חידון על פרשת ויצא

Comments

Transcription

חידון על פרשת ויצא
‫בס"ד‬
‫ניתן לקבל את החידון במייל‪[email protected] :‬‬
‫חידון על פרשת ויצא‬
‫פרק כח‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫מה ראה יעקב בחלומו בדרכו לחרן?‬
‫סולם גבוה שמלאכים עולים ויורדים בו‪.‬‬
‫ה' ניצב עליו‪.‬‬
‫ראה שלבן עתיד לרמות אותו עשר פעמים‪.‬‬
‫תשובות א' וב' נכונות‪.‬‬
‫מה הבטיח ה' ליעקב בחלום?‬
‫לתת את ארץ כנען לו ולזרעו‪.‬‬
‫שזרעו ירבה כעפר הארץ‪.‬‬
‫שהוא עתיד לשוב לארץ כנען וה' ישמרהו בכל מקום שאליו ילך‪.‬‬
‫כל התשובות נכונות‪.‬‬
‫השלם‪ּ" :‬ופ ַָרצְתָ _______________"!‬
‫כחול אשר על שפת הים‪.‬‬
‫ימה וקדמה צפונה ונגבה‪.‬‬
‫צפונה דרומה ימה וקדמה‪.‬‬
‫אתה וזרעך כעפר הארץ‪.‬‬
‫מה עשה יעקב עם האבן שהניח את ראשו עליה?‬
‫יצק עליה שמן‪.‬‬
‫לקח אותה עמו לבית לבן כמזכרת‪.‬‬
‫הסתיר אותה כדי שיוכל להניח עליה את ראשו כשיחזור מבית לבן‪.‬‬
‫אף תשובה אינה נכונה‪.‬‬
‫כיצד נקרא המקום שבו נראה ה' ליעקב בלכתו לחרן?‬
‫שער השמים‪.‬‬
‫בית אל‪.‬‬
‫לוז‪.‬‬
‫תשובות ב' וג' נכונות‪.‬‬
‫מה נדר יעקב לה' בבורחו מעשו אחיו?‬
‫להפוך את המקום בו הוא ישן לבית אלקים‪.‬‬
‫לשוב בשלום אל בית אביו‪.‬‬
‫להפריש מעשר מכל מה שיתן לו ה'‪.‬‬
‫יש יותר מתשובה אחת נכונה‪.‬‬
‫מי קיים מצות מעשרות לפני מתן תורה?‬
‫אברהם ויצחק‪.‬‬
‫יצחק ויעקב‪.‬‬
‫אברהם ויעקב‪.‬‬
‫יעקב בלבד‪.‬‬
‫פרק כט‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫היכן פגש יעקב את רחל לראשונה?‬
‫על פי הבאר‪.‬‬
‫בבאר שבע‪.‬‬
‫בבית לבן אביה‪.‬‬
‫סמוך למקום שחלם על הסולם שראשו מגיע השמימה‪.‬‬
‫מדוע נמנעו הרועים שפגש יעקב על פי הבאר‪ ,‬להשקות את צאנם?‬
‫כי לא יכלו להסיר את האבן הגדולה שהיתה מונחת על פי הבאר‪.‬‬
‫הם היו פשוט עצלנים!‬
‫האחראי על הסרת האבן מעל פי הבאר‪ ,‬לא הגיע בזמן‪.‬‬
‫חיכו לרחל שתבוא‪ ,‬ושיעקב ישקה את הצאן של אביה ראשון‪.‬‬
‫במֶ ה עזרה רחל לאביה?‬
‫בעבודות הבית‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫היתה רועה את צאן אביה‪.‬‬
‫היתה אחראית על שאיבת המים למשפחתה‪.‬‬
‫תשובות ב' וג' נכונות‪.‬‬
‫מה היו יעקב ורחל זה לזו?‬
‫יעקב היה דוד של רחל‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫רחל היתה בת אחיו‪.‬‬
‫בני דודים‪.‬‬
‫אף תשובה אינה נכונה‪.‬‬
‫מה עשה יעקב לרחל כשפגש בה לראשונה?‬
‫נשק לה‪ ,‬ואמר לה שהוא קרוב משפחה שלה‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫בכה‪.‬‬
‫השקה את צאן אביה‪.‬‬
‫כל התשובות נכונות‪.‬‬
‫אורות עציון‬
‫בנים‬
‫מה עשתה רחל כששמעה מיעקב שהוא בן רבקה?‬
‫צחקה בלבה‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫היתה נבוכה‪.‬‬
‫רצה להגיד לאביה‪.‬‬
‫ציפתה שהוא יתן לה נזם ושני צמידים‪.‬‬
‫באר‪" :‬הֲ כִי ָאחִ י אַ תָ ה ו ַעֲ בַדְ תַ נ ִי חִ נ ָם"!‬
‫לבן אומר ליעקב‪ :‬אתה הכי הכי‪ ,‬לכן תעבוד אצלי חינם‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫לבן אומר ליעקב‪ :‬אח שלי‪ ,‬אתה לא רוצה לעבוד חינם?‬
‫לבן אומר ליעקב‪ :‬בגלל שאתה קרוב שלי‪ ,‬לא מגיע לך שכר?!‬
‫יעקב אומר ללבן‪ :‬אמנם אני אח שלך‪ ,‬אבל אני לא מוכן לעבוד חינם!‬
‫כמה בנים ובנות היו ללבן?‬
‫רחל ולאה‪ ,‬ולא כתוב כמה בנים‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫לאה הגדולה ורחל‪ .‬בנים לא היו לו‪.‬‬
‫לאה הגדולה ורחל‪ .‬לא כתוב אם היו לו בנים‪.‬‬
‫לאה ורחל מוזכרות בשמותיהן‪ ,‬אבל היו לו עוד בנים ובנות‪.‬‬
‫השלם‪" :‬ו ְעֵ ינ ֵי לֵָאה ____‪ ,‬ו ְָרחֵ ל הָ י ְתָ ה ________ ו ִיפַת ____"!‬
‫יפות‪ ,‬יפת מראה‪ ,‬תואר‬
‫‪16‬‬
‫רכות‪ ,‬יפת תואר‪ ,‬מראה‬
‫גדולות‪ ,‬צנועה‪ ,‬מראה‬
‫רכות‪ ,‬יפת מראה‪ ,‬תואר‬
‫מה העסקה הראשונה שעשה יעקב עם לבן?‬
‫יעקב הסכים לגור אצל לבן בתנאי שיתן לו את רחל לאשה‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫יעקב יקבל את רחל לאשה בתמורה לשבע שנות עבודה‪.‬‬
‫לבן הסכים שיעקב יגור אצלו בתנאי שיעזור לו לרעות את הצאן‪.‬‬
‫תשובות א' וג' נכונות‪.‬‬
‫השלם‪" :‬ו ַי ִהְ יּו בְעֵ ינ ָיו ______ ______ ______ אֹתָ ּה"!‬
‫כימים אחדים באהבתו‬
‫‪18‬‬
‫כשנים מעטות באהבתו‬
‫כזמן מועט בראותו‬
‫כשנים מועטות בראותו‬
‫מי היתה שפחת רחל ומי היתה שפחת לאה?‬
‫זלפה ללאה‪ ,‬קטורה לרחל‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫בלהה ללאה‪ ,‬זלפה לרחל‪.‬‬
‫זלפה ללאה‪ ,‬בלהה לרחל‪.‬‬
‫קטורה ללאה‪ ,‬ובלהה לרחל‪.‬‬
‫כיצד רימה לבן את יעקב בפעם הראשונה?‬
‫נתן לו את רחל לאשה רק בסוף שבע השנים במקום בהתחלה‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫נתן לו את לאה במקום את רחל‪.‬‬
‫נתן לו את רחל רק אחר שמונה שנים במקום שבע‪.‬‬
‫אמר לו שלאה היא בתו הקטנה ורחל בתו הגדולה‪.‬‬
‫פנ ֵי ______"!‬
‫השלם‪ֹ" :‬לא י ֵעָ שֶ ה כֵן ______ לָתֵ ת ______ ל ִ ְ‬
‫במקומנו‪ ,‬הצעירה‪ ,‬הבכירה‬
‫‪21‬‬
‫בארצנו‪ ,‬הבכירה‪ ,‬הצעירה‬
‫במקומנו‪ ,‬הקטנה‪ ,‬הבכירה‬
‫במקומנו‪ ,‬הגדולה‪ ,‬הצעירה‬
‫מי ילדה ליעקב את בנו הבכור?‬
‫רחל‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫לאה‪.‬‬
‫בלהה‪.‬‬
‫זלפה‪.‬‬
‫כיצד נקרא בנו הבכור של יעקב ומדוע?‬
‫ראובן ‪ -‬לאחר שהוא נולד‪ ,‬ראה יעקב בצערה של לאה שהיא שנואה‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫יוסף ‪ -‬לרמוז שה' יוסיף ויתן לאמו בן נוסף‪.‬‬
‫ראובן ‪ -‬עכשיו ראתה לאה שיעקב אוהב גם אותה‪.‬‬
‫ראובן ‪ -‬כי לאה הרגישה שה' רואה בצערה‪.‬‬
‫מי היו בני לאה?‬
‫ראובן‪ ,‬גד ואשר‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫שמעון‪ ,‬דן ונפתלי‪.‬‬
‫יהודה‪ ,‬זבולון ויששכר‪.‬‬
‫יהודה‪ ,‬זבולון ונפתלי‪.‬‬
‫פרק ל‬
‫כיצד הגיבה רחל לכך שללאה נולדו ילדים ולה לא?‬
‫איחלה לאחותה בהצלחה‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫קינאה בה‪.‬‬
‫ציערה אותה‪.‬‬
‫שנאה אותה‪.‬‬
‫בנ ִים"?‬
‫מה היתה תגובתו של יעקב לבקשת רחל‪" :‬הָ בָה ל ִי ָ‬
‫כעס עליה‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫התנצל‪ ,‬והסביר לה שהוא לא יכול לקבוע מי יזכה לילדים ומי לא‪.‬‬
‫הבטיח לה שבעתיד יהיו גם לה בנים‪.‬‬
‫התפלל עליה ואמר לה שתתפלל גם היא על עצמה‪.‬‬
‫מי היו בני בלהה?‬
‫דן וגד‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫נפתלי ודן‪.‬‬
‫גד ואשר‪.‬‬
‫יששכר וזבולון‪.‬‬
‫מי היו בני זלפה?‬
‫אשר וגד‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫גד ודן‪.‬‬
‫זבולון ובנימין‪.‬‬
‫דן ונפתלי‪.‬‬
‫אים'?‬
‫מה זה 'דּודָ ִ‬
‫גדיי עיזים‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫סוג של צמח‪.‬‬
‫סוג של חיטה‪.‬‬
‫מאכל קדום‪.‬‬
‫כיצד קראו לבת של יעקב?‬
‫ליעקב היו אך ורק בנים‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫היתה לו בת אחת אבל שמה לא מוזכר בתורה‪.‬‬
‫דינה‪.‬‬
‫פנינה‪.‬‬
‫מי היו בני רחל?‬
‫יוסף‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫אשר‪ ,‬יוסף ובנימין‪.‬‬
‫יוסף ובנימין‪.‬‬
‫גד‪ ,‬אשר‪ ,‬יוסף ובנימין‪.‬‬
‫גל ִי"!‬
‫באר‪" :‬ו ַיְב ֶָרְך ה' אֹתְ ָך ל ְַר ְ‬
‫לבן אומר ליעקב‪ ,‬שכל העושר שזכה בו יעקב הוא בזכותו‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫יעקב אומר ללבן‪ ,‬שלבן זכה בברכה מאת ה' רק בזכותו‪.‬‬
‫לבן בירך את יעקב לקראת פרידתם‪.‬‬
‫יעקב הודה ללבן על כל הטובה שקיבל ממנו‪.‬‬
‫מה דרש יעקב מלבן בתמורה להמשך עבודתו כרועה הצאן שלו?‬
‫מעשר מכל הצאן שיוולד ללבן‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫את כל הכבשים הנקודים והטלואים בצאן לבן‪.‬‬
‫את כל הכבשים והעזים שיוולדו לצאן לבן ויהיו נקודים או טלואים‪.‬‬
‫כל כבש או עז בצבע שחור יתן לבן ליעקב‪.‬‬
‫איׁש מְ אֹד מְ אֹד"?‬
‫על מי נאמר‪" :‬ו ַיִפְרֹץ הָ ִ‬
‫יצחק‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫לבן‪.‬‬
‫יעקב‪.‬‬
‫עשו‪.‬‬
‫פרק לא‬
‫כיצד הגיבו בני לבן על עושרו של יעקב?‬
‫קינאו בו‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫שנאו אותו‪.‬‬
‫אמרו שהכל שייך לאבא שלהם‪.‬‬
‫גנבו מהצאן שלו כבשים רבים‪.‬‬
‫מדוע החליט יעקב לעזוב את לבן?‬
‫כי הוא הרגיש שהיחס של לבן אליו השתנה‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫ה' ציווה אותו לחזור לארץ כנען‪.‬‬
‫נמאס לו לגור אצל לבן שמרמה אותו כל הזמן‪.‬‬
‫כל התשובות נכונות‪.‬‬
‫השלם‪" :‬ו ַאֲ בִיכֶן הֵ תֶ ל בִי‪ ,‬ו ְ_____________________"!‬
‫רימה אותי שוב ושוב‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫החליף את משכורתי עשרת מונים‪.‬‬
‫נתן לי את לאה במקום את רחל‪.‬‬
‫ה' ציווה אותי לחזור לארץ כנען‪.‬‬
‫מי השיב למלאך אלקים 'הִ נֵנ ִי'?‬
‫אברהם‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫אברהם ויעקב‪.‬‬
‫יצחק‪.‬‬
‫יצחק ויעקב‪.‬‬
‫מה השיבו רחל ולאה על החלטת יעקב לעזוב את בית אביהם?‬
‫לא נוכל לעזוב את אבינו! מי ירעה את הצאן שלו?‬
‫‪39‬‬
‫אמרו לו שהם רוצות להפרד ממנו לשלום ולבוא איתו‪.‬‬
‫אין לנו מה לחפש עוד בבית אבינו‪ ,‬וה' ציווה אותך לעזוב ‪ -‬כך נעשה!‬
‫יש יותר מתשובה אחת נכונה‪.‬‬
‫מה עשתה רחל לפני שיעקב וכל משפחתו עזבו את בית לבן?‬
‫לקחה את דודאי בנה של לאה‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫החביאה את הפסלים של אביה‪.‬‬
‫נפרדה מאביה ומאחיה‪.‬‬
‫בנ ִּים‪.‬‬
‫הבָה ל ִּי ָ‬
‫ביקשה מיעקב‪ָ :‬‬
‫מה אמר יעקב ללבן לפני שעזב את ביתו?‬
‫ה' ציווה אותי לחזור לארץ כנען‪.‬‬
‫‪41‬‬
‫לא אמר לו כלום‪.‬‬
‫תנ ִּי?!‬
‫מה רִּ מִּי ָ‬
‫לָ ָ‬
‫ת י עֲשֶ רֶ ת מֹנ ִּים‪.‬‬
‫חל ֵף אֶת מַשְׂ כֻּרְׂ ִּ‬
‫ו ַתַ ֲ‬
‫היכן השיג לבן את יעקב כשרדף אחריו?‬
‫הר הגלעד‪.‬‬
‫‪42‬‬
‫בית אל‪.‬‬
‫מעבר יבוק‪.‬‬
‫לוז‪.‬‬
‫השלם‪..." :‬ו ַיֹאמֶ ר לֹו (ה' ללבן) הִ שָ מֶ ר לְָך פֶן תְ דַ בֵר עִ ם י ַעֲ ק ֹב‬
‫_________"!‬
‫רעה או טובה‪.‬‬
‫‪43‬‬
‫מטוב עד רע‪.‬‬
‫מגדול ועד קטנה‪.‬‬
‫לא מדובשך ולא מעוקצך‪.‬‬
‫מי אמר למי‪" :‬לָמָ ה גנבת אֶ ת אֱֹלהָ י"?‬
‫לבן ליעקב‪.‬‬
‫‪44‬‬
‫לבן לרחל‪.‬‬
‫יעקב לרחל‪.‬‬
‫לבן ללאה‪.‬‬
‫היכן החביאה רחל את התרפים של אביה?‬
‫באוהל שלה‪.‬‬
‫‪45‬‬
‫באוהל של לאה‪.‬‬
‫באוהל של בלהה שפחתה‪.‬‬
‫על הגמל שהיא ישבה עליו‪.‬‬
‫כמה שנים עבד יעקב אצל לבן בסך הכל?‬
‫‪.22‬‬
‫‪46‬‬
‫‪ :21‬ארבע עשרה בשתי בנותיו ועוד שבע‪.‬‬
‫‪ 30 + 14‬יום בהתחלה‪.‬‬
‫‪.20‬‬
‫כיצד הסתיים מפגש יעקב ולבן לפני פרידתם?‬
‫בני לבן ניסו להכות את בני יעקב‪.‬‬
‫‪47‬‬
‫לבן הבטיח להתנקם ביעקב על כך שהוא ברח בלי להודיע לו‪.‬‬
‫בכִּּנֹור‪.‬‬
‫ח ה ּובְׂשִּ רִּ ים בְׂתֹף ּו ְׂ‬
‫מ ָ‬
‫לבן הבטיח לשלח את יעקב ומשפחתו בְׂשִּ ְׂ‬
‫כרתו ברית ביניהם‪.‬‬
‫איך קרא יעקב למקום המפגש שלו עם לבן?‬
‫גַלְׂעֵד‪.‬‬
‫‪48‬‬
‫תא‪.‬‬
‫ה דּו ָ‬
‫יְׂגַר שָ ֲ‬
‫הגִּלְׂעָד‪.‬‬
‫הר ַ‬
‫ַ‬
‫צפָה‪.‬‬
‫מ ְׂ‬
‫ִּ‬
‫מי היה עד על הברית שכרתו לבן ויעקב?‬
‫הגל שהם בנו‪.‬‬
‫‪49‬‬
‫ה'‪.‬‬
‫רחל ולאה ובני לבן‪.‬‬
‫תשובות א' וב' נכונות‪.‬‬
‫פרק לב‬
‫כיצד קרא יעקב למקום שפגש במלאכי אלקים בחזרתו לארץ‬
‫כנען?‬
‫שער השמים‪.‬‬
‫‪50‬‬
‫מחניים‪.‬‬
‫בית אלקים‪.‬‬
‫בית אל‪.‬‬
‫תשובון‬
‫ש‪ .‬ת‪.‬‬
‫ד‬
‫ד‬
‫ב‬
‫א‬
‫ד‬
‫‪5‬‬
‫ד‬
‫ג‬
‫א‬
‫א‬
‫ב‬
‫‪10‬‬
‫ג‬
‫ד‬
‫ג‬
‫ג‬
‫א‬
‫‪15‬‬
‫ב‬
‫ב‬
‫א‬
‫ג‬
‫ב‬
‫‪20‬‬
‫א‬
‫ב‬
‫ד‬
‫ג‬
‫ב‬
‫‪25‬‬
‫א‬
‫ב‬
‫א‬
‫ב‬
‫ג‬
‫‪30‬‬
‫ג‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ג‬
‫ג‬
‫‪35‬‬
‫ד‬
‫ב‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ב‬
‫‪40‬‬
‫ב‬
‫א‬
‫ב‬
‫א‬
‫ד‬
‫‪45‬‬
‫ד‬
‫ד‬
‫א‬
‫ד‬
‫ב‬
‫‪50‬‬

Similar documents