חידון על פרשת ויקרא

Comments

Transcription

חידון על פרשת ויקרא
‫בס"ד‬
‫ניתן לקבל את החידון במייל‪[email protected] :‬‬
‫אורות עציון‬
‫בנים‬
‫פרק א‬
‫‪1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪7‬‬
‫‪8‬‬
‫‪9‬‬
‫חידון על פרשת ויקרא‬
‫מה כשר לקרבן עולה?‬
‫בקר וצאן‪.‬‬
‫כל בעל חיים טהור‪.‬‬
‫בקר‪ ,‬צאן ועוף‪.‬‬
‫שור‪ ,‬פרה‪ ,‬כבש או עז‪.‬‬
‫מי מביא קרבן עולה?‬
‫מי שרוצה‪.‬‬
‫מי שחטא‪.‬‬
‫הנשבע לשקר‪.‬‬
‫מי שאכל אוכל לא כשר‪ ,‬למשל נבלה או חזיר‪.‬‬
‫אלו בהמות כשרות לקרבן עולה?‬
‫רק תמימים‪.‬‬
‫לעולה אפשר להביא בהמה רק ממין זכר‪.‬‬
‫כבש או עז בלבד‪.‬‬
‫תשובות א' וב' נכונות‪.‬‬
‫מי סומך את ידיו על ראש העולה לפני השחיטה?‬
‫הכהן שמקריב את העולה‪.‬‬
‫הכהן המקריב יחד עם הבעלים‪.‬‬
‫הבעלים‪.‬‬
‫סמיכה כשרה בזר‪ ,‬לכן כל אחד יכול לסמוך על הקרבן‪.‬‬
‫איזו עבודה בקרבן כשרה גם על ידי מי שאינו כהן?‬
‫שחיטה‪.‬‬
‫הפשטה וניתוח‪.‬‬
‫הולכת הדם‪.‬‬
‫תשובות א' וב' נכונות‪.‬‬
‫איזה חלק בקרבן עולה מוקטר על גבי המזבח?‬
‫חל ֶב והכליות‪.‬‬
‫ה ֵ‬
‫הכל ‪ -‬על ק ְִרּבֹו ּוכ ְָרעָיו כולל העור‪.‬‬
‫כל הבשר חוץ מהעור‪.‬‬
‫הפָדֶ ר‪.‬‬
‫הָרֹאׁש ו ְ ַ‬
‫מהו מקום שחיטת קרבן עולה?‬
‫צפון המזבח‪.‬‬
‫כבֶׁש‪.‬‬
‫דרום המזבח סמוך ל ֶ‬
‫צפון העזרה‪.‬‬
‫כל העזרה‪.‬‬
‫האם אפשר להביא קרבן עולה מעוף?‬
‫רק מעופות טהורים‪.‬‬
‫רק תור או יונה‪.‬‬
‫רק תור או יונה זכרים‪.‬‬
‫עוף כשר רק לקרבן חטאת‪.‬‬
‫כיצד נקראת הפעולה המקבילה לשחיטה‪ ,‬בעוף?‬
‫עריפה‪.‬‬
‫מליקה‪.‬‬
‫נחירה‪.‬‬
‫כריתה‪.‬‬
‫פרק ב‬
‫מה מביאים עם הסולת לקרבן מנחה?‬
‫שמן ויין‪.‬‬
‫‪10‬‬
‫לבונה‪.‬‬
‫שמן ולבונה‪.‬‬
‫יין בלבד‪.‬‬
‫מה עושים עם חלק המנחה שאינו מוקטר על גבי המזבח?‬
‫מוציאים אל שפך הדשן‪.‬‬
‫‪11‬‬
‫מחלקים לכהנים‪.‬‬
‫הבעלים אוכלים אותו‪.‬‬
‫שורפים אותו מחוץ למחנה במקום טהור‪.‬‬
‫אלו סוגי מנחת נדבה מופיעים בפרשת 'ויקרא'?‬
‫סולת לא מבושלת ולא אפויה‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫מאפה תנור או במחבת‪.‬‬
‫מרחשת‪.‬‬
‫כל התשובות נכונות‪.‬‬
‫קרב חמץ או מצה?‬
‫קרבן מנחה ֵ‬
‫אך ורק חמץ‪.‬‬
‫‪13‬‬
‫תמיד מצה‪.‬‬
‫כל מנחה שמקריבים ממנה לה' על גבי המזבח חייבת להיות חמץ‪.‬‬
‫כל מנחה שמקריבים ממנה לה' על גבי המזבח חייבת להיות מצה‪.‬‬
‫אלו דברים אינם עולים על גבי המזבח לעולם?‬
‫שאור ודבש‪.‬‬
‫‪14‬‬
‫מלח‪.‬‬
‫יין‪.‬‬
‫שמן‪.‬‬
‫מה מקריבים עם כל קרבן שמקטירים על גבי המזבח?‬
‫יין לנסכים‪.‬‬
‫‪15‬‬
‫מלח‪.‬‬
‫שאור או דבש‪.‬‬
‫אף תשובה אינה נכונה‪.‬‬
‫פרק ג‬
‫ממה מביאים קרבן שלמים?‬
‫בקר וצאן‪.‬‬
‫‪16‬‬
‫בקר‪ ,‬צאן או עוף‪.‬‬
‫כבש או עז‪.‬‬
‫בקר וצאן זכרים בלבד‪.‬‬
‫מי סומך את ידיו על ראש קרבן שלמים?‬
‫בעל הקרבן‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫בעל הקרבן וגם אשתו‪.‬‬
‫הכהן המקריב‪.‬‬
‫אף אחד לא סומך על קרבן שלמים‪ ,‬כיון שאין מביאים אותו על חטא‪.‬‬
‫מהו מקום שחיטת קרבן שלמים?‬
‫צפון המזבח‪.‬‬
‫‪18‬‬
‫צפון העזרה‪.‬‬
‫כל העזרה כשרה לשחיטת שלמים‪.‬‬
‫בפתח אהל מועד ממש‪.‬‬
‫אלו חלקים מקרבן שלמים מוקטרים על גבי המזבח?‬
‫כליל לה'‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫כולו נאכל לבעלים‪.‬‬
‫כולו נאכל‪ ,‬חלק לבעלים וחלק לכהנים‪.‬‬
‫חל ֶב‪ ,‬הכליות ויותרת הכבד‪.‬‬
‫ה ֵ‬
‫מה ההבדל בין קרבן שלמים כבש ועז?‬
‫אין הבדל‪ ,‬זה תלוי בבחירה של המקריב מה הוא מעדיף‪.‬‬
‫‪20‬‬
‫זריקת הדם מקרבן כבש שונה משל עז‪.‬‬
‫בכבש מקריבים על גבי המזבח גם את הַָאל ְי ָה‪.‬‬
‫הכבש נאכל לבעלים ולכהנים‪ ,‬והעז נאכל רק לבעלים‪.‬‬
‫פרק ד‬
‫מי חייב להביא פר בן בקר לקרבן חטאת?‬
‫המחלל שבת‪.‬‬
‫‪21‬‬
‫כהן גדול שחטא‪.‬‬
‫סנהדרין שהטעו את הציבור וגרמו להם לחטוא‪.‬‬
‫תשובות ב' וג' נכונות‪.‬‬
‫מה עושים בדם קרבן חטאת של כהן משיח?‬
‫מזין ממנו על גבי המזבח ‪ -‬שתי מתנות שהן ארבע‪.‬‬
‫‪22‬‬
‫נותנים מהדם באצבע על ארבע הקרנות של מזבח החיצון‪.‬‬
‫מזין ממנו בתוך ההיכל לפני הפרוכת‪ ,‬ועל מזבח הזהב‪.‬‬
‫מזין ממנו בתוך קדש הקדשים ובתוך ההיכל כנגד הפרוכת‪.‬‬
‫מנחת חוטא נקראת 'מנחה חָ ֵרבָה'‪ ,‬מדוע?‬
‫החטא גורם לחורבן‪ ,‬לכן מנחת חוטא נקראת כך‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫כי מנחת חוטא באה יבשה בלי שמן‪.‬‬
‫מנחת חוטא באה בלי שמן ובלי לבונה‪.‬‬
‫מנחת חוטא באה משעורים ולא מחיטים‪.‬‬
‫מה עושים עם בשר חטאת כהן משיח?‬
‫נאכל לכהנים במקום קדוש‪.‬‬
‫‪23‬‬
‫שורפים אותו מחוץ למחנה‪.‬‬
‫הכהן המשיח אוכל כמה שהוא יכול‪ ,‬והשאר נשרף על גבי המזבח‪.‬‬
‫מקטירים אותו כליל על גבי המזבח‪.‬‬
‫מהי 'מעילה'?‬
‫מי שנהנה מדבר ששייך להקדש‪ ,‬הרי הוא מועל בקדשים‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫מי שאינו כהן ואכל תרומה בשוגג‪.‬‬
‫נדר להביא קרבן ולא קיים את נדרו‪.‬‬
‫חל ֶב‪.‬‬
‫האוכל ֵ‬
‫מי מקבל את עור קרבן חטאת של כהן משיח?‬
‫הכהן המשיח בעצמו‪.‬‬
‫‪24‬‬
‫אף אחד; צריך לשרוף גם אותו מחוץ למחנה‪.‬‬
‫כל הכהנים שעובדים באותו שבוע במקדש‪.‬‬
‫מתחלק לכהנים אבל לא למקריב שחטא‪ ,‬כי לא מגיע לו פרס‪.‬‬
‫מה חייב להביא מי שמעל בקדשים?‬
‫חטאת קבועה‪.‬‬
‫‪36‬‬
‫חטאת עולה ויורדת‪.‬‬
‫אשם‪.‬‬
‫אשם‪ ,‬וצריך לשלם מה שהוא נהנה מההקדש בתוספת חומש‪.‬‬
‫מי צריך לסמוך את ידיו על גבי פר העלם דבר של ציבור?‬
‫הכהן המשיח‪.‬‬
‫‪25‬‬
‫זקני העדה‪.‬‬
‫שנים עשר הנשיאים‪.‬‬
‫כל התשובות אפשריות‪.‬‬
‫איזה קרבן כשר לקרבן אשם?‬
‫ַאי ִל בלבד‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫כבש או עז‪.‬‬
‫כשבה או שעירה‪.‬‬
‫כל התשובות נכונות‪.‬‬
‫מה מיוחד בקרבן חטאת של 'נשיא'?‬
‫נשיא (=מלך) שחטא‪ ,‬מביא פר בן בקר לחטאת‪.‬‬
‫‪26‬‬
‫בניגוד לאדם רגיל שמביא כשבה או שעירת עיזים‪ ,‬נשיא מביא דוקא‬
‫שעיר עיזים ממין זכר‪.‬‬
‫לאחר שמביא קרבן חטאת‪ ,‬מעבירים אותו מתפקידו בגלל שחטא‪.‬‬
‫דין נשיא זהה לדין אדם רגיל‪ ,‬אם הוא אינו כהן משיח‪.‬‬
‫מהו 'אשם תלוי'?‬
‫מי שאינו בטוח אם חטא‪ ,‬חייב להביא אשם תלוי‪.‬‬
‫‪38‬‬
‫מי שאינו בטוח אם חטא‪ ,‬יכול להביא אשם תלוי‪.‬‬
‫ָָארץ'‪.‬‬
‫סוג הקרבן תלוי בחוטא‪ ,‬אם הוא כהן משיח‪ ,‬נשיא או מ'עַם ה ֶ‬
‫סוג הקרבן תלוי אם המביא עשיר או עני‪.‬‬
‫מהו מקום שחיטת קרבן חטאת?‬
‫כמו קרבן פסח‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫כמו קרבן עולה‪.‬‬
‫כמו קרבן שלמים‪.‬‬
‫בכל מקום בעזרה‪.‬‬
‫ָארץ')?‬
‫אלו בהמות כשרות לקרבן חטאת קבועה של הדיוט ('עַ ם הָ ֶ‬
‫פר בן בקר או פרה‪.‬‬
‫‪28‬‬
‫כשב או עז‪ ,‬זכר או נקבה‪.‬‬
‫כשב או עז‪ ,‬תמים או בעל מום‪.‬‬
‫כשבה או שעירת עיזים‪.‬‬
‫במה שונה מתן דמים של חטאת משאר הקרבנות?‬
‫חטאת ‪ -‬שתי מתנות שהן ארבע‪ ,‬שאר קרבנות ‪ -‬מתנה אחת‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫חטאת ‪ -‬נותנים מהדם באצבע‪ ,‬שאר קרבנות ‪ -‬זורקים במִז ְָרק‪.‬‬
‫חטאת ‪ -‬מזין ארבע מתנות על ארבע קרנות המזבח‪ ,‬שאר קרבנות ‪-‬‬
‫שתי מתנות או מתנה אחת בלבד‪.‬‬
‫יש יותר מתשובה אחת נכונה‪.‬‬
‫פרק ה‬
‫מהי 'חטאת עולה ויורדת'?‬
‫חטאת שמזין מדמה למעלה ‪ -‬על גג המזבח‪ ,‬וגם למטה ‪ -‬ליסוד‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫חטאת שאדם מביא לפי עושרו‪.‬‬
‫חטאת שמזין ממנה ‪ 7‬למעלה ו ‪ 1 -‬למטה‪ ,‬ואינו אלא כמצליף‪.‬‬
‫כל חטאת היא חטאת עולה ויורדת!‬
‫על אלו עברות מביאים 'חטאת עולה ויורדת'?‬
‫שבועת העדות‪ ,‬טומאת מקדש וקדשיו‪ ,‬ושבועת ביטוי‪.‬‬
‫‪31‬‬
‫חילול שבת והאוכל ביום הכיפורים בשוגג‪.‬‬
‫חל ֶב או דם מבהמת קדשים‪.‬‬
‫האוכל ֵ‬
‫יש יותר מתשובה אחת נכונה‪.‬‬
‫מה צריך לומר מי שמביא קרבן חטאת‪ ,‬בשעה שסומך ידיו על‬
‫הקרבן?‬
‫תפילה שה' יעזור לו לא לחטוא שוב‪.‬‬
‫‪32‬‬
‫וידוי על חטאו‪.‬‬
‫בקשת משאלה‪.‬‬
‫תשובות א' וב' נכונות‪.‬‬
‫חוטא שמביא קרבן עוף‪ ,‬מה הוא מביא?‬
‫שני תורים לחטאת‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫שני בני יונה לחטאת‪.‬‬
‫שני תורים או שני בני יונה‪ ,‬אחד לחטאת ואחד לעולה‪.‬‬
‫תשובות א' וב' נכונות‪.‬‬
‫מהו 'אשם גזילות'?‬
‫הגוזל מחברו ונשבע לשקר שלא גזלו‪ ,‬חייב אשם גזילות‪.‬‬
‫‪39‬‬
‫המועל בקדשים‪ ,‬את ה' הוא גוזל‪ ,‬וחייב להביא אשם גזילות‪.‬‬
‫הגוזל את חברו או שעָׁשַ ק אותו והוא מודה על כך‪ ,‬חייב אשם גזילות‪.‬‬
‫יש יותר מתשובה אחת נכונה‪.‬‬
‫מי שחייב 'אשם גזילות'‪ ,‬מה הוא חייב לשלם עם האשם?‬
‫הגְזֵל ָה אֲׁשֶ ר גָז ָל‪.‬‬
‫וְהֵׁשִ יב אֶת‪ַ -‬‬
‫‪40‬‬
‫כפל‪ ,‬כדין גנב‪.‬‬
‫ְַארּבַע צֹאן תַ חַת הַשֶ ה‪.‬‬
‫חת הַשֹור‪ ,‬ו ְ‬
‫חמִשָ ה בָקָ ר י ְׁשַ ל ֵם תַ ַ‬
‫ֲ‬
‫את הגזילה בתוספת חומש‪.‬‬
‫תשובון‬
‫ש‪ .‬ת‪.‬‬
‫ג‬
‫א‬
‫ד‬
‫ג‬
‫ד‬
‫‪5‬‬
‫ג‬
‫א‬
‫ב‬
‫ב‬
‫ג‬
‫‪10‬‬
‫ב‬
‫ד‬
‫ד‬
‫א‬
‫ב‬
‫‪15‬‬
‫א‬
‫א‬
‫ג‬
‫ד‬
‫ג‬
‫‪20‬‬
‫ד‬
‫ג‬
‫ב‬
‫ב‬
‫ב‬
‫‪25‬‬
‫ב‬
‫ב‬
‫ד‬
‫ד‬
‫ב‬
‫‪30‬‬
‫א‬
‫ב‬
‫ג‬
‫ג‬
‫א‬
‫‪35‬‬
‫ד‬
‫א‬
‫א‬
‫א‬
‫ד‬
‫‪40‬‬