טופס בקשה לרישום לקורסים המכינה לרפואה

Comments

Transcription

טופס בקשה לרישום לקורסים המכינה לרפואה
‫מינהל המכללות האקדמיות‬
‫והמכינות הקדם אקדמיות‬
‫המדור לתוכניות מיוחדות‬
‫‪The Administrative Office of the‬‬
‫& ‪Affiliated Academic Colleges‬‬
‫‪Pre-Academic Training Programs‬‬
‫טופס בקשה לרישום לקורסים המכינה לרפואה‪:‬‬
‫אני‪ ,‬החתום מטה )שם משפחה(_______________)שם פרטי(______________‬
‫ת‪.‬ז‪ ____________________.‬מבקש להירשם לקורסים הבאים בשנה"ל‬
‫תשע"ד‪/‬ה‪ ,‬במסגרת מכינה לרפואה ‪:‬‬
‫שנה‬
‫סמסטר‬
‫מספר קורס‬
‫שם הקורס‬
‫תשע"ד‬
‫ב'‬
‫‪96-200-30‬‬
‫מבוא לכימיה )מיועד לחסרי רקע בלבד(‬
‫תשע"ד‬
‫ב'‬
‫‪80-145-30‬‬
‫מבוא לביוכימיה‬
‫תשע"ד‬
‫ב'‬
‫‪80-145-31‬‬
‫מבוא לביוכימיה ‪ -‬תרגיל‬
‫תשע"ד‬
‫ב'‬
‫‪80-203-30‬‬
‫מיקרוביולוגיה כללית‬
‫תשע"ד‬
‫ב'‬
‫‪80-220-30‬‬
‫ביולוגיה מולקולרית א'‬
‫תשע"ד‬
‫ב'‬
‫‪80-103-30‬‬
‫ביולוגיה של התא‬
‫תשע"ד‬
‫ב'‬
‫‪80-219-30‬‬
‫פיזיולוגיה של המערכות‬
‫תשע"ד‬
‫ב'‬
‫‪80-150-30‬‬
‫ביוסטטיסטיקה‬
‫תשע"ד‬
‫ב'‬
‫‪80-150-31‬‬
‫ביוסטטיסטיקה – תרגיל‬
‫שנה‬
‫סמסטר‬
‫מספר קורס‬
‫שם הקורס‬
‫תשע"ה‬
‫א'‬
‫‪80-548-30‬‬
‫התא מבנה ותפקוד‬
‫תשע"ה‬
‫א'‬
‫‪80-206-30‬‬
‫מבוא לפיזיולוגיה של החי‬
‫תשע"ה‬
‫א'‬
‫‪80-206-31‬‬
‫מבוא לפיזיולוגיה של החי – תרגיל‬
‫תשע"ה‬
‫א'‬
‫‪80-710-30‬‬
‫מיקרוביולוגיה רפואית‬
‫תשע"ה‬
‫א'‬
‫‪80-208-30‬‬
‫גנטיקה כללית‬
‫תשע"ה‬
‫א'‬
‫‪80-208-31‬‬
‫גנטיקה כללית – תרגיל‬
‫תשע"ה‬
‫א'‬
‫‪80-222-30‬‬
‫ביוסטטיסטיקה מבוא לניסויים קליניים‬
‫תשע"ה‬
‫א'‬
‫‪80-221-30‬‬
‫ביולוגיה מולקולרית ב'‬
‫חתימת הסטודנט ________________‬
‫רישום‬
‫רישום‬
‫חתימת הסטודנט‬
‫חתימת הסטודנט‬
‫תאריך __________________‬
‫‪---------------------------------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫חתימת היועץ האקדמי _______________ תאריך___________________‬
‫‪ www.minhalmichlalot.biu.ac.il‬פקס‪ Fax: 03- 7361988 :‬טל‪Tel: 03 531 7957, 03-6353250 :‬‬
‫אוניברסיטת בר‪ -‬אילן ) ע " ר ( ‪ ,‬רמת גן ‪ , 52900‬ישראל • ‪Bar-Ilan University (RA), Ramat Gan 52900, Israel • www.biu.ac.il‬‬

Similar documents