Poroka v Dnevniku - Kaliska B&B Hotel

Comments

Transcription

Poroka v Dnevniku - Kaliska B&B Hotel
Dnevnik dan 11. 10. 2011
ura 23.20
barva CYMK
Dnevnik
sreda, 12. oktobra 2011
[email protected]
Danica Lovenjak, estradnica in
novinarka
Tina Hižar
»Krompirjeve oziroma jesenske poèitnice iz šolskih let so mi ostale v spominu po tem, da smo jih z družino
preživljali skupaj s prijatelji in v domaèem vzdušju. Ker so sovpadale s
prvim novembrom, smo takrat hodili
po grobovih, obiskovali znance in pekli
posebne gibanice oziroma repnjaèe.
Ker prihajam z Gorièkega, mi je delo na
njivi dobro poznano: že kot deklica
sem pomagala staršem pobirati krompir, prav tako vsako jesen svoji mami še
vedno priskoèim na pomoè pri pobiranju semen iz buè, na kar sem še
posebno ponosna, saj je mama tudi
letos prejela ugledno priznanje za svoje
buèno olje.«
V prièakovanju jesenskih oziroma
krompirjevih poèitnic, ki danes s
škrobnatim živežem res nimajo veè
nikakršne povezave in se jih zaradi
razbremenitve pouka najbolj veselijo
osnovno- in srednješolci ter turistièni
ponudniki, smo dali besedo trem prepoznavnim damam.
Iryna Osypenko Nemec,
manekenka in fotomodel
Dnevnikovo prilogo Prosti èas
ureja Tina Hižar
[email protected]
trženje:
Nataša Buèan, projektna vodja za
trženje oglasnega prostora
[email protected]
telefon: 01 3082 154
• Lisièka
• Jesenski goban
• Borovnik
• Hrastov turk
• Vijolièna golobica
• Zelena golobica
• Ded (hrastov, brezov)
• Marela oziroma dežnik
• Sivka
• Smrèek
Vir: Jože Horvat, predsednik GMD Ljubljana
Rezervacijski sistem za mladinska
prenoèišèa odslej tudi v slovenšèini
Mednarodno združenje mladinskih
hotelov International Youth Hostel
Federation in Popotniško združenje
Slovenije, ki v Sloveniji predstavlja
mrežo mladinskih prenoèišè, sta za
potrebe slovenskih mladinskih prenoèišè pripravila preveden rezervacijski sistem. Z oktobrom je tako mogoèe vsa slovenska mladinska prenoèišèa, ki delujejo v mednarodni
mreži Hostelling international, rezervirati v slovenskem jeziku. Ta posodobitev je izjemnega pomena predvsem z vidika negovanja maternega
jezika. Do sedaj je bil rezervacijski
sistem na voljo v angleškem jeziku, kar
sicer ni predstavljalo veèje ovire, saj
mladi popotniki v veliki veèini obvladajo angleški jezik.
Mladinski hotel Pliskovica
Poroka na pomolu
Vse po krompirjevo!
V Aquapark hotelu Žusterna bodo najmlajši uživali ob vragolijah hotelske
maskote klovna Bernija, risali teto-
Najpogostejše vrste gob,
ki jih uživamo v Sloveniji
fotografija Tina Hižar
»Krompirjeve oziroma jesenske poèitnice sovpadajo ravno s tistim nesreènim datumom, imenovanim prvi november, zato to zame nikoli niso bile
prave poèitnice. V mojih šolskih dneh
so bili to zame dnevi spominov na
preminule, ki so mi bili blizu, danes, ko
imam sama otroka, pa jima z možem
skušava med prostimi dnevi prièarati
malo jesenskega vzdušja. Tudi letos se
bomo skupaj podali v Prekmurje, kjer
bomo obiskali grobove in se malo spoèili. Sicer pa pobiranje krompirja nekoè
ni bilo niè kaj poèitniško opravilo,
ampak frustrirajoèa izkušnja: stojiš
sredi njive, povsod naokoli so le krompir in gajbice… Krompirjeve jedi imam
zelo rada in preprièana sem, da smo
Slovenci narod, ki je zrasel na krompirju. Moti me le, da èeprav ga znamo
pripraviti na razliène naèine, nimamo
odnosa do tega, za katero sorto krompirja gre. Marsikateri kulinarièni poznavalec natanèno ve, kje je plavala riba,
ki jo kupuje, za sorto krompirja pa mu
je vseeno. Kilogram krompirja ni kilogram krompirja in vsak krompir ni
primeren za vsako krompirjevo jed!«
Vse bliže so krompirjeve poèitnice, ko
si bomo lahko odpoèili – ne le otroci,
tudi starši. Prav jesenski dnevi so kot
nalašè za poèitek, zabavo in kratkoèasenje v krogu svojih prijateljev ali
družine. V teh dneh vabijo tudi Terme
Èatež, da se jeseni zabavate skupaj z
njimi, ves teden ali le nekaj dni kot
mini poèitek.
NAJbolj priljubljene so letošnje MINI
MINI POÈITNICE: za tri polpenzione in
štiri dni kopanja v zimski Termalni
rivieri boste v hotelu Èatež na Èatežu
odšteli od 186 evrov naprej na osebo, v
Aquapark hotelu Žusterna v Kopru pa
od 193,50 evra na osebo. Kot je že
obièajno, so pripravili tudi NAJ popuste
za otroke, saj prvi otrok do 12. leta
starosti biva brezplaèno!
»Oktoberfest« v hotelu Žusterna
v Kopru
Top 10
Valentina Smej Novak, voditeljica
oddaje Ljubezen gre skozi
želodec
NAJ zabava
v NAJ kopališču
Èas bo najhitreje minil med neskonènim uživanjem v NAJ kopališèu – bazenu z valovi, na toboganu skakalnici,
gusarski ladji... Sicer pa bodo otroci
najbolj navdušeni nad animacijo, ki bo
v Termah Èatež v èasu krompirjevih
poèitnic še posebno pestra. Na Èatežu
se bodo malèki v mini klubu po svoje
zabavali in ustvarjali, ob veèerih pa se
bodo zavrteli ob glasbi v mini disku. Še
posebno zabavno bo na zabavi za noè
èarovnic za najmlajše in malo veèje. Èe
radi na dopustu malce poležite, potem
vam bosta v poznih jutranjih in popoldanskih urah na voljo vodna gimnastika ter vrsta športnih aktivnosti v
Športnem centru hotela Toplice.
35
Prosti èas
znani Slovenci o krompirjevih poèitnicah (2.)
»Svoje jesenske šolske poèitnice sem
najveèkrat preživela na potovanjih. S
starši sem namreè veliko potovala, šli
smo na poèitnice k sorodnikom ali
prijateljem, velikokrat smo obiskali tudi babico in ji pomagali saditi ali pobirati krompir, èesar se še vedno dobro
spominjam. Krompirjeve jedi izredno
obožujem, rada jih imam pripravljene
na vse možne naèine, najbolj pa mi
tekne pražen krompir, še posebno tisti,
ki ga je pripravljala babica v Ukrajini.
Letos bova krompirjeve poèitnice skupaj z možem Matjažem preživela v Mali
Nedelji, natanèneje v Biotermah, kar je
poroèno darilo najinih prijateljev.«
stran 35
važe… Odrasli pa se bodo v NAJveèjem
vodnem parku na Obali razgibali z
vodno aerobiko ali uživali v noènem
kopanju. Gostje se bodo preizkusili
tudi v balinanju s krompirjem in vrsti
športnih »krompirjevo« obarvanih
igrah – »krompirjev triatlon« s privlaènimi nagradami. In še preseneèenje letošnjega leta: pravi mali »Oktoberfest« samo za goste hotela Žusterna z akcijskimi cenami piva!
Ni kaj, jesen bo v Termah Èatež
zopet NAJ. Veè na www.terme-catez.si.
promocijsko besedilo
Zagotovo ena najbolj atraktivnih porok
je bila na prvo oktobrsko soboto tik
nad vodno gladino. Prav ste prebrali –
ženin in nevesta sta si namreè veèno
zvestobo obljubila na pomolu ob novem hotelu Kaliska, v neposredni bližini stoletne slovenske gostilne Šiker.
Našli ju boste le nekaj kilometrov od
Lenarta, mesteca, ki je upravno središèe prelepe slovenske pokrajine Slovenske gorice. Do Maribora je deset
minut vožnje po avtocesti, katere hrupa pa pri njih ne boste slišali. Nahajajo
se namreè v spokojnem okolju naselja
Moèna – tam, kjer je življenjski utrip
poèasen in prijazen. Hotel Kaliska stoji
sredi nedotaknjene narave, kjer je ob
posedanju na balkonu in opazovanju
sonènega vzhoda slišati le žvrgolenje
ptic. Vsi aktivnosti željni si lahko v
hotelski kolesarnici brezplaèno izpo-
Poroke na pomolu predstavljajo novost na podroèju porok na odprtem.
sodite kolo za obisk katerega od bližnjih krajev ali za kolesarsko potepanje
po okoliških cestah, navdušeni pa bo-
ste tudi nad edinstveno savno v celotni
državi in prvim golf simulatorjem v
vzhodnem delu Slovenije. th