma in
situ” käyttäytymiskoodi on /2. ”Bronkiaalinen adenooma” on alun perin kuvattu
hyvänlaatuiseksi kasvaimeksi, mutta myöhemmin sen on todettu olevan pahanlaatuinen tai mahdollisesti pahanlaatuinen. Tämän vuoksi ”bronkiaalinen adenooma, NOS”
on saanut käyttäytymiskoodin /1, joka tarkoittaa, ettei ole varmaa, osoittautuuko tietty
bronkiaalinen adenooma hyvän- vai pahanlaatuiseksi. ”Metastaattinen adenokarsinooma, NOS” on saanut koodin M-8140/6. Matriisiin sisältyy myös koodi M-8140/9,
vaikka sitä ei esiinny ICD-O:n koodinumeroluettelossa tai aakkosellisessa hakemistossa. Jos kliinisissä tai patologisissa tiedoissa näkyy diagnoosi ”keuhkojen adenokarsinooma, paikka joko primaari tai metastaattinen”, sen koodiksi voidaan antaa M8140/9. Tätä koodia ei käytettäisi syöpärekistereissä.
Toisessa esimerkissä (B) nelimerkkisen morfologiakoodin M-9000 alla on annettu
kolme termiä. ”Brennerin tuumori, NOS” on tavallisesti hyvänlaatuinen, joten sen
koodi on M-9000/0. Jos lausunnossa kuitenkin lukisi ”pahanlaatuinen Brennerin
tuumori”, sen oikea koodi olisi M-9000/3; vastaavasti diagnoosin ”Brennerin tuumori,
mahdollisesti pahanlaatuinen” oikea koodi olisi M-9000/1. Koodeja M-9000/2, M9000/6 ja M-9000/9 ei ole ICD-O-3:ssa. Niitä on mahdollista käyttää tarvittaessa;
esimerkiksi M-9000/2 tarkoittaisi ”Brennerin tuumori in situ”, sikäli kuin tällainen
joskus löytyisi.
Kolmannessa esimerkissä (C) on vain yksi termi, ”kordooma”. ”Kordooma” katsotaan
yleensä pahanlaatuiseksi kasvaimeksi, joten sen morfologiakoodi on M-9370/3.
Taulukossa 20, 9370-matriisissa on myös muita koodeja, ja niitä voidaan tarvittaessa
käyttää; esimerkiksi M-9370/0 tarkoittaisi ”hyvänlaatuista kordoomaa”, joskaan
tällaista ei ole mainittu ICD-O-3:ssa. Huomattakoon, että eräitä mahdollisia yhdistelmiä ei todennäköisesti koskaan esiinny tai niitä ei ole havaittu ja määritelty; esimerkiksi ”hyvänlaatuinen sarkooma” olisi ristiriidassa nykyisten käsitysten ja käytäntöjen
kanssa.
Yleensä histologiseen termiin liittyy selvä indikaatio kasvaimen todennäköisestä
käyttäytymisestä, olipa se hyvän- tai pahanlaatuinen, ja tämä käy ilmi myös siitä
käyttäytymiskoodista, joka sille on annettu ICD-O-3:n morfologialuettelossa. ICD-O3:ssa on mainittu vain muutama histologinen in situ -kasvaintyyppi. Käyttäytymiskoodi /2 voidaan liittää mihin tahansa ICD-O-3:n nelimerkkiseen koodiin, mikäli
kasvain on diagnosoitu in situ -tyyppiseksi.
Korostettakoon, että matriisijärjestelmän avulla patologi päättää, katsotaanko kasvain
käyttäytymiseltään hyvänlaatuiseksi, pahanlaatuiseksi, in situ -tyyppiseksi tai
mahdollisesti pahanlaatuiseksi.
33
TAULUKKO 20. MORFOLOGIA- JA KÄYTTÄYTYMISKOODIMATRIISI
Esimerkki A
Esimerkki B
Esimerkki C
8140
9000
9370
Perussolutyyppi
5. merkki: käyttäytymiskoodi
/0 Hyvänlaatuinen
/1 Hyvän/pahanlaatuisuus
epävarma
8140/0
Adenooma, NOS
8140/1
Bronkiaalinen
adenooma (C34._)
/2 In situ,
noninvasiivinen
8140/2 In situ
9000/2
-adenokarsinooma
9370/2
/3 Pahanlaatuinen,
primaari
8140/3 Adenokarsinooma, NOS
9370/3 Kordooma
/6 Pahanlaatuinen,
etäpesäke*
8140/6
9000/6
Adenokarsinooma,
etäpesäke
8140/9
/9 Pahanlaatuinen,
primaarius/metastaattisuus epävarma*
9000/0 Brennerin tuumori,
NOS (C56.9)
9000/1 Brennerin tuumori,
mahdollisesti
pahanlaatuinen (C56.9)
9000/3 Pahanlaatuinen
Brennerin tuumori (C56.9)
9000/9
9370/0
9370/1
9370/6
9370/9
* Ei käytössä syöpärekistereissä.
Esitetyt käyttäytymiskoodit perustuvat patologien tulkintaan siitä, miten kasvaimet
tavallisimmin käyttäytyvät. Jos patologi on eri mieltä ICD-O-3:n tarjoamasta
koodista, hän voi käyttää toista käyttäytymiskoodia. Esimerkiksi Pagetin tauti on
ICD-O-3:ssa määritelty pahanlaatuiseksi. Äskettäin eräät patologit ovat esittäneet, että
oikeampi luokitus olisi ”in situ”, koska selvää kasvainta ei ole. Tätä mieltä olevien on
mahdollista luokitella kasvain näin ja antaa sille vastaava käyttäytymiskoodi.
On muistettava, että ICD-O-3 on topografian ja morfologian koodausjärjestelmä (toisin sanoen koodinumeroitu nimistö), eikä sillä ole tarkoitus koodata taudin levinneisyyttä. ICD-O-3:lla ei ole mitään yhteyttä International Union Against Cancer (UICC)
-järjestön tai American Joint Committee on Cancer (AJCC) -järjestön TNM-luokituksiin. Koodaus perustuu patologin lausuntoon. Jos kasvaimen käyttäytyminen on
epäselvä tai sitä ei ole mainittu, käytetään ICD-O-3:n tarjoamaa käyttäytymiskoodia.
Histologisen erilaistumisen (grade ja differentiation) koodaaminen (6. merkki)
SÄÄNTÖ G. Käytä suurinta diagnoosissa kuvattua erilaistumista vastaavaa
numerokoodia.
ICD-O-3:ssa on morfologiakoodin kuudentena merkkinä yhden merkin koodi, joka
osoittaa pahanlaatuisten kasvainten erilaistumista (taulukko 21). Vain pahanlaatuisille
kasvaimille annetaan erilaistumista kuvaava koodi.
Erilaistumisen määrittelytavat vaihtelevat suuresti, ja kaikkien pahanlaatuisten
kasvainten erilaistumista ei arvioida rutiininomaisesti. Taulukosta 21 ilmenee, että
koodinumeroilla 1–4 merkitään graduksia I–IV. Lisäksi taulukossa on kunkin
erilaistumisasteen sanallinen kuvaus. Erilaistuminen kuvaa sitä, miten paljon tai vähän
34
kasvain muistuttaa sitä normaalia kudosta, jossa se on syntynyt. Patologit käyttävät
tätä kuvatessaan hyvin vaihtelevaa sanastoa. Yleensä käytetään sanoja ”hyvin”,
”kohtalaisesti” ja ”huonosti” kuvaamaan erilaistumisastetta, ja nämä vastaavat
suunnilleen asteita I, II ja III. Astetta IV vastaavat yleensä sanat ”erilaistumaton” ja
”anaplastinen”. Siten diagnoosit ”levyepiteelikarsinooma, gradus II” ja ”kohtalaisesti
erilaistunut levyepiteelikarsinooma” luokiteltaisiin molemmat morfologiakoodilla M8070/32. Jos diagnoosista ilmenee kaksi eri erilaistumisastetta, koodina tulee käyttää
suurempaa numeroa. Siten ”kohtalaisen erilaistunut levyepiteelikarsinooma, jossa
huonosti erilaistuneita alueita” tulee koodata M-8070/33.
Taulukko 21
Koodi
1
I aste
2
II aste
3
4
III aste
IV aste
9
Histologisen erilaistumisen
koodaaminen (6. merkki)
Hyvin erilaistunut
Erilaistunut, NOS
Kohtalaisen erilaistunut
Kohtalaisen hyvin erilaistunut
Keskinkertaisen erilaistunut
Huonosti erilaistunut
Erilaistumaton
Anaplastinen
Erilaistumisastetta ei ole määritelty
tai mainittu tai sitä ei käytetä
Erilaistumiskoodi voidaan liittää kaikkiin pahanlaatuisiin kasvaimiin, jos diagnoosissa
on tietoa erilaistumisesta. Esimerkiksi diagnoosi ”anaplastinen levyepiteelikarsiooma”
koodataan kokonaisuudessaan morfologiakoodilla M-8070/34. Olisi virhe käyttää
morfologiakoodia M-8070/39, koska tästä ei käy ilmi erilaistumisaste.
Huomattakoon, että sanat ”anaplastinen”, ”hyvin erilaistunut” ja ”erilaistumaton”
liittyvät osana histologista diagnoosia noin 15 histologiseen termiin (niiden lisäksi,
joilla kuvataan lymfoomia). Esimerkkeinä mainittakoon: "pahanlaatuinen teratooma,
anaplastinen" (M-9082/34), "retinoblastooma, erilaistunut" (M-9511/31) ja "follikulaarinen adenokarsinooma, hyvin erilaistunut" (M-8331/31). Koodaajien tulee tällöin
käyttää oikean morfologiakoodin lisäksi oikeaa erilaistumiskoodia siten kuin
esimerkeistä käy ilmi.
Samalla 6. merkillä on myös mahdollista osoittaa leukemioiden ja lymfoomien
solulinja (taulukko 22). Tästä voi olla hyötyä, kun verrataan ICD-O-3:n mukaan
koodattuja tietoja 2. laitoksen perusteella koodattuun tietoon. Kuten sivulla 14
lymfoomia koskevassa osassa on todettu, ICD-O-3:ssa solulinja näkyy selvästi
nelimerkkisestä morfologiakoodista, eikä ylimääräistä 6. merkkiä tarvita. Rekisterit
voivat silti halutessaan edelleen merkitä lisämerkillä tapaukset, joissa diagnoosin
tukena on olemassa immunofenotyyppiin liittyvää tietoa. Tällöin immunofenotyypin
koodi korvaa muut erilaistumisastetta kuvaavat diagnoositermit (esim. ”hyvin
erilaistunut” tai ”III aste”).
35
Taulukko 22. Lymfoomien ja
leukemioiden immunofenotyypin
ilmaiseminen (6. merkki)
Koodi
5
T-solu
6
B-solu
Pre-B
B-esiaste
7
NULL-solu
Non T-non B
8
NK-solu
Luonnollinen tappajasolu
9
Solutyyppiä ei ole
määritelty tai mainittu
Morfologiatermit, joihin liittyy tietty paikka:
SÄÄNTÖ H. Käytä annettua topografiakoodia, kun diagnoosissa ei ole mainittu
topografista paikkaa. Tätä topografiakoodia ei oteta huomioon, jos kasvaimen
lähtökohdaksi tiedetään jokin muu paikka.
Jotkin kasvaimista käytettävät termit osoittavat, että kasvain on syntynyt tietyillä
paikoilla tai tietyissä kudoksissa. Tästä on esimerkkejä taulukossa 23. Tällaisten
termien koodauksen helpottamiseksi on sopivissa kohdin sulkuihin lisätty topografiakoodi sekä morfologian koodinumeroluetteloon että aakkoselliseen hakemistoon.
Toisinaan topografiakoodi on mukana kolmimerkkisessä otsikossa, ja tällöin se
koskee kaikkia otsikon alla olevia termejä.
Esimerkiksi ”tyvisolukarsinoomalle/basal cell carcinoma” (taulukko 23) on annettu
ihon topografiakoodi (C44._), ja neljäs merkki on jätetty avoimeksi. Pisteen jälkeinen
alaviiva (_) osoittaa, että tarvitaan tarkempi paikkakoodi. Viivan kohdalle lisätään
ilmoitetun mukainen paikkakoodi. Tarkemmat paikkakoodit löytyvät koodinumeroluettelosta tai aakkosellisesta hakemistosta. Esimerkiksi kasvojen tyvisolukarsinooman paikkakoodi on C44.3 (kasvojen iho), mutta käsivarren karsinoomalle annetaan
koodi C44.6 (käsivarren iho). Samalla tavoin ”meningiooman” yhteydessä annettu
topografiakoodi (C70._) on jätetty avoimeksi, koska paikka voi olla joko ”aivokalvot”
(C70.0), ”selkäydinkalvot” (C70.1) tai ”keskushermostokalvot, NOS” (C70.9).
Morfologiatermiin liitettyä topografiakoodia voidaan käyttää, kun diagnoosissa ei
ole mainittu topografista paikkaa. Moniin morfologiatermeihin ei ole liitetty
topografiakoodia, koska kasvain esiintyy usein monissa eri elimissä tai paikoissa.
Esimerkiksi termiin ”adenokarsinooma, NOS” ei liity topografiakoodia, koska
kasvaimen lähtökohta voi olla monissa eri elimissä.
Diagnoosissa mainittu paikka voi poiketa siitä, mikä on osoitettu jonkin
morfologiakoodin yhteydessä. Esimerkiksi tyvisolukarsinooma voi esiintyä muualla
36
kuin ihossa. Jos tiedoissa on ilmoitettu muu primaaripaikka, koodaajan tulee ICDO-3:ssa mainitun topografiakoodin sijasta käyttää koodia, joka perustuu
diagnoosin tietoihin. Esimerkiksi morfologiatermiin ”infiltrating duct carcinoma /
infiltroiva tiehytkarsinooma” on lisätty topografiakoodi C50._ (rinta), koska termiä
käytetään yleensä rinnassa esiintyvästä karsinoomasta. Jos termiä ”infiltrating duct
carcinoma” kuitenkin käytetään haimassa esiintyvästä primaarista karsinoomasta,
tulee ehdotettu rintaan viittaava topografiakoodi korvata oikealla koodilla C25.9
(haima, NOS).
Taulukko 23. Esimerkkejä morfologiatermeistä, joihin liittyy paikkakoodi
ICD-O:n topografia
Morfologia
M-9510/3
M-8170/3
Termi
Retinoblastooma
Hepatosellulaarinen
karsinooma
(tavallinen primaaripaikka) Muut primaaripaikat
C69.2
Verkkokalvo
C22.0
Maksa
M-8090/3
Tyvisolukarsinooma
C44. _
Iho
C51._ Vulva
C60._ Siitin
C63.2 Kivespussi
C61.9 Eturauhanen
M-9530/0
Meningeooma
M-938-M-948 Glioomat
M-8500/3
Inflitroiva
tiehytkarsinooma, NOS
C70._
Keskushermostokalvot
C71._
C50._
Aivot
Rinta
C72.0 Selkäydin
C07.9 Korvasylkirauhanen
C08._ Sylkirauhanen
C25._ Haima
C61.9 Eturauhanen
M-8470/3
Musinoottinen
kystadenokarsinooma
C56.9
Munasarja
C25._ Haima
C34._ Keuhko
On muistettava, että morfologiatermeihin lisätyt topografiakoodit osoittavat tiettyjen
kasvainten tavallisimpia alkuperäpaikkoja. Epätavallinen, mutta mahdollinen esimerkki on diagnoosi ”munuaisen osteosarkooma”, jolloin tulee käyttää munuaisen
topografiakoodia (C64.9) koodin C41.9 (luu, NOS) sijasta, joskin tiedot on ensin
tarkistettava sen varmistamiseksi, ettei kyseessä ole luusyövän etäpesäke munuaisessa. Jos munuaisessa on luusyövän (osteosarkooman) etäpesäke, koodi on C41.9
(luu, NOS), M9180/3 (osteosarcoma, NOS).
37
Näennäistopografiset morfologiatermit
Eräät kasvainten nimet näyttävät liittyvän tiettyyn alkuperäpaikkaan, mutta kaikkia
näitä kasvaimia ei silti pidä luokitella kyseisen topografiakoodin mukaan. Esimerkiksi
”sappitien karsinooma/bile duct carcinoma” (M-8160/3) on tietty histologinen tyyppi,
joka voidaan todeta sekä maksansisäisissä (C22.1) että maksanulkoisissa sappiteissä
(C24.0), joten sen topografiakoodi ei automaattisesti ole C24.0.
Pienten sylkirauhasten kasvaimia voi löytyä mistä tahansa suuontelosta ja sen viereisistä elimistä, ja niitä on useita histologisia tyyppejä, esimerkiksi ”adenoidinen kystinen karsinooma”, ”pahanlaatuinen sekamuotoinen kasvain” ja ”adenokarsinooma,
NOS”. Siten ”pienten sylkirauhasten karsinoomalle” ei ole annettu erottavaa morfologiakoodia. Koska kaikkien suun tai suuontelon adenokarsinoomien alkuperäpaikaksi
katsotaan pienet sylkirauhaset, sanat ”pienet sylkirauhaset” tulee ohittaa esimerkiksi
diagnoosissa ”pienten sylkirauhasten adenoidinen kystinen karsinooma kovassa
suulaessa”. Tässä esimerkissä ”adenoidinen kystinen karsinooma” (M-8200/3) tulee
koodata topografiseen paikkaan ”kova suulaki” (C05.0). Jos diagnoosissa ei mainita
mitään alkuperäpaikkaa ja se on esimerkiksi ”pienten sylkirauhasten adenokarsinooma”, tulee käyttää suuontelon topografiakoodia C06.9, johon sisältyy termi
”pienet sylkirauhaset, NOS”.
Morfologiset yhdistelmädiagnoosit:
SÄÄNTÖ J. Jos yhdystermiä ei löydy ICD-O-3:sta, vaihda sen osien paikkaa.
Eräillä kasvaimilla on monihistologisia sekamuotoja. Tavallisimmat esimerkit on
luetteloitu ICD-O-3:ssa, esimerkiksi ”sekamuotoinen adenokarsinooma ja levyepiteelikarsinooma/mixed adenocarcinoma and squamous cell carcinoma” (M-8560/3),
”papillaarinen ja follikulaarinen adenokarsinooma” (M8340/3) ja ”sekamuotoinen
tyvisolu-okasolukarsinooma” (M8094/3).
Yhdystermi ”fibromyxosarcoma” on ICD-O-3:ssa koodilla M-8811/3, mutta
”myxofibrosarcoma” ei ole. ”Myxofibrosarcoma” on sama kuin ”fibromyxosarcoma”,
vaikka sanan osat ovat eri järjestyksessä, ja siksi sen koodi on myös M-8811/3.
Tämänkaltaisten yhdystermien kaikkia muotoja ei ole voitu sisällyttää luetteloon. Jos
ensimmäistä termiä ei löydy, on tarkistettava, löytyykö jokin muu sen osien
yhdistelmä.
38
Useita morfologisia termejä sisältävän diagnoosin koodaus
SÄÄNTÖ K. Mikäli kaikkia diagnoosissa käytettyjä morfologiatermejä ei voi
koodata yhdellä ainoalla koodilla, käytä numeroltaan suurempaa koodia, jos
yhden kasvaimen diagnoosissa on kaksi erilaista adjektiivia, joilla on eri koodit.
Kun yhtä kasvainta on kuvattu kahdella täsmentävällä adjektiivilla, joilla on eri
koodit, koodaus on ongelmallista. Esimerkiksi ”transitiosellulaarinen epidermoidikarsinooma” on diagnoosi, jossa ei kuvata kahta eri tyyppistä karsinoomaa, vaan yhtä
kasvainta, jossa esiintyy molempia solutyyppejä. Termin ”transitiosellulaarinen
karsinooma, NOS” koodi on M-8120/3, ja termin ”epidermoidikarsinooma, NOS”
koodi on M-8070/3. Kun diagnoosin kaikkia elementtejä ei voi sovittaa yhteen koodiin, on käytettävä numeroltaan suurempaa koodia, sillä yleensä se on täsmällisempi.
Tässä esimerkissä koodataan siis M-8120/3.
MULTIPPELIT PRIMAARIKASVAIMET
Multippeleihin kasvaimiin voi liittyä esimerkiksi seuraavia koodausongelmia:
1.
Kaksi tai useampia erillisiä kasvaimia eri topografisissa paikoissa.
2.
Syndroomat, joihin liittyy useita kasvaimia.
3.
Lymfoomat, joiden diagnoosissa mainitaan useita imusolmukkeita tai
elimiä.
4.
Kaksi tai useampia morfologialtaan erilaista kasvainta samassa
paikassa.
5.
Yksi kasvain esiintyy useissa paikoissa, mutta täsmällistä alkuperää ei
voida määrittää.
Eri rekistereissä määritellään multippelit kasvaimet eri tavoin, eikä tässä ole
mahdollista esittää täsmällistä ratkaisua kaikkiin ongelmiin.
IARC:n työryhmä on ehdottanut multippelien kasvainten määritelmää, jotta
kasvainten ilmaantuvuus voitaisiin raportoida kansainvälisesti vertailukelpoisesti.
Työryhmän suositukset ovat seuraavat:
1.
Kahden tai useamman primaarin syövän olemassaolon toteaminen ei riipu
ajasta.
2.
Primaariksi syöväksi katsotaan sellainen, joka saa alkunsa tietyssä paikassa tai
kudoksessa, mutta kyseessä ei ole viereiseen kudokseen levinnyt kasvain,
syövän uusiutuma eikä etäpesäke.
3.
Vain yhden kasvaimen katsotaan syntyvän yhdessä elimessä, elinparissa tai
kudoksessa. Jos kasvaimen paikka on koodattu ICD-O:n 1. laitoksen (tai ICD9:n) mukaan, elin tai kudos määritellään topografiakoodin kolmimerkkisen
luokan mukaan.
39
ICD-10:ssä sekä ICD-O:n 2. ja 3. laitoksessa on tarkemmat topografiakoodit.
Multippelien kasvainten määrityksessä eräiden koodiryhmien tarkoittamat
paikat katsotaan yhdeksi elimeksi. Nämä topografiakoodiryhmät on esitetty
taulukossa 24.
Monipesäkkeiset kasvaimet - ts. erilliset massat, jotka eivät vaikuta olevan
muiden, samasta alkuperäpaikasta tai kudoksesta, esimerkiksi virtsarakosta,
alkunsa saaneiden primaarikasvainten jatkoa - lasketaan yhdeksi syöväksi.
Ihosyöpä on erityisen vaikea ongelma, koska samalla henkilöllä voi olla useita
ihokasvaimia elämänsä aikana. IARC/IACR:n sääntöjen mukaan vain
ensimmäinen tiettyä histologista tyyppiä oleva kasvain, olipa se missä tahansa
iholla, huomioidaan syöväksi ilmaantuvuuslaskelmissa, ellei esimerkiksi
ensimmäinen kasvain ole pahanlaatuinen melanooma ja toinen
tyvisolukarsinooma.
4.
Sääntöä 3 ei sovelleta kahdessa erityistapauksessa:
4.1
Tietyt systeemiset tai tyypillisesti useassa elimessä samanaikaisesti esiintyvät
syövät (lymfoomat, leukemiat, Kaposin sarkooma ja mesoteliooma - taulukon
25 ryhmät 7, 8, 9 ja 10) lasketaan vain yhdeksi tapaukseksi potilasta kohden.
4.2
Muiden täsmällisesti määriteltyjen histologisten ryhmien kasvainten (taulukon
25 ryhmät 1-4, 6 ja 11) tulkitaan olevan ”erilaisia” multippeleja kasvaimia
määriteltäessä. Jos siis samassa elimessä on kasvain, jolla on ”eri” histologia,
se lasketaan uudeksi syöväksi. Ryhmien 5 ja 12 kasvaimille ei ole annettu
täsmällistä histologista diagnoosia, eli niitä ei ole mahdollista erottaa muista
ryhmistä.
40
Taulukko 24. ICD-O:n 2. ja 3. laitoksissa esiintyvät topografiakoodiryhmät, joita
pidetään multippelien syöpien määrittelyssä yhtenä paikkana
Toinen/kolmas laitos
C01
Kielen tyvi
C02
Kielen muu tai määrittämätön osa
Ensimmäinen
laitos
141
C05
C06
Suulaki
Suun muu tai määrittämätön osa
145
C07
C08
Korvasylkirauhanen
Suurten sylkirauhasten muu tai määrittämätön osa
142
C09
C10
Nielurisa
Suunielu
146
C12
C13
Recessus piriformis
Alanielu
148
C19
C20
Rectosigma
Peräsuoli
154
C23
C24
Sappirakko
Sappiteiden muu tai määrittämätön osa
156
C30
C31
Nenäontelo tai välikorva
Nenän sivuontelot
160
C33
C34
Henkitorvi
Keuhkoputki tai keuhko
162
C37
C38.0-3
C38.8
Kateenkorva
Sydän ja mediastinum
Eri alueisiin ulottuva sydämen, mediastinumin ja pleuran
leesio
C40
C41
Raajojen luut, nivelet tai nivelrustot
Luun, nivelen tai nivelruston muu tai määrittämätön osa
C51
C52
C57.7
C57.8-9
Vulva
Vagina
Naisen sukuelinten muu tai määrittämätön osa
Eri alueisiin ulottuva naisen sukuelinten leesio ja naisen
sukuelimet, NOS
184.4
184.0
184.9
184.8, 184.9
C56
C57.0
C57.1
C57.2
C57.3
C57.4
Munasarja
Munanjohdin
Kohdun leveä kannatin
Kohtu-nivusside
Parametrium
Kohdun sivuelimet
183.0
183.2
183.3
183.5
183.4
183.9
C60
C63
Penis
Miehen sukuelinten muu tai määrittämätön osa
187
41
164
164
165.8
170
Taulukko 24.
jatkuu
C64
C65
C66
C68
Munuainen
Munuaisallas
Virtsanjohdin
Virtsaelinten muu tai määrittämätön osa
189
C74
C75
Lisämunuainen
Muut umpirauhaset ja sentapaiset elimet
194.0
194
Taulukko 25. Pahanlaatuisten kasvaimien ryhmät, joita pidetään histologisesti
”erilaisina” multippelien tuumorien määrittelyssä (muokattu teoksesta Berg, 1994) (24)
1.
2.
3.
Karsinoomat
Levyepiteelikarsinoomat
Tyvisolukarsinoomat
Adenokarsinoomat
4.
Muut määritetyt karsinoomat
(5.)
6.
Määrittämättömät karsinoomat (NOS)
Sarkoomat ja pehmytkudostuumorit
7.
8.
9.
10.
11.
Lymfoomat
Leukemia
Kaposin sarkooma
Mesoteliooma
Muut määritellyt syöpätyypit
(12.)
M-805-M-808, M-812, M-813
M-809-M-811
M-814, M-816, M-819–M-822, M-826–M833, M835–M-855, M-857, M-894
M-803, M-804, M-815, M-817, M-818,
M-823–M-825, M-834, M-856, M-958–M-867
M-801,M-802
M-868–M-871, M-880–M-892, M-899, M-904, M912, M-913, M-915–925, M-937, M-954–M-958
M-959-M-972
M-980–M-994,
M-914
M-905
M-872–M-879,
M-900–M-903,
M-938–M-953,
M-800, M-997
Määrittämättömät syöpätyypit
M-995, M-996, M-998
M-893, M-895–M-898,
M-906–M-911, M-926–M-936,
M-973–M-975, M-976
Rekistereissä voidaan noudattaa eri sääntöjä. Esimerkiksi Yhdysvalloissa useimmat
rekisterit noudattavat Surveillance, Epidemiology and End Results (SEER) -ohjelman
sääntöjä. Ne on esitetty yksityiskohtaisesti SEER Program Code Manual -käsikirjassa
(25). SEER:n säännöissä otetaan huomioon diagnoosin ajankohta ja niissä lasketaan
kukin paksunsuolen osa omaksi paikakseen, kun taas IARC:n säännöissä paksusuoli
muodostaa yhden paikan. Histologian kannalta SEER:n säännöissä lasketaan kukin
tietyssä paikassa esiintyvä kolmimerkkinen morfologiatyyppi yhdeksi syöväksi, kun
taas IARC:n ohjeissa ”eri” histologia määritellään taulukossa 25 annettujen laajojen
ryhmien perusteella. SEER Program Code Manual sisältää yli 25-sivuisen katsauksen
ja ohjeistuksen multippelien lymfoomien ja leukemioiden eri yhdistelmien
tulkitsemisesta ja koodaamisesta.
Kunkin rekisterin on itse ratkaistava, minkä sääntöjen perusteella se käsittelee
multippeleja kasvaimia. Tietojen esityksen yhteydessä käytetyt säännöt on kuvattava.
42
DIAGNOOSIPERUSTE
ICD-O:n 1. laitoksessa oli mukana koodi M-9990/_, jolla voitiin luokitella ilman
mikroskopiavahvistusta tehdyt diagnoosit. Useimmissa rekistereissä ei näitä koodeja
kuitenkaan käytetty, joten ne on poistettu. Useiden kasvainten morfologiasta on
mahdollista saada kohtalainen varmuus ilman histologista tutkimusta (esimerkkejä
ovat retinoblastooma ja Kaposin sarkooma). Siksi suositellaan, että diagnoosin
tekotapa osoitetaan muuttujalla, joka ei sisälly morfologiakoodiin.
Yleisessä käytössä on useita diagnoosiperustetta osoittavia koodeja. Taulukossa 26
esitetään IARC:n ja IACR:n suosittelemat ”pätevin diagnoosiperuste”- koodit (26).
Taulukko 26. IARC:n ja IACR:n diagnoosiperusteen koodit
Koodi
0
Kuvaus
Kriteeri
Vain kuolintodistus
Tieto saatu kuolintodistuksesta.
Eimikroskooppinen
1
Kliininen
Diagnoosi tehty ennen kuolemaa, mutta ilman
seuraavia (koodit 2-7).
2
Kliininen tutkimus
Kaikki diagnoositekniikat, mukaan luettuina
röntgen, endoskopia, kuvantaminen, kaikukuvaus,
kirurginen eksploraatio (esim. laparotomia), sekä
ruumiinavaus, ilman kudosdiagnoosia.
4
Määritellyt
kasvainmerkkiaineet
Tähän sisältyvät biokemialliset ja/tai
immunologiset merkkiaineet, jotka ovat ominaisia
tietyille kasvainten sijaintipaikoille.
Mikroskooppinen
5
Sytologia
Primaari- tai sekundaaripaikan solujen tutkimus,
myös endoskopialla tai neulalla aspiroitu neste
sekä perifeerisestä verestä ja luuydinaspiraateista
tehty mikroskooppitutkimus.
6
Etäpesäkkeen
histologia
Etäpesäkkeestä otetun kudoksen histologinen
tutkimus, mukaan lukien ruumiinavausnäytteet.
8
Primaarikasvaimen
histologia
Primaarikasvaimesta saadun kudoksen
histologinen tutkimus (saantitavasta riippumatta),
johon sisältyvät kaikki leikkaustekniikat ja
luuydinbiopsiat sekä myös primaarikasvaimesta
ruumiinavauksessa otettu näyte.
9
Tuntematon
ICD-O:n avulla on myös mahdollista osoittaa etäpesäkkeen histologian perusteella
diagnosoidut kasvaimet käyttäytymiskoodeilla /6 (ja /9), joita syöpärekistereissä ei
kuitenkaan käytetä (kts. kohta Käyttäytyminen, s. 30).
Yhdysvalloissa useimmat rekisterit käyttävät North American Association of Central
Cancer Registries -yhdistyksen ”diagnoosin vahvistus”-koodeja (27), joilla
ilmoitetaan, perustuuko diagnoosi mikroskopiaan, sytologiaan, radiologiaan vai
kliiniseen tietoon.
43
WHO:N KESKUSHERMOSTON KASVAINTEN PAHANLAATUISUUSASTEIKKO JA ICD-O-3:N ERILAISTUMISKOODI
Vuonna 1993 WHO julkaisi keskushermoston kasvaimille pahanlaatuisuusasteikon
(WHO grading system) (28, 29). Ensimmäisen (I) asteen kasvaimet ovat vähiten
aggressiivisia ja IV asteen kasvaimet aggressiivisimpia. Jos tämä aste (WHO grade)
on tiedossa, se voi helpottaa oikeiden ICD-O-3 histologia- ja käyttäytymiskoodien
valintaa, kuten taulukossa 27 on esitetty. Tämä (WHO grade) luokittelu ei ole sama
kuin ICD-O-3:n erilaistumisastetta osoittava koodi (6. merkki). WHO-asteikon avulla
arvioidaan taudin ennustetta.
Jos ICD-O-3:n erilaistumiskoodia (6. merkki) halutaan käyttää keskushermoston
kasvainten yhteydessä, koodaajien on ensi sijassa otettava huomioon diagnoosissa
käytetyt termit – esimerkiksi ”huonosti erilaistunut” tai ”anaplastinen” – ilmoitetun
WHO-asteen sijasta. Monissa tapauksissa erilaistumisastetta ei ole kuvattu sanallisesti, ja silloin ICD-O-3:n mukainen erilaistuminen on osoitettava koodilla /9. Lisäksi
ICD-O-3:ssa ei ole annettu erilaistumiskoodia hyvänlaatuisille tapauksille (/0) tai
hyvän-/pahanlaatuisuudeltaan epävarmoille tapauksille (/1). Jos myös hyvänlaatuisia
tai epävarmoja tapauksia rekisteröidään, niiden ICD-O-koodin 6. merkin tulee olla 9.
TAULUKKO 27. WHO:N KEHITTÄMÄ KESKUSHERMOSTON KASVAINTEN
PAHANLAATUISUUSASTEIKKO
Koodattava kasvaintyyppi
Astrosyyttiset kasvaimet (Astrosytoomat)
Subependymaalinen jättisoluinen
Pilosyyttinen
Matala-asteinen (low grade)
Pleomorfinen ksantoastrosytooma
Anaplastinen
Glioblastooma
Oligodendroglioomat
Matala-asteinen
Anaplastinen
Oligoastrosytoomat
Matala-asteinen
Anaplastinen
Ependymaaliset kasvaimet (Ependymoomat)
Subependymooma
Myksopapillaarinen
Matala-asteinen
Anaplastinen
Choroid plexus -kasvaimet
Papillooma
Karsinooma
44
WHO:n
aste
(grade)
ICD-O:n
koodi
ICD-O:n
käyttäytymiskoodi
(5. merkki)
I
I
II
II–III
III
IV
9384
9421
9400
9424
9401
9440
1
1
3
3
3
3
II
III
9450
9451
3
3
II
III
9382
9382
3
3
I
I
II
III
9383
9394
9391
9392
1
1
3
3
I
III–IV
9390
9390
0
3
TAULUKKO 27 jatkuu. WHO:N KEHITTÄMÄ KESKUSHERMOSTON
KASVAINTEN PAHANLAATUISUUSASTEIKKO
Hermoston ja hermotukikudoksen kasvaimet
Gangliosytooma
Gangliogliooma
Anaplastinen gangliogliooma
Desmoplastinen infantiili gangliogliooma
Dysembryoplastinen neuroepiteliaalinen kasvain
Central neurocytoma
Aivolisäkkeen kasvaimet
Pineosytooma
Pineaali-parenkymaalinen kasvain, kohtalaisen
erilaistunut
Pineoblastooma
Embryonaaliset kasvaimet
Medulloblastooma
Muut PNET-kasvaimet
Medulloepiteliooma
Neuroblastooma
Ependymoblastooma
Kallonsisäiset ja selkäytimen hermokasvaimet
Schwannooma
Pahanlaatuinen ääreishermotupen kasvain
Aivo- ja selkäydinkalvojen kasvaimet
Meningiooma
Epätyypillinen meningiooma
Papillaarinen meningiooma
Hemangioperisytooma
Anaplastinen meningiooma
45
I
I-II
III
I
I
1
9492
9505
9505
9412
9413
9506
0
1
3
1
0
1
II
9361
1
III–IV
IV
9362
9362
3
3
III
III
III
III
III
9470
9473
9501
9500
9392
3
3
3
3
3
I
III–IV
9560
9540
0
3
I
II
II-III
II-III
III
9530
9539
9538
9150
9530
0
1
3
3
3
LÄHDELUETTELO
1.
International Classification of Diseases for Oncology, First Edition. Geneva, World Health
Organization, 1976.
2.
Cote RA, ed. Systematized nomenclature of medicine. Vols I and II. Skokie, IL, College of
American Pathologists, 1977.
3.
Cote RA et al., eds. SNOMED International: the systematized nomenclature of human and
veterinary medicine. Vols I–IV. Northfield, IL, College of American Pathologists, 1993.
4.
Percy C, Van Holten V, Muir C, eds. International Classification of Diseases for Oncology,
Second Edition. Geneva, World Health Organization, 1990.
5.
International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. Tenth
Revision. Vols 1–3. Geneva, World Health Organization, 1992–1994.
6.
Harris NL et al. A revised European-American classification of lymphoid neoplasms: a
proposal from the International Lymphoma Study Group. Blood, 1994, 84(5):1361–1392.
7.
Bennett JM et al. Proposals for the classification of the acute leukaemias. British Journal of
Hematology, 1976, 33(4):451–458.
8.
International histological classification of tumours, 2nd ed. Geneva, World Health
Organization, 1981–2000.
9.
International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death. Sixth
Revision. Geneva, World Health Organization, 1948.
10.
Manual of tumor nomenclature and coding. New York, NY, American Cancer Society, 1951.
11.
Systematized nomenclature of pathology. Chicago, IL, College of American Pathologists, 1965.
12.
Manual of tumor nomenclature and coding. New York, NY, American Cancer Society, 1968.
13.
International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death. Seventh
Revision. Geneva, World Health Organization, 1957.
14.
International Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death. Eighth
Revision. Geneva, World Health Organization, 1967.
15.
International Classification of Diseases. Eighth Revision. Adapted for use in the United States.
Washington, DC, US Department of Health, Education and Welfare, 1967 (Public Health
Service Publication No. 1693).
16.
Hospital Adaptation of International Classification of Diseases, Adapted. Ann Arbor, MI,
Commission on Professional and Hospital Activities, 1968 (Library of Congress Card No.
68-56602).
46
17.
International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death. Ninth
Revision. Clinical Modification. Washington, DC, US Department of Health and Human
Services, 1979 (DHHS No. (PHS) 80-1260).
18.
International Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death. Ninth
Revision. Geneva, World Health Organization, 1977.
19.
Thompson ET, Hayden AC, eds. Standard Nomenclature of Diseases and Operations, 5th ed.
New York, McGraw-Hill, 1961.
20.
Spackman KA, Campbell KE, Cote RA. SNOMED RT: A reference terminology for health
care. Northfield, IL, College of American Pathologists, 2000.
21.
Harris NL et al. World Health Organization classification of neoplastic diseases of the
hematopoietic and lymphoid tissues: report of the Clinical Advisory Committee meeting, Airlie
House, Virginia, November 1997. Journal of Clinical Oncology, 1999, 17(12):3835–3849.
22.
Harris NL et al. World Health Organization classification of neoplastic diseases of the
hematopoietic and lymphoid tissues: report of the Clinical Advisory Committee meeting, Airlie
House, Virginia, November 1997. Annals of Oncology, 1999, 10(12):1419–1432.
23.
The 1988 Bethesda System for reporting cervical/vaginal cytological diagnoses. Journal of the
American Medical Association, 1989, 262(7):931–934.
24.
Berg JW. Morphologic classification of human cancer. In: Shottenfeld D, Fraumeni J, Jr, eds.
Cancer epidemiology and prevention, 2nd ed. New York, Oxford University Press, 1996
(Chapter 3).
25.
SEER Program code manual, 3rd ed. Bethesda, MD, National Cancer Institute, 1998 (NIH
Publication No. 98-2313).
26.
Jensen OM et al., eds. Cancer registration: principles and methods. Lyon, International
Agency for Research on Cancer, 1989 (IARC Scientific Publications, No. 95).
27.
Seiffert JE, ed. Standards for cancer registries, Vol. II: Data standards and data dictionary.
Springfield, IL, North American Association of Central Cancer Registries, 1998.
28.
Kleihues P, Burger PC, Scheithauer BW. Histological typing of tumours of the central nervous
system (International Histological Classification of Tumours). Berlin, Springer Verlag, 1993.
29.
Kleihues P, Cavenee WK, eds. Pathology and genetics of tumours of the nervous system.
Lyon, International Agency for Research on Cancer, 1997.
47
48
NUMEERISET LUETTELOT
49
TOPOGRAFIA
Huom. Kategorioissa C00-C80.9 kasvaimille etsitään sellainen alakategoria, joka sisältää tuumorin
alkuperäpaikan. Useamman alakategorian rajat ylittävä tuumori, jonka alkuperäpaikkaa ei
voida määrittää, laitetaan alakategoriaan ”.8”. Esim. Cervicothorakaalinen ruokatorven
kasvain koodattaisiin kategoriaan C15.8.
C00-C14 HUULI, SUUONTELO
TAI NIELU
C01 KIELEN TYVI
C01.9
C00 HUULI (ei sisällä huulen ihoa C44.0)
C00.0
Ylähuulen ulkopinta
Labium superius
Ylähuulen punaosa
Ylähuuli, NOS (ei sisällä
ylähuulen ihoa C44.0)
C00.1
Alahuulen ulkopinta
Alahuulen punaosa
Alahuuli, NOS (ei sisällä alahuulen
ihoa C44.0)
Labium inferius
C00.2
Huulen ulkopinta, NOS
Huulen punaosa, NOS
C00.3
Ylähuulen limakalvo
Frenulum labii superioris
Ylähuulen sisäpinta
C00.4
Alahuulen limakalvo
Alahuulen sisäpinta
Frenulum labii inferioris
C00.5
Huulen limakalvo, NOS
Huulen frenulum, NOS
Huulen sisäpinta, NOS
C00.6
Suupieli
Commissura labiorum oris
C00.8
Eri alueisiin ulottuva huulen
leesio (katso huomautus sivulta 45)
C00.9
Huuli, NOS (ei sisällä huulen ihoa
C44.0)
Labium, NOS
Kielen tyvi, NOS
Kielen takakolmannes
Kielen takaosa, NOS
Kielen tyven yläpinta
C02 KIELEN MUU TAI
MÄÄRITTÄMÄTÖN OSA
50
C02.0
Kielen yläpinta, NOS
Kielen etuosan yläpinta
Kielen kahden etumaisen
kolmanneksen yläpinta
Kielen keskiviiva
C02.1
Kielen reuna
Kielen kärki
C02.2
Kielen alapinta, NOS
Frenulum linguae
Kielen etuosan alapinta, NOS
Kielen kahden etumaisen
kolmanneksen alapinta
Kieliside
C02.3
Kielen kaksi etukolmannesta,
NOS
Kielen etuosa, NOS
C02.4
Kielirisa
Tonsilla lingualis
C02.8
Eri alueisiin ulottuva kielen
leesio (katso huomautus sivulta 50)
C02.9
Kieli, NOS
Lingua, NOS
Topografianumerot (jatkuu)
C05.1
Yläien
Gingiva maxillaris
Yläleuan hammaskuopan
limakalvo
Yläleuan hammaskuoppa
Yläleuan hammaskuoppaharjanteen limakalvo
Pehmeä suulaki, NOS (ei sisällä
pehmeän suulaen nenänielupinta
C11.3)
Palatum molle
C05.2
Kitakieleke
Uvula palatina
C05.8
Alaien
Alaleuan hammaskuopan
limakalvo
Alaleuan hammaskuoppa
Alaleuan hammaskuoppaharjanteen limakalvo
Gingiva mandibularis
Eri alueisiin ulottuva suulaen
leesio (katso huomautus sivulta 50)
Kovan ja pehmeän suulaen
rajakohta
C05.9
Suulaki, NOS
Palatum, NOS
C03 IEN
C03.0
C03.1
C03.9
C06 SUUN MUU TAI
MÄÄRITTÄMÄTÖN OSA
Ien, NOS
Alveolus, NOS
Gingiva, NOS
Hammaskuopan limakalvo,NOS
Hammaskuoppa, NOS
Hammaskuoppaharjanteen
limakalvo, NOS
C04 SUUNPOHJA
C04.0
Suunpohjan etuosa
C04.1
Suunpohjan sivuosa
C04.8
Eri alueisiin ulottuva
suunpohjan leesio
(katso huomautus sivulta 50)
C04.9
Suunpohja, NOS
Basis oris, NOS
C05 SUULAKI
C05.0
Kova suulaki
Palatum durum
51
C06.0
Posken limakalvo
Mucosa buccalis
Posken sisäpuoli
C06.1
Suun eteinen
Vestibulum oris
C06.2
Poskihampaan takainen alue
Trigonum retromolare
C06.8
Eri alueisiin ulottuva muu tai
määrittämätön suun osan leesio
(katso huomautus sivulta 50)
C06.9
Suu, NOS
Cavitas oris
Pieni sylkirauhanen, NOS (katso
huomautus C08:n alta)
Suun limakalvo
Suuontelo
Topografianumerot (jatkuu)
C09.9
C07 KORVASYLKIRAUHANEN
C07.9
Korvasylkirauhanen
Ductus parotideus
Glandula parotidea
Korvasylkirauhasen tiehyt
Parotis, NOS
Stensenin tiehyt
C10 SUUNIELU
C08 SUURTEN SYLKIRAUHASTEN MUU
TAI MÄÄRITTÄMÄTÖN OSA
Huom. Pienten sylkirauhasten kasvaimet tulee
luokitella anatomisen sijaintipaikkansa mukaan,
jos sijainniltaan määrittämätön, luokitellaan
C06.9.
C08.0
Leuanalussylkirauhanen
Ductus submandibularis
Glandula submandibularis
Leuanalussylkirauhasen tiehyt
Whartonin tiehyt
C08.1
Kielenalussylkirauhanen
Ductus sublinguales
Glandula sublingualis
Kielenalussylkirauhasen tiehyet
C08.8
Eri alueisiin ulottuva suurten
sylkirauhasten leesio
(katso huomautus sivulta 50)
C08.9
Suuri sylkirauhanen, NOS
Sylkirauhanen, NOS (ei sisällä
pieni sylkirauhanen, NOS C06.9;
katso huomautus C08:n alta)
C10.0
Kurkunkannenkuoppa
Vallecula epiglottica
C10.1
Kurkunkannen etupinta
Epiglottiksen etupinta
C10.2
Suunielun sivuseinä
C10.3
Suunielun takaseinä
C10.4
Kidustasku (kasvaimen
sijaintipaikkana)
Brankiaalikysta (kasvaimen
sijaintipaikkana)
Cysta branchiogenes (kasvaimen
sijaintipaikkana)
C10.8
Eri alueisiin ulottuva suunielun
leesio (katso huomautus sivulta 50)
C10.9
Suunielu, NOS
Faux, NOS
Mesopharynx, NOS
Oropharynx, NOS
C11 NENÄNIELU
C11.0
Nenänielun katto
C11.1
Nenänielun takaseinä
Kitarisa
Tonsilla pharyngealis
C11.2
Nenänielun sivuseinä
Recessus pharyngeus
Rosenmüllerin kuoppa
C11.3
Nenänielun etuseinä
Choana
Nenän väliseinän takareunus
Nenä-nieluaukko
Pehmeän suulaen nenänielupinta
C09 NIELURISA
C09.0
Nielurisakuoppa
Fossa tonsillaris
C09.1
Kitakaari
Arcus palatoglossus
C09.8
Nielurisa, NOS (ei sisällä
kielirisaa C02.4 ja kitarisaa C11.1)
Tonsillae palatinae
Eri alueisiin ulottuva nielurisan
leesio (katso huomautus sivulta 50)
52
Topografianumerot (jatkuu)
C11.8
Eri alueisiin ulottuva nenänielun
leesio (katso huomautus sivulta 50)
C11.9
Nenänielu, NOS
Nasopharynx, NOS
Nenänielun seinä
C14.8
C12 RECESSUS PIRIFORMIS
C12.9
C15-C26
RUUANSULATUSELIMET
Recessus piriformis
Fossa piriformis
C15 RUOKATORVI
C13 ALANIELU
C13.0
Rengasrustontakainen alue
Cricoideus, NOS
C13.1
Kurkunpään eteispoimun
alanielun puoleinen osa
Alanielun puoleinen osa
aryepiglottista
Kurkunpään eteispoimu, NOS (ei
sisällä kurkunpään eteispoimun
kurkunpään puoleista osaa C32.1)
C13.2
Alanielun takaseinä
C13.8
Eri alueisiin ulottuva alanielun
leesio (katso huomautus sivulta 50)
C13.9
Alanielu, NOS
Alanielun seinä
Hypopharynx, NOS
C15.0
Ruokatorven kaulaosa
C15.1
Ruokatorven rintakehäosa
C15.2
Ruokatorven vatsaosa
C15.3
Ruokatorven yläkolmannes
C15.4
Ruokatorven keskikolmannes
C15.5
Ruokatorven alakolmannes
C15.8
Eri alueisiin ulottuva
ruokatorven leesio
(katso huomautus sivulta 50)
C15.9
Ruokatorvi, NOS
Oesophagus, NOS
C16 MAHALAUKKU
C16.0
Mahansuu, NOS
Cardia, NOS
Gastroesofageaalinen junktio
Junctio oesophagogastrica
Ostium cardiacum
Ruokatorven ja mahalaukun rajaalue
C16.1
Mahanpohjukka
Fundus gastricus
C16.2
Mahanrunko
Corpus gastricum
C14 HUULEN, SUUONTELON TAI NIELUN
MUU TAI SIJAINNILTAAN
MÄÄRITTÄMÄTÖN OSA
C14.0
C14.2
Eri alueisiin ulottuva huulen,
suuontelon ja nielun leesio
Huom. Huulen, suuontelon tai
nielun kasvain, jonka syntypaikkaa
ei voi määritellä luokkiin C00C14.2.
Nielu, NOS
Kurkku
Nielun seinä, NOS
Pharynx, NOS
Nielun risarengas
Waldeyerin nielurengas
53
Topografianumerot (jatkuu)
C16.3
Mahanportin soppi
Antrum pyloricum
C16.4
Mahanportti
Pylorus
Canalis pyloricus
C16.5
C16.6
C16.8
C16.9
C17.0
C18 KOOLON
C18.0
Umpisuoli
Caecum
Ileosekaaliläppä
C18.1
Umpilisäke
Appendix vermiformis
C18.2
Koolonin nouseva osa
Colon ascendens
C18.3
Koolonin oikea mutka
Flexura hepatica
C18.4
Koolonin poikittainen osa
Colon transversum
C18.5
Koolonin vasen mutka
Flexura lienalis
C18.6
Koolonin laskeva osa
Colon descendens
Mahalaukku, NOS
Gaster, NOS
Ventriculus, NOS
C18.7
Sigmasuoli
Colon sigmoideum
Vemmelsuoli
C17 OHUTSUOLI
C18.8
Eri alueisiin ulottuva koolonin
leesio (katso huomautus sivulta 50)
Duodenum
Pohjukaissuoli
C18.9
Koolon, NOS
(ei sisällä peräsuoli, NOS C20.9
eikä rectosigmaa C19.9)
Intestinum crassum, NOS
Lynkkysuoli
Paksusuoli, NOS (ei sisällä
peräsuoli, NOS C20.9 eikä
rectosigmaa C19.9)
Mahalaukun pieni kaarre, NOS
(ei luokiteltavissa C16.1-C16.4)
Curvatura minor
Mahalaukun iso kaarre, NOS (ei
luokiteltavissa C16.0-C16.4)
Curvatura major
Eri alueisiin ulottuva
mahalaukun leesio
(katso huomautus sivulta 50)
Mahalaukun etuseinä, NOS (ei
luokiteltavissa C16.0-C16.4)
Mahalaukun takaseinä, NOS (ei
luokiteltavissa C16.0-C16.4)
C17.1
Jejunum
Tyhjäsuoli
C17.2
Ileum
(ei sisällä ileosekaaliläppää C18.0)
Sykkyräsuoli
C17.3
Meckelin divertikkeli (kasvaimen
sijaintipaikkana)
Meckelin umpipussi (kasvaimen
sijaintipaikkana)
Diverticulum Meckel (kasvaimen
sijaintipaikkana)
C17.8
Eri alueisiin ulottuva ohutsuolen
leesio (katso huomautus sivulta 50)
C17.9
Ohutsuoli, NOS
Intestinum tenue, NOS
C19 RECTOSIGMA
C19.9
54
Rectosigma
Peräsuolen ja sigmasuolen rajaalue
Topografianumerot (jatkuu)
C24 SAPPITEIDEN MUU TAI
MÄÄRITTÄMÄTÖN OSA
C20 PERÄSUOLI
C20.9
Peräsuoli, NOS
Rectum, NOS
C24.0
Maksanulkoiset sappitiet
Ductus biliaris, NOS
Ductus choledochus
Ductus cysticus
Ductus hepaticus communis
Sappitiehyt, NOS
Sphincter Oddi
C24.1
Ampulla Vateri
Papilla Vateri
Sapenjohtimen ja haimatiehyen
yhteisen osan avartuma
C24.8
Eri alueisiin ulottuva sappiteiden
leesio
Huom. Kasvain, joka kasvaa sekä
maksansisäisissä että
maksanulkoisissa sappiteissä.
(katso myös huomautus sivulta 50)
C24.9
Sappitiet, NOS
C21 PERÄAUKKO TAI
PERÄAUKKOKANAVA
C21.0
C21.1
Peräaukko, NOS (ei sisällä
anuksen ihoa ja perianaalista ihoa
C44.5)
Anus, NOS
Peräaukkokanava
Canalis analis
Musculus sphincter ani
C21.2
Kloakogeeninen alue
C21.8
Eri alueisiin ulottuva peräsuolen,
peräaukon ja
peräaukkokanavan leesio
(katso huomautus sivulta 50)
C25 HAIMA
C22 MAKSA TAI MAKSANSISÄISET
SAPPITIET
C22.0
C22.1
C25.0
Haiman pää
Caput pancreatis
Maksa
Hepar
C25.1
Haiman runko
Corpus pancreatis
Maksansisäiset sappitiet
Canaliculi biliferi
C25.2
Haiman häntä
Cauda pancreatis
C25.3
Haimatiehyt
Ductus pancreatis
Santorinin tiehyt
Wirsungin tiehyt
C25.4
Langerhansin saarekkeet
Endokriininen haima
Haiman umpirauhasosa
Haimasaarekkeet
Insulae pancreaticae
C25.7
Haiman muu määritetty alue
Haiman kaula
C23 SAPPIRAKKO
C23.9
Sappirakko
Vesica biliaris
Vesica fellea
55
Topografianumerot (jatkuu)
C25.8
Eri alueisiin ulottuva haiman
leesio (katso huomautus sivulta 50)
C25.9
Haima, NOS
Pancreas, NOS
C30.1
Välikorva
Antrum mastoideum
Cavitas tympani
Kartiolisäkkeen eteislokero
Korvatorvi
Sisäkorva
Tuba auditiva
Täryontelo
C26 RUUANSULATUSELINTEN MUU TAI
SIJAINNILTAAN MÄÄRITTÄMÄTÖN OSA
C26.0
C26.8
C26.9
C31 NENÄN SIVUONTELOT
Suolikanava, NOS
Suoli, NOS
Tractus intestinalis, NOS
Eri alueisiin ulottuva
ruuansulatuselinten leesio
Huom. Ruuansulatuselinten
kasvain, jonka syntypaikkaa ei voi
määritellä luokkiin C15-C26.0.
(katso myös huomautus sivulta 50)
Ruuansulatuselimistö, NOS
Ruuansulatuselimet, NOS
Ruuansulatuskanava, NOS
Tractus digestorius, NOS
C30-C39 HENGITYSELIMISTÖ
TAI RINTAKEHÄN ELIMET
C31.0
Poskiontelo
Sinus maxillaris
C31.1
Seulalokerosto
Sinus ethmoidalis
C31.2
Otsaontelo
Sinus frontalis
C31.3
Kitaluun ontelo
Sinus sphenoidalis
C31.8
Eri alueisiin ulottuva nenän
sivuonteloiden leesio
(katso huomautus sivulta 50)
C31.9
Nenän sivuontelo, NOS
Sivuontelo, NOS
C30 NENÄONTELO TAI VÄLIKORVA
C30.0
Nenäontelo (ei sisällä nenä, NOS
C76.0)
Cavum nasi
Concha nasalis
Nenäkuorikko
Nenän eteinen
Nenän limakalvo
Nenän rustot
Nenän väliseinä, NOS (ei sisällä
nenän väliseinän takareunusta
C11.3)
Septum nasi, NOS (ei sisällä nenän
väliseinän takareunusta C11.3)
Sierain
Vestibuli nasi
C32 KURKUNPÄÄ
C32.0
56
Äänielin
Glottis
Kurkunpään sisäosat
Plica vocalis
Äänihuuli, NOS
Äänirako
Topografianumerot (jatkuu)
C32.1
C32.2
C32.3
C34 KEUHKOPUTKI TAI KEUHKO
Ääniraon yläpuolinen
kurkunpää
Epiglottis, NOS (ei sisällä
kurkunkannen etupintaa C10.1)
Kurkunkannen takapinta
Kurkunkansi, NOS (ei sisällä
kurkunkannen etupintaa C10.1)
Kurkunpään eteispoimun
kurkunpään puoleinen osa
Kurkunpään puoleinen osa
aryepiglottista
Kurkunpään ulko-osat
Ligamentum vestibulare
Plica vestibularis
Supraglotticus
Taskuhuuli
Taskujänne
Ääniraon alapuolinen
kurkunpää
Subglotticus
Kurkunpään rustot
Cartilago arytaenoidea
Cartilago cricoidea
Cartilago cuneiformis
Cartilago thyreoidea
Kannurusto
Kiilanmuotoinen rusto
Kilpirusto
Rengasrusto
C34.0
Pääkeuhkoputki
Bronchus principalis
Carina tracheae
Hilum pulmonis
Keuhkoportti
Pääbronchus
C34.1
Keuhkon ylälohko
Keuhkon ylälohkon keuhkoputki
Keuhkonkieleke
Lingula pulmonis sinistri
C34.2
Keuhkon keskilohko
Keuhkon keskilohkon keuhkoputki
C34.3
Keuhkon alalohko
Keuhkon alalohkon keuhkoputki
C34.8
Eri alueisiin ulottuva keuhkon
leesio (katso huomautus sivulta 50)
C34.9
Keuhko, NOS
Keuhkoputki, NOS
C37 KATEENKORVA
C37.9
C32.8
Eri alueisiin ulottuva
kurkunpään leesio
(katso huomautus sivulta 50)
C32.9
Kurkunpää, NOS
Larynx, NOS
C38 SYDÄN, MEDIASTINUM TAI PLEURA
C38.0
C33 HENKITORVI
C33.9
Kateenkorva
Thymus
Henkitorvi
Trachea
57
Sydän
Atrium cordis
Endocardium
Epicardium
Myocardium
Pericardium
Sydämen sisäkalvo
Sydäneteinen
Sydänkammio
Sydänlihas
Sydänpussi
Ventriculus cordis
Topografianumerot (jatkuu)
C38.1
Etumediastinum
Välikarsinan etuosa
C38.2
Takamediastinum
Välikarsinan takaosa
C38.3
Mediastinum, NOS
Välikarsina, NOS
C38.4
Keuhkopussi, NOS
Pleura, NOS
Pleura parietalis
Pleura visceralis
C38.8
Eri alueisiin ulottuva sydämen,
mediastinumin ja keuhkopussin
leesio (katso huomautus sivulta 50)
C40-C41 LUUT, NIVELET TAI
NIVELRUSTOT
C40 RAAJOJEN LUUT, NIVELET TAI
NIVELRUSTOT
C40.0
Yläraajan pitkät luut, lapaluu ja
niiden nivelet
Hartiakaari
Humerus
Kyynärnivel
Käden luu
Käsivarren luu
Olkalisäke-solisluunivel
Olkanivel
Radius
Scapula
Ulna
C40.1
Yläraajan lyhyet luut ja niiden
nivelet
Kämmenen luu
Metakarpaaliluu
Os metacarpale
Ossa carpi
Phalanges manus
Ranneluut
Rannenivel
Sormen luu
C40.2
Alaraajan pitkät luut ja niiden
nivelet
Femur
Fibula
Jalan luu
Meniscus
Nivelkierukka
Polvinivel, NOS
Tibia
C40.3
Alaraajan lyhyet luut ja niiden
nivelet
Jalkapöydän luu
Metatarsaaliluu
Nilkkaluut
Nilkkanivel
Ossa tarsalia
Patella
Phalanges pedis
Polvilumpio
Varpaan luu
C39 HENGITYS- TAI RINTAONTELON
ELINTEN MUU TAI SIJAINNILTAAN
MÄÄRITTÄMÄTÖN OSA
C39.0
Ylähengitystiet, NOS
C39.8
Eri alueisiin ulottuva
hengityselinten ja muiden
rintaontelon elinten leesio
Huom. Hengityselinten tai muiden
rintaontelon elinten kasvain, jonka
syntypaikkaa ei voi määritellä
luokkiin C30-C39.0.
C39.9
Hengityselinten sijainniltaan
määrittämätön osa
Hengitystiet, NOS
Tractus respiratorius, NOS
58
Topografianumerot (jatkuu)
C40.8
Eri alueisiin ulottuva raajan
luun, nivelen ja nivelruston
leesio (katso huomautus sivulta 50)
C40.9
Raajan luu, NOS
Raajan nivel, NOS
Raajan nivelrusto, NOS
C41.3
Kylkiluu, rintalasta, solisluu ja
nivelrustot
Clavicula
Costa
Kylkiluu-poikkihaarakenivel
Kylkirusto
Rintalasta-kylkiluunivel
Sternum
C41.4
Lantion luut, ristiluu, häntäluu
ja nivelrustot
Acetabulum
Häpyliitos
Istuinluu
Lonkkaluu
Lonkkamalja
Os coccygis
Os coxae
Os ilium
Os ischii
Os sacrum
Suoliluu
Symphysis pubica
C41.8
Eri alueisiin ulottuva luun,
nivelen tai nivelruston leesio
Huom. Luiden, nivelten ja
nivelrustojen kasvain, jonka
syntypaikkaa ei voi määritellä
luokkiin C40 tai C41.
C41.9
Luu, NOS
Nivel, NOS
Rusto, NOS
C41 LUUN, NIVELEN TAI NIVELRUSTON
MUU TAI MÄÄRITTÄMÄTÖN OSA
C41.0
C41.1
C41.2
Kallon ja kasvon luut ja
nivelrustot (ei sisällä
alaleukaluuta C41.1)
Maxilla
Os ethmoidale
Os frontale
Os hyoideum
Os nasale
Os occipitale
Os parietale
Os sphenoidale
Os temporale
Os zygomaticum
Pääkallo, NOS
Yläleukaluu
Alaleukaluu
Mandibula
Leukaluu, NOS
Leukanivel
Selkäranka (ei sisällä risti- ja
häntäluuta C41.4)
Atlas
Axis
Discus intervertebralis
Kannattajanikama
Kiertonikama
Nikama
Nikamavälilevy
Vertebra
C42 HEMATOPOEETTINEN TAI
RETIKULOENDOTELIAALISYSTEEMI
59
C42.0
Veri
Haema
C42.1
Luuydin
Medulla ossium
C42.2
Perna
Lien
Topografianumerot (jatkuu)
C42.3
Retikuloendoteliaalisysteemi,
NOS
C42.4
Hematopoeettinen systeemi,
NOS
C44.4
Päälaen, kaulan tai niskan iho
Pään iho, NOS
Solisluun yläpuolen iho
Supraclaviculaarinen iho
C44.5
Vartalon iho
 anuksen iho
 kainalon iho
 kyljen iho
 mahan iho
 nivusalueen iho
 pakaran iho
 perineumin iho
 rintakehän iho
 selän iho
 vatsan iho
Napa, NOS
Perianaalinen iho
Umbilicus, NOS
C44.6
Yläraajan tai hartian iho
 kyynärpään iho
 käden iho
 olkapään iho
 ranteen iho
 sormen iho
Sormen kynsi
C44.7
Alaraajan tai lonkan seudun iho
 jalan iho
 nilkan iho
 polven iho
 varpaan iho
Varpaan kynsi
C44.8
Eri alueisiin ulottuva ihon leesio
(katso huomautus sivulta 50)
C44.9
Iho, NOS (ei sisällä ison
häpyhuulen ihoa C51.0, vulvan
ihoa C51.9, peniksen ihoa C60.9,
kivespussin ihoa C63.2)
C44 IHO
(ei sisällä ulkosynnyttimien ihoa C51._, peniksen
ihoa C60.9, kivespussin ihoa C63.2)
C44.0
Huulen iho, NOS
Alahuulen iho
Ylähuulen iho
C44.1
Silmäluomi
Canthus, NOS
Luomi, NOS
Meibomin rauhanen
Silmäkulma, NOS
C44.2
C44.3
Ulkokorva
Auricula, NOS
Auris externa
Concha auriculae
Glandula ceruminosa
Helix
Korva, NOS
Korvakäytävä, NOS
Korvalehti, NOS
Pinna auris
Tragus
Kasvojen ihon muu tai
määrittämätön osa
 leuan iho
 nenän iho
 otsan iho
 posken iho
Ala nasi
Columella nasi
Kulmakarva
Leuka, NOS
Nenänsiiveke
Ohimo, NOS
Otsa, NOS
60
Topografianumerot (jatkuu)
C47 ÄÄREISHERMOT TAI
AUTONOMINEN HERMOSTO
(sisältää autonominen hermosto, gangliat, hermot,
parasympaattinen hermosto, selkäydinhermot,
sympaattinen hermosto, ääreishermot)
C47.0
C47.1
Pään, kasvojen, kaulan tai
niskan ääreishermot tai
autonominen hermosto
(ei sisällä silmäkuopan C69.6
autonomista hermostoa tai
ääreishermoja)
Ääreishermot tai autonominen
hermosto (katso lista C47:n alta):
 Fossa pterygoidea
 leuan
 ohimon
 otsan
 posken
 päälaen
 solisluun yläpuolen
Kaulapunos
Plexus cervicalis
Yläraajan tai hartian
ääreishermot tai autonominen
hermosto
Ääreishermot tai autonominen
hermosto (katso lista C47:n alta):
 kyynärpään
 käden
 olkapään
 ranteen
 sormen
Hartiapunos
Nervus medianus
Nervus radialis
Nervus ulnaris
Plexus brachialis
61
C47.2
Alaraajan tai lonkan seudun
ääreishermot tai autonominen
hermosto
Ääreishermot tai autonominen
hermosto (katso lista C47:n alta):
 jalan
 nilkan
 polven
 varpaan
Nervus femoralis
Nervus ischiadicus
Nervus obturatorius
C47.3
Rintakehän ääreishermot tai
autonominen hermosto
Ääreishermot tai autonominen
hermosto (katso lista C47:n alta):
 kainalon
 lapaluun alueen
 solisluun alapuolen
Nervus intercostalis
C47.4
Vatsan ääreishermot tai
autonominen hermosto
Ääreishermot tai autonominen
hermosto (katso lista C47:n alta):
 navan
 vatsanpeitteiden
C47.5
Lantion ääreishermot tai
autonominen hermosto
Ääreishermot tai autonominen
hermosto (katso lista C47:n alta):
 nivusalueen
 pakaran
 perineumin
 ristiselän
Nervus sacralis
Plexus lumbosacralis
Plexus sacralis
Ristipunos
C47.6
Vartalon ääreishermot tai
autonominen hermosto, NOS
Ääreishermot tai autonominen
hermosto (katso lista C47:n alta):
 kyljen
 selän
Nervus lumbalis
Topografianumerot (jatkuu)
C47.8
Eri alueisiin ulottuva
ääreishermon tai autonomisen
hermoston leesio
(katso huomautus sivulta 50)
C47.9
Autonominen hermosto, NOS
Ganglia, NOS
Hermo, NOS
Parasympaattinen hermosto, NOS
Selkäydinhermo, NOS
Sympaattinen hermosto, NOS
Ääreishermo, NOS
C49 SIDEKUDOKSET TAI MUUT
PEHMYTKUDOKSET
(sisältää bursa, faskia, ihonalaiskudos, imu- ja
verisuonet, jänne, jännetuppi, lihas- ja
rasvakudokset, synovia)
C49.0
Pään, kasvojen, kaulan tai
niskan side- tai pehmytkudos
(ei sisällä nenän rustoja C30.0 eikä
orbitan sidekudoksia C69.6)
Side- tai pehmytkudos (katso lista
C49:n alta):
 Fossa pterygoidea
 leuka
 ohimo
 otsa
 poski
 päälaki
 solisluun yläpuoli
Arteria carotis
Korvan rustot
Musculus masseter
Musculus sternocleidomastoideus
C49.1
Yläraajan tai hartian side- tai
pehmytkudos
Side- tai pehmytkudos (katso lista
C49:n alta):
 kyynärpää
 käsi
 olkapää
 ranne
 sormi
Aponeurosis palmaris
Arteria radialis
Arteria ulnaris
Musculus biceps brachii
Musculus brachialis
Musculus coracobrachialis
Musculus deltoideus
Musculus triceps brachii
C48 VATSAKALVO TAI
SEN TAKAINEN TILA
C48.0
Retroperitoneum
Periadrenaalinen kudos
Peripankreaattinen kudos
Perirenaalinen kudos
Retrosekaalinen kudos
Retroperitoneaalinen kudos
Vatsakalvontakaisen tilan kudos
C48.1
Vatsakalvon määritetty osa
Fossa Douglasi
Mesenterium
Mesoappendix
Mesocolon
Omentti
Suolilieve
(katso huomautus sivulta 50)
C48.2
Vatsakalvo, NOS
Peritoneum, NOS
Vatsakalvonontelo
C48.8
Eri alueisiin ulottuva
vatsakalvon ja sen takaisen tilan
leesio (katso huomautus sivulta 50)
Eri alueisiin ulottuva
retroperitoneumin ja peritoneumin
leesio
62
Topografianumerot (jatkuu)
C49.2
C49.3
C49.4
Alaraajan tai lonkan seudun
side- tai pehmytkudos
Side- tai pehmytkudos (katso lista
C49:n alta):
 jalka
 nilkka
 polvi
 varvas
Aponeurosis plantaris
Arteria femoralis
Musculus biceps femoris
Musculus gastrocnemius
Musculus quadriceps femoris
Rintakehän side- tai
pehmytkudos
(ei sisällä kateenkorvaa C37.9,
sydäntä ja mediastinumia C38._)
Side- tai pehmytkudos (katso lista
C49:n alta):
 kainalo
 lapaluun alue
 solisluun alapuoli
Aortta, NOS
Arteria axillaris
Arteria subclavia
Arteria thoracica interna
Ductus thoracicus
Musculi intercostales
Musculus latissimus dorsi
Musculus pectoralis major
Musculus trapezius
Pallea
Vena cava superior
C49.5
Lantion side- tai pehmytkudos
Side- tai pehmytkudos (katso lista
C49:n alta):
 nivusalue
 pakara
 perineum
 ristiselkä
Arteria iliaca
Musculus gluteus maximus
Vena iliaca
C49.6
Vartalon side- tai pehmytkudos,
NOS
Side- tai pehmytkudos (katso lista
C49:n alta):
 kylki
 selkä
C49.8
Eri alueisiin ulottuva side- tai
pehmytkudoksen leesio
(katso huomautus sivulta 50)
C49.9
Side- tai pehmytkudos, NOS
Bursa, NOS
Jänne, NOS
Lihas, NOS
Rasvakudos, NOS
Verisuoni, NOS
C50 RINTA
(ei sisällä rinnan ihoa C44.5)
Vatsan side- tai pehmytkudos
Side- tai pehmytkudos (katso lista
C49:n alta):
 napa
 vatsanpeitteet
Aorta abdominalis
Arteria mesenterica
Arteria renalis
Musculus iliopsoas
Musculus psoas
Musculus rectus abdominis
Truncus coeliacus
Vinot vatsalihakset
Vena cava inferior
Vena cava, NOS
63
C50.0
Nänni
Mamilla
C50.1
Rinnan keskiosa
C50.2
Rinnan yläsisäneljännes
C50.3
Rinnan alasisäneljännes
C50.4
Rinnan yläsivuneljännes
C50.5
Rinnan alasivuneljännes
C50.6
Rinnan kainaloon suuntautuva
osa
Topografianumerot (jatkuu)
C50.8
C50.9
C53 KOHDUNKAULA
Eri alueisiin ulottuva rinnan
leesio (katso huomautus sivulta 50)
Rinnan alaosa
Rinnan keskiviiva
Rinnan sivu
Rinnan yläosa
C53.0
Endocervix
Kohdun kaulakanavan sisäosa
Nabothin rauhanen
C53.1
Kohdunnapukka
Exocervix
Kohdunsuu
Ostium uteri
Portio
C53.8
Eri alueisiin ulottuva
kohdunkaulan leesio
(katso huomautus sivulta 50)
Kohdunkaulan muuntumisalue
Kohdunkaulan tynkä
C53.9
Kohdunkaula
Cervix uteri
Cervix, NOS
Rinta, NOS
Glandula mammaria
C51-C58 NAISEN SUKUELIMET
C51 VULVA
C51.0
Iso häpyhuuli
Bartholinin rauhanen
Ison häpyhuulen iho
Labium majus pudendi
C51.1
Pieni häpyhuuli
Labium minus pudendi
C54 KOHDUNRUNKO
C51.2
Clitoris
Häpykieli
C54.0
Isthmus uteri
Kohdunsola
C51.8
Eri alueisiin ulottuva vulvan
leesio (katso huomautus sivulta 50)
C54.1
Endometrium
Kohdunrungon limakalvo
C51.9
Vulva, NOS
Häpyhuuli, NOS
Ulkosynnyttimet, NOS
Vulvan iho
C54.2
Myometrium
Kohdunrungon lihaskerros
C54.3
Fundus uteri
Kohdunpohja
C54.8
Eri alueisiin ulottuva
kohdunrungon leesio
(katso huomautus sivulta 50)
C54.9
Kohdunrunko
Corpus uteri
C52 VAGINA
C52.9
Vagina, NOS
Emätin, NOS
Fornix vaginae
Gartnerin tiehyt
Hymen
Immenkalvo
C55 KOHTU, NOS
C55.9
64
Kohtu, NOS
Uterus, NOS
Topografianumerot (jatkuu)
C56 MUNASARJA
C56.9
C60-C63 MIEHEN SUKUELIMET
Munasarja
Ovario
C60 PENIS
C57 NAISEN SUKUELINTEN MUU TAI
MÄÄRITTÄMÄTÖN OSA
C60.0
Esinahka
Preputium
C60.1
Terska
Glans penis
C57.0
Munanjohdin
Tuba uterina
C60.2
Peniksen runko
Siittimen runko
C57.1
Kohdun leveä kannatin
Ligamentum latum uteri
C60.8
Eri alueisiin ulottuva peniksen
leesio (katso huomautus sivulta 50)
C57.2
Kohtu-nivusside
Ligamentum rotundum uteri
C60.9
Penis, NOS
Peniksen iho
C57.3
Parametrium
Kohdunvieruskudos
Ligamentum rectouterinum
Ligamentum sacrouterinum
Peräsuoli-kohtuside
C57.4
Kohdun sivuelimet
Adnexa uteri
Adnexa, NOS
C57.7
Naisen muu määritetty
sukuelinten osa
Wolffin tiehyt
C57.8
C57.9
C61 ETURAUHANEN
C61.9
C62 KIVES
Eri alueisiin ulottuva naisen
sukuelinten leesio
Huom. Naisen sukuelinten
kasvain, jonka syntypaikkaa ei voi
määritellä luokkiin C51- C57.7 tai
C58.
Naisen sukuelimet, NOS
Septum urethrovaginale
Vesicocervikaalinen kudos
C58 ISTUKKA
C58.9
Eturauhanen
Glandula prostatica
Prostata, NOS
Istukka
Membrana fetalis
Placenta
Sikiökalvot
65
C62.0
Laskeutumaton kives (kasvaimen
sijaintipaikkana)
Testis ectopicus (kasvaimen
sijaintipaikkana)
C62.1
Laskeutunut kives
C62.9
Kives, NOS
Testis, NOS
Topografianumerot (jatkuu)
C67 VIRTSARAKKO
C63 MIEHEN SUKUELINTEN MUU TAI
MÄÄRITTÄMÄTÖN OSA
C67.0
Virtsarakon kolmio
Trigonum vesicae
C67.1
Virtsarakon pohja
Fundus vesicae
C67.2
Virtsarakon sivuseinä
C67.3
Virtsarakon etuseinä
C67.4
Virtsarakon takaseinä
C67.5
Virtsarakon kaula
Virtsaputken sisäsuu
Ostium urethrae internum
C67.6
Virtsanjohtimen aukko
Ostium ureteris
Eri alueisiin ulottuva miehen
sukuelinten leesio
Huom. Miehen sukuelinten
kasvain, jonka syntypaikkaa ei voi
määritellä luokkiin C60-C63.7.
C67.7
Urakus
C67.8
Eri alueisiin ulottuva
virtsarakon leesio
(katso huomautus sivulta 50)
Miehen sukuelimet, NOS
C67.9
Virtsarakko, NOS
Vesica urinaria, NOS
C63.0
Lisäkives
Epididymis
C63.1
Siemennuora
Funiculus spermaticus
Siemenjohdin
Vas deferens
C63.2
C63.7
C63.8
C63.9
Kivespussi, NOS
Kivespussin iho
Scrotum, NOS
Miehen muu määritetty
sukuelinten osa
Glandula seminalis
Rakkularauhanen
Tunica vaginalis
C64-C68 VIRTSATIET
C68 VIRTSAELINTEN MUU TAI
MÄÄRITTÄMÄTÖN OSA
C64 MUNUAINEN
C64.9
Munuainen, NOS
Ren, NOS
C65 MUNUAISALLAS
C65.9
Munuaisallas
Pelvis renalis
C68.0
Virtsaputki
Bulbouretraalirauhanen
Cowberin rauhanen
Urethra
Utriculus prostaticus
C68.1
Virtsaputken vierusrauhaset
Glandula paraurethralis
C68.8
Eri alueisiin ulottuva
virtsaelinten leesio
Huom. Virtsaelinten kasvain,
jonka syntypaikkaa ei voi
määritellä luokkiin C64-C68.1.
C68.9
Virtsatiet, NOS
C66 VIRTSANJOHDIN
C66.9
Virtsanjohdin
Ureter
66
Topografianumerot (jatkuu)
C69-C72 SILMÄ, AIVOT TAI
MUUT KESKUSHERMOSTON
OSAT
C69.8
Eri alueisiin ulottuva silmän tai
sen apuelinten leesio
(katso huomautus sivulta 50)
C69.9
Silmä, NOS
C69 SILMÄ TAI SEN APUELIMET
C69.0
Sidekalvo
Conjunctiva
C69.1
Sarveiskalvo, NOS
Cornea, NOS
Limbus corneae
C70 KESKUSHERMOSTOKALVOT
C69.2
Verkkokalvo
Retina
C69.3
Silmän suonikalvo
Chorioidea
C69.4
Sädekehä
Bulbus oculi
Corpus ciliare
Iiris
Lens crystallina
Mykiö
Sclera
Silmämuna
Silmän kovakalvo
Silmänvalkuainen
Suonikalvosto
Tunica vasculosa bulbi
Uvea
Värikalvo
C69.5
Kyynelrauhanen
Canaliculus lacrimalis
Ductus nasolacrimalis
Glandula lacrimalis
Kyynelkanava
Kyynelpussi
Kyyneltiehyt
Saccus lacrimalis
C69.6
Silmäkuoppa, NOS
Orbita, NOS
Orbitan autonominen hermosto
Orbitan sidekudos
Orbitan ääreishermo
67
C70.0
Aivokalvot
Falx cerebelli
Falx cerebri
Falx, NOS
Isoaivosirppi
Kallon dura mater
Kallon kovakalvo
Kallon pehmeä kalvo
Kallon pia mater
Kallon sisäinen arachnoidea mater
Kallon sisäinen lukinkalvo
Pikkuaivosirppi
Pikkuaivoteltta
Tentorium cerebelli
C70.1
Selkäydinkalvot
Selkäytimen arachnoidea mater
Selkäytimen dura mater
Selkäytimen kovakalvo
Selkäytimen lukinkalvo
Selkäytimen pehmeä kalvo
Selkäytimen pia mater
C70.9
Keskushermostokalvot, NOS
Arachnoidea mater, NOS
Dura mater, NOS
Kovakalvo, NOS
Lukinkalvo, NOS
Pehmeä kalvo, NOS
Pia mater, NOS
Topografianumerot (jatkuu)
C71 AIVOT
C71.0
Isoaivot
Basaaliganglio
Cerebrum
Corpus striatum
Cortex cerebri
Hypothalamus
Insula
Iso aivokuori
Keskushermoston valkea aine
Operculum
Pallium
Putamen
Thalamus
Tyvitumake
C71.1
Otsalohko
Frontaalilohko
C71.2
Ohimolohko
Hippocampus
Temporaalilohko
Uncus
C71.3
Päälakilohko
Parietaalilohko
C71.4
Takaraivolohko
Oksipitaalilohko
C71.5
C71.6
C71.7
Aivorunko
Aivosilta
Medulla oblongata
Neljännen aivokammion choroid
plexus
Neljäs aivokammio, NOS
Oliva
Pedunculus cerebri
Pons
Pyramis medullae oblongatae
Ventriculus quartus, NOS
Ydinjatke
C71.8
Eri alueisiin ulottuva aivojen
leesio (katso huomautus sivulta 50)
Aivokurkiainen
Corpus callosum
Tapetum
C71.9
Aivot, NOS
Cranial fossa, NOS
C72 SELKÄYDIN, AIVOHERMOT TAI
MUU KESKUSHERMOSTON OSA
(ei sisällä: ganglia, sympaattiset ja
parasympaattiset hermot, ääreishermot C47)
Aivokammio, NOS
Aivojen sivukammio, NOS
Choroid plexus, NOS
Ependyma
Ependyymi
Kolmannen aivokammion choroid
plexus
Kolmas aivokammio, NOS
Ventriculus lateraliksen choroid
plexus
Ventriculus lateralis, NOS
Ventriculus tertius, NOS
Pikkuaivot, NOS
Cerebellum
Vermis cerebelli
68
C72.0
Selkäydin
Conus medullaris
Filum terminale
Medulla spinalis
C72.1
Cauda equina
Selkäytimen häntä
C72.2
Hajuhermo
Nervus olfactorius
C72.3
Näköhermo
Chiasma opticum
Nervus opticus
Tractus opticus
C72.4
Kuulo-tasapainohermo
Nervus vestibulocochlearis
Topografianumerot (jatkuu)
C72.5
C72.8
C72.9
C75 MUUT UMPIRAUHASET JA
SENTAPAISET ELIMET
Aivohermo, NOS
Nervus abducens
Nervus accessorius, NOS
Nervus facialis
Nervus glossopharyngeus
Nervus hypoglossus
Nervus oculomotorius
Nervus trigeminus
Nervus trochlearis
Nervus vagus
Eri alueisiin ulottuva aivojen ja
keskushermoston leesio
Huom. Aivojen ja
keskushermoston kasvain, jonka
syntypaikkaa ei voi määritellä
luokkiin C70-C72.5.
Hermosto, NOS
Epiduralis
Keskushermosto
Parasellaris
C75.0
Lisäkilpirauhanen
Glandulae parathyreoideae
C75.1
Aivolisäke
Aivolisäkekuoppa
Fossa hypophysialis
Glandula pituitaria
Hypophysis
Rathken pussi
Sella turcica
C75.2
Kraniofaryngeaalitiehyt
C75.3
Käpyrauhanen
Corpus pineale
Glandula pinealis
C75.4
Karotiskeränen
Glomus caroticum
C75.5
Aorttakeränen ja muut
paragangliot
Glomus aorticum
Glomus coccygeum
Glomus jugulare
Paraganglio
Zuckerkandlin elin
C75.8
Eri alueisiin ulottuva
umpirauhasen tai sen kaltaisen
elimen leesio
(katso huomautus sivulta 50)
Useiden umpirauhasten leesio
C75.9
Umpirauhanen, NOS
Endokriininen rauhanen, NOS
C73-C75 KILPIRAUHANEN TAI
MUU UMPIRAUHANEN
C73 KILPIRAUHANEN
C73.9
Kilpirauhanen
Thyreoidea
C74 LISÄMUNUAINEN
C74.0
Lisämunuaiskuori
Cortex glandulae suprarenalis
C74.1
Lisämunuaisydin
Medulla glandulae suprarenalis
C74.9
Lisämunuainen, NOS
Glandula suprarenalis
69
Topografianumerot (jatkuu)
C76 MUU TAI EPÄTARKASTI
MÄÄRITETTY SIJAINTIPAIKKA
C76.0
C76.1
Pää, kasvot, kaula tai niska, NOS
Leukapieli, NOS
Nenä, NOS
Poski, NOS
Solisluun yläpuolen alue, NOS
Supraclavikulaarialue, NOS
Rintakehä, NOS
Axilla, NOS
Infraclavikulaarialue, NOS
Kainalo, NOS
Lapaluun alue, NOS
Rintaontelo, NOS
Solisluun alapuolen alue, NOS
Thorax, NOS
C76.2
Vatsa, NOS
Abdomen, NOS
Intra-abdominalis, NOS
Vatsanpeitteet, NOS
Vatsaontelo
C76.3
Lantio, NOS
Fossa ischiorectalis
Nivusalue, NOS
Pakara, NOS
Pelvis, NOS
Perineum, NOS
Perirectaalialue, NOS
Ristiselän alue, NOS
C76.4
Yläraaja, NOS
Hartia, NOS
Kyynärpää, NOS
Käsi, NOS
Olkapää, NOS
Ranne, NOS
Sormi, NOS
C76.5
Alaraaja, NOS
Jalka, NOS
Lonkka, NOS
Nilkka, NOS
Polvi, NOS
Varvas, NOS
C76.7
Muu epätarkasti määritetty
paikka
Kylki, NOS
Selkä, NOS
Vartalo, NOS
C76.8
Epätarkasti määritetyn paikan
eri alueisiin ulottuva leesio
(katso huomautus sivulta 50)
C77 IMUSOLMUKKEET
C77.0
70
Pään, kasvojen, kaulan ja niskan
imusolmukkeet
 Alaleuan
 Henkitorven etupuoliset
 Kielen
 Korvantaus
 Korvasylkirauhasen
 Kurkunpään etupuoliset
 Leuanalaiset
 Leuankärjenalaiset
 Nieluntakaiset
 Solisluun yläpuoliset
Nodi cervicales
Nodi lymphatici linguales
Nodi lymphatici occipitales
Nodi lymphatici parotidei
Nodi lymphatici retroauriculares
Nodi lymphatici submandibulares
Nodi lymphatici submentales
Nodi lymphatici supraclaviculares
Nodi prelaryngei
Nodi pretracheales
Nodi retrophanryngeales
Nodus mandibularis
Topografianumerot (jatkuu)
C77.1
C77.2
Rintakehän imusolmukkeet
 Henkitorven viereiset
 Keuhkojen
 Keuhkoportin
 Keuhkoputkien
 Kylkiluuvälien
 Pallean
 Rintalastan viereiset
 Välikarsinan
Nodi lymphatici
bronchopulmonales
Nodi lymphatici hilares
Nodi lymphatici intercostales
Nodi lymphatici mediastinales
Nodi lymphatici parasternales
Nodi lymphatici paratracheales
Nodi lymphatici phrenici
Nodi lymphatici pulmonales
Nodi lymphatici thoracis
Vatsan imusolmukkeet
 Haiman
 Mahalaukun
 Mahanportin
 Maksan
 Paksusuolen
 Para-aortaaliset
 Pernan
 Sisusvaltimorungon
 Suoliliepeen
 Vatsakalvontakaiset
Nodi lymphatici abdominis
Nodi lymphatici coeliaci
Nodi lymphatici colici
Nodi lymphatici gastrici
Nodi lymphatici hepatici
Nodi lymphatici ileocolici
Nodi lymphatici lumbales
Nodi lymphatici mesenterici
Nodi lymphatici pancreatici
Nodi lymphatici periaortici
Nodi lymphatici pylorici
Nodi lymphatici retroperitoneales
Nodi lymphatici splenici
C77.3
Kainalon tai yläraajan
imusolmukkeet
 Kyynärtaipeen
 Olkavarren
 Solisluun alaiset
Nodi lymphatici axillares
Nodi lymphatici brachiales
Nodi lymphatici cubitales
Nodi lymphatici infraclaviculares
C77.4
Nivusseudun tai alaraajan
imusolmukkeet
 Nivustaipeen
 Polvitaipeen
Cloquetin imusolmuke
Nodi lymphatici inguinales
Nodi lymphatici poplitei
Rosenmüllerin imusolmuke
C77.5
Lantion imusolmukkeet
 Kohdun viereiset
 Lonkan
 Peittyneen aukon kanavassa
sijaitsevat
 Ristiluuvaltimoiden
 Sydänalan alemmat
Nodi lymphatici epigastici
inferiores
Nodi lymphatici iliaci
Nodi lymphatici obturatori
Nodi lymphatici parauterini
Nodi lymphatici sacrales
C77.8
Eri alueiden imusolmukkeet
C77.9
Imusolmuke, NOS
C80 TUNTEMATON SIJAINTIPAIKKA
C80.9
71
Tuntematon sijaintipaikka
5. MERKKI: KASVAINTEN KÄYTTÄYTYMINEN
/0 Hyvänlaatuinen
/1 Epävarma tai tuntematon käyttäytyminen
Borderline
Low malignant potential
Uncertain malignant potential
/2 In situ
Intraepiteliaalinen
Noninfiltrating
Non-invasiivinen
/3 Pahanlaatuinen, primaaripaikka
/6 Pahanlaatuinen, metastaasi
Pahanlaatuinen, sekundaarinen
/9 Pahanlaatuinen, epävarmaa, onko primaari- vai
sekundaarikasvain
72
6. MERKKI: HISTOLOGINEN ERILAISTUMINEN
1 I aste
Hyvin erilaistunut
Erilaistunut, NOS
2 II aste
Kohtalaisen erilaistunut
Kohtalaisen hyvin erilaistunut
Keskinkertaisen erilaistunut
3 III aste
Huonosti erilaistunut
4 IV aste
Erilaistumaton
Anaplastinen
9 Erilaistumisastetta ei ole määritelty, tai mainittu tai sitä ei
käytetä
___________________________________________________________________________
6. MERKKI: LYMFOOMIEN JA LEUKEMIOIDEN
IMMUNOFENOTYYPIN ILMAISEMINEN
5 T-solu
6 B-solu
Pre-B
B-esiaste
7 Null solu
Non T-non B
8 NK solu
Luonnollinen tappajasolu
9 Solutyyppiä ei ole määritelty tai mainittu
73
74
MORFOLOGY
800 NEOPLASMS, NOS
8000/0
8000/1
8000/3
8000/6
8000/9
801-804 EPITHELIAL NEOPLASMS, NOS
Neoplasm, benign
Tumor, benign
Unclassified tumor, benign
8010/0
Epithelial tumor, benign
8010/2
Carcinoma in situ, NOS
Intraepithelial carcinoma, NOS
8010/3
Carcinoma, NOS
Epithelial tumor, malignant
8010/6
Carcinoma, metastatic, NOS
Secondary carcinoma
8010/9
Carcinomatosis
Neoplasm, malignant
Tumor, malignant, NOS
Malignancy
Cancer
Unclassified tumor, malignant
Blastoma, NOS
8011/0
Epithelioma, benign
8011/3
Epithelioma, malignant
Epithelioma, NOS
8012/3
Large cell carcinoma, NOS
Neoplasm, metastatic
Neoplasm, secondary
Tumor, metastatic
Tumor, secondary
Tumor embolus
8013/3
Large cell neuroendocrine carcinoma
8014/3
Large cell carcinoma with rhabdoid
phenotype
8015/3
Glassy cell carcinoma
8020/3
Carcinoma, undifferentiated, NOS
8021/3
Carcinoma, anaplastic, NOS
Neoplasm, uncertain whether benign or
malignant
Neoplasm, NOS
Tumor, NOS
Unclassified tumor, uncertain whether
benign or malignant
Unclassified tumor, borderline
malignancy
Neoplasm, malignant, uncertain whether
primary or metastatic
Unclassified tumor, malignant, uncertain
whether primary or metastatic
8001/0
Tumor cells, benign
8022/3
Pleomorphic carcinoma
8001/1
Tumor cells, uncertain whether benign or
malignant
Tumor cells, NOS
8030/3
Giant cell and spindle cell carcinoma
8031/3
Giant cell carcinoma
8001/3
Tumor cells, malignant
8032/3
Spindle cell carcinoma, NOS
8002/3
Malignant tumor, small cell type
8033/3
Pseudosarcomatous carcinoma
Sarcomatoid carcinoma
8003/3
Malignant tumor, giant cell type
8034/3
Polygonal cell carcinoma
8004/3
Malignant tumor, spindle cell type
Malignant tumor, fusiform cell type
8035/3
Carcinoma with osteoclast-like giant cells
8005/0
Clear cell tumor, NOS
8040/0
Tumorlet, benign
8005/3
Malignant tumor, clear cell type
8040/1
Tumorlet, NOS
75
Morphology –Numerical (continued)
8041/3
Small cell carcinoma, NOS
Reserve cell carcinoma
Round cell carcinoma
Small cell neuroendocrine carcinoma
8070/3
Squamous cell carcinoma, NOS
Epidermoid carcinoma, NOS
Squamous carcinoma
Squamous cell epithelioma
8042/3
Oat cell carcinoma (C34._)
8070/6
Squamous cell carcinoma, metastatic,
NOS
8043/3
Small cell carcinoma, fusiform cell
8071/3
8044/3
Small cell carcinoma, intermediate cell
8045/3
Combined small cell carcinoma
Mixed small cell carcinoma
Combined small cell-large cell carcinoma
Combined small cell-adenocarcinoma
Combined small cell-squamous cell
carcinoma
Squamous cell carcinoma, keratinizing,
NOS
Squamous cell carcinoma, large cell,
keratinizing
Epidermoid carcinoma, keratinizing
8072/3
Squamous cell carcinoma, large cell,
nonkeratinizing, NOS
Squamous cell carcinoma,
nonkeratinizing, NOS
Epidermoid carcinoma, large cell,
nonkeratinizing
8073/3
Squamous cell carcinoma, small cell,
nonkeratinizing
Epidermoid carcinoma, small cell,
nonkeratinizing
8074/3
Squamous cell carcinoma, spindle cell
Epidermoid carcinoma, spindle cell
Squamous cell carcinoma, sarcomatoid
8075/3
Squamous cell carcinoma, adenoid
Squamous cell carcinoma,
pseudoglandular
Squamous cell carcinoma, acantholytic
8076/2
Squamous cell carcinoma in situ with
questionable stromal invasion
Epidermoid carcinoma in situ with
questionable stromal invasion
8076/3
Squamous cell carcinoma, microinvasive
8077/2
Squamous intraepithelial neoplasia,
grade III (see Coding Guidelines, page 31)
Cervical intraepithelial neoplasia,
grade III (C53._)
CIN III, NOS (C53._)
CIN III with severe dysplasia
(C53._)
Vaginal intraepithelial neoplasia,
grade III (C52._)
VAIN III (C52._)
Vulvar intraepithelial neoplasia,
grade III (C51._)
VIN III (C51._)
Anal intraepithelial neoplasia, grade III
(C21.1)
AIN III (C21.1)
8046/3
Non-small cell carcinoma (C34._)
805-808 SQUAMOUS CELL NEOPLASMS
8050/0
Papilloma, NOS (except papilloma of
bladder M-8120/1)
8050/2
Papillary carcinoma in situ
8050/3
Papillary carcinoma, NOS
8051/0
Verrucous papilloma
8051/3
Verrucous carcinoma, NOS
Condylomatous carcinoma
Verrucous squamous cell carcinoma
Verrucous epidermoid carcinoma
Warty carcinoma
8052/0
Squamous cell papilloma, NOS
Squamous papilloma
Keratotic papilloma
8052/2
Papillary squamous cell carcinoma,
non-invasive
Papillary squamous cell carcinoma in situ
8052/3
Papillary squamous cell carcinoma
Papillary epidermoid carcinoma
8053/0
Squamous cell papilloma, inverted
8060/0
Squamous papillomatosis
Papillomatosis, NOS
8070/2
Squamous cell carcinoma in situ, NOS
Epidermoid carcinoma in situ, NOS
Intraepidermal carcinoma, NOS
Intraepithelial squamous cell carcinoma
76
Morphology –Numerical (continued)
8078/3
Squamous cell carcinoma with horn
formation
8080/2
Queyrat erythroplasia (C60._)
8081/2
Bowen disease (C44._)
Intraepidermal squamous cell carcinoma,
Bowen type (C44._)
8082/3
Lymphoepithelial carcinoma
Lymphoepithelioma
Lymphoepithelioma-like carcinoma
Schmincke tumor (C11._)
8095/3
Metatypical carcinoma (C44._)
8096/0
Intraepidermal epithelioma of Jadassohn
(C44._)
8097/3
Basal cell carcinoma, nodular (C44._)
Basal cell carcinoma, micronodular (C44._)
8098/3
Adenoid basal carcinoma (C53._)
8100/0
Trichoepithelioma (C44._)
Brooke tumor (C44._)
Epithelioma adenoides cysticum (C44._)
8083/3
Basaloid squamous cell carcinoma
8101/0
Trichofolliculoma (C44._)
8084/3
Squamous cell carcinoma, clear cell type
8102/0
Trichilemmoma (C44._)
8102/3
Trichilemmocarcinoma (C44._)
Trichilemmal carcinoma (C44._)
8103/0
Pilar tumor (C44._)
Proliferating trichilemmal cyst
Proliferating trichilemmal tumor
809-811 BASAL CELL NEOPLASMS
8090/1
Basal cell tumor (C44._)
8090/3
Basal cell carcinoma, NOS (C44._)
Basal cell epithelioma (C44._)
Rodent ulcer (C44._)
Pigmented basal cell carcinoma (C44._)
8110/0
Pilomatrixoma, NOS (C44._)
Calcifying epithelioma of Malherbe
(C44._)
Pilomatricoma, NOS (C44._)
8091/3
Multifocal superficial basal cell carcinoma
(C44._)
Multicentric basal cell carcinoma
(C44._)
8110/3
Pilomatrix carcinoma (C44._)
Pilomatrixoma, malignant (C44._)
Pilomatricoma, malignant (C44._)
Matrical carcinoma (C44._)
8092/3
Infiltrating basal cell carcinoma, NOS
(C44._)
Infiltrating basal cell carcinoma, non
sclerosing (C44._)
Infiltrating basal cell carcinoma, sclerosing
(C44._)
Basal cell carcinoma, morpheic (C44._)
Basal cell carcinoma, desmoplastic type
(C44._)
8093/3
8094/3
812-813 TRANSITIONAL CELL
PAPILLOMAS AND CARCINOMAS
Basal cell carcinoma, fibroepithelial
(C44._)
Fibroepithelioma of Pinkus type
Fibroepithelial basal cell carcinoma,
Pinkus type
Pinkus tumor
Fibroepithelioma, NOS
8120/0
Transitional cell papilloma, benign
Transitional papilloma
8120/1
Urothelial papilloma, NOS
Papilloma of bladder (C67._)
Transitional cell papilloma, NOS
8120/2
Transitional cell carcinoma in situ
Urothelial carcinoma in situ
8120/3
Basosquamous carcinoma (C44._)
Mixed basal-squamous cell carcinoma
(C44._)
77
Transitional cell carcinoma, NOS
Urothelial carcinoma, NOS
Transitional carcinoma
Morphology –Numerical (continued)
8121/0
8121/1
8121/3
Schneiderian papilloma, NOS
(C30.0, C31._)
Sinonasal papilloma, NOS (C30.0, C31._)
Sinonasal papilloma, exophytic
(C30.0, C31._)
Sinonasal papilloma, fungiform
(C30.0, C31._)
Transitional cell papilloma, inverted, benign
Transitional papilloma, inverted, benign
8140/6
Adenocarcinoma, metastatic, NOS
8141/3
Scirrhous adenocarcinoma
Scirrhous carcinoma
Carcinoma with productive fibrosis
8142/3
Linitis plastica (C16._)
8143/3
Superficial spreading adenocarcinoma
Transitional cell papilloma, inverted, NOS
Transitional papilloma, inverted, NOS
Schneiderian papilloma, inverted
(C30.0, C31._)
Columnar cell papilloma
Cylindrical cell papilloma (C30.0, C31._)
Oncocytic Schneiderian papilloma
(C30.0, C31._)
8144/3
Adenocarcinoma, intestinal type (C16._)
Carcinoma, intestinal type (C16._)
8145/3
Carcinoma, diffuse type (C16._)
Adenocarcinoma, diffuse type (C16._)
8146/0
Monomorphic adenoma
8147/0
Basal cell adenoma
8147/3
Basal cell adenocarcinoma
8148/2
Glandular intraepithelial neoplasia,
grade III
Prostatic intraepithelial neoplasia, grade III
(C61.9)
PIN III (C61.9)
8149/0
Canalicular adenoma
8150/0
Islet cell adenoma (C25._)
Islet cell tumor, benign (C25._)
Nesidioblastoma (C25._)
Islet cell adenomatosis (C25._)
8150/1
Islet cell tumor, NOS (C25._)
8150/3
Islet cell carcinoma (C25._)
Islet cell adenocarcinoma (C25._)
8151/0
Insulinoma, NOS (C25._)
Beta cell adenoma (C25._)
8151/3
Insulinoma, malignant (C25._)
Beta cell tumor, malignant (C25._)
8152/1
Glucagonoma, NOS (C25._)
Alpha cell tumor, NOS (C25._)
8152/3
Glucagonoma, malignant (C25._)
Alpha cell tumor, malignant (C25._)
8153/1
Gastrinoma, NOS
G cell tumor, NOS
Gastrin cell tumor
8153/3
Gastrinoma, malignant
G cell tumor, malignant
Gastrin cell tumor, malignant
Schneiderian carcinoma (C30.0, C31._)
Cylindrical cell carcinoma (C30.0, C31._)
8122/3
Transitional cell carcinoma, spindle cell
Transitional cell carcinoma, sarcomatoid
8123/3
Basaloid carcinoma
8124/3
Cloacogenic carcinoma (C21.2)
8130/1
Papillary transitional cell neoplasm of low
malignant potential (C67._)
Papillary urothelial neoplasm of low
malignant potential (C67._)
8130/2
8130/3
8131/3
Papillary transitional cell carcinoma,
non-invasive (C67._)
Papillary urothelial carcinoma, noninvasive (C67._)
Papillary transitional cell carcinoma
(C67._)
Papillary urothelial carcinoma (C67._)
Transitional cell carcinoma,
micropapillary (C67._)
814-838 ADENOMAS AND
ADENOCARCINOMAS
8140/0
Adenoma, NOS
8140/1
Atypical adenoma
Bronchial adenoma, NOS (C34._)
8140/2
Adenocarcinoma in situ, NOS
8140/3
Adenocarcinoma, NOS
78
Morphology –Numerical (continued)
8154/3
Mixed islet cell and exocrine
adenocarcinoma (C25._)
Mixed acinar-endocrine carcinoma (C25._)
Mixed ductal-endocrine carcinoma (C25._)
8155/1
Vipoma, NOS
8155/3
Vipoma, malignant
8156/1
Somatostatinoma, NOS
Somatostatin cell tumor, NOS
8156/3
Somatostatinoma, malignant
Somatostatin cell tumor, malignant
8157/1
Enteroglucagonoma, NOS
8157/3
Enteroglucagonoma, malignant
8160/0
Bile duct adenoma (C22.1, C24.0)
Cholangioma (C22.1, C24.0)
8160/3
Cholangiocarcinoma (C22.1, C24.0)
Bile duct carcinoma (C22.1, C24.0)
Bile duct adenocarcinoma
(C22.1, C24.0)
8161/0
Bile duct cystadenoma (C22.1, C24.0)
8161/3
Bile duct cystadenocarcinoma
(C22.1, C24.0)
8162/3
Klatskin tumor (C22.1, C24.0)
8170/0
Liver cell adenoma (C22.0)
Hepatocellular adenoma (C22.0)
Hepatoma, benign (C22.0)
8170/3
Hepatocellular carcinoma, NOS (C22.0)
Liver cell carcinoma (C22.0)
Hepatocarcinoma (C22.0)
Hepatoma, malignant (C22.0)
Hepatoma, NOS (C22.0)
8171/3
Hepatocellular carcinoma, fibrolamellar
(C22.0)
8172/3
Hepatocellular carcinoma, scirrhous
(C22.0)
Sclerosing hepatic carcinoma (C22.0)
8173/3
Hepatocellular carcinoma, spindle cell
variant (C22.0)
Hepatocellular carcinoma, sarcomatoid
(C22.0)
8174/3
Hepatocellular carcinoma, clear cell type
(C22.0)
79
8175/3
Hepatocellular carcinoma, pleomorphic
type (C22.0)
8180/3
Combined hepatocellular carcinoma and
cholangiocarcinoma (C22.0)
Mixed hepatocellular and bile duct
carcinoma (C22.0)
Hepatocholangiocarcinoma (C22.0)
8190/0
Trabecular adenoma
8190/3
Trabecular adenocarcinoma
Trabecular carcinoma
8191/0
Embryonal adenoma
8200/0
Eccrine dermal cylindroma (C44._)
Turban tumor (C44.4)
Cylindroma of skin (C44._)
8200/3
Adenoid cystic carcinoma
Adenocystic carcinoma
Cylindroma, NOS (except cylindroma of
skin M-8200/0)
Adenocarcinoma, cylindroid
Bronchial adenoma, cylindroid (C34._) [obs]
8201/2
Cribriform carcinoma in situ (C50._)
Ductal carcinoma in situ, cribriform type
(C50._)
8201/3
Cribriform carcinoma, NOS
Ductal carcinoma, cribriform type
(C50._)
8202/0
Microcystic adenoma (C25._)
8204/0
Lactating adenoma (C50._)
8210/0
Adenomatous polyp, NOS
Polypoid adenoma
8210/2
Adenocarcinoma in situ in adenomatous
polyp
Adenocarcinoma in situ in tubular
adenoma
Carcinoma in situ in adenomatous polyp
Adenocarcinoma in situ in polypoid
adenoma
Adenocarcinoma in situ in a polyp, NOS
Carcinoma in situ in a polyp, NOS
8210/3
Adenocarcinoma in adenomatous polyp
Adenocarcinoma in tubular adenoma
Carcinoma in adenomatous polyp
Adenocarcinoma in polypoid adenoma
Adenocarcinoma in a polyp, NOS
Carcinoma in a polyp, NOS
Morphology –Numerical (continued)
8211/0
Tubular adenoma, NOS
8242/1
Enterochromaffin-like cell carcinoid, NOS
ECL cell carcinoid, NOS
8211/3
Tubular adenocarcinoma
Tubular carcinoma
8242/3
Enterochromaffin-like cell tumor,
malignant
ECL cell carcinoid, malignant
8212/0
Flat adenoma
8213/0
Serrated adenoma (C18._)
Mixed adenomatous and hyperplastic polyp
(C18._)
8243/3
Goblet cell carcinoid
Mucocarcinoid tumor
Mucinous carcinoid
8214/3
Parietal cell carcinoma (C16._)
Parietal cell adenocarcinoma (C16._)
8244/3
Composite carcinoid
Combined carcinoid and adenocarcinoma
Mixed carcinoid-adenocarcinoma
8215/3
Adenocarcinoma of anal glands (C21.1)
Adenocarcinoma of anal ducts (C21.1)
8245/1
Tubular carcinoid
Adenomatous polyposis coli (C18._)
Familial polyposis coli (C18._)
Adenomatosis, NOS
8245/3
Adenocarcinoid tumor
8246/3
Neuroendocrine carcinoma, NOS
8220/3
Adenocarcinoma in adenomatous
polyposis coli (C18._)
8247/3
8221/0
Multiple adenomatous polyps
Merkel cell carcinoma (C44._)
Merkel cell tumor (C44._)
Primary cutaneous neuroendocrine
carcinoma (C44._)
8221/3
Adenocarcinoma in multiple adenomatous
polyps
8248/1
Apudoma
8249/3
Atypical carcinoid tumor
8230/2
Ductal carcinoma in situ, solid type
(C50._)
Intraductal carcinoma, solid type
8250/1
Pulmonary adenomatosis (C34._)
8250/3
Bronchiolo-alveolar adenocarcinoma,
NOS (C34._)
Bronchiolo-alveolar carcinoma, NOS
(C34._)
Bronchiolar adenocarcinoma (C34._)
Bronchiolar carcinoma (C34._)
Alveolar cell carcinoma (C34._)
8251/0
Alveolar adenoma (C34._)
8251/3
Alveolar adenocarcinoma (C34._)
Alveolar carcinoma
8252/3
Bronchiolo-alveolar carcinoma, nonmucinous (C34._)
Bronchiolo-alveolar carcinoma, Clara cell
(C34._)
Bronchiolo-alveolar carcinoma, type II
pneumocyte (C34._)
8253/3
Bronchiolo-alveolar carcinoma, mucinous
(C34._)
Bronchiolo-alveolar carcinoma, goblet
cell type (C34._)
8220/0
8230/3
Solid carcinoma, NOS
Solid carcinoma with mucin formation
Solid adenocarcinoma with mucin
formation
8231/3
Carcinoma simplex
8240/1
Carcinoid tumor of uncertain malignant
potential
Carcinoid tumor, NOS, of appendix (C18.1)
Carcinoid, NOS, of appendix (C18.1)
Carcinoid tumor, argentaffin, NOS
Argentaffinoma, NOS [obs]
8240/3
8241/3
Carcinoid tumor, NOS (except of appendix
M-8240/1)
Carcinoid, NOS (except of appendix
M-8240/1)
Typical carcinoid
Bronchial adenoma, carcinoid (C34._)
Enterochromaffin cell carcinoid
Carcinoid tumor, argentaffin, malignant
Argentaffinoma, malignant [obs]
EC cell carcinoid
Serotonin producing carcinoid
80
Morphology –Numerical (continued)
8254/3
8255/3
Bronchiolo-alveolar carcinoma, mixed
mucinous and non-mucinous (C34._)
Bronchiolo-alveolar carcinoma, Clara
cell and goblet cell type (C34._)
Bronchiolo-alveolar carcinoma, type II
pneumocyte and goblet cell type
(C34._)
Bronchiolo-alveolar carcinoma,
indeterminate type (C34._)
Adenocarcinoma with mixed subtypes
Adenocarcinoma combined with other
types of carcinoma
8260/0
Papillary adenoma, NOS
Glandular papilloma
8260/3
Papillary adenocarcinoma, NOS
Papillary carcinoma of thyroid (C73.9)
Papillary renal cell carcinoma (C64.9)
8261/0
Villous adenoma, NOS
Villous papilloma
8261/2
Adenocarcinoma in situ in villous
adenoma
8261/3
Adenocarcinoma in villous adenoma
8262/3
Villous adenocarcinoma
8263/0
Tubulovillous adenoma, NOS
Villoglandular adenoma
Papillotubular adenoma
8263/2
Adenocarcinoma in situ in tubulovillous
adenoma
8263/3
Adenocarcinoma in tubulovillous
adenoma
Papillotubular adenocarcinoma
Tubulopapillary adenocarcinoma
8264/0
Papillomatosis, glandular
Biliary papillomatosis (C22.1, C24.0)
8270/0
Chromophobe adenoma (C75.1)
8270/3
Chromophobe carcinoma (C75.1)
Chromophobe adenocarcinoma (C75.1)
8271/0
Prolactinoma (C75.1)
8272/0
Pituitary adenoma, NOS (C75.1)
8272/3
Pituitary carcinoma, NOS (C75.1)
8280/0
Acidophil adenoma (C75.1)
Eosinophil adenoma (C75.1)
81
8280/3
Acidophil carcinoma (C75.1)
Acidophil adenocarcinoma (C75.1)
Eosinophil carcinoma (C75.1)
Eosinophil adenocarcinoma (C75.1)
8281/0
Mixed acidophil-basophil adenoma
(C75.1)
8281/3
Mixed acidophil-basophil carcinoma
(C75.1)
8290/0
Oxyphilic adenoma
Oncocytic adenoma
Oncocytoma
Hurthle cell adenoma (C73.9)
Hurthle cell tumor (C73.9)
Follicular adenoma, oxyphilic cell (C73.9)
8290/3
Oxyphilic adenocarcinoma
Oncocytic carcinoma
Oncocytic adenocarcinoma
Hurthle cell carcinoma (C73.9)
Hurthle cell adenocarcinoma (C73.9)
Follicular carcinoma, oxyphilic cell (C73.9)
8300/0
Basophil adenoma (C75.1)
Mucoid cell adenoma (C75.1)
8300/3
Basophil carcinoma (C75.1)
Basophil adenocarcinoma (C75.1)
Mucoid cell adenocarcinoma (C75.1)
8310/0
Clear cell adenoma
8310/3
Clear cell adenocarcinoma, NOS
Clear cell carcinoma
Clear cell adenocarcinoma, mesonephroid
8311/1
Hypernephroid tumor [obs]
8312/3
Renal cell carcinoma, NOS (C64.9)
Renal cell adenocarcinoma (C64.9)
Grawitz tumor (C64.9) [obs]
Hypernephroma (C64.9) [obs]
8313/0
Clear cell adenofibroma (C56.9)
Clear cell cystadenofibroma (C56.9)
8313/1
Clear cell adenofibroma of borderline
malignancy (C56.9)
Clear cell cystadenofibroma of
borderline malignancy (C56.9)
8313/3
Clear cell adenocarcinofibroma (C56.9)
Clear cell cystadenocarcinofibroma
(C56.9)
8314/3
Lipid-rich carcinoma (C50._)
8315/3
Glycogen-rich carcinoma
Morphology –Numerical (continued)
8316/3
Cyst-associated renal cell carcinoma
(C64.9)
8334/0
Macrofollicular adenoma (C73.9)
Colloid adenoma (C73.9)
8317/3
Renal cell carcinoma, chromophobe type
(C64.9)
Chromophobe cell renal carcinoma
(C64.9)
8335/3
Follicular carcinoma, minimally invasive
(C73.9)
Follicular carcinoma, encapsulated
(C73.9)
8318/3
Renal cell carcinoma, sarcomatoid (C64.9)
Renal cell carcinoma, spindle cell
(C64.9)
8336/0
Hyalinizing trabecular adenoma (C73.9)
8337/3
Insular carcinoma (C73.9)
8319/3
Collecting duct carcinoma (C64.9)
Bellini duct carcinoma (C64.9)
Renal carcinoma, collecting duct type
(C64.9)
8340/3
8320/3
Granular cell carcinoma
Granular cell adenocarcinoma
Papillary carcinoma, follicular variant
(C73.9)
Papillary adenocarcinoma, follicular
variant (C73.9)
Papillary and follicular adenocarcinoma
(C73.9)
Papillary and follicular carcinoma
(C73.9)
8321/0
Chief cell adenoma (C75.0)
8341/3
Papillary microcarcinoma (C73.9)
8322/0
Water-clear cell adenoma (C75.0)
8342/3
Papillary carcinoma, oxyphilic cell (C73.9)
8322/3
Water-clear cell adenocarcinoma (C75.0)
Water-clear cell carcinoma (C75.0)
8343/3
Papillary carcinoma, encapsulated (C73.9)
8323/0
Mixed cell adenoma
8344/3
8323/3
Mixed cell adenocarcinoma
Papillary carcinoma, columnar cell
(C73.9)
Papillary carcinoma, tall cell (C73.9)
8324/0
Lipoadenoma
Adenolipoma
8345/3
8325/0
Metanephric adenoma (C64.9)
Medullary carcinoma with amyloid
stroma (C73.9)
Parafollicular cell carcinoma (C73.9)
C cell carcinoma (C73.9)
8330/0
Follicular adenoma (C73.9)
8346/3
Mixed medullary-follicular carcinoma
(C73.9)
8330/1
Atypical follicular adenoma (C73.9)
8347/3
8330/3
Follicular adenocarcinoma, NOS (C73.9)
Follicular carcinoma, NOS (C73.9)
Mixed medullary-papillary carcinoma
(C73.9)
8350/3
8331/3
Follicular adenocarcinoma, well
differentiated (C73.9)
Follicular carcinoma, well differentiated
(C73.9)
8332/3
Follicular adenocarcinoma, trabecular
(C73.9)
Follicular carcinoma, trabecular (C73.9)
Follicular adenocarcinoma, moderately
differentiated (C73.9)
Follicular carcinoma, moderately
differentiated (C73.9)
Nonencapsulated sclerosing carcinoma
(C73.9)
Nonencapsulated sclerosing
adenocarcinoma (C73.9)
Nonencapsulated sclerosing tumor
(C73.9)
Papillary carcinoma, diffuse sclerosing
(C73.9)
8360/1
Multiple endocrine adenomas
Endocrine adenomatosis
8361/0
Juxtaglomerular tumor (C64.9)
Reninoma (C64.9)
Microfollicular adenoma, NOS (C73.9)
Fetal adenoma (C73.9)
8370/0
Adrenal cortical adenoma, NOS (C74.0)
Adrenal cortical tumor, benign (C74.0)
Adrenal cortical tumor, NOS (C74.0)
8333/0
8333/3
Fetal adenocarcinoma
82
Morphology –Numerical (continued)
8370/3
Adrenal cortical carcinoma (C74.0)
Adrenal cortical adenocarcinoma (C74.0)
Adrenal cortical tumor, malignant
(C74.0)
8371/0
Adrenal cortical adenoma, compact cell
(C74.0)
8372/0
Adrenal cortical adenoma, pigmented
(C74.0)
Black adenoma (C74.0)
Pigmented adenoma (C74.0)
8373/0
Adrenal cortical adenoma, clear cell
(C74.0)
8374/0
Adrenal cortical adenoma, glomerulosa
cell (C74.0)
8375/0
Adrenal cortical adenoma, mixed cell
(C74.0)
8380/0
Endometrioid adenoma, NOS
Endometrioid cystadenoma, NOS
8380/1
Endometrioid adenoma, borderline
malignancy
Endometrioid cystadenoma, borderline
malignancy
Endometrioid tumor of low malignant
potential
Atypical proliferative endometrioid
tumor
8380/3
Endometrioid adenocarcinoma, NOS
Endometrioid carcinoma, NOS
Endometrioid cystadenocarcinoma
8381/0
Endometrioid adenofibroma, NOS
Endometrioid cystadenofibroma, NOS
8381/1
Endometrioid adenofibroma, borderline
malignancy
Endometrioid cystadenofibroma,
borderline malignancy
8381/3
8382/3
839-842 ADNEXAL AND SKIN APPENDAGE
NEOPLASMS
8390/0
Skin appendage adenoma (C44._)
Skin appendage tumor, benign (C44._)
Adnexal tumor, benign (C44._)
8390/3
Skin appendage carcinoma (C44._)
Adnexal carcinoma (C44._)
8391/0
Follicular fibroma (C44._)
Trichodiscoma (C44._)
Fibrofolliculoma (C44._)
Perifollicular fibroma (C44._)
8392/0
Syringofibroadenoma (C44._)
8400/0
Sweat gland adenoma (C44._)
Sweat gland tumor, benign (C44._)
Hidradenoma, NOS (C44._)
Syringadenoma, NOS (C44._)
8400/1
Sweat gland tumor, NOS (C44._)
8400/3
Sweat gland adenocarcinoma (C44._)
Sweat gland carcinoma (C44._)
Sweat gland tumor, malignant (C44._)
8401/0
Apocrine adenoma
Apocrine cystadenoma
8401/3
Apocrine adenocarcinoma
8402/0
Nodular hidradenoma (C44._)
Eccrine acrospiroma (C44._)
Clear cell hidradenoma (C44._)
8402/3
Nodular hidradenoma, malignant (C44._)
Hidradenocarcinoma (C44._)
8403/0
Eccrine spiradenoma (C44._)
Spiradenoma, NOS (C44._)
8403/3
Malignant eccrine spiradenoma (C44._)
8404/0
Endometrioid adenofibroma, malignant
Endometrioid cystadenofibroma,
malignant
Hidrocystoma (C44._)
Eccrine cystadenoma (C44._)
8405/0
Papillary hidradenoma
Hidradenoma papilliferum
Endometrioid adenocarcinoma, secretory
variant
8406/0
Papillary syringadenoma (C44._)
Papillary syringocystadenoma (C44._)
Syringocystadenoma papilliferum
8407/0
Syringoma, NOS (C44._)
8407/3
Sclerosing sweat duct carcinoma (C44._)
Syringomatous carcinoma (C44._)
Microcystic adnexal carcinoma (C44._)
8383/3
Endometrioid adenocarcinoma, ciliated
cell variant
8384/3
Adenocarcinoma, endocervical type
83
Morphology –Numerical (continued)
8408/0
Eccrine papillary adenoma (C44._)
8443/0
Clear cell cystadenoma (C56.9)
8408/1
Aggressive digital papillary adenoma
(C44._)
8444/1
8408/3
Eccrine papillary adenocarcinoma (C44._)
Digital papillary adenocarcinoma (C44._)
Clear cell cystic tumor of borderline
malignancy (C56.9)
Atypical proliferating clear cell tumor
(C56.9)
8450/0
Papillary cystadenoma, NOS (C56.9)
8409/0
Eccrine poroma (C44._)
8450/3
8409/3
Eccrine poroma, malignant
Porocarcinoma (C44._)
Papillary cystadenocarcinoma, NOS
(C56.9)
Papillocystic adenocarcinoma
8410/0
Sebaceous adenoma (C44._)
Sebaceous epithelioma (C44._)
8451/1
Papillary cystadenoma, borderline
malignancy (C56.9)
8410/3
Sebaceous adenocarcinoma (C44._)
Sebaceous carcinoma (C44._)
8452/1
8413/3
Eccrine adenocarcinoma (C44._)
Solid pseudopapillary tumor (C25._)
Papillary cystic tumor (C25._)
Solid and papillary epithelial neoplasm
(C25._)
Solid and cystic tumor (C25._)
8420/0
Ceruminous adenoma (C44.2)
8452/3
Solid pseudopapillary carcinoma (C25._)
8420/3
Ceruminous adenocarcinoma (C44.2)
Ceruminous carcinoma (C44.2)
8453/0
Intraductal papillary-mucinous adenoma
(C25._)
8453/1
Intraductal papillary-mucinous tumor
with moderate dysplasia (C25._)
8453/2
Intraductal papillary-mucinous
carcinoma, non-invasive (C25._)
8453/3
Intraductal papillary-mucinous
carcinoma, invasive (C25._)
8454/0
Cystic tumor of atrio-ventricular node
(C38.0)
8460/0
Papillary serous cystadenoma, NOS
(C56.9)
8460/3
Papillary serous cystadenocarcinoma
(C56.9)
Papillary serous adenocarcinoma (C56.9)
Micropapillary serous carcinoma (C56.9)
8461/0
Serous surface papilloma (C56.9)
8461/3
Serous surface papillary carcinoma
(C56.9)
Primary serous papillary carcinoma of
peritoneum (C48.1)
843 MUCOEPIDERMOID NEOPLASMS
8430/1
Mucoepidermoid tumor [obs]
8430/3
Mucoepidermoid carcinoma
844-849 CYSTIC, MUCINOUS AND SEROUS
NEOPLASMS
8440/0
Cystadenoma, NOS
Cystoma, NOS
8440/3
Cystadenocarcinoma, NOS
8441/0
Serous cystadenoma, NOS
Serous cystoma
Serous microcystic adenoma
8441/3
Serous cystadenocarcinoma, NOS (C56.9)
Serous adenocarcinoma, NOS
Serous carcinoma, NOS
8442/1
Serous cystadenoma, borderline
malignancy (C56.9)
Serous tumor, NOS, of low malignant
potential (C56.9)
Atypical proliferating serous tumor
(C56.9)
84
Morphology –Numerical (continued)
8462/1
Serous papillary cystic tumor of
borderline malignancy (C56.9)
Papillary serous cystadenoma, borderline
malignancy (C56.9)
Papillary serous tumor of low malignant
potential (C56.9)
Atypical proliferative papillary serous
tumor (C56.9)
8463/1
Serous surface papillary tumor of
borderline malignancy (C56.9)
8470/0
Mucinous cystadenoma, NOS (C56.9)
Mucinous cystoma (C56.9)
Pseudomucinous cystadenoma, NOS
(C56.9)
8480/3
Mucinous adenocarcinoma
Mucinous carcinoma
Colloid adenocarcinoma
Colloid carcinoma
Gelatinous adenocarcinoma [obs]
Gelatinous carcinoma [obs]
Mucoid adenocarcinoma
Mucoid carcinoma
Mucous adenocarcinoma
Mucous carcinoma
Pseudomyxoma peritonei with unknown
primary site (C80.9)
8480/6
Pseudomyxoma peritonei
8481/3
Mucin-producing adenocarcinoma
Mucin-producing carcinoma
Mucin-secreting adenocarcinoma
Mucin-secreting carcinoma
8470/1
Mucinous cystic tumor with moderate
dysplasia (C25._)
8470/2
Mucinous cystadenocarcinoma,
non- invasive (C25._)
8482/3
Mucinous adenocarcinoma, endocervical
..type
8470/3
Mucinous cystadenocarcinoma, NOS
(C56.9)
Pseudomucinous adenocarcinoma
(C56.9)
Pseudomucinous cystadenocarcinoma,
NOS (C56.9)
8490/3
Signet ring cell carcinoma
Signet ring cell adenocarcinoma
8490/6
Metastatic signet ring cell carcinoma
Krukenberg tumor
8471/0
Papillary mucinous cystadenoma, NOS
(C56.9)
Papillary pseudomucinous cystadenoma,
NOS (C56.9)
8471/3
Papillary mucinous cystadenocarcinoma
(C56.9)
Papillary pseudomucinous
cystadenocarcinoma (C56.9)
8472/1
Mucinous cystic tumor of borderline
malignancy (C56.9)
Mucinous cystadenoma, borderline
malignancy (C56.9)
Pseudomucinous cystadenoma,
borderline malignancy (C56.9)
Mucinous tumor, NOS, of low malignant
potential (C56.9)
Atypical proliferative mucinous tumor
(C56.9)
8473/1
8480/0
850-854 DUCTAL AND LOBULAR NEOPLASMS
Papillary mucinous cystadenoma,
borderline malignancy (C56.9)
Papillary pseudomucinous cystadenoma,
borderline malignancy (C56.9)
Papillary mucinous tumor of low
malignant potential (C56.9)
Mucinous adenoma
85
8500/2
Intraductal carcinoma, noninfiltrating,
NOS
Intraductal adenocarcinoma,
noninfiltrating, NOS
Intraductal carcinoma, NOS
Ductal carcinoma in situ, NOS (C50._)
DCIS, NOS (C50._)
Ductal intraepithelial neoplasia 3
(C50._)
DIN 3 (C50._)
8500/3
Infiltrating duct carcinoma, NOS (C50._)
Infiltrating duct adenocarcinoma (C50._)
Duct adenocarcinoma, NOS
Duct carcinoma, NOS
Duct cell carcinoma
Ductal carcinoma, NOS
8501/2
Comedocarcinoma, noninfiltrating (C50._)
Ductal carcinoma in situ, comedo type
(C50._)
DCIS, comedo type (C50._)
8501/3
Comedocarcinoma, NOS (C50._)
Morphology –Numerical (continued)
8502/3
Secretory carcinoma of breast (C50._)
Juvenile carcinoma of breast (C50._)
8503/0
Intraductal papilloma
Duct adenoma, NOS
Ductal papilloma
8503/2
Noninfiltrating intraductal papillary
adenocarcinoma (C50._)
Noninfiltrating intraductal papillary
carcinoma (C50._)
Intraductal papillary adenocarcinoma,
NOS (C50._)
Intraductal papillary carcinoma, NOS
(C50._)
Ductal carcinoma in situ, papillary
(C50._)
DCIS, papillary (C50._)
8503/3
Intraductal papillary adenocarcinoma
with invasion (C50._)
Infiltrating papillary adenocarcinoma
Infiltrating and papillary
adenocarcinoma
8504/0
Intracystic papillary adenoma
Intracystic papilloma
8504/2
Noninfiltrating intracystic carcinoma
8504/3
Intracystic carcinoma, NOS
Intracystic papillary adenocarcinoma
8505/0
Intraductal papillomatosis, NOS
Diffuse intraductal papillomatosis
8506/0
Adenoma of nipple (C50.0)
Subareolar duct papillomatosis (C50.0)
8507/2
Intraductal micropapillary carcinoma
(C50._)
Ductal carcinoma in situ, micropapillary
(C50._)
Intraductal carcinoma, clinging (C50._)
8520/2
Lobular carcinoma in situ, NOS (C50._)
Lobular carcinoma, noninfiltrating
(C50._)
LCIS, NOS (C50._)
8520/3
Lobular carcinoma, NOS (C50._)
Lobular adenocarcinoma (C50._)
Infiltrating lobular carcinoma, NOS
(C50._)
8521/3
Infiltrating ductular carcinoma (C50._)
8522/2
Intraductal carcinoma and lobular
carcinoma in situ (C50._)
8522/3
Infiltrating duct and lobular carcinoma
(C50._)
Lobular and ductal carcinoma (C50._)
Infiltrating duct and lobular carcinoma in situ
(C50._)
Intraductal and lobular carcinoma (C50._)
Infiltrating lobular carcinoma and ductal
carcinoma in situ (C50._)
8523/3
Infiltrating duct mixed with other types of
carcinoma (C50._)
Infiltrating duct and cribriform carcinoma
(C50._)
Infiltrating duct and mucinous carcinoma
(C50._)
Infiltrating duct and tubular carcinoma
(C50._)
Infiltrating duct and colloid carcinoma
(C50._)
8524/3
Infiltrating lobular mixed with other types
of carcinoma (C50._)
8525/3
Polymorphous low grade adenocarcinoma
Terminal duct adenocarcinoma
8530/3
Inflammatory carcinoma (C50._)
Inflammatory adenocarcinoma (C50._)
8540/3
Paget disease, mammary (C50._)
Paget disease of breast (C50._)
8508/3
Cystic hypersecretory carcinoma (C50._)
8510/3
Medullary carcinoma, NOS
Medullary adenocarcinoma
8541/3
Paget disease and infiltrating duct
carcinoma of breast (C50._)
8512/3
Medullary carcinoma with lymphoid
stroma
8542/3
Paget disease, extramammary (except
Paget disease of bone)
8513/3
Atypical medullary carcinoma (C50._)
8543/3
Paget disease and intraductal carcinoma
of breast (C50._)
8514/3
Duct carcinoma, desmoplastic type
86
Morphology –Numerical (continued)
855 ACINAR CELL NEOPLASMS
8550/0
Acinar cell adenoma
Acinar adenoma
Acinic cell adenoma
8550/1
Acinar cell tumor [obs]
Acinic cell tumor [obs]
8550/3
Acinar cell carcinoma
Acinic cell adenocarcinoma
Acinar adenocarcinoma
Acinar carcinoma
8575/3
Metaplastic carcinoma, NOS
8576/3
Hepatoid adenocarcinoma
Hepatoid carcinoma
858 THYMIC EPITHELIAL NEOPLASMS
8551/3
Acinar cell cystadenocarcinoma
8580/0
Thymoma, benign (C37.9)
8580/1
Thymoma, NOS (C37.9)
8580/3
Thymoma, malignant, NOS (C37.9)
8581/1
Thymoma, type A, NOS (C37.9)
Thymoma, spindle cell, NOS (C37.9)
Thymoma, medullary, NOS (C37.9)
8581/3
Thymoma, type A, malignant (C37.9)
Thymoma, spindle cell, malignant
(C37.9)
Thymoma, medullary, malignant
(C37.9)
8582/1
Thymoma, type AB, NOS (C37.9)
Thymoma, mixed type, NOS (C37.9)
8582/3
Thymoma, type AB, malignant (C37.9)
Thymoma, mixed type, malignant
(C37.9)
8583/1
Thymoma, type B1, NOS (C37.9)
Thymoma, lymphocyte-rich, NOS
(C37.9)
Thymoma, lymphocytic, NOS (C37.9)
Thymoma, predominantly cortical, NOS
(C37.9)
Thymoma, organoid, NOS (C37.9)
8583/3
Thymoma, type B1, malignant (C37.9)
Thymoma, lymphocyte-rich, malignant
(C37.9)
Thymoma, lymphocytic, malignant
(C37.9)
Thymoma, predominantly cortical,
malignant (C37.9)
Thymoma, organoid, malignant (C37.9)
8584/1
Thymoma, type B2, NOS (C37.9)
Thymoma, cortical, NOS (C37.9)
8584/3
Thymoma, type B2, malignant (C37.9)
Thymoma, cortical, malignant (C37.9)
8585/1
Thymoma, type B3, NOS (C37.9)
Thymoma, epithelial, NOS (C37.9)
Thymoma, atypical, NOS (C37.9)
856-857 COMPLEX EPITHELIAL NEOPLASMS
8560/0
Mixed squamous cell and glandular
papilloma
8560/3
Adenosquamous carcinoma
Mixed adenocarcinoma and squamous
cell carcinoma
Mixed adenocarcinoma and epidermoid
carcinoma
8561/0
Adenolymphoma (C07._, C08._)
Papillary cystadenoma lymphomatosum
(C07._, C08._)
Warthin tumor (C07._, C08._)
8562/3
Epithelial-myoepithelial carcinoma
8570/3
Adenocarcinoma with squamous
metaplasia
Adenoacanthoma
8571/3
Adenocarcinoma with cartilaginous and
osseous metaplasia
Adenocarcinoma with cartilaginous
metaplasia
Adenocarcinoma with osseous
metaplasia
8572/3
Adenocarcinoma with spindle cell
metaplasia
8573/3
Adenocarcinoma with apocrine metaplasia
Carcinoma with apocrine metaplasia
8574/3
Adenocarcinoma with neuroendocrine
differentiation
Carcinoma with neuroendocrine
differentiation
87
Morphology –Numerical (continued)
8585/3
Thymoma, type B3, malignant (C37.9)
Thymoma, epithelial, malignant (C37.9)
Thymoma, atypical, malignant (C37.9)
Well differentiated thymic carcinoma
(C37.9)
8620/3
Granulosa cell tumor, malignant (C56.9)
Granulosa cell carcinoma (C56.9)
Granulosa cell tumor, sarcomatoid (C56.9)
8621/1
Granulosa cell-theca cell tumor (C56.9)
Theca cell-granulosa cell tumor (C56.9)
Thymic carcinoma, NOS (C37.9)
Thymoma, type C (C37.9)
8622/1
Granulosa cell tumor, juvenile (C56.9)
8587/0
Ectopic hamartomatous thymoma
8623/1
Sex cord tumor with annular tubules
(C56.9)
8588/3
Spindle epithelial tumor with thymus-like
element
Spindle epithelial tumor with thymuslike differentiation
SETTLE
8630/0
Androblastoma, benign
Arrhenoblastoma, benign
8630/1
Androblastoma, NOS
Arrhenoblastoma, NOS
8630/3
Androblastoma, malignant
Arrhenoblastoma, malignant
8631/0
Sertoli-Leydig cell tumor, well
differentiated
8631/1
Sertoli-Leydig cell tumor of intermediate
differentiation
Sertoli-Leydig cell tumor, NOS
8631/3
Sertoli-Leydig cell tumor, poorly
differentiated
Sertoli-Leydig cell tumor, sarcomatoid
8632/1
Gynandroblastoma (C56.9)
8633/1
Sertoli-Leydig cell tumor, retiform
8634/1
Sertoli-Leydig cell tumor, intermediate
differentiation, with heterologous
elements
Sertoli-Leydig cell tumor, retiform, with
heterologous elements
8634/3
Sertoli-Leydig cell tumor, poorly
differentiated, with heterologous
elements
8640/1
Sertoli cell tumor, NOS
Pick tubular adenoma
Sertoli cell adenoma
Tubular androblastoma, NOS
Testicular adenoma
8640/3
Sertoli cell carcinoma (C62._)
8586/3
8589/3
Carcinoma showing thymus-like element
Carcinoma showing thymus-like
differentiation
CASTLE
859-867 SPECIALIZED GONADAL
NEOPLASMS
8590/1
Sex cord-gonadal stromal tumor, NOS
Gonadal stromal tumor, NOS
Testicular stromal tumor (C62._)
Ovarian stromal tumor (C56.9)
Sex cord tumor, NOS
8591/1
Sex cord-gonadal stromal tumor,
incompletely differentiated
8592/1
Sex cord-gonadal stromal tumor, mixed
forms
8593/1
Stromal tumor with minor sex cord
elements (C56.9)
8600/0
Thecoma, NOS (C56.9)
Theca cell tumor (C56.9)
8600/3
Thecoma, malignant (C56.9)
8601/0
Thecoma, luteinized (C56.9)
8602/0
Sclerosing stromal tumor (C56.9)
8610/0
Luteoma, NOS (C56.9)
Luteinoma (C56.9)
8620/1
Granulosa cell tumor, adult type (C56.9)
Granulosa cell tumor, NOS (C56.9)
88
Morphology –Numerical (continued)
8641/0
Sertoli cell tumor with lipid storage
Folliculome lipidique (C56.9)
Tubular androblastoma with lipid storage
(C56.9)
Lipid-rich Sertoli cell tumor (C56.9)
8642/1
Large cell calcifying Sertoli cell tumor
8650/0
Leydig cell tumor, benign (C62._)
Interstitial cell tumor, benign
8650/1
Leydig cell tumor, NOS (C62._)
Interstitial cell tumor, NOS
8650/3
Leydig cell tumor, malignant (C62._)
Interstitial cell tumor, malignant
8660/0
Hilus cell tumor (C56.9)
Hilar cell tumor (C56.9)
8670/0
Lipid cell tumor of ovary (C56.9)
Lipoid cell tumor of ovary (C56.9)
Steroid cell tumor, NOS
Masculinovoblastoma (C56.9)
8670/3
Steroid cell tumor, malignant
8671/0
Adrenal rest tumor
8693/1
Extra-adrenal paraganglioma, NOS
Nonchromaffin paraganglioma, NOS
Chemodectoma
8693/3
Extra-adrenal paraganglioma, malignant
Nonchromaffin paraganglioma, malignant
8700/0
Pheochromocytoma, NOS (C74.1)
Adrenal medullary paraganglioma
(C74.1)
Chromaffin paraganglioma
Chromaffin tumor
Chromaffinoma
8700/3
Pheochromocytoma, malignant (C74.1)
Adrenal medullary paraganglioma,
malignant (C74.1)
Pheochromoblastoma (C74.1)
8710/3
Glomangiosarcoma
Glomoid sarcoma
8711/0
Glomus tumor, NOS
8711/3
Glomus tumor, malignant
8712/0
Glomangioma
8713/0
Glomangiomyoma
868-871 PARAGANGLIOMAS AND
GLOMUS TUMORS
8680/0
Paraganglioma, benign
8680/1
Paraganglioma, NOS
8680/3
Paraganglioma, malignant
8681/1
Sympathetic paraganglioma
8682/1
Parasympathetic paraganglioma
8683/0
Gangliocytic paraganglioma (C17.0)
8690/1
Glomus jugulare tumor, NOS (C75.5)
Jugular paraganglioma (C75.5)
Jugulotympanic paraganglioma (C75.5)
8691/1
8692/1
872-879 NEVI AND MELANOMAS
Aortic body tumor (C75.5)
Aortic body paraganglioma (C75.5)
Aorticopulmonary paraganglioma
(C75.5)
Carotid body tumor (C75.4)
Carotid body paraganglioma (C75.4)
89
8720/0
Pigmented nevus, NOS (C44._)
Nevus, NOS (C44._)
Melanocytic nevus (C44._)
Hairy nevus (C44._)
8720/2
Melanoma in situ
8720/3
Malignant melanoma, NOS (except juvenile
melanoma M-8770/0)
Melanoma, NOS
8721/3
Nodular melanoma (C44._)
8722/0
Balloon cell nevus (C44._)
8722/3
Balloon cell melanoma (C44._)
8723/0
Halo nevus (C44._)
Regressing nevus (C44._)
8723/3
Malignant melanoma, regressing (C44._)
8725/0
Neuronevus (C44._)
Morphology –Numerical (continued)
8726/0
Magnocellular nevus (C69.4)
Melanocytoma, eyeball (C69.4)
Melanocytoma, NOS
8727/0
Dysplastic nevus (C44._)
8728/0
Diffuse melanocytosis (C70.9)
8728/1
Meningeal melanocytoma (C70.9)
8728/3
Meningeal melanomatosis (C70.9)
8730/0
Nonpigmented nevus (C44._)
Achromic nevus (C44._)
8730/3
8740/0
8761/3
Malignant melanoma in giant pigmented
nevus (C44._)
Malignant melanoma in congenital
melanocytic nevus (C44._)
8762/1
Proliferative dermal lesion in congenital
nevus (C44._)
8770/0
Epithelioid and spindle cell nevus (C44._)
Juvenile nevus (C44._)
Juvenile melanoma (C44._)
Spitz nevus (C44._)
Pigmented spindle cell nevus of Reed
(C44._)
Amelanotic melanoma (C44._)
8770/3
Mixed epithelioid and spindle cell
melanoma
Junctional nevus, NOS (C44._)
Junction nevus (C44._)
Intraepidermal nevus (C44._)
8771/0
Epithelioid cell nevus (C44._)
8771/3
Epithelioid cell melanoma
Malignant melanoma in junctional nevus
(C44._)
8772/0
Spindle cell nevus, NOS (C44._)
8741/2
Precancerous melanosis, NOS (C44._)
8772/3
Spindle cell melanoma, NOS
8741/3
Malignant melanoma in precancerous
melanosis (C44._)
8773/3
Spindle cell melanoma, type A (C69._)
8774/3
Spindle cell melanoma, type B (C69._)
8742/2
Lentigo maligna (C44._)
Hutchinson melanotic freckle, NOS
(C44._)
8780/0
Blue nevus, NOS (C44._)
Jadassohn blue nevus (C44._)
8780/3
Blue nevus, malignant (C44._)
8790/0
Cellular blue nevus (C44._)
8740/3
8742/3
Lentigo maligna melanoma (C44._)
Malignant melanoma in Hutchinson
melanotic freckle (C44._)
8743/3
Superficial spreading melanoma (C44._)
8744/3
Acral lentiginous melanoma, malignant
(C44._)
8745/3
880 SOFT TISSUE TUMORS AND
SARCOMAS, NOS
Desmoplastic melanoma, malignant
(C44._)
Neurotropic melanoma, malignant (C44._)
Desmoplastic melanoma, amelanotic (C44._)
8746/3
Mucosal lentiginous melanoma
8750/0
Intradermal nevus (C44._)
Dermal nevus (C44._)
8760/0
Compound nevus (C44._)
Dermal and epidermal nevus (C44._)
8761/0
Small congenital nevus (C44._)
8761/1
Giant pigmented nevus, NOS (C44._)
Intermediate and giant congenital nevus
(C44._)
90
8800/0
Soft tissue tumor, benign
8800/3
Sarcoma, NOS
Soft tissue sarcoma
Soft tissue tumor, malignant
Mesenchymal tumor, malignant
8800/9
Sarcomatosis, NOS
8801/3
Spindle cell sarcoma
8802/3
Giant cell sarcoma (except of
bone M-9250/3)
Pleomorphic cell sarcoma
8803/3
Small cell sarcoma
Round cell sarcoma
Morphology –Numerical (continued)
8804/3
Epithelioid sarcoma
Epithelioid cell sarcoma
8805/3
Undifferentiated sarcoma
8806/3
Desmoplastic small round cell tumor
8825/0
Myofibroblastoma
8825/1
Myofibroblastic tumor, NOS
Inflammatory myofibroblastic tumor
8826/0
Angiomyofibroblastoma
8827/1
Myofibroblastic tumor, peribronchial
(C34._)
Congenital peribronchial myofibroblastic
tumor (C34._)
8830/0
Benign fibrous histiocytoma
Fibrous histiocytoma, NOS
Fibroxanthoma, NOS
Xanthofibroma
8830/1
Atypical fibrous histiocytoma
Atypical fibroxanthoma
8830/3
Malignant fibrous histiocytoma
Fibroxanthoma, malignant
8831/0
Histiocytoma, NOS
Deep histiocytoma
Juvenile histiocytoma
Reticulohistiocytoma
8832/0
Dermatofibroma, NOS (C44._)
Sclerosing hemangioma (C44._)
Cutaneous histiocytoma, NOS (C44._)
Subepidermal nodular fibrosis (C44._)
Dermatofibroma lenticulare (C44._)
8832/3
Dermatofibrosarcoma, NOS (C44._)
Dermatofibrosarcoma protuberans, NOS
(C44._)
8833/3
Pigmented dermatofibrosarcoma
protuberans (C44._)
Bednar tumor (C44._)
8834/1
Giant cell fibroblastoma
8835/1
Plexiform fibrohistiocytic tumor
8836/1
Angiomatoid fibrous histiocytoma
881-883 FIBROMATOUS NEOPLASMS
8810/0
Fibroma, NOS
8810/1
Cellular fibroma (C56.9)
8810/3
Fibrosarcoma, NOS
8811/0
Fibromyxoma
Myxoid fibroma
Myxofibroma, NOS
8811/3
Fibromyxosarcoma
8812/0
Periosteal fibroma (C40._, C41._)
8812/3
Periosteal fibrosarcoma (C40._, C41._)
Periosteal sarcoma, NOS (C40._, C41._)
8813/0
Fascial fibroma
8813/3
Fascial fibrosarcoma
8814/3
Infantile fibrosarcoma
Congenital fibrosarcoma
8815/0
Solitary fibrous tumor
Localized fibrous tumor
8815/3
Solitary fibrous tumor, malignant
8820/0
Elastofibroma
8821/1
Aggressive fibromatosis
Extra-abdominal desmoid
Desmoid, NOS
Invasive fibroma
8822/1
Abdominal fibromatosis
Abdominal desmoid
Mesenteric fibromatosis (C48.1)
Retroperitoneal fibromatosis (C48.0)
884 MYXOMATOUS NEOPLASMS
8823/0
Desmoplastic fibroma
8840/0
Myxoma, NOS
8824/0
Myofibroma
8840/3
Myxosarcoma
8824/1
Myofibromatosis
Congenital generalized fibromatosis
Infantile myofibromatosis
91
Morphology –Numerical (continued)
8841/1
Angiomyxoma
Aggressive angiomyxoma
8842/0
Ossifying fibromyxoid tumor
8880/0
Hibernoma
Fetal fat cell lipoma
Brown fat tumor
8881/0
Lipoblastomatosis
Fetal lipoma, NOS
Fetal lipomatosis
Lipoblastoma
885-888 LIPOMATOUS NEOPLASMS
8850/0
Lipoma, NOS
8850/1
Atypical lipoma
Superficial well differentiated
liposarcoma
Well differentiated liposarcoma of
superficial soft tissue
8850/3
Liposarcoma, NOS
Fibroliposarcoma
8851/0
Fibrolipoma
8851/3
889-892 MYOMATOUS NEOPLASMS
Liposarcoma, well differentiated
Liposarcoma, differentiated
Lipoma-like liposarcoma
Sclerosing liposarcoma
Inflammatory liposarcoma
8852/0
Fibromyxolipoma
Myxolipoma
8852/3
Myxoid liposarcoma
Myxoliposarcoma
8853/3
Round cell liposarcoma
8854/0
Pleomorphic lipoma
8854/3
Pleomorphic liposarcoma
8855/3
Mixed liposarcoma
8856/0
Intramuscular lipoma
Infiltrating lipoma
Infiltrating angiolipoma
8857/0
Spindle cell lipoma
8857/3
Fibroblastic liposarcoma
8858/3
Dedifferentiated liposarcoma
8860/0
Angiomyolipoma
8861/0
Angiolipoma, NOS
8862/0
Chondroid lipoma
8870/0
Myelolipoma
92
8890/0
Leiomyoma, NOS
Fibroid uterus (C55.9)
Fibromyoma
Leiomyofibroma
Plexiform leiomyoma
Lipoleiomyoma
8890/1
Leiomyomatosis, NOS
Intravascular leiomyomatosis
8890/3
Leiomyosarcoma, NOS
8891/0
Epithelioid leiomyoma
Leiomyoblastoma
8891/3
Epithelioid leiomyosarcoma
8892/0
Cellular leiomyoma
8893/0
Bizarre leiomyoma
Symplastic leiomyoma
Atypical leiomyoma
Pleomorphic leiomyoma
8894/0
Angiomyoma
Vascular leiomyoma
Angioleiomyoma
8894/3
Angiomyosarcoma
8895/0
Myoma
8895/3
Myosarcoma
8896/3
Myxoid leiomyosarcoma
8897/1
Smooth muscle tumor of uncertain
malignant potential
Smooth muscle tumor, NOS
8898/1
Metastasizing leiomyoma
8900/0
Rhabdomyoma, NOS
8900/3
Rhabdomyosarcoma, NOS
Rhabdosarcoma
Morphology –Numerical (continued)
8901/3
8902/3
Pleomorphic rhabdomyosarcoma,
adult type
Pleomorphic rhabdomyosarcoma, NOS
Mixed type rhabdomyosarcoma
Mixed embryonal rhabdomyosarcoma and
alveolar rhabdomyosarcoma
8935/3
Stromal sarcoma, NOS
8936/0
Gastrointestinal stromal tumor, benign
GIST, benign
8936/1
Gastrointestinal stromal tumor, NOS
GIST, NOS
Gastrointestinal stromal tumor, uncertain
malignant potential
Gastrointestinal autonomic nerve tumor
GANT
Gastrointestinal pacemaker cell tumor
8903/0
Fetal rhabdomyoma
8904/0
Adult rhabdomyoma
Glycogenic rhabdomyoma
8905/0
Genital rhabdomyoma (C51._, C52.9)
8936/3
8910/3
Embryonal rhabdomyosarcoma, NOS
Embryonal rhabdomyosarcoma, pleomorphic
Sarcoma botryoides
Botryoid sarcoma
Gastrointestinal stromal sarcoma
Gastrointestinal stromal tumor,
malignant
GIST, malignant
8940/0
Pleomorphic adenoma
Mixed tumor, NOS
Mixed tumor, salivary gland type, NOS
(C07._, C08._)
Chondroid syringoma (C44._)
8940/3
Mixed tumor, malignant, NOS
Mixed tumor, salivary gland type,
malignant (C07._, C08._)
Malignant chondroid syringoma (C44._)
8941/3
Carcinoma in pleomorphic adenoma
(C07._, C08._)
8950/3
Mullerian mixed tumor (C54._)
8912/3
Spindle cell rhabdomyosarcoma
8920/3
Alveolar rhabdomyosarcoma
8921/3
Rhabdomyosarcoma with ganglionic
differentiation
Ectomesenchymoma
893-899 COMPLEX MIXED AND STROMAL
NEOPLASMS
8930/0
Endometrial stromal nodule (C54.1)
8951/3
Mesodermal mixed tumor
8930/3
Endometrial stromal sarcoma, NOS
(C54.1)
Endometrial sarcoma, NOS (C54.1)
Endometrial stromal sarcoma, high grade
(C54.1)
8959/0
Benign cystic nephroma (C64.9)
8959/1
Cystic partially differentiated
nephroblastoma (C64.9)
8959/3
Malignant cystic nephroma (C64.9)
Malignant multilocular cystic nephroma
(C64.9)
8960/1
Mesoblastic nephroma
8960/3
Nephroblastoma, NOS (C64.9)
Wilms tumor (C64.9)
Nephroma, NOS (C64.9)
8963/3
Malignant rhabdoid tumor
Rhabdoid sarcoma
Rhabdoid tumor, NOS
8964/3
Clear cell sarcoma of kidney (C64.9)
8965/0
Nephrogenic adenofibroma (C64.9)
8931/3
Endometrial stromal sarcoma, low grade
(C54.1)
Endolymphatic stromal myosis (C54.1)
Endometrial stromatosis (C54.1)
Stromal endometriosis (C54.1)
Stromal myosis, NOS (C54.1)
8932/0
Adenomyoma
Atypical polypoid adenomyoma
8933/3
Adenosarcoma
8934/3
Carcinofibroma
8935/0
Stromal tumor, benign
8935/1
Stromal tumor, NOS
93
Morphology –Numerical (continued)
8966/0
Renomedullary interstitial cell tumor
(C64.9)
Renomedullary fibroma (C64.9)
9013/0
Adenofibroma, NOS
Cystadenofibroma, NOS
Papillary adenofibroma
8967/0
Ossifying renal tumor (C64.9)
9014/0
Serous adenofibroma, NOS
Serous cystadenofibroma, NOS
8970/3
Hepatoblastoma (C22.0)
Embryonal hepatoma (C22.0)
9014/1
Serous adenofibroma of borderline
malignancy
Serous cystadenofibroma of borderline
malignancy
9014/3
Serous adenocarcinofibroma
Malignant serous adenofibroma
Serous cystadenocarcinofibroma
Malignant serous cystadenofibroma
9015/0
Mucinous adenofibroma, NOS
Mucinous cystadenofibroma, NOS
9015/1
Mucinous adenofibroma of borderline
malignancy
Mucinous cystadenofibroma of borderline
malignancy
9015/3
Mucinous adenocarcinofibroma
Malignant mucinous adenofibroma
Mucinous cystadenocarcinofibroma
Malignant mucinous cystadenofibroma
9016/0
Giant fibroadenoma (C50._)
9020/0
Phyllodes tumor, benign (C50._)
Cystosarcoma phyllodes, benign (C50._)
[obs]
9020/1
Phyllodes tumor, borderline (C50._)
Cystosarcoma phyllodes, NOS (C50._)
Phyllodes tumor, NOS (C50._)
9020/3
Phyllodes tumor, malignant (C50._)
Cystosarcoma phyllodes, malignant
(C50._)
9030/0
Juvenile fibroadenoma (C50._)
8971/3
Pancreatoblastoma (C25._)
8972/3
Pulmonary blastoma (C34._)
Pneumoblastoma (C34._)
8973/3
Pleuropulmonary blastoma
8974/1
Sialoblastoma
8980/3
Carcinosarcoma, NOS
8981/3
Carcinosarcoma, embryonal
8982/0
Myoepithelioma
Myoepithelial tumor
Myoepithelial adenoma
8982/3
Malignant myoepithelioma
Myoepithelial carcinoma
8983/0
Adenomyoepithelioma (C50._)
8990/0
Mesenchymoma, benign
8990/1
Mesenchymoma, NOS
Mixed mesenchymal tumor
8990/3
Mesenchymoma, malignant
Mixed mesenchymal sarcoma
8991/3
Embryonal sarcoma
900-903 FIBROEPITHELIAL NEOPLASMS
9000/0
Brenner tumor, NOS (C56.9)
9000/1
Brenner tumor, borderline malignancy
(C56.9)
Brenner tumor, proliferating (C56.9)
9000/3
Brenner tumor, malignant (C56.9)
9010/0
Fibroadenoma, NOS (C50._)
9011/0
Intracanalicular fibroadenoma (C50._)
9012/0
Pericanalicular fibroadenoma (C50._)
904 SYNOVIAL-LIKE NEOPLASMS
94
9040/0
Synovioma, benign
9040/3
Synovial sarcoma, NOS
Synovioma, NOS
Synovioma, malignant
9041/3
Synovial sarcoma, spindle cell
Synovial sarcoma, monophasic fibrous
Morphology –Numerical (continued)
9042/3
Synovial sarcoma, epithelioid cell
9043/3
Synovial sarcoma, biphasic
9044/3
Clear cell sarcoma, NOS (except of
kidney M-8964/3)
Clear cell sarcoma, of tendons and
aponeuroses (C49._)
Melanoma, malignant, of soft parts (C49._)
9063/3
Spermatocytic seminoma (C62._)
Spermatocytoma (C62._)
9064/2
Intratubular malignant germ cells (C62._)
Intratubular germ cell neoplasia (C62._)
9064/3
Germinoma
Germ cell tumor, NOS
9065/3
Germ cell tumor, nonseminomatous
(C62._)
9070/3
Embryonal carcinoma, NOS
Embryonal adenocarcinoma
9071/3
Yolk sac tumor
Endodermal sinus tumor
Polyvesicular vitelline tumor
Orchioblastoma (C62._)
Embryonal carcinoma, infantile
Hepatoid yolk sac tumor
9072/3
Polyembryoma
Embryonal carcinoma, polyembryonal
type
9073/1
Gonadoblastoma
Gonocytoma
9080/0
Teratoma, benign
Adult cystic teratoma
Adult teratoma, NOS
Cystic teratoma, NOS
Teratoma, differentiated
Mature teratoma
905 MESOTHELIAL NEOPLASMS
9050/0
Mesothelioma, benign
9050/3
Mesothelioma, malignant
Mesothelioma, NOS
9051/0
Fibrous mesothelioma, benign
9051/3
Fibrous mesothelioma, malignant
Fibrous mesothelioma, NOS
Spindled mesothelioma
Sarcomatoid mesothelioma
Desmoplastic mesothelioma
9052/0
Epithelioid mesothelioma, benign
Well differentiated papillary mesothelioma,
benign
Mesothelial papilloma
9052/3
Epithelioid mesothelioma, malignant
Epithelioid mesothelioma, NOS
9053/3
Mesothelioma, biphasic, malignant
Mesothelioma, biphasic, NOS
9080/1
Teratoma, NOS
Solid teratoma
9054/0
Adenomatoid tumor, NOS
9080/3
9055/0
Multicystic mesothelioma, benign
Cystic mesothelioma, benign (C48._)
Teratoma, malignant, NOS
Embryonal teratoma
Teratoblastoma, malignant
Immature teratoma, malignant
Immature teratoma, NOS
9055/1
Cystic mesothelioma, NOS (C48._)
9081/3
Teratocarcinoma
Mixed embryonal carcinoma and
teratoma
9082/3
Malignant teratoma, undifferentiated
Malignant teratoma, anaplastic
9083/3
Malignant teratoma, intermediate
9084/0
Dermoid cyst, NOS
Dermoid, NOS
906-909 GERM CELL NEOPLASMS
9060/3
Dysgerminoma
9061/3
Seminoma, NOS (C62._)
9062/3
Seminoma, anaplastic (C62._)
Seminoma with high mitotic index
(C62._)
95
Morphology –Numerical (continued)
9084/3
Teratoma with malignant transformation
Dermoid cyst with malignant
transformation (C56.9)
Dermoid cyst with secondary tumor
9085/3
Mixed germ cell tumor
Mixed teratoma and seminoma
9090/0
Struma ovarii, NOS (C56.9)
9090/3
Struma ovarii, malignant (C56.9)
9091/1
Strumal carcinoid (C56.9)
Struma ovarii and carcinoid (C56.9)
9110/3
Mesonephroma, malignant
Mesonephric adenocarcinoma
Mesonephroma, NOS
Wolffian duct carcinoma
912-916 BLOOD VESSEL TUMORS
9120/0
Hemangioma, NOS
Angioma, NOS
Chorioangioma (C58.9)
9120/3
Hemangiosarcoma
Angiosarcoma
9121/0
Cavernous hemangioma
9122/0
Venous hemangioma
9123/0
Racemose hemangioma
Arteriovenous hemangioma
9124/3
Kupffer cell sarcoma (C22.0)
9125/0
Epithelioid hemangioma
Histiocytoid hemangioma
9130/0
Hemangioendothelioma, benign
9130/1
Hemangioendothelioma, NOS
Angioendothelioma
Kaposiform hemangioendothelioma
9130/3
Hemangioendothelioma, malignant
Hemangioendothelial sarcoma
9131/0
Capillary hemangioma
Hemangioma simplex
Infantile hemangioma
Plexiform hemangioma
Juvenile hemangioma
910 TROPHOBLASTIC NEOPLASMS
9100/0
9100/1
9100/3
9101/3
Hydatidiform mole, NOS (C58.9)
Hydatid mole (C58.9)
Complete hydatidiform mole (C58.9)
Invasive hydatidiform mole (C58.9)
Chorioadenoma destruens (C58.9)
Chorioadenoma (C58.9)
Invasive mole, NOS (C58.9)
Malignant hydatidiform mole (C58.9)
Choriocarcinoma, NOS
Chorionepithelioma
Chorioepithelioma
Choriocarcinoma combined with other
germ cell elements
Choriocarcinoma combined with teratoma
Choriocarcinoma combined with
embryonal carcinoma
9102/3
Malignant teratoma, trophoblastic
9103/0
Partial hydatidiform mole (C58.9)
9104/1
Placental site trophoblastic tumor (C58.9)
9132/0
Intramuscular hemangioma
9105/3
Trophoblastic tumor, epithelioid
9133/1
Epithelioid hemangioendothelioma, NOS
9133/3
Epithelioid hemangioendothelioma,
malignant
Intravascular bronchial alveolar tumor
(C34._) [obs]
911 MESONEPHROMAS
9110/0
Mesonephroma, benign
Mesonephric adenoma
Wolffian duct adenoma
9135/1
Endovascular papillary
angioendothelioma
Dabska tumor
9110/1
Mesonephric tumor, NOS
Wolffian duct tumor
9136/1
Spindle cell hemangioendothelioma
Spindle cell angioendothelioma
96
Morphology –Numerical (continued)
9140/3
Kaposi sarcoma
Multiple hemorrhagic sarcoma
9141/0
Angiokeratoma
9180/0
Osteoma, NOS (C40._, C41._)
9142/0
Verrucous keratotic hemangioma
9180/3
9150/0
Hemangiopericytoma, benign
Osteosarcoma, NOS (C40._, C41._)
Osteogenic sarcoma, NOS (C40._, C41._)
Osteochondrosarcoma (C40._, C41._)
Osteoblastic sarcoma (C40._, C41._)
9150/1
Hemangiopericytoma, NOS
Hemangiopericytic meningioma (C70._)
[obs]
9181/3
Chondroblastic osteosarcoma
(C40._, C41._)
9150/3
Hemangiopericytoma, malignant
9182/3
Fibroblastic osteosarcoma (C40._, C41._)
Osteofibrosarcoma (C40._, C41._)
9160/0
Angiofibroma, NOS
Juvenile angiofibroma
Fibrous papule of nose (C44.3) [obs]
Involuting nevus (C44._) [obs]
Giant cell angiofibroma
Cellular angiofibroma
9183/3
Telangiectatic osteosarcoma
(C40._, C41._)
9184/3
Osteosarcoma in Paget disease of bone
(C40._, C41._)
918-924 OSSEOUS AND CHONDROMATOUS
NEOPLASMS
9161/0
Acquired tufted hemangioma
9185/3
Small cell osteosarcoma (C40._, C41._)
Round cell osteosarcoma (C40._, C41._)
9161/1
Hemangioblastoma
Angioblastoma
9186/3
Central osteosarcoma (C40._, C41._)
Conventional central osteosarcoma
(C40._, C41._)
Medullary osteosarcoma (C40._, C41._)
9187/3
Intraosseous well differentiated
osteosarcoma (C40._, C41._)
Intraosseous low grade osteosarcoma
(C40._, C41._)
9191/0
Osteoid osteoma, NOS (C40._, C41._)
9192/3
Parosteal osteosarcoma (C40._, C41._)
Juxtacortical osteosarcoma
(C40._, C41._)
917 LYMPHATIC VESSEL TUMORS
9170/0
Lymphangioma, NOS
Lymphangioendothelioma, NOS
9170/3
Lymphangiosarcoma
Lymphangioendothelial sarcoma
Lymphangioendothelioma, malignant
9171/0
Capillary lymphangioma
9172/0
Cavernous lymphangioma
9193/3
Periosteal osteosarcoma (C40._, C41._)
9173/0
Cystic lymphangioma
Hygroma, NOS
Cystic hygroma
9194/3
High grade surface osteosarcoma
(C40._, C41._)
9195/3
Intracortical osteosarcoma (C40._, C41._)
9174/0
Lymphangiomyoma
9200/0
9174/1
Lymphangiomyomatosis
Lymphangioleiomyomatosis
Osteoblastoma, NOS (C40._, C41._)
Giant osteoid osteoma (C40._, C41._)
9200/1
Aggressive osteoblastoma (C40._, C41._)
9175/0
Hemolymphangioma
9210/0
Osteochondroma (C40._, C41._)
Cartilaginous exostosis (C40._, C41._)
Osteocartilaginous exostosis
(C40._, C41._)
Ecchondroma (C40._, C41._)
97
Morphology –Numerical (continued)
9210/1
Osteochondromatosis, NOS (C40._, C41._)
Ecchondrosis (C40._, C41._)
9220/0
Chondroma, NOS (C40._, C41._)
Enchondroma (C40._, C41._)
9220/1
Chondromatosis, NOS
9220/3
Chondrosarcoma, NOS (C40._, C41._)
Fibrochondrosarcoma (C40._, C41._)
9221/0
Juxtacortical chondroma (C40._, C41._)
Periosteal chondroma (C40._, C41._)
9221/3
Juxtacortical chondrosarcoma
(C40._, C41._)
Periosteal chondrosarcoma (C40._, C41._)
9230/0
Chondroblastoma, NOS (C40._, C41._)
Chondromatous giant cell tumor
(C40._, C41._)
Codman tumor (C40._, C41._)
9252/0
Tenosynovial giant cell tumor (C49._)
Fibrous histiocytoma of tendon sheath
(C49._)
Giant cell tumor of tendon sheath
(C49._)
9252/3
Malignant tenosynovial giant cell tumor
(C49._)
Giant cell tumor of tendon sheath,
malignant (C49._)
926 MISCELLANEOUS BONE TUMORS
(C40._, C41._)
9260/3
Ewing sarcoma
Ewing tumor
9261/3
Adamantinoma of long bones (C40._)
Tibial adamantinoma (C40.2)
9262/0
Ossifying fibroma
Fibro-osteoma
Osteofibroma
9230/3
Chondroblastoma, malignant
(C40._, C41._)
9231/3
Myxoid chondrosarcoma
9240/3
Mesenchymal chondrosarcoma
9241/0
Chondromyxoid fibroma (C40._, C41._)
9242/3
Clear cell chondrosarcoma (C40._, C41._)
9270/0
Odontogenic tumor, benign
9243/3
Dedifferentiated chondrosarcoma
(C40._, C41._)
9270/1
Odontogenic tumor, NOS
9270/3
Odontogenic tumor, malignant
Odontogenic carcinoma
Odontogenic sarcoma
Primary intraosseous carcinoma
Ameloblastic carcinoma
9271/0
Ameloblastic fibrodentinoma
Dentinoma
9272/0
Cementoma, NOS
Periapical cemental dysplasia
Periapical cemento-osseous dysplasia
9273/0
Cementoblastoma, benign
9274/0
Cementifying fibroma
Cemento-ossifying fibroma
9275/0
Gigantiform cementoma
Florid osseous dysplasia
9280/0
Odontoma, NOS
9281/0
Compound odontoma
927-934 ODONTOGENIC TUMORS (C41._)
925 GIANT CELL TUMORS
9250/1
Giant cell tumor of bone, NOS
(C40._, C41._)
Osteoclastoma, NOS (C40._, C41._)
9250/3
Giant cell tumor of bone, malignant
(C40._, C41._)
Osteoclastoma, malignant (C40._, C41._)
Giant cell sarcoma of bone
(C40._, C41._)
9251/1
Giant cell tumor of soft parts, NOS
9251/3
Malignant giant cell tumor of soft parts
98
Morphology –Numerical (continued)
9282/0
Complex odontoma
9352/1
Craniopharyngioma, papillary (C75.2)
9290/0
Ameloblastic fibro-odontoma
Fibroameloblastic odontoma
9360/1
Pinealoma (C75.3)
9361/1
Pineocytoma (C75.3)
9290/3
Ameloblastic odontosarcoma
Ameloblastic fibrodentinosarcoma
Ameloblastic fibro-odontosarcoma
9362/3
Pineoblastoma (C75.3)
Mixed pineal tumor (C75.3)
Mixed pineocytoma-pineoblastoma
(C75.3)
Pineal parenchymal tumor of intermediate
differentiation (C75.3)
Transitional pineal tumor (C75.3)
9363/0
Melanotic neuroectodermal tumor
Retinal anlage tumor
Melanoameloblastoma
Melanotic progonoma
9364/3
Peripheral neuroectodermal tumor
Neuroectodermal tumor, NOS
Peripheral primitive neuroectodermal tumor,
NOS
PPNET
9365/3
Askin tumor
9370/3
Chordoma, NOS
9371/3
Chondroid chordoma
9372/3
Dedifferentiated chordoma
9373/0
Parachordoma
9300/0
Adenomatoid odontogenic tumor
Adenoameloblastoma
9301/0
Calcifying odontogenic cyst
9302/0
Odontogenic ghost cell tumor
9310/0
Ameloblastoma, NOS
Adamantinoma, NOS (except of long
bones M-9261/3)
9310/3
Ameloblastoma, malignant
Adamantinoma, malignant (except of long
bones M-9261/3)
9311/0
Odontoameloblastoma
9312/0
Squamous odontogenic tumor
9320/0
Odontogenic myxoma
Odontogenic myxofibroma
9321/0
Central odontogenic fibroma
Odontogenic fibroma, NOS
9322/0
Peripheral odontogenic fibroma
9330/0
Ameloblastic fibroma
9330/3
Ameloblastic fibrosarcoma
Ameloblastic sarcoma
Odontogenic fibrosarcoma
9340/0
Calcifying epithelial odontogenic tumor
Pindborg tumor
9341/1
Clear cell odontogenic tumor
9342/3
Odontogenic carcinosarcoma
938-948 GLIOMAS
9380/3
Glioma, malignant (C71._)
Glioma, NOS (except nasal glioma,
not neoplastic) (C71._)
9381/3
Gliomatosis cerebri (C71._)
9382/3
Mixed glioma (C71._)
Oligoastrocytoma (C71._)
Anaplastic oligoastrocytoma (C71._)
9383/1
Subependymoma (C71._)
Subependymal glioma (C71._)
Subependymal astrocytoma, NOS
(C71._)
Mixed subependymoma-ependymoma
(C71._)
9384/1
Subependymal giant cell astrocytoma
(C71._)
935-937 MISCELLANEOUS TUMORS
9350/1
Craniopharyngioma (C75.2)
Rathke pouch tumor (C75.1)
9351/1
Craniopharyngioma, adamantinomatous
(C75.2)
99
Morphology –Numerical (continued)
9390/0
Choroid plexus papilloma, NOS (C71.5)
9430/3
Astroblastoma (C71._)
9390/1
Atypical choroid plexus papilloma (C71.5)
9440/3
9390/3
Choroid plexus carcinoma (C71.5)
Choroid plexus papilloma, anaplastic
(C71.5)
Choroid plexus papilloma, malignant
(C71.5)
Glioblastoma, NOS (C71._)
Glioblastoma multiforme (C71._)
Spongioblastoma multiforme (C71._)
9441/3
Giant cell glioblastoma (C71._)
Monstrocellular sarcoma (C71._) [obs]
9442/1
Gliofibroma (C71._)
9442/3
Gliosarcoma (C71._)
Glioblastoma with sarcomatous
component (C71._)
9444/1
Chordoid glioma (C71._)
Chordoid glioma of third ventricle (C71.5)
9450/3
Oligodendroglioma, NOS (C71._)
9451/3
Oligodendroglioma, anaplastic (C71._)
9460/3
Oligodendroblastoma (C71._) [obs]
9470/3
Medulloblastoma, NOS (C71.6)
Melanotic medulloblastoma (C71.6)
9471/3
Desmoplastic nodular medulloblastoma
(C71.6)
Desmoplastic medulloblastoma (C71.6)
Circumscribed arachnoidal cerebellar
sarcoma (C71.6) [obs]
9391/3
Ependymoma, NOS (C71._)
Epithelial ependymoma (C71._)
Cellular ependymoma (C71._)
Clear cell ependymoma (C71._)
Tanycytic ependymoma (C71._)
9392/3
Ependymoma, anaplastic (C71._)
Ependymoblastoma (C71._)
9393/3
Papillary ependymoma (C71._)
9394/1
Myxopapillary ependymoma (C72.0)
9400/3
Astrocytoma, NOS (C71._)
Astrocytic glioma (C71._)
Astroglioma (C71._) [obs]
Diffuse astrocytoma (C71._)
Astrocytoma, low grade (C71._)
Diffuse astrocytoma, low grade (C71._)
Cystic astrocytoma (C71._) [obs]
9401/3
Astrocytoma, anaplastic (C71._)
9410/3
Protoplasmic astrocytoma (C71._)
9472/3
Medullomyoblastoma (C71.6)
9411/3
Gemistocytic astrocytoma (C71._)
Gemistocytoma (C71._)
9473/3
9412/1
Desmoplastic infantile astrocytoma
(C71._)
Desmoplastic infantile ganglioglioma
(C71._)
Primitive neuroectodermal tumor, NOS
PNET, NOS
Central primitive neuroectodermal tumor,
NOS (C71._)
CPNET (C71._)
Supratentorial PNET (C71._)
9474/3
Large cell medulloblastoma (C71.6)
9413/0
Dysembryoplastic neuroepithelial tumor
9480/3
Cerebellar sarcoma, NOS (C71.6) [obs]
9420/3
Fibrillary astrocytoma (C71._)
Fibrous astrocytoma (C71._)
9421/1
Pilocytic astrocytoma (C71._)
Piloid astrocytoma (C71._)
Juvenile astrocytoma (C71._)
Spongioblastoma, NOS (C71._) [obs]
9423/3
9424/3
949-952 NEUROEPITHELIOMATOUS
NEOPLASMS
Polar spongioblastoma (C71._)
Spongioblastoma polare (C71._)
Primitive polar spongioblastoma (C71._)
[obs]
Pleomorphic xanthoastrocytoma (C71._)
100
9490/0
Ganglioneuroma
9490/3
Ganglioneuroblastoma
9491/0
Ganglioneuromatosis
9492/0
Gangliocytoma
Morphology –Numerical (continued)
9493/0
Dysplastic gangliocytoma of cerebellum
(Lhermitte-Duclos) (C71.6)
9522/3
Olfactory neuroblastoma (C30.0)
Esthesioneuroblastoma (C30.0)
9500/3
Neuroblastoma, NOS
Sympathicoblastoma
Central neuroblastoma (C71._)
9523/3
Olfactory neuroepithelioma (C30.0)
Esthesioneuroepithelioma (C30.0)
9501/0
Medulloepithelioma, benign (C69.4)
Diktyoma, benign (C69._)
9501/3
Medulloepithelioma, NOS
Diktyoma, malignant (C69._)
953 MENINGIOMAS (C70._)
9502/0
Teratoid medulloepithelioma, benign
(C69.4)
9502/3
Teratoid medulloepithelioma
9503/3
Neuroepithelioma, NOS
9504/3
Spongioneuroblastoma
9505/1
Ganglioglioma, NOS
Glioneuroma [obs]
Neuroastrocytoma [obs]
9505/3
Ganglioglioma, anaplastic
9506/1
Central neurocytoma
Neurocytoma
Cerebellar liponeurocytoma (C71.6)
Lipomatous medulloblastoma (C71.6)
Neurolipocytoma (C71.6)
Medullocytoma (C71.6)
9530/0
Meningioma, NOS
Microcystic meningioma
Secretory meningioma
Lymphoplasmacyte-rich meningioma
Metaplastic meningioma
9530/1
Meningiomatosis, NOS
Diffuse meningiomatosis
Multiple meningiomas
9530/3
Meningioma, malignant
Meningioma, anaplastic
Leptomeningeal sarcoma
Meningeal sarcoma
Meningothelial sarcoma
9531/0
Meningothelial meningioma
Endotheliomatous meningioma
Syncytial meningioma
9532/0
Fibrous meningioma
Fibroblastic meningioma
9533/0
Psammomatous meningioma
9534/0
Angiomatous meningioma
9535/0
Hemangioblastic meningioma [obs]
Angioblastic meningioma [obs]
9537/0
Transitional meningioma
Mixed meningioma
9538/1
Clear cell meningioma
Chordoid meningioma
9507/0
Pacinian tumor
9508/3
Atypical teratoid/rhabdoid tumor (C71._)
9510/0
Retinocytoma (C69.2)
9510/3
Retinoblastoma, NOS (C69.2)
9511/3
Retinoblastoma, differentiated (C69.2)
9512/3
Retinoblastoma, undifferentiated (C69.2)
9513/3
Retinoblastoma, diffuse (C69.2)
9538/3
Papillary meningioma
Rhabdoid meningioma
9514/1
Retinoblastoma, spontaneously regressed
(C69.2)
9539/1
Atypical meningioma
9520/3
Olfactory neurogenic tumor
9539/3
Meningeal sarcomatosis
9521/3
Olfactory neurocytoma (C30.0)
Esthesioneurocytoma (C30.0)
101
Morphology –Numerical (continued)
954-957 NERVE SHEATH TUMORS
9540/0
Neurofibroma, NOS
9540/1
Neurofibromatosis, NOS
Multiple neurofibromatosis
Von Recklinghausen disease
(except of bone)
Recklinghausen disease (except of bone)
9540/3
9571/3
958 GRANULAR CELL TUMORS AND
ALVEOLAR SOFT PART SARCOMAS
Malignant peripheral nerve sheath tumor
MPNST, NOS
Neurofibrosarcoma [obs]
Neurogenic sarcoma [obs]
Neurosarcoma [obs]
MPNST with glandular differentiation
Epithelioid MPNST
MPNST with mesenchymal differentiation
Melanotic MPNST
Melanotic psammomatous MPNST
9541/0
Melanotic neurofibroma
9550/0
Plexiform neurofibroma
Plexiform neuroma
9560/0
Neurilemoma, NOS
Schwannoma, NOS
Neurinoma
Acoustic neuroma (C72.4)
Pigmented schwannoma
Melanotic schwannoma
Plexiform schwannoma
Cellular schwannoma
Degenerated schwannoma
Ancient schwannoma
Psammomatous schwannoma
9560/1
Neurinomatosis
9560/3
Neurilemoma, malignant [obs]
Malignant schwannoma, NOS [obs]
Neurilemosarcoma [obs]
9561/3
Malignant peripheral nerve sheath tumor
with rhabdomyoblastic differentiation
MPNST with rhabdomyoblastic
differentiation
Triton tumor, malignant
Malignant schwannoma with
rhabdomyoblastic differentiation
9562/0
Neurothekeoma
Nerve sheath myxoma
9570/0
Neuroma, NOS
9571/0
Perineurioma, NOS
Intraneural perineurioma
Soft tissue perineurioma
Perineurioma, malignant
Perineural MPNST
9580/0
Granular cell tumor, NOS
Granular cell myoblastoma, NOS
9580/3
Granular cell tumor, malignant
Granular cell myoblastoma, malignant
9581/3
Alveolar soft part sarcoma
9582/0
Granular cell tumor of the sellar region
(C75.1)
959-972 HODGKIN AND
NON-HODGKIN LYMPHOMAS
959
102
MALIGNANT LYMPHOMAS, NOS
OR DIFFUSE
9590/3
Malignant lymphoma, NOS
Lymphoma, NOS
Microglioma (C71._) [obs]
9591/3
Malignant lymphoma, non-Hodgkin, NOS
Non-Hodgkin lymphoma, NOS
B cell lymphoma, NOS
Malignant lymphoma, non-cleaved cell, NOS
Malignant lymphoma, diffuse, NOS
Malignant lymphoma, lymphocytic,
intermediate differentiation, nodular [obs]
Malignant lymphoma, small cell,
noncleaved, diffuse [obs]
Malignant lymphoma, undifferentiated
cell, non-Burkitt [obs]
Malignant lymphoma, undifferentiated
cell type, NOS [obs]
Lymphosarcoma, NOS [obs]
Lymphosarcoma, diffuse [obs]
Reticulum cell sarcoma, NOS [obs]
Reticulum cell sarcoma, diffuse [obs]
Reticulosarcoma, NOS [obs]
Reticulosarcoma, diffuse [obs]
Malignant lymphoma, small cleaved cell,
diffuse [obs]
Malignant lymphoma, lymphocytic, poorly
differentiated, diffuse [obs]
Malignant lymphoma, small cleaved
cell, NOS [obs]
Malignant lymphoma, cleaved cell, NOS
[obs]
Morphology –Numerical (continued)
9596/3
Composite Hodgkin and non-Hodgkin
lymphoma
965-966
9664/3
Hodgkin lymphoma, nodular sclerosis,
cellular phase
Classical Hodgkin lymphoma, nodular
sclerosis, cellular phase
9665/3
Hodgkin lymphoma, nodular sclerosis,
grade 1
Classical Hodgkin lymphoma, nodular
sclerosis, grade 1
Hodgkin disease, nodular sclerosis,
lymphocyte predominance
Hodgkin disease, nodular sclerosis,
mixed cellularity
9667/3
Hodgkin lymphoma, nodular sclerosis,
grade 2
Classical Hodgkin lymphoma, nodular
sclerosis, grade 2
Hodgkin disease, nodular sclerosis,
lymphocyte depletion
Hodgkin disease, nodular sclerosis,
syncytial variant
HODGKIN LYMPHOMA
9650/3
Hodgkin lymphoma, NOS
Hodgkin disease, NOS
Malignant lymphoma, Hodgkin
9651/3
Hodgkin lymphoma, lymphocyte-rich
Classical Hodgkin lymphoma,
lymphocyterich
Hodgkin disease, lymphocyte predominance,
NOS [obs]
Hodgkin disease, lymphocytichistiocytic predominance [obs]
Hodgkin disease, lymphocyte
predominance, diffuse [obs]
9652/3
Hodgkin lymphoma, mixed cellularity,
NOS
Classical Hodgkin lymphoma, mixed
cellularity, NOS
9653/3
Hodgkin lymphoma, lymphocyte
depletion, NOS
Classical Hodgkin lymphoma,
lymphocyte depletion, NOS
967-972
9654/3
Hodgkin lymphoma, lymphocyte
depletion, diffuse fibrosis
Classical Hodgkin lymphoma,
lymphocyte depletion, diffuse fibrosis
9655/3
Hodgkin lymphoma, lymphocyte
depletion, reticular
Classical Hodgkin lymphoma,
lymphocyte depletion, reticular
9659/3
Hodgkin lymphoma, nodular lymphocyte
predominance
Hodgkin lymphoma, lymphocyte
predominance, nodular
Hodgkin paragranuloma, NOS [obs]
Hodgkin paragranuloma, nodular [obs]
9661/3
Hodgkin granuloma [obs]
9662/3
Hodgkin sarcoma [obs]
9663/3
Hodgkin lymphoma, nodular sclerosis,
NOS
Classical Hodgkin lymphoma, nodular
sclerosis, NOS
Hodgkin disease, nodular sclerosis, NOS
NON-HODGKIN LYMPHOMAS
967-969 MATURE B-CELL LYMPHOMAS
103
9670/3
Malignant lymphoma, small B
lymphocytic, NOS (see also M-9823/3)
Malignant lymphoma, small
lymphocytic, NOS
Malignant lymphoma, lymphocytic, well
differentiated, diffuse
Malignant lymphoma, lymphocytic,
NOS
Malignant lymphoma, lymphocytic,
diffuse, NOS
Malignant lymphoma, small cell, NOS
Malignant lymphoma, small
lymphocytic, diffuse
Malignant lymphoma, small cell diffuse
9671/3
Malignant lymphoma, lymphoplasmacytic
(see also M-9761/3)
Malignant lymphoma,
lymphoplasmacytoid immunocytoma
[obs]
Malignant lymphoma, plasmacytoid [obs]
Plasmacytic lymphoma [obs]
Morphology –Numerical (continued)
9673/3
9675/3
Mantle cell lymphoma
Includes all variants: blastic,
pleomorphic, small cell
Mantle zone lymphoma [obs]
Malignant lymphoma, lymphocytic,
intermediate differentiation, diffuse
[obs]
Malignant lymphoma, centrocytic [obs]
Malignant lymphomatous polyposis
Malignant lymphoma, mixed small and
large cell, diffuse [obs]
(see also M-9690/3)
Malignant lymphoma, mixed
lymphocytic-histiocytic, diffuse [obs]
Malignant lymphoma, mixed cell type,
diffuse [obs]
Malignant lymphoma, centroblasticcentrocytic, NOS [obs]
Malignant lymphoma, centroblasticcentrocytic, diffuse [obs]
9678/3
Primary effusion lymphoma
9679/3
Mediastinal large B-cell lymphoma
(C38.3)
Thymic large B-cell lymphoma (C37.9)
9680/3
Angioendotheliomatosis
Angiotropic lymphoma
T-cell rich large B-cell lymphoma
Histiocyte-rich large B-cell lymphoma
T-cell rich/histiocyte-rich large B-cell
lymphoma
Anaplastic large B-cell lymphoma
Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse,
NOS
Diffuse large B-cell lymphoma, NOS
Malignant lymphoma, large cell, NOS
Malignant lymphoma, large B-cell, NOS
Malignant lymphoma, histiocytic, NOS
[obs]
Malignant lymphoma, histiocytic,
diffuse
Malignant lymphoma, large cell, cleaved
and noncleaved [obs]
Malignant lymphoma, large cell, diffuse,
NOS [obs]
Malignant lymphoma, large cleaved cell,
NOS [obs]
Malignant lymphoma, large cell,
cleaved, diffuse
Malignant lymphoma, large cell,
cleaved, NOS [obs]
Malignant lymphoma, large cell,
noncleaved, diffuse
Malignant lymphoma, large cell,
noncleaved, NOS
Malignant lymphoma, noncleaved,
diffuse, NOS [obs]
Malignant lymphoma, noncleaved, NOS
Malignant lymphoma, large B-cell,
diffuse, centroblastic, NOS
Malignant lymphoma, centroblastic, NOS
Malignant lymphoma, centroblastic, diffuse
Intravascular large B-cell lymphoma (C49.9)
Intravascular B-cell lymphoma
104
9684/3
Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse,
immunoblastic, NOS
Malignant lymphoma, immunoblastic,
NOS
Immunoblastic sarcoma [obs]
Malignant lymphoma, large cell,
immunoblastic
Plasmablastic lymphoma
9687/3
Burkitt lymphoma, NOS (see also
M-9826/3) Includes all variants
Burkitt tumor [obs]
Malignant lymphoma, undifferentiated,
Burkitt type [obs]
Malignant lymphoma, small noncleaved,
Burkitt type [obs]
Burkitt-like lymphoma
9689/3
Splenic marginal zone B-cell lymphoma
(C42.2)
Splenic marginal zone lymphoma, NOS
(C42.2)
Splenic lymphoma with villous
lymphocytes (C42.2)
9690/3
Follicular lymphoma, NOS (see also
M-9675/3)
Malignant lymphoma, follicular, NOS
Malignant lymphoma, follicle center,
follicular
Malignant lymphoma, follicle center,
NOS
Malignant lymphoma, centroblasticcentrocytic, follicular [obs]
Malignant lymphoma, nodular, NOS
[obs]
Malignant lymphoma, lymphocytic,
nodular, NOS [obs]
9691/3
Follicular lymphoma, grade 2
Malignant lymphoma, mixed small
cleaved and large cell, follicular [obs]
Malignant lymphoma, mixed
lymphocytic-histiocytic, nodular [obs]
Malignant lymphoma, mixed cell type,
follicular [obs]
Malignant lymphoma, mixed cell type,
nodular [obs]
Morphology –Numerical (continued)
9695/3
Follicular lymphoma, grade 1
Malignant lymphoma, small cleaved
cell, follicular [obs]
Follicular lymphoma, small cleaved cell
Malignant lymphoma, lymphocytic,
poorly differentiated, nodular [obs]
9705/3
Angioimmunoblastic T-cell lymphoma
Peripheral T-cell lymphoma, AILD
(Angioimmunoblastic
Lymphadenopathy with Dysproteinemia)
[obs]
Angioimmunoblastic lymphoma [obs]
9698/3
Follicular lymphoma, grade 3
Malignant lymphoma, large cell,
follicular, NOS
Malignant lymphoma, large cell,
noncleaved, follicular [obs]
Malignant lymphoma, histiocytic,
nodular [obs]
Malignant lymphoma, noncleaved cell,
follicular, NOS [obs]
Malignant lymphoma, large cleaved cell,
follicular [obs]
Malignant lymphoma, centroblastic,
follicular
Malignant lymphoma, lymphocytic, well
differentiated, nodular [obs]
9708/3
Subcutaneous panniculitis-like T-cell
lymphoma
9709/3
Cutaneous T-cell lymphoma, NOS (C44._)
Cutaneous lymphoma, NOS (C44._)
[obs]
9714/3
Anaplastic large cell lymphoma, T cell and
Null cell type
Large cell (Ki-1+) lymphoma [obs]
Anaplastic large cell lymphoma, NOS
Anaplastic large cell lymphoma, CD30+
9716/3
Hepatosplenic γδ (gamma-delta) cell
lymphoma
Marginal zone B-cell lymphoma, NOS
Marginal zone lymphoma, NOS
Mucosal-associated lymphoid tissue
lymphoma
MALT lymphoma
Bronchial-associated lymphoid tissue
lymphoma
BALT lymphoma
Skin-associated lymphoid tissue
lymphoma
SALT lymphoma
Monocytoid B-cell lymphoma
Nodal marginal zone lymphoma
9717/3
Intestinal T-cell lymphoma
Enteropathy type intestinal T-cell
lymphoma
Enteropathy associated T-cell lymphoma
9718/3
Primary cutaneous CD30+ T-cell
lymphoproliferative disorder (C44._)
Lymphomatoid papulosis (C44._)
Primary cutaneous anaplastic large cell
lymphoma (C44._)
Primary cutaneous CD30+ large T-cell
lymphoma (C44._)
9719/3
NK/T-cell lymphoma, nasal and nasal-type
T/NK-cell lymphoma
Angiocentric T-cell lymphoma [obs]
Malignant reticulosis, NOS [obs]
Malignant midline reticulosis [obs]
Polymorphic reticulosis [obs]
9699/3
970-971 MATURE T- AND NK-CELL
LYMPHOMAS
9700/3
Mycosis fungoides (C44._)
Pagetoid reticulosis
9701/3
Sezary syndrome
Sezary disease
9702/3
Mature T-cell lymphoma, NOS
Peripheral T-cell lymphoma, NOS
T-cell lymphoma, NOS
Peripheral T-cell lymphoma,
pleomorphic small cell
Peripheral T-cell lymphoma,
pleomorphic medium and large cell
Peripheral T-cell lymphoma, large cell
T-zone lymphoma
Lymphoepithelioid lymphoma
Lennert lymphoma
972 PRECURSOR CELL LYMPHOBLASTIC
LYMPHOMA
105
9727/3
Precursor cell lymphoblastic lymphoma,
NOS (see also M-9835/3)
Malignant lymphoma, lymphoblastic,
NOS (see also M-9835/3)
Malignant lymphoma, convoluted cell
[obs]
Lymphoblastoma [obs]
9728/3
Precursor B-cell lymphoblastic lymphoma
(see also M-9836/3)
Morphology –Numerical (continued)
9729/3
Precursor T-cell lymphoblastic lymphoma
(see also M-9837/3)
9753/1
Langerhans cell histiocytosis, multifocal
Langerhans cell histiocytosis, poly-ostotic
Hand-Schuller-Christian disease [obs]
9754/3
Langerhans cell histiocytosis,
disseminated
Langerhans cell histiocytosis, generalized
Letterer-Siwe disease
Acute progressive histiocytosis X
Nonlipid reticuloendotheliosis [obs]
9755/3
Histiocytic sarcoma
True histiocytic lymphoma
9756/3
Langerhans cell sarcoma
9757/3
Interdigitating dendritic cell sarcoma
Interdigitating cell sarcoma
Dendritic cell sarcoma, NOS
9758/3
Follicular dendritic cell sarcoma
Follicular dendritic cell tumor
973 PLASMA CELL TUMORS
9731/3
9732/3
9733/3
9734/3
Plasmacytoma, NOS
Plasmacytoma of bone (C40._, C41._)
Plasma cell tumor
Solitary myeloma
Solitary plasmacytoma
Multiple myeloma (C42.1)
Myeloma, NOS (C42.1)
Myelomatosis (C42.1)
Plasma cell myeloma (C42.1)
Plasma cell leukemia (C42.1)
Plasmacytic leukemia (C42.1)
Plasmacytoma, extramedullary
(not occurring in bone)
976 IMMUNOPROLIFERATIVE DISEASES
974 MAST CELL TUMORS
9760/3
Immunoproliferative disease, NOS
9740/1
Mastocytoma, NOS
Mast cell tumor, NOS
9761/3
Waldenstrom macroglobulinemia (C42.0)
(see also M-9671/3)
9740/3
Mast cell sarcoma
Malignant mast cell tumor
Malignant mastocytoma
9762/3
9741/3
Malignant mastocytosis
Systemic tissue mast cell disease
Heavy chain disease, NOS
Alpha heavy chain disease
Mu heavy chain disease
Gamma heavy chain disease
Franklin disease
9764/3
9742/3
Mast cell leukemia (C42.1)
Immunoproliferative small intestinal
disease (C17._)
Mediterranean lymphoma
9765/1
Monoclonal gammopathy of undetermined
significance
MGUS
Monoclonal gammopathy, NOS
975 NEOPLASMS OF HISTIOCYTES AND
ACCESSORY LYMPHOID CELLS
9750/3
Malignant histiocytosis
Histiocytic medullary reticulosis [obs]
9766/1
Angiocentric immunoproliferative lesion
Lymphoid granulomatosis
9751/1
Langerhans cell histiocytosis, NOS
Langerhans cell granulomatosis
Histiocytosis X, NOS [obs]
9767/1
Angioimmunoblastic lymphadenopathy
(AIL)
Immunoblastic lymphadenopathy (IBL)
[obs]
9752/1
Langerhans cell histiocytosis, unifocal
Langerhans cell granulomatosis,
unifocal
Langerhans cell histiocytosis, mono-ostotic
Eosinophilic granuloma
9768/1
T-gamma lymphoproliferative disease
106
Morphology –Numerical (continued)
9769/1
Immunoglobulin deposition disease
Systemic light chain disease
Primary amyloidosis
9827/3
Adult T-cell leukemia/lymphoma
(HTLV-1 positive) Includes all variants
Adult T-cell lymphoma/leukemia
Adult T-cell lymphoma
Adult T-cell leukemia
9831/1
T-cell large granular lymphocytic
leukemia
T-cell large granular lymphocytosis
NK-cell large granular lymphocytic
leukemia
Large granular lymphocytosis, NOS
9832/3
Prolymphocytic leukemia, NOS
9833/3
Prolymphocytic leukemia, B-cell type
9834/3
Prolymphocytic leukemia, T-cell type
9835/3
Lymphoid leukemia, NOS
Lymphocytic leukemia, NOS [obs]
Lymphatic leukemia, NOS [obs]
Subacute lymphoid leukemia [obs]
Subacute lymphocytic leukemia [obs]
Subacute lymphatic leukemia [obs]
Aleukemic lymphoid leukemia [obs]
Aleukemic lymphocytic leukemia [obs]
Aleukemic lymphatic leukemia [obs]
Lymphosarcoma cell leukemia [obs]
Precursor cell lymphoblastic leukemia,
NOS (see also M-9727/3)
Precursor cell lymphoblastic leukemia,
not phenotyped
Acute lymphoblastic leukemia, NOS
(see also M-9727/3)
Acute lymphoblastic leukemia,
precursor- cell type
Acute lymphoblastic leukemialymphoma, NOS
Acute lymphocytic leukemia
Acute lymphoid leukemia
Acute lymphatic leukemia
Lymphoblastic leukemia, NOS
FAB L1 [obs]
Acute lymphoblastic leukemia, L2 type,
NOS
FAB L2
9836/3
B-cell chronic lymphocytic leukemia/small
lymphocytic lymphoma
(see also M-9670/3)
Chronic lymphocytic leukemia, B-cell
type (includes all variants of BCLL)
Chronic lymphocytic leukemia
Chronic lymphoid leukemia
Chronic lymphatic leukemia
Precursor B-cell lymphoblastic leukemia
(see also M-9728/3)
Pro-B ALL
Common precursor B ALL
Pre-B ALL
Pre-pre-B ALL
Common ALL
c-ALL
9837/3
Precursor T-cell lymphoblastic leukemia
(see also M-9729/3)
Pro-T ALL
Pre-T ALL
Cortical T ALL
Mature T ALL
980-994 LEUKEMIAS
980 LEUKEMIAS, NOS (C42.1)
9800/3
9801/3
9805/3
Leukemia, NOS
Subacute leukemia, NOS [obs]
Chronic leukemia, NOS [obs]
Aleukemic leukemia, NOS [obs]
Acute leukemia, NOS
Blast cell leukemia
Undifferentiated leukemia
Stem cell leukemia
Acute biphenotypic leukemia
Acute mixed lineage leukemia
Acute bilineal leukemia
982-983 LYMPHOID LEUKEMIAS (C42.1)
9820/3
9823/3
9826/3
Burkitt cell leukemia (see also M-9687/3)
Acute leukemia, Burkitt type [obs]
B-ALL [obs]
FAB L3 [obs]
Burkitt cell leukemia
Acute lymphoblastic leukemia, mature
B-cell type
107
Morphology –Numerical (continued)
984-993 MYELOID LEUKEMIAS (C42.1)
9840/3
9860/3
9871/3
Acute myeloid leukemia with abnormal
marrow eosinophils
Includes all variants
Acute myeloid leukemia,
inv(16)(p13;q22)
Acute myeloid leukemia,
t(16;16)(p13;q11)
Acute myeloid leukemia, CBFbeta/MYH11
Acute myelomonocytic leukemia with
abnormal eosinophils
FAB M4Eo
9872/3
Acute myeloid leukemia, minimal
differentiation
Acute myeloblastic leukemia
FAB M0
9873/3
Acute myeloid leukemia without
maturation
FAB M1
9874/3
Acute myeloid leukemia with maturation
FAB M2, NOS
9875/3
Chronic myelogenous leukemia,
BCR/ABL positive
Chronic myelogenous leukemia,
Philadelphia chromosome (Ph1)
positive
Chronic myelogenous leukemia,
t(9;22)(q34;q11)
Chronic granulocytic leukemia,
Philadelphia chromosome (Ph1)
positive
Chronic granulocytic leukemia,
t(9;22)(q34;q11)
Chronic granulocytic leukemia,
BCR/ABL
Acute myeloid leukemia, M6 type
Acute erythroid leukemia
M6A
M6B
Erythroleukemia
FAB M6
AML M6
Erythremic myelosis, NOS
Acute erythremia [obs]
Di Guglielmo disease [obs]
Acute erythremic myelosis [obs]
Myeloid leukemia, NOS
Non-lymphocytic leukemia, NOS
Granulocytic leukemia, NOS
Myelogenous leukemia, NOS
Myelomonocytic leukemia, NOS
Myelocytic leukemia, NOS
Subacute myeloid leukemia [obs]
Subacute granulocytic leukemia [obs]
Subacute myelogenous leukemia [obs]
Aleukemic myeloid leukemia [obs]
Aleukemic granulocytic leukemia [obs]
Aleukemic myelogenous leukemia [obs]
Eosinophilic leukemia
Monocytic leukemia, NOS
Subacute monocytic leukemia [obs]
Chronic monocytic leukemia [obs]
Aleukemic monocytic leukemia [obs]
9861/3
Acute myeloid leukemia, NOS
(FAB or WHO type not specified) (see also
M-9930/3)
Acute non-lymphocytic leukemia
Acute granulocytic leukemia
Acute myelogenous leukemia
Acute myelocytic leukemia
9863/3
Chronic myeloid leukemia, NOS
Chronic granulocytic leukemia, NOS
Chronic myelogenous leukemia, NOS
Chronic myelocytic leukemia, NOS
9876/3
Atypical chronic myeloid leukemia,
BCR/ABL negative
Atypical chronic myeloid leukemia,
Philadelphia chromosome (Ph1) negative
9866/3
Acute promyelocytic leukemia,
t(15;17)(q22;q11-12)
Acute promyelocytic leukemia,
PML/RAR- alpha
Acute myeloid leukemia,
t(15:17)(q22;q11-12)
Acute myeloid leukemia, PML/RARalpha
Acute promyelocytic leukemia, NOS
FAB M3 (includes all variants)
9891/3
Acute monocytic leukemia
Acute monoblastic leukemia
Monoblastic leukemia, NOS
FAB M5 (includes all variants)
9895/3
Acute myeloid leukemia with multilineage
dysplasia
Acute myeloid leukemia with prior
myelodysplastic syndrome
Acute myeloid leukemia without prior
myelodysplastic syndrome
9867/3
Acute myelomonocytic leukemia
FAB M4
9870/3
Acute basophilic leukemia
108
Morphology –Numerical (continued)
9896/3
9897/3
9910/3
9920/3
Acute myeloid leukemia, t(8;21)(q22;q22)
Acute myeloid leukemia, AML1(CBFalpha)/ETO
FAB M2, t(8;21)(q22;q22)
FAB M2, AML1(CBF-alpha)/ETO
995-996 CHRONIC MYELOPROLIFERATIVE
DISORDERS (C42.1)
Acute myeloid leukemia, 11q23
abnormalities
Acute myeloid leukemia, MLL
Acute megakaryoblastic leukemia
Megakaryocytic leukemia
FAB M7
Therapy-related acute myeloid leukemia,
NOS
Therapy-related acute myeloid leukemia,
alkylating agent related
Therapy-related acute myeloid leukemia,
epipodophyllotoxin-related
9930/3
Myeloid sarcoma (see also M-9861/3)
Granulocytic sarcoma
Chloroma
9931/3
Acute panmyelosis with myelofibrosis
(C42.1)
Acute panmyelosis, NOS
Acute myelofibrosis
Acute myelosclerosis, NOS
Malignant myelosclerosis [obs]
9950/3
Polycythemia vera
Polycythemia rubra vera
Proliferative polycythemia
Chronic erythremia [obs]
9960/3
Chronic myeloproliferative disease, NOS
Chronic myeloproliferative disorder
9961/3
Myelosclerosis with myeloid metaplasia
Myelofibrosis as a result of
myeloproliferative disease
Chronic idiopathic myelofibrosis
Agnogenic myeloid metaplasia
Megakaryocytic myelosclerosis
Myelofibrosis with myeloid metaplasia
9962/3
Essential thrombocythemia
Idiopathic thrombocythemia
Essential hemorrhagic thrombocythemia
Idiopathic hemorrhagic
thrombocythemia
9963/3
Chronic neutrophilic leukemia
9964/3
Hypereosinophilic syndrome
Chronic eosinophilic leukemia
997 OTHER HEMATOLOGIC DISORDERS
9940/3
9945/3
9946/3
9948/3
994 OTHER LEUKEMIAS (C42.1)
9970/1
Lymphoproliferative disorder, NOS
Lymphoproliferative disease, NOS
Hairy cell leukemia (C42.1)
Hairy cell leukemia variant
Leukemic reticuloendotheliosis
9975/1
Myeloproliferative disease, NOS
Chronic myelomonocytic leukemia, NOS
Chronic myelomonocytic leukemia, Type I
Chronic myelomonocytic leukemia, Type II
Chronic myelomonocytic leukemia in
transformation [obs]
998 MYELODYSPLASTIC SYNDROMES (C42.1)
Juvenile myelomonocytic leukemia
Juvenile chronic myelomonocytic
leukemia
9980/3
Refractory anemia
Refractory anemia without sideroblasts
9982/3
Refractory anemia with sideroblasts
Refractory anemia with ringed
sideroblasts
RARS
9983/3
Refractory anemia with excess blasts
RAEB
RAEB I
RAEB II
Aggressive NK-cell leukemia
109
Morphology –Numerical (continued)
9984/3
Refractory anemia with excess blasts in
transformation [obs]
RAEB-T
9985/3
Refractory cytopenia with multilineage
dysplasia
9986/3
Myelodysplastic syndrome with 5q
deletion (5q–) syndrome
9987/3
Therapy-related myelodysplastic
syndrome, NOS
Therapy-related myelodysplastic
syndrome, alkylating agent related
Therapy-related myelodysplastic
syndrome, epipodophyllotoxin-related
9989/3
Myelodysplastic syndrome, NOS
Preleukemia [obs]
Preleukemic syndrome [obs]
110
ANATOMISTEN SIJAINTIPAIKKOJEN
AAKKOSELLINEN HAKEMISTO
NOS - Not Otherwise Specified - tarkemmin määrittämätön
C00.1
A
C76.2
Abdomen, NOS
C41.4
Acetabulum
C57.4
C57.4
Adnexa uteri
Adnexa, NOS
C72.5
Aivohermo, NOS
C70.0
Aivokalvot
C71.5
C71.7
C71.5
C71.5
Aivokammio, kolmas, NOS
Aivokammio, neljäs, NOS
Aivokammio, NOS
Aivokammio, -sivu, NOS
C71.0
Aivokuori, Iso-
C71.8
Aivokurkiainen
C75.1
Aivolisäke
C75.1
Aivolisäkekuoppa
C71.7
Aivorunko
C71.7
Aivosilta
C72.8
C71.8
C71.0
C71.9
C71.6
Aivot ja keskushermosto, eri
alueisiin ulottuva leesio (Huom.
aivojen ja keskushermoston
kasvain, jonka syntypaikkaa ei voi
määritellä luokkiin C70-C72.5.)
Aivot, eri alueisiin ulottuva leesio
Aivot, IsoAivot, NOS
Aivot, Pikku-, NOS
C44.3
Ala nasi
C44.0
C00.4
Alahuuli, iho
Alahuuli, limakalvo
C00.1
C00.4
C00.1
Alahuuli, NOS (ei sisällä alahuulen
ihoa C44.0)
Alahuuli, punaosa
Alahuuli, sisäpinta
Alahuuli, ulkopinta
C03.1
Alaien
C03.1
Alaleuka, hammaskuopan
limakalvo
Alaleuka, hammaskuoppa
Alaleuka, hammaskuoppaharjanteen limakalvo
C03.1
C03.1
C41.1
Alaleukaluu
C13.8
Alanielu, eri alueisiin ulottuva
leesio
Alanielu, NOS
Alanielu, seinä
Alanielu, takaseinä
C13.9
C13.9
C13.2
C44.7
C77.4
C40.2
C40.3
C76.5
C40.2
C49.2
C47.2
111
Alaraaja, iho
Alaraaja, imusolmukkeet
Alaraaja, luu
Alaraaja, lyhyet luut ja niiden
nivelet
Alaraaja, NOS
Alaraaja, pitkät luut ja niiden
nivelet
Alaraaja, side- tai pehmytkudos
Alaraaja, ääreishermot tai
autonominen hermosto
C03.9
Alveolus, NOS
C24.1
Ampulla Vateri
C30.1
C16.3
Antrum mastoideum
Antrum pyloricum
C44.5
C21.0
Anus, iho
Anus, NOS
C49.4
Aorta abdominalis
Anatomisten sijaintipaikkojen aakkosellinen hakemisto (jatkuu)
C47.4
C47.1
Autonominen hermosto, vatsa
Autonominen hermosto, yläraaja
C76.1
Axilla, NOS
C41.2
Axis
C49.3
Aortta, NOS
C75.5
Aorttakeränen ja muut paragangliot
C49.1
C49.2
Aponeurosis palmaris
Aponeurosis plantaris
C18.1
Appendix vermiformis
C70.0
C70.9
C70.1
Arachnoidea mater, kallon sisäinen
Arachnoidea mater, NOS
Arachnoidea mater, selkäytimen
C51.0
Bartholinin rauhanen
C09.1
Arcus palatoglossus
C71.0
Basaaliganglio
C49.3
C49.0
C49.2
C49.5
C49.4
C49.1
C49.4
C49.3
C49.3
C49.1
Arteria axillaris
Arteria carotis
Arteria femoralis
Arteria iliaca
Arteria mesenterica
Arteria radialis
Arteria renalis
Arteria subclavia
Arteria thoracica interna
Arteria ulnaris
C04.9
Basis oris, NOS
C10.4
Brankiaalikysta (kasvaimen
sijaintipaikkana)
C34.0
Bronchus principalis
C68.0
Bulbouretraalirauhanen
C69.4
Bulbus oculi
C13.1
Aryepiglottis, alanielun puoleinen
osa
Aryepiglottis, kurkunpään
puoleinen osa
C49.9
Bursa, NOS
C41.2
Atlas
C18.0
Caecum
C38.0
Atrium cordis
C22.1
Canaliculi biliferi
C44.2
Auricula, NOS
C69.5
Canaliculus lacrimalis
C44.2
Auris externa
C47.2
C47.8
Autonominen hermosto, alaraaja
Autonominen hermosto, eri
alueisiin ulottuva leesio
Autonominen hermosto, hartia
Autonominen hermosto, kasvot
Autonominen hermosto, kaula
Autonominen hermosto, lantio
Autonominen hermosto, lonkka
Autonominen hermosto, niska
Autonominen hermosto, NOS
Autonominen hermosto, pää
Autonominen hermosto, rintakehä
Autonominen hermosto, vartalo
C21.1
C16.4
Canalis analis
Canalis pyloricus
C44.1
Canthus, NOS
C25.0
Caput pancreatis
C16.0
Cardia, NOS
C34.0
Carina tracheae
C32.3
C32.3
C32.3
C32.3
Cartilago arytaenoidea
Cartilago cricoidea
Cartilago cuneiformis
Cartilago thyreoidea
C32.1
C47.1
C47.0
C47.0
C47.5
C47.2
C47.0
C47.9
C47.0
C47.3
C47.6
B
C
112
Anatomisten sijaintipaikkojen aakkosellinen hakemisto (jatkuu)
C16.2
C25.1
C75.3
C71.0
C54.9
Corpus gastricum
Corpus pancreatis
Corpus pineale
Corpus striatum
Corpus uteri
C71.0
C74.0
Cortex cerebri
Cortex glandulae suprarenalis
C41.3
Costa
C68.0
Cowberin rauhanen
C71.9
Cranial fossa, NOS
Chiasma opticum
C13.0
Cricoideus, NOS
C11.3
Choana
C16.6
C16.5
Curvatura major
Curvatura minor
C69.3
Chorioidea
C10.4
C71.5
Cysta branchiogenes (kasvaimen
sijaintipaikkana)
C71.5
C71.5
Choroid plexus, kolmannen
aivokammion
Choroid plexus, neljännen
aivokammion
Choroid plexus, NOS
Choroid plexus, sivukammion
C41.3
Clavicula
C51.2
Clitoris
C18.2
C18.6
C18.7
C18.4
Colon ascendens
Colon descendens
Colon sigmoideum
Colon transversum
C44.3
Columella nasi
C00.6
Commissura labiorum oris
C44.2
C30.0
Concha auriculae
Concha nasalis
C69.0
Conjunctiva
C72.0
Conus medullaris
C69.1
Cornea, NOS
C71.8
C69.4
Corpus callosum
Corpus ciliare
C72.1
C25.2
Cauda equina
Cauda pancreatis
C06.9
C30.1
Cavitas oris
Cavitas tympani
C30.0
Cavum nasi
C71.6
Cerebellum
C71.0
Cerebrum
C53.9
C53.9
Cervix uteri
Cervix, NOS
C72.3
C71.7
D
113
C41.2
Discus intervertebralis
C17.3
Diverticulum Meckel (kasvaimen
sijaintipaikkana)
C24.0
C24.0
C24.0
C24.0
C69.5
C25.3
C07.9
C08.1
C08.0
C49.3
Ductus biliaris, NOS
Ductus choledochus
Ductus cysticus
Ductus hepaticus communis
Ductus nasolacrimalis
Ductus pancreatis
Ductus parotideus
Ductus sublinguales
Ductus submandibularis
Ductus thoracicus
C17.0
Duodenum
C70.0
C70.9
C70.1
Dura mater, kallon
Dura mater, NOS
Dura mater, selkäytimen
Anatomisten sijaintipaikkojen aakkosellinen hakemisto (jatkuu)
E
C72.0
Filum terminale
C52.9
Emätin, NOS
C18.3
C18.5
Flexura hepatica
Flexura lienalis
C38.0
Endocardium
C52.9
Fornix vaginae
C53.0
Endocervix
C75.9
Endokriininen rauhanen, NOS
C54.1
Endometrium
C48.1
C75.1
C76.3
C12.9
C49.0
C71.5
Ependyma
C47.0
C71.5
Ependyymi
C09.0
Fossa Douglasi
Fossa hypophysialis
Fossa ischiorectalis
Fossa piriformis
Fossa pterygoidea, side- tai
pehmytkudos
Fossa pterygoidea, ääreishermot tai
autonominen hermosto
Fossa tonsillaris
C38.0
Epicardium
C63.0
Epididymis
C72.9
Epiduralis
C00.4
C00.3
C02.2
C00.5
Frenulum labii inferioris
Frenulum labii superioris
Frenulum linguae
Frenulum, huuli, NOS
C10.1
Epiglottiksen etupinta
C71.1
Frontaalilohko
C32.1
Epiglottis, NOS (ei sisällä
kurkunkannen etupintaa C10.1)
C16.1
C54.3
C67.1
Fundus gastricus
Fundus uteri
Fundus vesicae
C76.8
Epätarkasti määritellyn paikan eri
alueisiin ulottuva leesio
C63.1
Funiculus spermaticus
C60.0
Esinahka
C38.1
Etumediastinum
C61.9
Eturauhanen
C53.1
Exocervix
G
F
C70.0
C70.0
C70.0
Falx cerebelli
Falx cerebri
Falx, NOS
C10.9
Faux, NOS
C40.2
Femur
C40.2
Fibula
114
C47.9
Ganglia, NOS
C52.9
Gartnerin tiehyt
C16.9
Gaster, NOS
C16.0
Gastroesofageaalinen junktio
C03.1
C03.0
C03.9
Gingiva mandibularis
Gingiva maxillaris
Gingiva, NOS
C44.2
C69.5
C50.9
C68.1
C07.9
C75.3
Glandula ceruminosa
Glandula lacrimalis
Glandula mammaria
Glandula paraurethralis
Glandula parotidea
Glandula pinealis
Anatomisten sijaintipaikkojen aakkosellinen hakemisto (jatkuu)
C75.1
C61.9
C63.7
C08.1
C08.0
C74.9
Glandula pituitaria
Glandula prostatica
Glandula seminalis
Glandula sublingualis
Glandula submandibularis
Glandula suprarenalis
C75.0
Glandulae parathyreoideae
C60.1
Glans penis
C75.5
C75.4
C75.5
C75.5
Glomus aorticum
Glomus caroticum
Glomus coccygeum
Glomus jugulare
C32.0
Glottis
H
C25.4
C25.8
C25.2
C25.7
C25.7
C25.9
C25.0
C25.1
C25.4
Haima, endokriininen
Haima, eri alueisiin ulottuva leesio
Haima, häntä
Haima, kaula
Haima, muu määritetty alue
Haima, NOS
Haima, pää
Haima, runko
Haima, umpirauhasosa
C25.4
Haimasaarekkeet
C25.3
Haimatiehyt
C72.2
Hajuhermo
C03.9
C03.9
Hammaskuoppa, limakalvo, NOS
Hammaskuoppa, NOS
C03.9
Hammaskuoppaharjanne,
limakalvo, NOS
C44.6
C76.4
C49.1
C47.1
C40.0
C47.1
Hartiapunos
C44.2
Helix
C42.4
Hematopoeettinen systeemi, NOS
C39.9
Hengityselimet, sijainniltaan
määrittämätön osa
C39.8
Hengityselin ja muu rintaontelon
elin, eri alueisiin ulottuva leesio
C39.9
Hengitystiet, NOS
C33.9
Henkitorvi
C22.0
Hepar
C47.9
Hermo, NOS
C72.9
Hermosto, NOS
C34.0
Hilum pulmonis
C71.2
Hippocampus
C40.0
Humerus
C00.8
C44.0
C00.5
C00.9
C00.2
Huuli, eri alueisiin ulottuva leesio
Huuli, iho, NOS
Huuli, limakalvo, NOS
Huuli, NOS (ei sisällä huulen ihoa
C44.0)
Huuli, punaosa, NOS
Huuli, sisäpinta, NOS
Huuli, suuontelo ja nielu, eri
alueisiin ulottuva leesio
Huuli, ulkopinta, NOS
C52.9
Hymen
C13.9
Hypopharynx, NOS
C75.1
Hypophysis
C71.0
Hypothalamus
C41.4
Häntäluu
C51.0
C51.0
C51.9
Häpyhuuli, iso
Häpyhuuli, iso, iho
Häpyhuuli, NOS
C00.2
C00.5
C14.8
Hartia, iho
Hartia, NOS
Hartia, side- tai pehmytkudos
Hartia, ääreishermot tai
autonominen hermosto
Hartiakaari
115
Anatomisten sijaintipaikkojen aakkosellinen hakemisto (jatkuu)
C51.1
Häpyhuuli, pieni
C51.2
Häpykieli
C41.4
Häpyliitos
C77.3
C77.0
C77.0
C77.1
C77.1
C77.1
C77.0
C77.5
C77.0
C77.0
I
C03.9
Ien, NOS
C44.7
C44.8
C44.0
C51.0
C44.3
C60.9
C44.4
C44.1
C44.2
C44.5
C51.9
C44.6
Iho, alaraaja tai lonkka
Iho, eri alueisiin ulottuva leesio
Iho, huuli, NOS
Iho, iso häpyhuuli
Iho, kasvojen muu tai
määrittämätön osa
Iho, kivespussi
Iho, NOS (ei sisällä ison
häpyhuulen ihoa C51.0, vulvan
ihoa C51.9, peniksen ihoa C60.9,
kivespussin ihoa C63.2)
Iho, penis
Iho, päälaki, kaula tai niska
Iho, silmäluomi
Iho, ulkokorva
Iho, vartalo
Iho, vulva
Iho, yläraaja tai hartia
C69.4
Iiris
C18.0
Ileosekaaliläppä
C17.2
Ileum (ei sisällä ileosekaaliläppää
C18.0)
C52.9
Immenkalvo
C77.4
C77.9
C77.4
Imusolmuke, Cloquetin
Imusolmuke, NOS
Imusolmuke, Rosenmüllerin
C77.0
C77.4
C77.8
C77.2
C77.0
Imusolmukkeet, alaleuan
Imusolmukkeet, alaraajan
Imusolmukkeet, eri alueiden
Imusolmukkeet, haiman
Imusolmukkeet, henkitorven
etupuoliset
Imusolmukkeet, henkitorven
viereiset
C63.2
C44.9
C77.1
C77.0
C77.1
C77.3
C77.5
C77.0
C77.0
C77.5
C77.2
C77.2
C77.2
C77.0
C77.0
C77.4
C77.3
C77.2
C77.1
C77.2
C77.5
C77.2
C77.4
C77.0
C77.1
C77.1
C77.5
C77.2
C77.3
C77.0
C77.2
C77.5
C77.2
C77.2
C77.1
C77.3
116
Imusolmukkeet, kainalon
Imusolmukkeet, kasvojen
Imusolmukkeet, kaulan
Imusolmukkeet, keuhkojen
Imusolmukkeet, keuhkoportin
Imusolmukkeet, keuhkoputkien
Imusolmukkeet, kielen
Imusolmukkeet, kohdun viereiset
Imusolmukkeet, korvantausImusolmukkeet,
korvasylkirauhasen
Imusolmukkeet, kurkunpään
etupuoliset
Imusolmukkeet, kylkiluuvälien
Imusolmukkeet, kyynärtaipeen
Imusolmukkeet, lantion
Imusolmukkeet, leuanalaiset
Imusolmukkeet, leuankärjenalaiset
Imusolmukkeet, lonkan
Imusolmukkeet, mahalaukun
Imusolmukkeet, mahanportin
Imusolmukkeet, maksan
Imusolmukkeet, nieluntakaiset
Imusolmukkeet, niskan
Imusolmukkeet, nivusalueen
Imusolmukkeet, olkavarren
Imusolmukkeet, paksusuolen
Imusolmukkeet, pallean
Imusolmukkeet, para-aortaaliset
Imusolmukkeet, peittyneen aukon
kanavassa
Imusolmukkeet, pernan
Imusolmukkeet, polvitaipeen
Imusolmukkeet, pään
Imusolmukkeet, rintakehän
Imusolmukkeet, rintalastan
viereiset
Imusolmukkeet,
ristiluuvaltimoiden
Imusolmukkeet,
sisusvaltimorungon
Imusolmukkeet, solisluun alaiset
Imusolmukkeet, solisluun
yläpuoliset
Imusolmukkeet, suoliliepeen
Imusolmukkeet, sydänalan
alemmat
Imusolmukkeet,
vatsakalvontakaiset
Imusolmukkeet, vatsan
Imusolmukkeet, välikarsinan
Imusolmukkeet, yläraajan
Anatomisten sijaintipaikkojen aakkosellinen hakemisto (jatkuu)
C41.0
Kallo ja kasvon luut ja nivelrustot
(ei sisällä alaleukaluuta C41.1)
C41.2
Kannattajanikama
C32.3
Kannurusto
C75.4
Karotiskeränen
Intra-abdominalis, NOS
C30.1
Kartiolisäkkeen eteislokero
C71.0
Isoaivokuori
C41.0
C70.0
Isoaivosirppi
C71.0
Isoaivot
C54.0
Isthmus uteri
C44.3
C77.0
C76.0
C49.0
C47.0
Kasvot ja kallon luut ja nivelrustot
(ei sisällä alaleukaluuta C41.1)
Kasvot, iho
Kasvot, imusolmukkeet
Kasvot, NOS
Kasvot, side- tai pehmytkudos
Kasvot, ääreishermot tai
autonominen hermosto
C41.4
Istuinluu
C58.9
Istukka
C76.1
Infraclavikulaarialue, NOS
C71.0
Insula
C25.4
Insulae pancreaticae
C18.9
C17.9
Intestinum crassum, NOS
Intestinum tenue, NOS
C76.2
J
C44.7
C40.2
C76.5
C49.2
C47.2
Jalka, iho
Jalka, luu
Jalka, NOS
Jalka, side- tai pehmytkudos
Jalka, ääreishermot tai
autonominen hermosto
C40.3
Jalkapöydän luu
C17.1
Jejunum
C16.0
Junctio oesophagogastrica
C49.9
Jänne, NOS
K
C44.5
C77.3
C76.1
C49.3
C47.3
Kainalo, iho
Kainalo, imusolmukkeet
Kainalo, NOS
Kainalo, side- tai pehmytkudos
Kainalo, ääreishermot tai
autonominen hermosto
117
C37.9
Kateenkorva
C44.4
C77.0
C76.0
C49.0
C47.0
Kaula, iho
Kaula, imusolmukkeet
Kaula, NOS
Kaula, side- tai pehmytkudos
Kaula, ääreishermot tai
autonominen hermosto
C47.0
Kaulapunos
C72.9
Keskushermosto
C70.9
Keskushermostokalvot, NOS
C71.0
Keskushermoston valkea aine
C34.3
C34.3
C34.8
C34.2
C34.2
C34.9
C34.1
C34.1
Keuhko, alalohko
Keuhko, alalohkon keuhkoputki
Keuhko, eri alueisiin ulottuva
leesio
Keuhko, keskilohko
Keuhko, keskilohkon keuhkoputki
Keuhko, NOS
Keuhko, ylälohko
Keuhko, ylälohkon keuhkoputki
C34.1
Keuhkonkieleke
C34.0
Keuhkoportti
Anatomisten sijaintipaikkojen aakkosellinen hakemisto (jatkuu)
C38.8
C38.4
Keuhkopussi, mediastinum ja
sydän, eri alueisiin ulottuva leesio
Keuhkopussi, NOS
C34.9
C34.0
Keuhkoputki, NOS
Keuhkoputki, Pää-
C10.4
Kidustasku (kasvaimen
sijaintipaikkana)
C62.0
C62.1
C62.9
Kives, laskeutumaton (kasvaimen
sijaintipaikkana)
Kives, laskeutunut
Kives, NOS
C63.2
C63.2
Kivespussi, iho
Kivespussi, NOS
C21.2
Kloakogeeninen alue
C53.0
C57.1
C57.4
Kohdun kaulakanavan sisäosa
Kohdun leveä kannatin
Kohdun sivuelimet
C53.9
C53.8
Kohdunkaula
Kohdunkaula, eri alueisiin ulottuva
leesio
C53.8
C53.8
Kohdunkaulan muuntumisalue
Kohdunkaulan tynkä
C53.1
Kohdunnapukka
C54.3
Kohdunpohja
C54.9
C54.8
C54.2
C54.1
Kohdunrunko
Kohdunrunko, eri alueisiin
ulottuva leesio
Kohdunrunko, lihaskerros
Kohdunrunko, limakalvo
C54.0
Kohdunsola
C08.1
C08.1
Kielenalussylkirauhanen
Kielenalussylkirauhanen, tiehyet
C02.2
C02.8
C02.3
C02.2
C02.0
C02.2
C02.3
C02.0
C02.1
C02.9
C02.1
C01.9
C01.9
C01.9
C01.9
C02.0
Kieli, alapinta, NOS
Kieli, eri alueisiin ulottuva leesio
Kieli, etuosa, NOS
Kieli, etuosan alapinta, NOS
Kieli, etuosan yläpinta
Kieli, kahden etumaisen
kolmanneksen alapinta
Kieli, kahden etumaisen
kolmanneksen yläpinta
Kieli, kaksi etukolmannesta, NOS
Kieli, keskiviiva
Kieli, kärki
Kieli, NOS
Kieli, reuna
Kieli, takakolmannes
Kieli, takaosa, NOS
Kieli, tyven yläpinta
Kieli, tyvi, NOS
Kieli, yläpinta, NOS
C02.4
Kielirisa
C53.1
Kohdunsuu
C02.2
Kieliside
C57.3
Kohdunvieruskudos
C41.2
Kiertonikama
C55.9
Kohtu, NOS
C32.3
Kiilanmuotoinen rusto
C57.2
Kohtu-nivusside
C73.9
Kilpirauhanen
C18.8
C32.3
Kilpirusto
C18.6
C18.9
C09.1
Kitakaari
C05.2
Kitakieleke
C31.3
Kitaluun ontelo
C11.1
Kitarisa
Koolon, eri alueisiin ulottuva
leesio
Koolon, laskeva osa
Koolon, NOS (ei sisällä peräsuoli,
NOS C20.9 eikä rectosigmaa
C19.9)
Koolon, nouseva osa
Koolon, oikea mutka
Koolon, poikittainen osa
Koolon, sigmasuoli
Koolon, vasen mutka
C02.0
C18.2
C18.3
C18.4
C18.7
C18.5
118
Anatomisten sijaintipaikkojen aakkosellinen hakemisto (jatkuu)
C44.2
C49.0
Korva, NOS
Korva, rustot
C47.6
Kylki, ääreishermot tai
autonominen hermosto
C44.2
Korvakäytävä, NOS
C41.3
Kylkiluu, rintalasta, solisluu ja
nivelrustot
C44.2
Korvalehti, NOS
C41.3
Kylkiluu-poikkihaarakenivel
C07.9
C07.9
Korvasylkirauhanen
Korvasylkirauhanen, tiehyt
C41.3
Kylkirusto
C30.1
Korvatorvi
C69.5
Kyynelkanava
C70.0
C70.9
C70.1
C69.4
Kovakalvo, kallon
Kovakalvo, NOS
Kovakalvo, selkäytimen
Kovakalvo, silmänvalkuainen
C69.5
Kyynelpussi
C69.5
Kyynelrauhanen
C69.5
Kyyneltiehyt
C75.2
Kraniofaryngeaalitiehyt
C40.0
Kyynärnivel
C44.6
C76.4
C49.1
C47.1
Kyynärpää, iho
Kyynärpää, NOS
Kyynärpää, side- tai pehmytkudos
Kyynärpää, ääreishermot tai
autonominen hermosto
C40.1
Kämmen, luu
C75.3
Käpyrauhanen
C44.6
C40.0
C76.4
C49.1
C47.1
Käsi, iho
Käsi, luu
Käsi, NOS
Käsi, side- tai pehmytkudos
Käsi, ääreishermot tai
autonominen hermosto
C40.0
Käsivarsi, luu
C44.3
Kulmakarva
C14.0
Kurkku
C10.0
Kurkunkannenkuoppa
C10.1
C32.1
Kurkunkansi, etupinta
Kurkunkansi, NOS (ei sisällä
kurkunkannen etupintaa C10.1)
Kurkunkansi, takapinta
C32.1
C32.8
C32.9
C32.3
C32.0
C32.1
C32.2
C32.1
Kurkunpää, eri alueisiin ulottuva
leesio
Kurkunpää, eteispoimu, NOS (ei
sisällä kurkunpään eteispoimun
kurkunpään puoleista osaa C32.1)
Kurkunpää, eteispoimun alanielun
puoleinen osa
Kurkunpää, eteispoimun
kurkunpään puoleinen osa
Kurkunpää, NOS
Kurkunpää, rustot
Kurkunpää, sisäosat
Kurkunpää, ulko-osat
Kurkunpää, ääniraon alapuolinen
Kurkunpää, ääniraon yläpuolinen
C72.4
Kuulo-tasapainohermo
C44.5
C76.7
C49.6
Kylki, iho
Kylki, NOS
Kylki, side- tai pehmytkudos
C13.1
C13.1
C32.1
L
119
C00.1
C51.0
C51.1
C00.0
C00.9
Labium inferius
Labium majus pudendi
Labium minus pudendi
Labium superius
Labium, NOS
C25.4
Langerhansin saarekkeet
C77.5
Lantio, imusolmukkeet
Anatomisten sijaintipaikkojen aakkosellinen hakemisto (jatkuu)
C76.3
C49.5
C47.5
Lantio, NOS
Lantio, side- tai pehmytkudos
Lantio, ääreishermot tai
autonominen hermosto
C41.4
Lantion luut, ristiluu, häntäluu ja
nivelrustot
C40.0
Lapaluu
C76.1
C49.3
Lapaluun alue, NOS
Lapaluun alue, side- tai
pehmytkudos
Lapaluun alue, ääreishermot tai
autonominen hermosto
C47.3
C63.0
Lisäkives
C74.9
Lisämunuainen, NOS
C74.0
Lisämunuaiskuori
C74.1
Lisämunuaisydin
C44.7
C76.5
C49.2
C47.2
Lonkka, iho
Lonkka, NOS
Lonkka, side- tai pehmytkudos
Lonkka, ääreishermot tai
autonominen hermosto
C41.4
Lonkkaluu
C32.9
Larynx, NOS
C41.4
Lonkkamalja
C69.4
Lens crystallina
C08.0
C08.0
Leuanalussylkirauhanen
Leuanalussylkirauhanen, tiehyt
C70.0
C70.9
C70.1
Lukinkalvo, kallon
Lukinkalvo, NOS
Lukinkalvo, selkäytimen
C44.1
Luomi, NOS
C44.3
C44.3
C49.0
C47.0
Leuka, iho
Leuka, NOS
Leuka, side- tai pehmytkudos
Leuka, ääreishermot tai
autonominen hermosto
C41.1
C40.3
Luu, alaleukaluu
Luu, alaraajan lyhyet luut ja niiden
nivelet
Luu, alaraajan pitkät luut ja niiden
nivelet
Luu, kallon ja kasvon luut ja
nivelrustot (ei sisällä alaleukaluuta
C41.1)
Luu, kylkiluu, rintalasta, solisluu ja
nivelrustot
Luu, lantion luut, ristiluu, häntäluu
ja nivelrustot
Luu, nivel tai nivelrusto, eri
alueisiin ulottuva leesio (Huom.
Luiden, nivelten ja nivelrustojen
kasvain, jonka syntypaikkaa ei voi
määritellä luokkiin C40 tai C41.)
Luu, NOS
Luu, raajan luu, NOS
Luu, raajan luun, nivelen tai
nivelruston eri alueisiin ulottuva
leesio
Luu, selkäranka (ei sisällä risti- ja
häntäluuta C41.4)
Luu, yläraajan lyhyet luut ja niiden
nivelet
Luu, yläraajan pitkät luut, lapaluu
ja niiden nivelet
C40.2
C76.0
Leukapieli, NOS
C41.0
C41.1
C41.1
C41.0
Leukaluu, AlaLeukaluu, NOS
Leukaluu, Ylä-
C41.3
C41.1
Leukanivel
C57.1
C57.3
C57.2
C57.3
C32.1
Ligamentum latum uteri
Ligamentum rectouterinum
Ligamentum rotundum uteri
Ligamentum sacrouterinum
Ligamentum vestibulare
C49.9
Lihas, NOS
C69.1
Limbus corneae
C02.9
Lingua, NOS
C34.1
Lingula pulmonis sinistri
C75.0
Lisäkilpirauhanen
C41.4
C41.8
C41.9
C40.9
C40.8
C41.2
C40.1
C40.0
120
Anatomisten sijaintipaikkojen aakkosellinen hakemisto (jatkuu)
C38.8
C42.1
Luuydin
C18.9
Lynkkysuoli
M
C44.5
Maha, iho
C16.8
Mahalaukku, eri alueisiin ulottuva
leesio
Mahalaukku, etuseinä, NOS (ei
luokiteltavissa C16.0-C16.4)
Mahalaukku, iso kaarre, NOS (ei
luokiteltavissa C16.0-C16.4)
Mahalaukku, NOS
Mahalaukku, pieni kaarre, NOS (ei
luokiteltavissa C16.1-C16.4)
Mahalaukku, takaseinä, NOS (ei
luokiteltavissa C16.0-C16.4)
C16.8
C16.6
C16.9
C16.5
C16.8
C16.1
Mahanpohjukka
C16.3
Mahanportin soppi
C16.4
Mahanportti
C16.2
Mahanrunko
C16.0
Mahansuu, NOS
C22.0
Maksa
C22.1
Maksansisäiset sappitiet
C24.0
Maksanulkoiset sappitiet
C50.0
Mamilla (ei sisällä rinnan ihoa
C44.5)
C41.1
Mandibula
C41.0
Maxilla
C17.3
Meckelin divertikkeli (kasvaimen
sijaintipaikkana)
Meckelin umpipussi (kasvaimen
sijaintipaikkana)
C17.3
C38.1
C38.3
Mediastinum, EtuMediastinum, NOS
121
C38.2
Mediastinum, sydän ja
keuhkopussi, eri alueisiin ulottuva
leesio
Mediastinum, Taka-
C74.1
C71.7
C72.0
Medulla glandulae suprarenalis
Medulla oblongata
Medulla spinalis
C44.1
Meibomin rauhanen
C58.9
Membrana fetalis
C40.2
Meniscus
C48.1
Mesenterium
C48.1
Mesoappendix
C48.1
Mesocolon
C10.9
Mesopharynx, NOS
C40.1
Metakarpaaliluu
C40.3
Metatarsaaliluu
C06.0
Mucosa buccalis
C57.0
Munanjohdin
C56.9
Munasarja
C64.9
Munuainen, NOS
C65.9
Munuaisallas
C49.3
Musculi intercostales
C49.1
C49.2
C49.1
C49.1
C49.1
C49.2
C49.5
C49.4
C49.3
C49.0
C49.3
C49.4
C49.2
Musculus biceps brachii
Musculus biceps femoris
Musculus brachialis
Musculus coracobrachialis
Musculus deltoideus
Musculus gastrocnemius
Musculus gluteus maximus
Musculus iliopsoas
Musculus latissimus dorsi
Musculus masseter
Musculus pectoralis major
Musculus psoas
Musculus quadriceps femoris
Anatomisten sijaintipaikkojen aakkosellinen hakemisto (jatkuu)
C49.4
C21.1
C49.0
C49.3
C49.1
Musculus rectus abdominis
Musculus sphincter ani
Musculus sternocleidomastoideus
Musculus trapezius
Musculus triceps brachii
C69.4
Mykiö
C38.0
Myocardium
C54.2
Myometrium
N
C44.3
Nenänsiiveke
C30.0
Nenäontelo (ei sisällä nenä, NOS
C76.0)
C72.5
C72.5
C72.5
C47.2
C72.5
C72.5
C47.3
C47.2
C47.6
C47.1
C47.2
C72.5
C72.2
C72.3
C47.1
C47.5
C72.5
C72.5
C47.1
C72.5
C72.4
Nervus abducens
Nervus accessorius, NOS
Nervus facialis
Nervus femoralis
Nervus glossopharyngeus
Nervus hypoglossus
Nervus intercostalis
Nervus ischiadicus
Nervus lumbalis
Nervus medianus
Nervus obturatorius
Nervus oculomotorius
Nervus olfactorius
Nervus opticus
Nervus radialis
Nervus sacralis
Nervus trigeminus
Nervus trochlearis
Nervus ulnaris
Nervus vagus
Nervus vestibulocochlearis
C14.0
C14.2
C14.0
C14.8
Nielu, NOS
Nielu, risarengas
Nielu, seinä, NOS
Nielu, suuontelo ja huuli, eri
alueisiin ulottuva leesio
C09.8
Nielurisa, eri alueisiin ulottuva
leesio
Nielurisa, NOS (ei sisällä kielirisaa
C02.4 ja kitarisaa C11.1)
C53.0
Nabothin rauhanen
C44.5
C49.4
C47.4
Napa, NOS
Napa, side- tai pehmytkudos
Napa, ääreishermot tai
autonominen hermosto
C11.9
Nasopharynx, NOS
C30.0
C44.3
C30.0
C76.0
C30.0
C31.9
C31.8
C11.3
Nenä, eteinen
Nenä, iho
Nenä, limakalvo
Nenä, NOS
Nenä, rustot
Nenä, sivuontelo, NOS
Nenä, sivuontelot, eri alueisiin
ulottuva leesio
Nenä, väliseinä, NOS (ei sisällä
nenän väliseinän takareunusta
C11.3)
Nenä, väliseinän takareunus
C30.0
Nenäkuorikko
C09.0
Nielurisakuoppa
C11.8
C41.2
Nikama
C11.3
C11.0
C11.9
C11.9
C11.2
C11.1
Nenänielu, eri alueisiin ulottuva
leesio
Nenänielu, etuseinä
Nenänielu, katto
Nenänielu, NOS
Nenänielu, seinä
Nenänielu, sivuseinä
Nenänielu, takaseinä
C41.2
Nikamavälilevy
C44.7
C76.5
C49.2
C47.2
C11.3
Nenä-nieluaukko
Nilkka, iho
Nilkka, NOS
Nilkka, side- tai pehmytkudos
Nilkka, ääreishermot tai
autonominen hermosto
C11.3
Nenänielupinta, pehmeän suulaen
C40.3
Nilkkaluut
C30.0
C09.9
122
Anatomisten sijaintipaikkojen aakkosellinen hakemisto (jatkuu)
C40.3
Nilkkanivel
C44.4
C77.0
C76.0
C49.0
C47.0
Niska, iho
Niska, imusolmukkeet
Niska, NOS
Niska, side- tai pehmytkudos
Niska, ääreishermot tai
autonominen hermosto
C41.8
C41.9
Nivel, luu tai nivelrusto, eri
alueisiin ulottuva leesio (Huom.
Luiden, nivelten ja nivelrustojen
kasvain, jonka syntypaikkaa ei voi
määritellä luokkiin C40 tai C41.)
Nivel, NOS
C40.2
Nivelkierukka
C41.8
Nivelrusto, luu tai nivel, eri
alueisiin ulottuva leesio (Huom.
Luiden, nivelten ja nivelrustojen
kasvain, jonka syntypaikkaa ei voi
määritellä luokkiin C40 tai C41.)
C44.5
C77.4
C76.3
C49.5
C47.5
Nivusalue, iho
Nivusalue, imusolmukkeet
Nivusalue, NOS
Nivusalue, side- tai pehmytkudos
Nivusalue, ääreishermot tai
autonominen hermosto
C77.0
C77.2
C77.3
C77.3
C77.1
C77.2
C77.2
C77.3
C77.5
C77.2
C77.2
C77.1
C77.2
C77.5
C77.3
C77.4
C77.1
C77.0
C77.2
Nodi cervicales
Nodi lymphatici abdominis
Nodi lymphatici axillares
Nodi lymphatici brachiales
Nodi lymphatici
bronchopulmonales
Nodi lymphatici coeliaci
Nodi lymphatici colici
Nodi lymphatici cubitales
Nodi lymphatici epigastici
inferiores
Nodi lymphatici gastrici
Nodi lymphatici hepatici
Nodi lymphatici hilares
Nodi lymphatici ileocolici
Nodi lymphatici iliaci
Nodi lymphatici infraclaviculares
Nodi lymphatici inguinales
Nodi lymphatici intercostales
Nodi lymphatici linguales
Nodi lymphatici lumbales
C77.1
C77.2
C77.5
C77.0
C77.2
C77.1
C77.1
C77.5
C77.0
C77.2
C77.1
C77.4
C77.1
C77.2
C77.0
C77.2
C77.5
C77.2
C77.0
C77.0
C77.0
C77.1
C77.0
C77.0
C77.0
Nodi lymphatici mediastinales
Nodi lymphatici mesenterici
Nodi lymphatici obturatori
Nodi lymphatici occipitales
Nodi lymphatici pancreatici
Nodi lymphatici parasternales
Nodi lymphatici paratracheales
Nodi lymphatici parauterini
Nodi lymphatici parotidei
Nodi lymphatici periaortici
Nodi lymphatici phrenici
Nodi lymphatici poplitei
Nodi lymphatici pulmonales
Nodi lymphatici pylorici
Nodi lymphatici retroauriculares
Nodi lymphatici retroperitoneales
Nodi lymphatici sacrales
Nodi lymphatici splenici
Nodi lymphatici submandibulares
Nodi lymphatici submentales
Nodi lymphatici supraclaviculares
Nodi lymphatici thoracis
Nodi prelaryngei
Nodi pretracheales
Nodi retrophanryngeales
C77.0
Nodus mandibularis
C72.3
Näköhermo
C50.0
Nänni (ei sisällä rinnan ihoa C44.5)
O
123
C15.9
Oesophagus, NOS
C44.3
C49.0
C47.0
Ohimo, NOS
Ohimo, side- tai pehmytkudos
Ohimo, ääreishermot tai
autonominen hermosto
C71.2
Ohimolohko
C17.8
C17.9
Ohutsuoli, eri alueisiin ulottuva
leesio
Ohutsuoli, NOS
C71.4
Oksipitaalilohko
C71.7
Oliva
Anatomisten sijaintipaikkojen aakkosellinen hakemisto (jatkuu)
C40.0
Olkalisäke-solisluunivel
C31.2
Otsaontelo
C40.0
Olkanivel
C56.9
Ovario
C44.6
C76.4
C49.1
C47.1
Olkapää, iho
Olkapää, NOS
Olkapää, side- tai pehmytkudos
Olkapää, ääreishermot tai
autonominen hermosto
C48.1
Omentti
C71.0
Operculum
C69.6
C69.6
C69.6
C69.6
Orbita, autonominen hermosto
Orbita, NOS
Orbita, sidekudos
Orbita, ääreishermo
C10.9
Oropharynx, NOS
C41.4
C41.4
C41.0
C41.0
C41.0
C41.4
C41.4
C40.1
C41.0
C41.0
C41.0
C41.4
C41.0
C41.0
C41.0
Os coccygis
Os coxae
Os ethmoidale
Os frontale
Os hyoideum
Os ilium
Os ischii
Os metacarpale
Os nasale
Os occipitale
Os parietale
Os sacrum
Os sphenoidale
Os temporale
Os zygomaticum
C40.1
C40.3
Ossa carpi
Ossa tarsalia
C16.0
C67.6
C67.5
C53.1
Ostium cardiacum
Ostium ureteris
Ostium urethrae internum
Ostium uteri
C44.3
C44.3
C49.0
C47.0
Otsa, iho
Otsa, NOS
Otsa, side- tai pehmytkudos
Otsa, ääreishermot tai
autonominen hermosto
C71.1
P
Otsalohko
124
C44.5
C76.3
C49.5
C47.5
Pakara, iho
Pakara, NOS
Pakara, side- tai pehmytkudos
Pakara, ääreishermot tai
autonominen hermosto
C18.9
Paksusuoli, NOS (ei sisällä
peräsuoli, NOS C20.9 eikä
rectosigmaa C19.9)
C05.0
C05.1
C05.9
Palatum durum
Palatum molle
Palatum, NOS
C49.3
Pallea
C71.0
Pallium
C25.9
Pancreas, NOS
C24.1
Papilla Vateri
C75.5
Paraganglio
C57.3
Parametrium
C72.9
Parasellaris
C47.9
Parasympaattinen hermosto, NOS
C71.3
Parietaalilohko
C07.9
Parotis, NOS
C40.3
Patella
C71.7
Pedunculus cerebri
C70.0
C70.9
C70.1
Pehmeä kalvo, kallon
Pehmeä kalvo, NOS
Pehmeä kalvo, selkäytimen
C49.2
Pehmytkudos, alaraaja
Anatomisten sijaintipaikkojen aakkosellinen hakemisto (jatkuu)
C21.0
C49.6
C49.4
C49.1
Pehmytkudos, eri alueisiin ulottuva
leesio
Pehmytkudos, hartia
Pehmytkudos, kasvot
Pehmytkudos, kaula
Pehmytkudos, lantio
Pehmytkudos, lonkka
Pehmytkudos, niska
Pehmytkudos, NOS
Pehmytkudos, pää (ei sisällä
orbitan C69.6 sidekudoksia, eikä
nenän rustoja C30.0)
Pehmytkudos, rintakehä (ei sisällä
kateenkorvaa C37.9, sydäntä ja
mediastinumia C38._)
Pehmytkudos, vartalo
Pehmytkudos, vatsa
Pehmytkudos, yläraaja
C65.9
C76.3
C49.8
C49.1
C49.0
C49.0
C49.5
C49.2
C49.0
C49.9
C49.0
C21.8
Peräaukko, NOS (ei sisällä
anuksen ihoa ja perianaalista ihoa
C44.5)
Peräaukko, peräsuoli ja
peräaukkokanava, eri alueisiin
ulottuva leesio
C21.1
C21.8
Peräaukkokanava
Peräaukkokanava, peräaukko ja
peräsuoli, eri alueisiin ulottuva
leesio
C20.9
C21.8
Peräsuoli, NOS
Peräsuoli, peräaukko ja
peräaukkokanava, eri alueisiin
ulottuva leesio
C57.3
Peräsuoli-kohtuside
Pelvis renalis
Pelvis, NOS
C40.1
C40.3
Phalanges manus
Phalanges pedis
C60.8
C60.0
C60.9
C60.9
C60.2
C60.1
Penis, eri alueisiin ulottuva leesio
Penis, esinahka
Penis, iho
Penis, NOS
Penis, runko
Penis, terska
C14.0
Pharynx, NOS
C70.0
C70.9
C70.1
Pia mater, kallon
Pia mater, NOS
Pia mater, selkäytimen
C70.0
Pikkuaivosirppi
C48.0
Periadrenaalinen kudos
C71.6
Pikkuaivot, NOS
C70.0
Pikkuaivoteltta
C44.2
Pinna auris
C58.9
Placenta
C38.4
C38.4
C38.4
C38.8
Pleura parietalis
Pleura visceralis
Pleura, NOS
Pleura, mediastinum ja sydän, eri
alueisiin ulottuva leesio
C47.1
C47.0
C47.5
C47.5
Plexus brachialis
Plexus cervicalis
Plexus lumbosacralis
Plexus sacralis
C32.1
C32.0
Plica vestibularis
Plica vocalis
C49.3
C44.5
Perianaalinen iho
C38.0
Pericardium
C44.5
C76.3
C49.5
C47.5
Perineum, iho
Perineum, NOS
Perineum, side- tai pehmytkudos
Perineum, ääreishermot tai
autonominen hermosto
C48.0
Peripankreaattinen kudos
C76.3
Perirectaalialue, NOS
C48.0
Perirenaalinen kudos
C48.8
C48.2
Peritoneum ja retroperitoneum, eri
alueisiin ulottuva leesio
Peritoneum, NOS
C42.2
Perna
125
Anatomisten sijaintipaikkojen aakkosellinen hakemisto (jatkuu)
C17.0
Pohjukaissuoli
C44.7
C76.5
C49.2
C47.2
Polvi, iho
Polvi, NOS
Polvi, side- tai pehmytkudos
Polvi, ääreishermot tai
autonominen hermosto
C40.3
Polvilumpio
C40.2
Polvinivel, NOS
C71.7
Pons
C53.1
Portio
C44.3
C06.0
C76.0
C49.0
C06.0
C47.0
Poski, iho
Poski, limakalvo
Poski, NOS
Poski, side- tai pehmytkudos
Poski, sisäpuoli
Poski, ääreishermot tai
autonominen hermosto
C06.2
Poskihammas, taka-alue
C31.0
Poskiontelo
C60.0
Preputium
C61.9
Prostata, NOS
C71.0
Putamen
C16.4
Pylorus
C71.7
Pyramis medullae oblongatae
C44.4
C77.0
C76.0
C49.0
Pää, iho, NOS
Pää, imusolmukkeet
Pää, NOS
Pää, side- tai pehmytkudos (ei
sisällä orbitan C69.6 sidekudoksia,
eikä nenän rustoja C30.0)
Pää, ääreishermot tai autonominen
hermosto
C47.0
C34.0
Pääbronchus
C41.0
Pääkallo, NOS
C34.0
Pääkeuhkoputki
C44.4
C49.0
C47.0
Päälaki, iho
Päälaki, side- tai pehmytkudos
Päälaki, ääreishermot tai
autonominen hermosto
C71.3
Päälakilohko
R
C40.9
C40.8
126
C40.9
C40.9
Raaja, luu, NOS
Raaja, luun, nivelen tai nivelruston
eri alueisiin ulottuva leesio
Raaja, nivel, NOS
Raaja, nivelrusto, NOS
C40.0
Radius
C63.7
Rakkularauhanen
C44.6
C76.4
C49.1
C47.1
Ranne, iho
Ranne, NOS
Ranne, side- tai pehmytkudos
Ranne, ääreishermot tai
autonominen hermosto
C40.1
Ranneluut
C40.1
Rannenivel
C49.9
Rasvakudos, NOS
C75.1
Rathken pussi
C11.2
C12.9
Recessus pharyngeus
Recessus piriformis
C19.9
Rectosigma
C20.9
Rectum, NOS
C64.9
Ren, NOS
C32.3
Rengasrusto
C13.0
Rengasrustontakainen alue
C42.3
Retikuloendoteliaalisysteemi, NOS
C69.2
Retina
Anatomisten sijaintipaikkojen aakkosellinen hakemisto (jatkuu)
C48.0
Retroperitoneaalinen kudos
C41.4
Ristiluu
C48.0
C48.8
Retroperitoneum
Retroperitoneum ja peritoneum, eri
alueisiin ulottuva leesio
C47.5
Ristipunos
C49.5
C47.5
Ristiselkä, side- tai pehmytkudos
Ristiselkä, ääreishermot tai
autonominen hermosto
C76.3
Ristiselän alue, NOS
C11.2
Rosenmüllerin kuoppa
C15.5
C15.8
C15.0
C15.4
C15.9
C15.1
C15.2
C15.3
Ruokatorvi, alakolmannes
Ruokatorvi, eri alueisiin ulottuva
leesio
Ruokatorvi, kaulaosa
Ruokatorvi, keskikolmannes
Ruokatorvi, NOS
Ruokatorvi, rintakehäosa
Ruokatorvi, vatsaosa
Ruokatorvi, yläkolmannes
C41.9
Rusto, NOS
C26.8
C26.9
Ruuansulatuselimet, eri alueisiin
ulottuva leesio (Huom.
ruuansulatuselinten kasvain, jonka
syntypaikkaa ei voi määritellä
luokkiin C15-C26.0.)
Ruuansulatuselimet, NOS
C26.9
Ruuansulatuselimistö, NOS
C26.9
Ruuansulatuskanava, NOS
C48.0
Retrosekaalinen kudos
C50.8
Rinta, alaosa (ei sisällä rinnan ihoa
C44.5)
Rinta, alasisäneljännes (ei sisällä
rinnan ihoa C44.5)
Rinta, alasivuneljännes (ei sisällä
rinnan ihoa C44.5)
Rinta, eri alueisiin ulottuva leesio
(ei sisällä rinnan ihoa C44.5)
Rinta, kainaloon suuntautuva osa
(ei sisällä rinnan ihoa C44.5)
Rinta, keskiosa (ei sisällä rinnan
ihoa C44.5)
Rinta, keskiviiva (ei sisällä rinnan
ihoa C44.5)
Rinta, NOS (ei sisällä rinnan ihoa
C44.5)
Rinta, nänni
Rinta, sivu (ei sisällä rinnan ihoa
C44.5)
Rinta, yläosa (ei sisällä rinnan ihoa
C44.5)
Rinta, yläsisäneljännes (ei sisällä
rinnan ihoa C44.5)
Rinta, yläsivuneljännes (ei sisällä
rinnan ihoa C44.5)
C50.3
C50.5
C50.8
C50.6
C50.1
C50.8
C50.9
C50.0
C50.8
C50.8
C50.2
C50.4
C44.5
C77.1
C76.1
C49.3
C47.3
Rintakehä, iho
Rintakehä, imusolmukkeet
Rintakehä, NOS
Rintakehä, side- tai pehmytkudos
(ei sisällä kateenkorvaa C37.9,
sydäntä ja mediastinumia C38._)
Rintakehä, ääreishermot tai
autonominen hermosto
S
C69.5
Saccus lacrimalis
C25.3
Santorinin tiehyt
C41.3
Rintalasta
C23.9
Sappirakko
C41.3
Rintalasta-kylkiluunivel
C24.0
Sappitiehyt, NOS
C76.1
Rintaontelo, NOS
C24.8
C39.8
Rintaontelon elin ja hengityselin,
eri alueisiin ulottuva leesio
Sappitiet, eri alueisiin ulottuva
leesio (Huom. Kasvain, joka
kasvaa sekä maksansisäisissä että
maksanulkoisissa sappiteissä)
Sappitiet, maksansisäiset
C22.1
127
Anatomisten sijaintipaikkojen aakkosellinen hakemisto (jatkuu)
C24.0
C24.9
Sappitiet, maksanulkoiset
Sappitiet, NOS
C49.3
C69.1
Sarveiskalvo, NOS
C40.0
Scapula
C49.6
C49.4
C49.1
Sidekudos, rintakehä (ei sisällä
kateenkorvaa C37.9, sydäntä ja
mediastinumia C38._)
Sidekudos, vartalo
Sidekudos, vatsa
Sidekudos, yläraaja
C69.4
Sclera
C63.1
Siemenjohdin
C63.2
Scrotum, NOS
C63.1
Siemennuora
C44.5
C76.7
C49.6
C47.6
Selkä, iho
Selkä, NOS
Selkä, side- tai pehmytkudos
Selkä, ääreishermot tai
autonominen hermosto
C30.0
Sierain
C18.7
Sigmasuoli
C60.2
Siitin, runko
C41.2
Selkäranka (ei sisällä risti- ja
häntäluuta C41.4)
C58.9
Sikiökalvot
C69.8
C72.0
Selkäydin
C47.9
Selkäydinhermo, NOS
C70.1
Selkäydinkalvot
C72.1
Selkäytimen häntä
C69.4
C69.9
C69.1
C69.0
C69.3
C69.4
C69.2
Silmä tai sen apuelin, eri alueisiin
ulottuva leesio
Silmä, kovakalvo
Silmä, NOS
Silmä, sarveiskalvo
Silmä, sidekalvo
Silmä, suonikalvo
Silmä, sädekehä
Silmä, verkkokalvo
C75.1
Sella turcica
C44.1
Silmäkulma, NOS
C30.0
C69.6
Silmäkuoppa, NOS
C57.9
Septum nasi, NOS (ei sisällä nenän
väliseinän takareunusta C11.3)
Septum urethrovaginale
C44.1
Silmäluomi
C31.1
Seulalokerosto
C69.4
Silmämuna
C69.0
Sidekalvo
C31.1
C31.2
C31.0
C31.3
Sinus ethmoidalis
Sinus frontalis
Sinus maxillaris
Sinus sphenoidalis
C30.1
Sisäkorva
C31.9
Sivuontelo, NOS
C41.3
Solisluu
C76.1
C49.3
Solisluun alapuolen alue, NOS
Solisluun alapuolen side- tai
pehmytkudos
C49.2
C49.8
C49.1
C49.0
C49.0
C49.5
C49.2
C49.0
C49.9
C49.0
Sidekudos, alaraaja
Sidekudos, eri alueisiin ulottuva
leesio
Sidekudos, hartia
Sidekudos, kasvot
Sidekudos, kaula
Sidekudos, lantio
Sidekudos, lonkka
Sidekudos, niska
Sidekudos, NOS
Sidekudos, pää (ei sisällä orbitan
C69.6 sidekudoksia, eikä nenän
rustoja C30.0)
128
Anatomisten sijaintipaikkojen aakkosellinen hakemisto (jatkuu)
C47.3
C76.0
C44.4
C49.0
C47.0
C44.6
C44.6
C40.1
C76.4
C49.1
C47.1
C24.0
Solisluun alapuolen ääreishermot
tai autonominen hermosto
Solisluun yläpuolen alue, NOS
Solisluun yläpuolen iho
Solisluun yläpuolen side- tai
pehmytkudos
Solisluun yläpuolen ääreishermot
tai autonominen hermosto
C69.4
Suonikalvosto
C44.4
C76.0
Supraclaviculaarialue, iho
Supraclavikulaarialue, NOS
C32.1
Supraglotticus
C06.8
Sormi, iho
Sormi, kynsi
Sormi, luu
Sormi, NOS
Sormi, side- tai pehmytkudos
Sormi, ääreishermot tai
autonominen hermosto
C06.1
C06.9
C06.9
Suu, eri alueisiin ulottuva muu tai
määrittämätön osan leesio
Suu, eteinen
Suu, limakalvo
Suu, NOS
C05.8
C05.0
C05.8
Sphincter Oddi
C05.9
C05.1
C07.9
Stensenin tiehyt
C41.3
Sternum
C32.2
Subglotticus
C10.8
C63.8
C10.9
C10.2
C10.3
C57.9
Sukuelimet, miehen, eri alueisiin
ulottuva leesio (Huom. miehen
sukuelinten kasvain, jonka
syntypaikkaa ei voi määritellä
luokkiin C60-C63.7.)
Sukuelimet, miehen, muu
määritetty osa
Sukuelimet, miehen, NOS
Sukuelimet, naisen, eri alueisiin
ulottuva leesio (sukuelinten
kasvain, jonka syntypaikkaa ei voi
määritellä luokkiin C51-C57.7 tai
C58)
Sukuelimet, naisen, muu määritetty
osa
Sukuelimet, naisen, NOS
C26.0
Suoli, NOS
C63.7
C63.9
C57.8
C57.7
C04.8
C04.0
C04.9
C04.1
Suulaki, eri alueisiin ulottuva
leesio
Suulaki, kova
Suulaki, kovan ja pehmeän suulaen
rajakohta
Suulaki, NOS
Suulaki, pehmeä, NOS (ei sisällä
pehmeän suulaen nenänielupintaa
C11.3)
Suunielu, eri alueisiin ulottuva
leesio
Suunielu, NOS
Suunielu, sivuseinä
Suunielu, takaseinä
Suunpohja, eri alueisiin ulottuva
leesio
Suunpohja, etuosa
Suunpohja, NOS
Suunpohja, sivuosa
C06.9
C14.8
Suuontelo
Suuontelo, huuli ja nielu, eri
alueisiin ulottuva leesio
C00.6
Suupieli
C38.0
Sydämen sisäkalvo
C38.0
C38.8
Sydän
Sydän, mediastinum ja
keuhkopussi, eri alueisiin ulottuva
leesio
C26.0
Suolikanava, NOS
C48.1
Suolilieve
C41.4
Suoliluu
C38.0
Sydäneteinen
C26.0
Suolisto, NOS
C38.0
Sydänkammio
129
Anatomisten sijaintipaikkojen aakkosellinen hakemisto (jatkuu)
C02.4
C11.1
Tonsilla lingualis
Tonsilla pharyngealis
C09.9
Tonsillae palatinae
C33.9
Trachea
C26.9
C26.0
C72.3
C39.9
Tractus digestorius, NOS
Tractus intestinalis, NOS
Tractus opticus
Tractus respiratorius, NOS
C44.2
Tragus
Sympaattinen hermosto, NOS
C06.2
C67.0
Trigonum retromolare
Trigonum vesicae
Symphysis pubica
C49.4
Truncus coeliacus
C30.1
C57.0
Tuba auditiva
Tuba uterina
C38.0
Sydänlihas
C38.0
Sydänpussi
C17.2
Sykkyräsuoli
C08.9
C08.9
Sylkirauhanen, NOS (ei sisällä
pieni sylkirauhanen, NOS C06.9;
katso huomautus C08:n alta )
Sylkirauhanen, pieni, NOS (katso
huomautus C08:n alta)
Sylkirauhanen, suuri, eri alueisiin
ulottuva leesio
Sylkirauhanen, suuri, NOS
C47.9
C41.4
C06.9
C08.8
T
C38.2
Takamediastinum
C63.7
C69.4
Tunica vaginalis
Tunica vasculosa bulbi
C71.4
Takaraivolohko
C80.9
Tuntematon sijaintipaikka
C71.8
Tapetum
C17.1
Tyhjäsuoli
C32.1
Taskuhuuli
C71.0
Tyvitumake
C32.1
Taskujänne
C30.1
Täryontelo
C71.2
Temporaalilohko
C70.0
Tentorium cerebelli
C60.1
Terska
C44.2
Ulkokorva
C62.0
C51.9
Ulkosynnyttimet, NOS
C62.9
Testis ectopicus (kasvaimen
sijaintipaikkana)
Testis, NOS
C40.0
Ulna
C71.0
Thalamus
C44.5
Umbilicus, NOS
C76.1
Thorax, NOS
C18.1
Umpilisäke
C37.9
Thymus
C75.8
C73.9
Thyreoidea
C75.9
C75.8
C40.2
Tibia
Umpirauhanen tai sen kaltainen
elin, eri alueisiin ulottuva leesio
Umpirauhanen, NOS
Umpirauhanen, useiden
umpirauhasten leesio
U
130
Anatomisten sijaintipaikkojen aakkosellinen hakemisto (jatkuu)
C18.0
Umpisuoli
C48.8
C71.2
Uncus
C48.2
Vatsakalvo ja sen takainen tila, eri
alueisiin ulottuva leesio
Vatsakalvo, NOS
C67.7
Urakus
C48.1
Vatsakalvon määritetty osa
C66.9
Ureter
C48.2
Vatsakalvonontelo
C68.0
Urethra
C48.0
Vatsakalvontakaisen tilan kudos
C55.9
Uterus, NOS
C49.4
Vatsalihakset
C68.0
Utriculus prostaticus
C76.2
C49.4
C69.4
Uvea
C05.2
Uvula palatina
Vatsanpeitteet, NOS
Vatsanpeitteet, side- tai
pehmytkudos
Vatsanpeitteet, ääreishermot tai
autonominen hermosto
C47.4
V
C52.9
Vagina, NOS
C14.2
Waldeyerin nielurengas
C10.0
Vallecula epiglottica
C44.5
C76.7
C49.6
C47.6
Vartalo, iho
Vartalo, NOS
Vartalo, side- tai pehmytkudos
Vartalo, ääreishermot tai
autonominen hermosto
C44.7
C44.7
C40.3
C76.5
C49.2
C47.2
Varvas, iho
Varvas, kynsi
Varvas, luu
Varvas, NOS
Varvas, side- tai pehmytkudos
Varvas, ääreishermot tai
autonominen hermosto
C63.1
Vas deferens
C44.5
C77.2
C76.2
C49.4
C47.4
Vatsa, iho
Vatsa, imusolmukkeet
Vatsa, NOS
Vatsa, side- tai pehmytkudos
Vatsa, ääreishermot tai
autonominen hermosto
131
C76.2
Vatsaontelo
C18.7
Vemmelsuoli
C49.4
C49.3
C49.4
C49.5
Vena cava inferior
Vena cava superior
Vena cava, NOS
Vena iliaca
C38.0
C71.5
C71.7
C71.5
C16.9
Ventriculus cordis
Ventriculus lateralis, NOS
Ventriculus quartus, NOS
Ventriculus tertius, NOS
Ventriculus, NOS
C42.0
Veri
C49.9
Verisuoni, NOS
C69.2
Verkkokalvo
C71.6
Vermis cerebelli
C41.2
Vertebra
C23.9
C23.9
C67.9
Vesica biliaris
Vesica fellea
Vesica urinaria, NOS
C57.9
Vesicocervikaalinen kudos
C30.0
Vestibuli nasi
C06.1
Vestibulum oris
Anatomisten sijaintipaikkojen aakkosellinen hakemisto (jatkuu)
C44.0
C00.3
C00.0
C00.0
C00.3
C00.0
Ylähuuli, iho
Ylähuuli, limakalvo
Ylähuuli, NOS (ei sisällä
ylähuulen ihoa C44.0)
Ylähuuli, punaosa
Ylähuuli, sisäpinta
Ylähuuli, ulkopinta
C03.0
Yläien
C03.0
Yläleuka, hammaskuopan
limakalvo
Yläleuka, hammaskuoppa
Yläleuka, hammaskuoppaharjanteen limakalvo
C08.0
Whartonin tiehyt
C25.3
Wirsungin tiehyt
C68.8
Virtsaelin, eri alueisiin ulottuva
leesio (Huom. virtsaelinten
kasvain, jonka syntypaikkaa ei voi
määritellä luokkiin C64-C68.1.)
C66.9
C67.6
Virtsanjohdin
Virtsanjohdin, aukko
C68.0
C67.5
C68.1
Virtsaputki
Virtsaputki, sisäsuu
Virtsaputki, vierusrauhaset
C03.0
C03.0
C67.8
C41.0
Yläleukaluu
C67.3
C67.5
C67.0
C67.9
C67.1
C67.2
C67.4
Virtsarakko, eri alueisiin ulottuva
leesio
Virtsarakko, etuseinä
Virtsarakko, kaula
Virtsarakko, kolmio
Virtsarakko, NOS
Virtsarakko, pohja
Virtsarakko, sivuseinä
Virtsarakko, takaseinä
C44.6
C77.3
C40.0
C40.1
C68.9
Virtsatiet, NOS
C49.1
C47.1
C57.7
Wolffin tiehyt
Yläraaja, iho
Yläraaja, imusolmukkeet
Yläraaja, luu
Yläraaja, lyhyet luut ja niiden
nivelet
Yläraaja, NOS
Yläraaja, pitkät luut ja niiden
nivelet
Yläraaja, side- tai pehmytkudos
Yläraaja, ääreishermot tai
autonominen hermosto
C51.8
C51.9
C51.9
Vulva, eri alueisiin ulottuva leesio
Vulva, iho
Vulva, NOS
C38.1
C38.3
C38.8
C38.2
Välikarsina, etuosa
Välikarsina, NOS
Välikarsina, sydän ja keuhkopussi,
eri alueisiin ulottuva leesio
Välikarsina, takaosa
C30.1
Välikorva
C69.4
Värikalvo
C76.4
C40.0
Z
C75.5
Ä
Y
C71.7
Ydinjatke
C39.0
Ylähengitystiet, NOS
Zuckerkandlin elin
C32.0
Äänielin
C32.0
Äänihuuli, NOS
C32.0
Äänirako
C47.2
C47.8
Ääreishermo, alaraaja
Ääreishermo, eri alueisiin ulottuva
leesio
Ääreishermo, hartia
Ääreishermo, kasvot
C47.1
C47.0
132
Anatomisten sijaintipaikkojen aakkosellinen hakemisto (jatkuu)
C47.0
C47.5
C47.2
C47.0
C47.9
C47.0
C47.3
C47.6
C47.4
C47.1
Ääreishermo, kaula
Ääreishermo, lantio
Ääreishermo, lonkka
Ääreishermo, niska
Ääreishermo, NOS
Ääreishermo, pää
Ääreishermo, rintakehä
Ääreishermo, vartalo
Ääreishermo, vatsa
Ääreishermo, yläraaja
133
ALPHABETIC INDEX
NOS - Not Otherwise Specified
A
C76.2
C47.4
C49.4
C49.4
C47.4
C44.5
C49.4
M-8730/0 Achromic nevus (C44._)
Abdomen
NOS
autonomic nervous system
connective tissue
muscle
peripheral nerve
skin
subcutaneous tissue
M-8280/3
M-8280/0
M-8280/3
M-8281/0 Acidophil-basophil adenoma, mixed
(C75.1)
M-8281/3 Acidophil-basophil carcinoma, mixed
(C75.1)
M-8822/1 Abdominal desmoid
M-8822/1 Abdominal fibromatosis
C49.4
C15.2
C77.2
C49.4
Abdominal
aorta
esophagus
lymph node
vena cava
C76.2
C44.5
C49.4
C49.4
C47.4
C49.4
C49.4
C49.4
C49.4
C47.4
C49.4
C44.5
C49.4
C49.4
Abdominal wall
NOS
NOS (carcinoma, melanoma, nevus)
NOS (sarcoma, lipoma)
adipose tissue
autonomic nervous system
connective tissue
fatty tissue
fibrous tissue
muscle
peripheral nerve
skeletal muscle
skin
soft tissue
subcutaneous tissue
C72.5
Abducens nerve
M-8550/3
M-8550/0
M-8550/3
M-8550/0
M-8550/3
M-8551/3
M-8550/1
Acinar cell
adenoma
carcinoma
cystadenocarcinoma
tumor [obs]
M-8550/3
M-8550/0
M-8550/1
Acinic cell
adenocarcinoma
adenoma
tumor [obs]
C72.4
Acoustic nerve
M-9560/0 Acoustic neuroma (C72.4)
M-9161/0 Acquired tufted hemangioma
M-8744/3 Acral lentiginous melanoma, malignant
(C44._)
C40.0
Acromioclavicular joint
M-8402/0 Acrospiroma, eccrine (C44._)
M--------- Actinic keratosis (see SNOMED)
Acute
erythremia (C42.1) [obs]
erythremic myelosis (C42.1) [obs]
myelofibrosis (C42.1)
myelosclerosis, NOS (C42.1)
panmyelosis, NOS (C42.1) [obs]
panmyelosis with myelofibrosis
(C42.1)
M-9754/3
progressive histiocytosis X
M-9840/3
M-9840/3
M-9931/3
M-9931/3
M-9931/3
M-9931/3
Accessory
nasal sinus
nerve, NOS
nerve, spinal
sinus, NOS
sinus, nasal
Adamantinoma
NOS (except of long bones M-9261/3)
(C41._)
M-9261/3
long bones (C40._)
M-9310/0
C41.4
Acinar
adenocarcinoma
adenoma
carcinoma
M-8154/3 Acinar-endocrine carcinoma, mixed
(C25._)
M-9871/3 Abnormal marrow eosinophils, acute
myeloid leukemia with (includes al
variants)
M-9871/3 Abnormal marrow eosinophils, acute
myelomonocytic leukemia with (includes
all variants)
M-8075/3 Acantholytic squamous cell carcinoma
M--------- Acanthoma, clear cell (see SNOMED)
M--------- Acanthosis nigricans (see SNOMED)
C31.9
C72.5
C72.5
C31.9
C31.9
Acidophil
adenocarcinoma (C75.1)
adenoma (C75.1)
carcinoma (C75.1)
Acetabulum
134
Alphabetic Index
M-9310/3
M-9261/3
Adamantinoma, continued
malignant (except of long bones
M-9261/3) (C41._)
tibial (C40.2)
M-9351/1 Adamantinomatous craniopharyngioma
(C75.2)
M-8570/3 Adenoacanthoma
M-9300/0 Adenoameloblastoma (C41._)
M-8313/3
M-9015/3
M-9014/3
Adenocarcinofibroma
clear cell (C56.9)
mucinous
serous
M-8245/3 Adenocarcinoid tumor
M-8140/3
M-8140/6
M-8280/3
M-8550/3
M-8550/3
M-8370/3
M-8251/3
M-8215/3
M-8215/3
M-8244/3
M-8560/3
M-8560/3
M-8401/3
M-8147/3
M-8300/3
M-8160/3
M-8250/3
M-8250/3
M-8420/3
M-8270/3
M-8310/3
M-8310/3
M-8480/3
Adenocarcinoma (see also carcinoma)
NOS
NOS, metastatic
acidophil (C75.1)
acinar
acinic cell
adrenal cortical (C74.0)
alveolar (C34._)
anal ducts (C21.1)
anal glands (C21.1)
and carcinoid, combined
and epidermoid carcinoma, mixed
and squamous cell carcinoma, mixed
apocrine
basal cell (C07._, C08._)
basophil (C75.1)
bile duct (C22.1, C24.0)
bronchiolar (C34.1)
bronchiolo-alveolar, NOS (C34._)
ceruminous (C44.2)
chromophobe (C75.1)
clear cell, NOS
clear cell, mesonephroid
colloid
M-8255/3
Combined
carcinoid and adenocarcinoma
(C34._)
small cell-adenocarcinoma
(C34._)
with other types of carcinoma
M-8200/3
M-8145/3
M-8408/3
M-8500/3
M-8500/3
M-8413/3
M-8408/3
M-9070/3
M-8384/3
cylindroid
diffuse type (C16._)
digital papillary (C44._)
duct, NOS (C50._)
duct, infiltrating (C50._)
eccrine, NOS (C44._)
eccrine papillary (C44._)
embryonal
endocervical type
M-8380/3
M-8383/3
M-8382/3
Endometrioid
NOS
ciliated cell variant
secretory variant
M-8244/3
M-8045/3
M-8280/3
M-8154/3
M-8333/3
Adenocarcinoma, continued
eosinophil (C75.1)
exocrine and islet cell, mixed (C25._)
fetal (C73.9)
M-8330/3
M-8340/3
M-8332/3
M-8332/3
M-8331/3
Follicular
NOS (C73.9)
and papillary (C73.9)
moderately differentiated (C73.9)
trabecular (C73.9)
well differentiated (C73.9)
M-8480/3
M-8320/3
M-8576/3
M-8290/3
M-8210/3
M-8210/3
M-8220/3
M-8221/3
M-8210/3
gelatinous [obs]
granular cell
hepatoid
Hurthle cell (C73.9)
in a polyp, NOS
in adenomatous polyp
in adenomatous polyposis coli (C18._)
in multiple adenomatous polyps
in polypoid adenoma
M-8140/2
M-8210/2
M-8210/2
M-8210/2
M-8210/2
M-8263/2
M-8261/2
In situ
NOS
in a polyp, NOS
in adenomatous polyp
in polypoid adenoma
in tubular adenoma
in tubulovillous adenoma
in villous adenoma
M-8210/3
M-8263/3
M-8261/3
M-8503/3
M-8500/3
M-8530/3
M-8144/3
M-8504/3
in tubular adenoma
in tubulovillous adenoma
in villous adenoma
infiltrating and papillary
infiltrating duct (C50._)
inflammatory (C50._)
intestinal type (C16._)
intracystic papillary
M-8500/2
M-8503/2
M-8503/2
M-8503/3
Intraductal
noninfiltrating, NOS
noninfiltrating, papillary (C50._)
papillary, NOS (C50._)
papillary, with invasion (C50._)
M-8150/3
M-8154/3
M-8520/3
M-8525/3
M-8510/3
M-9110/3
M-8310/3
islet cell (C25._)
islet cell and exocrine, mixed (C25._)
lobular (C50._)
low grade, polymorphous
medullary
mesonephric
mesonephroid, clear cell
M-8560/3
M-8560/3
M-8244/3
M-8323/3
M-8154/3
135
Mixed
adenocarcinoma and epidermoid
carcinoma
adenocarcinoma and squamous
cell carcinoma
carcinoid-adenocarcinoma
cell
islet cell and exocrine (C25._)
Alphabetic Index
M-8200/3 Adenocystic carcinoma
Adenocarcinoma, continued
mucinous, NOS
mucinous, endocervical type
mucin-producing
mucin-secreting
mucoid
mucoid cell (C75.1)
mucous
nonencapsulated sclerosing (C73.9)
noninfiltrating, intraductal, NOS
noninfiltrating, intraductal, papillary
(C50._)
M-8290/3
oncocytic
M-8290/3
oxyphilic
M-8480/3
M-8482/3
M-8481/3
M-8481/3
M-8480/3
M-8300/3
M-8480/3
M-8350/3
M-8500/2
M-8503/2
M-8260/3
M-8340/3
M-8503/3
M-8408/3
M-8408/3
M-8340/3
M-8503/3
M-8504/3
M-8503/2
M-8503/2
M-8503/3
M-8460/3
M-8450/3
M-8263/3
M-8214/3
M-8525/3
M-8470/3
M-8312/3
M-8141/3
M-8350/3
M-8410/3
M-8441/3
M-8460/3
M-8490/3
M-8230/3
M-8143/3
M-8400/3
M-8525/3
M-8190/3
M-8211/3
M-8263/3
M-8262/3
M-8322/3
M-8573/3
M-8571/3
M-8571/3
M-8255/3
M-8574/3
M-8571/3
M-8255/3
M-8572/3
M-8570/3
M-9013/0
M-8313/0
M-8313/1
Papillary
NOS
and follicular (C73.9)
and infiltrating (C50._)
digital (C44._)
eccrine (C44._)
follicular variant (C73.9)
infiltrating (C50._)
intracystic
intraductal, NOS (C50._)
intraductal, noninfiltrating
(C50._)
intraductal, with invasion
(C50._)
serous (C56.9)
papillocystic
papillotubular
parietal cell (C16._)
polymorphous low grade
pseudomucinous (C56.9)
renal cell (C64.9)
scirrhous
sclerosing, nonencapsulated (C73.9)
sebaceous (C44._)
serous, NOS
serous, papillary (C56.9)
signet ring cell
solid, with mucin formation
superficial spreading
sweat gland (C44._)
terminal duct
trabecular
tubular
tubulopapillary
villous
water-clear cell (C75.0)
with apocrine metaplasia
with cartilaginous and osseous
metaplasia
with cartilaginous metaplasia
with mixed subtypes
with neuroendocrine differentiation
with osseous metaplasia
with other types of carcinoma,
combined
with spindle cell metaplasia
with squamous metaplasia
Adenofibroma
NOS
clear cell (C56.9)
clear cell, of borderline malignancy
(C56.9)
M-8381/0
M-8381/1
M-8381/3
Endometrioid
NOS
borderline malignancy
malignant
M-9015/0
M-9015/1
M-8965/0
M-9013/0
mucinous
mucinous, of borderline malignancy
nephrogenic (C64.9)
papillary
M-9014/0
M-9014/1
M-9014/3
Serous
NOS
borderline malignancy
malignant
M---------
Adenofibrosis (see SNOMED)
C11.1
Adenoid
M-8098/3
M-8200/3
M-8075/3
Adenoid
basal carcinoma (C53._)
cystic carcinoma
squamous cell carcinoma
M-8100/0 Adenoides cysticum, epithelioma (C44._)
M-8324/0 Adenolipoma
M-8561/0 Adenolymphoma (C07._, C08._)
136
M-8140/0
M-8280/0
M-8281/0
M-8550/0
M-8550/0
M-8550/0
M-8210/3
Adenoma
NOS
acidophil (C75.1)
acidophil-basophil, mixed (C75.1)
acinar
acinar cell
acinic cell
adenocarcinoma in polypoid
M-8370/0
M-8373/0
M-8371/0
M-8374/0
M-8375/0
M-8372/0
Adrenal cortical
NOS (C74.0)
clear cell (C74.0)
compact cell (C74.0)
glomerulosa cell (C74.0)
mixed cell (C74.0)
pigmented (C74.0)
M-8408/1
M-8251/0
M-8401/0
M-8140/1
M-8147/0
M-8300/0
M-8281/0
M-8151/0
M-8160/0
M-8372/0
aggressive digital papillary (C44._)
alveolar (C34._)
apocrine
atypical
basal cell (C07._, C08._)
basophil (C75.1)
basophil-acidophil, mixed (C75.1)
beta cell (C25._)
bile duct (C22.1, C24.0)
black (C74.0)
Alphabetic Index
Adenoma, continued
Bronchial
M-8140/1
NOS (C34._)
M-8240/3
carcinoid (C34._)
M-8200/3
cylindroid (C34._)
M-8149/0
M-8420/0
M-8321/0
M-8270/0
M-8310/0
M-8334/0
M-8408/1
M-8503/0
M-8408/0
M-8191/0
M-8380/0
M-8380/1
M-8280/0
M-8333/0
M-8212/0
canalicular
ceruminous (C44.2)
chief cell (C75.0)
chromophobe (C75.1)
clear cell
colloid (C73.9)
digital papillary, aggressive (C44._)
duct, NOS
eccrine papillary (C44._)
embryonal
endometrioid, NOS
endometrioid, borderline malignancy
eosinophil (C75.1)
fetal (C73.9)
flat
M-8330/0
M-8330/1
M-8290/0
Follicular
NOS (C73.9)
atypical (C73.9)
oxyphilic cell (C73.9)
M-8300/0
M-8982/0
M-8506/0
M-8290/0
M-8290/0
M-8290/0
hepatocellular (C22.0)
Hurthle cell (C73.9)
intracystic, papillary
intraductal papillary-mucinous
(C25._)
islet cell (C25._)
lactating (C50._)
liver cell (C22.0)
macrofollicular (C73.9)
mesonephric
metanephric (C64.9)
microcystic, NOS (C25._)
microcystic, serous
microfollicular (C73.9)
mixed acidophil-basophil (C75.1)
mixed cell
monomorphic
mucinous
mucinous-papillary, intraductal
(C25._)
mucoid cell (C75.1)
myoepithelial
nipple (C50.0)
oncocytic
oxyphilic
oxyphilic cell follicular (C73.9)
M-8260/0
M-8408/1
M-8408/0
M-8504/0
Papillary
NOS
aggressive digital (C44._)
eccrine (C44._)
intracystic
M-8170/0
M-8290/0
M-8504/0
M-8453/0
M-8150/0
M-8204/0
M-8170/0
M-8334/0
M-9110/0
M-8325/0
M-8202/0
M-8441/0
M-8333/0
M-8281/0
M-8323/0
M-8146/0
M-8480/0
M-8453/0
M-8453/0
M-8263/0
M-8640/1
M-8372/0
M-8272/0
M-8940/0
M-8941/3
Adenoma, continued
Pick tubular
pigmented (C74.0)
pituitary, NOS (C75.1)
pleomorphic
pleomorphic, carcinoma in
(C07._,C08._)
M-8210/0
M-8210/3
M-8210/2
Polypoid
NOS
adenocarcinoma in
adenocarcinoma in situ in
M-8410/0
M--------M-8213/0
M-8441/0
M-8640/1
M-8390/0
M-8400/0
M-8640/1
M-8190/0
M-8336/0
sebaceous (C44._)
sebaceum (see SNOMED)
serrated (C18._)
serous microcystic
Sertoli cell
skin appendage (C44._)
sweat gland (C44._)
testicular
trabecular
trabecular, hyalinizing (C73.9)
M-8211/0
M-8210/3
M-8210/2
M-8640/1
Tubular
NOS
adenocarcinoma in
adenocarcinoma in situ in
Pick
M-8263/0
M-8263/3
M-8263/2
Tubulovillous
NOS
adenocarcinoma in
adenocarcinoma in situ in
M-8263/0
villoglandular
M-8261/0
M-8261/3
M-8261/2
Villous
NOS
adenocarcinoma in
adenocarcinoma in situ in
M-8322/0
M-9110/0
water-clear cell (C75.0)
Wolffian duct
M-8360/1 Adenomas, multiple, endocrine
M-9054/0 Adenomatoid tumor, NOS
M-9300/0 Adenomatoid tumor, odontogenic (C41._)
papillary-mucinous, intraductal
(C25._)
papillotubular
137
M-8220/0
M-8360/1
M--------M-8150/0
M-8250/1
Adenomatosis
NOS
endocrine
fibrosing (see SNOMED)
islet cell (C25._)
pulmonary (C34._)
M-8213/0
M--------M---------
Adenomatous
and hyperplastic polyp, mixed (C18._)
goiter (see SNOMED)
hyperplasia (see SNOMED)
Alphabetic Index
M-8210/0
M-8210/3
M-8210/2
M-8210/3
M-8210/2
M-8213/0
M-8220/0
M-8220/3
M-8221/0
M-8221/3
Adenomatous, continued
Polyp
NOS
adenocarcinoma in
adenocarcinoma in situ in
carcinoma in
carcinoma in situ in
mixed, and hyperplastic (C18._)
polyposis coli (C18._)
polyposis coli, adenocarcinoma in
(C18._)
polyps, multiple
polyps, multiple, adenocarcinoma in
Adenomyoepithelioma (C50._)
Adenomyoma
Adenomyoma, atypical polypoid
Adenomyomatous hyperplasia (see
SNOMED)
M--------- Adenomyosis, NOS (see SNOMED)
M-8933/3 Adenosarcoma
M-8983/0
M-8932/0
M-8932/0
M---------
M--------M--------M--------M---------
Adenosis
NOS (see SNOMED)
fibrosing (see SNOMED)
florid (see SNOMED)
sclerosing (see SNOMED)
M-8560/3 Adenosquamous carcinoma
C49.9
C49.4
C49.1
C49.1
C49.3
C49.6
C49.5
C49.2
C49.0
C49.0
C49.3
C49.0
C49.6
C49.2
C49.1
C49.5
C49.5
C49.1
C49.0
C49.2
C49.3
C49.5
C49.2
C49.2
C49.0
C49.2
C49.5
C49.0
C49.3
C49.1
C49.0
Adipose tissue
NOS
abdominal wall
antecubital space
arm
axilla
back
buttock
calf
cervical region
cheek
chest wall
face
flank
foot
forearm
gluteal region
groin
hand
head
hip
infraclavicular region
inguinal region
knee
leg
neck
popliteal space
sacrococcygeal region
scalp
scapular region
shoulder
supraclavicular region
C49.0
C49.2
C49.3
C49.6
Adipose tissue, continued
temple
thigh
thoracic wall
trunk, NOS
C57.4
C57.4
Adnexa, NOS
Adnexa, uterine
M-8390/3
M-8407/3
M-8390/0
Adnexal
carcinoma (C44._)
microcystic, carcinoma (C44._)
tumor, benign (C44._)
M-8370/3
Adrenal cortical
adenocarcinoma (C74.0)
M-8370/0
M-8373/0
M-8371/0
M-8374/0
M-8375/0
M-8372/0
Adenoma
NOS (C74.0)
clear cell (C74.0)
compact cell (C74.0)
glomerulosa cell (C74.0)
mixed cell (C74.0)
pigmented (C74.0)
M-8370/3
carcinoma (C74.0)
M-8370/0
M-8370/0
M-8370/3
Tumor
NOS (C74.0)
benign (C74.0)
malignant (C74.0)
C74.9
C74.0
C74.1
Adrenal gland
NOS
cortex
medulla
M-8700/0 Adrenal medullary paraganglioma (C74.1)
M-8700/3 Adrenal medullary paraganglioma,
malignant (C74.1)
M-8671/0 Adrenal rest tumor
M-9080/0
M-8904/0
M-9080/0
M-9080/0
M-8620/1
M-8901/3
Adult
cystic teratoma
rhabdomyoma
teratoma, NOS
teratoma, cystic
type, granulosa cell tumor (C56.9)
type, pleomorphic rhabdomyosarcoma
Adult T-cell
leukemia (includes all variants)
leukemia/lymphoma (HTLV-1
positive)
(includes all variants)
M-9827/3
lymphoma (includes all variants)
M-9827/3
lymphoma/leukemia (includes all
variants)
M-9827/3
M-9827/3
138
Alphabetic Index
M-8841/1
M-8408/1
M-8821/1
M-9948/3
M-9200/1
M-8408/1
Aggressive
angiomyxoma
digital papillary adenoma (C44._)
fibromatosis
NK-cell leukemia
osteoblastoma (C40._, C41._)
papillary adenoma, digital (C44._)
C03.9
C03.1
C03.0
M-8745/3 Amelanotic desmoplastic melanoma
(C44._)
M-8730/3 Amelanotic melanoma (C44._)
M-9961/3 Agnogenic myeloid metaplasia
M-9767/1 AIL (Angioimmunoblastic
lymphadenopathy)
M-9705/3 AILD, peripheral T-cell lymphoma
(Angioimmunoblastic Lymphadenopathy
with Dysproteinemia) [obs]
M-8077/2 AIN III (C21.1)
C44.3
C26.9
M-9270/3
M-9271/0
M-9290/3
M-9330/0
M-9290/0
M-9290/3
M-9330/3
M-9290/3
M-9330/3
Ala nasi
Alimentary tract, NOS
M-9837/3
M-9837/3
M-9836/3
M-9836/3
M-9837/3
M-9836/3
M-9837/3
ALL
B (see also M-9687/3)
c (see also M-9728/3)
common precursor B (see also
M-9728/3)
cortical T (see also M-9729/3)
mature T (see also M-9729/3)
Pre-B (see also M-9728/3)
Pre-pre-B (see also M-9728/3)
Pre-T (see also M-9729/3)
Pro-B (see also M-9728/3)
Pro-T (see also M-9729/3)
C24.1
C20.9
M-8152/1
M-8152/3
M-9762/3
Alpha
cell tumor, NOS (C25._)
cell tumor, malignant (C25._)
heavy chain disease
C21.1
C21.1
M-9826/3
M-9836/3
M-9836/3
M-8251/3
M-8251/0
M-8902/3
M-8251/3
M-8250/3
M-8920/3
M-8902/3
M-9581/3
M-9133/3
Alveolar mucosa
NOS
lower
upper
C03.9
C03.1
C03.0
Alveolar ridge mucosa
NOS
lower
upper
C06.1
Alveolar sulcus
Ameloblastic
carcinoma (C41._)
fibrodentinoma (C41._)
fibrodentinosarcoma (C41._)
fibroma (C41._)
fibro-odontoma (C41._)
fibro-odontosarcoma (C41._)
fibrosarcoma (C41._)
odontosarcoma (C41._)
sarcoma (C41._)
M-9310/0 Ameloblastoma, NOS (C41._)
M-9310/3 Ameloblastoma, malignant (C41._)
M--------- AML (see leukemia, AML)
Ampulla of Vater
Ampulla, rectal
M--------- Amputation neuroma (see SNOMED)
M-8345/3 Amyloid stroma, medullary carcinoma
with (C73.9)
M--------- Amyloid tumor (see SNOMED)
M-9769/1 Amyloidosis, primary
Anal canal
Anal sphincter
M-8215/3 Anal ducts adenocarcinoma (C21.1)
M-8215/3 Anal glands adenocarcinoma (C21.1)
M-8077/2 Anal intraepithelial neoplasia, grade III
(C21.1)
Alveolar
adenocarcinoma (C34._)
adenoma (C34._)
and embryonal rhabdomyosarcoma,
mixed
carcinoma (C34._)
cell carcinoma (C34._)
rhabdomyosarcoma
rhabdomyosarcoma and embryonal
rhabdomyosarcoma, mixed
soft part sarcoma
tumor, intravascular bronchial (C34._)
[obs]
C03.9
C03.1
C03.0
Alveolus
NOS
lower
upper
M------/-4 Anaplastic (see grading code, page 34)
M-9401/3
M-8021/3
M-9390/3
M-9392/3
M-9505/3
M-9082/3
M-9530/3
M-9382/3
M-9451/3
M-9062/3
M-9082/3
Anaplastic
astrocytoma (C71._)
carcinoma, NOS
choroid plexus papilloma (C71.5)
ependymoma (C71._)
ganglioglioma
malignant teratoma
meningioma (C70._)
oligoastrocytoma (C71._)
oligodendroglioma (C71._)
seminoma (C62._)
teratoma, malignant
M-9560/0 Ancient schwannoma
M-8630/1
M-8630/0
M-8630/3
139
Androblastoma
NOS
benign
malignant
Alphabetic Index
M-8640/1
M-8641/0
M-9980/3
M-9983/3
M-9984/3
M-9982/3
M-9982/3
M-9980/3
Androblastoma, continued
tubular, NOS
tubular, with lipid storage (C56.9)
C76.5
C44.7
C49.2
C47.2
C40.3
C49.2
C49.2
C40.3
C47.2
C44.7
C49.2
C49.2
C49.2
C49.2
Anemia
refractory, NOS (C42.1)
refractory, with excess blasts (RAEB)
(C42.1)
refractory, with excess blasts in
transformation (RAEB-T) (C42.1)
[obs]
refractory, with ringed sideroblasts
(RARS) (C42.1)
refractory, with sideroblasts (C42.1)
refractory, without sideroblasts
(C42.1)
M--------M-9535/0
M-9161/1
M-9766/1
Aneurysmal bone cyst (see SNOMED)
Angioblastic meningioma (C70._) [obs]
Angioblastoma
Angiocentric immunoproliferative lesion
M-9130/1
M-9135/1
M-9130/1
Angioendothelioma
NOS
endovascular papillary
spindle cell
M-9363/0 Anlage tumor, retinal
M-8623/1 Annular tubules, sex cord tumor with
(C56.9)
M-9680/3 Angioendotheliomatosis
M-9160/0
M-9160/0
M-9160/0
M-9160/0
M--------M-9705/3
M-9767/1
M-9141/0
M-8894/0
M-8861/0
M-8856/0
M-9120/0
M--------M-8836/1
M--------M--------M-9534/0
M-8826/0
M-8860/0
M-8894/0
M-8894/3
M-8841/1
M-8841/1
M-9120/3
Ankle
NOS
NOS (carcinoma, melanoma, nevus)
NOS (sarcoma, lipoma)
autonomic nervous system
bone
connective tissue
fibrous tissue
joint
peripheral nerve
skin
soft tissue
subcutaneous tissue
tendon
tendon sheath
Angiofibroma
NOS
cellular
giant cell
juvenile
Angiofollicular hyperplasia, benign (see
SNOMED)
Angioimmunoblastic Lymphadenopathy
with Dysproteinemia (AILD), peripheral
T-cell lymphoma [obs]
Angioimmunoblastic lymphadenopathy
(AIL)
Angiokeratoma
Angioleiomyoma
Angiolipoma, NOS
Angiolipoma, infiltrating
Angioma, NOS
Angioma, spider (see SNOMED)
Angiomatoid fibrous histiocytoma
Angiomatosis, NOS (see SNOMED)
Angiomatous lymphoid hamartoma (see
SNOMED)
Angiomatous meningioma (C70._)
Angiomyofibroblastoma
Angiomyolipoma
Angiomyoma
Angiomyosarcoma
Angiomyxoma
Angiomyxoma, aggressive
Angiosarcoma
C21.8
C21.8
Anorectal junction
Anorectum
C76.4
C44.6
C49.1
C49.1
C47.1
C49.1
C49.1
C49.1
C47.1
C44.6
C49.1
C49.1
Antecubital space
NOS
NOS (carcinoma, melanoma, nevus)
NOS (sarcoma, lipoma)
adipose tissue
autonomic nervous system
connective tissue
fatty tissue
fibrous tissue
peripheral nerve
skin
soft tissue
subcutaneous tissue
C71.9
C04.0
C38.1
C10.1
Anterior
cranial fossa
floor of mouth
mediastinum
surface of epiglottis
C02.3
C02.0
C02.2
Anterior tongue
NOS
dorsal surface
ventral surface
C02.3
C02.0
C02.2
Anterior 2/3 of tongue
NOS
dorsal surface
ventral surface
C67.3
C11.3
C16.8
C31.0
C16.3
C30.1
140
Anterior wall
bladder
nasopharynx
stomach, NOS (not classifiable to
C16.0 to C16.4)
Antrum
NOS
gastric
mastoid
Alphabetic Index
C31.0
C16.3
C16.3
C21.0
C44.5
C49.3
C49.4
C75.5
Antrum, continued
maxillary
pyloric
stomach
Anus, NOS (excludes skin of anus and
perianal skin C44.5)
Anus, skin
Aorta, NOS
Aorta, abdominal
Aortic body
M-8691/1 Aortic body paraganglioma (C75.5)
M-8691/1 Aortic body tumor (C75.5)
C77.2
Aortic lymph node
C49.1
C47.1
C40.0
C49.1
C49.1
C49.1
C77.3
C49.1
C47.1
C49.1
C44.6
C49.1
C49.1
C49.1
C49.1
Arm, continued
adipose tissue
autonomic nervous system
bone
connective tissue
fatty tissue
fibrous tissue
lymph node
muscle
peripheral nerve
skeletal muscle
skin
soft tissue
subcutaneous tissue
tendon
tendon sheath
M-8630/1
M-8630/0
M-8630/3
Arrhenoblastoma
NOS
benign
malignant
M-8691/1 Aorticopulmonary paraganglioma (C75.5)
M-8401/3
M-8401/0
M-8401/0
M-8573/3
M-8573/3
Apocrine
adenocarcinoma
adenoma
cystadenoma
metaplasia, adenocarcinoma with
metaplasia, carcinoma with
M-9123/0 Arteriovenous hemangioma
M-9044/3 Aponeuroses and tendons, clear cell
sarcoma, (C49._)
C49.9
C49.1
C49.2
M---------
Aponeurosis
NOS
palmar
plantar
Aponeurotic fibroma, juvenile (see
SNOMED)
------------ Appendage (see skin appendage)
C18.1
Appendix
M-8248/1 Apudoma
C70.9
C70.0
C70.1
Arachnoid
NOS
intracranial
spinal
Areola
C41.9
C40.9
Articular cartilage, NOS
Articular cartilage, limb, NOS
C13.1
C32.1
Aryepiglottic fold
NOS (excludes laryngeal aspect of
aryepiglottic fold C32.1)
hypopharyngeal aspect
laryngeal aspect
C32.3
C13.1
C18.2
Arytenoid cartilage
Arytenoid fold
Ascending colon
M-9365/3 Askin tumor
M-9430/3 Astroblastoma (C71._)
M-9400/3 Astrocytic glioma (C71._)
M-8240/1 Argentaffin carcinoid tumor, NOS
M-8241/3 Argentaffin carcinoid tumor, malignant
(except of appendix M-8240/1)
M-8240/1 Argentaffinoma, NOS [obs]
M-8241/3 Argentaffinoma, malignant [obs]
C76.4
C44.6
C49.1
Artery
NOS
aorta, NOS
aorta, abdominal
axillary
carotid
celiac
femoral
iliac
internal mammary
mesenteric
radial
renal
subclavian
ulnar
C13.1
M-9471/3 Arachnoidal cerebellar sarcoma,
circumscribed (C71.6) [obs]
C50.0
C49.9
C49.3
C49.4
C49.3
C49.0
C49.4
C49.2
C49.5
C49.3
C49.4
C49.1
C49.4
C49.3
C49.1
M-9400/3
M-9401/3
M-9400/3
M-9412/1
M-9400/3
Arm
NOS
NOS (carcinoma, melanoma, nevus)
NOS (sarcoma, lipoma)
141
Astrocytoma
NOS (C71._)
anaplastic (C71._)
cystic (C71._) [obs]
desmoplastic infantile (C71._)
diffuse (C71._)
Alphabetic Index
M-9400/3
M-9420/3
M-9420/3
M-9411/3
M-9421/1
M-9400/3
M-9400/3
M-9421/1
M-9421/1
M-9410/3
M-9383/1
M-9384/1
Astrocytoma, continued
diffuse, low grade (C71._)
fibrillary (C71._)
fibrous (C71._)
gemistocytic (C71._)
juvenile (C71._). In North America,
report as 9421/3
low grade (C71._)
low grade diffuse (C71._)
pilocytic (C71._) In North America,
report as 9421/3
piloid (C71._) In North America,
report as 9421/3
protoplasmic (C71._)
subependymal, NOS (C71._)
subependymal, giant cell (C71._)
M-9400/3 Astroglioma (C71._) [obs]
C41.2
C38.0
Atlas
Atrium, cardiac
M-8140/1
M-8249/3
M-9390/1
M-8830/1
M-8830/1
M-8330/1
M--------M-8893/0
M-8850/1
M-8513/3
M-9539/1
M-8932/0
M-8444/1
M-8442/1
Atypical
adenoma
carcinoid tumor
choroid plexus papilloma (C71.5)
fibrous histiocytoma
fibroxanthoma
follicular adenoma (C73.9)
hyperplasia (see SNOMED)
leiomyoma
lipoma
medullary carcinoma (C50._)
meningioma (C70._)
polypoid adenomyoma
proliferating clear cell tumor (C56.9)
proliferating serous tumor (C56.9)
M-8380/1
M-8472/1
M-8462/1
Proliferative
endometrioid tumor
mucinous tumor (C56.9)
papillary serous tumor (C56.9)
M-9508/3
M-8585/1
M-8585/3
teratoid/rhabdoid tumor (C71._)
thymoma, NOS (C37.9)
thymoma, malignant (C37.9)
C44.2
C44.2
C44.2
C30.1
Auditory
canal, NOS
canal, external
meatus, external
tube
C44.2
C44.2
Auricle, NOS
Auricle, skin
C44.2
C44.2
C49.0
C77.0
Auricular
canal, NOS
canal, external
cartilage
lymph node
C47.1
C47.2
C47.6
C47.4
C47.1
Autonomic nervous system
NOS
abdomen
abdominal wall
ankle
antecubital space
arm
axilla
back
buttock
calf
cervical region
cheek
chest
chest wall
chin
elbow
face
finger
flank
foot
forearm
forehead
gluteal region
groin
hand
head
heel
hip
infraclavicular region
inguinal region
knee
leg
neck
orbit
pelvis
perineum
popliteal space
pterygoid fossa
sacrococcygeal region
scalp
scapular region
shoulder
supraclavicular region
temple
thigh
thoracic wall
thorax (excludes thymus, heart and
mediastinum C37._, C38._)
thumb
toe
trunk
umbilicus
wrist
C76.1
C44.5
C49.3
C49.3
C47.3
C49.3
C49.3
Axilla
NOS
NOS (carcinoma, melanoma, nevus)
NOS (sarcoma, lipoma)
adipose tissue
autonomic nervous system
connective tissue
fatty tissue
C47.9
C47.4
C47.4
C47.2
C47.1
C47.1
C47.3
C47.6
C47.5
C47.2
C47.0
C47.0
C47.3
C47.3
C47.0
C47.1
C47.0
C47.1
C47.6
C47.2
C47.1
C47.0
C47.5
C47.5
C47.1
C47.0
C47.2
C47.2
C47.3
C47.5
C47.2
C47.2
C47.0
C69.6
C47.5
C47.5
C47.2
C47.0
C47.5
C47.0
C47.3
C47.1
C47.0
C47.0
C47.2
C47.3
C47.3
M-8936/1 Autonomic nerve tumor, gastrointestinal
142
Alphabetic Index
C49.3
C77.3
C47.3
C44.5
C49.3
C49.3
Axilla, continued
fibrous tissue
lymph node
peripheral nerve
skin
soft tissue
subcutaneous tissue
C49.3
C77.3
C50.6
Axillary
artery
lymph node
tail of breast
C41.2
Axis
M-8092/3
M-8092/3
M-8097/3
M-8092/3
M-8091/3
M-8091/3
M-8097/3
M-8090/3
M-8090/3
M--------M-8090/1
C71.0
B
C76.7
C44.5
C49.6
C49.6
C47.6
C41.2
C49.6
C49.6
C49.6
C49.6
C49.6
C47.6
C49.6
C44.5
C49.6
C49.6
C49.6
C49.6
epithelioma (C44._)
papilloma (see SNOMED)
tumor (C44._)
Basal ganglia
M-8094/3 Basal-squamous cell carcinoma, mixed
(C44._)
M-8123/3 Basaloid carcinoma (C21.1)
M-8083/3 Basaloid squamous cell carcinoma
Back
NOS
NOS (carcinoma, melanoma, nevus)
NOS (sarcoma, lipoma)
adipose tissue
autonomic nervous system
bone
connective tissue
fascia
fatty tissue
fibrous tissue
muscle
peripheral nerve
skeletal muscle
skin
soft tissue
subcutaneous tissue
tendon
tendon sheath
C01.9
C01.9
C71.7
Base of tongue, NOS
Base of tongue, dorsal surface
Basis pedunculi
M-8281/0
M-8281/3
M-8300/3
M-8300/0
M-8300/3
Basophil
acidophil adenoma, mixed (C75.1)
acidophil carcinoma, mixed (C75.1)
adenocarcinoma (C75.1)
adenoma (C75.1)
carcinoma (C75.1)
M-8281/0 Basophil-acidophil adenoma, mixed
(C75.1)
M-8281/3 Basophil-acidophil carcinoma, mixed
(C75.1)
M-8094/3 Basosquamous carcinoma (C44._)
M--------- Basosquamous papilloma (see SNOMED)
M-8833/3 Bednar tumor (C44._)
M-8319/3 Bellini duct carcinoma (C64.9)
M-------/0 Benign (see behavior code, page 31)
M-8151/0 Beta cell adenoma (C25._)
M-8151/3 Beta cell tumor, malignant (C25._)
M-9826/3 B-ALL (see also M-9687/3)
M-9836/3 B-ALL, common precursor (see also
M-9728/3)
M-8722/3 Balloon cell melanoma (C44._)
M-8722/0 Balloon cell nevus (C44._)
M-9699/3 BALT lymphoma
M--------- Barrett esophagus (see SNOMED)
C51.0
Basal cell, continued
Carcinoma, continued
infiltrating, non-sclerosing
(C44._)
infiltrating, sclerosing (C44._)
micronodular (C44._)
morpheic (C44._)
multicentric (C44._)
multifocal superficial (C44._)
nodular (C44._)
pigmented (C44._)
C49.1
C49.2
Biceps brachii muscle
Biceps femoris muscle
C24.0
C24.0
C24.0
C24.0
C24.0
C22.1
Bile duct
NOS
common
cystic
extrahepatic
hepatic
intrahepatic
Bartholin gland
M-8098/3 Basal carcinoma, adenoid (C53._)
M-8147/3
M-8147/0
Basal cell
adenocarcinoma (C07._, C08._)
adenoma (C07._, C08._)
M-8090/3
M-8092/3
M-8093/3
M-8093/3
M-8092/3
Carcinoma
NOS (C44._)
desmoplastic type (C44._)
fibroepithelial (C44._)
fibroepithelial, Pinkus type
infiltrating, NOS (C44._)
M-8160/3
M-8160/0
M-8160/3
M-8180/3
143
Bile duct
adenocarcinoma (C22.1, C24.0)
adenoma (C22.1, C24.0)
carcinoma (C22.1, C24.0)
carcinoma and hepatocellular
carcinoma, mixed (C22.0)
Alphabetic Index
M-8161/3
M-8161/0
Bile duct, continued
cystadenocarcinoma (C22.1, C24.0)
cystadenoma (C22.1, C24.0)
C22.1
C24.0
C24.9
Biliary
canaliculus
duct, NOS
tract, NOS
C41.9
C41.4
C40.3
C40.0
C41.2
C41.2
C41.2
C41.0
C40.1
C41.3
C41.4
C41.0
C41.0
C41.0
C41.0
C40.2
C40.2
C40.1
C40.3
C40.0
C41.0
C40.1
C40.3
C41.4
C40.0
C41.0
C41.4
C41.4
C41.4
C41.1
C41.1
C41.0
C40.2
C40.9
C40.2
C40.0
C41.1
C40.2
C40.3
C41.1
C42.1
C41.0
C40.1
C40.3
C41.0
C41.0
C41.0
C41.0
C40.3
C41.4
C40.3
C40.1
C41.4
C40.0
C41.3
C41.4
C40.0
C40.3
C40.1
C40.0
C40.0
C41.9
M-8264/0 Biliary papillomatosis (C22.1, C24.0)
M-9053/3
M-9053/3
M-9043/3
Biphasic
mesothelioma, NOS
mesothelioma, malignant
synovial sarcoma
M--------M-8893/0
M-8372/0
M-8120/1
Birthmark (see SNOMED)
Bizarre leiomyoma
Black adenoma (C74.0)
Bladder, papilloma of (C67._)
C67.9
C67.3
C67.1
C67.5
C67.2
C67.5
C67.4
C67.0
C67.7
C67.6
C67.9
C67.9
C67.3
C67.2
C67.4
Bladder
NOS
anterior wall
dome
internal urethral orifice
lateral wall
neck
posterior wall
trigone
urachus
ureteric orifice
urinary, NOS
wall, NOS
wall, anterior
wall, lateral
wall, posterior
M-8000/3
M-8973/3
M-8972/3
Blastoma
NOS
pleuropulmonary
pulmonary (C34._)
C42.0
C49.9
Blood
Blood vessel, NOS
M-8780/0
M-8790/0
M-8780/0
M-8780/3
Blue nevus
NOS (C44._)
cellular (C44._)
Jadassohn (C44._)
malignant (C44._)
C75.5
C75.4
C69.4
C75.5
C25.1
C75.5
C60.2
C16.2
C54.9
C57.7
Body
aortic
carotid
ciliary
coccygeal
pancreas
para-aortic
penis
stomach
uterus
Wolffian
144
Bone
NOS
acetabulum
ankle
arm
atlas
axis
back
calvarium
carpal
clavicle
coccyx
cranial
ethmoid
face (excludes mandible C41.1)
facial
femur
fibula
finger
foot
forearm
frontal
hand
heel
hip
humerus
hyoid
ilium
innominate
ischium
jaw, NOS
jaw, lower
jaw, upper
leg
limb, NOS
long, lower limb
long, upper limb
lower jaw
lower limb, long
lower limb, short
mandible
marrow
maxilla
metacarpal
metatarsal
nasal
occipital
orbital
parietal
patella
pelvic
phalanx of foot
phalanx of hand
pubic
radius
rib
sacrum
scapula
short, lower limb
short, upper limb
shoulder
shoulder girdle
skeletal
Alphabetic Index
C40.1
C41.0
Bone, continued
skull
sphenoid
spinal column
spine
sternum
tarsal
temporal
thumb
tibia
toe
ulna
upper jaw
upper limb, long
upper limb, short
vertebra
vertebral column (excludes sacrum
and coccyx C41.4)
wrist
zygomatic
C02.1
Border of tongue
C41.0
C41.0
C41.2
C41.2
C41.3
C40.3
C41.0
C40.1
C40.2
C40.3
C40.0
C41.0
C40.0
C40.1
C41.2
C41.2
C71.0
C72.3
C71.5
C71.7
C71.5
C71.5
C71.8
C71.0
C71.0
C70.0
C71.9
C71.9
C71.9
C71.9
C70.0
C70.0
C70.9
C70.9
C70.0
C71.5
C70.0
C70.0
C70.0
C71.7
C71.7
C71.1
C71.1
C71.0
C71.0
C71.0
C71.2
C71.0
C71.7
C71.0
C71.0
C70.0
C70.0
C71.9
C71.0
C71.5
C71.5
C71.1
C71.4
C71.3
C71.2
C71.7
C70.9
C70.0
C70.0
C71.7
C71.4
C71.4
C71.7
C71.0
C72.3
C72.3
C71.0
C71.3
C71.7
C70.9
C70.0
C71.5
M-------/1 Borderline malignancy (see behavior code,
page 31)
M-8910/3 Botryoid sarcoma
M-8910/3 Botryoides, sarcoma
C26.0
C18.9
C17.9
Bowel
NOS
large, NOS
small, NOS
M-8081/2 Bowen disease (C44._)
M-8081/2 Bowen type, intraepidermal squamous cell
carcinoma (C44._)
M-------/-6 B-precursor (see cell designation code,
page 36)
C77.3
C47.1
C47.1
Brachial
lymph node
nerve
plexus
C49.1
Brachialis muscle
C71.9
C70.9
C70.0
C71.0
C71.7
C71.0
C71.0
C71.6
C71.6
C71.6
C71.0
C71.0
C70.0
C71.7
C71.5
C71.0
Brain
NOS
arachnoid, NOS
arachnoid, intracranial
basal ganglia
basis pedunculi
capsule, internal
central white matter
cerebellopontine angle
cerebellum, NOS
cerebellum, vermis
cerebral cortex
cerebral hemisphere
cerebral meninges
cerebral peduncle
cerebral ventricle
cerebral white matter
145
Brain, continued
cerebrum
chiasm, optic
choroid plexus, NOS
choroid plexus, fourth ventricle
choroid plexus, lateral ventricle
choroid plexus, third ventricle
corpus callosum
corpus striatum
cortex, cerebral
cranial dura mater
cranial fossa, NOS
cranial fossa, anterior
cranial fossa, middle
cranial fossa, posterior
cranial meninges
cranial pia mater
dura, NOS
dura mater, NOS
dura mater, cranial
ependyma
falx, NOS
falx cerebelli
falx cerebri
fourth ventricle, NOS
fourth ventricle, choroid plexus
frontal lobe
frontal pole
ganglia, basal
globus pallidus
hemisphere, cerebral
hippocampus
hypothalamus
infratentorial, NOS
insula
internal capsule
intracranial arachnoid
intracranial meninges
intracranial site
island of Reil
lateral ventricle, NOS
lateral ventricle, choroid plexus
lobe, frontal
lobe, occipital
lobe, parietal
lobe, temporal
medulla oblongata
meninges, NOS
meninges, cerebral
meninges, cranial
midbrain
occipital lobe
occipital pole
olive
operculum
optic chiasm
optic tract
pallium
parietal lobe
peduncle, cerebral
pia mater, NOS
pia mater, cranial
plexus, choroid
Alphabetic Index
C71.1
C71.4
C71.7
C71.0
C71.7
C71.0
C71.7
C71.9
C71.0
C71.8
C71.2
C70.0
C70.0
C71.0
C71.5
C71.5
C72.3
C71.2
C71.5
C71.5
C71.7
C71.7
C71.5
C71.5
C71.5
C71.5
C71.6
C71.0
C71.0
Brain, continued
pole, frontal
pole, occipital
pons
putamen
pyramid
rhinencephalon
stem
suprasellar
supratentorial, NOS
tapetum
temporal lobe
tentorium, NOS
tentorium cerebelli
thalamus
third ventricle, NOS
third ventricle, choroid plexus
tract, optic
uncus
ventricle, NOS
ventricle, cerebral
ventricle, fourth, NOS
ventricle, fourth, choroid plexus
ventricle, lateral, NOS
ventricle, lateral, choroid plexus
ventricle, third, NOS
ventricle, third, choroid plexus
vermis, cerebellum
white matter, central
white matter, cerebral
C10.4
Branchial cleft (site of neoplasm)
C50.9
C50.0
C50.6
C50.1
C50.8
C50.8
C50.3
C50.5
C50.8
C50.0
C50.8
C50.3
C50.5
C50.2
C50.4
C44.5
C50.6
C50.8
C50.2
C50.4
Breast
NOS (excludes skin of breast C44.5)
areola
axillary tail
central portion
inner
lower
lower-inner quadrant
lower-outer quadrant
midline
nipple
outer
quadrant, lower-inner
quadrant, lower-outer
quadrant, upper-inner
quadrant, upper-outer
skin
tail
upper
upper-inner quadrant
upper-outer quadrant
C34.9
C77.1
Bronchogenic
Bronchopulmonary lymph node
C34.9
C34.0
C34.3
C34.0
C34.2
C34.1
Bronchus
NOS
carina
lower lobe
main
middle lobe
upper lobe
M-9000/0
M-9000/1
M-9000/3
M-9000/1
Brenner tumor
NOS (C56.9)
borderline malignancy (C56.9)
malignant (C56.9)
proliferating (C56.9)
C57.1
Broad ligament
Burkitt
cell leukemia (see also M-9687/3)
lymphoma, NOS (includes all
variants)
(see also M-9826/3)
M-9687/3
tumor [obs] (includes all
variants) (see also M-9826/3)
M-8140/1
M-8240/3
M-8200/3
Bronchial adenoma
NOS (C34._)
carcinoid (C34._)
cylindroid (C34._)
M-9133/3 Bronchial alveolar tumor, intravascular
(C34._) [obs]
C77.1
Bronchial lymph node
M-8250/3 Bronchiolar adenocarcinoma (C34._)
M-8250/3 Bronchiolar carcinoma (C34._)
C34.9
Bronchiole
M-8250/3
Bronchiolo-alveolar
adenocarcinoma, NOS (C34._)
M-8250/3
M-8252/3
M-8254/3
M-8253/3
M-8254/3
M-8254/3
M-8253/3
M-8252/3
M-8252/3
M-8254/3
Carcinoma
NOS (C34._)
Clara cell (C34._)
Clara cell and goblet cell type
(C34._)
goblet cell type (C34._)
indeterminate type (C34._)
mixed mucinous and nonmucinous (C34._)
mucinous (C34._)
non-mucinous (C34._)
type II pneumocyte (C34._)
type II pneumocyte and goblet
cell type (C34._)
M-8100/0 Brooke tumor (C44._)
C44.3
Brow
M-8880/0 Brown fat tumor
C06.9
C06.0
C06.1
M-9826/3
M-9687/3
146
Buccal
cavity
mucosa
sulcus
Alphabetic Index
M-9836/3 C-ALL (see also M-9728/3)
Burkitt, continued
type, acute leukemia (see also
M-9687/3)
M-9687/3
type, malignant lymphoma, small
noncleaved [obs] (includes all
variants)
(see also M-9826/3)
M-9687/3
type, malignant lymphoma,
undifferentiated [obs] (includes all
variants) (see also M-9826/3)
M-9826/3
M-9687/3 Burkitt-like lymphoma
C49.9
Bursa, NOS
C76.3
C44.5
C49.5
C49.5
C47.5
C49.5
C49.5
C49.5
C49.5
C47.5
C49.5
C44.5
C49.5
C49.5
Buttock
NOS
NOS (carcinoma, melanoma, nevus)
NOS (sarcoma, lipoma)
adipose tissue
autonomic nervous system
connective tissue
fatty tissue
fibrous tissue
muscle
peripheral nerve
skeletal muscle
skin
soft tissue
subcutaneous tissue
C41.0
C65.9
C65.9
Calvarium
Calyces, renal
Calyx, renal
C21.1
C44.2
C44.2
C44.2
C44.2
C53.0
C44.2
C53.0
C16.4
Canal
anal
auditory, NOS
auditory, external
auricular, NOS
auricular, external
cervical
ear
endocervical
pyloric
M-8149/0 Canalicular adenoma
C22.1
M-8000/3 Cancer (see coding guidelines, page 31)
C44.1
C44.1
C44.1
M-8345/3 C cell carcinoma (C73.9)
M-9340/0
M-8110/0
M-9301/0
M-8642/1
Calcifying
epithelial odontogenic tumor (C41._)
epithelioma of Malherbe (C44._)
odontogenic cyst (C41._)
Sertoli cell tumor, large cell
M---------
Calcinosis, tumoral (see SNOMED)
C76.5
C44.7
C49.2
C49.2
C49.2
C49.2
C49.2
C49.2
C49.2
C44.7
C49.2
C49.2
C49.2
C49.2
Calf
NOS
NOS (carcinoma, melanoma, nevus)
NOS (sarcoma, lipoma)
adipose tissue
connective tissue
fatty tissue
fibrous tissue
muscle
skeletal muscle
skin
soft tissue
subcutaneous tissue
tendon
tendon sheath
Capsule, internal
M-8934/3 Carcinofibroma
C
Caecum
Canthus
NOS
inner
outer
M-9131/0 Capillary hemangioma
M-9171/0 Capillary lymphangioma
C71.0
C18.0
Canaliculus, biliary
M-8240/3
M-8240/1
M-8244/3
M-8244/3
M-8240/3
M-8244/3
M-8244/3
M-8241/3
M-8242/1
M-8242/3
M-8241/3
M-8242/1
M-8243/3
M-8244/3
M-8243/3
M-8241/3
M-9091/1
M-9091/1
M-8245/1
M-8240/3
M-8240/1
M-8240/1
147
Carcinoid
NOS (except of appendix M-8240/1)
NOS, of appendix (C18.1)
adenocarcinoma and, combined
adenocarcinoma and, mixed
bronchial adenoma (C34._)
combined carcinoid and
adenocarcinoma
composite
EC cell
ECL cell, NOS
ECL cell, malignant
enterochromaffin cell
enterochromaffin-like cell, NOS
goblet cell
mixed carcinoid-adenocarcinoma
mucinous
serotonin producing
struma ovarii and (C56.9)
strumal (C56.9)
tubular
Tumor
NOS (except of appendix
M-8240/1)
NOS, of appendix (C18.1)
argentaffin, NOS
Alphabetic Index
Carcinoid, continued
Tumor, continued
M-8241/3
argentaffin, malignant (except of
appendix M-8240/1)
M-8249/3
atypical
M-8240/1
uncertain malignant potential
M-8240/3
M-8010/3
M-8010/6
M-8075/3
M-8280/3
M-8281/3
M-8550/3
M-8550/3
M-8200/3
M-8560/3
M-8390/3
M-8407/3
M-8370/3
M-8251/3
M-8250/3
M-9270/3
M-8021/3
M-8098/3
adenosquamous
adnexal (C44._)
adnexal, microcystic (C44._)
adrenal cortical (C74.0)
alveolar (C34._)
alveolar cell (C34._)
ameloblastic (C41._)
anaplastic, NOS
basal, adenoid (C53._)
M-8094/3
M-8123/3
M-8083/3
M-8300/3
M-8281/3
M-8094/3
M-8319/3
M-8160/3
M-8180/3
M-8081/2
M-8253/3
M-8254/3
M-8254/3
Carcinoma (see also adenocarcinoma)
NOS
NOS, metastatic
acantholytic squamous cell
acidophil (C75.1)
acidophil-basophil, mixed (C75.1)
acinar
acinar cell
adenocystic
M-8098/3
M-8200/3
M-8075/3
M-8090/3
M-8092/3
M-8091/3
M-8250/3
M-8252/3
M-8254/3
typical
Adenoid
basal (C53._)
cystic
squamous cell
M-8090/3
M-8092/3
M-8093/3
M-8093/3
M-8097/3
M-8092/3
M-8091/3
M-8091/3
M-8097/3
M-8092/3
M-8250/3
M-8253/3
M-8252/3
M-8252/3
M-8254/3
M-8345/3
M-8420/3
M-9390/3
M-8270/3
M-8317/3
M-8310/3
M-8507/2
M-8124/3
M-8319/3
M-8480/3
M-8523/3
148
C cell (C73.9)
ceruminous (C44.2)
choroid plexus (C71.5)
chromophobe (C75.1)
chromophobe cell renal (C64.9)
clear cell
clinging, intraductal (C50._)
cloacogenic (C21.2)
collecting duct (C64.9)
colloid
colloid and infiltrating duct (C50._)
M-8045/3
M-8045/3
M-8045/3
M-8051/3
condylomatous
M-8201/3
M-8523/3
M-8201/2
Cribriform
NOS
and infiltrating duct (C50._)
in situ (C50._)
M-8121/3
M-8508/3
M-8145/3
cylindrical cell (C30.0, C31._)
cystic hypersecretory (C50._)
diffuse type (C16._)
M-8500/3
M-8500/3
M-8319/3
M-8514/3
M-8500/3
M-8523/3
M-8523/3
M-8522/3
Duct
NOS
cell
collecting (C64.9)
desmoplastic type
infiltrating (C50._)
infiltrating and colloid (C50._)
infiltrating and cribriform (C50._)
infiltrating and lobular carcinoma
(C50._)
M-8180/3
basal-squamous cell, mixed (C44._)
basaloid (C21.1)
basaloid squamous cell
basophil (C75.1)
basophil-acidophil, mixed (C75.1)
basosquamous (C44._)
Bellini duct (C64.9)
bile duct (C22.1, C24.0)
bile duct and hepatocellular,
mixed (C22.0)
Bowen type, intraepidermal squamous
cell (C44._)
Bronchiolo-alveolar
NOS (C34._)
Clara cell (C34._)
Clara cell and goblet cell type
(C34._)
goblet cell type (C34._)
indeterminate type (C34._)
mixed mucinous and nonmucinous (C34._)
mucinous (C34._)
non-mucinous (C34._)
type II pneumocyte (C34._)
type II pneumocyte and goblet
cell type (C34._)
Combined
adenocarcinoma with other types
of carcinoma
hepatocellular and cholangiocarcinoma (C22.0)
small cell
small cell-large cell (C34._)
small cell-squamous cell (C34._)
M-8255/3
Basal cell
NOS (C44._)
desmoplastic type (C44._)
fibroepithelial (C44._)
fibroepithelial, Pinkus type
micronodular (C44._)
morpheic (C44._)
multicentric (C44._)
multifocal superficial (C44._)
nodular (C44._)
non-sclerosing, infiltrating
(C44._)
pigmented (C44._)
sclerosing, infiltrating (C44._)
superficial, multifocal (C44._)
Carcinoma, continued
bronchiolar (C34._)
Alphabetic Index
M-8522/3
M-8523/3
M-8541/3
M-8523/3
Carcinoma, continued
Duct, continued
infiltrating and lobular carcinoma
in situ (C50._)
infiltrating and mucinous (C50._)
infiltrating and Paget disease,
breast (C50._)
infiltrating and tubular (C50._)
M-8346/3
M-8480/3
M-8031/3
M-8030/3
M-8015/3
M-8315/3
M-8320/3
M-8620/3
M-8172/3
M-8501/2
M-8201/2
M-8507/2
M-8503/2
M-8230/2
Ductal
NOS
and lobular (C50._)
cribriform type (C50._)
in situ, NOS (C50._)
in situ and infiltrating lobular
(C50._)
in situ, comedo type (C50._)
in situ, cribriform type (C50._)
in situ, micropapillary (C50._)
in situ, papillary (C50._)
in situ, solid type (C50._)
M-8521/3
ductular, infiltrating (C50._)
M-9070/3
M-9081/3
M-9101/3
M-9071/3
M-9072/3
Embryonal
NOS
and teratoma, mixed
combined with choriocarcinoma
infantile
polyembryonal type
M-8380/3
M-8280/3
endometrioid, NOS
eosinophil (C75.1)
M-8010/2
M-8522/3
M-8070/2
M-8076/2
M-8071/3
M-8072/3
M-8052/3
M-8073/3
M-8074/3
M-8051/3
Epidermoid
NOS
and adenocarcinoma, mixed
in situ, NOS
in situ with questionable stromal
invasion
keratinizing
large cell, nonkeratinizing
papillary
small cell, nonkeratinizing
spindle cell
verrucous
M-8562/3
M-8171/3
epithelial-myoepithelial
fibrolamellar hepatocellular (C22.0)
M-8500/3
M-8522/3
M-8201/3
M-8500/2
M-8522/3
M-8070/3
M-8560/3
M-8070/2
M-8076/2
M-8330/3
M-8340/3
M-8335/3
M-8335/3
M-8332/3
M-8290/3
M-8332/3
M-8331/3
M-8170/3
M-8180/3
M-8180/3
M-8174/3
M-8171/3
M-8175/3
M-8173/3
M-8172/3
M-8173/3
M-8575/3
M-8290/3
M-8210/3
M-8210/3
M-8941/3
149
Hepatocellular
NOS (C22.0)
and bile duct, mixed (C22.0)
and cholangiocarcinoma,
combined (C22.0)
clear cell type (C22.0)
fibrolamellar (C22.0)
pleomorphic type (C22.0)
sarcomatoid (C22.0)
scirrhous (C22.0)
spindle cell variant (C22.0)
hepatoid
Hurthle cell (C73.9)
in a polyp, NOS
in adenomatous polyp
in pleomorphic adenoma
(C07._, C08._)
M-8522/2
M-8050/2
M-8120/2
In situ
NOS
ductal and infiltrating lobular
(C50._)
epidermoid, NOS
epidermoid, with questionable
stromal invasion (C53._)
in a polyp, NOS
in adenomatous polyp
lobular, NOS (C50._)
lobular carcinoma and infiltrating
duct (C50._)
lobular and intraductal (C50._)
papillary
urothelial (C67._)
M-9071/3
infantile, embryonal
M-8500/3
M-8523/3
M-8523/3
M-8522/3
M-8522/3
M-8523/3
M-8541/3
M-8523/3
M-8523/3
Infiltrating duct
NOS (C50._)
and colloid (C50._)
and cribriform (C50._)
and lobular (C50._)
and lobular in situ (C50._)
and mucinous (C50._)
and Paget disease, breast (C50._)
and tubular (C50._)
mixed with other types (C50._)
M-8521/3
infiltrating ductular (C50._)
M-8210/2
M-8210/2
M-8520/2
M-8522/3
Follicular
NOS (C73.9)
and papillary (C73.9)
encapsulated (C73.9)
minimally invasive (C73.9)
moderately differentiated (C73.9)
oxyphilic cell (C73.9)
trabecular (C73.9)
well differentiated (C73.9)
Carcinoma, continued
follicular-medullary, mixed (C73.9)
gelatinous [obs]
giant cell
giant cell and spindle cell
glassy cell
glycogen-rich (C50._)
granular cell
granulosa cell (C56.9)
hepatic, sclerosing (C22.0)
Alphabetic Index
Carcinoma, continued
Infiltrating lobular
M-8520/3
NOS (C50._)
M-8522/3
and ductal carcinoma in situ
(C50._)
M-8524/3
mixed with other types (C50._)
M-8530/3
M-8337/3
M-8144/3
M-8504/3
M-8504/2
M-8504/3
inflammatory (C50._)
insular (C73.9)
intestinal type (C16._)
intracystic, NOS
intracystic, noninfiltrating
intracystic, papillary
M-8500/2
M-8522/3
M-8522/2
M-8543/3
M-8507/2
M-8507/2
M-8500/2
M-8503/2
M-8503/2
M-8503/2
M-8230/2
Intraductal
NOS
and lobular (C50._)
and lobular in situ (C50._)
and Paget disease, breast (C50._)
clinging (C50._)
micropapillary (C50._)
noninfiltrating, NOS
noninfiltrating, papillary (C50._)
papillary, NOS (C50._)
papillary, noninfiltrating (C50._)
solid type
M-8070/2
M-8081/2
M-8010/2
M-8070/2
M-9270/3
M-8150/3
M-8502/3
M-8012/3
M-8072/3
M-8013/3
M-8071/3
M-8072/3
M-8014/3
M-8045/3
M-8314/3
M-8170/3
M-8520/3
M-8522/3
M-8522/3
M-8522/3
M-8520/3
M-8522/3
M-8520/2
M-8522/3
M-8522/2
M-8520/2
M-8082/3
M-8082/3
M-8110/3
M-8510/3
M-8513/3
M-8345/3
M-8512/3
Medullary
NOS
atypical (C50._)
with amyloid stroma (C73.9)
with lymphoid stroma
M-8346/3
M-8347/3
M-8247/3
M-8575/3
M-8010/6
M-8490/6
M-8095/3
M-8407/3
M-8076/3
medullary-follicular mixed (C73.9)
medullary-papillary, mixed (C73.9)
Merkel cell (C44._)
metaplastic, NOS
metastatic, NOS
metastatic signet ring cell
metatypical (C44._)
microcystic adnexal (C44._)
microinvasive squamous cell (C53._)
M-8507/2
M-8460/3
M-8131/3
Micropapillary
intraductal (C50._)
serous (C56.9)
transitional cell (C67._)
intraepidermal, NOS
intraepidermal squamous cell, Bowen
type (C44._)
intraepithelial, NOS
intraepithelial squamous cell
intraosseous, primary (C41.1)
islet cell (C25._)
juvenile, breast (C50._)
M-8154/3
M-8560/3
M-8560/3
Large cell
NOS
epidermoid, nonkeratinizing
neuroendocrine
squamous cell, keratinizing
squamous cell, nonkeratinizing,
NOS
with rhabdoid phenotype
M-8346/3
M-8347/3
M-8347/3
M-8045/3
M-8560/3
M-8094/3
M-8154/3
M-8346/3
M-8180/3
M-8523/3
M-8524/3
large cell-small cell, combined
(C34._)
lipid-rich (C50._)
liver cell (C22.0)
M-8481/3
M-8481/3
M-8480/3
M-8523/3
M-8430/3
M-8480/3
M-8480/3
M-8091/3
M-8091/3
Lobular
NOS (C50._)
and ductal (C50._)
and infiltrating duct (C50._)
and intraductal (C50._)
infiltrating (C50._)
infiltrating and ductal in situ
(C50._)
in situ (C50._)
in situ and infiltrating duct
(C50._)
in situ and intraductal (C50._)
noninfiltrating (C50._)
M-8982/3
M-8562/3
150
Carcinoma, continued
lymphoepithelial
lymphoepithelioma-like
matrical (C44._)
Mixed
acinar-endocrine (C25._)
adenocarcinoma and epidermoid
adenocarcinoma and squamous
cell
basal-squamous cell (C44._)
ductal-endocrine (C25._)
follicular-medullary (C73.9)
hepatocellular and bile duct
(22.0)
medullary-follicular (C73.9)
medullary-papillary (C73.9)
papillary-medullary (C73.9)
small cell
squamous cell and
adenocarcinoma
with other types, infiltrating duct
(C50._)
with other types, infiltrating
lobular (C50._)
mucin-producing
mucin-secreting
mucinous
mucinous and infiltrating duct (C50._)
mucoepidermoid
mucoid
mucous
multicentric basal cell (C44._)
multifocal superficial basal cell
(C44._)
myoepithelial
myoepithelial-epithelial
Alphabetic Index
Carcinoma, continued
Neuroendocrine
M-8246/3
NOS
M-8013/3
large cell
M-8247/3
primary cutaneous (C44._)
M-8350/3
nonencapsulated sclerosing (C73.9)
M-8504/2
M-8500/2
M-8503/2
M-8520/2
Noninfiltrating
intracystic
intraductal, NOS
intraductal papillary (C50._)
lobular (C.50_)
M-8130/2
M-8130/2
M-8046/3
M-8042/3
M-9270/3
M-8290/3
M-8523/3
M-8524/3
M-8050/3
M-8340/3
M-8344/3
M-8350/3
M-8343/3
M-8052/3
M-8340/3
M-8050/2
M-8504/3
M-8503/2
M-8503/2
M-8342/3
M-8260/3
M-8461/3
M-8461/3
M-8052/3
M-8052/2
M-8052/2
M-8344/3
M-8260/3
M-8130/3
M-8130/2
M-8130/3
M-8130/2
M-8347/3
M-8453/2
M-8345/3
M-8214/3
M-8090/3
M-8110/3
Carcinoma, continued
pituitary, NOS (C75.1)
pleomorphic
polygonal cell
primary intraosseous carcinoma
(C41.1)
M-8461/3
primary serous papillary, peritoneum
(C48.1)
M-8075/3
pseudoglandular squamous cell
M-8033/3
pseudosarcomatous
M-8272/3
M-8022/3
M-8034/3
M-9270/3
non-invasive, papillary transitional
cell (C67._)
non-invasive, papillary urothelial
(C67._)
non-small cell (C34._)
oat cell (C34._)
odontogenic (C41._)
oncocytic
other types, infiltrating duct mixed
with (C50._)
other types, infiltrating lobular mixed
with (C50._)
Papillary
NOS
and follicular (C73.9)
columnar cell (C73.9)
diffuse sclerosing (C73.9)
encapsulated (C73.9)
epidermoid
follicular variant (C73.9)
in situ
intracystic
intraductal, NOS (C50._)
intraductal, noninfiltrating
(C50._)
oxyphilic cell (C73.9)
renal cell (C64.9)
serous, primary, peritoneum
(C48.1)
serous surface (C56.9)
squamous cell
squamous cell in situ
squamous cell, non-invasive
tall cell (C73.9)
thyroid (C73.9)
transitional cell (C67._)
transitional cell, non-invasive
(C67._)
urothelial (C67._)
urothelial, non-invasive (C67._)
M-8312/3
M-8317/3
M-8316/3
M-8260/3
M-8318/3
M-8318/3
Renal cell
NOS (C64.9)
chromophobe type (C64.9)
cyst-associated (C64.9)
papillary (C64.9)
sarcomatoid (C64.9)
spindle cell (C64.9)
M-8317/3
M-8319/3
M-8041/3
M-8041/3
M-8033/3
M-8318/3
M-8121/3
M-8141/3
M-8350/3
M-8407/3
M-8410/3
M-8010/6
M-8502/3
renal, chromophobe cell (C64.9)
renal, collecting duct type (C64.9)
reserve cell
round cell
sarcomatoid
sarcomatoid renal cell (C64.9)
Schneiderian (C30.0, C31._)
scirrhous
sclerosing, nonencapsulated (C73.9)
sclerosing sweat duct (C44._)
sebaceous (C44._)
secondary
secretory, breast (C50._)
M-8441/3
M-8461/3
M-8461/3
Serous
NOS
papillary, primary, peritoneum
(C48.1)
surface papillary (C56.9)
M-8640/3
M-8589/3
M-8589/3
M-8490/3
M-8490/6
M-8231/3
M-8390/3
Sertoli cell (C62._)
showing thymus-like differentiation
showing thymus-like element
signet ring cell
signet ring cell, metastatic
simplex
skin appendage (C44._)
M-8041/3
M-8043/3
M-8044/3
M-8041/3
M-8073/3
Small cell
NOS
fusiform cell
intermediate cell
neuroendocrine
squamous cell, nonkeratinizing
M-8045/3
papillary-medullary, mixed (C73.9)
papillary-mucinous, intraductal, noninvasive (C25._)
parafollicular cell (C73.9)
parietal cell (C16._)
pigmented basal cell (C44._)
pilomatrix (C44._)
M-8230/3
M-8452/3
M-8230/3
151
small cell-large cell, combined
(C34._)
Solid
NOS
pseudopapillary (C25._)
with mucin formation
Alphabetic Index
Carcinoma, continued
Spindle cell
M-8032/3
NOS
M-8030/3
and giant cell
M-8318/3
renal cell (C64.9)
M-8070/3
M-8120/3
M-8120/2
M-8130/2
M-8130/2
squamous
Carcinoma, continued
Urothelial
NOS
in situ
non-invasive, papillary (C67._)
papillary, non-invasive (C67._)
M-8051/3
M-8051/3
M-8051/3
Verrucous
NOS
epidermoid
squamous cell
M-8051/3
M-8322/3
M-8573/3
M-8574/3
M-8035/3
M-8141/3
M-9110/3
warty
water-clear cell (C75.0)
with apocrine metaplasia
with neuroendocrine differentiation
with osteoclast-like giant cells
with productive fibrosis
Wolffian duct
M-8070/2
M-8071/3
M-8071/3
M-8072/3
M-8070/6
M-8076/3
M-8072/3
M-8052/3
M-8052/2
M-8075/3
M-8074/3
M-8073/3
M-8074/3
M-8051/3
M-8078/3
Squamous cell
NOS
NOS, metastatic
acantholytic
adenoid
basaloid
clear cell type
in situ, NOS
in situ with questionable stromal
invasion
intraepidermal, Bowen type
(C44._)
intraepithelial
keratinizing, NOS
large cell, keratinizing
large cell, nonkeratinizing, NOS
metastatic, NOS
microinvasive
nonkeratinizing, NOS
papillary
papillary, non-invasive
pseudoglandular
sarcomatoid
small cell, nonkeratinizing
spindle cell
verrucous
with horn formation
M-8407/3
M-8400/3
M-8407/3
M-8586/3
M-8585/3
M-8190/3
M-8120/3
sweat duct, sclerosing (C44._)
sweat gland (C44._)
syringomatous (C44._)
thymic, NOS (C37.9)
thymic, well differentiated (C37.9)
trabecular
transitional
M-8692/1 Carotid body paraganglioma (C75.4)
M-8692/1 Carotid body tumor (C75.4)
M-8120/3
M-8120/2
M-8131/3
M-8130/3
M-8130/2
M-8122/3
M-8122/3
Transitional cell
NOS
in situ
micropapillary (C67._)
papillary (C67._)
papillary, non-invasive (C67._)
sarcomatoid
spindle cell
M-8102/3
M-8211/3
M-8523/3
M-8020/3
trichilemmal (C44._)
tubular
tubular and infiltrating duct (C50._)
undifferentiated, NOS
M-8070/3
M-8070/6
M-8075/3
M-8075/3
M-8083/3
M-8084/3
M-8070/2
M-8076/2
M-8081/2
M-8010/9 Carcinomatosis
M-8980/3
M-8981/3
M-9342/3
Carcinosarcoma
NOS
embryonal
odontogenic (C41._)
C16.0
C16.0
C38.0
C38.0
C16.0
C34.0
C49.0
C75.4
Cardia, NOS
Cardia, gastric
Cardiac atrium
Cardiac ventricle
Cardioesophageal junction
Carina
Carotid artery
Carotid body
C40.1
Carpal bone
C41.9
C41.9
C40.9
C32.3
C49.0
C41.3
C32.3
C32.3
C49.0
C32.3
C40.9
C30.0
C40.2
C32.3
Cartilage
NOS
articular, NOS
articular of limb, NOS
arytenoid
auricular
costal
cricoid
cuneiform
ear
laryngeal
limb, NOS
nasal
semilunar
thyroid
Cartilaginous
and osseous metaplasia,
adenocarcinoma with
M-9210/0
exostosis (C40._, C41._)
M-8571/3
metaplasia, adenocarcinoma with
M-8571/3
152
Alphabetic Index
M-8589/3 CASTLE
C72.1
Cauda equina
M-9121/0 Cavernous hemangioma
M-9172/0 Cavernous lymphangioma
C06.9
C30.0
C06.9
C48.2
C30.1
Cavity
buccal
nasal (excludes nose, NOS C76.0)
oral
peritoneal
tympanic
M-9718/3 CD30+ T-cell lymphoma, primary
cutaneous (C44._)
M-9718/3 CD30+ T-cell lymphoproliferative
disorder, primary cutaneous (C44._)
C18.0
C49.4
C77.2
Cecum
Celiac artery
Celiac lymph node
M-----/-9
Cell type not determined, not stated or not
applicable (see cell designation code,
page 36)
M-9160/0
M-8790/0
M-9391/3
M-8810/1
M-8892/0
M-9560/0
Cerebellar
liponeurocytoma
sarcoma, NOS (C71.6) [obs]
sarcoma, arachnoidal, circumscribed
(C71.6) [obs]
C71.6
C71.6
C71.6
Cerebellopontine angle
Cerebellum, NOS
Cerebellum, vermis
C71.0
C71.0
C70.0
C71.7
C71.5
C71.0
Cerebral
cortex
hemisphere
meninges
peduncle
ventricle
white matter
M-9381/3 Cerebri, gliomatosis (C71._)
Cellular
angiofibroma
blue nevus (C44._)
ependymoma (C71._)
fibroma (C56.9)
leiomyoma
schwannoma
Cemental dysplasia, periapical (C41._)
Cementifying fibroma (C41._)
Cementoblastoma, benign (C41._)
Cementoma, NOS (C41._)
Cementoma, gigantiform (C41._)
Cemento-osseous dysplasia, periapical
(C41._)
M-9274/0 Cemento-ossifying fibroma (C41._)
M-9272/0
M-9274/0
M-9273/0
M-9272/0
M-9275/0
M-9272/0
C72.9
C50.1
C71.0
M-9506/1
M-9480/3
M-9471/3
C71.0
C44.2
Cerebrum
Ceruminal gland
M-8420/3
M-8420/0
M-8420/3
Ceruminous
adenocarcinoma (C44.2)
adenoma (C44.2)
carcinoma (C44.2)
C53.0
C72.0
C15.0
C77.0
C47.0
C76.0
C53.8
Cervical
canal
cord
esophagus
lymph node
plexus
region, NOS
stump
M-8077/2 Cervical intraepithelial neoplasia, grade III
(C53._)
Central
nervous system
portion of breast
white matter
Central
fibroma, odontogenic (C41._)
giant cell granuloma (see SNOMED)
neuroblastoma (C71._)
neurocytoma
odontogenic fibroma (C41._)
osteosarcoma (C40._, C41._)
osteosarcoma, conventional
(C40._,C41._)
M-9473/3
primitive neuroectodermal tumor,
NOS (C71._)
M-9321/0
M--------M-9500/3
M-9506/1
M-9321/0
M-9186/3
M-9186/3
153
C76.0
C44.4
C49.0
C49.0
C47.0
C49.0
C49.0
C49.0
C47.0
C44.4
C49.0
C49.0
Cervical region
NOS
NOS (carcinoma, melanoma, nevus)
NOS (sarcoma, lipoma)
adipose tissue
autonomic nervous system
connective tissue
fatty tissue
fibrous tissue
peripheral nerve
skin
soft tissue
subcutaneous tissue
C53.9
C53.8
C53.9
C53.9
Cervix
NOS
squamocolumnar junction
uteri
uterine
Alphabetic Index
M-9762/3
M-9762/3
M-9762/3
M-9762/3
Chain disease
NOS, heavy
alpha heavy
gamma heavy
mu heavy
M---------
Chalazion (see SNOMED)
C76.0
C44.3
C49.0
C49.0
C47.0
C49.0
C44.3
C49.0
C49.0
C06.0
C06.0
C47.0
C44.3
C49.0
C49.0
Cheek
NOS
NOS (carcinoma, melanoma, nevus)
NOS (sarcoma, lipoma)
adipose tissue
autonomic nervous system
connective tissue
external
fatty tissue
fibrous tissue
internal
mucosa
peripheral nerve
skin
soft tissue
subcutaneous tissue
C47.0
C49.0
C49.0
C47.0
C44.3
C49.0
C49.0
M-9930/3 Chloroma
C11.3
Chest
NOS
NOS (carcinoma, melanoma, nevus)
NOS (sarcoma, lipoma)
autonomic nervous system
connective tissue
fibrous tissue
peripheral nerve
skin
soft tissue
subcutaneous tissue
C76.1
C44.5
C49.3
C49.3
C47.3
C49.3
C49.3
C49.3
C49.3
C47.3
C49.3
C44.5
C49.3
C49.3
Chest wall
NOS
NOS (carcinoma, melanoma, nevus)
NOS (sarcoma, lipoma)
adipose tissue
autonomic nervous system
connective tissue
fatty tissue
fibrous tissue
muscle
peripheral nerve
skeletal muscle
skin
soft tissue
subcutaneous tissue
C72.3
Chiasm, optic
C22.1
Cholangiole
M-8160/0 Cholangioma (C22.1, C24.0)
C24.0
Choledochal duct
Cholesteatoma, NOS (see SNOMED)
Cholesteatoma, epidermoid
(see SNOMED)
M-9181/3 Chondroblastic osteosarcoma
(C40._, C41._)
M-9230/0 Chondroblastoma, NOS (C40._, C41._)
M-9230/3 Chondroblastoma, malignant
(C40._, C41._)
M--------M---------
M-9371/3
M-8862/0
M-8940/0
M-8940/3
Chondroid
chordoma
lipoma
syringoma (C44._)
syringoma, malignant (C44._)
M-9220/0
M-9221/0
M-9221/0
Chondroma
NOS (C40._, C41._)
juxtacortical (C40._, C41._)
periosteal (C40._, C41._)
M-9220/1 Chondromatosis, NOS
M--------- Chondromatosis, synovial (see SNOMED)
M-9230/0 Chondromatous giant cell tumor (C40._,
C41._)
M-9241/0 Chondromyxoid fibroma (C40._, C41._)
M-8321/0 Chief cell adenoma (C75.0)
C44.3
C44.3
C49.0
Choana
M-8160/3 Cholangiocarcinoma (C22.1, C24.0)
M-8180/3 Cholangiocarcinoma and hepatocellular
carcinoma, combined (C22.0)
M-8693/1 Chemodectoma
C76.1
C44.5
C49.3
C47.3
C49.3
C49.3
C47.3
C44.5
C49.3
C49.3
Chin, continued
autonomic nervous system
connective tissue
fibrous tissue
peripheral nerve
skin
soft tissue
subcutaneous tissue
Chin
NOS
NOS (carcinoma, melanoma, nevus)
NOS (sarcoma, lipoma)
154
M-9220/3
M-9242/3
M-9243/3
M-9221/3
M-9240/3
M-9231/3
M-9221/3
Chondrosarcoma
NOS (C40._, C41._)
clear cell (C40._, C41._)
dedifferentiated (C40._, C41._)
juxtacortical (C40._, C41._)
mesenchymal
myxoid
periosteal (C40._, C41._)
M-9444/1
M-9444/1
M-9538/1
Chordoid
glioma (C71._)
glioma of third ventricle (C71.5)
meningioma (C70._)
Alphabetic Index
M-9370/3
M-9371/3
M-9372/3
M-9471/3 Circumscribed arachnoidal cerebellar
sarcoma [obs] (C71.6)
M-8254/3 Clara cell and goblet cell type bronchioloalveolar carcinoma (C34._)
M-8252/3 Clara cell bronchiolo-alveolar carcinoma
(C34._)
Chordoma
NOS
chondroid
dedifferentiated
M-9100/1 Chorioadenoma (C58.9)
M-9100/1 Chorioadenoma destruens (C58.9)
M-9120/0 Chorioangioma (C58.9)
C41.3
Choriocarcinoma
NOS
combined with embryonal carcinoma
combined with other germ cell
elements
M-9101/3
combined with teratoma
M-9100/3 Chorioepithelioma
M-9100/3 Chorionepithelioma
M--------- Choristoma (see SNOMED)
C69.3
Choroid
C71.5
C71.7
C71.5
C71.5
Choroid plexus
NOS
fourth ventricle
lateral ventricle
third ventricle
M-9950/3
M-9961/3
M-9960/3
M-9960/3
Chronic
erythremia [obs]
idiopathic myelofibrosis
myeloproliferative disease
myeloproliferative disorder
M-8507/2 Clinging intraductal carcinoma (C50._)
C51.2
Clitoris
M-8124/3 Cloacogenic carcinoma (C21.2)
C21.2
C77.4
C75.5
C75.5
C41.4
M--------- Cicatricial fibromatosis (see SNOMED)
M-8383/3 Ciliated cell variant, endometrioid
adenocarcinoma
C69.4
Cleft, branchial (site of neoplasm)
M-9391/3
M-8174/3
M-8402/0
M-8005/3
M-9538/1
M-9341/1
M-9044/3
M-8964/3
M-9044/3
M-8700/0 Chromaffin paraganglioma
M-8700/0 Chromaffin tumor
M-8700/0 Chromaffinoma
Chromophobe
adenocarcinoma (C75.1)
adenoma (C75.1)
carcinoma (C75.1)
cell renal carcinoma (C64.9)
C10.4
M-8443/0
M-8444/1
Choroid plexus papilloma
NOS (C71.5)
anaplastic (C71.5)
atypical (C71.5)
malignant (C71.5)
M-8270/3
M-8270/0
M-8270/3
M-8317/3
M-8084/3
M-8005/0
M-8444/1
M-8310/0
M-8373/0
M-8310/3
M-9242/3
M-8313/3
M-8313/0
M-8313/1
M-9390/3 Choroid plexus carcinoma (C71.5)
M-9390/0
M-9390/3
M-9390/1
M-9390/3
Clear cell (type)
acanthoma (see SNOMED)
adenocarcinofibroma (C56.9)
adenocarcinoma, NOS
adenocarcinoma, mesonephroid
adenofibroma (C56.9)
adenofibroma of borderline
malignancy (C56.9)
adenoma
adrenal cortical adenoma (C74.0)
carcinoma
chondrosarcoma (C40._, C41._)
cystadenocarcinofibroma (C56.9)
cystadenofibroma (C56.9)
cystadenofibroma of borderline
malignancy (C56.9)
cystadenoma (C56.9)
cystic tumor of borderline malignancy
(C56.9)
ependymoma
hepatocellular carcinoma, (C22.0)
hidradenoma (C44._)
malignant tumor
meningioma (C70._)
odontogenic tumor (C41._)
sarcoma (except of kidney M-8964/3)
sarcoma of kidney (C64.9)
sarcoma of tendons and aponeuroses
(C49._)
squamous cell carcinoma
tumor, NOS
tumor, atypical proliferating (C56.9)
M--------M-8313/3
M-8310/3
M-8310/3
M-8313/0
M-8313/1
M-9100/3
M-9101/3
M-9101/3
Clavicle
Ciliary body
Cloacogenic zone
Cloquet lymph node
Coccygeal body
Coccygeal glomus
Coccyx
M-9230/0 Codman tumor (C40._, C41._)
M-8077/2 CIN III, NOS (C53._) (see coding
guidelines, page 31)
M-8077/2 CIN III, with severe dysplasia (C53._) (see
coding guidelines, page 31)
C77.2
155
Colic lymph node
Alphabetic Index
M--------- Colitis cystica profunda (see SNOMED)
M-8319/3 Collecting duct carcinoma (C64.9)
M-8319/3 Collecting duct type renal carcinoma
(C64.9)
M---------
Colloid
adenocarcinoma
adenoma (C73.9)
carcinoma
carcinoma and infiltrating duct
(C50._)
goiter (see SNOMED)
C18.9
C18.1
C18.2
C18.0
C18.6
C18.3
C18.6
C18.7
C19.9
C18.2
C18.7
C18.7
C18.5
C18.4
Colon
NOS
appendix
ascending
cecum
descending
hepatic flexure
left
pelvic
rectosigmoid
right
sigmoid
sigmoid flexure
splenic flexure
transverse
M-8480/3
M-8334/0
M-8480/3
M-8523/3
C19.9
C41.2
C41.2
M-8244/3
M-9101/3
M-9101/3
M-9101/3
M-8180/3
M-8045/3
M-8045/3
M-8045/3
M-8045/3
Commissure
labial
laryngeal
lip
C24.0
C24.0
C77.2
Common
bile duct
duct
duct lymph node
M-8371/0 Compact cell adrenal cortical adenoma
(C74.0)
M-9100/0 Complete hydatidiform mole (C58.9)
M-9282/0 Complex odontoma (C41._)
M-9442/3 Component, glioblastoma with
sarcomatous (C71._)
M-8244/3 Composite carcinoid
M-9596/3 Composite Hodgkin and non-Hodgkin
lymphoma
M-8760/0 Compound nevus (C44._)
M-9281/0 Compound odontoma (C41._)
Colon and rectum
Column, spinal
Column, vertebral (excludes sacrum and
coccyx C41.4)
C44.2
Concha
M--------M--------M---------
Condyloma
NOS (see SNOMED)
acuminatum (see SNOMED)
giant, acuminatum (see SNOMED)
M-8051/3 Condylomatous carcinoma
M-8761/0
Congenital
cyst, NOS (see SNOMED)
dysplasia, NOS (see SNOMED)
fibromatosis, generalized
fibrosarcoma
melanocytic nevus, malignant
melanoma in (C44._)
melanosis (see SNOMED)
myofibroblastic tumor, peribronchial
(C34._)
nevus, intermediate and giant (C44._)
nevus, proliferative dermal lesion in
(C44._)
nevus, small (C44._)
C69.0
Conjunctiva
C49.9
C49.4
C49.4
C49.2
C49.1
C49.1
C49.3
C49.6
C49.5
C49.2
C49.0
C49.0
C49.3
Connective tissue
NOS
abdomen
abdominal wall
ankle
antecubital space
arm
axilla
back
buttock
calf
cervical region
cheek
chest
M--------M--------M-8824/1
M-8814/3
M-8761/3
M-8344/3 Columnar cell papillary carcinoma (C73.9)
M-8121/1 Columnar cell papilloma
C44.3
C00.6
C32.0
C00.6
Columnella
M--------M-8827/1
Combined
carcinoid and adenocarcinoma
choriocarcinoma with embryonal
carcinoma
choriocarcinoma with other germ cell
elements
choriocarcinoma with teratoma
hepatocellular carcinoma and
cholangiocarcinoma (C22.0)
small cell-adenocarcinoma (C34._)
small cell carcinoma
small cell-large cell carcinoma
(C34._)
small cell-squamous cell carcinoma
(C34._)
M-8761/1
M-8762/1
M-8501/2 Comedo type DCIS (C50._)
M-8501/2 Comedo type ductal carcinoma in situ
(C50._)
M-8501/3 Comedocarcinoma, NOS (C50._)
M-8501/2 Comedocarcinoma, noninfiltrating (C50._)
156
Alphabetic Index
C49.1
C49.2
C49.6
C49.4
C49.1
Connective tissue, continued
chest wall
chin
elbow
face
finger
flank
foot
forearm
forehead
gluteal region
groin
hand
head
heel
hip
infraclavicular region
inguinal region
knee
leg
neck
orbit
pelvis
perineum
popliteal space
pterygoid fossa
sacrococcygeal region
scalp
scapular region
shoulder
supraclavicular region
temple
thigh
thoracic wall
thorax (excludes thymus, heart and
mediastinum C37._, C38._)
thumb
toe
trunk, NOS
umbilicus
wrist
C72.0
Conus medullaris
C49.3
C49.0
C49.1
C49.0
C49.1
C49.6
C49.2
C49.1
C49.0
C49.5
C49.5
C49.1
C49.0
C49.2
C49.2
C49.3
C49.5
C49.2
C49.2
C49.0
C69.6
C49.5
C49.5
C49.2
C49.0
C49.5
C49.0
C49.3
C49.1
C49.0
C49.0
C49.2
C49.3
C49.3
Coracobrachialis muscle
C72.0
C32.1
C72.0
C72.0
C63.1
C72.0
C72.0
C32.0
Cord
cervical
false
lumbar
sacral
spermatic
spinal
thoracic
true
C32.0
C32.1
C32.0
Cord, vocal
NOS
false
true
Cornea, NOS
Cornea, limbus
C71.8
C60.2
C16.2
C60.2
C16.2
C71.0
C54.9
Corpus
callosum
cavernosum
gastric
penis
stomach
striatum
uteri
C71.0
C74.0
Cortex, cerebral
Cortex of adrenal gland
M-9837/3 Cortical T ALL (see also M-9729/3)
M-8584/1
M-8584/3
M-8583/1
M-8583/3
C41.3
C41.3
C68.0
Cortical thymoma (see also adrenal
cortical)
NOS (C37.9)
malignant (C37.9)
predominantly cortical, NOS (C37.9)
predominantly cortical, malignant
(C37.9)
Costal cartilage
Costovertebral joint
Cowper gland
M-9473/3 CPNET (C71._)
M-9186/3 Conventional central osteosarcoma (C40._,
C41._)
C49.1
C69.1
C69.1
C41.0
C70.0
C70.0
C72.5
C70.0
Cranial
bone
dura mater
meninges
nerve, NOS
pia mater
C71.9
C71.9
C71.9
C71.9
Cranial fossa
NOS
anterior
middle
posterior
C75.2
Craniopharyngeal duct
M-9350/1
M-9351/1
M-9352/1
Craniopharyngioma
NOS (C75.2)
adamantinomatous (C75.2)
papillary (C75.2)
Cribriform (type)
carcinoma
carcinoma, infiltrating duct and
(C50._)
M-8201/2
carcinoma in situ (C50._)
M-8201/3
ductal carcinoma (C50._)
M-8201/2
ductal carcinoma in situ (C50._)
M-8201/3
M-8523/3
C13.0
C32.3
C13.0
C69.4
157
Cricoid, NOS
Cricoid cartilage
Cricopharynx
Crystalline lens
Alphabetic Index
C77.3
C48.1
C32.3
Cubital lymph node
Cul de sac
Cuneiform cartilage
Cutaneous
CD30+ T-cell lymphoproliferative
disorder, primary (C44._)
M-8832/0
histiocytoma, NOS (C44._)
M--------horn (see SNOMED)
M-9709/3
lymphoma, NOS (C44_) [obs]
M-8247/3
neuroendocrine carcinoma, primary
(C44._)
M-8313/3
M-9015/3
M-9014/3
Cystadenocarcinofibroma
clear cell (C56.9)
mucinous
serous
M-8440/3
M-8551/3
M-8161/3
M-8380/3
M-8470/3
M-8470/2
Cystadenocarcinoma
NOS
acinar cell
bile duct (C22.1, C24.0)
endometrioid
mucinous, NOS (C56.9)
mucinous, non-invasive (C25._)
M-9718/3
M-8121/3
M-8121/1
M-8200/3
M-8200/3
Cylindrical cell carcinoma (C30.0, C31._)
Cylindrical cell papilloma (C30.0, C31._)
Cylindroid adenocarcinoma
Cylindroid bronchial adenoma (C34._)
Cylindroma
NOS (except cylindroma of skin
M-8200/0)
M-8200/0
eccrine dermal (C44._)
M-8200/0
skin (C44._)
M-8200/3
M--------M--------M-9301/0
M--------M---------
M-9084/3
M--------M--------M--------M--------M--------M--------M--------M---------
enterogenous (see SNOMED)
epidermoid (see SNOMED)
eruption (see SNOMED)
follicular, jaw (see SNOMED)
ganglion (see SNOMED)
gingival, NOS (see SNOMED)
gingival, odontogenic (see SNOMED)
nasopalatine duct (see SNOMED)
M--------M-9301/0
M--------M--------M--------M---------
Odontogenic
NOS (see SNOMED)
calcifying (C41._)
dentigerous (see SNOMED)
eruptive (see SNOMED)
gingival (see SNOMED)
primordial (see SNOMED)
M--------M--------M-8103/0
M--------M--------M--------M--------M-8103/0
pilar (see SNOMED)
primordial (see SNOMED)
proliferating trichilemmal
radicular (see SNOMED)
sebaceous (see SNOMED)
solitary (see SNOMED)
thyroglossal duct (see SNOMED)
trichilemmal, proliferating
Papillary
NOS (C56.9)
mucinous (C56.9)
pseudomucinous (C56.9)
serous (C56.9)
M-8470/3
M-8441/3
pseudomucinous, NOS (C56.9)
serous, NOS (C56.9)
M-9013/0
M-8313/0
M-8313/1
Cyst
NOS (see SNOMED)
aneurysmal bone (see SNOMED)
calcifying odontogenic (C41._)
congenital, NOS (see SNOMED)
dentigerous (see SNOMED)
Dermoid
NOS
with malignant transformation
(C56.9)
with secondary tumor
M-9084/0
M-9084/3
M-8450/3
M-8471/3
M-8471/3
M-8460/3
Cystadenofibroma
NOS
clear cell (C56.9)
clear cell, borderline malignancy
(C56.9)
M-8381/0
M-8381/1
M-8381/3
Endometrioid
NOS
borderline malignancy
malignant
M-9015/0
M-9015/1
M-9015/3
Mucinous
NOS
borderline malignancy
malignant
M-9014/0
M-9014/1
M-9014/3
Serous
NOS
borderline malignancy
malignant
Cystadenoma
NOS
apocrine
bile duct (C22.1, C24.0)
clear cell (C56.9)
eccrine (C44._)
endometrioid, NOS
endometrioid, borderline malignancy
lymphomatosum, papillary (C07._,
C08._)
M-8470/0
mucinous, NOS (C56.9)
M-8472/1
mucinous, borderline malignancy
(C56.9)
M-8440/0
M-8401/0
M-8161/0
M-8443/0
M-8404/0
M-8380/0
M-8380/1
M-8561/0
M-8450/0
M-8451/1
M-8561/0
M-8471/0
158
Papillary
NOS (C56.9)
borderline malignancy (C56.9)
lymphomatosum (C07._, C08._)
mucinous, NOS (C56.9)
Alphabetic Index
M-8473/1
M-8471/0
M-8473/1
M-8460/0
M-8462/1
M-8470/0
M-8472/1
M-8441/0
M-8442/1
Cystadenoma, continued
Papillary, continued
mucinous, borderline malignancy
(C56.9)
pseudomucinous, NOS (C56.9)
pseudomucinous, borderline
malignancy (C56.9)
serous, NOS (C56.9)
serous, borderline malignancy
(C56.9)
C24.0
C24.0
M-8100/0 Cysticum, epithelioma adenoides (C44._)
M--------- Cystitis cystica (see SNOMED)
M--------- Cystitis, papillary (see SNOMED)
pseudomucinous, NOS (C56.9)
pseudomucinous, borderline
malignancy (C56.9)
serous, NOS (C56.9)
serous, borderline malignancy (C56.9)
M-8316/3 Cyst-associated renal cell carcinoma
(C64.9)
M-8452/1
M-9400/3
M-8200/3
M-8444/1
M---------M-9173/0
M-8508/3
M-9173/0
M-9055/1
M-9055/0
M-8472/1
M-8470/1
M-8959/1
M-8959/0
M-8959/3
M-8959/3
M-8452/1
M-8959/1
M-8462/1
M-9080/0
M-9080/0
M-8454/0
M-8444/1
M-8472/1
M-8470/1
M-8452/1
M-8462/1
Cystic bile duct
Cystic duct
M-8440/0
M-8470/0
M-8441/0
Cystoma
NOS
mucinous (C56.9)
serous (C56.9)
M-9020/1
M-9020/0
M-9020/3
Cystosarcoma phyllodes
NOS (C50._)
benign (C50._) [obs]
malignant (C50._)
M-9985/3 Cytopenia with multilineage dysplasia,
refractory
Cystic
and solid tumor (C25._)
astrocytoma (C71._) [obs]
carcinoma, adenoid
clear cell, tumor of borderline
malignancy (C56.9)
disease of the breast (see SNOMED)
hygroma
hypersecretory carcinoma (C50._)
lymphangioma
mesothelioma, NOS (C48._)
mesothelioma, benign (C48._) [obs]
mucinous, tumor of borderline
malignancy (C56.9)
mucinous, tumor with moderate
dysplasia (C25._)
nephroblastoma, partially
differentiated (C64.9)
M-9135/1 Dabska tumor
D
M-8500/2
M-8501/2
M-8503/2
DCIS
NOS
comedo type (C50._)
papillary (C50._)
M---------
Decidual change (see SNOMED)
M-9243/3
M-9372/3
M-8858/3
Dedifferentiated
chondrosarcoma (C40._, C41._)
chordoma
liposarcoma
M-8831/0 Deep histiocytoma
M-9560/0 Degenerated schwannoma
Nephroma
benign (C64.9)
malignant (C64.9)
multilocular, malignant (C64.9)
papillary, tumor (C25._)
partially differentiated,
nephroblastoma (C64.9)
serous papillary, tumor, borderline
malignancy (C56.9)
teratoma, NOS
teratoma, adult
C49.1
Deltoideus muscle
M-9757/3
M-9758/3
M-9757/3
M-9758/3
Dendritic cell
sarcoma, NOS
sarcoma, follicular
sarcoma, interdigitating
tumor, follicular
M--------- Dentigerous cyst (see SNOMED)
M-9271/0 Dentinoma (C41._)
M-9769/1 Deposition disease, immunoglobulin
Tumor
atrio-ventricular node (C38.0)
clear cell, borderline malignancy
(C56.9)
mucinous, borderline malignancy
(C56.9)
mucinous, with moderate
dysplasia (C25._)
papillary (C25._)
serous papillary, borderline
malignancy (C56.9)
Dermal
and epidermal nevus (C44._)
cylindroma, eccrine (C44._)
eccrine, cylindroma (C44._)
lesion, proliferative in congenital
nevus (C44._)
M-8750/0
nevus (C44._)
M-8762/1
proliferative, lesion in congenital
nevus (C44._)
M-8760/0
M-8200/0
M-8200/0
M-8762/1
159
Alphabetic Index
M-8832/0 Dermatofibroma, NOS (C44._)
M-8832/0 Dermatofibroma lenticulare (C44._)
M-8832/3
M-8832/3
M-8833/3
M-9362/3
Dermatofibrosarcoma
NOS (C44._)
protuberans, NOS (C44._)
protuberans, pigmented (C44._)
M-8921/3
M-8631/1
M-8634/1
Dermoid
NOS
cyst, NOS
cyst with malignant transformation
(C56.9)
M-9084/3
cyst with secondary tumor
M-9084/0
M-9084/0
M-9084/3
C62.1
C18.6
Descended testis
Descending colon
M-8821/1
M-8822/1
M-8821/1
Desmoid
NOS
abdominal
extra-abdominal
M-9412/1
M-8823/0
M-9412/1
M-9412/1
M-9412/1
M-9471/3
M-9471/3
M-8745/3
M-8745/3
M-9051/3
M-8806/3
M-8092/3
M-8514/3
Desmoplastic
astrocytoma, infantile
fibroma
ganglioglioma, infantile
infantile astrocytoma (C71._)
infantile ganglioglioma
medulloblastoma (C71.6)
medulloblastoma, nodular (C71.6)
melanoma, amelanotic (C44._)
melanoma, malignant (C44._)
mesothelioma
small round cell tumor
type, basal cell carcinoma (C44._)
type, duct carcinoma
M-8588/3
M-8574/3
M-8589/3
M-8574/3
M-9561/3
M-9561/3
M-9540/3
M-9540/3
M-9561/3
C26.9
Digestive organs, NOS
M-8408/3 Digital papillary adenocarcinoma (C44._)
M-8408/1 Digital papillary adenoma, aggressive
(C44._)
M-9501/0 Diktyoma, benign (C69._)
M-9501/3 Diktyoma, malignant (C69._)
M-8500/2 DIN 3 (C50._)
Diaphragm
Diaphragmatic lymph node
M------/-1 Differentiated, NOS (see grading code,
page 34)
M-8851/3
M-9511/3
M-9080/0
M-8505/0
M-9513/3
M-8145/3
M-8145/3
Diffuse
astrocytoma (C71._)
astrocytoma, low grade (C71._)
intraductal papillomatosis
lipomatosis (see SNOMED)
lymphosarcoma
melanocytosis (C70.9)
meningiomatosis (C70._)
papillary carcinoma, sclerosing
(C73.9)
papillomatosis, intraductal
retinoblastoma (C69.2)
type, adenocarcinoma (C16._)
type, carcinoma (C16._)
M-9400/3
M-9400/3
M-8505/0
M--------M-9591/3
M-8728/0
M-9530/1
M-8350/3
M-9100/1 Destruens, chorioadenoma (C58.9)
M-9840/3 Di Guglielmo disease (C42.1) [obs]
C49.3
C77.1
Differentiation, continued
pineal parenchymal tumor,
intermediate (C75.3)
rhabdomyosarcoma with ganglionic
Sertoli-Leydig cell tumor,
intermediate
Sertoli-Leydig cell tumor,
intermediate,
with heterologous elements
spindle epithelial tumor with
thymus-like
Differentiated
liposarcoma
retinoblastoma (C69.2)
teratoma
C41.2
Disc, intervertebral
M-9762/3
M-8081/2
M-9960/3
M-9769/1
M-9840/3
M-9762/3
M-9762/3
M-9753/1
Disease
alpha heavy chain
Bowen (C44._)
chronic myeloproliferative (C42.1)
deposition, immunoglobulin
Di Guglielmo [obs]
Franklin
gamma heavy chain
Hand-Schuller-Christian [obs]
M-9762/3
M-9762/3
M-9762/3
M-9762/3
Differentiation
adenocarcinoma with neuroendocrine
carcinoma showing thymus-like
carcinoma with neuroendocrine
malignant peripheral nerve sheath
tumor with rhabdomyoblastic
malignant schwannoma with
rhabdomyoblastic
MPNST with glandular
MPNST with mesenchymal
MPNST with rhabdomyoblastic
M-------M-9769/1
M-9760/3
M-9764/3
M-9754/3
M-9970/1
M-9768/1
M-9741/3
160
Heavy chain
NOS
alpha
gamma
mu
Hodgkin (see Hodgkin disease)
immunoglobulin deposition
immunoproliferative, NOS
immunoproliferative small intestinal
(C17._)
Letterer-Siwe
lymphoproliferative, NOS
lymphoproliferative, T-gamma
mast cell, systemic tissue
Alphabetic Index
M-9762/3
M-9975/1
M-9960/3
M---------M-9540/1
M-9701/3
M-9764/3
M-9769/1
M-9741/3
M-9768/1
M-9540/1
Disease, continued
mu heavy chain
myeloproliferative, NOS (C42.1)
myeloproliferative, chronic (C42.1)
Paget (see Paget disease)
Recklinghausen (except of bone)
Sezary
small intestinal, immunoproliferative
(C17._)
systemic light chain
systemic tissue mast cell
T-gamma lymphoproliferative
von Recklinghausen (except of bone)
Distal third of esophagus
Diverticulum, Meckel (site of neoplasm)
Dome, bladder
C02.0
C02.0
C02.0
C01.9
Dorsal surface
anterior tongue
tongue, NOS
tongue, anterior 2/3
tongue, base
C48.1
Douglas pouch
C24.0
C24.0
C24.0
C24.0
C24.0
C75.2
C24.0
C24.0
C24.0
C52.9
C24.0
C24.0
C22.1
C69.5
C69.5
C69.5
C25.3
C07.9
C25.3
C07.9
C08.1
C08.0
C49.3
C73.9
C08.0
C25.3
C57.7
Duct
bile, NOS
biliary, NOS
choledochal
common
common bile
craniopharyngeal
cystic
cystic bile
extrahepatic bile
Gartner
hepatic
hepatic bile
intrahepatic bile
lacrimal, NOS
nasal lacrimal
nasolacrimal
pancreatic
parotid gland
Santorini
Stensen
sublingual gland
submaxillary gland
thoracic
thyroglossal
Wharton
Wirsung
Wolffian
M-8500/3
M-8500/3
M-8503/0
M-8319/3
Carcinoma
NOS
Bellini (C64.9)
collecting (C64.9)
desmoplastic type
sclerosing sweat (C44._)
M-8500/3
M---------
cell carcinoma
ectasia, mammary (see SNOMED)
M-8500/3
M-8523/3
M-8523/3
M-8522/3
M-8522/3
M-9960/3 Disorder, chronic myeloproliferative
M-9970/1 Disorder, lymphoproliferative, NOS
M-9754/3 Disseminated Langerhans cell histiocytosis
C15.5
C17.3
C67.1
M-8500/3
M-8319/3
M-8319/3
M-8514/3
M-8407/3
M-8523/3
M-8541/3
M-8523/3
M-8500/3
M-8523/3
Infiltrating
adenocarcinoma (C50._)
and colloid carcinoma (C50._)
and cribriform carcinoma (C50._)
and lobular carcinoma (C50._)
and lobular carcinoma in situ
(C50._)
and mucinous carcinoma (C50._)
and Paget disease, breast (C50._)
and tubular carcinoma (C50._)
carcinoma (C50._)
mixed with other types of
carcinoma (C50._)
M-8407/3
M-8525/3
papillomatosis, subareolar (C50.0)
renal carcinoma, collecting duct type
(C64.9)
sweat, carcinoma, sclerosing (C44._)
terminal, adenocarcinoma
M-9110/0
M-9110/3
M-9110/1
Wolffian
adenoma
carcinoma
tumor
M-8506/0
M-8319/3
M-8500/3
M-8522/3
M-8201/3
M-8201/2
M-8500/2
M-8522/3
M-8501/2
M-8201/2
M-8507/2
M-8503/2
M-8230/2
M-8500/2
M-8522/3
M-8154/3
M-8503/0
Ductal
Carcinoma
NOS
and lobular (C50._)
cribriform type (C50._)
cribriform type, in situ (C50._)
Carcinoma in situ
NOS (C50._)
and infiltrating lobular carcinoma
(C50._)
comedo type (C50._)
cribriform type (C50._)
micropapillary (C50._)
papillary (C50._)
solid type (C50._)
intraepithelial neoplasia 3 (C50._)
lobular and ductal carcinoma (C50._)
mixed ductal-endocrine carcinoma
(C25._)
papilloma
M-8521/3 Ductular carcinoma, infiltrating (C50._)
adenocarcinoma, NOS
adenocarcinoma, infiltrating (C50._)
adenoma, NOS
Bellini, carcinoma (C64.9)
161
Alphabetic Index
C17.0
C70.9
Duodenum
Dura, NOS
C70.9
C70.0
C70.1
Dura mater
NOS
cranial
spinal
M-9413/0 Dysembryoplastic neuroepithelial tumor
M--------- Dysgenesis, NOS (see SNOMED)
M-9060/3 Dysgerminoma
M--------M-8077/2
M--------M--------M-9275/0
M-8453/1
M--------M--------M-8470/1
M-9895/3
M-9985/3
M-9272/0
M-9272/0
M---------
Dysplasia
NOS (see SNOMED)
CIN III with severe (C53._)
congenital, NOS (see SNOMED)
fibrous, NOS (see SNOMED)
florid osseous (C41._)
intraductal papillary-mucinous tumor
with moderate (C25._)
mild (see SNOMED)
moderate (see SNOMED)
mucinous cystic tumor with moderate
(C25._)
multilineage, acute myeloid leukemia
with
multilineage, refractory cytopenia
with
periapical cemental (C41._)
periapical cemento-osseous (C41._)
severe (see SNOMED)
M-8402/0
M-8413/3
M-8408/3
M-8408/0
M-8404/0
M-8200/0
M-8408/3
M-8408/0
M-8409/0
M-8409/3
M-8403/0
M-8403/3
Eccrine
acrospiroma (C44._)
adenocarcinoma (C44._)
adenocarcinoma, papillary (C44._)
adenoma, papillary (C44._)
cystadenoma (C44._)
dermal cylindroma (C44._)
papillary adenocarcinoma (C44._)
papillary adenoma (C44._)
poroma (C44._)
poroma, malignant (C44._)
spiradenoma (C44._)
spiradenoma, malignant (C44._)
M-8242/1
M-8242/3
M--------M-8921/3
M--------M--------M-8587/0
ECL cell carcinoid, NOS
ECL cell carcinoid, malignant
Ectasia, mammary duct (see SNOMED)
Ectomesenchymoma
Ectopia, NOS (see SNOMED)
Ectopic glial tissue (see SNOMED)
Ectopic hamartomatous thymoma
C62.0
Ectopic testis (site of neoplasm)
M-8820/0 Elastofibroma
C76.4
C44.6
C49.1
C47.1
C49.1
C49.1
C40.0
C47.1
C44.6
C49.1
C49.1
M-9493/0 Dysplastic gangliocytoma of cerebellum
(Lhermitte-Duclos) (C71.6)
M-8727/0 Dysplastic nevus (C44._)
M-9705/3 Dysproteinemia, peripheral T-cell
lymphoma,
Angioimmunoblastic Lymphadenopathy
with (AILD) [obs]
Elbow
NOS
NOS (carcinoma, melanoma, nevus)
NOS (sarcoma, lipoma)
autonomic nervous system
connective tissue
fibrous tissue
joint
peripheral nerve
skin
soft tissue
subcutaneous tissue
Element
Sertoli-Leydig cell tumor,
intermediate differentiation,
with heterologous
M-8634/3
Sertoli-Leydig cell tumor, poorly
differentiated, with heterologous
M-8634/1
Sertoli-Leydig cell tumor, retiform,
with heterologous
M-8588/3
spindle epithelial tumor with
thymus-like
M-8634/1
E
Ear
C44.2
C44.2
C49.0
C44.2
C30.1
C44.2
C30.1
C44.2
C44.2
NOS
canal
cartilage
external
inner
lobule
middle
skin, NOS
M-9101/3 Elements, choriocarcinoma combined with
other germ cell
M-8593/1 Elements, stromal tumor with minor sex
cord (C56.9)
M-8000/6 Embolus, tumor
Earlobe
M-8241/3 EC cell carcinoid
M-9210/0 Ecchondroma (C40._, C41._)
M-9210/1 Ecchondrosis (C40._, C41._)
M-9070/3
M-8191/0
M-8902/3
162
Embryonal
adenocarcinoma
adenoma
and alveolar rhabdomyosarcoma,
mixed
Alphabetic Index
M-9070/3
M-9081/3
M-9101/3
M-9071/3
M-9072/3
Embryonal continued
Carcinoma
NOS
and teratoma, mixed
combined with choriocarcinoma
infantile
polyembryonal type
Endometrioid, continued
Adenofibroma
M-8381/0
NOS
M-8381/1
borderline malignancy
M-8381/3
malignant
M-8380/0
M-8380/1
M-8380/3
M-8380/3
adenoma, NOS
adenoma, borderline malignancy
carcinoma, NOS
cystadenocarcinoma
M-8981/3
M-8970/3
M---------
carcinosarcoma
hepatoma (C22.0)
rest, NOS (see SNOMED)
M-8910/3
M-8902/3
M-8910/3
Rhabdomyosarcoma
NOS
and alveolar, mixed
pleomorphic
M-8381/0
M-8381/1
M-8381/3
Cystadenofibroma
NOS
borderline malignancy
malignant
M-8991/3
M-9080/3
sarcoma
teratoma
M-8380/0
M-8380/1
M-8380/1
M-8380/1
cystadenoma, NOS
cystadenoma, borderline malignancy
tumor, atypical proliferative
tumor of low malignant potential
M-8335/3
M-8343/3
M-9220/0
M--------M-8384/3
M-8482/3
Encapsulated follicular carcinoma (C73.9)
Encapsulated papillary carcinoma (C73.9)
Enchondroma (C40._, C41._)
Endemic goiter (see SNOMED)
Endocervical type adenocarcinoma
Endocervical type mucinous
adenocarcinoma
C38.0
C53.0
C53.0
C53.0
Endocardium
Endocervical canal
Endocervical gland
Endocervix
C75.9
C75.8
C25.4
Endocrine
gland, NOS
glands, multiple
pancreas
M---------- Endometrioma (see SNOMED)
M---------M---------M---------M-8931/3
Endometriosis
NOS (see SNOMED)
external (see SNOMED)
internal (see SNOMED)
stromal (C54.1)
C54.1
Endometrium
Endotheliomatous meningioma (C70._)
Endovascular papillary angioendothelioma
Enterochromaffin cell carcinoid
Enterochromaffin-like cell carcinoid, NOS
Enterochromaffin-like cell tumor,
malignant
M---------- Enterogenous cyst (see SNOMED)
M-8157/1 Enteroglucagonoma, NOS
M-8157/3 Enteroglucagonoma, malignant
M-9531/0
M-9135/1
M-8241/3
M-8242/1
M-8242/3
M-8360/1 Endocrine adenomas, multiple
M-8360/1 Endocrine adenomatosis
M-8154/3 Endocrine-acinar carcinoma,
mixed (C25._)
M-8154/3 Endocrine-ductal carcinoma,
mixed (C25._)
M-9071/3 Endodermal sinus tumor
M-8931/3 Endolymphatic stromal myosis (C54.1)
M-8930/3 Endometrial sarcoma, NOS (C54.1)
M-8280/3
M-8280/0
M-8280/3
Eosinophil
adenocarcinoma (C75.1)
adenoma (C75.1)
carcinoma (C75.1)
M-9752/1 Eosinophilic granuloma
Ependyma
C54.1
Endometrial stroma
C71.5
Endometrial stromal
nodule (C54.1)
sarcoma, NOS (C54.1)
sarcoma, high grade (C54.1)
sarcoma, low grade (C54.1)
M-9392/3 Ependymoblastoma (C71._)
M-8930/0
M-8930/3
M-8930/3
M-8931/3
M-9391/3
M-9392/3
M-9391/3
M-9391/3
M-9391/3
M-9394/1
M-9393/3
M-9391/3
M-8931/3 Endometrial stromatosis
Endometrioid
Adenocarcinoma
M-8380/3
NOS
M-8383/3
ciliated cell variant
M-8382/3
secretory variant
163
Ependymoma
NOS (C71._)
anaplastic (C71._)
cellular (C71._)
clear cell (C71._)
epithelial (C71._)
myxopapillary (C72.0)
papillary (C71._)
tanycytic (C71._)
Alphabetic Index
M-9383/1 Ependymoma-subependymoma,
mixed (C71._)
M---------
Ephelis (see SNOMED)
C38.0
Epicardium
M-8760/0 Epidermal and dermal nevus (C44._)
M-8070/3
M-8560/3
M-8070/2
M-8076/2
M-8071/3
M-8072/3
M-8052/3
M-8073/3
M-8074/3
M-8051/3
Epidermoid carcinoma
NOS
and adenocarcinoma, mixed
in situ, NOS
in situ with questionable stromal
invasion
keratinizing
large cell, nonkeratinizing
papillary
small cell, nonkeratinizing
spindle cell
verrucous
M---------
Epidermoid cholesteatoma (see
SNOMED)
Epidermoid cyst (see SNOMED)
C63.0
C72.9
Epididymis
Epidural
M---------
C10.1
C32.1
Epiglottis
NOS (excludes anterior surface of
epiglottis C10.1)
anterior surface
posterior surface
M-9391/3
M-8452/1
M-9340/0
M-8585/1
M-8585/3
Epithelial
ependymoma (C71.1)
neoplasm, solid and papillary (C25._)
odontogenic tumor, calcifying (C41._)
thymoma, NOS (C37.9)
thymoma, malignant (C37.9)
C32.1
M-8010/0
M-8010/3
M-8588/3
M-8588/3
Tumor
benign
malignant
spindle, with thymus-like
differentiation
spindle, with thymus-like element
M-8562/3 Epithelial-myoepithelial carcinoma
M-8770/3
M-8770/0
M-9133/1
M-9133/3
Epithelioid continued
hemangioma
leiomyoma
leiomyosarcoma
M-9052/3
M-9052/0
M-9052/3
Mesothelioma
NOS
benign
malignant
M-9540/3
M-8804/3
M-9105/3
MPNST
sarcoma
trophoblastic tumor
M-8011/3
M-8100/0
M-8090/3
M-8011/0
M-8110/0
M-8096/0
M-8011/3
M-8410/0
M-8070/3
Epithelioma
NOS
adenoides cysticum (C44._)
basal cell (C44._)
benign
calcifying, Malherbe (C44._)
intraepidermal, Jadassohn (C44._)
malignant
sebaceous (C44._)
squamous cell
C77.3
Epitrochlear lymph node
M--------M-9840/3
M-9950/3
M-9840/3
M-9840/3
M-9840/3
M-8080/2
Eruption cyst (see SNOMED)
Erythremia, acute (C42.1) [obs]
Erythremia, chronic (C42.1) [obs]
Erythremic myelosis, NOS (C42.1)
Erythremic myelosis, acute (C42.1) [obs]
Erythroleukemia (C42.1)
Erythroplasia, Queyrat (C60._)
C77.1
C16.0
Esophageal lymph node
Esophagogastric junction
C15.9
C15.2
C15.0
C15.5
C15.5
C15.4
C15.3
C15.1
C15.3
Esophagus
NOS
abdominal
cervical
distal third
lower third
middle third
proximal third
thoracic
upper third
M---------
Esophagus, Barrett (see SNOMED)
M-9962/3 Essential thrombocythemia (C42.1)
M-9962/3 Essential thrombocythemia, hemorrhagic
(C42.1)
M-9522/3 Esthesioneuroblastoma (C30._)
M-9521/3 Esthesioneurocytoma (C30._)
M-9523/3 Esthesioneuroepithelioma (C30._)
Epithelioid
and spindle cell melanoma, mixed
and spindle cell nevus (C44._)
Cell
M-8771/3
M-8771/0
M-8804/3
M-9042/3
M-9125/0
M-8891/0
M-8891/3
melanoma
nevus (C44._)
sarcoma
synovial sarcoma
C41.0
C31.1
C30.1
hemangioendothelioma, NOS
hemangioendothelioma, malignant
164
Ethmoid bone
Ethmoid sinus
Eustachian tube
Alphabetic Index
M-9260/3 Ewing sarcoma (C40._, C41._)
M-9260/3 Ewing tumor (C40._, C41._)
M-9984/3 Excess blasts in transformation, refractory
anemia with (RAEB-T) [obs]
M-9983/3 Excess blasts, refractory anemia with
C53.1
Exocervix
M-8154/3 Exocrine and islet cell adenocarcinoma,
mixed (C25._)
M-8121/0 Exophytic sinonasal papilloma
(C30.0, C31._)
M--------M-9210/0
M-9210/0
Exostosis
NOS (see SNOMED)
cartilaginous (C40._, C41._)
osteocartilaginous (C40._, C41._)
C44.2
C44.2
C44.2
C44.3
C44.2
C51.9
C00.2
C00.1
C00.0
C44.3
C53.1
External
auditory canal
auditory meatus
auricular canal
cheek
ear
female genitalia
lip, NOS
lip, lower
lip, upper
nose
os
M--------M-8821/1
M-8693/1
M-8693/3
External endometriosis (see SNOMED)
Extra-abdominal desmoid
Extra-adrenal paraganglioma, NOS
Extra-adrenal paraganglioma, malignant
C72.9
C24.0
Extradural
Extrahepatic bile duct
Extraocular muscle
Extrinsic larynx
Eye
C69.9
C44.1
C44.1
C44.1
C69.3
C69.4
C69.0
C69.6
C69.1
C69.1
C69.4
C69.6
C69.4
C44.3
C44.1
Eye, continued
eyelid, lower
eyelid, upper
inner canthus
intraocular
iris
lacrimal duct, NOS
lacrimal duct, nasal
lacrimal gland
lacrimal sac
lens, crystalline
Meibomian gland
muscle, extra-ocular
nasal lacrimal duct
nasolacrimal duct
optic nerve
orbit, NOS
orbit, connective tissue
orbit, soft tissue
outer canthus
palpebra
retina
retrobulbar tissue
sclera
uveal tract
C69.4
Eyeball
C44.1
C44.1
C44.1
Eyelid
NOS
lower
upper
F
M-8542/3 Extramammary Paget disease (except
Paget disease of bone)
M-9734/3 Extramedullary plasmacytoma
(not occurring in bone)
C69.6
C32.1
C44.1
C44.1
C44.1
C69.4
C69.4
C69.5
C69.5
C69.5
C69.5
C69.4
C44.1
C69.6
C69.5
C69.5
C72.3
C69.6
C69.6
C69.6
C44.1
C44.1
C69.2
C69.6
C69.4
C69.4
NOS
canthus, NOS
canthus, inner
canthus, outer
choroid
ciliary body
conjunctiva
connective tissue, orbit
cornea, NOS
cornea, limbus
crystalline lens
extraocular muscle
eyeball
eyebrow
eyelid, NOS
165
M--------
FAB (see Leukemia, FAB)
C76.0
C44.3
C49.0
C49.0
C41.0
C49.0
C49.0
C49.0
C77.0
C49.0
C49.0
C44.3
C49.0
C49.0
Face
NOS
NOS (carcinoma, melanoma, nevus)
NOS (sarcoma, lipoma)
adipose tissue
bone (excludes mandible C41.1)
connective tissue
fatty tissue
fibrous tissue
lymph node
muscle
skeletal muscle
skin
soft tissue
subcutaneous tissue
C41.0
C77.0
C72.5
Facial
bone
lymph node
nerve
Alphabetic Index
C57.0
C32.1
C32.1
Fallopian tube
False cord
False vocal cord
C70.0
C70.0
C70.0
Falx
NOS
cerebelli
cerebri
M-8220/0 Familial polyposis coli (C18._)
C49.9
C49.1
C49.2
Fascia
NOS
palmar
plantar
M-8813/0 Fascial fibroma
M-8813/3 Fascial fibrosarcoma
M--------M--------M---------
Fasciitis
infiltrative (see SNOMED)
nodular (see SNOMED)
pseudosarcomatous (see SNOMED)
Fat
M-8880/0
M--------M-8880/0
C49.9
C49.4
C49.1
C49.1
C49.3
C49.6
C49.5
C49.2
C49.0
C49.0
C49.3
C49.0
C49.6
C49.2
C49.1
C49.5
C49.5
C49.1
C49.0
C49.2
C49.3
C49.5
C49.2
C49.2
C49.0
C49.2
C49.5
C49.0
C49.1
C49.0
C49.0
C49.2
C49.6
cell lipoma, fetal
necrosis (see SNOMED)
tumor, brown
C10.9
C09.1
C09.9
Fauces, NOS
Faucial pillar
Faucial tonsil
C57.9
C57.9
C51.9
C57.9
Female
genital organs, NOS
genital tract, NOS
genitalia, external
genitourinary tract, NOS
C49.2
C77.4
C47.2
Femoral
artery
lymph node
nerve
C40.2
Femur
M-8333/3
M-8333/0
M-8880/0
M-8881/0
M-8881/0
M-8903/0
Fetal
adenocarcinoma (C73.9)
adenoma (C73.9)
fat cell lipoma
lipoma, NOS
lipomatosis
rhabdomyoma
C58.9
Fetal membranes
M-9420/3 Fibrillary astrocytoma (C71._)
Fatty tissue
NOS
abdominal wall
antecubital space
arm
axilla
back
buttock
calf
cervical region
cheek
chest wall
face
flank
foot
forearm
gluteal region
groin
hand
head
hip
infraclavicular region
inguinal region
knee
leg
neck
popliteal space
sacrococcygeal region
scalp
shoulder
supraclavicular region
temple
thigh
trunk, NOS
M-9010/0
M-9016/0
M-9011/0
M-9030/0
M-9012/0
Fibroadenoma
NOS (C50._)
giant (C50._)
intracanalicular (C50._)
juvenile (C50._)
pericanalicular (C50._)
M-9290/0 Fibroameloblastic odontoma (C41._)
M-8857/3
M-9532/0
M-9182/3
M-8834/1
M-9220/3
M--------M-9271/0
M-9290/3
M-8093/3
M-8093/3
M--------M--------M-8093/3
M-8093/3
M-8391/0
M-8835/1
M-8890/0
M-8171/3
166
Fibroblastic
liposarcoma
meningioma (C70._)
osteosarcoma (C40._, C41._)
Fibroblastoma, giant cell
Fibrochondrosarcoma (C40._, C41._)
Fibrocystic disease, NOS (see SNOMED)
Fibrodentinoma, ameloblastic (C41._)
Fibrodentinosarcoma, ameloblastic
(C41._)
Fibroepithelial
basal cell carcinoma (C44._)
basal cell carcinoma, Pinkus type
papilloma (see SNOMED)
polyp (see SNOMED)
Fibroepithelioma, NOS
Fibroepithelioma of Pinkus type
Fibrofolliculoma (C44._)
Fibrohistiocytic tumor, plexiform
Fibroid uterus (C55.9)
Fibrolamellar hepatocellular carcinoma
(C22.0)
Alphabetic Index
M-8851/0 Fibrolipoma
M-8850/3 Fibroliposarcoma
M-8810/0
M-9330/0
M-8810/1
M-9274/0
M-9274/0
M-9321/0
M-9241/0
M-8823/0
M-8813/0
M-8391/0
M-8821/1
M--------M-8811/0
M--------M-9321/0
M-9321/0
M-9322/0
M-9262/0
M-8391/0
M-8812/0
M-9322/0
M-8966/0
Fibroma
NOS
ameloblastic (C41._)
cellular (C56.9)
cementifying (C41._)
cemento-ossifying (C41._)
central odontogenic (C41._)
chondromyxoid (C40._, C41._)
desmoplastic
fascial
follicular (C44._)
invasive
juvenile aponeurotic (see SNOMED)
myxoid
nonossifying (see SNOMED)
odontogenic, NOS (C41._)
odontogenic, central (C41._)
odontogenic, peripheral (C41._)
ossifying (C41._)
perifollicular (C44._)
periosteal (C40._, C41._)
peripheral odontogenic (C41._)
renomedullary (C64.9)
Fibromatosis
M--------NOS (see SNOMED)
M-8822/1
abdominal
M-8821/1
aggressive
M--------cicatricial (see SNOMED)
M-8824/1
congenital generalized
M-8822/1
mesenteric (C48.1)
M--------musculo-aponeurotic (see SNOMED)
M--------pseudosarcomatous
M-8822/1
retroperitoneal (C48.0)
M-8890/0
M-8842/0
M-8852/0
M-8811/0
M-8811/3
M-9290/0
M-9290/3
M-9262/0
Fibromyoma
Fibromyxoid tumor, ossifying
Fibromyxolipoma
Fibromyxoma
Fibromyxosarcoma
Fibro-odontoma, ameloblastic (C41._)
Fibro-odontosarcoma, ameloblastic
Fibro-osteoma (C40._, C41._)
M-8810/3
M-9330/3
M-8814/3
M-8813/3
M-8814/3
M-9330/3
M-8812/3
Fibrosarcoma
NOS
ameloblastic (C41._)
congenital
fascial
infantile
odontogenic (C41._)
periosteal (C40._, C41._)
M--------M--------M---------
Fibrosclerosis (see SNOMED)
Fibrosing adenomatosis (see SNOMED)
Fibrosing adenosis (see SNOMED)
167
M--------M-8141/3
M-8832/0
Fibrosis
NOS (see SNOMED)
carcinoma with productive
subepidermal nodular (C44._)
M-9420/3
M--------M---------
Fibrous
astrocytoma (C71._)
defect, metaphyseal (see SNOMED)
dysplasia, NOS (see SNOMED)
M-8830/0
M-8836/1
M-8830/1
M-8830/0
M-8830/3
M-9252/0
Histiocytoma
NOS
angiomatoid
atypical
benign
malignant
tendon sheath (C49.0)
M-9532/0
meningioma (C70._)
M-9051/3
M-9051/0
M-9051/3
Mesothelioma
NOS
benign
malignant
M-9160/0
M--------M-9041/3
papule of nose (C44.3) [obs]
polyp (see SNOMED)
synovial sarcoma, monophasic
C49.9
C49.4
C49.2
C49.1
C49.1
C49.3
C49.6
C49.5
C49.2
C49.0
C49.0
C49.3
C49.3
C49.0
C49.1
C49.0
C49.1
C49.6
C49.2
C49.1
C49.0
C49.5
C49.5
C49.1
C49.0
C49.2
C49.2
C49.3
C49.5
C49.2
C49.2
C49.0
C49.5
Tissue
NOS
abdominal wall
ankle
antecubital space
arm
axilla
back
buttock
calf
cervical region
cheek
chest
chest wall
chin
elbow
face
finger
flank
foot
forearm
forehead
gluteal region
groin
hand
head
heel
hip
infraclavicular region
inguinal region
knee
leg
neck
perineum
Alphabetic Index
C49.2
C49.0
C49.5
C49.0
C49.3
C49.1
C49.0
C49.0
C49.2
C49.3
C49.1
C49.2
C49.6
C49.4
C49.1
M-8815/0
M-8815/0
M-8815/3
Fibrous, continued
Tissue, continued
popliteal space
pterygoid fossa
sacrococcygeal region
scalp
scapular region
shoulder
supraclavicular region
temple
thigh
thoracic wall
thumb
toe
trunk, NOS
umbilicus
wrist
C49.6
C49.6
C49.6
M-8212/0 Flat adenoma
C04.9
C04.0
C04.1
Fibroxanthoma
NOS
atypical
malignant
C40.2
C72.0
Fibula
Filum terminale
C76.4
C44.6
C49.1
C47.1
C40.1
C49.1
C49.1
C49.1
C44.6
C47.1
C49.1
C44.6
C49.1
C49.1
C49.1
C49.1
Finger
NOS
NOS (carcinoma, melanoma, nevus)
NOS (sarcoma, lipoma)
autonomic nervous system
bone
connective tissue
fibrous tissue
muscle
nail
peripheral nerve
skeletal muscle
skin
soft tissue
subcutaneous tissue
tendon
tendon sheath
C76.7
C44.5
C49.6
C49.6
C47.6
C49.6
C49.6
C49.6
C49.6
C47.6
C49.6
C44.5
C49.6
Flank
NOS
NOS (carcinoma, melanoma, nevus)
NOS (sarcoma, lipoma)
adipose tissue
autonomic nervous system
connective tissue
fatty tissue
fibrous tissue
muscle
peripheral nerve
skeletal muscle
skin
soft tissue
Floor of mouth
NOS
anterior
lateral
M--------- Florid adenosis (see SNOMED)
M-9275/0 Florid osseous dysplasia (C41._)
M--------- Focal nodular hyperplasia (see SNOMED)
C13.1
C32.1
C13.1
C09.1
Fold
aryepiglottic, NOS (excludes
laryngeal aspect of aryepiglottic
fold C32.1)
aryepiglottic, hypopharyngeal aspect
aryepiglottic, laryngeal aspect
arytenoid
glossopalatine
M-8330/3
M-8332/3
M-8332/3
M-8331/3
Follicular
Adenocarcinoma
NOS (C73.9)
moderately differentiated (C73.9)
trabecular (C73.9)
well differentiated (C73.9)
C13.1
Tumor
localized
solitary
solitary, malignant
M-8830/0
M-8830/1
M-8830/3
Flank, continued
subcutaneous tissue
tendon
tendon sheath
M-8330/0
M-8330/1
M-8290/0
Adenoma
NOS (C73.9)
atypical (C73.9)
oxyphilic cell (C73.9)
M-8340/3
M-8340/3
and papillary adenocarcinoma (C73.9)
and papillary carcinoma (C73.9)
M-8330/3
M-8335/3
M-8335/3
M-8332/3
M-8290/3
M-8332/3
M-8331/3
Carcinoma
NOS (C73.9)
encapsulated (C73.9)
minimally invasive (C73.9)
moderately differentiated (C73.9)
oxyphilic cell (C73.9)
trabecular (C73.9)
well differentiated (C73.9)
M--------M-9758/3
M-9758/3
M-8391/0
M--------M--------M-8340/3
M-8340/3
cyst, jaw (see SNOMED)
dendritic cell sarcoma
dendritic cell tumor
fibroma (C44._)
keratosis, inverted (see SNOMED)
lymphoma (see lymphoma, malignant,
follicular)
variant, papillary adenocarcinoma
(C73.9)
variant, papillary carcinoma (C73.9)
M-8346/3 Follicular-medullary carcinoma, mixed
(C73.9)
M-8641/0 Folliculome lipidique (C56.9)
168
Alphabetic Index
C76.5
C44.7
C49.2
C49.2
C47.2
C40.3
C49.2
C49.2
C49.2
C40.3
C49.2
C47.2
C40.3
C49.2
C44.7
C49.2
C44.7
C49.2
C49.2
C49.2
Foot
NOS
NOS (carcinoma, melanoma, nevus)
NOS (sarcoma, lipoma)
adipose tissue
autonomic nervous system
bone
connective tissue
fatty tissue
fibrous tissue
joint
muscle
peripheral nerve
phalanx
skeletal muscle
skin
soft tissue
sole
subcutaneous tissue
tendon
tendon sheath
M---------
Fordyce disease (see SNOMED)
C76.4
C44.6
C49.1
C49.1
C47.1
C40.0
C49.1
C49.1
C49.1
C49.1
C47.1
C49.1
C44.6
C49.1
C49.1
C49.1
C49.1
Forearm
NOS
NOS (carcinoma, melanoma, nevus)
NOS (sarcoma, lipoma)
adipose tissue
autonomic nervous system
bone
connective tissue
fatty tissue
fibrous tissue
muscle
peripheral nerve
skeletal muscle
skin
soft tissue
subcutaneous tissue
tendon
tendon sheath
C44.3
C44.3
C49.0
C47.0
C49.0
C49.0
C47.0
C44.3
C49.0
C49.0
Forehead
NOS
NOS (carcinoma, melanoma, nevus)
NOS (sarcoma, lipoma)
autonomic nervous system
connective tissue
fibrous tissue
peripheral nerve
skin
soft tissue
subcutaneous tissue
C60.0
C11.3
C52.9
Foreskin
Fornix, pharyngeal
Fornix, vagina
C71.9
C71.9
Fossa
Cranial
NOS
anterior
C71.9
C71.9
Fossa, continued
Cranial, continued
middle
posterior
C76.3
C75.1
C49.0
C12.9
C11.2
C09.0
ischiorectal
pituitary
pterygoid, NOS
pyriform
Rosenmuller
tonsillar
C51.9
C71.7
Fourchette
Fourth ventricle
M-9762/3 Franklin disease
M--------M-8742/2
M-8742/3
Freckle
NOS (see SNOMED)
Hutchinson melanotic, NOS (C44._)
malignant melanoma in Hutchinson
melanotic (C44._)
C00.5
C02.2
C00.5
C00.4
C00.3
Frenulum
labii, NOS
linguae
lip, NOS
lower lip
upper lip
C41.0
C71.1
C71.1
C31.2
Frontal
bone
lobe
pole
sinus
C16.1
C16.1
C54.3
Fundus
gastric
stomach
uteri
M-8121/0 Fungiform sinonasal papilloma
(C30.0, C31._)
M-9700/3 Fungoides, mycosis (C44._)
M-8043/3 Fusiform cell, small cell carcinoma
M-8004/3 Fusiform cell type, malignant tumor
G
M-8153/1 G cell tumor, NOS
M-8153/3 G cell tumor, malignant
C23.9
Gallbladder
M-9762/3 Gamma heavy chain disease
M-9765/1 Gammopathy, monoclonal, NOS
M-9765/1 Gammopathy, monoclonal, of
undetermined significance
169
Alphabetic Index
C47.9
C71.0
Ganglia, NOS
Ganglia, basal
M-8683/0 Gangliocytic paraganglioma (C17.0)
M-9492/0 Gangliocytoma
M-9493/0 Gangliocytoma of cerebellum, dysplastic
(Lhermitte-Duclos) (C71.6)
M-9505/1
M-9505/3
M-9412/1
Ganglioglioma
NOS
anaplastic
desmoplastic infantile
M---------
Ganglion cyst (see SNOMED)
Genitalia, female, external
Genitourinary tract, female, NOS
Genitourinary tract, male, NOS
Gastric (see also stomach)
NOS
antrum
cardia
corpus
fundus
lymph node
M-8153/1
M-8153/3
M-8153/1
M-8153/3
Gastrin cell tumor
Gastrin cell tumor, malignant
Gastrinoma, NOS
Gastrinoma, malignant
C49.2
C16.0
Gastrocnemius muscle
Gastroesophageal junction
Gastrointestinal stromal
sarcoma
Tumor
NOS
benign
malignant
uncertain malignant potential
Gastrointestinal tract, NOS
M-8480/3
M-8480/3
M-9411/3
M-9411/3
M-8824/1
M-9754/3
M-8905/0
Gelatinous adenocarcinoma [obs]
Gelatinous carcinoma [obs]
Gemistocytic astrocytoma (C71._)
Gemistocytoma (C71._)
Generalized fibromatosis, congenital
Generalized Langerhans cell histiocytosis
Genital rhabdomyoma (C51._, C52.9)
M---------
Giant
condyloma acuminatum (see SNOMED)
congenital nevus, intermediate and (C44._)
fibroadenoma (C50._)
osteoid osteoma (C40._, C41._)
pigmented nevus, NOS (C44._)
pigmented nevus, malignant melanoma in
(C44._)
rugal hypertrophy (see SNOMED)
M-8030/3
M-9160/0
M-9384/1
M-8031/3
M-8035/3
M-8834/1
M-9441/3
M--------M--------M-8802/3
M-9250/3
M---------
Giant cell
and spindle cell carcinoma
angiofibroma
astrocytoma, subependymal (C71._)
carcinoma
carcinoma with osteoclast-like
fibroblastoma
glioblastoma (C71._)
granuloma, central (see SNOMED)
reparative granuloma (see SNOMED)
sarcoma (except of bone M-9250/3)
sarcoma of bone (C40._, C41._)
tendon sheath (see SNOMED)
M-9250/1
M-9250/3
M-9230/0
M-9251/1
M-9251/3
M-9252/0
M-9252/3
M-9252/0
M-9252/3
Tumor
bone, NOS (C40._, C41._)
bone, malignant (C40._, C41._)
chondromatous (C40._, C41._)
soft parts, NOS
soft parts, malignant
tendon sheath (C49._)
tendon sheath, malignant (C49._)
tenosynovial (C49._)
tenosynovial, malignant (C49._)
M-8003/3
type, malignant tumor
M--------M-8761/1
M-9016/0
M-9200/0
M-8761/1
M-8761/3
M-8936/1 Gastrointestinal autonomic nerve tumor
M-8936/1 Gastrointestinal pacemaker cell tumor
C26.9
Germ cell
elements, choriocarcinoma combined
with other
neoplasia, intratubular (C62._)
tumor, NOS
tumor, mixed
tumor, nonseminomatous (C62._)
M-9064/2 Germ cells, intratubular malignant (C62._)
M-9064/3 Germinoma
M-9302/0 Ghost cell tumor, odontogenic (C41._)
Gartner duct
C16.9
C16.3
C16.0
C16.2
C16.1
C77.2
M-8936/1
M-8936/0
M-8936/3
M-8936/1
C51.9
C57.9
C63.9
M-9064/2
M-9064/3
M-9085/3
M-9065/3
Ganglioneuroblastoma
Ganglioneuroma
Ganglioneuromatosis
Ganglionic differentiation,
rhabdomyosarcoma with
M-8936/1 GANT
M-8936/3
Genital
organs, female, NOS
organs, male, NOS
tract, female, NOS
tract, male, NOS
M-9101/3
M-9490/3
M-9490/0
M-9491/0
M-8921/3
C52.9
C57.9
C63.9
C57.9
C63.9
M-9275/0 Gigantiform cementoma (C41._)
170
Alphabetic Index
C03.9
C03.1
C03.1
C03.0
C03.0
Gingiva
NOS
lower
mandibular
maxillary
upper
M--------M---------
Gingival cyst, NOS (see SNOMED)
Gingival cyst, odontogenic (see SNOMED)
C40.0
Girdle, shoulder
C08.1
C08.1
C08.0
C08.0
C08.0
C74.9
C73.9
C68.0
Gland
adrenal
Bartholin
ceruminal
Cowper
endocervical
endocrine, NOS
endocrine, multiple
endometrial
lacrimal
mammary
Meibomian
Nabothian
parathyroid
paraurethral
parotid
parotid, duct
pineal
pituitary
prostate
salivary, NOS (excludes minor
salivary gland, NOS C06.9; see
coding guidelines page 38 and note
under C08)
salivary, major, NOS
salivary, minor, NOS (see coding
guidelines, page 38 and note under
C08)
sublingual
sublingual, duct
submandibular
submaxillary
submaxillary, duct
suprarenal
thyroid
urethral
C75.8
Glands, endocrine, multiple
C08.9
C06.9
Glandular, continued
metaplasia (see SNOMED)
papilloma
papilloma, squamous cell and, mixed
papillomatosis
C60.1
Glans penis
M-8015/3 Glassy cell carcinoma
M--------- Glial heterotopia, nasal (see SNOMED)
GIST
M-8936/1
NOS
M-8936/0
benign
M-8936/3
malignant
C74.9
C51.0
C44.2
C68.0
C53.0
C75.9
C75.8
C54.1
C69.5
C50.9
C44.1
C53.0
C75.0
C68.1
C07.9
C07.9
C75.3
C75.1
C61.9
C08.9
M--------M-8260/0
M-8560/0
M-8264/0
M-9440/3
M-9441/3
M-9440/3
M-9442/3
Glioblastoma
NOS (C71._)
giant cell (C71._)
multiforme (C71._)
with sarcomatous component (C71._)
M-9442/1 Gliofibroma (C71._)
M-9380/3
M-9400/3
M-9444/1
M-9444/1
M-9380/3
M-9382/3
M--------M-9383/1
Glioma
NOS (except nasal glioma—not
neoplastic) (C71._)
astrocytic (C71._)
chordoid (C71._)
chordoid, third ventricle (C71.5)
malignant (C71._)
mixed (C71._)
nasal (see SNOMED)
subependymal (C71._)
M-9381/3 Gliomatosis cerebri (C71._)
M-9505/1 Glioneuroma [obs]
M-9442/3 Gliosarcoma (C71._)
C71.0
Globus pallidus
Glomangioma
Glomangiomyoma
Glomangiosarcoma
Glomerulosa cell adrenal cortical adenoma
(C74.0)
M-8710/3 Glomoid sarcoma
M-8712/0
M-8713/0
M-8710/3
M-8374/0
C75.5
C75.5
Glomus, coccygeal
Glomus jugulare
M-8690/1
M-8711/0
M-8711/3
Glomus
jugulare tumor, NOS (C75.5)
tumor, NOS
tumor, malignant
C09.1
C72.5
C32.0
Glossopalatine fold
Glossopharyngeal nerve
Glottis
M-8152/1 Glucagonoma, NOS (C25._)
M-8152/3 Glucagonoma, malignant (C25._)
Glandular
M--------and stromal hyperplasia
(see SNOMED)
M-9540/3
differentiation, MPNST with
glandular
M--------hyperplasia (see SNOMED)
M-8148/2
intraepithelial neoplasia, grade III
C76.3
C44.5
C49.5
171
Gluteal region
NOS
NOS (carcinoma, melanoma, nevus)
NOS (sarcoma, lipoma)
Alphabetic Index
C49.5
C47.5
C49.5
C49.5
C49.5
C49.5
C47.5
C49.5
C44.5
C49.5
C49.5
Gluteal region, continued
adipose tissue
autonomic nervous system
connective tissue
fatty tissue
fibrous tissue
muscle
peripheral nerve
skeletal muscle
skin
soft tissue
subcutaneous tissue
C49.5
Gluteus maximus muscle
M-8320/3
M-8320/3
M-9580/0
M-9580/3
M-9580/0
M-9580/3
M-9582/0
M-9831/1 Granular lymphocytosis, T-cell large
M--------- Granulation tissue type hemangioma (see
SNOMED)
M-9930/3 Granulocytic sarcoma
M-8904/0 Glycogenic rhabdomyoma
M-8315/3 Glycogen-rich carcinoma (C50._)
M--------M--------M-9752/1
M--------M-9661/3
M--------M--------M--------M---------
Goblet cell
carcinoid
type, bronchiolo-alveolar carcinoma
(C34._)
M-8254/3
type, bronchiolo-alveolar carcinoma,
Clara cell and (C34._)
M-8254/3
type, bronchiolo-alveolar carcinoma,
type II pneumocyte and (C34._)
M-8243/3
M-8253/3
M--------M--------M--------M---------
Goiter
NOS (see SNOMED)
adenomatous (see SNOMED)
colloid (see SNOMED)
endemic (see SNOMED)
M-8590/1
M-8590/1
M-8591/1
M-8592/1
Gonadal stromal tumor
NOS
and sex cord tumor
sex cord, incompletely differentiated
sex cord, mixed forms
M-8077/2
M-8077/2
M-8148/2
M-8077/2
M-8077/2
M-8077/2
Granuloma
NOS (see SNOMED)
central giant cell (see SNOMED)
eosinophilic
giant cell reparative (see SNOMED)
Hodgkin
plasma cell (see SNOMED)
pyogenic (see SNOMED)
reticulohistiocytic (see SNOMED)
sarcoid (see SNOMED)
M-9751/1 Granulomatosis, Langerhans cell, NOS
M-9752/1 Granulomatosis, Langerhans cell, unifocal
M-9766/1 Granulomatosis, lymphoid
M-8620/3
M-8620/1
M-8620/1
M-8622/1
M-8620/3
M-8620/3
Granulosa cell
carcinoma (C56.9)
Tumor
NOS (C56.9)
adult type (C56.9)
juvenile (C56.9)
malignant (C56.9)
sarcomatoid (C56.9)
M-8621/1 Granulosa cell-theca cell tumor (C56.9)
M-8312/3 Grawitz tumor (C64.9) [obs]
M-9073/1 Gonadoblastoma
M-9073/1 Gonocytoma
M------/-1
M------/-2
M------/-3
M------/-4
M------/-9
Granular cell
adenocarcinoma
carcinoma
myoblastoma, NOS
myoblastoma, malignant
tumor, NOS
tumor, malignant
tumor, sellar region (C75.1)
Grade (see grading code, page 35)
I
II
III
IV
not determined, not stated or not
applicable
C16.6
C76.3
C44.5
C49.5
C49.5
C47.5
C49.5
C49.5
C49.5
C77.4
C47.5
C44.5
C49.5
C49.5
Grade III
anal intraepithelial neoplasia (C21.1)
cervical intraepithelial neoplasia
(C53._)
glandular intraepithelial neoplasia
squamous intraepithelial neoplasia
vaginal intraepithelial neoplasia
(C52._)
vulvar intraepithelial neoplasia
(C51._)
172
Greater curvature of stomach, NOS (not
classifiable to C16.0 to C16.4)
Groin
NOS
NOS (carcinoma, melanoma, nevus)
NOS (sarcoma, lipoma)
adipose tissue
autonomic nervous system
connective tissue
fatty tissue
fibrous tissue
lymph node
peripheral nerve
skin
soft tissue
subcutaneous tissue
Alphabetic Index
C03.9
C03.1
C03.0
Gum
NOS
lower
upper
M-8632/1 Gynandroblastoma (C56.9)
M--------- Gynecomastia (see SNOMED)
H
M-9940/3 Hairy cell leukemia (C42.1)
M-8720/0 Hairy nevus (C44._)
M-8723/0 Halo nevus (C44._)
M--------M--------M---------
Hamartoma
NOS (see SNOMED)
angiomatous lymphoid
(see SNOMED)
mesenchymal (see SNOMED)
M-8587/0 Hamartomatous thymoma, ectopic
C76.4
C44.6
C49.1
C49.1
C47.1
C40.1
C49.1
C49.1
C49.1
C40.1
C49.1
C47.1
C40.1
C49.1
C44.6
C49.1
C49.1
C49.1
C49.1
Hand
NOS
NOS (carcinoma, melanoma, nevus)
NOS (sarcoma, lipoma)
adipose tissue
autonomic nervous system
bone
connective tissue
fatty tissue
fibrous tissue
joint
muscle
peripheral nerve
phalanx
skeletal muscle
skin
soft tissue
subcutaneous tissue
tendon
tendon sheath
Hard palate
Hard palate and soft palate, junction
C76.0
C44.4
C49.0
C49.0
C47.0
C49.0
C49.0
C49.0
C77.0
C49.0
C47.0
Head
NOS
NOS (carcinoma, melanoma, nevus)
NOS (sarcoma, lipoma)
adipose tissue
autonomic nervous system
connective tissue
fatty tissue
fibrous tissue
lymph node
muscle
peripheral nerve
Head, continued
skeletal muscle
skin, NOS
soft tissue
subcutaneous tissue
C25.0
C38.0
Head of pancreas
Heart
M-9762/3
M-9762/3
M-9762/3
M-9762/3
Heavy chain disease
NOS
alpha
gamma
mu
C76.5
C44.7
C49.2
C47.2
C40.3
C49.2
C49.2
C47.2
C44.7
C49.2
C49.2
C49.2
Heel
NOS
NOS (carcinoma, melanoma, nevus)
NOS (sarcoma, lipoma)
autonomic nervous system
bone
connective tissue
fibrous tissue
peripheral nerve
skin
soft tissue
subcutaneous tissue
tendon sheath
C44.2
Helix
M-9535/0 Hemangioblastic meningioma
(C70._) [obs]
M-9161/1 Hemangioblastoma
M-9130/3 Hemangioendothelial sarcoma
M-9753/1 Hand-Schuller-Christian disease [obs]
C05.0
C05.8
C49.0
C44.4
C49.0
C49.0
173
M-9130/1
M-9130/0
M-9133/1
M-9133/3
M-9130/1
M-9130/3
M-9136/1
Hemangioendothelioma
NOS
benign
epithelioid, NOS
epithelioid, malignant
Kaposiform
malignant
spindle cell
M-9120/0
M-9161/0
M-9123/0
M-9131/0
M-9121/0
M-9125/0
M--------M-9125/0
M-9131/0
M-9132/0
M-9131/0
M-9131/0
M-9123/0
M-8832/0
M-9131/0
M-9122/0
M-9142/0
Hemangioma
NOS
acquired tufted
arteriovenous
capillary
cavernous
epithelioid
granulation tissue type (see SNOMED)
histiocytoid
infantile
intramuscular
juvenile
plexiform
racemose
sclerosing (C44._)
simplex
venous
verrucous keratotic
Alphabetic Index
Hemangiomatosis, NOS (see SNOMED)
Hemangiomatosis, systemic
(see SNOMED)
M-9150/1 Hemangiopericytic meningioma
(C70._) [obs]
M--------M---------
M-9150/1
M-9150/0
M-9150/3
Heterologous elements
Sertoli-Leydig cell tumor
M-8634/1
intermediate differentiation, with
M-8634/3
poorly differentiated, with
M-8634/1
retiform, with
Hemangiopericytoma
NOS
benign
malignant
M--------M---------
M-8880/0 Hibernoma
M-8402/3 Hidradenocarcinoma (C44._)
M-9120/3 Hemangiosarcoma
M--------- Hematoma, NOS (see SNOMED)
C42.4
C71.0
M-8400/0
M-8402/0
M-8402/0
M-8402/3
M-8405/0
M-8405/0
Hematopoietic system, NOS
Hemisphere, cerebral
M-9175/0 Hemolymphangioma
M-9140/3
M-9962/3
M-9962/3
Hemorrhagic
sarcoma, multiple
thrombocythemia, essential (C42.1)
thrombocythemia, idiopathic (C42.1)
C22.0
C24.0
C24.0
C18.3
C77.2
Hepatic
NOS
bile duct
duct
flexure of colon
lymph node
Hilar lymph node
NOS
pulmonary
splenic
C34.0
Hilus of lung
Hip
C76.5
C44.7
C49.2
C49.2
C47.2
C41.4
C49.2
C49.2
C49.2
C41.4
C47.2
C44.7
C49.2
C49.2
C49.2
C49.2
Hepatocellular
and bile duct carcinoma,
mixed (C22.0)
M-8170/0
adenoma (C22.0)
Carcinoma
NOS (C22.0)
and cholangiocarcinoma,
combined (C22.0)
clear cell type (C22.0)
fibrolamellar (C22.0)
pleomorphic type (C22.0)
sarcomatoid (C22.0)
scirrhous (C22.0)
spindle cell variant (C22.0)
M-8180/3 Hepatocholangiocarcinoma (C22.0)
Hepatoid
M-8576/3
adenocarcinoma
M-8576/3
carcinoma
M-9071/3
yolk sac tumor
M-8170/3
M-8170/0
M-8970/3
M-8170/3
C77.1
C77.1
C77.2
M-8660/0 Hilus cell tumor (C56.9)
M-8180/3
M-8174/3
M-8171/3
M-8175/3
M-8173/3
M-8172/3
M-8173/3
Hidradenoma
NOS (C44._)
clear cell (C44._)
nodular (C44._)
nodular, malignant (C44._)
papillary (C44._)
papilliferum (C44._)
M-8404/0 Hidrocystoma (C44._)
M-8660/0 Hilar cell tumor (C56.9)
M-8172/3 Hepatic carcinoma, sclerosing (C22.0)
M-8970/3 Hepatoblastoma (C22.0)
M-8170/3 Hepatocarcinoma (C22.0)
M-8170/3
M-8180/3
Heterotopia, NOS (see SNOMED)
Heterotopia, nasal glial (see SNOMED)
NOS
NOS (carcinoma, melanoma, nevus)
NOS (sarcoma, lipoma)
adipose tissue
autonomic nervous system
bone
connective tissue
fatty tissue
fibrous tissue
joint
peripheral nerve
skin
soft tissue
subcutaneous tissue
tendon
tendon sheath
C71.2
Hippocampus
M-9680/3
M-9755/3
M-9750/3
M-9755/3
Histiocytic
lymphoma, NOS (see also lymphoma)
lymphoma, true
medullary reticulosis [obs]
sarcoma
M-9125/0 Histiocytoid hemangioma
Hepatoma
NOS (C22.0)
benign (C22.0)
embryonal (C22.0)
malignant (C22.0)
174
Alphabetic Index
M-8831/0
M-8832/0
M-8831/0
Histiocytoma
NOS (C44._)
cutaneous, NOS (C44._)
deep
M-8830/0
M-8836/1
M-8830/1
M-8830/0
M-8830/3
M-9252/0
Fibrous
NOS
angiomatoid
atypical
benign
malignant
tendon sheath (C49._)
M-8831/0
juvenile
M------M-9751/1
M-9754/3
M-9754/3
M-9752/1
M-9753/1
M-9753/1
M-9752/1
M-9750/3
M--------M-9751/1
M-9754/3
M-9650/3
M-9651/3
M-9651/3
M-9651/3
M-9663/3
M-9667/3
M-9665/3
M-9665/3
M-9667/3
M-9663/3
M-9664/3
M-9665/3
M-9667/3
M-9653/3
M-9654/3
M-9655/3
M-9651/3
M-9652/3
Lymphocyte depletion
NOS
depletion, reticular
diffuse fibrosis
M-9659/3
M-9651/3
M-9652/3
M-9659/3
lymphocyte predominance, nodular
lymphocyte-rich
mixed cellularity, NOS
nodular lymphocyte predominance
M-9663/3
M-9664/3
M-9665/3
M-9667/3
Nodular sclerosis
NOS
cellular phase
grade 1
grade 2
Hodgkin paragranuloma, NOS [obs]
Hodgkin paragranuloma, nodular [obs]
Hodgkin sarcoma [obs]
Horn formation, squamous cell carcinoma
with
M-9827/3 HTLV-1 positive, adult T-cell
leukemia/lymphoma (includes all
variants)
M-9659/3
M-9659/3
M-9662/3
M-8078/3
malignant
sinus, with massive lymphadenopathy
(see SNOMED)
X, NOS [obs]
X, acute progressive
Hodgkin disease (see also Hodgkin
lymphoma)
NOS
lymphocyte predominance, NOS [obs]
lymphocyte predominance, diffuse
[obs]
lymphocytic-histiocytic predominance
[obs]
C40.0
Humerus
M-8290/3
M-8290/0
M-8290/3
M-8290/0
Hurthle cell
adenocarcinoma (C73.9)
adenoma (C73.9)
carcinoma (C73.9)
tumor (C73.9)
M-8742/2 Hutchinson melanotic freckle, NOS
(C44._)
M-8742/3 Hutchinson melanotic freckle, malignant
melanoma in (C44._)
M-8336/0 Hyalinizing trabecular adenoma (C73.9)
M-9100/0 Hydatid mole (C58.9)
Nodular sclerosis
NOS
lymphocyte depletion
lymphocyte predominance
mixed cellularity
syncytial variant
M-9100/0
M-9100/0
M-9100/1
M-9100/1
M-9103/0
M-9661/3 Hodgkin granuloma [obs]
M-9650/3
M-9596/3
M-9653/3
M-9655/3
M-9654/3
Histiocytosis
NOS (see SNOMED)
Langerhans cell
NOS
disseminated
generalized
mono-ostotic
multifocal
poly-ostotic
unifocal
Hodgkin lymphoma, classical, continued
nodular sclerosis, NOS
nodular sclerosis, cellular phase
nodular sclerosis, grade 1
nodular sclerosis, grade 2
Hodgkin lymphoma
NOS
and non-Hodgkin lymphoma,
composite
Hydatidiform mole
NOS (C58.9)
complete (C58.9)
invasive (C58.9)
malignant (C58.9)
partial (C58.9)
M-9173/0 Hygroma, NOS
M-9173/0 Hygroma, cystic
Classical
lymphocyte depletion, NOS
lymphocyte depletion, diffuse
fibrosis
lymphocyte depletion, reticular
lymphocyte-rich
mixed cellularity, NOS
C52.9
C41.0
Hymen
Hyoid bone
M-9964/3 Hypereosinophilic syndrome
M-8311/1 Hypernephroid tumor [obs]
M-8312/3 Hypernephroma (C64.9) [obs]
175
Alphabetic Index
Hyperplasia
M--------NOS (see SNOMED)
M--------adenomatous (see SNOMED)
M--------adenomyomatous (see SNOMED)
M--------angiofollicular, benign
(see SNOMED)
M--------atypical (see SNOMED)
M--------glandular (see SNOMED)
M--------glandular and stromal (see SNOMED)
M--------lobular (see SNOMED)
M--------lymphoid, NOS (see SNOMED)
M--------nodular, NOS (see SNOMED)
M--------nodular focal (see SNOMED)
M--------papilliferous (see SNOMED)
M--------pseudoepitheliomatous
(see SNOMED)
M--------stromal (see SNOMED)
M--------stromal and glandular (see SNOMED)
M-9080/3 Immature teratoma, NOS
M-9080/3 Immature teratoma, malignant
M-9767/1 Immunoblastic lymphadenopathy
(IBL)[obs]
M-9684/3 Immunoblastic sarcoma [obs]
M-9671/3 Immunocytoma [obs]
M-9769/1 Immunoglobulin deposition disease
M--------- Hyperplastic polyp (see SNOMED)
M-8213/0 Hyperplastic and adenomatous polyp,
mixed (C18._)
M--------- Hyperplastic scar (see SNOMED)
M-8508/3 Hypersecretory carcinoma, cystic (C50._)
M--------- Hyperthecosis (see SNOMED)
M--------- Hypertrophy, NOS (see SNOMED)
M--------- Hypertrophy, giant rugal (see SNOMED)
M-8140/2
M-8210/2
M-8210/2
M-8210/2
M-8210/2
M-8263/2
M-8261/2
C77.5
C72.5
C13.1
C13.9
C13.9
C13.2
C75.1
C71.0
M-9766/1
M-9760/3
M-9764/3
M-9766/1
M-9764/3
M-------/2 In situ (see behavior code, page 31)
Hypogastric lymph node
Hypoglossal nerve
Hypopharyngeal aspect of aryepiglottic
fold
Hypopharyngeal wall
Hypopharynx, NOS
Hypopharynx, posterior wall
Hypophysis
Hypothalamus
Idiopathic
myelofibrosis, chronic
thrombocythemia (C42.1)
thrombocythemia, hemorrhagic
(C42.1)
C18.0
C18.0
C77.2
C17.2
Ileocecal junction
Ileocecal valve
Ileocolic lymph node
Ileum (excludes ileocecal valve C18.0)
C49.5
C77.5
C49.5
C49.4
C41.4
In situ (see coding guidelines, page 31)
Adenocarcinoma
NOS
in a polyp, NOS
in adenomatous polyp
in polypoid adenoma
in tubular adenoma
in tubulovillous adenoma
in villous adenoma
M-8010/2
M-8070/2
M-8210/2
M-8210/2
Carcinoma
NOS
epidermoid, NOS
in a polyp, NOS
in adenomatous polyp
M-8201/2
cribriform carcinoma (C50._)
M-8500/2
M-8522/3
M-8501/2
M-8201/2
M-8507/2
M-8503/2
M-8230/2
I
M-9961/3
M-9962/3
M-9962/3
Immunoproliferative
angiocentric lesion
disease, NOS
disease, small intestinal (C17._)
lesion, angiocentric
small intestinal disease (C17._)
M-8070/2
M-8076/2
Ductal carcinoma
NOS (C50._)
and infiltrating lobular carcinoma
(C50._)
comedo type (C50._)
cribriform type (C50._)
micropapillary (C50._)
papillary (C50._)
solid type (C50._)
epidermoid carcinoma, NOS
epidermoid carcinoma with
questionable stromal invasion
M-8520/2
M-8522/3
M-8522/2
Lobular carcinoma
NOS (C50._)
and infiltrating duct (C50._)
and intraductal carcinoma (C50._)
Iliac
artery
lymph node
vein
M-8720/2
M-8050/2
M-8052/2
melanoma
papillary carcinoma
papillary squamous cell carcinoma
Iliopsoas muscle
Ilium
M-8070/2
M-8052/2
M-8076/2
Squamous cell carcinoma
NOS
papillary
with questionable stromal
invasion (C53._)
176
Alphabetic Index
M-8120/2
transitional cell carcinoma
M-8591/1 Incompletely differentiated sex cordgonadal stromal tumor
M-8254/3 Indeterminate type bronchiolo-alveolar
carcinoma (C34._)
M-9412/1 Infancy, desmoplastic astrocytoma of
M-9412/1
M-9071/3
M-8814/3
M-9412/1
M-9131/0
M-8824/1
Infantile
astrocytoma, desmoplastic (C71._)
embryonal carcinoma
fibrosarcoma
ganglioglioma, desmoplastic
hemangioma
myofibromatosis
C77.5
C77.2
C49.4
Inferior
epigastric lymph node
mesenteric lymph node
vena cava
M-8503/3
M-8856/0
Infiltrating
and papillary adenocarcinoma (C50._)
angiolipoma
M-8092/3
M-8092/3
M-8092/3
M-8500/3
M-8523/3
M-8523/3
M-8522/3
M-8522/3
M-8523/3
M-8523/3
M-8500/3
M-8541/3
M-8523/3
M-8521/3
M-8856/0
M-8520/3
M-8522/3
M-8524/3
Basal cell carcinoma
NOS (C44._)
non-sclerosing (C44._)
sclerosing (C44._)
Duct
adenocarcinoma (C50._)
and colloid carcinoma (C50._)
and cribriform carcinoma (C50._)
and lobular carcinoma (C50._)
and lobular carcinoma in situ
(C50._)
and mucinous carcinoma (C50._)
and tubular carcinoma (C50._)
carcinoma (C50._)
carcinoma and Paget disease,
breast (C50._)
mixed with other types of
carcinoma (C50._)
ductular carcinoma (C50._)
lipoma
Lobular
carcinoma, NOS (C50._)
carcinoma and ductal carcinoma
in situ (C50._)
mixed with other types of
carcinoma (C50._)
M-8503/3
papillary adenocarcinoma
M--------
Infiltrative fasciitis (see SNOMED)
M-8530/3
M-8530/3
M-8851/3
M-8825/1
M--------M---------
Inflammatory
adenocarcinoma (C50._)
carcinoma (C50._)
liposarcoma
myofibroblastic tumor
polyp (see SNOMED)
pseudotumor (see SNOMED)
C77.3
Infraclavicular lymph node
C76.1
C44.5
C49.3
C49.3
C47.3
C49.3
C49.3
C49.3
C77.3
C47.3
C44.5
C49.3
C49.3
Infraclavicular region
NOS
NOS (carcinoma, melanoma, nevus)
NOS (sarcoma, lipoma)
adipose tissue
autonomic nervous system
connective tissue
fatty tissue
fibrous tissue
lymph node
peripheral nerve
skin
soft tissue
subcutaneous tissue
C71.7
C77.4
Infratentorial brain, NOS (see also brain)
Inguinal lymph node
C76.3
C44.5
C49.5
C49.5
C47.5
C49.5
C49.5
C49.5
C77.4
C47.5
C44.5
C49.5
C49.5
Inguinal region
NOS
NOS (carcinoma, melanoma, nevus)
NOS (sarcoma, lipoma)
adipose tissue
autonomic nervous system
connective tissue
fatty tissue
fibrous tissue
lymph node
peripheral nerve
skin
soft tissue
subcutaneous tissue
C50.8
C44.1
C30.1
Inner
breast
canthus
ear
C00.5
C00.4
C00.3
Inner aspect of lip
NOS
lower
upper
C41.4
C77.1
C71.0
Innominate bone
Innominate lymph node
Insula
M-8337/3 Insular carcinoma (C73.9)
M-8151/0 Insulinoma, NOS (C25._)
M-8151/3 Insulinoma, malignant (C25._)
177
Alphabetic Index
C77.1
C49.3
C47.3
Intercostal
lymph node
muscle
nerve
M-9757/3 Interdigitating cell sarcoma
M-9757/3 Interdigitating dendritic cell sarcoma
M------/-2 Intermediate differentiation (see grading
code, page 34)
M-8761/1
M-8044/3
M-9362/3
M-8631/1
M-8634/1
M-9083/3
Intermediate
and giant congenital nevus (C44._)
cell, small cell carcinoma
M---------
Internal endometriosis (see SNOMED)
M-8650/1
M-8650/0
M-8650/3
M-8966/0
Interstitial cell tumor
NOS
benign
malignant
renomedullary (C64.9)
C41.2
C77.2
C26.0
Intervertebral disc
Intestinal lymph node
Intestinal tract, NOS
M-8504/3
M-8504/2
M-8504/3
M-8504/3
M-8504/0
M-8504/3
M-8504/0
Intracystic
carcinoma, NOS
carcinoma, noninfiltrating
carcinoma, papillary
papillary adenocarcinoma
papillary adenoma
papillary carcinoma
papilloma
M-8500/2
M-8503/2
M-8503/2
M-8503/2
M-8503/3
malignant teratoma
Internal
capsule
cheek
lip, NOS
mammary artery
nose
os
urethral orifice
Intracranial
arachnoid
meninges
site
M-8750/0 Intradermal nevus (C44._)
Differentiation
pineal parenchymal tumor
(C75.3)
Sertoli-Leydig cell tumor
Sertoli-Leydig cell tumor, with
heterologous elements
C71.0
C06.0
C00.5
C49.3
C30.0
C53.0
C67.5
C70.0
C70.0
C71.9
M-8522/3
Intraductal
Adenocarcinoma
noninfiltrating, NOS
noninfiltrating papillary (C50._)
papillary, NOS (C50._)
papillary, noninfiltrating (C50._)
papillary, with invasion (C50._)
and lobular carcinoma (C50._)
M-8543/3
M-8507/2
M-8507/2
M-8500/2
M-8503/2
M-8230/2
Carcinoma
NOS (C50._)
and lobular carcinoma in situ
(C50._)
and Paget disease, breast (C50._)
clinging (C50._)
micropapillary (C50._)
noninfiltrating, NOS
noninfiltrating, papillary (C50._)
solid type
M-8503/2
M-8503/2
M-8503/3
Papillary adenocarcinoma
NOS (C50._)
noninfiltrating (C50._)
with invasion (C50._)
M-8503/2
papillary carcinoma, NOS (C50._)
Intestinal
M-9764/3
small, immunoproliferative disease
(C17._)
M-8144/3
type adenocarcinoma (C16._)
M-8144/3
type carcinoma (C16._)
M-8453/0
M-8453/3
M-8453/2
M-8453/1
Papillary-mucinous
adenoma (C25._)
carcinoma, invasive (C25._)
carcinoma, non-invasive (C25._)
tumor with moderate dysplasia
(C25._)
Intestine
NOS
large (excludes rectum, NOS C20.9
and rectosigmoid junction C19.9)
small, NOS
M-8503/0
M-8505/0
M-8505/0
papilloma
papillomatosis, NOS
papillomatosis, diffuse
C26.0
C18.9
C17.9
C77.2
C76.2
M-8500/2
M-8522/2
M-8070/2
M-8096/0
M-8740/0
M-8081/2
Intra-abdominal lymph nodes
Intra-abdominal site, NOS
M-9011/0 Intracanalicular fibroadenoma (C50._)
M-9195/3 Intracortical osteosarcoma (C40._, C41._)
178
Intraepidermal
carcinoma, NOS
epithelioma of Jadassohn (C44._)
nevus (C44._)
squamous cell carcinoma, Bowen type
(C44._)
Alphabetic Index
M-------/2 Intraepithelial (see behavior code,
page 31)
M-8010/2 Intraepithelial carcinoma, NOS
M-9160/0 Involuting nevus (C44._) [obs]
C69.4
C76.3
C41.4
C71.0
C25.4
M-8500/2 Intraepithelial neoplasia 3, ductal (C50._)
M-8077/2
M-8077/2
M-8148/2
M-8148/2
M-8077/2
M-8077/2
M-8077/2
Intraepithelial neoplasia, grade III
anal (C21.1)
cervical (C53._)
glandular
prostatic (C61.9)
squamous
vaginal (C52._)
vulvar (C51._)
Islet cell
adenocarcinoma (C25._)
adenoma (C25._)
adenomatosis (C25._)
and exocrine adenocarcinoma, mixed
(C25._)
M-8150/3
carcinoma (C25._)
M-8150/1
tumor, NOS (C25._)
M-8150/0
tumor, benign (C25._)
M-8150/3
M-8150/0
M-8150/0
M-8154/3
M-8070/2 Intraepithelial squamous cell carcinoma
C22.1
Intrahepatic bile duct
C25.4
C54.0
M-9132/0 Intramuscular hemangioma
M-8856/0 Intramuscular lipoma
M-9571/0 Intraneural perineurioma
C69.4
J
M-8780/0
M-8096/0
M---------
Jadassohn
blue nevus (C44._)
intraepidermal epithelioma (C44._)
nevus sebaceus (see SNOMED)
Jaw
Intrapelvic lymph node
Intrathoracic lymph node
Intrathoracic site, NOS
C76.0
C41.1
C41.1
C41.0
C44.3
M-9064/2 Intratubular germ cell neoplasia (C62._)
M-9064/2 Intratubular malignant germ cells (C62._)
M-9133/3 Intravascular bronchial alveolar tumor
(C34._) [obs]
M-8890/1 Intravascular leiomyomatosis
C32.0
Islets of Langerhans
Isthmus uteri
Intraocular
Intraosseous
M-9270/3
carcinoma, primary (C41.1)
M-9187/3
osteosarcoma, low grade
(C40._, C41._)
M-9187/3
osteosarcoma, well differentiated
(C40._, C41._)
C77.5
C77.1
C76.1
Iris
Ischiorectal fossa
Ischium
Island of Reil
Islands of Langerhans
C17.1
Jejunum
M---------
Jessner, benign lymphocytic infiltrate (see
SNOMED)
Intrinsic larynx
M-8503/3 Invasion, intraductal papillary
adenocarcinoma with (C50._)
Invasive
fibroma
hydatidiform mole (C58.9)
intraductal papillary-mucinous
carcinoma (C25._)
M-9100/1
mole, NOS (C58.9)
M-8821/1
M-9100/1
M-8453/3
Inverted
follicular keratosis (see SNOMED)
papilloma, squamous cell
Schneiderian papilloma
(C30.0, C31._)
M-8121/1
transitional cell papilloma, NOS
M-8121/0
transitional cell papilloma, benign
transitional papilloma, NOS
M-8121/1
M--------M-8053/0
M-8121/1
179
NOS
bone, NOS
bone, lower
bone, upper
skin
C41.9
C40.0
C40.3
C41.3
C40.0
C40.3
C40.1
C41.4
C40.2
C40.2
C40.2
C40.9
C40.0
C41.3
C41.1
C40.1
Joint
NOS
acromioclavicular
ankle
costovertebral
elbow
foot
hand
hip
knee, NOS
knee, lateral meniscus
knee, medial meniscus
limb, NOS
shoulder
sternocostal
temporomandibular
wrist
C77.0
Jugular lymph node
Alphabetic Index
M-8690/1 Jugular paraganglioma (C75.5)
M-8690/1 Jugulare tumor, glomus, NOS (C75.5)
M-8690/1 Jugulotympanic paraganglioma (C75.5)
C21.8
C16.0
C16.0
C16.0
C05.8
C18.0
C19.9
C65.9
C19.9
C05.8
C53.8
M--------M--------M--------M--------M--------M--------M---------
Junction
anorectal
cardioesophageal
esophagogastric
gastroesophageal
hard and soft palate
ileocecal
pelvirectal
pelviureteric
rectosigmoid
soft and hard palate
squamocolumnar of cervix
M-9142/0 Keratotic hemangioma, verrucous
M-8052/0 Keratotic papilloma
C64.9
C64.9
C65.9
M-8740/0 Junction nevus (C44._)
M-8740/0 Junctional nevus, NOS (C44._)
M-8740/3 Junctional nevus, malignant melanoma
in (C44._)
C10.8
C02.8
M-9160/0
M--------M-9421/1
M-8502/3
M-9030/0
M-8622/1
M-9131/0
M-8831/0
M-8770/0
M-8770/0
M--------M---------
Keratosis
NOS (see SNOMED)
actinic (see SNOMED)
benign squamous (see SNOMED)
inverted follicular (see SNOMED)
obturans (see SNOMED)
seborrheic (see SNOMED)
senile (see SNOMED)
Kidney
NOS
parenchyma
pelvis
M-8162/3 Klatskin tumor (C22.1, C24.0)
C76.5
C44.7
C49.2
C49.2
C47.2
C49.2
C49.2
C49.2
C40.2
C40.2
C40.2
C40.3
C47.2
C44.7
C49.2
C49.2
C49.2
C49.2
Junctional region of oropharynx
Junctional zone of tongue
Juvenile
angiofibroma
aponeurotic fibroma (see SNOMED)
astrocytoma (C71._) In North
America, report as 9421/3
carcinoma, breast (C50._)
fibroadenoma (C50._)
granulosa cell tumor (C56.9)
hemangioma
histiocytoma
melanoma (C44._)
nevus (C44._)
polyp (see SNOMED)
xanthogranuloma (see SNOMED)
Knee
NOS
NOS (carcinoma, melanoma, nevus)
NOS (sarcoma, lipoma)
adipose tissue
autonomic nervous system
connective tissue
fatty tissue
fibrous tissue
joint, NOS
joint, lateral meniscus
joint, medial meniscus
patella
peripheral nerve
skin
soft tissue
subcutaneous tissue
tendon
tendon sheath
M-8490/6 Krukenberg tumor (C56.9)
M-9124/3 Kupffer cell sarcoma (C22.0)
Juxtacortical
M-9221/0
chondroma (C40._, C41._)
M-9221/3
chondrosarcoma (C40._, C41._)
M-9192/3
osteosarcoma (C40._, C41._)
L
M-8361/0 Juxtaglomerular tumor (C64.9)
K
M-9140/3 Kaposi sarcoma
M-9130/1 Kaposiform hemangioendothelioma
M--------- Keloid (see SNOMED)
Keratinizing
M-8071/3
epidermoid carcinoma
M-8071/3
squamous cell carcinoma, NOS
M-8071/3
squamous cell carcinoma, large cell
M--------M---------
Keratoacanthoma, NOS (see SNOMED)
Keratocyst (see SNOMED)
180
M--------
L_ (see Leukemia, FAB, L_)
C51.9
C51.0
C51.0
C51.1
Labia
NOS
majora, NOS
majora, skin
minora
C00.6
C06.1
Labial commissure
Labial sulcus
C51.9
C51.0
C51.1
Labium
NOS
majus
minus
Alphabetic Index
C69.5
C69.5
C69.5
C69.5
Lacrimal
duct, NOS
duct, nasal
gland
sac
M-8204/0 Lactating adenoma (C50._)
C25.4
C25.4
Langerhans, islands
Langerhans, islets
M-9751/1
M-9752/1
Langerhans cell
granulomatosis, NOS
granulomatosis, unifocal
M-9751/1
M-9754/3
M-9754/3
M-9752/1
M-9753/1
M-9753/1
M-9752/1
Histiocytosis
NOS
disseminated
generalized
mono-ostotic
multifocal
poly-ostotic
unifocal
M-9756/3
sarcoma
C18.9
Large bowel, NOS
M-8642/1 Large cell calcifying Sertoli cell tumor
M-8012/3
M-8072/3
M-8013/3
M-8071/3
M-8072/3
M-8014/3
Large cell carcinoma
NOS
epidermoid, nonkeratinizing
neuroendocrine
squamous cell, keratinizing
squamous cell, nonkeratinizing, NOS
with rhabdoid phenotype
Laryngeal
aspect of aryepiglottic fold
cartilage
commissure
C13.9
Laryngopharynx
C32.9
C32.3
C32.3
C32.3
C32.1
C32.1
C04.1
C40.2
C71.5
C71.5
Lateral
floor of mouth
meniscus of knee joint
ventricle, NOS
ventricle, choroid plexus
C67.2
C10.2
C11.2
C10.2
C14.0
Lateral wall
bladder
mesopharynx
nasopharynx
oropharynx
pharynx, NOS
C49.3
Latissimus dorsi muscle
C18.6
Left colon
Leg
C76.5
C44.7
C49.2
C49.2
C47.2
C40.2
C49.2
C49.2
C49.2
C77.4
C49.2
C47.2
C49.2
C44.7
C49.2
C49.2
C49.2
C49.2
Large intestine (excludes rectum, NOS
C20.9 and rectosigmoid junction C19.9)
C32.1
C32.3
C32.0
Larynx, continued
extrinsic
false cord
false vocal cord
glottis
intrinsic
laryngeal aspect of aryepiglottic fold
laryngeal cartilage
laryngeal commissure
subglottis
supraglottis
thyroid cartilage
true cord
true vocal cord
ventricular band
vocal cord, NOS
M-8520/2 LCIS, NOS (C50._)
M-9474/3 Large cell medulloblastoma (C71.6)
M-8045/3 Large cell-small cell carcinoma, combined
(C34._)
M-9831/1 Large granular lymphocytic leukemia, NKcell
M-9831/1 Large granular lymphocytosis, T-cell
C18.9
C32.1
C32.1
C32.1
C32.0
C32.0
C32.1
C32.3
C32.0
C32.2
C32.1
C32.3
C32.0
C32.0
C32.1
C32.0
Larynx
NOS
arytenoid cartilage
cricoid cartilage
cuneiform cartilage
epiglottis, NOS (excludes anterior
surface of epiglottis C10.1)
epiglottis, posterior surface
NOS
NOS (carcinoma, melanoma, nevus)
NOS (sarcoma, lipoma)
adipose tissue
autonomic nervous system
bone
connective tissue
fatty tissue
fibrous tissue
lymph node
muscle
peripheral nerve
skeletal muscle
skin
soft tissue
subcutaneous tissue
tendon
tendon sheath
M-8891/0 Leiomyoblastoma
M-8890/0 Leiomyofibroma
M-8890/0
M-8893/0
M-8893/0
181
Leiomyoma
NOS
atypical
bizarre
Alphabetic Index
M-8892/0
M-8891/0
M-8898/1
M-8893/0
M-8890/0
M-8893/0
M-8894/0
Leiomyoma, continued
cellular
epithelioid
metastasizing
pleomorphic
plexiform
symplastic
vascular
M-9835/3
M-9835/3
M-9826/3
M-9835/3
M-8890/1 Leiomyomatosis, NOS
M-8890/1 Leiomyomatosis, intravascular
M-9835/3
M-9835/3
M-9837/3
Leiomyosarcoma
M-8890/3
NOS
M-8891/3
epithelioid
M-8896/3
myxoid
M-9910/3
M-9805/3
M-9891/3
M-9702/3 Lennert lymphoma
C69.4
Lens, crystalline
M-9891/3
M-9872/3
M-9861/3
M-8832/0 Lenticulare, dermatofibroma (C44._)
M-8744/3 Lentiginous melanoma, acral, malignant
(C44._)
M-8746/3 Lentiginous melanoma, mucosal
M--------M-8742/2
M-8742/3
M-9874/3
M-9861/3
Lentigo
NOS (see SNOMED)
maligna (C44._)
maligna melanoma (C44._)
M-9861/3
M-9897/3
M-9896/3
M-9871/3
M-9871/3
M-9840/3
M-9872/3
M-9897/3
M-9866/3
M-9896/3
M-9866/3
M-9871/3
M-9920/3
M-9920/3
M-9530/3 Leptomeningeal sarcoma (C70._)
M-9766/1 Lesion, angiocentric immunoproliferative
M-8762/1 Lesion, proliferative dermal, in congenital
nevus (C44._)
C16.5
Lesser curvature of stomach, NOS (not
classifiable to C16.1 to C16.4)
M-9754/3 Letterer-Siwe disease
M--------- Leucokeratosis (see SNOMED)
M--------- Leucoplakia, NOS (see SNOMED)
M-9800/3
M-9897/3
M-9801/3
M-9826/3
M-9870/3
M-9805/3
M-9805/3
M-9826/3
M-9837/3
M-9840/3
M-9861/3
M-9835/3
M-9835/3
Leukemia (C42.1)
NOS
11q23 abnormalities, acute myeloid
M-9920/3
M-9871/3
Acute
NOS
B-ALL (see also M-9687/3)
basophilic
bilineal
biphenotypic
Burkitt type (see also M-9687/3)
[obs]
cortical T ALL (see also
M-9729/3)
erythroid
granulocytic (FAB or WHO type
not specified)
L2 type lymphoblastic, NOS (see
also M-9727/3)
lymphatic (see also M-9727/3)
M-9874/3
M-9895/3
M-9895/3
M-9873/3
M-9895/3
M-9867/3
M-9871/3
M-9861/3
M-9836/3
182
Leukemia, continued
Acute, continued
Lymphoblastic
NOS (see also M-9727/3)
L2 type, NOS (see also
M-9727/3)
mature B-cell type (see also
M-9687/3)
precursor-cell type (see
also M-9727/3)
lymphocytic (see also M-9727/3)
lymphoid (see also M-9727/3)
mature T ALL (see also
M-9729/3)
megakaryoblastic
mixed lineage
monoblastic (includes all
variants)
monocytic (includes all variants)
myeloblastic
myelocytic (FAB or WHO type
not specified)
myelocytic, with maturation
myelogenous (FAB or WHO type
not specified)
Myeloid
NOS (FAB or WHO type
not specified)
11q23 abnormalities
AML1(CBF-alpha)/ETO
CBF-beta/MYH11
inv(16)(p13:q22)
M6 type
minimal differentiation
MLL
PML/RAR-alpha
t(8;21)(q22;q22)
t(15;17)(q22;q11-12)
t(16;16)(p13;q11)
therapy related, NOS
therapy related, alkylating
agent related
therapy related, epipodophyllotoxin related
with abnormal marrow
eosinophils (includes all
variants)
with maturation
with multilineage dysplasia
with prior myelodysplastic
syndrome
without maturation
without prior
myelodysplastic syndrome
myelomonocytic, NOS
myelomonocytic, with abnormal
eosinophils
non-lymphocytic (FAB or WHO
type not specified)
pre-B ALL (see also M-9728/3)
Alphabetic Index
M-9836/3
M-9837/3
M-9836/3
M-9837/3
M-9866/3
M-9866/3
M-9866/3
M-9871/3
M-9895/3
M-9895/3
M-9873/3
M-9895/3
M-9827/3
M-9827/3
M-9827/3
Leukemia, continued
Acute, continued
pre-pre-B ALL (see also
M-9728/3)
Pre-T ALL (see also M-9729/3)
pro-B ALL (see also M-9728/3)
Pro-T ALL (see also M-9729/3)
promyelocytic, NOS (includes
variants)
promyelocytic, PML/RAR-alpha
promyelocytic, t(15;17)(q22;q1112)
with abnormal marrow
eosinophils, myeloid (includes
all variants)
with multilineage dysplasia,
myeloid
with prior myelodysplastic
syndrome, myeloid
without maturation, myeloid
without prior myelodysplastic
syndrome, myeloid
aggressive NK-cell
M-9800/3
M-9860/3
M-9820/3
M-9820/3
M-9820/3
M-9860/3
M-9860/3
M-9860/3
Aleukemic
NOS [obs]
granulocytic [obs]
lymphatic [obs]
lymphocytic [obs]
lymphoid [obs]
monocytic [obs]
myelogenous [obs]
myeloid [obs]
M-9840/3
M-9896/3
M-9896/3
M-9876/3
M-9876/3
M-9826/3
M-9823/3
M-9836/3
M-9870/3
basophilic, acute
M-9875/3
M-9876/3
BCR/ABL
chronic granulocytic
negative, atypical chronic
myeloid
positive, chronic myelogenous
M-9875/3
M-9805/3
M-9805/3
M-9801/3
M-9826/3
M-9826/3
Adult
T-cell (includes all variants)
T-cell leukemia/lymphoma
(HTLV-1 positive) (includes all
variants)
T-cell lymphoma/leukemia
(includes all variants)
M-9948/3
M-9920/3
Leukemia, continued
B-cell, continued
M-9823/3
type, chronic lymphocytic,
(include all variants of BCLL)
(see also M-9670/3)
M-9826/3
type, mature, acute lymphoblastic,
(see also M-9687/3)
M-9833/3
type, prolymphocytic
M-9836/3
M-9871/3
M-9800/3
M-9876/3
M-9876/3
M-9823/3
M-9964/3
M-9875/3
M-9946/3
M-9823/3
juvenile myelomonocytic
lymphatic (see also M-9670/3)
M-9823/3
M-9823/3
M-9823/3
B-cell
chronic lymphocytic
leukemia/small lymphocytic
lymphoma (see also M-9670/3)
lymphoblastic, precursor (see also
M-9728/3)
M-9823/3
M-9860/3
M-9863/3
M-9874/3
183
Chronic
NOS [obs]
atypical myeloid, BCR/ABL
negative
atypical myeloid, Philadelphia
chromosome Ph1 negative
B-cell, lymphocytic
leukemia/small lymphocytic
lymphoma (see also M-9670/3)
eosinophilic
Granulocytic
NOS
BCR/ABL
Philadelphia chromosome
Ph1 positive
t(9;22)(q34;q11)
M-9863/3
M-9875/3
M-9875/3
Alkylating agent related, therapy
related, acute myeloid
AML M6
AML1(CBF-alpha)/ETO, acute
myeloid
AML1(CBF-alpha)/ETO, FAB M2
atypical chronic myeloid, BCR/ABL
negative
atypical chronic myeloid, Philadelphia
chromosome Ph1 negative
B-ALL (see also M-9687/3)
bilineal, acute
biphenotypic, acute
blast cell
Burkitt cell (see also M-9687/3)
Burkitt type, acute (see also
M-9687/3) [obs]
C-ALL (see also M-9728/3)
CBF-beta/MYH11, acute myeloid
Lymphocytic
NOS (see also M-9670/3)
B-cell type (include all
variants of BCLL)
(see also M-9670/3)
leukemia/small lymphocytic
lymphoma, B-cell (see also
M-9670/3)
lymphoid (see also M-9670/3)
monocytic [obs]
myelocytic, NOS
myelocytic, with maturation
Alphabetic Index
M-9863/3
M-9875/3
M-9875/3
M-9875/3
M-9863/3
M-9876/3
M-9876/3
Leukemia, continued
Chronic, continued
Myelogenous
NOS
BCR/ABL
Philadelphia chromosome
Ph1 positive
t(9;22)(q34;q11)
Myelomonocytic
NOS
in transformation [obs]
juvenile
Type I
Type II
M-9963/3
neutrophilic
M-9840/3
common ALL (see also M-9728/3)
common precursor ALL (see also
M-9728/3)
cortical T ALL (see also M-9729/3)
eosinophilic
eosinophilic, chronic
Epipodophyllotoxin related therapy
related acute myeloid
erythroid, acute
M-9835/3
M-9835/3
M-9826/3
M-9872/3
M-9873/3
M-9874/3
M-9896/3
M-9896/3
M-9866/3
M-9867/3
M-9871/3
M-9891/3
M-9840/3
M-9910/3
FAB
L1 [obs] (see also M-9727/3)
L2 (see also M-9727/3)
L3 (see also M-9687/3)
M0
M1
M2, NOS
M2, AML1(CBF-alpha)/ETO)
M2, t(8;21)(q22;q22)
M3 (includes all variants)
M4
M4Eo
M5 (includes all variants)
M6
M7
M-9831/1
M-9831/1
granular lymphocytic, NK cell large
granular lymphocytic, T-cell large
M-9860/3
M-9861/3
Granulocytic
NOS
acute (FAB or WHO type not
specified)
aleukemic [obs]
M-9837/3
M-9860/3
M-9964/3
M-9920/3
M-9860/3
M-9863/3
M-9875/3
M-9860/3
Myeloid
NOS
BCR/ABL negative,
atypical
Philadelphia chromosome
Ph1 negative, atypical
M-9945/3
M-9945/3
M-9946/3
M-9945/3
M-9945/3
M-9836/3
M-9836/3
Leukemia, continued
Granulocyticd, continued
Chronic, continued
M-9875/3
Philadelphia chromosome
(Ph1) positive
M-9875/3
t(9;22)(q34;q11)
M-9940/3
M-9940/3
M-9871/3
M-9946/3
M-9946/3
M-9831/1
M-9831/1
M-9835/3
hairy cell
hairy cell, variant
inv(16)(p13:q22), acute myeloid
juvenile myelomonocytic
juvenile myelomonocytic, chronic
large granular lymphocytic, NK cell
large granular lymphocytic, T-cell
L2 type acute lymphoblastic, NOS
M-9820/3
M-9835/3
M-9820/3
M-9823/3
M-9820/3
Lymphatic
NOS [obs]
acute (see also M-9727/3)
aleukemic [obs]
chronic (see also M-9670/3)
subacute [obs]
M-9835/3
Lymphoblastic
NOS (see also M-9727/3)
M-9835/3
M-9835/3
M-9826/3
M-9835/3
M-9836/3
M-9835/3
M-9837/3
M-9820/3
M-9835/3
M-9820/3
M-9826/3
M-9823/3
M-9823/3
M-9823/3
M-9831/1
M-9836/3
M-9836/3
M-9836/3
M-9820/3
M-9831/1
Chronic
NOS
BCR/ABL
184
subacute [obs]
Acute
NOS (see also M-9727/3)
L2 type, NOS
mature B-cell type (see also
M-9727/3)
precursor-cell type (see also
M-9727/3)
Precursor
B-cell (see also M-9728/3)
cell, not phenotyped (see
also M-9727/3)
T-cell (see also M-9729/3)
Lymphocytic
NOS [obs]
acute (see also M-9727/3)
aleukemic [obs]
B-ALL (see also M-9687/3)
B-cell chronic, leukemia/small
lymphocytic lymphoma (see
also M-9670/3)
chronic (see also M-9670/3)
chronic, B-cell type (includes all
variants of BCLL) (see also
M-9670/3)
NK cell large granular
pre-B ALL (see also M-9728/3)
pre-pre-B ALL (see also
M-9728/3)
pro-B ALL (see also M-9728/3)
subacute [obs]
T-cell large granular
Alphabetic Index
M-9820/3
M-9835/3
M-9820/3
M-9823/3
M-9820/3
M-9820/3
M-9840/3
M-9840/3
M-9840/3
M-9742/3
M-9826/3
M-9910/3
M-9910/3
M-9872/3
M-9805/3
M-9897/3
M-9891/3
M-9891/3
M-9895/3
Leukemia, continued
Lymphoid
NOS
acute (see also M-9727/3)
aleukemic [obs]
chronic (see also M-9670/3)
subacute [obs]
M-9896/3
M-9871/3
M-9871/3
M-9840/3
M-9872/3
M-9897/3
M-9866/3
M-9896/3
M-9866/3
M-9871/3
M-9920/3
M-9920/3
lymphosarcoma cell [obs]
M6 type acute myeloid
M6A
M6B
mast cell (C42.1)
mature B-cell type, lymphoblastic,
acute (see also M-9687/3)
megakaryoblastic, acute
megakaryocytic
minimal differentiation, acute myeloid
mixed lineage, acute
MLL, acute myeloid
monoblastic, NOS (includes all
variants)
monoblastic, acute
multilineage dysplasia, acute myeloid
with
M-9920/3
M-9871/3
M-9874/3
M-9895/3
M-9895/3
M-9873/3
M-9895/3
M-9860/3
M-9891/3
M-9860/3
M-9860/3
M-9860/3
Monocytic
NOS
acute (includes all variants)
aleukemic [obs]
chronic [obs]
subacute [obs]
M-9872/3
Myeloblastic, acute
M-9876/3
Myelocytic
NOS
acute (FAB or WHO type not
specified)
acute, with maturation
chronic, NOS
M-9863/3
M-9876/3
Myelogenous
NOS
acute (FAB or WHO type not
specified)
aleukemic [obs]
M-9871/3
M-9860/3
M-9871/3
M-9860/3
M-9861/3
M-9874/3
M-9863/3
M-9860/3
M-9861/3
M-9860/3
M-9875/3
Chronic
NOS
BCR/ABL
Philadelphia chromosome
Ph1 positive
t(9;22)(q34;q11)
M-9860/3
subacute [obs]
M-9863/3
M-9875/3
M-9875/3
M-9860/3
M-9897/3
M-9861/3
M-9860/3
M-9876/3
M-9876/3
M-9874/3
M-9895/3
M-9895/3
M-9873/3
M-9895/3
Myeloid
NOS
11q23 abnormalities, acute
acute, NOS (FAB or WHO type
not specified) (see also
M-9930/3)
M-9860/3
M-9867/3
M-9871/3
M-9945/3
M-9945/3
M-9946/3
185
Leukemia, continued
Myeloid, continued
Acute
AML1(CBF-alpha)/ETO
CBF-beta/MYH11
inv(16)(p13:q22)
M6 type
minimal differentiation
MLL
PML/RAR-alpha
t(8;21)(q22;q22)
t(15;17)(q22;q11-12)
t(16;16)(p13;q11)
therapy related, NOS
therapy related, alkylating
agent related
therapy related, epipodophyllotoxin related
with abnormal marrow
eosinophils (includes all
variants)
with maturation
with multilineage dysplasia
with prior myelodysplastic
syndrome
without maturation
without prior
myelodysplastic
syndrome
aleukemic [obs]
atypical chronic, BCR/ABL
negative
atypical chronic, Philadelphia
chromosome Ph1 negative
Chronic
NOS
BCR/ABL negative,
atypical
Philadelphia chromosome
Ph1 negative, atypical
inv(16)(p13:q22), acute
subacute [obs]
with abnormal marrow
eosinophils, acute (includes all
variants)
with maturation, acute
with multilineage dysplasia, acute
with prior myelodysplastic
syndrome, acute
without maturation, acute
without prior myelodysplastic
syndrome, acute
Myelomonocytic
NOS
acute
acute, with abnormal eosinophils
chronic, NOS
chronic, in transformation
chronic, juvenile
Alphabetic Index
M-9945/3
M-9945/3
M-9945/3
M-9946/3
M-9946/3
M-9871/3
M-9948/3
M-9831/1
M-9963/3
M-9860/3
M-9861/3
Leukemia, continued
Myelomonocytic, continued
chronic, Type I
chronic, Type II
in transformation, chronic
juvenile
juvenile, chronic
with abnormal eosinophils, acute
(includes all variants)
M-9875/3
M-9875/3
M-9733/3
M-9733/3
M-9836/3
M-9836/3
M-9837/3
plasma cell (C42.1)
plasmacytic (C42.1)
pre-B ALL (see also M-9728/3)
pre-pre-B ALL (see also M-9728/3)
pre-T ALL (see also M-9729/3)
M-9836/3
M-9835/3
M-9835/3
M-9837/3
M-9836/3
M-9837/3
M-9832/3
M-9833/3
M-9834/3
Prolymphocytic
NOS
B-cell type
T-cell type
M-9866/3
M-9866/3
M-9866/3
Promyelocytic
acute, NOS (includes variants)
acute, PML/RAR-alpha
acute, t(15;17)(q22;q11-12)
M-9801/3
stem cell
M-9800/3
M-9860/3
M-9820/3
M-9820/3
Subacute
NOS [obs]
granulocytic [obs]
lymphatic [obs]
lymphocytic [obs]
M-9895/3
M-9837/3
M-9827/3
M-9834/3
T-cell
adult (includes all variants)
large granular lymphocytic
leukemia/lymphoma (HTLV-1
positive), adult (includes all
variants)
lymphoblastic, precursor (see also
M-9729/3)
lymphoma/leukemia, adult
(includes all variants)
type, prolymphocytic
M-9871/3
t(8;21)(q22;q22), acute myeloid
t(8;21)(q22;q22), FAB M2
t(9;22)(q34;q11), chronic granulocytic
t(9;22)(q34;q11), chronic
myelogenous
t(15;17)(q22;q11-12), acute myeloid
t(15;17)(q22;q11-12), acute
promyelocytic
t(16;16)(p13;q11), acute myeloid
M-9920/3
M-9920/3
M-9920/3
Therapy related acute myeloid
NOS
alkylating agent related
epipodophyllotoxin related
M-9896/3
M-9896/3
M-9875/3
M-9875/3
M-9866/3
M-9866/3
Precursor
B-cell lymphoblastic (see also
M-9728/3)
cell, acute lymphoblastic, not
phenotyped (see also M-9727/3)
cell type, acute lymphoblastic
(see also M-9727/3)
T-cell lymphoblastic (see also
M-9729/3)
prior myelodysplastic syndrome, acute
myeloid with
prior myelodysplastic syndrome, acute
myeloid without
pro-B ALL (see also M-9728/3)
pro-T ALL (see also M-9729/3)
M-9895/3
M-9827/3
M-9831/1
M-9827/3
NK-cell, aggressive
NK-cell large granular lymphocytic
neutrophilic, chronic
non-lymphocytic, NOS
non-lymphocytic, acute (FAB or WHO
type not specified)
Philadelphia chromosome Ph1
negative, atypical chronic
myeloid
positive, chronic granulocytic
positive, chronic myelogenous
M-9876/3
M-9820/3
M-9860/3
M-9860/3
M-9860/3
Leukemia, continued
Subacute, continued
lymphoid [obs]
monocytic [obs]
myelogenous [obs]
myeloid [obs]
M-9801/3
M-9871/3
M-9871/3
M-9874/3
M-9895/3
M-9895/3
M-9873/3
M-9895/3
undifferentiated
with abnormal marrow eosinophils,
acute
myeloid (includes all variants)
with abnormal marrow eosinophils,
acute myelomonocytic (includes all
variants)
with maturation, acute myeloid
with multilineage dysplasia, acute
myeloid
with prior myelodysplastic syndrome,
acute myeloid
without maturation, acute myeloid
without prior myelodysplastic
syndrome, acute myeloid
Leukemia-lymphoma
acute lymphoblastic, NOS (see also
M-9727/3)
M-9827/3
adult T-cell (includes all variants)
M-9827/3
adult T-cell (HTLV-1 positive)
(includes all variants)
M-9823/3
B-cell chronic lymphocytic
leukemia/small lymphocytic
lymphoma (see also M-9670/3)
M-9835/3
M-9940/3 Leukemic reticuloendotheliosis
186
Alphabetic Index
M-8650/1
M-8650/0
M-8650/3
M-8631/1
M-8631/1
M-8634/1
M-8631/3
M-8634/3
M-8633/1
M-8634/1
M-8631/3
M-8631/0
Leydig cell tumor
NOS (C62._)
benign (C62._)
malignant (C62._)
C00.4
C44.0
C00.1
C00.5
C00.4
C00.3
C44.0
C00.0
Leydig-Sertoli cell tumor
NOS
intermediate differentiation
intermediate differentiation, with
heterologous elements
poorly differentiated
poorly differentiated, with
heterologous elements
retiform
retiform, with heterologous elements
sarcomatoid
well differentiated
C00.0
C00.3
C00.3
C00.3
C44.0
C00.0
C00.2
C00.1
C00.0
M-9493/0 Lhermitte-Duclos dysplastic
gangliocytoma of cerebellum (C71.6)
Lid
C44.1
C44.1
C44.1
NOS
lower
upper
C49.9
C57.1
C57.2
C57.3
C57.3
Ligament
NOS
broad
round
uterine
uterosacral
Lipid
cell tumor of ovary (C56.9)
storage, Sertoli cell tumor with
(C56.9)
M-8641/0
storage, tubular androblastoma with
(C56.9)
M-8670/0
M-8641/0
M-9769/1 Light chain disease, systemic
C69.1
C02.9
C02.4
C34.1
Limbus of cornea
Lingual, NOS
Lingual tonsil
Lingula, lung
M-8142/3 Linitis plastica (C16._)
Lip
C00.9
C00.6
C00.6
C00.2
C00.1
C00.0
C00.5
C00.5
C00.4
C00.3
C00.5
C00.4
C00.3
C00.5
C00.6
C00.1
C00.1
C00.4
C00.4
Lip, continued
lower, mucosa
lower, skin
lower, vermilion border
mucosa, NOS
mucosa, lower
mucosa, upper
skin, NOS
upper, NOS (excludes skin of upper
lip C44.0)
upper, external
upper, frenulum
upper, inner aspect
upper, mucosa
upper, skin
upper, vermilion border
vermilion border, NOS
vermilion border, lower
vermilion border, upper
NOS (excludes skin of lip C44.0)
commissure
commissure, labial
external, NOS
external, lower
external, upper
frenulum, NOS
frenulum labii, NOS
frenulum, lower
frenulum, upper
inner aspect, NOS
inner aspect, lower
inner aspect, upper
internal, NOS
labial commissure
lower, NOS (excludes skin of lower lip
C44.0)
lower, external
lower, frenulum
lower, inner aspect
M-8314/3
M-8641/0
M-8641/0
M-8324/0
M-8881/0
M-8881/0
M--------M-8670/0
M-8890/0
Lipid-rich carcinoma (C50._)
Lipid-rich Sertoli cell tumor
Lipidique, folliculome
Lipoadenoma
Lipoblastoma
Lipoblastomatosis
Lipogranuloma, NOS (see SNOMED)
Lipoid cell tumor, ovary (C56.9)
Lipoleiomyoma
M-8850/0
M-8850/1
M-8862/0
M-8881/0
M-8880/0
M-8856/0
M-8856/0
M-8854/0
M-8857/0
Lipoma
NOS
atypical
chondroid
fetal, NOS
fetal fat cell
infiltrating
intramuscular
pleomorphic
spindle cell
M-8851/3 Lipoma-like liposarcoma
M--------M--------M-8881/0
Lipomatosis
NOS (see SNOMED)
diffuse (see SNOMED)
fetal
M-9506/1 Lipomatous medulloblastoma (C71.6)
M-9506/1 Liponeurocytoma, cerebellar
M-8850/3
M-8858/3
M-8851/3
M-8857/3
187
Liposarcoma
NOS
dedifferentiated
differentiated
fibroblastic
Alphabetic Index
M-8851/3
M-8851/3
M-8855/3
M-8852/3
M-8854/3
M-8853/3
M-8851/3
M-8850/1
M-8851/3
M-8850/1
Liposarcoma, continued
inflammatory
lipoma-like
mixed
myxoid
pleomorphic
round cell
sclerosing
superficial well differentated
well differentiated
well differentiated, superficial soft
tissue
C22.0
Liver
M-------/1 Low malignant potential (see grading
code, page 31)
Low malignant potential
endometrioid tumor
mucinous tumor, NOS (C56.9)
papillary mucinous tumor (C56.9)
papillary serous tumor (C56.9)
papillary transitional cell neoplasm
(C67._)
M-8130/1
papillary urothelial neoplasm (C67._)
M-8442/1
serous tumor, NOS (C56.9)
M-8380/1
M-8472/1
M-8473/1
M-8462/1
M-8130/1
M-8170/0 Liver cell adenoma (C22.0)
M-8170/3 Liver cell carcinoma (C22.0)
C71.1
C34.3
C34.3
C34.2
C34.2
C71.4
C71.3
C71.2
C34.1
C34.1
Lobe
frontal
lower, bronchus
lower, lung
middle, bronchus
middle, lung
occipital
parietal
temporal
upper, bronchus
upper, lung
Lobular
adenocarcinoma (C50._)
and ductal carcinoma (C50._)
and infiltrating duct carcinoma
(C50._)
M-8522/3
and intraductal carcinoma (C50._)
M-8520/3
M-8522/3
M-8522/3
M-8520/3
M-8520/2
M-8522/3
M-8522/2
M-8520/3
M-8522/3
M-8520/2
M--------M-8524/3
C44.2
Carcinoma
NOS (C50._)
in situ (C50._)
in situ and infiltrating duct
(C50._)
in situ and intraductal carcinoma
(C50._)
infiltrating (C50._)
infiltrating, and ductal carcinoma
in situ (C50._)
noninfiltrating (C50._)
hyperplasia (see SNOMED)
infiltrating, mixed with other types of
carcinoma (C50._)
Lobule, ear
M-8815/0 Localized fibrous tumor
M-8525/3
M-9400/3
M-9400/3
M-8931/3
M-9187/3
C00.1
C00.4
C00.4
C00.4
C44.0
C00.1
C34.3
C34.3
C50.5
C15.5
C54.0
Lower
alveolar mucosa
alveolar ridge mucosa
alveolus
breast
gingiva
gum
inner quadrant of breast
jaw bone
lid
lip, NOS (excludes skin of lower lip
C44.0)
lip, external
lip, frenulum
lip, inner aspect
lip, mucosa
lip, skin
lip, vermilion border
lobe, bronchus
lobe, lung
outer quadrant of breast
third of esophagus
uterine segment
C76.5
C44.7
C49.2
C49.2
C47.2
C49.2
C49.2
C49.2
C40.2
C40.2
C77.4
C49.2
C47.2
C40.3
C40.3
C49.2
C44.7
C49.2
C49.2
C49.2
C49.2
Lower limb
NOS
NOS (carcinoma, melanoma, nevus)
NOS (sarcoma, lipoma)
adipose tissue
autonomic nervous system
connective tissue
fatty tissue
fibrous tissue
long bones
long bones, joints
lymph node
muscle
peripheral nerve
short bones
short bones, joints
skeletal muscle
skin
soft tissue
subcutaneous tissue
tendon
tendon sheath
C72.0
C77.2
Lumbar
cord
lymph node
C03.1
C03.1
C03.1
C50.8
C03.1
C03.1
C50.3
C41.1
C44.1
C00.1
Low grade
adenocarcinoma, polymorphous
astrocytoma (C71._)
diffuse astrocytoma (C71._)
endometrial stromal sarcoma (C54.1)
osteosarcoma, intraosseous
188
Alphabetic Index
C47.6
Lumbar, continued
nerve
C47.5
Lumbosacral plexus
C34.9
C34.9
C34.9
C34.9
C34.3
C34.0
C34.2
C34.1
C34.0
C34.0
C34.1
C34.3
C34.3
C34.0
C34.2
C34.2
C34.9
C34.1
C34.1
Lung
NOS
bronchiole
bronchogenic
bronchus, NOS
bronchus, lower lobe
bronchus, main
bronchus, middle lobe
bronchus, upper lobe
carina
hilus
lingula
lower lobe
lower lobe, bronchus
main bronchus
middle lobe
middle lobe, bronchus
pulmonary, NOS
upper lobe
upper lobe, bronchus
M-8601/0
M-8610/0
M-8610/0
M---------
Luteinized thecoma (C56.9)
Luteinoma (C56.9)
Luteoma, NOS (C56.9)
Luteoma, pregnancy (see SNOMED)
C-------
Lymph gland (see lymph node)
C77.9
C77.2
C77.2
C77.3
C77.0
C77.3
C77.3
C77.3
C77.1
C77.1
C77.2
C77.0
C77.4
C77.2
C77.2
C77.3
C77.1
C77.5
C77.3
C77.1
C77.0
C77.0
C77.4
C77.2
C77.4
C77.0
C77.2
C77.1
C77.1
Lymph node
NOS
abdominal
aortic
arm
auricular
axilla
axillary
brachial
bronchial
bronchopulmonary
celiac
cervical
Cloquet
colic
common duct
cubital
diaphragmatic
epigastric, inferior
epitrochlear
esophageal
face
facial
femoral
gastric
groin
head
hepatic
hilar, NOS
hilar, pulmonary
C77.2
C77.5
C77.2
C77.5
C77.5
C77.2
C77.3
C77.4
C77.4
C77.1
C77.1
C77.2
C77.2
C77.5
C77.1
C77.0
C77.4
C77.4
C77.2
C77.0
C77.1
C77.2
C77.2
C77.2
C77.2
C77.8
C77.0
C77.5
C77.0
C77.2
C77.2
C77.5
C77.5
C77.1
C77.0
C77.3
C77.5
C77.2
C77.2
C77.4
C77.2
C77.2
C77.0
C77.0
C77.5
C77.0
C77.1
C77.1
C77.2
C77.2
C77.0
C77.4
C77.5
C77.0
C77.2
C77.2
C77.3
C77.4
C77.0
C77.0
C77.0
C77.0
189
Lymph node, continued
hilar, splenic
hypogastric
ileocolic
iliac
inferior epigastric
inferior mesenteric
infraclavicular
inguinal
inguinal region
innominate
intercostal
intestinal
intra-abdominal
intrapelvic
intrathoracic
jugular
leg
lower limb
lumbar
mandibular
mediastinal
mesenteric, NOS
mesenteric, inferior
mesenteric, superior
midcolic
multiple regions
neck
obturator
occipital
pancreatic
para-aortic
paracervical
parametrial
parasternal
parotid
pectoral
pelvic
periaortic
peripancreatic
popliteal
porta hepatis
portal
preauricular
prelaryngeal
presymphysial
pretracheal
pulmonary, NOS
pulmonary hilar
pyloric
retroperitoneal
retropharyngeal
Rosenmuller
sacral
scalene
splenic, NOS
splenic hilar
subclavicular
subinguinal
sublingual
submandibular
submaxillary
submental
Alphabetic Index
C77.3
C77.2
C77.0
C77.1
C77.4
C77.1
C77.1
C77.3
Lymph node, continued
subscapular
superior mesenteric
supraclavicular
thoracic
tibial
tracheal
tracheobronchial
upper limb
C77.8
Lymph nodes of multiple regions
Lymphoid, continued
hamartoma, angiomatous
(see SNOMED)
M--------hyperplasia, NOS (see SNOMED)
M--------polyp, NOS (see SNOMED)
M--------polyp, benign (see SNOMED)
M-8512/3
stroma, medullary carcinoma with
M---------
M-9590/3 Lymphoma, NOS {see Lymphoma
(malignant)}
Lymphoma (malignant)
NOS
adult T-cell (includes all variants)
adult T-cell leukemia/lymphoma
(HTLV-1 positive) (includes all
variants)
M-9827/3
adult T-cell lymphoma/leukemia
(includes all variants)
M-9705/3
AILD (Angioimmunoblastic
Lymphadenopathy with
Dysproteinemia),
peripheral T-cell [obs]
M-9680/3
anaplastic large B-cell
M-9767/1 Lymphadenopathy, angioimmunoblastic
(AIL)
M-9705/3 Lymphadenopathy, angioimmunoblastic,
with dysproteinemia (AILD), peripheral
T-cell lymphoma, [obs]
M-9767/1 Lymphadenopathy, immunoblastic
(IBL)[obs]
M-9170/3 Lymphangioendothelial sarcoma
M-9170/0 Lymphangioendothelioma, NOS
M-9170/3 Lymphangioendothelioma, malignant
M-9174/1 Lymphangioleiomyomatosis
M-9590/3
M-9827/3
M-9827/3
Lymphangioma
NOS
capillary
cavernous
cystic
M-9714/3
M-9714/3
M-9718/3
M-9714/3
Anaplastic large cell
NOS
CD 30+
primary cutaneous (C44._)
T cell and Null cell type
M-9719/3
M-9705/3
M-9705/3
M-9680/3
M-9670/3
angiocentric T-cell [obs]
angioimmunoblastic [obs]
angioimmunoblastic T-cell
angiotropic
B lymphocytic, small, NOS
M-9835/3 Lymphoblastic leukemia-lymphoma,
acute, NOS (see also M-9727/3)
M-9727/3 Lymphoblastoma [obs]
M-8583/1 Lymphocyte-rich thymoma, NOS (C37.9)
M-8583/3 Lymphocyte-rich thymoma, malignant
(C37.9)
M-9591/3
M-9680/3
M-9680/3
M-9680/3
M-9680/3
M-9680/3
B-cell
NOS
anaplastic large
diffuse large, NOS
histiocyte-rich large
intravascular
intravascular large (C49.9)
Lymphocytic
infiltrate of Jessner, benign
(see SNOMED)
M-8583/1
thymoma, NOS (C37.9)
M-8583/3
thymoma, malignant (C37.9)
M-9680/3
M-9680/3
M-9680/3
M-9684/3
M-9170/0
M-9171/0
M-9172/0
M-9173/0
Lymphangiomatosis, systemic
(see SNOMED)
M-9174/0 Lymphangiomyoma
M-9174/1 Lymphangiomyomatosis
M-9170/3 Lymphangiosarcoma
M---------
C49.9
Lymphatic, NOS
M---------
M-8082/3
M-8082/3
Lymphocytoma cutis, benign
(see SNOMED)
Lymphocytosis, T-cell large granular
Lymphoepithelial carcinoma
Lymphoepithelial lesion, benign (see
SNOMED)
Lymphoepithelioma
Lymphoepithelioma-like carcinoma
M-9766/1
Lymphoid
granulomatosis
M--------M-9831/1
M-8082/3
M---------
M-9728/3
M-9699/3
M-9679/3
M-9699/3
M-9728/3
M-9670/3
M-9689/3
M-9680/3
190
Large
NOS
diffuse, NOS
diffuse, centroblastic, NOS
diffuse, immunoblastic,NOS
lymphoblastic, precursor (see also
M-9836/3)
marginal zone, NOS
mediastinal large (C38.3)
monocytoid
precursor, lymphoblastic (see also
M-9836/3)
small lymphocytic/chronic
lymphocytic leukemia (see also
M-9823/3)
splenic marginal zone (C42.2)
T-cell rich/histiocyte-rich large
Alphabetic Index
Lymphoma (malignant),
B-cell, continued
M-9680/3
T-cell rich large
M-9679/3
thymic large (C37.9)
M-9699/3
M-9699/3
M-9687/3
M-9687/3
M-9687/3
M-9687/3
M-9714/3
M-9718/3
M-9680/3
M-9680/3
M-9698/3
M-9680/3
M-9675/3
M-9675/3
M-9690/3
M-9673/3
M-9680/3
M-9591/3
M-9695/3
M-9680/3
M-9680/3
M-9698/3
M-9591/3
M-9591/3
M-9695/3
M-9680/3
M-9691/3
Lymphoma (malignant),
Diffuse, continued
M-9680/3
centroblastic
M-9675/3
centroblastic-centrocytic [obs]
M-9680/3
histiocytic
BALT
Bronchial associated lymphoid tissue
Burkitt
NOS (includes all variants)
type, small noncleaved [obs]
(includes all variants)
type, undifferentiated [obs]
(includes all variants)
M-9680/3
M-9680/3
M-9684/3
Large B-cell
NOS
centroblastic, NOS
immunoblastic, NOS
M-9680/3
M-9680/3
M-9680/3
Large cell
NOS [obs]
cleaved
noncleaved
Burkitt-like
CD30+ anaplastic large cell
CD30+ large T-cell, primary
cutaneous (C44._)
M-9670/3
M-9673/3
Centroblastic
NOS
diffuse
follicular
large B-cell, diffuse, NOS
M-9591/3
M-9670/3
M-9670/3
Centroblastic-centrocytic
NOS [obs]
diffuse [obs]
follicular [obs] (see also
M-9675/3)
Cleaved cell
NOS [obs]
follicular small
large, NOS [obs]
large, diffuse
large, follicular [obs]
small, NOS [obs]
small, diffuse [obs]
small, follicular [obs]
large cell, NOS [obs]
mixed small, and large cell,
follicular [obs]
M-9596/3
M-9727/3
composite Hodgkin and non-Hodgkin
convoluted cell [obs]
M-9709/3
M-9718/3
M-9718/3
M-9709/3
Cutaneous
NOS (C44._) [obs]
CD30+ large T-cell, primary
primary, anaplastic large-cell
(C44._)
T-cell, NOS (C44._)
M-9591/3
Diffuse
NOS
M-9675/3
Mixed
cell type [obs]
lymphocytic-histiocytic
[obs]
small and large cell [obs]
M-9680/3
noncleaved, NOS [obs]
M-9670/3
M-9591/3
M-9591/3
M-9670/3
Small
cell (see also M-9823/3)
cell, noncleaved [obs]
cleaved cell [obs]
lymphocytic (see also
M-9823/3)
noncleaved, Burkitt type
M-9675/3
M-9675/3
centrocytic [obs] (includes all
variants: blastic, pleomorphic,
small cell)
cleaved and noncleaved, large cell
[obs]
M-9687/3
M-9717/3
M-9717/3
M-9690/3
M-9690/3
M-9690/3
M-9698/3
M-9690/3
M-9690/3
M-9695/3
M-9691/3
M-9698/3
M-9698/3
M-9698/3
M-9698/3
M-9691/3
191
Lymphocytic
NOS (see also M-9823/3)
intermediate differentiation
[obs] (includes all
variants: blastic,
pleomorphic, small cell)
poorly differentiated [obs]
small (see also M-9823/3)
well differentiated (see also
M-9823/3)
enteropathy associated T-cell
lymphoma
enteropathy type intestinal T-cell
lymphoma
Follicle center
NOS (see also M-9675/3)
follicular (see also M-9675/3)
Follicular
NOS (see also M-9675/3)
centroblastic
centroblastic-centrocytic [obs]
(see also M-9675/3)
follicle center (see also
M-9675/3)
grade 1
grade 2
grade 3
large cell, NOS
large cell, noncleaved [obs]
large cleaved cell [obs]
mixed cell type [obs]
Alphabetic Index
Lymphoma (malignant),
Follicular, continued
M-9691/3
mixed small cleaved and large
cell [obs]
M-9698/3
noncleaved cell, NOS [obs]
M-9695/3
small cleaved cell [obs]
M-9716/3
M-9680/3
M-9680/3
hepatosplenic γδ (gamma-delta) cell
histiocyte-rich large B-cell
histiocyte-rich/T-cell rich large B-cell
M-9680/3
M-9680/3
M-9698/3
M-9755/3
Histiocytic
NOS [obs]
diffuse
nodular [obs]
true
M-9650/3
M-9596/3
Hodgkin (see Hodgkin lymphoma)
Hodgkin and non-Hodgkin, composite
M-9684/3
M-9684/3
M-9684/3
Immunoblastic
NOS
large B-cell, diffuse, NOS
large cell
M-9673/3
M-9591/3
intestinal T-cell
intestinal T-cell, enteropathy type
intravascular B-cell
intravascular large B-cell (C49.9)
Ki-1+ large cell [obs]
M-9680/3
Large
NOS
M-9680/3
M-9680/3
M-9679/3
M-9680/3
M-9680/3
M-9679/3
M-9714/3
M-9680/3
M-9680/3
M-9698/3
M-9680/3
M-9714/3
M-9675/3
M-9691/3
M-9702/3
M-9718/3
M-9714/3
M-9718/3
M-9680/3
M-9680/3
M-9702/3
M-9727/3
M-9728/3
B-cell
NOS
anaplastic
diffuse, NOS
diffuse, centroblastic, NOS
diffuse, immunoblastic,
NOS
histiocyte-rich large
intravascular (C49.9)
mediastinal (C38.3)
T-cell rich
T-cell rich/histiocyte-rich
thymic (C37.9)
Cell
M-9714/3
M-9680/3
M-9714/3
M-9714/3
M-9680/3
M-9680/3
M-9698/3
M-9684/3
M-9680/3
M-9680/3
M-9698/3
M-9702/3
M-9718/3
intermediate differentiation,
lymphocytic,
diffuse [obs] (includes all variants:
blastic, pleomorphic, small cell)
intermediate differentiation,
lymphocytic, nodular [obs]
M-9717/3
M-9717/3
M-9680/3
M-9680/3
M-9714/3
M-9680/3
M-9680/3
M-9680/3
M-9680/3
M-9684/3
M-9680/3
M-9727/3
M-9729/3
M-9670/3
M-9670/3
M-9670/3
M-9673/3
anaplastic, NOS
anaplastic, B-cell
anaplastic, CD30+
anaplastic, T-cell and Null
cell type
CD30+ anaplastic
cleaved, NOS [obs]
M-9591/3
M-9670/3
192
Lymphoma, continued
Large, continued
Cell, continued
cleaved and noncleaved
[obs]
cleaved, diffuse
diffuse, NOS [obs]
follicular, NOS
immunoblastic
noncleaved, NOS
noncleaved, diffuse
noncleaved, follicular [obs]
peripheral T-cell
primary cutaneous
anaplastic (C44._)
cleaved cell, NOS [obs]
cleaved cell, follicular [obs]
histiocyte-rich large B-cell
large cell (Ki-1+) [obs]
mixed small and large cell,
diffuse [obs]
mixed small cleaved and large
cell, follicular [obs]
peripheral T-cell, pleomorphic
medium and large cell
primary cutaneous anaplastic
large-cell (C44._)
T-cell
and Null cell type,
anaplastic
primary cutaneous CD30+
rich/histiocyte-rich large Bcell
rich large B-cell
Lennert
Lymphoblastic
NOS (see also M-9835/3)
precursor B-cell (see also
M-9836/3)
precursor cell, NOS (see also
M-9835/3)
precursor T-cell (see also
M-9837/3)
Lymphocytic
NOS (see also M-9823/3)
B, small, NOS (see also
M-9823/3)
diffuse, NOS (see also
M-9823/3)
diffuse, intermediate
differentiation [obs] (includes all
variants: blastic,
pleomorphic, small cell)
diffuse, poorly differentiated
[obs]
diffuse, small (see also
M-9823/3)
Alphabetic Index
M-9670/3
M-9673/3
M-9690/3
M-9591/3
M-9695/3
M-9698/3
M-9591/3
M-9695/3
M-9670/3
M-9670/3
M-9670/3
M-9670/3
M-9670/3
M-9698/3
Lymphoma, continued
Lymphocytic, continued
diffuse, well differentiated
(see also M-9823/3)
intermediate differentiation,
diffuse [obs] (includes all
variants: blastic, pleomorphic,
small cell)
M-9671/3
M-9671/3
lymphoplasmacytic
lymphoplasmacytoid
M-9699/3
M-9673/3
MALT
mantle cell (includes all variants:
blastic, pleomorphic, small cell)
mantle zone [obs] (includes all
variants: blastic, pleomorphic,
small cell)
M-9690/3
M-9698/3
Nodular
NOS [obs] (see also M-9675/3)
histiocytic [obs]
M-9591/3
M-9695/3
M-9698/3
Lymphocytic
NOS [obs] (see also
M-9675/3)
intermediate differentiation
[obs]
poorly differentiated [obs]
well differentiated [obs]
M-9691/3
M-9691/3
mixed cell type [obs]
mixed lymphocytic-histiocytic
[obs]
M-9591/3
non-Burkitt undifferentiated cell [obs]
M-9680/3
M-9680/3
M-9591/3
M-9698/3
M-9680/3
Non-cleaved
NOS
and cleaved large cell [obs]
cell, NOS
cell, follicular, NOS [obs]
diffuse, NOS [obs]
M-9680/3
M-9680/3
M-9698/3
M-9687/3
M-9591/3
M-9591/3
M-9596/3
M-9714/3
193
Mixed
cell type, diffuse [obs]
cell type, follicular [obs]
cell type, nodular [obs]
lymphocytic-histiocytic, diffuse
[obs]
lymphocytic-histiocytic, nodular
[obs]
small and large cell, diffuse [obs]
small cleaved and large cell,
follicular [obs]
M-9699/3
M-9690/3
Marginal zone
NOS
B-cell, NOS
B-cell, splenic (C42.2)
nodal
splenic, NOS (C42.2)
splenic, B-cell (C42.2)
Lymphoma, continued
mature T-cell, NOS
mediastinal large B-cell (C38.3)
Mediterranean
medium and large cell, peripheral
T-cell lymphoma, pleomorphic
monocytoid B-cell
mucosal-associated lymphoid tissue
NK/T-cell lymphoma, nasal and nasaltype
nodal marginal zone
M-9699/3
M-9699/3
M-9719/3
well differentiated, diffuse
(see also M-9823/3)
well differentiated, nodular [obs]
Lymphoid tissue
bronchial-associated
mucosa-associated
skin-associated
M-9699/3
M-9699/3
M-9689/3
M-9699/3
M-9689/3
M-9689/3
M-9675/3
M-9691/3
Small
NOS (see also M-9823/3)
B, NOS (see also M-9823/3)
/B-cell chronic lymphocytic
leukemia (see also
M-9823/3)
diffuse (see also M-9823/3)
M-9699/3
M-9699/3
M-9699/3
M-9673/3
M-9691/3
poorly differentiated, diffuse
[obs]
poorly differentiated, nodular
[obs]
M-9702/3
M-9691/3
M-9675/3
M-9691/3
M-9691/3
M-9675/3
Nodular
NOS [obs] (see also
M-9675/3)
intermediate differentiation
[obs]
poorly differentiated [obs]
well differentiated [obs]
lymphocytic-histiocytic, mixed,
diffuse [obs]
lymphocytic-histiocytic, mixed,
nodular [obs]
lymphoepithelioid
M-9675/3
M-9702/3
M-9679/3
M-9764/3
M-9702/3
Large cell
NOS
diffuse
follicular [obs]
small, Burkitt type [obs]
(includes all variants)
small cell, diffuse [obs]
non-Hodgkin, NOS
non-Hodgkin and Hodgkin, composite
null cell and T-cell type anaplastic
large cell
Alphabetic Index
M-9708/3
Lymphoma, continued
panniculitis-like T-cell lymphoma,
subcutaneous
M-9670/3
M-9670/3
M-9702/3
Peripheral T-cell
NOS
AILD (Angioimmunoblastic
Lymphadenopathy with
Dysproteinemia) [obs]
large cell
pleomorphic medium and
large cell
pleomorphic small cell
M-9684/3
M-9671/3
M-9671/3
plasmablastic
plasmacytic [obs]
plasmacytoid [obs]
M-9689/3
M-9689/3
M-9689/3
M-9702/3
pleomorphic medium and large cell,
peripheral T-cell
pleomorphic small cell, peripheral
T-cell
M-9708/3
M-9702/3
M-9705/3
M-9702/3
M-9702/3
M-9702/3
M-9728/3
M-9727/3
M-9729/3
M-9718/3
M-9678/3
M-9591/3
M-9695/3
Poorly differentiated
lymphocytic, diffuse [obs]
lymphocytic, nodular [obs]
M-9699/3
M-9699/3
SALT
Skin associated lymphoid tissue
M-9675/3
M-9670/3
M-9691/3
M-9591/3
M-9591/3
M-9695/3
M-9687/3
M-9719/3
M-9702/3
M-9679/3
M-9755/3
T/NK-cell
T-zone
thymic large B-cell (C37.9)
true histiocytic
M-9714/3
M-9719/3
M-9705/3
M-9709/3
M-9717/3
M-9717/3
M-9717/3
M-9702/3
M-9729/3
M-9702/3
M-9702/3
M-9705/3
M-9702/3
M-9702/3
M-9702/3
M-9729/3
Cleaved
and large cell, mixed,
follicular [obs]
cell, NOS [obs]
cell, diffuse [obs]
cleaved cell, follicular [obs]
194
subcutaneous panniculitis-like T-cell
lymphoma
M-9718/3
M-9680/3
M-9680/3
M-9708/3
M-9827/3
NOS (see also M-9823/3)
diffuse (see also M-9823/3)
noncleaved, diffuse [obs]
pleomorphic, peripheral
T-cell
Splenic
marginal zone, NOS (C42.2)
marginal zone B-cell (C42.2)
with villous lymphocytes (C42.2)
T-cell
NOS
NOS, cutaneous (C44._)
adult (includes all variants)
adult T-cell leukemia/lymphoma
(HTLV-1 positive) (includes all
variants)
adult T-cell lymphoma/leukemia
(includes all variants)
anaplastic large cell, T cell
and Null cell type
angiocentric [obs]
angioimmunoblastic
cutaneous, NOS (C44._)
enteropathy associated
enteropathy type intestinal
intestinal
large cell, peripheral
lymphoblastic, precursor (see also
M-9837/3)
mature, NOS
peripheral, NOS
peripheral, AILD
(Angioimmunoblastic
Lymphadenopathy with
Dysproteinemia) [obs]
peripheral, large cell
peripheral, pleomorphic medium
and large cell
peripheral, pleomorphic small cell
precursor, lymphoblastic (see also
M-9837/3)
primary cutaneous CD30+ large
rich/histiocyte-rich large B-cell
rich large B-cell
subcutaneous panniculitis-like
M-9702/3
M-9709/3
M-9827/3
M-9827/3
Small
and large cell, mixed, diffuse
[obs]
B lymphocytic, NOS (see also
M-9823/3)
Cell
M-9670/3
M-9670/3
M-9591/3
M-9702/3
M-9670/3
Precursor
B-cell lymphoblastic (see also
M-9836/3)
cell lymphoblastic, NOS (see also
M-9835/3)
T-cell lymphoblastic (see also
M-9837/3)
primary cutaneous anaplastic
large-cell (C44._)
primary cutaneous CD30+ large T-cell
primary effusion
M-9718/3
M-9670/3
Lymphoma, continued
lymphocytic, NOS (see also
M-9823/3)
lymphocytic, B, NOS (see also
M-9823/3)
lymphocytic/B-cell chronic
lymphocytic leukemia (see also
M-9823/3)
lymphocytic, diffuse, NOS
(see also M-9823/3)
noncleaved, Burkitt type [obs]
(includes all variants)
Alphabetic Index
Lymphoma, continued
Undifferentiated
M-9687/3
Burkitt type [obs] (includes all
variants)
M-9591/3
cell, non-Burkitt [obs]
M-9591/3
cell type, NOS [obs]
M-9670/3
M-9598/3
Malignant
lymphoma {see Lymphoma
(malignant)}
M---------/6
metastatic site (see behavior code,
page 31)
M---------/3
primary site (see behavior code,
page 31)
M---------/6
secondary site (see behavior code,
page 31)
M---------/9
uncertain whether primary or
metastatic (see behavior code,
page 31)
M---------
Well-differentiated
lymphocytic, diffuse (see also
M-9823/3)
lymphocytic, nodular [obs]
M-9827/3 Lymphoma/leukemia, adult T-cell
(includes all variants)
M-9718/3 Lymphomatoid papulosis (C44._)
M-8561/0 Lymphomatosum, papillary cystadenoma
(C07._, C08._)
M-9673/3 Lymphomatous polyposis, malignant
(includes all variants: blastic,
pleomorphic, small cell)
M-9530/0 Lymphoplasmacyte-rich meningioma
(C70._)
M-9768/1
M-9970/1
M-9718/3
M-9591/3
M-9820/3
M-9591/3
M-9699/3 MALT lymphoma
Mammary artery, internal
M---------
Mammary duct ectasia (see SNOMED)
C50.9
Mammary gland
M-8540/3 Mammary Paget disease (C50._)
Lymphoproliferative
disease, T-gamma
disorder, NOS
disorder, primary cutaneous CD30+
T-cell (C44._)
C41.1
C03.1
C77.0
Lymphosarcoma
NOS [obs]
cell leukemia [obs]
diffuse [obs]
C42.1
Main bronchus
Major salivary gland, NOS
M---------
Malakoplakia (see SNOMED)
C63.9
C63.9
C63.9
Male
genital organs, NOS
genital tract, NOS
genitourinary tract, NOS
Marrow, bone
M-8670/0 Masculinovoblastoma (C56.9)
M--------- M_ (see Leukemia, FAB, M_)
M-8334/0 Macrofollicular adenoma (C73.9)
M-9761/3 Macroglobulinemia, Waldenstrom (C42.0)
(see also M-9671/3)
M-8726/0 Magnocellular nevus (C69.4)
C34.0
C08.9
Mandible
Mandibular gingiva
Mandibular lymph node
M-9673/3 Mantle zone lymphoma [obs]
M
M-8110/0
M-8742/2
M-8742/3
M-8000/3
M--------/1
C49.3
C49.0
Masseter muscle
M-9741/3
M-9742/3
M-9740/3
M-9740/1
M-9740/3
Mast cell
disease, systemic tissue
leukemia (C42.1)
sarcoma
tumor, NOS
tumor, malignant
M-9740/1 Mastocytoma, NOS
M-9740/3 Mastocytoma, malignant
M-9741/3 Mastocytosis, malignant
C30.1
Mastoid antrum
M-8110/3 Matrical carcinoma (C44._)
M-9080/0 Mature teratoma
Malherbe calcifying epithelioma (C44._)
Maligna, lentigo (C44._)
Maligna melanoma, lentigo (C44._)
Malignancy
Malignancy, borderline (see behavior
code, page 31)
195
C41.0
Maxilla
C31.0
C03.0
C31.0
Maxillary
antrum
gingiva
sinus
C44.2
C17.3
C40.2
C47.1
C77.1
Meatus, external auditory
Meckel diverticulum (site of neoplasm)
Medial meniscus of knee joint
Median nerve
Mediastinal lymph node
Alphabetic Index
C38.3
C38.1
C38.2
M-8761/3 Melanocytic nevus, congenital, malignant
melanoma in (C44._)
Mediastinum
NOS
anterior
posterior
M-8726/0
M-8726/0
M-8728/1
M-9764/3 Mediterranean lymphoma
C74.1
C71.7
Medulla of adrenal gland
Medulla oblongata
M-8510/3
M-8700/0
M-8700/3
Medullary
adenocarcinoma
adrenal, paraganglioma (C74.1)
adrenal, paraganglioma, malignant
(C74.1)
M-8510/3
M-8513/3
M-8345/3
M-8512/3
M-9186/3
M-8700/0
M-8700/3
M-9750/3
M-8581/1
M-8581/3
M-8728/0 Melanocytosis, diffuse (C70.9)
M-8720/3
M-8744/3
M-8730/3
M-8745/3
M-8722/3
M-8745/3
M-8745/3
M-8770/3
M-8771/3
M-8720/2
M-8770/0
M-8744/3
M-8742/3
Carcinoma
NOS
atypical (C50._)
with amyloid stroma (C73.9)
with lymphoid stroma
osteosarcoma (C40._, C41._)
paraganglioma, adrenal (C74.1)
paraganglioma, adrenal, malignant
(C74.1)
reticulosis, histiocytic [obs]
thymoma, NOS (C37.9)
thymoma, malignant (C37.9)
M-8746/3
M-8745/3
M-8721/3
M-8723/3
mucosal lentiginous
neurotropic, malignant (C44._)
nodular (C44._)
regressing, malignant (C44._)
M-8772/3
M-8770/3
M-8773/3
M-8774/3
Spindle cell
NOS
and epithelioid, mixed
type A (C69._)
type B (C69._)
superficial spreading (C44._)
M-8761/3
M-8742/3
M-8740/3
M-8741/3
M-9506/1 Medullocytoma (C71.6)
M-9501/3
M-9501/0
M-9502/3
M-9502/0
M-8745/3
M-8723/3
M-9044/3
M-8744/3
M-8745/3
M-8761/3
Medulloblastoma
NOS (C71.6)
desmoplastic (C71.6)
desmoplastic nodular (C71.6)
large cell (C71.6)
lipomatous (C71.6)
melanotic (C71.6)
Medulloepithelioma
NOS
benign (C69.4)
teratoid (C69.4)
teratoid, benign (C69.4)
M-9472/3 Medullomyoblastoma (C71.6)
Melanoma
NOS
acral lentiginous, malignant (C44._)
amelanotic (C44._)
amelanotic, desmoplastic (C44._)
balloon cell (C44._)
desmoplastic, amelanotic (C44._)
desmoplastic, malignant (C44._)
epithelioid and spindle cell, mixed
epithelioid cell
in situ
juvenile (C44._)
lentiginous, acral, malignant (C44._)
lentigo maligna (C44._)
Malignant
NOS (except juvenile melanoma
M-8770/0)
acral lentiginous (C44._)
desmoplastic (C44._)
in congenital melanocytic nevus
(C44._)
in giant pigmented nevus (C44._)
in Hutchinson melanotic freckle
(C44._)
in junctional nevus (C44._)
in precancerous melanosis
(C44._)
neurotropic (C44._)
regressing (C44._)
soft parts (C49._)
M-8720/3
M-8346/3 Medullary-follicular carcinoma, mixed
(C73.9)
M-8347/3 Medullary-papillary carcinoma, mixed
(C73.9)
M-9470/3
M-9471/3
M-9471/3
M-9474/3
M-9506/1
M-9470/3
Melanocytoma
NOS
eyeball (C69.4)
meningeal (C70.9)
Megakaryocytic
leukemia (C42.1)
leukemia, acute (C42.1)
myelosclerosis (C42.1)
M-8743/3
M-9910/3
M-9910/3
M-9961/3
C44.1
Meibomian gland
M--------M-8741/2
M-8741/3
M-8728/3 Melanomatosis, meningeal (C70.9)
M-9363/0 Melanoameloblastoma (C40._, C41._)
M-8720/0 Melanocytic nevus (C44._)
196
Melanosis
congenital (see SNOMED)
precancerous, NOS (C44._)
precancerous, malignant melanoma in
(C44._)
Alphabetic Index
M-8742/2
M-8742/3
M-9470/3
M-9540/3
M-9540/3
M-9363/0
M-9541/0
M-9363/0
M-9540/3
M-9560/0
M-8247/3 Merkel cell carcinoma (C44._)
M-8247/3 Merkel cell tumor (C44._)
Melanotic
freckle, Hutchinson, NOS (C44._)
freckle, Hutchinson, malignant
melanoma in (C44._)
medulloblastoma (C71.6)
MPNST
MPNST, psammomatous
neuroectodermal tumor
neurofibroma
progonoma
psammomatous MPNST
schwannoma
M-9240/3
M-9540/3
M--------M-8990/3
M-8800/3
M-8990/1
Mesenchymal
chondrosarcoma
differentiation, MPNST with
hamartoma (see SNOMED)
sarcoma, mixed
tumor, malignant
tumor, mixed
M-8990/1
M-8990/0
M-8990/3
Mesenchymoma
NOS
benign
malignant
C49.4
Mesenteric artery
C58.9
Membranes, fetal
M-8728/1
M-8728/3
M-9530/3
M-9539/3
Meningeal
melanocytoma (C70.9)
melanomatosis (C70.9)
sarcoma (C70._)
sarcomatosis (C70._)
C70.9
C70.0
C70.0
C70.0
C70.1
Meninges
NOS
cerebral
cranial
intracranial
spinal
C77.2
C77.2
C77.2
Mesenteric lymph node
NOS
inferior
superior
C48.1
C48.1
Mesentery
Mesoappendix
Meningioma (C70._)
NOS
anaplastic
angioblastic [obs]
angiomatous
atypical
chordoid
clear cell
endotheliomatous
fibroblastic
fibrous
hemangioblastic [obs]
hemangiopericytic [obs]
lymphoplasmacyte-rich
malignant
meningothelial
metaplastic
microcytic
mixed
papillary
psammomatous
rhabdoid
secretory
syncytial
transitional
M-8960/1 Mesoblastic nephroma
M-9530/0
M-9530/3
M-9535/0
M-9534/0
M-9539/1
M-9538/1
M-9538/1
M-9531/0
M-9532/0
M-9532/0
M-9535/0
M-9150/1
M-9530/0
M-9530/3
M-9531/0
M-9530/0
M-9530/0
M-9537/0
M-9538/3
M-9533/0
M-9538/3
M-9530/0
M-9531/0
M-9537/0
M-9530/1
M-9530/1
M-9530/1
M-9531/0
M-9530/3
Meningiomas, multiple (C70._)
Meningiomatosis, NOS (C70._)
Meningiomatosis, diffuse (C70._)
Meningothelial meningioma (C70._)
Meningothelial sarcoma (C70._)
C40.2
C40.2
Meniscus, lateral of knee joint
Meniscus, medial of knee joint
M-8822/1 Mesenteric fibromatosis (C48.1)
C48.1
Mesocolon
M-8951/3 Mesodermal mixed tumor
M-9110/3
M-9110/0
M-9110/1
Mesonephric
adenocarcinoma
adenoma
tumor, NOS
M-8310/3 Mesonephroid clear cell adenocarcinoma
M-9110/3
M-9110/0
M-9110/3
Mesonephroma
NOS
benign
malignant
C10.9
C10.2
C10.3
Mesopharynx
NOS
lateral wall
posterior wall
M-9052/0 Mesothelial papilloma
M-9050/3
M-9050/0
M-9053/3
M-9053/3
M-9055/1
197
Mesothelioma
NOS
benign
biphasic, NOS
biphasic, malignant
cystic, NOS (C48._)
Alphabetic Index
M-9055/0
M-9051/3
Mesothelioma, continued
cystic, benign (C48._)
desmoplastic
M-9052/3
M-9052/0
M-9052/3
Epithelioid
NOS
benign
malignant
M-9051/3
M-9051/0
M-9051/3
Fibrous
NOS
benign
malignant
M-9050/3
M-9055/0
M-9052/0
M-9051/3
M-9051/3
C57.1
C40.1
M-8202/0
M-8441/0
M-8407/3
M-9530/0
M-8333/0 Microfollicular adenoma (C73.9)
M-9590/3 Microglioma (C71._) [obs]
M-8076/3 Microinvasive squamous cell carcinoma
(C53._)
M-8097/3 Micronodular basal cell carcinoma (C44._)
malignant
multicystic, benign
papillary, well differentiated, benign
sarcomatoid
spindled
Mesovarium
Metacarpal bone
M-8325/0 Metanephric adenoma (C64.9)
M--------- Metaphyseal fibrous defect
(see SNOMED)
M--------M-9961/3
M-8573/3
M-8573/3
M-8571/3
M-8571/3
M--------M--------M-9961/3
M-9961/3
M-8571/3
M-8572/3
M--------M-8570/3
M-8575/3
M-9530/0
M-8898/1
M--------/6
Metaplasia
NOS (see SNOMED)
agnogenic myeloid
apocrine, adenocarcinoma with
apocrine, carcinoma with
cartilaginous, adenocarcinoma with
cartilaginous and osseous,
adenocarcinoma with
glandular (see SNOMED)
myeloid (see SNOMED)
myeloid, with myelofibrosis
myeloid, with myelosclerosis
osseous, adenocarcinoma with
spindle cell, adenocarcinoma with
squamous (see SNOMED)
squamous, adenocarcinoma with
M-8140/6
M-8010/6
M-8000/6
M-8490/6
M-8070/6
M-8000/6
C40.3
Metatarsal bone
M-8507/2
M-8507/2
M-8460/3
M-8131/3
Micropapillary
carcinoma, intraductal (C50._)
ductal carcinoma in situ (C50._)
serous carcinoma (C56.9)
transitional cell carcinoma (C67._)
C71.7
C77.2
Midbrain
Midcolic lymph node
C71.9
C30.1
C34.2
C34.2
C15.4
Middle
cranial fossa
ear
lobe, bronchus
lobe, lung
third of esophagus
C50.8
C02.0
Midline of breast
Midline of tongue
M-9719/3 Midline reticulosis, malignant [obs]
M-8335/3 Minimally invasive follicular carcinoma
(C73.9)
C06.9
Minor salivary gland, NOS (see coding
guidelines page 38 and note under C08)
M-8593/1 Minor sex cord elements, stromal tumor
with (C56.9)
M-8281/0
M-8281/3
M-8154/3
M-8560/3
Metaplastic carcinoma, NOS
Metaplastic meningioma (C70._)
Metastasizing leiomyoma
Metastatic site, malignant
(see behavior code, page 31)
Metastatic
adenocarcinoma, NOS
carcinoma, NOS
neoplasm
signet ring cell carcinoma
squamous cell carcinoma, NOS
tumor
Microcystic
adenoma (C25._)
adenoma, serous
adnexal carcinoma (C44._)
meningioma (C70._)
M-8560/3
M-8244/3
M-8213/0
M-8902/3
M-8094/3
M-8281/0
M-8281/3
M-8180/3
M-8095/3 Metatypical carcinoma (C44._)
M-9765/1 MGUS
M-8341/3 Microcarcinoma, papillary (C73.9)
M-8244/3
198
Mixed
acidophil-basophil adenoma (C75.1)
acidophil-basophil carcinoma (C75.1)
acinar-endocrine carcinoma (C25._)
adenocarcinoma and epidermoid
carcinoma
adenocarcinoma and squamous cell
carcinoma
adenocarcinoma-carcinoid
adenomatous and hyperplastic polyp
(C18._)
alveolar rhabdomyosarcoma and
embryonal rhabdomyosarcoma
basal-squamous cell carcinoma
(C44._)
basophil-acidophil adenoma (C75.1)
basophil-acidophil carcinoma (C75.1)
bile duct and hepatocellular carcinoma
(C22.0)
carcinoid-adenocarcinoma
Alphabetic Index
Mixed, continued
Cell
M-8323/3
adenocarcinoma
M-8323/0
adenoma
M-8375/0
adrenal cortical adenoma (C74.0)
M-8523/3
M-8154/3
M-9081/3
M-8902/3
M-8154/3
M-8154/3
M-9383/1
M-8560/3
M-8770/3
M-8154/3
M-8346/3
M-9085/3
M-8560/0
M-9382/3
M-8180/3
M-8213/0
M-8523/3
M-8524/3
M-8154/3
M-8855/3
M-8524/3
M-8346/3
M-8347/3
M-9537/0
M-8990/3
M-8990/1
M-8951/3
M-8254/3
M-8950/3
M-8254/3
M-8347/3
M-9362/3
M-9362/3
M-8902/3
M-9085/3
M-8592/1
M-8045/3
M-8770/3
duct, infiltrating, with other types of
carcinoma (C50._)
ductal-endocrine carcinoma (C25._)
embryonal carcinoma and teratoma
embryonal rhabdomyosarcoma and
alveolar rhabdomyosarcoma
endocrine-acinar carcinoma (C25._)
endocrine-ductal carcinoma (C25._)
ependymoma-subependymoma
(C71._)
epidermoid carcinoma and
adenocarcinoma
epithelioid and spindle cell melanoma
exocrine and islet cell adenocarcinoma
(C25._)
follicular-medullary carcinoma
(C73.9)
germ cell tumor
glandular and squamous cell
papilloma
glioma (C71._)
hepatocellular and bile duct carcinoma
(C22.0)
hyperplastic and adenomatous polyp
(C18._)
infiltrating duct with other types of
carcinoma (C50._)
infiltrating lobular with other types of
carcinoma (C50._)
islet cell and exocrine adenocarcinoma
(C25._)
liposarcoma
lobular, infiltrating, with other types
of carcinoma (C50._)
medullary-follicular carcinoma
(C73.9)
medullary-papillary carcinoma
(C73.9)
meningioma (C70._)
mesenchymal sarcoma
mesenchymal tumor
mesodermal tumor
mucinous and non-mucinous
bronchiolo-alveolar carcinoma,
(C34._)
Mullerian tumor (C54._)
non-mucinous and mucinous
bronchiolo-alveolar carcinoma,
(C34._)
papillary-medullary carcinoma
(C73.9)
pineal tumor (C75.3)
pineocytoma-pineoblastoma (C75.3)
rhabdomyosarcoma, alveolar and
embryonal
seminoma and teratoma
M-8560/0
M-8560/3
M-8094/3
M-9383/1
M-8255/3
M-9081/3
M-9085/3
M-8940/0
M-8940/3
M-8951/3
M-8950/3
M-9362/3
M-8940/0
M-8940/3
M-8902/3
M-8582/1
M-8582/3
Mixed, continued
sex cord-gonadal stromal tumor,
mixed forms
small cell carcinoma
spindle cell and mixed epithelioid
melanoma
squamous cell and glandular
papilloma
squamous cell carcinoma and
adenocarcinoma
squamous-basal cell
carcinoma (C44._)
subependymoma-ependymoma
(C71._)
subtypes, adenocarcinoma with
teratoma and embryonal carcinoma
teratoma and seminoma
Tumor
NOS
malignant, NOS
mesodermal
Mullerian (C54._)
pineal (C75.3)
salivary gland type, NOS (C07._,
C08._)
salivary gland type, malignant
(C07._, C08._)
Type
rhabdomyosarcoma
thymoma, NOS (C37.9)
thymoma, malignant (C37.9)
M-8453/1 Moderate dysplasia, intraductal papillarymucinous tumor with (C25._)
M-8470/1 Moderate dysplasia, mucinous cystic
tumor with (C25._)
M-------/-2 Moderately differentiated (see grading
code, page 34)
M-8332/3 Moderately differentiated, follicular
adenocarcinoma (C73.9)
M-8332/3 Moderately differentiated, follicular
carcinoma (C73.9)
M-------/-2 Moderately well differentiated
(see grading code, page 34)
M-9100/0
Mole
hydatid (C58.9)
M-9100/0
M-9100/0
M-9100/1
M-9100/1
M-9103/0
Hydatidiform
NOS (C58.9)
complete (C58.9)
invasive (C58.9)
malignant (C58.9)
partial (C58.9)
M-9100/1
invasive, NOS (C58.9)
M--------- Molluscum contagiosum (see SNOMED)
M--------- Molluscum sebaceum (see SNOMED)
M-9765/1 Monoclonal gammopathy, NOS
199
Alphabetic Index
M-9765/1 Monoclonal gammopathy of undetermined
significance
M-8146/0 Monomorphic adenoma
M-9752/1 Mono-ostotic Langerhans cell histiocytosis
M-9041/3 Monophasic fibrous synovial sarcoma
C51.9
C51.9
Mucinous, continued
Cystadenofibroma
M-9015/0
NOS
M-9015/3
malignant
M-9015/1
of borderline malignancy
Mons pubis
Mons veneris
M-9441/3 Monstrocellular sarcoma (C71._) [obs]
M-8092/3 Morpheic basal cell carcinoma (C44._)
C06.9
C04.9
C04.0
C04.1
C05.9
C06.1
Mouth
NOS
floor, NOS
floor, anterior
floor, lateral
roof
vestibule
M-9540/3
M-9540/3
M-9540/3
M-9540/3
M-9571/3
M-9540/3
M-9540/3
MPNST
NOS
epithelioid
melanotic
melanotic psammomatous
perineural
with glandular differentiation
with mesenchymal differentiation
Mucinous
adenocarcinofibroma
adenocarcinoma
adenocarcinoma, endocervical type
M-9015/0
M-9015/3
M-9015/1
Adenofibroma
NOS
malignant
of borderline malignancy
M-8243/3
M-8480/3
M-9015/3
adenoma
and infiltrating duct carcinoma
(C50._)
bronchiolo-alveolar carcinoma
(C34._)
bronchiolo-alveolar carcinoma, nonmucinous and, mixed (C34._)
carcinoid
carcinoma
cystadenocarcinofibroma
M-8470/3
M-8470/2
M-8471/3
Cystadenocarcinoma
NOS (C56.9)
non-invasive (C25._)
papillary (C56.9)
M-8480/0
M-8523/3
M-8253/3
M-8254/3
Cystadenoma
NOS (C56.9)
borderline malignancy (C56.9)
papillary, NOS (C56.9)
papillary, borderline malignancy
(C56.9)
M-8470/0
cystoma (C56.9)
M-8472/1
M-8472/1
M-8472/1
M-8470/1
M-8473/1
Tumor
NOS, of low malignant potential
(C56.9)
atypical proliferative (C56.9)
cystic, of borderline malignancy
(C56.9)
cystic, with moderate dysplasia
(C25._)
papillary, of low malignant
potential (C56.9)
Mucinous-papillary
adenoma, intraductal (C25._)
carcinoma, intraductal, invasive
(C25._)
M-8453/2
carcinoma, intraductal, non-invasive
(C25._)
M-8453/1
tumor, intraductal, with moderate
dysplasia (C25._)
M-8453/0
M-8453/3
M-9762/3 Mu heavy chain disease
M-8230/3 Mucin formation, solid adenocarcinoma
with
M-8230/3 Mucin formation, solid carcinoma with
M-8481/3 Mucin-producing adenocarcinoma
M-8481/3 Mucin-producing carcinoma
M-8481/3 Mucin-secreting adenocarcinoma
M-8481/3 Mucin-secreting carcinoma
M-9015/3
M-8480/3
M-8482/3
M-8470/0
M-8472/1
M-8471/0
M-8473/1
M-8243/3
M--------M-8430/3
M-8430/1
Mucocarcinoid tumor
Mucocele (see SNOMED)
Mucoepidermoid carcinoma
Mucoepidermoid tumor [obs]
M-8480/3
M-8480/3
M-8300/3
M-8300/0
Mucoid
adenocarcinoma
carcinoma
cell adenocarcinoma (C75.1)
cell adenoma (C75.1)
C03.9
C03.1
C03.0
C03.9
C03.1
C03.0
C06.0
C06.0
C00.5
C00.4
C00.3
C30.0
C06.9
Mucosa
alveolar, NOS
alveolar, lower
alveolar, upper
alveolar ridge, NOS
alveolar ridge, lower
alveolar ridge, upper
buccal
cheek
lip, NOS
lip, lower
lip, upper
nasal
oral
M-8746/3 Mucosal lentiginous melanoma
M-8480/3 Mucous adenocarcinoma
200
Alphabetic Index
M-8480/3
M-8950/3
M-8091/3
M-9055/0
M-9753/1
M-8091/3
M-9440/3
M-9440/3
M-9985/3
M-8959/3
M-8360/1
M-8221/0
M-8221/3
M-9140/3
M-9530/1
M-9732/3
M-9540/1
M-8221/0
M-8221/3
Mucous carcinoma
Mullerian mixed tumor (C54._)
Multicentric basal cell carcinoma (C44._)
Multicystic mesothelioma, benign
Multifocal Langerhans cell histiocytosis
Multifocal superficial basal cell carcinoma
(C44._)
Multiforme, glioblastoma (C71._)
Multiforme, spongioblastoma (C71._)
Multilineage dysplasia, refractory
cytopenia with
Multilocular cystic nephroma, malignant
(C64.9)
C49.4
C49.2
C49.4
C49.5
C49.0
C49.1
C49.9
C49.0
C49.2
C49.3
C49.3
C49.1
C49.2
C49.3
C49.1
C49.6
Multiple
adenomas, endocrine
adenomatous polyps
adenomatous polyps, adenocarcinoma
in
hemorrhagic sarcoma
meningiomas (C70._)
myeloma (C42.1)
neurofibromatosis
polyps, adenomatous
polyps, adenomatous,
adenocarcinoma in
C75.8
C77.8
Multiple endocrine glands
Multiple regions, lymph nodes
C49.9
C49.4
C49.4
C49.1
C49.6
C49.1
C49.2
C49.1
C49.5
C49.2
C49.3
C49.1
C49.1
C69.6
C49.0
C49.1
C49.6
C49.2
C49.1
C49.2
C49.5
C49.1
C49.0
C49.4
C49.3
C49.3
C49.2
C49.0
C49.0
C49.3
C49.5
C49.5
Muscle
NOS
abdomen
abdominal wall
arm
back
biceps brachii
biceps femoris
brachialis
buttock
calf
chest wall
coracobrachialis
deltoideus
extraocular
face
finger
flank
foot
forearm
gastrocnemius
gluteus maximus
hand
head
iliopsoas
intercostal
latissimus dorsi
leg
masseter
neck
pectoralis major
pelvis
perineum
Muscle, continued
psoas
quadriceps femoris
rectus abdominis
sacrococcygeal region
scalp
shoulder
skeletal, NOS
sternocleidomastoid
thigh
thoracic wall
thorax
thumb
toe
trapezius
triceps brachii
trunk, NOS
M-8897/1 Muscle tumor, smooth, NOS
M-8897/1 Muscle tumor, smooth, uncertain
malignant potential
M--------- Musculo-aponeurotic fibromatosis (see
SNOMED)
M-9700/3 Mycosis fungoides (C44._)
Myelodysplastic syndrome
NOS
alkylating agent related, therapy
related
M-9987/3
epipodophyllotoxin related, therapy
related
M-9895/3
prior, acute myeloid leukemia with
M-9895/3
prior, acute myeloid leukemia without
M-9989/3
M-9987/3
M-9987/3
M-9987/3
M-9987/3
Therapy related
NOS
alkylating agent related
epipodophyllotoxin related
M-9986/3
with 5q deletion (5q–) syndrome
Myelofibrosis
NOS (see SNOMED)
acute (C42.1)
as a result of myeloproliferative
disease
M-9961/3
chronic idiopathic
M-9961/3
with myeloid metaplasia
M-9931/3
with panmyelosis (C42.1)
M--------M-9931/3
M-9961/3
Myeloid
Metaplasia
M-9961/3
agnogenic
M-9961/3
with myelofibrosis
M-9961/3
with myelosclerosis
M-9930/3
sarcoma (see also M-9861/3)
M-8870/0 Myelolipoma
201
Alphabetic Index
M-9732/3
M-9732/3
M-9732/3
M-9731/3
Myeloma
NOS (C42.1)
multiple (C42.1)
plasma cell (C42.1)
solitary (C42.1)
M-8852/3
M-8852/0 Myxolipoma
M-8852/3 Myxoliposarcoma
M-9732/3 Myelomatosis (C42.1)
M-9975/1
M-9960/3
M-9961/3
M-8840/0
M-9562/0
M-9320/0
Myeloproliferative disease
NOS
chronic (C42.1)
myelofibrosis as a result of
Myelosclerosis
acute, NOS (C42.1)
malignant (C42.1) [obs]
megakaryocytic
with myeloid metaplasia
M-9840/3
M-9840/3
M-9580/0
M-9580/3
Myelosis, erythremic, NOS (C42.1)
Myelosis, erythremic, acute [obs]
Myoblastoma, granular cell, NOS
Myoblastoma, granular cell, malignant
C38.0
Myocardium
M-8982/0
M-8982/3
M-8982/0
Myoepithelial
adenoma
carcinoma
tumor
N
C53.0
C44.6
C44.7
C30.0
M-8825/1
M-8825/1
M-8827/1
M-8827/1
M-8825/0
M-8824/0
M-8824/1
M-8824/1
M-8895/0
Myofibroblastoma
Myofibroma
Myofibromatosis
Myofibromatosis, infantile
Myoma
C54.2
Myometrium
M-8895/3
M-8931/3
M-8931/3
M---------M-8811/0
M-9320/0
Myosarcoma
Myosis, stromal, NOS (C54.1)
Myosis, stromal, endolymphatic (C54.1)
Myositis ossificans, NOS (see SNOMED)
Myxofibroma, NOS
Myxofibroma, odontogenic (C41._)
M-9231/3
M-8811/0
M-8896/3
Myxoid
chondrosarcoma
fibroma
leiomyosarcoma
202
Nabothian gland
Nail, finger
Nail, toe
Naris
C11.3
C31.9
C30.0
Nasal
bone
cartilage
cavity (excludes nose, NOS C76.0)
lacrimal duct
mucosa
septum, NOS (excludes posterior
margin of nasal septum C11.3)
septum, posterior margin
sinus, accessory
turbinate
M--------M---------
Nasal glial heterotopia (see SNOMED)
Nasal glioma (see SNOMED)
C69.5
C69.5
Nasal lacrimal duct
Nasolacrimal duct
M---------
Nasopalatine duct cyst (see SNOMED)
C11.3
C11.9
Nasopharyngeal surface, soft palate
Nasopharyngeal wall
C11.9
C11.3
C11.2
C11.1
C11.0
C11.0
Nasopharynx
NOS
anterior wall
lateral wall
posterior wall
roof
superior wall
C76.0
C44.4
C49.0
C49.0
C47.0
C49.0
C49.0
Neck
NOS
NOS (carcinoma, melanoma, nevus)
NOS (sarcoma, lipoma)
adipose tissue
autonomic nervous system
connective tissue
fatty tissue
C41.0
C30.0
C30.0
C69.5
C30.0
C30.0
M-8562/3 Myoepithelial-epithelial carcinoma
M-8982/0 Myoepithelioma
M-8982/3 Myoepithelioma, malignant
Myofibroblastic tumor
NOS
inflammatory
peribronchial (C34._)
peribronchial, congenital (C34._)
Myxoma
NOS
nerve sheath
odontogenic (C41._)
M-9394/1 Myxopapillary ependymoma (C72.0)
M-8840/3 Myxosarcoma
M-9960/3 Myeloproliferative disorder, chronic
M-9931/3
M-9931/3
M-9961/3
M-9961/3
Myxoid, continued
liposarcoma
Alphabetic Index
C49.0
C77.0
C49.0
C47.0
C49.0
C44.4
C49.0
C49.0
C49.0
C49.0
Neck, continued
fibrous tissue
lymph node
muscle
peripheral nerve
skeletal muscle
skin
soft tissue
subcutaneous tissue
tendon
tendon sheath
C67.5
C25.7
Neck, bladder
Neck, pancreas
M---------
Necrosis, fat (see SNOMED)
M-8077/2
M-8077/2
M-8500/2
M-9064/2
M-8077/2
M-8077/2
M-8077/2
M-8000/1
M-8000/0
M-8000/3
M-8000/9
M-8000/6
M-8452/1
M-8130/1
M-8130/1
M-8000/6
M-8452/1
M-8000/1
C47.1
C72.5
C72.5
C47.2
C72.5
C72.5
C47.3
C47.6
C47.1
C47.2
C72.5
C72.2
C72.3
C47.9
C47.1
C47.5
C47.2
C47.9
C72.5
C72.5
C72.5
C47.1
C72.5
Neoplasia
anal intraepithelial, grade III (C21.1)
cervical intraepithelial, grade III
(C53._)
ductal intraepithelial 3 (C50._)
intratubular germ cell (C62._)
squamous intraepithelial, grade III
vaginal intraepithelial, grade III
(C52._)
vulvar intraepithelial, grade III
(C51._)
M-9562/0
M-9540/3
M-9561/3
Neoplasm
NOS
benign
malignant
malignant, uncertain whether primary
or metastatic
metastatic
papillary and solid epithelial (C25._)
papillary transitional cell, low
malignant potential (C67._)
papillary urothelial, low malignant
potential (C67._)
secondary
solid and papillary epithelial (C25._)
uncertain whether benign or malignant
M-8960/3 Nephroblastoma, NOS (C64.9)
M-8959/1 Nephroblastoma, cystic partially
differentiated C64.9)
M-8965/0 Nephrogenic adenofibroma (C64.9)
M-8960/3
M-8959/0
M-8959/3
M-8959/3
M-8960/1
Nephroma
NOS (C64.9)
cystic, benign (C64.9)
cystic, malignant (C64.9)
cystic, multilocular, malignant (C64.9)
mesoblastic
C47.9
C72.5
C72.5
C72.5
C72.4
Nerve
NOS
abducens
accessory, NOS
accessory, spinal
acoustic
203
Nerve, continued
brachial
cranial, NOS
facial
femoral
glossopharyngeal
hypoglossal
intercostal
lumbar
median
obturator
oculomotor
olfactory
optic
peripheral, NOS
radial
sacral
sciatic
spinal, NOS
spinal accessory
trigeminal
trochlear
ulnar
vagus
Nerve sheath
myxoma
tumor, malignant peripheral
tumor, malignant peripheral with
rhabdomyoblastic differentiation
C72.9
C47.9
C72.9
C47.9
C47.9
Nervous system
NOS
autonomic, NOS
central
parasympathetic, NOS
sympathetic, NOS
M-8150/0
M-9560/0
M-9560/3
M-9560/3
M-9560/0
M-9560/1
M-9505/1
Nesidioblastoma (C25._)
Neurilemoma, NOS
Neurilemoma, malignant [obs]
Neurilemosarcoma [obs]
Neurinoma
Neurinomatosis
Neuroastrocytoma [obs]
M-9500/3
M-9500/3
M-9522/3
Neuroblastoma
NOS
central (C71._)
olfactory (C30.0)
M-9506/1
M-9506/1
M-9521/3
Neurocytoma
NOS
central
olfactory (C30.0)
M-9364/3
M-9473/3
M-9363/0
M-9364/3
M-9364/3
M-9473/3
Neuroectodermal tumor
NOS
central primitive, NOS (C71._)
melanotic
peripheral
peripheral primitive, NOS
primitive, NOS
Alphabetic Index
M-9473/3
Neuroectodermal tumor, continued
primitive, central, NOS (C71._)
M-8246/3
M-8013/3
M-8247/3
M-8041/3
M-8574/3
M-8574/3
Neuroendocrine
carcinoma, NOS
carcinoma, large cell
carcinoma, primary cutaneous (C44._)
carcinoma, small cell
differentiation, adenocarcinoma with
differentiation, carcinoma with
M-8750/0
M-8760/0
M-8727/0
M-8770/0
M-8771/0
M--------M-8761/1
M-9413/0 Neuroepithelial tumor, dysembryoplastic
M-9503/3 Neuroepithelioma, NOS
M-9523/3 Neuroepithelioma, olfactory (C30.0)
M-8761/1
M-8761/3
M-8730/0
M-8720/0
M-8761/1
M-8770/0
Pigmented
NOS (C44._)
giant, NOS (C44._)
spindle cell, Reed
M--------M-8770/0
M-8723/0
M--------M--------M-8761/0
M---------
portwine (see SNOMED)
Reed pigmented spindle cell
regressing (C44._)
sanguineous (see SNOMED)
sebaceus, Jadassohn (see SNOMED)
small congenital (C44._)
spider (see SNOMED)
M-8772/0
M-8770/0
M-8770/0
Spindle cell
NOS (C44._)
and epithelioid cell (C44._)
pigmented, Reed
M-8770/0
M--------M--------M--------M--------M---------
Spitz (C44._)
strawberry (see SNOMED)
unius lateris (see SNOMED)
vascular (see SNOMED)
verrucosus (see SNOMED)
white sponge (see SNOMED)
Neurofibroma
NOS
melanotic
plexiform
M-9540/1
M-9540/1
M-9540/3
M-9540/3
M-9520/3
M-9506/1
Neurofibromatosis, NOS
Neurofibromatosis, multiple
Neurofibrosarcoma [obs]
Neurogenic sarcoma [obs]
Neurogenic tumor, olfactory
Neurolipocytoma (C71.6)
M-8750/0
M-8740/0
M-9160/0
M-8780/0
M--------M-8740/0
M-8740/0
M-8740/3
M-9570/0
M-9560/0
M--------M-9550/0
M---------
Neuroma
NOS
acoustic (C72.4)
amputation (see SNOMED)
plexiform
traumatic (Morton) (see SNOMED)
M-8770/0
M-8726/0
M-8720/0
M-8761/3
M-8725/0
M-9540/3
M-9562/0
M-8745/3
M---------
Neuronevus (C44._)
Neurosarcoma [obs]
Neurothekeoma
Neurotropic melanoma, malignant (C44._)
Nevoxanthoendothelioma (see SNOMED)
M-8720/0
M-8730/0
M--------M-8722/0
Nevus
NOS (C44._)
achromic (C44._)
araneus (see SNOMED)
balloon cell (C44._)
Blue
NOS (C44._)
cellular (C44._)
Jadassohn (C44._)
malignant (C44._)
M-8760/0
compound (C44._)
M-8761/1
M-8761/3
M-8762/1
M-8761/0
Congenital
intermediate and giant (C44._)
melanocytic, malignant
melanoma in (C44._)
proliferative dermal lesion in
(C44._)
small (C44._)
C50.0
C------
204
Giant
and intermediate congenital
(C44._)
pigmented, NOS (C44._)
pigmented, malignant melanoma
in (C44._)
hairy (C44._)
halo (C44._)
intermediate and giant congenital
(C44._)
intradermal (C44._)
intraepidermal (C44._)
involuting (C44._) [obs]
Jadassohn blue (C44._)
Jadassohn sebaceus (see SNOMED)
junction (C44._)
junctional, NOS (C44._)
junctional, malignant melanoma in
(C44._)
juvenile (C44._)
magnocellular (C69.4)
melanocytic (C44._)
melanocytic, congenital, malignant
melanoma (C44._)
nonpigmented (C44._)
M-8720/0
M-8723/0
M-8761/1
M-9540/0
M-9541/0
M-9550/0
M-8780/0
M-8790/0
M-8780/0
M-8780/3
Nevus, continued
dermal (C44._)
dermal and epidermal (C44._)
dysplastic (C44._)
epithelioid and spindle cell (C44._)
epithelioid cell (C44._)
flammeus (see SNOMED)
Nipple
Node (see lymph node)
Alphabetic Index
Nodular
basal cell carcinoma (C44._)
fasciitis (see SNOMED)
hidradenoma (C44._)
hidradenoma, malignant (C44._)
hyperplasia, NOS (see SNOMED)
hyperplasia, focal (see SNOMED)
medulloblastoma, desmoplastic
(C71.6)
M-8721/3
melanoma (C44._)
M-8832/0
subepidermal fibrosis (C44._)
M--------tenosynovitis (see SNOMED)
M-8254/3 Non-mucinous and mucinous bronchioloalveolar carcinoma, mixed (C34._)
M-8252/3 Non-mucinous bronchiolo-alveolar
carcinoma (C34._)
M-------- Nonossifying fibroma (see SNOMED)
M-8730/0 Nonpigmented nevus (C44._)
M-8092/3 Non-sclerosing infiltrating basal cell
carcinoma (C44._)
M-8046/3 Non-small cell carcinoma (C34._)
M-------/-7 Non T-non B (see cell designation code,
page 36)
M-8930/0 Nodule, endometrial stromal (C54.1)
M-8693/1 Nonchromaffin paraganglioma, NOS
M-8693/3 Nonchromaffin paraganglioma, malignant
C76.0
C44.3
C41.0
C30.0
C11.3
C44.3
C30.0
C30.0
C30.0
C41.0
C30.0
M-8097/3
M--------M-8402/0
M-8402/3
M--------M--------M-9471/3
M-8350/3
M-8350/3
M-8350/3
Nonencapsulated sclerosing
adenocarcinoma (C73.9)
carcinoma (C73.9)
tumor (C73.9)
Non-Hodgkin lymphoma {see lymphoma
(malignant)}
M-------/2 Noninfiltrating (see behavior code,
page 31)
M---------
M-8500/2
M-8503/2
Noninfiltrating
adenocarcinoma, intraductal, NOS
adenocarcinoma, intraductal, papillary
(C50._)
M-8504/2
M-8500/2
M-8503/2
M-8520/2
Carcinoma
intracystic
intraductal, NOS (C50._)
intraductal papillary (C50._)
lobular (C50._)
M-8501/2
comedocarcinoma (C50._)
C30.0
C30.0
C11.3
C44.3
C30.0
C30.0
Nose
NOS
ala nasi
bone
cartilage
choana
external
internal
mucosa
naris
nasal bone
nasal cavity (excludes Nose,
NOS C76.0)
nostril
septum, NOS
septum, posterior margin
skin
turbinate
vestibule
C30.0
C41.2
Nostril
Nucleus pulposus
M-------/-7 Null cell (see cell designation code,
page 36)
M-------/2 Noninvasive (see behavior code, page 31)
M-8453/2
M-8052/2
M-8130/2
M-8130/2
O
Non-invasive carcinoma
intraductal papillary-mucinous
(C25._)
papillary squamous cell
papillary transitional cell (C67._)
papillary urothelial (C67._)
M-8042/3 Oat cell carcinoma (C34._)
M-8470/2 Non-invasive cystadenocarcinoma,
mucinous (C25._)
M-8072/3
M-8073/3
M-8072/3
M-8072/3
M-8073/3
Nonkeratinizing
epidermoid carcinoma, large cell
epidermoid carcinoma, small cell
Squamous cell carcinoma
NOS
large cell, NOS
small cell
C77.5
C47.2
Obturator lymph node
Obturator nerve
C41.0
C71.4
C77.0
C71.4
Occipital
bone
lobe
lymph node
pole
C72.5
Oculomotor nerve
M-9311/0 Odontoameloblastoma (C41._)
M-9300/0
M-9270/3
M-9342/3
M-9754/3 Nonlipid reticuloendotheliosis [obs]
205
Odontogenic
adenomatoid tumor (C41._)
carcinoma (C41._)
carcinosarcoma (C41._)
Alphabetic Index
M-8290/0 Oncocytoma
M--------- Oncocytosis (see SNOMED)
Odontogenic, continued
Cyst
M--------NOS (see SNOMED)
M-9301/0
calcifying (C41._)
M--------dentigerous (see SNOMED)
M--------eruptive (see SNOMED)
M--------gingival (see SNOMED)
M--------primordial (see SNOMED)
C71.0
Operculum
C72.3
C72.3
C72.3
Optic
chiasm
nerve
tract
C06.9
C06.9
Oral cavity
Oral mucosa
M-9321/0
M-9321/0
M-9322/0
Fibroma
NOS (C41._)
central (C41._)
peripheral (C41._)
M-9330/3
M-9302/0
M-9320/0
M-9320/0
M-9270/3
fibrosarcoma (C41._)
ghost cell tumor (C41._)
myxofibroma (C41._)
myxoma (C41._)
sarcoma (C41._)
C69.6
C69.6
C69.6
C69.6
C69.6
Orbit
NOS
autonomic nervous system
connective tissue
peripheral nerve
soft tissue
Tumor
NOS (C41._)
adenomatoid (C41._)
benign (C41._)
calcifying epithelial (C41._)
clear cell (C44._)
malignant (C41._)
squamous (C41._)
C41.0
Orbital bone
M-9270/1
M-9300/0
M-9270/0
M-9340/0
M-9341/1
M-9270/3
M-9312/0
M-9280/0
M-9282/0
M-9281/0
M-9290/0
M-9071/3 Orchioblastoma (C62._)
M-9290/3 Odontosarcoma, ameloblastic (C41._)
Oesophagus (see esophagus)
C72.2
Olfactory nerve
M-9522/3
M-9521/3
M-9523/3
M-9520/3
Olfactory
neuroblastoma (C30.0)
neurocytoma (C30.0)
neuroepithelioma (C30.0)
neurogenic tumor (C30.0)
M-9382/3
M-9382/3
M-9460/3
M-9450/3
M-9451/3
Oligoastrocytoma (C71._)
Oligoastrocytoma, anaplastic (C71._)
Oligodendroblastoma (C71._) [obs]
Oligodendroglioma, NOS (C71._)
Oligodendroglioma, anaplastic (C71._)
C71.7
C48.1
Olive
Omentum
M-8290/3
M-8290/0
M-8290/3
M-8121/1
Oncocytic
adenocarcinoma
adenoma
carcinoma
Schneiderian papilloma (C30.0,C31._)
Organ of Reil
C75.5
Organ of Zuckerkandl
M-8583/1 Organoid thymoma, NOS (C37.9)
M-8583/3 Organoid thymoma, malignant (C37.9)
Odontoma
NOS (C41._)
complex (C41._)
compound (C41._)
fibroameloblastic (C41._)
C--------
C71.0
C26.9
C57.9
C63.9
Organs
digestive, NOS
female genital, NOS
male genital, NOS
C67.6
C67.5
Orifice, ureteric
Orifice, urethral, internal
C10.9
C10.8
C10.2
C10.3
Oropharynx
NOS
junctional region
lateral wall
posterior wall
C53.1
C53.0
Os, external
Os, internal
Osseous
dysplasia, florid (C41._)
metaplasia, adenocarcinoma with
(C41._)
M-8571/3
metaplasia, adenocarcinoma with
cartilaginous and (C41._)
M-9275/0
M-8571/3
M-9262/0
M-8842/0
M-8967/0
Ossifying
fibroma (C40._, C41._)
fibromyxoid tumor
renal tumor (C64.9)
M--------- Osteitis deformans (see SNOMED)
M--------- Osteitis fibrosa cystica (see SNOMED)
M-9180/3 Osteoblastic sarcoma (C40._, C41._)
206
Alphabetic Index
M-9200/0 Osteoblastoma, NOS (C40._, C41._)
M-9200/1 Osteoblastoma, aggressive (C40._, C41._)
M-9210/0 Osteocartilaginous exostosis (C40._,
C41._)
M-9210/0 Osteochondroma (C40._, C41._)
M-9210/1 Osteochondromatosis, NOS (C40._,
C41._)
M--------- Osteochondromatosis, synovial
(see SNOMED)
M-9180/3 Osteochondrosarcoma (C40._, C41._)
M-8035/3 Osteoclast-like giant cells, carcinoma with
M-9250/1 Osteoclastoma, NOS (C40._, C41._)
M-9250/3 Osteoclastoma, malignant (C40._, C41._)
M-9262/0 Osteofibroma (C40._, C41._)
M-9182/3 Osteofibrosarcoma (C40._, C41._)
M-9180/3 Osteogenic sarcoma, NOS (C40._, C41._)
M-9191/0 Osteoid osteoma, NOS (C40._, C41._)
M-9200/0 Osteoid osteoma, giant (C40._, C41._)
M-8290/3
M-8290/0
Cell
M-8290/0
M-8290/3
M-8342/3
Osteoma
NOS (C40._, C41._)
osteoid, NOS (C40._, C41._)
osteoid, giant (C40._, C41._)
M-9180/3
M-9186/3
M-9186/3
M-9181/3
M-9182/3
M-9184/3
M-9195/3
M-9187/3
M-9187/3
M-9192/3
M-9186/3
M-9192/3
M-9193/3
M-9185/3
M-9185/3
M-9194/3
M-9183/3
Osteosarcoma
NOS (C40._, C41._)
central (C40._, C41._)
central, conventional
chondroblastic (C40._, C41._)
fibroblastic (C40._, C41._)
in Paget disease, bone (C40._, C41._)
intracortical (C40._, C41._)
intraosseous low grade
intraosseous well differentiated
juxtacortical (C40._, C41._)
medullary (C40._, C41._)
parosteal (C40._, C41._)
periosteal (C40._, C41._)
round cell
small cell (C40._, C41._)
surface, high grade (C40._, C41._)
telangiectatic (C40._, C41._)
M-8936/1 Pacemaker cell tumor, gastrointestinal
M-9507/0 Pacinian tumor
M-8543/3
M-------M-9184/3
M-8540/3
M-8542/3
M-8540/3
M-8590/1 Ovarian stromal tumor (C56.9)
M-9090/0 Ovarii, struma (C56.9)
M-9090/3 Ovarii, struma, malignant (C56.9)
Ovary
C----.8
Overlapping (see note, page 50, and
coding guidelines, page 28)
C11.3
Palate
NOS
hard
junction of hard and soft
soft, NOS (excludes nasopharyngeal
surface C11.3)
soft, nasopharyngeal surface
C09.9
C71.0
C44.6
Palatine tonsil
Pallium
Palm, skin
C49.1
C49.1
C44.6
Palmar
aponeurosis
fascia
skin
C44.1
Palpebra
C25.9
C25.1
C25.3
C25.3
C25.3
C25.4
C25.0
C25.4
C25.4
C25.7
C25.2
Pancreas
NOS
body
duct
duct, Santorini
duct, Wirsung
endocrine
head
islands of Langerhans
islets of Langerhans
neck
tail
C05.9
C05.0
C05.8
C05.1
Outer breast
Outer canthus
C56.9
Paget disease
and infiltrating duct carcinoma of
breast (C50._)
and intraductal carcinoma of breast
(C50._)
bone (see SNOMED)
bone, osteosarcoma in (C40._, C41._)
breast (C50._)
extramammary (except Paget disease
of bone)
mammary (C50._)
M-9700/3 Pagetoid reticulosis
M-9101/3 Other germ cell elements, choriocarcinoma
combined with
M-8523/3 Other types of carcinoma, infiltrating duct
mixed with (C50._)
M-8524/3 Other types of carcinoma, infiltrating
lobular mixed with (C50._)
C50.8
C44.1
follicular adenoma (C73.9)
follicular carcinoma (C73.9)
papillary carcinoma (C73.9)
P
M-8541/3
M-9180/0
M-9191/0
M-9200/0
Oxyphilic
adenocarcinoma
adenoma
207
Alphabetic Index
C25.3
C77.2
Pancreatic duct
Pancreatic lymph node
M-8450/3
M-8471/3
M-8471/3
M-8460/3
M-8971/3 Pancreatoblastoma (C25._)
M-9931/3 Panmyelosis, acute, NOS (C42.1)
M-9931/3 Panmyelosis with myelofibrosis (C42.1)
M-8260/3
M-8408/3
M-8408/3
M-8340/3
M-8503/3
M-8504/3
M-8503/2
M-8503/3
M-8503/2
M-8460/3
Papillary
Adenocarcinoma
NOS
digital (C44._)
eccrine (C44._)
follicular variant (C73.9)
infiltrating (C50._)
intracystic
intraductal, NOS (C50._)
intraductal, with invasion (C50._)
noninfiltrating intraductal (C50._)
serous (C56.9)
M-9013/0
adenofibroma
M-8260/0
M-8408/1
M-8408/0
M-8504/0
Adenoma
NOS
aggressive digital (C44._)
eccrine (C44._)
intracystic
M-8340/3
M-8340/3
M-8503/3
M-8452/1
M-9135/1
M-8471/0
M-8473/1
M-8460/0
M-8462/1
M-8452/1
M-8462/1
M--------M-8503/2
M-8503/2
M-9135/1
M-9393/3
M-8052/3
M-8452/1
M-8340/3
and follicular adenocarcinoma
and follicular carcinoma
and infiltrating adenocarcinoma
(C50._)
and solid epithelial neoplasm (C25._)
angioendothelioma, endovascular
M-8461/3
M-8052/3
M-8052/2
M-8344/3
M-8260/3
M-8130/3
M-8130/2
Carcinoma
NOS
columnar cell (C73.9)
diffuse sclerosing (C73.9)
encapsulated (C73.9)
epidermoid
follicular variant (C73.9)
in situ
in situ, ductal (C50._)
in situ, squamous cell
intracystic
intraductal, NOS (C50._)
oxyphilic cell (C73.9)
primary serous, peritoneum
(C48.1)
serous surface (C56.9)
squamous cell
squamous cell, non-invasive
tall cell (C73.9)
thyroid (C73.9)
urothelial (C67._)
urothelial, non-invasive (C67._)
M-9352/1
craniopharyngioma (C75.2)
M-8050/3
M-8344/3
M-8350/3
M-8343/3
M-8052/3
M-8340/3
M-8050/2
M-8503/2
M-8052/2
M-8504/3
M-8503/2
M-8342/3
M-8461/3
M-8450/0
M-8451/1
M-8561/0
M-8471/0
M-8473/1
M-8405/0
M-8504/3
M-8504/3
M-9538/3
M-9052/0
M-8341/3
M-8473/1
M-8461/3
M-8260/3
M-8460/3
M-8460/3
M-8462/1
M-8462/1
208
Papillary, continued
Cystadenocarcinoma
NOS (C56.9)
mucinous (C56.9)
pseudomucinous (C56.9)
serous C56.9)
Cystadenoma
NOS (C56.9)
borderline malignancy (C56.9)
lymphomatosum (C07._, C08._)
mucinous, NOS (C56.9)
mucinous, borderline malignancy
(C56.9)
pseudomucinous, NOS (C56.9)
pseudomucinous, borderline
malignancy (C56.9)
serous, NOS (C56.9)
serous, borderline malignancy
(C56.9)
cystic tumor (C25._)
cystic tumor, serous, borderline
malignancy (C56.9)
cystitis (see SNOMED)
DCIS (C50._)
ductal carcinoma in situ (C50._)
endovascular, angioendothelioma
ependymoma (C71._)
epidermoid carcinoma
epithelial neoplasm, solid and (C25._)
follicular variant, adenocarcinoma
(C73.9)
hidradenoma (C44._)
intracystic adenocarcinoma
intracystic carcinoma
meningioma (C70._)
mesothelioma, well differentiated,
benign
microcarcinoma (C73.9)
mucinous tumor of low malignant
potential (C56.9)
primary serous carcinoma, peritoneum
(C48.1)
renal cell carcinoma (C64.9)
Serous
adenocarcinoma (C56.9)
cystadenocarcinoma (C56.9)
tumor, atypical proliferative
(C56.9)
tumor, low malignant potential
(C56.9)
M-8052/3
M-8052/2
M-8052/2
Squamous cell
carcinoma
carcinoma in situ
carcinoma, non-invasive
M-8406/0
M-8406/0
syringadenoma (C44._)
syringocystadenoma (C44._)
Alphabetic Index
Papillary, continued
Transitional cell
M-8130/3
carcinoma (C67._)
M-8130/2
carcinoma, non-invasive (C67._)
M-8130/1
neoplasm of low malignant
potential (C67._)
M-8130/3
M-8130/2
M-8130/1
Papilloma, continued
Sinonasal
M-8121/0
NOS (C30.0, C31._)
M-8121/0
exophytic (C30.0, C31._)
M-8121/0
fungiform (C30.0, C31._)
Urothelial
carcinoma (C67._)
carcinoma, non-invasive (C67._)
neoplasm of low malignant
potential (C67._)
M-8347/3 Papillary-medullary carcinoma, mixed
(C73.9)
Papillary-mucinous
carcinoma, intraductal, invasive
(C25._)
M-8453/2
carcinoma, intraductal, non-invasive
(C25._)
M-8453/1
tumor, intraductal, with moderate
dysplasia (C25._)
M-8453/3
M--------M-8405/0
M-8406/0
M-8450/3
Papilliferous hyperplasia (see SNOMED)
Papilliferum, hidradenoma (C44._)
Papilliferum, syringocystadenoma
Papillocystic adenocarcinoma
Papilloma
NOS (except papilloma of bladder
M-8120/1)
M--------basal cell (see SNOMED)
M--------basosquamous (see SNOMED)
M-8120/1
bladder (C67._)
M-8050/0
M-9390/0
M-9390/3
M-9390/1
M-9390/3
Choroid plexus
NOS (C71.5)
anaplastic (C71.5)
atypical (C71.5)
malignant (C71.5)
M-8121/1
M-8121/1
M-8503/0
M--------M-8260/0
M-8504/0
M-8503/0
M-8053/0
M-8052/0
M-9052/0
M-8560/0
columnar cell
cylindrical cell (C30.0, C31._)
ductal
fibroepithelial (see SNOMED)
glandular
intracystic
intraductal
inverted squamous cell
keratotic
mesothelial
mixed squamous cell and glandular
M-8121/0
M-8121/1
M-8121/1
Schneiderian
NOS (C30.0, C31._)
inverted (C30.0, C31._)
oncocytic (C30.0, C31._)
M-8461/0
serous surface (C56.9)
M-8052/0
squamous
M-8052/0
M-8560/0
M-8053/0
Squamous cell
NOS
and glandular, mixed
inverted
M-8120/0
M-8120/1
M-8120/0
M-8121/1
M-8121/0
M-8121/1
M-8121/0
Transitional
NOS
cell, NOS
cell, benign
cell, inverted, NOS
cell, inverted, benign
inverted, NOS
inverted, benign
M-8120/1
M-8051/0
M-8261/0
urothelial, NOS (C67._)
verrucous
villous
M-8060/0
M-8264/0
M-8505/0
M-8264/0
M-8505/0
M-8505/0
M-8060/0
M-8506/0
Papillomatosis
NOS
biliary (C22.1, C24.0)
diffuse intraductal
glandular
intraductal, NOS
intraductal, diffuse
squamous
subareolar duct (C50.0)
M-8263/3
M-8263/0
M-9160/0
M-9718/3
Papillotubular adenocarcinoma
Papillotubular adenoma
Papule, fibrous, of nose (C44.3) [obs]
Papulosis, lymphomatoid (C44._)
C75.5
C77.2
C77.5
Para-aortic body
Para-aortic lymph node
Paracervical lymph node
M-9373/0 Parachordoma
M-8345/3 Parafollicular cell carcinoma (C73.9)
M-8680/1
M-8700/0
M-8700/3
M-8691/1
M-8691/1
M-8680/0
M-8692/1
M-8700/0
M-8693/1
M-8693/3
M-8683/0
M-8690/1
M-8690/1
M-8680/3
209
Paraganglioma
NOS
adrenal medullary (C74.1)
adrenal medullary, malignant (C74.1)
aortic body (C75.5)
aorticopulmonary (C75.5)
benign
carotid body (C75.4)
chromaffin
extra-adrenal, NOS
extra-adrenal, malignant
gangliocytic (C17.0)
jugular (C75.5)
jugulotympanic (C75.5)
malignant
Alphabetic Index
M-8693/1
M-8693/3
M-8682/1
M-8681/1
Paraganglioma, continued
nonchromaffin, NOS
nonchromaffin, malignant
parasympathetic
sympathetic
C75.5
Paraganglion
M-9659/3 Paragranuloma, Hodgkin, NOS [obs]
M-9659/3 Paragranuloma, Hodgkin, nodular [obs]
C77.5
C57.3
C31.9
C72.9
C77.1
C47.9
Parametrial lymph node
Parametrium
Paranasal sinus
Parasellar
Parasternal lymph node
Parasympathetic nervous system, NOS
M-8682/1 Parasympathetic paraganglioma
C75.0
C68.1
C64.9
Parathyroid gland
Paraurethral gland
Parenchyma, kidney
M-9362/3 Parenchymal tumor, pineal, intermediate
differentiation (C75.3)
C41.0
C71.3
C38.4
Parietal
bone
lobe
pleura
M-9192/3 Parosteal osteosarcoma (C40._, C41._)
Parotid
NOS
gland
gland duct
lymph node
C57.1
Parovarian region
Pelvis
NOS
NOS (sarcoma, lipoma)
autonomic nervous system
bone
connective tissue
fibrous tissue
muscle
peripheral nerve
skeletal muscle
soft tissue
wall, NOS
C65.9
C65.9
C65.9
Pelvis, kidney
Pelvis, renal
Pelviureteric junction
C60.9
C60.2
C60.2
C60.2
C60.0
C60.1
C60.0
C60.9
Penis
NOS
body
corpus
corpus cavernosum
foreskin
glans
prepuce
skin
C48.0
C24.1
C44.5
C77.2
Periadrenal tissue
Periampullary
Perianal skin
Periaortic lymph node
M-9272/0 Periapical cemental dysplasia (C41._)
M-9272/0 Periapical cemento-osseous dysplasia
(C41._)
M-8827/1 Peribronchial myofibroblastic tumor,
(C34._)
M-8827/1 Peribronchial myofibroblastic tumor,
congenital (C34._)
M-9012/0 Pericanalicular fibroadenoma (C50._)
M-8214/3 Parietal cell adenocarcinoma (C16._)
M-8214/3 Parietal cell carcinoma (C16._)
C07.9
C07.9
C07.9
C77.0
C76.3
C49.5
C47.5
C41.4
C49.5
C49.5
C49.5
C47.5
C49.5
C49.5
C76.3
C38.0
Pericardium
M-8391/0 Perifollicular fibroma (C44._)
M-9103/0 Partial hydatidiform mole (C58.9)
M-8959/1 Partially differentiated nephroblastoma,
cystic (C64.9)
C48.0
Perinephric tissue
Perineum
NOS
NOS (carcinoma, melanoma, nevus)
NOS (sarcoma, lipoma)
autonomic nervous system
connective tissue
fibrous tissue
peripheral nerve
muscle
skeletal muscle
skin
soft tissue
subcutaneous tissue
C40.3
C77.3
C49.3
C71.7
Patella
Pectoral lymph node
Pectoralis major muscle
Peduncle, cerebral
C41.4
C18.7
C77.5
C48.1
C76.3
Pelvic
bone
colon
lymph node
peritoneum
wall, NOS
C76.3
C44.5
C49.5
C47.5
C49.5
C49.5
C47.5
C49.5
C49.5
C44.5
C49.5
C49.5
C19.9
Pelvirectal junction
M-9571/3 Perineural MPNST
210
Alphabetic Index
M-9571/0
M-9571/0
M-9571/3
M-9571/0
Perineurioma
NOS
intraneural
malignant
soft tissue
C03.9
Periodontal tissue
M-9221/0
M-9221/3
M-8812/0
M-8812/3
M-9193/3
M-8812/3
Periosteal
chondroma (C40._, C41._)
chondrosarcoma (C40._, C41._)
fibroma (C40._, C41._)
fibrosarcoma (C40._, C41._)
osteosarcoma (C40._, C41._)
sarcoma, NOS (C40._, C41._)
C77.2
C48.0
Peripancreatic lymph node
Peripancreatic tissue
Peripheral
nerve sheath tumor, malignant
nerve sheath tumor with
rhabdomyoblastic
differentiation, malignant
M-9364/3
neuroectodermal tumor
M-9322/0
odontogenic fibroma (C41._)
M-9540/3
M-9561/3
C47.9
C47.4
C47.4
C47.2
C47.1
C47.1
C47.3
C47.6
C47.5
C47.2
C47.0
C47.0
C47.3
C47.3
C47.0
C47.1
C47.0
C47.1
C47.6
C47.2
C47.1
C47.0
C47.5
C47.5
C47.1
C47.0
C47.2
C47.2
C47.3
C47.5
C47.2
C47.2
C47.0
C69.6
C47.5
C47.1
C47.2
C47.6
C47.4
C47.1
Peripheral nerve, continued
perineum
popliteal space
pterygoid fossa
sacrococcygeal region
scalp
scapular region
shoulder
supraclavicular region
temple
thigh
thoracic wall
thorax (excludes thymus, heart and
mediastinum C37._, C38._)
thumb
toe
trunk
umbilicus
wrist
C76.3
C48.0
C48.2
Perirectal region, NOS
Perirenal tissue
Peritoneal cavity
C47.5
C47.2
C47.0
C47.5
C47.0
C47.3
C47.1
C47.0
C47.0
C47.2
C47.3
C47.3
M-8480/6 Peritonei, pseudomyxoma
M-8480/3 Peritonei, pseudomyxoma, with unknown
primary site (C80.9)
Peripheral nerve
NOS
abdomen
abdominal wall
ankle
antecubital space
arm
axilla
back
buttock
calf
cervical region
cheek
chest
chest wall
chin
elbow
face
finger
flank
foot
forearm
forehead
gluteal region
groin
hand
head
heel
hip
infraclavicular region
inguinal region
knee
leg
neck
orbit
pelvis
C48.2
C48.2
C48.1
C48.1
C48.1
C48.1
C48.1
C48.1
C48.1
C48.1
Peritoneum
NOS
cavity
cul de sac
mesentery
mesoappendix
mesocolon
omentum
pelvic
pouch, Douglas
pouch, rectouterine
M---------
Peutz-Jeghers polyp (see SNOMED)
C40.3
C40.1
Phalanx of foot
Phalanx of hand
C11.3
C11.1
C14.0
Pharyngeal
fornix
tonsil
wall, NOS
C14.0
C14.0
C14.0
C14.0
Pharynx
NOS
wall, NOS
wall, lateral, NOS
wall, posterior, NOS
M-8014/3 Phenotype, large cell carcinoma with
rhabdoid
M-8700/3 Pheochromoblastoma (C74.1)
M-8700/0 Pheochromocytoma, NOS (C74.1)
M-8700/3 Pheochromocytoma, malignant (C74.1)
211
Alphabetic Index
M-9360/1 Pinealoma (C75.3)
M-9362/3 Pineoblastoma (C75.3)
M-9362/3 Pineoblastoma-pineocytoma, mixed
(C75.3)
M-9361/1 Pineocytoma (C75.3)
M-9362/3 Pineocytoma-pineoblastoma, mixed
(C75.3)
Phyllodes
Cystosarcoma
M-9020/1
NOS (C50._)
M-9020/0
benign (C50._) [obs]
M-9020/3
malignant (C50._)
M-9020/1
M-9020/0
M-9020/1
M-9020/3
C70.9
C70.0
C70.1
Tumor
NOS (C50._)
benign (C50._)
borderline (C50._)
malignant (C50._)
Pinkus
tumor
type, fibroepithelial basal cell
carcinoma
M-8093/3
type, fibroepithelioma
M-8093/3
M-8093/3
Pia mater
NOS
cranial
spinal
C44.2
C12.9
C12.9
Pinna
Piriform fossa
Piriform sinus
M-8372/0
M-8372/0
M-8090/3
M-8833/3
Pigmented
adenoma (C74.0)
adrenal cortical adenoma (C74.0)
basal cell carcinoma (C44._)
dermatofibrosarcoma protuberans
(C44._)
C75.1
C75.1
C75.1
Pituitary
NOS
fossa
gland
Nevus
NOS (C44._)
giant, NOS (C44._)
giant, malignant melanoma in
(C44._)
C58.9
M-8720/0
M-8761/1
M-8761/3
M-8640/1 Pick tubular adenoma
M-9560/0
M-8770/0
M---------
M-8272/0 Pituitary adenoma, NOS (C75.1)
M-8272/3 Pituitary carcinoma, NOS (C75.1)
M-9104/1 Placental site trophoblastic tumor (C58.9)
schwannoma
spindle cell nevus of Reed (C44._)
villonodular synovitis (see SNOMED)
M--------- Pilar cyst (see SNOMED)
M-8103/0 Pilar tumor (C44._)
C09.1
C09.1
Pillar, faucial
Pillar, tonsillar
M-9421/1 Pilocytic astrocytoma (C71._) In North
America, report as 9421/3
M-9421/1 Piloid astrocytoma (C71._) In North
America, report as 9421/3
M-8110/0 Pilomatricoma, NOS
M-8110/3 Pilomatricoma, malignant (C44._)
M-8110/3 Pilomatrix carcinoma (C44._)
M-8110/0 Pilomatrixoma, NOS (C44._)
M-8110/3 Pilomatrixoma, malignant (C44._)
M-8148/2 PIN III (C61.9)
M-9340/0 Pindborg tumor (C41._)
C75.3
Placenta
C49.2
C49.2
C44.7
Plantar
aponeurosis
fascia
skin
M---------M-9733/3
M-9732/3
M---------M-9731/3
Plasma cell
granuloma (see SNOMED)
leukemia (C42.1)
myeloma (C42.1)
pseudotumor (see SNOMED)
tumor
M-9733/3 Plasmacytic leukemia (C42.1)
M-9671/3 Plasmacytic lymphoma [obs]
Plasmacytoma
NOS
extramedullary (not occurring
in bone)
M-9731/3
of bone (C40._, C41._)
M-9731/3
solitary
M-9731/3
M-9734/3
M-8142/3 Plastica, linitis (C16._)
Pineal gland
M-8940/0
M-8941/3
M-8022/3
M-8802/3
M-8893/0
M-8854/0
M-8854/3
M-8901/3
Pineal tumor
mixed (C75.3)
parenchymal, intermediate
differentiation (C75.3)
M-9362/3
transitional (C75.3)
M-9362/3
M-9362/3
212
Pleomorphic
adenoma
adenoma, carcinoma in (C07._, C08._)
carcinoma
cell sarcoma
leiomyoma
lipoma
liposarcoma
rhabdomyosarcoma, NOS
Alphabetic Index
Pleomorphic, continued
rhabdomyosarcoma, adult type
rhabdomyosarcoma, embryonal
type, hepatocellular carcinoma
(C22.0)
M-9424/3
xanthoastrocytoma (C71._)
M-8901/3
M-8910/3
M-8175/3
C38.4
C38.4
C38.4
M--------M-8210/3
M-8210/2
M-8210/3
M-8210/2
Pleura
NOS
parietal
visceral
M-8210/0
M-8210/3
M-8210/2
M-8210/3
M-8210/2
M-8213/0
M-8973/3 Pleuropulmonary blastoma
M-8835/1
M-9131/0
M-8890/0
M-9550/0
M-9550/0
M-9560/0
Plexiform
fibrohistiocytic tumor
hemangioma
leiomyoma
neurofibroma
neuroma
schwannoma
C47.1
C47.0
C71.5
C47.5
C47.5
Plexus
brachial
cervical
choroid
lumbosacral
sacral
C75.8
Pluriglandular
M-9473/3
M-9473/3
M-8972/3
M-8254/3
M-9423/3
PNET, NOS
PNET, supratentorial
Pneumoblastoma (C34._)
Pneumocyte, type II and goblet cell type
bronchiolo-alveolar carcinoma (C34._)
Pneumocyte, type II, bronchiolo-alveolar
carcinoma (C34._)
Polar spongioblastoma (C71._)
Polar spongioblastoma, primitive (C71._)
[obs]
Polare, spongioblastoma (C71._)
C71.1
C71.4
Pole, frontal
Pole, occipital
M-9950/3
M-9950/3
M--------M-9950/3
Polycythemia
proliferative
rubra vera
secondary (see SNOMED)
vera
M-8252/3
M-9423/3
M-9423/3
M-8210/2
M--------M--------M--------M-8213/0
M--------M--------M--------M--------M--------M-8210/0
M-8210/3
M-8210/2
M-8932/0
Polyp
NOS (see SNOMED)
NOS, adenocarcinoma in
NOS, adenocarcinoma in situ in
NOS, carcinoma in
NOS, carcinoma in situ in
Adenomatous
NOS
adenocarcinoma in
adenocarcinoma in situ
carcinoma in
carcinoma in situ in
and hyperplastic, mixed (C18._)
carcinoma in situ in, NOS
fibroepithelial (see SNOMED)
fibrous (see SNOMED)
hyperplastic (see SNOMED)
hyperplastic and adenomatous polyp,
mixed (C18._)
inflammatory (see SNOMED)
juvenile (see SNOMED)
lymphoid, NOS (see SNOMED)
lymphoid, benign (see SNOMED)
Peutz-Jeghers (see SNOMED)
Polypoid
adenoma
adenoma, adenocarcinoma in
adenoma, adenocarcinoma in situ in
atypical adenomyoma
Polyposis
adenomatous, coli (C18._)
adenomatous, coli, adenocarcinoma
in (C18._)
M-8220/0
coli, familial (C18._)
M-9673/3
lymphomatous, malignant (includes
all variants: blastic, pleomorphic,
small cell)
M-8221/0
multiple
M-8220/0
M-8220/3
M-8221/0 Polyps, adenomatous, multiple
M-8221/3 Polyps, adenomatous, multiple,
adenocarcinoma in
M-9071/3 Polyvesicular vitelline tumor
C71.7
Pons
M-------/-3 Poorly differentiated (see grading code,
page 34)
M-8631/3 Poorly differentiated Sertoli-Leydig cell
tumor
M-8634/3 Poorly differentiated Sertoli-Leydig cell
tumor, with heterologous elements
Polyembryoma
Polyembryonal type embryonal carcinoma
Polygonal cell carcinoma
Polymorphic reticulosis [obs]
Polymorphous low grade adenocarcinoma
(C50._)
M-9753/1 Poly-ostotic Langerhans cell histiocytosis
M-9072/3
M-9072/3
M-8034/3
M-9719/3
M-8525/3
213
C77.4
Popliteal lymph node
C76.5
C44.7
C49.2
Popliteal space
NOS
NOS (carcinoma, melanoma, nevus)
NOS (sarcoma, lipoma)
Alphabetic Index
C49.2
C47.2
C49.2
C49.2
C49.2
C47.2
C44.7
C49.2
C49.2
C49.2
C49.2
M-8583/3 Predominantly cortical, thymoma,
malignant (C37.9)
M---------- Pregnancy luteoma (see SNOMED)
Popliteal space, continued
adipose tissue
autonomic nervous system
connective tissue
fatty tissue
fibrous tissue
peripheral nerve
skin
soft tissue
subcutaneous tissue
tendon
tendon sheath
C77.0
M-9989/3 Preleukemia [obs]
M-9989/3 Preleukemic syndrome (C42.1) [obs]
M-9836/3 Pre-pre-B ALL (see also M-9728/3)
C60.0
C16.4
C76.3
C77.5
M-8409/3 Porocarcinoma (C44._)
M-8409/0 Poroma, eccrine (C44._)
M-8409/3 Poroma, eccrine, malignant
C77.2
C77.2
Porta hepatis lymph node
Portal lymph node
M--------
Portwine nevus (see SNOMED)
C13.0
Postcricoid region
C71.9
C11.3
C38.2
C32.1
C01.9
C01.9
Posterior
cranial fossa
margin of nasal septum
mediastinum
surface of epiglottis
third of tongue
tongue, NOS
C67.4
C13.2
C10.3
C11.1
C10.3
C14.0
C16.8
C77.0
Pretracheal lymph node
Primary
amyloidosis
cutaneous CD30+ T-cell
lymphoproliferative disorder (C44._)
M-8247/3
cutaneous neuroendocrine carcinoma
(C44._)
M-9270/3
intraosseous carcinoma (C41._)
M-8461/3
serous papillary carcinoma of
peritoneum (C48.1)
M-9769/1
M-9718/3
M-------/3 Primary site, malignant (see Behavior
code, page 31)
Posterior wall
bladder
hypopharynx
mesopharynx
nasopharynx
oropharynx
pharynx, NOS
stomach, NOS (not classifiable to
C16.1 to C16.4)
C80.9
Primary site unknown
Primitive
neuroectodermal tumor, NOS
neuroectodermal tumor, central, NOS
(C71._)
M-9364/3
neuroectodermal tumor, peripheral,
NOS
M-9423/3
polar spongioblastoma (C71._) [obs]
M-9473/3
M-9473/3
Pouch
Douglas
Rathke
rectouterine
M-9350/1 Pouch, Rathke, tumor (C75.1)
M-9364/3 PPNET
C77.0
Prepuce
Prepylorus
Presacral region, NOS
Presymphysial lymph node
M-9837/3 Pre-T ALL (see also M-9729/3)
M-8936/1 Potential, uncertain malignant,
gastrointestinal stromal tumor
M-8897/1 Potential, uncertain malignant, smooth
muscle tumor
C48.1
C75.1
C48.1
Prelaryngeal lymph node
Preauricular lymph node
M-9836/3 Pre-B ALL (see also M-9728/3)
M-8741/2 Precancerous melanosis, NOS (C44._)
M-8741/3 Precancerous melanosis, malignant
melanoma in (C44._)
M-8583/1 Predominantly cortical, thymoma, NOS
(C37.9)
M---------M-9836/3
M-9837/3
M-8141/3
M-9363/0
M-9754/3
M-8271/0
Primordial cyst (see SNOMED)
Pro-B ALL (see also M-9728/3)
Pro-T ALL (see also M-9729/3)
Productive fibrosis, carcinoma with
Progonoma, melanotic
Progressive histiocytosis X, acute
Prolactinoma (C75.1)
M-9000/1
M-8444/1
M-8442/1
M-8103/0
M-8103/0
Proliferating
Brenner tumor (C56.9)
clear cell tumor, atypical (C56.9)
serous tumor, atypical (C56.9)
trichilemmal cyst
trichilemmal tumor
Proliferative
dermal lesion in congenital nevus
(C44._)
M-8380/1
endometrioid tumor, atypical
M-8472/1
mucinous tumor, atypical (C56.9)
M-8762/1
214
Alphabetic Index
Proliferative, continued
papillary serous tumor, atypical
(C56.9)
M-9950/3
polycythemia
M-8462/1
C61.9
C61.9
Prostate, NOS
Prostate gland
M-8148/2 Prostatic intraepithelial neoplasia, grade III
(C61.9)
C68.0
C49.0
C47.0
C49.0
C49.0
C47.0
C49.0
Pterygoid fossa
NOS
autonomic nervous system
connective tissue
fibrous tissue
peripheral nerve
soft tissue
C41.4
C51.9
Pubic bone
Pudendum
C34.9
C77.1
C77.1
Pulmonary
NOS
lymph node, NOS
lymph node, hilar
Prostatic utricle
M-9410/3 Protoplasmic astrocytoma (C71._)
M-8832/3 Protuberans, dermatofibrosarcoma, NOS
(C44._)
M-8833/3 Protuberans, dermatofibrosarcoma,
pigmented (C44._)
M-8250/1 Pulmonary adenomatosis (C34._)
M-8972/3 Pulmonary blastoma (C34._)
C15.3
Proximal third of esophagus
C71.0
Putamen
M-9533/0
M-9540/3
M-9560/0
Psammomatous
meningioma (C70._)
MPNST, melanotic
schwannoma
C16.3
C16.4
C77.2
Pyloric
antrum
canal
lymph node
C16.4
Pylorus
M-------
Pyogenic granuloma (see SNOMED)
C71.7
C12.9
C12.9
Pyramid
Pyriform fossa
Pyriform sinus
Pseudoepitheliomatous hyperplasia (see
SNOMED)
M-8075/3 Pseudoglandular squamous cell carcinoma
M--------- Pseudolymphoma (see SNOMED)
M---------
Pseudomucinous
M-8470/3
adenocarcinoma (C56.9)
M-8470/3
cystadenocarcinoma, NOS (C56.9)
M-8471/3
cystadenocarcinoma, papillary (C56.9)
M-8470/0
M-8472/1
M-8471/0
M-8473/1
Cystadenoma
NOS (C56.9)
borderline malignancy (C56.9)
papillary, NOS (C56.9)
papillary, borderline malignancy
(C56.9)
Q
C49.2
M-8076/2 Questionable stromal invasion, epidermoid
carcinoma in situ with
M-8076/2 Questionable stromal invasion, squamous
cell carcinoma in situ with
M-8080/2 Queyrat erythroplasia (C60._)
M-8480/6 Pseudomyxoma peritonei
M-8480/3 Pseudomyxoma peritonei with unknown
primary site (C80.9)
M-8452/3 Pseudopapillary carcinoma, solid (C25._)
M-8452/1 Pseudopapillary tumor, solid (C25._)
M--------- Pseudopolyp, NOS (see SNOMED)
M--------- Pseudosarcoma (see SNOMED)
R
Pseudosarcomatous
M-8033/3
carcinoma
M--------fasciitis (see SNOMED)
M--------fibromatosis (see SNOMED)
M--------M--------M---------
Pseudotumor
NOS (see SNOMED)
inflammatory (see SNOMED)
plasma cell (see SNOMED)
C49.4
Psoas muscle
Quadriceps femoris muscle
M-9123/0 Racemose hemangioma
C49.1
C47.1
Radial artery
Radial nerve
M---------
Radicular cyst (see SNOMED)
C40.0
Radius
M-9983/3 RAEB (C42.1)
M-9983/3 RAEB I (C42.1)
215
Alphabetic Index
M-9983/3 RAEB II (C42.1)
M-9984/3 RAEB-T (C42.1)
M-9982/3 RARS (C42.1)
C75.1
M-8312/3
Rathke pouch
M-8312/3
M-8317/3
M-8316/3
M-8260/3
M-8318/3
M-8318/3
M-9350/1 Rathke pouch tumor (C75.1)
M-9540/1 Recklinghausen disease (except of bone)
M--------- Recklinghausen disease of bone (see
SNOMED)
C20.9
Rectal ampulla
C19.9
C19.9
C19.9
Rectosigmoid
NOS
colon
junction
C48.1
C76.3
C76.3
C20.9
C19.9
C49.4
Rectouterine pouch
Rectovaginal septum
Rectovesical septum
Rectum, NOS
Rectum and colon
Rectus abdominis muscle
Refractory anemia (C42.1)
NOS
with excess blasts (RAEB)
with excess blasts in transformation
(RAEB-T) [obs]
M-9982/3
with ringed sideroblasts (RARS)
M-9982/3
with sideroblasts
M-9980/3
without sideroblasts
M-9985/3 Refractory cytopenia with multilineage
dysplasia
M-9514/1 Regressed, spontaneously, retinoblastoma
(C69.2)
M-8723/3 Regressing malignant melanoma (C44._)
M-8723/0 Regressing nevus (C44._)
C64.9
C49.4
C65.9
C65.9
C65.9
Renal
NOS
artery
calyces
calyx
pelvis
C39.9
C39.0
Respiratory tract, NOS
Respiratory tract, upper, NOS
M--------M-8671/0
M---------
Rest
embryonal, NOS (see SNOMED)
tumor, adrenal
Walthard (see SNOMED)
C62.0
C42.3
Retained testis (site of neoplasm)
Reticuloendothelial system, NOS
M-9940/3 Reticuloendotheliosis, leukemic
M-9754/3 Reticuloendotheliosis, nonlipid [obs]
M--------- Reticulohistiocytic granuloma
(see SNOMED)
M-8831/0 Reticulohistiocytoma
M-9980/3
M-9983/3
M-9984/3
Reil
Reil, Island of
Reil organ of
Carcinoma
NOS (C64.9)
chromophobe type (C64.9)
cyst-associated (C64.9)
papillary (C64.9)
sarcomatoid (C64.9)
spindle cell (C64.9)
M-8361/0 Reninoma (C64.9)
M-8966/0 Renomedullary fibroma (C64.9)
M-8966/0 Renomedullary interstitial cell tumor
(C64.9)
M-8041/3 Reserve cell carcinoma
M-8770/0 Reed pigmented spindle cell nevus (C44._)
C71.0
C71.0
C71.0
Renal cell
adenocarcinoma (C64.9)
M-9591/3
M-9591/3
Reticulosarcoma
NOS [obs]
diffuse [obs]
M-9750/3
M-9719/3
M-9719/3
M-9700/3
M-9719/3
Reticulosis
histiocytic medullary [obs]
malignant, NOS [obs]
malignant midline [obs]
Pagetoid
polymorphic [obs]
M-9591/3
M-9591/3
M-8633/1
M-8634/1
Reticulum cell sarcoma, NOS [obs]
Reticulum cell sarcoma, diffuse [obs]
Retiform Sertoli-Leydig cell tumor
Retiform Sertoli-Leydig cell tumor, with
heterologous elements
C69.2
Retina
M-9363/0 Retinal anlage tumor
Renal
M-8317/3
carcinoma, chromophobe cell (C64.9)
M-8319/3
carcinoma, collecting duct type
(C64.9)
M-8967/0
tumor, ossifying (C64.9)
M-9510/3
M-9511/3
M-9513/3
M-9514/1
M-9512/3
Retinoblastoma
NOS (C69.2)
differentiated (C69.2)
diffuse (C69.2)
spontaneously regressed (C69.2)
undifferentiated (C69.2)
M-9510/0 Retinocytoma (C69.2)
216
Alphabetic Index
C69.6
C48.0
Retrobulbar tissue
Retrocecal tissue
C06.2
C06.2
C06.2
Retromolar
area
triangle
trigone
M-8822/1 Retroperitoneal fibromatosis (C48.0)
C77.2
C48.0
C48.0
C77.0
C14.0
Retroperitoneal lymph node
Retroperitoneal tissue
Retroperitoneum
Retropharyngeal lymph node
Retropharynx
M-9538/3
M-8014/3
M-8963/3
M-8963/3
M-8963/3
Rhabdoid
meningioma (C70._)
phenotype, large cell carcinoma with
sarcoma
tumor, NOS
tumor, malignant
C11.2
C77.4
Rosenmuller fossa
Rosenmuller lymph node
M-8041/3
M-8853/3
M-9185/3
M-8803/3
M-8806/3
Round cell
carcinoma
liposarcoma
osteosarcoma (C40._, C41._)
sarcoma
tumor, desmoplastic small
C57.2
Round ligament
M-9950/3 Rubra vera, polycythemia
M--------- Rugal hypertrophy, giant (see SNOMED)
S
M-9508/3 Rhabdoid/teratoid tumor, atypical (C71._)
Rhabdomyoblastic differentiation
malignant peripheral nerve sheath
tumor with
M-9561/3
malignant schwannoma with
M-9561/3
MPNST with
C69.5
Sac, lacrimal
C72.0
C77.5
C47.5
C47.5
Sacral
cord
lymph node
nerve
plexus
C76.3
C44.5
C49.5
C49.5
C47.5
C49.5
C49.5
C49.5
C49.5
C47.5
C49.5
C44.5
C49.5
C49.5
Sacrococcygeal region
NOS
NOS (carcinoma, melanoma, nevus)
NOS (sarcoma, lipoma)
adipose tissue
autonomic nervous system
connective tissue
fatty tissue
fibrous tissue
muscle
peripheral nerve
skeletal muscle
skin
soft tissue
subcutaneous tissue
C41.4
Sacrum
M-9561/3
M-8900/0
M-8904/0
M-8903/0
M-8905/0
M-8904/0
Rhabdomyoma
NOS
adult
fetal
genital (C51._, C52.9)
glycogenic
M-8900/3
M-8901/3
M-8920/3
M-8902/3
M-8910/3
M-8910/3
M-8902/3
M-8902/3
M-8901/3
M-8912/3
M-8921/3
Rhabdomyosarcoma
NOS
adult type
alveolar
alveolar and embryonal, mixed
embryonal, NOS
embryonal, pleomorphic
mixed embryonal and alveolar
mixed type
pleomorphic, NOS
spindle cell
with ganglionic differentiation
C08.9
C08.9
C06.9
M-8900/3 Rhabdosarcoma
C71.0
C41.3
C18.2
Rhinencephalon
Rib
Right colon
M-8940/0 Salivary gland type mixed tumor, NOS
(C07._, C08._)
M-8940/3 Salivary gland type mixed tumor,
malignant (C07._, C08._)
M--------- Salpingitis isthmica nodosa (see
SNOMED)
M-8090/3 Rodent ulcer (C44._)
C05.9
C11.0
C01.9
Salivary gland
NOS (excludes minor salivary gland,
NOS C06.9; see coding guidelines,
page 38 and note under C08)
major, NOS
minor, NOS (see coding guidelines,
page 38 and note under C08)
Roof of mouth
Roof of nasopharynx
Root of tongue
M-9699/3 SALT lymphoma
217
Alphabetic Index
C25.3
M--------M-8800/3
M-9581/3
M-9330/3
M-9471/3
M-8910/3
M-8910/3
M-9480/3
M-9471/3
M-9044/3
M-8964/3
M-9044/3
Santorini duct
Sarcoma, continued
myeloid (see also M-9861/3)
neurogenic [obs]
odontogenic (C41._)
osteoblastic (C40._, C41._)
osteogenic, NOS (C40._, C41._)
periosteal, NOS (C40._, C41._)
pleomorphic cell
reticulum cell, NOS [obs]
reticulum cell, diffuse [obs]
rhabdoid
round cell
small cell
soft tissue
spindle cell
Sarcoma
NOS
alveolar soft part
ameloblastic (C41._)
arachnoidal cerebellar, circumscribed
(C71.6) [obs]
botryoid
botryoides
cerebellar, NOS (C71.6) [obs]
circumscribed arachnoidal cerebellar
(C71.6) [obs]
M-9930/3
M-9540/3
M-9270/3
M-9180/3
M-9180/3
M-8812/3
M-8802/3
M-9591/3
M-9591/3
M-8963/3
M-8803/3
M-8803/3
M-8800/3
M-8801/3
Clear cell
NOS (except of kidney
M-8964/3)
of kidney (C64.9)
of tendons and aponeuroses
(C49._)
M-8935/3
M-8930/3
M-8930/3
M-8931/3
M-8936/3
Stromal
NOS
endometrial, NOS (C54.1)
endometrial, high grade (C54.1)
endometrial, low grade (C54.1)
gastrointestinal
M-9040/3
M-9043/3
M-9042/3
M-9041/3
M-9041/3
Synovial
NOS
biphasic
epithelioid cell
monophasic fibrous
spindle cell
M-8805/3
undifferentiated
Sarcoid granuloma (see SNOMED)
M-9757/3
M-9758/3
M-9757/3
Dendritic cell
NOS
follicular
interdigitating
M-8991/3
embryonal
M-8930/3
M-8930/3
M-8930/3
M-8931/3
Endometrial
NOS (C54.1)
stromal, NOS (C54.1)
stromal, high grade (C54.1)
stromal, low grade (C54.1)
M-8804/3
M-8804/3
M-9260/3
M-9758/3
M-8936/3
M-8802/3
M-9250/3
M-8710/3
M-9930/3
M-9130/3
M-9140/3
M-9755/3
M-9662/3
M-9684/3
M-9757/3
M-9757/3
M-9140/3
M-9124/3
M-9756/3
M-9530/3
M-9170/3
M-9740/3
M-9530/3
M-9530/3
M-8990/3
M-9441/3
M-9140/3
epithelioid
epithelioid cell
Ewing (C40._, C41._)
follicular dendritic cell
gastrointestinal stromal
giant cell (except of bone M-9250/3)
giant cell, bone (C40._, C41._)
glomoid
granulocytic
hemangioendothelial
hemorrhagic, multiple
histiocytic
Hodgkin [obs]
immunoblastic [obs]
interdigitating cell
interdigitating dendritic cell
Kaposi
Kupffer cell (C22.0)
Langerhans cell
leptomeningeal (C70._)
lymphangioendothelial (C70._)
mast cell
meningeal (C70._)
meningothelial (C70._)
mesenchymal, mixed
monstrocellular [obs] (C71._)
multiple hemorrhagic
M-8033/3
M-8173/3
M-8318/3
M-8074/3
M-8620/3
M-9051/3
M-8318/3
M-8631/3
M-8074/3
M-8122/3
Sarcomatoid
carcinoma
carcinoma, hepatocellular (C22.0)
carcinoma, renal cell (C64.9)
carcinoma, squamous cell
granulosa cell tumor (C56.9)
mesothelioma
renal cell carcinoma (C64.9)
Sertoli-Leydig cell tumor
squamous cell carcinoma
transitional cell carcinoma
M-8800/9 Sarcomatosis, NOS
M-9539/3 Sarcomatosis, meningeal (C70._)
M-9442/3 Sarcomatous component, glioblastoma
with (C71._)
218
C77.0
Scalene lymph node
C44.4
C44.4
C49.0
C49.0
C47.0
C49.0
C49.0
C49.0
C49.0
C47.0
C49.0
Scalp
NOS
NOS (carcinoma, melanoma, nevus)
NOS (sarcoma, lipoma)
adipose tissue
autonomic nervous system
connective tissue
fatty tissue
fibrous tissue
muscle
peripheral nerve
skeletal muscle
Alphabetic Index
C44.4
C49.0
C49.0
Scalp, continued
skin
soft tissue
subcutaneous tissue
C40.0
Scapula
C76.1
C44.5
C49.3
C49.3
C47.3
C49.3
C49.3
C49.3
C47.3
C44.5
C49.3
C49.3
Scapular region
NOS
NOS (carcinoma, melanoma, nevus)
NOS (sarcoma, lipoma)
adipose tissue
autonomic nervous system
connective tissue
fatty tissue
fibrous tissue
peripheral nerve
skin
soft tissue
subcutaneous tissue
M--------- Scar, hyperplastic (see SNOMED)
M-8082/3 Schmincke tumor (C11._)
M-9560/0
M-9560/0
M-9560/0
M-9560/0
M-9560/3
M-9561/3
M-9560/0
M-9560/0
M-9560/0
M-9560/0
M-9561/3
C47.2
Sclerosing, continued
carcinoma, nonencapsulated (C73.9)
carcinoma, papillary, diffuse (C73.9)
hemangioma (C44._)
hepatic carcinoma (C22.0)
liposarcoma
papillary carcinoma, diffuse (C73.9)
stromal tumor (C56.9)
sweat duct carcinoma (C44._)
tumor, nonencapsulated (C73.9)
tumor, stromal (C56.9)
C62.1
C63.2
C63.2
Scrotal testis
Scrotum, NOS
Scrotum, skin
M-8410/3
M-8410/0
M-8410/3
M--------M-8410/0
Sebaceous
adenocarcinoma (C44._)
adenoma (C44._)
carcinoma (C44._)
cyst (see SNOMED)
epithelioma (C44._)
M--------- Seborrheic keratosis (see SNOMED)
M--------- Seborrheic verruca (see SNOMED)
M-------/6 Secondary site (see behavior code,
page 31)
Schneiderian
M-8121/3
carcinoma (C30.0, C31._)
M-8121/0
M-8121/1
M-8121/1
M-8350/3
M-8350/3
M-8832/0
M-8172/3
M-8851/3
M-8350/3
M-8602/0
M-8407/3
M-8350/3
M-8602/0
Papilloma
NOS (C30.0, C31._)
inverted (C30.0, C31._)
oncocytic (C30.0, C31._)
Schwannoma
NOS
ancient
cellular
degenerated
malignant, NOS [obs]
malignant, with rhabdomyoblastic
differentiation
melanotic
pigmented
plexiform
psammomatous
with rhabdomyoblastic differentiation,
malignant
M-8010/6
M-8000/6
M--------M-8000/6
M-9084/3
Secondary
carcinoma
neoplasm
polycythemia (see SNOMED)
tumor
tumor, dermoid cyst with (C56.9)
M-8502/3
M-9530/0
M-8382/3
Secretory
carcinoma, breast (C50._)
meningioma (C70._)
variant, endometrioid adenocarcinoma
C75.1
Sella turcica
M-9582/0 Sellar region granular cell tumor (C75.1)
C40.2
C63.7
Semilunar cartilage
Seminal vesicle
Seminoma
NOS (C62._)
and teratoma, mixed
anaplastic (C62._)
spermatocytic (C62._)
with high mitotic index (C62._)
Senile keratosis (see SNOMED)
Sciatic nerve
M-8141/3
M-8141/3
M-8172/3
Scirrhous
adenocarcinoma
carcinoma
carcinoma, hepatocellular (C22.0)
M-9061/3
M-9085/3
M-9062/3
M-9063/3
M-9062/3
C69.4
Sclera
M--------
Sclerosing
adenocarcinoma, nonencapsulated
(C73.9)
M--------adenosis (see SNOMED)
M-8092/3
basal cell carcinoma, infiltrating
(C44._)
M-8350/3
C30.0
C11.3
C76.3
C76.3
219
Septum
nasal, NOS (excludes posterior
margin of nasal septum C11.3)
nasal, posterior margin
rectovaginal
rectovesical
Alphabetic Index
C57.9
C57.9
Septum, continued
urethrovaginal
vesicovaginal
M-8640/1
M-8642/1
M-8641/0
M-8641/0
M-8241/3 Serotonin producing carcinoid
M-9014/3
M-8441/3
M-8460/3
Serous
adenocarcinofibroma
adenocarcinoma, NOS (C56.9)
adenocarcinoma, papillary (C56.9)
M-9014/0
M-9014/1
M-9014/3
Adenofibroma
NOS
borderline malignancy
malignant
M-8441/0
M-8441/3
M-8460/3
M-9014/3
M-8441/3
M-8460/3
adenoma, microcystic
carcinoma (C56.9)
carcinoma, micropapillary (C56.9)
cystadenocarcinofibroma
cystadenocarcinoma, NOS (C56.9)
cystadenocarcinoma, papillary (C56.9)
M-9014/0
M-9014/1
M-9014/3
Cystadenofibroma
NOS
borderline malignancy
malignant
M-8441/0
M-8442/1
M-8460/0
M-8462/1
M-8441/0
M-8441/0
M-8461/3
M-8462/1
M-8461/3
M-8463/1
M-8461/0
M-8442/1
M-8442/1
M-8462/1
M-8462/1
M-8631/1
M-8631/1
M-8634/1
M-8631/3
M-8634/3
M-8633/1
M-8634/1
M-8631/3
M-8631/0
Sertoli cell, continued
Tumor
NOS
large cell calcifying
lipid-rich (C56.9)
with lipid storage (C56.9)
Sertoli-Leydig cell tumor
NOS
intermediate differentiation
intermediate differentiation, with
heterologous elements
poorly differentiated
poorly differentiated, with
heterologous elements
retiform
retiform, with heterologous elements
sarcomatoid
well differentiated
M-8588/3 SETTLE
M-8077/2 Severe dysplasia, CIN III with (C53._)
Sex cord
elements, stromal tumor with minor
(C56.9)
M-8590/1
tumor, NOS
M-8623/1
tumor with annular tubules (C56.9)
M-8593/1
Cystadenoma
NOS (C56.9)
borderline malignancy (C56.9)
papillary, NOS (C56.9)
papillary, borderline malignancy
(C56.9)
M-8590/1
M-8591/1
M-8592/1
Sex cord-gonadal stromal tumor
NOS
incompletely differentiated
mixed forms
M-9701/3 Sezary disease
M-9701/3 Sezary syndrome
cystoma (C56.9)
microcystic adenoma
papillary carcinoma, primary,
peritoneum (C48.1)
papillary cystic tumor of borderline
malignancy (C56.9)
C76.4
C44.6
C49.1
C49.1
C47.1
C40.0
C49.1
C49.1
C49.1
C40.0
C40.0
C49.1
C47.1
C49.1
C44.6
C49.1
C49.1
Surface
papillary carcinoma (C56.9)
papillary tumor of borderline
malignancy (C56.9)
papilloma (C56.9)
Tumor
NOS, of low malignant potential
(C56.9)
atypical proliferating (C56.9)
papillary, atypical proliferative
(C56.9)
papillary, of low malignant
potential (C56.9)
Shoulder
NOS
NOS (carcinoma, melanoma, nevus)
NOS (sarcoma, lipoma)
adipose tissue
autonomic nervous system
bone
connective tissue
fatty tissue
fibrous tissue
girdle
joint
muscle
peripheral nerve
skeletal muscle
skin
soft tissue
subcutaneous tissue
M-8974/1 Sialoblastoma
M-8213/0 Serrated adenoma (C18._)
M-9982/3
M-9982/3
M-9980/3
Sertoli cell
M-8640/1
adenoma
M-8640/3
carcinoma (C62._)
220
Sideroblasts
refractory anemia with (C42.1)
refractory anemia with ringed (C42.1)
refractory anemia without (C42.1)
Alphabetic Index
C18.7
C18.7
C18.7
Sigmoid
NOS
colon
flexure of colon
M-8490/3
M-8490/3
M-8490/6
Signet ring cell
adenocarcinoma
carcinoma
carcinoma, metastatic
C49.3
C49.1
C49.2
C49.6
C44.9
M-8231/3 Simplex, carcinoma
M-9131/0 Simplex, hemangioma
M-8121/0
M-8121/0
M-8121/0
Sinonasal papilloma
NOS (C30.0, C31._)
exophytic (C30.0, C31._)
fungiform (C30.0, C31._)
C31.9
C31.9
C31.1
C31.2
C31.0
C31.9
C12.9
C31.3
Sinus
accessory, NOS
accessory, nasal
ethmoid
frontal
maxillary
paranasal
pyriform
sphenoid
C44.5
C44.5
C44.3
C44.7
C44.6
C44.5
C44.6
C44.2
C44.2
C44.2
C44.2
C44.2
C44.2
C44.5
C44.5
C44.5
C44.3
C44.5
C44.7
C44.1
C44.1
C44.1
C44.4
C44.3
C44.3
C44.5
C44.5
C44.3
C44.3
C44.2
C44.2
C44.2
C44.2
C44.2
C44.2
C44.6
C44.2
C44.3
C44.1
C44.1
C44.1
C44.3
C44.6
C44.5
C44.7
C44.6
C44.3
C44.5
C44.5
C44.6
C44.4
C44.7
C44.2
Sinus histiocytosis with massive
lymphadenopathy (see SNOMED)
M-9071/3 Sinus tumor, endodermal
M-------
Site
C76.2
C71.9
C76.1
C80.9
intra-abdominal, NOS
intracranial
intrathoracic, NOS
primary, unknown
C41.9
Skeletal bone
C49.9
C49.4
C49.1
C49.6
C49.5
C49.2
C49.3
C49.0
C49.1
C49.6
C49.2
C49.1
C49.1
C49.0
C49.2
C49.0
C49.5
C49.5
C49.0
C49.1
C49.2
C49.3
Skeletal muscle
NOS
abdominal wall
arm
back
buttock
calf
chest wall
face
finger
flank
foot
forearm
hand
head
leg
neck
perineum
sacrococcygeal region
scalp
shoulder
thigh
thoracic wall
221
Skeletal muscle, continued
thorax
thumb
toe
trunk, NOS
Skin
NOS (excludes skin of vulva C51._,
skin of penis C60.9 and skin of
scrotum C63.2)
abdomen
abdominal wall
ala nasi
ankle
antecubital space
anus
arm
auditory canal, NOS
auditory canal, external
auditory meatus, external
auricle
auricular canal, NOS
auricular canal, external
axilla
back
breast
brow
buttock
calf
canthus, NOS
canthus, inner
canthus, outer
cervical region
cheek, NOS
cheek, external
chest
chest wall
chin
columnella
concha
ear, NOS
ear canal
ear, external
ear lobule
earlobe
elbow
external ear
eyebrow
eyelid, NOS
eyelid, lower
eyelid, upper
face
finger
flank
foot
forearm
forehead
gluteal region
groin
hand
head, NOS
heel
helix
Alphabetic Index
C44.7
C44.5
C44.5
C44.1
C44.3
C44.7
C51.0
C44.7
C44.1
C44.1
C44.1
C44.7
C44.6
C44.0
C44.0
C44.0
C44.2
C44.4
C44.3
C44.3
C44.1
C44.6
C44.6
C44.1
C60.9
C44.5
C44.5
C44.2
C44.7
C44.7
C44.5
C44.4
C44.5
C63.2
C44.6
C44.7
C44.4
C44.3
C44.7
C44.5
C44.5
C44.6
C44.7
C44.2
C44.5
C44.5
C51.9
C44.6
Skin, continued
hip
infraclavicular region
inguinal region
inner canthus
jaw
knee
labia majora
leg
lid, NOS
lid, lower
lid, upper
limb, lower
limb, upper
lip, NOS
lip, lower
lip, upper
lobule, ear
neck
nose
nose, external
outer canthus
palm
palmar
palpebra
penis
perianal
perineum
pinna
plantar
popliteal space
sacrococcygeal region
scalp
scapular region
scrotum
shoulder
sole, foot
supraclavicular region
temple
thigh
thoracic wall
thorax
thumb
toe
tragus
trunk
umbilicus
vulva
wrist
Small
congenital nevus (C44._)
intestinal disease,
immunoproliferative (C17._)
M-8806/3
round cell tumor, desmoplastic
M-8761/0
M-9764/3
M-8041/3
M-8045/3
M-8073/3
M-8043/3
M-8044/3
M-8045/3
M-8041/3
M-8073/3
M-9185/3
M-8803/3
M-8002/3
osteosarcoma (C40._, C41._)
sarcoma
type, malignant tumor
M-8045/3 Small cell-adenocarcinoma, combined
(C34._)
M-8045/3 Small cell-large cell carcinoma, combined
(C34._)
M-8045/3 Small cell-squamous cell carcinoma,
combined (C34._)
C17.9
C17.0
C17.2
C17.1
C17.3
C17.9
Small intestine
NOS
duodenum
ileum (excludes ileocecal valve
C18.0)
jejunum
Meckel diverticulum (site of
neoplasm)
small bowel, NOS
M-9764/3 Small intestinal immunoproliferative
disease (C17._)
M-8897/1 Smooth muscle tumor, NOS
M-8897/1 Smooth muscle tumor, uncertain malignant
potential
C03.9
C05.1
C05.8
C11.3
Skin appendage
adenoma (C44._)
M-8390/0
M-8390/3
carcinoma (C44._)
M-8390/0
tumor, benign (C44._)
C41.0
C41.0
C17.9
Small cell
Carcinoma
NOS
combined
epidermoid, nonkeratinizing
fusiform cell
intermediate cell
mixed
neuroendocrine
squamous cell, nonkeratinizing
Socket, tooth
Soft palate
NOS (excludes nasopharyngeal
surface C11.3)
and hard palate, junction
nasopharyngeal surface
M-9581/3 Soft part sarcoma, alveolar
Skull, NOS
Skull, bone
Small bowel, NOS
M-9251/1
M-9251/3
M-9044/3
222
Soft parts
giant cell tumor, NOS
giant cell tumor, malignant
melanoma, malignant (C49._)
Alphabetic Index
C49.9
C49.4
C49.4
C49.2
C49.1
C49.1
C49.3
C49.6
C49.5
C49.2
C49.0
C49.0
C49.3
C49.3
C49.0
C49.1
C49.0
C49.1
C49.6
C49.2
C49.1
C49.0
C49.5
C49.5
C49.1
C49.0
C49.2
C49.2
C49.3
C49.5
C49.2
C49.2
C49.0
C69.6
C49.5
C49.2
C49.0
C49.5
C49.0
C49.3
C49.1
C49.0
C49.0
C49.2
C49.3
C49.1
C49.2
C49.6
C49.4
C49.1
M-9571/0
M-8800/3
M-8850/1
M-8800/0
M-8800/3
C44.7
Soft tissue
NOS
abdomen
abdominal wall
ankle
antecubital space
arm
axilla
back
buttock
calf
cervical region
cheek
chest
chest wall
chin
elbow
face
finger
flank
foot
forearm
forehead
gluteal region
groin
hand
head
heel
hip
infraclavicular region
inguinal region
knee
leg
neck
orbit
perineum
popliteal space
pterygoid fossa, NOS
sacrococcygeal region
scalp
scapular region
shoulder
supraclavicular region
temple
thigh
thoracic wall
thumb
toe
trunk, NOS
umbilicus
wrist
M-8230/3
M-8230/3
M-8452/3
M-8452/1
M-9080/1
M-8230/2
M-8230/2
Solid
adenocarcinoma with mucin formation
and cystic tumor (C25._)
and papillary epithelial neoplasm
(C25._)
carcinoma, NOS
carcinoma with mucin formation
pseudopapillary carcinoma (C25._)
pseudopapillary tumor (C25._)
teratoma
type, ductal carcinoma in situ (C50._)
type, intraductal carcinoma
M--------M-8815/0
M-8815/3
M-9731/3
M-9731/3
Solitary
cyst (see SNOMED)
fibrous tumor
fibrous tumor, malignant
myeloma
plasmacytoma
M-8156/1
M-8156/3
M-8156/1
M-8156/3
Somatostatin cell tumor, NOS
Somatostatin cell tumor, malignant
Somatostatinoma, NOS
Somatostatinoma, malignant
C63.1
Spermatic cord
M-8230/3
M-8452/1
M-8452/1
M-9063/3 Spermatocytic seminoma (C62._)
M-9063/3 Spermatocytoma (C62._)
perineurioma
sarcoma
superficial, well differentiated
liposarcoma
tumor, benign
tumor, malignant
Sole of foot
223
C41.0
C31.3
C21.1
C24.0
Sphenoid bone
Sphenoid sinus
Sphincter, anal
Sphincter of Oddi
M--------M--------M---------
Spider
angioma (see SNOMED)
nevus (see SNOMED)
vascular (see SNOMED)
C72.5
C70.1
C41.2
C72.0
C70.1
C70.1
C47.9
C70.1
Spinal
accessory nerve
arachnoid
column
cord
dura mater
meninges
nerve, NOS
pia mater
M-8770/3
M-8770/0
M-9130/1
Spindle cell
and epithelioid melanoma, mixed
and epithelioid nevus (C44._)
angioendothelioma
M-8032/3
M-8030/3
M-8318/3
Carcinoma
NOS
and giant cell carcinoma
renal cell (C64.9)
M-8074/3
M-9136/1
M-8857/0
epidermoid carcinoma
hemangioendothelioma
lipoma
Alphabetic Index
M-8772/3
M-8770/3
M-8773/3
M-8774/3
M-8572/3
M-8772/0
M-8770/0
M-8318/3
M-8912/3
M-8801/3
M-8074/3
M-9041/3
M-8581/1
M-8581/3
M-8122/3
M-8004/3
M-8173/3
Spindle cell, continued
Melanoma
NOS
and epithelioid melanoma, mixed
type A (C69._)
type B (C69._)
M--------M-9312/0
M-8052/0
M-8060/0
metaplasia, adenocarcinoma with
nevus (C44._)
nevus of Reed, pigmented (C44._)
renal cell carcinoma (C64.9)
rhabdomyosarcoma
sarcoma
squamous cell carcinoma
synovial sarcoma
thymoma, NOS (C37.9)
thymoma, malignant (C37.9)
transitional cell carcinoma
type, malignant tumor
variant, hepatocellular carcinoma
(C22.0)
C41.2
Spine
M-8403/0
M-8403/0
M-8403/3
Spiradenoma
NOS (C44._)
eccrine (C44._)
eccrine, malignant (C44._)
Spleen
C18.5
C77.2
C77.2
Splenic
flexure of colon
lymph node, NOS
lymph node, hilar
M---------
Sponge nevus, white (see SNOMED)
M-9421/1
M-9440/3
M-9423/3
M-9423/3
M-9423/3
Spongioblastoma
NOS (C71._) [obs]
multiforme (C71._)
polar (C71._)
polare (C71._)
primitive polar (C71._) [obs]
Squamocolumnar junction, cervix
M-8070/3
M-8077/2
M---------
Squamous
carcinoma
intraepithelial neoplasia, grade III
keratosis, benign (see SNOMED)
epithelioma
metaplasia, adenocarcinoma with
M-8052/0
M-8560/0
M-8053/0
Papilloma
NOS
and glandular papilloma, mixed
inverted
M-8081/2
M-8094/3 Squamous-basal cell carcinoma, mixed
(C44._)
M-8045/3 Squamous cell-small cell carcinoma,
combined (C34._)
M-9504/3 Spongioneuroblastoma
M-9514/1 Spontaneously regressed retinoblastoma
(C69.2)
C53.8
M-8070/3
M-8570/3
M-8084/3
M-8070/2
M-8076/2
M-8770/0 Spitz nevus (C44._)
C42.2
M-8070/2
M-8071/3
M-8071/3
M-8072/3
M-8070/6
M-8076/3
M-8072/3
M-8052/3
M-8052/2
M-8052/2
M-8075/3
M-8074/3
M-8073/3
M-8074/3
M-8051/3
M-8078/3
Squamous cell
Carcinoma
NOS
acantholytic
adenoid
and adenocarcinoma, mixed
basaloid
Bowen type, intraepidermal
(C44._)
clear cell type
in situ, NOS
in situ with questionable stromal
invasion
intraepidermal, Bowen type
(C44._)
intraepithelial
keratinizing, NOS
large cell, keratinizing
large cell, nonkeratinizing, NOS
metastatic, NOS
microinvasive
nonkeratinizing, NOS
papillary
papillary, in situ
papillary, non-invasive
pseudoglandular
sarcomatoid
small cell, nonkeratinizing
spindle cell
verrucous
with horn formation
M-8070/3
M-8075/3
M-8075/3
M-8560/3
M-8083/3
M-8081/2
M-8588/3 Spindle epithelial tumor with thymus-like
differentiation
M-8588/3 Spindle epithelial tumor with thymus-like
element
M-9051/3 Spindled mesothelioma
Squamous, continued
metaplasia (see SNOMED)
odontogenic tumor (C41._)
papilloma
papillomatosis
M---------
Steatocystoma multiplex (see SNOMED)
C71.7
Stem, brain
M-9801/3 Stem cell leukemia
C07.9
C49.0
C41.3
C41.3
224
Stensen duct
Sternocleidomastoid muscle
Sternocostal joint
Sternum
Alphabetic Index
M-8670/0 Steroid cell tumor, NOS (C56.9)
M-8670/3 Steroid cell tumor, malignant (C56.9)
M-8936/1
C16.9
C16.8
C16.3
C16.3
C16.3
C16.2
C16.0
C16.0
C16.0
C16.2
C16.2
C16.0
C16.1
C16.1
C16.0
C16.6
C16.5
C16.8
C16.4
C16.3
C16.4
C16.4
Stomach
NOS
anterior wall, NOS (not classifiable to
C16.1 to C16.4)
antrum
antrum, gastric
antrum, pyloric
body
cardia, NOS
cardia, gastric
cardioesophageal junction
corpus
corpus, gastric
esophagogastric junction
fundus
fundus, gastric
gastroesophageal junction
greater curvature, NOS (not
classifiable to C16.1 to C16.4)
lesser curvature, NOS (not classifiable
to C16.1 to C16.4)
posterior wall, NOS (not classifiable
to C16.1 to C16.4)
prepylorus
pyloric antrum
pyloric canal
pylorus
M-8590/1
M-8590/1
M-8602/0
M-8590/1
M-8591/1
M-8592/1
M-8590/1
M-8593/1
M-8931/3 Stromatosis, endometrial (C54.1)
M-9090/0
M-9091/1
M-9090/3
C53.8
Stroma, endometrial
Stromal
endometriosis (C54.1)
hyperplasia (see SNOMED)
myosis, NOS (C54.1)
myosis, endolymphatic (C54.1)
nodule, endometrial (C54.1)
M-8935/3
M-8930/3
M-8930/3
M-8931/3
M-8936/3
Sarcoma
NOS
endometrial, NOS (C54.1)
endometrial, high grade (C54.1)
endometrial, low grade (C54.1)
gastrointestinal
M-8935/1
M-8935/0
M-8936/1
M-8936/0
M-8936/3
Tumor
NOS
benign
gastrointestinal, NOS
gastrointestinal, benign
gastrointestinal, malignant
Stump, cervical
M-8506/0 Subareolar duct papillomatosis (C50.0)
M-8345/3 Stroma, medullary carcinoma with
amyloid (C73.9)
M-8512/3 Stroma, medullary carcinoma with
lymphoid
M-8931/3
M---------M-8931/3
M-8931/3
M-8930/0
Struma ovarii
NOS (C56.9)
and carcinoid (C56.9)
malignant (C56.9)
M-9091/1 Strumal carcinoid (C56.9)
M-8641/0 Storage, lipid, Sertoli cell tumor with
M-8641/0 Storage, lipid, tubular androblastoma with
M-------- Strawberry nevus (see SNOMED)
C54.1
Stromal, continued
Tumor, continued
gastrointestinal, uncertain
malignant potential
gonadal
ovarian (C56.9)
sclerosing (C56.9)
sex cord-gonadal
sex cord-gonadal, incompletely
differentiated
sex cord-gonadal, mixed forms
testicular (C62._)
with minor sex cord elements
(C56.9)
225
C49.3
C77.3
Subclavian artery
Subclavicular lymph node
C49.9
C49.4
C49.4
C49.2
C49.1
C49.1
C49.3
C49.6
C49.5
C49.2
C49.0
C49.0
C49.3
C49.3
C49.0
C49.1
C49.0
C49.1
C49.6
C49.2
C49.1
C49.0
C49.5
C49.5
C49.1
C49.0
C49.2
C49.2
C49.3
C49.5
Subcutaneous tissue
NOS
abdomen
abdominal wall
ankle
antecubital space
arm
axilla
back
buttock
calf
cervical region
cheek
chest
chest wall
chin
elbow
face
finger
flank
foot
forearm
forehead
gluteal region
groin
hand
head
heel
hip
infraclavicular region
inguinal region
Alphabetic Index
C49.2
C49.2
C49.0
C49.5
C49.2
C49.5
C49.0
C49.3
C49.1
C49.0
C49.0
C49.2
C49.3
C49.3
C49.1
C49.2
C49.6
C49.4
C49.1
Subcutaneous tissue, continued
knee
leg
neck
perineum
popliteal space
sacrococcygeal region
scalp
scapular region
shoulder
supraclavicular region
temple
thigh
thoracic wall
thorax
thumb
toe
trunk, NOS
umbilicus
wrist
M-9383/1
M-9384/1
M-9383/1
Subependymal
astrocytoma, NOS (C71._)
astrocytoma, giant cell (C71._)
glioma (C71._)
M-9383/1 Subependymoma (C71._)
M-9383/1 Subependymoma-ependymoma, mixed
(C71._)
M-8832/0 Subepidermal nodular fibrosis (C44._)
C32.2
C77.4
Subglottis
Subinguinal lymph node
C08.1
C08.1
C77.0
Sublingual
gland
gland duct
lymph node
C08.0
C77.0
Submandibular gland
Submandibular lymph node
C08.0
C08.0
C77.0
Submaxillary
gland
gland duct
lymph node
C77.0
C77.3
Submental lymph node
Subscapular lymph node
C06.1
C06.1
C06.1
Sulcus
alveolar
buccal
labial
C77.2
C49.3
C11.0
Superior
mesenteric lymph node
vena cava
wall of nasopharynx
C77.0
Supraclavicular lymph node
C76.0
C44.4
C49.0
C49.0
C47.0
C49.0
C49.0
C49.0
C77.0
C47.0
C44.4
C49.0
C49.0
Supraclavicular region
NOS
NOS (carcinoma, melanoma, nevus)
NOS (sarcoma, lipoma)
adipose tissue
autonomic nervous system
connective tissue
fatty tissue
fibrous tissue
lymph node
peripheral nerve
skin
soft tissue
subcutaneous tissue
C32.1
C74.9
C71.9
C71.0
Supraglottis
Suprarenal gland
Suprasellar
Supratentorial brain, NOS (see also brain)
M-9473/3 Supratentorial PNET
Surface
osteosarcoma, high grade (C40._,
C41._)
M-8461/3
papillary carcinoma, serous (C56.9)
M-8463/1
papillary tumor, serous surface,
borderline malignancy (C56.9)
M-8461/0
papilloma, serous (C56.9)
M-9194/3
M-8407/3 Sweat duct carcinoma, sclerosing (C44._)
M-8400/3
M-8400/0
M-8400/3
M-8400/1
M-8400/0
M-8400/3
C47.9
M-8850/1
M-8143/3
M-8743/3
M-8850/1
Tumor
NOS (C44._)
benign (C44._)
malignant (C44._)
Sympathetic nervous system, NOS
M-8681/1 Sympathetic paraganglioma
M-9500/3 Sympathicoblastoma
C41.4
M-8091/3
Sweat gland
adenocarcinoma (C44._)
adenoma (C44._)
carcinoma (C44._)
Superficial
basal cell carcinoma, multifocal
(C44._)
soft tissue, well differentiated
liposarcoma
spreading adenocarcinoma
spreading melanoma (C44._)
well differentated liposarcoma
Symphysis pubis
M-8893/0 Symplastic leiomyoma
M-9531/0 Syncytial meningioma (C70._)
Syndrome
5q deletion (5q–), with
myelodysplastic syndrome
M-9964/3
hypereosinophilic
M-9986/3
226
Alphabetic Index
M-9989/3
M-9895/3
M-9895/3
M-9986/3
M-9989/3
M-9701/3
Syndrome, continued
Myelodysplastic
NOS (C42.1)
prior, acute myeloid leukemia
with
prior, acute myeloid leukemia
without
with 5q deletion (5q–) syndrome
preleukemic (C42.1) [obs]
Sezary
C49.9
Synovia, NOS
M--------M---------
Synovial chondromatosis (see SNOMED)
Synovial osteochondromatosis
(see SNOMED)
M-9040/3
M-9043/3
M-9042/3
M-9041/3
M-9041/3
Synovial sarcoma
NOS
biphasic
epithelioid cell
monophasic fibrous
spindle cell
M-9040/3
M-9040/0
M-9040/3
Synovioma
NOS
benign
malignant
M-8400/0
M-8406/0
M-8406/0
M-8406/0
M-8392/0
Synovitis, pigmented villonodular (see
SNOMED)
Syringadenoma, NOS (C44._)
Syringadenoma, papillary (C44._)
Syringocystadenoma, papillary (C44._)
Syringocystadenoma papilliferum (C44._)
Syringofibroadenoma (C44._)
M-8407/0
M-8940/0
M-8940/3
Syringoma
NOS (C44._)
chondroid (C44._)
chondroid, malignant (C44._)
M---------
Tail
C25.2
C50.6
C50.6
M-9837/3
M-9837/3
M-8344/3
M-9391/3
T ALL, cortical (see also M-9729/3)
T ALL, mature (see also M-9729/3)
Tall cell papillary carcinoma (C73.9)
Tanycytic ependymoma (C71._)
C71.8
C40.3
Tapetum
Tarsal bone
M-9183/3 Telangiectatic osteosarcoma (C40._,
C41._)
M-8407/3 Syringomatous carcinoma (C44._)
M--------M-9769/1
M--------M-9741/3
pancreas
breast, NOS
breast, axillary
Systemic
hemangiomatosis (see SNOMED)
light chain disease
lymphangiomatosis (see SNOMED)
tissue mast cell disease
T
M-------/-5 T-cell (see cell designation code, page 36)
M-9831/1 T-cell large granular lymphocytosis
M-9718/3 T-cell lymphoproliferative
disorder, primary cutaneous CD30+
(C44._)
M-9768/1 T-gamma lymphoproliferative disease
227
C44.3
C44.3
C49.0
C49.0
C47.0
C49.0
C49.0
C49.0
C47.0
C44.3
C49.0
C49.0
Temple
NOS
NOS (carcinoma, melanoma, nevus)
NOS (sarcoma, lipoma)
adipose tissue
autonomic nervous system
connective tissue
fatty tissue
fibrous tissue
peripheral nerve
skin
soft tissue
subcutaneous tissue
C41.0
C71.2
C41.1
Temporal bone
Temporal lobe
Temporomandibular joint
C49.9
C49.2
C49.1
C49.6
C49.2
C49.1
C49.6
C49.2
C49.1
C49.1
C49.2
C49.2
C49.2
C49.2
C49.0
C49.2
C49.2
C49.1
C49.2
C49.1
Tendon
NOS
ankle
arm
back
calf
finger
flank
foot
forearm
hand
heel
hip
knee
leg
neck
popliteal space
thigh
thumb
toe
wrist
C49.9
C49.2
C49.1
C49.6
C49.2
C49.1
Tendon sheath
NOS
ankle
arm
back
calf
finger
Alphabetic Index
C49.2
C49.1
C49.1
C49.2
C49.2
C49.2
C49.2
C49.0
C49.2
C49.2
C49.1
C49.2
C49.1
M-8640/1 Testicular adenoma (C62._)
M-8590/1 Testicular stromal tumor (C62._)
Tendon sheath, continued
foot
forearm
hand
heel
hip
knee
leg
neck
popliteal space
thigh
thumb
toe
wrist
Tentorium, NOS
Tentorium cerebelli
M-9987/3
M-9987/3
M-9987/3
Teratoma
NOS
adult, NOS
adult, cystic
anaplastic, malignant
and embryonal carcinoma, mixed
and seminoma, mixed
benign
combined with choriocarcinoma
cystic, NOS
cystic, adult
differentiated
embryonal
immature, NOS
immature, malignant
intermediate, malignant
Malignant
NOS
anaplastic
intermediate
trophoblastic
undifferentiated
M-9080/0
M-9080/1
M-9102/3
M-9082/3
M-9084/3
mature
solid
trophoblastic, malignant
undifferentiated, malignant
with malignant transformation
M-8525/3 Terminal duct adenocarcinoma
C62.9
Thalamus
Thecoma
NOS (C56.9)
luteinized (C56.9)
malignant (C56.9)
Therapy-related
Acute myeloid leukemia
M-9920/3
NOS
M-9920/3
alkylating agent related
M-9920/3
epipodophyllotoxin related
Teratoblastoma, malignant
Teratocarcinoma
Teratoid medulloepithelioma (C69.4)
Teratoid medulloepithelioma, benign
(C69.4)
M-9508/3 Teratoid/rhabdoid tumor, atypical (C71._)
M-9080/3
M-9082/3
M-9083/3
M-9102/3
M-9082/3
C71.0
M-8600/0
M-8601/0
M-8600/3
M-9080/3
M-9081/3
M-9502/3
M-9502/0
M-9080/1
M-9080/0
M-9080/0
M-9082/3
M-9081/3
M-9085/3
M-9080/0
M-9101/3
M-9080/0
M-9080/0
M-9080/0
M-9080/3
M-9080/3
M-9080/3
M-9083/3
Testis
NOS
descended
ectopic (site of neoplasm)
retained (site of neoplasm)
scrotal
undescended (site of neoplasm)
M-8621/1 Theca cell-granulosa cell tumor (C56.9)
M-8600/0 Theca cell tumor (C56.9)
M-9252/0 Tenosynovial giant cell tumor (C49._)
M-9252/3 Tenosynovial giant cell tumor, malignant
(C49._)
M---------- Tenosynovitis, nodular (see SNOMED)
C70.0
C70.0
C62.9
C62.1
C62.0
C62.0
C62.1
C62.0
Testicle, NOS
228
Myelodysplastic syndrome
NOS
alkylating agent related
epipodophyllotoxin related
C76.5
C44.7
C49.2
C49.2
C47.2
C49.2
C49.2
C49.2
C49.2
C47.2
C49.2
C44.7
C49.2
C49.2
C49.2
C49.2
Thigh
NOS
NOS (carcinoma, melanoma, nevus)
NOS (sarcoma, lipoma)
adipose tissue
autonomic nervous system
connective tissue
fatty tissue
fibrous tissue
muscle
peripheral nerve
skeletal muscle
skin
soft tissue
subcutaneous tissue
tendon
tendon sheath
C71.5
C71.5
Third ventricle, NOS
Third ventricle, choroid plexus
C72.0
C49.3
C15.1
C77.1
Thoracic
cord
duct
esophagus
lymph node
C76.1
C44.5
C49.3
Thoracic wall
NOS
NOS (carcinoma, melanoma, nevus)
NOS (sarcoma, lipoma)
Alphabetic Index
C49.3
C47.3
C49.3
C49.3
C49.3
C49.3
C47.3
C49.3
C44.5
C49.3
C49.3
Thoracic wall, continued
adipose tissue
autonomic nervous system
connective tissue
fatty tissue
fibrous tissue
muscle
peripheral nerve
skeletal muscle
skin
soft tissue
subcutaneous tissue
C49.3
C47.3
C49.3
C44.5
C49.3
Thorax
NOS
autonomic nervous system
connective tissue (excludes thymus,
heart and mediastinum C37._,C38._)
muscle
peripheral nerve
skeletal muscle
skin
subcutaneous tissue
C14.0
Throat
M-9962/3
M-9962/3
M-9962/3
M-9962/3
Thrombocythemia
essential (C42.1)
essential, hemorrhagic (C42.1)
idiopathic (C42.1)
idiopathic, hemorrhagic (C42.1)
C76.4
C44.6
C49.1
C47.1
C40.1
C49.1
C49.1
C49.1
C47.1
C49.1
C44.6
C49.1
C49.1
C49.1
C49.1
Thumb
NOS
NOS (carcinoma, melanoma, nevus)
NOS (sarcoma, lipoma)
autonomic nervous system
bone
connective tissue
fibrous tissue
muscle
peripheral nerve
skeletal muscle
skin
soft tissue
subcutaneous tissue
tendon
tendon sheath
C76.1
C47.3
C49.3
C37.9
Thymus
Thymus-like
differentiation, carcinoma showing
differentiation, spindle epithelial
tumor with thymus-like
M-8589/3
element, carcinoma showing
M-8588/3
element, spindle epithelial tumor with
M-8589/3
M-8588/3
M-8586/3 Thymic carcinoma, NOS (C37.9)
M-8585/3 Thymic carcinoma, well differentiated
(C37.9)
M-8580/1
M-8580/3
M-8585/1
M-8585/3
M-8580/0
M-8584/1
M-8584/3
M-8587/0
M-8585/1
M-8581/1
M-8581/3
M-8581/1
M-8581/3
M-8582/1
M-8582/3
M-8583/1
M-8583/3
M-8584/1
M-8584/3
M-8585/1
M-8585/3
M-8586/3
Thymoma, continued
epithelial, malignant (C37.9)
hamartomatous, ectopic
lymphocyte-rich, NOS (C37.9)
lymphocyte-rich, malignant (C37.9)
lymphocytic, NOS (C37.9)
lymphocytic, malignant (C37.9)
malignant, NOS (C37.9)
medullary, NOS (C37.9)
medullary, malignant (C37.9)
mixed type, NOS (C37.9)
mixed type, malignant (C37.9)
organoid, NOS (C37.9)
organoid, malignant (C37.9)
predominantly cortical, NOS (C37.9)
predominantly cortical, malignant
(C37.9)
spindle cell, NOS (C37.9)
spindle cell, malignant (C37.9)
type A, NOS (C37.9)
type A, malignant (C37.9)
type AB, NOS (C37.9)
type AB, malignant (C37.9)
type B1, NOS (C37.9)
type B1, malignant (C37.9)
type B2, NOS (C37.9)
type B2, malignant (C37.9)
type B3, NOS (C37.9)
type B3, malignant (C37.9)
type C (C37.9)
M-8585/3
M-8587/0
M-8583/1
M-8583/3
M-8583/1
M-8583/3
M-8580/3
M-8581/1
M-8581/3
M-8582/1
M-8582/3
M-8583/1
M-8583/3
M-8583/1
M-8583/3
C73.9
Thyroglossal duct
M---------
Thyroglossal duct cyst (see SNOMED)
C73.9
C32.3
C73.9
Thyroid
NOS
cartilage
gland
C40.2
Tibia
M-9261/3 Tibial adamantinoma (C40.2)
C77.4
C02.1
Thymoma
NOS (C37.9)
NOS, malignant (C37.9)
atypical, NOS (C37.9)
atypical, malignant (C37.9)
benign (C37.9)
cortical, NOS (C37.9)
cortical, malignant (C37.9)
ectopic hamartomatous
epithelial, NOS (C37.9)
Tibial lymph node
Tip of tongue
Toe
C76.5
C44.7
C49.2
C47.2
C40.3
C49.2
229
NOS
NOS (carcinoma, melanoma, nevus)
NOS (sarcoma, lipoma)
autonomic nervous system
bone
connective tissue
Alphabetic Index
C49.2
C49.2
C47.2
C49.2
C44.7
C44.7
C49.2
C49.2
C49.2
C49.2
Toe, continued
fibrous tissue
muscle
peripheral nerve
skeletal muscle
nail
skin
soft tissue
subcutaneous tissue
tendon
tendon sheath
C02.9
C02.3
C02.0
C02.2
C02.3
C02.0
C02.2
C01.9
C01.9
C02.1
C02.0
C01.9
C02.2
C02.8
C02.9
C02.4
C02.0
C01.9
C01.9
C01.9
C02.1
C02.2
C02.2
C02.2
Tongue
NOS
anterior, NOS
anterior, dorsal surface
anterior, ventral surface
anterior 2/3, NOS
anterior 2/3, dorsal surface
anterior 2/3, ventral surface
base, NOS
base, dorsal surface
border
dorsal surface, NOS
dorsal surface of base
frenulum linguae
junctional zone
lingual, NOS
lingual tonsil
midline
posterior, NOS
posterior third
root
tip
ventral surface, NOS
ventral surface, anterior
ventral surface, anterior 2/3
C09.9
C02.4
C09.9
C11.1
Tonsil
NOS (excludes lingual tonsil C02.4
and pharyngeal tonsil C11.1)
faucial
lingual
palatine
pharyngeal
C09.0
C09.1
C03.9
Tonsillar fossa
Tonsillar pillar
Tooth socket
M-8190/3
M-8190/0
M-8336/0
M-8190/3
M-8332/3
M-8332/3
Trabecular
adenocarcinoma
adenoma
adenoma, hyalinizing (C73.9)
carcinoma
follicular adenocarcinoma (C73.9)
follicular carcinoma (C73.9)
C33.9
C77.1
C77.1
Trachea
Tracheal lymph node
Tracheobronchial lymph node
C09.9
C26.9
C24.9
C57.9
C26.9
C57.9
C63.9
C26.0
C63.9
C72.3
C39.9
C39.0
C69.4
Tract
alimentary, NOS
biliary, NOS
female genital, NOS
gastrointestinal, NOS
genitourinary, female, NOS
genitourinary, male, NOS
intestinal, NOS
male genital, NOS
optic
respiratory, NOS
upper respiratory, NOS
uveal
C44.2
Tragus
M-9084/3 Transformation, malignant, dermoid cyst
with (C56.9)
M-9084/3 Transformation, malignant, teratoma with
M-8120/3
M-9537/0
M-8120/0
M-8121/1
M-8121/0
M-9362/3
Transitional
carcinoma
meningioma (C70._)
papilloma
papilloma, inverted, NOS
papilloma, inverted, benign
pineal tumor (C75.3)
M-8120/3
M-8120/2
M-8131/3
M-8130/3
M-8130/2
M-8122/3
M-8122/3
Transitional cell
Carcinoma
NOS
in situ
micropapillary (C67._)
papillary (C67._)
papillary, non-invasive (C67._)
sarcomatoid
spindle cell
M-8130/1
M-8120/1
M-8120/0
M-8121/1
M-8121/0
neoplasm, papillary, low malignant
potential (C67._)
Papilloma
NOS
benign
inverted, NOS
inverted, benign
C18.4
C49.3
Transverse colon
Trapezius muscle
M---------
Traumatic neuroma (see SNOMED)
C06.2
C49.1
Triangle, retromolar
Triceps brachii muscle
M-8102/3
M-8103/0
M-8103/0
Trichilemmal
carcinoma (C44._)
cyst, proliferating
tumor, proliferating
M-8102/3 Trichilemmocarcinoma (C44._)
M-8102/0 Trichilemmoma (C44._)
M-8391/0 Trichodiscoma (C44._)
230
Alphabetic Index
M-8100/0 Trichoepithelioma (C44._)
M-8101/0 Trichofolliculoma (C44._)
C72.5
C67.0
C06.2
M-8623/1 Tubules, annular, sex cord tumor with
(C56.9)
M-8263/3 Tubulopapillary adenocarcinoma
Trigeminal nerve
Trigone, bladder
Trigone, retromolar
M-8263/0
M-8263/3
M-8263/2
M-9561/3 Triton tumor, malignant
C72.5
Trochlear nerve
M-9102/3
M-9105/3
M-9104/1
Trophoblastic
malignant teratoma
tumor, epithelioid
tumor, placental site (C58.9)
C32.0
True cord
M-9161/0 Tufted hemangioma, acquired
M-8000/1
M-8550/1
M-8550/1
M-8245/3
M-9054/0
M-9300/0
M-8390/0
M-9755/3 True histiocytic lymphoma
C32.0
True vocal cord
C76.7
C44.5
C49.6
C49.6
C47.6
C49.6
C49.6
C49.6
C49.6
C47.6
C49.6
C44.5
C49.6
C49.6
Trunk
NOS
NOS (carcinoma, melanoma, nevus)
NOS (sarcoma, lipoma)
adipose tissue
autonomic nervous system
connective tissue
fatty tissue
fibrous tissue
muscle
peripheral nerve
skeletal muscle
skin
soft tissue
subcutaneous tissue
C30.1
C30.1
C57.0
C57.0
Tube
auditory
eustachian
fallopian
uterine
C57.8
Tubo-ovarian
M-8211/3
Tubular
adenocarcinoma
M-8211/0
M-8210/3
M-8210/2
M-8640/1
M-8523/3
M-8640/1
M-8641/0
M-8245/1
M-8211/3
Tubulovillous adenoma
NOS
adenocarcinoma in
adenocarcinoma in situ in
M-8370/0
M-8370/0
M-8370/3
M--------M-8691/1
M-9365/3
M-8249/3
M-9508/3
M-8936/1
M-8090/1
M-8833/3
M-8000/0
M-8000/0
M-8151/3
M-9000/0
M-9000/1
M-9000/3
M-9000/1
Brenner
NOS (C56.9)
borderline malignancy (C56.9)
malignant (C56.9)
proliferating (C56.9)
M-9133/3
M-8100/0
M-8880/0
M-9687/3
and infiltrating duct carcinoma
(C50._)
androblastoma, NOS
androblastoma with lipid storage
(C56.9)
carcinoid
carcinoma
M-8240/3
M-8240/1
M-8240/1
M-8241/3
M-8249/3
M-8240/1
231
Adrenal cortical
NOS (C74.0)
benign (C74.0)
malignant (C74.0)
adrenal rest
alpha cell, NOS (C25._)
alpha cell, malignant (C25._)
alveolar, intravascular bronchial
(C34._) [obs]
amyloid (see SNOMED)
aortic body (C75.5)
Askin
atypical carcinoid
atypical teratoid/rhabdoid (C71._)
autonomic nerve, gastrointestinal
basal cell (C44._)
Bednar (C44._)
benign
benign, unclassified
beta cell, malignant
M-8671/0
M-8152/1
M-8152/3
M-9133/3
Adenoma
NOS
adenocarcinoma in
adenocarcinoma in situ in
Pick
Tumor
NOS
acinar cell [obs]
acinic cell [obs]
adenocarcinoid
adenomatoid, NOS
adenomatoid, odontogenic (C41._)
adnexal, benign (C44._)
bronchial alveolar, intravascular
(C34._) [obs]
Brooke (C44._)
brown fat
Burkitt [obs] (includes all variants)
Carcinoid
NOS (except of appendix
M-8240/1)
NOS, appendix (C18.1)
argentaffin, NOS
argentaffin, malignant (except
of appendix M-8240/1)
atypical
uncertain malignant potential
Alphabetic Index
M-8692/1
M-8001/1
M-8001/0
M-8001/3
M-8001/1
M-9473/3
M-9230/0
M-8700/0
Tumor, continued
carotid body (C75.4)
central primitive neuroectodermal,
NOS (C71._)
chondromatous giant cell (C40._,
C41._)
chromaffin
M-8005/3
Clear cell
NOS
atypical proliferating (C56.9)
cystic, borderline malignancy
(C56.9)
type, malignant
M-9230/0
Codman (C40._, C41._)
M-8005/0
M-8444/1
M-8444/1
M-8452/1
Cystic
and solid (C25._)
atrio-ventricular node (C38.0)
clear cell, borderline malignancy
(C56.9)
mucinous, with moderate
dysplasia (C25._)
papillary (C25._)
M-9135/1
M-9758/3
M-8806/3
M-9413/0
M-8000/6
M-9071/3
M-8380/1
M-8380/1
M-8242/3
M-8010/0
M-8010/3
M-9260/3
M-8835/1
M-8842/0
Dabska
dendritic cell, follicular
desmoplastic small round cell
dysembryoplastic neuroepithelial
embolus
endodermal sinus
endometrioid, atypical proliferative
endometrioid, low malignant potential
enterochromaffin-like cell, malignant
epithelial, benign
epithelial, malignant
Ewing (C40._, C41._)
fibrohistiocytic, plexiform
fibromyxoid, ossifying
M-8815/0
M-8815/0
M-8815/3
Fibrous
localized
solitary
solitary, malignant
M-9758/3
M-8004/3
M-8153/1
M-8153/3
M-8153/1
M-8153/3
follicular dendritic cell
fusiform cell type, malignant
G cell, NOS
G cell, malignant
gastrin cell tumor
gastrin cell tumor, malignant
M-8936/1
Gastrointestinal
autonomic nerve
M-8452/1
M-8454/0
M-8444/1
M-8470/1
M-8936/1
M-8936/1
M-8936/0
M-8936/3
M-8936/1
Cells
NOS
benign
malignant
uncertain whether benign or
malignant
M-9064/3
M-9085/3
M-9065/3
Germ cell
NOS
mixed
nonseminomatous (C62._)
M-9302/0
ghost cell, odontogenic (C41._)
M-9250/1
M-9250/3
M-9230/0
M-9251/1
M-9251/3
M-9252/0
M-9252/3
M-9252/0
M-9252/3
M-8003/3
Giant cell
bone, NOS (C40._, C41._)
bone, malignant (C40._, C41._)
chondromatous (C40._, C41._)
soft parts, NOS
soft parts, malignant
tendon sheath (C49._)
tendon sheath, malignant (C49._)
tenosynovial (C49._)
tenosynovial, malignant (C49._)
type, malignant
M-8711/0
M-8690/1
M-8711/3
Glomus
NOS
jugulare, NOS (C75.5)
malignant
M-8590/1
gonadal stromal
M-8590/1
M-8591/1
M-8592/1
Gonadal stromal-sex cord
NOS
incompletely differentiated
mixed forms
M-9580/0
M-9580/3
M-9582/0
Granular cell
NOS
malignant
sellar region (C75.1)
M-8620/1
M-8620/1
M-8622/1
M-8620/3
M-8620/3
Granulosa cell
NOS (C56.9)
adult type (C56.9)
juvenile (C56.9)
malignant (C56.9)
sarcomatoid (C56.9)
M-8621/1
M-8312/3
M-8660/0
M-8660/0
M-8290/0
M-8311/1
granulosa cell-theca cell (C56.9)
Grawitz [obs] (C64.9)
hilar cell (C56.9)
hilus cell (C56.9)
Hurthle cell (C73.9)
hypernephroid [obs]
M-8650/1
M-8650/0
M-8650/3
Interstitial cell
NOS
benign
malignant
M-8453/1
232
Tumor, continued
Gastrointestinal
pacemaker cell
stromal, NOS
stromal, benign
stromal, malignant
stromal, uncertain malignant
potential
intraductal papillary-mucinous, with
moderate dysplasia (C25._)
Alphabetic Index
M-9133/3
M-8150/1
M-8150/0
M-8622/1
M-8361/0
M-8162/3
M-8490/6
Tumor, continued
intravascular bronchial alveolar
(C34._) [obs]
islet cell, NOS (C25._)
islet cell, benign (C25._)
juvenile granulosa cell (C56.9)
juxtaglomerular (C64.9)
Klatskin (C22.1, C24.0)
Krukenberg
M-8650/1
M-8650/0
M-8650/3
Leydig cell
NOS (C62._)
benign (C62._)
malignant (C62._)
M-8631/0
M-8670/0
M-8670/0
Leydig-Sertoli cell, well differentiated
lipid cell, ovary (C56.9)
lipoid cell, ovary (C56.9)
M-8000/3
M-8005/3
M-8004/3
M-8003/3
M-8800/3
M-8940/3
M-8940/3
M-9540/3
M-8002/3
M-8004/3
M-8000/3
M-8000/9
M-9740/1
M-9740/3
M-9363/0
M-8247/3
M-8800/3
M-8990/1
M-8951/3
M-9110/1
M-8000/6
M-8940/0
M-9085/3
M-8940/3
M-8990/1
M-8951/3
M-8940/0
M-8940/3
M-8472/1
M-8472/1
M-8470/1
Tumor, continued
Mucinous, continued
M-8472/1
NOS, of low malignant potential
(C56.9)
M-8473/1
papillary, of low malignant
potential (C56.9)
M-8243/3
M-8430/1
M-8950/3
M-8982/0
mucinous-papillary, intraductal, with
moderate dysplasia (C25._)
mucocarcinoid
mucoepidermoid [obs]
Mullerian mixed (C54._)
myoepithelial
M-8825/1
M-8827/1
M-8825/1
M-8827/1
Myofibroblastic
NOS
congenital peribronchial
inflammatory
peribronchial (C34._)
M-8453/1
Malignant
NOS
clear cell type
fusiform cell type
giant cell type
mesenchymal
mixed, NOS
mixed, salivary gland type
(C07._, C08._)
peripheral nerve sheath
small cell type
spindle cell type
unclassified
unclassified, uncertain whether
primary or metastatic
M-9540/3
M-9561/3
mast cell, NOS
mast cell, malignant
melanotic neuroectodermal
Merkel cell (C44._)
mesenchymal, malignant
mesenchymal, mixed
mesodermal mixed
mesonephric, NOS
metastatic
Mixed
NOS
germ cell
malignant, NOS
mesenchymal
mesodermal
salivary gland type, NOS (C07._,
C08._)
salivary gland type, malignant
(C07._, C08._)
M-9364/3
M-9473/3
M-9363/0
M-9364/3
M-9473/3
Neuroectodermal
NOS
central primitive, NOS (C71._)
melanotic
peripheral
primitive, NOS
M-9413/0
M-9520/3
M-8350/3
M-9065/3
neuroepithelial, dysembryoplastic
neurogenic, olfactory
nonencapsulated sclerosing (C73.9)
nonseminomatous germ cell (C62._)
M-9270/1
M-9300/0
M-9270/0
M-9340/0
M-9341/1
M-9302/0
M-9270/3
M-9312/0
Odontogenic
NOS (C41._)
adenomatoid (C41._)
benign (C41._)
calcifying epithelial (C41._)
clear cell (C41._)
ghost cell (C41._)
malignant (C41._)
squamous (C41._)
M-9520/3
M-8842/0
M-8967/0
M-8590/1
M-8936/1
M-9507/0
olfactory neurogenic
ossifying fibromyxoid
ossifying renal (C64.9)
ovarian stromal (C56.9)
pacemaker cell, gastrointestinal
Pacinian
M-8452/1
M-8473/1
Mucinous
atypical proliferative (C56.9)
cystic, of borderline malignancy
(C56.9)
cystic, with moderate dysplasia
(C25._)
M-8462/1
M-8462/1
233
nerve sheath, malignant peripheral
nerve sheath, malignant peripheral,
with rhabdomyoblastic
differentiation
Papillary
cystic (C25._)
mucinous, of low malignant
potential (C56.9)
serous, atypical proliferative
(C56.9)
serous, of low malignant potential
(C56.9)
Alphabetic Index
Tumor, continued
papillary-mucinous, intraductal, with
moderate dysplasia (C25._)
M-9362/3
parenchymal, pineal, intermediate
differentiation (C75.3)
Tumor, continued
Serous, continued
M-8463/1
surface papillary, of borderline
malignancy (C56.9)
M-8453/1
M-9540/3
M-9561/3
M-9364/3
M-9364/3
Peripheral
nerve sheath, malignant
nerve sheath, malignant, with
rhabdomyoblastic differentiation
neuroectodermal
primitive neuroectodermal, NOS
M-8640/1
M-8642/1
M-8641/0
M-8641/0
Sertoli cell
NOS (C56.9)
large cell calcifying
lipid-rich (C56.9)
with lipid storage
M-9020/1
M-9020/0
M-9020/1
M-9020/3
Phyllodes
NOS (C50._)
benign (C50._)
borderline (C50._)
malignant (C50._)
M-8103/0
M-9340/0
pilar (C44._)
Pindborg (C41._)
M-8633/1
M-8634/1
M-9362/3
M-9362/3
M-8631/3
M-8631/0
M-9362/3
Pineal
mixed (C75.3)
parenchymal, intermediate
differentiation (C75.3)
transitional (C75.3)
Sertoli-Leydig cell
NOS
intermediate differentiation
intermediate differentiation, with
heterologous elements
poorly differentiated
poorly differntiated, with
heterologous elements
retiform
retiform, with heterologous
elements
sarcomatoid
well differentiated
M-8590/1
M-8623/1
sex cord, NOS
sex cord, with annular tubules (C56.9)
M-8093/3
M-9104/1
M-9731/3
M-8835/1
M-9071/3
Pinkus
placental site trophoblastic (C58.9)
plasma cell
plexiform fibrohistiocytic
polyvesicular vitelline
M-8590/1
M-8591/1
M-8592/1
Sex cord-gonadal stromal
NOS
incompletely differentiated
mixed forms
M-9473/3
M-9473/3
M-9364/3
Primitive neuroectodermal
NOS
central, NOS (C71._)
peripheral, NOS
M-8103/0
M-8452/1
M-9350/1
M-8967/0
M-8966/0
M-9363/0
M-8963/3
M-8963/3
M-9508/3
M-8806/3
M-8082/3
M-8350/3
M-8602/0
M-8000/6
M-9084/3
proliferating trichilemmal
pseudopapillary, solid (C25._)
Rathke pouch (C75.1)
renal, ossifying (C64.9)
renomedullary interstitial cell (C64.9)
retinal anlage
rhabdoid, NOS
rhabdoid, malignant
rhabdoid/teratoid, atypical (C71._)
round cell, desmoplastic small
Schmincke (C11._)
sclerosing, nonencapsulated (C73.9)
sclerosing stromal (C56.9)
secondary
secondary, dermoid cyst with
M-9071/3
M-8390/0
M-8002/3
M-8806/3
M-8897/1
M-8897/1
M-8442/1
M-8442/1
M-8462/1
M-8462/1
M-8631/1
M-8631/1
M-8634/1
M-8631/3
M-8634/3
M-8800/0
M-8800/3
M-8452/1
M-8156/1
M-8156/3
M-8004/3
M-8588/3
M-8588/3
Serous
NOS, of low malignant potential
(C56.9)
atypical proliferating (C56.9)
papillary cystic, of borderline
malignancy (C56.9)
papillary, of low malignant
potential (C56.9)
234
sinus, endodermal
skin appendage, benign (C44._)
small cell type, malignant
small round cell, desmoplastic
smooth muscle, NOS
smooth muscle, uncertain malignant
potential
soft tissue, benign
soft tissue, malignant
solid and cystic (C25._)
somatostatin cell tumor, NOS
somatostatin cell tumor, malignant
Spindle
cell type, malignant
epithelial, with thymus-like
differentiation
epithelial, with thymus-like
element
M-9312/0
M-8670/0
M-8670/3
squamous odontogenic (C41._)
steroid cell, NOS
steroid cell, malignant
M-8935/1
M-8935/0
M-8936/0
M-8936/3
Stromal
NOS
benign
gastrointestinal, benign
gastrointestinal, malignant
Alphabetic Index
Tumor, continued
Stromal, continued
M-8936/1
gastrointestinal, uncertain
malignant potential
M-8602/0
sclerosing (C56.9)
M-8593/1
with minor sex cord elements
(C56.9)
M-8400/1
M-8400/0
M-8400/3
M-9252/0
M-9252/3
M-9508/3
M-8590/1
M-8600/0
M-8621/1
M-9362/3
M-8103/0
M-9561/3
M-9105/3
M-9104/1
M-8200/0
M-8000/0
M-8000/1
M-8000/3
M-8000/9
M-8000/1
M-9071/3
M-8561/0
M-8960/3
M-9110/1
M-9071/3
M-9071/3
Sweat gland
NOS (C44._)
benign (C44._)
malignant (C44._)
tenosynovial giant cell (C49._)
tenosynovial giant cell, malignant
(C49._)
teratoid/rhabdoid, atypical (C71._)
testicular stromal (C62._)
theca cell (C56.9)
theca cell-granulosa cell (C56.9)
transitional pineal (C75.3)
trichilemmal, proliferating
Triton, malignant
trophoblastic, epithelioid
trophoblastic, placental site (C58.9)
turban (C44.4)
C44.5
C44.5
C49.4
C47.4
C49.4
C49.4
C47.4
C44.5
C49.4
C49.4
Umbilicus
NOS
NOS (carcinoma, melanoma, nevus)
NOS (sarcoma, lipoma)
autonomic nervous system
connective tissue
fibrous tissue
peripheral nerve
skin
soft tissue
subcutaneous tissue
M-8240/1
M-8936/1
M-8897/1
Uncertain malignant potential
tumor, carcinoid
tumor, gastrointestinal stromal
tumor, smooth muscle
Unclassified tumor
benign
borderline malignancy
malignant
malignant, uncertain whether primary
or metastatic
M-8000/1
uncertain whether benign or malignant
Unclassified
benign
borderline malignancy
malignant
malignant, uncertain whether
primary or metastatic
uncertain whether benign or
malignant
M-8000/0
M-8000/1
M-8000/3
M-8000/9
C71.2
C62.0
vitelline, polyvesicular
Warthin (C07._, C08._)
Wilms (C64.9)
Wolffian duct
yolk sac
yolk sac, hepatoid
Uncus
Undescended testis (site of neoplasm)
M-9765/1 Undetermined significance, monoclonal
gammopathy of
M-------/-4 Undifferentiated (see grading code,
page 34)
M-8020/3
M-9512/3
M-8805/3
M-9082/3
Tunica vaginalis
Undifferentiated
carcinoma, NOS
retinoblastoma (C69.2)
sarcoma
teratoma, malignant
M-9752/1 Unifocal Langerhans cell granulomatosis
M-9752/1 Unifocal Langerhans cell histiocytosis
M-8200/0 Turban tumor (C44.4)
C30.0
C30.1
Ulna
Ulnar artery
Ulnar nerve
M-------/1 Uncertain whether benign or malignant
(see behavior code, page 31)
M-------/9 Uncertain whether primary or metastatic
site (see behavior code, page 31)
M-------- Tumoral calcinosis (see SNOMED)
M-8040/1 Tumorlet, NOS
M-8040/0 Tumorlet, benign
C63.7
C40.0
C49.1
C47.1
Turbinate, nasal
Tympanic cavity
C80.9
Unknown primary site
M-8480/3 Unknown primary site, pseudomyxoma
peritonei with (C80.9)
M-8240/3 Typical carcinoid
C03.0
C03.0
C03.0
C50.8
C03.0
U
M-8090/3 Ulcer, rodent (C44._)
235
Upper
alveolar mucosa
alveolar ridge mucosa
alveolus
breast
gingiva
Alphabetic Index
C00.0
C00.3
C00.3
C00.3
C44.0
C00.0
C34.1
C34.1
C50.4
C39.0
C15.3
Upper, continued
gum
inner quadrant of breast
jaw bone
lid
lip, NOS (excludes skin of upper lip
C44.0)
lip, external
lip, frenulum
lip, inner aspect
lip, mucosa
lip, skin
lip, vermilion border
lobe, bronchus
lobe, lung
outer quadrant of breast
respiratory tract, NOS
third of esophagus
C76.4
C44.6
C49.1
C49.1
C47.1
C49.1
C49.1
C49.1
C40.0
C40.0
C77.3
C49.1
C47.1
C49.1
C40.1
C40.1
C44.6
C49.1
C49.1
C49.1
C49.1
Upper limb
NOS
NOS (carcinoma, melanoma, nevus)
NOS (sarcoma, lipoma)
adipose tissue
autonomic nervous system
connective tissue
fatty tissue
fibrous tissue
long bone
long bones, joints
lymph node
muscle
peripheral nerve
skeletal muscle
short bone
short bones, joints
skin
soft tissue
subcutaneous tissue
tendon
tendon sheath
C67.7
C66.9
C67.6
C68.0
C68.0
C67.5
C57.9
C67.9
C68.9
Urachus
Ureter
Ureteric orifice
Urethra
Urethral gland
Urethral orifice, internal
Urethrovaginal septum
Urinary bladder, NOS (see also bladder)
Urinary system, NOS
C03.0
C50.2
C41.0
C44.1
C00.0
C55.9
C57.4
C53.9
C57.3
C54.0
C57.0
Uterine
NOS
adnexa
cervix
ligament
lower segment
tube
C57.8
C57.3
Utero-ovarian
Uterosacral ligament
C55.9
C57.4
C57.4
C54.9
C53.0
C53.8
C53.9
C53.8
C53.9
C54.9
C53.0
C53.0
C53.0
C54.1
C54.1
C54.1
C53.1
C53.1
C58.9
C54.3
C53.0
C54.0
C57.1
C57.2
C57.3
C57.3
C54.0
C54.2
C53.0
C57.3
C58.9
C53.8
C57.4
C53.9
Uterus
NOS
adnexa, NOS
adnexa, uterine
body
cervical canal
cervical stump
cervix, NOS
cervix, squamocolumnar junction
cervix uteri
corpus uteri
endocervical canal
endocervical gland
endocervix
endometrial gland
endometrial stroma
endometrium
exocervix
external os
fetal membranes
fundus uteri
internal os
isthmus uteri
ligament, broad
ligament, round
ligament, uterine
ligament, uterosacral
lower uterine segment
myometrium
Nabothian gland
parametrium
placenta
squamocolumnar junction of cervix
uterine adnexa
uterine cervix
M-8890/0 Uterus, fibroid (C55.9)
C68.0
C69.4
C05.2
Urothelial
carcinoma, NOS (C67._)
carcinoma in situ (C67._)
carcinoma, papillary (C67._)
carcinoma, papillary, non-invasive
(C67._)
M-8130/1
neoplasm, papillary, of low malignant
potential (C67._)
M-8120/1
papilloma, NOS (C67._)
Utricle, prostatic
Uveal tract
Uvula
M-8120/3
M-8120/2
M-8130/3
M-8130/2
V
C52.9
C52.9
Vagina, NOS
Vagina, fornix
M-8077/2 Vaginal intraepithelial neoplasia, grade III
(C52._)
236
Alphabetic Index
C52.9
C72.5
Vaginal vault
Vagus nerve
C41.2
C41.2
M-8077/2 VAIN III (C52._)
Vertebra
Vertebral column (excludes sacrum and
coccyx C41.4)
Vesicle, seminal
Vesicocervical tissue
Vesicovaginal septum
Vessel, NOS
Vestibule of mouth
Vestibule of nose
C10.0
C18.0
C63.1
Vallecula
Valve, ileocecal
Vas deferens
C63.7
C57.9
C57.9
C49.9
C06.1
C30.0
M-8894/0
M--------M---------
Vascular
leiomyoma
nevus (see SNOMED)
spider (see SNOMED)
M-8263/0 Villoglandular adenoma
M--------- Villonodular pigmented synovitis (see
SNOMED)
C52.9
C49.9
C49.5
Vault, vaginal
Vein, NOS
Vein, iliac
C49.4
C49.4
C49.4
C49.3
Vena cava
NOS
abdominal
inferior
superior
M-8262/3
M-8261/0
M-8261/3
M-8261/2
M-8261/0
M-8077/2 VIN III (C51._)
M-8155/1 Vipoma, NOS
M-8155/3 Vipoma, malignant
M-9122/0 Venous hemangioma
C38.4
C02.2
C02.2
C02.2
Ventral surface of tongue
NOS
anterior
anterior 2/3
C71.5
C38.0
C71.5
C71.7
C71.7
C71.5
C71.5
C71.5
C71.5
Ventricle
NOS
cardiac
cerebral
fourth, NOS
fourth, choroid plexus
lateral, NOS
lateral, choroid plexus
third, NOS
third, choroid plexus
C32.1
Ventricular band of larynx
C00.2
C00.1
C00.0
Vermilion border
lip, NOS
lower lip
upper lip
C71.6
Vermis of cerebellum
M--------M--------M--------M---------
Verruca
NOS (see SNOMED)
plana (see SNOMED)
seborrheic (see SNOMED)
vulgaris (see SNOMED)
M-8051/3
M-8051/3
M-8051/3
M-9142/0
M-8051/0
Verrucous
carcinoma, NOS
carcinoma, epidermoid
carcinoma, squamous cell
keratotic hemangioma
papilloma
Villous
adenocarcinoma
adenoma, NOS
adenoma, adenocarcinoma in
adenoma, adenocarcinoma in situ in
papilloma
Visceral pleura
M-9071/3 Vitelline tumor, polyvesicular
C32.0
C32.1
C32.0
Vocal cord
NOS
false
true
M-9540/1 Von Recklinghausen disease (except of
bone)
M--------- Von Recklinghausen disease, bone (see
SNOMED)
C51.9
C51.9
Vulva, NOS
Vulva, skin
M-8077/2 Vulvar intraepithelial neoplasia, grade III
(C51._)
W
M-9761/3 Waldenstrom macroglobulinemia (C42.0)
(see also M-9671/3)
C14.2
Waldeyer ring
M--------- Walthard rest (see SNOMED)
M-8561/0 Warthin tumor (C07._, C08._)
M-8051/3 Warty carcinoma
237
Alphabetic Index
M-8322/3
M-8322/0
M-8322/3
Water-clear cell
adenocarcinoma (C75.0)
adenoma (C75.0)
carcinoma (C75.0)
M---------
Y
M-------/-1 Well differentiated (see grading code,
page 34)
M-9071/3 Yolk sac tumor
M-9071/3 Yolk sac tumor, hepatoid
Well differentiated
M-8331/3
follicular adenocarcinoma (C73.9)
M-8331/3
follicular carcinoma (C73.9)
M-8851/3
M-8850/1
M-8850/1
Liposarcoma
NOS
superficial
superficial soft tissue
M-9187/3
M-9052/0
M-8631/0
M-8585/3
osteosarcoma, intraosseous
papillary mesothelioma, benign
Sertoli-Leydig cell tumor
thymic carcinoma (C37.9)
C08.0
C71.0
C71.0
Z
C21.2
C02.8
C75.5
C41.0
Wharton duct
White matter, central
White matter, cerebral
M--------- White sponge nevus (see SNOMED)
M-8960/3 Wilms tumor (C64.9)
C25.3
C57.7
C57.7
Wirsung duct
Wolffian body
Wolffian duct
M-9110/0
M-9110/3
M-9110/1
Wolffian duct
adenoma
carcinoma
tumor
C76.4
C44.6
C49.1
C40.1
C49.1
C49.1
C40.1
C44.6
C49.1
C49.1
C49.1
C49.1
Wrist
NOS
NOS (carcinoma, melanoma, nevus)
NOS (sarcoma, lipoma)
bone
connective tissue
fibrous tissue
joint
skin
soft tissue
subcutaneous tissue
tendon
tendon sheath
X
M-9424/3
M-8830/0
M--------M--------M---------
Xeroderma pigmentosum (see SNOMED)
Xanthoastrocytoma, pleomorphic (C71._)
Xanthofibroma
Xanthogranuloma, NOS (see SNOMED)
Xanthogranuloma, juvenile
(see SNOMED)
Xanthoma, NOS (see SNOMED)
238
Zone, cloacogenic
Zone, junctional of tongue
Zuckerkandl organ
Zygomatic bone
Appendix 1: New ICD-O, Third Edition, Codes
APPENDIX 1: NEW ICD-O, THIRD EDITION, CODES
(The following 4-digit morphology codes did not exist in ICD-O, Second Edition.)
A term without a number is a synonym for the preceding code.
8005/0
8005/3
8013/3
8014/3
8015/3
8035/3
8046/3
8078/3
8083/3
8084/3
8097/3
8098/3
8103/0
8131/3
8148/2
8149/0
8156/1
8156/3
8157/1
8157/3
8172/3
8173/3
8174/3
8175/3
8204/0
8212/0
8213/0
8214/3
8215/3
8242/1
8242/3
8249/3
Clear cell tumor, NOS
Malignant tumor, clear cell type
Large cell neuroendocrine carcinoma
Large cell carcinoma with rhabdoid phenotype
Glassy cell carcinoma
Carcinoma with osteoclast-like giant cells
Non-small cell carcinoma (C34._)
Squamous cell carcinoma with horn formation
Basaloid squamous cell carcinoma
Squamous cell carcinoma, clear cell type
Basal cell carcinoma, nodular (C44._)
Basal cell carcinoma, micronodular (C44._)
Adenoid basal carcinoma (C53._)
Pilar tumor (C44._)
Proliferating trichilemmal cyst
Proliferating trichilemmal tumor
Transitional cell carcinoma, micropapillary (C67._)
Glandular intraepithelial neoplasia, grade III
Prostatic intraepithelial neoplasia, grade III (C61.9)
PIN III (C61.9)
Canalicular adenoma
Somatostatinoma, NOS
Somatostatin cell tumor, NOS
Somatostatinoma, malignant
Somatostatin cell tumor, malignant
Enteroglucagonoma, NOS
Enteroglucagonoma, malignant
Hepatocellular carcinoma, scirrhous (C22.0)
Sclerosing hepatic carcinoma (C22.0)
Hepatocellular carcinoma, spindle cell variant (C22.0)
Hepatocellular carcinoma, sarcomatoid (C22.0)
Hepatocellular carcinoma, clear cell type (C22.0)
Hepatocellular carcinoma, pleomorphic type (C22.0)
Lactating adenoma (C50._)
Flat adenoma
Serrated adenoma (C18._)
Mixed adenomatous and hyperplastic polyp (C18._)
Parietal cell carcinoma (C16._)
Parietal cell adenocarcinoma (C16._)
Adenocarcinoma of anal glands (C21.1)
Adenocarcinoma of anal ducts (C21.1)
Enterochromaffin-like cell carcinoid, NOS
ECL cell carcinoid, NOS
Enterochromaffin-like cell tumor, malignant
ECL cell carcinoid, malignant
Atypical carcinoid tumor
239
Appendix 1: New ICD-O, Third Edition, Codes
8252/3
8253/3
8254/3
8255/3
8264/0
8272/0
8272/3
8316/3
8317/3
8318/3
8319/3
8325/0
8335/3
8336/0
8337/3
8341/3
8342/3
8343/3
8344/3
8346/3
8347/3
8382/3
8383/3
8384/3
8391/0
8392/0
8409/3
8413/3
8443/0
8444/1
8453/0
8453/1
8453/2
8453/3
Bronchiolo-alveolar carcinoma, non-mucinous (C34._)
Bronchiolo-alveolar carcinoma, Clara cell (C34._)
Bronchiolo-alveolar carcinoma, type II pneumocyte (C34._)
Broncholo-alveolar carcinoma, mucinous (C34._)
Bronchiolo-alveolar carcinoma, goblet cell type (C34._)
Bronchiolo-alveolar carcinoma, mixed mucinous and non-mucinous (C34._)
Bronchiolo-alveolar carcinoma, Clara cell and goblet cell type (C34._)
Bronchiolo-alveolar carcinoma, type II pneumocyte and goblet cell type (C34._)
Bronchiolo-alveolar carcinoma, indeterminate type (C34._)
Adenocarcinoma with mixed subtypes
Adenocarcinoma combined with other types of carcinoma
Papillomatosis, glandular
Biliary papillomatosis (C22.1, C24.0)
Pituitary adenoma, NOS (C75.1)
Pituitary carcinoma, NOS (C75.1)
Cyst-associated renal cell carcinoma (C64.9)
Renal cell carcinoma, chromophobe cell (C64.9)
Chromophobe cell renal carcinoma (C64.9)
Renal cell carcinoma, sarcomatoid (C64.9)
Renal cell carcinoma, spindle cell (C64.9)
Collecting duct carcinoma (C64.9)
Bellini duct carcinoma (C64.9)
Renal carcinoma, collecting duct type (C64.9)
Metanephric adenoma (C64.9)
Follicular carcinoma, minimally invasive (C73.9)
Follicular carcinoma, encapsulated (C73.9)
Hyalinizing trabecular adenoma (C73.9)
Insular carcinoma (C73.9)
Papillary microcarcinoma (C73.9)
Papillary carcinoma, oxyphilic cell (C73.9)
Papillary carcinoma, encapsulated (C73.9)
Papillary carcinoma, columnar cell (C73.9)
Papillary carcinoma, tall cell (C73.9)
Mixed medullary-follicular carcinoma (C73.9)
Mixed medullary-papillary carcinoma (C73.9)
Endometrioid adenocarcinoma, secretory variant
Endometrioid adenocarcinoma, ciliated cell variant
Adenocarcinoma, endocervical type
Follicular fibroma (C44._)
Trichodiscoma (C44._)
Fibrofolliculoma (C44._)
Perifollicular fibroma (C44._)
Syringofibroadenoma (C44._)
Eccrine poroma, malignant
Porocarcinoma (C44._)
Eccrine adenocarcinoma (C44._)
Clear cell cystadenoma (C56.9)
Clear cell cystic tumor of borderline malignancy (C56.9)
Atypical proliferating clear cell tumor (C56.9)
Intraductal papillary-mucinous adenoma (C25._)
Intraductal papillary-mucinous tumor with moderate dysplasia (C25._)
Intraductal papillary-mucinous carcinoma, non-invasive (C25._)
Intraductal papillary-mucinous carcinoma, invasive (C25._)
240
Appendix 1: New ICD-O, Third Edition, Codes
8454/0
8463/1
8482/3
8507/2
8508/3
8513/3
8514/3
8523/3
8524/3
8525/3
8551/3
8574/3
8575/3
8576/3
8581/1
8581/3
8582/1
8582/3
8583/1
8583/3
8584/1
8584/3
8585/1
8585/3
Cystic tumor of atrio-ventricular node (C38.0)
Serous surface papillary tumor of borderline malignancy (C56.9)
Mucinous adenocarcinoma, endocervical type
Intraductal micropapillary carcinoma (C50._)
Ductal carcinoma in situ, micropapillary (C50._)
Intraductal carcinoma, clinging (C50._)
Cystic hypersecretory carcinoma (C50._)
Atypical medullary carcinoma (C50._)
Duct carcinoma, desmoplastic type
Infiltrating duct mixed with other types of carcinoma (C50._)
Infiltrating duct and cribriform carcinoma (C50._)
Infiltrating duct and mucinous carcinoma (C50._)
Infiltrating duct and tubular carcinoma (C50._)
Infiltrating duct and colloid carcinoma (C50._)
Infiltrating lobular mixed with other types of carcinoma (C50._)
Polymorphous low grade adenocarcinoma
Terminal duct adenocarcinoma
Acinar cell cystadenocarcinoma
Adenocarcinoma with neuroendocrine differentiation
Carcinoma with neuroendocrine differentiation
Metaplastic carcinoma, NOS
Hepatoid adenocarcinoma
Hepatoid carcinoma
Thymoma, type A, NOS (C37.9)
Thymoma, spindle cell, NOS (C37.9)
Thymoma, medullary, NOS (C37.9)
Thymoma, type A, malignant (C37.9)
Thymoma, spindle cell, malignant (C37.9)
Thymoma, medullary, malignant (C37.9)
Thymoma, type AB, NOS (C37.9)
Thymoma, mixed type, NOS (C37.9)
Thymoma, type AB, malignant (C37.9)
Thymoma, mixed type, malignant (C37.9)
Thymoma, type B1, NOS (C37.9)
Thymoma, lymphocyte-rich, NOS (C37.9)
Thymoma, lymphocytic, NOS (C37.9)
Thymoma, predominantly cortical, NOS (C37.9)
Thymoma, organoid, NOS (C37.9)
Thymoma, type B1, malignant (C37.9)
Thymoma, lymphocyte-rich, malignant (C37.9)
Thymoma, lymphocytic, malignant (C37.9)
Thymoma, predominantly cortical, malignant (C37.9)
Thymoma, organoid, malignant (C37.9)
Thymoma, type B2, NOS (C37.9)
Thymoma, cortical, NOS (C37.9)
Thymoma, type B2, malignant (C37.9)
Thymoma, cortical, malignant (C37.9)
Thymoma, type B3, NOS (C37.9)
Thymoma, epithelial, NOS (C37.9)
Thymoma, atypical, NOS (C37.9)
Thymoma, type B3, malignant (C37.9)
Thymoma, epithelial, malignant (C37.9)
Thymoma, atypical, malignant (C37.9)
Well differentiated thymic carcinoma (C37.9)
241
Appendix 1: New ICD-O, Third Edition, Codes
8586/3
8587/0
8588/3
8589/3
8591/1
8592/1
8593/1
8633/1
8634/1
8634/3
8642/1
8728/0
8728/1
8728/3
8746/3
8762/1
8805/3
8806/3
8815/0
8815/3
8825/0
8825/1
8826/0
8827/1
8831/0
8834/1
8835/1
8836/1
8842/0
8862/0
8898/1
8905/0
8912/3
8921/3
8934/3
8935/1
8935/3
8936/0
Thymoma, type C (C37.9)
Ectopic hamartomatous thymoma
Spindle epithelial tumor with thymus-like element
Spindle epithelial tumor with thymus-like differentiation
SETTLE
Carcinoma showing thymus-like element
Carcinoma showing thymus-like differentiation
CASTLE
Sex cord-gonadal stromal tumor, incompletely differentiated
Sex cord-gonadal stromal tumor, mixed forms
Stromal tumor with minor sex cord elements (C56.9)
Sertoli-Leydig cell tumor, retiform
Sertoli-Leydig cell tumor, intermediate differentiation, with heterologous elements
Sertoli-Leydig cell tumor, retiform, with heterologous elements
Sertoli-Leydig cell tumor, poorly differentiated, with heterologous elements
Large cell calcifying Sertoli cell tumor
Diffuse melanocytosis (C70.9)
Meningeal melanocytoma (C70.9)
Meningeal melanomatosis (C70.9)
Mucosal lentiginous melanoma
Proliferative dermal lesion in congenital nevus (C44._)
Undifferentiated sarcoma
Desmoplastic small round cell tumor
Solitary fibrous tumor
Localized fibrous tumor
Solitary fibrous tumor, malignant
Myofibroblastoma
Myofibroblastic tumor, NOS
Inflammatory myofibroblastic tumor
Angiomyofibroblastoma
Myofibroblastic tumor, peribronchial (C34._)
Congenital peribronchial myofibroblastic tumor (C34._)
Deep histiocytoma
Juvenile histiocytoma
Reticulohistiocytoma
Giant cell fibroblastoma
Plexiform fibrohistiocytic tumor
Angiomatoid fibrous histiocytoma
Ossifying fibromyxoid tumor
Chondroid lipoma
Metastasizing leiomyoma
Genital rhabdomyoma (C51._, C52.9)
Spindle cell rhabdomyosarcoma
Rhabdomyosarcoma with ganglionic differentiation
Ectomesenchymoma
Carcinofibroma
Stromal tumor, NOS
Stromal sarcoma, NOS
Gastrointestinal stromal tumor, benign
GIST, benign
242
Appendix 1: New ICD-O, Third Edition, Codes
8936/1
8936/3
8959/0
8959/1
8959/3
8965/0
8966/0
8967/0
8973/3
8974/1
8983/0
9065/3
9105/3
9135/1
9136/1
9186/3
9187/3
9193/3
9194/3
9195/3
9242/3
9243/3
9252/0
9252/3
9341/1
9342/3
9351/1
9352/1
9365/3
9371/3
9372/3
9373/0
9412/1
9413/0
Gastrointestinal stromal tumor, NOS
GIST, NOS
Gastrointestinal stromal tumor, uncertain malignant potential
Gastrointestinal autonomic nerve tumor
GANT
Gastrointestinal pacemaker cell tumor
Gastrointestinal stromal sarcoma
Gastrointestinal stromal tumor, malignant
GIST, malignant
Benign cystic nephroma (C64.9)
Cystic partially differentiated nephroblastoma (C64.9)
Malignant cystic nephroma (C64.9)
Malignant multilocular cystic nephroma (C64.9)
Nephrogenic adenofibroma (C64.9)
Renomedullary interstitial cell tumor (C64.9)
Renomedullary fibroma (C64.9)
Ossifying renal tumor (C64.9)
Pleuropulmonary blastoma
Sialoblastoma
Adenomyoepithelioma (C50._)
Germ cell tumor, nonseminomatous (C62._)
Trophoblastic tumor, epithelioid
Endovascular papillary angioendothelioma
Dabska tumor
Spindle cell hemangioendothelioma
Spindle cell angioendothelioma
Central osteosarcoma (C40._, C41._)
Conventional central osteosarcoma (C40._, C41._)
Medullary osteosarcoma (C40._, C41._)
Intraosseous well differentiated osteosarcoma (C40._, C41._)
Intraosseous low grade osteosarcoma (C40._, C41._)
Periosteal osteosarcoma (C40._, C41._)
High grade surface osteosarcoma (C40._, C41._)
Intracortical osteosarcoma (C40._, C41._)
Clear cell chondrosarcoma (C40._, C41._)
Dedifferentiated chondrosarcoma (C40._, C41._)
Tenosynovial giant cell tumor (C49._)
Fibrous histiocytoma of tendon sheath (C49._)
Giant cell tumor of tendon sheath (C49._)
Malignant tenosynovial giant cell tumor (C49._)
Giant cell tumor of tendon sheath, malignant (C49._)
Clear cell odontogenic tumor
Odontogenic carcinosarcoma
Craniopharyngioma, adamantinomatous (C75.2)
Craniopharyngioma, papillary (C75.2)
Askin tumor
Chondroid chordoma
Dedifferentiated chordoma
Parachordoma
Desmoplastic infantile astrocytoma
Desmoplastic infantile ganglioglioma
Dysembryoplastic neuroepithelial tumor
243
Appendix 1: New ICD-O, Third Edition, Codes
9444/1
9474/3
9493/0
9508/3
9513/3
9514/1
9571/0
9571/3
9582/0
9596/3
9651/3
9678/3
9679/3
9689/3
9699/3
9708/3
9716/3
9717/3
9718/3
9719/3
9727/3
9728/3
9729/3
9751/1
9752/1
Chordoid glioma (C71._)
Chordoid glioma of third ventricle (C71.5)
Large cell medulloblastoma (C71.6)
Dysplastic gangliocytoma of cerebellum (Lhermitte-Duclos) (C71.6)
Atypical teratoid/rhabdoid tumor (C71._)
Retinoblastoma, diffuse (C69.2)
Retinoblastoma, spontaneously regressed (C69.2)
Perineurioma
Intraneural perineurioma
Soft tissue perineurioma
Perineurioma, malignant
Perineural MPNST
Granular cell tumor of the sellar region (C75.1)
Composite Hodgkin and non-Hodgkin lymphoma
Hodgkin lymphoma, lymphocyte-rich
Classical Hodgkin lymphoma, lymphocyte-rich
Primary effusion lymphoma
Mediastinal large B-cell lymphoma (C38.3)
Thymic large B-cell lymphoma (C37.9)
Splenic marginal zone B-cell lymphoma (C42.2)
Splenic marginal zone lymphoma, NOS (C42.2)
Splenic lymphoma with villous lymphocytes (C42.2)
Marginal zone B-cell lymphoma, NOS
Marginal zone lymphoma, NOS
Mucosal-associated lymphoid tissue lymphoma
MALT lymphoma
Bronchial-associated lymphoid tissue lymphoma
BALT lymphoma
Skin-associated lymphoid tissue lymphoma
SALT lymphoma
Nodal marginal zone lymphoma
Subcutaneous panniculitis-like T-cell lymphoma
Hepatosplenic  (gamma-delta) cell lymphoma
Intestinal T-cell lymphoma
Enteropathy type intestinal T-cell lymphoma
Enteropathy associated T-cell lymphoma
Primary cutaneous CD30+ T-cell lymphoproliferative disorder (C44._)
Lymphomatoid papulosis (C44._)
Primary cutaneous anaplastic large cell lymphoma (C44._)
Primary cutaneous CD30+ large T-cell lymphoma (C44._)
NK/T-cell lymphoma, nasal and nasal-type
T/NK-cell lymphoma
Precursor cell lymphoblastic lymphoma, NOS (see also M-9835/3)
Precursor B-cell lymphoblastic lymphoma (see also M-9836/3)
Precursor T-cell lymphoblastic lymphoma (see also M-9837/3)
Langerhans cell histiocytosis, NOS
Langerhans cell granulomatosis
Histiocytosis X, NOS [obs]
Langerhans cell histiocytosis, unifocal
Langerhans cell granulomatosis, unifocal
Langerhans cell histiocytosis, mono-ostotic
Eosinophilic granuloma
244
Appendix 1: New ICD-O, Third Edition, Codes
9753/1
9754/3
9755/3
9756/3
9757/3
9758/3
9769/1
9805/3
9831/1
9833/3
9834/3
9835/3
9836/3
9837/3
9871/3 **
9872/3 **
9873/3 **
Langerhans cell histiocytosis, multifocal
Langerhans cell histiocytosis, poly-ostotic
Hand-Schuller-Christian disease [obs]
Langerhans cell histiocytosis, disseminated
Langerhans cell histiocytosis, generalized
Histiocytic sarcoma
Langerhans cell sarcoma
Interdigitating dendritic cell sarcoma
Interdigitating cell sarcoma
Dendritic cell sarcoma, NOS
Follicular dendritic cell sarcoma
Follicular dendritic cell tumor
Immunoglobulin deposition disease
Systemic light chain disease
Primary amyloidosis
Acute biphenotypic leukemia
Acute mixed lineage leukemia
Acute bilineal leukemia
T-cell large granular lymphocytic leukemia
T-cell large granular lymphocytosis
NK-cell large granular lymphocytic leukemia
Large granular lymphocytosis, NOS
Prolymphocytic leukemia, B-cell type
Prolymphocytic leukemia, T-cell type
Precursor cell lymphoblastic leukemia, NOS (see also M-9727/3)
Precursor cell lymphoblastic leukemia, not phenotyped
Acute lymphoblastic leukemia, precursor-cell type
Acute lymphoblastic leukemia-lymphoma, NOS
FAB L1 [obs]
Acute lymphoblastic leukemia, L2 type, NOS
FAB L2
Precursor B-cell lymphoblastic leukemia (see also M-9728/3)
Pro-B ALL
Common precursor B ALL
Pre-B ALL
Pre-pre-B ALL
Common ALL
c-ALL
Precursor T-cell lymphoblastic leukemia (see also M-9729/3)
Pro-T ALL
Pre-T ALL
Cortical T ALL
Mature T ALL
Acute myeloid leukemia with abnormal marrow eosinophils (includes all variants)
Acute myeloid leukemia, inv(16)(p13;q22)
Acute myeloid leukemia, t(16;16)(p13;q11)
Acute myeloid leukemia, CBF-beta/MYH11
Acute myelomonocytic leukemia with abnormal eosinophils
FAB M4Eo
Acute myeloid leukemia, minimal differentiation
FAB M0
Acute myeloid leukemia without maturation
FAB M1
245
Appendix 1: New ICD-O, Third Edition, Codes
9874/3 **
9875/3
9876/3
9895/3
9896/3
9897/3
9920/3
9945/3
9946/3
9948/3
9963/3
9964/3
9985/3
9986/3
9987/3
Acute myeloid leukemia with maturation
FAB M2, NOS
Chronic myelogenous leukemia, BCR/ABL positive
Chronic myelogenous leukemia, Philadelphia chromosome (Ph1) positive
Chronic myelogenous leukemia, t(9;22)(q34;q11)
Chronic granulocytic leukemia, Philadelphia chromosome (Ph1) positive
Chronic granulocytic leukemia, t(9;22)(q34;q11)
Chronic granulocytic leukemia, BCR/ABL
Atypical chronic myeloid leukemia, BCR/ABL negative
Atypical chronic myeloid leukemia, Philadelphia chromosome (Ph1) negative
Acute myeloid leukemia with multilineage dysplasia (see also M-9984/3)
Acute myeloid leukemia with prior myelodysplastic syndrome
Acute myeloid leukemia without prior myelodysplastic syndrome
Acute myeloid leukemia, t(8;21) (q22;q22)
Acute myeloid leukemia, AML1(CBF-alpha)/ETO
FAB M2, t(8;21)(q22;q22)
FAB M2, AML1(CBF-alpha)/ETO
Acute myeloid leukemia, 11q23 abnormalities
Acute myeloid leukemia, MLL
Therapy-related acute myeloid leukemia and myelodysplastic syndrome, NOS
Therapy-related acute myeloid leukemia, alkylating agent related
Therapy-related acute myeloid leukemia, epipodophyllotoxin-related
Chronic myelomonocytic leukemia, Type I
Chronic myelomonocytic leukemia, Type II
Chronic myelomonocytic leukemia in transformation [obs]
Juvenile myelomonocytic leukemia
Juvenile chronic myelomonocytic leukemia
Aggressive NK-cell leukemia
Chronic neutrophilic leukemia
Hypereosinophilic syndrome
Chronic eosinophilic leukemia
Refractory cytopenia with multilineage dysplasia
Myelodysplastic syndrome with 5q deletion (5q–) syndrome
Therapy-related myelodysplastic syndrome, NOS
Therapy-related myelodysplastic syndrome, alkylating agent related
Therapy-related myelodysplastic syndrome, epidopophyllotoxin-related
246
Appendix 2: New Morphology Terms and Synonyms
APPENDIX 2: NEW MORPHOLOGY TERMS AND SYNONYMS
(The following 4-digit morphology codes existed in ICD-O, Second Edition.)
8000/1
8033/3
8040/0
8040/1
8041/3
8045/3
8051/3
8052/2
8053/0
8060/0
8074/3
8075/3
8077/2
8082/3
8091/3
8092/3
8093/3
8102/3
8110/0
8110/3
8120/1
8120/2
8121/0
Unclassified tumor, borderline malignancy
Sarcomatoid carcinoma
Tumorlet, benign
Tumorlet, NOS
Small cell neuroendocrine carcinoma
Combined small cell carcinoma
Mixed small cell carcinoma
Combined small cell-adenocarcinoma
Combined small cell-squamous cell carcinoma
Condylomatous carcinoma
Warty carcinoma
Papillary squamous cell carcinoma, non-invasive
Papillary squamous cell carcinoma in situ
Squamous cell papilloma, inverted
Squamous papillomatosis
Squamous cell carcinoma, sarcomatoid
Squamous cell carcinoma, acantholytic
Squamous intraepithelial neoplasia, grade III
Vaginal intraepithelial neoplasia, grade III (C52._)
Vulvar intraepithelial neoplasia, grade III (C51._)
Anal intraepithelial neoplasia (C21.1)
AIN III (C21.1)
Lymphoepithelioma-like carcinoma
Multifocal superficial basal cell carcinoma (C44._)
Infiltrating basal cell carcinoma, NOS (C44._)
Infiltrating basal cell carcinoma, non-sclerosing (C44._)
Infiltrating basal cell carcinoma, sclerosing (C44._)
Basal cell carcinoma, morpheic (C44._)
Basal cell carcinoma, desmoplastic type (C44._)
Fibroepithelioma of Pinkus type
Fibroepithelial basal cell carcinoma, Pinkus type
Pinkus tumor
Fibroepithelioma, NOS
Trichilemmocarcinoma (C44._)
Trichilemmal carcinoma (C44._)
Pilomatricoma, NOS (C44._)
Pilomatricoma, malignant (C44._)
Matrical carcinoma (C44._)
Transitional cell papilloma, NOS
Urothelial carcinoma in situ
Sinonasal papilloma, NOS (C30.0, C31._)
Sinonasal papilloma, exophytic (C30.0, C31._)
Sinonasal papilloma, fungiform (C30.0, C31._)
Transitional cell papilloma, inverted, benign
Transitional papilloma, inverted, benign
247
Appendix 2: New Morphology Terms and Synonyms
8121/1
8121/3
8122/3
8130/1
8130/2
8130/3
8140/1
8150/0
8150/1
8152/1
8153/1
8153/3
8154/3
8155/3
8201/2
8201/3
8230/2
8230/3
8240/1
8240/3
8241/3
8244/3
8245/1
8247/3
8260/0
8260/3
8263/3
8290/0
8290/3
8313/1
8313/3
8330/1
8333/3
8350/3
8372/0
8380/1
8401/0
Transitional papilloma, inverted, NOS
Schneiderian papilloma, inverted (C30.0, C31._)
Columnar cell papilloma
Cylindrical cell papilloma (C30.0, C31._)
Oncocytic Schneiderian papilloma (C30.0, C31._)
Cylindrical cell carcinoma (C30.0, C31._)
Transitional cell carcinoma, sarcomatoid
Papillary transitional cell neoplasm of low malignant potential (C67._)
Papillary urothelial neoplasm of low malignant potential (C67._)
Papillary transitional cell carcinoma, non-invasive (C67._)
Papillary urothelial carcinoma, non-invasive (C67._)
Papillary urothelial carcinoma (C67._)
Atypical adenoma
Islet cell adenomatosis (C25._)
Islet cell tumor, NOS (C25._)
Alpha cell tumor, NOS (C25._)
Gastrin cell tumor
Gastrin cell tumor, malignant
Mixed acinar-endocrine carcinoma (C25._)
Mixed ductal-endocrine carcinoma (C25._)
Vipoma, malignant
Ductal carcinoma in situ, cribriform type (C50._)
Ductal carcinoma, cribriform type (C50._)
Ductal carcinoma in situ, solid type (C50._)
Intraductal carcinoma, solid type
Solid carcinoma with mucin formation
Solid adenocarcinoma with mucin formation
Carcinoid tumor of uncertain malignant potential
Typical carcinoid
Enterochromaffin cell carcinoid
EC cell carcinoid
Serotonin producing carcinoid
Mixed carcinoid-adenocarcinoma
Tubular carcinoid
Primary cutaneous neuroendocrine carcinoma (C44._)
Glandular papilloma
Papillary carcinoma of thyroid (C73.9)
Papillary renal cell carcinoma (C64.9)
Papillotubular adenocarcinoma
Tubulopapillary adenocarcinoma
Follicular adenoma, oxyphilic cell (C73.9)
Follicular carcinoma, oxyphilic cell (C73.9)
Clear cell adenofibroma of borderline malignancy (C56.9)
Clear cell cystadenofibroma of borderline malignancy (C56.9)
Clear cell adenocarcinofibroma (C56.9)
Clear cell cystadenocarcinofibroma (C56.9)
Atypical follicular adenoma (C73.9)
Fetal adenocarcinoma
Papillary carcinoma, diffuse sclerosing (C73.9)
Pigmented adenoma (C74.0)
Atypical proliferative endometrioid tumor (C56.9)
Apocrine cystadenoma
248
Appendix 2: New Morphology Terms and Synonyms
8402/3
8403/3
8404/0
8405/0
8406/0
8407/3
8408/1
8408/3
8410/0
8441/0
8441/3
8442/1
8452/1
8452/3
8460/3
8461/3
8462/1
8470/1
8470/2
8472/1
8480/3
8500/2
8501/2
8503/2
8503/3
8520/2
8522/3
8560/0
8620/1
8620/3
8631/0
8631/1
8631/3
8641/0
8670/0
8670/3
8680/0
8690/1
Nodular hidradenoma, malignant (C44._)
Hidradenocarcinoma (C44._)
Malignant eccrine spiradenoma (C44._)
Eccrine cystadenoma (C44._)
Hidradenoma papilliferum
Syringocystadenoma papilliferum
Sclerosing sweat duct carcinoma (C44._)
Syringomatous carcinoma (C44._)
Microcystic adnexal carcinoma (C44._)
Aggressive digital papillary adenoma (C44._)
Eccrine papillary adenocarcinoma (C44._)
Digital papillary adenocarcinoma (C44._)
Sebaceous epithelioma (C44._)
Serous microcystic adenoma
Serous carcinoma, NOS
Atypical proliferating serous tumor (C56.9)
Solid pseudopapillary tumor (C25._)
Solid and papillary epithelial neoplasm (C25._)
Solid and cystic tumor (C25._)
Solid pseudopapillary carcinoma (C25._)
Micropapillary serous carcinoma (C56.9)
Primary serous papillary carcinoma of peritoneum (C48.1)
Serous papillary cystic tumor of borderline malignancy (C56.9)
Atypical proliferative papillary serous tumor (C56.9)
Mucinous cystic tumor with moderate dysplasia (C25._)
Mucinous cystadenocarcinoma, non-invasive (C25._)
Mucinous cystic tumor of borderline malignancy (C56.9)
Atypical proliferative mucinous tumor (C56.9)
Pseudomyxoma peritonei with unknown primary site (C80.9)
Ductal carcinoma in situ, NOS (C50._)
DCIS, NOS (C50._)
Ductal intraepithelial neoplasia 3 (C50._)
DIN 3 (C50._)
Ductal carcinoma in situ, comedo type (C50._)
DCIS, comedo type (C50._)
Ductal carcinoma in situ, papillary (C50._)
DCIS, papillary (C50._)
Infiltrating papillary adenocarcinoma
LCIS, NOS (C50._)
Infiltrating lobular carcinoma and ductal carcinoma in situ (C50._)
Mixed squamous cell and glandular papilloma
Granulosa cell tumor, adult type (C56.9)
Granulosa cell tumor, sarcomatoid (C56.9)
Sertoli-Leydig cell tumor, well differentiated
Sertoli-Leydig cell tumor of intermediate differentiation
Sertoli-Leydig cell tumor, NOS
Sertoli-Leydig cell tumor, poorly differentiated
Sertoli-Leydig cell tumor, sarcomatoid
Lipid-rich Sertoli cell tumor (C56.9)
Steroid cell tumor, NOS
Steroid cell tumor, malignant
Paraganglioma, benign
Jugulotympanic paraganglioma (C75.5)
249
Appendix 2: New Morphology Terms and Synonyms
8691/1
8700/0
8700/3
8711/3
8726/0
8745/3
8761/0
8761/1
8761/3
8770/0
8810/1
8824/1
8830/0
8832/0
8841/1
8850/1
8851/3
8857/3
8890/0
8893/0
8897/1
8901/3
8902/3
8905/0
8910/3
8930/3
8931/3
8932/0
8940/3
8963/3
8982/0
8982/3
9014/1
9014/3
9015/1
9015/3
Aorticopulmonary paraganglioma (C75.5)
Adrenal medullary paraganglioma (C74.1)
Adrenal medullary paraganglioma, malignant (C74.1)
Glomus tumor, malignant
Melanocytoma, NOS
Desmoplastic melanoma, amelanotic (C44._)
Small congenital nevus (C44._)
Intermediate and giant congenital nevus (C44._)
Malignant melanoma in congenital melanocytic nevus (C44._)
Pigmented spindle cell nevus of Reed (C44._)
Cellular fibroma (C56.9)
Infantile myofibromatosis
Benign fibrous histiocytoma
Cutaneous histiocytoma, NOS (C44._)
Aggressive angiomyxoma
Atypical lipoma
Superficial well differentated liposarcoma
Well differentiated liposarcoma of superficial soft tissue
Lipoma-like liposarcoma
Sclerosing liposarcoma
Inflammatory liposarcoma
Fibroblastic liposarcoma
Plexiform leiomyoma
Lipoleiomyoma
Symplastic leiomyoma
Atypical leiomyoma
Pleomorphic leiomyoma
Smooth muscle tumor of uncertain malignant potential
Pleomorphic rhabdomyosarcoma, adult type
Mixed embryonal rhabdomyosarcoma and alveolar rhabdomyosarcoma
Genital rhabdomyoma (C51._, C52.9)
Embryonal rhabdomyosarcoma, pleomorphic
Endometrial stromal sarcoma, high grade (C54.1)
Endometrial stromal sarcoma, low grade (C54.1)
Atypical polypoid adenomyoma
Malignant chondroid syringoma (C44._)
Malignant rhabdoid tumor
Rhabdoid tumor, NOS
Myoepithelial adenoma
Malignant myoepithelioma
Myoepithelial carcinoma
Serous adenofibroma of borderline malignancy (C56.9)
Serous cystadenofibroma of borderline malignancy (C56.9)
Serous adenocarcinofibroma (C56.9)
Malignant serous adenofibroma (C56.9)
Serous cystadenocarcinofibroma (C56.9)
Malignant serous cystadenofibroma (C56.9)
Mucinous adenofibroma of borderline malignancy (C56.9)
Mucinous cystadenofibroma of borderline malignancy (C56.9)
Mucinous adenocarcinofibroma (C56.9)
Malignant mucinous adenofibroma (C56.9)
Mucinous cystadenocarcinofibroma (C56.9)
Malignant mucinous cystadenofibroma (C56.9)
250
Appendix 2: New Morphology Terms and Synonyms
9020/1
9041/3
9051/3
9052/0
9055/0
9062/3
9064/2
9071/3
9080/3
9084/3
9085/3
9110/1
9130/1
9160/0
9161/0
9174/1
9185/3
9221/3
9270/3
9271/0
9274/0
9290/3
9362/3
9364/3
9382/3
9383/1
9390/1
9390/3
9391/3
9400/3
9423/3
9442/1
9470/3
9471/3
9473/3
Phyllodes tumor, borderline (C50._)
Synovial sarcoma, monophasic fibrous
Spindled mesothelioma
Sarcomatoid mesothelioma
Desmoplastic mesothelioma
Well differentiated papillary mesothelioma, benign
Mesothelial papilloma
Multicystic mesothelioma, benign
Cystic mesothelioma, benign (C48._)
Seminoma with high mitotic index (C62._)
Intratubular malignant germ cells (C62._)
Intratubular germ cell neoplasia (C62._)
Hepatoid yolk sac tumor
Immature teratoma, malignant
Dermoid cyst with secondary tumor
Mixed teratoma and seminoma
Wolffian duct tumor
Kaposiform hemangioendothelioma
Giant cell angiofibroma
Cellular angiofibroma
Acquired tufted hemangioma
Lymphangioleiomyomatosis
Round cell osteosarcoma (C40._, C41._)
Periosteal chondrosarcoma (C40._, C41._)
Primary intraosseous carcinoma
Ameloblastic fibrodentinoma
Cemento-ossifying fibroma
Ameloblastic fibrodentinosarcoma
Ameloblastic fibro-odontosarcoma
Mixed pineal tumor (C75.3)
Mixed pineocytoma-pineoblastoma (C75.3)
Pineal parenchymal tumor of intermediate differentiation (C75.3)
Transitional pineal tumor (C75.3)
Peripheral primitive neuroectodermal tumor, NOS
PPNET
Anaplastic oligoastrocytoma (C71._)
Mixed subependymoma-ependymoma (C71._)
Atypical choroid plexus papilloma (C71.5)
Choroid plexus carcinoma (C71.5)
Cellular ependymoma (C71._)
Clear cell ependymoma (C71._)
Tanycytic ependymoma (C71._)
Diffuse astrocytoma (C71._)
Astrocytoma, low grade (C71._)
Diffuse astrocytoma, low grade (C71._)
Polar spongioblastoma (C71._)
Gliofibroma (C71._)
Melanotic medulloblastoma (C71.6)
Desmoplastic nodular medulloblastoma (C71.6)
PNET, NOS
Central primitive neuroectodermal tumor, NOS (C71._)
CPNET (C71._)
Supratentorial PNET (C71._)
251
Appendix 2: New Morphology Terms and Synonyms
9500/3
9501/0
9501/3
9502/0
9505/3
9506/1
9510/0
9521/3
9530/0
9530/3
9538/1
9538/3
9539/1
9540/3
9560/0
9561/3
9591/3
9652/3
9653/3
9654/3
9655/3
9663/3
9664/3
9665/3
9667/3
9670/3
9673/3
Central neuroblastoma (C71._)
Diktyoma, benign (C69._)
Diktyoma, malignant (C69._)
Teratoid medulloepithelioma, benign (C69.4)
Ganglioglioma, anaplastic
Central neurocytoma
Cerebellar liponeurocytoma
Lipomatous medulloblastoma (C71.6)
Neurolipocytoma (C71.6)
Medullocytoma (C71.6)
Retinocytoma (C69.2)
Olfactory neurocytoma (C30.0)
Microcystic meningioma
Secretory meningioma
Lymphoplasmacyte-rich meningioma
Metaplastic meningioma
Meningioma, anaplastic
Clear cell meningioma
Chordoid meningioma
Rhabdoid meningioma
Atypical meningioma
Malignant peripheral nerve sheath tumor
MPNST, NOS
MPNST with glandular differentiation
Epithelioid MPNST
MPNST with mesenchymal differentiation
Melanotic MPNST
Melanotic psammomatous MPNST
Melanotic schwannoma
Plexiform schwannoma
Cellular schwannoma
Degenerated schwannoma
Ancient schwannoma
Psammomatous schwannoma
Malignant peripheral nerve sheath tumor with rhabdomyoblastic differentiation
MPNST with rhabdomyoblastic differentiation
B cell lymphoma, NOS
Classical Hodgkin lymphoma, mixed cellularity, NOS
Classical Hodgkin lymphoma, lymphocyte depletion, NOS
Classical Hodgkin lymphoma, lymphocyte depletion, diffuse fibrosis
Classical Hodgkin lymphoma, lymphocyte depletion, reticular
Classical Hodgkin lymphoma, nodular sclerosis, NOS
Classical Hodgkin lymphoma, nodular sclerosis, cellular phase
Hodgkin lymphoma, nodular sclerosis, grade 1
Classical Hodgkin lymphoma, nodular sclerosis, grade 1
Hodgkin lymphoma, nodular sclerosis, grade 2
Classical Hodgkin lymphoma, nodular sclerosis, grade 2
Malignant lymphoma, small B lymphocytic, NOS (see also M-9823/3)
Malignant lymphoma, small lymphocytic, NOS
Malignant lymphoma, small cell diffuse
Mantle cell lymphoma
252
Appendix 2: New Morphology Terms and Synonyms
9680/3
9684/3
9687/3
9690/3
9691/3
9695/3
9698/3
9700/3
9702/3
9709/3
9714/3
9731/3
9762/3
9765/1
9801/3
9823/3
9826/3
9827/3
9840/3
9860/3
9861/3
9866/3
9867/3
Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, centroblastic, NOS
Intravascular large B-cell lymphoma (C49.9)
Intravascular B-cell lymphoma
Angiotropic lymphoma
T-cell rich large B-cell lymphoma
Histiocyte-rich large B-cell lymphoma
T-cell rich/histiocyte-rich large B-cell lymphoma
Anaplastic large B-cell lymphoma
Malignant lymphoma, large B-cell, diffuse, immunoblastic, NOS
Plasmablastic lymphoma
Burkitt-like lymphoma
Follicular lymphoma, NOS (see also M-9675/3)
Malignant lymphoma, follicle center, follicular
Malignant lymphoma, follicle center, NOS
Follicular lymphoma, grade 2
Follicular lymphoma, grade 1
Follicular lymphoma, grade 3
Pagetoid reticulosis
Mature T-cell lymphoma, NOS
T-cell lymphoma, NOS
Peripheral T-cell lymphoma, large cell
Cutaneous T-cell lymphoma, NOS (C44._)
Anaplastic large cell lymphoma, T cell and Null cell type
Anaplastic large cell lymphoma, NOS
Anaplastic large cell lymphoma, CD30+
Plasmacytoma of bone (C40._, C41._)
Heavy chain disease, NOS
Mu heavy chain disease
Monoclonal gammopathy of undetermined significance
MGUS
Stem cell leukemia
B-cell chronic lymphocytic leukemia/small lymphocytic lymphoma (see also M-9670/3)
Chronic lymphocytic leukemia, B-cell type (includes all variants of BCLL)
Burkitt cell leukemia (see also M-9687/3)
B-ALL [obs]
FAB L3 [obs]
Acute lymphoblastic leukemia, mature B-cell type
Adult T-cell leukemia/lymphoma (HTLV-1 positive) Includes all variants
Acute myeloid leukemia, M6 type
Acute erythroid leukemia
M6A
M6B
FAB M6
AML M6
Non-lymphocytic leukemia, NOS
Acute myeloid leukemia, NOS (FAB or WHO type not specified) (see also M-9930/3)
Acute non-lymphocytic leukemia
Acute promyelocytic leukemia, t(15;17)(q22;q11-12)
Acute promyelocytic leukemia, PML/RAR-alpha
Acute myeloid leukemia, t(15;17)(q22;q11-12)
Acute myeloid leukemia, PML/RAR-alpha
FAB M3 (includes all variants)
FAB M4
253
Appendix 2: New Morphology Terms and Synonyms
9870/3
9891/3
9910/3
9930/3
9931/3
9940/3
9950/3
9961/3
9982/3
9983/3
9984/3
Acute basophilic leukemia
FAB M5 (includes all variants)
FAB M7
Myeloid sarcoma (see also M-9861/3)
Acute panmyelosis with myelofibrosis (C42.1)
Acute myelosclerosis
Malignant myelosclerosis [obs]
Hairy cell leukemia variant
Proliferative polycythemia
Myelofibrosis as a result of myeloproliferative disease
Chronic idiopathic myelofibrosis
Agnogenic myeloid metaplasia
Refractory anemia with ringed sideroblasts
RARS
RAEB
RAEB I
RAEB II
RAEB-T
254
Appendix 3: Terms That Changed Morphology Code
APPENDIX 3: TERMS THAT CHANGED
MORPHOLOGY CODE
ICDO,
Second
Edition
8241/1
8241/1
8400/0
8402/0
8510/3
8510/3
8511/3
8580/3
8724/0
8724/0
8803/3
8832/0
8890/0
8930/3
9126/0
9190/3
9190/3
9190/3
9422/3
9443/3
9481/3
9490/0
9536/0
9592/3
9592/3
9593/3
9593/3
9593/3
9593/3
9594/3
9595/3
9657/3
9657/3
9658/3
9660/3
9660/3
9666/3
9672/3
9672/3
9672/3
9672/3
9674/3
9676/3
9676/3
9677/3
Term as it appears in ICD-O, Third Edition
Carcinoid tumor, argentaffin, NOS
Argentaffinoma, NOS [obs]
Nodular hidradenoma (C44._)
Eccrine poroma (C44._)
Parafollicular cell carcinoma (C73.9)
C cell carcinoma (C73.9)
Medullary carcinoma with amyloid stroma (C73.9)
Thymic carcinoma (C37.9)
Fibrous papule of nose (C44.3)
Involuting nevus (C44._)
Askin tumor
Histiocytoma, NOS
Myofibroma
Stromal sarcoma, NOS
Histiocytoid hemangioma
Parosteal osteosarcoma (C40._, C41._)
Juxtacortical osteosarcoma (C40._, C41._)
Periosteal osteosarcoma (C40._, C41._)
Spongioblastoma, NOS (C71._) [obs]
Primitive polar spongioblastoma (C71._) [obs]
Monstrocellular sarcoma (C71._) [obs]
Gangliocytoma
Hemangiopericytic meningioma (C70._) [obs]
Lymphosarcoma, NOS [obs]
Lymphosarcoma, diffuse [obs]
Reticulum cell sarcoma, NOS [obs]
Reticulum cell sarcoma, diffuse [obs]
Reticulosarcoma, NOS [obs]
Reticulosarcoma, diffuse [obs]
Microglioma (C71._) [obs]
Malignant lymphoma, diffuse, NOS
Hodgkin disease, lymphocyte predominance, NOS [obs]
Hodgkin disease, lymphocytic-histiocytic predominance [obs]
Hodgkin disease, lymphocyte predominance, diffuse [obs]
Hodgkin paragranuloma, NOS [obs]
Hodgkin paragranuloma, nodular [obs]
Hodgkin disease, nodular sclerosis, mixed cellularity
Malignant lymphoma, small cleaved cell, diffuse [obs]
Malignant lymphoma, lymphocytic, poorly differentiated, diffuse [obs]
Malignant lymphoma, small cleaved cell, NOS [obs]
Malignant lymphoma, cleaved cell, NOS [obs]
Malignant lymphoma, centrocytic [obs]
Malignant lymphoma, centroblastic-centrocytic, diffuse [obs]
Malignant lymphoma, centroblastic-centrocytic, NOS [obs]
Malignant lymphomatous polyposis [obs]
255
ICD-O,
Third
Edition
8240/1
8240/1
8402/0
8409/0
8345/3
8345/3
8345/3
8586/3
9160/0
9160/0
9365/3
8831/0
8824/0
8935/3
9125/0
9192/3
9192/3
9193/3
9421/1
9423/3
9441/3
9492/0
9150/1
9591/3
9591/3
9591/3
9591/3
9591/3
9591/3
9590/3
9591/3
9651/3
9651/3
9651/3
9659/3
9659/3
9665/3
9591/3
9591/3
9591/3
9591/3
9673/3
9675/3
9675/3
9673/3
Appendix 3: Terms That Changed Morphology Code
ICD-O,
Second
Edition
9681/3
9681/3
9681/3
9682/3
9682/3
9682/3
9682/3
9683/3
9683/3
9685/3
9685/3
9685/3
9686/3
9686/3
9686/3
9688/3 *
9692/3
9693/3
9694/3
9696/3
9697/3
9703/3
9704/3
9704/3
9706/3
9707/3
9710/3 *
9711/3
9712/3
9713/3
9713/3
9713/3
9713/3
9715/3 *
9715/3 *
9720/3
9720/3
9722/3
9722/3
9722/3
9723/3
9731/3
9763/3
9763/3
9802/3
9803/3
9804/3
Term as it appears in ICD-O, Third Edition
Malignant lymphoma, large cell, cleaved, NOS
Malignant lymphoma, large cell, cleaved, diffuse
Malignant lymphoma, large cleaved cell, NOS
Malignant lymphoma, large cell, noncleaved, diffuse
Malignant lymphoma, large cell, noncleaved, NOS
Malignant lymphoma, noncleaved, diffuse, NOS
Malignant lymphoma, noncleaved, NOS
Malignant lymphoma, centroblastic, NOS
Malignant lymphoma, centroblastic, diffuse
Malignant lymphoma, lymphoblastic (see also M-9821/3)
Malignant lymphoma, convoluted cell [obs]
Lymphoblastoma [obs]
Malignant lymphoma, small cell, noncleaved, diffuse [obs]
Malignant lymphoma, undifferentiated cell, non-Burkitt [obs]
Malignant lymphoma, undifferentiated cell type, NOS [obs]
T-cell rich large B-cell lymphoma
Malignant lymphoma, centroblastic-centrocytic, follicular
Malignant lymphoma, lymphocytic, well differentiated, nodular [obs]
Malignant lymphoma, lymphocytic, intermediate differentiation, nodular [obs]
Malignant lymphoma, lymphocytic, poorly differentiated, nodular [obs]
Malignant lymphoma, centroblastic, follicular
T-zone lymphoma
Lymphoepithelioid lymphoma
Lennert lymphoma
Peripheral T-cell lymphoma, pleomorphic small cell
Peripheral T-cell lymphoma, pleomorphic medium and large cell
Marginal zone lymphoma, NOS
Monocytoid B-cell lymphoma
Angioendotheliomatosis
Angiocentric T-cell lymphoma [obs]
Malignant reticulosis, NOS [obs]
Malignant midline reticulosis [obs]
Polymorphic reticulosis [obs]
Mucosal-associated lymphoid tissue lymphoma
MALT lymphoma
Malignant histiocytosis
Histiocytic medullary reticulosis [obs]
Letterer-Siwe disease
Acute progressive histiocytosis X
Nonlipid reticuloendotheliosis [obs]
True histiocytic lymphoma [obs]
Plasmacytoma, extramedullary (not occurring in bone)
Gamma heavy chain disease
Franklin disease
Subacute leukemia, NOS [obs]
Chronic leukemia, NOS [obs]
Aleukemic leukemia, NOS [obs]
256
ICD-O,
Third
Edition
9680/3
9680/3
9680/3
9680/3
9680/3
9680/3
9680/3
9680/3
9680/3
9727/3
9727/3
9727/3
9591/3
9591/3
9591/3
9680/3
9690/3
9698/3
9591/3
9695/3
9698/3
9702/3
9702/3
9702/3
9702/3
9702/3
9699/3
9699/3
9680/3
9719/3
9719/3
9719/3
9719/3
9699/3
9699/3
9750/3
9750/3
9754/3
9754/3
9754/3
9755/3
9734/3
9762/3
9762/3
9800/3
9800/3
9800/3
Appendix 3: Terms That Changed Morphology Code
ICD-O,
Second
Edition
9821/3
9821/3
9821/3
9821/3
9821/3 **
9822/3
9822/3
9822/3
9824/3
9824/3
9824/3
9825/3
9828/3 **
9828/3 **
9830/3
9830/3
9841/3
9841/3
9841/3
9842/3
9850/3
9862/3
9862/3
9862/3
9864/3
9864/3
9864/3
9868/3
9880/3
9890/3
9892/3
9893/3
9894/3
9900/3
9932/3
9941/3
9960/1
9981/1
Term as it appears in ICD-O, Third Edition
Acute lymphocytic leukemia
Acute lymphoid leukemia
Acute lymphatic leukemia
Lymphoblastic leukemia, NOS
FAB L1
Subacute lymphoid leukemia [obs]
Subacute lymphocytic leukemia [obs]
Subacute lymphatic leukemia [obs]
Aleukemic lymphoid leukemia [obs]
Aleukemic lymphocytic leukemia [obs]
Aleukemic lymphatic leukemia [obs]
Prolymphocytic leukemia, NOS
Acute lymphoblastic leukemia, L2 type, NOS
FAB L2
Plasma cell leukemia (C42.1)
Plasmacytic leukemia (C42.1)
Acute erythremia [obs]
Di Guglielmo disease [obs]
Acute erythremic myelosis [obs]
Chronic erythremia [obs]
Lymphosarcoma cell leukemia [obs]
Subacute myeloid leukemia [obs]
Subacute granulocytic leukemia [obs]
Subacute myelogenous leukemia [obs]
Aleukemic myeloid leukemia [obs]
Aleukemic granulocytic leukemia [obs]
Aleukemic myelogenous leukemia [obs]
Chronic myelomonocytic leukemia, NOS
Eosinophilic leukemia
Monocytic leukemia, NOS
Subacute monocytic leukemia [obs]
Chronic monocytic leukemia [obs]
Aleukemic monocytic leukemia [obs]
Mast cell leukemia (C42.1)
Acute myelofibrosis
Leukemic reticuloendotheliosis
Myeloproliferative disease, NOS
Refractory anemia without sideroblasts
* code used in United States only (1995-2000)
**code used in United States only (1998-2000)
257
ICD-O,
Third
Edition
9835/3
9835/3
9835/3
9835/3
9835/3
9820/3
9820/3
9820/3
9820/3
9820/3
9820/3
9832/3
9835/3
9835/3
9733/3
9733/3
9840/3
9840/3
9840/3
9950/3
9820/3
9860/3
9860/3
9860/3
9860/3
9860/3
9860/3
9945/3
9860/3
9860/3
9860/3
9860/3
9860/3
9742/3
9931/3
9940/3
9975/1
9980/3
Appendix 4: Terms That Changed from Tumor Like Lesions to Neoplasms
Appendix 5: Terms Deleted from ICD-0, Third Edition
APPENDIX 4: TERMS THAT CHANGED
FROM TUMOR-LIKE LESIONS TO NEOPLASMS
M---------M---------M---------M---------M---------M----------
Term as it appears in ICD-O, Third Edition
Reticulohistiocytoma
Lymphomatoid papulosis (C44._)
Giant cell tumor of tendon sheath
Histiocytosis X, NOS
Eosinophilic granuloma
Hand-Schuller-Christian disease
APPENDIX 5: TERMS DELETED
FROM ICD-O, THIRD EDITION
ICD-O,
Second
Edition
8077/2
8092/3
8152/0
8332/3
8810/0
8851/0
8851/0
9053/0
9190/3
9190/3
9382/3
9531/0
9560/0
9722/3
Intraepithelial neoplasia, grade III of cervix, vulva and vagina
(replaced with Squamous intraepithelial neoplasia, grade III; Cervical
intraepithelial neoplasia, grade III; Vaginal intraepithelial neoplasia, grade III;
Vulvar intraepithelial neoplasia, grade III)
Basal cell carcinoma, morphea
(replaced with Basal cell carcinoma, morpheic)
Alpha cell adenoma
(replaced with 8152/1 Alpha cell tumor, NOS)
Wuchernde Struma Langhans (C73.9) [obs]
(deleted)
Fibroma durum
(deleted)
Fibroma molle
(deleted)
Soft fibroma
(deleted)
Mesothelioma, biphasic, benign
(deleted)
Juxtacortical osteogenic sarcoma (C40._, C41._) [obs]
(replaced with 9192/3 Juxtacortical osteosarcoma)
Periosteal osteogenic sarcoma (C40._, C41._)
(replaced with 9193/3 Periosteal osteosarcoma)
Mixed oligoastrocytoma
(replaced with Oligoastrocytoma)
Meningotheliomatous meningioma
(replaced with Meningothelial meningioma)
Melanocytic schwannoma
(replaced with Melanotic schwannoma)
Acute differentiated progressive histiocytosis
(replaced with 9754/3 Acute progressive histiocytosis X)
258
ICD-O,
Third
Edition
8831/0
9718/3
9252/0
9751/1
9752/1
9753/1
Appendix 6: Terms That Changed Behavior Code
APPENDIX 6: TERMS THAT CHANGED BEHAVIOR CODE
Terms Changing from Borderline to Malignant
ICD-O,
Second
Edition
8931/1
8931/1
8931/1
8931/1
8931/1
9393/1
9538/1
9950/1
9950/1
9960/1
9960/1
9961/1
9961/1
9961/1
9962/1
9962/1
9962/1
9962/1
9980/1
9981/1
9982/1
9982/1
9983/1
9984/1
9989/1
9989/1
9989/1
Term as it appears in ICD-O, Third Edition
Endometrial stromal sarcoma, low grade (C54.1)
Endolymphatic stromal myosis (C54.1)
Endometrial stromatosis (C54.1)
Stromal endometriosis (C54.1)
Stromal myosis, NOS (C54.1)
Papillary ependymoma (C71._)
Papillary meningioma
Polycythemia vera
Polycythemia rubra vera
Chronic myeloproliferative disease, NOS
Chronic myeloproliferative disorder
Myelosclerosis with myeloid metaplasia
Megakaryocytic myelosclerosis
Myelofibrosis with myeloid metaplasia
Idiopathic thrombocythemia
Essential thrombocythemia
Essential hemorrhagic thrombocythemia
Idiopathic hemorrhagic thrombocythemia
Refractory anemia, NOS
Refractory anemia without sideroblasts
Refractory anemia with sideroblasts
Refractory anemia with ringed sideroblasts
Refractory anemia with excess blasts
Refractory anemia with excess blasts in transformation
Myelodysplastic syndrome, NOS
Preleukemia
Preleukemic syndrome
259
ICD-O,
Third
Edition
8931/3
8931/3
8931/3
8931/3
8931/3
9393/3
9538/3
9950/3
9950/3
9960/3
9960/3
9961/3
9961/3
9961/3
9962/3
9962/3
9962/3
9962/3
9980/3
9980/3
9982/3
9982/3
9983/3
9984/3
9989/3
9989/3
9989/3
Appendix 6: Terms That Changed Behavior Code
Terms Changing from Malignant to Borderline
ICD-O,
Second
Edition
8442/3
8442/3
8451/3
8462/3
8462/3
8462/3
8462/3
8472/3
8472/3
8472/3
8472/3
8473/3
8473/3
8473/3
9421/3
9421/3
9421/3
9422/3
Term as it appears in ICD-O, Third Edition
Serous cystadenoma, borderline malignancy (C56.9)
Serous tumor, NOS, of low malignant potential (C56.9)
Papillary cystadenoma, borderline malignancy (C56.9)
Serous papillary cystic tumor of borderline malignancy (C56.9)
Papillary serous cystadenoma, borderline malignancy (C56.9)
Papillary serous tumor of low malignant potential (C56.9)
Atypical proliferative papillary serous tumor (C56.9)
Mucinous cystic tumor of borderline malignancy (C56.9)
Mucinous cystadenoma, borderline malignancy (C56.9)
Pseudomucinous cystadenoma, borderline malignancy (C56.9)
Mucinous tumor, NOS, of low malignant potential (C56.9)
Papillary mucinous cystadenoma, borderline malignancy (C56.9)
Papillary pseudomucinous cystadenoma, borderline malignancy (C56.9)
Papillary mucinous tumor of low malignant potential (C56.9)
Pilocytic astrocytoma (C71._)
Piloid astrocytoma (C71._)
Juvenile astrocytoma (C71._)
Spongioblastoma, NOS (C71._) [obs]
ICD-O,
Third
Edition
8442/1
8442/1
8451/1
8462/1
8462/1
8462/1
8462/1
8472/1
8472/1
8472/1
8472/1
8473/1
8473/1
8473/1
9421/1
9421/1
9421/1
9421/1
Terms Changing from Benign to Borderline
ICD-O,
Second
Edition
8120/0
8152/0
8580/0
8640/0
8640/0
8640/0
8640/0
8640/0
9506/0
Term as it appears in ICD-O, Third Edition
Transitional cell papilloma, NOS
Glucagonoma, NOS (C25._)
Thymoma, NOS (C37.9)
Sertoli cell tumor, NOS
Pick tubular adenoma
Sertoli cell adenoma
Tubular androblastoma, NOS
Testicular adenoma
Neurocytoma
ICD-O,
Third
Edition
8120/1
8152/1
8580/1
8640/1
8640/1
8640/1
8640/1
8640/1
9506/1
Terms Changing From Borderline to Benign
ICD-O,
Second
Edition
8261/1
8261/1
8361/1
8361/1
8823/1
9080/1
Term as it appears in ICD-O, Third Edition
Villous adenoma, NOS
Villous papilloma
Juxtaglomerular tumor (C64.9)
Reninoma (C64.9)
Desmoplastic fibroma
Mature teratoma
260
ICD-O,
Third
Edition
8261/0
8261/0
8361/0
8361/0
8823/0
9080/0
Suomen Syöpäyhdistyksen julkaisuja nro 75
Helsinki 2008
ISBN 978 952 5815 00 9

Similar documents

Koltuk altı çukuru (fossa axillaris) ve plexus brachialis

Koltuk altı çukuru (fossa axillaris) ve plexus brachialis Truncus subclavius angulus venosus veya truncus jugularis’e açılır.

More information

nomina anatomica veterinaria - wava

nomina anatomica veterinaria - wava Nomenclature (I.C.V.G.A.N.; General assemblies 1999 in Lyon, France, and 2003 in Knoxville, TN, U.S.A.), this new edition of the Nomina Anatomica Veterinaria (N.A.V.) will not be produced in a prin...

More information

Alphabetical Index

Alphabetical Index ISBN 1-55392-804-0 (PDF) — Volume 1—International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Canada (ICD-10-CA) - Tabular List ISBN 1-55392-805-9 (PDF) — V...

More information