Kolesarski izpit

Comments

Transcription

Kolesarski izpit
Kolesarski izpit Vprašanja Ali na kolesarju opaziš kakšno pomanjkljivost, ki vpliva na njegovo varnost? Da, kolesar nima zapete kolesarske čelade. Kaj storiš, ko s kolesom pripelješ do tega znaka? Če pripelje kakšno vozilo po prednostni ces9, ustavim, sicer nadaljujem vožnjo. Ali smeš s kolesom zapelja: mimo tega prometnega znaka? Ne, v nobenem primeru. Kaj lahko pričakuješ za tem prometnim znakom? Zoženje ceste, kjer moram odstopi9 prednost vozilom iz nasprotne smeri. Kolesar si. Kaj : sporoča ta prometni znak? Prepovedana mi je vožnja s kolesom mimo tega prometnega znaka. Kolesar si. Kaj : sporoča ta prometni znak? Nakazuje mi smer, v katero moram zavi9. Kolesar si. Ali imaš prednost v območju umirjenega prometa? Ne, prednost imajo pešci in otroci, ki se v tem območju lahko igrajo na ces9. Kako ravnaš, ko s kolesom pripelješ do tega prometnega znaka? Previdnejši sem, ker je konec kolesarske steze. Kolesar si. Tovorno vozilo, ki te prehiteva, zavija na desno. Ali je zate varno, da nadaljuješ vožnjo naravnost? Ne, ker tovorno vozilo zavija na desno, obstaja možnost, da me voznik zaradi mrtvega kota ne opazi in mi zapre pot. Zakaj je tak način kolesarjeve vožnje prepovedan? Ker kolesar vozi v napačni smeri. Voznik kolesarja ne pričakuje z desne strani, zato lahko trči vanj. Ali lahko kolesar v prikazani prometni razmeri prehi: počasi vozeči traktor? Ne, saj bo med prehitevanjem prevozil neprekinjeno ločilno črto na vozišču. Kolesar si. Na avtobusu, ki stoji na postajališču, utripajo leve utripalke. Ali smeš zapelja: mimo avtobusa? Ne, avtobusu moram omogoči9 vključevanje v promet. Ali sme kolesar v rumeni majici v tem primeru prehiteva:? Ne, ker je kolesar, ki vozi naspro9, preblizu. Kolesar si. Po kateri zamišljeni čr: na tem križišču bi vozil za pravilno zavijanje na levo? Po modri, saj zavzamem pravilen položaj za zavijanje. Kolesar si. S prednostne ceste želiš zavi: na levo. Katera smer na križišču z gos:m prometom je zate bolj varna? Varneje je, če na nevarnih križiščih uporabim oranžno zamišljeno smer, sestopim s kolesa in prečkam križišče po prehodu za pešce. Kateri kolesar se je pravilno razvrs:l za zavijanje na desno? Kolesar v roza majici. Ali kolesar na sliki pri vključevanju v promet ravna pravilno? Da, saj se je prepričal, da lahko neovirano zapus9 dvorišče. Kot pešec, ki po9ska na svoji levi strani kolo, prečka pločnik in se šele nato vključi v promet. Ali kolesar pri vključevanju v promet ravna pravilno? Da, saj se je prepričal, da lahko to stori varno. Nato peš ob kolesu prečka pločnik in vozišče ter se šele nato vključi v promet. Kolo po9ska ob svoji levi strani. Na katerega udeleženca v prometu mora bi: kolesar na sliki še posebej pozoren? Na peško, ki bo prečkala vozišče po prehodu za pešce. Kateri kolesar se je pravilno ustavil pred križiščem pri zavijanju na levo? Kolesar v modri majici, ki se je ustavil na sredini prometnega pasu. Kolesar si. S prednostne ceste želiš zavi: na levo. Katera smer na križišču z gos:m prometom je zate bolj varna? Varneje je, če na nevarnih križiščih uporabim oranžno zamišljeno smer, sestopim s kolesa in prečkam križišče po prehodu za pešce. Kolesar si. Katero pravilo vožnje velja med teboj in modrim osebnim avtomobilom? Desno pravilo. Kolesar si. Kaj boš upošteval pri vožnji čez križišče? Desno pravilo. Zakaj velja na tem križišču med teboj in tovornim vozilom desno pravilo? Ker na križišču ni prometnih znakov in je tovorno vozilo na moji desni strani. Kolesar si. Katero pravilo vožnje velja med teboj in osebnim avtomobilom? Desno pravilo. Kolesar si. Po katerem pravilu bosta z osebnim avtomobilom prevozila križišče? Po desnem pravilu. Kolesar si. Zakaj imaš prednost pred osebnim avtomobilom? Zaradi pravila srečanja. Na križišču voziš naravnost. Tovorno vozilo zavija na levo. Kaj upoštevaš? Pravilo srečanja. Kolesar si. Zaradi katerega pravila moraš pri vožnji čez križišče počaka: osebni avtomobil? Zaradi pravila srečanja. Na ces: potekajo dela. Iz nasprotne smeri se približuje osebni avtomobil. Kdo prvi zapelje mimo ovire? Najprej zapelje mimo ovire osebni avtomobil, ker je meni s prometnim znakom prednost odvzeta. Kolesar si. Približuješ se zoženemu delu ceste. Kako ravnaš? Upoštevam prometni znak, ki mi odvzema prednost. Zoženi del prevozim šele, ko osebni avtomobil odpelje. Na križišču s prednostno cesto zavijaš na desno. Kaj upoštevaš? Prometni znak. Kolesar si. Kaj upoštevaš pri vožnji čez križišče? Vozilo s prednostjo. Kolesar si. Kaj upoštevaš pri vožnji čez križišče? Vozilo s prednostjo. Kolesar si. Zakaj moraš počaka: na osebni avtomobil? Zaradi prometnih znakov. KRIŽIŠČA Kolesar si. Kdo bo prvi prevozil križišče? Jaz. Kolesar si in zavijaš na desno. Ali moraš odstopi: prednost pešcu na prehodu? Da, saj ima pešec na prehodu za pešce prednost. Kolesar si. Po katerem vrstnem redu prevozite križišče? Modri osebni avtomobil, jaz in rumeni osebni avtomobil. Na semaforju utripa rumena luč. Kako ravnaš? Upoštevam prometni znak in počakam, da vozilo odpelje, saj vozi po prednostni ces9. Kolesar si. Kdo bo prvi prevozil križišče in zakaj? Jaz, ker sem na prednostni ces9. Kolesar si. Kako ravnaš pri vključevanju na krožno križišče? Pred prečno označbo ustavim in počakam, da osebni avtomobil odpelje. Šele nato zapeljem na križišče. Ali smeš zapelja: na krožno križišče pred osebnim avtomobilom, ki že vozi po njem? Ne, ker že vozi po križišču, ima prednost pred mano. Kateri kolesar je pravočasno nakazal spremembo smeri vožnje? Kolesar v rumeni majici. Kolesar si. Ali moraš na križišču enakovrednih cest odstopi: prednost osebnemu avtomobilu? Da, ker je osebni avtomobil na moji desni in velja desno pravilo. Približuješ se križišču s prednostno cesto. Kako ravnaš? Ker ni na moji levi strani nobenega vozila, lahko s tovornim vozilom sočasno prevozim križišče. Kolesar si. Kateri udeleženec cestnega prometa sme prevozi: križišče? Osebni avtomobil. Kolesar si. Ali moraš odstopi: prednost vozniku osebnega avtomobila? Ne, saj vozim naravnost in imam zaradi pravila srečanja prednost. Kolesar si. Ali smeš prevozi: križišče pred osebnim avtomobilom? Da, ker sem na njegovi desni in velja desno pravilo. Kolesar si. Po katerem vrstnem redu prevozite križišče? Modri osebni avtomobil, jaz in rumeni osebni avtomobil. Kolesar si. Ali lahko prevoziš križišče pred osebnim avtomobilom? Ne. Kolesar si. Ali moraš odstopi: prednost vozniku osebnega avtomobila? Ne, saj vozim naravnost in imam zaradi pravila srečanja prednost. Kolesar si. Na koga moraš bi: pozoren? Na vsa vozila, ki vozijo po prednostni ces9. Kolesar si in se bližaš križišču s prednostno cesto, na katerem je zarisana neprekinjena prečna črta. Kaj storiš? Pred črto vedno ustavim ne glede na prometne razmere. Ali je kolesar ravnal pravilno, ko je ustavil? Da, ker mora pred znakom USTAVI! vedno ustavi9. Kolesar si. Ali ima osebni avtomobil prednost pred teboj? Ne, ker vozim naravnost po prednostni ces9. Ali je kolesar ravnal pravilno, ko je ustavil? Da, ker mora odstopi9 prednost vozilom, ki vozijo po prednostni ces9. Približuješ se križišču s prednostno cesto. Kako ravnaš? Ker ni na moji levi strani nobenega vozila, lahko s tovornim vozilom sočasno prevozim križišče. Kolesar si. Kdo prvi prevozi križišče? Osebni avtomobil, ki pripelje po prednostni ces9. Kolesar si. Kdo prvi prevozi križišče? Osebni avtomobil, ker je na moji desni strani. Med nama velja desno pravilo. Kolesar si. Ali smeš s kolesom pri uvozu na krožno križišče zapelja: na levo? Ne, v nobenem primeru. Kolesar želi zapelja: s krožnega križišča. Kako bo ravnal? Z roko bo pravočasno nakazal smer zavijanja in se prepričal, če lahko varno zapelje s krožnega križišča. Na semaforju utripa rumena luč. Kako ravnaš? Upoštevam prometni znak in počakam, da vozilo odpelje, saj vozi po prednostni ces9. Kolesar si. Kdo bo prvi prevozil križišče? Jaz, saj mi dajeta prednost zelena luč na semaforju in pravilo srečanja. Kolesar si. Ali smeš prevozi: križišče, ko na semaforju sve: rdeča luč? Ne, saj imam zaprto smer vožnje.