טפסי רישום למכינת רפואה - אוניברסיטת בר-אילן

Comments

Transcription

טפסי רישום למכינת רפואה - אוניברסיטת בר-אילן
‫מינהל המכללות האקדמיות‬
‫והמכינות הקדם אקדמיות‬
‫המדור לתוכניות מיוחדות‬
‫‪The Administrative Office of the‬‬
‫& ‪Affiliated Academic Colleges‬‬
‫‪Pre-Academic Training Programs‬‬
‫מכינה לרפואה‬
‫רקע‪:‬‬
‫מזה מספר שנים פועלת במספר פקולטות לרפואה בארץ תכנית ארבע שנתית לבעלי‬
‫תואר ראשון‪.‬‬
‫בוגר תואר ראשון אשר מעוניין להגיש מועמדות נדרש לעמוד בדרישות סף שונות‬
‫כאשר אחת מהן היא הצגת ציוני סף במספר מקצועות ליבה (קורסי השלמה)‬
‫ועמידה במבחן ‪.GRE Biochemistry‬‬
‫מטרת התכנית‪:‬‬
‫לאפשר לבוגרים להגיש מועמדות לשנה"ל תשע"ח לבתי הספר לרפואה שמקיימים‬
‫תכנית ארבע שנתית ‪.‬‬
‫תנאי הקבלה‪:‬‬
‫‪ .1‬מועמדים אשר סיימו את התואר הראשון בממוצע ‪ 80‬ומעלה‪.‬‬
‫‪ .2‬ציון ‪ 80‬בקורס הכנה בכימיה למועמדים ללא רקע קודם בכימיה‪.‬‬
‫*הנהלת המכינה שומרת לעצמה את הזכות לקבל מועמדים על פי ראות עיניה‪.‬‬
‫על התכנית‪:‬‬
‫המכינה לרפואה של אוניברסיטת בר‪-‬אילן הינה תכנית ייחודית אשר מטרתה להקל‬
‫על הסטודנט את איתור הקורסים הנדרשים ממנו לשם השלמה‪.‬‬
‫התוכנית הינה תוכנית מרוכזת בליווי מנהלי צמוד של מנהל המכללות וליווי‬
‫אקדמי אישי ע"י יועץ מטעם הפקולטה למדעי החיים‪.‬‬
‫התכנית תימשך על פני שני סמסטרים‪ :‬סמסטר ב תשע"ו ‪ +‬סמסטר א' תשע"ז‬
‫‪  www.minhalmichlalot.biu.ac.il‬פקס‪  Fax: 03- 7361988 :‬טל‪Tel: 03 531 7957, 03-6353250 :‬‬
‫אוניברסיטת בר ‪-‬אילן (ע"ר) ‪ ,‬רמת גן ‪ , 52900‬ישראל • ‪Bar-Ilan University (RA), Ramat Gan 52900, Israel • www.biu.ac.il‬‬
‫מינהל המכללות האקדמיות‬
‫והמכינות הקדם אקדמיות‬
‫המדור לתוכניות מיוחדות‬
‫‪The Administrative Office of the‬‬
‫& ‪Affiliated Academic Colleges‬‬
‫‪Pre-Academic Training Programs‬‬
‫מהלך הרישום‪:‬‬
‫‪ .1‬על המועמד לפנות למזכירות המכינה במנהל המכללות ולמלא טפסי רישום‬
‫תוך הצגת המסמכים הבאים‪:‬‬
‫א‪ .‬טופס רישום מלא‪.‬‬
‫ב‪.‬‬
‫טופס התחייבות חתום‪.‬‬
‫ג‪ .‬אישור סיום תואר‪.‬‬
‫ד‪ .‬גיליון ציונים של התואר הראשון‪.‬‬
‫ה‪ .‬צילום ת‪.‬ז‪.‬‬
‫ו‪.‬‬
‫שובר פניה ע"ס ‪ ₪ 204‬חתום ע"י הבנק‪.‬‬
‫‪ .2‬יעוץ אקדמי יעשה על ידי המרכז האקדמי מטעם הפקולטה למדעי החיים‬
‫לצורך התאמת הקורסים הנדרשים לכל מועמד‪/‬ת‪.‬‬
‫‪ .3‬רישום לקורסים יעשה במזכירות המכינה במקביל לתשלום במדור שכר‬
‫לימוד‪.‬‬
‫‪  www.minhalmichlalot.biu.ac.il‬פקס‪  Fax: 03- 7361988 :‬טל‪Tel: 03 531 7957, 03-6353250 :‬‬
‫אוניברסיטת בר ‪-‬אילן (ע"ר) ‪ ,‬רמת גן ‪ , 52900‬ישראל • ‪Bar-Ilan University (RA), Ramat Gan 52900, Israel • www.biu.ac.il‬‬
‫מינהל המכללות האקדמיות‬
‫והמכינות הקדם אקדמיות‬
‫המדור לתוכניות מיוחדות‬
‫‪The Administrative Office of the‬‬
‫& ‪Affiliated Academic Colleges‬‬
‫‪Pre-Academic Training Programs‬‬
‫מבנה התכנית‪:‬‬
‫‪ ‬מועמדים ללא רקע בכימיה מחויבים בקורס הכנה מרוכז במשקל ‪ 2‬ש"ס‬
‫(‪ 26‬שעות) במבוא לכימיה שמטרתו הקניית ידע בסיסי לקראת קורסי‬
‫המכינה‪ .‬הקורס יתקיים בצורה מרוכזת‪.‬‬
‫סמסטר ב' תשע"ו‬
‫‪ ‬מבוא לכימיה‬
‫‪ 2‬ש"ס הרצאה‬
‫‪ ‬מבוא לביוכימיה‬
‫‪ 3‬ש"ס הרצאה ‪ 1+‬ש"ס תרגיל‬
‫‪ ‬מיקרוביולוגיה כללית‬
‫‪ 2‬ש"ס הרצאה‬
‫‪ ‬ביולוגיה מולקולרית א'‬
‫‪ 2‬ש"ס הרצאה‪ 2+‬ש"ס תרגיל‬
‫‪ ‬ביולוגיה של התא‬
‫‪ 2‬ש"ס הרצאה‬
‫‪ ‬פיזיולוגיה של מערכות‬
‫‪ 2‬ש"ס הרצאה‬
‫‪ ‬ביוסטטיסטיקה‬
‫‪ 2‬ש"ס הרצאה‪ 1 +‬ש"ס תרגיל‬
‫סמסטר א' תשע"ז‪:‬‬
‫‪ ‬התא מבנה ותפקוד‬
‫‪ 3‬ש"ס הרצאה‬
‫‪ ‬מבוא לפיזיולוגיה של החי‬
‫‪ 2‬ש"ס הרצאה ‪ 1+‬ש"ס תרגיל‬
‫‪ ‬מיקרוביולוגיה רפואית‬
‫‪ 4‬ש"ס הרצאה‬
‫‪ ‬גנטיקה כללית‬
‫‪ 3‬ש"ס הרצאה‪ 1 +‬ש"ס תרגיל‬
‫‪ ‬ביוסטטיטיקה מבוא לניסויים קליניים‬
‫‪ 1‬ש"ס הרצאה‬
‫‪ ‬ביולוגיה מולקולרית ב'‬
‫‪ 2‬ש"ס הרצאה‬
‫‪ ‬ביוכימיה מתקדמת (סוגיות ברפואה)‬
‫‪ 2‬ש"ס הרצאה‬
‫‪  www.minhalmichlalot.biu.ac.il‬פקס‪  Fax: 03- 7361988 :‬טל‪Tel: 03 531 7957, 03-6353250 :‬‬
‫אוניברסיטת בר ‪-‬אילן (ע"ר) ‪ ,‬רמת גן ‪ , 52900‬ישראל • ‪Bar-Ilan University (RA), Ramat Gan 52900, Israel • www.biu.ac.il‬‬
‫מינהל המכללות האקדמיות‬
‫והמכינות הקדם אקדמיות‬
‫המדור לתוכניות מיוחדות‬
‫‪The Administrative Office of the‬‬
‫& ‪Affiliated Academic Colleges‬‬
‫‪Pre-Academic Training Programs‬‬
‫שכר הלימוד‪:‬‬
‫תעריף חיוב שכ"ל לכל שעת לימודים יהיה על פי תעריף "שמיעה חופשית"* המקובל‬
‫באוניברסיטה‪.‬‬
‫התשלום יתבצע באמצעות מדור שכר לימוד‪.‬‬
‫*עלות "שמיעה חופשית" מתעדכנת מעת לעת באוניברסיטה‪.‬‬
‫לתשומת ליבכם‪:‬‬
‫לא ניתן יהיה לדון בבקשת מועמדים אשר לא יצרפו את כל המסמכים‪.‬‬
‫את המסמכים יש לשלוח אל מינהל המכללות והמכינות – מכינת רפואה‬
‫אוניברסיטת בר אילו‪ ,‬רמת גן‪ 52900 ,‬או לפקס ‪03-7361988‬‬
‫לפרטים‪ 03-5317957 /03-6353250:‬או במייל ‪[email protected]‬‬
‫*הרישום לקורסים והקבלה לפקולטות לרפואה הינם באחריות הסטודנט‪.‬‬
‫**פתיחת התכנית מותנית במינימום נרשמים‪.‬‬
‫‪  www.minhalmichlalot.biu.ac.il‬פקס‪  Fax: 03- 7361988 :‬טל‪Tel: 03 531 7957, 03-6353250 :‬‬
‫אוניברסיטת בר ‪-‬אילן (ע"ר) ‪ ,‬רמת גן ‪ , 52900‬ישראל • ‪Bar-Ilan University (RA), Ramat Gan 52900, Israel • www.biu.ac.il‬‬
‫מינהל המכללות האקדמיות‬
‫והמכינות הקדם אקדמיות‬
‫המדור לתוכניות מיוחדות‬
‫‪The Administrative Office of the‬‬
‫& ‪Affiliated Academic Colleges‬‬
‫‪Pre-Academic Training Programs‬‬
‫טופס הרשמה למכינת רפואה‬
‫שם משפחה‬
‫שם פרטי‬
‫שם משפחה קודם‬
‫באותיות עבריות‬
‫באותיות לטיניות‬
‫מס' תעודת זהות‪_____________________ :‬‬
‫כתובת‪____________________________________________________ :‬‬
‫שכונה‬
‫מס' בית‬
‫רחוב‬
‫________________________________‬
‫מיקוד‬
‫ישוב‬
‫טלפון‪__________________ :‬‬
‫נייד‪___________________ :‬‬
‫טלפון בעבודה‪_________________ :‬‬
‫‪___________________________________ :E-mail‬‬
‫שנת לידה‪___________ :‬‬
‫ארץ לידה‪_____________ :‬‬
‫שם האב‪__________ :‬‬
‫שם האם‪__________ :‬‬
‫אזרחות‪________ :‬‬
‫שנת עליה‪______ :‬‬
‫מקום לידת האב‪______________ :‬‬
‫מקום לידת האם‪______________ :‬‬
‫שם ביה"ס התיכון‪_______________ :‬‬
‫סוג ביה"ס‪ .1 :‬עיוני ‪ .2‬עיוני דתי ‪ .3‬מקיף ‪ .4‬מקצועי ‪ .5‬חקלאי ‪ .6‬ישיבה תיכונית‬
‫‪ .7‬חו"ל ‪ .8‬אחר_________‬
‫שנת סיום תיכון‪ _______ :‬ממוצע בגרות‪ ______ :‬מס' שנות לימוד‪_______ :‬‬
‫ציון פסיכומטרי‪ ________ :‬תואר ראשון‪________________________ :‬‬
‫מוסד אקדמי‪ _______________ :‬ממוצע‪ _______ :‬שנת סיום‪_________ :‬‬
‫עובד‪/‬ת בר אילן‬
‫בן‪/‬בת של עובד‪______________:‬‬
‫חתימה ________________‬
‫תאריך ______________‬
‫‪----------------------------------------------------------------------------------------‬‬‫צילום ת‪.‬ז‪.‬‬
‫תקנון שכ"ל‬
‫טפסי רישום‬
‫לשימוש משרדי‪ :‬הגשת מסמכים‪-‬‬
‫החלטות‪-‬‬
‫גיליון ציונים תואר‬
‫דמי פנייה‬
‫דחייה‬
‫קבלה‬
‫הפסקת לימודים בתאריך ____________‬
‫‪  www.minhalmichlalot.biu.ac.il‬פקס‪  Fax: 03- 7361988 :‬טל‪Tel: 03 531 7957, 03-6353250 :‬‬
‫אוניברסיטת בר ‪-‬אילן (ע"ר) ‪ ,‬רמת גן ‪ , 52900‬ישראל • ‪Bar-Ilan University (RA), Ramat Gan 52900, Israel • www.biu.ac.il‬‬
‫מינהל המכללות האקדמיות‬
‫והמכינות הקדם אקדמיות‬
‫המדור לתוכניות מיוחדות‬
‫‪The Administrative Office of the‬‬
‫& ‪Affiliated Academic Colleges‬‬
‫‪Pre-Academic Training Programs‬‬
‫טופס בקשה לרישום לקורסים המכינה לרפואה‪:‬‬
‫אני‪ ,‬החתום מטה (שם משפחה)_______________(שם פרטי)______________‬
‫ת‪.‬ז‪ ____________________.‬מבקש להירשם לקורסים הבאים בשנה"ל‬
‫תשע"ו‪/‬ז‪ ,‬במסגרת מכינה לרפואה ‪:‬‬
‫סמסטר מספר קורס שם הקורס‬
‫שנה‬
‫תשע"ו‬
‫ב'‬
‫‪ 96-200-30‬מבוא לכימיה (מיועד לחסרי רקע בלבד)‬
‫תשע"ו‬
‫ב'‬
‫‪ 80-145-30‬מבוא לביוכימיה‬
‫תשע"ו‬
‫ב'‬
‫‪ 80-145-31‬מבוא לביוכימיה ‪ -‬תרגיל‬
‫תשע"ו‬
‫ב'‬
‫‪ 80-203-30‬מיקרוביולוגיה כללית‬
‫תשע"ו‬
‫ב'‬
‫‪ 80-220-30‬ביולוגיה מולקולרית א'‬
‫תשע"ו‬
‫ב'‬
‫‪ 80-220-31‬ביולוגיה מולקולרית א'‪ -‬תרגיל‬
‫תשע"ו‬
‫ב'‬
‫‪ 80-103-30‬ביולוגיה של התא‬
‫תשע"ו‬
‫ב'‬
‫‪ 80-219-30‬פיזיולוגיה של המערכות‬
‫תשע"ו‬
‫ב'‬
‫‪ 80-150-30‬ביוסטטיסטיקה‬
‫תשע"ו‬
‫ב'‬
‫‪ 80-150-31‬ביוסטטיסטיקה – תרגיל‬
‫מספר קורס שם הקורס‬
‫שנה‬
‫סמסטר‬
‫תשע"ז‬
‫א'‬
‫‪ 80-548-30‬התא מבנה ותפקוד‬
‫תשע"ז‬
‫א'‬
‫‪ 80-206-30‬מבוא לפיזיולוגיה של החי‬
‫תשע"ז‬
‫א'‬
‫‪ 80-206-31‬מבוא לפיזיולוגיה של החי – תרגיל‬
‫תשע"ז‬
‫א'‬
‫‪ 80-710-30‬מיקרוביולוגיה רפואית‬
‫תשע"ז‬
‫א'‬
‫‪ 80-208-30‬גנטיקה כללית‬
‫תשע"ז‬
‫א'‬
‫‪ 80-208-31‬גנטיקה כללית – תרגיל‬
‫תשע"ז‬
‫א'‬
‫‪ 80-222-30‬ביוסטטיסטיקה מבוא לניסויים קליניים‬
‫תשע"ז‬
‫א'‬
‫‪ 80-221-30‬ביולוגיה מולקולרית ב'‬
‫תשע"ז‬
‫א'‬
‫‪ 80-218-30‬ביוכימיה מתקדמת‬
‫רישום‬
‫רישום‬
‫חתימת הסטודנט‬
‫חתימת הסטודנט‬
‫תאריך __________________‬
‫חתימת הסטודנט ________________‬
‫‪------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------‬‬‫חתימת היועץ האקדמי _______________ תאריך___________________‬
‫‪  www.minhalmichlalot.biu.ac.il‬פקס‪  Fax: 03- 7361988 :‬טל‪Tel: 03 531 7957, 03-6353250 :‬‬
‫אוניברסיטת בר ‪-‬אילן (ע"ר) ‪ ,‬רמת גן ‪ , 52900‬ישראל • ‪Bar-Ilan University (RA), Ramat Gan 52900, Israel • www.biu.ac.il‬‬

Similar documents