2/83 טופס הסכמה לביצוע פרויקט תמ;quot&א

Comments

Transcription

2/83 טופס הסכמה לביצוע פרויקט תמ;quot&א
‫טופס הסכמה לביצוע פרויקט תמ"א ‪2/83‬‬
‫אנו הח"מ בעלי הדירה ברח' _________________ מס' __________ בעיר ____________‪ ,‬נותנים‬
‫בזאת את הסכמתנו העקרונית לביצוע פרויקט תמ"א ‪ 83‬מסלול ‪ 2‬או כל מסלול אחר שיבחר‬
‫ע"י היזם‪.‬‬
‫אנו ממנים בזאת את נציגי הבניין וכן את מר ________ (להלן‪" :‬נציג היזם") מר‪/‬גב'‬
‫_______________ ומר‪/‬גב' ______________ וכן את חברת עו"ד אברהם ללום‪ ,‬לפנות בשמנו‬
‫אל חברות בנייה ויזמים שונים‪ ,‬על מנת לקבל הצעות לביצוע פרויקט תמ"א ‪ 83‬וכן לבחון‬
‫את יכולת הביצוע והמימון מטעם המציעים לרבות במחלקת ההנדסה של עיריית רמת גן‪.‬‬
‫הננו מודיעים בזאת שכל הצעה ו‪/‬או תכנית ו‪/‬או הסכם יובא לאישורנו בכל מקרה‪ ,‬ואינכם‬
‫רשאים לחייב אותנו בדבר למעט הגדרת החברה היזמית כפוף לחתימה על הסכם וכל‬
‫המסמכים הנדרשים בהתאם לכל דין‪.‬‬
‫הננו נותנים בזאת הסכמתנו כי במידה וייחתם הסכם בין דיירי הבית לבין‬
‫היזם__________________________ ו‪/‬או הקבלן המבצע‪ ,‬אנו מתנים את ביצוע פרויקט באופן‬
‫ששכר טרחת עו"ד מטעמנו‪ ,‬ישולם ע"י היזם‪/‬הקבלן המבצע‪.‬‬
‫אין לראות בחתימתנו על הסדר זה משום מתן התחייבות לחתום על כל הסכם לפרויקט‬
‫תמ"א ‪ 83‬עם היזם או לשלם דבר מלבד התחייבות עקרונית לעבוד עם חברת‬
‫_______________ כפוף לחתימה על הסכם בין הדיירים לבין החברה‪.‬‬
‫במידה ונמכור דירתנו‪ ,‬נודיע הדבר‪ ,‬בהקדם האפשרי‪.‬‬
‫ולראיה באנו על החתום‪:‬‬
‫דירה מס'‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫שם ‪ +‬משפחה‬
‫ת‪.‬ז ‪ 9 -‬ספרות‬
‫תאריך‬
‫חתימה‬

Similar documents